verijssel PROVINCIAL^ STATEN VAN QVERSJS5EL. Provinciale Staten van Overijs Commissie EMB DVD en het jaarverslag Wadinko NV. Geachte commissieleden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verijssel PROVINCIAL^ STATEN VAN QVERSJS5EL. Provinciale Staten van Overijs Commissie EMB DVD en het jaarverslag Wadinko NV. Geachte commissieleden,"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijs Commissie EMB PROVINCIAL^ STATEN VAN QVERSJS5EL. Da ontv.: <- - 9 SEP i»yuu 2008 Routing j j ;el a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Teiefoon Fax provincie.overijssel.nl RABO Zwolle InlicfitSngen bij dhr. T. Demir telefoon DVD en het jaarverslag Wadinko NV. Datum Kenmerk 2008/ Pagina i uw brief merk Geachte commissieleden, In de laatste commissievergadering van de commissie EMB 7 mei 2008 heeft gedeputeerde mevrouw Abbenhues u toegezegd u een exemplaar van het jaarverslag en een DVD van Wadlnko NV toe te zenden. Hierbij treft u ter informatie een exemplaar van het jaarverslag Wadinko NV 2007 en compilatiefilm over de participaties van Wadinko NV. Mocht u vragen hebben over het jaarverslag Wadinko NV, verzoek ik u contact op te nemen met de heer T. tel: ) Gedeputeerde Staten van Overijssel, namens dezen, mevrouw drs. M.P.E. Stouten, hoofd eenheid Economic, Milieu en Toerisme Bijlagen Datum verzending verijssel

2 Bijiage bit nr. d.d. Wadinko N.V. Jaarverslag 2007

3 Wadinko N.V. Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Personalia Raad van Commissarissen 4 Jaarverslag van de directie 5 Jaarrekening 10 Geeonsolideerde balans per 31 december Geeonsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de geeonsolideerde j aarrekening Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting behorende tot de vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens 30 Accountants verklaring 30 Voorgestelde bestemming van het resultaat 30 Aandeelhouders

4 Wadinko N.V. Verslag de Jaafverslag De Raad van Commissarissen biedt u hierbij het door de directie opgestelde jaarverslag aan waarin tevens de jaarrekening over het boekjaar 2007 is opgenomen. De jaarrekening is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen op pagina 30 van dit rapport. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast te stellen en de directie en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het gehouden toezicht op het bestuur over het afgelopen jaar. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividendvoorstel worden gedaan rekenirig houdend met de in het verleden gemaakte afspraken met de aandeelhouders. Sameiistelling De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende Commissarissen. Mevrouw R. Holsheimer-Wezeman (voorzitter) en de heren drs. V.E. van Dijk, B.A.F. Keijzer, J. Keijzer, L.B. Kobes en mr.ing. J. Oosterhof. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2007 werd de heer V.E. van Dijk herbenoemd. In 2008 is de heer J. Keijzer aftredend. Vergaderingen De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Belangrijke onderwerpen in het verslagjaar waren: Participatievoorstellen Voorstellen tot verkoop van participaties Gang van zaken bij de participaties Waardeontwikkeling participaties Zwolle, 20 maart 2008 R. Holsheimer-Wezeman (voorzitter) drs. V.E. van Dijk B.A.F. Keijzer J. Keijzer L.B. Kobes mr.ing. J. Oosterhof

5 Wadinko N.V. Personalia Commissarissen Mevrouw R. Holsheimer-Wezeman (1944) is sinds 2 juni 2006 voorzitter van de Raad. Zij is op voordracht van de Provincie Overijssel aangetreden als commissaris in Mevrouw Holsheimer was tot mei 2003 gedeputeerde van de Provincie Overijssel. Andere relevante functies zijn voorzitter Rekenkamercommissie Enschede, lid Algemeen Bestuur Waterschap Regge en Dinkel. De heer B.A.F. Keijzer (1940) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in Volgens rooster treedt hij af in De heer Keijzer was tot 1 januari 2002 groepsdirecteur bij Koninklijke Ten Gate N.V, Adviseur Koninklijke Ten Gate N.V. Andere relevante functies zijn lid Algemeen Bestuur Waterschap Regge en Dinkel, voorzitter Stichting React Twente, voorzitter Stichting Beeldenpark Groeneveld, voorzitter Stichting BSB Overijssel, lid Adviescommissie Economic en Werkgelegenheid gemeente Almelo, bestuurslid Stichting Textielgeschiedenis, lid Stuurgroep Reanimatie bidustrieel Erfgoed, coach TIB. De heer J. Keijzer (1942) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in De heer Keijzer was tot 1 november 2002 lid directie NPM Capital N.V., Amsterdam. Andere relevante functies zijn adviseur NationaalRegister Commissarissen en Toezichthouders, vicevoorzitter Raad van Commissarissen Friesland Bank N.V. en Friesland Bank Holding N.V. en voorzitter Audit & Compliance Committee, lid Raad van Commissarissen Stern Groep N.V. en voorzitter Audit Committee, lid Raad van Commissarissen W & S Holding B.V., voorzitter Raad van Toezicht Astma Fonds Longstichting, voorzitter Raad van Commissarissen Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V., voorzitter Stichting Arbo Unie Nederland en penningmeester bestuur Stichting Het Internationaal Danstheater. De heer mr.ing. J. Oosterhof (1946) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in De heer Oosterhof is burgemeester van de gemeente Kampen. Andere relevante functies zijn voorzitter Cooperatieve vereniging VAOP en lid Raad van Commissarissen ROC Kampen Vastgoed B.V., alsmede lid Raad van Toezicht Stichting de Gouden Cirkel. De heer L.B. Kobes (1945) is lid van de Raad. Hij is aangetreden als commissaris in De heer Kobes is burgemeester van de gemeente Wierden. Andere relevante functies zijn lid Raad van Toezicht RTV Oost, secretaris Het Oversticht, lid Raad van Commissarissen Cogas, voorzitter Landinrichting Rouveen, voorzitter Landinrichting Enter, voorzitter Sportraad Overijssel, lid Bondsraad ANWB en lid Euregioraad. De heer drs. V.E. van Dijk (1958) is lid van de Raad. Hij was voorheen directeur van WMO N.V. en WMO Beheer N.V. Zijn hoofdfunctie is voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, zorgaanbieder in Noord-Holland-Noord. Een andere relevante functie is lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Usseldelta.

6 Wadinko N.V. de Inleiding Wadinko N.V. is een participatiemaatschappij met de doelstelling het stimuleren van gezonde bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in het werkgebied van haar aandeelhouders. De aandeelhouders van Wadinko N.V. zijn de provincie Overijssel en gemeenten in Overijssel, Noordoostpolder en Zuid-West Drenthe. Historic Het vermogen van Wadinko is, in een periode van circa 50 jaar, opgebouwd door de Waterleiding Maatschappij Overijssel, later WMO Beheer, door middel van een 50% aandeel in Wavin. In 1992 is Wadinko opgericht bestaande uit Wadinko Beheer B.V. en Wadinko C.V. In 2006 ontstond door een fiisie van WMO Beheer N.V. en Wadinko Beheer B.V., Wadinko N.V. Toekomst Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wadinko N.V. werd in 2006 het volgende besloten: Continuering van het participatiefonds Wadinko dat op een succesvolle manier belangrijke maatschappelijke doelen dient als de ontwikkeling van de bedrijvigheid en bevordering van werkgelegenheid; In 2010 qvaluatie van het gevoerde beleid van Wadinko en fonnulering van het beleid voor dejarenerna; Aanhouden van circa 15 miljoen financiele middelen voor nieuwe investeringen en reserve aan liquiditeiten. Directie De directie van Wadinko N.V. werd in 2007 gevoerd door de heer W.F. Wesselink (via een management B.V.) geassisteerd door de heer ing. B.HJ. van Dijk RA als controller. Activiteiten Wadinko participeert bij voorkeur in de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening. De gemiddelde omzetgroei van de Wadinko bedrijven in 2007 bedroeg circa 16%. De daarmee gepaard gaande groei in werkgelegenheid bedroeg circa 100 medewerkers.

7 Wadinko N.V, Belangrijke wijzigingen in de participatieportefeuille waren: Participatie in Homesafety Beheer in Deventer Verlaging van het belang in BMA Ergonomics (38% -> 19%) Verlaging van het belang in Rollepaal Holding (100% -> 90%) Participaties Ultimo 2007 werd direct of indirect deelgenomen in de volgende bedrijven. Rollepaal Holding B.V. (90% aandeel), gevestigd te Dedemsvaart, omvat specialistische bedrijven in de ontwikkeling, fabricage en service van hoogwaardige machines, apparatuur en matrijzen voor de kunststofverwerkende industrie. Zij exporteren producten wereldwijd vanuit Dedemsvaart en vanuit eigen vestigingen in de Verenigde Staten en India. BMA Groep B.V. (19% aandeel), gevestigd te Zwolle, ontwikkelt en produceert ergonomische kantoorstoelen en accessoires. Beschikt in Nederland over een dealernetwerk. De Belgische, Duitse, Britse en lerse markt wordt door eigen verkoopkantoren bewerkt. Een voorbeeld van succesvolle productontwikkeling is de ergonomische kantoorstoel AXIA. Timzo Beheer B.V. (36% aandeel), gevestigd te Genemuiden, is gespecialiseerd in de productie van polypropeentapijt. Deze wordt door eigen verkoopvestigingen in binnen- en buitenland gedistribueerd via de detailhandel en groothandel. De ttiftingcapaciteit bedraagt 17 rniljoen m 2 tapijt per jaar. De hiervoor benodigde garens produceert Timzo zelf. Beschikt over een eigen backingstraat, waardoor het volledige proces van garenproductie, tufting tot en met de coating in eigen huis wordt uitgevoerd. VKI Vroomshoopse Kunststof Industrie B.V. (70% aandeel), gevestigd te Vroomshoop. VKI is de moedermaatschappij van AKG Groep (AKG). AKG bestaat uit de volgende bedrijven: AKG Polymers is actief in de recycling en compoundering van polypropyleen. Verkoopt onder de merknamen Vision en Premium hoogwaardige PP compounds aan Europese kiinststofverwerkende bedrijven in de automotive, weg- en waterbouw, opslag- en transportsystemen en de tuinbouw. AKG Hortiproducts is een van Europa's grootste spuitgietbedrijven van plant- en boomcontainers. AKG Mouldings spuitgiet kunststof producten in opdracht van derden in de verpakkingsindustrie, de bouw en opslag- en transportsystemen. Drain Products Europe ontwikkelt en verkoopt producten voor waterbeheer in de bouw en weg- & waterbouw. Timmerije Holding B.V. (100% aandeel), gevestigd te Noordijk, regisseert het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de logistiek van kritische kunststofproducten. Realiseert de beste koop voor opdrachtgevers door het aanbieden van de complete keten van kennis en kunde. Richt zich vooral op de sectoren klimaatbeheersing, kantoor, vrije tijd, huishoudelijk en logistiek. DION Hardenberg B.V. (91,6% aandeel), gevestigd te Hardenberg, is een dynamische dienstverlener die zich richt op Technische- en Personele Diensten. Kenmerkend zijn de diensten OnderhoudsPlus en SalarisPlus waarbij de nadruk ligt op de plus die DION levert.

8 Wadinko N.V, Euro B.V. (100% aandeel), gevestigd te Nijverdal, ontwikkelt en produceert geblazen kun^tstofverpakkingen voor onder andere smeermiddelen, chemicalien, cosmetica en voedingsproducten. Diverse flessen, flacons en containers varieren qua inhoud van 10 ml tot 35 liter. Met een omvangrijk en zeer divers machinepark kan Euro grote series produceren en tegelijkertijd flexibel inspelen op gedetailleerde klantenwensen. Stork Plastics Machinery B.V. (31,9%) gevestigd te Hengelo, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt spuitgietmachines aan kunststofverwsrkende bedrijven in Europa en Noord-Amerika. Beschikt over een eigen verkoop- en serviceorganisatie met lokale mensen. De spuitgietmachines met sluitkrachten van 100 t/m 2000 ton worden gebruikt door fabrikanten van eenmalige en duurzame verpakkingen en door producenten van huishoudelijke artikelen, tuinmeubelen, onderdelen voor de automobielindustrie enzovoort. TT Beheer B.V. (75% aandeel), gevestigd te Zwolle, is een ingenieursbureau voor flexibele dienstverlening. TT Groep lost snel en flexibel kennis en capaciteitsvraagstukken op door de inzet van hoogopgeleide specialisten bij nationale en internationale organisaties. TT Groep opereert o.a. in de aerospace, automotive, machinebouw en scheepsbouw vanuit verschillende businessunits: TT-Engineering: flexibele engineeringscapaciteit TT-Safety Solutions: experts in machineveiligheid TT-Technical Team: bemiddeling en detachering. BR Holding B.V. (28,6% aandeel), gevestigd te Zwolle, bestaat uit twee B.V.'s. Bouwhuis RegeltechniekB.V. ontwerpt, installeert gebouwmanagementsystemen. BR Controls Nederland B.V. ontwikkelt en produceert gebouwmanagementsystemen voor verwarming, toegangscontrole, beveiliging, luchtbehandeling, verlichting en brandmelding in gebouwen. Indes Holding B.V. (30% aandeel), gevestigd te Enschede, is een 'full service 5 industrieel ontwerpbureau en is sterk in producten die beter begrepen en gewaardeerd worden door de consument of professional. Dit levert onderscheidende producten op met meer marktsucces. Ontwikkelt daarnaast in eigen beheer een aantal producten die zij (laat) vermarkt(en). O Original B.V. (49% aandeel), gevestigd te Zwolle, ontwikkelde samen met hydrologen, procestechnologen van waterleidingbedrijven, dietisten, food en beverage deskundigen het waterconcept O-Original Water. O Original zet vanuit Zwolle landelijke marketing- en verkoopactiviteiten uit. O-Original Water levert rechtstreeks aan grootverbruikers van gebotteld water (bedrijven, instellingen) en aan de horecasector. Bomefa Beheer B.V. (66,7% aandeel), gevestigd te Kampen, ontwikkelt, produceert en verkoopt archief- en bibliotheekinrichtingen, kasten en speciale werkplekken. Diverse West- Europese landen worden beleverd via dealers en distributees. Uitgangspunt bij het ontwerpen en produceren is evenwicht in functie en design. Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. (25% aandeel), gevestigd te Enschede, is een op onderzoek georienteerd ingenieursbureau voor geavanceerde radiotechnologie en geintegreerde netwerkoplossingen. Verricht toegepast onderzoek voor

9 Wadinko N.V. bedrijven en organisaties en wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en andere onderzoekinstituten. BVA Verkeersadviezen B.V. (40% aandeel), gevestigd te Zwolle, adviseert overheden en particuliere opdrachtgevers op het gebied van verkeer en vervoer door middel van een projectmatige aanpak en/of detachering. Kernactiviteiten zijn bijvoorbeeld verkeersafwikkeling, parkeren, openbaar vervoer, geluidhinder en verkeersontwerp. Ussel Technologie Groep B.V. (30% aandeel), gevestigd te Zwolle, verbetert productieprocessen door een integrale benadering van ontwerp, realisatie en onderhoud. Lean Thinking, een methodische manier van denken over produceren, voorkomt of elimineert verspillingen. Daardoor nemen productkwaliteit en flexibiliteit toe. Zo kunnen bedrijven meer produceren, worden levertijden korter en de leverbetrouwbaarheid groter. Hertalan Holding B.V. (30% aandeel), gevestigd te Kampen, ontwikkelt, produceert en verkoopt EPDM rubber folies voor daken, gevels en vij vers en technische rubber producten zoals profielen en vormproducten aan de bouwindustrie in Europa. Daarnaast levert Hertalan rubber compounds aan de rabberverwerkende Industrie. De grote voordelen van EPDM folie zijn de geringe milieubelasting en de lange levensduur. Vechtdal Familiestal B.V. (37,5% aandeel), gevestigd te Dedemsvaart, is een innovatief biologisch varkensbedrijf waar in een gesloten systeem varkens worden opgefokt voor afzet op de biologische markt. Bij de huisvesting is rekening gehouden met het natuurlijk gedrag van het varken. Op deze wijze brengt Vechtdal Familiestal op een maatschappelijk verantwoorde manier kwalitatief hoogwaardig varkensvlees op de markt. Homesafety Beheer B.V. (48%), gevestigd te Deventer, is marktleider in Nederland voor alarmeringsdienstverlening voor brand en inbraak. Het gaat hierbij om elektronische beveiligingssystemen met een aansluiting op een alarmcentrale voor de particuliere markt. Finaneien Ultimo 2007 heeft Wadinko voor circa 28 miljoen belegd. Door wijziging van belangen en aflossingen van leningen werd in totaliteit 9,1 miljoen ontvangen terwijl voor nieuwe participaties een bedrag van 3,6 miljoen werd geinvesteerd. In 2007 behaalde Wadinko een netto winst van circa 2 miljoen. Gegeven de liquiditeitspositie ultimo 2007 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april a.s. een dividendvoorstel worden gedaan rekening houdend met de in het verleden gemaakte afspraken met de aandeelhouders. De gang van zaken bij het merendeel van de participaties was bevredigend. Uit een intern uitgevoerd waarderingsonderzoek is naar voren gekomen dat de actuele waarde van de portefeuille de boekwaarde met 12 miljoen overtreft. Het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde is het afgelopen jaar met 1,6 miljoen gegroeid.

10 Wadinko N.V. De directie is zich bewust van de risico's welke zijn verbonden aan het participeren. Deze risico's hebben betrekking op de bedrijfsrisieo's van Wadinko alsmede de afgeleide risico's met betrekking tot de aangehouden participaties. Door zorgvuldig selectiebeleid en beheer, evenals door spreiding in de portefeuille zijn de risico's beperkt. Werkgelegenheid Bij de bedrijven waarin Wadinko participeert werken in totaal circa 1500 mensen. Door de nieuwe participatie nam dit aantal toe met 45 personen. Toekomst Wadinko heeft een omvangrijk netwerk en een goede naamsbekendheid opgebouwd. Circa 100 bedrijven zoeken jaarlijks kontakt met Wadinko om hun financiele situatie en wijze van financiering te bespreken. Evenals in de afgelopen jaren zullen ook in de komende jaren nieuwe participaties worden verkregen. Gegeven de uitgangspositie van de bedrijven is de verwachting gewettigd dat er in de komende jaren verdere groei in de waarde van de portefeuille optreedt die deels ook verzilverd zal worden. Gezien de samenstelling van de portefeuille kan gemiddeld een redelijk rendement worden gerealiseerd. Zwolle, 20 maart 2008 De directie.wesselink

11 Wadinko N.V. Geeonsolideerde balans per 31 december 2007 (voor resultaatbestemming) Vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Groepsvermogen Aandelenkapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Minderheidsbelang derden Voorzieniagen Kortlopende schulden

12 Wadinko N.V, Geeonsolideerde winst- en verliesrekening over Ontvangen dividenden Interest leningen u/g en participaties B eheervergoedingen Resultaten bij vervreemding participaties Sora der bedrijfsopbrengsten Lonen en salarissen Sociale lasten 10 Overige bedrijfskosten Afschrijvingen Afwaardering op participaties en leningen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiele baten en lasten // Resultaat voor belastingen Belastingen 12 Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Netto resultaat

13 Wadinko N.V, Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Mutatie in de afwaardering op participaties en leningen Afschrijvingen J Investeringen financiele vaste activa Verwerving participaties Verstrekte leningen Desinvesteringen financiele vaste activa Vervreemding participaties Aflossingen leningen Veranderingen in werkkapitaal Toe-/afhame de vorderingen Toe-/afhame van de kortlopende schulden Exclusief schulden aan kredietmstellingen Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde dividend Winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Transporteren

14 Wadinko N.V* Transport Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toe-/afiiame langlopende leningen Toe-/amame kortlopende schulden aan kredietinstelling Overige mutaties 624 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 624 Toename liquide middelen Stand liquide middelen 1 januari Stand liquide middelen 31 december Toename liquide middelen

15 Wadinko N.V. Toelichting behorende tot de geeonsolideerde jaarrekening 2007 Algemeen Fusie Op 29 mei 2006 heeft er een juridische fhsie plaatsgevonden tussen de vennootschappen WMO Beheer N.V. en Wadinko Beheer B.V. met terugwerkende kracht naar 1 januari De verkrijgende vennootschap was WMO Beheer B.V. Op 30 mei 2006 heeft WMO Beheer B.V. een naamswijziging ondergaan, de nieuwe naam van de vennootschap is Wadinko N.V. Aandeelhouders De ondememing, gevestigd te Zwolle, is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle. Voornaamste activiteiten De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen. Wadinko N.V. is statutair gevestigd te Zwolle. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgarlijk Wetboek. Toegepast model jaarrekening Vanwege het inzichtvereiste (artikel 362 lid 4, Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) is bij het opstellen van de jaarrekening afgeweken van het Besluit modellen jaarrekening. Consolidatie In de consolidatie zijn betrokken Wadinko N.V., en haar 99,5%-deelneming WDKB Beheer B.V., gevestigd te Zwolle. Participaties waarin Wadinko N.V. een meerderheidsbelang heeft, worden niet geconsolideerd aangezien het stellige voornemen bestaat deze participaties in de toekomst te vervreemden. 14

16 Wadinko N.V. In de geeonsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geelimineerd. De groepsmaatschappij is integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot idtdrukking is gebracht. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op Mstorische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs venninderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Voor kantoorinventaris wordt een percentage van 20 gehanteerd. Financiele vaste activa Participaties De participaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen op grond van de situatie bij de betrokken ondernemingen. Leningen aan participaties De leningen aan participaties zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deelnemingen Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden in de vennootschappelijke balans gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. 15

17 Wadinko N.V. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de Vorderingen. Minderheidsbelang derden Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van Wadinko N.V. 0,5% van de aandelen van WDKB Beheer B.V. is in bezit van Stichting Continuiteit Wadinko. Resultaten Resultaten van ondernemingen waarin wordt geparticipeerd, worden niet in aanmerking genomen, behoudens ontvangen dividenden, transactieresultaten op verkoop van participaties en hetgeen onder financiele vaste activa is vermeld inzake het treffen van voorzieningen. Het transactieresultaat op verkopen van participaties wordt bepaald op basis van de opbrengstprijs onder aftrek van gemiddelde kostprijs van de desbetreffende aandelen. Pensioenen Aan de werknemers is een pensioen toegezegd op basis van een middelloonregeling die geldt voor de werknemers aangesloten bij het ondernemingspensioenfonds Owase. Alhoewel de onderneming niet aansprakelijk is voor tekorten in het pensioenfonds, kwaliflceert de regeling als een toegezegde pensioenregeling. De onderneming heeft recht op mogelijke compensatie als het bestuur van het pensioenfonds zou beslissen tot een premiekorting of premierestitutie. Tot en met 2006 zijn er geen verplichtingen opgenomen in de balans van Wadinko, omdat het pensioenfonds niet in staat was om de activa en de verplichtingen naar de individuele ondernemingen te alloceren. In 2007 heeft het pensioenfonds deze allocatie wel gemaakt, waardoor in 2007 de gegevens ook in de jaarrekening van Wadinko zijn verwerkt. Toegezegde pensioenregeling De nettoverplichting van Wadinko uit hoofde van toegezegdpensioenregeling wordt berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor him diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden gedisconteerd om de contante waarde te bepalen, en de actuele waarde van de fondsbeleggingen wordt hierop in mindering gebracht. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van obligaties met een waardering van de kredietwaardigheid van AA waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van Wadinko benaderd. De berekening wordt uitgevoerd door een erkende actuaris volgens de 'projected unit credit'-methode. 16

18 Wadinko N.V. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden verbeterd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de winst- en verliesrekening opgenomen over de gemiddelde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Met betrekking tot de actuariele winsten en verliezen die ontstaan bij het berekenen van de verplichting van Wadinko uit hoofde van de pensioenregeling, voor zover eventuele niet in de winst- en verliesrekening opgenomen cumulatieve actuariele winsten of verliezen meer bedragen dan 10% van de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van de toegezegde pensioenregeling, dan wel van de actuele waarde van de fondsbeleggingen indien deze hoger is, wordt dat gedeelte in de winst- en verliesrekening opgenomen over de verwachte gemiddelde resterende diensttijd van de werknemers die aan de regeling deelnemen. Wanneer het saldo van de contante waarde van de toegekende pensioenaanspraken minus de reele waarde van de fondsbeleggingen resulteert in een positief saldo (overschot) vindt geen opname van een vordering plaats. Immers, de contante waarde van de economische voordelen die beschikbaar zijn in de vorm van terugbetalingen op grond van de overeenkomst met het pensioenfonds zijn naar verwachting nihil. Belastingen over het resultaat Wadinko N.V valt onder de vrijstelling volgens artikel 2.7 Wet vennootschapsbelasting De verschuldigde vennootschapsbelasting van WDKB Beheer B.V. is verrekend met compensabele verliezen. De compensabele verliezen worden slechts gewaardeerd als er een reele kans bestaat dat deze in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 17

19 Wadinko N.V. Materiele vaste aetiva De materiele vaste activa betreft de kantoorinventaris. Het verloop is als volgt te specificeren: Kantoorinventaris Stand per 1 januari 2007 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Aanschafwaarde per 31 december 2007 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2007 Boekwaarde per 31 december Finaneiele vaste aetiva Het verloop van de financiele vaste activa is als volgt: artlcipaties Leningen aan participaties Totaal Stand per 1 januari 2007 Investeringen en verstrekte leningen Desinvesteringen en aflossingen Waardeverminderingen , Stand per 31 december De actuele waarde van de participaties ultimo 2007 is circa 12 miljoen hoger dan de boekwaarde, op basis van een recente waardebepaling. 18

20 Wadinko N.V. Overzicht participaties Naam Vestigingsplaats Aandeel in het geplaatste kapitaal Rollepaal Holding B.V. Dedemsvaart BMA Groep Zwolle Timzo Beheer B.V. Genemuiden Vroomshoopse Kunststof Industrie B.V. Vroomshoop O. Original (voorheen Waters Unlimited) Zwolle Dion Hardenberg B.V. Hardenberg Timrnerije Holding B.V. Noordijk Stork Plastics Machinery B.V. Hengelo Euro B.V. Nijverdal TRBeheer B.V. Zwolle Indes Holding B.V. Enschede BR Holding B.V. Zwolle Bomefa Beheer B.V. Kampen Twente Institute for Wireless and Mobile Communications B.V. Enschede IJssel Technologic Groep B.V. Zwolle BVA Verkeersadviezen B.V. Zwolie Vechtdal Familiestal B.V. Dedemsvaart Hertalan Holding B.V. Kampen Homesafety Beheer B.V. Deventer 90,0% 19,0% 36,0% 70,0% 49,0% 91,6% 100,0% 31,9% 100,0% 75,0% 30,0% 28,6% 66,7% 25,0% 30,0% 40,0% 37,5% 30,0% 48,0% Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide In de liquide middelen zijn deposito's opgenomen tot een bedrag van , die in 2008 aflopen. De overige liquide middelen zijn direct opeisbaar. 19

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie