CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 reductiedoelstellingen niveau 5"

Transcriptie

1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 1 / 17 Datum 01 juli 2015

2 0.0 Inhoudsopgave pagina 0.0 Inhoud Inleiding Referentie voor energieverbruik Reductie doelstellingen algemeen Reductie doelstellingen concreet 6 Tabel 1: Reductiedoelstellingen schematisch Energieprestatie indicatoren Verwachtingen 10 Tabel 2: Onderbouwing verwachtingen Voorgang reductiedoelen 11 Tabel 3: Gerealiseerde reductie Tabel 4: Gerealiseerde reductie Tabel 5: Monitoren scopes over jaren Colofon 17 Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 2 / 20 Datum 01 juli 2015

3 1.0 Inleiding Zoals in het energiemanagement actieplan van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV omschreven is het doel het continu verbeteren van de energieefficiëntie. Uiteindelijk draagt dit bij aan een beperking van de energiebehoefte en de vermindering van de CO₂-uitstoot van onze organisatie. De wijze waarop dit is geborgd binnen onze organisatie is middels de PDCA cirkel. Dit model ziet er als volgt uit: Ieder jaar zal dit model doorlopen worden. De stappen zien er als volgt uit: 1. Plan, in eerste instantie zullen de energieaspecten geïdentificeerd en beoordeeld worden. Daarna zullen de doelstellingen en programma s met betrekking op de energie bepaald worden. 2. Do, de maatregelen zullen geïmpliceerd worden. 3. Check, de prestaties zullen geëvalueerd worden. 4. Act, bij afwijkingen zullen er corrigerende en preventieve maatregelen opgesteld worden. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 3 / 20 Datum 01 juli 2015

4 2.0 Referentie voor energieverbruik Van der Meer heeft 2011 vastgesteld als referentiejaar. Op basis van de gewenste reductie over 5 jaar van 10% heeft Aannemingsbedrijf Van der Meer BV een doelstelling per jaar vastgesteld. Hieruit is voor de komende 5 jaar het volgende reductieplan opgesteld: Jaar 1 (2012) 2,0% Jaar 2 (2013) 6.0% Jaar 3 (2014) 8.0% Jaar 4 (2015) 9,0% Jaar 5 (2016) 10.0% Prioriteit is het behalen van de doelstelling over 5 jaar. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 4 / 20 Datum 01 juli 2015

5 3.0 Reductie doelstellingen algemeen 1. Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot 2. Afstemmen van transporten en personenvervoer, zodat de gereden kilometers zo laag mogelijk worden gehouden. Door efficiënt te plannen en opdrachten in een beperkt gebied rondom onze vestiging zien te verkrijgen. 3. Haalbaarheid onderzoeken om over te gaan op groene stroom voor de bedrijfslocaties; 4. Haalbaarheid onderzoeken om over te gaan op groen gas voor de bedrijfslocatie; 5. Bij vervanging of nieuw materieel (zoals aggregaten en kranen) naar energiezuiniger materieel of materieel met alternatieve brandstof (zoals elektrisch, LPG of biogas) 6. Haalbaarheid onderzoeken toepassen zonnecollectoren op daken bedrijfspand; 7. Bewustwording personeel over energieverbruik en CO2-uitstoot en maatregelen die medewerkers zelf kunnen nemen om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren (bijvoorbeeld het nieuwe rijden) Scope 3; 8. Medewerkers stimuleren tot gebruik van fiets als transportmiddel 9. Medewerkers stimuleren tot meerijden collega welke zelfde route aflegt. 10. Bewustzijn bij toeleverancier creëren door verplichte deelname aan CO2 Toolbox van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV. 11. Bewustzijn bij toeleverancier creëren door toezending van de twee interne nieuwsbrieven van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV. 12. Bewustzijn bij toeleverancier creëren door specifieke informatie voorziening over voortgang reductie doelstelling in scope Medewerkers toeleverancier verplichten tot het volgen van een cursus het nieuwe rijden 14. Het overleggen met de directie van de toeleveranciers over de inzet van emissie armere voertuigen/ materieel. 15. Medewerkers toeleverancier verplichten tot toepassen bouwplaatsregels van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV inzake CO 2. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 5 / 20 Datum 01 juli 2015

6 4.0 Reductie doelstellingen Concreet Om onze visie op het gebied van CO₂ en energiereductie ook daadwerkelijk te realiseren hebben wij hieronder concrete doelstellingen opgesteld. Aannemingsbedrijf Van der Meer richt zich hierbij op de reductie van Brandstofverbruik en CO₂ emissie. Tabel 1: Reductie doelstellingen schematisch Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 6 / 17 Datum 01 juli 2015

7 Toelichting Transport en productie 1. Vermindering van de uitstoot als gevolg van het verbruik van diesel dient te worden gerealiseerd door een aanpassing van het gebruiksgedrag van de bestuurders/machinisten. Tijdens toolboxmeetings zal herhaaldelijk worden benadrukt voertuigen niet onnodig stationair te laten draaien, en zuiniger te rijden. Daarbij wordt geïnformeerd over het nieuwe rijden en nieuwe draaien. Ook hierop gerichte bouwplaats regels moeten zorgen voor een gedragsaanpassing en vermindering van de uitstoot. 2. Door ritten te combineren, werk lokaal te verkrijgen binnen een straal van 50km en bezettingen van bedrijfswagens te optimaliseren hopen wij een besparing in gereden kilometers te realiseren en dus brandstof verbruik te realiseren 3. Als gedragsverandering niet effectief blijkt of niet snel genoeg verloopt zijn (in te bouwen) automatische start-stop-systemen en reeds geïnstalleerde track & tracé systemen in bedrijfswagens een optie om hiermee alsnog de gewenste besparingen te realiseren 4. Aanschaf van zuinigere auto s moet een direct zichtbaar resultaat opleveren in het verbruik per kilometer. Dit monitoren wij door dit verbruik aan de hand van tankregistraties te verifiëren, en niet van de voorgeschreven verbruikscijfers en conversiefactoren. Gezien de economische ontwikkelingen op de markt zal naar verwachting relatief weinig (nieuw) materieel en voertuigen worden aangeschaft. 5. Elektrisch gereedschap is de toekomst. Als echter meer elektrisch gereedschap voor professionele doeleinden kan worden ingezet, dan doen wij bij vervanging deze investering. Het elektrisch gereedschap moet daarbij eerst getest worden in de praktijk en voldoen aan minimaal dezelfde gebruikskwaliteit als het motorgereedschap. 6. Alternatieve brandstoffen, zoals Liquid Natural Gas (LNG) en Liquid Bio Methaan (LBM) kunnen worden ingezet, als vast staat dat de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen hiermee inderdaad gereduceerd wordt. Ook de investering voor zonnepanelen op daken, led verlichting en op materieel is verder onderzocht. 7. Voor een selectie van chauffeurs zal de cursus het nieuwe rijden worden verzorgd. Op basis van uitstoot, rijgedrag, transportmiddel zal hierin een keus gemaakt worden. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 7 / 17 Datum 01 juli 2015

8 Toelichting Gas- en Elektraverbruik op kantoor en werkplaats 1. Het elektriciteit verbruik is 3.36% van de totale CO₂ uitstoot. Door contracten over te sluiten naar groene stroom is reductie mogelijk. 2. Onderzoek wordt gedaan naar zonnepanelen op daken en het toepassen van led verlichting om de uitstoot bij elektraverbruik te verlagen. 3. Zowel binnendienstpersoneel als medewerkers van de werkplaatsen zijn zich niet altijd bewust wat zij zelf kunnen doen aan extra besparingen. Bewustwording en draagvlak voor het CO₂ en energiebeleid willen we creëren, zodat medewerkers actief mee gaan denken over reductiemaatregelen en zuiniger met machines en apparatuur omgaan. Toelichting reductiedoelen scope 3 1. Medewerkers stimuleren tot gebruik van fiets als transportmiddel Tijdens persoonlijke (functionering gesprekken) zal bij betreffende medewerkers gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden en de haalbaarheid hiervan. 2. Medewerkers stimuleren tot meerijden collega welke zelfde route aflegt. Tijdens persoonlijke (functionering gesprekken) zal met betreffende medewerkers gekeken worden naar meerijd mogelijkheden en de haalbaarheid hiervan. 3. Bewustzijn bij medewerkers toeleveranciers creëren door verplichte deelname aan CO2 Toolbox van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV. Hiervoor zullen zij tijdig een uitnodiging ontvangen vanuit onze organisatie. 4. Bewustzijn bij medewerkers toeleveranciers creëren door toezending van de twee interne nieuwsbrieven van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV. 5.Bewustzijn bij toeleveranciers creëren door specifieke informatie voorziening over voortgang reductie doelstelling in scope 3. Na berekening van deze scope 3 emissies zullen deze persoonlijk besproken worden op directie niveau met de nummer 1 leverancier. Reductiedoelstellingen en haalbaarheid is een agenda punt. 6. Medewerkers bij toeleveranciers stimuleren tot het volgen van een cursus het nieuwe rijden. Dit punt zal persoonlijk besproken worden op directie niveau met de leveranciers. 7. Het overleggen met de directie van de toeleveranciers over de inzet van emissie armere voertuigen/ materieel. Dit punt zal persoonlijk besproken worden op directie niveau met de leveranciers. 8. Medewerkers van toeleveranciers verplichten de onder D participatie opgezette bouwplaatsregels toe te passen. Naleving vindt plaats middels controle en schriftelijke werkplekinspecties. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 8 / 20 Datum 01 juli 2015

9 5.0 Energieprestatie indicatoren Volgens NEN-ISO dienen indicators voor het monitoren van performance vastgelegd te worden. Om een vergelijking van de emissies tussen de verschillende perioden van rapportage te kunnen maken zijn maatstaven bepaald. Op basis van deze maatstaven kunnen de meetresultaten vergeleken worden. Voor Aannemingsbedrijf van der Meer is in basis de omvang van de omzet de maatstaaf om de meetresultaten te vergelijken. De emissie performance indicator voor ons is de CO₂ uitstoot per euro omzet (gram uitstoot/ euro). Verfijning in indicatoren zijn; - Uitstoot gram per draaiuur materieel Scope 2 - Uitstoot gram per kilometer goederenvervoer Scope 2 - Aantal kilometer per liter brandstof goederenvervoer Scope 2 - Uitstoot CO 2 verbruik gas en elektra per jaar Scope 1 & 2 - Uitstoot gram per kilometer leveranciers Scope 3 - Verbruik aantal liters diesel leveranciers per draaiuur Scope 3 - Uitstoot gram per kilometer woon-verkeer privé Scope 3 Er zal jaarlijks een vergelijking worden gemaakt tussen het verbruik van het desbetreffende jaar, het voorgaande jaar en het referentiejaar. Deze meetresultaten worden verwerkt en bewaard in ons handboek onder hoofdstuk B Reductiedoelstellingen. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 9 / 20 Datum 01 juli 2015

10 6.0 Verwachtingen Aannemingsbedrijf van der Meer verwacht in de komende jaren totaal minder CO₂ uit te stoten dan in referentiejaar Dit komt omdat de uitstoot van CO₂ gereduceerd kan gaan worden door middel van de genoemde maatregelen. De maatstaaf uit paragraaf 3.3 van het energiemanagement programma biedt de mogelijkheid om deze reductie mee te nemen in de verwachtingen. Onderbouwing; Goederenvervoer. Het nieuwe rijden / Brandstoffen Gedrag/ bewustwording materieel Tabel 2: Onderbouwing verwachtingen Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 10 / 20 Datum 01 juli 2015

11 7.0 Voortgang reductiedoelstellingen Scope 1 1. Haalbaarheid onderzoeken toepassen zonnecollectoren op daken bedrijfspand; 2. Haalbaarheid onderzoeken om over te gaan op groene stroom voor de bedrijfslocaties; 3. Bewustwording personeel over energieverbruik en CO2-uitstoot en maatregelen die medewerkers zelf kunnen nemen om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Scope 2 1. Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot (gedragsverandering) 2. Afstemmen van transporten en personenvervoer, zodat de gereden kilometers zo laag mogelijk worden gehouden. Door efficiënt te plannen en opdrachten in een beperkt gebied rondom onze vestiging zien te verkrijgen. 3. Materieel aanpassing ten behoeve van CO2 reductie; 4. Aanschaf van zuinigere auto s moet een direct zichtbaar resultaat opleveren in het verbruik per kilometer. 5. Bij vervanging of nieuw materieel (zoals aggregaten en kranen) naar energiezuiniger materieel of materieel met alternatieve brandstof (zoals elektrisch, LPG of biogas) 6. Trainingen het nieuwe rijden Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 11 / 17 Datum 01 juli 2015

12 Tabel 3; Gerealiseerde reductie 2014; Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 12 / 17 Datum 01 juli 2015

13 Tabel 5; Monitoren scopes over jaren; Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 13 / 20 Datum 01 juli 2015

14 Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 14 / 20 Datum 01 juli 2015

15 Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 15 / 20 Datum 01 juli 2015

16 Conclusie; Kijkend naar de reductiedoelstellingen 2011 tot en met 2014; Scope 1 1/ Bewustwording medewerkers; Wanneer wij naar deze absolute getallen kijken zien we bedrijfbreed een daling van de CO2 uitstoot; Eigen gasverbruik kantoor Elektriciteitsverbruik kantoor en loods ton ton Goederenvervoer ton Zakelijk personenvervoer ton Bedrijfsvoertuigen personenvervoer ton * Deze toename komt door meer bedrijfsvoertuigen personen vervoer. Niet door meer uitstoot per gereden km. (zie onderbouwing pagina 12) De maatregelen om bewustwording te creëren heeft een positieve werking op de CO 2 -uitstoot. Er worden zuinigere kilometers gereden dan voorheen. De toolboxen hebben hierbij een belangrijke bijdrage. 2/ Inzet materieel/ bouwplaatsregels (zie hoofdstuk 4) Resultaat hiervan is dat er wel meer CO 2 uitstoot is in 2014 maar per draaiuur een daling is van 2.88 gram per draaiuur. Dit is 45% reductie per draaiuur. Reëel wordt geacht 2/3 (30%) toe te wijzen aan reductie door bouwplaatsregels. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 16 / 17 Datum 01 juli 2015

17 3/ Materieelaanpassing/ gedrag (zie hoofdstuk 4) Resultaat hiervan is dat er wel meer CO 2 uitstoot is in 2014 maar per draaiuur een daling is van 2.88 gram per draaiuur. Dit is 45% reductie per draaiuur. Reëel wordt geacht 1/3 (15%) toe te wijzen aan reductie door materieel wijzigingen / aanpassingen. 4/ Aanschaf zuinigere transportmiddelen bij vervanging Zuiniger transportmiddelen zijn aangeschaft in De uistoot per gereden kilometer is als volgt gedaald; Personenvervoer en zakelijk vervoer jaar Uitstoot CO2 personenvervoer Kilometers Uitstoot g CO2 per kilometer , , , ,950 Tweemaal per jaar worden de medewerkers geïnstrueerd over het nieuwe rijden. Ook dit heeft zijn bijdrage aan de reductie van de uitstoot per gereden kilometer. Langzaam aan wordt zichtbaar dat de maximaal haalbare reductie wordt bereikt. 5/ Aanschaf zuiniger materieel bij vervanging Materieel welke significante verschillen maken zijn nog niet vervangen. Doelstelling blijft staan voor In 2014 is er onderzoek gedaan naar het vervangen van de vrachtwagen. Gezien de kosten van een nieuwe vrachtwagen en de afschrijving op de huidige vrachtwagen is besloten nog niet over te gaan op vervanging van de vrachtwagen. In 2015 wordt de vrachtwagen opnieuw bekeken en onderzoek gedaan naar vervanging van een tractor en twee mobile kranen. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 17 / 20 Datum 01 juli 2015

18 6/ Cursus nieuwe rijden Vrachtwagen jaar liter kilometer aantal kilometer per liter , , , ,785 Resultaat hiervan is dat de vrachtwagen zuiniger is gaan rijden tot en met In 2014 is er weer een hoger verbruik. Momenteel wordt de reden hiervan onderzocht. Scope 2; 1/ Alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie. Zonnecollectoren zijn toepasbaar op het bedrijfspand. Gezien de kosten, terugverdientijd en verwachte CO 2 -reductie is het op dit moment niet rendabel om te investeren in zonnecollectoren. Doelstelling vervallen 2/ Groene stroom. Onderzoek is uitgevoerd naar groene stroom, maar tot heden niet toegepast vanwege onduidelijkheid over de definitie groene stroom. Groene stroom is in Nederland duurzaam opgewekte stroom conform criteria 4.3 SKAO. Bij diverse aanbieders is nu een offerte opgevraagd. In 2015 doelstelling verwezenlijken. 3/ Bewustwording binnen scope 2 Uitstoot elektriciteitsverbruik is gereduceerd van ton in 2011 tot 17,34 ton in Reductie is 2.09 ton = 11% Scope 3 1. In de loop van 2015 vinden er weer functioneringgesprekken plaats met de eigen medewerkers. Een van de bespreekpunten van de agenda zal het stimuleren tot gebruik van fiets als transportmiddel voor woon-werkverkeer zijn. 2. In de loop van 2015 vinden er weer functioneringgesprekken plaats met de eigen medewerkers. Een van de bespreekpunten van de agenda zal zijn het stimuleren tot meerijden met een collega welke zelfde route woon-werkverkeer aflegt. Resultaat over 2014 is geen reductie en geen stijging. Deze doelstelling krijgt opvolging in 2015 Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 18 / 20 Datum 01 juli 2015

19 3. Bewustzijn bij medewerkers toeleveranciers creëren door verplichte deelname aan CO2 Toolbox van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV. Hiervoor zullen zij tijdig een uitnodiging ontvangen vanuit onze organisatie. 4. Bewustzijn bij medewerkers toeleveranciers creëren door toezending van de twee interne nieuwsbrieven van Aannemingsbedrijf Van der Meer BV. 5.Bewustzijn bij toeleveranciers creëren door specifieke informatie voorziening over voortgang reductie doelstelling in scope 3. Na berekening van deze scope 3 emissies zullen deze persoonlijk besproken worden op directie niveau met de nummer 1 leverancier. Reductiedoelstellingen en haalbaarheid is een agenda punt. 6. Medewerkers bij toeleveranciers stimuleren tot het volgen van een cursus het nieuwe rijden. Dit punt zal persoonlijk besproken worden op directie niveau met de leveranciers. 7. Het overleggen met de directie van de toeleveranciers over de inzet van emissie armere voertuigen/ materieel. Dit punt zal persoonlijk besproken worden op directie niveau met de leveranciers. 8. Medewerkers van toeleveranciers verplichten de onder D participatie opgezette bouwplaatsregels toe te passen. Naleving vindt plaats middels controle en schriftelijke werkplekinspecties. Over 2014 is een reductie bewerkstelligd van liter brandstof per draaiuur. In de onderbouwing het volgende te zien; - Er worden voortuigen ingezet welke zuiniger rijden (meer kilometers per liter) - De gemiddelde reisafstand per werkdag is afgenomen - Er zijn minder asfalteer werkzaamheden welke veel brandstof vragen. Hier tegenover staan meer draaiuren kranen maar verbruiken minder per draaiuur. - Transport geeft een daling van 1.48 liter brandstof per werkdag - Materieel op werklocatie geeft een daling van liter per werkdag. Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 19 / 20 Datum 01 juli 2015

20 8.0 Colofon Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bezoekadres: Verbreepark 23 Postcode en plaats: 2731 BR Benthuizen Postadres: Postbus 3 Postcode en plaats: 2730 AA Benthuizen Telefoon: (079) Fax: (079) Internet: Contactpersoon: dhr. L. van der Meer (directeur) Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann pagina 20 / 20 Datum 01 juli 2015

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie