Disselhorst. Persoonlijke gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Disselhorst. Persoonlijke gegevens"

Transcriptie

1 CV Mark Disselhorst Persoonlijke gegevens Naam: Disselhorst Voornaam: Mark Adres: Stokebrand 584 Postcode + Woonplaats: 7206EV Zutphen Geboortedatum: 16 maart Telefoonnummer Rijbewijs BE Persoonlijk profiel Mark Disselhorst Ik ben een gedreven, resultaatgericht en vasthoudend projectleider en consultant. Het liefst ben ik van het begin tot het eind bij een project betrokken. Van het idee, het uitzetten van de koers, het bepalen van de requirements en afstemming met de opdrachtgever, onderhandelingen met leveranciers, ontwerp, realisatie en overdracht aan de staande organisatie. Bij ING heb ik dit in de praktijk kunnen brengen. Als projectleider heb ik affiniteit met de techniek en de inhoud behouden; Digitalisering, Electronic Archiving en ECM. Ik onderhoud goede relaties met alle relevante partijen. Het liefst werk ik in teamverband, vaak onder druk, naar een concreet resultaat toe waarbij ik uitgedaagd wordt om mijn veelzijdigheid te gebruiken. Mijn stijl van leidinggeven pas ik aan op de mensen waarmee ik te maken heb. Ik denk dat je het beste uit mensen haalt door ze een helder doel voor te houden maar ze het vertrouwen en de autonomie te geven zelf met de beste oplossingen te komen. Als consultant schakel ik gemakkelijk tussen de verschillende niveaus in de organisatie door mij in te leven in doelgroep waarmee ik te maken heb. Ik ben analytisch sterk en verlaat zonodig de gebaande paden om de beste oplossing te vinden. Mijn expertise als consultant ligt op het gebied van informatiebeheer, bewaren en bewijzen, Record Retention, Enterprise Content Management, Records Management en Electronic Archiving. Mijn favoriete onderwerp is het integraal klantbeeld, en hoe je dat door goed informatiebeheer kunt realiseren.

2 Opleidingen Prince II Practitioner (ISES) ITIL Service Manager (ISES) Cobol Applicatieprogrammeur (Ordina) Sociaal Economische Geschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen) VWO (Thomas a Kempis, Zwolle) Werkervaring 2012-heden Projectleider/ Project Architect Inrichting Digitaal Archief Domestic Bank NL ING Domestic Bank Nederland wil één digitaal archief inrichten voor al haar klant en product administraties. Het digitaal archief zal samen met de klant en productadministraties het integraal klantbeeld gaan vormen. Als project architect heb ik de specificaties voor dat archief en een migratie strategie beschreven en als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het implementeren ervan. Daarnaast adviseer ik bedrijfsonderdelen hoe hun deel van het archief in te richten. Zodra het digitaal archief initieel is ingericht (juni 2012) zal ik als project architect verder bijdragen aan de migratie van bestaande fysieke en digitale archieven naar het nieuwe digitaal archief, en het verder inbedden in de ING applicatie architectuur. Projectleiding Project Architect Adviseren Zakelijk Bedrijf ING Digitalisering Implementatie op Kofax, Websphere en Mainframe Ontwerp Deelprojectleider Readiness Migratie Archief Nationale Nederlanden wordt van ING losgemaakt. De elektronische archieven van NN moeten worden gemigreerd van het Enterprise Archiving System naar het target systeem (InfoImage) van NN. Als projectleider / analist was ik verantwoordelijk voor het correct opleveren van de diverse archieven van NN en RVS aan de nieuwe NN organisatie. Het ging om financiële informatie, claims dossiers, HR dossiers. Projectleiding Pakketsoftware Web en Mainframe Outsourcing Java ontwikkeling Systeemontwikkeling Mainframe software Java / Cobol / DB2 / Websphere / XML Ontwerp

3 Deelprojectleider European Order Manager - Archiving Door ING/Commercial Banking Payments wordt een nieuw zakelijk betalen product in de markt gezet, European Order Manager (EOM). Het product wordt in diverse landen in Europa aangeboden. Als deelprojectleider Archiving was ik verantwoordelijk voor de aansluiting van het EOM systeem aan het Enterprise Archiving System, ten behoeve van navraag en vanwege juridische eisen. Ik vervulde de rol van projectleider en consultant. Projectleiding Prince II Pakketsoftware Web en Mainframe Outsourcing Java ontwikkeling Systeemontwikkeling Mainframe software Java / Cobol / DB2 / Websphere Ontwerp Kwaliteitsmanager / Deelprojectleider Project Migratie Beleggingshypotheken Voor ING/Retail/Securities werd een nieuw systeem neergezet, voor gebruik door zowel klant, front-office als mid-office. Plateau 6 van dit programma migreerde beleggingshypotheken, SCOPAFIT-breed. In dit project, een samenwerking tussen beleggen, hypotheken en sparen was ik verantwoordelijk voor borging van, advies over, controle van en rapportage over kwaliteitszorg in het project. Daarnaast was ik als deelprojectleider verantwoordelijk voor aansturing van een interne partij die een belangrijke randvoorwaarde voor de migratie moest invullen en ondersteunde ik de projectleider bij het aansturen van de externe leverancier van het systeem. Kwaliteitsmanagement (SQA, AMS) Projectleiding Leveranciersmanagement Requirements management Opzetten Configuration Management Van november 1999 tot en met juni 2010 heb ik in vaste dienst bij ING gewerkt. Mijn functie bij ING was systeemontwikkelaar en ik ben daarin in enkele jaren doorgegroeid tot het hoogste niveau: Senior. In die functie heb ik rollen vervuld als projectleider, business analist, informatie analist, vendormanager/contractmanager en consultant. De laatste jaren heb ik overwegend als projectleider, vendormanager / contractmanager en business analist gewerkt Projectleider Upgrade EAS bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen EAS Upgrade was een project dat het bestaande elektronisch

4 archief (EAS), dat door diverse ING-onderdelen gebruikt wordt, opwaardeerde naar een Records Management service. Het systeem heeft geregistreerde gebruikers en indirect, via het Personeels Informatie Systeem, heeft elke Nederlandse ING medewerker toegang. Het is een systeem dat bestaat uit een mainframe back-end (z/os) en een web front-end (Websphere). Prince II en CMMi / AMS Migratie van Wintel/Websphere naar SUN Solaris/Websphere en TomCat Upgrade van pakketsoftware op mainframe en SUN Solaris/Websphere In-house maatwerk mainframe software; IFSA-service (ING SOA) Outsourced JAVA ontwikkeling (IFSA-service) Implementatie op mainframe en SUN Solaris/Websphere Outsourced maintenance contract (50% besparingen) Outsourced performance testen op de totale applicatie, mainframe (z/os) en SUN Solaris / Websphere 6800 uur Substantieel bedrag out of pocket (vertrouwelijk) Werkzaamheden Projectvoorbereiding Planning, begroting Voorbereiden en uitvoeren tender JAVA software ontwikkeling en beheer op SUN Solaris/Websphere en TomCat Aansturen interne en externe leveranciers In kaart brengen COPAFITH consequenties van implementatie Dagelijkse sturing projectteam Verantwoording Overdracht Consultant in de werkgroep visie ontwikkeling Document Services Aandachtsgebied Archiving & Records Management en Integraal Klantbeeld Voor ING/OPS&IT Banking / Document Services heeft een werkgroep een visiedocument opgesteld. Ik heb het deel Electronic Archiving en Records Management geschreven Informatie analyse/impact Analyse European Order Manager in Enterprise Archiving System (EAS) bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen European Order Manager is een systeem dat een zakelijk betalen product van ING gaat ondersteunen. Ik heb mij beziggehouden met de koppeling aan het Enterprise Archving System Globaal ontwerp interface MijnING Enterprise Archiving System (EAS) Ontwerp van een interface tussen het Enterprise Archiving System en MijnING.nl om het klanten mogelijk te maken rekeningafschriften te downloaden.

5 Informatie analyse/impact Analyse Zorgvuldig Adviseren RVS in Enterprise Archiving System (EAS) bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen RVS moet voldoen aan de verplichtingen van toezichthouders. Een adviestraject voor een klant moet volledig te reconstrueren zijn. Ik heb de inrichting van het Enterprise Archiving System ontworpen dat dit mogelijk moet maken Projectleider Journaals Stortingsmachines in EAS bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Onderdeel van de nieuwe ING Bank winkel zijn de stortingsmachines. Ten behoeve van afhandeling van klachten zijn de journaals van die machines opgeslagen in EAS en raadpleegbaar gemaakt. Werkzaamheden Projectvoorbereiding Planning, begroting Dagelijkse sturing projectteam Verantwoording Implementatie op mainframe en Wintel/Websphere Implementatie in gebruikersorganisatie Overdracht Impact Analyse / Projectvoorbereiding Tango Migratie brieven voor Call en Face bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen In het kader van fusie ING Postbank kreeg elke particuliere klant een brief waarin stond welke ING producten hij/zij zou gaan krijgen als gevolg van het opheffen van de Postbank. Call-centers en kantoren moesten gedurende de migratie direct kunnen beschikken over deze brieven Projectleider van diverse projecten waarin ING Bedrijfsprocessen zijn aangesloten op EAS en diverse beheerprojecten bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Onder andere Doorlopende Provisie Hypotheken Performance testen t.b.v. Capacity management inrichting Upgrade GUI-Generator ( web applicatie, ontwikkeling uitbesteed) Heropzet DDRINT infrastructuur Implementatie staging omgeving Alle projecten bevatten implementatie op mainframe (z/os) en Wintel/Websphere Informatie analyse/impact Analyse Conversie NN Archieven van Easy InfoImage naar het Enterprise Archiving System (EAS) bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen NN onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande Easy InfoImage archieven te migreren naar EAS. In de loop van enkele jaren heb ik daar een aantal documenten voor opgesteld en presentaties

6 gegeven Opstellen Informatie Architectuur NL Record Retention Policy bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Opstellen van de informatie architectuur, afgeleid van de NL Record Retention Policy, met requirements voor bedrijfsprocessen en informatie systemen. Hiervoor zijn verschillende standaards gebruikt als ISO 15489, DoD5015, MoReq en Remano Projectleider Full Text Retrieval EAS (deelproject van WID project) bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen In het kader van het WID project werden alle klanten van ING geïdentificeerd. De kopieën van identiteitsbewijzen zijn in EAS opgeslagen. Ten behoeve van een efficiënte verwerking moesten deze documenten full text doorzoekbaar zijn. Hiervoor zijn de standaard pakketten ViewDirect, DocumentDirect, WCC-Elise en Kofax aan elkaar gekoppeld. Als projectleider en uitbestedingsmanager was ik verantwoordelijk voor de koppeling van ViewDirect en DocumentDirect aan WWC-Elise en de implementatie hiervan. Projectarchitect WID (heel WID project) Uitbestedingsmanagement Mobius Professional Services, WCC en InfoSupport Implementatie op mainframe (z/os) en Wintel/Websphere Ontwikkelen en geven gebruikerstrainingen aan back-office Leeuwarden Projectarchitect project Conversie HIS/HISCAN bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Het project Conversie HIS/HISCAN bestond uit een serie deelprojecten. Als projectarchitect was ik verantwoordelijk voor het ontwerp van de totaal oplossing en de bewaking dat de deelprojecten de deliverables realiseerden conform het ontwerp Business analyse / Informatie analyse Conversie HIS/HISCAN bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Ten behoeve van de klantenservice International Payments moest het bestaande, verouderde International Payments en Documentary Trade archief naar EAS geconverteerd worden Overall Projectleider KOA bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen KOA was een onderhoudsteam van 6 tot 12 mensen, deelprojectleiders, analisten, testers, invoerders en programmeurs, waarin kleine onderhoudsklussen en quick scans werden uitgevoerd. Als overall projectleider was ik eindverantwoordelijk en stuurde deelprojectleiders en analisten aan. Daarnaast legde ik verantwoording af aan opdrachtgevers, onderhield ik de contacten

7 met stakeholders en was verantwoordelijk voor het peoplemanagement Projectleider Mass Scanning & Archiving II bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Na implementatie van Mass Scanning & Archiving traden er ernstige performance problemen op met de web-applicatie. Om die reden is de applicatie gemigreerd naar Wintel/Websphere en heb ik gedurende enkele maanden intensief met interne en externe leveranciers samengewerkt om deze op te lossen. Na een aantal nieuwe releases is een uitgebreide performance test uitgevoerd en heeft implementatie op Wintel/Webpshere plaatsgevonden Deelprojectleider Mass Scanning & Archiving bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Het MSA project realiseerde een generiek inputkanaal voor het EAS en een web front-end dat aan de WorkflowManagement systemen van Claims en Hypotheken werd gekoppeld. Als deelprojectleider was ik verantwoordelijk voor de realisatie van het generieke input kanaal Deelprojectleider CIO3: Koppeling BancTec aan EAS bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen ING realiseerde een nieuw systeem voor de verwerking van papieren overschrijvingen. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de realisatie van de koppeling aan het archief en het opleveren van de gescande overschrijvingen aan Interpay (nu Equens) Vendormanager bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeringen Aansturing leveranciers ASG (Mobius) en InfoSupport Tenders / Onderhandelen / Contracteren Escalatiekanaal Bewaken geleverde prestaties Requirementsmanagement Applicatie architect bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeren Opstellen globale architectuur domein Electronic Archiving Ontwerpen SOA / ESB koppelingen Ontwerpen webkoppelingen Diverse Informatie Analyses / Impact Analyses bij ING/OPS&IT Branche: Banken en verzekeren Diverse IA producten Voorbeelden ideal administratie ING Vastgoed administratie Business Banking Sparen en Lenen Hypotheken Claims

8 Systeemontwikkelaar bij ING/OBV Branche: Banken Operations Betalingsverkeer van de Postbank Testontwerp / uitvoering Kwaliteitscoördinator Kwaliteitsborger Ontwikkelen kwaliteitsmaatregelen Functioneel ontwerp Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg bij RDW/Automatisering Branche: Overheid IT van ZBO Rijksdienst voor het Wegverkeer Ontwikkelen kwaliteitsbeleid Onderhouden kwaliteitshandboek Documenteren / beheren processen van de afdeling Adviseur Onderzoek & Ondersteuning bij RDW/Automatisering Branche: Overheid IT van ZBO Rijksdienst voor het Wegverkeer Ontwikkelen specialistische en generieke software in Delta / Cobol Onderhouden kwaliteitshandboek Adviseren bij intakes externe medewerkers Trainen nieuwe medewerkers Systeemontwikkelaar bij RDW/Automatisering Branche: Overheid IT van ZBO Rijksdienst voor het Wegverkeer Programmeur Delta/Cobol Technisch ontwerper Cursussen 2011/ Enterprise Content Manager Master IPMA C 2009 Financieel Projectmanagement 2008 CMMi 2008 Electronic Records Management (certificaat Specialist) 2008 Inzicht in onderhandelen 2005 Documentmanagement 2003 Projectmanagement II bij Cap Gemini 2002 Leidinggeven aan professionals 2002 Algemene Opleiding Bankbedrijf (certificaat) 2001 Informatie Analyse 1998 Adviesvaardigheden 1998 Basisopleiding Auditing 1998 CMM Vaardigheden DSDM Projectmanagement (Intermediair Management Traingen) Functioneel Ontwerp (Volmac) Technisch Ontwerp (Volmac) Gedreven, resultaatgericht, Organisatiesensitief

9 vasthoudend Begrijpelijk schrijven en presenteren Teambuilder en Teamplayer Relaties kweken en onderhouden Analystisch sterk Engels, Duits Als projectleider ervaring met CMM CMMi AMS JAVA Ontwikkeling Outsourcing Supplier Agreements Web applicaties Management Tenders Mainframe ontwikkeling (IBM z/os) Performance testing (Loadrunner) SOA ESB IFSA DB2 en SQL Pakketsoftware implementaties Wintel SUN Solaris Websphere Application Server XML MQ MS Project Als consultant ervaring met (Inter)nationale normen ISO 15489, NEN 2082, DoD5015, Moreq, Remano SoX, Basel II, Mifid, Wft, WBP, Zorgvuldig Adviseren Eisen AFM, DNB Record Retention Records Management Enterprise Content Management Als programmeur ervaring met Delta/Cobol IBM Z/Os Cobol Unisys 2200 PHP MySQL HTML/CSS DB2 en SQL RDMS Joomla Batch en online programmatuur Wordpress Vrijetijdsbesteding Mijn passie is fietsen; wielrennen en mountainbiken. Met name in de bergen ga ik graag het gevecht met mezelf en met de berg aan en geniet ik van de prachtige natuur. Ik doe dat het liefst in gezelschap van (fiets)vrienden en ik ben dan ook lid van een toerclub. Verder kan ik erg van muziek en film genieten. Ik bezoek daarom ook regelmatig concerten en filmhuizen.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Werken bij VX Company

Werken bij VX Company Werken bij VX Company INHOUDSOPGAVE 1. Jij bent het belangrijkst 2. Werken bij VX: Chris de Kok 3. Werken bij VX: Frans van der Geer 4. Doen waar je goed in bent 5. Werken bij VX: Jeroen van den Belt 6.

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Christian Kastelijn

Curriculum Vitae. Christian Kastelijn Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Kastelijn Christian Geboortedatum: 22-12-1971 Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: E-mail adres: Schijndel Ongehuwd Nederlands B (in bezit

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Afstudeer- en stage opdrachten

Afstudeer- en stage opdrachten Afstudeer- en stage opdrachten Over Quintor Software development is een fantastisch werkgebied. Telkens zijn er nieuwe technologieën, methodes, tools en toepassingen. Het vraagt toewijding en passie om

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Genie-IT Offshoring services

Genie-IT Offshoring services Genie-IT Offshoring services Genie-IT is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in off-shoring services. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om softwareontwikkeling helemaal of gedeeltelijk

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

1. Inhoud. Ink42. Your mark in Managed Services.

1. Inhoud. Ink42. Your mark in Managed Services. De oplossingen van Ink42 voor het beheer van uw automatisering zijn maatwerk. De business van ieder van onze klanten is immers uniek, en de samenstelling van de diensten die wij ter ondersteuning leveren

Nadere informatie

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Curriculum Vitae ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Hallo, mijn naam is Adil. Internet ondernemer sinds 1997 en gespecialiseerd in online

Nadere informatie