Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi"

Transcriptie

1 KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr. 2 week t/m GEDACHTE Aswoensdag God, Ik ben voortdurend druk bezig met allerlei dingen die ik zo belangrijk vind. Dat mag, dat hoort bij dit leven Maar het is goed dat U mij af en toe eens zegt: Zie kleine mens, uit stof en as ben je gemaakt, tot stof en as zul je wederkeren. Geef mij de moed, Vader, om naar mezelf te kijken, mijn doen en laten te onderzoeken. Wakker mijn verlangen naar echtheid aan. Dan wordt de komende veertigdagentijd Een gezegende tijd. Amen.

2 KERKBERICHTEN Gebeds/eucharistievieringen Week zaterdag 7 februari t/m vrijdag 13 februari 2015 za. 7 febr uur Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Th. Munsterhuis. Lector Jan Pol. M.m.v. Viventi. Week zaterdag 14 februari t/m vrijdag 20 februari 2015 zo. 15 febr uur Woord- en Communieviering. Voorganger Riet Kottink. Lectrice Angela Groeneveld. M.m.v. Bel Canto. wo. 18 febr uur Aswoensdag. Woord- en Communieviering. Voorganger Diaken J. Kerkhof Jonkman. Lectrice Carla Koehorst. M.m.v. Bel Canto. Week zaterdag 21 februari t/m vrijdag 27 februari 2015 za. 21 febr uur Woord- en Communie viering. Voorganger Past. werker L. Ros. Lectrice Elise Koopman. M.m.v. Viventi. 2

3 GEBEDSINTENTIES week zaterdag 7 febr. t/m vrijdag 13 febr Jgd. Jan Voskamp; Jgd. Gerard Gerwers; Jgd. Sien Kloese-Arends; Jan Veldhuis; Toon en Truus Blokhuis-Roeleveld; Marietje ten Berge-Oude Kotte; Tonnie Lansink; Bernard Meijners; Gerard Groeneveld; Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; Marietje Reinders-Borggreve; Erik Kienhuis; Gerard Arends; Marie Mollink-Ikink; Fam. Oude Hengel-Sanderink; Bertus Groeneveld; overl. ouders Beijerink-Meijners; overl. leden K.V.O. Tilligte; Josephine Damhuis. week zaterdag 14 febr. t/m vrijdag 20 febr Jan en Marietje Goosink; Toon en Truus Blokhuis-Roeleveld; Marietje ten Berge-Oude Kotte; Gerard Borggreve (Schoe); Jan Veldhuis en Dieka; Tonnie Lansink nms. vrienden; overl. Fam. Tijink-Kokkeler; Fam. Meinders- v.d. Aa; Marie Mollink-Ikink; alle overl. leden en oud-hoogheden van Carnavalsver. De Waterpönskes; Gerard Arends; Gerard Meijners; Truus Meijners; Gerard Groeneveld; Josephine Damhuis. week zaterdag 21 febr. t/m vrijdag 27 febr Pater Ben Ribberink; Toon Blokhuis nms. de noabers; Marietje ten Berge-Oude Kotte; Pastoor Terra; overl. Fam. Busscher-Meinders; overl. ouders Lansink-Duïng; Bennie Haamberg; Ouders Haamberg-Meinders; Johan en Marietje Koehorst; Tonnie Lansink; Ouders Voorpostel-Boomkamp; Trees Voorpostel; Gerard ter Braak; Sien Kloese-Arends; Tonny Rekers; Ouders Rekers-Blokhuis; Lies Rekers-Kienhuis; 3

4 Marie Mollink-Ikink; Ouders Borgerink-Peters; Gerard Arends; overl. ouders Beijerink-Meijners; Gerard Groeneveld; Gerard Damhuis; overl. fam. Loohuis-Ten Dam; Johan Tijink; Toos Tijink-Masselink. Geboren Op 5 januari j.l. is geboren Jinte Sien Borgerink. Zij is het dochtertje van Tjerk en Marieke Borgerink en het zusje van Fiene. Zij wonen aan de Ootmarsumsestraat 170 te Tilligte. Ouders van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. In Memoriam Op 24 januari j.l. is op 62-jarige leeftijd overleden Josephine Damhuis-Weernink. In de afscheidsviering van woensdag 28 januari is voor haar zielenrust gebeden. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen de familie van harte troost en sterkte. Dat Josephine moge rusten in de vrede van Christus. 4

5 PASTOR PRAAT Grenzen aan de spot Deze weken vinden er in onze regio overal gala-avonden plaats, waarbij de spot wordt gedreven met politici, plaatselijk bekende personen, maar ook de kerk is vaak een geliefd thema. We zijn eraan gewend, en het is ook goed want spot kan de ernst van het leven van alledag even relativeren, ze kan je helpen er op een afstand naar te kijken, want ze kunnen op een humoristische wijze een situatie treffend in beelden tekenen. Voor degene die het onderwerp van de spot is, blijft het leuk zolang hij/zij er zelf nog om kan blijven lachen. Maar soms kun je over de grens gaan, personen of religies beschadigen, belachelijk maken, beledigen, ontheiligen of te schande zetten. Dan schieten ze het doel voorbij, dat kan nooit de opzet van spot of satire zijn. De recente aanslagen in Parijs en de daarop volgende reacties uit de westerse en moslimwereld laten ons zien en voelen dat er grenzen zijn, ook binnen onze cultuur van vrijheid van meningsuiting. Ook de paus gaf onlangs aan dat we met spot bevolkingsgroepen niet mogen beledigen. Als vrije mensen gaan we dan over de grens en dienen we onze eigen verantwoordelijkheid te kennen en te nemen. Met andere woorden: vrijheid van het woord betekent niet dat je alles zomaar kunt roepen of verbeelden. Als je iemands integriteit aantast of beledigt, dan ga je over de grens. Mogen wij naast de vrijheid ook onze verantwoordelijkheid onder ogen zien, met name in deze periode van spot bedrijven. Dan kan het Carnaval een echt volksfeest worden voor iedereen! Alaaf!!! pastor Jan Kerkhof Jonkman 5

6 Aangepaste tijden voor de viering van Aswoensdag Graag maken wij U attent op de aanvangstijden van de viering op Aswoensdag met uitdeling van het askruisje. In principe dient het askruisje uitgereikt te worden door een diaken, dan wel priester. Om overal Aswoensdag te kunnen vieren met de beschikbare voorgangers hebben we tijden moeten aanpassen, daarvoor vragen we uw begrip. In Tilligte is de tijd verplaatst naar uur. Pastoresteam Er is nog plaats in de bus voor de Passion Op donderdag 2 april a.s. gaat het Huis van Spiritualiteit met een bus naar de Passion, die dit jaar in Enschede plaats vindt. In totaal hebben we 50 plaatsen kunnen bemachtigen om mee te lopen in de stoet met het kruis. Er zijn nog plekken over in de bus, mensen die mee willen lopen hebben daarbij voorrang. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van Lumen Christi,t.w. wilt u graag mee lopen, of live getuige zijn van dit grootste mediaspektakel rond het lijden van Jezus van Nazareth? Geef u dan zo snel mogelijk op. Nadere informatie en kosten volgt te zijner tijd. pastor Jan Kerkhof Jonkman 6

7 De pastor, dag en nacht beschikbaar? Het beeld leeft nog, dat een pastor vanuit zijn roeping, dag en nacht bereikbaar en beschikbaar is voor de parochianen. Dat komt voornamelijk aan de orde als het om bijstand van een ernstig zieke gaat. Maar, hoe reëel en noodzakelijk is nachtelijke pastorale zorg nog in de huidige tijd? Vele oudere parochianen hebben vaak al de ziekenzalving ( bediening ) gehad in een gemeenschappelijke viering in de kerk of verpleeghuis. Toch worden leden van het pastorale team nog wel eens uit hun bed gebeld, omdat de familie alsnog graag een pastor wenst voor de ziekenzalving/ziekenzegen. Kinderen blijken er vaak niet van op de hoogte dat vader of moeder die zalving al ontvangen heeft. Het pastorale team wil, ondanks de afname van het aantal pastores, beschikbaar blijven voor pastorale zorg bij een naderend levenseinde. Gezien de omvang van onze parochie kan het zijn dat er niet direct een lid van het pastorale team beschikbaar is. We herhalen daarom graag een oproep in dit locatieblad om bij ernstige levensbedreigende ziekte, al eerder om een pastor te vragen. Dan kan de zieke de zalving /zegening waarschijnlijk ook nog bewust meemaken. Ons verzoek is dan ook om dat niet op de laatste dag aan te laten komen, al zijn er uiteraard soms omstandigheden die zich plotseling aandienen. Overdag (maandag t/m vrijdag) kan een afspraak worden gemaakt via het secretariaat/ Renilde Heinink van onze parochie Lumen Christi; tussen en uur. Dat nummer staat doorgaans ook in uw locatieblad en op de website Op andere tijden is er een pastor bereikbaar op het pastorale noodnummer Uw parochiebestuur en het pastorale team wil bovengenoemde pastorale zorg graag garanderen maar, gelet op bovenstaande, zijn de pastores daartoe voortaan beschikbaar van tot uur (al blijven er uitzonderingen mogelijk in geval zich een 7

8 levensbedreigende situatie plotseling aandient en er niet eerder een zalving in een gemeenschappelijke viering heeft plaatsgevonden). Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi Vanuit Twente naar Lourdes Vanuit Twente gaan we ook dit jaar naar Lourdes. Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei 2015 organiseert het Aartsbisdom Utrecht een bisdombedevaart per TGV, vliegtuig of trein. - Vliegtuig: (zondag 3 mei t/m vrijdag 8 mei): er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We vertrekken 's morgens per bus vanuit onze regio en 's middags vanaf Schiphol. De laatste dag vertrekken we 's morgens vroeg vanuit Lourdes. We verblijven dus 4 dagen in Lourdes. - Bus: groep Twente (vrijdag 1 tot en met zaterdag 9 mei): vertrek vanuit onze regio. - Trein: groep Twente (zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei): vertrek vanuit onze regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gini Leeferink tel: Uitnodiging voor gebedsvieringen tijdens de 40- dagentijd. Op de zondagmiddagen van de 40-dagentijd zijn er in de kapel van de Zusters Franciscanessen te Denekamp weer gebedsvieringen met lichtbeelden. Hierbij nodigen we graag iedereen uit, die met ons wil bidden, zingen en zich bezinnen als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen, het feest van de verrijzenis van onze Heer, Jezus Christus. 8

9 We worden in de 40-dagentijd uitgenodigd ons te bezinnen op de levensweg van Jezus en op onze eigen geloofs- en levensweg. Mogen deze gezamenlijke vieringen ons daarbij helpen. De vieringen beginnen om uur en duren ongeveer een half uur. Iedereen is van harte welkom. Zusters Franciscanessen, Engelen Een avond met Raymond Niemeijer, die ons meer zal vertellen over deze werkers tussen hemel en aarde Wanneer: 26 februari, uur Kosten: 4,00 (inclusief koffie / thee) aanmelding bij Raymond Niemeijer uit Borne zal ons deze avond een inleiding geven over Engelen. Engelen, die boodschappers van God genoemd worden. Ze zijn rondom ons heen We moeten alleen oog voor hen krijgen. Hieronder een kleine inleiding op de avond Engelen treden in verschillende, vaak monotheïstische religies (Jodendom, Christendom, Islam en Zoroastrisme) op als beschermers van de mens. Ze beschikken over bovenmenselijke capaciteiten en eigenschappen. Het woord engel is afkomstig uit het Griekse ἄγγελος, ángelos, dat "boodschapper" betekent. Het Hebreeuwse woord voor engel is mal'ach, hetgeen eveneens staat voor "boodschapper." Het,מלאך Arabische woord,كمال malak, is hieraan etymologisch verwant. 9

10 Het begrip 'engel' duidt op zich geen goddelijk wezen aan. Zo wordt de auteur van het laatste boek van het Oude Testament aangeduid als 'Maleachi' - 'mijn bode' en worden de voorgangers van de zeven gemeenten in het boek Openbaring 'aggeloo' genoemd. Engelen hebben verschillende taken. Ze hebben ook eigen orden. Het Jodendom, christendom en de islam gaan ervan uit dat het aantal engelen astronomisch is; er wordt in de Bijbel gesproken over tienduizenden maal tienduizenden. Er bestaat een zekere rangorde onder de engelen; echter, het aantal orden en de benamingen daarvan verschilt per godsdienst. In de christelijke traditie staan serafijnen aan het hoofd van de engelenhiërarchie, in de islam zijn dat de aartsengelen. De Engel des Heren of Engel van de HEER die in het Oude Testament meer dan vijftig maal optreedt, wordt door christenen soms als voorverschijning van Christus gezien. Afgaande op wat er in de Bijbel en de Koran over engelen verhaald wordt, onderscheidt men de volgende taken van engelen: brengers van boodschappen, aanbidders van God, dienaren van mensen, strijders van God, uitvoerders van Gods wil, bewakers van de muren en toegangspoorten van de hemel en de hel, notulisten van alle daden van iedere mens, aanwezig zijn tijdens het gebed van mensen. Geïnteresseerd geraakt? Kom ook, het belooft een zeer interessante en mooie avond te worden. Namens het Spirit Team, Karel Tijhuis 10

11 De komende Vastenaktie in onze parochie. We sluiten ons aan bij de Vastenaktie 2015 die zich richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy en het is een sociaal economisch trainingsinstituut. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. Deze thee-tamils leven nog steeds op de theeplantages in kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair, openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als theeplukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen worden ze gestimuleerd om hun schoolopleiding af te maken. SETIK is een rooms-katholieke organisatie, maar het werk beperkt zich zeker niet tot de eigen achterban. De leidende priester daar, Camillus zegt: De Kerk is er voor de hele wereld, niemand uitgezonderd. We werken daarom voor alle mensen, ongeacht hun religie of hun bevolkingsgroep. Het overgrote deel van de bevolking in Sri Lanka is boeddhist: ongeveer 70%. SETIK werkt zoveel mogelijk samen met de monniken van de lokale en regionale tempels. Maar, zegt Camillus, Soms moet eerst een vertrouwensband groeien want de monniken zijn bang dat we 11

12 mensen willen bekeren tot het Christendom, maar we hebben dat niet als verborgen agenda. Er zijn relatief weinig christenen in Sri Lanka: ze vormen ongeveer 7% van de bevolking. Een deel van deze Tamils en Singalezen is katholiek. We laten de rest van de samenleving zien dat we kunnen samenwerken en daardoor prachtige dingen tot stand brengen. De burgeroorlog heeft de diepe kloof tussen beide bevolkingsgroepen namelijk nog verder aangescherpt. Maar onze katholieke kerk in Sri Lanka is klein, relatief jong en nog weinig geworteld in de samenleving. Daarom kunnen we niet zonder hulp van buitenaf. Ik ben dan ook heel blij met de hulp die we van de Nederlandse parochies ontvangen, zegt Camillus. Namens het Diaconaal Beraad, past werker L.M. Ros en Carla Koehorst. De bijgevoegde zakjes kunnen met uw donatie gedeponeerd worden achter in de kerk. 12

13 Tarieven De tarieven zijn van toepassing voor de gehele parochie Lumen Christi Tarieven 2015 Huwelijk Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel) Huwelijkskaars Jubilea Aparte plechtigheid met of zonder koor Jubileumviering tijdens reguliere viering Doopviering Bijdrage doopviering (minimaal) Uitvaart Uitvaartdienst (incl avondwake) Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar (incl. avondwake) Uitvaartdienst kinderen 0-1 jaar Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis) Avondwake (zonder uitvaart) Begeleiding crematorium (excl. reiskosten Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering Het Dames en Herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Bij een ander koor komt een meerprijs Voor niet parochianen en parochianen die niet meedoen met Aktie Kerkbalans geldt een dubbel tarief Collectes Gewone eurocollecte 1.00 Misintenties Reguliere misintentie 7.00 Jaargedachtenis

14 Kerkhof Locatie Tilligte De kerkhof tarieven voor 2015 zijn als volgt vastgesteld * Grafrechten enkel graf 20 jaar 700,00 Grafrechten dubbel graf boven elkaar 20 jaar Grafrechten dubbel graf naast elkaar n.v.t. Grafrechten graf 10 jaar verlengen enkel/ dubbeldiep 350,00 Grafrechten volwassene 10 jaar verlengen dubbel naast elkaar 525,00 Grafrechten jeugdigen tot 12 jaar 20 jaar enkel 180,00 Grafrechten jeugdigen tot 12 jaar 10 jaar verlengen 90,00 Grafdelven enkel 150,00 Grafdelven dubbel 200,00 Grafrechten urnengrafjes 20 jaar 350,00 Bijzetten urn 50,00 Huur urnenkelder tot einde grafrechten 50,00 Opruimkosten enkel graf 100,00 Opruimkosten dubbel graf 125,00 * deze tarieven gelden voor de parochianen van Tilligte die meedoen met de Aktie Kerkbalans. Voor niet parochianen en parochianen die niet meedoen met Aktie Kerkbalans geldt een dubbel tarief (uitzondering hierop is het verlengen van grafrechten) 14

15 Dorpsnieuws en mededelingen. ALAAF Optocht Tilligte 2015 Het is weer zover. Op zondag 15 Februari wordt de jaarlijkse Carnavals optocht in Tilligte gehouden. Er wordt al weer hard gewerkt om de mooiste wagen of loopgroep te maken. Laten we met ons allen er weer een gezellige mooie zondagmiddag van maken. Zondagmorgen van uur tot uur kan men zich opgeven in Café Haamberg. Veel loop- en kijkplezier De optocht commissie Diegene die mee willen doen in Denekamp kunnen zich opgeven Bij G. Wassink tel graag de tekst, het aantal personen en met of zonder muziek doorgeven. Open Eettafel TERRA NOVA. Woensdag 18 februari is er open eettafel om uur eten wij weer. Ouderensoos 19 februari bij Haamberg Vanmiddag om uur komen we samen bij de Koapman. Na de carnaval beginnen we rustig met een bingo en gezellig bijkletsen. Allen welkom, ook nieuwe leden zijn welkom. 15

16 KVO Woensdag 25 februari komt iemand van de KNGF Blindengeleide hond om uitleg te geven over de trainingen die een blindengeleide hond moet volgen om zijn werk goed te kunnen doen. Om het een en ander beeldend te kunnen uitleggen komt de hond mee. Het belooft een interessante avond te worden. Graag verwachten wij jullie om uur bij Ewwert's bar. Bestuur K.V.O. Verloren Op de route Aarnink - Hunenborgseweg is een bril verloren. Als iemand deze gevonden heeft, graag contact opnemen met L. v.d. Aa, tel Thuiszorg Carintreggeland dichter bij de cliënt. Van maandag t/m vrijdag inloopspreekuur/uitleen in Tilligte van 13:00 uur tot 14:00 uur. Hier kunt U terecht met vragen over de thuiszorg, hulpmiddelen, personenalarmering, aanvragen indicaties. Wij zijn gevestigd in Terra Nova. We zijn 24 uur bereikbaar op of Kom gerust langs. 16

17 Centrale Agenda: wo. 18 febr uur Open Eettafel bij Terra Nova do. 19 febr uur Ouderensoos bij Haamberg wo. 25 febr uur KVO bij Ewwert's bar Weekend- en avonddiensten artsen Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren en op officiële feestdagen dient u te bellen met de huisartsenpost Oldenzaal, tel: Bij overlijden Bij overlijden altijd eerst contact opnemen met Giny Leeferink tel of Zij neemt dan contact op met de dienstdoende uitvaartleider. Bezoek-pastor Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel of bij het secretariaat van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag tussen uur bereikbaar is, telefoonnr (de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis). Ziekenzalving ziekenzegening Voor het ontvangen van de ziekenzalving ziekenzegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag tussen uur en uur tel ). Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 17

18 Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea: Mariëtte Damhuis/Tilligte: of Karin Groeneveld-Leeferink of een bloemist naar eigen keuze. Informatie over grafmonumenten Jan Pol tel Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk; (bereikbaar op werkdagen van uur) Kerkelijk huwelijk Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi, telefoonnr

19 Colofon Pastoraal team Th. H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat VL Denekamp of J. Kerkhof Jonkman, diaken, (diaconie, gemeenschapsopbouw) Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen tel.: of of N.A.T. Nijhuis, pastoraal werker (catechese) F. Zernikestraat 117, 7553 EA Hengelo tel.: of L. Ros, pastoraal werker (diaconie) Vossenbrinkweg 80, 7491 DE Delden tel.: (privé) of Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI : Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag uur tel. : fax: website: 19

20 LOCATIE TILLIGTE Opening locatiesecretariaat: Maandagavond: uur Donderdagmorgen: uur. Koster: Ine Pross tel Frans Peters tel Adres :Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: tel. : ( b.g.g of ) Bank : Voor betalingen zoals misintenties en doopjes a 7,= NL 13 RABO t.n.v. Lumen Christi. Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte NL 30 RABO Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op vrijdag/zaterdag 27/28 febr. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór woensdag 18 febr. a.s. Dit blad loopt van 28 febr. t/m 20 maart Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de kerk of mailen naar: Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel:

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING DE RUGZAK

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING DE RUGZAK KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 3 week 8-2-2014 t/m 28-2-2014 OVERWEGING DE RUGZAK Ieder mens draagt in zijn leven een onzichtbare rugzak mee.

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr.16 week 21-11-2015 t/m 4-12-2015 Advent betekent: GEDACHTE er komt iemand, je krijgt bezoek. Het is de aankondiging

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Stille week

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Stille week KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr. 4 week 21-3-2015 t/m 3-4-2015 GEDACHTE Stille week Stil zijn zal ik want de dagen die komen heb ik nodig om te

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging. Een nieuw jaar

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging. Een nieuw jaar KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 33 nr. 1 week 12-1-2013 t/m 1-2-2013 Overweging Een nieuw jaar Een nieuw jaar! Nieuwe mogelijkheden. Kansen die ik nooit

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. een oud verhaal

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. een oud verhaal KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr.17 week 5-12-2015 t/m 18-12-2015 GEDACHTE een oud verhaal Een oud verhaal begint Een man, een vrouw, een kind

Nadere informatie

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 37 nr. 6 week 29-4-2017 t/m 19-5-2017 Begin maar gewoon Wie altijd maar wacht tot de anderen zover zijn of tot de meerderheid

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Pinksterbloem

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Pinksterbloem KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr. 7 week 23-5-2015 t/m 5-6-2015 GEDACHTE Pinksterbloem Zonder water zal het niet gaan mijn wortels moeten in aarde

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Alle dag-geloof

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Alle dag-geloof KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr. 8 week 6-6-2015 t/m 26-6-2015 GEDACHTE Alle dag-geloof Een lachend kind, een boom, een bloem een aardig woord

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 32, nr. 2 week 3-2-2012 t/m 24-2-2012 let op 3 weken Overweging Nu we leven in een tijd waarin je je als mens zo machteloos

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Najaar

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Najaar KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr.14 week 10-10-2015 t/m 30-10-2015 GEDACHTE Najaar In de najaarszon van t laatste uur loop ik zomaar ergens heen.

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 31, nr. 24 week 24-12-2011 t/m 13-01-2012 let op 3 weken NET ALS IN DIE KLEINE STAL Overweging Er branden kaarsen in

Nadere informatie

KЀЀRKTIED. Overweging. Paasgedicht. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Jaargang 37 nr. 5 week t/m

KЀЀRKTIED. Overweging. Paasgedicht. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Jaargang 37 nr. 5 week t/m KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 37 nr. 5 week 8-4-2017 t/m 28-4-2017 Paasgedicht Overweging Sta op; Jij ontmoedigde, jij diep teleurgestelde, Jij verdrietige.

Nadere informatie

KЀЀRKTIED. Wie de zon heeft kan veel missen! Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi

KЀЀRKTIED. Wie de zon heeft kan veel missen! Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 10 week 5-7-2014 t/m 25-7-2014 OVERWEGING Wie de zon heeft kan veel missen! De zon steekt iedere morgen het licht

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi KERSTGEDACHTE

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi KERSTGEDACHTE KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 18 week 20-12-2014 t/m 16-1-2015 Let op 4 weken! KERSTGEDACHTE Vrede op aarde. Deze woorden hebben zoveel waarde.

Nadere informatie

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 37 nr. 10 week 22-7-2017 t/m 11-8-2017 Het is vakantie Overweging Wanneer de zon weer met kracht begint te stralen en

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Bloei. Geworteld in de aarde, gericht op het licht.

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE. Bloei. Geworteld in de aarde, gericht op het licht. KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr. 6 week 25-4-2015 t/m 22-5-2015 GEDACHTE Bloei Geworteld in de aarde, gericht op het licht. Elke keer weer hoger

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING. Herinner je t licht.

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING. Herinner je t licht. KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 14 week 27-9-2014 t/m 17-10-2014 OVERWEGING Herinner je t licht. Herinner je t licht in ieder seizoen t lentelicht

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 14 april 2015.

Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 14 april 2015. Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 14 april 2015. Aanwezig zijn 22 parochianen en de leden van de Locatieraad. Van het parochiebestuur was Marcel Meijer

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE ELKE DAG

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi GEDACHTE ELKE DAG KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 35 nr.13 week 19-9-2015 t/m 9-10-2015 GEDACHTE ELKE DAG Zo n gewone maandagmorgen Dat je zegt: Een fijne dag! Een afscheidszoen,

Nadere informatie

t Preaksteulke 29 augustus 2015 46 e jaargang nr.12 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum

t Preaksteulke 29 augustus 2015 46 e jaargang nr.12 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum t Preaksteulke 29 augustus 2015 46 e jaargang nr.12 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING GOEDE GEEST. Gods Geest, Goede Geest. Wat betekent dat?

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING GOEDE GEEST. Gods Geest, Goede Geest. Wat betekent dat? KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 8 week 24-5-2014 t/m 13-6-2014 OVERWEGING GOEDE GEEST Gods Geest, Goede Geest. Wat betekent dat? Het betekent:

Nadere informatie

KЀЀRKTIED GEDACHTE. Heden is den grootste dag. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi

KЀЀRKTIED GEDACHTE. Heden is den grootste dag. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 36 nr. 4 week 26-3-2016 t/m 15-4-2016 Heden is den grootste dag Noe de vasten noar zien èènd löp en t veurjoar zich

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 13 week 6-9-2014 t/m 26-9-2014 Waar is de zoon gebleven? OVERWEGING Het jongetje van vier was bezig op de schoot

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING MIJN HERINNERING

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING MIJN HERINNERING KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 15 week 18-10-2014 t/m 7-11-2014 OVERWEGING MIJN HERINNERING Een lege plek, een groot gemis, een fijne herinnering

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Jaargang 34 nr. 17 week t/m OVERWEGING ADVENT

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Jaargang 34 nr. 17 week t/m OVERWEGING ADVENT KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 17 week 29-11-2014 t/m 19-12-2014 OVERWEGING ADVENT Een krans met kaarsen van donker naar licht Een tijd van

Nadere informatie

t Preaksteulke 16 januari 2016 47 e jaargang nr.1 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum

t Preaksteulke 16 januari 2016 47 e jaargang nr.1 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum t Preaksteulke 16 januari 2016 47 e jaargang nr.1 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum Pastoresteam Th.H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 0541-35 42 20 of 06-53

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 8 april 2014.

Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 8 april 2014. Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 8 april 2014. Aanwezig zijn 19 parochianen en de leden van de Locatieraad. Van het parochiebestuur waren aanwezig: Anneke

Nadere informatie

Zaterdag 18 oktober t/m vrijdag 07 november 2014

Zaterdag 18 oktober t/m vrijdag 07 november 2014 Jaargang 34 nr. 14: Zaterdag 18 oktober t/m vrijdag 07 november 2014 Th.H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 0541-35 42 20 of 06-53 16 35 63 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 11 week 16-8-2014 t/m 5-9-2014 Het nieuwe schooljaar OVERWEGING Heilige Geest, Een tijd van studie breekt weer

Nadere informatie

Jaargang 36 nr.02: Zaterdag 06 februari 2016 t/m vrijdag 26 februari 2016. 1 t Kerk nbleadke jaargang 36 nr. 02

Jaargang 36 nr.02: Zaterdag 06 februari 2016 t/m vrijdag 26 februari 2016. 1 t Kerk nbleadke jaargang 36 nr. 02 Jaargang 36 nr.02: Zaterdag 06 februari 2016 t/m vrijdag 26 februari 2016 Th. H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp Tel.: 06 531 63 563 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING. Het is vakantie!

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING. Het is vakantie! KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 11 week 26-7-2014 t/m 15-8-2014 OVERWEGING Het is vakantie! Wanneer de zon weer met kracht begint te stralen

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging. Advent

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging. Advent KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 36 nr. 15 week 19-11-2016 t/m 16-12-2016 Let op: 4 weken Overweging Advent De donkere tijd van het jaar, veelal de tijd

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi

KЀЀRKTIED. Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 37 nr. 11 week 12-8-2017 t/m 1-9-2017 Stop met het werk, stop met de zorgen, stop met de slaafse doordeweekse sleur.

Nadere informatie

Jaargang 35 nr. 09: Zaterdag 27 juni t/m vrijdag 17 juli 2015. 1 t Kerk nbleadke jaargang 35 nr. 09

Jaargang 35 nr. 09: Zaterdag 27 juni t/m vrijdag 17 juli 2015. 1 t Kerk nbleadke jaargang 35 nr. 09 Jaargang 35 nr. 09: Zaterdag 27 juni t/m vrijdag 17 juli 2015 Th.H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 0541-35 42 20 of 06-53 16 35 63 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Kerkblad Locatie H. Jozef Noord Deurningen

Kerkblad Locatie H. Jozef Noord Deurningen Kerkblad Locatie H. Jozef Noord Deurningen 31 e jaargang nr. 14 10 t/m 30 oktober 2015 Spiegel Als je voor een spiegel staat En in beeld ligt een gewonde, Loop je dan gewoon door Kijk je niet om en denkt:

Nadere informatie

Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Tarieven. Regels. Bijdrage. Inschrijfformulier. Sint. Walburgis Parochie Netterden

Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Tarieven. Regels. Bijdrage. Inschrijfformulier. Sint. Walburgis Parochie Netterden Sint. Walburgis Parochie Netterden SECRETARIAAT De Bank Netterdensestraat 8 7077 AB Netterden Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Geldend voor het jaar 2008 Tarieven Regels Bijdrage Inschrijfformulier

Nadere informatie

Jaargang 35 nr. 14: Zaterdag 10 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015. 1 t Kerk nbleadke jaargang 35 nr. 14

Jaargang 35 nr. 14: Zaterdag 10 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015. 1 t Kerk nbleadke jaargang 35 nr. 14 Jaargang 35 nr. 14: Zaterdag 10 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015 Th.H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 0541-35 42 20 of 06-53 16 35 63 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Jaargang 37 nr. 12: Zaterdag 02 september 2017 t/m vrijdag 22 september t Kerk nbleadke jaargang 37 nr. 12

Jaargang 37 nr. 12: Zaterdag 02 september 2017 t/m vrijdag 22 september t Kerk nbleadke jaargang 37 nr. 12 Jaargang 37 nr. 12: Zaterdag 02 september 2017 t/m vrijdag 22 september 2017 Th. H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP Tel.: 06 531 63 563 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING. Vormsel

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi OVERWEGING. Vormsel KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 34 nr. 16 week 8-11-2014 t/m 28-11-2014 OVERWEGING Vormsel Het doopsel is één het vormsel is twee Wat doe ik daar nou

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 12 april 2011.

Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 12 april 2011. Notulen jaarvergadering v.d. geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas te Tilligte d.d. 12 april 2011. Aanwezig zijn 21 parochianen en de leden van de Locatieraad. Van het parochiebestuur waren aanwezig:

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart 2015. RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda

SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart 2015. RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda SCHAKELS RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda nr. 74 februari - maart 2015 De laatste Schakels Voor u ligt het laatste nummer van ons parochieblad Schakels. Jarenlang is het blad een middel

Nadere informatie

MARIABEUKSKE BEUNINGEN

MARIABEUKSKE BEUNINGEN MARIABEUKSKE BEUNINGEN Periode: 6 sept. 2014 t/m 26 sep. 2014. Jaargang 30. Nr 12 De brug Breng jij me weg tot aan de brug Ik ben zo bang om daar alleen te staan Als wij daar niet zijn, ga niet direct

Nadere informatie

t Preaksteulke 22 maart 2014 45 e jaargang nr. 4 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum

t Preaksteulke 22 maart 2014 45 e jaargang nr. 4 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum t Preaksteulke 22 maart 2014 45 e jaargang nr. 4 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 36 nr. 12 week 17-9-2016 t/m 7-10-2016 Overweging In dit zorgelijke leven danken wij ook deze dag voor hetgeen U hebt

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Jrg. 48 No mei

Jrg. 48 No mei Onder ons Parochieblad Beckum en omstreken Telefoon Pastorie; 074-3676209 E-mail; beckum@heiligegeestparochie.nl R.K. Heilige Geest Parochie geloofsgemeenschap Rabo; NL83 RABO 010.47.01.137 Beckum Giro;

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

Jaargang 37 nr. 02: Zaterdag 04 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari t Kerk nbleadke jaargang 37 nr. 02

Jaargang 37 nr. 02: Zaterdag 04 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari t Kerk nbleadke jaargang 37 nr. 02 Jaargang 37 nr. 02: Zaterdag 04 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017 Th. H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP Tel.: 06 531 63 563 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 De ziekenzalving

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging

Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi. Overweging KЀЀRKTIED Nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte parochie Lumen Christi Jaargang 37 nr. 4 week 18-3-2017 t/m 7-4-2017 Lente Overweging God, ik verlang zo naar een straaltje zon en naar de eerste warme

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

t Preaksteulke 18 oktober 2014 45 e jaargang nr.14 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum

t Preaksteulke 18 oktober 2014 45 e jaargang nr.14 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum t Preaksteulke 18 oktober 2014 45 e jaargang nr.14 Geloofsgemeenschap H.H. Simon & Judas Ootmarsum Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum maandag- tot en met vrijdagmorgen, behalve dinsdagmorgen,

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Kerkblad Locatie H. Jozef Noord Deurningen

Kerkblad Locatie H. Jozef Noord Deurningen Kerkblad Locatie H. Jozef Noord Deurningen 27 e jaargang nr. 5 12 t/m 25 maart 2011 Vastentijd Veertigdagentijd als vasten genoemd in de traditie Een tijd van overwegen en bezinnen van onze eigen conditie

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Jaargang 35 nr. 06: Zaterdag 25 april t/m vrijdag 22 mei 2015 Geldig voor 4 weken. 1 t Kerk nbleadke jaargang 35 nr. 06

Jaargang 35 nr. 06: Zaterdag 25 april t/m vrijdag 22 mei 2015 Geldig voor 4 weken. 1 t Kerk nbleadke jaargang 35 nr. 06 Jaargang 35 nr. 06: Zaterdag 25 april t/m vrijdag 22 mei 2015 Geldig voor 4 weken Th.H.P. Munsterhuis (liturgie) Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 0541-35 42 20 of 06-53 16 35 63 Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Juni 2015

Activiteiten programma De Meerstede Juni 2015 Dinsdag 2 juni Mozaïek De vrijwilligers staan voor u klaar. Mocht u eigen werk willen doen is het 1,00 materiaalgeld. Locatie: 1 e etage creatief-centrum Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.30 uur Vrijdag 5

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie