Mijn gelijk en ons geluk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn gelijk en ons geluk"

Transcriptie

1 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid, is een projectbeschrijving een vereiste. De naam voor dit project zou kunnen zijn: Mijn gelijk en ons geluk een model voor bezinning op het omgaan met verschillen. U kunt ook voor een andere naam kiezen, zoals Omgaan met verscheidenheid in de gemeente of De regenboog heeft vele kleuren of een door uzelf bedachte naam. Bouwstenen voor zo n project treft u hieronder aan. Motivatie Omdat we merken dat verschillende geloofsbelevingen en meningen in een en hetzelfde huis weleens spanningen teweegbrengen, willen we bewust en doordacht aandacht schenken aan deze kwestie. We hebben daarbij de woorden van Christus en de apostelen aan onze zijde: zij roepen op verdraagzaam te zijn, rekening te houden met elkaar, de eenheid te zoeken en te bewaren, elkaar niet te veroordelen, de ander uitnemender te achten dan jezelf. Grote woorden, die ons helpen een uiterste poging te wagen om op een vruchtbare wijze met elkaar om te gaan. We gaan op zoek naar ruimten die plaats bieden aan uiteenlopende stromingen en wel op zo n manier dat zij elkaar niet blokkeren, ergeren en negeren, maar positief op elkaar inwerken. Doel Wat wilt u aan het eind van het project bereikt hebben? Bijvoorbeeld deze doelen: - breder inzicht in wat de ander beweegt om te geloven zoals hij of zij gelooft; - meer waardering voor elkaars belevingen en meningen; - meer begrip voor elkaars geloof en de uitingen daarvan; - grotere openheid voor elkaar en daardoor wederzijds van elkaar leren; - manieren en instrumenten die helpen om beter met verschillen om te gaan; - de beschikking over enkele bijbelse richtlijnen over pluraliteit; - meer zicht op wat ons, ondanks de verscheidenheid, bindt en verbindt; - helderheid over de spanning tussen individuele wensen en gemeenschappelijk belang;

2 2 - bewust gecreëerde ruimten voor verschillen en tegelijkertijd duidelijkheid over de grenzen die we stellen, om ervoor te zorgen dat wensen van het individu of van groep de gemeente als geheel opbouwen en niet schaden; - een opener houding tegenover andere opvattingen, zodat we leren onze waarheid niet boven die van anderen te stellen. Doelgroep De doelgroep is de gemeente als geheel. Gemeenten waarin een of meer groepen zich duidelijk manifesteren om hun geloofsbeleving dieper verankerd te zien in de breedte van de gemeente kunnen hen als primaire doelgroep beschouwen. Maar ook in dat geval gaat het om de gemeente als geheel. Voorwaarden, middelen en instrumenten om het doel te bereiken Maar hoe realiseer je het doel? Er zijn twee grondvoorwaarden om die zoektocht naar meer onderlinge verbondenheid te bereiken: een spirituele houding en een werkzame houding. Spirituele houding. Bij de start van het project kan de projectgroep haar werk opdragen aan God en vragen of zijn Geest het proces wil begeleiden. Elke vergadering van de werkgroep wordt er een gebed uitgesproken. Het kan waardevol zijn dat gebed, het zogenoemde projectgebed, bij de start met elkaar te schrijven. Dat versterkt de verbondenheid en brengt lijn aan in de aanstaande gezamenlijke trek- en zoektocht. In de Protestantse gemeente te Monster heeft de projectgroep het volgende gebed gemaakt en gebruikt: God van hemel en aarde, God van alle leven, U bent in deze wereld gekomen om mensen voor uw liefde te winnen en mensen aan elkaar te geven. Daar willen we U voor danken. U hebt ook óns aan elkaar gegeven, hier in déze gemeente, om in vrede met elkaar te leven

3 3 en beeld van Jezus Christus te zijn. Heer, wij zijn hier in deze projectgroep/werkgroep samengekomen om te zoeken naar wat ons samenbrengt en verbindt, en daardoor de gemeente op te bouwen. In onze gemeente zijn verschillen, de beelden die we van U en uw zoon hebben lopen uiteen, we beleven ons geloof verschillend. Help ons bij de vraag hoe we elkaar vast kunnen houden en hoe de verschillen in de gemeente ons allen verrijken. God, beziel ons met uw heilige adem, laat uw Geest ons inspireren en de weg wijzen. In Jezus naam. Amen. Aan het begin van de vergadering spreekt de voorzitter het uit. Per toerbeurt kan een ander lid van de groep afsluiten, ieder op zijn of haar eigen wijze. Werkzame houding. Zonder inzet en zonder activiteiten gebeurt er natuurlijk niets. Waaruit het werk bestaat, hangt af van de duur van het project en van de plaatselijke situatie. Elke gemeente maakt haar eigen keuze. De leden van de projectgroep doen we wijs aan zich in te lezen in de thematiek; zij hoeven zelf het wiel niet uit te vinden. De suggesties die hieronder worden aangereikt, zijn mogelijkheden. U kunt overwegen deze gedeeltelijk of in hun geheel een plaats te geven in het project: - het boek Mijn gelijk en ons geluk als leidraad te nemen voor de bezinning; de praktijksituaties en verwerkingsmogelijkheden bij elk hoofdstuk zijn bedoeld de bezinning te stimuleren; - het organiseren van ontmoetingen met de stromingen en groepen in de eigen gemeente; - het organiseren van ontmoetingen tussen tegengestelde groepen en stromingen in de gemeente;

4 4 - het bijwonen van bijeenkomsten waar het thema omgaan met verscheidenheid aan de orde komt; - het uitnodigen van de gemeenteadviseur in uw regio en deze te vragen naar zijn of haar ervaringen met verscheidenheid in plaatselijke gemeenten; u kunt de gemeenteadviseur ook vragen het project op bepaalde aspecten te ondersteunen; - het organiseren, via het plaatselijk toerustingswerk, van lezingen waarin gekwalificeerde personen uit de kerken hun visie geven op vragen die bij de projectgroep leven; - de eigen predikant verzoeken om met een (divers samengestelde) groep gemeenteleden een of meer diensten te beleggen rond het thema veelkleurigheid; - het organiseren van gemeentegesprekken in kleine kringen om daarmee de hele gemeente erbij te betrekken; - het bezoeken van andere gemeenten met de vraag hoe zij omgaan met pluraliteit; - het bezoeken van predikanten in de regio met de vraag hoe zij pluraliteit beleven en hoe zij daarmee in de praktijk omgaan. Zoals gezegd: dit zijn mogelijkheden. Wellicht is niet alles bruikbaar voor of toepasbaar in uw gemeente. Misschien brengen deze voorbeelden u op ideeën die hier niet zijn vermeld. Om niet te verdwalen is het nodig dat u met elkaar een programma opstelt: wanneer willen we wat doen met welke middelen? Niet alles hoeft en kan; maak keuzes. Van belang is ook dat elke activiteit goed wordt voorbereid en na afloop wordt geëvalueerd door de projectgroep. Formuleer na elke evaluatie: wat hebben we hiervan geleerd en wat zijn voor ons leerpunten (na de projectbeschrijving is een evaluatieformulier toegevoegd). De leerpunten die gedurende het project opduiken, kunnen aan het slot de basis van de resultaatbeschrijving vormen. Projectgroep Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep (of werkgroep). De kerkenraad stelt de groep zorgvuldig samen en zorgt ervoor dat de breedte van de gemeente daarin vertegenwoordigd is. Het verdient aanbeveling om geen gemeenteleden op te nemen in de werkgroep die extreem zijn in hun opvattingen; het risico is dat de aanwezigheid van mensen die zich erg nadrukkelijk profileren de wendbaarheid en sfeer van de projectgroep blokkeren. Wel is het van belang dat de werkgroep tijdens het project met hen in gesprek gaat.

5 5 De projectgroep bestaat uit mimimaal acht en maximaal tien personen. Bij voorkeur verzoekt de kerkenraad de predikant of pastoraal werker de leiding te nemen. Het verdient aanbeveling naast de predikant als voorzitter een tweede voorzitter te benoemen voor het geval de predikant afwezig is of vertrekt naar een andere gemeente. Aan de leden van de werkgroep wordt inzet, betrokkenheid, liefde en inlevingsvermogen gevraagd. De werkgroep doet er goed aan: - haar ervaringen steeds terug te koppelen naar de kerkenraad; - via publiciteit de gemeente op de hoogte te houden van wat zij doet; - van elke vergadering en bijeenkomst een verslag te maken; - een goede planning te maken. Duur Bij de start moet duidelijk zijn hoe lang het project gaat duren. Een project van twee jaar is een goed uitgangspunt. Korter kan ook. Tegen het einde van de afsluiting van het project zal ongetwijfeld de gedachte aanwezig zijn dat er nog veel onbesproken is. Toch is het goed het project af te ronden; over elk thema valt altijd wel meer te zeggen en te doen. Bovendien kan het eindrapport aanbevelen om bepaalde zaken nader uit te werken. Het is de taak van de kerkenraad met die aanbevelingen aan de slag te gaan. Resultaat en afsluiting Aan het eind van het project worden de bevindingen (adviezen, aanbevelingen) aangaande het omgaan met verschillen aan de kerkenraad overhandigd. De vorm van de presentatie van de aanbevelingen kan de projectgroep zelf bepalen. Ook met de gemeente wordt gecommuniceerd over het resultaat. De kerkenraad beslist of de aanbevelingen worden omgezet in besluiten en beleid. Meteen na de presentatie heft de kerkenraad de projectgroep op. Mocht een vervolg gewenst zijn, dan hoeft niet per se dezelfde groep te worden ingezet.

6 6 Terugblik op een activiteit (Evaluatie) Als we een bijeenkomst bijwonen of een activiteit organiseren, zullen we die in de eerstkomende vergadering van de projectgroep evalueren om leerpunten op het spoor te komen. Als we open en kritisch naar een activiteit willen kijken, dan kan het helpen om na afloop thuis dan staat alles nog vers in het geheugen antwoord te geven op de volgende vragen: Aspecten waarop je kunt letten Jouw commentaar, jouw ervaring 1. Wat was je algemene indruk? 2. Noem de dingen die jou aanspraken, waar je het mee eens was. 3. Waar heb je vragen bij? 4. Wat stond je tegen, waarmee kun je niet uit de voeten, met wat ben je het niet eens? 5. Heb je van omstanders iets opgevangen hoe zij het hebben ervaren (aspect van observeren)? 6. Wat kunnen we leren van deze activiteiten, wat zouden we kunnen verwerken in ons eindresultaat? 7. Wat wil je verder nog kwijt?

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

De sociale context van de zingevende mens

De sociale context van de zingevende mens De sociale context van de zingevende mens R.Ruard Ganzevoort Lezing? ongeveer 1990 Mij is gevraagd om vanavond iets te zeggen over het onderwerp 'omgaan met sociale integratie in de bredere context van

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie