Een gesprek met het SKIPOV-bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gesprek met het SKIPOV-bestuur"

Transcriptie

1 Jaargang 9, juli 2005 N i e u w s b r i e f SKIPOV Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle medewerk(st)ers van SKIPOV en SPV, de vervangcentrale, Bestuur, Postactieven en externe instanties. De nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website Reacties en suggesties m.b.t. deze en volgende edities kunt u sturen naar: SKIPOV Postbus AJ Veghel of -adres: In dit nummer: Gesprek met SKIPOV-bestuur 1+2 Lumpsum 2 Portret Ad van den Brand 3 Mededeling P&O 4 Nieuwe Techniek Coördinator 4 De Empel neemt afscheid van twee collega s 4 Edith Stein behaalt het BVL label 4 Dat ging naar Den Bosch toe... 5 Spelenkisten 5 Goed doel actie Rabobank/SPV 5 De Empel viert straatspeeldag en behaalt BVL label 6 Laatste schooldag 6 Verslaggevers gezocht 6 Tyrone in de finale 6 Agenda 6 Geboortes 6 ASSERTIVITEIT IN ALLE GELEDINGEN IS NODIG OM ONS ZO GOED MOGELIJK TE LATEN FUNCTIONEREN Een gesprek met het SKIPOV-bestuur Achter de schermen van SKIPOV opereert een 5-koppig bestuur, bestaande uit Marleen Teunis, Ad Versteegen, Marie-Louise v. Lieshout, Martien Korsten en Nol v. Laarhoven. Vanaf de werkvloer wordt nogal eens met argusogen gekeken naar de werkzaamheden van deze bewindslieden. De afstand tussen beide werkvelden lijkt groot. Hans van der Wijst ging namens de Skipov-Nieuwsbrief in gesprek met Marleen Teunis en Ad Versteegen om te achterhalen of die kloof werkelijk zo groot is als ie lijkt. Bevlogenheid viel hem ten deel... Hoe word je bestuurslid van SKIPOV? In de meeste gevallen word je ervoor gevraagd. Als bestuur zoek je naar bepaalde kwaliteiten en via via kom je dan bij kandidaten terecht die het plaatje compleet kunnen maken. Da s overigens niet zo gemakkelijk, want het aantal geïnteresseerden voor dergelijke volledig onbezoldigde functies is dun gezaaid. Zo komt het dat we besloten hebben nieuwe bestuursleden voortaan te werven via een advertentie. We plaatsen binnenkort een advertentie omdat de functie van voorzitter vacant komt (per neemt voorzitter Marleen Teunis afscheid). Waarom wordt iemand bestuurslid van SKIPOV? Vooral vanwege maatschappelijke betrokkenheid. In het geval van SKIPOV is natuurlijk ook het opvoedkundige aspect een belangrijke reden. Sommigen van ons hebben nog nauwe contacten met de basisschool, door hun kinderen, en stellen hun expertise op een bepaald gebied dan in dienst van de organisatie waar de school van hun kroost onder valt. Besturen geeft je de mogelijkheid vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de omgeving. Verder biedt een bestuursfunctie je ook de mogelijkheid om de eigen blik te verbreden, om er iets van je eigen professie in te leggen. Iets waar beide partijen voordeel van kunnen hebben. Hoeveel tijd kost het je? In uren omgerekend zijn de meeste bestuursleden gemiddeld een dag per maand bezig met allerlei bestuurstaken. Als voorzitter is dit een halve dag per week. De ene keer is het meer dan de andere. Het laatste anderhalf jaar is het echter vooral méér geweest. Sommigen onder ons waren zeker twee dagen per week bezig en op pad om de problemen die we nu grotendeels achter de rug hebben aan te pakken. Is het dan nog wel leuk? Het is leuk om met een aantal professionals, vanuit verschillende invalshoeken, samen te besturen. Het hangt natuurlijk ook af van de samenstelling van een bestuur. In ons geval is de sfeer erg goed. Dan blijft het leuk en uitdagend, zeker het laatste jaar waarin geen dag hetzelfde was. Je kunt enorm genieten als iets goed gaat draaien en de goede kant opgaat. Organisatorisch vooruitkijken en je blijven ontwikkelen is een enorme uitdaging en het geeft een kick als het dan ook lukt. Bovendien leer je er ontzettend veel van. Denk aan het ontwikkelen van strategieën, nieuw beleid opzetten en het politieke spel dat je moet leren spelen om iets voor elkaar te krijgen. Is het noodzakelijk om als bestuurslid van SKIPOV een onderwijsachtergrond te hebben? Nee. Soms is het juist heel goed om vanuit een andere invalshoek bepaalde problematiek te lijf te gaan en oplossingen te bedenken. Hebben we een bepaalde expertise niet in huis, dan zal die ingehuurd moeten worden. Overigens mogen wij als bestuur zeker niet klagen over een gebrek aan onderwijskennis. Zo is Martien Korsten rector van een grote OMO-school in Tilburg en Marie-Louise v. Lieshout onderwijskundige. We kunnen dus aardig meepraten en meesturen als het gaat om SKIPOV-koersbepalende zaken. Onze primaire taak is echter overkoepelend, kaderscheppend bezig zijn. In tegenstelling tot

2 wat veel mensen denken zijn we nauwelijks bezig met individuele zaken. Wat er zich op de afzonderlijke scholen afspeelt heeft natuurlijk wel onze aandacht, maar is geen basis van ons beleid. Hoe ver staat het SKIPOV-bestuur van de werkvloer af? Eigenlijk vrij ver, maar door de huidige koersverandering hopen we die afstand te verkleinen. Zeker als het de afstand betreft waar velen op doelen als het gaat om beslissingen nemen. Vaak wordt gedacht dat een bestuur inhoudelijk stuurt. Dit is niet het geval. In onze beleving wordt de laatste jaren ook wel erg gemakkelijk de verantwoordelijkheid bij het bevoegd gezag neergelegd. Door procesmatig die verantwoordelijkheden weer neer te leggen op de plaatsen waar ze eigenlijk thuishoren hopen we het ondernemerschap binnen iedere SKIPOV-school weer van de nodige prikkels te voorzien. Wellicht dat we dan over een tijdje weer wat informeler bij directies kunnen informeren hoe het loopt. Tenslotte moeten zíj het managen nu weer volledig in eigen beheer nemen, zodat wij slechts over hun schouders mee hoeven te kijken. Het SKIPOV-bestuur, maar ook de teams van alle scholen gaan een spannende tijd tegemoet. Goed samenspel tussen bestuur, algemeen directeur, directies, GMR, MR en personeel wordt de inzet. Hoe meer assertiviteit aan de onderkant, hoe beter wij kunnen functioneren! Uiteraard moet er een bepaalde mate van controle aanwezig blijven, want als je niet gecontroleerd wordt (ook wij niet!), weet je nooit dat je iets goed doet, oftewel krijg je nooit een compliment. Hoe belangrijk zijn MR s en GMR voor jullie? Erg belangrijk, maar ook hier geldt: Niet alleen maar controlerend, maar ook invoerend bezig zijn. Mee helpen ontwikkelen en jezelf laten horen. Die praktische inbreng is van wezenlijk belang voor ons functioneren. Het voorkomt dat wij, toch wat meer op afstand, beslissingen moeten nemen die later als verkeerd, bemoeizuchtig of autoritair worden uitgelegd. En dat terwijl men zelf de kans op opbouwende inbreng heeft laten liggen. Wat zijn jullie wensen of wenselijke veranderingen voor de (nabije) toekomst? Dat directeuren en leraren kunnen blijven zeggen lekker in hun vel te zitten. Dat het spoor dat we nu volgen het juiste blijkt te zijn en voor verlichting en verbetering zorgt. En dat iedere afzonderlijke SKIPOVver het gevoel heeft wel degelijk invloed te kunnen hebben op algemeen beleid. Dat binnen de eigen schoolmuren die omslag merkbaar wordt en men wellicht gemakkelijker een mening naar buiten ventileert. En dat die dan via de directies sneller bij ons komt. Wat is jullie devies voor het SKIPOVpersoneel? Dat iedereen kan doen wat ie leuk vindt en waar ie goed in is. Fluitend naar je werk gaan! En als dat niet zo is, dat ie zich dan meldt... Invoering Lumpsum, we gaan op weg! De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de keuze om ons te begeleiden is gevallen op KPMG. Er zijn 7 aanbieders geweest die allen gewaardeerd zijn aan de hand van dezelfde objectieve criteria. De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de keuze om ons te begeleiden is gevallen op KPMG. Er zijn 7 aanbieders geweest die allen gewaardeerd zijn aan de hand van dezelfde objectieve criteria. Deze strenge selectieprocedure vormt een onderdeel om te kunnen meedingen naar een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). KPMG is één van de grotere accountantskantoren van Nederland en richt zich met haar advies ook sterk op het onderwijs. Om zorg te dragen voor de beste kwaliteit werkt KPMG in deze opdracht samen met het onderwijsadministratiekantoor doo. De voorbereidingen worden nu getroffen om daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Zo zal voor de zomervakantie een concept opleidingsplan, uitvoeringsplan en zorgplan zijn opgesteld. Er is een voorstel gemaakt van bijeenkomsten en workshopdata. Deze planning loopt tot en met het einde van het jaar Dit voorstel wordt verder in overleg vastgesteld om daarna zo snel mogelijk gecirculeerd te worden. We willen u ruim van tevoren aangeven wanneer en op welke wijze u betrokken raakt bij de invoering rondom lumpsum. Niet iedereen krijgt in dezelfde mate te maken met de gevolgen van de invoering van Lumpsum. De ommekeer in denken vanuit fre s naar denken in euro geldt voor iedereen. Echter dat ook verder omzetten in beleid, budgetten, begrotingen en dergelijke, ligt op het bordje van een beperkte groep. Daarom zijn er twee algemene bijeenkomsten georganiseerd met al het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Hier staat met name de gedachtegang achter Lumpsum centraal en wat dat voor jullie betekent. Daarnaast zijn er workshops (soms van twee dagen) georganiseerd voor Bestuur, bovenschoolsmanagement, schoolmanagement, GMR en MR. U ziet dat we weer een stap verder zijn om te komen tot daadwerkelijke stappen in het doorvoeren van Lumpsum binnen SKIPOV. Vanuit de werkgroep zullen we u op de hoogte houden van de voortgang, daar dit iets is dat ieder van ons in meer of mindere mate zal raken. 2 S K I P O V N i e u w s b r i e f

3 N i e u w s b r i e f DAT GING NAAR DEN BOSCH TOE... Op vrijdag 29 april togen een twaalftal vervangers, poolers en coördinatrices richting de Brabantse hoofdstad om wat team te builden, wat bij te kletsen en wat sfeer, maar ook iets anders te proeven. Het grootste gedeelte van het selecte gezelschap begon met een onvermijdelijke Bossche bol, gecombineerd met een straf bakje koffie of iets helderder glaasje thee. Wat tijdsdruk zorgde ervoor dat sommigen er een haastklus van moesten maken (mondhoeken en kleding bleven dus niet ongeschonden), omdat het volgende programmaonderdeel drijvend klaar lag voor de deur van ons startetablissement. Inderdaad, we gingen varen. En wel op de Binnen-Dieze. Een prachtig gerestaureerde route, die grotendeels onder huizen en wegen door gaat en een mooi beeld geeft van al het oude dat s Hertogenbosch te bieden heeft. Ook voeren we even over een stuk water búiten de stadsmuren, langs natuurgebied Het Bossche Broek. Daar kwamen we te weten dat één van ons...eerste letter M...laatste letters arijke... dat mooie stuk natuur in haar jeugdjaren zéér frequent met een bezoek vereerde. Niet zozeer vanwege de liefde voor flora en fauna, maar meer de liefde voor iets/ iemand anders. Ook natuur dus... Een klein uurtje later meerden we weer aan bij de opstapplaats. Van daar ging het richting hart van de stad, de Markt. Onder het genot van een drankje kreeg iedereen een foto/vraag/zoek/puzzeltocht in de handen geduwd. In 3 groepjes gingen we op weg. De organisatie had bewust gekozen voor een kinderversie van de zoektocht, omdat volwassenen op hun vrije dag nog wel eens wat steekjes willen laten vallen als er iets serieus ondernomen moet worden. De keuze voor de kindertocht bleek volledig gerechtvaardigd. Ruim anderhalf uur later en de nodige omwegjes verder zaten we wéér op de Markt. Wéér aan een drankje om even later wéér in beweging te moeten komen voor wéér een verandering van omgeving. Onze laatste Bossche verblijfplaats was er vooral op gericht de inwendige mens te versterken. Dat gebeurde op lekker krachtige wijze. Drie gangen, veel (onderwijs)praat en de nodige vloeibare ondersteuning vormden de belangrijkste ingrediënten van het etentje dat deze zeer geslaagde avond afsloot. De organisatie mocht zich een pluim op de hoed steken. Ruim na middernacht keerde de SKIPOVdelegatie huiswaarts. Op enkele die-hards na, die op de Veghelse Markt nog even evalueerden hoe het er in Den Bosch aan toe ging... SPELENKISTEN Nooit eens gedacht bij een leuke activiteit op school: Nou hadden we toch wat méér of ánder spelmateriaal moeten hebben? Dat kan, want de sportcommissie van de Veghelse basisscholen heeft drie stevige kisten boordevol spelmateriaal. En die zijn te huur! Voor één of meerdere Goed doel actie Rabobank en SPV dagen. Of zelfs voor een hele week. Wil je de kisten één dag lenen, dan kost dat 10,-. Een hele week kost 20,-. Te geef inderdaad. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet je de kisten zelf halen en brengen. En verloren of kapot materiaal moet vervangen worden. De kisten staan op basisschool t Ven. Marijke Derksen van De Tuimelaar en Jan Dortmans van t Ven beheren samen Enkele weken geleden had o.a. SPV de mogelijkheid zich in te laten schrijven voor de Goed Doel Actie van de Rabobank, waarbij men in aanmerking kon komen voor een sponsoring van een goed doel binnen de vereniging en / of Stichting. SPV behoort helaas niet tot de 1e, 2e of 3e genomineerde die op donderdag 26 mei 2005 door het klankbordpanel van de bank zijn gekozen. Aangezien het klankbordpanel het project van SPV Aanschaf van muziekinstrumenten voor de diverse peuterspeelzalen een warm hart toe draagt, heeft SPV een financiële ondersteuning ontvangen ten bedrage van 150,=. Wij wensen SPV veel succes met de kisten. Wil je gebruik maken van de kisten, neem dan contact op met Jan Dortmans (tel. t Ven ). Een naar HYPERLINK is ook prima. Maak gebruik van ons aanbod, want voor weinig euro s hebben kinderen veel plezier. Namens de sportcommissie, Marijke Derksen en Jan Dortmans. het realiseren van het project, zo geeft de Rabobank aan in hun schrijven. J a a r g a n g 9, j u l i

4 N i e u w s b r i e f Portret : Ad van den Brand In het vroegere SKIPOV-personeelsblad waren de middenpagina s steevast ingeruimd voor een ZELFPORTRET. Daarin gaf een geselecteerde Skipovver zichzelf min of meer bloot op allerlei wetenswaardige terreinen. Op verzoek keert dit veel gelezen lichten van iemands doopceel terug in de huidige SKIPOV-nieuwsbrief. Het eerste slachtoffer is Ad van den Brand. Ad neemt binnenkort na 42 jaar afscheid van zijn onderwijs. Zijn loopbaan begon in 1962 in Den Bosch op de Pater Damiaanschool. Na militaire dienst volgde jongensschool Sint Franciscus in Zeeland. Via de Petrusschool in Uden belandde hij in 1973 op de Maria ter Heideschool in Mariaheide. Als hoofd der school. In augustus 2002 begon Ad bovenschools voor SKIPOV te werken als projectmanager met o.a. de taken: werving en selectie, scholing/nascholing binnen SKIPOV, invoering Techniek in het primair onderwijs, contacten VO wat betreft plaatsing stagiaires, Pabo-assessments, verantwoordelijkheid vervangerscentrale, postactievenbeleid en seniorenbeleid. Per 1 augustus a.s. komt hieraan een eind en gaat Ad met FPU. ZELFPORTRET AD VAN DEN BRAND Wat is je huidige gemoedstoestand? Een dubbel gevoel. Aan de ene kant n goed gevoel om meer tijd voor andere zaken te krijgen, aan de andere kant zal ik de contacten zeker gaan missen en dat is geen goed gevoel. Waar ben je het liefst mee bezig (zowel privé als op het werk)? Privé: Met mijn kleinkinderen. Ik kook graag en ben regelmatig op de tennisbaan te vinden. Ik heb nog wat bestuurlijke taken en kan wat meer aandacht gaan besteden aan mijn hobby: De Nederlandse Molen. Verder geniet ik ervan om anderen te kunnen helpen. Werk: Met mensen. Sociale activiteiten. Liever dan beleidsmatige stukken produceren. Wie zijn jouw helden? Buiten mijn gezin zijn dat de mensen die zich dienstbaar opstellen en daarbij niet op de voorgrond willen treden. Aan wie erger je jezelf? Aan mensen waarvan je niet op aan kunt. Mensen die de schone schijn ophouden. Wat zijn jouw dagdromen? Heb ik eigenlijk niet. Ben teveel realist en houd me daar dus niet mee bezig. Wat is jouw definitie van geluk? Geluk overspoelt je leven als je fijne mensen om je heen hebt en gezond mag blijven. Dan heb je geluk! Welke eigenschap waardeer je in een man/vrouw? Warme belangstelling voor de ander. Wat is je grootste ondeugd? Ben soms wel ondeugend. In huiselijke kring word ik nog al eens een workaholic genoemd. Van wie of waarvan heb je het meest geleerd? Het klinkt afgezaagd, maar van m n fouten en van de vaak goede adviezen van Netty. Wat beschouw jij als je grootste mislukking? Kan ik zo een, twee, drie niet bedenken, of het moet de aankoop van m n eerste auto zijn geweest. Waarom vertel ik hier maar niet. Als je iets aan jezelf kon veranderen, wat zou dat dan zijn? Dat ik wat gemakkelijker NEEN kan zeggen als er een beroep op mij wordt gedaan. Wat is de beste plek om te wonen? Ik ben erg tevreden met m n huidige plek. Waar ben je het meest aan gehecht? Aan mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en goede vrienden. Hoe ga je terugkijken op je onderwijsjaren? In ieder geval met dankbaarheid. Het was een fantastische tijd, die ik voor geen goud had willen missen. Zou het zo weer over willen doen. Dus jaren terug een goede beroepskeuze gedaan. Noem enkele memorabele gebeurtenissen in je lange onderwijsloopbaan Een nieuwe methode invoeren ging in mijn begintijd wat sneller. Na de vakantie kwam het hoofd der school met een stapel nieuwe rekenboeken binnen. Hier beginnen we mee dit jaar. Daarmee was de kous af. Ik heb de tijd meegemaakt dat we nog 6 dagen in de week naar school gingen. Zaterdagmorgen werd dan de catechismus overhoord. Vergaderen deden we toen twee keer per jaar. Eenmaal om de klassenverdeling te bespreken (meer n mededeling) en het schoolreisje voorbereiden. De rest gebeurde in de wandelgangen. Bij mijn eerste directeur, de heer Elskamp in Den Bosch, kreeg ik het advies om bij een oudergesprek altijd een tafel tussen mij en de ouder te houden. Wel zo veilig. De Graafseweg behoorde bij ons wervingsgebied. Koninginnedag Als scheidsrechter een voetbalwedstrijd gefloten, daarna enkele pilsjes gedronken (ik denk enkele teveel). Lig ik op de bank bij te komen. Wordt er gebeld en staan 2 afgevaardigden van het Schoolbestuur uit Mariaheide op de stoep. Of ik de benoeming als hoofd in Mariaheide wil aanvaarden. Ik was daar heel blij mee, maar nog blijer toen ze weer gingen, vanwege mijn belabberde gesteldheid. De meeste indruk hebben op mij twee branden gemaakt. Als eerste de gymzaal die afbrandde toen ik net in Mariaheide begonnen was. De tweede brand was echter veel triester: heel de kleuterafdeling, al het film- en documentatiemateriaal ging hierbij verloren en er was veel rooken waterschade. Er bleek opzet in het spel, maar een dader is nooit gevonden. Reageer zo kort mogelijk op de volgende woorden: SKIPOV - n Bundeling van krachten van Veghelse basisscholen. Jeugd van tegenwoordig - Wens ik een fijne en succesvolle onderwijstijd toe. Techniek - Ligt me na aan het hart en is waardevol in de ontwikkeling van ieder kind. Euro - Ik had er graag evenveel als guldens. Waarden en normen - De meest gehoorde kreet in de afgelopen jaren en niet alleen in onderwijsland. Wat is jouw devies voor ons... de achterblijvers...? - Blijf plezier houden in je mooie werk. Door Hans v.d. Wijst J a a r g a n g 9, j u l i

5 Nieuwe Techniek coördinator SKIPOV Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt Hans v.d. Wijst het techniek-stokje over van Ad v.d. Brand. Hans, momenteel nog fulltime pooler, zal daarvoor één dag per week flexibel ter beschikking krijgen. Zijn werkzaamheden zullen o.a. gaan bestaan uit deelname aan het platform Techniek = Troef (T=T). Een platform waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs uit Veghel, Uden en Schijndel vertegenwoordigd zijn om techniek zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen van de jeugd. Dit platform is ondermeer verantwoordelijk voor de jaarlijkse techniekmanifestatie Thematech, terwijl onder de noemer Maak t Samen bedrijfsbezoeken worden georganiseerd voor leerlingen van groep 8 (soms 7). Tenslotte zal via het VTB-traject praktische invulling moeten worden gegeven aan het stimuleren van techniek in het basisonderwijs. SKIPOV denkt in Hans v.d. Wijst een waardige opvolger gevonden te hebben voor Ad v.d. Brand die per onze organisatie gaat verlaten. Basisschool De Empel neemt afscheid van twee collega s Basisschool De Empel neemt afscheid van twee collega s aan het einde van dit schooljaar. Saskia Talen startte op onze school per 1 augustus 2000 en Laura van Nunen per 8 januari Beiden gaan nu het onderwijs verlaten. Dit heeft te maken met hun persoonlijke omstandigheden. Als parttimer sinds de geboorte van haar eerste kind voelt Saskia de extra druk die er rust op de schouders van een parttimer leerkracht. Zij wil zich voorlopig meer richten op haar gezinssituatie en neemt dus voor een aantal jaren afscheid van het onderwijs. Laura is door verhuizing wat verder van school komen wonen en ziet tegelijkertijd nieuwe kansen om als personeelsmedewerker in de zaak van haar partner te gaan werken. Wij danken beiden voor hun grote inzet voor onze school en wensen hen een fraaie toekomst. Het team van De Empel Erp. Edith Stein behaalt het BVL label Op woensdag 1 juni 2005 werd aan basisschool Edith Stein het BVL label uitgereikt door: Dhr v.d. Veer (provincie N.Br.) en Dhr. Van Bree (wethouder) tijdens de landelijke straatspeeldag. Na het officiële gedeelte konden de kinderen in groepen diverse spellen doen; gewoon op straat!!!! Tijdens deze straatspeeldag plaatsten wij ook een aantal Prikkers. Met deze Prikkers vroegen wij nadrukkelijk de aandacht voor diverse onveilige plaatsen in de directe omgeving van onze school. De bocht, de Reibroekstraat en de Pastoor Clercxstraat (tijdens de bouw van de appartementen). Het BVL certificaat kregen we niet zomaar. We moesten kunnen verantwoorden dat we structureel aandacht schenken aan verkeersveiligheid. We hebben daarvoor in de laatste jaren een flink aantal veranderingen doorgevoerd waaronder: Activiteitenplan opstellen en opnemen in de schoolgids Instellen van een zeer actieve verkeersbrigade Lidmaatschap 3VO Instellen van een verkeerswerkgroep die aandacht blijft vragen/besteden aan een veilige schoolomgeving Aanschaf van een Verkeersmethode Wekelijkse verkeerslessen in alle groepen Overleg met de Gemeente omtrent de verkeersveiligheid rondom de school Diverse verkeersprojecten: Nick en Linda, Dode Hoek, verkeersplein, fietsproject Praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 en nog veel meer... P&O zaken Pré Pensioen regeling Ondanks dat onderstaande informatie al vaak voorpagina nieuws is geweest, willen we onze medewerkers attenderen op de veranderingen in de collectieve sociale zekerheid. Op meerdere vlakken zien we dat de overheid terugtreedt en dat de werknemer steeds meer zelf initiatieven moet nemen om hun inkomen veilig te stellen. Het prépensioen gaat op de schop, de WAO wordt zeer moeilijk toegankelijk gemaakt en bovenwettelijke regelingen worden afgebroken. In plaats van het prépensioen wordt per 1 januari 2006 de levensloopregeling van kracht die door de werknemers zelf betaald gaat worden. Eveneens treedt per 1 januari 2006 de nieuwe WAO-wet (WIA) in werking. Deze wet kan grote gevolgen hebben voor jonge werknemers die mogelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Op termijn gaan er ook veranderingen komen in de uitkeringen van de AOW en ANW. Zoals reeds bekend worden de pensioenen met ingang van 1 januari 2004 niet meer berekend op basis van eindloon, maar op basis van middelloon. Dit alles heeft gevolgen voor het inkomen van onze medewerkers. Om onze medewerkers op een juiste wijze over al deze veranderingen te informeren, organiseren we in samenwerking met het ABP een voorlichtingsavond, deze zal begin oktober 2005 plaatsvinden, waarvoor aan het begin van het nieuwe schooljaar uitnodigingen worden verstuurd. 4 S K I P O V N i e u w s b r i e f

6 De Empel viert straatspeeldag en behaalt BVL Voor de kinderen van basisschool De Empel was het woensdag 1 juni een wel heel speciale dag. Het schoolterrein werd uitgebreid met de straatruimte daaromheen om alle activiteiten voor de nationale straatspeeldag een plekje te kunnen geven. De verkeerswerkgroep van een aantal leerkrachten en een groep zeer betrokken verkeersouders had voor onderbouw en bovenbouw een mooi activiteitencircuit voorbereid: verkeersspelletjes, een fietsparcours, een verkeerstuin, een Om kwart over tien werd het spelprogramma onderbroken voor de officiële uitreiking van het Brabantse Verkeersveiligheidslabel aan de school. Wethouder Christ van Bree en BVL-consulent Theo Beks waren aanwezig om te vertellen hoe belangrijk verkeersveiligheid is voor gemeente en provincie. Ook voor de school is dit erg belangrijk. Belangrijk genoeg om twee jaar lang intensief bezig te zijn met verkeer in de verkeerswerkgroep. Het BVL-schildje werd vervolgens door beide heren aan belangrijke onderwerp. Na dit formele intermezzo was er een traktatie voor de kinderen waarna zij zich weer enthousiast stortten op de vele activiteiten. Om 12 uur kon iedereen terugkijken op een zeer geslaagde straatspeeldag, die mede dankzij vele bereidwillige hulpouders een groot succes werd. Ook de buurtbewoners leverden hun bijdrage door de straatafzettingen te respecteren. Zo kunnen school en wijk samen werken aan een veilige verkeersomgeving. Geboorte Elise Stap (werkzaam op de Maria) en Roy v.d. Veerdonk zijn op 26 april 2005 de trotse ouders geworden van een zoon, hij heet skelterrace, springkussens enz. Daarbij was er voor de kinderen nog heel wat te zien door de aanwezigheid van brandweer, ambulance, politie met auto en motor en een vrachtauto van Van den Bosch voor het dode hoek project. Nieuws uit de krant Tyrone in de finale De 12-jarige Veghelaar Tyrone, leerling en liedjesschrijver van basisschool De Ark is doorgedrongen tot de finale van het Junior Songfestival. Het lied Keer op keer werd door de jury (o.a. Tooske Bruggen, Edsilia Rombley en Ucia Marthas) gekozen uit totaal tweeduizend inzendingen. Hoewel Tyrone tijdens de voorronde in de Avro-studio in Hilversum erg zenuwachtig was, ging het zingen hem erg goed af. Hij zit nu bij de 10 finalisten, die het 10 of 17 september wederom in de halve finale tegen elkaar op moeten nemen en kans maken om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de internationale finale op 26 november 2005 in Hasselt België. de schoolgevel bevestigd. Volgend jaar komt BVL kijken of de school nog steeds goed met verkeerseducatie en verkeerszorg omgaat. Samen met 3VO Erp en de schooladoptant van de politie zal de verkeerswerkgroep doorgaan met dit Laatste schooldag op de markt in Veghel Op 8 juli 2005, de laatste schooldag van dit schooljaar speelt de SKIPOV band JASE op de markt in Veghel! WIJ ZIEN JULLIE TOCH OOK!!?? Oproep verslaggevers Voor de SKIPOV nieuwsbrief zoeken wij nog een verslaggever! Het gaat hierbij niet om redactionele werkzaamheden, maar het houden van interviews. Indien je geïnteresseerd bent => neem dan contact op of stuur een mailtje aan Agenda SKIPOV 11 juli t/m 19 augustus 2005 Zomervakantie Agenda SPV NIEK Susan (werkzaam op de Ark) en Gert Jan van der Heijden - Brugmans zijn op 6 mei 2005 de trotse ouders geworden van een zoon, hij heet JOB Margrit v.d. Velden (werkzaam op de Maria ter heide) en Adrie Bongers zijn op 19 mei 2005 de troste ouders geworden van een dochter, zij heet JET 05 juli 2005 OV vergadering 14 en 15 augustus 2005 kennismakingsgesprekken met de nieuwe peuters en hun ouders Vormgeving en productie: Bek grafi sche producties, Veghel, 6 S K I P O V N i e u w s b r i e f

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

16 Vergadering Ouderraad; 2 17 3 18 4 Dierendag; 19 welbevindengesprekken; 5 Juf Linda jarig; Mad Science naschoolse activiteit;

16 Vergadering Ouderraad; 2 17 3 18 4 Dierendag; 19 welbevindengesprekken; 5 Juf Linda jarig; Mad Science naschoolse activiteit; Maandkalender oktober 2015 1 Teamvergadering; 16 Vergadering Ouderraad; 2 17 3 18 4 Dierendag; 19 welbevindengesprekken; 5 Juf Linda jarig; Mad Science naschoolse activiteit; 20 welbevindengesprekken;

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 So Mikado Stiemensweg 175 Meivakantie; Na een lang blok van 10 weken met enerverende activiteiten kan ik u vertellen dat we als team echt toe zijn aan de meivakantie! Afgelopen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Samenvatting: Inleiding: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het kader

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. Naast jeugdboeken vind je ook spannende boeken voor volwassenen in de app.

Nieuwsbrief 18. Naast jeugdboeken vind je ook spannende boeken voor volwassenen in de app. Nieuwsbrief 18 vrijdag 3 juli 2015 Zomerlezen met de VakantieBieb-app www.vakantiebieb.nl Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket voor het

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 De laatste nieuwsbrief voor dat we allemaal op vakantie gaan en heerlijk van de Zomer gaan genieten. Wij willen jullie graag nog een aantal puntjes meedelen. Baby nieuws Aller eerst

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Waar in deze regeling wordt gesproken over de Vereniging wordt de huidige vereniging VPCPO De Akker inclusief haar rechtsvoorgangers bedoeld.

Waar in deze regeling wordt gesproken over de Vereniging wordt de huidige vereniging VPCPO De Akker inclusief haar rechtsvoorgangers bedoeld. Attentieregeling Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 4

Nadere informatie

Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn AK Nij Altoenae Tel:

Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn AK Nij Altoenae Tel: Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518 402494 Jaargang 22 nummer 10: 2 juni 2017 Praktisch verkeersexamen Afgelopen april hebben de leerlingen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 21 augustus 2015 jaargang 13 nr. 1 agenda: 1 september Rapporten ingeleverd Internetprotocol ingeleverd Afspraken

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom De Wegwijzer nr. 7 Maart 2012 Verkeerskrant van basisschool De Klimboom Voorwoord Beste kinderen en ouders, De afgelopen weken heeft onze verkeerswerkgroep weer gewerkt aan deze Wegwijzer. Een verkeerswerkgroep?,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 Het Kompas schooljaar , 16 juni 2017

Nieuwsbrief 24 Het Kompas schooljaar , 16 juni 2017 Nieuwsbrief 24 Het Kompas schooljaar 2016-2017, 16 juni 2017 Inleiding Aan het einde van het schooljaar is er veel nieuws. Daarom is er de afgelopen weken elke week een nieuwsbrief rondgestuurd en ook

Nadere informatie

Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.

Lachen is fijn, uitlachen doet pijn. Info 17 15 april 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: Lachen is fijn, uitlachen doet pijn. Team nieuws Juf Mariët Juf Mariët

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

jaargang nummer 1 30 augustus 2017

jaargang nummer 1 30 augustus 2017 jaargang 2017-2018 nummer 1 30 augustus 2017 Belangrijke data 04/09 t/m 08/09 hoofdluiscontrole 05/09 19.30 uur OR vergadering 05/09 19.30 uur MR vergadering 18/09 19.00 uur infoavond groepen 1/2, 4, 5

Nadere informatie

Peppelinfo juni 2016, nummer 8

Peppelinfo juni 2016, nummer 8 Peppelinfo juni 2016, nummer 8 Beste ouders, Op school zijn we druk aan het kijken naar de groepsindeling voor komend schooljaar. Voor elke leerlingen die we hebben, krijgen we geld om onze organisatie

Nadere informatie

Collegevoorstel Toelichting:

Collegevoorstel Toelichting: Collegevoorstel Toelichting: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2010

Nieuwsbrief Juli 2010 Nieuwsbrief Juli 2010 Activiteitenkalender juli 2010 Datum: Activiteit: 12 juli t/m 22 augustus 2010 zomervakantie 15 september 2010 Groep 3 t/m 5 naar de Riethoekl 20 t/m 24 september De groepen 1 t/m

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud EEN NIEUW SCHOOLJAAR

september Linknieuws Inhoud EEN NIEUW SCHOOLJAAR + EEN NIEUW SCHOOLJAAR september Linknieuws Dit schooljaar zijn we gestart met andere schooltijden, het vijf-gelijkedagen model. De kinderen gaan iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Ze eten

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni April 2015 Leidsterpraat De meivakantie staat alweer voor de deur, met daarin Moederdag, de peuters zijn druk bezig geweest om weer iets moois te maken voor hun mama s, wat het is, is nog een verrassing!

Nadere informatie

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Beste docent, Binnenkort gaat u met uw klas naar de voorstelling Zwemmen Zonder Mouwen; een muzikale 8+ voorstelling die zich afspeelt in en rondom

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

De Keukentafel Uitdaging

De Keukentafel Uitdaging De Keukentafel Uitdaging MAG HET WAT RUSTIGER AAN DE KEUKENTAFEL Gemaakt in het kader van het Swing project Een cliëntproces; tools voor samenwerking Door Nic Drion Aan de keukentafel Aan de keukentafel

Nadere informatie

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9.

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9 Geachte ouders, Wegwijzertje De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het was goed elkaar

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2015 NUMMER 4 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Hierbij stuur ik u onze maandelijkse nieuwsbrief vol wetenswaardigheden over onze school. Volgens mij is het de

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Zaaknummer: 00368245 Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Collegevoorstel Inleiding Er zijn drie invalshoeken om de verkeersveiligheid te verbeteren: infrastructurele

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

We leren met en van elkaar! Agenda: Ik speel, ik deel en ik werk, samen staan we sterk!

We leren met en van elkaar! Agenda: Ik speel, ik deel en ik werk, samen staan we sterk! Schooljaar 2014-2015 Nr. 02 Het schooljaar is begonnen! Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar de eerste schoolweek zit er schooljaar al weer op. 2010-2011 Best een spannende week met veel nieuwe

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief 31 aug t/m 04 sept 2015

Nieuwsbrief 31 aug t/m 04 sept 2015 Nieuwsbrief 31 aug t/m 04 sept 2015 31-08 Eerste schooldag Week 36 Hoofdluiscontrole Week 37 Nacontrole hoofdluis Er zijn geen nieuwe leerlingen deze week. 07-09 Oudervereniging 20:00 uur Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

Assalamoe Alaikoem Warahmatoe Allahi Wabarakatoehoe

Assalamoe Alaikoem Warahmatoe Allahi Wabarakatoehoe Nieuwsbrief Nummer 4 Donderdag 25 februari 2016 Komende activiteiten Datum Activiteit Vrijdag 26 februari Studiedag alle leerlingen vrij 29 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie Maandag 7 maart Luizencontrole

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014 Hieronder leest u de antwoorden die gegeven zijn op de vragen op het evaluatieformulier van de ouderavond van afgelopen maandag 3 februari. Op de vragen hebben we een korte reactie gegeven. Op de avond

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Belangrijke data: 11 t/m 22 september. 18 september september oktober oktober OBS De Krijtmolen.

Belangrijke data: 11 t/m 22 september. 18 september september oktober oktober OBS De Krijtmolen. Nieuwsbrief 8 september 2017 Belangrijke data: 11 t/m 22 september Start Entree-toets groep 8 18 september 2017 Kennismakingsgesprekken 21 september 2017 Avondwandeling 2 oktober 2017 Open Ochtend 9 tot

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken!

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken! De Bem JAARGANG 4 2013-2014 19 mei 2014 22 NME project in de groepen 1 en 2 Afgelopen week hebben alle kleuters een les gevolgd van het NME-centrum (natuur en milieu educatie). Voor de kleuters heeft NME

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Jaargang 19, nummer 5 februari 2016

Jaargang 19, nummer 5 februari 2016 februari 2016 Belangrijke data 14 februari Themadienst 9.30 uur in de Maranathakerk 16 + 18 februari Rapportgesprekken groep 1-7 22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 29 februari Inloopmiddag 1 maart Ouderavond

Nadere informatie

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Nienke Hermens (ouder) Mijn naam is Nienke Hermens, ik ben ouderlid van de MR en GMR. Mijn zoon zit in het tweede jaar op deze prachtige school. Mijn

Nadere informatie

Brengen en halen met de auto

Brengen en halen met de auto obs De Spiegel Brikstraat 6 1503 BK Zaandam 075-6164781 info@obsdespiegel.org www.obsdespiegel.org schooljaar 2014 2015 9 januari 2015 Belangrijke data: AGENDA woe 14 januari 9.00 10.30 uur VVE-thuis Do.

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen!

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen! 25-02-2016 Afgelopen 2 weken zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben wij met alle ouders 10 minuten gesprekken gevoerd. Ook met de kinderen in de bovenbouwgroepen zijn de behaalde resultaten van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

agenda belangrijk kleutergroepen lunchpakket mee tijdens schoolreis (pt. 1)

agenda belangrijk kleutergroepen lunchpakket mee tijdens schoolreis (pt. 1) agenda do. 2 juni schoolreis kleuters (pt. 1) ma. 13 juni spreekavond groep 1 en 7 (pt. 4) ma. 13 juni en do. 16 juni spreekavond groep 7 (pt. 5) ma. 27 juni t/m vr. 1 juli schoolkamp groep 8 (pt. 7) ma.

Nadere informatie

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI Donderdag 13 juni 2013 week 24 AGENDA - Vrijdag 21 juni laatste rapport mee - Dinsdag 25 juni Rapportgesprekken - Donderdag 27 juni Algemene Ledenvergadering - Maandag 1 juli wenmiddag nieuwe kleuters

Nadere informatie

De opening. Jaargang 32 nummer 15 vrijdag 17 april 2015. Beemdstraat 3 5482HA Schijndel 073-5474938 www.bs-dekring.nl

De opening. Jaargang 32 nummer 15 vrijdag 17 april 2015. Beemdstraat 3 5482HA Schijndel 073-5474938 www.bs-dekring.nl Beemdstraat 3 5482HA Schijndel 073-5474938 www.bs-dekring.nl Jaargang 32 nummer 15 vrijdag 17 april 2015 In dit nummer: De opening 1 Geboorte dochter Willemijn 3 Koningsdag programma 4 Schoolfotograaf

Nadere informatie

Stellingen en normering leerlingvragenlijst

Stellingen en normering leerlingvragenlijst Stellingen en normering leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 2.0 juli 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst 2.0 Stellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug info@obszwanenest.nl Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-541626 http://www.obszwanenest.nl 2 e Nieuwsbrief juni 2015 Kalender 18 juni : schoonmaakavond 19.00 uur. 22 juni : groep 8 kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst!

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst! Jaargang 21 nummer 7 Vrijdag 5 december 2014 Agenda 5 19 december 2014 maandag 8, en 15/woensdag 10 en 17 december en donderdag 11 en 18 december donderdag 18 december vrijdag 19 december Bijbelrooster

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Noorderstraat 6 1017 TV Amsterdam nummer 17. 28 april 2016. Kopij: redactie@dekleinereus.org

Noorderstraat 6 1017 TV Amsterdam nummer 17. 28 april 2016. Kopij: redactie@dekleinereus.org Noorderstraat 6 1017 TV Amsterdam nummer 17 28 april 2016 Kopij: redactie@dekleinereus.org Vakantierooster In de MR vergadering van 21 april is het vakantierooster 2016-2017 besproken. De directie heeft

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie