Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demografische kerncijfers per gemeente 2013"

Transcriptie

1 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

2 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

3 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2013 Het gemiddelde over de jaren 2012 tot en met / 13 Oogst, boek, school enz., beginnend in 2012 en eindigend in / / 13 Oogst, boek enz., 2010/ 11 tot en met 2012/ 13 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Inlichtingen Tel , fax Via contactformulier: Prijs 13,70 (exclusief verzendkosten) ISBN: ISSN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudigen is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld B55

4 Inhoud Technische toelichting 5 Tabellen 9 1 Grenswijzigingen tussen resp. opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten, 1 januari Bevolking naar leeftijd op 1 januari Allochtonen naar herkomstgroepering op 1 januari Oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningvoorraad, woningdichtheid, stedelijkheid en omgevingsadressen dichtheid 1 januari Huishoudens op 1 januari Bevolkingsontwikkeling en nieuwbouw in het Migratie in het Bijlagen 73 II In StatLine (binnenkort) beschikbare publicaties met bevolkingscijfers 74 II Tussen 2008 en 2012 in Bevolkingstrends verschenen artikelen 81 Begrippen 89 Inhoud 3

5

6 Technische toelichting

7 Inhoud publicatie Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente. Tabel 1 geeft inzicht in de grenswijzigingen tussen respectievelijk opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten per 1 januari De verdeling van de bevolking naar leeftijd en het aantal allochtonen naar herkomstgroepering staan beschreven in tabel 2 en 3. De oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningvoorraad, woningdichtheid, stedelijkheid en omgevingsadressendichtheid staan beschreven in tabel 4. Het aantal huishoudens naar de situatie op 1 januari 2013 staat beschreven in tabel 5. Tabel 6 geeft de bevolkingsontwikkeling over 2012 weer. Tot slot geeft tabel 7 het aantal gevestigde en vertrokken personen weer. In de publicatie worden alleen cijfers per gemeente respectievelijk provincie gepresenteerd. Indien behoefte bestaat aan cijfers van andere regionale indelingen kan men terecht op StatLine, de elektronische databank van het CBS op internet (www.cbs.nl). In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle publicaties over bevolkingsstatistieken op StatLine. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van artikelen die zijn gepubliceerd in Bevolkingstrends, een statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland. Toelichting De opgenomen gegevens over de totale oppervlakte van gemeenten en de overgegane oppervlakte land bij grenswijzigingen zijn gebaseerd op digitale bestanden van de gemeentegrenzen (TOPgrenzen), die zijn samengesteld door de Topografische Dienst Kadaster. De onderverdeling naar land en water van zowel de totale oppervlakte als van de grenswijziging is bepaald op basis van de meest recente uitkomsten van de Statistiek van het Bodemgebruik. Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van de Statistiek van het bodemgebruik De totale oppervlakte van Nederland per 1 januari 2013 bedraagt km 2. De opgenomen gegevens over de bevolking hebben betrekking op personen die in de lijke Basisadministratie (GBA) van de Nederlandse gemeenten als ingezetene zijn opgenomen (de de jure bevolking). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar hoofdzakelijk nachtrust wordt genoten (de gemeente van inschrijving of woongemeente). Een beperkt aantal personen zonder vaste gemeente van inschrijving maar wel behorende tot de de jure bevolking van Nederland staan ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente sgravenhage. Het CBS ontvangt lijks aan het begin van het over alle gemeenten in Nederland een selectie uit de GBA. De gegevens die bij deze lijkse structuurtelling worden verzameld, vormen de basis voor de vaststelling van het inwonertal per 1 januari. Hierop zijn de demografische mutaties die betrekking hebben op een gebeurtenis in het voorafgaande en waarover het CBS in de periode 1 januari tot en met de datum van vaststelling in maart melding heeft ontvangen, in rekening gebracht. Ook zijn de gevolgen van eventuele tot stand gekomen grenswijzigingen per 1 januari tussen gemeenten verwerkt. De cijfers over de (bevolking in) huishoudens zijn afkomstig uit de Huishoudensstatistiek en hebben betrekking op particuliere en institutionele huishoudens. De cijfers zijn 6 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

8 gebaseerd op integrale gegevens afkomstig uit de GBA en aangevuld met informatie over samenwonende paren afkomstig van de Belastingdienst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking EBB. Tot eind 2011 was de bron voor de woningvoorraadstatistieken een maandelijkse enquête onder alle gemeenten. Vanaf 2012 betrekt het CBS de gegevens over de woningvoorraad alleen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door deze verandering in de bron zijn er ook definities en classificaties voor (veranderingen in) de woningvoorraad veranderd. De belangrijkste zijn: Tijdelijke bouwwerken (bouwwerken met een aangeduide instandhoudingtermijn in de verleende bouwvergunning) werden in de woningvoorraadregistratie tot en met 2011 niet als woonruimte aangemerkt. De BAG kent dit onderscheid niet. Tijdelijke bouwwerken c.q. objecten worden in het vervolg meegeteld in de voorraden. Wooneenheden (onzelfstandige woningen), zoals studentenflats worden alleen als woning gezien als ze een eigen adres hebben en als zodanig zijn opgenomen in de BAG. Recreatiewoningen kunnen in de BAG aangemerkt worden als woning en worden dan meegeteld in de woningvoorraad. Bijzondere woongebouwen, zoals verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen, worden meegeteld in de woningvoorraad als zij zijn opgenomen in de BAG met een woonfunctie. Technische toelichting 7

9

10 Tabellen

11 1 Grenswijzigingen tussen resp. opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten, 1 januari 2013 Ten nadele van de Ten voordele van de nog bestaande gemeente opgeheven gemeente nog bestaande gemeente 0273 Putten Gld 0267 Nijkerk Gld 0267 Nijkerk Gld 0273 Putten Gld 0335 Montfoort 2) Utr 0344 Utrecht 2) Utr 0395 Harenkarspel NH 0441 Schagen NH 0476 Zijpe NH 0534 Hillegom 3)4) ZH 0377 Bloemendaal 3)4) NH 0504 Dirksland ZH 0511 Goedereede ZH 0559 Middelharnis ZH 0580 Oostflakkee ZH 0518 sgravenhage 4) ZH 1926 PijnackerNootdorp 4) ZH 1926 PijnackerNootdorp 4) ZH 0518 sgravenhage 4) ZH 0693 Graafstroom ZH 0694 Liesveld ZH 0571 NieuwLekkerland ZH 0599 Rotterdam ZH 1892 Zuidplas ZH 0766 Dongen NB 0855 Tilburg NB 0855 Tilburg NB 0766 Dongen NB 1) Voorlopige cijfers. 2) Grenswijziging als gevolg van een technische correctie. 3) Tevens provinciegrenswijziging. 4) Gepubliceerde grenswijziging per 1 januari 2012, geëffectueerd per 1 januari ) Met ingang van 2012 is overgegaan op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen als bron van het aantal woningen. 10 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

12 Aantal overgegane nieuw gevormde gemeente inwoners km 2 land woningen 1)5) 0,12 1 0,21 0, Schagen NH , Schagen NH , Schagen NH , , GoereeOverflakkee ZH , GoereeOverflakkee ZH , GoereeOverflakkee ZH , GoereeOverflakkee ZH , ,01 0, Molenwaard ZH , Molenwaard ZH , Molenwaard ZH , ,33 0,01 0,04 1 Tabellen 11

13 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013 Bevolking code naam totaal of ouder 65 of ouder in % van de totale bevolking Aantal vrouwen in % van de totale bevolking Groningen 0003 Appingedam ,0 51, Bedum ,0 50, Bellingwedde ,2 50, Ten Boer ,5 49, Delfzijl ,4 49, Eemsmond ,2 48, Groningen ,6 50, Grootegast ,8 49, Haren ,1 52, HoogezandSappemeer ,0 50, Leek ,9 50, Loppersum ,8 49, De Marne ,4 49, Marum ,2 48, Menterwolde ,9 49, Oldambt ,1 50, Pekela ,4 49, Slochteren ,4 49, Stadskanaal ,0 50, Veendam ,5 50, Vlagtwedde ,6 50, Winsum ,7 50, Zuidhorn ,0 50,2 Totaal ,1 50,3 Friesland 0059 Achtkarspelen ,7 49, Ameland ,6 50, het Bildt ,4 48, Boarnsterhim ,3 49, Dantumadiel ,6 49, Dongeradeel ,2 49, Ferwerderadiel ,0 48, Franekeradeel ,5 49, GaasterlânSleat ,1 49, Harlingen ,7 49, Heerenveen ,7 50, Kollumerland en Nieuwkruisland ,1 48, Leeuwarden ,8 50, Leeuwarderadeel ,1 49, Lemsterland ,7 49, Littenseradiel ,9 49, Menameradiel ,5 48, Ooststellingwerf ,1 49, Opsterland ,0 50, Schiermonnikoog ,7 49,6 12 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

14 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013 (vervolg) Bevolking code naam totaal of ouder 65 of ouder in % van de totale bevolking Aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0051 Skarsterlân ,3 49, Smallingerland ,7 50, SúdwestFryslân ,1 50, Terschelling ,1 47, Tytsjerksteradiel ,0 50, Vlieland ,2 50, Weststellingwerf ,0 49,8 Totaal ,4 50,0 Drenthe 1680 Aa en Hunze ,6 50, Assen ,7 50, BorgerOdoorn ,7 50, Coevorden ,5 50, Emmen ,2 50, Hoogeveen ,9 50, Meppel ,8 51, MiddenDrenthe ,7 50, Noordenveld ,4 50, Tynaarlo ,0 50, Westerveld ,6 50, De Wolden ,7 49,9 Totaal ,7 50,4 Overijssel 0141 Almelo ,0 50, Borne ,8 50, Dalfsen ,0 49, Deventer ,7 50, Dinkelland ,6 49, Enschede ,8 49, Haaksbergen ,2 49, Hardenberg ,1 49, Hellendoorn ,6 50, Hengelo ,6 50, Hof van Twente ,1 50, Kampen ,1 50, Losser ,6 49, Oldenzaal ,0 50, OlstWijhe ,8 49, Ommen ,9 49, Raalte ,2 49, RijssenHolten ,6 50, Staphorst ,6 48, Steenwijkerland ,5 50,0 Tabellen 13

15 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013 (vervolg) Bevolking code naam totaal of ouder 65 of ouder in % van de totale bevolking Aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0183 Tubbergen ,6 49, Twenterand ,9 49, Wierden ,0 50, Zwartewaterland ,9 49, Zwolle ,0 51,1 Totaal ,8 50,0 Flevoland 0034 Almere ,7 50, Dronten ,7 49, Lelystad ,3 50, Noordoostpolder ,0 49, Urk ,2 49, Zeewolde ,4 49,3 Totaal ,0 50,0 Gelderland 0197 Aalten ,1 50, Apeldoorn ,4 50, Arnhem ,6 50, Barneveld ,9 50, Berkelland ,4 49, Beuningen ,1 50, Bronckhorst ,8 50, Brummen ,3 50, Buren ,3 50, Culemborg ,9 50, Doesburg ,6 51, Doetinchem ,7 50, Druten ,4 50, Duiven ,6 51, Ede ,2 50, Elburg ,1 50, Epe ,2 50, Ermelo ,6 50, Geldermalsen ,4 50, Groesbeek ,6 51, Harderwijk ,3 50, Hattem ,4 51, Heerde ,5 50, Heumen ,8 50, Lingewaal ,6 50, Lingewaard ,5 50, Lochem ,4 50, Maasdriel ,9 49, Millingen aan de Rijn ,2 50, Montferland ,0 50,1 14 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

16 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013 (vervolg) Bevolking code naam totaal of ouder 65 of ouder in % van de totale bevolking Aantal vrouwen in % van de totale bevolking 1740 NederBetuwe ,6 50, Neerijnen ,5 49, Nijkerk ,3 50, Nijmegen ,2 52, Nunspeet ,9 50, Oldebroek ,9 49, Oost Gelre ,0 49, Oude IJsselstreek ,1 50, Overbetuwe ,6 50, Putten ,5 50, Renkum ,7 51, Rheden ,3 51, Rijnwaarden ,1 50, Rozendaal ,9 50, Scherpenzeel ,1 50, Tiel ,6 50, Ubbergen ,5 50, Voorst ,3 49, Wageningen ,5 51, West Maas en Waal ,7 50, Westervoort ,9 50, Wijchen ,6 50, Winterswijk ,0 50, Zaltbommel ,5 49, Zevenaar ,5 50, Zutphen ,0 51,2 Totaal ,3 50,6 Utrecht 0307 Amersfoort ,9 50, Baarn ,9 51, De Bilt ,3 52, Bunnik ,2 50, Bunschoten ,1 49, Eemnes ,5 50, Houten ,8 50, IJsselstein ,4 51, Leusden ,6 51, Lopik ,1 49, Montfoort ,9 49, Nieuwegein ,5 50, Oudewater ,8 50, Renswoude ,1 50, Rhenen ,0 50, De Ronde Venen ,6 50, Soest ,1 51, Stichtse Vecht ,8 51, Utrecht ,0 51, Utrechtse Heuvelrug ,7 51,7 Tabellen 15

17 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013 (vervolg) Bevolking code naam totaal of ouder 65 of ouder in % van de totale bevolking Aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0345 Veenendaal ,2 50, Vianen ,0 50, Wijk bij Duurstede ,4 50, Woerden ,5 50, Woudenberg ,1 50, Zeist ,2 51,7 Totaal ,8 51,1 NoordHolland 0358 Aalsmeer ,5 50, Alkmaar ,0 50, Amstelveen ,9 52, Amsterdam ,6 50, Beemster ,1 50, Bergen (NH.) ,1 51, Beverwijk ,5 50, Blaricum ,5 51, Bloemendaal ,9 52, Bussum ,6 52, Castricum ,2 51, Diemen ,3 51, Drechterland ,9 49, EdamVolendam ,0 50, Enkhuizen ,4 49, GraftDe Rijp ,7 49, Haarlem ,1 51, Haarlemmerliede en Spaarnwoude ,5 50, Haarlemmermeer ,7 50, Heemskerk ,5 50, Heemstede ,6 53, Heerhugowaard ,6 49, Heiloo ,6 50, Den Helder ,6 50, Hilversum ,6 51, Hollands Kroon ,2 49, Hoorn ,4 50, Huizen ,2 51, Koggenland ,3 49, Landsmeer ,7 52, Langedijk ,8 50, Laren ,6 53, Medemblik ,8 49, Muiden ,3 51, Naarden ,0 51, Oostzaan ,4 51, Opmeer ,6 49, OuderAmstel ,9 51, Purmerend ,8 51, Schagen ,2 49,9 16 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

18 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013 (vervolg) Bevolking code naam totaal of ouder 65 of ouder in % van de totale bevolking Aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0458 Schermer ,7 49, Stede Broec ,4 49, Texel ,4 50, Uitgeest ,8 49, Uithoorn ,6 50, Velsen ,5 50, Waterland ,3 50, Weesp ,2 51, Wijdemeren ,7 51, Wormerland ,3 50, Zaanstad ,5 50, Zandvoort ,8 52, Zeevang ,7 50,0 Totaal ,0 50,8 ZuidHolland 0482 Alblasserdam ,5 51, Albrandswaard ,7 50, Alphen aan den Rijn ,7 50, Barendrecht ,0 50, Bergambacht ,6 50, Bernisse ,6 49, Binnenmaas ,7 50, BodegravenReeuwijk ,1 50, Boskoop ,2 50, Brielle ,0 51, Capelle aan den IJssel ,7 51, Cromstrijen ,6 50, Delft ,4 46, Dordrecht ,6 50, Giessenlanden ,5 49, GoereeOverflakkee ,7 50, Gorinchem ,6 50, Gouda ,3 51, 'sgravenhage ,5 50, HardinxveldGiessendam ,7 50, Hellevoetsluis ,4 50, HendrikIdoAmbacht ,0 50, Hillegom ,6 50, Kaag en Braassem ,2 49, Katwijk ,4 50, Korendijk ,0 50, Krimpen aan den IJssel ,4 51, Lansingerland ,0 50, Leerdam ,7 50, Leiden ,3 51,4 Tabellen 17

19 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2013 (vervolg) Bevolking code naam totaal of ouder 65 of ouder in % van de totale bevolking Aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0547 Leiderdorp ,3 51, LeidschendamVoorburg ,4 52, Lisse ,9 50, Maassluis ,3 50, MiddenDelfland ,7 49, Molenwaard ,0 49, Nederlek ,3 50, Nieuwkoop ,0 49, Noordwijk ,7 49, Noordwijkerhout ,5 49, Oegstgeest ,8 51, OudBeijerland ,8 51, Ouderkerk ,7 50, Papendrecht ,9 50, PijnackerNootdorp ,6 50, Ridderkerk ,3 51, Rijnwoude ,3 49, Rijswijk ,7 52, Rotterdam ,7 50, Schiedam ,2 50, Schoonhoven ,6 50, Sliedrecht ,2 50, Spijkenisse ,4 51, Strijen ,1 49, Teylingen ,7 50, Vlaardingen ,7 51, Vlist ,2 50, Voorschoten ,5 51, Waddinxveen ,0 50, Wassenaar ,1 52, Westland ,7 50, Westvoorne ,5 50, Zederik ,7 50, Zoetermeer ,7 51, Zoeterwoude ,1 50, Zuidplas ,4 50, Zwijndrecht ,3 51,5 Totaal ,1 50,7 Zeeland 0654 Borsele ,4 49, Goes ,9 51, Hulst ,6 50, Kapelle ,2 50, Middelburg ,5 51,5 18 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY The database below, from The Commonwealth War Graves Commission, shows the 476 locations across the Netherlands where Commonwealth casualties from the two World Wars are commemorated.. Cemetery Location

Nadere informatie

Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011

Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 Voor: Wegener Media Door: Synovate Datum: April 2011 Project: 91536 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden

Nadere informatie

VERSPREIDINGSGEBIED HUIS-AAN-HUISKRANTEN

VERSPREIDINGSGEBIED HUIS-AAN-HUISKRANTEN Herzi v6 090415 Titels Regio-overzicht 2 Regio 4 Gelderse Vallei Riviergebied 3 Regio 5 e.o. Randmer 4 Regio 6 Twte Achterhoek 5 Regio 7 Midd- Oost-Gelderland 6 Twte Salland-IJsselstreek Achterhoek Graafschap

Nadere informatie

Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm tijdvak 1981-2010

Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm tijdvak 1981-2010 District 1 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec W L Z H jaar ** 010 Hollum 71.3 51.0 57.6 36.3 54.3 65.8 76.5 84.6 86.7 92.8 90.1 79.0 202.5 148.2 226.9 269.7 846.0 30 011 West Terschelling

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Statistische gegevens per vierkant

Statistische gegevens per vierkant Statistische gegevens per vierkant Statistische gegevens per vierkant Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Eindrapport. Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator. Harry Boumeester m.m.v. Cor Lamain

Eindrapport. Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator. Harry Boumeester m.m.v. Cor Lamain Eindrapport Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator Harry Boumeester m.m.v. Cor Lamain Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Ministerie

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Huis-aan-huis werving. 's-gravenhage 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch. Aalsmeer. Almere Almere. Amstelveen

Huis-aan-huis werving. 's-gravenhage 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch. Aalsmeer. Almere Almere. Amstelveen Buurt Kortenbos De Hofstad Hintham-Zuid De Reit Zuid Uiterweg Markgraven Aadorp-Oost Oostvaardersbuurt Stripheldenbuurt Chaam Randwijck Oude Dorp en Bovenkerk-Dorp Keizer Karelpark-Oost Westwijk-West Oostzanerwerf

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie