Succes is een keuze; succes dwing je af!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succes is een keuze; succes dwing je af!"

Transcriptie

1 Succes is een keuze; succes dwing je af! Jan L. Wage [1]

2 Succes is een keuze; succes dwing je af! drs. Jan L. Wage Ter vergroting van de leesbaarheid is ervoor gekozen te schrijven in de mannelijke vorm. Uiteraard wordt hier ook de vrouwelijke vorm bedoeld. Copyright 2012 SellingNet Alle rechten voorbehouden. Nadruk verboden. Het reproduceren van deze praktijkgids in zijn geheel of in gedeelten of gebruik bij (verkoop) opleidingen, de vertaling dan wel iedere andere wijze van verspreiding, is slechts met uitdrukkelijke toestemming van SellingNet toegestaan. SellingNet en het SellingNet beeldmerk zijn geregistreerde merknamen van SellingNet Uitgeverij. Postadres: Antwoordnummer 5023, 7550 VE Hengelo Bezoekadres: Meervalstraat 10, 7559 bk Hengelo Telefoon: Internet: Illustratie kaft: Roel Kuijpers, Skyline Asten BV Redactie, opmaak en tekstbijdragen: Ronald Swensson, senior trainer/coach SellingNet Website Jan L. Wage: Het hoofdstuk 7 eigenschappen van effectief leiderschap betreft een boekbespreking van Stephen R. Covey s beroemde boek 7 eigenschappen van effectief leiderschap. [2]

3 Inhoud Succes is een elastisch begrip...5 Waarom hebben mensen succes?...7 Houd het einddoel voor ogen en kies het kritische pad...11 De macht van suggestie en conditionering...15 Hoe tikken succesvolle personen? sleutels tot rijkdom en geluk kenmerken van succes overtuigingen naar succes eigenschappen van effectief leiderschap...37 De feeën van succes...39 Hoe creatief zijn succesvogels?...41 Je hebt de top bereikt! Wat nu?...45 Een gedetailleerd praktijkgeval...49 [3]

4 De trein Het sneeuwde stevig toen ik op het winderige perron van het station Bad Nauheim stond. De trein naar Frankfurt, waar het vliegtuig naar Amsterdam niet voor me zou wachten, was ernstig vertraagd. Dit meldde de hoffelijke stem door de stations luidspreker. Een wachtende medepassagier wond zich hierover bijzonder op en snauwde de perronchef toe: Waartoe dient een dienstregeling als de treinen zich er toch niet aan houden? De perronchef antwoordde beleefd: Geachte passagier... als we geen dienstregeling hadden dan wísten we niet eens dat de trein vertraging had. [4]

5 Succes is een elastisch begrip 1. De elasticiteit van het begrip succes Als twee mensen over succes spreken, kunnen ze totaal verschillende dingen menen. Met succes bedoelt de smokkelaar iets heel anders dan de douanier hoewel ze misschien over dezelfde lading goederen spreken. De inbreker en de politiemannen... Hetzelfde probleem. De gedecoreerde oorlogsveteraan en de pacifist... Soms hebben misdadigers, en ook beroemde staatslieden uit onze geschiedenisboekjes, door gruwelijke, -in elk geval afstotelijke -, methoden en systemen hun succes behaald... Tot ze misschien later toch onthoofd of gedeporteerd werden, omdat hun successen te veel slachtoffers vergden en volken tot opstand brachten.. Wat is het tijdstip, waarop we hen succesvol mochten noemen? Op welk moment konden ze met succes op hun carrière terugkijken? In de geschiedenisboekjes, na jaren of eeuwen, weten we het natuurlijk. Maar hoe luidde het eigentijdse oordeel vóór en ná de onthoofding? Opgaan, blinken en verzinken is het lot van ied re dag zong de vaderlandse rijmelaar Willem Bilderdijk ( ). Wie hoog klimt kan ook diep te vallen! Dacht hij aan Napoleon, toen hij het schreef? Was deze Napoleon Bonaparte ( ) succesvol? Een ondermaatse Corsicaanse korporaal uit een gezin van 13 kinderen, die nauwelijks Frans sprak en die het tot generaal, later tot keizer van Frankrijk, en heerser over Europa en Egypte bracht? Een succesvol heerser tot aan de volkerenslag bij Leipzig (1813). En na zijn Waterloo in 1815 moest de maaglijder, door al zijn successen voor hoogmoedswaanzin verblind, als zielige banneling zijn laatste 6 jaren op St.Helena slijten! Succesvol? Hoe heeft hij zèlf zijn balans opgemaakt? 2. Successen: altijd overwinnaars en verliezers? Soms gáát het succes van de één ten koste van de ander, zoals in de sport. Politieke afgunstelingen menen, dat in onze maatschappij het succes van de één altijd nadelig voor de meeste medemensen moet aflopen. Anderen reageren minder jaloers... Wetenschappers, uitvinders en ontdekkers, helpen dank zij hun successen de mensheid in reuzenstappen vooruit, zelfs als de oorlogsindustrie ze heeft bevorderd. Je kunt uitvindingen immers vaak tot heil en tot onheil van de mensheid ontwikkelen, zoals de Zweed Alfred Nobel, ( ), uitvinder van het dynamiet, zèlf ontdekte. 3. Individuele waardesystemen en ambities Ook individuele waardesystemen en ambities in het leven maken het begrip succes elastisch. Voor de één is het succes een materiële rijkdom, ten koste van alles bereikt, ook als de weg met leed en pijn geplaveid is. Voor anderen is het een rustig en gelukkig overleven in een geurig bloementuintje en een gaaf huwelijk, jarenlang tot na de pensionering, totdat de dood hen scheidt. Voor de één is succes: het overwinnen van gevaren, voor de ander: het vermijden ervan. De één wil de Mont Blanc bestijgen, andermans ambities reiken zelfs tot de top van de Mount Everest, en weer anderen zijn gelukkig met het Arduinse landschap en de Vaalser Berg. Het milieu, waarin we opgroeien, speelt een rol. Het kind van de geïmmigreerde en ongeletterde handarbeider brengt het misschien succesvol tot onderwijzer op een basisschool. Hoed af! Zo n succes is voor de zoon van een steenrijke industriemagnaat eerder magertjes. Ons startpunt bepaalt dus mede, wat we als succesvol beschouwen. En dat startpunt kiezen we niet zelf, het wordt ons opgelegd. Kinderen kiezen nu eenmaal niet hun ouders! [5]

6 4. Waar kies ik in dit boek nu voor? Wat je eigen milieu over je carrière denkt laat ik buiten beschouwing. Evenals dat wat later geschiedenisboekjes over jouw leven zullen berichten. Misschien lezen daarin je achterkleinkinderen nog iets vriendelijks over je. Je eigen huidige beroepscarrière dient je centrale vraag zijn. Hoe kijk je er zelf híér en nú naar?. Dus: wat je zèlf, hier en nu, als een succesrijke duurzame bekroning van je carrière zal beschouwen, desnoods met enkele nederlagen en met enige pech gegarneerd. Je wilt vooruitkomen! Succes betekent voor jou waarschijnlijk: een stijgend inkomen, een betere hiërarchische positie, een zeker aanzien in de wereld waarin je vertoeft. Waarbij ik ook hoop, -jezelf èn voor hen die je liefhebben-, op succes in je privéleven: gezondheid, geluk en enige wind in de rug! En daarnaast, dat je vlijtige streven niet te veel andere mensen pijn doet en benadeelt. Afgezien van het beetje afgunst, dat aan hen knaagt. Het is altijd beter, afgunst te oogsten dan medelijden. Succes toegewenst, dus! Jan L. Wage Lid Adviesraad SellingNet [6]

7 Waarom hebben mensen succes? 1. Heeft men altijd succes in het beroep èn in het privéleven? In kranten en tijdschriften lezen we vaak, dat de succesvollen in bedrijf en beroep, het geluk niet altijd in hun privéleven vinden. Concurrentie kàn soms ontstaan tussen beroeps- en privéleven. Denk bijvoorbeeld aan onze Neelie Kroes, sinds 2004 Europees Commissaris en een van de machtigste vrouwen van Europa die veel private woelingen in haar leven heeft gehad, zoals iedereen weet. Er zijn ook klassieke voorbeelden. De Geneefse filosoof en pedagoog Jean Jacques Rousseau, ( ), was de auteur van het 1762 verschenen wereldberoemde vijfdelige standaardboek: Émile, ou de l Éducation, ( De opvoeding van Émile ). Deze koploper in de kinderopvoeding schoof zijn eigen vijf kinderen naar een weeshuis af. Zijn letterkundige werk en zijn ideeën waren een onbetwistbaar wereldsucces, tot in Japan en tot heden ten dage toe. Versterkt dit ons wantrouwen, dat mijn goede moeder uitte tegen àl te beroemde succesvolle figuren? Hoe groter geest, hoe groter beest luidde haar vermoeden. Nee! We weten van bekende politici, die ondanks hun publieke successen gelukkig 30 jaar gehuwd bleven. Niet ieder europees minister heeft een turbulent liefdesleven. Niet iedere succesvolle pedagoog legt zijn eigen kinderen te vondeling. Door succes te behalen, bewonderd te worden en roem te oogsten, kùn je andere doelstellingen in je leven beschadigen. Je moet zelf het evenwicht bepalen, je prioriteiten kiezen tussen deze eventueel concurrerende doelstellingen. 2. Wie zijn die succesvolle mensen dan? Géén mens bouwt zijn succes alléén op. Als we er zèlf vlijtig aan moesten werken, leverden vele anderen meestal de bouwstenen, die wij goed kunnen gebruiken. Denk aan de voetbalwereld, waar het altijd om een jubelende successen, -en nederlagen -, gaat. De middenvoor,- zoals we hem vroeger noemden -, oogst het luidruchtigste vreugdegejoel op de tribune. Maar tenminste vijf of zes makkers van het elftal bereidden zijn meesterschoten voor. Zijn eigen doelverdediger vervult een even nuttige, minder indrukwekkende, taak. Zelfs brallende supporters dragen tot de overwinning bij. Thuiswedstrijden bieden méér kans op succes dan uitwedstrijden. Dan de trainer. Is zijn bijdrage niet belangrijker dan die van de elf spelers tezamen? Als het succes een seizoen uitblijft, wordt éérst de trainer weggesmeten als een oude voetbalschoen. Merkwaardig! Verder de sportarts en de masseur. Successen worden door deze figuranten voorbereid en gedragen. Bij boksers en tennissterren zijn de succesmakers duidelijker als eenzame helden te herkennen. Maar ook hier leveren trainer, arts, masseur, psychotherapeut, sterrenwichelaar en eventueel anderen in hun bijdrage tot het brullend of netjes applaudisserend succes. 3. Komen successen dan door stom toeval tot stand? Nee, zeer zelden! Geluk kun je hebben bij kansspelen., maar succes is toch wat anders. Successen zijn voor sommigen gemakkelijker bereikbaar dan voor anderen, dat is wel een geluksfactor. Soms zorgen liefhebbende maar strenge ouders ervoor, dat hun kinderen konden en moesten studeren. Anderen verwaarloosden dit. Het milieu waarin we zijn geboren en opgegroeid speelt een rol. [7]

8 Sociale, etnische, religieuze, biologische of medische factoren bevorderen of remmen onze ontwikkeling. In de dertiger jaren zong Louis Davids ( ) triestig: Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje! Deze sociale aanklacht, zeer ontroerend gezongen, is echter fatalistisch demotiverend en bovendien misleidend. Mannen en vrouwen in jouw en mijn omgeving, -en zeker ook in die van Louis Davids -, voor een stuiver geboren, hebben het kwartje, of zelfs de gulden of rijksdaalder, door hard werken op eerlijke wijze bereikt. Ze zijn hoger gekomen dan het kwartje op de eerste rang. Velen haalden het kwartje, de gulden of misschien de rijksdaalder grotendeels op eigen kracht. Als ze de steun van anderen kregen, zochten en activeerden zij die anderen zèlf. Panta rei! zeiden de oude Grieken. Het leven is een voortdurende stroming. Sommigen drijven willoos met die stroom mee, zoals dode vissen doen! Levende vissen zwemmen, vaak althans, tegen die stroom op, want dáár ligt hun hogere doel. Om even fietsend aan de wal te blijven: Sommigen blijven veilig thuis, omdat ze tegenwind lelijk en zelfs oneerlijk vinden. Anderen nemen die tegenwind als uitdaging aan en worden daardoor dagelijks sterker. Daardoor profiteren zij natuurlijk ook wel eens terecht van een tijdelijke wind in de rug. Het geld ligt op straat! Maar je moet je wel bukken om het op te rapen. Doet dat niet iedereen? Nee! Sommigen wachten tevergeefs tot hun buren, het voor hen zal doen. Ze vrezen enkele pijnscheuten in de rug als ze zèlf bukken...of ze denken, dat het tòch weer om valse munten gaat... Of ze vinden die ene stuiver niet de moeite van het oprapen waard. Ze zagen de stuiver wellicht, slaapwandelend met hun hoofd in de wolken, niet liggen. 4. Jammer niet! Dóé iets, zonder aan wonderen te geloven Natuurlijk is er verschil van uitgangspunt voor ieder, die zijn beroep met stijgend succes wil uitoefenen. De mogelijkheden tot succes zijn voor iedereen anders. Bij al die verschillen zijn er methoden en technieken, om zèlf op realistische wijze aan je succes te werken. Je behoeft zelf géén genie te zijn. Maar het is inspirerend, af en toe naar de uitzonderlijke helden of heldinnen te kijken en te zien - ondanks felle tegenslagen hoe zij slaagden en tot hun verdiende roem kwamen. De Amerikaanse Helen Keller ( ), die op haar 2 e jaar blind en doofstom werd. Door handsignalen, op de eigen handpalm, leerde ze schrijven. Door de lippen van anderen met de vingertoppen aan te raken hoorde ze wat anderen vertelden. Ze studeerde aan de universiteit van Redcliffe, leerde daar behalve Engels ook Frans en Duits, werd eredoctor en schreef een viertal boeken. De Britse wetenschapper en tijdgenoot Stephen Hawkin (1974-heden) is totaal spierverlamd, kan niet meer spreken, ligt in een rolstoel en communiceert met de wereld via een televisiescherm. Hij is de wereldberoemde baanbrekende autoriteit over het ontstaan van ons heelal. De Nederlandse componist en concertpianist Cor de Groot, ( ) moest voortbestaan met een verlamde rechterhand. Een pechvogel dus! Hij schreef daarna zèlf 80 composities, uitsluitend voor de linkerhand. [8]

9 De franse componist Maurice Ravel ( ) componeerde voor hem het wereldberoemde linkshandige pianoconcert. Cor de Groot bleef een indrukwekkend concertpianist van wereldfaam! Ray Charles, ( ), Afro-Amerikaan, op zijn 7 e jaar blind geworden, vaderloos opgevoed in een armoedewijk in NewYork. Bleef hij bij de pakken neerzitten? Hoewel hij zelf geen witte van zwarte toetsen kon onderscheiden, en geen notenschrift kon lezen, veroverde deze pianist de wereld stormenderhand met soul -muziek. Pech in het leven kunnen sterke mensen overwinnen! En jij hebt waarschijnlijk veel mìnder pech onderweg als de hier genoemden. 5. Wat drijft deze succesvogels? Als we over de gebruikelijk pechvogels en geluksvogels spreken, is er alle aanleiding, over de derde categorie der succesvogels te spreken. Wat drijft deze succesvogels? Die vraag stellen vele psychologen elkaar, en soms stellen die vele succesvogels zichzelf. Brengt de geldmotor, die mensen tot hun uitzonderlijke prestatievermogen? Nee! Die is pas later, als je later hogerop geklommen ben, belangrijk! Voor wie veel geld hééft, wordt het geld blijkbaar werkelijk belangrijk. Sportmillionairs houden in hun belastingparadijs vast, wat ze hebben! Na een vroegtijdig uitgebluste roem willen ze bovendien nog enige duiten overhouden. Begrijpelijk! Nee! In begint niet met het geld. Eerder met de liefhebberij, de hobby, waarmee alles begon. De jongeman die in zijn vrije tijd knutselaar was, ontwikkelt zich tot een groot uitvinder. Als hij als meisje of jongen blokfluit speelde werd zij/hij later misschien podiumpianiste of -violist. Bij andere kinderen leeft reeds het machtsbewustzijn, sinds de oertijd een deel van onze animale aandriften. Misschien groeide daardoor een napoleontische carrièredrang. En macht is nodig om goed te besturen en te regeren, behoeft dus geen machtsmisbruik te worden. Merkwaardig is, dat vroegere vrijheidsstrijders vaak hun eigen volk tiranniseerden. Door een edeler idealistische mensenliefde koos het de begaafde chemiestudente en rijkeluisdochter Florence Nightingale ( ) het verpleegsterberoep. Met een petroleumlamp in de hand verzorgde zij de gewonde soldaten in de Krim-oorlog. Over the Lady with the Lamp spreekt men nòg. Ze inspireerde ook de Zwitser Henri Dunant ( ) tot het oprichten van het Rode Kruis. Anderen, gewonere meisjes, willen vèr over de horizon reizen en stewardess worden.. Er zijn ook droomberoepen, die ouders voor hun kinderen wensen. Sociaal omhoogstrevende gezinnen zagen vroeger het liefst, dat hun zoon dokter werd. Het enige academische beroep immers, waaraan gezag kleefde en waarvan men iets begreep.. De verliefdheid van een gymnasiaste op haar taalleraar voert tot een universitair cum laude en een succesvolle carrière in de Franse taal en letteren. Zelfs soortgelijke professoraten zijn daaruit voortgekomen. Ikzèlf was, via de genegenheid voor mijn pianolerares, bijna podiumartiest geworden. Goed, die kans heb ik gemist, bij nader inzien: gelukkig maar! Sommige circusclowns landen in hun beroep, omdat deze artiesten kinderen blijkbaar het diepst in hun ziel aangrijpen. [9]

10 Het kan,-schrik niet -, ook dat stomme toeval zijn. Je stuit toevallig op een vakantiejob, waarvan je nooit had vermoed., dat het zo n grote bevrediging gaf! Of er was geen enkele aanleiding, een bepaald beroep te kiezen, maar toen je eenmaal die mogelijkheid kreeg, wil je daarin carrière maken om hoger op te komen. Geval dat ik ook ken: je bent via de zeevaartschool stuurman op de grote vaart geworden, maar je beminde vrouw wordt dat in dit eenzame huwelijk verdrietig en je keert naar de wal terug, als verkoper, want daar kan je het met vrij weinig diploma s vèr brengen. Ik stop met deze opsomming! Je weet, dat ik de lijst eindeloos kon uitbreiden. En die lijst blijft ook vaak onbegrijpelijk. Ik kende iemand, die Romaanse taal en letteren studeerde, maar directeur van een bekende brouwerij werd. Het leven is vol verrassingen! 6. Hoe gepassioneerd moet de succesvogel zijn? Als algemeen kenmerk ligt er aan de succesgeneigde mens dus een gedrevenheid ten grondslag. Sommigen spreken liever van passie. Overigens gedrevenheid moet natuurlijk niet tot bezetenheid voeren. Je gedrevenheid leidt tot successen als je heer en meester blijft van de situaties, waarin je je begeeft. Gedreven mag je en moet je zelfs zijn, maar niet bezeten. [10]

11 Houd het einddoel voor ogen en kies het kritische pad 1. Weet éérst waar je wilt komen Als je niet weet, naar welk doel je aanstuurt, weet je ook niet welke richting je wilt inslaan. Je blijft in het doolhof van je eigen gedachten hangen. Als succesvol mens bepaal je lang tevoren het einddoel, dat je wilt bereiken. Als dat einddoel in een verre toekomst ligt, bepaal je zo mogelijk ook de reisroute die naar dit doel voert. Je legt voor jezelf etappezeges vast! Je bepaalt voor deze etappes ook de tijdsduur, waarmee je op ze aanstuurt. Of het doel nu zéér hoog gegrepen is of bescheidener van allure, doet er niet toe. Of er onderweg in de tijdsplanning moet worden gecorrigeerd is geen doodzonde, maar als je je doelstelling niet aan tijdlimieten verbindt... laat je het eindpunt ergens in de lucht hangen. Je kunt je doelstelling af en toe te wijzigen, maar dat moet geen dagelijkse praktijk worden, anders ben je een spontaan reagerend warhoofd, dat helaas niets bereikt. De succesvogel staat kritisch jegens zijn eigen doelstellingen. Natuurlijk is je doelstelling op dit moment nog een droom, maar die mag niet naïef en onrealistisch zijn..anders gezegd: denk eerst grondig na, over wàt je eigenlijk wil bereiken. Is het een hogere positie dan die je nu bekleed? Oriënteer je dan omtrent de verscheidene aspecten van die functie. Naïeve dromerijen kunnen daarbij vermeden worden. Zoals in het geval van een stewardess, die haar beroep koos, omdat ze dan zoveel verschillende landen en culturen wilde leren kennen. Ze vloog nu enkele jaren op Europese bestemmingen en zag eigenlijk alleen maar vliegvelden, vertrekhallen en aanpalende hotels. Uitstappen...instappen... en weer naar huis. Zoiets had ze kunnen weten, vóór ze dit beroep koos. Je dient te weten, welke moeilijkheden en nadelen met je gekozen functie of positie verbonden zijn. Maar àls je je doel, na afweging, hebt gekozen, dien je het met hardnekkigheid trouw te blijven. 2. Leg je doel en je reisroutes zwart op wit schriftelijk vast Als je je doelstelling na rijp beraad hebt gekozen, schrijf je deze zwart op wit neer! Mèt de details, die je daar wilt bereiken. Niet alle doelstellingen of reisroutes zijn cijfermatig uit te drukken. Maar àls ze het zijn, noteer dan ook deze cijfers. Denk aan de wijze woorden van Lord William Kelvin, ( ) die het absolute nulpunt in de temperatuur ontdekte: Als je het niet in cijfers kunt uitdrukken... weet je eigenlijk niet waarover je spreekt De reisroute naar het succes, schrijf je ook, -als het kan in cijfers -, met ingedeelde tijdsbestekken zwart op wit. Het moeten niet altijd dagroutes zijn, maar eventueel maandroutes of jaarroutes. Een van mijn succesvolste medewerkers in Duitsland werkte met een vijfjarenplan, waarin ook de boeken waren opgenomen, die hij wilde schrijven. Die boeken waren een deel van zijn etappeplan, dat ik hiervoor heb aangeraden. Het etappedoel moet niet te ver weg liggen, anders verlies je de controle over je koers. Denk maar aan de wielrenner die het doeltreffendst naar de zege stuurt, als hij kort achter een concurrent blijft kleven. Hij kan bij de eindspurt de slechts twee meter achterstand makkelijker overbruggen dan die van vijfhonderd meter! [11]

12 Het is zinloos, een einddoel aan te streven als je de etappes te groot uitmeet. Het franse erotische spreekwoord zegt terecht: Qui trop embrasse mal étreint! (Als opfrisser van je eventuele schoolfrans: Wie tegelijkertijd te veel omarmt, verrekt zijn spieren! ) Exactheid is geboden. Dingen die je op lange zicht wilt doen, gebeuren meestal niet, of ze gebeuren te laat. De wijze verzuchting van Lord John Maynard Keynes ( ) wordt dan op treurige wijze bewaarheid: In the long run? In the long run we re all dead! Improviseren doe je alleen als een routeplan ineens bekort kan worden zonder de doelstelling in gevaar te brengen. Succesvolle mensen zijn geen slaven van een bureaucratisch opgesteld routeplan. Evenals voor musici geldt ook hier: Goed improviseren kun je alleen als je de partituur kent en beheerst... Het belangrijkste aspect van het zwart op wit neerleggen van je plan en je reisroutes dien je te beschouwen als een contract met jezelf. Haal dit contract vaak uit je map en lees, of je je contractueel gedraagt. 3. Doelmatig dagdromen Als je de stevige staketsels van je doelstelling en de reisroutes op papier hebt staan, is het tijd, op verantwoorde wijze ontspannen te dagdromen. Ontspanning moet in onze hectische wereld net zo goed geleerd worden als inspanning. We spreken dan ook van mediteren, een woord dat eigenlijk peinzen betekent of: in gedachten verzonken zijn. Ik raad hier enkele regels van dieptemeditatie aan, waaruit je sterker tevoorschijn komt.. Ik geef de achtereenvolgende fasen van deze dieptemeditatie aan, die je tevoren op je mobiel hebt ingepraat en bij het afspelen mee mompelt, tot je de tekst later uit je hoofd kent. Één: *Armen en benen totaal ontspannen * Ogen gesloten houden * Zeggen: Ik voel me zwaar en warm... * in mijn vingertoppen... vingers... handen... polsen... onderarmen... bovenarmen... schouders... *Nu door mijn tenen... voeten... enkels... kuiten... knieën... dijen... zitvlak... heupen... *Ik tel nu...één! Twee: Drie: Vier: * Ik ontspan me, buik...borstkas...nek...schouders...rug... worden warm en zwaar... *Ik tel nu...twéé! * Ik zit rustig en adem kalm... *Ik vind diepe rust... *Ik tel nu...drie! * Ik maak me los en vrij: hoofdhuid...voorhoofd... wangen... neus... ogen... lippen... tong... kaken...hals *Alles is los en vrij... *Ik tel nu...vier! [12]

13 Vijf: * Ik ervaar rust en stilte... *Mijn lichaam is kalm en ontspannen *Ik kan helder en de toekomst zien... *Ik tel nu... Vijf! [Blijf in deze diepteontspanning en spreek hardop een zelfgekozen positief signaalwoord uit. Dit woord zul je straks gebruiken om weer naar het waakzame terug te keren. Droom nu over je toekomst, droom over wat je wilt bereiken en over de tussenstations die je daarbij zult passeren} Zes: Zeven:: * Ik voel me sterk, rustig en vol vertrouwen *Ik weet wat ik wil bereiken en begin eraan *Ik heb de moed en de kracht, dit te dóén... * Ik tel nu langzaam terug... vijf... vier... *Drie...Ik durf de toekomst aan... *Twee... ik rek me en strek me lekker uiit... *Één... ik adem rustig en diep in en uit *[Signaalwoord]... ik open mijn ogen... *Daar ben ik weer...kláár wakker! Deze techniek, die men door oefening steeds beter kan leren, ook op andere plaatsen dan een rustig en ongestoord vertrek, combineer je met de methode van visualisatie. Dit betekent, dat je de situaties, die je wilt bereiken, -op korte of langere termijn -, voor je laat afspelen alsof je in een donkere zaal naar het witte doek kijkt, waarop een kleurenfilm wordt vertoond. Wat je tot jezelf sprekend zegt krijgt een versterkende een visuele ondersteuning. Geloof nu niet, dat door deze enkele oefening het Luilekkerland al in zicht is, waar de gebraden duiven in je mond vliegen. Het is een innerlijk werkend hulpmiddel, dat je voortdurend moet oefenen, om de methode onder de knie te krijgen.. [13]

14 De liefde voor ons beroep Een man kwam tijdens zijn wandeling voorbij een marmergroeve. Daar werkten drie mannen in het zweet des aanschijn. De wandelende man vroeg, omdat hij een sociaalpsycholoog was die juist een dissertatie over motivatie voorbereidde, wat zij van hun werk vonden. De eerste zei: Ik loop een rugkwaal op omdat ik me te vaak moet bukken. Ik wou dat ik vroeger mijn school had afgemaakt, dan had ik misschien iets anders kunnen worden. De tweede zei: Ik werk hier voor 15 euro per uur. Het wordt vrij goed betaald, maar ik wilde dat het meer was. De derde zei: Ik help mee een kathedraal te bouwen. Hij zal prachtig worden door ons marmer. [14]

15 De macht van suggestie en conditionering 1. Geloof in jezelf! Vóór de wedstrijd begint, verkennen de trainer en zijn manschappen het groene veld, waarop ze straks spelen mogen. Niet, waarop ze spelen moeten want het woord moeten heeft een lelijke negatieve, soms zelfs een verlammende, klank. Waarover praten deze mannen, die het speelveld willen zien, als je het vorige hoofdstuk hebt gelezen: ze visualiseren. Vóór een uitwedstrijd willen ze de geur van het veld opsnuiven, zodat het straks beter op een thuiswedstrijd lijkt! Want een kat in een vreemd pakhuis verliest zijn zekerheid en zijn zelfvertrouwen. Wáárover praten dus die twaalf of vijftien verre mannen op dat veld? Ik zal het je zeggen! Over de overwinning die ze straks gaan halen! Is die overwinning dan zo zeker, vóór de aftrap is gefloten? Voor jou en mij, op de tribune, misschien niet! Voor deze spelers wèl! Hun trainer weet, dat de kans op een overwinning kleiner is, als ze het geloof in de overwinning niet hebben. Ze hoeven hun tegenspelers niet te imponeren, zoals boksers vaak met voortijdig gebral doen. Belangrijker is dat ze zichzèlf imponeren! Geloven in jezelf, zonder permanente zelfoverschatting, is een voorwaarde van succes op korte en op lange termijn.. 2. Je goede opvoeding werkt je vaak tegen Ik ben niet tegen een goede opvoeding. Ouders hebben de taak, hun kinderen de grenzen van hun later wenselijk gedrag bij te brengen. Goede ouders zijn bovendien gezagsdragers en gedragen zich ook zo terecht. Het tijdperk van de onverkwikkelijke antiautoritaire opvoeding ligt gelukkig al enkele decennia achter ons. In onze kinderfase moeten we leren, fouten te vermijden, en bij verkeerd gedrag zelfs bestraffingen te ondergaan. In onze opvoeding moet toch iemand ons vertellen dat fout ook fout is. Nadeel is echter: vanaf onze geboorte wordt onze geest belast met negatieve overtuigingen en reacties. De onderwijzers en leraren tekenen éérst met rode inkt of balpen de fout aan. Misschien werd je leraar woedend als je alwéér een fout maakte. Daarbij niet bedenkend, dat zij die nooit fouten maken ook geen leraar nodig hebben. De foutenmakers leveren het dagelijks brood van de leraren en onderwijzers. Door de slachtoffers voornamelijk op hun fouten te wijzen, versterken ze het minderwaardigheidsgevoel waaraan de psychiater Alfred Adler ( ) vele woorden wijdde. Dat bescheidenheid een deugd is, wordt ons gewoonlijk bijgebracht, maar dat je het daarvoor vèr brengt... kan men ons niet garanderen. Zelfoverschatting geldt als een soort zonde. Ik stel daar tegenover: Een geringe mate van zelfoverschatting brengt je verder dan heel die bescheiden zelfonderschatting. Veel volwassenen konden méér presteren en bereiken dan ze zelf vermoeden! Als ze minder bescheiden waren...! 3. De kracht van de zelfsuggestie Even terug naar onze voetballers vóór de wedstrijd. Ze suggereren eigenlijk hun toekomstige overwinning. Anders gezegd: ze conditioneren zich voor hun overwinning. De succesvogel doet dit regelmatig, ook in het gewone beroepsleven. Natuurlijk heeft ook hij soms een kleine depressie, ook hij moet soms tegenslagen incasseren, maar hij ontworstelt zich aan deze situaties. [15]

16 Hij volgt de methode, destijds ontwikkeld door de franse apotheker Émile Coué ( ) Die vond het onjuist, gedeprimeerde patiënten met chemicaliën vol te proppen. Coué liet hen zichzelf genezen door autosuggestie. Hij zette ze elke morgen voor de scheer- of kapspiegel om daar hardop tot zichzelf te zeggen: Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux! Het gaat me iedere dag, in alle opzichten, beter en beter! Natuurlijk werd hij uitgelachen. Daarmee moet iedere pionierende uitvinder of ontdekker nu eenmaal leven. Maar onze franse apotheker hield vol, veel van zijn patiënten konden worden geholpen! De Methode-Coué bleek in vele gevallen te werken. Niet altijd en overal natuurlijk. Geen enkele methode kan dit pretenderen. 4. Personalisaties van deze methode Variaties van deze methode zijn denkbaar en ik beveel ze soms aan, als we onszelf moed moeten inspreken. Je kent deze uitdrukking natuurlijk. Ze zegt iets heel opmerkelijks, omdat ze de kracht van onze gesproken en geschreven taal tot uitdrukking brengt. Ik raad verkopers, die een zware dag voor de boeg hebben, -met de kans op enkele nederlagen-, dit spiegelgesprek aan: Hij, Hans, heeft vandaag zéker succes! Jij, Hans, hebt vandaag zéker succes! Ik, Hans, heb vandaag zéker succes! Met deze zinnen, met een opgewekte melodische klemtoon op de cursieve woorden, laden we de accu van onze persoonlijkheid op, ook al wordt niet ieder klantenbezoek, sollicitatiegesprek of presentatie daarna een wereldsucces. Het betekent niet, dat we ons zakelijke huiswerk kunnen verwaarlozen. Met imponerend, maar inhoudloos, gepraat boeken we op den duur geen successen. Een succesformule-in-woorden helpt alleen, als ze ons gedrag en de uitstraling daarvan verbetert.. Sommige succesvogels hebben deze methode der zelfsuggestie niet altijd nodig, of ze vinden er hun eigen varianten op. Maar ook voor succesvolle mensen liggen soms tegenslagen dwars, ook al vertellen ze dit ons niet altijd. Er is vrijwel niemand ter wereld, die niet af en toe voor de spiegel staat om aan zijn andere ik de vermoeide vraag te stellen: Was dìt nu alles? Had ik in dit leven niet wat mooiers verwacht? De succesvogel laat het niet bij die sombere vraag. Hij of zij geeft dat gespiegelde ik een knipoog en zegt aansluitend: Vooruit Henk. Niet zeuren! Dóórgaan! Of natuurlijk: Vooruit Hilda. Niet zeuren! Dóórgaan! 5. Het opladen van energie Bij moeilijke beslissingen en problemen voeren succesvolle mensen in eenzaamheid vaak hun oplaad-gymnastiek uit. Van de Berlijnse cardioloog Johann Schulze, die vele patiënten bij hun hartinfarct liet genezen, stamt de volgende oefening: [16]

17 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4: * Rechtop staan, diep en rustig ademhalen, * Schouders hoog tot de oren optrekken, * Armen los laten hangen, * Diep inademen. * Adem lang vasthouden, * Ogen sluiten, * Rustig tot 7 tellen. * Schouders laten vallen, * Compleet uitademen, * Mompelen: Mijn schouders zijn heerlijk warm en zwaar! * Zeggen: Ik ben rustig en kalm... * Ik kan dit probleem oplossen! In deze oefeningen, waarin een kortstondig succes wordt nagestreefd, speelt ook de ademhalingstechniek een grote rol. We kennen het belang van een goede ademhaling in de atletiek! Succesvolle langläufers beheersen die techniek blijkbaar beter dan de achterblijvers. Hun circulerende bloedsomloop beïnvloedt hun ademtechniek. 6. Voer korte zelfgesprekken, ook affirmaties genoemd Je kent al de uitdrukking: iemand moed inspreken? Zo n uitdrukking ontstaat niet per toeval. De menselijke taal bezit de kracht, om medemensen te inspireren. Niet alleen in de toneel- en filmwereld, maar ook in de politiek geldt het. Waarom zouden we deze kracht alléén gebruiken om de medemensen moed in te spreken en niet voor de mens, die we zèlf zijn?.korte bemoedigende zelfgesprekken noemen we affirmaties. Je kunt ze uitspreken, voor je spiegel staand of zittend, maar ook in elke ruimte waar je alleen met jezelf bent. Maak je zinnen kort en indringend; Formuleer ze zó, dat ze je innerlijk raken; Laad ze met positieve woorden en uitdrukkingen; Herhaal ze enkele malen hardop! Wil je enkele voorbeelden van deze affirmaties? - Ik ga dit ineens dóén! - Ik let alleen op de belangrijke dingen! - Ja, ik ben rustig en ontspannen! - Het werk valt me bijzonder méé! - Het lukt me iedere dag béter en béter! [17]

18 7. Succesvol onderhandelen Probeer de volgende techniek eens, als je zware onderhandelingen moet voeren: * Loop onmiddellijk vóór de onderhandeling met energieke pas een (niet te lange) trap op! * Blijf boven een ogenblik staan en adem 2 of 3 maal diep in en uit. * Ga dan met rustige pas naar beneden, de trap af. Ik weet het: niet bij iedere onderhandeling hebben we een trap ter beschikking. Maar we kunnen op z n minst naar de gelegenheid zoeken. En als er een is, gebruiken we die trap. Nog een punt! De zuurstof, die we inademen, bepaalt grotendeels de kwaliteit van ons denken en dùs van ons spreken en dùs van ons succes in contact met medemensen. Een van mijn succesvolste verkopers, was niet alleen getraind in verkooptechniek. Hij liep bij het bezoek aan zware klanten de laatste 500 meters in de openlucht, -als het weer het toestond!-. De frisse lucht, die hij inademde, èn zijn lichaamsbeweging, maakten hem dan sterker in zijn gesprekken. 8. Enkele isometrische oefeningen Het versterken van het zuurstofgehalte in ons bloed is een techniek die ook mogelijk is voor succesvolle kantoormensen, die niet elke dag kunnen joggen, nordic walken, of langdurige ochtendwandelingen maken. Ze voeren op kantoor en in het werk, in alle situaties isometrische oefeningen. Daarbij spannen ze de spieren, zodat het bloed daardoor wordt weggedrukt. Door een onmiddellijk volgende ontspanning komt nieuw, zuurstofrijk bloed weer in de spieren terug. Ik geef vier eenvoudige oefeningen voor kantoorgebruik, en vertrouw op je eigen inventieve fantasie voor soortgelijke oefeningen in je auto of elders. Oefening 1: Grijp met de vingers je beide handen tezamen! Houd beide handen vast en trek ze krachtig uit elkaar! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schud beide handen en armen! Herhaal de oefening nog twee keer! Oefening 2: Houd beide handpalmen op elkaar! Druk de handen zeer krachtig op elkaar! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schud beide handen en armen! Herhaal de oefening nog twee keer! Oefening 3: Grijp beide handen in je nek samen! Trek het hoofd krachtig naar voren, maar bied weerstand! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schudt de handen losjes Herhaal de oefening nog twee keer! [18]

19 Oefening 4: Haak beide voeten achter twee stoelpoten vast! Trek die vastgeklemde voeten krachtig naar voren! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat los en schudt de benen losjes! Herhaal de oefening nog twee keer! 9. Schrijf op, waarom je jezèlf sterk en goed vindt Als je eens neerslachtig bent en aan jezelf twijfelt... Je zelfgesprek voor de spiegel heeft ze misschien niet geholpen? Er zijn nog andere methoden, om die negatieve lasten te overwinnen. Schrijf je sterke punten op! Wederom: zwart op wit! * Zet je alléén aan een tafel, met een blad papier en een balpunt. * Schrijf in 10 of 12 trefwoorden de goede eigenschappen op, waarin je kracht ligt. * Neem geen genoegen met minder dan 10 of 12 trefwoorden. * Spreek alleen met jezelf! Het lijkt verleidelijk, anderen te hulp te roepen, die ons sterke eigenschappen aanpraten. Je naaste vriendenkring zal je zwakste eigenschappen wellicht het sympathiekst vinden, want onbewust profiteert men daarvan. * Verban alle gedachten over je eventuele zwakten uit je geest, en alle negatieve gedachten over je beroep of bedrijf. Het is veel gemakkelijker, een krachtige eigenschap te versterken, dan je zwakten kwijt te raken! * Schrijf bij elk trefwoord dan iets gedetailleerder op, waarom de genoemde eigenschap sterk en krachtig is. Besluit, deze gedragingen te versterken. Dit geconcentreerde opschrijven leidt tot je geestelijke bevrijding van eventuele depressies. 10. Iedere wereldreis, zelfs iedere maanreis, begint bescheiden In dit hoofdstuk heb ik voorbeelden gegeven van methoden en technieken, om op korte termijn successen te boeken. Deze successen lijken je misschien te bescheiden? Iedere wereldreis begint echter met enkele kleine stappen. Zelfs voor reizen naar de maan of naar de planeet Mars geldt dit. Mensen die hun leven lang succes hebben... zijn met korte en kleine successen begonnen. Kampioen-hardlopers zijn als wankelende en struikelende kleuters begonnen,net als jij! Wie met het kleine begint, is het grote waard! [19]

20 Twee zaadjes Twee zaadjes liggen naast elkaar op vruchtbare grond. Zegt het ene zaadje tegen het andere: Ik wil groeien. Ik wil mijn wortels diep in de grond voelen en door de aardkorst heen naar boven uitbreken... Ik wil mijn tere knoppen uitvouwen om de komst van de lente aan te kondigen. Ik wil de warmte van de zon op mijn gezicht voelen en de zegeningen van de morgendauw op mijn blaadjes. Het zaadje groeide... Het tweede zaadje zei: Ik ben bang. Als ik mijn wortels naar beneden laat groeien, weet ik niet wat ik in het donker tegen zal komen. Als ik door de aardkorst heen breek, beschadig ik misschien iets. En stel je voor dat ik mijn blaadjes uitrol en ze worden opgegeten door een slak. En als ik mijn bloesems open, komt er misschien een klein kind dat ze afplukt. Nee, ik kan maar beter wachten tot de kust veilig is. Het zaadje wachtte... Toen kwam er een scharrelkip de hoek om, op zoek naar voedsel, vond het wachtende zaadje en peuzelde het op. [20]

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Tijd voor vitaliteit. Meer energie, passie en plezier in je werk. Stappenplan voor professionals in zorg & welzijn

Tijd voor vitaliteit. Meer energie, passie en plezier in je werk. Stappenplan voor professionals in zorg & welzijn Tijd voor vitaliteit Meer energie, passie en plezier in je werk hart Stappenplan voor professionals in zorg & welzijn ziel Auteurs: Martha Talma en Chantal van Arensbergen Met medewerking en inspiratie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

2010-2011. Personal Coaching. Drs. Matthijs Goedegebuure

2010-2011. Personal Coaching. Drs. Matthijs Goedegebuure Personal Coaching Drs. Matthijs Goedegebuure 2010-2011 Nuttige en toepasbare principes, levensgeheimen en modellen ter ondersteuning van talent-coaching. 1 2 3 Inhoud Module 1: Zelfinzicht... 6 1. Inleiding...

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Allen Carr Stoppen met roken

Allen Carr Stoppen met roken 1 2 Allen Carr Stoppen met roken Zevenentwintigste druk 2000 - Forum - Amsterdam 3 Oorspronkelijke titel: Allen Carr's Easy Way To Stop Smoking Vertaling: Eveline de Mooij Omslagontwerp: Volken Beck CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Hij wil alleen maar Hallo! zeggen

Hij wil alleen maar Hallo! zeggen Hij wil alleen maar Hallo! zeggen Door Suzanne Clothier Vertaling door Jan Tholhuijsen Rustig gezeten op een bank in het winkelcentrum naast mijn man, was ik met mijn eigen zaken bezig, toen de man dichterbij

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie