Succes is een keuze; succes dwing je af!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succes is een keuze; succes dwing je af!"

Transcriptie

1 Succes is een keuze; succes dwing je af! Jan L. Wage [1]

2 Succes is een keuze; succes dwing je af! drs. Jan L. Wage Ter vergroting van de leesbaarheid is ervoor gekozen te schrijven in de mannelijke vorm. Uiteraard wordt hier ook de vrouwelijke vorm bedoeld. Copyright 2012 SellingNet Alle rechten voorbehouden. Nadruk verboden. Het reproduceren van deze praktijkgids in zijn geheel of in gedeelten of gebruik bij (verkoop) opleidingen, de vertaling dan wel iedere andere wijze van verspreiding, is slechts met uitdrukkelijke toestemming van SellingNet toegestaan. SellingNet en het SellingNet beeldmerk zijn geregistreerde merknamen van SellingNet Uitgeverij. Postadres: Antwoordnummer 5023, 7550 VE Hengelo Bezoekadres: Meervalstraat 10, 7559 bk Hengelo Telefoon: Internet: Illustratie kaft: Roel Kuijpers, Skyline Asten BV Redactie, opmaak en tekstbijdragen: Ronald Swensson, senior trainer/coach SellingNet Website Jan L. Wage: Het hoofdstuk 7 eigenschappen van effectief leiderschap betreft een boekbespreking van Stephen R. Covey s beroemde boek 7 eigenschappen van effectief leiderschap. [2]

3 Inhoud Succes is een elastisch begrip...5 Waarom hebben mensen succes?...7 Houd het einddoel voor ogen en kies het kritische pad...11 De macht van suggestie en conditionering...15 Hoe tikken succesvolle personen? sleutels tot rijkdom en geluk kenmerken van succes overtuigingen naar succes eigenschappen van effectief leiderschap...37 De feeën van succes...39 Hoe creatief zijn succesvogels?...41 Je hebt de top bereikt! Wat nu?...45 Een gedetailleerd praktijkgeval...49 [3]

4 De trein Het sneeuwde stevig toen ik op het winderige perron van het station Bad Nauheim stond. De trein naar Frankfurt, waar het vliegtuig naar Amsterdam niet voor me zou wachten, was ernstig vertraagd. Dit meldde de hoffelijke stem door de stations luidspreker. Een wachtende medepassagier wond zich hierover bijzonder op en snauwde de perronchef toe: Waartoe dient een dienstregeling als de treinen zich er toch niet aan houden? De perronchef antwoordde beleefd: Geachte passagier... als we geen dienstregeling hadden dan wísten we niet eens dat de trein vertraging had. [4]

5 Succes is een elastisch begrip 1. De elasticiteit van het begrip succes Als twee mensen over succes spreken, kunnen ze totaal verschillende dingen menen. Met succes bedoelt de smokkelaar iets heel anders dan de douanier hoewel ze misschien over dezelfde lading goederen spreken. De inbreker en de politiemannen... Hetzelfde probleem. De gedecoreerde oorlogsveteraan en de pacifist... Soms hebben misdadigers, en ook beroemde staatslieden uit onze geschiedenisboekjes, door gruwelijke, -in elk geval afstotelijke -, methoden en systemen hun succes behaald... Tot ze misschien later toch onthoofd of gedeporteerd werden, omdat hun successen te veel slachtoffers vergden en volken tot opstand brachten.. Wat is het tijdstip, waarop we hen succesvol mochten noemen? Op welk moment konden ze met succes op hun carrière terugkijken? In de geschiedenisboekjes, na jaren of eeuwen, weten we het natuurlijk. Maar hoe luidde het eigentijdse oordeel vóór en ná de onthoofding? Opgaan, blinken en verzinken is het lot van ied re dag zong de vaderlandse rijmelaar Willem Bilderdijk ( ). Wie hoog klimt kan ook diep te vallen! Dacht hij aan Napoleon, toen hij het schreef? Was deze Napoleon Bonaparte ( ) succesvol? Een ondermaatse Corsicaanse korporaal uit een gezin van 13 kinderen, die nauwelijks Frans sprak en die het tot generaal, later tot keizer van Frankrijk, en heerser over Europa en Egypte bracht? Een succesvol heerser tot aan de volkerenslag bij Leipzig (1813). En na zijn Waterloo in 1815 moest de maaglijder, door al zijn successen voor hoogmoedswaanzin verblind, als zielige banneling zijn laatste 6 jaren op St.Helena slijten! Succesvol? Hoe heeft hij zèlf zijn balans opgemaakt? 2. Successen: altijd overwinnaars en verliezers? Soms gáát het succes van de één ten koste van de ander, zoals in de sport. Politieke afgunstelingen menen, dat in onze maatschappij het succes van de één altijd nadelig voor de meeste medemensen moet aflopen. Anderen reageren minder jaloers... Wetenschappers, uitvinders en ontdekkers, helpen dank zij hun successen de mensheid in reuzenstappen vooruit, zelfs als de oorlogsindustrie ze heeft bevorderd. Je kunt uitvindingen immers vaak tot heil en tot onheil van de mensheid ontwikkelen, zoals de Zweed Alfred Nobel, ( ), uitvinder van het dynamiet, zèlf ontdekte. 3. Individuele waardesystemen en ambities Ook individuele waardesystemen en ambities in het leven maken het begrip succes elastisch. Voor de één is het succes een materiële rijkdom, ten koste van alles bereikt, ook als de weg met leed en pijn geplaveid is. Voor anderen is het een rustig en gelukkig overleven in een geurig bloementuintje en een gaaf huwelijk, jarenlang tot na de pensionering, totdat de dood hen scheidt. Voor de één is succes: het overwinnen van gevaren, voor de ander: het vermijden ervan. De één wil de Mont Blanc bestijgen, andermans ambities reiken zelfs tot de top van de Mount Everest, en weer anderen zijn gelukkig met het Arduinse landschap en de Vaalser Berg. Het milieu, waarin we opgroeien, speelt een rol. Het kind van de geïmmigreerde en ongeletterde handarbeider brengt het misschien succesvol tot onderwijzer op een basisschool. Hoed af! Zo n succes is voor de zoon van een steenrijke industriemagnaat eerder magertjes. Ons startpunt bepaalt dus mede, wat we als succesvol beschouwen. En dat startpunt kiezen we niet zelf, het wordt ons opgelegd. Kinderen kiezen nu eenmaal niet hun ouders! [5]

6 4. Waar kies ik in dit boek nu voor? Wat je eigen milieu over je carrière denkt laat ik buiten beschouwing. Evenals dat wat later geschiedenisboekjes over jouw leven zullen berichten. Misschien lezen daarin je achterkleinkinderen nog iets vriendelijks over je. Je eigen huidige beroepscarrière dient je centrale vraag zijn. Hoe kijk je er zelf híér en nú naar?. Dus: wat je zèlf, hier en nu, als een succesrijke duurzame bekroning van je carrière zal beschouwen, desnoods met enkele nederlagen en met enige pech gegarneerd. Je wilt vooruitkomen! Succes betekent voor jou waarschijnlijk: een stijgend inkomen, een betere hiërarchische positie, een zeker aanzien in de wereld waarin je vertoeft. Waarbij ik ook hoop, -jezelf èn voor hen die je liefhebben-, op succes in je privéleven: gezondheid, geluk en enige wind in de rug! En daarnaast, dat je vlijtige streven niet te veel andere mensen pijn doet en benadeelt. Afgezien van het beetje afgunst, dat aan hen knaagt. Het is altijd beter, afgunst te oogsten dan medelijden. Succes toegewenst, dus! Jan L. Wage Lid Adviesraad SellingNet [6]

7 Waarom hebben mensen succes? 1. Heeft men altijd succes in het beroep èn in het privéleven? In kranten en tijdschriften lezen we vaak, dat de succesvollen in bedrijf en beroep, het geluk niet altijd in hun privéleven vinden. Concurrentie kàn soms ontstaan tussen beroeps- en privéleven. Denk bijvoorbeeld aan onze Neelie Kroes, sinds 2004 Europees Commissaris en een van de machtigste vrouwen van Europa die veel private woelingen in haar leven heeft gehad, zoals iedereen weet. Er zijn ook klassieke voorbeelden. De Geneefse filosoof en pedagoog Jean Jacques Rousseau, ( ), was de auteur van het 1762 verschenen wereldberoemde vijfdelige standaardboek: Émile, ou de l Éducation, ( De opvoeding van Émile ). Deze koploper in de kinderopvoeding schoof zijn eigen vijf kinderen naar een weeshuis af. Zijn letterkundige werk en zijn ideeën waren een onbetwistbaar wereldsucces, tot in Japan en tot heden ten dage toe. Versterkt dit ons wantrouwen, dat mijn goede moeder uitte tegen àl te beroemde succesvolle figuren? Hoe groter geest, hoe groter beest luidde haar vermoeden. Nee! We weten van bekende politici, die ondanks hun publieke successen gelukkig 30 jaar gehuwd bleven. Niet ieder europees minister heeft een turbulent liefdesleven. Niet iedere succesvolle pedagoog legt zijn eigen kinderen te vondeling. Door succes te behalen, bewonderd te worden en roem te oogsten, kùn je andere doelstellingen in je leven beschadigen. Je moet zelf het evenwicht bepalen, je prioriteiten kiezen tussen deze eventueel concurrerende doelstellingen. 2. Wie zijn die succesvolle mensen dan? Géén mens bouwt zijn succes alléén op. Als we er zèlf vlijtig aan moesten werken, leverden vele anderen meestal de bouwstenen, die wij goed kunnen gebruiken. Denk aan de voetbalwereld, waar het altijd om een jubelende successen, -en nederlagen -, gaat. De middenvoor,- zoals we hem vroeger noemden -, oogst het luidruchtigste vreugdegejoel op de tribune. Maar tenminste vijf of zes makkers van het elftal bereidden zijn meesterschoten voor. Zijn eigen doelverdediger vervult een even nuttige, minder indrukwekkende, taak. Zelfs brallende supporters dragen tot de overwinning bij. Thuiswedstrijden bieden méér kans op succes dan uitwedstrijden. Dan de trainer. Is zijn bijdrage niet belangrijker dan die van de elf spelers tezamen? Als het succes een seizoen uitblijft, wordt éérst de trainer weggesmeten als een oude voetbalschoen. Merkwaardig! Verder de sportarts en de masseur. Successen worden door deze figuranten voorbereid en gedragen. Bij boksers en tennissterren zijn de succesmakers duidelijker als eenzame helden te herkennen. Maar ook hier leveren trainer, arts, masseur, psychotherapeut, sterrenwichelaar en eventueel anderen in hun bijdrage tot het brullend of netjes applaudisserend succes. 3. Komen successen dan door stom toeval tot stand? Nee, zeer zelden! Geluk kun je hebben bij kansspelen., maar succes is toch wat anders. Successen zijn voor sommigen gemakkelijker bereikbaar dan voor anderen, dat is wel een geluksfactor. Soms zorgen liefhebbende maar strenge ouders ervoor, dat hun kinderen konden en moesten studeren. Anderen verwaarloosden dit. Het milieu waarin we zijn geboren en opgegroeid speelt een rol. [7]

8 Sociale, etnische, religieuze, biologische of medische factoren bevorderen of remmen onze ontwikkeling. In de dertiger jaren zong Louis Davids ( ) triestig: Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje! Deze sociale aanklacht, zeer ontroerend gezongen, is echter fatalistisch demotiverend en bovendien misleidend. Mannen en vrouwen in jouw en mijn omgeving, -en zeker ook in die van Louis Davids -, voor een stuiver geboren, hebben het kwartje, of zelfs de gulden of rijksdaalder, door hard werken op eerlijke wijze bereikt. Ze zijn hoger gekomen dan het kwartje op de eerste rang. Velen haalden het kwartje, de gulden of misschien de rijksdaalder grotendeels op eigen kracht. Als ze de steun van anderen kregen, zochten en activeerden zij die anderen zèlf. Panta rei! zeiden de oude Grieken. Het leven is een voortdurende stroming. Sommigen drijven willoos met die stroom mee, zoals dode vissen doen! Levende vissen zwemmen, vaak althans, tegen die stroom op, want dáár ligt hun hogere doel. Om even fietsend aan de wal te blijven: Sommigen blijven veilig thuis, omdat ze tegenwind lelijk en zelfs oneerlijk vinden. Anderen nemen die tegenwind als uitdaging aan en worden daardoor dagelijks sterker. Daardoor profiteren zij natuurlijk ook wel eens terecht van een tijdelijke wind in de rug. Het geld ligt op straat! Maar je moet je wel bukken om het op te rapen. Doet dat niet iedereen? Nee! Sommigen wachten tevergeefs tot hun buren, het voor hen zal doen. Ze vrezen enkele pijnscheuten in de rug als ze zèlf bukken...of ze denken, dat het tòch weer om valse munten gaat... Of ze vinden die ene stuiver niet de moeite van het oprapen waard. Ze zagen de stuiver wellicht, slaapwandelend met hun hoofd in de wolken, niet liggen. 4. Jammer niet! Dóé iets, zonder aan wonderen te geloven Natuurlijk is er verschil van uitgangspunt voor ieder, die zijn beroep met stijgend succes wil uitoefenen. De mogelijkheden tot succes zijn voor iedereen anders. Bij al die verschillen zijn er methoden en technieken, om zèlf op realistische wijze aan je succes te werken. Je behoeft zelf géén genie te zijn. Maar het is inspirerend, af en toe naar de uitzonderlijke helden of heldinnen te kijken en te zien - ondanks felle tegenslagen hoe zij slaagden en tot hun verdiende roem kwamen. De Amerikaanse Helen Keller ( ), die op haar 2 e jaar blind en doofstom werd. Door handsignalen, op de eigen handpalm, leerde ze schrijven. Door de lippen van anderen met de vingertoppen aan te raken hoorde ze wat anderen vertelden. Ze studeerde aan de universiteit van Redcliffe, leerde daar behalve Engels ook Frans en Duits, werd eredoctor en schreef een viertal boeken. De Britse wetenschapper en tijdgenoot Stephen Hawkin (1974-heden) is totaal spierverlamd, kan niet meer spreken, ligt in een rolstoel en communiceert met de wereld via een televisiescherm. Hij is de wereldberoemde baanbrekende autoriteit over het ontstaan van ons heelal. De Nederlandse componist en concertpianist Cor de Groot, ( ) moest voortbestaan met een verlamde rechterhand. Een pechvogel dus! Hij schreef daarna zèlf 80 composities, uitsluitend voor de linkerhand. [8]

9 De franse componist Maurice Ravel ( ) componeerde voor hem het wereldberoemde linkshandige pianoconcert. Cor de Groot bleef een indrukwekkend concertpianist van wereldfaam! Ray Charles, ( ), Afro-Amerikaan, op zijn 7 e jaar blind geworden, vaderloos opgevoed in een armoedewijk in NewYork. Bleef hij bij de pakken neerzitten? Hoewel hij zelf geen witte van zwarte toetsen kon onderscheiden, en geen notenschrift kon lezen, veroverde deze pianist de wereld stormenderhand met soul -muziek. Pech in het leven kunnen sterke mensen overwinnen! En jij hebt waarschijnlijk veel mìnder pech onderweg als de hier genoemden. 5. Wat drijft deze succesvogels? Als we over de gebruikelijk pechvogels en geluksvogels spreken, is er alle aanleiding, over de derde categorie der succesvogels te spreken. Wat drijft deze succesvogels? Die vraag stellen vele psychologen elkaar, en soms stellen die vele succesvogels zichzelf. Brengt de geldmotor, die mensen tot hun uitzonderlijke prestatievermogen? Nee! Die is pas later, als je later hogerop geklommen ben, belangrijk! Voor wie veel geld hééft, wordt het geld blijkbaar werkelijk belangrijk. Sportmillionairs houden in hun belastingparadijs vast, wat ze hebben! Na een vroegtijdig uitgebluste roem willen ze bovendien nog enige duiten overhouden. Begrijpelijk! Nee! In begint niet met het geld. Eerder met de liefhebberij, de hobby, waarmee alles begon. De jongeman die in zijn vrije tijd knutselaar was, ontwikkelt zich tot een groot uitvinder. Als hij als meisje of jongen blokfluit speelde werd zij/hij later misschien podiumpianiste of -violist. Bij andere kinderen leeft reeds het machtsbewustzijn, sinds de oertijd een deel van onze animale aandriften. Misschien groeide daardoor een napoleontische carrièredrang. En macht is nodig om goed te besturen en te regeren, behoeft dus geen machtsmisbruik te worden. Merkwaardig is, dat vroegere vrijheidsstrijders vaak hun eigen volk tiranniseerden. Door een edeler idealistische mensenliefde koos het de begaafde chemiestudente en rijkeluisdochter Florence Nightingale ( ) het verpleegsterberoep. Met een petroleumlamp in de hand verzorgde zij de gewonde soldaten in de Krim-oorlog. Over the Lady with the Lamp spreekt men nòg. Ze inspireerde ook de Zwitser Henri Dunant ( ) tot het oprichten van het Rode Kruis. Anderen, gewonere meisjes, willen vèr over de horizon reizen en stewardess worden.. Er zijn ook droomberoepen, die ouders voor hun kinderen wensen. Sociaal omhoogstrevende gezinnen zagen vroeger het liefst, dat hun zoon dokter werd. Het enige academische beroep immers, waaraan gezag kleefde en waarvan men iets begreep.. De verliefdheid van een gymnasiaste op haar taalleraar voert tot een universitair cum laude en een succesvolle carrière in de Franse taal en letteren. Zelfs soortgelijke professoraten zijn daaruit voortgekomen. Ikzèlf was, via de genegenheid voor mijn pianolerares, bijna podiumartiest geworden. Goed, die kans heb ik gemist, bij nader inzien: gelukkig maar! Sommige circusclowns landen in hun beroep, omdat deze artiesten kinderen blijkbaar het diepst in hun ziel aangrijpen. [9]

10 Het kan,-schrik niet -, ook dat stomme toeval zijn. Je stuit toevallig op een vakantiejob, waarvan je nooit had vermoed., dat het zo n grote bevrediging gaf! Of er was geen enkele aanleiding, een bepaald beroep te kiezen, maar toen je eenmaal die mogelijkheid kreeg, wil je daarin carrière maken om hoger op te komen. Geval dat ik ook ken: je bent via de zeevaartschool stuurman op de grote vaart geworden, maar je beminde vrouw wordt dat in dit eenzame huwelijk verdrietig en je keert naar de wal terug, als verkoper, want daar kan je het met vrij weinig diploma s vèr brengen. Ik stop met deze opsomming! Je weet, dat ik de lijst eindeloos kon uitbreiden. En die lijst blijft ook vaak onbegrijpelijk. Ik kende iemand, die Romaanse taal en letteren studeerde, maar directeur van een bekende brouwerij werd. Het leven is vol verrassingen! 6. Hoe gepassioneerd moet de succesvogel zijn? Als algemeen kenmerk ligt er aan de succesgeneigde mens dus een gedrevenheid ten grondslag. Sommigen spreken liever van passie. Overigens gedrevenheid moet natuurlijk niet tot bezetenheid voeren. Je gedrevenheid leidt tot successen als je heer en meester blijft van de situaties, waarin je je begeeft. Gedreven mag je en moet je zelfs zijn, maar niet bezeten. [10]

11 Houd het einddoel voor ogen en kies het kritische pad 1. Weet éérst waar je wilt komen Als je niet weet, naar welk doel je aanstuurt, weet je ook niet welke richting je wilt inslaan. Je blijft in het doolhof van je eigen gedachten hangen. Als succesvol mens bepaal je lang tevoren het einddoel, dat je wilt bereiken. Als dat einddoel in een verre toekomst ligt, bepaal je zo mogelijk ook de reisroute die naar dit doel voert. Je legt voor jezelf etappezeges vast! Je bepaalt voor deze etappes ook de tijdsduur, waarmee je op ze aanstuurt. Of het doel nu zéér hoog gegrepen is of bescheidener van allure, doet er niet toe. Of er onderweg in de tijdsplanning moet worden gecorrigeerd is geen doodzonde, maar als je je doelstelling niet aan tijdlimieten verbindt... laat je het eindpunt ergens in de lucht hangen. Je kunt je doelstelling af en toe te wijzigen, maar dat moet geen dagelijkse praktijk worden, anders ben je een spontaan reagerend warhoofd, dat helaas niets bereikt. De succesvogel staat kritisch jegens zijn eigen doelstellingen. Natuurlijk is je doelstelling op dit moment nog een droom, maar die mag niet naïef en onrealistisch zijn..anders gezegd: denk eerst grondig na, over wàt je eigenlijk wil bereiken. Is het een hogere positie dan die je nu bekleed? Oriënteer je dan omtrent de verscheidene aspecten van die functie. Naïeve dromerijen kunnen daarbij vermeden worden. Zoals in het geval van een stewardess, die haar beroep koos, omdat ze dan zoveel verschillende landen en culturen wilde leren kennen. Ze vloog nu enkele jaren op Europese bestemmingen en zag eigenlijk alleen maar vliegvelden, vertrekhallen en aanpalende hotels. Uitstappen...instappen... en weer naar huis. Zoiets had ze kunnen weten, vóór ze dit beroep koos. Je dient te weten, welke moeilijkheden en nadelen met je gekozen functie of positie verbonden zijn. Maar àls je je doel, na afweging, hebt gekozen, dien je het met hardnekkigheid trouw te blijven. 2. Leg je doel en je reisroutes zwart op wit schriftelijk vast Als je je doelstelling na rijp beraad hebt gekozen, schrijf je deze zwart op wit neer! Mèt de details, die je daar wilt bereiken. Niet alle doelstellingen of reisroutes zijn cijfermatig uit te drukken. Maar àls ze het zijn, noteer dan ook deze cijfers. Denk aan de wijze woorden van Lord William Kelvin, ( ) die het absolute nulpunt in de temperatuur ontdekte: Als je het niet in cijfers kunt uitdrukken... weet je eigenlijk niet waarover je spreekt De reisroute naar het succes, schrijf je ook, -als het kan in cijfers -, met ingedeelde tijdsbestekken zwart op wit. Het moeten niet altijd dagroutes zijn, maar eventueel maandroutes of jaarroutes. Een van mijn succesvolste medewerkers in Duitsland werkte met een vijfjarenplan, waarin ook de boeken waren opgenomen, die hij wilde schrijven. Die boeken waren een deel van zijn etappeplan, dat ik hiervoor heb aangeraden. Het etappedoel moet niet te ver weg liggen, anders verlies je de controle over je koers. Denk maar aan de wielrenner die het doeltreffendst naar de zege stuurt, als hij kort achter een concurrent blijft kleven. Hij kan bij de eindspurt de slechts twee meter achterstand makkelijker overbruggen dan die van vijfhonderd meter! [11]

12 Het is zinloos, een einddoel aan te streven als je de etappes te groot uitmeet. Het franse erotische spreekwoord zegt terecht: Qui trop embrasse mal étreint! (Als opfrisser van je eventuele schoolfrans: Wie tegelijkertijd te veel omarmt, verrekt zijn spieren! ) Exactheid is geboden. Dingen die je op lange zicht wilt doen, gebeuren meestal niet, of ze gebeuren te laat. De wijze verzuchting van Lord John Maynard Keynes ( ) wordt dan op treurige wijze bewaarheid: In the long run? In the long run we re all dead! Improviseren doe je alleen als een routeplan ineens bekort kan worden zonder de doelstelling in gevaar te brengen. Succesvolle mensen zijn geen slaven van een bureaucratisch opgesteld routeplan. Evenals voor musici geldt ook hier: Goed improviseren kun je alleen als je de partituur kent en beheerst... Het belangrijkste aspect van het zwart op wit neerleggen van je plan en je reisroutes dien je te beschouwen als een contract met jezelf. Haal dit contract vaak uit je map en lees, of je je contractueel gedraagt. 3. Doelmatig dagdromen Als je de stevige staketsels van je doelstelling en de reisroutes op papier hebt staan, is het tijd, op verantwoorde wijze ontspannen te dagdromen. Ontspanning moet in onze hectische wereld net zo goed geleerd worden als inspanning. We spreken dan ook van mediteren, een woord dat eigenlijk peinzen betekent of: in gedachten verzonken zijn. Ik raad hier enkele regels van dieptemeditatie aan, waaruit je sterker tevoorschijn komt.. Ik geef de achtereenvolgende fasen van deze dieptemeditatie aan, die je tevoren op je mobiel hebt ingepraat en bij het afspelen mee mompelt, tot je de tekst later uit je hoofd kent. Één: *Armen en benen totaal ontspannen * Ogen gesloten houden * Zeggen: Ik voel me zwaar en warm... * in mijn vingertoppen... vingers... handen... polsen... onderarmen... bovenarmen... schouders... *Nu door mijn tenen... voeten... enkels... kuiten... knieën... dijen... zitvlak... heupen... *Ik tel nu...één! Twee: Drie: Vier: * Ik ontspan me, buik...borstkas...nek...schouders...rug... worden warm en zwaar... *Ik tel nu...twéé! * Ik zit rustig en adem kalm... *Ik vind diepe rust... *Ik tel nu...drie! * Ik maak me los en vrij: hoofdhuid...voorhoofd... wangen... neus... ogen... lippen... tong... kaken...hals *Alles is los en vrij... *Ik tel nu...vier! [12]

13 Vijf: * Ik ervaar rust en stilte... *Mijn lichaam is kalm en ontspannen *Ik kan helder en de toekomst zien... *Ik tel nu... Vijf! [Blijf in deze diepteontspanning en spreek hardop een zelfgekozen positief signaalwoord uit. Dit woord zul je straks gebruiken om weer naar het waakzame terug te keren. Droom nu over je toekomst, droom over wat je wilt bereiken en over de tussenstations die je daarbij zult passeren} Zes: Zeven:: * Ik voel me sterk, rustig en vol vertrouwen *Ik weet wat ik wil bereiken en begin eraan *Ik heb de moed en de kracht, dit te dóén... * Ik tel nu langzaam terug... vijf... vier... *Drie...Ik durf de toekomst aan... *Twee... ik rek me en strek me lekker uiit... *Één... ik adem rustig en diep in en uit *[Signaalwoord]... ik open mijn ogen... *Daar ben ik weer...kláár wakker! Deze techniek, die men door oefening steeds beter kan leren, ook op andere plaatsen dan een rustig en ongestoord vertrek, combineer je met de methode van visualisatie. Dit betekent, dat je de situaties, die je wilt bereiken, -op korte of langere termijn -, voor je laat afspelen alsof je in een donkere zaal naar het witte doek kijkt, waarop een kleurenfilm wordt vertoond. Wat je tot jezelf sprekend zegt krijgt een versterkende een visuele ondersteuning. Geloof nu niet, dat door deze enkele oefening het Luilekkerland al in zicht is, waar de gebraden duiven in je mond vliegen. Het is een innerlijk werkend hulpmiddel, dat je voortdurend moet oefenen, om de methode onder de knie te krijgen.. [13]

14 De liefde voor ons beroep Een man kwam tijdens zijn wandeling voorbij een marmergroeve. Daar werkten drie mannen in het zweet des aanschijn. De wandelende man vroeg, omdat hij een sociaalpsycholoog was die juist een dissertatie over motivatie voorbereidde, wat zij van hun werk vonden. De eerste zei: Ik loop een rugkwaal op omdat ik me te vaak moet bukken. Ik wou dat ik vroeger mijn school had afgemaakt, dan had ik misschien iets anders kunnen worden. De tweede zei: Ik werk hier voor 15 euro per uur. Het wordt vrij goed betaald, maar ik wilde dat het meer was. De derde zei: Ik help mee een kathedraal te bouwen. Hij zal prachtig worden door ons marmer. [14]

15 De macht van suggestie en conditionering 1. Geloof in jezelf! Vóór de wedstrijd begint, verkennen de trainer en zijn manschappen het groene veld, waarop ze straks spelen mogen. Niet, waarop ze spelen moeten want het woord moeten heeft een lelijke negatieve, soms zelfs een verlammende, klank. Waarover praten deze mannen, die het speelveld willen zien, als je het vorige hoofdstuk hebt gelezen: ze visualiseren. Vóór een uitwedstrijd willen ze de geur van het veld opsnuiven, zodat het straks beter op een thuiswedstrijd lijkt! Want een kat in een vreemd pakhuis verliest zijn zekerheid en zijn zelfvertrouwen. Wáárover praten dus die twaalf of vijftien verre mannen op dat veld? Ik zal het je zeggen! Over de overwinning die ze straks gaan halen! Is die overwinning dan zo zeker, vóór de aftrap is gefloten? Voor jou en mij, op de tribune, misschien niet! Voor deze spelers wèl! Hun trainer weet, dat de kans op een overwinning kleiner is, als ze het geloof in de overwinning niet hebben. Ze hoeven hun tegenspelers niet te imponeren, zoals boksers vaak met voortijdig gebral doen. Belangrijker is dat ze zichzèlf imponeren! Geloven in jezelf, zonder permanente zelfoverschatting, is een voorwaarde van succes op korte en op lange termijn.. 2. Je goede opvoeding werkt je vaak tegen Ik ben niet tegen een goede opvoeding. Ouders hebben de taak, hun kinderen de grenzen van hun later wenselijk gedrag bij te brengen. Goede ouders zijn bovendien gezagsdragers en gedragen zich ook zo terecht. Het tijdperk van de onverkwikkelijke antiautoritaire opvoeding ligt gelukkig al enkele decennia achter ons. In onze kinderfase moeten we leren, fouten te vermijden, en bij verkeerd gedrag zelfs bestraffingen te ondergaan. In onze opvoeding moet toch iemand ons vertellen dat fout ook fout is. Nadeel is echter: vanaf onze geboorte wordt onze geest belast met negatieve overtuigingen en reacties. De onderwijzers en leraren tekenen éérst met rode inkt of balpen de fout aan. Misschien werd je leraar woedend als je alwéér een fout maakte. Daarbij niet bedenkend, dat zij die nooit fouten maken ook geen leraar nodig hebben. De foutenmakers leveren het dagelijks brood van de leraren en onderwijzers. Door de slachtoffers voornamelijk op hun fouten te wijzen, versterken ze het minderwaardigheidsgevoel waaraan de psychiater Alfred Adler ( ) vele woorden wijdde. Dat bescheidenheid een deugd is, wordt ons gewoonlijk bijgebracht, maar dat je het daarvoor vèr brengt... kan men ons niet garanderen. Zelfoverschatting geldt als een soort zonde. Ik stel daar tegenover: Een geringe mate van zelfoverschatting brengt je verder dan heel die bescheiden zelfonderschatting. Veel volwassenen konden méér presteren en bereiken dan ze zelf vermoeden! Als ze minder bescheiden waren...! 3. De kracht van de zelfsuggestie Even terug naar onze voetballers vóór de wedstrijd. Ze suggereren eigenlijk hun toekomstige overwinning. Anders gezegd: ze conditioneren zich voor hun overwinning. De succesvogel doet dit regelmatig, ook in het gewone beroepsleven. Natuurlijk heeft ook hij soms een kleine depressie, ook hij moet soms tegenslagen incasseren, maar hij ontworstelt zich aan deze situaties. [15]

16 Hij volgt de methode, destijds ontwikkeld door de franse apotheker Émile Coué ( ) Die vond het onjuist, gedeprimeerde patiënten met chemicaliën vol te proppen. Coué liet hen zichzelf genezen door autosuggestie. Hij zette ze elke morgen voor de scheer- of kapspiegel om daar hardop tot zichzelf te zeggen: Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux! Het gaat me iedere dag, in alle opzichten, beter en beter! Natuurlijk werd hij uitgelachen. Daarmee moet iedere pionierende uitvinder of ontdekker nu eenmaal leven. Maar onze franse apotheker hield vol, veel van zijn patiënten konden worden geholpen! De Methode-Coué bleek in vele gevallen te werken. Niet altijd en overal natuurlijk. Geen enkele methode kan dit pretenderen. 4. Personalisaties van deze methode Variaties van deze methode zijn denkbaar en ik beveel ze soms aan, als we onszelf moed moeten inspreken. Je kent deze uitdrukking natuurlijk. Ze zegt iets heel opmerkelijks, omdat ze de kracht van onze gesproken en geschreven taal tot uitdrukking brengt. Ik raad verkopers, die een zware dag voor de boeg hebben, -met de kans op enkele nederlagen-, dit spiegelgesprek aan: Hij, Hans, heeft vandaag zéker succes! Jij, Hans, hebt vandaag zéker succes! Ik, Hans, heb vandaag zéker succes! Met deze zinnen, met een opgewekte melodische klemtoon op de cursieve woorden, laden we de accu van onze persoonlijkheid op, ook al wordt niet ieder klantenbezoek, sollicitatiegesprek of presentatie daarna een wereldsucces. Het betekent niet, dat we ons zakelijke huiswerk kunnen verwaarlozen. Met imponerend, maar inhoudloos, gepraat boeken we op den duur geen successen. Een succesformule-in-woorden helpt alleen, als ze ons gedrag en de uitstraling daarvan verbetert.. Sommige succesvogels hebben deze methode der zelfsuggestie niet altijd nodig, of ze vinden er hun eigen varianten op. Maar ook voor succesvolle mensen liggen soms tegenslagen dwars, ook al vertellen ze dit ons niet altijd. Er is vrijwel niemand ter wereld, die niet af en toe voor de spiegel staat om aan zijn andere ik de vermoeide vraag te stellen: Was dìt nu alles? Had ik in dit leven niet wat mooiers verwacht? De succesvogel laat het niet bij die sombere vraag. Hij of zij geeft dat gespiegelde ik een knipoog en zegt aansluitend: Vooruit Henk. Niet zeuren! Dóórgaan! Of natuurlijk: Vooruit Hilda. Niet zeuren! Dóórgaan! 5. Het opladen van energie Bij moeilijke beslissingen en problemen voeren succesvolle mensen in eenzaamheid vaak hun oplaad-gymnastiek uit. Van de Berlijnse cardioloog Johann Schulze, die vele patiënten bij hun hartinfarct liet genezen, stamt de volgende oefening: [16]

17 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4: * Rechtop staan, diep en rustig ademhalen, * Schouders hoog tot de oren optrekken, * Armen los laten hangen, * Diep inademen. * Adem lang vasthouden, * Ogen sluiten, * Rustig tot 7 tellen. * Schouders laten vallen, * Compleet uitademen, * Mompelen: Mijn schouders zijn heerlijk warm en zwaar! * Zeggen: Ik ben rustig en kalm... * Ik kan dit probleem oplossen! In deze oefeningen, waarin een kortstondig succes wordt nagestreefd, speelt ook de ademhalingstechniek een grote rol. We kennen het belang van een goede ademhaling in de atletiek! Succesvolle langläufers beheersen die techniek blijkbaar beter dan de achterblijvers. Hun circulerende bloedsomloop beïnvloedt hun ademtechniek. 6. Voer korte zelfgesprekken, ook affirmaties genoemd Je kent al de uitdrukking: iemand moed inspreken? Zo n uitdrukking ontstaat niet per toeval. De menselijke taal bezit de kracht, om medemensen te inspireren. Niet alleen in de toneel- en filmwereld, maar ook in de politiek geldt het. Waarom zouden we deze kracht alléén gebruiken om de medemensen moed in te spreken en niet voor de mens, die we zèlf zijn?.korte bemoedigende zelfgesprekken noemen we affirmaties. Je kunt ze uitspreken, voor je spiegel staand of zittend, maar ook in elke ruimte waar je alleen met jezelf bent. Maak je zinnen kort en indringend; Formuleer ze zó, dat ze je innerlijk raken; Laad ze met positieve woorden en uitdrukkingen; Herhaal ze enkele malen hardop! Wil je enkele voorbeelden van deze affirmaties? - Ik ga dit ineens dóén! - Ik let alleen op de belangrijke dingen! - Ja, ik ben rustig en ontspannen! - Het werk valt me bijzonder méé! - Het lukt me iedere dag béter en béter! [17]

18 7. Succesvol onderhandelen Probeer de volgende techniek eens, als je zware onderhandelingen moet voeren: * Loop onmiddellijk vóór de onderhandeling met energieke pas een (niet te lange) trap op! * Blijf boven een ogenblik staan en adem 2 of 3 maal diep in en uit. * Ga dan met rustige pas naar beneden, de trap af. Ik weet het: niet bij iedere onderhandeling hebben we een trap ter beschikking. Maar we kunnen op z n minst naar de gelegenheid zoeken. En als er een is, gebruiken we die trap. Nog een punt! De zuurstof, die we inademen, bepaalt grotendeels de kwaliteit van ons denken en dùs van ons spreken en dùs van ons succes in contact met medemensen. Een van mijn succesvolste verkopers, was niet alleen getraind in verkooptechniek. Hij liep bij het bezoek aan zware klanten de laatste 500 meters in de openlucht, -als het weer het toestond!-. De frisse lucht, die hij inademde, èn zijn lichaamsbeweging, maakten hem dan sterker in zijn gesprekken. 8. Enkele isometrische oefeningen Het versterken van het zuurstofgehalte in ons bloed is een techniek die ook mogelijk is voor succesvolle kantoormensen, die niet elke dag kunnen joggen, nordic walken, of langdurige ochtendwandelingen maken. Ze voeren op kantoor en in het werk, in alle situaties isometrische oefeningen. Daarbij spannen ze de spieren, zodat het bloed daardoor wordt weggedrukt. Door een onmiddellijk volgende ontspanning komt nieuw, zuurstofrijk bloed weer in de spieren terug. Ik geef vier eenvoudige oefeningen voor kantoorgebruik, en vertrouw op je eigen inventieve fantasie voor soortgelijke oefeningen in je auto of elders. Oefening 1: Grijp met de vingers je beide handen tezamen! Houd beide handen vast en trek ze krachtig uit elkaar! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schud beide handen en armen! Herhaal de oefening nog twee keer! Oefening 2: Houd beide handpalmen op elkaar! Druk de handen zeer krachtig op elkaar! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schud beide handen en armen! Herhaal de oefening nog twee keer! Oefening 3: Grijp beide handen in je nek samen! Trek het hoofd krachtig naar voren, maar bied weerstand! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schudt de handen losjes Herhaal de oefening nog twee keer! [18]

19 Oefening 4: Haak beide voeten achter twee stoelpoten vast! Trek die vastgeklemde voeten krachtig naar voren! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat los en schudt de benen losjes! Herhaal de oefening nog twee keer! 9. Schrijf op, waarom je jezèlf sterk en goed vindt Als je eens neerslachtig bent en aan jezelf twijfelt... Je zelfgesprek voor de spiegel heeft ze misschien niet geholpen? Er zijn nog andere methoden, om die negatieve lasten te overwinnen. Schrijf je sterke punten op! Wederom: zwart op wit! * Zet je alléén aan een tafel, met een blad papier en een balpunt. * Schrijf in 10 of 12 trefwoorden de goede eigenschappen op, waarin je kracht ligt. * Neem geen genoegen met minder dan 10 of 12 trefwoorden. * Spreek alleen met jezelf! Het lijkt verleidelijk, anderen te hulp te roepen, die ons sterke eigenschappen aanpraten. Je naaste vriendenkring zal je zwakste eigenschappen wellicht het sympathiekst vinden, want onbewust profiteert men daarvan. * Verban alle gedachten over je eventuele zwakten uit je geest, en alle negatieve gedachten over je beroep of bedrijf. Het is veel gemakkelijker, een krachtige eigenschap te versterken, dan je zwakten kwijt te raken! * Schrijf bij elk trefwoord dan iets gedetailleerder op, waarom de genoemde eigenschap sterk en krachtig is. Besluit, deze gedragingen te versterken. Dit geconcentreerde opschrijven leidt tot je geestelijke bevrijding van eventuele depressies. 10. Iedere wereldreis, zelfs iedere maanreis, begint bescheiden In dit hoofdstuk heb ik voorbeelden gegeven van methoden en technieken, om op korte termijn successen te boeken. Deze successen lijken je misschien te bescheiden? Iedere wereldreis begint echter met enkele kleine stappen. Zelfs voor reizen naar de maan of naar de planeet Mars geldt dit. Mensen die hun leven lang succes hebben... zijn met korte en kleine successen begonnen. Kampioen-hardlopers zijn als wankelende en struikelende kleuters begonnen,net als jij! Wie met het kleine begint, is het grote waard! [19]

20 Twee zaadjes Twee zaadjes liggen naast elkaar op vruchtbare grond. Zegt het ene zaadje tegen het andere: Ik wil groeien. Ik wil mijn wortels diep in de grond voelen en door de aardkorst heen naar boven uitbreken... Ik wil mijn tere knoppen uitvouwen om de komst van de lente aan te kondigen. Ik wil de warmte van de zon op mijn gezicht voelen en de zegeningen van de morgendauw op mijn blaadjes. Het zaadje groeide... Het tweede zaadje zei: Ik ben bang. Als ik mijn wortels naar beneden laat groeien, weet ik niet wat ik in het donker tegen zal komen. Als ik door de aardkorst heen breek, beschadig ik misschien iets. En stel je voor dat ik mijn blaadjes uitrol en ze worden opgegeten door een slak. En als ik mijn bloesems open, komt er misschien een klein kind dat ze afplukt. Nee, ik kan maar beter wachten tot de kust veilig is. Het zaadje wachtte... Toen kwam er een scharrelkip de hoek om, op zoek naar voedsel, vond het wachtende zaadje en peuzelde het op. [20]

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

Je levensreis begint met ontdekken wat je dromen zijn.

Je levensreis begint met ontdekken wat je dromen zijn. 1. DURF TE DROMEN Dit is geen boek waarin wordt uitgelegd hoe je snel rijk kunt worden. Met dit boek leer je van een insider hoe je je hart kunt volgen en een zelfstandig, doelgericht en vooral leuk leven

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten...

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 1 Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 2 Colofon Creatief Succes Evertsenstraat 5-03 4461 XN Goes www.creatiefsucces.nl info@creatiefsucces.nl @ Creatief

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? boekje-105x105-def.indd 1 30-01-2009 12:05:22 1,2,3,..., 10 stappen boekje-105x105-def.indd 2 30-01-2009 12:05:23 Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Alleen de mens die zich leert te ontspannen, kan creatief zijn en in zijn geest komen de ideeën op met de snelheid van de bliksem.

Alleen de mens die zich leert te ontspannen, kan creatief zijn en in zijn geest komen de ideeën op met de snelheid van de bliksem. 1) Ontspannen loslaten Ik kom regelmatig mensen tegen die teveel druk en spanning ervaren of overprikkeld zijn. Ze geven aan behoefte te hebben aan meer ontspanning en rust, ze willen dingen makkelijker

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? 1,2,3,..., 10 stappen Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees rustig de tien stappen. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd en hebben al heel

Nadere informatie

En hoe blijf jij Fit in je Hoofd?

En hoe blijf jij Fit in je Hoofd? En hoe blijf jij Fit in je Hoofd? 1,2,3,..., 10 stappen Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees rustig de tien stappen. Ze inspireren je om fit te blijven

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

4e zondag van Pasen - De Goede Herder.

4e zondag van Pasen - De Goede Herder. 4e zondag van Pasen - De Goede Herder. Het is één van de oerbeelden geworden van Jezus in de christelijke geloofstraditie. Elk jaar wordt deze derde zondag na Pasen er naar genoemd: zondag van de Goede

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Beelden. Bondig. Verdelen. Verslag. Associatie. Een gegeven begin. Bijvoeglijke naamwoorden. Bij muziek. www.klastools.be

Beelden. Bondig. Verdelen. Verslag. Associatie. Een gegeven begin. Bijvoeglijke naamwoorden. Bij muziek. www.klastools.be Bondig Beelden Schrijf een willekeurige tekst. Maar alle regels zijn precies even lang. Neem foto's en tekeningen uit tijdschriften als inspiratie voor een kort verhaal. Beschrijf niet de foto. Laat je

Nadere informatie

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind Relaxatie en ontspanning voor ouder en kind door Sofie Possemiers www.elsole.be Deze oefening wordt aangeboden door Sofie Possemiers van El Sole. Wil je nog meer van zulke oefeningen ontvangen, schrijf

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

In balans door. centreren

In balans door. centreren In balans door centreren Centreren Om je lichaam en geest op een lijn te brengen is centreren een belangrijke vaardigheid. In eerste instantie is centreren je aandacht naar je een punt 3 tot 5 centimeter

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Samenvatting Mensen ABC

Samenvatting Mensen ABC Samenvatting Mensen ABC Week 1ABC: Wie zijn wij? Info: Wie zijn wij mensen Mensen zijn verschillend. Iedereen is anders, niemand is hetzelfde. Dat noem je uniek. Een mens heeft een skelet van botten. Daarom

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Energiek de lente in!

Energiek de lente in! Miniboekje Energiek de lente in! 10 tips voor meer balans & energie Beste lezer, Dit boekje is een klein cadeautje voor u! De lente is weer begonnen en de bomen staan te popelen om uit te lopen. Koeien

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden?

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden? Vragen bij De hemel dichterbij (dr. P.J. Visser) 1. Onderweg - Hoeveel keer (per dag, per week, per maand) ben je je ervan bewust dat het leven op aarde eindig is? - Wat denk je dat het leven je nog allemaal

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Omgaan met spanning. Faalangst: waar komt het vandaan en wat ermee te doen

Omgaan met spanning. Faalangst: waar komt het vandaan en wat ermee te doen Omgaan met spanning Inleiding: Iedereen krijgt in het leven te maken met spanning. Bij competitiesporten komt dit extra tot uiting: er is de druk om te presteren, de tegenstander om te verslaan, de reactie

Nadere informatie

Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1

Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1 Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1 Hoofdstuk 5: Hoe Je De Kans Op Success Verruïneerd De Vijf Dodelijke Misvattingen Eén van de manieren om je kansen op succes gegarandeerd te verruïneren

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 Een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap om de Bijbel op een

Nadere informatie

Intimiteit: pijn of fijn?

Intimiteit: pijn of fijn? Intimiteit: pijn of fijn? In dit artikel enige inzichten rondom intimiteit. Intimiteit lijkt zo makkelijk, maar is in de praktijk toch best lastig. Intiem zijn met elkaar is niet meer vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ SAMEN TIJD VOOR ELKAAR Willem en Marian de Vink Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Romantiek in een liefdesbrief ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Reflectie I Het is druk in Jeruzalem

Reflectie I Het is druk in Jeruzalem Reflectie I Het is druk in Jeruzalem Vijftig dagen na de dood van Jezus, is het druk hier in Jeruzalem. Maar dat heeft met Jezus niets te maken. De meeste bezoekers van de stad weten niet eens dat hij

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Avondsluiting Relaxatie

Avondsluiting Relaxatie Avondsluiting Relaxatie Auteur: Pieter Dejaeger Geschikte leeftijd: Alle Duur activiteit: 20 minuten Terrein: Rustig zaaltje, zonder lawaai! Benodigde begeleiders: Min 2 (Eén lezer en iemand die tussen

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Bewust Omgaan met een Verslaving

Bewust Omgaan met een Verslaving Bewust Omgaan met een Verslaving Dit stuk biedt enkele handvatten om bewust te leren omgaan met je verslaving. Misschien denk je op dit punt wel dat je er niet mee om wil léren gaan, maar dat je er gewoon

Nadere informatie

het begin van dit boek

het begin van dit boek De autisme survivalgids 9 het begin van dit boek Ken je dat gevoel? Je bent een kind. Een jongen of een meisje. Om je heen zijn er heel veel andere kinderen. Allemaal zien ze er net een beetje anders uit.

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie