01. Opening 02. Mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01. Opening 02. Mededelingen"

Transcriptie

1 Orgaan: Raad Datum: Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M. Jaarsma (Stem van Krimpen), A.T. Kamsteeg (ChristenUnie), W.J. van Leeuwen-Broere (Leefbaar Krimpen), H. Luijendijk (Stem van Krimpen), P.J. Moerland (CDA), S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (Stem van Krimpen), A.J.C. Neeleman (D66), A.H. Poelman (ChristenUnie), L. Pols (SGP), H.J.A. Ruissen (SGP), P.C. Schultink (SGP), F.A. Snel (CDA), A. Timm (VVD), R.F.J. van der Ven (Leefbaar Krimpen), C.A. Vogelaar (SGP) L. Huizer (burgemeester), J.H. Blankenberg (wethouder), A. de Leeuw (wethouder), C.A. Oosterwijk (wethouder) Afwezigen: C.L. Derickx (PvdA) Voorts aanwezig: J. Smit (Commissaris van de Koning), J. Hilgersom (kabinetschef) Locatie: Raadzaal 01. Opening De voorzitter: Heel hartelijk welkom allemaal. Vanavond een speciaal welkom uiteraard voor de Commissaris van de Koning in deze wel heel bijzondere vergadering, want behalve dat het een vergadering is waarin de profielschets wordt vastgesteld, is het ook onze allereerste officiële raadsvergadering in deze nieuwe raadzaal. U moet ook niet helemaal verbaasd zijn als er hier en daar iets nog niet helemaal goed gaat. Er is heel veel gedaan om alles te laten werken, maar de eerste tijd heb je soms van die kleine kinderziektes. Het valt niet te ontkennen dat we hier prachtig zitten. We vinden het ook wel heel fijn dat u bereid was om die vergadering, die net iets eerder was gepland, vandaag te doen zodat we dit ook als heel bijzondere extra in deze raadzaal kunnen doen 02. Mededelingen De voorzitter: Ik heb een paar dingen om aan de voorkant te melden. Op de eerste plaats dat de heer Derickx (PvdA) er vanavond niet is. Die mist dus wat. Het tweede is, nog eens ten overvloede, dat we in deze raadzaal in de eerste ronde spreken vanachter het spreekgestoelte. Wie er vanavond spreekt, en dat zullen denk ik vooral de fractievoorzitters zijn, daarvandaan. Dat wordt wel gewoonte hier in deze raadzaal. Ben ik nog iets vergeten? Nee, volgens mij niet. O ja, voor wie denkt: wie zit er nu in deze rij helemaal aan het eind? Dat is de notuliste van vanavond, zodat er ook een woordelijk verslag kan worden gemaakt van deze bijeenkomst. Aan de binnenste ring is nou eenmaal genoeg stroom aanwezig om dat te doen. Vandaar dat de notuliste daar zit.

2 03. Trekking lot De voorzitter: Er gaan wat dingen mis. Dan doen we het straks voor het geval er mondeling hoofdelijk wordt gestemd. Nou kan ik me dat niet zo erg voorstellen voor vandaag, dus we zien wel of dat nodig is. 04. Spreekrecht De voorzitter: Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht. Ik denk dat het gevoel was dat al zoveel mensen zich in deze gemeenten zich tegen het profiel van de burgemeester aan hadden mogen bemoeien, dat dat vanavond niet meer nodig was. 05. Vaststellen een aanbieden profielschets De voorzitter: Zo komen we dus bij het belangrijkste agendapunt van vandaag: Het vaststellen en aanbieden van de profielschets. Daarvoor geef ik als eerste het woord aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Poelman. De heer Poelman (Vertrouwenscommissie): Ik ben in beeld, zie ik. Geachte Commissaris, voorzitter en leden van de raad. Toen wij enkele maanden geleden als raad bij u op bezoek waren, gaf u ons een dringend advies mee: zorg ervoor dat u wel een profielschets maakt die op Krimpen van toepassing is. Dat advies hebben wij uiteraard ter harte genomen. Wij zijn er enorm trots op u een profielschets te kunnen overhandigen die ook echt op Krimpen betrekking heeft. Een ander advies hebben wij ook ter harte genomen: Zoek geen schaap met vijf poten. Dat zijn ongelukkige beesten. Die zoeken wij ook inderdaad niet. Evenmin zoeken wij een eendagsvlinder of een nerveuze waakhond die aldoor aan zijn burgemeestersketting rammelt. Wij zoeken heel gewoon de beste burgemeester voor Krimpen. Misschien is het wel aardig eerst iets over het proces te vertellen waarin de profielschets tot stand is gekomen. Uiteraard kunt u zich daarbij de voorstelling maken van ernstig kijkende leden van de Vertrouwenscommissie, die afgewogen formuleringen verzinnen om duidelijk te maken dat het ernst is met de profielschets. Dat beeld klopt ook. Als je een profielschets schrijft, luistert het nauw met de formuleringen. Soms gaat het gepaard met wat wrijving, maar dan glimt de schets ook des temeer. Naast deze min of meer vanzelfsprekende activiteit, zijn we echter ook nadrukkelijk de gemeente ingegaan om aan burgers te vragen hoe hun burgemeester eruit moet zien. En dan vallen enkele zaken op. Zo is het ons opgevallen dat burgers kennelijk meer een gevoel hebben bij een burgemeester dan zicht op wat hij nu werkelijk doet. Je komt toch vaak trefwoorden tegen zoals verbinden, boven de partijen, voor de burgers en zichtbaarheid. Soms zegt iemand ook nog: een netwerker en een integer bestuurder. Het punt van die zichtbaarheid is intrigerend, want het suggereert veel maar wat wordt er precies mee bedoeld? Hoe kan een burgemeester dat waarmaken? Het is toch wel enigszins opvallend dat er weinig burgers waren die echt precies konden aangeven wat een burgemeester nu precies doet, naast het bezoeken van diamanten en platina echtparen. Dat ligt overigens niet aan de huidige burgemeester, om misverstanden te voorkomen. Het lijkt wel aan te geven dat er behoefte is aan een boegbeeld, iemand die de gemeente belichaamt. Misschien maakt het ambt van burgemeester ook wel een ontwikkeling door die vergelijkbaar is met het staatshoofd van feitelijke macht naar een meer symbolische, intrigerende functie. Wij hebben ook de scholen bezocht. Uiteraard zijn de jongeren vooral concreet ingesteld: graag een Cruyff Court en een skatebaan. Maar een burgemeester moet ook gewoon aardig zijn. Het zal ook meegenomen zijn als hij of zij sportief was en kon zorgen voor beter viswater. Bij jongeren bestaat er kennelijk een beeld van een burgemeester die het allemaal wel even regelt. Een prettig idee voor de burgemeester misschien, maar ook weer niet geheel in overeenstemming met de verhoudingen. Kortom, zowel bij jongeren als bij de gewone Krimpenaar bestaat er kennelijk een mismatch tussen het beeld dat men heeft en de werkelijkheid. Misschien verdient de kennis van lokale instituties en de ratio daarachter en de manier waarop ze werken, toch een opfrisser. Wat overigens ook opvalt, is dat bij mijn weten niemand zich heeft uitgesproken over een gekozen burgemeester. Overigens is ook -2-

3 dit een feitelijke constatering en geen politieke. We hebben met senioren gesproken en met junioren. Met voorlopers en achterblijvers. Dwarsliggers en tegenliggers. Voetgangers en automobilisten. Religieus en niet-religieus. Kortom, een dwarsdoorsnede van de gehele gemeente. We hebben dat allemaal creatief samengevat in een filmpje dat elke kandidaat als bijlage bij de profielschets wordt aangeboden. Daarnaast krijgen de kandidaten ook nog een interview met de vicevoorzitter van de raad, alsmede een overzicht van de geeltjes waarop de Krimpenaren hun mening hebben gegeven. Inhoudelijk is de profielschets een profielschets van de gehele raad. Zonder de verschillen te willen wegpoetsen die er in de bijeenkomsten zeker zijn geweest, stemt het tot grote tevredenheid dat we uiteindelijk een profielschets hebben gemaakt die kan rekenen op instemming van alle partijen in de raad. Dat zegt ook wel iets over de wijze waarop wij in Krimpen met elkaar omgaan. Dat zegt op zijn beurt ook weer iets over Krimpen als gemeente: solide, degelijk maar ook een gemeente waar misschien de zelfgenoegzaamheid en vanzelfsprekendheid nog wel eens om de hoek wil komen kijken. De komst van een nieuwe burgemeester gecombineerd met enkele aanzetten van het zittende college om het net ook eens over een andere boeg te gooien, kan tot verrassende resultaten leiden. Een nieuwe burgemeester die die balans tussen behoud en vernieuwing weet te vinden, zal zeker een mooie tijd tegemoet gaan. Daarnaast moeten we niet vergeten dat dit dorp via enkele grote ondernemingen een lijn heeft naar de grote buitenwereld. Misschien zijn we soms zelf wel te bescheiden om die lijn uit te buiten en ons daarin te profileren. Geachte Commissaris, we have a dream. A small dream, vergeleken met die van Martin Luther King misschien. Maar zoals gezegd, dromen we collectief van een goede burgervader of een burgermoeder voor Krimpen. We hebben afgesproken dat we daarbij sexeneutraal dromen. Ook dat hebben we in de raad met elkaar bewust afgesproken. Wat ons betreft, man of vrouw, het maakt ons allemaal niet uit. Dan volgen er nu twee filmpjes. Een filmpje naar aanleiding van de bewonersconsultatie die we hebben gehouden. En een ander filmpje is van de vicevoorzitter van de raad die bij het begin van het hele proces ook een woord heeft gesproken. (Er worden twee filmpjes afgespeeld) De voorzitter: Dank je wel. Uiteraard krijgen de kandidaten dit ook te zien. Dan kunnen ze zich al helemaal verheugen. Ik neem aan dat ze niet allemaal op van die hoge hakken hoeven lopen. Maar dat terzijde. Ik wil nu graag de gelegenheid geven aan degenen uit de raad die zich daarvoor hebben ingeschreven om in ieder geval, waar nodig, nog een eigen accent te geven aan datgene wat de heer Poelman allemaal al heeft gezegd. Dan is volgens mij de eerste mevrouw Jaarsma. Ook hakken. Mevrouw Jaarsma (Stem van Krimpen): Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, dames en heren. De beste bugermeester ooit, zo beantwoordde Amy van 8 onze vraag wat zij voor burgemeester zou willen tijdens het bezoek aan de kinderboerderij Klein Boveneind. En ze maakte er ook nog een heel mooi portret bij, zoals u ziet. Misschien nog wel leuk als bijlage bij de profielschets, want wie weet is er nog wel een kandidaat die zich in deze mooie kunstzinnige uiting herkent. Wat was onze tour in de blauwwitte Volkswagenbus, waar alle raadsleden en burgerraadsleden zo enthousiast aan hebben deelgenomen, ontzettend leuk om te doen. Zoveel bekijks krijgen raadsleden normaal nooit. Een kek busje uit Net een jaartje jonger dan ikzelf, maar ik heb gelukkig geconstateerd dat ik net iets minder rammel dan de bus. Dat was wel prettig om te horen. Het was een heel inspirerend verhaal om op diverse plekken binnen Krimpen de inwoners te vragen naar hun wensen met betrekking tot de kenmerken van een nieuwe burgemeester in onze gemeente. En ja, we hebben heel veel scholen bezocht. Stel kinderen een voor volwassenen normale vraag en je krijgt ineens wonderlijke antwoorden. Een burgemeester met een spijkerbroek. Mega Mindy werd ook genoemd, want die vangt vooral alle boeven. Heel belangrijk. En een burgemeester die een rondje geeft in het lokale café. Maar de volwassenen hadden ook een duidelijke boodschap: Een burgemeester die zichtbaar is, begaan, modern, professioneel, maar ook benaderbaar en integer. En hij of zij moet beschikken over persoonlijkheid en er vooral zijn voor jong en oud. Kenmerken die onze fractie alleen maar -3-

4 kan onderschrijven. Sinds 1825 heeft Krimpen 9 kroonbenoemde burgemeesters gehad. Maurits Guldemond was de eerste. Hij was de eerste schout en later de eerste burgemeester voor zowel de gemeente Krimpen aan den IJssel als de toen nog zelfstandige gemeente Stormpolder. Ries Jansen nam als 9 de kroonbenoemde burgemeester na 22 jaar afscheid in Lenny Huizer is onze huidige waarnemend burgemeester en ook onze eerste vrouwelijke burgemeester. Zij heeft de afgelopen 5 jaar wat ons betreft een hele mooie bijdrage geleverd in haar rol als voorzitter van de gemeenteraad. Zij heeft gebruikgemaakt van haar uitgebreide netwerk om de belangen van Krimpen ook buiten de gemeente te behartigen en heeft zich richting de inwoners als een ware burgermoeder laten zien. Zij heeft ook de broodnodige vernieuwing bedacht in de manier waarop de raad werkt. Een vernieuwend beleid geïntroduceerd, zoals het evenementenbeleid. Vernieuwing met groot respect voor elkaar, maar wel met een modern tintje waar in 2015 toch ruimte voor moet zijn. Krimpen is dus op zoek naar de tiende kroonbenoemde burgemeester. Als lid van de Vertrouwenscommissie heb ik de afgelopen twee maanden ook mogen bijdragen aan het tot stand komen van de profielschets die vandaag ter vaststelling voorligt. Onze fractie is van mening dat de profielschets een goed beeld geeft van de gemeente Krimpen en haar inwoners. Een samenleving met een sterke sociale cohesie en inwoners die een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Waar mensen zich nog als vrijwilliger of als mantelzorger inzetten voor elkaar. Wat ik zelf ook heel erg leuk vind, is dat mensen elkaar nog groeten op straat. Maar het is ook een samenleving waar de wens te horen is dat er meer ruimte moet zijn voor vernieuwing. Hier zullen hopelijk de traditionele krachten ook die beweging maken die recht doet aan de diversiteit van de inwoners van onze gemeente. En ten slotte blijft Krimpen gewoon een hele mooie groene gemeente waar het voor jong en oud heel prettig is om te wonen. Ook zijn er, net als bij elke andere gemeente, uitdagingen waar onze nieuwe burgemeester ook mee te maken zal krijgen. De bereikbaarheid van onze gemeente blijft een punt waar continu aandacht voor zal moeten zijn. Het bedrijfsleven en de inwoners hebben groot belang bij een goede ontsluiting van de Krimpenerwaard. Belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in onze gemeente. De detailhandel lijkt het op dit moment wat zwaar te hebben. Ook de leegstand in winkelcentra is een actueel punt van zorg. De toekomst van de gemeentelijke voorzieningen staat onder druk en zal daarom ook de komende jaren op de agenda blijven staan. Krimpen blijft na de gemeentelijke herindeling van de 5 buurgemeenten in de Krimpenerwaard, een zelfstandige gemeente maar is daarmee ook toch wel een kleine gemeente in de regio geworden. En de burgemeester zal wat ons betreft een netwerker pur sang moeten zijn om de belangen van Krimpen in de vele samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert, goed te kunnen behartigen. Het politieke landschap is na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 toch wel drastisch veranderd. De lokale partijen zijn sterker geworden. De Krimpense politiek is ook met een inhaalslag begonnen. Het spreekrecht in de raad is inmiddels mogelijk sinds 2 april jl. en we praten over een referendumverordening en een verordening om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Hiermee slaat de gemeenteraad van Krimpen wat de fractie van de Stem van Krimpen betreft een goede weg in om burgers meer te betrekken bij de gemeentepolitiek. De lokale partijen hebben een grote rol gespeeld in dit vernieuwingsproces. De nieuwe burgemeester zal wat onze fractie betreft in dit proces een voortrekkersrol moeten blijven spelen. Zichtbare en transparante gemeentepolitiek. Ik wil toch weer afsluiten met Amy. Ze is inmiddels van het beeld verdwenen. Amy heeft gewoon gelijk: De beste bugermeester ooit, wil zij. En die wens spreekt onze fractie denk ik namens alle inwoners van Krimpen nogmaals graag uit. Dank u wel. De voorzitter: Dank je wel. Het woord is aan de heer Bredius. De heer Bredius (Leefbaar Krimpen): Voorzitter, Commissaris, geachte raadsleden. Het zal u niet ontgaan zijn dat Krimpen aan den IJssel op zoek is naar een nieuwe burgemeester. Welke eigenschappen zou die nieuwe burgemeester moeten hebben? Een inspirerende persoonlijkheid met een open houding die bewust kiest voor deze mooie krachtige -4-

5 gemeente. Dat zijn de eerste regels in de profielschets zoals die nu voor ons ligt. Deze profielschets is niet zo maar even tot stand gekomen. De Vertrouwenscommissie heeft in overleg met alle fracties deze profielschets tot stand gebracht. Daarnaast hebben de inwoners van onze gemeente een actieve rol mogen spelen in dit proces. De raadsleden zijn de gemeente in getrokken om van de inwoners te horen over welke belangrijke eigenschappen en vaardigheden een nieuwe burgemeester zou moeten beschikken. Veel Krimpenaren hebben hun mening kunnen geven. Over de inhoud van de profielschets kan ik kort zijn. Het is goed opgebouwd met duidelijke omschrijvingen van de diverse thema s, zoals een bloeiende gemeenschap, krachtige bedrijven, ruimte voor onderwijs, sterker door verbinden, economie, mobiliteit, samenleving en voorzieningen. Ook het profiel van de functie en de persoonlijke eigenschappen is goed en duidelijk omschreven en laat er ook geen twijfel over bestaan naar wie wij op zoek zijn. De Vertrouwenscommissie heeft in dezen haar werk goed verricht. Complimenten daarvoor. De fractie van Leefbaar Krimpen kan instemmen met de voorgestelde profielschets. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Hofstra. De heer Hofstra (VVD): Dank u, voorzitter. Dank u, Commissaris in ons midden. Die inwonerraadplegingen heb ik twee keer mogen bijwonen. De eerste keer op de weekmarkt en de tweede keer bij koersbal. En dan krijg je toch wel prachtige beelden naar voren van wat voor soort burgemeester Krimpen eigenlijk zoekt. Er werd genoemd: Ries Jansen, dat was een goede. Een kloon van Lenny Huizer met Aboutaleb. Probeer van die drie maar eens chocola te maken. Dus daar hebben wij dan een opgave voor. Wij hebben volgens mij mooi werk geleverd met elkaar. Een van de dingen die daarin genoemd werd, is ook de zichtbaarheid. In algemene zin is een minder zichtbare burgemeester een teken des tijds bij een meer terugtrekkende overheid. Dat vinden wij als VVD een ontwikkeling ten goede. Als je alleen maar even kijkt naar bijvoorbeeld iets als een paspoort. Vroeger moest je daar eens in de vijf jaar voor naar het gemeentehuis. Nu eens in de tien jaar. Dat is nog steeds een document dat door de burgemeester van Krimpen wordt uitgegeven, maar ik geloof dat een hoop mensen niet eens weten welke man of vrouw dat paspoort heeft uitgegeven in zijn of haar naam als je hen dat vraagt. Zichtbaarheid van de burgemeester als gevolg van een project X, brand bij Chemie Pack of vergunningverlening voor Monstertruck, is niet onze wens of verwachting. Op zulke momenten wordt een groot beroep gedaan op de onzichtbare kwaliteiten van een burgemeester. En wij als VVD hopen die niet nodig te hebben, maar zijn er wel blij mee als een burgemeester wel over zulke kwaliteiten beschikt. Het laatste en derde thema wat wij belangrijk vinden in de profielschets, en wij stemmen er natuurlijk helemaal mee in want het is een mooi stuk werk nogmaals, is samenwerking. Voor ons als VVD is het belangrijk dat de burgemeester de samenwerking binnen de Metropoolregio en de Zuidvleugel bevordert in het belang van Krimpen. Volgens de OESO is elk jaar nog zo n 20 miljard te verdienen als bestuurders van gemeenten en organisaties als onderwijs en onderzoeksinstellingen, elkaar beter weten te vinden en de hindernissen in samenwerking weten te beslechten met elkaar. Dat is een groeipotentieel wat we nog met elkaar kunnen benutten. Daar is nog veel werk aan te verrichten. Om dit te bevorderen moet het belang van de maritieme maakindustrie in de Stoompolder en de ontoereikende infrastructuur van de Algeracorridoor continu worden behartigd. Dat geldt niet alleen door de burgemeester maar natuurlijk ook door de wethouders, maar het is wel belangrijk om dat aandachtspunt voortdurend onder de aandacht te blijven brengen. Dat is goed voor onze inwoners, onze buren en dus ook voor deze provincie. Dank u wel. De voorzitter: Dank u zeer. Het woord is aan de heer Neeleman. De heer Neeleman (D66): Het is toch even wennen zo vanaf deze plaats. Wel leuk. Ik zie het in de commissie al: Je wordt niet zomaar burgemeester van Krimpen. Je wordt sowieso niet zomaar burgemeester, maar zeker ook niet van Krimpen, dat is de afgelopen maanden wel gebleken. Een hele procedure hoort daarbij. Het is een zoektocht. Ik denk dat we -5-

6 vandaag een fase afsluiten en een nieuwe fase van dat proces ingaan. Ik moet zeggen, de zoektocht zoals we die tot nu toe hebben doorlopen, is mijn fractie goed bevallen. Er ligt een prima profielschets, die recht doet aan de verschillende opvattingen zoals die hier leven. Het gevaar van zo n in commissieverband samengesteld document is nog wel eens dat het een soort grijze gehaktballensoep wordt waarin eigenlijk weinig kleur meer valt te ontdekken omdat het ontdaan is van alle scherpe kanten. Ik denk dat dit in dit geval meevalt. Ik denk dat het voldoende laat zien wat voor man of vrouw wij zoeken in Krimpen aan den IJssel. Nu gaat die zoektocht ook daadwerkelijk beginnen. De burgerparticipatie is ons goed bevallen. Ik ben daar zelf absoluut voorstander van geweest en heb erop aangedrongen om de burger daar ook een stem in te geven. Ik had me van tevoren al voorgenomen om het dan niet over de gekozen burgemeester te hebben, maar de term is natuurlijk toch wel een keer of wat gevallen. Maar die kennen we niet. We kennen daar een andere procedure voor. Maar in deze tijd is het toch belangrijk je voelhoorns uit te steken en te rade te gaan bij de inwoners waar je het allemaal voor doet. Ik ben het eens met de vorige sprekers die gezegd hebben dat burgers misschien niet altijd een heel exact beeld hebben wat een burgemeester doet of moet zijn. Wat ik veel belangrijker vind, is dat je toch even een gevoel ophaalt van hoe inwoners over zoiets denken. Het geschilderde pallet, zo moet je dat ongeveer zien. Dus het zijn niet zozeer de harde kenmerken die je hoort. Dat zegt wel iets over de kleur die je zoekt. Dat is belangrijk, want zo n profielschets laat iets zien van de gemeente. Het is niet alleen een opsomming van kwaliteiten die wij zoeken in onze nieuwe bestuurder. Het zegt ook iets over wie wij zijn en wat wij daarom zoeken. En we zoeken iemand die daarbij past. Daar hoort burgerparticipatie absoluut bij. Ik ben de eerste om te erkennen dat niet alle initiatieven en experimenten bij burgemeestersbenoemingen altijd even goed uitwerken, maar dit is volgens mij een voorbeeld waarin dat heel goed gewerkt heeft. Ik denk dat iedereen die daar een rol in gespeeld heeft echt een groot compliment verdient. Bij dezen, wat mij betreft. Ik ga niet alle dingen opsommen, daar hebben we nou juist een document voor. Dat hoef ik verder niet toe te lichten. Ik moet wel zeggen: raadsleden zitten soms heel lang in Krimpen. Dat geldt niet voor mij, maar sommige raadsleden zitten hier ontzettend lang. Sommige burgemeesters zitten er ook lang. De meesten eigenlijk wel, want Ries Jansen heeft hier 22 jaar gezeten, maar dat was volgens mij de kortst zittende burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Dat zegt toch ook wel iets. De huidige waarnemende burgemeester uiteraard daarvan uitgesloten. Wat mij betreft hoeft het dus ook niet iemand te zijn die nu weer 18 of 24 of 30 jaar komt. Ik wil het op voorhand niet uitsluiten, maar ik kan me niet voorstellen dat dat een gezonde situatie is. Dus ik zou zeggen: Een jaar of 12 lijkt me een heel mooi richtgetal om naar te gaan zoeken. Dat geeft iemand voldoende tijd om zijn stempel te drukken, maar een gezonde vernieuwing blijft ook wel mogelijk. Ik denk dat dat goed is. Nogmaals, we gaan een nieuwe fase in waarin nadrukkelijk de openbaarheid afgesloten wordt en waarin in stilte verder gewerkt wordt aan deze zoektocht. Ik ben heel benieuwd welke kandidaat er uiteindelijk tevoorschijn gaat komen. Dat zullen we dan moeten afwachten. Ik ga ook niet de loftrompet steken over de huidige burgemeester, want daar gaat het vanavond niet om en dan houden we niets over bij haar afscheid. Dat zou jammer zijn. Ik vind het wel van belang om te benadrukken dat deze periode van 5 jaar wel heel veel gebracht heeft. Ik denk dat dat een hele belangrijke fase geweest is die ons klaarmaakt voor weer een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Ik denk dat dit in die zin in de tijd gezien een hele waardevolle periode is geweest. Daar houd ik het even bij. Dank u wel. De voorzitter: Dank je wel. Het woord is aan de heer Kamsteeg. De heer Kamsteeg (ChristenUnie): Geachte voorzitter, Commissaris. Op zoek naar de beste. Dat is nou echt iets van deze tijd. Je hoeft de televisie maar aan te zetten of er wordt ergens de beste van gezocht. De beste singer-songwriter, de beste kok, de beste danser, noem het maar op. Nu gaat Krimpen daar gewoon aan meedoen, want we zoeken niet maar een nieuwe burgemeester maar we zoeken de beste burgemeester voor Krimpen. -6-

7 Met de profielschets die er nu ligt, moet dat volgens de fractie van de ChristenUnie ook best wel kunnen. Samen met de inwoners is er een mooie lijst aan wensen en verwachtingen samengesteld. We vragen nogal wat. Toch stiekem een schaap met vijf poten? Wat onze fractie betreft niet, hoor. Er staan een heleboel dingen in, maar iemand die overal voor de volle 100% aan zal voldoen, zullen we niet vinden en daar hoeven we ook wat ons betreft niet naar op zoek. Bij deze gelegenheid willen wij graag nog even twee aspecten benadrukken die voor onze fractie heel belangrijk zijn bij een nieuwe burgemeester. Ze zijn ook in de profielschets genoemd. Verbindend en vernieuwend. Waarom vinden wij nou juist die zaken op dit moment van groot belang? Er verandert maatschappelijk nogal wat in Nederland en dus ook in Krimpen. De rol van burgers en de overheid ten opzichte van elkaar is aan het veranderen. Wij merken dat bijvoorbeeld al in de decentralisaties in de zorg. Dat betekent heel veel voor Krimpenaren, maar ook voor het bestuur, voor de ambtelijke organisatie. Stevig inzetten op eigen verantwoordelijkheid van mensen en een beroep doen op de participatiemaatschappij aan de ene kant is leuk, maar vraagt ook om een nieuwe rol voor de gemeente. De komende jaren worden daarom best spannend. En juist als het gaat om het vinden van die goede balans in rollen tussen inwoners en gemeente, is het cruciaal dat een burgmeester daar ook een bepaalde rol in speelt. Hij of zij moet in staat zijn om de belangen van verschillende onderdelen van de Krimpense samenleving te kennen en die verschillende partijen te verbinden. Maar het is ook belangrijk dat een burgemeester een visie heeft op hoe die veranderde rol van de gemeente eruit zou moeten zien en dat hij dat binnen het gemeentehuis maar ook daarbuiten weet uit te dragen. Nieuwe tijden vragen dus om een nieuwe rol en dus ook om nieuwe ideeën. Dat verwachten wij ook wel van onze nieuwe burgemeester. Voorzitter, de ChristenUnie-fractie heeft er vertrouwen in dat met deze profielschets er genoeg kandidaten enthousiast te krijgen zijn voor het mooie ambt van burgemeester in onze prachtige plaats. Wat ons betreft kunnen we snel met de voorrondes van de beste burgemeester voor Krimpen beginnen. Dank u. De voorzitter: Dank je wel. Het woord is aan de heer Ruissen. De heer Ruisen (SGP): Dank je wel voorzitter, mijnheer de Commissaris. Aan de uitstekende toelichting van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Poelman, ten aanzien van de profielschets hebben wij eerlijk gezegd niet zo heel veel toe te voegen en ik kan het ook vanuit de SGP-fractie vanavond relatief kort houden. Over de profielschets hebben we vorige week in de raadsvergadering ook gesproken. Ook toen al bleek dat er redelijke consensus over bestaat. Wij als SGP-fractie kunnen ons heel goed vinden in de profielschets zoals deze voorligt, die enerzijds een heel goed en beknopt beeld geeft van onze gemeente Krimpen aan den IJssel en anderzijds ook een goed beeld geeft van het profiel van de burgemeester die wij zoeken. Waar ik een streep onder wil zetten, is dat wij als SGP-fractie, maar dat geldt denk ik vrij breed, toch eigenlijk best wel heel trots zijn op onze gemeente Krimpen aan den IJssel. Dat stralen we onder andere ook uit met het prachtige nieuwe raadhuis. Het is geen bijzonder grote gemeente, maar wel een dynamische gemeente met een heel rijk bloeiend verenigingsleven en de nodige economische activiteit. We maken deel uit, zoals u weet, van de verstedelijkte Randstad, maar onze gemeente heeft tegelijkertijd nog steeds een vrij dorps karakter en heeft dat dorpse karakter ook nog weten te behouden. Met een vrij gemoedelijk karakter waar veel mensen bijvoorbeeld als zij de bus verlaten, ook al is het bij de achteruitgang, wel degelijk nog steeds de moeite nemen om de buschauffeur nog een netjes gedag te zeggen. Door haar ligging is onze gemeente natuurlijk heel nauw verbonden met de Metropoolregio en daarin participeren wij ook volop, zoals u weet. Maar tegelijkertijd weet deze gemeente zich ook heel nauw verbonden met het landelijk gebied, met de Krimpenerwaard, waarmee we ook de bestuurlijke contacten willen intensiveren. Kortom, het is een gemeente waarin ook bestuurlijk het nodige te beleven valt. En man of vrouw met ambitie kan hier zeker de nodige uitdagingen vinden, wat ons betreft. -7-

8 Wat betreft de profielschets noem ik, naast het feit dat ook wij natuurlijk een heel deskundige bestuurder zoeken, een tweetal accenten. Wat wij in ieder geval als SGPfractie heel belangrijk vinden, is dat de nieuwe burgemeester als het ware naast de Krimpenaar moet staan. Hij moet aanspreekbaar zijn op straat. Hij moet ook heel goed kunnen aanvoelen wat er in de verschillende bevolkingsgroepen leeft, kerkelijk dan wel niet-kerkelijk en daar ook heel goed mee om kunnen gaan. Kortom, iemand die kan rekenen op een breed draagvlak in onze Krimpense samenleving. In de tweede plaats vinden wij het heel belangrijk dat de nieuwe burgemeester zich ook bewust is van het feit dat hij of zij niet alleen voorzitter is van het college, maar ook van de raad. Dat betekent dat hij dus ook in de raad een hele belangrijke verbindende rol heeft te vervullen. Dan nog een laatste opmerking. Zoeken wij nou een echte vernieuwer, zoals onder andere door de Stem van Krimpen is ingebracht? Wat onze fractie betreft valt dat nog wel te bezien. Het is natuurlijk ook maar net wat we verstaan onder het begrip vernieuwen. Laat ik er niet al te veel over zeggen. Dit wil ik er wel over zeggen. Veel Krimpenaren voelen zich, denk ik, iets meer thuis bij de leus Onderzoekt alle dingen, behoud het goede. Laat ik vanavond maar van dat gevoelen de spreekbuis zijn. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter: Dank u wel. Het zou bijna uitlokken tot iets, maar dat doen we niet. Het woord is aan de heer Moerland. De heer Moerland (CDA): Geachte Commissaris, voorzitter. De fractie van het CDA kan zich goed vinden in de profielschets zoals die hier voorligt en wij willen onze instemming daar ook over uitspreken. Ik wil ook graag nog een paar extra puntjes nader belichten. Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester actief deelneemt aan het verenigingsleven in Krimpen en zich ook breed oriënteert op alle vormen van verenigingsleven die hier in Krimpen aanwezig zijn. De opgave waar Krimpen voor staat op een aantal gebieden, zoals de decentralisaties, de bereikbaarheid, de instandhouding van voorzieningen en bedrijvigheid wordt terecht genoemd als aandachtspunt in onze profielschets. Het CDA hecht er waarde aan om te benadrukken dat het niet de specifieke taak van de nieuwe burgemeester wordt om hier direct mee aan de slag te gaan, maar meer als voorzitter van de raad, coach van het college en als boegbeeld van onze gemeente een bijdrage hieraan te leveren. We willen de man niet opzadelen met al te veel taken die mogelijk boven zijn macht gaan, in ieder geval van één persoon. Ten slotte, we willen als CDA ook nog even benadrukken dat het echt niet uitmaakt of het een vrouw of een man is die we zoeken. Maar twee personen met gelijke geschiktheid gaat u waarschijnlijk niet vinden, dus wat dat betreft zoeken wij gewoon de beste. Dank u wel. De voorzitter: Dank u zeer. En tot slot is het woord aan de heer Butter. De heer Butter (PvdA): Voorzitter, met uw welnemen richt ik mij tot de Commissaris van de Koning. Hartelijk dank voor uw komst naar Krimpen aan den IJssel. Wellicht een gebruikelijke actie in een wervingsprocedure voor een nieuwe burgemeester, maar voor ons is het onbekend en zeker bijzonder dat u hier bent. Wij voelen ons dan ook zeer vereerd. Wij zijn in het bijzonder nieuwsgierig naar uw reactie op onze profielschets. De raad heeft in verschillende gremia goed nagedacht en kan zich goed vinden in deze schets. Het mag duidelijk zijn dat het de bedoeling is dat vanavond deze schets wordt vastgesteld. Tijdens ons bezoek aan u in Den Haag werd ons duidelijk dat een constructieve kritische opmerking van de Commissaris zeker is te verwachten als daar aanleiding voor is. Wij stellen uw mening op prijs, dat moet u weten. Vooral vanwege het feit dat u als Commissaris met deze profielschets als eerste aan de slag moet voor het werven van een geschikte kandidaat voor een nieuwe burgemeester voor onze mooie gemeente. Sollicitanten zullen zich met een reactie tot u richten. Ik stel me zo voor dat op het provinciehuis een min of meer standaard procedure wordt doorlopen. Voor een gemeente als Krimpen is het decennia geleden dat wij een kroonbenoemde burgemeester zochten. Voor de provincie is het bijna orde van de dag. De Vertrouwenscommissie zal met de -8-

9 bijgewerkte profielschets als uitgangspunt zo mogelijk een ideaal eindpunt hanteren, dat moge duidelijk zijn. Graag hoor ik van u, Commissaris, of en zo ja wanneer de profielschets bij u nou een cruciale rol speelt in het proces op het provinciehuis. Wellicht kunt u daar een klein tipje van de sluier oplichten. Hartelijk dank. De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we alle sprekers uit de gemeenteraad gehad en is het woord aan de Commissaris. De Commissaris van de Koning: Dank en dank voor het warme welkom en de eer om aanwezig te zijn bij deze eerste raadsvergadering in deze nieuwe ambiance, in deze nieuwe ruimte. Allereerst mijn compliment voor de keuzes die u daarin gemaakt heeft. Het is een hele mooie open ruimte. Ik zie wel mensen nog wat schuiven tussen de rijen, daar moet u denk ik nog aan wennen, maar het ziet er prachtig uit. Het is denk ik ook een huis van deze tijd, om het maar zo te zeggen. Het is mooi om hier te zijn. Toen ik dat filmpje zag, dacht ik: Stapt Yvonne Jaspers nou straks uit het busje? (Lacht) Want die reed volgens mij in Boer zoekt vrouw ook in zo n busje. Tot mijn geruststelling niet dat ik daar iets op tegen heb stapte daar iemand anders uit, namelijk iemand van de Vertrouwenscommissie. Ik wil eerst een paar algemene opmerkingen maken over dingen die ik net gehoord heb en daarna zal ik iets over de profielschets zeggen. Wat goed dat u de burgers er op deze manier bij betrokken heeft, en dat niet door maar een enquête te houden. Ik moet u eerlijk zegen, de resultaten daarvan zie ik regelmatig en dan valt altijd het aantal mensen dat eraan deelneemt wat tegen. Maar wat u gedaan heeft, is dat u naar de mensen bent toegegaan en u ze hebt opgezocht als leden van de raad en hebt ze gewoon gevraagd van: Zeg, we zoeken een nieuwe burgemeester. Zoek je mee? Help eens even. Wat moet het voor iemand worden? Dat vind ik een hele mooie manier, want daarmee betrek je de burger met een simpel Als ik zo n formulier zou krijgen, moet ik eerst na gaan denken of ik eraan toekom. Maar nu bent u de mensen gaan opzoeken. Ik vind dat een hele mooie vorm. Laat ik het maar even bij de kop pakken. De laatste vraag even. Wanneer speelt nou de profielschets een belangrijke rol voor mijzelf in het proces? Dat is vanavond, omdat ik hier een beeld krijgt van wat u zoekt. Daar zal ik zo een paar woorden bij proberen te vinden. Het is niet zo dat als ik straks met kandidaten zit, ik dan de hele tijd zit af te vinken of het allemaal klopt. Ik heb een beeld van wat voor persoon u zoekt. Ik vind het leuk dat u de uitdaging van het hele proces van de profielschets bent aangegaan. Ik heb er een paar opmerkingen over gemaakt toen de Vertrouwenscommissie bij mij op bezoek was. In al die profielschetsen staat dat we een verbinder zoeken en dat we een boegbeeld zoeken en een schaap met de vijf poten. Daarvan zeg ik altijd: Dat moet je niet doen, die loopt mank. Die loopt helemaal niet lekker. Je moet gewoon een gezond schaap met vier poten zoeken, die met vier poten op de grond staat. Het risico is wel dat u er eentje met zestien poten zoekt, want als ik zie wat er allemaal gevraagd is. Maar goed, een normaal gezond denkend stevig mens, om het maar zo te zeggen, waarvan je niet het bovenmenselijke moet verwachten. Het hele proces van het maken van die profielschets is in feite voor u veel belangrijker dan voor mij, want het dwingt u om met alle politieke verschillen die u hebt gezamenlijk na te denken over wat wij eigenlijk als gemeente voorstellen. Hoe zijn we gekend en hoe willen we worden gekend? Daarom is het goed dat je de uitdaging aangaat. We kunnen wel copy paged dingen overnemen die je in veel profielschetsen ziet, maar wat is nou voor ons belangrijk? Wat typeert nou Krimpen aan den IJssel? Als ik de profielschets lees, dan zie ik het resultaat van dat proces. U zit hier met verschillende partijen met talloze dingen verschillende opvattingen en toch vindt u elkaar, want ik hoor iedereen zeggen: wij onderschrijven deze profielschets volmondig. Dat is een mooi resultaat. Dus mijn complimenten. De vraag die ook aan de burgers werd gesteld: wat doet de burgemeester eigenlijk? Doet mij denken aan de vraag die mij gesteld werd toen ik begin december 2013 te horen kreeg dat ik de commissaris in Zuid-Holland zou worden. Toen werd ik ook veelvuldig gefeliciteerd. Ik heb het al vaker verteld. En die felicitatie werd meteen gevolgd door de vraag: Fantastisch ja, gefeliciteerd man, hartstikke mooi. Wat ga je nou precies -9-

10 doen? Je kunt op de site van Zuid-Holland het antwoord op die vraag vinden, want ik heb daar een jaaroverzicht gemaakt van wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Dus ik kan die vraag nu beantwoorden. Maar dat geldt voor de burgemeester ook heel veel. Dat brengt me bij een paradox van deze tijd, waar die burgemeester steeds meer misschien ook gedwongen wordt in een soort bestuurdersrol en een van u heeft de parallel met het staatshoofd getrokken. Je bent overal verantwoordelijk voor maar je gaat nergens over, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk niet zo. Je bent het gezicht van de politieke portefeuille naar andere mensen, maar tegelijkertijd wordt je wel gezien als degene die er wel helemaal mee verbonden is. Ik heb ook een beetje zo n positie. Dat kan een ingewikkeld spel zijn. Je moet je ermee bemoeien maar ook weer niet op een manier dat je een ander voor de voeten loopt, en tegelijkertijd wordt je er wel op aangesproken. Wat ik in uw verhalen hoor is dat u gewoon een warme bestuurder zoekt, als ik het in twee woorden moet samenvatten. Iemand die warm is, iets met mensen heeft en tegelijkertijd ook bestuurdersverantwoordelijkheid kan dragen. Dat is een mix die heel simpel lijkt, maar het is goed zoeken. Er is een paradox, die houdt me al een tijd bezig maar die hoor ik hier bevestigd. Dat is waar het werken steeds technischer lijkt te worden, is het verlangen naar de burgervader of de burgermoeder die herkenbaar is, zichtbaar, is aanraakbaar is, meedoet, die wat gemoedelijks heeft, niet te streng is maar als het nodig is ook wel kan vermanen. Dus het is een interessante mix. Die past ook wel bij een plaats als Krimpen, want u hecht ook zeer aan uw U hebt niet alleen de langstzittende burgemeester gehad, maar misschien ook wel de langst waarnemende, nee niet de langst waarnemende maar wel een lang waarnemende, dus u heeft kennelijk iets waardoor de mensen hier graag lang blijven. Dat is ook het gevoel geweest van de zoektocht naar hoe we omgaan met de herindeling in de Krimpenerwaard. Wel meedoen, niet meedoen. En u vormt als het ware als resultante daarvan een soort scharnier tussen de grote stad waar je gewoon tegenaan ligt aan de ene kant en het gezicht naar een deel van het Groene Hart en naar de Krimpenerwaard aan de andere kant. Dus het is een interessante combinatie. En daar hoort iemand bij zoals u dat ook beschrijft in uw profielschets, die dat gevoel heeft voor Ja, maar wij zijn wel van Krimpen. Wij zeggen elkaar nog gedag en bedanken de chauffeur als wij de bus uitstappen, zoals iemand dat zei. Het is misschien wel een zwaar beeld, maar daar hechten we nogal aan. En aan de andere kant zijn we ook wel van de grote stad. We hebben hier zware industrie in de buurt en we doen mee in de Metropool. Dus het is een interessante mix. Ik denk dat er best wat belangstelling voor zal zijn, zou ik mij zo kunnen voorstellen. Er zijn toch ook mensen die aan de andere kant verlangen naar zo n plek waar het leven zo In ieder geval spreekt het mij wel aan. (Er wordt gelachen). Dan moet ik een ernstig gesprek met mezelf gaan voeren. Nee, hoor. Een ander iets wat ik in een aantal verhalen proef, is ook iets wat me bezighoudt. We bevinden ons in sterk veranderende tijden. Ik zeg wel eens: deze tijd is een transitieperiode waarover ons nageslacht in de geschiedenisboekjes zal lezen. Hoe vinden we nieuwe verhoudingen? Hoe vinden we nieuwe antwoorden op vragen van deze tijd? Oude antwoorden werken niet altijd meer. Dat zei ik ook al toen ik bij de vakbond werkte. We moeten nieuwe antwoorden vinden op de vragen van vandaag. Wat belangrijk is, is dat we de waarden die we belangrijk vinden koesteren, maar nieuwe vertalingen zoeken die passen bij deze tijd. Dat hoor ik hier vanavond ook. Dus ik hoor de spanning tussen niet alles kwijt te raken, onderzoek alles en behoud het goede. Dat is de ene kant van het verhaal. Gooi nou niet alles weg voordat je Maar ook de wens van vernieuwing. En mijn vraag is dan: wat is die vernieuwing? Op welke punten zal die dan blijken, want dat is natuurlijk ook een containerbegrip. We willen vernieuwing, maar wat moet er dan vernieuwd worden? Aan de andere kant: Wat moet er dan behouden blijven? En wat moet dan een nieuwe vertaling vinden die past bij deze tijd? Dat lijken de terugkerende verhalen die ik hoor. Of dat filmpje nou helemaal sexeneutraal is weet ik niet, want er liep voortdurend een mevrouw op hakken rond. Maar aan het eind werd gezegd dat het ook best een man mag zijn. (Lacht). -10-

11 Een andere opmerking die ik wil maken. We willen toch wel dat iemand 12 jaar blijft. Ik heb dat iemand horen zeggen. Ik vind in deze tijd 12 jaar heel lang, hoor. En de positie van de burgemeester is een ingewikkelde. Ik heb groot respect voor mensen die dat ambt ambiëren. Dat is in deze tijd om de dooie dood geen makkelijke opgave. Het scheelt natuurlijk ook van plaats naar plaats, maar kijk hier maar eens. Je zit met 21 raadsleden en 8 fracties. Dat is nog overzichtelijk. Maar de politiek is natuurlijk ook verdeeld. Daar hoor je boven te staan. De snelheid waarmee dingen aan de orde worden gesteld, is enorm. Dus ik vind het burgemeesterschap een zeer te respecteren ambt. 12 jaar in deze tijd. Ga ervan uit dat je iemand vindt die dat ambieert, maar 12 jaar is lang. Vind het niet gek dat er allicht iemand ook reageert die eerst 6 jaar aan de gang wil gaan. Dat is ook wel een tijd hoor. Dan kijk ik naar de profielschets. Dan wil ik allereerst zeggen, complimenten had ik al gezegd, maar er spreekt trots uit. Het is een mooie gemeente in het groen, er is een hoop te doen, lekker wonen, onderwijs, alles is er. Een mooie profielschets waar trots uit spreekt. Dus dat is altijd goed, dat je met elkaar eens nadenkt en zegt dat we met trots over onze eigen woonplaats iets zeggen. Een mooie groene gemeente, zegt u. Wat ik belangrijk vind: een bloeiende gemeenschap. Dat is voor mij een heel belangrijk woord. Ik ben met heel veel gemeentes in gesprek over opschaling, dat heeft u hier ook aan den lijve ervaren. En ik heb altijd gezegd, wat belangrijk is en wat mensen zoeken is gemeenschap. Dat is: waar hoor ik bij? Waar ontleen ik mijn identiteit aan? Waar kom ik de mensen tegen die ik ken? Waar voel ik me mee verbonden? Heb ik nog een beetje zeggenschap over mijn eigen leefomgeving? Ik zeg wel eens: In deze tijd van een grenzeloze wereld is het verlangen naar een dorpsgeest sterker dan ooit. Dat kan trouwens ook wel in een grotere gemeente, want in de Krimpenerwaard kunnen ze het ook beleven, zelfs als vijf plaatsen samengaan. Dan zeg ik ook dat gemeente iets anders is dan gemeenschap. Maar u hebt het hier ook heel sterk over die gemeenschap. Daarom hecht u eraan dat hij meevoetbalt of dat hij meedanst of dat hij een biertje aanbiedt. Of in ieder geval dat hij deel uitmaakt van die gemeenschap. Mooi. U zegt ook iets in de profielschets over de bestuurderscultuur, die zich kenmerkt door stabiliteit en goede persoonlijke verhoudingen. Dat is iets om zuinig op te zijn in deze tijd. Dat zijn twee hele belangrijke kenmerken, stabiliteit en goede persoonlijke verhoudingen. Dus we kunnen met elkaar een stevig debat voeren, dat zegt u ook in de profielschets, maar we houden de persoonlijke verhoudingen wel in het oog. Stabiliteit, daar zou ik maar zuinig op zijn want dat is een belangrijk goed. Dan noemt u de vier opgaven. Ik kan daar de vraag bij stellen welke rol de burgemeester daarin moet spelen, maar ik vermoed dat ik dan het antwoord krijg: Niet degene die het allemaal regelt, maar die zorgt dat die zaken op de agenda blijven en komen en dan is het aan de politiekverantwoordelijken om daar iets aan te doen. Wat ik altijd ingewikkeld vind is, u noemt het ook boegbeeld, maar hij moet ook een leider zijn. Dat is ingewikkeld in de positie die de burgemeester heeft. Bij leiderschap hoort ook lijdzaamheid en volgzaamheid. Men praat vaak in deze tijd over het gebrek aan leiderschap. Ik denk dat er gebrek aan volgzaamheid is in deze tijd. En geef iemand ook de kans om leider te zijn. Of willen we met zijn allen dat zelf zijn. Als je dat van een burgemeester vraagt, misschien kunt u daar nog iets over zeggen, dan zeg je nogal wat. Dan zeg je ook iets over dat hij of zij dit voor een deel moet veroveren, maar het moet hem of haar ook gegund worden. Dus dat zegt ook iets over u. Als u een verbinder zoekt, zegt u ook dat u verbonden wilt worden, want als je het alleen maar neerlegt bij de burgemeester en je vecht elkaar de tent uit dan is het gedoemd te mislukken. Dus als u een verbinder zoekt dan zegt u: wij willen verbonden zijn met elkaar. Elke eis die u aan de burgemeester stelt is in feite ook een opdracht aan jezelf want zonder u lukt dat hem of haar natuurlijk nooit. Hij kan wel lekker in zijn eentje gaan zitten verbinden, maar dan gebeurt er niets. Dus een mooie profielschets. Een paar vragen. Ik heb er in mijn verhaal en commentaar al een paar laten horen. Misschien kunt u daar nog wat op ingaan op dat leiderschap, op die mix van warm maar ook bestuurlijk. Een concrete vraag is: Mikt u op een ervaren burgemeester? Mag het een zij-instromer zijn? Dat ben ik zelf ook. Ik ben de laatste die moet zeggen dat het iemand moet zijn die uit het vak komt om wat te kunnen. Denk daar -11-

12 eens over na. Kan het een beginner zijn? Je hebt soms natuurtalenten. Mag het iemand zijn die zijn ervaring ergens anders heeft opgedaan? Of moet het een ervaren burgemeester zijn? U noemt integriteit. Dat is en persoonlijke eigenschap. Daar wil ik nader op terugkomen. Dat woord roept bij mij de nodige vragen op. Wat is dat? Ik heb daar wel een antwoord op maar dat ga ik nu niet geven. Integriteit is ook een taak van de burgemeester zelf, zoals dat voor mij op provinciaal niveau ook is. Zorg dragen voor integer openbaar bestuur. Dus daar heeft hij nadrukkelijk een rol in. Misschien kunt u daar iets over zeggen. U hebt wel iets gezegd over de rol van de burgemeester in de regio, de MRDH, de Metropoolregio. Daar is een kleine speler als Krimpen aan den IJssel een hele belangrijke. Dus dat betekent dat die burgemeester er namens u ook zijn partijtje moet mee kunnen blazen. En u hebt het over de woonplaatsvereiste. Dat is gewoon wettelijk. Een burgemeester hoort zich gewoon binnen een jaar te vestigen in de plaats waar hij burgemeester is. Daarvan wil ik wel zeggen: Leg dat probleem niet alleen bij de burgemeester neer. Ik heb dat laatst ook ergens anders openlijk gezegd. De wet is zoals die is. Daar krijgt de burgemeester een jaar de tijd voor. Dan zijn er andere regelingen. Binnenkort krijgen we wellicht een bevoegdheid om dat iets op te rekken. Maar ik vind wel dat het een probleem is dat je niet alleen maar op het bord van de burgemeester moet neerleggen. Dus misschien kunt u daar nog eens op ingaan. U zegt: hij is van harte welkom maar er is geen ambtswoning. Met andere woorden: zat te koop hier en zoek het maar uit. Ik zeg het maar even plat. Soms komen mensen daardoor in de problemen. Ik benoem het ook expliciet in de gesprekken die ik met kandidaten voer. Ik geef u ook in overweging om daar nog eens over na te denken, omdat het soms problemen oplevert. Laat ik het daar maar even bij houden. De voorzitter: Dank u wel. Ik zou willen voorstellen dat we gewoon het rondje maken van de sprekers van de eerste keer. Het lijkt me ook niet nodig dat iedereen op alle vragen ingaat, want dan herhalen we elkaar, maar kies er één uit. En dan eindig ik graag bij de voorzitter van de Vertrouwenscommissie als hij nog een reactie namens de Vertrouwenscommissie heeft. Ik neem aan dat we daarna richting vaststelling kunnen. Mevrouw Jaarsma. Mevrouw Jaarsma (Stem van Krimpen): Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie wil ik graag toch even wat dieper ingaan op de vernieuwende rol, want daar vroeg u even naar. Wij zijn van mening eigenlijk dat Krimpen politiek best wel traditioneel is. Wij hebben toch een hele lange tijd eenzelfde coalitie gehad. Dan praat ik echt wel over meerdere raadsperiodes. Wat ons betreft zitten we nu toch ook een beetje in die transitie dat we echt van die hele traditionele politiek gaan naar een politiek waar toch de burger ook wat meer kan participeren. Ik heb het net ook al genoemd: spreekrecht, burgerinitiatieven. Die signalen komen toch ook wel vanuit de inwoners hoe je gemeentepolitiek interessant kan maken. Wat we daar eigenlijk willen zeggen met een vernieuwende aanpak, daar zal ook de voorzitter van de raad ondersteuning aan moeten geven. U vroeg ook of het een ervaren burgemeester moet zijn met een enorme bestuurlijke achtergrond. Dat hoeft niet per se. Het is prima als het iemand uit het bedrijfsleven of uit een ministerie of iets dergelijks is die wel wat ervaring heeft bij de overheid. En jong is ook van harte welkom. Ook de rol buiten de gemeente. Wij zijn van mening dat echt de burgemeester daar ook wel stevig in moet staan. Goed netwerken is heel belangrijk. De voorzitter: Als ik de geeltjes goed gezien heb, zijn er een heleboel kinderen die graag een jonge burgemeester willen. Dus die hebben al antwoord gegeven. De heer Bredius nog? De heer Bredius (Leefbaar Krimpen): Dank u wel, voorzitter. Er zijn een heleboel items genoemd door de Commissaris. Ervaren, instromers, ik praat even voor mezelf want dat is bij ons nog niet aan de orde geweest in die zin. Evaring is prima natuurlijk, maar ik kan me zo voorstellen dat de instromers ook een kans verdienen. Daar wil ik het even bij laten. -12-

13 De voorzitter: Even kijken. De heer Hofstra. De heer Hofstra (VVD): Dank u, voorzitter. Ik zou wel graag even willen ingaan op het leiderschap en de volgzaamheid. Volgens mij zijn wij in een grijs verleden overvallen door de Ardi-procedure. Dat is een heel louterend proces geweest om naar onszelf te kijken hoe zelfstandig wij nou zijn en of we alle opgaven tot in lengte van jaren nog kunnen blijven uitvoeren met elkaar voor onze inwoners en ondernemers. Dat proces is goed geweest en daardoor zijn wij ons ook zeer bewust geworden van de samenwerking die nodig is. Sindsdien kijken we goed om ons heen en alle kanten op. Ik denk dat het voor een nieuwe burgemeester ook wel belangrijk is, ik noem het maar simultaan schaken op meerdere schaakborden tegelijk. Zowel lokaal kijken wat er nodig is, maar ook op regionale schaal kijken wat daar nodig is en wat de positie van Krimpen daarin is en wat wij daar als Krimpen aan kunnen bijdragen. Ik vind dat een burgemeester daar gewoon de ruimte voor moet krijgen om dat te verkennen en dat ook met ons te delen en op de agenda te zetten. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. De heer Neeleman. De heer Neeleman (D66): Voorzitter, dank u wel. Ik wilde ook iets over dat leiderschap zeggen. Zoals de Commissaris zelf ook al aangeeft, is het een tijd van grote veranderingen. Wij merken het zelf ook in de discussies die we als raad hebben en als organisatie hebben dat we met heel veel vernieuwingen te maken hebben. Dat is voor ons ook een zoektocht. Ik zou graag een burgemeester zien die niet zozeer voor de troepen uit zegt: ik doe goed en volg mij. Ik zoek iemand, en ik denk dat wij daar als gemeente en de raad behoefte aan hebben, aan iemand die wel een heldere visie heeft op waar het naartoe zou moeten en daar draagvlak voor creëert en met elkaar probeert die weg uit te stippelen. Dus niet iemand die in een glorieus isolement zit, dat is volgens mij ook geen leiderschap meer wat past in deze tijd. Het is ook een beetje een containerbegrip, maar verbindend leiderschap zou ik het willen noemen. Iemand die ook niet al te zeer gaat zitten afwachten wat er voorbijkomt. Het mag iemand zijn met een heldere eigen visie over hoe lokaal bestuur eruit moet zien en hoe je daar als een gemeente in deze interessante bestuurlijke omgeving u gaf het zelf al aan binnen de Metropoolregio, maar ook gewoon regionaal geografisch gezien voldoende uitdagingen denk ik waar wij met zijn allen ook niet allemaal het antwoord op hebben. Waar we de komende jaren wel een passend antwoord op moeten zien te vinden. Ik denk dat een burgemeester bij uitstek iemand is die aan dat proces leiding kan geven. Dat is het belangrijkste wat ik daar over zou willen zeggen. Ervaring is ook een dergelijk ingewikkeld iets. Als iemand de goede kwaliteit heeft, kan men die ook op heel veel verschillende manieren opgedaan hebben. Soms kan het heel verfrissend zijn om juist in een hele andere type omgeving gewerkt te hebben. Wat mij betreft is het veel meer iemand die de competenties heeft om te begrijpen in welke setting wij hier met elkaar discussiëren en werken. Dat vind ik belangrijker dan dat iemand al veertig jaar ergens op een burgemeesterspost zit. Dus het mag zeker ook een jong iemand zijn. Het mag zeker iemand zijn die ook de ambitie heeft om dit als een stap in zijn of haar eigen carrière te zien. Zes of twaalf jaar laten wij nog maar even in het midden. Het mag ook een stap zijn in die ontwikkeling. Dus wat mij betreft hoeft het zeker niet iemand te zijn die aan zijn vijfde gemeente gaat beginnen. Dat is het. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. De heer Kamsteeg. De heer Kamsteeg (ChristenUnie): De samenvatting van de profielschets in de twee woorden warme bestuurder spreekt ons wel aan. Dan is natuurlijk ook wel weer de vraag wat er dan allemaal onder warm hoort. Ik denk dat het betoog van de heer Neeleman, samen verbindend leider, daar wel een aardige interpretatie van is. Daar kunnen wij ook goed mee uit de voeten. Het punt vernieuwing is ook interessant. Wij hebben daar ook aandacht voor gevraagd. Niet zozeer dat wij nou een burgemeester zoeken die hier als een -13-

14 speeltuin allerlei nieuwe dingen gaat proberen, maar het moet echt gaan over de toevoegde waarde die dat zou moeten hebben. De tijden veranderen inderdaad heel hard. Mensen hebben thuis hun dagelijkse contacten overal over de wereld via internet en wat dan ook Tegelijkertijd zie je dat ook iets heel simpels als gewoon een luisterend oor bij de gemeente soms nodig is. Dat is best wel eens lastig. Dus een manier hoe je moet zorgen dat de drempel in zo n gemeentehuis toch zo laag mogelijk is en hoe pas je de dienstverlening in deze tijd zo aan dat je daar niet alleen de mensen die digitaal fantastisch uit de voeten kunnen bereikt, maar er ook andere mensen mee helpt. Kortom, ik denk dat datgene wat de gemeente is en de dienstverlening die de gemeente levert, de komende jaren zich echt nog wel behoorlijk zal ontwikkelen. Iemand met een duidelijke visie daarop hebben wij graag als burgemeester in dit dorp. Ten slotte ook nog even over het punt ervaren. Ik deel de mening van een aantal anderen dat het echt niet hoeft te gaan om iemand die al een aantal burgemeestersplaatsen heeft gehad. Ervaring kun je op verschillende manieren opdoen. Het lijkt mij gewoon verstandig dat iemand de zaken die in de profielschets gevraagd worden, aantoonbar in welke functie of welke rol dan ook heeft opgedaan. En bovenal denk ik dat dat ook heel belangrijk is, ook in zo n functie als burgemeester, gewoon een flinke dosis gezond verstand. De voorzitter: Dank je wel. Het woord is aan de heer Ruissen. De heer Ruissen (SGP): Dank u wel, voorzitter. De samenvatting die de Commissaris gaf, of zijn beeld wat hij destilleerde, laat ik het zo zeggen, vanuit onze profielschets, spreekt ons enorm aan. En ik denk dat de Commissaris heel goed begrepen heeft wat wij vragen. Zoals de heer Kamsteeg ook aangeeft, een warme bestuurder, vinden wij eigenlijk een hele mooie prachtige typering van wat wij zoeken. Wat ons betreft mag dat ook de kop worden van het krantenartikel bij wijze van spreken. Inderdaad een mooie typering wat heel goed aangeeft waar wij naar op zoek zijn en inderdaad iemand die naast de mensen staat, die verbinder is, maar die natuurlijk ook gewoon de bestuurlijke kwaliteiten met zich meeneemt. Als het gaat over de vraag die u ons stelt of het een ervaren bestuurder moet zijn. Dat het iemand moet zijn die al ervaring heeft in het burgemeestersvak, heeft wel een pré, maar dat mag wat ons betreft zeker ook wel iemand zijn die op andere terreinen wellicht als wethouder maar in een andere hoedanigheid bestuurlijke ervaring heeft opgedaan. Die willen we zeker ook een kans geven. Dan het interessante thema rondom vernieuwing versus behouden. Mevrouw Jaarsma heeft een voorbeeld aangegeven van het vlak waarop we echt zouden moeten gaan vernieuwen. Mevrouw Jaarsma heeft niet zo heel veel met traditionele politiek, als ik het zo beluister. Er moet meer ruimte komen voor participatie vanuit de burgers. Dat is het voorbeeld dat mevrouw Jaarsma noemt. Wat dat betreft wordt zij op haar wenken bediend, want in het coalitieakkoord hebben we daar de nodige afspraken over gemaakt en zijn we daar ook inderdaad mee bezig. Dus dat is niet zozeer een onderwerp waarvan ik denk dat we daar een vernieuwende burgemeester voor nodig hebben, want dat pakken we eigenlijk al op. Ook wij onderkennen natuurlijk dat de tijden veranderen, en dat merkt u terecht op. Waar het natuurlijk met name om gaat is proberen je waarden te behouden. U noemde een aantal hele mooie waarden als het gaat over gemeenschapszin, omkijken naar elkaar, dat soort belangrijke waarden. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk wel als bestuurder in staat zijn een vertaalslag te maken naar de veranderende tijden. Kijk maar naar de veranderingen in het bestuurlijk landschap, de Metropoolregio. Dat soort aspecten. Uiteraard moet je daar op een vernieuwende manier ook mee bezig kunnen zijn. Heel belangrijk. Een laatste opmerking. U stelt een beetje vragenderwijs wat integriteit is. Ik ben vrij recent een mooie uitspraak van C.S. Lewis tegengekomen, die wil ik graag nog meegeven. Lewis zegt over wat integriteit is: Doing the right thing also in cases where nobody is watching you. Ik denk dat dat een hele mooie is. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Hij zal misschien ietsje anders zijn, maar dit is wel de kern van zijn uitspraak. -14-

15 De Commissaris van de Koning: U zult waarschijnlijk zeggen: Always is someone watching. (Er wordt gelachen) De voorzitter: Dat is een diepere, maar we snappen hem. De heer Moerland? De heer Moerland (CDA): Voorzitter, dank u wel. Wanneer wij denken aan een vernieuwende rol van de burgemeester, dan denken we meer aan iemand die goed in staat is om out of the box te denken, maar vervolgens het resultaat daarvan op het juiste moment en op de juiste plaats te communiceren. Dat lijkt ons een belangrijke eigenschap. Met betrekking tot ervaring als burgemeester, denken we niet direct dat het iemand moet zijn die al jarenlang burgemeester is of op een andere wijze in overheidsdienst een bestuurlijke functie heeft vervuld. Het kan iemand zijn die wat ons betreft voor Krimpen in ieder geval een relevant netwerk heeft waar Krimpen zijn voordeel mee kan doen, en daarnaast wel iemand die aantoonbare ervaring heeft met het geven van leiding op een invoelende wijze. Dat vinden wij een belangrijke eigenschap. De voorzitter: Dank u zeer. De heer Butter. De heer Butter (PvdA): Dank u wel, voorzitter. In de beperkte contacten die ik met de Commissaris heb gehad, is er bij mij met ontzag een vertrouwd beeld ontstaan. Ik zeg niet dat ik u ken, maar de eigenschap is ook bij een burgemeester gewenst. En ik meende ook zojuist al te horen vanuit de zaal dat er gesuggereerd werd om te solliciteren. Met respect naar u toe, Commissaris, verwacht ik echter dat bij een sollicitatie u niet door de eerste selectie heen komt. Het spijt mij. En de reden is simpel. U gaf immers zelf aan dat er bij een persoon moet worden gekeken en dat die persoon niet ver onder zijn kunnen zal moeten functioneren. Wat mij betreft bent u als commissaris op de juiste plaats en zoeken we toch even verder. Anno 2015 is een bestuurder meer dan nodig, zeker gelet op de vele nieuwe verantwoordelijkheden die op het bordje van de gemeente zijn gekomen en nog gaan komen. De burgemeester kan een stabiele factor zijn met ervaring die niet speciaal in de gemeentewereld opgedaan hoeft te zijn. Een warme persoon met de nodige capaciteiten kan aan de paradoxaalogende eigenschappen voldoen. In het meer dan het verdeelde politieke veld is juist een verbinder nodig en ook een vertolker van het wij-gevoel dat elk individu lijkt te wensen en wellicht het beste tot uiting komt als er weer eens een voetbalkampioenschap is. Het wordt immers onze burgervader of burgermoeder. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. Ik geef de voorzitter van de Vertrouwenscommissie het slotwoord eerst op de eventuele opmerkingen. Dan gaan we stemmen en dan krijgt hij het allerlaatste woord. De Commissaris van de Koning: In ieder geval dank voor de reacties op de opmerkingen die ik zelf maakte en die ook een beetje waren bedoeld om ons uit te dagen om een paar dingen extra te zeggen. Ik kan de laatste spreker geruststellen dat ik me zeer op mijn plek voel, maar dank voor de uitnodiging. Ik vind de uitnodiging om voor u en met u op zoek te gaan naar de beste bugemeester van Krimpen ruim voldoende. Dank voor de reacties. Ik weet wat mij te doen staat na deze ronde. De voorzitter: Het woord is aan de heer Poelman. De heer Poelman (Vertrouwenscommissie): Voorzitter, af en toe lees ik nog wel eens een boek. Ik ben bezig met een boek dat heet Gouden jaren. En dat is wel aardig omdat het een beetje aansluit bij uw sociologische beschouwingen zou ik haast zeggen, want het laat heel goed zien wat er in vijftig jaar in Nederland veranderd is. Er is één ding dat opvalt en dat is dat we het ontzettend veel beter hebben gekregen. Daarnaast dat wij nu, en dat duidt -15-

16 een beetje op dat transitieproces, een beetje voor de vraag zitten wat we nu eigenlijk straks krijgen omdat de welvaartsstaat een beetje op haar einde is. En in dat proces zitten wij als gemeente op lokaal niveau onze rol te spelen. Dat zie je natuurlijk bij de decentralisatieprocessen die op je afkomen. Daar moet je dan zoekend en tastend in nieuwe verhoudingen wat ik ook zei in mijn speech het net een beetje de nadere kant uit gooien om te kijken of we het, als we het net op een andere manier aanvliegen, misschien wel voor elkaar kunnen krijgen. Of krijgen we hetzelfde resultaat maar langs een andere weg? Dat is ook een stuk vernieuwing, denk ik, wat niet zo spectaculair is maar wat wel heel goed aansluit bij een aantal opmerkingen die u ook hebt gemaakt en die wat meer sociologisch getint waren. Je zit inderdaad ook nog met de vraag: hoe verhouden technologie en maatschappelijke ontwikkelingen zich? Daar kun je een heleboel over zeggen, maar dat proces speelt zich zeker ook lokaal af. Ik maak een paar korte opmerkingen want er is al heel veel door de fracties gezegd en daar ga ik niet nog eens een keertje opnieuw op in. Integriteit, ik vond het een heel mooi citaat wat daar aan de overkant door de fractie van SGP, door de heer Ruissen, werd genoemd. Integriteit is ook voornamelijk een staat van zijn, laat ik het zo maar zeggen. Heel kort samengevat. Het is niet zozeer een kwestie van regels of van procedures, want als je daar de discussie over moet laten gaan, dan heb je het in mijn optiek in feite al verloren. Dus dat is heel belangrijk bij een kandidaat. Geen enkele fractie is ingegaan op de woonplaatsvereiste. Ik wil het wel even noemen. Ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is en dat wij dat als Vertrouwenscommissie en ook als raad in onze oren moeten knopen dat dat niet alleen maar een opgave van de burgemeester zelf is, maar dat wij daar waar mogelijk ook behulpzaam in zijn om daar oplossingen voor te vinden. Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Het laatste punt is de rol in de Metropoolregio. We zijn inderdaad wat dat betreft een vrij kleine speler. Ik denk dat daar het aspect van het netwerken toch wel een belangrijke rol speelt. Vaak zijn dat bestuurlijke processen waar je goed aan de voorkant gesitueerd moet zijn en eigenlijk al van tevoren moet weten wat je wilt. Dus wat dat betreft ligt daar een rol voor onszelf als raad om de bestuurder niet aan zijn lot over te laten, maar ook waar mogelijk en daar hebben wij ook vorige week nog weer over gediscussieerd ook daar zit een tastende en zoekende rol nog in en hoe wij daar onze rol in kunnen vinden en de burgemeester ook niet aan zijn lot over laten, of de wethouder aan zijn lot overlaten als hij daarmee geconfronteerd wordt. Daar ligt ook echt heel duidelijk een opdracht voor onszelf. Kortom, we zijn benieuwd waar we over enkele maanden uiteindelijk mee voor de dag zullen komen. De voorzitter: Wie niet? Dan, dames en heren, denk ik dat we dit af kunnen sluiten en stel ik het voorstel aan de orde. Wie van u stemt niet in met de profielschets? Dat leek mij makkelijker dan te vragen wie wel en dan moet ik gaan tellen en nu tel ik dat er niemand tegen is, wat ook wel te verwachten was. Daarmee is de profielschets vastgesteld en krijgt de heer Poelman nog één keer het woord. De heer Poelman (Vertrouwenscommissie): Voorzitter, dank u wel. Ik zal de profielschets straks aan de Commissaris overhandigen. Er zit ook nog een stukje huisvlijt bij. Dit is het symbool eigenlijk van de campagne die we hebben gevoerd. Het lijkt ons ook wel interessant in ieder geval ook voor gesprekskandidaten, ook wel inspirerend als u dat straks op uw bureau zet, zodat de kandidaten ook direct weten waar ze mee geconfronteerd worden en wat we zoeken. (De heer Poelman overhandigt de profielschets aan de Commissaris van de Koning. Applaus) De voorzitter: Er heeft nog niemand zijn koffie op. Dit was het laatste agendapunt, want voor de Actualiteit heeft niemand zich gemeld, wat ik mij kan voorstellen. Dus ik zou zeggen, drink rustig nog even de koffie op. Daarna hebben we nog onze gewone -16-

17 ontmoeting voor wie wil blijven met een drankje daarachter. Ik sluit wel deze vergadering, met dank aan u allen. -17-

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Voorzitters aan het woord

Voorzitters aan het woord Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen Aandachtspunten voor voorzitters en commissarissen Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk

Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk 2014 Over berg en dal: Twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk Marten van der Meulen Dorothée Berensen-Peppink Nynke Sietsma Hoofdauteur: Marten van der Meulen Co-auteur: Dorothée Berensen-Peppink

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie