Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling"

Transcriptie

1 bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

2

3 dcw colofon DATACENTERWORKS is hét vakblad over de technische infrastruc tuur van datacenters. jaargang 8, april 2015, nr. 4 datacenterworks verschijnt tienmaal per jaar. toezending geschiedt op abonnement basis en controlled circulation. HOOFDREDACTEUR/UITGEVER robbert hoeffnagel TELEFOON +31 (6) TWITTER twitter.com/rhoeffnagel LINKEDIN nl.linkedin.com/in/robberthoeffnagel FACEBOOK EINDREDACTIE/TRAFFIC AB MUILWIJK POSTADRES REDACTIE beatrixstraat 2, 2712 ck zoetermeer TELEFOON +31 (0) ADVERTENTIE-EXPLOITATIE jos raaphorst Directeur TELEFOON +31 (0) TWITTER twitter.com/raaphorstjos LINKEDIN nl.linkedin.com/pub/dir/jos/raaphorst VORMGEVING laura willemsen graf isch ontwerp DRUK graf ia media groep datacenterworks werkt samen met kennispartners als bicsi, data centre alliance, dda, green it amsterdam, it room infra en nen kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de redactie. de redactie noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van genoemde data en prijzen. fotokopie en overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder vermelding van: overgenomen uit datacenterworks, vakblad over de technische infrastructuur van datacenters, met vermelding van de jaargang en het nummer. datacenterworks is een uitgave van fenceworks bv Ruimtevaart Dat gepraat over de datacenters van Facebook en Google - wat hebben wij in Nederland daar nu aan met onze computerruimtes?! Wij hebben toch helemaal niet van die grote datacenters?! Deze reactie kwam uit het publiek dat onlangs een evenement op het gebied van datacenterinfrastructuren bezocht. Tijdens een podiumdiscussie kwam onder andere het Open Compute-project ter sprake. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal grote en zogeheten web-scale datacenters a la Facebook en Google. Dit soort partijen hebben vastgesteld dat de producten die de IT- en datacenterindustrie leveren simpelweg niet goed genoeg zijn voor de eisen die zij stellen. De netwerken zijn te langzaam en bieden te weinig capaciteit, de servers zijn te traag en te complex om te beheren, de storage kan de enorm snel groeiende hoeveelheid data niet aan en de technische infrastructuur verbruikt teveel energie en is sowieso niet tegen zijn taken opgewassen. Toegegeven, we kennen in Nederland vrijwel geen web-scale datacenters. Al is dat aan het veranderen nu bijvoorbeeld Google en Microsoft in ons land faciliteiten aan het bouwen zijn. Maar het - zeg maar - gemiddelde datacenter is beduidend kleiner. Dat geldt zowel voor enterprise-datacenters als voor commerciële datacenters. Dat wil echter nog niet zeggen dat we dus niet met belangstelling zouden kunnen kijken naar de technologie die dit soort mega-datacenters ontwikkelen. Sterker nog, ik ben er persoonlijk van overtuigd dat daar onze toekomst ligt. waarom? Vergelijk het maar met ruimtevaart. Hoe vaak horen we niet dat het zonde is dat we daar zoveel geld in steken. Nu valt het met die investeringen nog wel mee, zeker als we kijken wat we er voor terug krijgen en al hebben gekregen. Koolstofvezelversterkte materialen, elektronische apparaten, computers, smartphones - zonder ruimtevaart en de technische vooruitgang die dit heeft gebracht - zouden ze er nu niet zijn. Hetzelfde geldt voor die web-scale datacenters en de technologie die zij ontwikkelen. De extreme eisen die Facebook c.s. stellen aan hun IT-omgeving jaagt de technologie op. Zij hebben de financiële prikkel om almaar weer nieuwe technische ideeën uit te werken en om te zetten in concrete oplossingen. Datzelfde geldt voor de technische infrastructuur waar wij ons mee bezighouden. Als er ergens een stimulans bestaat om op energieverbruik en dus energiekosten te besparen dan is het natuurlijk wel bij dit soort firma s en hun mega-energierekeningen. Vandaar dat Apple lijkt uit te groeien tot de grootste afnemer van zonne-energie. Kijk naar Vapor IO, een startup die een nieuwe opzet bedacht heeft voor het opstellen van racks. Of kijk naar DCIM of de vele sensoren die dit soort mega-datacenters in hun installaties inbouwen. Het zijn allemaal technische ontwikkelingen die de komende jaren ook voor middelgrote datacenters beschikbaar komen. Zie Facebook en Google en dergelijke dus maar als de ruimtevaarttak van de datacenterindustrie. Nog even en dan gaan ook wij met de tools en ideeën aan de slag die zij een paar jaar eerder bedacht hebben. robbert hoeffnagel hoofdredacteur datacenterworks/uitgever dcw april redactioneel 3

4

5 Inhoud trend 8 schneider electric voegt operations-model toe aan open compute De technologie die wordt ontwikkeld door zogeheten web-scale datacenters van bijvoorbeeld Facebook en Google wordt steeds belangrijker. Deze enorme datacenters kunnen niet uit de voeten met standaard IT-hardware. Daarom ontwikkelt men in eigen beheer betere oplossingen voor bijvoorbeeld networking die men vervolgens via het Open Compute-project als open source publiceert. Ook eisen op het gebied van power en koeling spelen hierbij een belangrijke rol. koeling 16 datacenter rotterdam past met succes fysieke scheiding toe Datacenter Rotterdam heeft onlangs twee opmerkelijke stappen gezet op weg naar een verdere vergroening van de circa duizend vierkante meter aan computerzalen. Het bedrijf heeft de monitoring van het Kyoto-wiel dat als primaire koelinstallatie wordt gebruikt overgeheveld naar WCooliT. Daarnaast is het datacenter nu aan de slag om de fysieke scheiding binnen racks drastisch te verbeteren. Bij een eerste klant heeft dit tot een temperatuurdaling voor het kabinet van maar liefst 13 graden geleid. energie 18 minkels optimaliseert ontwerp busbar systeem voor datacenters Minkels heeft het ontwerp van zijn modulaire VariconPower Busbar Systeem geoptimaliseerd. Alle nieuwe ontwikkelingen zijn geschikt voor zowel 600mm als 800mm brede racks - wat exact aansluit bij veel gebruikte breedtematen van server racks in datacenters. technologie 22 vapor io brengt servers onder in cilindervormige tanks De startup Vapor IO heeft een geheel nieuwe manier van koelen ontwikkeld: de Vapor Chamber. Een Vapor Chamber is een zwarte cilindervormige tank die het draaien van servers stukken goedkoper maakt dan datacenters waarin gebruik wordt gemaakt van een warme gang. onderzoek 24 hybride cloud wordt steeds populairder Het gebruik van de cloud is wijdverspreid. 93% van de bedrijven zet vandaag de dag de cloud in om onder andere kosten te verlagen en schaalbaarheid te vergroten. Organisaties blijken steeds vaker een combinatie te willen gebruiken van clouddiensten en fysieke hard- en software. De hybride cloud heeft bij ruim drie kwart van de bedrijven dan ook de voorkeur. markt 34 schoonmaken van computerruimtes verdient meer aandacht Computerruimtes worden veelal niet opgenomen in het reguliere schoonmaakpakket. Dat is op zich logisch, omdat er kostbare en gevoelige apparatuur staat die men liever niet aan een willekeurige schoonmaker met een emmer sop toevertrouwt. Toch kunnen de ruimtes op den duur zodanig vervuilen dat dit storingen oplevert voor zowel de opgestelde apparatuur als de mensen die in de zalen aan het werk zijn. Hoe lossen we dit op? EN VERDER 36 nieuws 42 nieuws van dda 44 agenda 45 nieuws van it room infra 46 bicsi-nieuws coverfoto Eind vorig jaar werd er op de bijeenkomst van de IEEE Ethernet Working Group in San Antonio (Texas, VS) een Call for Interest (CFI) gelanceerd voor 25GBASE-T. Hier waren 48 deelnemers en medestanders aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van Microsoft, Intel, Cisco en Siemon. Het doel was om de belangstelling te peilen voor het vormen van een studiegroep om een 25GBASE-T-project te onderzoeken. Valerie Maguire van Siemon, IEEE lid en studiegroepdeelnemer, vertelt hoe deze potentieel nieuwe ethernet-norm in aanmerking kwam voor onderzoek en welke vorderingen er intussen zijn gemaakt. dcw april inhoud 5

6 Dutch Datacenter Index Maart 2015 Lente in het datacenter DDI 63/ 62 de afgelopen maanden bleven de datacenter-activiteiten op een hoog niveau. het eerste kwartaal kenmerkte zich door even een beetje minder gas geven en een groot vertrouwen in de toekomst. de sterke groei van de nederlandse markt in het afgelopen kwartaal was uitzonderlijk, maar de aantrekkende economie en de doorzettende consolidatie van single tenant datacenters houden de vaart erin. In maart zien we dat datacenters zo langzamerhand de voorzichtigheid die kenmerkend is voor een eerste kwartaal van zich afschudden. Terwijl de groei in het aantal vierkante meters nog altijd gedrukt wordt door consolidatieslagen bij veel single tenant datacenters, neemt de commercieel verkrijgbare en gebruikte oppervlakte stevig toe dankzij vooral digitale dienstverleners. De hoeveelheid MegaWatts vertoont een sterke groei, hoewel die groei in geen verhouding staat tot de hoeveelheid opgeslagen en verwerkte bytes. De datacenteractiviteit van de afgelopen drie maanden is zoals verwacht weer wat gedaald, maar nog altijd behoorlijk hoog, met een DDI die met een score van 63 net weer een puntje lager eindigt dan een maand eerder. De aantrekkende economie en een beter zicht op de marktvraag dit jaar, zorgen ervoor dat het optimisme aantrekt. Zowel de driemaandelijkse als de jaarlijkse vooruitblik stijgen weer een punt. sterk door en zien niet-europese bedrijven de noodzaak in om vanuit de EU, of nog lokaler, EU-klanten te bedienen. Dec - Feb Mrt - Mei +12 mnd Vierkante meters in gebruik Vermogen Investeringen Totaal Dutch Datacenter Index, maart 2015 Dutch Datacenter Index, Januari Maart 2015 dcw april monitor 6 vooruitblik Hoewel het er alle schijn van heeft dat ook 2015 een bijzonder mooi datacenterjaar wordt, is het te vroeg om te zeggen dat de markt even sterk gaat groeien als in In 2014 groeide Nederland beduidend harder dan de andere toonaangevende Europese datacenterlanden, maar ook beduidend harder dan in de meeste voorgaande jaren binnen Nederland. Toch staan de signalen op groen. De economie trekt aan en bedrijven zetten steeds sterker in op digitalisering om hun organisatiedoelstellingen te realiseren. Bovendien zet de groei van digitale dienstverleners, zoals SaaS-leveranciers, onverminderd peter vermeulen directeur van pb7 research

7

8 Impact van open source-hardware wordt voelbaar Schneider Electric voegt operations-model toe aan Open Compute de technologie die wordt ontwikkeld door zogeheten web-scale datacenters van bijvoorbeeld facebook en google wordt steeds belangrijker. deze enorme datacenters kunnen niet uit de voeten met standaard it-hardware. daarom ontwikkelt men in eigen beheer betere oplossingen voor bijvoorbeeld networking die men vervolgens via het open compute-project als open source publiceert. dcw april trend 8 Ook eisen op het gebied van power en koeling spelen hierbij een belangrijke rol. Reden voor Schneider Electric om zich bij het Open Compute aan te sluiten. De eerste bijdrage van Schneider wordt gevormd door het zogeheten Data Center Operations Maturity Model. Het is vaak moeilijk voor te stellen hoe groot en complex de technische infrastructuur is van bedrijven als Google, Microsoft of Facebook. Al een aantal jaren is duidelijk dat standaard technologie voor dit soort ondernemingen niet voldoende is om aan de enorme vraag te voldoen. prestaties en personeel Hierbij speelt een aantal problemen. De eerste is performance. Off-theshelf hardware is simpelweg niet snel genoeg en kent een throughput die niet toereikend is voor dit soort bedrijven. Er speelt echter meer. De architectuur waarop commercieel verkrijgbare IT-hardware is gebaseerd, is veelal ook niet geschikt voor web-scale datacenters. Deze partijen knopen tientallen datacenters aan elkaar tot één groot virtueel datacenter. Dat is belangrijk om - bijvoorbeeld - als Google ruim binnen een seconde antwoord op een zoekvraag te kunnen geven. Maar het is ook noodzakelijk uit oogpunt van redudantie. Mocht ergens apparatuur uitvallen of zelfs een compleet datacenter storingen vertonen, dan mag dit voor de gebruiker niet merkbaar zijn. De onderliggende architectuur van bijvoorbeeld switching en storage moet dit echter wel haalbaar maken. Daarnaast hebben we te maken met kosten. Wie met tientallen datacenters werkt, heeft erg veel personeel nodig om die volledige infrastructuur in de lucht te houden. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom Facebook met Six Pack is gestart. Klassieke IT-afdelingen kennen aparte medewerkers of groepen die zich bezighouden met het beheren van servers en netwerkapparatuur. Dat heeft alles te maken met de verschillen in functioneren van dit soort apparaten, verschillende besturingssystemen, andere beheertools en dergelijke. Maar wat nu als we switches ombouwen tot servers die switchen als hoofdtaak hebben? Vergelijk het met servers die een applicatie draaien of een database of website hosten. Zo kunnen we ook een server maken die switchingsoftware draait. Dan zou het beheer van zowel de server-hardware als de netwerkapparatuur door een en dezelfde groep mensen kunnen worden gedaan. Het zijn immers allemaal Linux-servers. server als switch Dat is wat Facebook met projecten als Wedge en Six Pack doet. Het bedrijf heeft eigen netwerk-switches (SixPack) ontwikkeld die niet alleen razendsnel zijn, die passen binnen de architectuur van het social netwerk-bedrijf, maar die bovendien in feite servers zijn. Het zijn allemaal Linux-systemen waarop een specifieke applicatie draait. In dit geval voor switching. Hierdoor kan Facebook drastisch besparen op het aantal medewerkers en de specifieke kennis die zij in huis moeten heb-

9 ben. Het bedrijf heeft veel van dit soort projecten lopen. De ontwerpen die hierbij tot stand komen, maakt het via het Open Compute-project beschikbaar als open source. Met andere woorden: andere bedrijven kunnen dit design gebruiken om hier verbeteringen op aan te brengen, zelf hardware mee te ontwikkelen, add-ons te maken en dergelijke. Met name Aziatische hardware-bouwers zijn op deze trend afgekomen, waardoor Facebook - maar hetzelfde geldt voor alle web-scale datacenters - dus niet zelf zijn hardware hoeft te bouwen, maar er in feite een soort ecosysteem van nieuwe hardware-leveranciers ontstaat. Die ontwikkelen bovendien weer eigen software die bovenop dit soort hardware kan worden gebruikt en er ontstaat ineens een geheel nieuwe klasse van datacenteroplossingen. 'DIT PROJECT WIL ZICH NIET ALLEEN MET DE IT-HARDWARE IN HET DATACENTER BEZIGHOUDEN, MAAR OOK MET DE ONDERLIGGENDE FYSIEKE INFRASTRUCTUUR' operations maturity model Power en koeling speelt bij web-scale datacenters uiteraard ook een belangrijke rol. De energierekeningen zijn immers gigantisch. Sowieso zijn dit soort bedrijven zich erg bewust van het belang van de technische infrastructuur van hun faciliteiten. Zijn zien als geen ander het belang van een stabiele en optimaal functionerende technische infrastructuur. Daarom is het nieuws dat bedrijven als Emerson en Schneider Electric zich hebben aangesloten bij Open Compute ook zo interessant. Eerder al hebben bedrijven als Microsoft designs ingediend bij Open Compute die betrekking hebben op racks, koeloplossingen en voedingssystemen. Daarmee was al duidelijk geworden dat dit project zich niet alleen met de IT-hardware in het datacenter wil bezighouden, maar ook met de onderliggende fysieke infrastructuur. Schneider Electric voegt daar nu een aanpak aan toe die kan dienen als een objectieve tool voor meten en beoordelen. Het Data Center Operations Maturity Model maakt het mogelijk om de vaak nog weinig gestructureerde manier van beheren van de technische infrastructuur te verbeteren. Tot nu toe zijn wel best practices en dergelijke beschikbaar, maar ontbreekt het aan een meer objectieve maatstaf. Dit model zou dit gat kunnen invullen. Het model wordt momenteel binnen de Open Computeorganisatie bekeken. Het is te vinden in de wiki van de groep.. robbert hoeffnagel hoofdredacteur dcw april trend 9

10 Raritan s Hybride Transfer Switch De transferswitch opnieuw uitgevonden tranferswitches zijn de aangewezen oplossing om apparaten met een enkele voeding toch op een a- en een b-feed aan te sluiten. maar tot voor kort was er niet één op de markt die goed functioneerde, stelt paul bekema, sales engineer bij raritan. voor raritan reden om de transferswitch opnieuw uit te vinden. dcw april power 10 In professionele datacenters draait alles om een uptime van honderd procent, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat is dan ook de reden dat de stroomvoorziening dubbel wordt uitgevoerd met een A- en een B-feed, en dat minimaal één feed een back-up heeft. Maar ondanks deze focus op 100% uptime zijn er in het datacenter altijd nog apparaten aanwezig met een enkele voeding die dus niet kunnen worden aangesloten op een A- en een B-feed. Volgens Paul Bekema van Raritan zijn het deze apparaten die de beschikbaarheid van het geheel in gevaar brengen. Als voorbeelden geeft de Sales Engineer verouderde servers die om goede redenen in bedrijf moeten blijven, en perifere, ondersteunende apparatuur. Vaak gaat het om apparatuur om het datacenter te beheren, zoals sensorboxen om de luchttemperatuur of luchtvochtigheid te meten, of gsm-modems voor het versturen van waarschuwingen per sms. Als de modem geen voeding heeft, ontvang je ook geen waarschuwing als de temperatuur te hoog oploopt waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Maar bijvoorbeeld ook webcams die heel essentieel kunnen zijn beschikken meestal maar over één voeding. ats en sts Met transferswitches kunnen apparaten met een enkele voeding toch van een redundante voeding worden voorzien. Deze switches zorgen ervoor dat een apparaat met een enkele voeding zijn voeding krijgt uit ofwel de A-feed, ofwel de B-feed. Valt de A-feed weg, dan schakelt de transferswitch voor de voeding van de aangesloten apparatuur automatisch over naar de B-feed en weer terug als de A-feed weer stabiel is. De productcategorie transferswitches kent twee bekende vertegenwoordigers, met beide zo hun eigen voor- en nadelen: de Automatic Transfer Switch (ATS), die zorgt voor een relay-gebaseerde schakeling tussen de feeds. Dit is een redelijk goedkope oplossing die hoge stromen kan verwerken. Een groot nadeel van de ATS is de massatraagheid van het relay waardoor de overschakeling naar een andere feed langzaam verloopt, wat zeker een probleem kan opleveren als gebruik wordt gemaakt van oudere servers met een gedegradeerde voeding. Een ander bekend nadeel van de ATS is het verkleven van

11 de contacten door de inrush current. Hierdoor blijven contacten hangen en wordt er dus niet overgeschakeld. Door dit risico op verkleving moeten Automatic Transfer Switches relatief snel worden vervangen. de Static Transfer Switch (STS), die voor de schakeling naar een andere feed gebruikmaakt van halfgeleider thyristoren of silicon controlled rectifiers (SCR s). Het grote voordeel van dit type Transfer Switch is de snelle omschakeling waardoor de STS ook geschikt is voor apparaten die niet meer over een optimale voeding beschikken. Ook het risico op verkleving speelt hier niet. Toch kent de STS meer nadelen dan voordelen. Zo zorgt de hoge overgangsweerstand voor warmteontwikkeling waardoor bijvoorbeeld servicegevoelige ventilatoren nodig zijn om de STS te koelen. Door de warmteontwikkeling ligt het energieverbruik aanzienlijk hoger dan bij een ATS. Daar komt bij dat een STS gemiddeld zes keer duurder in aanschaf is dan een ATS. hybrid transfer switch De genoemde nadelen van de STS en ATS vormden voor Raritan de aanleiding om de transferswitch opnieuw uit te vinden, met als resultaat de Hybrid Transfer Switch. De hybride transferswitch voegt de technologieën zoals die worden gebruikt door de ATS en STS samen, en heft de nadelen op, aldus Bekema. Hybride transferswitches schakelen sneller dan een ATS, en dat zonder dat de contacten verkleven en zonder het temperatuurprobleem van de STS. Hybride transferswitches maken gebruik van elektromechanische relays én van Silicon- Controlled Rectifiers (SCR s). Als een powerfeed uitvalt, worden de contacten met behulp van de SCR s razendsnel overgeschakeld waarna de relays automatisch meeschakelen. De inrush current wordt volledig opgevangen door de SCR s waardoor de relays niet inbranden en de contacten netjes schoon blijven en niet gaan kleven, legt Bekema uit. Als de relays zijn bijgeschakeld, worden de SCR s uitgeschakeld. Op die manier wordt warmteontwikkeling voorkomen waardoor geen actieve koeling nodig is en een reductie van het energieverbruik wordt gerealiseerd. Een gemiddelde STS verbruikt tussen de 60 tot 100 watt aan energie; wij reduceren dat tot 13 watt. inkomende power feed monitoren De Hybrid Transfer Switch van Raritan meet 4800 keer per seconde het voltage en de frequentie van de inkomende power. Als uit de metingen blijkt dat de kwaliteit van de ingang onder een door de gebruiker in te stellen drempelwaarde komt, zal de transferswitch overschakelen op de andere feed en ook weer terugschakelen als de voorkeursfeed weer stabiel is. Daarbij schakelen we op een slimme manier, benadrukt Bekema. De fases van de A- en de B-feed hoeven niet synchroon te lopen waardoor je niet op de 0 hoeft te wachten en een snelle omschakeltijd is gegarandeerd. De schakelgrafieken zijn in de webgebaseerde gebruikersinterface te bekijken. Hier is onder andere te zien hoe lang de overbruggingstijd is geweest, waarom er is overgeschakeld en wat de sinus was op het moment van de omschakeling. Deze informatie helpt je bij het slim beheren van je datacenter. Je kunt je datacenter beheren door te meten en analyseren wat er fout is gegaan. Paul Bekema meten per outlet In de nieuwe versie van Raritan s Hybrid Transfer Switch wordt het ook mogelijk om de powerconsumptie per outlet te meten waardoor het mogelijk wordt om het vermogensverbruik van de aangesloten apparatuur individueel te meten. Bekema: Onze PDU s hebben we als het ware geïntegreerd in onze Hybrid Transfer Switch, waardoor alle controlemogelijkheden zoals die worden geboden door onze PDU s ook beschikbaar zijn in onze transferswitches. Doordat je tot op serverniveau weet wat er gebeurt, wordt de beheersing fijnmaziger en kun je fijnmaziger energieverbruik analyseren. Ook biedt de Hybrid Transfer Switch mogelijkheden voor het remote uitschakelen van outlets. Bovendien hebben alle transferswitches de mogelijkheid voor het aansluiten van externe sensoren om zaken als temperatuur en luchtvochtigheid te kunnen meten. Net als onze PDU s is de Hybrid Transfer Switch een slimme oplossing voor power- en omgevingsmanagement binnen datacenters en daarmee een wezenlijk onderdeel van je environmental monitoringsysteem, besluit Bekema. Je hebt geen apart monitoringsysteem nodig, want dat zit er al in.. dcw april power ferry waterkamp freelance journalist 11

12 Call for Interest gelanceerd Studiegroep onderzoekt 25gbase-t eind vorig jaar werd er op de bijeenkomst van de ieee ethernet working group in san antonio (texas, vs) een call for interest (cfi) gelanceerd voor 25gbase-t. hier waren 48 deelnemers en medestanders aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van microsoft, intel, cisco en siemon. het doel was om de belangstelling te peilen voor het vormen van een studiegroep om een 25gbase-t-project te onderzoeken. valerie maguire van siemon, ieee lid en studiegroepdeelnemer, vertelt hoe deze potentieel nieuwe ethernet-norm in aanmerking kwam voor onderzoek en welke vorderingen er intussen zijn gemaakt. dcw april bekabeling 12 Afgelopen november in San Antonio hebben leden van de IEEE Ethernet Working Group uiterst zorgvuldig gekeken naar de redenen om 25GBASE-T als nieuwe norm te introduceren. Dit was een grondig onderzoek, waarbij werd gekeken naar marktfactoren, antwoord werd gegeven op de vraag 'waarom nu?' en de technische haalbaarheid werd beoordeeld. Het resultaat was dat de aanwezigen in overgrote meerderheid stemden vóór de vorming van een 25 Gb/s-studiegroep, waarbij 37 individuen, die 25 bedrijven vertegenwoordigen, vrijwillig wilden deelnemen en hun steun toezegden. Wat heeft tot dit groene licht geleid? marktfactoren De toepassingsmogelijkheden voor 25GBASE-T werden eerst duidelijk gedefinieerd als behorende tot de zone van het 30m-bereik, waarbij deze norm zich bevindt tussen 10GBASE-T als de bovenkant van de gebruikelijke bedrijfsvereisten en de aanstaande 40GBASE-T, die vooral geschikt is voor het datacenter. De marktfactoren waarnaar is gekeken, zijn trends voor cloud versus bedrijfsservers, de meest recente informatie over prognoses voor serverpoortsnelheden, de mediamix, potentiële topologieën en kostenoptimalisatie. In het Dell'Oro Controller and Adapter Report van juli 2014 wordt de toekomstige trend naar toename van cloudservers voorspeld. De verwachting is dat verzendingen van cloud- en bedrijfsservers in volume gelijk zullen zijn in 2018, terwijl een kwart van de verzonden serverunits in 2014 al bestemd is voor cloudtoepassing. De overtuiging is dat cloud computing snel zal groeien alvorens te stabiliseren, waarbij een klein aantal organisaties het grootste deel van deze markt zal uitmaken. Marktanalyse van de snelheid waarmee applicaties en opslag naar cloudservers migreren, laat zien dat de transitie naar 10Gb-ethernetsnelheden die door glasvezel, direct-attach twinaxiale en balanced twisted-pair koperbekabeling wor- Valerie Maguire

13 den ondersteund, in de datacenters bijna is voltooid en dat 40G- en 100G-implementaties gebruikelijker worden. Men verwacht dat 25GBASE-T een aantrekkelijke en kostengeoptimaliseerde stap is op het pad van de snelheidsmigratie naar 40GBASE-T voor ondersteuning van edge-verbindingen van datacenters. Ondertussen is bij on-premise servers 1000BASE-T nog altijd het belangrijkst, terwijl 10GBASE-T groeit en men verwacht dat 40GBASE-T in de toekomst aanzienlijk zal toenemen. Hier zal 25GBASE-T alleen voor implementatie in aanmerking komen zodra gestandaardiseerde en kant-en-klare hardware van meerdere leveranciers leverbaar is en de behoeften aan capaciteit en bereik zijn bepaald. De mix van typen serverpoorten die door Dell'Oro zijn voorspeld, liet verdere groei zien voor 10GBASE-T terwijl in het bedrijfsdatacenter de transitie vanuit 1000BASE-T voortgaat. Terwijl er nog steeds plaats zal zijn voor direct-attach QSFP+ en SFP+ koper- en glasvezelverbindingen, suggereren prognoses voor de groei van verbindingen dat balanced twisted-pair koper 10GBASE-T in het algemeen de belangrijkste plaats zal blijven innemen. 25GBASE-T BIEDT EEN BRUIKBAAR UPGRADEPAD TUSSEN 10 GIG EN 40 GIG VIA EEN COMPATIBELE INFRASTRUCTUUR Ten aanzien van datacentertopologieën werd erkend dat er niet één definitieve bekabelingsconfiguratie voor elk datacenter is. Terwijl ToRswitch-to-serververbindingen (Top of Rack) mogelijk voor sommige gebruikers geschikt zijn, zullen voor tal van applicaties en datacenters MoR- en EoR-switch-to-serververbindingen (Middle of Row en End of Row) de juiste keuze zijn omdat ze verbeterde kostenefficiëntie, beter ruimtegebruik en toegenomen interoperabiliteit mogelijk maken. Een 25GBASE-T PHY heeft het bereik om een veel breder scala aan architecturen te ondersteunen dan directattach twinaxiale verbindingen om cabinet-tocabinet-, MoR- en EoR-switch-to-serverstructuren op een eenvoudige manier mogelijk te maken. Kostenoptimalisatie was een belangrijk item in de CFI-discussie en 25Gb/s-transmissie werd gezien als een goede mogelijkheid om zowel dcw april bekabeling 13

14 dcw april bekabeling 14 het aantal poorten als de totale bandbreedte voor serverinterconnects te optimaliseren. Verder werd opgemerkt dat bestaande enkelvoudige 25Gb/s-technologie voor andere mediatypen eenvoudig kan worden geoptimaliseerd en hergebruikt voor 25GBASE-T-ondersteuning binnen transceiverapparatuur. Op basis van de marktfactoren concludeerden de aanwezigen op de plenaire slotvergadering van de IEEE Ethernet Working Group dat 25GBASE- T een bruikbaar upgradepad biedt tussen 10 Gig en 40 Gig via een compatibele infrastructuur. Hiermee wordt een geoptimaliseerd switchpoortgebruik mogelijk via een breed scala aan server-to-switch-architecturen, worden grote, modulaire switches en hogere poortaantallen mogelijk en kunnen poorten worden gebruikt die anders zouden worden beperkt door de 5m-bereiklimiet van direct-attach twinaxiale oplossingen. HET TOEVOEGEN VAN 25GBASE-T ALS EEN ALTERNATIEF VOOR 40GBASE-T BIEDT NOG MEER KEUZE EN FLEXIBILITEIT VOOR TOEKOMSTIGE DATACENTERIMPLEMENTATIES technische haalbaarheid Tijdens het bespreken van de technische haalbaarheid van 25GBASE-T werd opgemerkt dat de applicatie kan worden gebaseerd op de gevestigde technologie voor 10GBASE-T die momenteel wordt toegepast en die wordt ontwikkeld om 40GBASE-T te ondersteunen. Een vergelijking van 10GBASE-T-, 40GBASE-Ten waarschijnlijk 25GBASE-T-transmissieparameters, zoals baudrate, onderdrukking (echo, NEXT loss en FEXT loss) en relatieve SNR-marges (signal-to-noise ratio), liet zien dat de complexiteit van 25GBASE-T over 30 m bekabeling ongeveer overeenkomt met 10GBASE-T over 100 m bekabeling met bekende mogelijkheden. Na deze overtuigende vergelijking werd gesteld dat de 25GBASE-Tapplicatie kan functioneren via dezelfde 2-connector ISO/IEC Class I/Class II en TIA cate-

15 gorie 8-kanalen die momenteel zijn gedefinieerd in Draft 1.1 van het IEEE P802.3bq 40GBASE-T-amendement. Presentaties in IEEE P802.3bq hebben de technische haalbaarheid aangetoond van 40GBASE-T met behulp van 10GBASE-T-signalering met een symbol rate van 3,2 GHz en daarom is het waarschijnlijk dat 25GBASE-T wordt ondersteund met behulp van dezelfde 10GBASE-Tsignalering met een symbol rate van ongeveer 2,0 GHz. Bovendien kan het bestaande circuit voor PHY-modellen (met fysiek kanaal) die in IEEE P803.3bq zijn ontwikkeld voor 40GBASE-T, worden toegepast om 25GBASE-T PHY zender-, ontvanger- en onderdrukkingsparameters, SNR-marges en energiebeheer in te schatten. waarom nu? Deze vraag verdient zorgvuldige afweging en bij antwoorden op deze vraag die bij de CFI werden gegeven, werd benadrukt dat 25GBA- SE-T een cruciaal, en tot nu toe ontbrekend, punt is op de migratieroutekaart naar 40GBA- SE-T aangezien bedrijfsdatacenters beginnen met de transitie van 10GBASE-T naar hogere snelheden. Het zou gebruikers in staat stellen om kapitaal- en R&D-investeringen in 10GBASE-T- en 40GBASE-T-infrastructuurtechnologie te benutten en tegelijkertijd upgradekosten te optimaliseren aangezien servers en switches geleidelijk datasnelheden verhogen. Een 25GBASE-T-norm lijkt uitstekend te passen binnen het zeer succesvolle balanced twisted-pair ethernet-ecosysteem via koper. Deze norm deelt open en veelgebruikte specificaties, garandeert interoperabiliteit en biedt veiligheid. Gezien de marktfactoren, de technische haalbaarheid en de toegevoegde waarde die 25GBASE-T de branche zou kunnen bieden, was het wellicht niet verrassend dat de motie om een 25 Gb/s-studiegroep te vormen, zonder tegenwerping werd goedgekeurd tijdens de plenaire slotvergadering van de IEEE Ethernet Working Group. de toekomst van 25gbase-t Vanwege het positieve resultaat van de Call for Interest wordt nu een 25GBASE-T-studiegroep gevormd. Deze studiegroep zal doelstellingen voor een 25GBASE-T-ethernetapplicatie vaststellen en dit werk kan waarschijnlijk worden opgenomen in het bestaande IEEE P802.3bq 40GBASE-T-project. Het is goed om op te merken dat zowel 25GBASE-T als 40GBASE-T zijn bedoeld voor gebruik via TIA categorie 8-bekabeling. De ontwikkelingswerkzaamheden voor beide systemen sluiten aan bij de inspanningen van TIA om een TSB (Technical Systems Bulletin) op HPSC (High Performance Structured Cabling) te ontwikkelen. Het tot nu toe verrichte werk wijst erop dat 25 en 40GBASE-T overal in het datacenter zal werken via categorie 8-bekabeling tot 30 m, inclusief fat tree-, spineleaf- en onderling verbonden fat tree-architecturen, overal in een klassieke niveau 3-hiërarchie, full mesh, onderling verbonden meshes en gecentraliseerde switching. Het toevoegen van 25GBASE-T als een alternatief voor 40GBASE-T biedt nog meer keuze en flexibiliteit voor toekomstige datacenterimplementaties. Beslist iets om in de gaten te houden!. valerie maguire director of standards & technology siemon dcw april bekabeling 15

16 Brengt 24/7 monitoring Kyoto-wiel onder bij WCooliT Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe datacenter rotterdam heeft onlangs twee opmerkelijke stappen gezet op weg naar een verdere vergroening van de circa duizend vierkante meter aan computerzalen. het bedrijf heeft de monitoring van het kyoto-wiel dat als primaire koelinstallatie wordt gebruikt overgeheveld naar wcoolit. daarnaast is het datacenter nu aan de slag om de fysieke scheiding binnen racks drastisch te verbeteren. bij een eerste klant heeft dit tot een temperatuurdaling voor het kabinet van maar liefst 13 graden geleid. dcw april koeling 16 Commerciële datacenters - zo klinkt het vaak - worden relatief weinig gestimuleerd om te investeren in vergroening. Zij kunnen immers de energiekosten simpelweg doorberekenen aan hun klanten. Niets is minder waar, althans niet bij ons, meent Hans den Aantrekker, manager Operations van Datacenter Rotterdam. Wij kennen een PUE van 1,17 en eerlijk gezegd zit het mij behoorlijk dwars dat we al enige tijd op dat niveau zitten. Ik wil graag dat we verder omlaag gaan met onze PUEwaarde. innovatie Daar heeft Den Aantrekker meerdere redenen voor. Allereerst is daar een duidelijke maatschappelijke aanleiding voor. Net zoals wij nauw samenwerken met het MBO en daar stageplekken voor creëren, zo zien wij het ook als onze plicht om de milieubelasting van het datacenter verder omlaag te brengen. Dat is goed voor de samenleving waar wij deel van uitmaken en daarmee is het dus ook voor ons een goed streven. Bovendien wil Den Aantrekker niet - zoals hij dat noemt - stilstaan. Innovatie is erg belangrijk voor ons. Daar zit een P&O-aspect aan: wij willen een uitdagende technische omgeving bieden waar onze mensen graag werken. Daarnaast is het belangrijk richting onze klanten. Ik zou persoonlijk geen klant willen worden bij een bedrijf dat technisch stil staat. Ik zou juist in zee willen met

17 een aanbieder die continu bezig is om zijn activiteiten verder te verbeteren. te lang stil gestaan Ook moeten we ons niet vergissen in de commerciële kansen die innovatie biedt. Door slim te investeren in energiebesparende maatregelen gaan onze kosten omlaag. Daarnaast ding noemen. Mees Lodder van WCooliT: Het concept van fysieke scheiding is: splits de warme uitlaatlucht van de koude inlaatlucht. Is die scheiding volledig, dan hebben we een optimale koelsituatie. Het probleem is alleen dat de fysieke scheiding tussen inlaat- en uitlaatlucht in veel datacenters helemaal niet volledig is. Sterker nog: dat lijkt meer op het koelen van maar liefst 13 graden was gezakt. Het concept werkt dus. Het toepassen van een Kyoto-wiel en kunststof panelen om tot een volledige fysieke scheiding te komen. Het zijn niet direct gangbare maatregelen die Datacenter Rotterdam neemt. Nee, wellicht niet. Maar ik denk wel dat we hiermee invulling geven aan onze wens om voortdurend bezig te zijn met inno- Datacenter Rotterdam is een onderdeel van Bytesnet en vooral actief voor zorginstellingen, softwarebedrijven en carriers en service providers. Daarnaast vinden ook steeds meer MKB bedrijven de weg naar het datacenter in de Spaanse Kubus. geldt dat als we per IT-rack minder koelcapaciteit verliezen, we dus ook meer IT-apparatuur kunnen plaatsen. Al enige tijd staat het Datacenter Rotterdam op een PUE van 1,17. Dat is een mooi resultaat, maar eerlijk gezegd stoort mij het toch wel dat we deze waarde niet al verder omlaag hebben kunnen krijgen. Dat heeft met meerdere aspecten te maken, vertelt Den Aantrekker. Zo heeft het bedrijf al een aantal jaren een Kyoto-wiel in gebruik als primaire koelinstallatie. "Een van de zaken waarbij we verwachten nog een optimalisatieslag te kunnen maken, is met het verder finetunen van de aansturing. Daarom hebben we besloten om de 24/7 monitoring van het Kyoto-wiel in handen te geven van WCooliT. Zij hebben mensen aan boord die het oorspronkelijke wiel hebben ontwikkeld, dus daar zit ook meer dan voldoende kennis om tot een verdere verfijning van monitoring en afstelling van de installatie te komen. fysieke scheiding Hetzelfde bedrijf timmert de laatste jaren aan de weg met een concept dat zij fysieke schei- een huis met de airco vol aan en de ramen open. Warme en koude lucht raken steevast vermengd, waardoor dus niet goed en niet efficiënt gekoeld wordt. Hoe lossen we dat op? Lodder: Dat is eigenlijk heel logisch en simpel: zorg dat de fysieke scheiding wél volledig is. Hoe je dat doet? Door op alle plaatsen in een rack waar warme en koude lucht zich kunnen vermengen letterlijk een fysieke scheiding aan te brengen. Voor dat doel hebben we speciale kunststof panelen laten vervaardigen die alle open gaten in een viertal racks bij Datacenter Rotterdam volledig afdichten. 13 graden Wat is het resultaat van een dergelijke maatregel? Den Aantrekker: Wij waren zelf eigenlijk erg verbaasd over het effect hiervan. Het ging ons met name om een kabinet waarin zware Cisco-switches waren opgenomen. Voor dat rack hadden we tot die tijd steevast last van een soort heat bubble. Die switches zaten echt tegen hun maximum temperatuur aan. Na plaatsing van de extra panelen bleek uit metingen dat de temperatuur voor het rack echter met vatie. Wij willen de dienstverlening aan onze klanten voortdurend verbeteren. dat kan niet als we alleen maar voor conventionele oplossingen kiezen. robbert hoeffnagel hoofdredacteur Links: Hans den Aantrekker, manager Operations van Datacenter Rotterdam. Rechts: Mees Lodder van WCooliT. dcw april koeling 17

18 Geschikt voor 600mm en 800mm racks Minkels optimaliseert ontwerp Busbar Systeem voor datacenters minkels heeft het ontwerp van zijn modulaire variconpower busbar systeem geoptimaliseerd. alle nieuwe ontwikkelingen zijn geschikt voor zowel 600mm als 800mm brede racks - wat exact aansluit bij veel gebruikte breedtematen van server racks in datacenters. ultieme flexibiliteit Voor datacenterbeheerders is het vaak lastig om precies in te schatten hoe de power behoefte in de datacenter omgeving zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen. Het VariconPower Busbar Systeem van Minkels is, net als de meeste producten in het assortiment, een modulaire oplossing. De modulaire kenmerken zorgen ervoor dat datacenterbeheerders uiterst flexibel kunnen inspelen op toenemende power behoeften. Dit busbar systeem houdt dus rekening met onvoorspelbare toekomstscenario s in het datacenter. Een belangrijk onderdeel van het systeem is het gebruik van slimme aftakkasten (Smart Tap-Off Boxes). Dit zorgt voor maximale modulariteit, flexibiliteit en schaalbaarheid van VariconPower Busbars, waarmee gebruikers in staat zijn om gaandeweg hun systeem voor stroomverdeling uit te rollen en indien nodig aan te passen. Het vernieuwde VariconPower Busbar Systeem met Smart Tap-off Boxes is geschikt voor datacenter stroomverdeling in zowel corporate als commerciële datacenters, met vermogens variërend van 160 ampère (A) tot ampère (A). Het vernieuwde busbar systeem wordt geleverd als standdcw april energie 18 Traditionele busbars hebben de handicap dat aftakkasten vaak niet volledig gecentreerd boven datacenter racks te plaatsen zijn. Minkels heeft zijn modulaire VariconPower Busbar Systeem zo ontworpen, dat steekmaten van de aftakpunten precies overeenkomen met de steekmaten van de racks. Dit maakt de installatie overzichtelijk en vermindert het risico op menselijke fouten tijdens installatie en wijzigingen. Het vernieuwde design van het modulaire Minkels VariconPower Busbar Systeem is daarmee nog beter afgestemd op verschillende gebruikersbehoeften in de datacenter omgeving. Een modulair busbar systeem kan in de toekomst gemakkelijk meebewegen met dynamische ontwikkelingen en behoeften

19 Integratie bovenkant rack Voor en achter tap-off boxes Slimme meter redundante ringverbinding Configureerbare tap-off box Slimme meter intern of extern Slimme meter voor complete metingen Tap-off box gecentreerd boven het rack Het vernieuwde ontwerp van het Minkels VariconPower Busbar Systeem is nu geoptimaliseerd voor racks met een breedtemaat van zowel 600mm als 800mm, waardoor de smart tap-off boxes gecentreerd op het rack geplaatst kunnen worden. Dit zorgt voor een overzichtelijke installatie, wat het risico op menselijke fouten - tijdens installatie en wijzigingen - verkleint. alone oplossing én als geïntegreerde keuzemodule bij de Minkels Next Generation Cold Corridor - een eveneens modulair systeem dat voorziet in een flexibele corridor oftewel het energie-efficiënt scheiden van warme en koude luchtstromen. welke toekomstscenario s? Zoals gezegd is de toekomstige power-behoefte lastig te voorspellen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat in een datacenter, welke is uitgerust voor een gemiddelde energiedichtheid per rack, op een bepaald moment een lokale energieverdichting noodzakelijk is. Voorbeeld hiervan is het uitrollen van een zogenaamd high density cluster in een standaard datacenter. Hoe in deze situatie om te gaan met een gebouwgebonden busbar systeem? Resultaat is dat er onvoorziene aanpassingen gemaakt moeten worden welke tijd en geld kosten. Dit is te voorkomen door een volledig schaalbaar busbar systeem, geplaatst op de server racks, toe te passen. Een markttrend is dat steeds meer datacenters worden ontworpen zonder verhoogde vloer en bijbehorende infrastructuur onder deze vloerconstructie. Wat betekent dit voor de stroomverdeling? Is de klant in staat om hier met een gebouwgebonden busbar systeem op in te spelen? Ook hier geldt weer dat onvoorziene kosten voor aanpassingen zeer waarschijnlijk zijn. Meer en meer klanten kiezen er bewust voor om, in plaats van één datacenter met hoge beschikbaarheid, meerdere eenvoudige datacenters te bouwen met onderlinge netwerkverbindingen (twin datacenter concept). Dit heeft ook impact op de stroomverdeelinstallatie waaronder de busbars. De vraag is of dit soort eenvoudige datacenters nog steeds worden voorzien van dubbele power infrastructuur. Datacenterbeheerders zullen met het oog op de toekomst de vrijheid willen hebben om dit (kosten)efficiënt aan te kunnen passen. Desinvesteringen in vaste, dubbele powerinfrastructuren dragen hier uiteraard niet aan bij. kenmerken minkels variconpower busbar systeem Smart tap-off boxes zijn gecentreerd op bovenkant rack - dit zorgt voor een overzichtelijke installatie wat het risico op menselijke fouten - tijdens installatie en wijzigingen - verkleint Vereenvoudigde stroomverdeling infrastructuur - onafhankelijk van gebouwinfrastructuur te implementeren Modulair systeem - gemakkelijk en flexibel uit te breiden en aan te passen aan verschillende power capaciteit behoeften Geoptimaliseerd voor gangbare breedtematen - specifiek geoptimaliseerd voor zowel 600mm als 800mm brede racks, wat nauw aansluit bij de meest gebruikte breedtematen van server racks in datacenters Nauwe integratie met Minkels Next Generation Cold Corridor - integratie met deze eveneens modulaire corridor oplossing. Dit zorgt voor een overzichtelijke installatie, wat het risico op menselijke fouten tijdens installatie en wijzigingen verkleint Aftakpunten achterzijde busbar - voor maximale groeimogelijkheden en flexibiliteit, wat tevens mogelijkheden biedt om extra koelsystemen aan te sluiten en bijvoorbeeld High Density-clusters in te richten dcw april energie 19

20 De Minkels VariconPower Busbar is een gebouwonafhankelijke oplossing, welke nauwe integratie biedt met Minkels Cold Corridors dcw april energie 20 het minkels antwoord Hét antwoord op de onvoorspelbare toekomst in het datacenter, is modulariteit, zegt Jules Sommers, Senior Productmanager bij Minkels. Is een busbar systeem opgebouwd uit modulaire bouwblokken, dan biedt dit flexibiliteit en schaalbaarheid - een veel gehoorde wens in de datacenteromgeving. Op die manier kan de inrichting van een busbar systeem in de toekomst gemakkelijk meebewegen met nieuwe en dynamische ontwikkelingen en behoeften. Het Minkels VariconPower Busbar Systeem is een gebouwonafhankelijke oplossing, welke nauwe integratie biedt met Minkels Cold Corridors. Ook de gebouwonafhankelijkheid van het systeem en de integratie met de corridors en server racks dragen bij aan de overzichtelijkheid in het datacenter, wat de kans op menselijke fouten vermindert. Minkels VariconPower Busbar Systeem biedt, indien noodzakelijk, een redundant 2N systeem met een A- en B-feed boven de racks. De bijbehorende modulaire en slimme Smart Tap-Off Boxes zijn flexibel inzetbaar op het moment dat er een specifieke powerbehoefte is op een bepaalde locatie in het datacenter. Geïntegreerd op de Cold Corridors zelf, kan het busbar systeem eenvoudig meegroeien met uitbreiding van de Cold Corridor én met wijzigende power behoeften dus ook in geval van een uitbreiding van N naar 2N en omgekeerd. Gebruikers hoeven het systeem pas aan te passen wanneer de daadwerkelijke behoefte daar is. In alle gevallen voorziet het Minkels VariconPower Busbar Systeem in een (kosten)efficiënte, overzichtelijk oplossing welke aansluit bij de exacte behoefte gedurende de gehele levenscyclus van het datacenter. integratie smart meters Om de operationele continuïteit te waarborgen en bijvoorbeeld installatie-issues te kunnen traceren, heeft Minkels een specifieke monitoring module voor de VariconPower Busbars ontwikkeld. De Smart Meter is een module toepasbaar in de Smart Tap-Off Box die zorgt voor integratie met monitoringsystemen en waarmee energiemetingen verricht en uitgelezen kunnen worden. Optioneel kan het monitoren en uitlezen van andere parameters worden toegevoegd, zoals temperatuur en de status van zekeringsautomaten, inclusief bijbehorende alarmmeldingen. Minkels heeft bij de ontwikkeling van de Smart Meter rekening gehouden met specifieke busbar behoeften in het datacenter. De afmetingen van de Smart Meter zijn door Minkels bewust compact gehouden, tot de helft van standaardafmetingen die gangbaar zijn voor dergelijke monitoringmodules in de markt. Op die manier is er nog steeds volop ruimte in de Tap-Off Boxes voor overige benodigde componenten, waaronder zekeringsautomaten, overspanningsbeveiligingen en indicatie-lampjes. Om er zeker van te zijn dat het verwijderen en/of toevoegen van Smart Tap-Off Boxes geen invloed heeft op het uitlezen van de verschillende Smart Meters in een netwerk, heeft Minkels ringredundantie aangebracht. Dit systeem kan tot 500 Smart Meters verbinden, waarbij de ringredundantie ervoor zorgt dat het uitlezen van de meters gedurende mutaties niet wordt onderbroken en de communicatie vanuit de Smart Meters dus te allen tijde is gewaarborgd. p klantvoordelen variconpower busbars Maximale overzichtelijkheid - het is altijd duidelijk welke aftakkast bij welk server rack hoort Schaalbaarheid - ook bij uitbouw van het busbar systeem blijven de aftakpunten gecentreerd boven de server racks, overeenkomstig de steekmaten van de racks Esthetisch een verbetering - het door Minkels ontworpen busbar systeem biedt een overzichtelijke oplossing Een kostenefficiëntie oplossing - pay-as-you-grow, dus gaandeweg hoeft er pas geïnvesteerd te worden Een toekomstbestendige investering - investeren in het busbar systeem op basis van feitelijke power behoefte, op het moment dat het daadwerkelijk nodig is

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Microsoft Lync Klantreferentie Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Overzicht Land: Nederland Branche: Productie, dienstverlening, retail, overheid Voordelen

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

Sieformatie 6-7. Nederland kan op duurzaamheidsvlak een belangrijkere rol spelen. Nieuwe directeur Siemens Industry Automation & Drive Technologies

Sieformatie 6-7. Nederland kan op duurzaamheidsvlak een belangrijkere rol spelen. Nieuwe directeur Siemens Industry Automation & Drive Technologies Sieformatie Klankbord voor klanten - Jaargang 39, december 2010 www.siemens.com www.siemens.nl/industry Nieuwe directeur Siemens Industry Automation & Drive Technologies Nederland kan op duurzaamheidsvlak

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

DE OPEN KENNIS OMGEVING

DE OPEN KENNIS OMGEVING Wilko van Oosten MSc. DE OPEN KENNIS OMGEVING Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Alares verveelvuldigd, geremixt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, offset,

Nadere informatie