DE BEDRIJFSNAR EEN MARKETINGVERHAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BEDRIJFSNAR EEN MARKETINGVERHAAL"

Transcriptie

1 DE BEDRIJFSNAR EEN MARKETINGVERHAAL HOOFDSTUK 1 De ontmoeting Door Frank Wouters DE MERKSMEDERIJ COMMUNICATIE VANUIT DE KERN T

2 DE ONTMOETING Geconcentreerd stuurde Derk Vanhouten zijn prestigieuze Duitse wagen door de vrij krappe inrijpoort van het kasteel dat dienst deed als hoofdkwartier van Transglobal Corporation. Zijn eerste jaar als Chief Executive Officer van het concern zat er bijna op en was niet echt een succes te noemen. Hij had elke truc uit het boekje van de crisismanager geprobeerd om de slecht presterende bedrijven van de groep rendabel te maken, maar zelfs de goedlopende bedrijven deden het niet spectaculair beter dan het marktgemiddelde. Tijdens de laatste algemene vergaderingen had hij de druk van de investeerders gevoeld. Openlijk werd er geen kritiek geuit, maar er was het zenuwachtig geschuifel en vragen die wezen op de eerste twijfel. Gelukkig had hij nog de steun van Walter Post, de grootste aandeelhouder met een enorme staat van dienst en een nog groter gezag. Er was weinig twijfel over dat zijn impliciete steun Derk Vanhouten rechthield als hoofd van het concern. Vanhouten had nog weinig troeven over. Het enige dat hem nog haalbaar leek om de aandeelhouders te sussen, was de vlucht naar voren. Een grote investering in marketing, reclame en verkoopstaf zou tenminste de indruk geven dat hij iets deed aan het probleem van stagnerende omzet en achterblijvende winsten. Het was een alles-of-niets-operatie die maar twee gevolgen kon hebben: ofwel lukte de gok en zou de winst niet stijgen, maar wel de omzet en kon hij de volgende algemene vergadering overleven op begrippen als increased market share en installed base. Ofwel lukte het niet en was het uit met de carrière van Vanhouten. In ieder geval was het duidelijk dat het geen permanente oplossing zou zijn. Wel zou het hem tijd gunnen en tijd was een factor die alleen maar in zijn voordeel kon spelen. Wie weet zou de economie aantrekken en de resultaten vanzelf verbeteren, of Vanhouten twijfelde en hij twijfelde aan zowat alles wat hem in het verleden houvast had gegeven. Nog voor hij zijn berline op de voorbehouden parkeerplaats draaide, zag hij op de trappen van het kasteel een vreemd figuur zitten. De man was even in de dertig en gekleed in een opvallend pak, half groen, half rood. Op zijn hoofd stond een veelkleurige muts met zes punten waar aan elk uiteinde een belletje hing. Hij speelde op een fluit die doormidden gebroken leek, wat leidde tot schrille wanklanken. Derk Vanhouten wist niet goed hoe hij moest reageren op de aanwezigheid van deze vreemde figuur. Hoe kwam hij op het domein? Wat kwam hij doen? Moest hij zich nu verlagen om ook nog bewaker te spelen? Waarom had niemand hem weggejaagd? Hij kon hem zelf wegsturen, maar het leek hem veiliger de rare kwast gewoon te negeren en de mensen bij de receptie een uitbrander te geven. Die zouden het probleem wel voor hem oplossen. Toen hij de trappen opliep, keek hij strak voor zich uit en concentreerde zich op zijn ingestudeerde loopje dat een mengeling van waardigheid en dynamiek moest Pagina 2 DE MERKSMEDERIJ COMMUNICATIE VANUIT DE KERN

3 uitstralen. Goedemorgen, Mijnheer Vanhouten, riep de Nar vrolijk en hij blies schril op zijn gebroken fluit. Mijnheer Vanhouten keek even gestoord zijn richting uit, maar vervolgde zijn weg. De Nar sprong lenig op en liep met zijn benen wijd uiteen achter de bekende manager aan. De belletjes rinkelden vrolijk bij elke stap. Mijnheer Vanhouten Derk Vanhouten stapte door de grote witgeschilderde dubbele deur met vierkante kleine raampjes. Hij stormde voorbij de receptie en snauwde zonder één moment te vertragen naar de receptioniste. Gooi die clown eruit. De receptioniste veerde op en liep van achter haar desk naar de Nar toe. Mijnheer mag ik u vragen, zei ze beslist terwijl ze haar hand tegen zijn borst aanduwde. U mag mij alles vragen, maar ik dacht dat hij hier de antwoorden moest geven, en hij wees op de CEO. En mag ik daarna zelf iets vragen? Ik kan dat fantastisch, antwoordde de Nar. Gooi hem eruit, schreeuwde Derk Vanhouten nog na voor hij zijn kantoor binnenging. De Nar boog zich een beetje voorover en fluisterde iets in het oor van de receptioniste. Ze keek verbaasd op en twijfelde. Dat zal ik toch even moeten verifiëren. De receptioniste liep verward tot achter haar balie en vormde een nummer op haar telefoontoestel. Ze bleef de Nar wantrouwend aankijken. Het was niet te horen wat ze in de hoorn zei, maar langzaam veranderde de blik in haar ogen van verbaasd naar ongelovig. Loopt u maar door, stamelde ze tenslotte met trillende stem, de hoorn slapjes in de hand. De Nar hief zijn rechterhand boven zijn hoofd, maakte twee sierlijke draaibewegingen, zette zijn linkerbeen wat achteruit en boog diep. Daarna liep hij op de toppen van zijn tenen naar de deur waar CEO opstond. Hij klopte zachtjes en luisterde aan de deur, opende haar stilletjes en sloop binnen. Daar zat Derk Vanhouten met zijn rug naar de deur, de voeten op de vensterbank, te telefoneren. Hij blies de rook van zijn sigaar door het open raam. Ik weet dat we na drie reorganisaties tot op het vlees zijn gegaan, maar onze concurrenten slagen er blijkbaar in om wél winst te maken. Dus doe daar iets aan. De klant van vandaag kijkt nog maar naar één ding: prijs. Zorg dan in hemelsnaam dat we het goedkoopst zijn. De opmerking aan de andere kant van de lijn was niet hoorbaar. Dan moeten we véél goedkoper zijn zodat die klant wel bij ons koopt. En als je dat niet begrijpt, dan heb ik liever dat je voor de concurrentie gaat werken. Een mooie besparing zou dat zijn, overigens. Hij gooide de telefoon in een boogje op de haak. Pagina 3 DE MERKSMEDERIJ COMMUNICATIE VANUIT DE KERN

4 Weet je hoe een hamburgerrestaurant zijn werkwijze had geperfectioneerd?, zei de Nar terwijl hij met een elegant sprongetje op het indrukwekkend glanzend bureau ging zitten. De manager schrok zich een hoedje. Wat doe jij in godsnaam in mijn kantoor?, riep hij verschrikt alsof iemand hem betrapt had, Ik had toch opdracht gegeven jou eruit te gooien. Luistert hier nog wel iemand naar mij? Hij gooide demonstratief zijn sigaar uit het venster, nam de Nar in de kraag en tilde hem omhoog zodat die nog nauwelijks met zijn tenen de grond raakte. De groenrode man maakte grote stapbewegingen in de lucht terwijl hij naar de deur werd gedragen. Zijn gebroken fluit weerklonk schril door het gebouw. Als je hier niet alles zelf doet,, siste de topmanager en hij opende de deur naar de ontvangsthal. Demonstratief duwde hij de vreemde figuur voorbij de receptie en gooide hem van de trap alsof het een zak vuilnis betrof. En blijf nu eindelijk weg!, riep hij hem na. Hij draaide zich op zijn hakken om en stormde naar de receptioniste. Het is jouw job om malloten als deze buiten te houden. Ik probeer hier bedrijven te runnen en als je wilt dat ik alles zelf doe, dan meld je me dat maar. Maar, Mijnheer Vanhouten, stotterde het meisje, Ik heb Mijnheer Post gebeld en het verhaal van de Nar is bevestigd. Welk verhaal? Dat wat de Nar zei, dat klopt. Mij heeft ie alleen iets verteld over een hamburgertent. En wat behoort daarvan te kloppen? Hebben wij hamburgertenten?, vroeg de receptioniste oprecht verbaasd. Nee, wij hebben geen hamburgertenten. Vertel me nu in hemelsnaam welk verhaal van die schertsfiguur klopte? Wel, dat hij gestuurd is door Mijnheer Post zelf. Walter Post? Walter Post stuurt mij die man? Wat moet ik ermee? Geen idee, hij zei alleen dat hij hem speciaal voor u had ingehuurd, als adviseur. Als adviseur?? Derk Vanhouten stormde naar buiten. Hij zag niemand meer. Even aarzelde hij of ie de man moest gaan zoeken op straat, maar dat leek hem overdreven. Lichtjes uit zijn lood geslagen ging hij weer naar zijn kantoor. Hij liep de beduusde receptioniste zwijgend voorbij. Ze deed alsof ze druk bezig was door te frunniken aan het toetsenbord van haar computer. Toen Derk Vanhouten de deur achter zich sloot zag hij in een wolk van rook de Nar achter zijn bureau zitten. Hij lag met zijn voeten op de vensterbank en blies grote kringen rook uit de sigaar die de manager nog even tevoren had weggesmeten. Pagina 4 DE MERKSMEDERIJ COMMUNICATIE VANUIT DE KERN

5 Door de deur naar buiten, door het raam naar binnen. Het motto van de volhoudende verkoper, is het niet?, zei de CEO alsof hij de controle had weergevonden. Hij streek zich door het dunner wordende haar. Ik heb een opdracht en ik moet die vervullen, hoe plezierig ze ook is, antwoordde de Nar. Kun je misschien even verduidelijken wat hier de bedoeling van is, voor ik je weer de straat op keil? Mijn tijd is te kostbaar om hem te verdoen met spelletjes. Derk Vanhouten stond vroeger bekend om zijn gevoel voor humor, maar door de recente problemen had hij nog weinig oog voor de lichte kant van het leven. En mijn tijd is te kostbaar om ernstig te zijn, antwoordde de Nar prompt. Kun je de woordspelletjes achterwege laten en eindelijk wat duidelijkheid verschaffen. Ik geef je vijf minuten. Ik weet dat je haast hebt en dat je vooruit wilt stormen, maar waarom? Ik ben niet geworden wat ik ben door langzaam te zijn. In de huidige zakenwereld is snelheid essentieel. Dat kan soms zo zijn, maar ik denk dat langzaam soms beter is. Langzaam is nooit beter. Stel dat je in de verkeerde richting loopt, dan kan je je beter niet teveel haasten. De CEO keek verbijsterd wegens de eenvoud van die waarheid. Wil jij je tenminste haasten om te zeggen wat je komt doen? Als je aandringt. Ik ben gestuurd door Walter Post. Dat was mij al bekend. En welke reden heeft Mijnheer Post om mij belachelijk te maken? Oh, ik ben er niet om je belachelijk te maken, integendeel, ik ga je helpen en wie weet en passant dit bedrijf en je carrière redden. Jij gaat mijn carrière redden? Nee dank je, alles gaat prima, ook en vooral zonder jou. Dat is niet helemaal de mening van Walter Post. Hij denkt dat je de volgende algemene vergadering niet haalt als je geen hulp aanvaardt. Nog liever had hij gehad dat je zelf hulp had gezocht, maar dan moet je nog een stapje verder zijn. Had hij me dan tenminste niet het respect kunnen gunnen een fatsoenlijk adviseur te sturen, in plaats van mij voor schut te zetten? Misschien, maar kijk eens naar jezelf. Je deinst er niet voor terug om de andere tekenen van waardigheid van de vroegere koningen in te palmen. Je hebt buiten je gouden koets staan, hier zit je in een kasteel. Je regeert met ijzeren hand over je onderdanen die je niet kent, via je vazallen die je omringen. Maar één ding ontbreekt er nog: de hofnar. De man die je de waarheid zegt in de vorm van een kwinkslag. De man die de leugens doorprikt die je vazallen je toefluisteren omdat ze denken dat je die graag hoort. Omdat het hun positie veilig stelt. Dat, mijn beste, deed de nar voor de koning en dat doe ik voor jou. Je bent een leugendetector? Nee, ik laat je de wereld door een andere bril zien. Ik hou je een spiegel voor en leer je Pagina 5 DE MERKSMEDERIJ COMMUNICATIE VANUIT DE KERN

6 jezelf ontdekken en je bedrijf. Ik geloof er niets van, zei Vanhouten aarzelend. Toen verscheen er een lichte glimlach op zijn gezicht, alsof zich een ander plan aan hem ontvouwde. Maar als Walter Post je stuurt, zal ik je voorlopig dulden. De Nar sprong elegant op, gooide op zijn beurt de sigaar door het venster en boog diep zoals hij dat al voor de receptioniste had gedaan. Ik hoop niet dat je verwacht dat ik je ook maar ergens mee naar toe neem, bromde de CEO. En ik weet dat ik het mij ga beklagen dat ik het vraag, maar wat was er nu met die hamburgertent? Niet zo belangrijk. Het was een man die zo geobsedeerd was door optimaliseren dat hij exact naging hoeveel tijd gespendeerd werd aan elke actie in zijn hamburgerrestaurant. En wat was zijn conclusie? Het meeste tijd werd verspild door de klant zelf, met het eten. Eerst dacht hij erover om de klant te trainen in het snel eten, maar later heeft hij dat ook maar afgeschaft. Mensen gingen rechtstreeks van het bestellen naar het afrekenen en stonden dan op straat, zonder eten. Belachelijk. Ik neem je zeker nergens mee naar toe. Och, we zien wel, antwoordde de Nar, Wat staat er vandaag op ons programma?. Pagina 6 DE MERKSMEDERIJ COMMUNICATIE VANUIT DE KERN

7 WIJ SMEDEN UW MERK. Bij ons is hoe we uw boodschap gaan communiceren pas de tweede vraag. Eerst willen we met u kijken wat we gaan communiceren. Negen kansen op tien zit daar de bottleneck. Daar liggen uw kansen. Website? Social Media? Event? Folder? Bilboard? Beurs? TV? Radio? We gaan nooit uit van het middel, van wat wij allemaal kunnen. Het belangrijkste is dat we kijken of uw boodschap wel scherp genoeg is, voldoende onderscheidend voor uw potentiële klanten. Als we die bestaansreden volgens de regels van de kunst hebben afgelijnd, kunnen we beginnen met uw merk beroemd te maken. DE MERKSMEDERIJ COMMUNICATIE VANUIT DE KERN T

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen Inspirerende verhalen LEVENSPOTLOOD Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie 6 'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie Jennifer zat alleen thuis en kon zichzelf niet motiveren om ook maar iets te doen. Sinds ze depressief was geworden, bracht ze steeds meer tijd thuis

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Het lievelingsboek van de koning

Het lievelingsboek van de koning Het lievelingsboek van de koning beslist, zeker Er was eens een koning die nog nooit een wedstrijd gewonnen had. Toch blééf de koning aan allerlei wedstrijden meedoen, want hij wilde absoluut G een keer

Nadere informatie

Gans als kans Augusta: Wij zaten daar in Italië een beetje ruzie te maken over niets, toen ik tegen

Gans als kans Augusta: Wij zaten daar in Italië een beetje ruzie te maken over niets, toen ik tegen De gans als Een oud spel in Een bijzonder stel, Augusta Verburg en Jan Westerbrink. De een heeft als schrijfster een uitgebreide lijst publicaties op haar naam staan en is astroloog. De ander heeft al

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Simon Sinek at TED - Hoe grote leiders actie inspireren

Simon Sinek at TED - Hoe grote leiders actie inspireren Simon Sinek schreef het boek: BEGIN MET HET WAAROM? (oorspronkelijke titel Start with Why? ) met daarin een overzicht van de theorie die hij begon te gebruiken om anderen te leren hoe je een effectieve

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Hoe concreter hoe beter

Hoe concreter hoe beter 8 Tekst Ronny Vink Foto s Arthur de Mie Thema: Communiceren met lvb-ers Reportage over een cursus communicatie voor ambulante begeleiders Hoe concreter hoe beter Ambulante begeleiders van zorgorganisatie

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen beeradvocaten Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen Paul van Rotterdam (30) en Nicole de Leeuw (28) hadden een heerlijke vakantie in Maleisië achter de rug. Zij

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Nudge! Goede voornemens volhouden zonder discipline. Nudge! is een gratis uitgave van:

Nudge! Goede voornemens volhouden zonder discipline. Nudge! is een gratis uitgave van: Nudge! Goede voornemens volhouden zonder discipline Nudge! is een gratis uitgave van: Nr. 1-2015 Goede voornemens volhouden zonder discipline Het is niet toegestaan de inhoud van dit document elders te

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

1 Zo presenteer je jezelf

1 Zo presenteer je jezelf 1 Zo presenteer je jezelf Wat voor impact heb je op anderen? Hoe kom je over? Welke uitstraling heb je, en welke uitstraling hebben jouw bedrijf en je bedrijfspand? Het zijn geen vragen die je jezelf dagelijks

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie