DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond"

Transcriptie

1 LEVENSBRON

2 Suurmond en Partners U I T V A A R T B E G E L E I D I N G Renate Suurmond dag en nacht Brucknerstraat 21 PostBus Gc ridderkerk tel fax website: joke van Vliet makelaar / taxateur o.g. Groenewaal 3, 3342 DD, Hendrik-Ido-Ambacht / Service aan huis. Voor een goede bril en deskundig advies. A.Kronemeijer ***** Kronemeijer optiek Vlietplein GH Ridderkerk tel.(0180) De Sahel kan zijn eigen bevolking voeden met gebruik van natuurlijke Sahelgewassen. Rek. nr t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel Drukwerk met net dát beetje Xtra! Steeds meer mensen verlangen maatwerk. Uw wensen en ideeën gevoegd bij onze deskundigheid hebben al menig uniek resultaat opgeleverd. Gebruiksdrukwerk als visitekaartjes, enveloppen en briefpapier, maar ook flyers, brochures, boekjes, kalenders, kaarten etc. Zo mooi mogelijk drukwerk leveren, dat is onze motivatie. We houden daarbij de tradities van ons vak hoog en willen in ons werk laten zien dat we er plezier in hebben om een klasse-product te creeëren. Heeft u alleen maar een ruw idee dat verder moet worden uitgewerkt? Dan zorgen wij voor een eigentijds ontwerp. Xebius Grafisch Bedrijf: alles onder één dak, van idee tot het uiteindelijke grafische eindproduct. Als het gaat om een totaalproduct, dan zijn wij de juiste partner voor u. Nijverheidsweg LJ Hendrik-Ido-Amabacht DÉ 5 VoorDElEn VAn DIGITAAL DrukkeN Korte levertijd Elk gewenste oplage Beveiligd drukwerk Goedkoper! Meedrukken van variabele gegevens zoals adressen en foto s d.m.v. beeldpersonalisatie VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP

3 De Toekomst 20e jaargang nr. 195 januari 2013 Toekomst-gericht Bij het verschijnen van dit blad zijn alle vieringen rondom Kerst en Oud en Nieuw weer achter de rug. Wij hopen dat u/jullie hier op enigerlei wijze aan mee hebt kunnen doen en met een goed gevoel hier op terug kunt kijken. Zo gaan wij weer aan een nieuw jaar beginnen en de redactie wenst u en jullie allemaal een goed, gezond en gezegend Nieuwjaar toe! Wij hopen weer op een goede samenwerking met iedereen, zodat wij weer maandelijks een lezenswaardig blad kunnen uitbrengen. Hiertoe hebben wij tevens een verzoek aan alle kopij-inzenders of zij aan onderstaand adres een recente (pas)foto digitaal kunnen insturen, zodat wij ons fotobestand ook weer wat kunnen actualiseren en kunnen proberen om de foto s wat beter af te drukken. Als u/jij dit in kleur wilt doen, dan worden de digitale versies nog leuker om te lezen! Tot slot een hartelijke groet van alle redactieleden, waarvan u de namen en gegevens altijd op de laatste pagina van dit blad kunt terugvinden. De redactie Inleveren van kopij uiterlijk dinsdag 15 januari 2013 bij: Theo Bode, Mr. Heemskerkstraat 80, Blz. Van de voorzitter... 2 Ik zegen de dagen... 2 Uit de kerkenraad... 3 Diaconie... 4 Taakgroep Liturgie... 5 Predikant-dichter... 5 Geloof, Hoop en ziekte... 6 Verjaardagsfonds... 6 Geloof, Hoop en Liefde... 8 Kerkbalans... 8 Classis... 9 Mensenkind Bijbelleesrooster Kerkkoor Ouderenbezoek Kerkdiensten... 12/13 Antependia Zondagavondzang V.O.O.R.-dienst Jubilea en kerkelijk bureau Inhoudsopgave Blz. Bedankt Activiteitenagenda Koor- en samenzang in de regio Kerkopbouw Valentijnsavond Het nieuwe liedboek Activiteiten PG Bolnes Kerstmarkt Samen eten Ouderenmiddag Bedankt C.O.V. Ridderkerk Kinder- en jongerenleerhuis Jeugdpagina Plexat Adressen etc. predikanten Pastorale en diaconale meldpunten Vaste Rubrieken... 23/24 Colofon

4 Protestantse Gemeente de Levensbron Van de voorzitter Beste mensen van de Levensbron! Allereerst wil ik u en jou natuurlijk een mooi, gezond maar ook gezegend Nieuwjaar toewensen. Ik hoop, dat we met elkaar als gemeenteleden van de Levensbron elkaar weten te vinden, weten aan te spreken, te waarderen, maar ook elkaar ruimte weten te geven. Ruimte in ons persoonlijk geloof, in onze zoektocht naar God. We zijn een open, gastvrije gemeente, zeggen we zo vaak. Laten we dat dan ook steeds uitstralen naar elkaar en naar de ander, binnen en buiten onze kerkelijke gemeenschap. In dit nieuwe jaar zal weer veel op ons afkomen: de aanpak en uitwerking van ons nieuwe beleidsplan, de benadering van onze jeugd en onze jongere generatie, het ouderenpastoraat en onze omgang met nieuw-ingekomenen. Maar ook de zorg voor de naaste, dichtbij en ver weg, de samenwerking met de andere kerken in SARI-verband, de relatie met onze partnergemeenten in Rwanda. Wij als kerkenraad met onze beide predikanten willen aan al deze, en nog vele andere, punten aandacht en invulling geven. Dat kunnen we niet alleen; daar hebben we uw hulp en, soms ook, begrip voor nodig. Als dat er is, kunnen we met steun van onze Heer een stukje gemeente van Christus zijn in Ridderkerk. In de loop van het jaar zullen weer de nodige vacatures in de kerkenraad en werkgroepen ontstaan. Voel je vrij om je aan te melden; samen maken we het werk gemakkelijker en je krijgt er het nodige voor terug, soms op onverwachte momenten. En als je dit jaar wordt benaderd met de vraag om een vacature te helpen invullen, zeg dan niet direct nee, maar vraag door en doe mee met ons. Dat het jaar 2013 een bruisend en door de Geest geïnspireerd jaar mag worden! Jan van Hulsteijn, voorzitter kerkenraad Ik zegen de dagen ik zegen de dagen, de ochtend, de avond, ik zegen de nachten, de sterren, de dromen, ik zegen de uren van warmte en rust. ik zegen de weken, het werken, de vrijheid, ik zegen de maanden, de winter, de lente, ik zegen de jaren van liefde en licht. ik eer het verleden, de namen, gezichten, ik dank voor het duren van leven en welzijn, ik teer op de tijden van kracht en geluk. ik zegen het heden, het zijn van de dingen, ik zegen de adem, de bomen, de luchten ik hoop op een toekomst van vrede en heil. Van de cd Bron van leven, nieuwe liederen voor koor en gemeente In het bijbehorende tekstboekje tekende ik bij dit lied aan: Positief denken mag vaak oppervlakkig zijn, toch is het krachtiger dan veel alledaags gezeur en geklaag. Even trots als simpelweg dankbaar liedje. Alle dagen te zingen, maar dubbel op speciale dagen als oud en nieuw. Met de vrolijke muziek erbij wordt dat zingen een fluitje van een cent. In het voorbijgaan zeg ik mede namens Bea alle mensen hartelijk dank die ons per kaart, mail of brief mooie feestdagen en een voorspoedig 2013 toewensten. Alle goede woorden helpen ons om ook zelf positief te blijven denken. Op onze beurt wensen wij u ieder persoonlijk en ons samen als gemeente alle goeds in het nieuwe jaar. Al beleven wij in meer dan één opzicht een tijd van crisis, ook 2013 wordt een jaar van de Heer. Laat het van ons uit ook een jaar worden met de Heer. Hartelijke groet, Martin de Geus 2

5 De Toekomst Uit de Kerkenraad Het kerkenwerk kent drukke vergaderschema s met volle agenda s. Maar we proberen daarin toch ook steeds tijd in te ruimen voor bezinning; nadenken en praten over hoe we in deze moderne tijd kerk willen en kunnen zijn. De kerkenraadsvergaderingen beginnen we al enkele maanden met het samen nadenken over thema s uit de PKNvisienota De hartslag van het leven (te vinden op ). Deze thema s bieden de noodzakelijke reflectie bij ons handelen: het gaat over inhoud en vorm, maar ook over de plaats van de kerk in de samenleving en tussen andere kerken in. Tijdens de besprekingen over ons eigen beleidsplan bleek dat het formuleren van onze eigen visie en missie ook binnen de kerkenraad nog tot de nodige discussie leidde. Een andere omgeving dan de bekende vergadertafel doet daarbij soms wonderen. Dat is de reden dat we er komend voorjaar nog eens een aparte sessie aan willen wijden, misschien weer op een andere locatie. Ons eigen beleidsplan is in de december-vergadering vastgesteld. Nu de praktische uitwerking nog! Alle taakgroepen zullen een jaarplan maken waarover de gemeente ook weer geïnformeerd gaat worden. We beraden ons over de aanpak van de diverse taken, omdat we terdege rekening moeten houden met minder beschikbare menskracht. Zo zal het pastoraat anders georganiseerd worden. De wijken en wijkouderlingen zullen langzaamaan verdwijnen en het pastorale werk zal meer op doelgroepen en zgn. kruispunten van het leven worden gericht. We werken nu immers al met ouderen- en jongerenpastoraat en er zijn ouderlingen voor het uitvaartpastoraat. De Taakgroep Pastoraat wordt een Pastorale Raad waaronder alle divisies ressorteren. Momenteel staat ook de Jeugdraad-in-oprichting op de agenda. Als we willen dat jongeren straks en later ons werk in en aan de kerk overnemen dan zullen we hen nu op vlieghoogte moeten brengen, met geloofsopvoeding op hen gericht en activiteiten om hen te betrekken bij en binden aan onze gemeente. Dat vereist voor elke leeftijdsgroep weer een andere benadering, mét daarbij de juiste mensen die dat kunnen begeleiden. Er worden nog mensen gezocht voor de wat oudere jeugd. Er is een flinke groep jonge mensen al enthousiast bezig aan het Jeugdbeleidsplan en we hopen dat uit de Jeugdraad op een zeker moment ook weer één of meerderen het jeugdouderlingschap op zich willen nemen. In goed overleg met de andere SARI-kerken is besloten om de ambtelijke aanwezigheid bij de diensten in de verzorgingshuizen anders te gaan organiseren. Omdat er drie tehuizen op ons grondgebied liggen was het historisch zo gegroeid dat ambtsdragers uit de Levensbron overal aanwezig waren in de maandelijkse zondagse diensten. Met name voor de diaconie was het een zware belasting om ook overal het avondmaal te verzorgen. De nieuwe afspraken behelzen dat de Levensbron alleen nog bij de maandelijkse zondagse dienst in de Reyerheem ambtelijk aanwezig is. Eenmaal in de drie maanden wordt daar ook door ons het Heilig Avondmaal verzorgd. In beide andere tehuizen nemen wij daarom afscheid van onze diakenen met bijzondere opdracht die assisteerden bij het verzorgen van het avondmaal: in het Ronde Sant waren dat Nel en Nico Lodder en in de Riederborgh Heleen Stip. Namens kerkenraad en gemeente: heel veel dank voor jullie goede werk! De nieuwe afspraken gelden overigens alleen voor de ouderlingen en diakenen: de predikanten blijven wél zoals vanouds voorgaan in de verschillende tehuizen. In het kader van de personalia is ook nog te vermelden dat na 25 jaar (!) Arie de Waard de tijd gekomen vond om zijn activiteiten als contactpersoon voor de Levensbron bij Radio Ridderkerk over te gaan dragen. Ouderling Gert Rijsdijk is bereid gevonden om ook deze taak op zich te nemen. Beiden heel hartelijk dank! Deze taak bestaat o.m. uit het in de studio aanwezig zijn als er een uitzending vanuit onze kerk wordt verzorgd en de evt. reacties van luisteraars opvangen en zonodig doorbegeleiden naar de predikant. Aan het begin van dit nieuwe jaar is er ook weer het een en ander om naar uit te kijken. Er komt een nieuw liedboek dat goed geïntroduceerd zal gaan worden met informatieavonden en met een interkerkelijke liedgroep. Ook is er een nieuw informatieboekje in de maak (voorheen: het jaarboekje) met alle actuele gegevens over onze gemeente, zodat iedereen binnenkort weer weet wie je waarvoor kunt bellen of aanspreken. En zo willen we dan, met de woorden van gezang 398, met elkaar weer ingaan in het nieuwe jaar, in de vaste overtuiging dat we door goede machten trouw zijn omgeven, behoed, getroost en liefderijk geborgen. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen dat vertrouwen en daarbij veel heil en zegen toe voor Thea van Dijk, scriba 3

6 Protestantse Gemeente de Levensbron Bestemmingscollecten Diaconie en ZWO We willen uw aandacht vragen voor de volgende collecte in de maand januari 2013: Op 27 januari is de 1 e collecte bestemd voor KIA, Touwpompen voor veilig drinkwater en irrigatie, in Mozambique Op het platteland in de regio s rondom de hoofdstad Maputo groeit de bevolking sterk. Dat leidt tot problemen op het gebied van water, sanitatie en gezondheid. Het percentage hiv/aids-besmettingen in dit gebied ligt boven het landelijke percentage van twintig procent. Veilig drinkwater is belangrijk omdat dit het afweersysteem van zieke mensen verbetert. Samen met een lokale partner in Midden-Mozambique en het Theologisch Seminarie Ricatla is er een project opgezet voor schoon drinkwater. Men verbetert bestaande waterputten en legt nieuwe waterputten aan, zodat de bewoners betaalbaar schoon water krijgen. Men leidt lokale mensen op om touwpompen te maken en te onderhouden. De aanleg van één touwpomp inclusief een onderhoudstraining kost 250,-- Tien tot vijftig mensen kunnen gebruik maken van één pomp. Dit project vergroot de zelfstandigheid van mensen en laat zien hoe je met weinig middelen grote verbeteringen kunt bereiken. Verantwoording Collecten Diaconie, ZWO Op 11 november was de 1 e collecte ivm HA bestemd voor Hospice de Cirkel deze bracht op. Diezelfde zondag (2 e collecte) vroegen we uw aandacht voor KIA, schuldhulpmaatje, deze bracht op. Op 18 november werd de 1 e collecte gedeeld, 50% Rwanda/50% KIA opleidingscentrum voor kerkelijke werkers in Ghana. U gaf totaal Namens Diaconie en ZWO iedereen hartelijk dank voor uw bijdragen! Met een vriendelijke groet, Erik-Jan Mulder Penningmeester Michacursus 20 november was de laatste avond van de Michacursus. Gedurende 3 avonden hebben we nagedacht en gesproken over onze rol als naaste en rentmeester. Hoe gaan we bewust om met de schepping. Wat is duurzaamheid en hoe belangrijk is dit voor ons. Wat doen we er zelf mee. Deze cursus wordt afgesloten met een gezamenlijk praktijkproject. Via stichting Present gaan we op zaterdag 16 februari vrijwilligerswerk doen in Ridderkerk. Stichting Present is een organisatie die de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, en buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als vrijwilligersmakelaar biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present wil zo in de samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om zo naar elkaar om te zien. Zij zoeken een projekt voor ons uit waarbij wij praktisch hulp kunnen bieden. Misschien wilt u iets meer weten over de Michacursus of stichting Present. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Open vergadering diaconie. Op 18 februari houdt het college van Diakenen een open vergadering. Als u of jij geintereseerd bent in het werk van de diakonie, graag meer wil weten wat de taken van de diaconie in Ridderkerk, landelijk of wereldwijd zijn, of wat er zoal aan de orde komt op de vergadering, dan bent u van harte welkom op onze vergadering. Wij vergaderen in de Levensbron. De aanvang van de vergadering is uur. Namens het College van Diakenen Liesbeth Benschop 4

7 De Toekomst Vanuit de Taakgroep Liturgie Hoewel van sommige taakgroepen de namen aan het veranderen zijn: we krijgen een Jeugdraad en een Pastorale Raad, heten wij nog wel gewoon taakgroep Liturgie. Wat wij doen is ook nog hetzelfde: wij proberen alle lijntjes die er zijn in erediensten en vieringen in de gaten te houden, te stimuleren en waar nodig bij te sturen. In de laatste vergadering op 4 december hebben wij gesproken over: - Het komende afscheid van onze organist Bas Wilschut. Dit zal gaan plaatsvinden op zondag 7 april Bas heeft vele jaren trouw onze gemeente gediend als organist. Bovendien is hij in nog enkele andere kerken vaste organist. Hij is in zijn vak deskundig, en gedreven, en kan ook goed uitleggen waarom een lied op een bepaalde manier gezongen dient te worden. De liedgroep was hiervan altijd onder de indruk. We gaan een mooie dienst voorbereiden, met daarin zeker inbreng van Bas zelf! - Onze zoektocht naar een nieuwe organist, en liever nog: een wat grotere pool van organisten - Het begeleiden van kerkdiensten en weeksluitingen. Op dit moment is het zo dat er in t Ronde Sant een vaste organist is. In de Reyerheem worden de voorgangers geacht zelf een organist mee te nemen. Martin de Geus heeft ook al enkele keren zelf gespeeld naast het voorgaan: wel knap! Maar niet echt wenselijk. Voor de bewoners is het ook heel fijn dat er al kerkelijke muziek is als ze binnen komen, en ze horen wat er staat te gebeuren. Zo proberen we nu een rooster van organisten/ pianisten te maken voor de diensten waarin één van onze predikanten voorgaat. - Het nieuwe liedboek komt eraan, daarover hebt u al aparte verslagen en uitnodigingen kunnen lezen. De volgende data zijn van belang: 17 januari met Ds. Pieter Endedijk en 14 maart met Ds. Martin de Geus. - Onze moeite om in de kerkdiensten te werken met andere instrumenten. Als je een zanggroep uitnodigt, of een bestaand combo/kwartetgroep/ orkest is het wel makkelijk. Maar losse instrumenten dragen minder. Toch willen we proberen vorm te geven aan deze wens die geuit is in een eerder gemeenteberaad. - Van de landelijke kerk verscheen een doopnota over mensen die graag als volwassene opnieuw gedoopt zouden willen worden. Standpunt van de kerk is daarin dat de Doop geldt voor je hele leven en daarom éénmalig is. Wel kan gekeken worden naar vormen van doopgedachtenis en ook van doopbevestiging: bv. de hele gemeente belijdende vragen laten beantwoorden in een doopdienst. Mensen, naast de Paasdageraaddienst, de gelegenheid geven om het doopwater aan te raken, of water op hun hoofd te krijgen met een zegen. Uit dit gesprek kwam de vraag op of het mogelijk is om met doopouders ook na de Doop nog contact te hebben. Een positief verschil met vroeger is dat er nu meer aandacht is voor het voorbereiden van de doopdienst met de ouders als een vorm van catechese aan huis. - Vaker stukjes schrijven in het kerkblad, al lijkt soms dat onze werkzaamheden wel erg voor de hand liggen, maar toch krijgt ook daarin een stukje vernieuwing vorm. Hartelijke groeten van: Corrie, Rita, Marianne, Ineke, Christi en ook van Elly. Onze predikant-dichter Martin de Geus Beste mensen, Zoals u en jullie allemaal wel weten, is onze predikant, Martin de Geus, ook een begenadigd dichter. Er zijn al veel gedichten, ook in boekvorm, van hem verschenen. Hij schrijft liederen voor het interkerkelijk koor Salem en heeft het afgelopen jaar ook Ezechiël verwoord, dat door Salem, op muziek van Dirk Zwart, is uitgevoerd. Toen wij in december in de kerkenraad onder meer spraken over het door Martin opgestelde jaarverslag over het seizoen 2011/2012, kwamen we deze hobby van Martin de Geus, het dichten en schrijven, uiteraard ook tegen. Wij als kerkenraad zijn daar heel blij mee en ik hecht er aan op te merken, dat Martin deze activiteit geheel in zijn, schaarse, vrije uren beoefent. Ik zeg dat hier, omdat ik nog wel eens om mij heen heb gehoord, dat de dichtkunst ten koste zou kunnen gaan van het werk als predikant. Niets is minder waar! Martin is allereerst predikant en pastoraal aanwezig en wil dat zo blijven. Pas in zijn vrije tijd neemt hij ruimte om te schrijven en te dichten. Dat wil ik bij dezen toch een keer gezegd hebben. Het geeft hopelijk voor een ieder dezelfde helderheid en duidelijkheid! Met een groet, Jan van Hulsteijn, Voorzitter kerkenraad 5

8 Protestantse Gemeente de Levensbron Geloof, hoop en.ziekte. Je bent chronisch ziek en beperkt, en geen enkel medicijn dat echt werkt. Je komt jezelf steeds weer tegen, en het is moeilijk om goed te bewegen. Dan slaat ineens de koorts weer toe, en voel je jezelf ziek en moe. De gang naar de dokter is dan snel gemaakt, want die is het die over je waakt. Hij ziet al snel, het gaat niet goed, en in overleg met de specialist blijkt dat een ziekenhuisopname moet, want dat is nodig, snel en beslist. In verwarring en in onzekerheid, word je naar je kamer geleid. Je bent moe en aardig ziek, en de koorts stijgt naar een piek. Overdag gaat het nog wel, je krijgt bezoek en de zusters helpen je snel. Maar na de avonduren komen de nachten, en uren lig je op de slaap te wachten. Van alles gaat dan door je heen, je hebt koorts en je voelt je alleen. De benauwdheid en rusteloosheid slaan toe, alleen daarvan word je al zo moe. De ziekte kan snel omslaan, en de gang naar I.C. is snel gemaakt. Doktoren doen alles voor je bestaan, zodat je niet in coma raakt. In zulke benauwde uren bid je tot God, om hulp en bijstand in je droeve lot. Tal van psalmen en gezangen komen bij je boven, om God te danken en te loven. Je geloof in God geeft je steun en kracht, sterkte en bijstand voor de nacht. Wetend dat Hij je zal bewaren, en eens het duister op zal klaren. Veel liederen, gezongen in je leven, komen bij je boven, al is het maar voor even. Op die momenten weet je je geborgen, en wacht je rustig op de nieuwe morgen. Dankbaar ook voor alle goede wensen, van al die je gezondheid wensen. Er is veel gebeden voor beterschap en moed, dat voel je en dat doet je goed. Uiteindelijk kom je na lange weken weer thuis, dankbaar, maar nog zwak, in je eigen huis. Lieve mensen die om je geven, zorgen ervoor dat je weer thuis kunt leven. En daarbij wensen wij elkaar, een goed en een gezegend Nieuwjaar. Frans Schop Opbrengst verjaardagsfonds. Het verjaardagsfonds heeft in ,-- opgebracht. Daar zijn we heel erg blij mee. We hopen ook in 2013 dit bedrag, voor zowel de jongeren als de ouderen bestemd, op te halen. Er is wel een groot probleem aan het ontstaan. Er was al een tekort aan vrijwilligers die met een kaart en het busje langs de jarigen willen gaan. Wij, Heleen en Janny, hebben dat zelf zo goed mogelijk proberen op te lossen door zelf langs te gaan. Echter, doordat meer vrijwilligers zich terugtrekken, kan niet meer gegarandeerd worden dat het verjaardagsfonds nog kan blijven bestaan. We zoeken dringend gemeenteleden, oud of jong, die een wijkje onder hun hoede willen nemen. U kunt zich aanmelden bij Janny Verwijs, tel We rekenen op u! Heleen Stip en Janny Verwijs 6

9 * Verwerking administratie * Periodieken en jaarrapportage * Loonadministratie * BeLastingaangiften Voor ondernemer & ParticuLier * fiscale advisering Kolenbranderstraat 20 Postbus 4096, 2980 GB Ridderkerk Tel Fax Postbus 404, 3340 AK Hendrik-Ido-Ambacht Rijploeg Wielers Vlietplein 6, 2986 GH Ridderkerk Tel.: polyether - koudschuim - latex - bultex - materialen meubelstoffen - leer - kunstleer - gordijnstoffen - binnenzonwering - matrassen op maat meubelstoffen - leer - kunstleer - gordijnstoffen - binnenzonwering - matrassen op maat - polyether - koudschuim - latex - bultex - materialen - project tapijt - vinyl - marmoleum - quickstep laminaat - stuurhuiszonwering - paneelgordijnen - facette Stoffeerderij shades - jaloezieën - lamellen - rolgordijnen - meubelstoffen - leer - kunstleer - gordijnstoffen - binnenzonwering - matrassen op maat - polyether - koudschuim - latex - bultex - materialen - project tapijt - vinyl Frelan - marmoleum - quickstep laminaat - stuurhuiszonwering - paneelgordijnen - Showroom facette shades en stoffeerderij, - jaloezieën Havenstraat - lamellen 73, - Ridderkerk rolgordijnen Tel.: - meubelstoffen leer - kunstleer - gordijnstoffen - binnenzonwering - matrassen op maat Website: - polyether - koudschuim - latex - bultex - materialen Openingstijden: - project tapijt Woensdag - vinyl marmoleum tot uur - quickstep / Donderdag laminaat tot stuurhuiszonwering / Vrijdag paneelgordijnen tot uur - facette shades - jaloezieën - lamellen - rolgordijnen - meubelstoffen - leer - kunstleer - gordijnstoffen - Meubel- & scheepsstoffering Woning- & kantoorinrichting Scheepsinrichting Projecten stuurhuiszonwering - paneelgordijnen - facette shades - jaloezieën - lamellen - rolgordijnen Vakkundig en betaalbaar project tapijt - vinyl - marmoleum - quickstep laminaat H. OTTEVANGER HERENKLEDING B.V. Koninginneweg 49 - Ridderkerk Telefoon Openingstijden: di.-wo.-do.: uur. vrij.: uur zat uur. s Maandags gesloten Reeds meer dan 25 jaar uw vertrouwen waard Geerlaan 5-7, 2981 AP Ridderkerk Telefoon:

10 Protestantse Gemeente de Levensbron GELOOF HOOP LIEFDE GELOOF, HOOP en LIEFDE, maar de grootste daarvan is de LIEFDE. Wie kent deze Bijbeltekst niet? Al vele jaren is deze tekst onderwerp in trouw- en rouwdiensten, bij belijdenis en doopdiensten, kortom een veel besproken tekst. Dit onderwerp is ook het jaarthema van PKN kerken in 2012/2013 en dus ook in de Levensbron. De één zegt: Ik kan me niet voorstellen dat je nog wilt leven als je het gevoel hebt nergens bij te horen, GELIEFD te zijn. Een ander zegt: Als het om deze drie woorden gaat ben ik in eerste instantie geneigd om te kiezen voor LIEFDE. Maar onlangs ben ik in Haïti geweest, ondanks de erbarmelijke omstandigheden daar kwam ik overal tekenen van HOOP tegen, dat woord is voor mij heel betekenisvol geworden. GELOOF dat is GELOVEN in een trouwe God die niet loslaat wat Zijn hand begon. Dat is zien dat er nieuwe vormen van kerk ontstaan op plaatsen waar de kerk leeg was geworden. Dat is zien dat GELOOF nieuwe vormen krijgt in nieuwe generaties op facebook, twitter en via andere sociale media. Dit jaar willen wij u een drietal heel verschillende manieren aanbieden om met het onderwerp aan de slag te gaan. Allereerst zijn er verschillende groothuisbezoeken waar in kleinere kring (in een huiskamer) met ongeveer acht personen het onderwerp wordt besproken wordt na een korte inleiding. De data en de adressen waar dit gehouden wordt komen in de volgende Toekomst maar u kunt u nu al opgeven zodat een verdeling gemaakt kan worden. Opgave graag bij Nellie Vlietstra, telefoonnummer , adres; Op zondagavond 10 februari is er een kringgesprek in de Levensbron over dit onderwerp, wanneer u in groter verband dit onderwerp wilt bespreken dan is dit de gelegenheid, daarnaast is er ook gelegenheid om gemeenteleden deelgenoot te maken van uw opvattingen over dit onderwerp. Opgave bij Rene v.d.lugt, telefoonnummer , adres: Op donderdagavond 7 februari is er een creatieve avond rond dit onderwerp in een zaal van de Levensbron. Het uitgangspunt voor deze avond is dat hoofd en handen vorm geven aan dit onderwerp, bij voldoende belangstelling wordt er gewerkt met klei, teken- en schilderspullen en zal er, onder leiding van Martin de Geus, gewerkt kunnen worden aan een gedicht over dit onderwerp. Ook bestaat de gelegenheid om een groepje te vormen die in de huid kruipt van Beatrijs (u kent haar wel uit een veel gelezen ochtendblad), met elkaar bent u Beatrijs en probeert u in onderling gesprek een antwoord te geven op de vragen in een ingezonden brief en een opzet te maken voor een antwoordbrief. Opgave bij Gert Rijsdijk, telefoonnummer , adres: Voor alle bijeenkomsten graag z.s.m. opgeven zodat de organisatie vorm kan krijgen!!! Gert Rijsdijk Landelijke actie Kerkbalans 2013 van 13 januari t/m 27 januari 2013: Doet u weer mee! De Levensbron in 2013: Steeds meer de moeite waard! Vorig jaar stelden wij de vraag wat de kerk u/jou waard is. Daarop is door velen positief gereageerd met onder meer een mooie kerkelijke bijdrage. Binnenkort ontvangt u de folder en het toezeggingsformulier van de actie Kerkbalans 2013 in de brievenbus. Wij beseffen goed, dat de economische situatie een andere is dan enkele jaren geleden. Ook voor u en jou kan de recessie hebben toegeslagen. Toch hopen en vertrouwen wij op een continuering van de in het verleden getoonde financiële steun. Het werk in de Levensbron is het meer dan waard! Jan van Hulsteijn voorzitter kerkenraad Ton Overheid voorzitter College van Kerkrentmeesters Danny van den Berg voorzitter College van Diakenen Kees Hofstede bijdrage administratie 8

11 De Toekomst De classis in het nieuws De rol van de kerk bij calamiteiten Ds. Riet Boogaard en ds. Kees Streefkerk, predikanten in Sterrenburg waren donderdag 29 november te gast op de classisvergadering. De moord op Milly Boele gebeurde in hun wijkgemeente. De eerste gedachte was: De kerk moet open. Dat werkte goed. Maar veel moeilijker was het om met de enorme aandacht van de pers om te gaan. Daarom werd contact gezocht met de journalist Hans Berrevoets. Hij is kerklid met een groot netwerk in de media. Hij weet waar je op bedacht moet zijn. Ook verdeelde de predikanten meteen de taken. Ds. Boogaard deed het pastoraat en ds. Streefkerk, samen met de heer Berrevoets stonden de pers te woord. Heel belangrijk is dan dat je betrouwbaar en eerlijk bent. Als de pers het vermoeden heeft dat je wat achterhoudt gaan ze wroeten. Dan raak je de regie kwijt. Nu kon met de pers worden afgesproken dat er geen camera s in de kerk kwamen. Dat zowel de uitvaartdienst als de begrafenis besloten waren. En dat de familie alleen bij het verlaten van de kerk mocht worden gefilmd en gefotografeerd. De pers hield zich daar ook aan. Hans Berrevoets die bovenop alle informatie zat, legt de vergadering uit dat kerkenraden zouden moeten nadenken over wie in hun gemeente bekend is met het omgaan met de pers, de politie en de burgerlijke gemeente. Milly Boele was een gemeentelid. Maar ook als het geen gemeenteleden betreft is het belangrijk de kerk open te stellen. Dat gebeurde ook in 2009 in Apeldoorn op Koninginnedag. Dan moet de kerk sterk zijn en praten met mensen. De classis was de gast van de vacante Hervormde gemeente Rijsoord. En de voorzitter van de kerkenraad vertelde iets over de geschiedenis van zijn kerk en zijn gemeente. De gemeente telt ongeveer 750 leden. Er zijn heel veel vrijwilligers in een groot aantal commissies. De kerkenraad bestaat uit zes ouderlingen, vier diakenen en vijf ouderlingen-kerkrentmeester. Deze voorzitter moet wel veel van geschiedenis houden. Zo leren we dat Rijsoord aan de internationale route van Amsterdam naar Parijs lag. En dat in het huidige restaurant de Hermitage de paarden werden verwisseld. Ook is elke eerste zaterdag van de maand het museum open. Dat is ondergebracht in een vroegere school waar de capitulatie in 1945 is getekend. Zoals altijd vertelt onze gemeenteadviseur, Nico Evers, over het cursusaanbod. Anno 2012 gaat pastoraat niet vanzelf. Sommige gemeenten kampen met een tekort aan ambtsdragers en vrijwilligers en steeds meer speciale groepen in de kerk lijken een eigen aanpak te vragen. Wie hierover de ervaringen met anderen wil uitwisselen, kan dat doorgeven via de mail: De begroting voor 2013 werd goedgekeurd en kennis werd genomen van de veranderde regels voor consulenten. De synode heeft besloten dat de Algemene Classicale Vergadering per 1 januari 2013 wordt opgeheven. In plaats hiervan komt een overleg van moderamina per provincie. Een heel belangrijk en ingewikkeld agendapunt was de vorming van twee hervormde gemeenten (4 en 10) te Dordrecht. Nadat de classis hiermee had toegestemd, lag de vraag op tafel of de classis kon instemmen dat deze twee gemeenten zich gingen verenigen met de Gereformeerde kerk te Dordrecht en de Hervormde gemeente te Dubbeldam. De classis ging akkoord. De nieuwe naam van deze gemeente is: Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht. Ook gaf de classis toestemming om ds. D.E. van Dorsten te beroepen tot geestelijk verzorger in dienst bij de Protestantse Zorggroep Crabbehoff. Onze synodeafgevaardigde, de heer Arie van der Vlies vertelde waar de synode over vergaderde. Over Wij en ons werk, de handreiking voor bezinning in de gemeente. Een belangrijk discussiepunt hierbij was de koopzondag. Ook het beleidsplan van de Dienstenorganisatie kwam aan bod. Men gaat zich concentreren op: het stimuleren van nieuwe vormen van gemeente-zijn, het ontzorgen van gemeenten en Kerk in Actie als bondgenoot. Er komen 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap. Doel is dat dit pionieren een uitstraling krijgt naar alle gemeenten in de kerk. Tachtig gemeenten kunnen aangeven dat ze als pioniersplek ondersteund willen worden. De twintig andere plekken worden experimenteel ingevuld. Ook de besluitvorming rond het landgoed Hydepark vroeg veel aandacht van de synode. Er komt een huis van de kerk. Dit vervangt het diaconale Roosevelthuis en het conferentiecentrum Hydepark. Omdat veel diaconieën rijk zijn, wordt aan hen gevraagd hun geld tegen 3,5% te beleggen in dit project. Zo hoopt men 30-40% van de benodigde ,- bijeen te krijgen. Aan de diaconieën wordt ook gevraagd de inrichting ad ,- te bekostigen. In deze vergadering namen we afscheid van veel mensen. Om te beginnen stond de voorzitter uitgebreid stil bij het plotselinge overlijden van ds. N. Hoeksel op 13 november. Zij was beroepen door de classis en werkzaam in Crabbehoff. En bij het overlijden van Gerard Baas op 20 november. Hij was afgevaardigde naar de classis, namens Stadspolders. De heer Gerard Kloosterman werd bedankt als synodeafgevaardigde, evenals een groot aantal classisafgevaardigden die vanwege het nieuwe rooster voor 2013 niet meer terugkomen. Zoals altijd gingen we, ondanks de volle agenda om uur naar huis. Een complement voor de voorzitter, ds. Westland. Namens de classis, Riet Smid, telefoon , 9

12 Protestantse Gemeente de Levensbron Mensenkind, Ezechiël-oratorium. De VOOR-dienst in de avond van zondag 11 november in de Levensbron was heel bijzonder! Door het Interkerkelijk Koor Salem werd het oratorium Mensenkind uitgevoerd, gebaseerd op het boek Ezechiël. Voor deze gelegenheid was het koor uitgebreid met 30 gastzangers, die enkele weken mee hadden gestudeerd op de uitvoering. De Bijbelteksten uit het boek werden tussendoor gelezen door Brigitte van Doorn en Ds. Marijke Kwant. De muziek werd verzorgd door dirigent Dirk Zwart piano, Gerard v.d. Zijden orgel en slagwerk Niels Verbeek. De teksten van de liederen waren gemaakt door Ds. Martin de Geus en de bijbehorende muziek gecomponeerd door dirigent Dirk Zwart. Hierna een indruk hoe het overkwam: Het Bijbelboek Ezechiël werd in 14 delen gesproken en gezongen, waardoor de boodschap duidelijk overkwam: God waarschuwt als het fout gaat in de wereld, wil gehoorzaamd worden, straft als niet geluisterd wordt maar is ook barmhartig bij bekering en geeft dan nieuwe toekomst. 1. De roeping van Ezechiël door God 2. Het leven van de profeet als balling 3. Openbaring van God aan Ezechiël 4. Wonderlijke beelden van de grootheid van God) 5. Tweede openbaring aan Ezechiël) 6. Ezechiël moet het Woord van God opeten. 7. God verschijnt weer aan Ezechiël. 8. God kan de goddeloosheid niet langer aanzien en stuurt Ezechiël naar het volk om te waarschuwen. 9. Ezechiël is de Wachter en moet de toorn van God overbrengen. 10. Het volk verwijt God nu, dat HIJ hen heeft verraden. 11. God zegt nu: het is jullie eigen schuld, je hebt niet geluisterd. 12. Vraag van God aan Ezechiël: kan dit doodse weer tot leven komen? 13. Ezechiël ziet in een droom de dorre beenderen tot leven komen. 14. God zal nieuw leven geven door ZIJN Geest. Algemene indruk: Bijbelgedeelten duidelijk en dramatisch gelezen. Prachtige liederen, mooi en duidelijk gezongen door het koor. Prachtige muzikale begeleiding met piano, orgel en slagwerk. Indrukwekkend het tot leven komen van die dorre doodsbeenderen. Het Boek Ezechiël is zo tot leven gekomen: God waarschuwt, Luister, anders gaat het fout! Toch is bij Hem altijd herschepping mogelijk: HIJ heeft het laatste WOORD. Het zou mooi zijn als dit stuk nog een keer uitgevoerd zou worden. N.B. Er is van deze uitvoering een CD gemaakt, te koop voor 15,-- Op de grote tafel in de hal van de Levensbron worden enkele Cd s neergelegd. Voor informatie/ bestelling: Ds.M.de Geus. Verslag van: Henk Kamperman. Bijbelleesrooster dinsdag 1 januari Psalm 75 woensdag 2 januari 1 Samuel 1:1-20 donderdag 3 januari 1 Samuel 1:21 2:11 vrijdag 4 januari 1 Samuel 2:12-26 zaterdag 5 januari 1 Samuel 2:27-36 zondag 6 januari 1 Samuel 3:1 4:1a maandag 7 januari 1 Samuel 4:1b-22 dinsdag 8 januari 1 Samuel 5:1-12 woensdag 9 januari 1 Samuel 6:1 7:1 donderdag 10 januari 1 Samuel 7:2-17 vrijdag 11 januari Psalm 76 zaterdag 12 januari Lucas 3:1-9 zondag 13 januari Lucas 3:10-22 maandag 14 januari Lucas 3:23-38 dinsdag 15 januari Habakuk 1:1-11 woensdag 16 januari Habakuk 1:12 2:4 donderdag 17 januari Habakuk 2:5-20 vrijdag 18 januari Habakuk 3:1-19 zaterdag 19 januari 1 Korintiërs 11:17-34 zondag 20 januari 1 Korintiërs 12:1-11 maandag 21 januari 1 Korintiërs 12:12-30 dinsdag 22 januari 1 Korintiërs 12:31 13:13 woensdag 23 januari 1 Korintiërs 14:1-12 donderdag 24 januari 1 Korintiërs 14:13-25 vrijdag 25 januari 1 Korintiërs 14:26-40 zaterdag 26 januari 1 Samuel 8:1-22 zondag 27 januari 1 Samuel 9:1-25 maandag 28 januari 1 Samuel 9:26 10:16 dinsdag 29 januari 1 Samuel 10:17-27 woensdag 30 januari 1 Samuel 11:1-13 donderdag 31 januari 1 Samuel 11:14 12:25 10

13 De Toekomst Gereformeerd Kerkkoor Ridderkerk wordt: Christelijk Gemengd Koor de Levensbron. In een artikel in De Toekomst van oktober stond o.a. het volgende: We heten een Gereformeerd Kerkkoor, maar dat zijn we in de praktijk al lang niet meer. Zangers en zangeressen uit allerlei kerken zijn bij ons welkom en dat is al jaren ook het geval. Mede om deze reden heeft het bestuur in overleg met de koorleden besloten de naam van ons koor te wijzigen. Wanneer alle officiële documenten zijn getekend, gaat het koor verder onder de naam: Christelijk Gemengd Koor de Levensbron. Al enkele jaren is hierover binnen het koorbestuur over gedacht; de naamswijziging van onze kerkelijke gemeente gaf de doorslag ook de naam van het kerkkoor aan te passen. We blijven wel verbonden aan de Levensbron wat aan de nieuwe naam is te zien. We zingen niet alleen bewerkingen van bekende psalmen en gezangen maar ook nieuw geschreven muziekstukken die regelmatig niet alleen heel pakkende teksten hebben maar ook een mooie melodie. Het instuderen van deze muziek is soms een feestje op zich. Dit feestje willen we graag delen met mensen die ook graag een christelijk lied zingen en daarmee hun geloof uitdragen. Op Goede Vrijdag(29 maart) zingen we een passie oratorium van Johan Bredewout: van Liefde Ongekend. Een prachtig muziekstuk waarin ook samenzang is opgenomen. We zitten te springen om zangers en zangeressen die een gospelkoor of jongerenkoor wat zijn ontgroeid en eigenlijk wel naar een koor willen wat beter bij hun leeftijd aansluit. Kortom: we willen graag wat jongere leden binnen ons koor verwelkomen. Het is ook niet zo dat alle leden even goed van stem zijn, wij zijn geen professionals. Een goede zangstem is uiteraard niet verkeerd maar deze hoeft niet geschoold te zijn om met ons mee te kunnen zingen. Los daarvan is het ook goed andere en nieuwe kontakten aan te gaan, het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Ook daarin kun je als koorlid veel voor elkaar betekenen. De contributie is niet hoog en de koffie tijdens de pauze heel goed. Dus: kom eens binnen om een repetitie mee te maken, de sfeer te proeven en de eerste contacten te leggen. U bent van harte welkom. We repeteren elke dinsdagavond van uur tot uur onder de bezielende leiding van Bert Kruis. Graag tot ziens, Johan Vlietstra Ouderenbezoek: Iets voor U? Wist u dat in onze gemeente in 2013 ruim 130 broeders en zusters 80 jaar en ouder zijn? Zo veel? Ja, zeker. Leden van onze kerk die in het verleden veelal heel actief zijn geweest en nu vaak niet meer zo mobiel zijn voor de kerkgang. Daardoor is ook ongewild de aansluiting bij het wel en wee soms een beetje in het gedrang gekomen. Wat is er mooier dan deze groep mensen aandacht te geven waardoor ze zich weer betrokken kunnen voelen bij onze geloofsgemeenschap. Er nog helemaal bij te horen. Gewoon een gezellig praatje pot of als dat zo uit komt een gesprek waarin het leven of geloof voorbij komt, een kopje koffie drinken. Het vult zich vanzelf in. Het is een ontmoeting die van beide kanten op prijs wordt gesteld. Niets is verplicht. Binnen de Levensbron is hier voor specifiek het ouderenbezoek in het leven geroepen. Een grote groep vrijwilligers bezoekt nu al een deel van onze 80 plussers. Maar. U raadt het al: er zijn nog te weinig ouderenbezoekers om iedereen die dat fijn vindt, wat regelmatig te bezoeken. Wat doet een Ouderenbezoeker (m/v) zoal? Bezoekt ouderen boven 80 jaar rond verjaardagen of gewoon zomaar, liefst met enige regelmaat, allemaal afhankelijk van ieders mogelijkheden en beperkingen. Werkt zelfstandig en naar eigen inzicht Valt terug in specifieke situaties op de Ouderling Coördinator Ouderenpastoraat Jaarlijks gezellige bijeenkomst met alle ouderenbezoekers Geen verdere vergaderingen Omzien naar elkaar gaat niet vanzelf en krijgt in het ouderenbezoek een praktische invulling U hebt affiniteit met ouderen? Serieus geïnteresseerd? U wilde toch al wat in de kerk doen? Dan is dit het moment! Neem voor nadere informatie contact op met: J.M. Biesbroek, (OCO) ouderling voor het ouderenpastoraat. Tel

14 Protestantse Gemeente de Levensbron Kerkdiensten Zondag 6 januari uur : Koffiedrinken en nieuwjaar wensen uur : Lied 11 M.m.v. de liedgroep uur : Mw. ds. Chr. Bartelink-v.d. Dool Ouderlingen : Johan Biesbroek(OvD) en Corrie Kocks Diaken : José Vlasblom Schriftlezing : Ad Wilschut Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Welkomstcomité : Truus Vogelaar en José Vlasblom Oppasdienst : Bea van Loon (M) en Lisa Overheid Studio : Michiel Klaver Collecten : 1. Kerk 2. Onderhoud Organist : Theo van den Dool Koster : Piet Katsman Ouderenvervoer : Gr. A: J. Witter; Gr. B: H. Kamperman; Gr. C: M. de Keizer; Gr. D: W.A. Vlasblom Zondag 13 januari uur : Ps. 15: 1, uur : Mw. ds. M. Kwant Ouderlingen : Corrie Kocks(OvD) en Toos Smit Diaken : Henrie van Gameren Schriftlezing : Anneke Bode Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Tienerdienst : Voor alle tieners vanaf 12 jaar Welkomstcomité : Corrie van Prooijen en Ria van Hulsteijn Oppasdienst : Mary Krijgsman (M) en Eveline Hitzemann Studio : Dick Verschoor Collecten : 1. Kerk 2. Diaconie Organist : Barthold Jongejan Koster : René v.d. Lugt Ouderenvervoer : Gr. A: D.W.J. Kocks; Gr. B: K. Krikke; Gr. C: H. Witter; Gr. D: C. Rijsdijk uur : Ds. G. Olde Dienst in Reyerheem Ouderling : Mieke Monster Zondag 20 januari uur : GotZ. 117: 1, 2, uur : Ds. M. de Geus Ouderlingen : Toos Smit(OvD) en René v.d. Lugt Diaken : Liesbeth Benschop Schriftlezing : Hilda Geysendorpher Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Welkomstcomité : Lineke Rijsdijk en Rita Lindeboom Oppasdienst : Marijke de Wild (M) en Elseline Kruithof Studio : Danny v.d. Berg Collecten : 1. Diaconie 2. Kerk Organist : Arie de Korte Koster : Bert Vlasblom Ouderenvervoer : Gr. A: N. Los; Gr. B: T. Kooijman; Gr. C: E. v. Donselaar; Gr. D: T. Overheid 12

15 De Toekomst Zondag 27 januari uur : Gez. 408: 1, 2, 4, uur : Ds. M. de Geus Ouderlingen : René v.d. Lugt(OvD) en Mieke Monster Diaken : Danny v.d. Berg Schriftlezing : Jeanette van Gelder Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Welkomstcomité : Anneke en Theo Bode Oppasdienst : Marieke van Galen (M) en Joke Blom Studio : Aad Andeweg Collecten : 1. Diaconie 2. Kerk Organist : Bas Wilschut Koster : Teun Rijsdijk Ouderenvervoer : Gr. A: B. Los; Gr. B: R. van der Lugt; Gr. C: J. van Prooijen; Gr. D: E. Vuik uur : Gebedsviering voor de eenheid in de St. Joriskerk uur : Zondagavondzang Studio : Koos de Roo Koster : Wim en Dieneke Ruinard Antependia Na het Wit van Kerst, dat voor in de kerk te zien is t/m de zondag na 6 januari, komt het Groen. Groen is de kleur van Leven en van Hoop. Deze kleur blijft dan weer tot het begin van de 40-dagen tijd. Rita Lindeboom Taakgroep Liturgie Zondagavondzang Zondag 27 januari is er in De Levensbron weer een Zondagavondzangdienst. Medewerking wordt deze avond verleend door de Christelijk gemengd koor Debarim. Het koor staat onder leiding van dirigent Vincent van Dam. Organist René Barnard begeleidt deze avond de gemeentezang. De aanvangstijd is uur. U bent van harte uitgenodigd voor deze zondagavondzang. Namens de werkgroep zondagavondzang, Liesbeth Benschop De werkgroep VOOR Op zondag 27 januari a.s. zal de volgende bijeenkomst plaats vinden georganiseerd door de werkgroep Viering en Ontmoeting in Oecumenisch verband te Ridderkerk. De 120 e viering zal staan in het teken van het Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema zal zijn WANDELEN MET GOD. Vanuit de gebruiken van een christenminderheid in India wordt gekeken naar levenskracht, maar ook naar verzet tegen onderdrukking. Hun weerbaarheid staat model voor de wereldwijde strijd voor gerechtigheid en bevrijding. Zou Wandelen met God gelijk staan aan het streven naar gerechtigheid en bevrijding? Het ritmisch koor I BELIEVE zal medewerking verlenen in deze viering met een afwijkende aanvangstijd (16.00 uur). De viering zal worden geleid door de pastoor en de predikanten van diverse deelnemende kerken uit Ridderkerk. Wij hopen u te ontmoeten op zondag om uur in de Sint Joriskerk aan de Hovystraat te Ridderkerk. Een vriendelijke groet, Paul van Steensel 13

16 Protestantse Gemeente de Levensbron Bedankt Graag wil ik alle mensen bedanken die tijdens mijn ziekte om mij heen staan, in de vorm van bemoediging, kaarten of gebed. Heel hartelijk bedankt hiervoor. Het is hartverwarmend en geeft mij veel steun. Ik heb nog een moeilijke weg te gaan en ben er nog niet. Ik wil alle mensen een gezond en gelukkig 2013 wensen! Hartelijke groeten en liefs, Lineke Ruinard 14

17 De Toekomst Activiteitenagenda Datum Tijd Activiteiten Bijzonderheden jan Vergadering Diaconie Vergadering Moderamen Ophalen oud papier in West en t Zand, of afgeven tot uur aan de A. Bijnstraat, naast de kerk Vergadering ZWO Catechisatie verstandelijk beperkten Repetitie Chr. Gemengd Koor de Levensbron Zie pag Vergadering CvK Vergadering TG Liturgie? Wijkteamvergadering 15 Uiterste inleverdatum De Toekomst Vergadering Nieuwlandgroep Repetitie Chr. Gemengd Koor de Levensbron De Lofzang van Maria PG Bolnes Zie pag Ouderenmiddag Zie pag Thema avond nieuw liedboek voor predikanten en organisten Zie pag Redactievergadering De Toekomst Vergadering Wijkteam B Catechisatie verstandelijk beperkten Repetitie Chr. Gemengd Koor de Levensbron Kinderleerhuis Groep 4/7 Zie pag Gespreksgroep Martin de Geus Vergadering Kerkenraad Spiritualiteit en Zingeving Jongerenleerhuis klas 2, 3, 4 Zie pag Repetitie Chr. Gemengd Koor de Levensbron Kinderleerhuis Groep 4/7 Zie pag Kinderleerhuis voor de ouders Zie pag Jongerenleerhuis Groep 8 en Klas 1 Zie pag. 20 febr Maaltijd en bijeenkomst PPT Bewust onderweg in de 40-dagentijd PG Bolnes Zie pag. 17 Koor en samenzang in de regio Datum Tijd Plaats 27 jan The Credo Singers in de Breepleinkerk Rotterdam De redactie is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in deze rubriek. 15

18 Protestantse Gemeente de Levensbron Kerkopbouw! Al een poosje geleden las ik een heel boeiend artikel in het Ouderlingenblad. En nu, nu het beleidsplan net vastgesteld is, kom ik dat artikel weer tegen. Beleid maken is naar de toekomst willen kijken, is hoopvol en optimistisch zijn en proberen te blijven. Dan mag je gaan beseffen dat er een weg is, omdat God met ons meegaat, ondanks dat het tij de kerk nogal tegen zit. Het positieve in Ridderkerk is dat we de samenwerking zoeken met andere kerken. Ook in onze eigen gemeente kunnen we hiermee aan de slag door elkaar waarderend op te bouwen. Kijk naar wat je van onschatbare waarde vindt, en doe dit ook voor onderdelen van de kerkdienst. Doe deze zoektocht niet alleen voor jezelf, maar juist met anderen samen. Als kerkgemeenschap leven van verhalen die ons zijn overgeleverd. Maar ook nu nog zijn er zoveel verhalen. Verhalen stichten ook weer gemeenschap, want door met elkaar verhalen te delen, groeit het onderlinge vertrouwen. Uit dat opgebouwde vertrouwen kom je met elkaar tot dankbaarheid, want door verhalen samen te delen wordt de ervaring groter! Ook kom je dan samen tot een verlangen naar vernieuwing. We gaan dan niet langer uit van dat wat moeilijk is, terugloopt of problematisch is, maar we gaan uit van het positieve, dat wat we samen delen, dat wat we samen kostbaar vinden. Met elkaar willen we ruimte maken voor elkaar en voor mensen om ons heen. Nodig ze uit, laat ze vragen stellen. Deel met elkaar de positieve verhalen en kijk waardoor dit positieve mogelijk werd. Daarop kunnen we een droom bouwen met de positieve factoren als bouwstenen. Dromen en toch bij de realiteit blijven. Het wekt verlangen om verder te gaan als kerk en met elkaar en alles wat we doen positief te benaderen! Kritisch kijken naar wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan hoort daar ook bij. Daarbij is het de kunst om met elkaar te voorkomen dat we iemand die iets gedaan heeft afbreken, of een verantwoordelijkheid afschuiven naar een bepaald onderdeel van het kerkzijn. Altijd bedenken: we zijn allemaal nodig, want: de kerk, dat zijn we samen, wij allemaal met elkaar! En wij: willen vooruit, verder, de weg bereiden voor wat komen gaat. Zo bouwen we met elkaar de kerk op, zo bouwen we gemeenschap met elkaar. Genoeg te doen in 2013! Overigens: met hartelijke dank voor de mooie kerstkaarten en het geweldige kerstpakket. Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool Valentijnsavond!!! Ja, echt waar: er komt een heuse Valentijnsavond waarin we gaan ontdekken wat onze eigen taal van liefde is. Er zijn wel vijf verschillende talen van liefde, en het is wel handig te weten welke dat zijn in onze contacten met mensen om ons heen, onze partner, familieleden, vrienden, maar zeker ook collega s. Als we de juiste taal spreken geeft dat een dieper inzicht in het functioneren van de liefde in allerlei relaties om ons heen. En wie wil er nu niet beter leren liefhebben???????? Iedereen is daarom hartelijk welkom in de Christus is Koning Kerk op donderdag 14 februari. Een groep jong volwassenen zullen die avond zorgen voor een verrassende ontvangst. Tijdens de avond trakteren zij ons op verschillende momenten, zowel in de zoete als de hartige sfeer. We beginnen om uur, daarna volgt een grappige opening, gevolgd door een inleiding over de vijf liefdestalen. Het boekje de vijf talen van liefde is overigens gewoon te koop bij de Kandelaar en is geschreven door Gary Chapman. Er is ook een versie over de liefdestalen van kinderen en ook al eentje van die talen bij tieners. Meer dan een half miljoen exemplaren zijn er al van in Nederland verkocht. Na de inleiding doen we een korte verwerking met elkaar. Daarna is het gezellig samen met wat lekkers erbij, en om sluiten we de avond samen af. In verband met de verdere voorbereidingen zien we uw/jouw/ jullie opgave graag tegemoet bij Jan van Egmond Ds. Joke van der of Ds. Christi Bartelink uiterlijk op 1 februari a.s.!! 16

19 De Toekomst Ridderkerkse avond over het nieuwe liedboek! Op donderdag 17 januari 2013 om uur in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 In mei 2013 zal het nieuwe liedboek verschijnen voor in de kerk en thuis. Daarin komen veel nieuwe liederen uit verschillende tradities en in een groot aantal stijlen. Dat vraagt om wat voorbereiding. Alweer een paar jaar terug hebben we hier een avond gehad met Ds. Pieter Endedijk (eindredacteur van het nieuwe liedboek) om wat te oriënteren. Nu zijn we een heel stuk verder: we weten dat er 1000 liederen in het liedboek zullen komen en het wordt tijd dat we ons gaan voorbereiden. Er is een werkgroep in het leven geroepen met daarin mensen uit 7 verschillende kerken. Zij wil u graag meenemen om het liedboek te leren kennen en te gaan gebruiken. Hebben wij zin in het nieuwe liedboek, zijn we nieuwsgierig? Of zijn we nog afwachtend, en vragen we ons af of we er gauw aan zullen wennen en hoe ermee omgegaan zal worden? We beseffen maar al te goed dat dit per kerk en zelfs van persoon tot persoon verschillend zal zijn. Juist daarom willen we graag samen gaan proeven van dit nieuwe liedboek. Inmiddels is de proefbundel verschenen, waarin 40 liederen zijn opgenomen. Ds. Pieter Endedijk hebben we opnieuw uitgenodigd. Hij zal kort een algemene inleiding geven bij het nieuwe liedboek en met ons enkele liederen uit de proefbundel doorzingen en bespreken. Daarna zullen we met elkaar in gesprek gaan over wat we van dit liedboek verwachten en hoe wij mogelijkheden zien om dit nieuwe liedboek ook in Ridderkerk te gaan gebruiken. Op donderdag 14 maart zal nog een voorbereidende avond zijn in de Christus is Koning Kerk, dan zal Ds. Martin de Geus ons vertellen over de 7 functies van het kerklied. Om alvast te noteren. In het seizoen hopen we te gaan werken met een centrale oefengroep. Kom kennis maken met deze rijke schat aan liederen!! U bent van harte welkom op donderdag 17 januari in de Levensbron om uur. Contactpersoon Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool, Activiteiten PG Bolnes, Pretoriustraat 56 Thema avond: De lofzang van Maria, gezongen de eeuwen door Veel componisten hebben zich laten inspireren door deze lofzang van Maria. Kerkmusicus Dr. Richard Bot die werkzaam is bij het bisdom Rotterdam en als docent is verbonden aan het conservatorium in Amsterdam vertelt ons wat componisten hebben willen uitdrukken met de muziek die ze bij de lofzang schreven. Door het samen zingen en luisteren naar geluidsfragmenten en verhalen, beleven we een verbondenheid die de eeuwen overspant. Datum: Woensdag 16 januari 2013, grote zaal Tijd: uur Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten stellen we op prijs Bewust onderweg in de veertigdagentijd Samen met anderen en individueel meditatief op weg naar Pasen. Voor wie het verlangen kent om tijd te nemen voor meditatief Bijbellezing, bezinning en gebed biedt deze kring de mogelijkheid om dat in verbondenheid met anderen te doen. Wie meedoet, heeft de intentie om gedurende de veertigdagentijd hiervoor dagelijks zo n 30 minuten tijd te nemen. Op de instructie bijeenkomst zullen we overleggen hoe we tijdens deze periode met elkaar contact houden om elkaar te ondersteunen en ervaringen te delen. Instructie bijeenkomst: dinsdag 12 februari uur uur - kerk Bolnes Graag opgeven voor 1 februari Kloosterdag: Passie met Psalmen Onze lieve Vrouwe Abdij Oosterhout Datum: woensdag 20 februari 2013 Voor wie een weekend te lang vindt maar toch graag eens de sfeer wil proeven van een klooster is er een mogelijkheid om dat te doen tijdens deze kloosterdag in Oosterhout. We leven mee op het dagritme van de zusters en verdiepen ons onder leiding van zr. Hildegard in een van de Lijdenspsalmen. We doen dat in de ontmoeting met elkaar en met de Schrift door middel van aandachtig luisteren en lezen. Graag opgeven voor 1 februari Voor alle activiteiten van de PGBolnes geldt: Informatie en opgeven bij ds. Joke van der Neut

20 De De Toekomst Toekomst kerkblad van kerkblad een gastvrije van een gemeente gastvrije gemeente Een mooi Een mooi FOTOPRODUCT FOTOPRODUCT met je met eigen je digitale eigen digitale foto s foto s Voor onze maandelijke actie kijk je op Een mooi fotoalbum met je eigen digitale foto s Geef je mooiste herinneringen vorm! PRINTMIJNFOTOS.NL is een onderdeel van printmijnfotos.nl is een onderdeel van

21 De Toekomst Hoe gezellig het was op de Kerstmarkt. Even een kleine terugblik op de Kerstmarkt die zaterdag 15 december plaatsvond. Weken van tevoren gonst het al van de activiteiten; er worden de meest mooie dingen gemaakt. Een kraam vol met creativiteit, een kraam waar je de mooiste kunst kan kopen; dan de bloemenstand: 60 bloemstukken gemaakt. Wijn proeven en kopen. Een kraam met de meest uiteenlopende zogenaamde rommeltjes. Kaartverkoop voor de Musical Maria. Schilderijen die aan de man/vrouw worden gebracht. De heerlijke jam, koekjes, peertjes enz. Schilderijenverloting en kaartverkoop van de ons welbekende kerkkaartverkoper en dan de klap op de vuurpijl: DE KEUKEN: koffie met. Erwtensoep, kippensoep en de hele dag alle mensen van de kerstmarkt verzorgd. Het was meer dan gezellig; we hebben er allemaal volop van genoten en na afloop met een heerlijk welverdiend glaasje wijn werd de opbrengst bekend gemaakt: ruim 1400,-- Toch waren we het er na afloop roerend over eens, het was fijn dat het zoveel heeft opgebracht, maar het belangrijkste van de dag was de gezelligheid, saamhorigheid en de verbinding. Dit is ook Kerk zijn!! Met nogmaals veel dank aan alle medewerkers van de Kerstmarktcommissie Anneke Muizelaar Samen eten in de Levensbron. We willen dat misschien wel op een iets andere manier doen, maar omdat de kerstmaaltijd op het moment dat ik dit schrijf nog moet komen, hebben we er nog niet precies een idee van hoe of wat. We noemen het maar: Samen eten op een alternatieve manier! De datum wordt later bekend gemaakt. Laat je verrassen en geef je op. Het is voor jong en oud. Opgave bij Anneke Muizelaar , , Ouderenmiddag De eerste bijeenkomst voor de ouderen in het nieuwe jaar is op donderdag 17 januari. De heer G. Aantjes uit Giessenburg is onze gast. Hij speelt een spel met ons dat gaat over voorwerpen van vroeger. Er wordt weer koffie geschonken met iets lekkers erbij. Dus dat wordt weer gezellig met elkaar! Graag tot ziens in de 'Levensbron' om uur. Als u vervoer nodig hebt kunt u bellen naar Jannie Verwijs, tel Een vriendelijke groet namens de werkgroep, Ank de Jongh Bedankt Aan de mensen van de Levensbron Hartelijk dank voor uw medeleven. Op vele manieren heeft dit mij geholpen bij het revalideren na een heupoperatie. Het lopen blijft moeilijk maar in Dijkveld ben ik omringd door goede zorg. Nu is het al weer een paar maanden verder en wil ik u allen gezegende kerstdagen toewensen. Laten we het nieuwe jaar ingaan met de bede Vrede op aarde. Met hartelijke groet, A.A. (Jeanne) van Vliet van Nes 19

22 Protestantse Gemeente de Levensbron Kaartverkoop concert C.O.V. Ridderkerk Op zaterdag 9 februari 2013 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging Ridderkerk weer een concert. Uitgevoerd wordt dan het Oratorium Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn. De uitvoering is in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk. M.m.v. Dordts Kamer Orkest, Heleen Koele, sopraan, Frank Fritschy, tenor, Martijn Sanders, bas-bariton, Margriet den Hartog, Klavecimbel. De toegangsprijs bedraagt 20,-- incl. koffie of thee of limonade in de pauze (kinderen tot 16 jr. gratis). Aanvang concert uur. Kerk open: uur. De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en s avonds aan de kerk. Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester Jan Wilschut, tel en secretaris Leny Strohauer, tel.: of via Zie ook onze website Leny Strohauer JEUGDPAGINA Kinderleerhuis en jongerenleerhuis Het nieuwe jaar is al begonnen en dat betekent ook dat we met de leerhuizen gaan starten. In overleg met de beide predikanten hebben we de volgende indeling gemaakt: Kinderleerhuis woensdag 23 jan uur Groep 4 t/m 7 woensdag 30 jan uur Groep 4t/m 7 woensdag 30 jan uur ouders woensdag 6 feb uur Groep 4 t/m 7 Jongerenleerhuis. Groep 8 en klas 1 Donderdag 31 jan uur Woensdag 6 feb uur Dinsdag 12 feb uur Donderdag 21 feb uur Klas 2,3 en 4 Maandag 28 jan uur Dinsdag 5 feb uur Donderdag 14 feb uur Woensdag 20 feb uur De middagen en avonden zullen afwisselend geleid worden door ds. Christi Bartelink en ds. Martin de Geus, zo zullen de kinderen beide predikanten tegen komen. De ouders van groep 4 t/m 7 nodigen we dit jaar ook weer uit zodat zij op de hoogte zijn van wat wij zoal met de kinderen bespreken. Het zal fijn zijn als veel kinderen komen en we hopen dat de ouders ze motiveren om te komen. Wij bereiden ons al voor en we zien uit naar fijne bijeenkomsten. Zondag 3 februari vieren we de Maaltijd van de Heer, dit keer nog niet als afsluiting, maar wel met grote aandacht. Namens de leiding van Kinder- en Jongeren leerhuis, Florien Verhaar. Telefoon:

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl 25 september 2016-18.00 uur Thema: Deel je leven Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl Organist: Jan Teeuw Verbindende teksten: Gerard de Haan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Is ieder gemeentelid een diaken?

Is ieder gemeentelid een diaken? dit is een folder van diakonie van de hervormde gemeente van harmelen Is ieder gemeentelid een diaken? Is ieder gemeentelid een diaken? Nee, zult u waarschijnlijk zeggen. Maar dat is maar ten dele waar.

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Welkom en doel Persoonlijk AGENDA Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Hoe begin je en hoe groei je? Tips + verder aanbevolen + cadeautje gebed 1 Hoe hoor ik

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl 24 september 2017 18.00 uur Thema: Voor jong en oud Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl Organist: Bastiaan van der Pijl Verbindende teksten: Johan Crezee Inleidend orgelspel

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed op zondag 15 september 2013

Dienst van Woord en Gebed op zondag 15 september 2013 Dienst van Woord en Gebed op zondag 15 september 2013 In deze dienst zal Ds. Christi Bartelink v.d. Dool afscheid nemen van de Protestantse Gemeente de Levensbron te Ridderkerk Stenenstapeling Voorganger:

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Diaconale zondag 25 oktober 2015 Dorpskerk

ORDE VAN DIENST Diaconale zondag 25 oktober 2015 Dorpskerk ORDE VAN DIENST Diaconale zondag 25 oktober 2015 Dorpskerk Voorganger: ds. Roelof van Dijk Organist: Hans Vis M.m.v.: Orchestre Partout - 12 - - 2 - - 11 - Welkom Aansteken van de kaarsen Zingen Intochtspsalm:

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN 1 Eenheid in verscheidenheid Een eerste aanzet Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering, die op 20 mei 2014

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen

In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen Liturgie voor zondag 3 september 2017 Johanneskerk Leersum In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen Voorganger: ds. Evelyn Noltus Organist: Ton Blom Lector:

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent 7 december 2014 doopdienst voorganger: ds. N.J. Pronk organist: René van Dijken ouderling: mevr. J. de Greef

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie