Werken en studeren. Kleuteronderwijs. departement Onderwijs & Pedagogie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken en studeren. Kleuteronderwijs. departement Onderwijs & Pedagogie"

Transcriptie

1 Werken en studeren Kleuteronderwijs 2015 departement Onderwijs & Pedagogie 1

2 2 VIND JE WERKEN MET KLEUTERS WIL JE GRAAG KLEUTERS NIEUW EN WIL JE WERKEN EN STUDERE DAN IS ONZE VERKORTE OPLEID KLEUTERONDERWIJS IETS VOOR

3 Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Toch even checken: is dit iets voor jou? 4 Toelatingsvoorwaarden 4 Wat is de visie van onze opleiding? 6 De stages 7 Examens en deliberaties 8 Je vakken 10 Hoe lang duurt de opleiding? 12 Wat met EVC / EVK of vrijstellingen? 12 Op zoek naar werk? VDAB helpt je op weg! 13 Studeren met behoud van een werkloosheidsuitkering 14 Kun je niet wachten om je in te schrijven? 15 Informatie voor je directie Over welke opleiding gaat het? 16 Wat is de visie van onze opleiding? 16 Lesmomenten 17 Wat is ons stageconcept? 17 Hoe bereik je ons? 18 FANTASTISCH? E DINGEN LEREN? N COMBINEREN? ING JOU! Deze brochure kwam tot stand i.s.m. het departement en de dienst Communicatie. In de opleidingsprogramma s kunnen wijzigingen worden aangebracht (nieuwe regel geving); het departement beschikt over de meest recente informatie. Foto s: Valéry De Smet, Niels Kolb en Jan Sents. Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, directeur. April

4 TOCH EVEN CHECKEN: IS DIT IETS VOOR JOU? Vind je werken met kleuters fantastisch? Kun je genieten van de verwondering die kleuters hebben bij het ontdekken van iets nieuws? Wil je kleuters graag nieuwe dingen leren? Wil je graag werken en studeren combineren? Dan is onze flexibele opleiding bachelor in het kleuteronderwijs iets voor jou. Ons werktraject bachelor in het kleuteronderwijs is een flexibele opleiding die ingericht wordt voor mensen die werken en studeren willen combineren. De opleiding duurt 3, 4 of 5 jaar en je volgt twee halve dagen per week les, waarvan zeker op woensdagnamiddag. Voor het behalen van een bachelordiploma moeten, zoals wettelijk is vastgelegd, 180 studiepunten verworven worden. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven, kun je enkel inschrijven voor dit programma als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties). Meer informatie over EVC en EVK vind je op ehb.be/evcevk. Na je opleiding behaal je het diploma bachelor in het kleuteronderwijs. Voor wie? Onze opleiding richt zich tot kinderverzorg(st)ers of volwassenen die een diploma hoger onderwijs hebben. Ervaring in het werken met kinderen is een groot pluspunt. Toelatingsvoorwaarden Aan kinderverzorg(st)ers vragen we werkervaring in een kleuterschool. Bij je inschrijving stap je onmiddellijk in het modeltraject van 120 studiepunten. De overige 60 studiepunten behaal je aan de hand van zelfstandige taken en het doorlopen van een EVC-procedure. Heb je een diploma hoger onderwijs en ervaring in het werken met kinderen, dan kun je ook toegelaten worden, maar dien je een aanvraagdossier EVC en / of EVK samen te stellen. Na de analyse van je aanvraagdossier wordt je traject samengesteld. 4

5 vijf

6 WAT IS DE VISIE VAN ONZE OPLEIDING? Werk, gezin en studeren combineren is niet altijd vanzelfsprekend. Binnen onze opleiding willen we deze combinatie mogelijk maken door het aantal contacturen te beperken en deze contacturen te combineren met studeren op afstand. We kiezen binnen onze opleiding bewust voor blended learning. Blended learning is een wisselwerking tussen opleiden via contacturen en opleiden op afstand via ons digitaal leerplatform. Voor deze opleiding wordt dan ook verwacht dat je openstaat om te werken met een digitale leeromgeving. Om het maximum te halen uit de contactmomenten, zal je gedurende de opleiding inhouden moeten verwerven via zelfstudie. Blended learning brengt met zich mee dat veel communicatie zal verlopen via digitale weg. We verwachten dan ook dat je de nodige ICT-vaardigheden hebt om, na een korte initiatie en met de nodige ondersteuning, aan de slag te gaan met ons digitaal leerplatform. Daarnaast is ervaring met het Officepakket (Word, PowerPoint, ) een groot pluspunt. Twee halve dagen per week zal je met je medestudenten samenkomen om rechtstreeks contact te hebben met je lectoren. Binnen deze contactmomenten zal je de knepen van het vak leren via praktisch uitgewerkte lessen en voldoende begeleiding voor en na de stages. De voorziene lesmomenten (van 13u tot 17u) zijn woensdagnamiddag en één andere halve dag die gedurende je traject dezelfde blijft. Voorbeeld: als de contactmomenten in het eerste jaar voorzien zijn op maandagnamiddag en op woensdagnamiddag, dan zal dit voor jouw traject ook zo zijn in het tweede en het derde jaar. Naast inhoudelijk expert en vakdidacticus is elk van je docenten ook je begeleider en coach. Je kunt tijdens je opleiding steeds contact opnemen met je docent voor begeleiding en ondersteuning. 6

7 DE STAGES Stages kunnen aanvankelijk (in het eerste deeltraject) gelopen worden op je eigen werkplek. Als je op het ogenblik van de stage niet in een school aangesteld bent, krijg je een stageplaats toegewezen. In het tweede deeltraject wordt van jou verwacht ook stages te lopen in andere scholen. In het derde deeltraject wordt de combinatie eigen werkplek en alternatieve stageplaatsen doorgetrokken. Deze bepaling van de stageplek gebeurt steeds in nauw overleg met jou en de opleiding. Het is mogelijk om bepaalde stages tijdens de vakanties te doen. Afhankelijk van je traject zal je tussen de vijf en de elf weken stage lopen. Binnen onze opleiding vinden we de grootstedelijke context in Brussel zeer belangrijk en de kennismaking met het werkveld in al zijn facetten onontbeerlijk. We verwachten van jou dat je deze uitdaging tijdens één of meerdere stagemomenten aangaat. Als je kiest voor onze opleiding, is het noodzakelijk dat je kunt rekenen op de mogelijkheid tot tijdelijke afwezigheid in je eigen school tijdens enkele stagemomenten. 7

8 Examens en deliberaties Binnen de opleiding worden er elk deeltraject twee examenperiodes voorzien. Een examenperiode in januari / juni en een examenperiode in september. Een aantal vakken geeft naast het examen ook punten op opdrachten; dit noemen we permanente evaluatie. De examens hebben plaats op dezelfde dagen dan deze waarop jullie contacturen plaatsvinden. Binnen onze opleiding is niet voor elk opleidingsonderdeel een tweede zittijd mogelijk. Dit kun je terugvinden in de ECTS-fiches voor elk van de opleidingsonderdelen (ehb.be/ectsinfo). Leerkrediet Om te kunnen starten in het hoger onderwijs, dien je te beschikken over voldoende leerkrediet. Als nieuwe student beschik je bij aanvang van je studie over 140 punten leerkrediet. Alle info over dit systeem vind je via ehb.be/leerkrediet. Hoe werkt het puntensysteem? Je slaagt voor een opleidingsonderdeel als je 10/20 behaalt. Je verwerft dan een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel. Behaal je minder dan 10/20 dan ben je niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel en kun je dit onderdeel het jaar nadien opnieuw mee in je traject opnemen. Het niet slagen voor opleidingsonderdelen heeft als gevolg dat de duurtijd van je opleiding verlengd zal worden. Het examenreglement vind je terug op ehb.be/onderwijs-en-examenreglement. 8

9 negen 9

10 JE VAKKEN Jaar 1 SP Muzische vorming: beeld 1 3 Muzische vorming: muziek 1 en drama 4 Nederlands 1 3 Wereldoriëntatie en wiskundige initiatie 1 3 Ontwikkelen, leren en opvoeden 1 3 Lichamelijke opvoeding 1 3 Muzische vorming 5 Beeld 2 Muziek en drama 3 Initiatiestage 1 9 Didactisch labo 1 4 Stage 1 5 Succesvol groeien 3 10 Jaar 2 SP Nederlands 2 3 Wiskundige initiatie 2 3 Stage: thematisch werken 5 Didactisch labo 2 Stage 3 Nederlands 3 filo 3 Ontwikkelen, leren en opvoeden 2 3 Lichamelijke opvoeding 2 3 Stage: speelhoeken verrijken 6 Didactisch labo 2 Stage 4 Stage: natuur ontdekken 5 Didactisch labo 1 Stage 4 Muzische vorming: beeld 2 3 Muzische vorming: muziek 2 3 Muzische vorming: beweging 3 Succesvol groeien 2 3

11 Jaar 3 SP Onderwijsorganisatie 3 Nederlands 4 4 Ontwikkelen, leren en opvoeden 3 3 Wereldoriëntatie 2 3 Stage: differentiatie 6 Stage: eindwerkstage 8 Spelend onderzoeken (labo) 3 Keuzestage 5 Stage: exploratie werkveld Stage: buitenlandse stage Succesvol reflecteren 3 Matiflex (project) 3 Zelfstandige taken + EVC Ontwikkelen, leren en opvoeden 4 3 Sport, welzijn en gezondheid 3 Observeren en leeromgevingen creëren 5 Brede school 5 Begeleiden van peuters 5 Zelfstandige stage 1 6 Zelfstandige stage 2 6 Het gezinssysteem in een multiculturele samenleving 4 Grenzen verleggen 3 Communicatie en sociaal agogische vaardigheden 20 SP Studiepunten (SP) geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= vak) weegt binnen een opleiding. 1 studiepunt stemt overeen met (ten minste) 25-30u onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Een bacheloropleiding omvat 180 studiepunten (gespreid over 3 modeltrajecten/jaren van elk 60 studiepunten). Behaal je (ten minste) 10/20 voor een opleidingsonderdeel, dan verwerf je een credit(bewijs) voor dat vak. 11

12 HOE LANG DUURT DE OPLEIDING? Onze opleiding kan in 3 jaar beëindigd worden; je volgt dan het modeltraject. Gedurende deze opleiding zal je naast de voorziene contacturen ook verschillende stagemomenten doorlopen. Vergeet niet dat je tijdens je opleiding naast je lessen en je stages ook wekelijks tijd moet maken voor het verwerken van je leerstof, het maken van opdrachten, het voorbereiden van je stages, het voorbereiden van je examens, Je kunt de opleiding ook spreiden over 4 of meerdere jaren: als uit je EVC/EVK-dossier blijkt dat het noodzakelijk is om het modeltraject voor jou aan te vullen met extra opleidingsonderdelen om de nodige competenties te bereiken. De extra studiepunten zullen vooral via zelfstudie worden verworven en indien nodig in een vierde jaar worden georganiseerd. om de combinatie werk en gezin maximaal houdbaar te maken. Bij spreiding zal je traject in overleg worden samengesteld. WAT MET EVC / EVK OF VRIJSTELLINGEN? Bij het doorlopen van onze opleiding kunnen twee aanvragen noodzakelijk zijn: EVK: Elders Verworven Kwalificaties Dit gebeurt op basis van attesten en diploma s van erkende opleidingen. EVC: Elders Verworven Competenties De EVC-aanvraag gebeurt volgens een vaste procedure. Je moet een dossier (portfolio) samenstellen met bewijsstukken waarmee je je specifieke ervaring aantoont. Deze bewijsstukken kunnen zijn: attesten en beoordelingen van werkgevers, voorbeelden van uitgewerkte activiteiten, attesten van gevolgde cursussen, Er kan eventueel ook gevraagd worden om nog meer materiaal te verzamelen en om tijdens een interview je ervaring te bewijzen. Een commissie beslist vervolgens op basis van je portfolio en het interview in hoeverre je vrijstellingen kunt krijgen. Voor deze aanvraag krijg je ondersteuning van een EVC-coach binnen onze hogeschool. 12

13 OP ZOEK NAAR WERK? VDAB HELPT JE OP WEG! De VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, heeft beslist om in het Brusselse, waar het lerarentekort het grootst is, fors te investeren in de instroom van studenten kleuter- en lager onderwijs. Ben je 22 of ouder, heb je minstens twee jaar niet gestudeerd en krijg je een werkloosheidsuitkering, dan hebben wij voor jou dé formule! De VDAB betaalt de volledige opleiding terug (inschrijvingsgeld, boeken, lesmateriaal, uitstappen), zelfs een busabonnement én de kosten van kinderopvang. De werkloosheidsuitkering wordt bevroren en doorbetaald gedurende de driejarige opleiding. 13

14 veertien STUDEREN MET BEHOUD VAN EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING Zonder toelage van RVA Alleen wanneer je voor minder dan 27 studiepunten inschrijft, kun je zonder toelating van RVA de werkloosheidsuitkering combineren met studeren. Je blijft dan uiteraard wel beschikbaar voor de arbeidsmarkt en je zal moeten ingaan op werkaanbiedingen. Met toelage van RVA Als je voor meer dan 27 studiepunten wenst in te schrijven, heb je de toestemming van RVA nodig indien je je werkloosheidsuitkering wil behouden. De procedure en voorwaarden kun je terugvinden op rva.be (je vindt de informatie bij Volledige werkloosheid ). Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met Stuvo EhB (ehb.be/stuvo), de studentenvoorzieningen van de Erasmushogeschool Brussel.

15 KUN JE NIET WACHTEN OM JE IN TE SCHRIJVEN? Hoe? Waar? Wanneer? Je vindt alle informatie via ehb.be/inschrijven. Hoeveel kost het? Voor onze opleiding bachelor Kleuteronderwijs, flexibel traject, gelden de normale studiegelden die je terugvindt op ehb.be/studiegelden. Daarbij komt nog de kost van de handboeken en het cursusmaterialen, die geraamd kan worden op zo n 450 euro voor het totale voltijdse modeltraject. Als werkstudent loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kunt maken van een extra financiële tegemoetkoming. Wens je hierover meer informatie, neem dan gerust contact op met Stuvo EhB, de studentenvoorzieningen van de Erasmushogeschool Brussel (ehb.be/stuvo). Opleidingscheques Als werknemer of ambtenaar kun je opleidingscheques aanvragen. Je kunt deze cheques bestellen bij VDAB (vdab.be/opleidingscheques). Opgelet! De toegang tot opleidingscheques werd sinds kort beperkt. Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding deze opleiding wil aanvatten. Hoe opleidingcheques bestellen? Je bestelt opleidingscheques voor het bedrag van je inschrijvingsgeld. De Vlaamse overheid zal van dit bedrag echter de helft voor haar rekening nemen. Voorbeeld : je moet 230 euro inschrijvingsgeld betalen. Dan bestel je voor 230 euro aan opleidingscheques, maar je moet daarvoor slechts 115 euro betalen. Per kalenderjaar kun je maximum voor 250 euro aan opleidingscheques aankopen. Je betaalt daarvoor slechts 125 euro. Let op, op opleidingscheques kan niet worden teruggegeven, dus bestel niet meer dan nodig. Voorbeeld: wil je 95 euro betalen met opleidingscheques, bestel dan geen 100 euro opleidingscheques, want dan verlies je 5 euro. Met je opleidingscheques kun je inschrijvingsgelden en cursusmateriaal betalen. Materialen die aangekocht worden buiten de hogeschool, kunnen niet betaald worden met opleidingscheques. Studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap Afhankelijk van je loon en gezinssituatie kun je rekenen op studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. Neem hiervoor contact op met Stuvo EhB (ehb.be/stuvo). 15

16 INFORMATIE VOOR JE DIRECTIE Over welke opleiding gaat het? Onze verkorte opleiding bachelor in het kleuteronderwijs is een flexibele opleiding die ingericht wordt voor mensen die werken en studeren willen combineren. De opleiding duurt 3, 4 of 5 jaar en de student volgt twee halve dagen per week les waarvan zeker woensdagnamiddag. We willen ons richten tot kinderverzorg(st)ers of volwassenen die een diploma hoger onderwijs hebben met ervaring in het werken met kinderen. Voor volwassenen die een diploma hoger onderwijs hebben en ervaring in het werken met kinderen zal het aanvraagdossier geanalyseerd worden om te bepalen of er kan ingeschreven worden voor de opleiding. Wat is de visie van onze opleiding? Werk, gezin en studeren combineren is niet altijd vanzelfsprekend. Binnen onze opleiding willen we deze combinatie mogelijk maken door het aantal contacturen te beperken en deze contacturen te combineren met studeren op afstand. We kiezen binnen onze opleiding bewust voor blended learning. Blended learning is een wisselwerking tussen opleiden via contacturen en opleiden op afstand via ons digitaal leerplatform. Om het maximum te halen uit de contactmomenten, zal de student gedurende de opleiding inhouden moeten verwerven via zelfstudie. 16

17 Lesmomenten Twee halve dagen per week wordt de student op school verwacht voor de contactmomenten met zijn medestudenten en lectoren. Binnen deze contactmomenten leert de student de knepen van het vak via heel praktisch uitgewerkte lessen en voldoende begeleiding voor en na de stages. De voorziene lesmomenten per opleidingsjaar zijn woensdagnamiddag en één andere halve dag die gedurende het doorlopen van het modeltraject dezelfde blijft. Dit maakt het voor u als werkgever makkelijker om uw werknemer lesvrij te maken op deze lesmomenten. Voorbeeld: in het eerste jaar worden de contactmomenten voorzien op maandagnamiddag en op woensdagnamiddag. Dan zal de student de daaropvolgende jaren ook contactmomenten hebben op deze namiddagen. Wat is ons stageconcept? Uiteraard vormen de stagemomenten een belangrijk onderdeel van de opleiding bachelor kleuteronderwijs. In elk opleidingsjaar zijn er stagemomenten voorzien. Stages kunnen aanvankelijk (in het eerste deeltraject) gelopen worden op de eigen werkplek. In het tweede deeltraject wordt van de student verwacht ook stages te lopen in andere scholen. In het derde deeltraject wordt de combinatie eigen werkplek en alternatieve stageplaatsen doorgetrokken. Afhankelijk van het traject van de student wordt er tussen de vijf en de elf weken stage gelopen. Binnen onze opleiding vinden we de grootstedelijke context in Brussel zeer belangrijk en de kennismaking met het werkveld in al zijn facetten onontbeerlijk. We verwachten van de student dat hij deze uitdaging tijdens één of meerdere stagemomenten aangaat. 17

18 HOE BEREIK JE ONS? Trein Brussel Zuid Brussel West Simonis Jette station Dendermonde Merchtem Asse Jette station Gent Aalst Denderleeuw Liedekerke Ternat Dilbeek Groot-Bijgaarden Jette station Geraardsbergen Halle Brussel Zuid Jette station Dendermonde (1x per uur) Het treinstation ligt op twintig minuten wandelen (maar je kunt ook bus 53 nemen). BACHELOR KLEUTERONDERWIJS departement Onderwijs & Pedagogie Laarbeeklaan 121, 1090 Jette tel. 02/ website: ehb.be/onderwijs-en-pedagogie 18

19 Bus MIVB DE LIJN Simonis UZ Brussel (13 min 6x per uur) Brussel Noord Simonis UZ Brussel (22 min 5x per uur) Jette Station UZ Brussel (12 min 3x per uur) metro Beekkant Berchem Station UZ Brussel (26 min 3x per uur) of van station metro Heizel UZ Brussel (7 min 6x per uur) 245 Dendermonde Buggenhout Merchtem UZ Brussel Brussel-Noord 820 Dilbeek Groot-Bijgaarden Zellik UZ Brussel Vilvoorde Zaventem 246 Wemmel UZ Brussel 748 Belbus Opwijk Merchtem Wemmel UZ Brussel Snelbus Boom Brussel-Noord Metro Halte Simonis - vervolgens bus 13 of bus 14 Halte Belgica - vervolgens bus 14 Wagen De campus is bereikbaar vanaf de Grote Ring rond Brussel (R0) via afrit 9 (UZ Brussel). Vanuit Brussel rij je via de Basiliek van Koekelberg richting Wemmel. Je volgt de pijlen naar het UZ Brussel. Daarna volg je de pijlen Erasmushogeschool Brussel. MEER INFO? Neem contact op met de flexcoördinator Leen Rosiers of met de trajectbegeleider Je bent ook altijd welkom op onze campus in Jette. Al onze medewerkers staan steeds ter beschikking om informatie te verschaffen. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op het nummer 02/

20 Design & Technologie - ba Multimedia & Communicatietechnologie (Multec) - ba Toegepaste Informatica (Dig-X) Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur - ba Verpleegkunde - ba Vroedkunde - ba Voedings- & Dieetkunde - ba Biomedische Laboratoriumtechnologie - ba Landschaps- & Tuinarchitectuur Management, Media & Maatschappij - ba Communicatiemanagement - ba Hotelmanagement - ba Idea & Innovation Management - ba Journalistiek - ba Office Management - ba Sociaal Werk (maatschappelijk werk sociaal-cultureel werk sociaal-juridische dienstverlening) - ba Toerisme- & Recreatiemanagement Onderwijs & Pedagogie - ba Kleuteronderwijs - ba Lager Onderwijs - ba Secundair Onderwijs - ba Pedagogie van het Jonge Kind Koninklijk Conservatorium Brussel School of Arts - ba Musical - ba ma of Arts in de Muziek - Specifieke Lerarenopleiding RITS School of Arts - ba Audiovisuele Kunsten (beeld geluid montage podiumtechnieken production management) - ba ma of Arts in de Audiovisuele Kunsten (film documentaire televisie schrijven animatiefilm radio) - ba ma of Arts in het Drama (acteren regie) EhB biedt ook werktrajecten aan voor haar opleidingen ba Lager Onderwijs ba Pedagogie van het Jonge Kind ba Office Management ba Sociaal Werk ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde ba Landschaps- & Tuinarchitectuur ba Toegepaste Informatica

Werken en studeren. ba Pedagogie. van het jonge kind. departement Onderwijs & Pedagogie

Werken en studeren. ba Pedagogie. van het jonge kind. departement Onderwijs & Pedagogie Werken en studeren ba Pedagogie van het jonge kind 2016 departement Onderwijs & Pedagogie 1 DEZE OPLEIDING WIL JE KLAARS TE VERDIEPEN IN DE BREDE SEC KINDEROPVANG. ALS PEDAGOGIS DAARIN EEN CENTRALE SCHAKE

Nadere informatie

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Werken en studeren Gezondheidszorg 2015 ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Interesse in de bachelor Verpleegkunde, Voedings- & Dieetkunde of Vroedkunde? Je wil studeren, maar kunt

Nadere informatie

Werken en studeren. onze flexibele opleidingen KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND

Werken en studeren. onze flexibele opleidingen KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND Werken en studeren onze flexibele opleidingen KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND departement Onderwijs & Pedagogie 1 Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

Postgraduaten bij- en nascholingen

Postgraduaten bij- en nascholingen Postgraduaten bij- en nascholingen 2015 Ontwikkel je talent, een leven lang! EhB +, CENTRUM VOOR PERMANENTE VORMING Op zoek naar een postgraduaat of bij- en nascholing van hoge kwaliteit? Dan ben je bij

Nadere informatie

ba Kleuteronderwijs Creatief genieten met kleuters departement Onderwijs & Pedagogie

ba Kleuteronderwijs Creatief genieten met kleuters departement Onderwijs & Pedagogie ba Kleuteronderwijs Creatief genieten met kleuters 2015 departement Onderwijs & Pedagogie 1 2 ZOEK JE EEN TOFFE EN AFWISSE WIL JE MET KINDEREN OF MET J WEET JE VAN AANPAKKEN? EN WIL JE ZO SNEL MOGELIJK

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt.

Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. studeren + werken = SWITCH SWITCH = STUDEREN COMBINEREN MET WERK/GEZIN Droom je ervan om de juf of meester te worden van jonge kinderen? Wil je studeren

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2016 departement Design & Technologie Je hebt al een diploma en / of een job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot gekwalificeerd IT er? De Erasmushogeschool

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie Je hebt al een diploma en / of een job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot gekwalificeerd IT er? De Erasmushogeschool

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs

Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs Arteveldehogeschool: Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs SWITCH-traject Studenten die reeds een diploma hoger

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

ba Pedagogie van het jonge kind

ba Pedagogie van het jonge kind ba Pedagogie van het jonge kind Ontdek deze boeiende opleiding! 2016 departement Onderwijs & Pedagogie 1 2 DEZE OPLEIDING WIL JE KLAARSTOME BREDE SECTOR VAN DE OPVANG, OPVO ALS PEDAGOGISCH COACH BEN JE

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Bachelor voedingsen dieetkunde voor werkstudenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor voedings- en dieetkunde voor werkstudenten Wil je de opleiding Voedings- en dieetkunde

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE

Nadere informatie

ba Kleuteronderwijs Creatief genieten met kleuters departement Onderwijs & Pedagogie

ba Kleuteronderwijs Creatief genieten met kleuters departement Onderwijs & Pedagogie ba Kleuteronderwijs Creatief genieten met kleuters 2016 departement Onderwijs & Pedagogie 1 2 ZOEK JE EEN TOFFE EN AFWISSE WIL JE MET KINDEREN OF MET J WEET JE VAN AANPAKKEN? EN WIL JE ZO SNEL MOGELIJK

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

ba Vroedkunde departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur

ba Vroedkunde departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur ba Vroedkunde 2015 departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur GA JE GRAAG OM MET AANSTAAND KERSVERSE OUDERS EN MET PAS EN HEB JE VEEL VERANTWOORDE DAN IS ONZE OPLEIDING VROEDK Je toekomst start

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

BRUGPROGRAMMA BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE

BRUGPROGRAMMA BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN BRUGPROGRAMMA BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE PXL-HEALTHCARE KEUZETRAJECTEN Kinderverpleegkunde (KVP) Psychiatrische verpleegkunde (PVP) Sociale verpleegkunde (SVP) Ziekenhuisverpleegkunde

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling www.ehb.be Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in de algemene onderwijs- en examenregeling,

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2014/2015 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenreglement 2014-2015. Verkorte versie van het onderwijs- en. examenreglement

Onderwijs- en. examenreglement 2014-2015. Verkorte versie van het onderwijs- en. examenreglement Onderwijs- en examenreglement 2014-2015 Verkorte versie van het onderwijs- en examenreglement 1 Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in het algemeen onderwijs- en examenreglement,

Nadere informatie

ba Lager Onderwijs Meewerken aan de toekomst van kinderen departement Onderwijs & Pedagogie

ba Lager Onderwijs Meewerken aan de toekomst van kinderen departement Onderwijs & Pedagogie ba Lager Onderwijs Meewerken aan de toekomst van kinderen 2017 departement Onderwijs & Pedagogie 1 ALS LERAAR LAGER ONDERWIJS SPEEL J ONTWIKKELING VAN HET KIND. JE HELP HET KIND EEN TOEKOMST BOUWT. ONDE

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be PRECEDENTENLIJST om (een) vrijstelling(en)

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

ba Lager Onderwijs Meewerken aan de toekomst van kinderen departement Onderwijs & Pedagogie

ba Lager Onderwijs Meewerken aan de toekomst van kinderen departement Onderwijs & Pedagogie ba Lager Onderwijs Meewerken aan de toekomst van kinderen 2016 departement Onderwijs & Pedagogie 1 ALS LERAAR LAGER ONDERWIJS B EEN CREATIEVE MANIER MEE AAN VAN KINDEREN. EEN HELE MOOIE 2 SNEL WEGWIJS

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS Arteveldehogeschool Vrijstellingen SWITCH-trajecten OKO 1 2016-2017 Arteveldehogeschool INLEIDING Wil je graag

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk

blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk bachelor in kleuteronderwijs blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk Zeg eens eerlijk: wat is je échte ambitie? * Je hebt een toffe job, maar je

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Beste ouders Beste opvoedingsverantwoordelijke Als ouder bent u nauw betrokken bij de studiekeuze van uw zoon of dochter. Ook de school en het

Nadere informatie

WIST JE DAT BRUSSEL DE GROOTSTE STUDENTENSTAD VAN BELGIË IS?

WIST JE DAT BRUSSEL DE GROOTSTE STUDENTENSTAD VAN BELGIË IS? WIST JE DAT BRUSSEL DE GROOTSTE STUDENTENSTAD VAN BELGIË IS? Met maar liefst 75.000 medestudenten van wie er 25.000 naar het Nederlandstalig hoger onderwijs gaan kan het niet anders of je maakt er snel

Nadere informatie

2014/2015. bachelor onderwijs. lager onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2014/2015. bachelor onderwijs. lager onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs lager onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs lager onderwijs Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

ba Office Management Word de spil van het bedrijf, word facility, event en co-manager NIEUW OPLEIDINGS- PROGRAMMA

ba Office Management Word de spil van het bedrijf, word facility, event en co-manager NIEUW OPLEIDINGS- PROGRAMMA ba Office Management Word de spil van het bedrijf, word facility, event en co-manager NIEUW OPLEIDINGS- PROGRAMMA 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 NAAST ELKE MANAGER S CO-MANAGER, IEMAND

Nadere informatie

ba Secundair Onderwijs

ba Secundair Onderwijs ba Secundair Onderwijs Jij maakt het verschil! 2016 departement Onderwijs & Pedagogie 1 2 KIEZEN VOOR DE BACHELOR SE AAN DE ERASMUSHOGESCHOOL EEN KEUZE MET TOEKOMST! Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Welkom Beste kandidaat-student In deze brochure vind je de nodige

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional 1 2 gecombineerd

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu? 2013

Afgestudeerd! Wat nu? 2013 Afgestudeerd! Wat nu? 2013 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Afgestudeerd! Wat nu? 2 INHOUDSOPGAVE 1. CENTEN VOOR STUDENTEN... 3 2. ALUMNIWERKING AAN DE EhB... 4 2.1

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Bachelor na bachelor in de

Bachelor na bachelor in de Bachelor na bachelor in de creatieve therapie beeldende therapie dans- en bewegingstherapie dramatherapie Lid van de Associatie Universiteit Gent muziektherapie Wil je als professionele zorgverstrekker

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie