SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart RK Nazarethparochie Haagsemarkt BA Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart 2015. RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda"

Transcriptie

1 SCHAKELS RK Nazarethparochie Haagsemarkt BA Breda nr. 74 februari - maart 2015 De laatste Schakels Voor u ligt het laatste nummer van ons parochieblad Schakels. Jarenlang is het blad een middel geweest van het parochiebestuur en het pastoresteam om te communiceren met de parochianen van de Nazareth parochie. Het blad werd ruim verspreid onder de vijf geloofsgemeenschapen van de regio Breda West. Van Liesbos, Effen tot de Anna Rozenkrans, van de Heuvel tot aan de Martinus werd het blad gelezen. Waarom een nieuw blad? De samenwerking met de parochie Prinsenbeek komt steeds beter tot stand. Het is daarom belangrijk dat beide parochies dezelfde informatie ontvangen. Dat beide plekken op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de geloofsgemeenschap. Natuurlijk blijft de eigen identiteit van de parochies bewaard. Het nieuwe parochieblad bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat het nieuws wat voor beide plekken belangrijk is. Aansluitend volgt er een deel met het nieuws voor de geloofsgemeenschappen van de Nazareth parochie. Het derde deel bevat het specifieke nieuws voor de parochie Prinsenbeek. Ik kijk er naar uit. Wat de naam wordt van ons gezamenlijk parochieblad is nog bekend. Rond de Pasen weten we meer. Dan mag u het eerste nummer verwachten. Bij het schrijven van dit artikeltje kon ik het niet laten om eens door wat Schakels heen te bladeren. Natuurlijk is er aandacht voor de feestdagen, Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Ik lees stukjes rond zorgen over de voortgang van het pastoraat. Er moesten pijnlijke besluiten genomen worden. De verhuizing van kerkplek in de Heuvel, de sluiting van de Pastoor van Ars kerk in het Liesbos en de Rozenkrans kerk brachten verdriet. Er was gelukkig ook positief nieuws. De inzegening van de Kapel op het Mgr. Nolensplein, het 750 jarig jubileum van de Martinusgeloofsgemeenschap, verslagen van parochiedagen, bedevaartsreizen etc. het kwam allemaal aan bod.

2 Ik heb willekeurig wat artikeltjes voor u op een rij geplaatst. Schakels 25 (september 2008) opende met de vraag: Is het doek al gevallen?. De geloofsgemeenschap de Heuvel ging de grote kerkzaal verlaten en verhuisde naar de voormalige dagkapel. We vroegen ons af wat we achter moesten laten. We dachten ook aan wat we meenamen aan herinnering. Op 7 september brachten wij het Allerheiligste over naar de dagkapel. Er ging nog meer kostbaars mee zoals de vriendschap en de saamhorigheid die deze geloofsgemeenschap kenmerkt. Het nummer van juni/juli 2009 stond in het teken van Geloofsopvoeding een klus Pastor Henny Spooren gaf ons wat tips om het geloof aan onze kinderen over te dragen. Maak tijd om samen te bidden of om Bijbelverhalen te vertellen. Maak van de maaltijd een bijzonder moment. Dit betekent tijd en aandacht voor elkaar. En dit kun je mankeren met een kruisteken en/of een gebed, met een moment van stilte of het aansteken van een kaars. In de Schakels van mei 2010 lees ik voor de eerste keer de naam van collega pastor Giny van der Korput. Zij is per 1 mei 2010 benoemd tot pastor in de parochie Prinsenbeek. Bij de kennismaking waren ook het pastoraal team en leden van het bestuur van de Nazareth parochie betrokken. De samenwerking tussen de beide parochies wordt voor het eerst zichtbaar. De Schakels van december 2010 doet het blad verslag van het 25 jarig jubileum van diaken Nico Meurkens. Ook wordt het 750 jarig jubileum van de Martinusgeloofsgemeenschap aangekondigd. Op 2 januari 2011 is de openingsviering van het feestjaar. Dat is mooi! Heilige Martinus in Princenhage; een expositie die je raakt. Nummer doet verslag van de goed bezochte expositie die in september in de H. Martinuskerk plaatsvond. Maar liefst 45 kunstenaars uit en rond Breda hadden een kunstwerk gemaakt rond de H. Martinus. Het mocht over het leven van Martinus gaan, over kerk vroeger, over geloven in onze tijd, over spiritualiteit, over mantelzorg, barmhartigheid en mededogen in deze tijd. In de Schakels oktober december 2012 is een verslag opgenomen rond het afscheid van de Pastoor van Ars kerk. Iets wat door velen al langere tijd werd voorvoeld, werd op zondag 16 september dan toch werkelijkheid. De laatste viering in de Pastoor van Ars kerk in de geloofsgemeenschap Liesbos was op deze dag een feit. 2

3 In dit nummer was ook goed nieuws. De Engelse viering vierde haar 10 jarig jubileum. Pastor Henny Spooren bedankt In het juni - nummer 2013 voor alle kaartjes, telefoontjes, mailtjes en bloemen die zij heeft ontvangen tijdens haar knieoperatie. De zomervakantie staat voor de deur. Zij wenst ons de ruimte toe om tot onszelf te komen, de tijd om inspiratie op te doen om met nieuwe moed verder te gaan. In de laatste Schakels van 2013 wordt geschreven dat er op 25 mei 2014 feest in Effen is. De H. Moeder Gods kerk bestaat 75 jaar. Alle Effenaren en oud Effenaren worden verzocht om 25 mei vrij te houden. Ook worden er cursussen aangekondigd in Schakels. Op 23 januari 2014 start er een cursus om een nieuw begint te maken in het geloven. De cursus vindt plaats in samenwerking met de parochie Prinsenbeek en Protestantse Gemeente Prinsenbeek. Is het doek al gevallen was het eerste citaat van dit overzicht. Ik neem u nog even mee terug naar de Schakels van Deze vraag werd mij gesteld naar aanleiding van de sluiting van kerk aan het Mgr. Nolensplein. Ik sloot het artikel toen af met de volgende woorden: Wanneer een kunstwerk wordt onthuld valt er meestal ook een doek. Nieuwsgiering wordt er uitgekeken naar het kunstwerk. De reacties kunnen heel divers zijn. De een roept prachtig en een ander moet er aan wennen. Zou het met ons parochieblad ook zo gaan? Ik heb er al het vertrouwen in dat het goed komt en ik kijk uit naar het eerste nummer. Tenslotte wil al de mensen die al die jaren zich ingezet hebben voor Schakels, redactie, schrijvers van allerlei artikelen, fotografen, bezorgers etc hartelijk danken. Zonder u was er geen Schakels geweest. Breda, 18 januari Pastoor Paul Heye 3

4 Van de bestuurstafel van de Nazarethparochie In het nieuwe jaar 2015 staan er voor het bestuur van de Nazarethparochie weer een aantal bijzonderheden en activiteiten op het programma. In dit bericht zullen we u met regelmaat hiervan op de hoogte brengen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Nazarethparochie al regelmatig overleg gevoerd met het bestuur van de OLV ten Hemel Opneming parochie in Prinsenbeek. De wens van beide besturen is om ook hier dit jaar weer intensief mee door te gaan. We hebben hier al mooie resultaten kunnen bereiken. Zo is er een parochieplan vastgesteld samen met het pastoresteam en zijn er al veel activiteiten gericht om nauwere samenwerking, waaronder bv de diaconie werkgroepen en de voorbereidingen rondom 1ste Communie en Vormsel. Een van de eerste concrete vormen van samenwerking is het uitbrengen van een gezamenlijk parochieblad. Het eerste nummer zal rond Pasen gaan verschijnen. Daarnaast komt er ook een website voor de beide parochies, waarbij de identiteit van iedere parochie zeker zal terugkomen. In de Nazarethparochie heeft het bestuur op dit moment intensieve gesprekken gevoerd met het JKP. Dit zeer waardevolle koor zit op dit moment zonder dirigent. Weet u iemand in uw omgeving die dit leuk vinden, kunt u dit altijd melden bij de pastores. Verder op in dit blad kunt u ook lezen dat we afscheid hebben genomen van het ARK-koor uit de ARK geloofsgemeenschap. Het komend jaar wordt weer een mooi jaar waarin naast de genoemde activiteiten natuurlijk ook de vieringen plaatsvinden in de verschillende kerken van de parochie. U bent nog steeds van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De aanvangstijden staan vermeld in Schakels en natuurlijk op de website van de Nazarethparochie: www. Nazarethparochie.nl onder het kopje Liturgische vieringen. Namens het parochiebestuur Jos Rombouts secretaris 4

5 Zanggroep ARK stopt met zingen in de onze vieringen Eind november heeft het bestuur van de zanggroep ARK aan het parochiebestuur en het pastoresteam medegedeeld dat zij niet meer willen zingen in de vieringen. Vanuit het bestuur en het pastorale team betreuren wij dat. Vele jaren heeft het koor, later de zanggroep ARK, onze vieringen opgeluisterd met hun enthousiaste en levendige zang. Jammer dat het merendeel van koorleden en muzikanten het besluit genomen heeft om vanaf 1 januari 2015 niet meer onze vieringen te willen opluisteren. In het voorjaar van 2014 zijn er diverse bijeenkomsten geweest tussen pastores en bestuur van de Nazarethparochie en leden van de Zanggroep ARK. We hebben met elkaar gesproken over liederen en invulling van onze liturgische vieringen, dus over vorm en inhoud van de liturgie. In het verleden zorgden enkele leden van de zanggroep ARK niet alleen voor de keuze van liederen, maar ook voor de inhoudelijke invulling van de liturgie (gebeden, teksten en lezingen). Dit gebeurde in een verder verleden samen met de pastor die voorging. De laatste jaren gebeurde dit (bijna) geheel zelfstandig door leden van de zanggroep ARK. De pastores die voorgaan in zo n viering vinden dit niet werkbaar, omdat zij dan teksten moeten gebruiken die zij zelf niet passend vinden. Met de zanggroep ARK hebben we daarom in mei afgesproken dat de keuze van de liederen voor een liturgische viering door het koor zou gebeuren, maar dat de invulling van de viering (gebeden, teksten en lezingen) door de voorganger zou plaats vinden. Liturgie maken we immers samen, waarbij ieder zijn of haar eigen bijdrage heeft. Het koor zorgt voor de liederen en muzikale ondersteuning, de voorganger zorgt voor de liturgische teksten, gebeden en lezingen en uiteindelijk is de voorganger verantwoordelijk voor het geheel. De zanggroep ARK kon zich niet vinden in zo n werkverdeling, maar in mei konden we wel met elkaar werkafspraken maken over de bijdrage van de zanggroep in onze vieringen. Eind november zouden we deze afspraken met elkaar verder evalueren. Voor de geplande evaluatie had het merendeel van de zanggroep ARK al een definitieve keuze gemaakt om niet meer te zingen. Zij willen een nieuwe koers inslaan de mededeling van de zanggroep hierover kunt u onder vinden. Het parochiebestuur en het pastorale team willen nogmaals hun waardering en dank uitspreken voor de vele jaren dat zanggroep ARK gezongen heeft in de verschillende kerken van onze parochies. Namens parochiebestuur en pastoresteam, 5

6 pastor Adrie Lint Nieuwe koers zanggroep ARK Na ruim 46 jaar verbonden te zijn geweest aan de Rozenkransparochie en de opvolgers hiervan, de Anna- Rozenkrans en de Nazarethparochie, hebben de leden van ARK met pijn in het hart moeten besluiten zich los te koppelen van de Nazarethparochie. Vanaf 1968 heeft ARK een eigen identiteit. Niet alleen in de gezangen maar ook in de wijze waarop wij al die jaren hebben meegewerkt aan het samenstellen en meewerken aan de diensten. Dat deze werkwijze werd gewaardeerd door de pastorale teams en de parochianen is gebleken uit hun vele positieve reacties in de afgelopen jaren op onze diensten. Sinds drie jaar is hier verandering in gekomen. Door het pastorale team van de Nazarethparochie werd steeds meer voorwaarden gesteld aan de samenstelling van de liturgie. Uiteindelijk resulteerde dit voor ARK in het alleen nog maar zingen van onze liederen. De communicatie tussen het pastoresteam en ARK, over deze gewijzigde inzichten van de liturgie, bleek in de praktijk onvoldoende waarborg te geven voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst. We hebben besloten, met ingang van 1 januari 2015, ons te richten op de opluistering van diensten in diverse parochies, verzorgingshuizen, ziekenhuizen etc. Onveranderd blijft onze deelnames aan buitenkerkelijke activiteiten. ARK blijft actief en laat zeker via andere kanalen van zich horen. Met bijvoorbeeld een projectkoor dat we in maart 2015 organiseren voor een bijzondere dienst met liederen uit Jesus Christ Superstar. ARK wil via deze weg de trouwe bezoekers van onze diensten bedanken voor de jarenlange support en uitingen van waardering aan ons adres. Zanggroep ARK 6

7 Overzicht vieringen, 7 februari t/m 27 maart 2015 Nazarethparochie en parochie O.L.V. Ten Hemelopneming Vieringen 7 februari t/m 13 februari za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye za 19:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Parochianen zo 9:30 H. Moeder Gods Communieviering Adrie Lint zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo 11:00 H. Martinus Communieviering Adrie Lint zo 14:00 H. Martinus Eucharistieviering Engelse Viering Pater Savio di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Parochianen do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen do 19:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Carnavalsviering Paul Heye Giny vd Korput Vieringen 14 februari t/m 20 februari za OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput za 19:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo H. Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye Aswoensdag wo 10:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul/Giny 19:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul/Giny do 9.00 H. Martinus Communieviering Giny v.d. Korput 7

8 Vieringen 21 februari t/m 27 februari za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput zo H. Moeder Gods Eucharistieviering Heinz Baart zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Fons Burm zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Heinz Baart di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen Vieringen 28 februari t/m 6 maart za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Henny Spooren zo 9:30 H. Moeder Gods Communieviering Henny Spooren zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo 11:00 H. Martinus Communieviering Henny Spooren di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Henny Spooren di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye do 9:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul Heye vr 9:00 H. Moeder Gods Gebedsdienst Henny Spooren Vieringen 7 maart t/m 13 maart za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Parochianen zo 9:30 H. Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul Heye zo 14:00 H. Martinus Eucharistieviering Engelse viering Pater Savio di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Parochianen do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen 8

9 Vieringen 14 maart t/m 20 maart za OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Adrie Lint zo H. Moeder Gods Communieviering Adrie Lint zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo 11:00 H. Martinus Communieviering Adrie Lint di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Adrie Lint di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye do 9.00 H. Martinus Communieviering Adrie Lint Vieringen 21 maart t/m 27 maart za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Henny Spooren za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Henny Spooren zo H. Moeder Gods Eucharistieviering Heinz Baart zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Fons Burm zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Heinz Baart di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 9

10 Wijzigingen van de vieringen in onze parochies Het besturenoverleg en het pastorale team van de Nazarethparochie en de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek hebben besloten om een aantal liturgische wijzigingen door te voeren. Evenals andere geloofsgemeenschappen moeten ook onze parochies hun beleidsvisie toekomstgericht aanpassen. Vanaf het weekend 17 en 18 april 2015 zal de zaterdagviering in de kapel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in de wijk de Heuvel vervallen. De afgelopen periode hebben wij moeten constateren dat de belangstelling hiervoor minimaal is. Op zaterdag 11 april 2015 zal er om uur in deze kapel voor de laatste keer een viering in het weekend plaatsvinden. De pastoraatsgroep, parochiecommissie en andere diverse geledingen zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Het dinsdagochtendgebed blijft ongewijzigd gehandhaafd. Het besturenoverleg en het pastoresteam hebben besloten om iedere zondag om uur een busje te laten rijden vanaf het parochiecentrum aan het Mgr. Nolensplein naar de Martinuskerk in Princenhage. Parochianen, vrijwillig(st)ers en andere belangstellenden kunnen daar dan de viering om uur bijwonen. Wij onderschrijven het standpunt van het bisdom Breda om zowel in de Nazarethparochie als in de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek op zondag een Eucharistieviering te houden. Dit kan echter alleen maar als wij de aanvangstijd in de parochie Prinsenbeek aanpassen. Daarom heeft het besturenoverleg en het pastoresteam besloten de aanvangstijd van de zondagviering in Prinsenbeek met ingang van 18 april 2015 te wijzigen van uur in 9.30 uur. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze wijzigingen en danken u bij voorbaat voor het vertrouwen. 10

11 Kom gezellig samen zingen! Er begint weer een cyclus van Zingen op schoot en er is weer plaats voor enkele nieuwe kindjes! Zingen op schoot is een heel eenvoudig maar enorm leuk concept: op woensdagmorgen, samen met je (klein)kind, bekende kinderliedjes zingen. In de pauze gaan de kindjes lekker spelen, zodat je tijdens een kopje koffie eens gezellig kunt praten met andere (groot)ouders. Alles op een rij: Voor kinderen van 0-4 jaar samen met een (groot)ouder. Heb je meerdere jonge kindjes, dan kunnen ze gewoon mee. Op 8 woensdagochtenden tot aan de grote vakantie. De ene week wel en de andere week niet. De data: 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april (we slaan de meivakantie over), 13 en 27 mei en op 10 juni. Tijd: van 9:00 10:30 uur. Plaats: Jongerenruimte van de pastorie aan de Markt 34 in Prinsenbeek Opgeven via graag onder vermelding van naam kind(jes) en naam begeleidende ouder bij: 11

12 Vastenactie 2015: Sri Lanka Zoals gebruikelijk gaat de werkgroep Diakonie ook in 2015 weer de Vastenaktie in de Nazarethparochie organiseren. De Vastenaktie loopt dit jaar vanaf Aswoensdag 18 februari tot en met Pasen 5 april. In deze weken worden de Vastenaktiezakjes weer huis aan huis verspreid. In de Martinus geloofsgemeenschap worden de zakjes grotendeels nog steeds huisaan huis opgehaald. Dit zal plaats vinden in de actieweek van maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart. In de andere geloofsgemeenschappen worden kerkcollectes gehouden en kan iedereen die dat wil het zakje in de kerk of op het secretariaat inleveren. Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat voor: Socio Economic Training Institute of Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. Deze thee-tamils leven nog steeds op de theeplantages in kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair, openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als theeplukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers 12

13 van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. Concreet betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert over thema s als persoonlijk leiderschap en geweldloos samenleven, maar ook computercursussen en bloeddonatie-campagnes initieert. Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen kunnen hier na schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma s van SETIK. Wij hopen als Nazarethparochie een klein steentje bij te dragen aan dit geweldige project!! Familieberichten Nazarethparochie t/m Heilige Moeder Gods kerk Effen Geen berichten Martinuskerk Princenhage Huwelijk: Tuoi Do en Danny Welten Overleden: Irma Snelders-Stevens Jan Weytens Jos Lambregts 13

14 Eind december zijn de misdienaars naar de film pinguïns van Madagaskar geweest dat was in Etten-Leur. Het was een grappige film in 3D. Daarna zijn we naar de MC Donalds gegaan en de kinderen gingen even spelen daarna zijn we gaan eten. Het was lekker. We waar nog aan het praten hoe leuk de film was tijdens het eten. Toen we klaar waren werden we nar huis gebracht en het was een leuke dag. Dank je wel Ria voor de leuke dag. Marije 14

15 Informatie Pastoresteam De pastores werken vanuit het Parochiehuis. Dit vindt u achter de Martinuskerk in Princenhage. Adres: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda, tel Eén van de pastores van het team heeft bereikbaarheidsdienst. Voor dringende vragen (ziekenzegen, - zalving of overlijden) kunt u deze bellen: tel De leden van het team en hun adressen zijn: Paul Heye Adrie Lint Henny Spooren Schaart Giny van de Korput Parochiebestuur en parochievergadering De secretaris van parochiebestuur is Jos Rombouts. De functie van vicevoorzitter wordt ingevuld door Jan Hendrickx. Parochiecontact: laat ons weten wanneer Er een kindje is geboren.. U thuis langdurig ziek bent U wenst thuis de communie te ontvangen U gaat verhuizen U wordt opgenomen in het ziekenhuis.. U uw kind wilt aanmelden voor het doopsel U een huwelijk wilt aanmelden. Nazarethparochie Adres: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda (tel ) Website: Secretariaat: maandag t/m vrijdag van u en van u (m.u.v. van woensdagmiddag) 15

16 Tarieven 2014 Parochiebijdrage (jaarlijks): minimaal: 115,00 Het bisdom van Breda geeft een advies omtrent de hoogte van de jaarlijkse bijdrage: 1% van het jaarlijkse netto inkomen met een minimum bedrag van 115,00. Wanneer u dit minimum bedrag (of meer) betaalt aan onze parochie bent u vrijgesteld van bijdragen voor Doopsel, Eerste Communie of Vormsel en kunnen kortingen gegeven worden voor een huwelijks- of uitvaartdienst. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het bisdom Breda. Voor meer informatie over deze korting kunt u contact opnemen met de parochie. Stipendium (Misintentie) 10,50 Huwelijks- of uitvaartdienst (wanneer onvoldoende bijdrage wordt betaald) 575,00 Dienst in het Crematorium of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkelijke dienst 383,00 Jubileumdienst 289,00 Gegevens geloofsgemeenschappen voor parochiebijdrage Anna-Rozenkrans, Meidoornstraat 111, 4814 KB Breda (tel: ) Rabobank: NL36 RABO / Postbank: NL32 INGB Secretariaat: di. van tot u St. Martinus, Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda (tel: ) Rabobank NL62: RABO / Postbank: NL10 INGB Secretariaat: ma. t/m vr. van en u (m.u.v. wo.middag) OLV v. Altijddurende Bijstand, Mgr.Nolensplein 10, 4812 JC Breda (tel: ) Rabobank: NL66 RABO / Postbank: NL35 INGB Secretariaat: ma. t/m vr. van u H. Moeder Gods, Effenseweg 3, 4813 BA Breda (tel: ) Rabobank: NL44 RABO Secretariaat: vr. van u H. Pastoor van Ars, Rabobank: NL47 RABO / Postbank NL03 INGB Redactie Schakels Helma Raaymakers: Adrie Lint: Martijn Quicken: Leon Vermeeren: Redactieadres: Haagsemarkt BA Breda 16

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

12 e jaargang nr.172 6 februari 2015

12 e jaargang nr.172 6 februari 2015 Meentweide 2 2811 JG Reeuwijk Tel. 0182-393214 www.gmsreeuwijk.nl 12 e jaargang nr.172 6 februari 2015 Op de studiedag van woensdag 28 januari heeft het team weer een paar stappen verder gezet in de ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie KERK & leven Hoboken. LERARENGEBED / t WEGELTJE DE WEGEL- HEILIG HART

LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie KERK & leven Hoboken. LERARENGEBED / t WEGELTJE DE WEGEL- HEILIG HART LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie 0341 - KERK & leven Hoboken DE WEGEL- HEILIG HART Zaterdag 28 septemer 18.00 u. Viering in de Wegelkapel Lector: Gaby De Swaene Zondag 29 september

Nadere informatie

Jrg. 48 No mei

Jrg. 48 No mei Onder ons Parochieblad Beckum en omstreken Telefoon Pastorie; 074-3676209 E-mail; beckum@heiligegeestparochie.nl R.K. Heilige Geest Parochie geloofsgemeenschap Rabo; NL83 RABO 010.47.01.137 Beckum Giro;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

PROTOCOL voor UITVAARTEN in de R.K.EMMAÜSPAROCHIE van de NOORDOOSTPOLDER

PROTOCOL voor UITVAARTEN in de R.K.EMMAÜSPAROCHIE van de NOORDOOSTPOLDER PROTOCOL voor UITVAARTEN in de R.K.EMMAÜSPAROCHIE van de NOORDOOSTPOLDER EEN WOORD VOORAF Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan. Het Manteltje No 12, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 23 dec t/m

Nadere informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie Kring 12 Info-avond vormsel 2017 1 Algemene informatie 2 1 De W(eet)-vragen Waarom? Wanneer? Waar? Wat? Wie? 3 Wat? Vormsel is één van de 7 sacramenten Maakt deel uit van de initiatiesacramenten (samen

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Uitnodiging voor het Kerstfeest

Uitnodiging voor het Kerstfeest Uitnodiging voor het Kerstfeest Van het parochiebestuur Pastor Eppink mindert zijn voorgaan in de liturgie Nieuw liturgisch rooster Biechten voor Kerstmis De begraafplaats heeft een nieuwe inrit gekregen

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

Structuurplan. R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven (onderdeel van de H.H. Martha & Mariaparochie)

Structuurplan. R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven (onderdeel van de H.H. Martha & Mariaparochie) Structuurplan R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven (onderdeel van de H.H. Martha & Mariaparochie) mei 2014 Pagina 1 van 11 1. Inleiding Waarom een structuurplan?

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 216 6 november 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 216 6 november 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 216 6 november 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Alle kleine beetjes helpen Alle kleine

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten Mijlpalen Mijlpalen & sacramenten Als christenen worden we telkens opnieuw uitgenodigd om te groeien in geloof, om de rijkdom van ons geloof te ontdekken en te verdiepen. De kerk kent zeven sacramenten:

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Liturgische kalender

Liturgische kalender Liturgische kalender Mariakerke-centrum: zaterdag 18.00 u. Drongen: zondag 9.00 u. Ekkergem: zondag 11.00 u. MAART 2017 wo 1 19.00 u. aswoensdag: viering Drongen za 4 zo 5 9.00 u. eucharistieviering Drongen

Nadere informatie

Jaarplanner 2017 parochies Mechelen - Epen - Slenaken

Jaarplanner 2017 parochies Mechelen - Epen - Slenaken januari 53 zo 1-jan Heilige Maria, Moeder van God EMS EMS 10.45 Nieuwjaarsreceptie voor drie parochies Slenaken ma 2-jan gebedsdienst 19.00 di 3-jan wo 4-jan do 5-jan avondmis 19.00 vr 6-jan Hoogfeest

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Geloofsgemeenschap St. Joseph Hooglanderveen-Vathorst Pastorie: van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen Secretariaat geopend op vrijdagmorgen 9.00 12.00

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Bezoek aan het Bijbelhuis te Zevenkerken en de Magdalenakerk te Brugge.

Bezoek aan het Bijbelhuis te Zevenkerken en de Magdalenakerk te Brugge. Cursusaanbod pastoraal team West Zeeuws Vlaanderen 2009 2010 Geachte lezer, In dit boekje vindt u het cursusaanbod voor het werkjaar 2009 2010. Er is een divers aanbod met activiteiten, gespreksavonden,

Nadere informatie

Plaatselijke werking Sint-Pieter ONS STAPPENPLAN PROGRAMMABOEKJE VORMSEL Houd deze site zeker in de gaten!

Plaatselijke werking Sint-Pieter ONS STAPPENPLAN PROGRAMMABOEKJE VORMSEL Houd deze site zeker in de gaten! Plaatselijke werking Sint-Pieter ONS STAPPENPLAN PROGRAMMABOEKJE VORMSEL 2016-2017 www.vormsel.be Houd deze site zeker in de gaten! ALGEMENE ACTIVITEITEN Hieronder vermelde activiteiten zijn voor alle

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN DE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN Juni 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 3 juni ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 4 juni 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Kwaliteitsmodel Parochies. Quo Vadis Waar gaan we naar toe?

Kwaliteitsmodel Parochies. Quo Vadis Waar gaan we naar toe? Quo Vadis Waar gaan we naar toe? Kwaliteitsmodel Werken aan kwaliteit Dit is het kwaliteitsmodel voor parochies in het bisdom van Breda. Dit digitale model beperkt de vragen voor parochies tot enkele essentiële

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014 Personele Unie Laren - Blaricum - Huizen Wat doen we vanavond? Achtergrond huidige ontwikkelingen Introductie Personele Unie Huidige situatie Laren Zorgpunten Te ondernemennemen acties Communicatie Laren

Nadere informatie

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP GODS VOLK ONDERWEG Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP beleids- en werkplan 2013 Inhoudsopgave Aanvullend beleid en werkplan voor het jaar 2013 p.3 0. Voorwoord p.3 1. Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Oudervergadering 18 september Vormsel 2015

Oudervergadering 18 september Vormsel 2015 Oudervergadering 18 september 2014 Vormsel 2015 Oudervergadering 18 september 2014 Inleiding / Catecheseploeg Vormsel: wat? hoe? waarom? Organisatie catechese Ouders als mede-catechisten Inschrijvingen

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

SFX. Activiteitenkalender 2012 I 2013 _.-._---

SFX. Activiteitenkalender 2012 I 2013 _.-._--- Activiteitenkalender SFX 2012 I 2013 _.-._--- Beste parochiaan of belangstellende, In dit boekje vindt u een overzicht van de activiteiten, die dit seizoen op onze pastorie ofin onze kerk op 't Zand worden

Nadere informatie

Informatiebrochure Katholiek Worden

Informatiebrochure Katholiek Worden Parochie Sint Christoffel Informatiebrochure Katholiek Worden St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent

Nadere informatie

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes Jaarkalender 2015 JANUARI donderdag 1 januari Feest van de Heilige Moeder Gods 10u00: Plechtige Hoogmis De basiliek wordt gesloten om

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016 Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december 2015-20 november 2016 Kalender bisdom van Breda (versie 17-12-2015) Datum Basilieken Bisdom en Sint Franciscuscentrum Parochies Activiteiten in Rome 26/12/2015

Nadere informatie

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten Verschillen in geloven Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft Verschillen in geloven is een themaboekje uit de serie Zijsprong. Deze serie hoort bij het bewaarmagazine Spring, opvoeden en geloven

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Voorbereiding op de EERSTE COMMUNIE

Voorbereiding op de EERSTE COMMUNIE Voorbereiding op de EERSTE COMMUNIE Rond de tafel van Jezus Op weg met het rugzakje Een project, ontwikkeld door de diocesane werkgroep Eerste communie : Tot 2008: Ontwikkeling. 2008-2009: Enkele pilootscholen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 198 7 juni 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 198 7 juni 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 198 7 juni 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Zonnig jubileum van pastoor Paul de Maat

Nadere informatie

HOOP. NIEUWS UIT DE MARTINUSPAROCHIE RUCPHEN PASEN 201 5 29e JAARGANG NR. 1

HOOP. NIEUWS UIT DE MARTINUSPAROCHIE RUCPHEN PASEN 201 5 29e JAARGANG NR. 1 NIEUWS UIT DE MARTINUSPAROCHIE RUCPHEN PASEN 201 5 29e JAARGANG NR. 1 HOOP Voorjaar Waar zijn de speelse dagen met hun vederlichte zorgen? Wat brengt de wind van morgen? Ik weet het niet maar het sneeuwt

Nadere informatie

Sint Martinusklokje. Jaargang 1 nummer 1 november/december 2016

Sint Martinusklokje. Jaargang 1 nummer 1 november/december 2016 Sint Martinusklokje Jaargang 1 nummer 1 november/december 2016 Parochie Sint Martinus (Grote Kerkstraat 24, Venlo) en Kapel van Genooij (Genooyerweg 58, Venlo) NL90 SNSB 086.27.04.898 stmartinus@home.nl

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie