verijssel PROVINCIAL^ STATEN VAN QVERSJS5EL. Provinciale Staten van Overijs Commissie EMB DVD en het jaarverslag Wadinko NV. Geachte commissieleden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verijssel PROVINCIAL^ STATEN VAN QVERSJS5EL. Provinciale Staten van Overijs Commissie EMB DVD en het jaarverslag Wadinko NV. Geachte commissieleden,"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijs Commissie EMB PROVINCIAL^ STATEN VAN QVERSJS5EL. Da ontv.: <- - 9 SEP i»yuu 2008 Routing j j ;el a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Teiefoon Fax provincie.overijssel.nl RABO Zwolle InlicfitSngen bij dhr. T. Demir telefoon DVD en het jaarverslag Wadinko NV. Datum Kenmerk 2008/ Pagina i uw brief merk Geachte commissieleden, In de laatste commissievergadering van de commissie EMB 7 mei 2008 heeft gedeputeerde mevrouw Abbenhues u toegezegd u een exemplaar van het jaarverslag en een DVD van Wadlnko NV toe te zenden. Hierbij treft u ter informatie een exemplaar van het jaarverslag Wadinko NV 2007 en compilatiefilm over de participaties van Wadinko NV. Mocht u vragen hebben over het jaarverslag Wadinko NV, verzoek ik u contact op te nemen met de heer T. tel: ) Gedeputeerde Staten van Overijssel, namens dezen, mevrouw drs. M.P.E. Stouten, hoofd eenheid Economic, Milieu en Toerisme Bijlagen Datum verzending verijssel

2 Bijiage bit nr. d.d. Wadinko N.V. Jaarverslag 2007

3 Wadinko N.V. Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Personalia Raad van Commissarissen 4 Jaarverslag van de directie 5 Jaarrekening 10 Geeonsolideerde balans per 31 december Geeonsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de geeonsolideerde j aarrekening Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting behorende tot de vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens 30 Accountants verklaring 30 Voorgestelde bestemming van het resultaat 30 Aandeelhouders

4 Wadinko N.V. Verslag de Jaafverslag De Raad van Commissarissen biedt u hierbij het door de directie opgestelde jaarverslag aan waarin tevens de jaarrekening over het boekjaar 2007 is opgenomen. De jaarrekening is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen op pagina 30 van dit rapport. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast te stellen en de directie en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het gehouden toezicht op het bestuur over het afgelopen jaar. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividendvoorstel worden gedaan rekenirig houdend met de in het verleden gemaakte afspraken met de aandeelhouders. Sameiistelling De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende Commissarissen. Mevrouw R. Holsheimer-Wezeman (voorzitter) en de heren drs. V.E. van Dijk, B.A.F. Keijzer, J. Keijzer, L.B. Kobes en mr.ing. J. Oosterhof. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2007 werd de heer V.E. van Dijk herbenoemd. In 2008 is de heer J. Keijzer aftredend. Vergaderingen De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Belangrijke onderwerpen in het verslagjaar waren: Participatievoorstellen Voorstellen tot verkoop van participaties Gang van zaken bij de participaties Waardeontwikkeling participaties Zwolle, 20 maart 2008 R. Holsheimer-Wezeman (voorzitter) drs. V.E. van Dijk B.A.F. Keijzer J. Keijzer L.B. Kobes mr.ing. J. Oosterhof

5 Wadinko N.V. Personalia Commissarissen Mevrouw R. Holsheimer-Wezeman (1944) is sinds 2 juni 2006 voorzitter van de Raad. Zij is op voordracht van de Provincie Overijssel aangetreden als commissaris in Mevrouw Holsheimer was tot mei 2003 gedeputeerde van de Provincie Overijssel. Andere relevante functies zijn voorzitter Rekenkamercommissie Enschede, lid Algemeen Bestuur Waterschap Regge en Dinkel. De heer B.A.F. Keijzer (1940) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in Volgens rooster treedt hij af in De heer Keijzer was tot 1 januari 2002 groepsdirecteur bij Koninklijke Ten Gate N.V, Adviseur Koninklijke Ten Gate N.V. Andere relevante functies zijn lid Algemeen Bestuur Waterschap Regge en Dinkel, voorzitter Stichting React Twente, voorzitter Stichting Beeldenpark Groeneveld, voorzitter Stichting BSB Overijssel, lid Adviescommissie Economic en Werkgelegenheid gemeente Almelo, bestuurslid Stichting Textielgeschiedenis, lid Stuurgroep Reanimatie bidustrieel Erfgoed, coach TIB. De heer J. Keijzer (1942) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in De heer Keijzer was tot 1 november 2002 lid directie NPM Capital N.V., Amsterdam. Andere relevante functies zijn adviseur NationaalRegister Commissarissen en Toezichthouders, vicevoorzitter Raad van Commissarissen Friesland Bank N.V. en Friesland Bank Holding N.V. en voorzitter Audit & Compliance Committee, lid Raad van Commissarissen Stern Groep N.V. en voorzitter Audit Committee, lid Raad van Commissarissen W & S Holding B.V., voorzitter Raad van Toezicht Astma Fonds Longstichting, voorzitter Raad van Commissarissen Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V., voorzitter Stichting Arbo Unie Nederland en penningmeester bestuur Stichting Het Internationaal Danstheater. De heer mr.ing. J. Oosterhof (1946) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in De heer Oosterhof is burgemeester van de gemeente Kampen. Andere relevante functies zijn voorzitter Cooperatieve vereniging VAOP en lid Raad van Commissarissen ROC Kampen Vastgoed B.V., alsmede lid Raad van Toezicht Stichting de Gouden Cirkel. De heer L.B. Kobes (1945) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in De heer Kobes is burgemeester van de gemeente Wierden. Andere relevante functies zijn lid Raad van Toezicht RTV Oost, secretaris Het Oversticht, lid Raad van Commissarissen Cogas, voorzitter Landinrichting Rouveen, voorzitter Landinrichting Enter, voorzitter Sportraad Overijssel, lid Bondsraad ANWB en lid Euregioraad. De heer drs. V.E. van Dijk (1958) is lid van de Raad. Hij was voorheen directeur van WMO N.V. en WMO Beheer N.V. Zijn hoofdfunctie is voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, zorgaanbieder in Noord-Holland-Noord. Een andere relevante functie is lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Usseldelta.

6 Wadinko N.V. de Inleiding Wadinko N.V. is een participatiemaatschappij met de doelstelling het stimuleren van gezonde bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in het werkgebied van haar aandeelhouders. De aandeelhouders van Wadinko N.V. zijn de provincie Overijssel en gemeenten in Overijssel, Noordoostpolder en Zuid-West Drenthe. Historic Het vermogen van Wadinko is, in een periode van circa 50 jaar, opgebouwd door de Waterleiding Maatschappij Overijssel, later WMO Beheer, door middel van een 50% aandeel in Wavin. In 1992 is Wadinko opgericht bestaande uit Wadinko Beheer B.V. en Wadinko C.V. In 2006 ontstond door een fiisie van WMO Beheer N.V. en Wadinko Beheer B.V., Wadinko N.V. Toekomst Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wadinko N.V. werd in 2006 het volgende besloten: Continuering van het participatiefonds Wadinko dat op een succesvolle manier belangrijke maatschappelijke doelen dient als de ontwikkeling van de bedrijvigheid en bevordering van werkgelegenheid; In 2010 qvaluatie van het gevoerde beleid van Wadinko en fonnulering van het beleid voor dejarenerna; Aanhouden van circa 15 miljoen financiele middelen voor nieuwe investeringen en reserve aan liquiditeiten. Directie De directie van Wadinko N.V. werd in 2007 gevoerd door de heer W.F. Wesselink (via een management B.V.) geassisteerd door de heer ing. B.HJ. van Dijk RA als controller. Activiteiten Wadinko participeert bij voorkeur in de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening. De gemiddelde omzetgroei van de Wadinko bedrijven in 2007 bedroeg circa 16%. De daarmee gepaard gaande groei in werkgelegenheid bedroeg circa 100 medewerkers.

7 Wadinko N.V, Belangrijke wijzigingen in de participatieportefeuille waren: Participatie in Homesafety Beheer in Deventer Verlaging van het belang in BMA Ergonomics (38% -> 19%) Verlaging van het belang in Rollepaal Holding (100% -> 90%) Participaties Ultimo 2007 werd direct of indirect deelgenomen in de volgende bedrijven. Rollepaal Holding B.V. (90% aandeel), gevestigd te Dedemsvaart, omvat specialistische bedrijven in de ontwikkeling, fabricage en service van hoogwaardige machines, apparatuur en matrijzen voor de kunststofverwerkende industrie. Zij exporteren producten wereldwijd vanuit Dedemsvaart en vanuit eigen vestigingen in de Verenigde Staten en India. BMA Groep B.V. (19% aandeel), gevestigd te Zwolle, ontwikkelt en produceert ergonomische kantoorstoelen en accessoires. Beschikt in Nederland over een dealernetwerk. De Belgische, Duitse, Britse en lerse markt wordt door eigen verkoopkantoren bewerkt. Een voorbeeld van succesvolle productontwikkeling is de ergonomische kantoorstoel AXIA. Timzo Beheer B.V. (36% aandeel), gevestigd te Genemuiden, is gespecialiseerd in de productie van polypropeentapijt. Deze wordt door eigen verkoopvestigingen in binnen- en buitenland gedistribueerd via de detailhandel en groothandel. De ttiftingcapaciteit bedraagt 17 rniljoen m 2 tapijt per jaar. De hiervoor benodigde garens produceert Timzo zelf. Beschikt over een eigen backingstraat, waardoor het volledige proces van garenproductie, tufting tot en met de coating in eigen huis wordt uitgevoerd. VKI Vroomshoopse Kunststof Industrie B.V. (70% aandeel), gevestigd te Vroomshoop. VKI is de moedermaatschappij van AKG Groep (AKG). AKG bestaat uit de volgende bedrijven: AKG Polymers is actief in de recycling en compoundering van polypropyleen. Verkoopt onder de merknamen Vision en Premium hoogwaardige PP compounds aan Europese kiinststofverwerkende bedrijven in de automotive, weg- en waterbouw, opslag- en transportsystemen en de tuinbouw. AKG Hortiproducts is een van Europa's grootste spuitgietbedrijven van plant- en boomcontainers. AKG Mouldings spuitgiet kunststof producten in opdracht van derden in de verpakkingsindustrie, de bouw en opslag- en transportsystemen. Drain Products Europe ontwikkelt en verkoopt producten voor waterbeheer in de bouw en weg- & waterbouw. Timmerije Holding B.V. (100% aandeel), gevestigd te Noordijk, regisseert het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de logistiek van kritische kunststofproducten. Realiseert de beste koop voor opdrachtgevers door het aanbieden van de complete keten van kennis en kunde. Richt zich vooral op de sectoren klimaatbeheersing, kantoor, vrije tijd, huishoudelijk en logistiek. DION Hardenberg B.V. (91,6% aandeel), gevestigd te Hardenberg, is een dynamische dienstverlener die zich richt op Technische- en Personele Diensten. Kenmerkend zijn de diensten OnderhoudsPlus en SalarisPlus waarbij de nadruk ligt op de plus die DION levert.

8 Wadinko N.V, Euro B.V. (100% aandeel), gevestigd te Nijverdal, ontwikkelt en produceert geblazen kun^tstofverpakkingen voor onder andere smeermiddelen, chemicalien, cosmetica en voedingsproducten. Diverse flessen, flacons en containers varieren qua inhoud van 10 ml tot 35 liter. Met een omvangrijk en zeer divers machinepark kan Euro grote series produceren en tegelijkertijd flexibel inspelen op gedetailleerde klantenwensen. Stork Plastics Machinery B.V. (31,9%) gevestigd te Hengelo, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt spuitgietmachines aan kunststofverwsrkende bedrijven in Europa en Noord-Amerika. Beschikt over een eigen verkoop- en serviceorganisatie met lokale mensen. De spuitgietmachines met sluitkrachten van 100 t/m 2000 ton worden gebruikt door fabrikanten van eenmalige en duurzame verpakkingen en door producenten van huishoudelijke artikelen, tuinmeubelen, onderdelen voor de automobielindustrie enzovoort. TT Beheer B.V. (75% aandeel), gevestigd te Zwolle, is een ingenieursbureau voor flexibele dienstverlening. TT Groep lost snel en flexibel kennis en capaciteitsvraagstukken op door de inzet van hoogopgeleide specialisten bij nationale en internationale organisaties. TT Groep opereert o.a. in de aerospace, automotive, machinebouw en scheepsbouw vanuit verschillende businessunits: TT-Engineering: flexibele engineeringscapaciteit TT-Safety Solutions: experts in machineveiligheid TT-Technical Team: bemiddeling en detachering. BR Holding B.V. (28,6% aandeel), gevestigd te Zwolle, bestaat uit twee B.V.'s. Bouwhuis RegeltechniekB.V. ontwerpt, installeert gebouwmanagementsystemen. BR Controls Nederland B.V. ontwikkelt en produceert gebouwmanagementsystemen voor verwarming, toegangscontrole, beveiliging, luchtbehandeling, verlichting en brandmelding in gebouwen. Indes Holding B.V. (30% aandeel), gevestigd te Enschede, is een 'full service 5 industrieel ontwerpbureau en is sterk in producten die beter begrepen en gewaardeerd worden door de consument of professional. Dit levert onderscheidende producten op met meer marktsucces. Ontwikkelt daarnaast in eigen beheer een aantal producten die zij (laat) vermarkt(en). O Original B.V. (49% aandeel), gevestigd te Zwolle, ontwikkelde samen met hydrologen, procestechnologen van waterleidingbedrijven, dietisten, food en beverage deskundigen het waterconcept O-Original Water. O Original zet vanuit Zwolle landelijke marketing- en verkoopactiviteiten uit. O-Original Water levert rechtstreeks aan grootverbruikers van gebotteld water (bedrijven, instellingen) en aan de horecasector. Bomefa Beheer B.V. (66,7% aandeel), gevestigd te Kampen, ontwikkelt, produceert en verkoopt archief- en bibliotheekinrichtingen, kasten en speciale werkplekken. Diverse West- Europese landen worden beleverd via dealers en distributees. Uitgangspunt bij het ontwerpen en produceren is evenwicht in functie en design. Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. (25% aandeel), gevestigd te Enschede, is een op onderzoek georienteerd ingenieursbureau voor geavanceerde radiotechnologie en geintegreerde netwerkoplossingen. Verricht toegepast onderzoek voor

9 Wadinko N.V. bedrijven en organisaties en wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en andere onderzoekinstituten. BVA Verkeersadviezen B.V. (40% aandeel), gevestigd te Zwolle, adviseert overheden en particuliere opdrachtgevers op het gebied van verkeer en vervoer door middel van een projectmatige aanpak en/of detachering. Kernactiviteiten zijn bijvoorbeeld verkeersafwikkeling, parkeren, openbaar vervoer, geluidhinder en verkeersontwerp. Ussel Technologie Groep B.V. (30% aandeel), gevestigd te Zwolle, verbetert productieprocessen door een integrale benadering van ontwerp, realisatie en onderhoud. Lean Thinking, een methodische manier van denken over produceren, voorkomt of elimineert verspillingen. Daardoor nemen productkwaliteit en flexibiliteit toe. Zo kunnen bedrijven meer produceren, worden levertijden korter en de leverbetrouwbaarheid groter. Hertalan Holding B.V. (30% aandeel), gevestigd te Kampen, ontwikkelt, produceert en verkoopt EPDM rubber folies voor daken, gevels en vij vers en technische rubber producten zoals profielen en vormproducten aan de bouwindustrie in Europa. Daarnaast levert Hertalan rubber compounds aan de rabberverwerkende Industrie. De grote voordelen van EPDM folie zijn de geringe milieubelasting en de lange levensduur. Vechtdal Familiestal B.V. (37,5% aandeel), gevestigd te Dedemsvaart, is een innovatief biologisch varkensbedrijf waar in een gesloten systeem varkens worden opgefokt voor afzet op de biologische markt. Bij de huisvesting is rekening gehouden met het natuurlijk gedrag van het varken. Op deze wijze brengt Vechtdal Familiestal op een maatschappelijk verantwoorde manier kwalitatief hoogwaardig varkensvlees op de markt. Homesafety Beheer B.V. (48%), gevestigd te Deventer, is marktleider in Nederland voor alarmeringsdienstverlening voor brand en inbraak. Het gaat hierbij om elektronische beveiligingssystemen met een aansluiting op een alarmcentrale voor de particuliere markt. Finaneien Ultimo 2007 heeft Wadinko voor circa 28 miljoen belegd. Door wijziging van belangen en aflossingen van leningen werd in totaliteit 9,1 miljoen ontvangen terwijl voor nieuwe participaties een bedrag van 3,6 miljoen werd geinvesteerd. In 2007 behaalde Wadinko een netto winst van circa 2 miljoen. Gegeven de liquiditeitspositie ultimo 2007 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april a.s. een dividendvoorstel worden gedaan rekening houdend met de in het verleden gemaakte afspraken met de aandeelhouders. De gang van zaken bij het merendeel van de participaties was bevredigend. Uit een intern uitgevoerd waarderingsonderzoek is naar voren gekomen dat de actuele waarde van de portefeuille de boekwaarde met 12 miljoen overtreft. Het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde is het afgelopen jaar met 1,6 miljoen gegroeid.

10 Wadinko N.V. De directie is zich bewust van de risico's welke zijn verbonden aan het participeren. Deze risico's hebben betrekking op de bedrijfsrisieo's van Wadinko alsmede de afgeleide risico's met betrekking tot de aangehouden participaties. Door zorgvuldig selectiebeleid en beheer, evenals door spreiding in de portefeuille zijn de risico's beperkt. Werkgelegenheid Bij de bedrijven waarin Wadinko participeert werken in totaal circa 1500 mensen. Door de nieuwe participatie nam dit aantal toe met 45 personen. Toekomst Wadinko heeft een omvangrijk netwerk en een goede naamsbekendheid opgebouwd. Circa 100 bedrijven zoeken jaarlijks kontakt met Wadinko om hun financiele situatie en wijze van financiering te bespreken. Evenals in de afgelopen jaren zullen ook in de komende jaren nieuwe participaties worden verkregen. Gegeven de uitgangspositie van de bedrijven is de verwachting gewettigd dat er in de komende jaren verdere groei in de waarde van de portefeuille optreedt die deels ook verzilverd zal worden. Gezien de samenstelling van de portefeuille kan gemiddeld een redelijk rendement worden gerealiseerd. Zwolle, 20 maart 2008 De directie.wesselink

11 Wadinko N.V. Geeonsolideerde balans per 31 december 2007 (voor resultaatbestemming) Vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Groepsvermogen Aandelenkapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Minderheidsbelang derden Voorzieniagen Kortlopende schulden

12 Wadinko N.V, Geeonsolideerde winst- en verliesrekening over Ontvangen dividenden Interest leningen u/g en participaties B eheervergoedingen Resultaten bij vervreemding participaties Sora der bedrijfsopbrengsten Lonen en salarissen Sociale lasten 10 Overige bedrijfskosten Afschrijvingen Afwaardering op participaties en leningen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiele baten en lasten // Resultaat voor belastingen Belastingen 12 Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Netto resultaat

13 Wadinko N.V, Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Mutatie in de afwaardering op participaties en leningen Afschrijvingen J Investeringen financiele vaste activa Verwerving participaties Verstrekte leningen Desinvesteringen financiele vaste activa Vervreemding participaties Aflossingen leningen Veranderingen in werkkapitaal Toe-/afhame de vorderingen Toe-/afhame van de kortlopende schulden Exclusief schulden aan kredietmstellingen Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde dividend Winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Transporteren

14 Wadinko N.V* Transport Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toe-/afiiame langlopende leningen Toe-/amame kortlopende schulden aan kredietinstelling Overige mutaties 624 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 624 Toename liquide middelen Stand liquide middelen 1 januari Stand liquide middelen 31 december Toename liquide middelen

15 Wadinko N.V. Toelichting behorende tot de geeonsolideerde jaarrekening 2007 Algemeen Fusie Op 29 mei 2006 heeft er een juridische fhsie plaatsgevonden tussen de vennootschappen WMO Beheer N.V. en Wadinko Beheer B.V. met terugwerkende kracht naar 1 januari De verkrijgende vennootschap was WMO Beheer B.V. Op 30 mei 2006 heeft WMO Beheer B.V. een naamswijziging ondergaan, de nieuwe naam van de vennootschap is Wadinko N.V. Aandeelhouders De ondememing, gevestigd te Zwolle, is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle. Voornaamste activiteiten De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen. Wadinko N.V. is statutair gevestigd te Zwolle. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgarlijk Wetboek. Toegepast model jaarrekening Vanwege het inzichtvereiste (artikel 362 lid 4, Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) is bij het opstellen van de jaarrekening afgeweken van het Besluit modellen jaarrekening. Consolidatie In de consolidatie zijn betrokken Wadinko N.V., en haar 99,5%-deelneming WDKB Beheer B.V., gevestigd te Zwolle. Participaties waarin Wadinko N.V. een meerderheidsbelang heeft, worden niet geconsolideerd aangezien het stellige voornemen bestaat deze participaties in de toekomst te vervreemden. 14

16 Wadinko N.V. In de geeonsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geelimineerd. De groepsmaatschappij is integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot idtdrukking is gebracht. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op Mstorische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs venninderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Voor kantoorinventaris wordt een percentage van 20 gehanteerd. Financiele vaste activa Participaties De participaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen op grond van de situatie bij de betrokken ondernemingen. Leningen aan participaties De leningen aan participaties zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deelnemingen Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden in de vennootschappelijke balans gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. 15

17 Wadinko N.V. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de Vorderingen. Minderheidsbelang derden Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van Wadinko N.V. 0,5% van de aandelen van WDKB Beheer B.V. is in bezit van Stichting Continuiteit Wadinko. Resultaten Resultaten van ondernemingen waarin wordt geparticipeerd, worden niet in aanmerking genomen, behoudens ontvangen dividenden, transactieresultaten op verkoop van participaties en hetgeen onder financiele vaste activa is vermeld inzake het treffen van voorzieningen. Het transactieresultaat op verkopen van participaties wordt bepaald op basis van de opbrengstprijs onder aftrek van gemiddelde kostprijs van de desbetreffende aandelen. Pensioenen Aan de werknemers is een pensioen toegezegd op basis van een middelloonregeling die geldt voor de werknemers aangesloten bij het ondernemingspensioenfonds Owase. Alhoewel de onderneming niet aansprakelijk is voor tekorten in het pensioenfonds, kwaliflceert de regeling als een toegezegde pensioenregeling. De onderneming heeft recht op mogelijke compensatie als het bestuur van het pensioenfonds zou beslissen tot een premiekorting of premierestitutie. Tot en met 2006 zijn er geen verplichtingen opgenomen in de balans van Wadinko, omdat het pensioenfonds niet in staat was om de activa en de verplichtingen naar de individuele ondernemingen te alloceren. In 2007 heeft het pensioenfonds deze allocatie wel gemaakt, waardoor in 2007 de gegevens ook in de jaarrekening van Wadinko zijn verwerkt. Toegezegde pensioenregeling De nettoverplichting van Wadinko uit hoofde van toegezegdpensioenregeling wordt berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor him diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden gedisconteerd om de contante waarde te bepalen, en de actuele waarde van de fondsbeleggingen wordt hierop in mindering gebracht. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van obligaties met een waardering van de kredietwaardigheid van AA waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van Wadinko benaderd. De berekening wordt uitgevoerd door een erkende actuaris volgens de 'projected unit credit'-methode. 16

18 Wadinko N.V. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden verbeterd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de winst- en verliesrekening opgenomen over de gemiddelde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Met betrekking tot de actuariele winsten en verliezen die ontstaan bij het berekenen van de verplichting van Wadinko uit hoofde van de pensioenregeling, voor zover eventuele niet in de winst- en verliesrekening opgenomen cumulatieve actuariele winsten of verliezen meer bedragen dan 10% van de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van de toegezegde pensioenregeling, dan wel van de actuele waarde van de fondsbeleggingen indien deze hoger is, wordt dat gedeelte in de winst- en verliesrekening opgenomen over de verwachte gemiddelde resterende diensttijd van de werknemers die aan de regeling deelnemen. Wanneer het saldo van de contante waarde van de toegekende pensioenaanspraken minus de reele waarde van de fondsbeleggingen resulteert in een positief saldo (overschot) vindt geen opname van een vordering plaats. Immers, de contante waarde van de economische voordelen die beschikbaar zijn in de vorm van terugbetalingen op grond van de overeenkomst met het pensioenfonds zijn naar verwachting nihil. Belastingen over het resultaat Wadinko N.V valt onder de vrijstelling volgens artikel 2.7 Wet vennootschapsbelasting De verschuldigde vennootschapsbelasting van WDKB Beheer B.V. is verrekend met compensabele verliezen. De compensabele verliezen worden slechts gewaardeerd als er een reele kans bestaat dat deze in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 17

19 Wadinko N.V. Materiele vaste aetiva De materiele vaste activa betreft de kantoorinventaris. Het verloop is als volgt te specificeren: Kantoorinventaris Stand per 1 januari 2007 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Aanschafwaarde per 31 december 2007 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2007 Boekwaarde per 31 december Finaneiele vaste aetiva Het verloop van de financiele vaste activa is als volgt: artlcipaties Leningen aan participaties Totaal Stand per 1 januari 2007 Investeringen en verstrekte leningen Desinvesteringen en aflossingen Waardeverminderingen , Stand per 31 december De actuele waarde van de participaties ultimo 2007 is circa 12 miljoen hoger dan de boekwaarde, op basis van een recente waardebepaling. 18

20 Wadinko N.V. Overzicht participaties Naam Vestigingsplaats Aandeel in het geplaatste kapitaal Rollepaal Holding B.V. Dedemsvaart BMA Groep Zwolle Timzo Beheer B.V. Genemuiden Vroomshoopse Kunststof Industrie B.V. Vroomshoop O. Original (voorheen Waters Unlimited) Zwolle Dion Hardenberg B.V. Hardenberg Timrnerije Holding B.V. Noordijk Stork Plastics Machinery B.V. Hengelo Euro B.V. Nijverdal TRBeheer B.V. Zwolle Indes Holding B.V. Enschede BR Holding B.V. Zwolle Bomefa Beheer B.V. Kampen Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. Enschede IJssel Technologic Groep B.V. Zwolle BVA Verkeersadviezen B.V. Zwolie Vechtdal Familiestal B.V. Dedemsvaart Hertalan Holding B.V. Kampen Homesafety Beheer B.V. Deventer 90,0% 19,0% 36,0% 70,0% 49,0% 91,6% 100,0% 31,9% 100,0% 75,0% 30,0% 28,6% 66,7% 25,0% 30,0% 40,0% 37,5% 30,0% 48,0% Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide In de liquide middelen zijn deposito's opgenomen tot een bedrag van , die in 2008 aflopen. De overige liquide middelen zijn direct opeisbaar. 19

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie