SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart RK Nazarethparochie Haagsemarkt BA Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart 2015. RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda"

Transcriptie

1 SCHAKELS RK Nazarethparochie Haagsemarkt BA Breda nr. 74 februari - maart 2015 De laatste Schakels Voor u ligt het laatste nummer van ons parochieblad Schakels. Jarenlang is het blad een middel geweest van het parochiebestuur en het pastoresteam om te communiceren met de parochianen van de Nazareth parochie. Het blad werd ruim verspreid onder de vijf geloofsgemeenschapen van de regio Breda West. Van Liesbos, Effen tot de Anna Rozenkrans, van de Heuvel tot aan de Martinus werd het blad gelezen. Waarom een nieuw blad? De samenwerking met de parochie Prinsenbeek komt steeds beter tot stand. Het is daarom belangrijk dat beide parochies dezelfde informatie ontvangen. Dat beide plekken op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de geloofsgemeenschap. Natuurlijk blijft de eigen identiteit van de parochies bewaard. Het nieuwe parochieblad bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat het nieuws wat voor beide plekken belangrijk is. Aansluitend volgt er een deel met het nieuws voor de geloofsgemeenschappen van de Nazareth parochie. Het derde deel bevat het specifieke nieuws voor de parochie Prinsenbeek. Ik kijk er naar uit. Wat de naam wordt van ons gezamenlijk parochieblad is nog bekend. Rond de Pasen weten we meer. Dan mag u het eerste nummer verwachten. Bij het schrijven van dit artikeltje kon ik het niet laten om eens door wat Schakels heen te bladeren. Natuurlijk is er aandacht voor de feestdagen, Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Ik lees stukjes rond zorgen over de voortgang van het pastoraat. Er moesten pijnlijke besluiten genomen worden. De verhuizing van kerkplek in de Heuvel, de sluiting van de Pastoor van Ars kerk in het Liesbos en de Rozenkrans kerk brachten verdriet. Er was gelukkig ook positief nieuws. De inzegening van de Kapel op het Mgr. Nolensplein, het 750 jarig jubileum van de Martinusgeloofsgemeenschap, verslagen van parochiedagen, bedevaartsreizen etc. het kwam allemaal aan bod.

2 Ik heb willekeurig wat artikeltjes voor u op een rij geplaatst. Schakels 25 (september 2008) opende met de vraag: Is het doek al gevallen?. De geloofsgemeenschap de Heuvel ging de grote kerkzaal verlaten en verhuisde naar de voormalige dagkapel. We vroegen ons af wat we achter moesten laten. We dachten ook aan wat we meenamen aan herinnering. Op 7 september brachten wij het Allerheiligste over naar de dagkapel. Er ging nog meer kostbaars mee zoals de vriendschap en de saamhorigheid die deze geloofsgemeenschap kenmerkt. Het nummer van juni/juli 2009 stond in het teken van Geloofsopvoeding een klus Pastor Henny Spooren gaf ons wat tips om het geloof aan onze kinderen over te dragen. Maak tijd om samen te bidden of om Bijbelverhalen te vertellen. Maak van de maaltijd een bijzonder moment. Dit betekent tijd en aandacht voor elkaar. En dit kun je mankeren met een kruisteken en/of een gebed, met een moment van stilte of het aansteken van een kaars. In de Schakels van mei 2010 lees ik voor de eerste keer de naam van collega pastor Giny van der Korput. Zij is per 1 mei 2010 benoemd tot pastor in de parochie Prinsenbeek. Bij de kennismaking waren ook het pastoraal team en leden van het bestuur van de Nazareth parochie betrokken. De samenwerking tussen de beide parochies wordt voor het eerst zichtbaar. De Schakels van december 2010 doet het blad verslag van het 25 jarig jubileum van diaken Nico Meurkens. Ook wordt het 750 jarig jubileum van de Martinusgeloofsgemeenschap aangekondigd. Op 2 januari 2011 is de openingsviering van het feestjaar. Dat is mooi! Heilige Martinus in Princenhage; een expositie die je raakt. Nummer doet verslag van de goed bezochte expositie die in september in de H. Martinuskerk plaatsvond. Maar liefst 45 kunstenaars uit en rond Breda hadden een kunstwerk gemaakt rond de H. Martinus. Het mocht over het leven van Martinus gaan, over kerk vroeger, over geloven in onze tijd, over spiritualiteit, over mantelzorg, barmhartigheid en mededogen in deze tijd. In de Schakels oktober december 2012 is een verslag opgenomen rond het afscheid van de Pastoor van Ars kerk. Iets wat door velen al langere tijd werd voorvoeld, werd op zondag 16 september dan toch werkelijkheid. De laatste viering in de Pastoor van Ars kerk in de geloofsgemeenschap Liesbos was op deze dag een feit. 2

3 In dit nummer was ook goed nieuws. De Engelse viering vierde haar 10 jarig jubileum. Pastor Henny Spooren bedankt In het juni - nummer 2013 voor alle kaartjes, telefoontjes, mailtjes en bloemen die zij heeft ontvangen tijdens haar knieoperatie. De zomervakantie staat voor de deur. Zij wenst ons de ruimte toe om tot onszelf te komen, de tijd om inspiratie op te doen om met nieuwe moed verder te gaan. In de laatste Schakels van 2013 wordt geschreven dat er op 25 mei 2014 feest in Effen is. De H. Moeder Gods kerk bestaat 75 jaar. Alle Effenaren en oud Effenaren worden verzocht om 25 mei vrij te houden. Ook worden er cursussen aangekondigd in Schakels. Op 23 januari 2014 start er een cursus om een nieuw begint te maken in het geloven. De cursus vindt plaats in samenwerking met de parochie Prinsenbeek en Protestantse Gemeente Prinsenbeek. Is het doek al gevallen was het eerste citaat van dit overzicht. Ik neem u nog even mee terug naar de Schakels van Deze vraag werd mij gesteld naar aanleiding van de sluiting van kerk aan het Mgr. Nolensplein. Ik sloot het artikel toen af met de volgende woorden: Wanneer een kunstwerk wordt onthuld valt er meestal ook een doek. Nieuwsgiering wordt er uitgekeken naar het kunstwerk. De reacties kunnen heel divers zijn. De een roept prachtig en een ander moet er aan wennen. Zou het met ons parochieblad ook zo gaan? Ik heb er al het vertrouwen in dat het goed komt en ik kijk uit naar het eerste nummer. Tenslotte wil al de mensen die al die jaren zich ingezet hebben voor Schakels, redactie, schrijvers van allerlei artikelen, fotografen, bezorgers etc hartelijk danken. Zonder u was er geen Schakels geweest. Breda, 18 januari Pastoor Paul Heye 3

4 Van de bestuurstafel van de Nazarethparochie In het nieuwe jaar 2015 staan er voor het bestuur van de Nazarethparochie weer een aantal bijzonderheden en activiteiten op het programma. In dit bericht zullen we u met regelmaat hiervan op de hoogte brengen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Nazarethparochie al regelmatig overleg gevoerd met het bestuur van de OLV ten Hemel Opneming parochie in Prinsenbeek. De wens van beide besturen is om ook hier dit jaar weer intensief mee door te gaan. We hebben hier al mooie resultaten kunnen bereiken. Zo is er een parochieplan vastgesteld samen met het pastoresteam en zijn er al veel activiteiten gericht om nauwere samenwerking, waaronder bv de diaconie werkgroepen en de voorbereidingen rondom 1ste Communie en Vormsel. Een van de eerste concrete vormen van samenwerking is het uitbrengen van een gezamenlijk parochieblad. Het eerste nummer zal rond Pasen gaan verschijnen. Daarnaast komt er ook een website voor de beide parochies, waarbij de identiteit van iedere parochie zeker zal terugkomen. In de Nazarethparochie heeft het bestuur op dit moment intensieve gesprekken gevoerd met het JKP. Dit zeer waardevolle koor zit op dit moment zonder dirigent. Weet u iemand in uw omgeving die dit leuk vinden, kunt u dit altijd melden bij de pastores. Verder op in dit blad kunt u ook lezen dat we afscheid hebben genomen van het ARK-koor uit de ARK geloofsgemeenschap. Het komend jaar wordt weer een mooi jaar waarin naast de genoemde activiteiten natuurlijk ook de vieringen plaatsvinden in de verschillende kerken van de parochie. U bent nog steeds van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De aanvangstijden staan vermeld in Schakels en natuurlijk op de website van de Nazarethparochie: www. Nazarethparochie.nl onder het kopje Liturgische vieringen. Namens het parochiebestuur Jos Rombouts secretaris 4

5 Zanggroep ARK stopt met zingen in de onze vieringen Eind november heeft het bestuur van de zanggroep ARK aan het parochiebestuur en het pastoresteam medegedeeld dat zij niet meer willen zingen in de vieringen. Vanuit het bestuur en het pastorale team betreuren wij dat. Vele jaren heeft het koor, later de zanggroep ARK, onze vieringen opgeluisterd met hun enthousiaste en levendige zang. Jammer dat het merendeel van koorleden en muzikanten het besluit genomen heeft om vanaf 1 januari 2015 niet meer onze vieringen te willen opluisteren. In het voorjaar van 2014 zijn er diverse bijeenkomsten geweest tussen pastores en bestuur van de Nazarethparochie en leden van de Zanggroep ARK. We hebben met elkaar gesproken over liederen en invulling van onze liturgische vieringen, dus over vorm en inhoud van de liturgie. In het verleden zorgden enkele leden van de zanggroep ARK niet alleen voor de keuze van liederen, maar ook voor de inhoudelijke invulling van de liturgie (gebeden, teksten en lezingen). Dit gebeurde in een verder verleden samen met de pastor die voorging. De laatste jaren gebeurde dit (bijna) geheel zelfstandig door leden van de zanggroep ARK. De pastores die voorgaan in zo n viering vinden dit niet werkbaar, omdat zij dan teksten moeten gebruiken die zij zelf niet passend vinden. Met de zanggroep ARK hebben we daarom in mei afgesproken dat de keuze van de liederen voor een liturgische viering door het koor zou gebeuren, maar dat de invulling van de viering (gebeden, teksten en lezingen) door de voorganger zou plaats vinden. Liturgie maken we immers samen, waarbij ieder zijn of haar eigen bijdrage heeft. Het koor zorgt voor de liederen en muzikale ondersteuning, de voorganger zorgt voor de liturgische teksten, gebeden en lezingen en uiteindelijk is de voorganger verantwoordelijk voor het geheel. De zanggroep ARK kon zich niet vinden in zo n werkverdeling, maar in mei konden we wel met elkaar werkafspraken maken over de bijdrage van de zanggroep in onze vieringen. Eind november zouden we deze afspraken met elkaar verder evalueren. Voor de geplande evaluatie had het merendeel van de zanggroep ARK al een definitieve keuze gemaakt om niet meer te zingen. Zij willen een nieuwe koers inslaan de mededeling van de zanggroep hierover kunt u onder vinden. Het parochiebestuur en het pastorale team willen nogmaals hun waardering en dank uitspreken voor de vele jaren dat zanggroep ARK gezongen heeft in de verschillende kerken van onze parochies. Namens parochiebestuur en pastoresteam, 5

6 pastor Adrie Lint Nieuwe koers zanggroep ARK Na ruim 46 jaar verbonden te zijn geweest aan de Rozenkransparochie en de opvolgers hiervan, de Anna- Rozenkrans en de Nazarethparochie, hebben de leden van ARK met pijn in het hart moeten besluiten zich los te koppelen van de Nazarethparochie. Vanaf 1968 heeft ARK een eigen identiteit. Niet alleen in de gezangen maar ook in de wijze waarop wij al die jaren hebben meegewerkt aan het samenstellen en meewerken aan de diensten. Dat deze werkwijze werd gewaardeerd door de pastorale teams en de parochianen is gebleken uit hun vele positieve reacties in de afgelopen jaren op onze diensten. Sinds drie jaar is hier verandering in gekomen. Door het pastorale team van de Nazarethparochie werd steeds meer voorwaarden gesteld aan de samenstelling van de liturgie. Uiteindelijk resulteerde dit voor ARK in het alleen nog maar zingen van onze liederen. De communicatie tussen het pastoresteam en ARK, over deze gewijzigde inzichten van de liturgie, bleek in de praktijk onvoldoende waarborg te geven voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst. We hebben besloten, met ingang van 1 januari 2015, ons te richten op de opluistering van diensten in diverse parochies, verzorgingshuizen, ziekenhuizen etc. Onveranderd blijft onze deelnames aan buitenkerkelijke activiteiten. ARK blijft actief en laat zeker via andere kanalen van zich horen. Met bijvoorbeeld een projectkoor dat we in maart 2015 organiseren voor een bijzondere dienst met liederen uit Jesus Christ Superstar. ARK wil via deze weg de trouwe bezoekers van onze diensten bedanken voor de jarenlange support en uitingen van waardering aan ons adres. Zanggroep ARK 6

7 Overzicht vieringen, 7 februari t/m 27 maart 2015 Nazarethparochie en parochie O.L.V. Ten Hemelopneming Vieringen 7 februari t/m 13 februari za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye za 19:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Parochianen zo 9:30 H. Moeder Gods Communieviering Adrie Lint zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo 11:00 H. Martinus Communieviering Adrie Lint zo 14:00 H. Martinus Eucharistieviering Engelse Viering Pater Savio di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Parochianen do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen do 19:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Carnavalsviering Paul Heye Giny vd Korput Vieringen 14 februari t/m 20 februari za OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput za 19:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo H. Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye Aswoensdag wo 10:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul/Giny 19:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul/Giny do 9.00 H. Martinus Communieviering Giny v.d. Korput 7

8 Vieringen 21 februari t/m 27 februari za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput zo H. Moeder Gods Eucharistieviering Heinz Baart zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Fons Burm zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Heinz Baart di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen Vieringen 28 februari t/m 6 maart za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Henny Spooren zo 9:30 H. Moeder Gods Communieviering Henny Spooren zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo 11:00 H. Martinus Communieviering Henny Spooren di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Henny Spooren di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye do 9:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul Heye vr 9:00 H. Moeder Gods Gebedsdienst Henny Spooren Vieringen 7 maart t/m 13 maart za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Giny v.d. Korput za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Parochianen zo 9:30 H. Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Paul Heye zo 14:00 H. Martinus Eucharistieviering Engelse viering Pater Savio di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsdienst Parochianen do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen 8

9 Vieringen 14 maart t/m 20 maart za OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Adrie Lint zo H. Moeder Gods Communieviering Adrie Lint zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye zo 11:00 H. Martinus Communieviering Adrie Lint di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Adrie Lint di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye do 9.00 H. Martinus Communieviering Adrie Lint Vieringen 21 maart t/m 27 maart za 17:30 OLV Altijddurende Bijstand Communieviering Henny Spooren za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Henny Spooren zo H. Moeder Gods Eucharistieviering Heinz Baart zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Fons Burm zo 11:00 H. Martinus Eucharistieviering Heinz Baart di 9:00 OLV Altijddurende Bijstand Eucharistieviering Paul Heye di 9:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v.d. Korput do 9:00 H. Martinus Gebedsdienst Parochianen Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 9

10 Wijzigingen van de vieringen in onze parochies Het besturenoverleg en het pastorale team van de Nazarethparochie en de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek hebben besloten om een aantal liturgische wijzigingen door te voeren. Evenals andere geloofsgemeenschappen moeten ook onze parochies hun beleidsvisie toekomstgericht aanpassen. Vanaf het weekend 17 en 18 april 2015 zal de zaterdagviering in de kapel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in de wijk de Heuvel vervallen. De afgelopen periode hebben wij moeten constateren dat de belangstelling hiervoor minimaal is. Op zaterdag 11 april 2015 zal er om uur in deze kapel voor de laatste keer een viering in het weekend plaatsvinden. De pastoraatsgroep, parochiecommissie en andere diverse geledingen zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Het dinsdagochtendgebed blijft ongewijzigd gehandhaafd. Het besturenoverleg en het pastoresteam hebben besloten om iedere zondag om uur een busje te laten rijden vanaf het parochiecentrum aan het Mgr. Nolensplein naar de Martinuskerk in Princenhage. Parochianen, vrijwillig(st)ers en andere belangstellenden kunnen daar dan de viering om uur bijwonen. Wij onderschrijven het standpunt van het bisdom Breda om zowel in de Nazarethparochie als in de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek op zondag een Eucharistieviering te houden. Dit kan echter alleen maar als wij de aanvangstijd in de parochie Prinsenbeek aanpassen. Daarom heeft het besturenoverleg en het pastoresteam besloten de aanvangstijd van de zondagviering in Prinsenbeek met ingang van 18 april 2015 te wijzigen van uur in 9.30 uur. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze wijzigingen en danken u bij voorbaat voor het vertrouwen. 10

11 Kom gezellig samen zingen! Er begint weer een cyclus van Zingen op schoot en er is weer plaats voor enkele nieuwe kindjes! Zingen op schoot is een heel eenvoudig maar enorm leuk concept: op woensdagmorgen, samen met je (klein)kind, bekende kinderliedjes zingen. In de pauze gaan de kindjes lekker spelen, zodat je tijdens een kopje koffie eens gezellig kunt praten met andere (groot)ouders. Alles op een rij: Voor kinderen van 0-4 jaar samen met een (groot)ouder. Heb je meerdere jonge kindjes, dan kunnen ze gewoon mee. Op 8 woensdagochtenden tot aan de grote vakantie. De ene week wel en de andere week niet. De data: 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april (we slaan de meivakantie over), 13 en 27 mei en op 10 juni. Tijd: van 9:00 10:30 uur. Plaats: Jongerenruimte van de pastorie aan de Markt 34 in Prinsenbeek Opgeven via graag onder vermelding van naam kind(jes) en naam begeleidende ouder bij: 11

12 Vastenactie 2015: Sri Lanka Zoals gebruikelijk gaat de werkgroep Diakonie ook in 2015 weer de Vastenaktie in de Nazarethparochie organiseren. De Vastenaktie loopt dit jaar vanaf Aswoensdag 18 februari tot en met Pasen 5 april. In deze weken worden de Vastenaktiezakjes weer huis aan huis verspreid. In de Martinus geloofsgemeenschap worden de zakjes grotendeels nog steeds huisaan huis opgehaald. Dit zal plaats vinden in de actieweek van maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart. In de andere geloofsgemeenschappen worden kerkcollectes gehouden en kan iedereen die dat wil het zakje in de kerk of op het secretariaat inleveren. Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat voor: Socio Economic Training Institute of Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. Deze thee-tamils leven nog steeds op de theeplantages in kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair, openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als theeplukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers 12

13 van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. Concreet betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert over thema s als persoonlijk leiderschap en geweldloos samenleven, maar ook computercursussen en bloeddonatie-campagnes initieert. Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen kunnen hier na schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma s van SETIK. Wij hopen als Nazarethparochie een klein steentje bij te dragen aan dit geweldige project!! Familieberichten Nazarethparochie t/m Heilige Moeder Gods kerk Effen Geen berichten Martinuskerk Princenhage Huwelijk: Tuoi Do en Danny Welten Overleden: Irma Snelders-Stevens Jan Weytens Jos Lambregts 13

14 Eind december zijn de misdienaars naar de film pinguïns van Madagaskar geweest dat was in Etten-Leur. Het was een grappige film in 3D. Daarna zijn we naar de MC Donalds gegaan en de kinderen gingen even spelen daarna zijn we gaan eten. Het was lekker. We waar nog aan het praten hoe leuk de film was tijdens het eten. Toen we klaar waren werden we nar huis gebracht en het was een leuke dag. Dank je wel Ria voor de leuke dag. Marije 14

15 Informatie Pastoresteam De pastores werken vanuit het Parochiehuis. Dit vindt u achter de Martinuskerk in Princenhage. Adres: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda, tel Eén van de pastores van het team heeft bereikbaarheidsdienst. Voor dringende vragen (ziekenzegen, - zalving of overlijden) kunt u deze bellen: tel De leden van het team en hun adressen zijn: Paul Heye Adrie Lint Henny Spooren Schaart Giny van de Korput Parochiebestuur en parochievergadering De secretaris van parochiebestuur is Jos Rombouts. De functie van vicevoorzitter wordt ingevuld door Jan Hendrickx. Parochiecontact: laat ons weten wanneer Er een kindje is geboren.. U thuis langdurig ziek bent U wenst thuis de communie te ontvangen U gaat verhuizen U wordt opgenomen in het ziekenhuis.. U uw kind wilt aanmelden voor het doopsel U een huwelijk wilt aanmelden. Nazarethparochie Adres: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda (tel ) Website: Secretariaat: maandag t/m vrijdag van u en van u (m.u.v. van woensdagmiddag) 15

16 Tarieven 2014 Parochiebijdrage (jaarlijks): minimaal: 115,00 Het bisdom van Breda geeft een advies omtrent de hoogte van de jaarlijkse bijdrage: 1% van het jaarlijkse netto inkomen met een minimum bedrag van 115,00. Wanneer u dit minimum bedrag (of meer) betaalt aan onze parochie bent u vrijgesteld van bijdragen voor Doopsel, Eerste Communie of Vormsel en kunnen kortingen gegeven worden voor een huwelijks- of uitvaartdienst. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het bisdom Breda. Voor meer informatie over deze korting kunt u contact opnemen met de parochie. Stipendium (Misintentie) 10,50 Huwelijks- of uitvaartdienst (wanneer onvoldoende bijdrage wordt betaald) 575,00 Dienst in het Crematorium of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkelijke dienst 383,00 Jubileumdienst 289,00 Gegevens geloofsgemeenschappen voor parochiebijdrage Anna-Rozenkrans, Meidoornstraat 111, 4814 KB Breda (tel: ) Rabobank: NL36 RABO / Postbank: NL32 INGB Secretariaat: di. van tot u St. Martinus, Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda (tel: ) Rabobank NL62: RABO / Postbank: NL10 INGB Secretariaat: ma. t/m vr. van en u (m.u.v. wo.middag) OLV v. Altijddurende Bijstand, Mgr.Nolensplein 10, 4812 JC Breda (tel: ) Rabobank: NL66 RABO / Postbank: NL35 INGB Secretariaat: ma. t/m vr. van u H. Moeder Gods, Effenseweg 3, 4813 BA Breda (tel: ) Rabobank: NL44 RABO Secretariaat: vr. van u H. Pastoor van Ars, Rabobank: NL47 RABO / Postbank NL03 INGB Redactie Schakels Helma Raaymakers: Adrie Lint: Martijn Quicken: Leon Vermeeren: Redactieadres: Haagsemarkt BA Breda 16

God of Goud - Hoeveel is genoeg?

God of Goud - Hoeveel is genoeg? FEBRUARI 2015 Informatiekrant van het Bisdom Rotterdam s www.bisdomrotterdam.nl s jrg. 42 s nr. 1 God of Goud - Hoeveel is genoeg? Ieder jaar presenteert Vastenaktie een hongerdoek. Dit jaar staat in de

Nadere informatie

Princenhage. bachman. Werkgroep Duurzaam Dorp organiseert Energiemarkt. KIDS Kindertandenborstel Prinsessen of cars - 29,99 19,99

Princenhage. bachman. Werkgroep Duurzaam Dorp organiseert Energiemarkt. KIDS Kindertandenborstel Prinsessen of cars - 29,99 19,99 Pierre Jean 2013 Merlot-Cabernet 6 halen, 5 betalen doos normaal 33,- nu 27,50 Aanbieding geldig t/m 21-03-2015 en tegen inlevering van deze bon. Princenhaagse bonnenregen Haagsemarkt 8 4813 BA BREDA tel.:

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

12 e jaargang nr.172 6 februari 2015

12 e jaargang nr.172 6 februari 2015 Meentweide 2 2811 JG Reeuwijk Tel. 0182-393214 www.gmsreeuwijk.nl 12 e jaargang nr.172 6 februari 2015 Op de studiedag van woensdag 28 januari heeft het team weer een paar stappen verder gezet in de ontwikkeling

Nadere informatie

MARIABEUKSKE BEUNINGEN

MARIABEUKSKE BEUNINGEN MARIABEUKSKE BEUNINGEN Periode: 18 juli t/m 28 aug. 2015. Jaargang 31. Nr 10 en 11. Vakantie God, Gij geeft ons dagen van arbeid en dagen van rust. Wij bidden U: dat wij uw wereld bewonen in vrijheid en

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 pagina 1 Inhoud 2 Nieuws van het bestuur Bert Jan Rozestraten 3 Van de redactie 4 Gedicht

Nadere informatie

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 PINKSTEREN Waar wij niet leven in de Geest van uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen schappen 6 Emmaus gaat ECO 7 Aktie Kerkbalans 2015: Mijn

Nadere informatie

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven DE WEG NAAR PASEN Beeld van nieuw leven Pasen roept het beeld op van het nieuwe leven. Op een of andere manier heb ik dit al vroeg thuis meegekregen. Mijn vader ging ieder jaar vanuit de parochie mee met

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Jaargang 43 Nummer 9 Oktober 2012 Kopijdatum volgende Klaroen: zondag

Nadere informatie

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015 Pasen 2015 nummer 266 29 maart 2015 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden:

Nadere informatie

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Parochiecentrum Pieterburen en parochiesecretariaat Rijsenburgselaan

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie-

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Jaargang 44, nr. 09 18 juni 2 juli BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2012 Vorig jaar

Nadere informatie

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Contact- en informatieblad van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Redactie: Typewerk: Illustraties: Kopiëren: Redactieadres: Pastorie: Secretariaat aanwezig:

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Woord namens de pastoor

Woord namens de pastoor Wenk Nieuwsbrief St.Willibrordusparochie Eersel jaargang 1 - nummer 4 december 2013 Adventsbezinning In de maand december bezinnen veel mensen zich op het leven, ook het eigen leven. Dat is merkbaar aan

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

06-57 42 90 99. 22 e JAARGANG nr. 03 19 maart 2011 PAROCHIESECRETARIAAT BEREIKBAARHEID PASTORES: ALS DRINGEND PASTORALE HULP GEWENST IS, BELLEN

06-57 42 90 99. 22 e JAARGANG nr. 03 19 maart 2011 PAROCHIESECRETARIAAT BEREIKBAARHEID PASTORES: ALS DRINGEND PASTORALE HULP GEWENST IS, BELLEN Belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren! Zondag 20 mrt: 11.00 uur Dialectviering met pastor Oude Vrielink rechtstreekse uitzending op Radio Reggestreek Maandag 21 mrt: 19.00 uur Cheque uitreiking

Nadere informatie

Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag. van Jezus en s avonds houden wij een wake voor de dode mens Jezus en vereren wij zijn kruis.

Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag. van Jezus en s avonds houden wij een wake voor de dode mens Jezus en vereren wij zijn kruis. Jaargang 1 nr.2 maart - juni 2013 Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag Op het moment dat u dit kunt lezen is de vastentijd bijna voorbij. Jezus is de woestijn in gegaan om daar 40 dagen

Nadere informatie