Stichting LEEF met LEV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting LEEF met LEV"

Transcriptie

1 Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten: Tilly Hooikammer voorzitter Christel Yazgönül-Werkman - secretaris Jan Geert Plaisier penningmeester Missie In de stijl van Jezus leven, leren en doorgeven Dit is leven in balans met de uitnodiging om in relatie te leven met Jezus en met de uitdaging om te veranderen naar het beeld van Jezus Doelstelling De Stichting LEEF met LEV heeft ten doel om de samenleving, vooreerst Noord Nederland, uit te dagen in het vinden en volgen van Jezus. Hier werkt zij aan door te bouwen aan een Koninklijke beweging - in de lijn van Jezus die bestaat uit veranderende mensen. Iedereen is welkom Iedereen is welkom bij de LEEF met LEV beweging om te ontdekken wie Jezus wil zijn voor zijn/haar leven. Wij leven in een postchristelijke en postmoderne wereld wat inhoudt dat mensen eerst willen proeven en ervaren voordat ze keuzes maken op allerlei terreinen van hun leven en dus ook t.a.v. hun levensovertuiging. Bijbel De stichting aanvaardt de bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven. De bijbel spreekt met het gezag van God maar weerspiegelt tegelijkertijd ook de achtergrond, stijl en woordgebruik van de menselijke schrijvers. 1

2 Middelen De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle mogelijke middelen die daartoe bevorderlijk zijn in de ruimste zin des woords, zoals: Onderwijs Training in discipelschap Training in leiderschap Bijeenkomsten in kleine en grote groepen Uitzenden en ondersteunen van pioniers Financieel ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland Het facilitair ondersteunen om het bovenstaande mogelijk te maken Ondersteunen en coachen van gelijksoortige initiatieven Strategie De strategie waarmee de Stichting de doelstelling wil bereiken zijn de LEV teams en de LEEF groepen. Uitgangspunten daarbij: een beweging met een lage organisatiegraad, die groeit door vermenigvuldiging. Een LEV team is een besloten groep, bestaat uit max toegewijde personen en is gericht op discipelschap en leiderschap. De deelnemers worden uitgedaagd om na verloop van tijd een eigen LEV team samen te stellen en/of LEEF groep(en) aan te sturen. Een LEEF groep is een open groep, variërend van personen (excl. kinderen/tieners), is missionair gericht (dienen in de samenleving en instroom van nieuwe mensen) met interactieve en creatieve onderwijsvormen. Elke LEEF groep heeft zijn eigen missionaire focus en de daarbij passende invulling. Lage organisatiegraad - leidinggeven aan een LEEF groep is een levensstijl. Het past bij je eigen levensomstandigheden en is eenvoudig aan te sturen. Groei door vermenigvuldiging LEV teams groeien niet in omvang, wel in aantal. LEEF groepen groeien eerst in omvang tot max. 50 personen en splitsen vervolgens zodat ze groeien in aantal. LEEF groepen 1. Elke LEEF groep heeft een eigen missionaire focus en invulling passend binnen de gezamenlijke visie van de LEEF met LEV beweging. De LEEF groepen worden uitgedaagd om rekening te houden met de doelgroep die zij willen bereiken en de invulling van de bijeenkomsten op een creatieve/interactieve wijze op te pakken. 2. Elke LEEF groep richt zich op balans in het bouwen aan de relatie naar Boven (God), naar Binnen (elkaar) en naar Buiten (samenleving). 3. De LEEF groepen/bijeenkomsten zijn als volgt te omschrijven o LEEF XS: groepen van 10 tot 50 mensen die elkaar regelmatig door te weeks treffen rondom een gezamenlijk thema, activiteit of gericht op een doelgroep. Hierbij denken we aan VraagMaarRaak groepen, groepen gericht op creativiteit etc. 2

3 o LEEF: elke 1e zondag v/d maand gericht op het elkaar en God ontmoeten. Samen eten (bereiden) en tijd voor getuigenissen en gebed (incl. voorbede, bidden voor genezing, profetie) o LEEF XL: elke 3e zondag van de maand een gezamenlijke viering van alle LEEF groepen bij elkaar. Dit zijn bijeenkomsten met lofprijs en aanbidding, getuigenissen, sprekers en ontmoeting. Door deze bijeenkomsten ervaren de LEEF-deelnemers dat zij onderdeel zijn van een grotere beweging. o LEEF doelgroepgericht: elke 2de zondag van de maand zetten we tijd apart voor diverse doelgroepen zoals kinderen, tieners, creativiteit, sport, etc. o LEEF XL plus. Dit zijn bijeenkomsten die plus zijn vanwege het karakter (bijv jaarafsluiting) of vanwege de lengte (bijv een weekend samen kamperen) 4. Alle LEEF bijeenkomsten zijn open en zijn gericht op het ontvangen van gasten en belangstellenden. 6. Het doel is dat iedere bezoeker van een LEEF groep zich gaat toewijden als discipel van Jezus door deelnemer te worden van een LEV team. Oikos leven Naast de structuur van de diverse bijeenkomsten wordt het oikos-leven gestimuleerd: het delen van het leven in de praktijk. Het is belangrijk dat de deelnemers leren naar elkaar om te zien in de noden van het dagelijkse leven. Beleid (plannen voor de komende jaren Beleid voor 2014 LEEF met LEV is gestart op 1 september 2013 met bijeenkomsten op de zondagen. In 2014 zal de focus meer komen te liggen op de LEEF XS groepen doordeweekse bijeenkomsten die doelgroep gericht zijn. Daarbij denken we onder andere aan VraagMaarRaak groepen en groepen gericht op creativiteit. We staan zeker open voor meer LEEF XS groepen maar zullen deze alleen opstarten als er gepassioneerde en capabele leiders beschikbaar zijn. Daarnaast starten we in het voorjaar van 2014 de volgende LEV groep op in combinatie met verdieping/bijbelstudie. We verwachten eind 2014 de 3 e LEV groep te kunnen opstarten. De zondagen worden als volgt ingevuld: - Op de eerste zondag van de maand ligt de nadruk op eten (bereiden) oikos en gebed. - De tweede zondag van de maand richten we ons op doelgroepen. We starten vanaf januari met de LEEF TEEN zondagen. - De derde zondag van de maand is een feestzondag met aanbiddingsdiensten: LEEF XL. Oikos en fun zijn cruciaal: in april is een kampeerweekend ingepland. In de zomervakantie zijn er geen geplande bijeenkomsten. Spontaniteit is de basis voor het treffen van elkaar en het blijven delen van elkaars leven. Op zondag 24 augustus starten we met een feestzondag LEEF XL als start voor het nieuwe seizoen. 3

4 In het voorjaar van 2014 stopt delearning Community vanuit Nederland Zoekt. We zien het belang in van het ontvangen van training. Dit betekent een keuze hoe verder met input extern. De beweging is gericht op een lage organisatiegraad die zeker bij de start weinig financiële middelen vraagt. Er zijn geen betaalde medewerkers en geen lasten horend bij gebouwen. Middellange termijn (2-5 jr) De focus is gericht op het continu opstarten van LEV teams omdat discipelschap de achillespees is van de LEEF met LEV beweging. De beweging zal blijven groeien als er gebouwd wordt aan discipelmakende discipelen. De verwachting is dat jaarlijks het aantal LEV groepen zal verdubbelen. Dat betekent over 5 jaar dat de LEEF met LEV beweging bestaat uit ongeveer 30 LEV groepen. Dit houdt gelijktijdig in dat ook dezelfde groei zal plaatsvinden in de LEEF (XS) groepen. Ook hierin verwachten we dezelfde ontwikkeling. Een groei in LEV en LEEF(XS) betekent een andere aansturing door het kernteam. De nadruk zal meer komen te liggen om het coachen van discipelmakende discipelen en minder op pionieren. Dit betekent onder andere het centraal toerusten van de alle LEV-vers en het ontwikkelen van materialen voor de LEV en LEEF groepen. Afhankelijk van het aantal mensen die zich zullen gaan aansluiten en toewijden zal er gaandeweg een beslissing genomen moeten worden over een part-time of full-time aansturing van de beweging. Het is nu nog te vroeg om hier een scenario te schetsen. Eind 2014 hebben we een beter beeld om hier een reëel scenario neer te zetten. Lange termijn (5-10 jaar) De droom is een discipelmakende beweging die zichzelf vermenigvuldigt met de juiste stimulatie en ondersteuning door een leidersteam. Dat betekent jaarlijks een verdubbeling van de LEV teams en LEEF groepen. Dit vraagt om een goede centrale aansturing waarbij de waarde low control/high accountability het uitgangspunt blijft. Dus een netwerk van leiders die elkaar vertrouwen en elkaar durven aanspreken. Het belang van de maandelijkse LEEF XL bijeenkomsten neemt toe om elkaar vast te houden aan dezelfde visie en elkaar te bemoedigen als deelnemers van een grote beweging. Daarnaast zal de leiding de ontwikkeling en vermeerdering in de LEV teams en LEEF groepen continu blijven stimuleren. Dit is en blijft de basis van de LEEF met LEV beweging. Financiën De stichting beoogt niet het maken van winst. De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit: a) openbare of particuliere bijdragen in de vorm van giften, bijdragen, subsidies of donaties b) vergoedingen voor verrichte diensten of leveringen c) schenkingen, legaten en erfstellingen d) revenuen van belegd geld e) op andere wijze verkregen baten De stichting is medio 2013 opgericht en zal zich verantwoorden voor de financiële resultaten voor 30 juni

5 Begroting voor 2014 Inkomsten Giften 4.500,00 Uitgaven Materialen/eten voor LEEF, XL,TEEN,XS en Plus 2.900,00 Huur locatie XL 450,00 Communicatie 200,00 Begeleiding 900,00 Totale uitgaven 4.450, ,00 Saldo 50,00 ANBI en beloningsbeleid De onderhavige stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn. In verband daarmee gelden de volgende bepalingen (zie ook de statuten): - de stichting ondersteunt een algemeen belang of streeft een algemeen belang na - de feitelijke werkzaamheden van de stichting zijn in het algemeen belang - het bestuur van de stichting krijgt geen beloning voor zijn werk. Alleen een niet bovenmatige onkostenvergoeding is toegestaan - de bestuurders kunnen het vermogen van de stichting niet gebruiken als eigen vermogen - de stichting heeft duidelijk beschreven hoe zij gelden werft, besteedt en hoe het vermogen wordt beheerd (zie onderdeel financiën Het bestuur is bevoegd een directeur alsmede de onder de directeur ressorterende functionarissen te benoemen en te ontslaan. De directeur, respectievelijk functionarissen, zullen een beloning ontvangen horend bij de zwaarte van de desbetreffende functie. Voor de hoogte van de beloning zal tzt advies worden ingewonnen bij een gerenommeerd accountantskantoor. Activiteiten van het afgelopen jaar De Stichting LEEF met LEV is per 1 september gestart met de naar buiten gerichte bijeenkomsten en activiteiten. Het eerste deel van 2013 is gebruikt voor het vormen van een kernteam en het maken van visie en het beleid voor de komende jaren. Wat zijn de activiteiten van het afgelopen jaar: - Volgen door het kernteam van een discipelschaps- en leiderschapstraining gegeven door Nederland Leert. Dit betrof tweemaal een conferentie van 3 dagen - Oprichten van de Stichting LEEF met LEV - Vanaf 1 september wekelijks een LEEF bijeenkomst (Ontmoeten, Ontdekken, Onderzoeken of LEEF XL) - Opstarten van de eerste LEEF XS groep VraagMaarRaak avonden. 5

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014 Association La Mer Samen op reis: de brug van angst naar liefde. Welzijn en zingeving voor kind en volwassenen. Inleiding Dit document omschrijft de aanleiding tot het oprichten van de association, haar

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 Voorjaar 2014: genieten van kievitsbloemen. A Rocha Zwolle op pad met kinderen. 1 Inleiding Wat is belangrijker? Boompjes planten in een natuurgebied om de hoek om een

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie