Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demografische kerncijfers per gemeente 2014"

Transcriptie

1 Demografische kerncijfers per gemeente 2014

2 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2014 Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met / 14 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2013 en eindigend in / / 14 Oogstjaar, boekjaar enz., 2010/ 11 tot en met 2013/ 14 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Inlichtingen Tel , fax Via contactformulier: ISBN: ISSN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudigen is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld B-55

3 Inhoud Technische toelichting 5 Tabellen 9 1 Grenswijzigingen tussen resp. opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten, 1 januari Bevolking naar leeftijd op 1 januari Allochtonen naar herkomstgroepering op 1 januari Oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningvoorraad, woningdichtheid, stedelijkheid en omgevingsadressendichtheid op 1 januari Huishoudens op 1 januari Bevolkingsontwikkeling en nieuwbouw in het jaar Migratie in het jaar Begrippen 73 Inhoud 3

4

5 Technische toelichting

6 Inhoud publicatie Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente. Tabel 1 geeft inzicht in de grenswijzigingen tussen respectievelijk opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten per 1 januari De verdeling van de bevolking naar leeftijd en het aantal allochtonen naar herkomstgroepering staan beschreven in tabel 2 en 3. De oppervlakte, bevolkingsdichtheid, woningvoorraad, woningdichtheid, stedelijkheid en omgevingsadressendichtheid staan beschreven in tabel 4. Het aantal huishoudens naar de situatie op 1 januari 2014 staat beschreven in tabel 5. Tabel 6 geeft de bevolkingsontwikkeling over 2013 weer. Tot slot geeft tabel 7 het aantal gevestigde en vertrokken personen weer. Voor een overzicht van alle tabellen met betrekking tot bevolkingsstatistieken wordt verwezen naar thema Bevolking op StatLine, de elektronische databank van het CBS. Voor een overzicht van beschikbare artikelen en andere periodieken met betrekking tot bevolkingsstatistieken wordt verwezen naar het thema Bevolking op de website van het CBS. Toelichting De opgenomen gegevens over de totale oppervlakte van gemeenten en de overgegane oppervlakte land bij grenswijzigingen zijn gebaseerd op digitale bestanden van de gemeentegrenzen (TOPgrenzen), die zijn samengesteld door de Topografische Dienst Kadaster. De onderverdeling naar land en water van zowel de totale oppervlakte als van de grenswijziging is bepaald op basis van de meest recente uitkomsten van de Statistiek van het Bodemgebruik. Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van de Statistiek van het bodemgebruik De totale oppervlakte van Nederland per 1 januari 2014 bedraagt km 2. De opgenomen gegevens over de bevolking hebben betrekking op personen die in de bevolkingsregisters van de Nederlandse gemeenten als ingezetene zijn opgenomen (de de jure bevolking). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente waar hoofdzakelijk nachtrust wordt genoten (de gemeente van inschrijving of woongemeente). Een beperkt aantal personen zonder vaste gemeente van inschrijving maar wel behorende tot de de jure bevolking van Nederland staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente s-gravenhage. Het CBS ontvangt jaarlijks aan het begin van het jaar over alle gemeenten in Nederland een selectie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. De gegevens die bij deze jaarlijkse structuurtelling worden verzameld, vormen de basis voor de vaststelling van het inwonertal per 1 januari. Hierop zijn de demografische mutaties die betrekking hebben op een gebeurtenis in het voorafgaande jaar en waarover het CBS in de periode 1 januari tot en met de datum van vaststelling in maart melding heeft ontvangen, in rekening gebracht. Ook zijn de gevolgen van eventuele tot stand gekomen grenswijzigingen per 1 januari tussen gemeenten verwerkt. De cijfers over de (bevolking in) huishoudens zijn afkomstig uit de Huishoudensstatistiek en hebben betrekking op particuliere en institutionele huishoudens. De cijfers zijn gebaseerd 6 Demografische kerncijfers per gemeente 2014

7 op integrale gegevens afkomstig uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en aangevuld met informatie over samenwonende paren afkomstig van de Belastingdienst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking EBB. Tot eind 2011 was de bron voor de woningvoorraadstatistieken een maandelijkse enquête onder alle gemeenten. Vanaf 2012 betrekt het CBS de gegevens over de woningvoorraad alleen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Door deze verandering in de bron zijn er ook definities en classificaties voor (veranderingen in) de woningvoorraad veranderd. De belangrijkste zijn: Tijdelijke bouwwerken (bouwwerken met een aangeduide instandhoudingtermijn in de verleende bouwvergunning) werden in de woningvoorraadregistratie tot en met 2011 niet als woonruimte aangemerkt. de BAG kent dit onderscheid niet. Tijdelijke bouwwerken c.q. objecten worden in het vervolg meegeteld in de voorraden. Wooneenheden (onzelfstandige woningen), zoals studentenflats worden alleen als woning gezien als ze een eigen adres hebben en als zodanig zijn opgenomen in de BAG. Recreatiewoningen kunnen in de BAG aangemerkt worden als woning en worden dan meegeteld in de woningvoorraad. Bijzondere woongebouwen, zoals verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen, worden meegeteld in de woningvoorraad als zij zijn opgenomen in de BAG met een woonfunctie. Een analyse van de verschillen tussen de woningvoorraad uit de oude en nieuwe bron is opgenomen in Trendbreuk woningvoorraad. Technische toelichting 7

8

9 Tabellen

10 1 Grenswijzigingen tussen resp. opheffing, samenvoeging en nieuwvorming van gemeenten, 1 1 januari 2014 Ten nadele van de Ten voordele van de nog bestaande gemeente opgeheven gemeente nog bestaande gemeente 0055 Boarnsterhim F 0074 Heerenveen F 0051 Skasterlân F 0055 Boarnsterhim F 0653 Gaasterlân-Sleat F 0082 Lemsterland F 0051 Skasterlân F 0055 Boarnsterhim F 0080 Leeuwarden F 0055 Boarnsterhim F 1900 Súdwest-Fryslân F 0267 Nijkerk Gld 0203 Barneveld Gld 0203 Barneveld Gld 0267 Nijkerk Gld 1740 Neder-Betuwe Gld 0281 Tiel Gld 0394 Haarlemmermeer NH 0363 Amsterdam NH 0405 Hoorn NH 0498 Drechterland NH 0498 Drechterland NH 0405 Hoorn NH 0484 Alphen aan den Rijn ZH 0499 Boskoop ZH 1672 Rijnwoude ZH 1) Grenswijziging per 1 januari 2014, nog niet geëffectueerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 2) Betreft woonboten. Woonboten worden niet als woningen geteld. 10 Demografische kerncijfers per gemeente 2013

11 Aantal overgegane nieuw gevormde gemeente inwoners km 2 land woningen 0074 Heerenveen F , Heerenveen F , Heerenveen F 580 9, De Friese Meren F 783 5, De Friese Meren F , De Friese Meren F , De Friese Meren F , Leeuwarden F , Leeuwarden F , , ,16 1) 19 0,19 1) 20 0,70 1) 170 0,01 2) 0,16 0, Alphen aan den Rijn ZH , Alphen aan den Rijn ZH , Alphen aan den Rijn ZH , Tabellen 11

12 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking Groningen 0003 Appingedam ,5 51, Bedum ,9 50, Bellingwedde ,3 50, Ten Boer ,6 50, Delfzijl ,0 49, Eemsmond ,8 48, Groningen ,7 50, Grootegast ,3 48, Haren ,3 52, Hoogezand-Sappemeer ,6 50, Leek ,7 50, Loppersum ,7 49, De Marne ,3 49, Marum ,7 48, Menterwolde ,7 49, Oldambt ,7 50, Pekela ,1 49, Slochteren ,4 49, Stadskanaal ,7 50, Veendam ,1 50, Vlagtwedde ,5 50, Winsum ,9 50, Zuidhorn ,7 50,1 Totaal ,6 50,3 Friesland 0059 Achtkarspelen ,2 49, Ameland ,3 50, het Bildt ,0 48, Dantumadiel ,3 49, Dongeradeel ,7 50, Ferwerderadiel ,8 49, Franekeradeel ,2 49, De Friese Meren ,8 49, Harlingen ,4 49, Heerenveen ,1 50, Kollumerland en Nieuwkruisland ,4 48, Leeuwarden ,3 50, Leeuwarderadeel ,2 50, Littenseradiel ,4 49, Menameradiel ,6 48, Ooststellingwerf ,0 49, Opsterland ,6 50, Schiermonnikoog ,2 49, Smallingerland ,1 50, Súdwest-Fryslân ,5 50,0 12 Demografische kerncijfers per gemeente 2014

13 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0093 Terschelling ,7 46, Tytsjerksteradiel ,6 50, Vlieland ,6 51, Weststellingwerf ,4 49,8 Totaal ,9 50,0 Drenthe 1680 Aa en Hunze ,6 50, Assen ,4 50, Borger-Odoorn ,7 50, Coevorden ,2 50, Emmen ,9 50, Hoogeveen ,5 50, Meppel ,4 51, Midden-Drenthe ,4 50, Noordenveld ,1 50, Tynaarlo ,5 50, Westerveld ,5 50, De Wolden ,4 50,0 Totaal ,4 50,5 Overijssel 0141 Almelo ,6 50, Borne ,4 50, Dalfsen ,6 49, Deventer ,2 50, Dinkelland ,2 49, Enschede ,2 49, Haaksbergen ,0 49, Hardenberg ,6 49, Hellendoorn ,2 50, Hengelo ,9 50, Hof van Twente ,9 50, Kampen ,5 50, Losser ,3 49, Oldenzaal ,7 50, Olst-Wijhe ,6 49, Ommen ,6 49, Raalte ,8 49, Rijssen-Holten ,1 50, Staphorst ,2 48, Steenwijkerland ,1 50, Tubbergen ,1 49, Twenterand ,4 49, Wierden ,6 50, Zwartewaterland ,6 49, Zwolle ,3 51,0 Totaal ,3 50,0 Tabellen 13

14 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking Flevoland 0034 Almere ,1 50, Dronten ,5 49, Lelystad ,1 50, Noordoostpolder ,4 49, Urk ,4 49, Zeewolde ,8 49,1 Totaal ,5 50,0 Gelderland 0197 Aalten ,7 50, Apeldoorn ,0 50, Arnhem ,9 50, Barneveld ,3 50, Berkelland ,4 49, Beuningen ,9 50, Bronckhorst ,4 50, Brummen ,0 50, Buren ,1 50, Culemborg ,5 50, Doesburg ,5 51, Doetinchem ,4 50, Druten ,1 50, Duiven ,2 50, Ede ,6 50, Elburg ,6 50, Epe ,9 50, Ermelo ,4 50, Geldermalsen ,1 50, Groesbeek ,0 50, Harderwijk ,9 50, Hattem ,0 50, Heerde ,1 50, Heumen ,7 50, Lingewaal ,2 50, Lingewaard ,4 50, Lochem ,9 50, Maasdriel ,6 49, Millingen aan de Rijn ,1 50, Montferland ,7 50, Neder-Betuwe ,1 50, Neerijnen ,0 49, Nijkerk ,8 50, Nijmegen ,4 52, Nunspeet ,2 50,7 14 Demografische kerncijfers per gemeente 2014

15 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0269 Oldebroek ,4 49, Oost Gelre ,8 49, Oude IJsselstreek ,7 49, Overbetuwe ,3 50, Putten ,1 50, Renkum ,2 51, Rheden ,6 51, Rijnwaarden ,0 50, Rozendaal ,2 50, Scherpenzeel ,5 50, Tiel ,4 50, Ubbergen ,8 50, Voorst ,8 50, Wageningen ,9 51, West Maas en Waal ,3 50, Westervoort ,6 50, Wijchen ,4 50, Winterswijk ,5 50, Zaltbommel ,2 49, Zevenaar ,5 51, Zutphen ,0 51,1 Totaal ,9 50,6 Utrecht 0307 Amersfoort ,2 50, Baarn ,6 51, De Bilt ,7 52, Bunnik ,7 50, Bunschoten ,6 49, Eemnes ,7 50, Houten ,4 50, IJsselstein ,2 51, Leusden ,4 50, Lopik ,6 49, Montfoort ,5 49, Nieuwegein ,4 50, Oudewater ,6 50, Renswoude ,0 50, Rhenen ,5 50, De Ronde Venen ,4 50, Soest ,8 51, Stichtse Vecht ,4 51, Utrecht ,1 51, Utrechtse Heuvelrug ,1 51,5 Tabellen 15

16 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0345 Veenendaal ,8 50, Vianen ,9 50, Wijk bij Duurstede ,4 50, Woerden ,2 50, Woudenberg ,6 49, Zeist ,6 51,6 Totaal ,2 51,0 Noord-Holland 0358 Aalsmeer ,3 50, Alkmaar ,5 50, Amstelveen ,0 52, Amsterdam ,8 50, Beemster ,5 50, Bergen (NH.) ,4 51, Beverwijk ,8 50, Blaricum ,0 51, Bloemendaal ,5 52, Bussum ,8 52, Castricum ,9 51, Diemen ,3 51, Drechterland ,0 49, Edam-Volendam ,7 50, Enkhuizen ,0 49, Graft-De Rijp ,1 49, Haarlem ,3 51, Haarlemmerliede en Spaarnwoude ,9 50, Haarlemmermeer ,4 50, Heemskerk ,1 51, Heemstede ,4 53, Heerhugowaard ,3 49, Heiloo ,4 50, Den Helder ,4 50, Hilversum ,9 51, Hollands Kroon ,0 49, Hoorn ,2 50, Huizen ,1 51, Koggenland ,1 49, Landsmeer ,4 52, Langedijk ,8 50, Laren ,2 53, Medemblik ,7 49, Muiden ,3 51, Naarden ,6 51,9 16 Demografische kerncijfers per gemeente 2014

17 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0431 Oostzaan ,1 51, Opmeer ,3 49, Ouder-Amstel ,5 51, Purmerend ,4 51, Schagen ,2 49, Schermer ,5 49, Stede Broec ,3 49, Texel ,3 50, Uitgeest ,2 49, Uithoorn ,9 50, Velsen ,9 50, Waterland ,1 50, Weesp ,7 51, Wijdemeren ,4 51, Wormerland ,1 50, Zaanstad ,9 50, Zandvoort ,5 51, Zeevang ,9 50,0 Totaal ,4 50,8 Zuid-Holland 0482 Alblasserdam ,9 51, Albrandswaard ,5 50, Alphen aan den Rijn ,4 50, Barendrecht ,6 50, Bergambacht ,1 50, Bernisse ,6 50, Binnenmaas ,7 50, Bodegraven-Reeuwijk ,8 50, Brielle ,1 51, Capelle aan den IJssel ,3 51, Cromstrijen ,6 50, Delft ,6 46, Dordrecht ,0 50, Giessenlanden ,5 49, Goeree-Overflakkee ,4 50, Gorinchem ,1 50, Gouda ,8 51, 's-gravenhage ,8 50, Hardinxveld-Giessendam ,2 50, Hellevoetsluis ,2 50, Hendrik-Ido-Ambacht ,7 50, Hillegom ,1 50, Kaag en Braassem ,0 49, Katwijk ,9 50, Korendijk ,7 50,0 Tabellen 17

18 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking 0542 Krimpen aan den IJssel ,2 51, Lansingerland ,4 50, Leerdam ,3 50, Leiden ,6 51, Leiderdorp ,1 51, Leidschendam-Voorburg ,7 52, Lisse ,6 50, Maassluis ,2 51, Midden-Delfland ,3 49, Molenwaard ,7 49, Nederlek ,1 50, Nieuwkoop ,6 49, Noordwijk ,6 49, Noordwijkerhout ,2 49, Oegstgeest ,6 51, Oud-Beijerland ,8 51, Ouderkerk ,0 50, Papendrecht ,6 50, Pijnacker-Nootdorp ,1 50, Ridderkerk ,9 51, Rijswijk ,0 52, Rotterdam ,9 50, Schiedam ,4 50, Schoonhoven ,8 50, Sliedrecht ,6 50, Spijkenisse ,1 51, Strijen ,1 50, Teylingen ,2 50, Vlaardingen ,2 51, Vlist ,7 50, Voorschoten ,0 51, Waddinxveen ,6 50, Wassenaar ,7 52, Westland ,3 50, Westvoorne ,5 50, Zederik ,3 50, Zoetermeer ,4 51, Zoeterwoude ,5 50, Zuidplas ,2 50, Zwijndrecht ,8 51,4 Totaal ,6 50,7 Zeeland 0654 Borsele ,9 49, Goes ,2 51, Hulst ,3 50, Kapelle ,6 50, Middelburg ,1 51,4 18 Demografische kerncijfers per gemeente 2014

19 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking 1695 Noord-Beveland ,3 49, Reimerswaal ,2 49, Schouwen-Duiveland ,3 50, Sluis ,4 50, Terneuzen ,7 50, Tholen ,2 50, Veere ,5 50, Vlissingen ,9 50,2 Totaal ,2 50,4 Noord-Brabant 0738 Aalburg ,6 49, Alphen-Chaam ,8 49, Asten ,8 48, Baarle-Nassau ,3 49, Bergeijk ,6 49, Bergen op Zoom ,9 50, Bernheze ,1 49, Best ,7 49, Bladel ,9 49, Boekel ,2 48, Boxmeer ,9 50, Boxtel ,8 50, Breda ,8 51, Cranendonck ,2 49, Cuijk ,4 50, Deurne ,5 49, Dongen ,6 50, Drimmelen ,3 50, Eersel ,1 49, Eindhoven ,4 49, Etten-Leur ,4 50, Geertruidenberg ,2 50, Geldrop-Mierlo ,5 50, Gemert-Bakel ,6 49, Gilze en Rijen ,9 49, Goirle ,5 50, Grave ,0 48, Haaren ,1 48, Halderberge ,8 50, Heeze-Leende ,7 49, Helmond ,4 49, 's-hertogenbosch ,7 50, Heusden ,8 49, Hilvarenbeek ,4 49, Laarbeek ,0 49,5 Tabellen 19

20 2 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2014 (vervolg) Bevolking code naam 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80 jaar of ouder 65 jaar of ouder in % van de totale bevolking aantal vrouwen in % van de totale bevolking 1685 Landerd ,1 49, Loon op Zand ,7 50, Maasdonk ,1 49, Mill en Sint Hubert ,0 49, Moerdijk ,0 50, Nuenen, Gerwen en Nederwetten ,6 50, Oirschot ,6 49, Oisterwijk ,6 50, Oosterhout ,9 50, Oss ,7 50, Reusel-De Mierden ,0 48, Roosendaal ,2 50, Rucphen ,9 49, Schijndel ,9 49, Sint Anthonis ,3 48, Sint-Michielsgestel ,6 49, Sint-Oedenrode ,9 50, Someren ,1 49, Son en Breugel ,0 50, Steenbergen ,7 49, Tilburg ,2 50, Uden ,3 50, Valkenswaard ,8 50, Veghel ,9 49, Veldhoven ,1 50, Vught ,2 50, Waalre ,7 50, Waalwijk ,1 50, Werkendam ,9 50, Woensdrecht ,8 49, Woudrichem ,3 50, Zundert ,4 48,7 Totaal ,9 50,0 Limburg 0888 Beek ,3 51, Beesel ,4 49, Bergen (L.) ,8 49, Brunssum ,7 51, Echt-Susteren ,5 50, Eijsden-Margraten ,8 50, Gennep ,5 49, Gulpen-Wittem ,0 49, Heerlen ,6 50, Horst aan de Maas ,2 49,7 20 Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY The database below, from The Commonwealth War Graves Commission, shows the 476 locations across the Netherlands where Commonwealth casualties from the two World Wars are commemorated.. Cemetery Location

Nadere informatie

Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011

Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 Voor: Wegener Media Door: Synovate Datum: April 2011 Project: 91536 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden

Nadere informatie

VERSPREIDINGSGEBIED HUIS-AAN-HUISKRANTEN

VERSPREIDINGSGEBIED HUIS-AAN-HUISKRANTEN Herzi v6 090415 Titels Regio-overzicht 2 Regio 4 Gelderse Vallei Riviergebied 3 Regio 5 e.o. Randmer 4 Regio 6 Twte Achterhoek 5 Regio 7 Midd- Oost-Gelderland 6 Twte Salland-IJsselstreek Achterhoek Graafschap

Nadere informatie

Statistische gegevens per vierkant

Statistische gegevens per vierkant Statistische gegevens per vierkant Statistische gegevens per vierkant Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm tijdvak 1981-2010

Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm tijdvak 1981-2010 District 1 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec W L Z H jaar ** 010 Hollum 71.3 51.0 57.6 36.3 54.3 65.8 76.5 84.6 86.7 92.8 90.1 79.0 202.5 148.2 226.9 269.7 846.0 30 011 West Terschelling

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Eindrapport. Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator. Harry Boumeester m.m.v. Cor Lamain

Eindrapport. Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator. Harry Boumeester m.m.v. Cor Lamain Eindrapport Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator Harry Boumeester m.m.v. Cor Lamain Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Ministerie

Nadere informatie

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

Het donorregister: wie doet mee en wie niet?

Het donorregister: wie doet mee en wie niet? Bevolkingstrends Het donorregister: wie doet mee en wie niet? 2015 02 Floris Peters Hans Schmeets CBS Bevolkingstrends februari 2015 02 1 Iedereen die in Nederland woont en 12 jaar of ouder is, kan zich

Nadere informatie

Huis-aan-huis werving. 's-gravenhage 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch. Aalsmeer. Almere Almere. Amstelveen

Huis-aan-huis werving. 's-gravenhage 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch. Aalsmeer. Almere Almere. Amstelveen Buurt Kortenbos De Hofstad Hintham-Zuid De Reit Zuid Uiterweg Markgraven Aadorp-Oost Oostvaardersbuurt Stripheldenbuurt Chaam Randwijck Oude Dorp en Bovenkerk-Dorp Keizer Karelpark-Oost Westwijk-West Oostzanerwerf

Nadere informatie