Latest news. Foreword. Laatste nieuws. Voorwoord. Handling fast rescue craft. Omgaan met snelle reddingvaartuigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Latest news. Foreword. Laatste nieuws. Voorwoord. Handling fast rescue craft. Omgaan met snelle reddingvaartuigen"

Transcriptie

1 DHTC today Periodical newsletter of DHTC, volume 9, March 2008 Periodieke nieuwsbrief van DHTC, negende jaargang, maart 2008 Foreword Latest news Laatste nieuws Voorwoord We are living in healthy, busy and exciting times for DHTC and its employees. We are constantly calling all hands to the pumps to implement our range of training courses as fully as possible, in order to be able to continue meeting the very high demand for courses and training programmes. We are always hard at work optimising the quality of our services, for example by increasing customer satisfaction, expanding the levels of service provision, periodically adapting the programmes for refresher courses, providing a range of different (offshore) scenario training programmes and developing new courses, such as the standard course Offshore Wind Energy Basic Safety. You can read all about this and other issues in this newsletter, as well as interviews with a number of our business relations who talk about how they view our training programmes and courses. In other words, we are forever focusing considerable attention on the human factor. In addition, our entirely revamped website was recently launched. Please make a point of surfing to To help keep readers of this newsletter and visitors to our revamped website as well informed as possible about a whole range of different issues, your feedback is most welcome. Please do let us know any opinions or comments by sending a mail to: Manuela van Luijk Director DHTC BV Extra: Two three-day courses Offshore Wind Energy Basic Safety (OWEBS) on 26, 27 and 28 May and on 30 June, 1 and 2 July are opened for annoucements. See also the article on page 2 in which training manager Ruud Oliemans talks about how this course was first devised. Extra: Twee driedaagse Offshore Wind Energy Basic Safety (OWEBS) cursussen op 26, 27 en 28 mei en op 30 juni, 1 en 2 juli zijn geopend voor aanmeldingen. Zie ook het artikel op pagina 2, waarin training manager Ruud Oliemans vertelt hoe deze speciale cursus tot stand is gekomen. Het zijn gezonde, drukke en enerverende tijden voor DHTC en haar medewerkers. Voortdurend worden met elkaar alle zeilen bijgezet om ons opleidingenpakket zo volledig mogelijk in te vullen om zo aan de zeer grote vraag naar cursussen en trainingen te kunnen blijven voldoen. One of the fast rescue boats DHTC provides for its FRC courses. Handling fast rescue craft It is widely known that DHTC provides special training courses for personnel from the shipping sector and offshore industry for handling fast rescue craft. Less well-known, but nonetheless no less successful, however, are the special tailor-made courses for handling fast rescue craft, including RIBs, deployed on large inland waters. This category covers the large rivers, tidal inlets, the Wadden Sea, the IJsselmeer and various other (large) lakes. The practice-based courses are particularly popular amongst personnel of the police service and fire brigade. The basic course for these operators organised by DHTC lasts two days, and the refresher course one day. The KLPD (National Police Service) recently booked a number of further basic courses for 2008, and a one-day refresher course was provided for the Amsterdam- Amstelland Police force. Eén van de snelle reddingboten die DHTC gebruikt voor haar FRC cursussen. Omgaan met snelle reddingvaartuigen Algemeen bekend is dat DHTC speciale trainingen verzorgt voor personeel uit de scheepvaartsector en offshore-industrie met betrekking tot het omgaan met snelle reddingvaartuigen. Minder bekend, maar daarom niet minder succesvol, zijn echter de speciale maatwerkcursussen in het omgaan met snelle reddingvaartuigen, waaronder RIB s die worden ingezet op de grote binnenwateren. Hieronder vallen de grote rivieren, zeegaten, Waddenzee, IJsselmeer en overige meren. Vooral politie en brandweer laten hun mensen deze op de praktijk gerichte cursussen volgen. De door DHTC ontwikkelde basiscursus voor laatstgenoemde doelgroep duurt twee dagen en de herhalingscursus één dag. Het KLPD heeft onlangs voor 2008 nog een aantal basiscursussen geboekt en voor de Politie Amsterdam- Amstelland is een eendaagse herhalingscursus verzorgd. Continu wordt door ons hard gewerkt aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening, onder meer door het vergroten van de klantentevredenheid, het uitbreiden van de serviceverlening, het periodiek aanpassen van programma s voor herhalingscursussen, het verzorgen van verschillende (offshore) scenariotrainingen en het ontwikkelen van nieuwe cursussen, zoals de standaardcursus Offshore Wind Energy Basic Safety. U leest er in deze nieuwsbrief meer over en daarnaast hebben wij hierin opgetekend wat enkele relaties van onze trainingen en cursussen vinden. Kortom, door ons wordt veel aandacht besteed aan de factor mens. Verder is kortgeleden onze geheel vernieuwde website gelanceerd. Neemt u gerust even een kijkje op Om u als lezer van deze nieuwsbrief en bezoeker van onze vernieuwde website zo goed mogelijk te blijven informeren over tal van zaken, is ook uw feedback van harte welkom. Wij zouden het zeer waarderen als u eventuele op- en/of aanmerkingen wilt mailen naar: Manuela van Luijk Directeur DHTC BV

2 New: Standard course Offshore Wind Energy Basic Safety Nieuw: Standaardcursus Offshore Wind Energy Basic Safety At the request of leading players in the offshore wind turbine construction sector, DHTC has developed a new standard course Offshore Wind Energy Basic Safety (OWEBS). This course covers all safety aspects for the offshore construction and maintenance of wind turbines, as explained by training manager Ruud Oliemans. An important element in the development of this new course was the fact that DHTC could look back on ten years of experience in providing safety training to the builders and maintenance staff for offshore wind parks. Ruud Oliemans went on to explain that at the end of the nineteen nineties, more and more people who were employed in the offshore wind energy sector had registered for the DHTC basic safety course for the oil and gas industry. It rapidly be came clear that the course did not fully meet the needs of the wind energy workers, and that was reason enough for our institute to unilaterally develop a tailor-made course for this sector. This turned out to be an excellent decision, as we have been able to offer the course on numerous occasions over the past ten years to people building wind turbines and then for those carrying out maintenance and repair work. Important matters covered by this tailor-made course include fire-fighting in restricted areas (such as in the nacelle of a wind turbine generator), survival at sea, working with small vessels and handling survival suits and lifejackets. Even at the beginning, participation in Helicopter Underwater Escape Training (HUET) was another option because for certain offshore wind parks, maintenance personnel were transported to and from the offshore park not by boat but by helicopter. Course well received As was the case with oil companies, for wind turbine builders, HSE rules were constantly tightened up and professionalised. According to Ruud Oliemans, one of the consequences of this development was the request received in 2007 to establish a standard course Offshore Wind Energy Basic Safety. To meet this need, at the request of a major wind turbine builder, we developed a three-day standard course that deals not only with the safety aspects of working on offshore installations, but also with safe transport by boat from and to the offshore wind park and safety at the onshore assembly location. As well as the subjects already referred to, the standard course also focuses considerable attention on prevention, safety awareness, the environment, the risks of exposure, work permits, search and rescue (SAR) operations and dealing with rescue equipment and small boats. If required by the customer, this training can be supplemented with the already mentioned HUET course. In other words a tailor-made course that covers all the requirements and wishes of the sector. Following the pilot course and minor changes based on the identified points for improvement, the new OWEBS course has already been provided successfully on several occasions. Reactions are very positive. We are now working on the layout for a follow-up and a refresher course. In that respect, we have everything going for us. Op verzoek van belangrijke spelers in de offshore-windturbinebouw heeft DHTC een nieuwe standaardcursus Offshore Wind Energy Basic Safety (OWEBS) ontwikkeld. Een cursus die alle veiligheidsaspecten bij het offshore bouwen en onderhouden van windturbines omvat, zegt training manager Ruud Oliemans. Van belang bij de ontwikkeling van de nieuwe cursus was dat DHTC kon bogen op zo n tien jaar ervaring met het geven van veiligheidstrainingen aan bouwers en onderhoudsmensen van offshorewindparken. Aan het eind van de jaren negentig verschenen er volgens Ruud Oliemans steeds meer mensen, werkzaam in de offshorewindenergiesector, in de basisveiligheidscursus die DHTC voor de olie- en gasindustrie verzorgde. Al snel werd duidelijk dat die cursus niet volledig aansloot bij de behoefte vanuit de windenergiesector. Reden voor ons instituut om voor deze sector op eigen initiatief een maatwerkcursus te ontwikkelen. Dit bleek een schot in de roos, want deze cursus hebben we de afgelopen tien jaar vele malen mogen geven. Zowel aan mensen die offshore windturbines bouwen als mensen die hierna het onderhouds- en reparatiewerk dienen uit te voeren. Belangrijke zaken die in deze maatwerkcursus aan de orde kwamen, waren brandbestrijding in kleine ruimtes als windturbinegondels, survival at sea, het werken met kleine vaartuigen, het omgaan met overlevingspakken en zwemvesten. Optioneel kon ook destijds al een Helicopter Underwater Escape Training (HUET) worden gevolgd. Dit vanwege het feit dat bij bepaalde offshorewindparken onderhoudspersoneel niet per boot maar per helikopter van en naar het park offshore wordt overgevlogen. Cursus goed ontvangen Net als bij de oliemaatschappijen werden ook bij de windturbinebouwers de HSEregels steeds verder aangescherpt en geprofessionaliseerd. Dit leidde volgens Ruud Oliemans in 2007 onder andere tot de wens om een standaardcursus Offshore Wind Energy Basic Safety op te zetten. Om hieraan te kunnen voldoen, hebben we op verzoek van een grote windturbinebouwer een driedaagse standaardcursus ontwikkeld. Hierbij zijn niet alleen de veiligheidsaspecten van het werken op de installaties offshore in kaart gebracht, maar ook van het vervoer per boot van en naar het offshorewindpark en van de assemblagelocatie aan de vaste wal. In de standaardcursus wordt naast de al eerdergenoemde onderwerpen ook veel aandacht besteed aan preventie, veiligheidsbewustzijn, milieu, onderkoeling, werkvergunningen, search and rescue (SAR) operaties en het omgaan met reddingsmiddelen en kleine vaartuigen. De eerdergenoemde HUET kan, desgewenst door de opdrachtgever, daaraan worden toegevoegd. Kortom, een cursus op maat waarin alle eisen en wensen van de sector zijn verwerkt. Na de pilotcursus en het verwerken van de aangetoonde verbeterpunten is de nieuwe OWEBS-cursus al een aantal keren met succes gegeven. De reacties zijn heel positief. Ondertussen zijn we gestart met de opzet van een vervolg- en een herhalingscursus. Wat dat betreft hebben we de wind goed in de zeilen.

3 Lotus theme of BHV refresher course DHTC has based its Emergency Response Officer refresher course for this year on the theme Lotus. Evaluations suggest that Lotus simulation exercises are highly successful and enjoy considerable popularity amongst course participants. Through the simulation of realistic injuries and indications of illness, course participants learn to recognise the most important symptoms and take the correct actions. Lotus thema BHV op herhaling DHTC is dit jaar gestart met het thema Lotus in de herhalingscursussen Bedrijfshulpverlening. Evaluaties tonen aan dat dit een groot succes is en dat de cursisten er heel enthousiast over zijn. Door het uitbeelden van realistische verwondingen of ziekteverschijnselen leren cursisten belangrijke symptomen te herkennen en de juiste acties te ondernemen. HLO refresher courses in 2008 This year, DHTC will be organising a number of refresher courses for Helicopter Landing Officer (HLO) and Heliport Controller Hospital. The courses will be offered on the basis of open registration for groups of between four (minimum) and twelve (maximum) participants. The certificates obtained are valid for two years and comply with the Hospital Heliport Directive (art 3.3). It should be noted that course participants should hold both the HLO certificate and a valid Helicopter Fire-fighting certificate that can also be obtained via DHTC. For more information: HLO herhalingscursussen in 2008 Dit jaar organiseert DHTC een aantal herhalingscursussen voor Helicopter Landing Officer (HLO) en Beheerder Helihaven Ziekenhuis. De cursussen worden aangeboden op basis van open inschrijving voor groepen van minimaal vier tot maximaal twaalf personen. De behaalde certificaten zijn twee jaar geldig en voldoen aan de Richtlijn Helihaven Ziekenhuis (art 3.3). Opgemerkt moet worden dat men naast het HLO certificaat ook in het bezit dient te zijn van een geldig certificaat Helikopter Brandbestrijding, dat eveneens bij DHTC kan worden behaald. Voor meer informatie: International acceptance From 1 November 2007, the Offshore Safety Introduction & Emergency Response Training (NOGEPA 0.5A and NOGEPA 0.5B) will also be accepted by OLF (Norway), Oil&Gas UK/OPITO (UK) and NSOC-D (Denmark). An agreement to this end has been signed by all parties. The agreement does however mean that NOGEPA 0.5A and 0.5B will have to be expanded to include a number of new components including the Skyscape escape chute training and the course for dealing with the Norwegian survival suit equipped with an Emergency Breathing System (EBS). Internationale acceptatie Vanaf 1 november 2007 wordt de Offshore Safety Introduction & Emergency Response Training (NOGEPA 0.5A en NOGEPA 0.5B) ook door OLF (Noorwegen), Oil&Gas UK/OPITO (UK) en NSOC-D (Denemarken) geaccepteerd. Hiervoor is door de betrokken partijen een overeenkomst gesloten. Dit houdt wel in dat NOGEPA 0.5A en 0.5B dienen te worden uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen, waaronder de Skyscape escape chute training en de cursus omgaan met het Noorse overlevingpak dat is voorzien van een Emergency Breathing System (EBS).

4 Training around the corner Trainen om de hoek The Oil & Gas business unit of the Atlas Group, known as Atlas Tristar, has undergone rapid growth over the past few years. Staff numbers have doubled and the company now has more than 200 employees. In the words of senior account manager Hans Slootweg and operations support officer Mirjam Kivits, this represents an absolute milestone. Of these employees, some 90 percent have completed one or more training courses to qualify them for offshore work. DHTC was able to make a major contribution to these training requirements. De business unit Oil & Gas van de Atlas Groep, genaamd Atlas Tristar, heeft de afgelopen jaren een zeer snelle groei doorgemaakt. Hierbij is het personeelsbestand verdubbeld en telt nu ruim 200 medewerkers. Een absolute mijlpaal, zeggen senior account manager Hans Slootweg en medewerkster operations support Mirjam Kivits. Van deze medewerkers heeft ongeveer 90 procent één of meerdere trainingen gevolgd om offshore te mogen werken. DHTC heeft hieraan een belangrijke bijdrage mogen leveren. The doubling of staff numbers, according to Hans Slootweg, has taken place in just four years. New employees are recruited from the Netherlands and beyond. Atlas Tristar is primarily active in the oil and gas industry in production, engineering and well services, whereby the production unit is the largest. Our people are above all employed on platforms installed in the Dutch sector of the North Sea. They also work onshore, for example at gas treatment plants and transhipment stations, but the majority of these employees are operators. Although staff numbers recently broke through the magical 200 barrier, Atlas Tristar is still always on the lookout for new people. As Hans Slootweg explained, At present we are primarily looking for production personnel. People who have graduated from senior secondary technical school in mechanical engineering, electrical engineering, instrumentation technology or petroleum and gas technology. Graduates from higher professional education and technical universities, with experience in the oil and gas industry are of course also more than welcome. For these candidates we have positions as contract and cost engineers. To increase enthusiasm amongst young people for a job as an operator or crane driver, Atlas Tristar has established a junior programme. Precise planning One core task of Mirjam Kivits is the precise planning of the training programmes to be followed by the employees at DHTC. We make intensive use of the entire package of training programmes on offer from DHTC. Depending on the position an employee currently occupies or due to take up, a decision is made as to what training must be followed. On average, we send some 70 to 80 people to DHTC each year. For us, the greatest advantage is that the training institute, with practically all Hans Slootweg and Mirjam Kivits from Atlas Tristar are delighted to have a training institute just around the corner. its facilities, is just around the corner. Communication lines are short, and they are almost always able to meet our training needs rapidly and flexibly. Once our new people have been examined and approved in the building we are currently occupying, they are sent to DHTC for offshore training, before being sent straight to work, offshore. As well as training for new employees, we also use DHTC for refresher courses. A number of training certificates are valid for two years whilst others apply for four. My task is to keep a close record of when the period of validity expires. After all, without valid certificates, offshore work is absolutely forbidden in the Netherlands. And supervision is strict. The open day organised last year by the institute for its business relations who regularly book training programmes at DHTC was a real success, according to Mirjam. From all the manuals I have a good idea of the nature of the training courses, and with my previous employer, the Royal Netherlands Navy, I followed a number of courses myself. Nonetheless, the open day was a huge success, particularly because you could actively participate in a range of different demonstrations including fire extinguishing, resuscitation, a trip in a fast rescue boat, a free fall from a platform with a rescue boat, or an underwater escape from a helicopter. All of these were educational experiences, and I can now tell our people exactly what to expect. And I can explain more clearly to new employees the precise nature of offshore training. Hans Slootweg en Mirjam Kivits van Atlas Tristar zijn blij met een trainingsinstituut om de hoek. De verdubbeling van het personeelsbestand heeft volgens Hans Slootweg in vier jaar tijd plaatsgevonden. Nieuwe medewerkers worden zowel binnen als buiten Nederland geworven. Atlas Tristar is in de olie- en gasindustrie met name actief op de vakgebieden productie, engineering en well services, waarvan het productiedeel het grootst is. Onze mensen zijn vooral werkzaam op platformen die staan opgesteld in de Nederlandse sector van de Noordzee. Ook onshore, op bijvoorbeeld gasbehandelings- en overslagstations, zijn ze te vinden, maar dan gaat het met name om operators. Hoewel het personeelsbestand onlangs de magische grens van 200 medewerkers is gepasseerd, kan Atlas Tristar nog altijd nieuwe mensen gebruiken. Hans Slootweg: Momenteel zijn wij hoofdzakelijk op zoek naar productiepersoneel. Mensen met een afgeronde MTS-opleiding werktuigbouw, elektrotechniek, instrumentatietechniek of petroleum- en gastechniek. Maar ook HBO- en TU-geschoolden met ervaring in de olie- en gasindustrie zijn van harte welkom. We praten dan over contract- en cost-engineers. Om jongeren enthousiast te maken voor een baan als operator of kraandrijver heeft Atlas Tristar een juniortraject opgezet. Nauwgezet plannen Een belangrijke taak van Mirjam Kivits is het nauwgezet plannen van de trainingen die de betrokken medewerkers bij DHTC gaan volgen. Wij maken intensief gebruik van het hele trainingspakket dat DHTC biedt. Afhankelijk van de functie die iemand heeft of krijgt, wordt bepaald welke training er moet worden gevolgd. Gemiddeld sturen we jaarlijks zo n 70 tot 80 mensen naar DHTC. Groot voordeel is dat het trainingsinstituut met bijna al haar faciliteiten bij ons om de hoek zit. De lijnen zijn er kort en men ziet nagenoeg altijd kans om snel en flexibel aan onze opleidingswensen te voldoen. Nadat onze nieuwe mensen in hetzelfde gebouw als waar wij zitten zijn gekeurd, gaan ze bij DHTC een offshoretraining volgen en hierna kunnen ze direct offshore aan de slag. Naast het opleiden van nieuwe mensen worden door ons ook de herhalingscursussen bij DHTC uitbesteed. Een aantal trainingen is twee jaar en een aantal vier jaar geldig. Mijn taak is goed bij te houden wanneer de geldigheidsduur afloopt. Zonder geldige certificaten mag men namelijk in Nederland absoluut niet offshore. Daar wordt streng op toegezien. Een schot in de roos vond Mirjam de open dag die het instituut vorig jaar organiseerde voor relaties die regelmatig trainingen boeken bij DHTC. Ondertussen weet ik uit de handboeken wel zo n beetje wat deze trainingen inhouden. Verder heb ik er bij mijn vorige werkgever, de Koninklijke Marine, zelf een aantal gevolgd. Maar toch vond ik die open dag een succes, vooral omdat je zelf actief mocht meedoen aan allerlei demonstraties. Dit betrof onder andere het blussen van branden, reanimeren, het varen in snelle reddingboten, het maken van een vrije val vanaf een platform met een reddingboot of het onder water ontsnappen uit een helikoptercabine. Allemaal heel leerzaam en ik weet nu precies wat onze mensen moeten doen en wat er van hen mag worden verwacht. Ook kan ik nieuwe mensen nu beter uitleggen wat zo n offshoretraining precies inhoudt.

5 A refresher course every year At Rabobank Noord-Holland Noord, company emergency services are a priority. To keep the knowledge and skills of the Emergency Response Officers at the highest possible level, each year, members of the bank s staff are sent to DHTC for Emergency Response Officer training. Also supervised by the training institute, a major evacuation exercise is held once a year. Senior facility employee Marjon van de Reijken and management support team leader Fenneke Krafft talked about their experiences. The interview for DHTC Today was held in the imposing service centre of the Rabobank Noord-Holland Noord at Kooypunt near Den Helder. This large, modern building, that is partially sublet, is home to 110 Rabobank employees for their day-to-day activities. Since the merger with Rabobank Texel in 2004, the total number of bank employees has risen to 170, of whom a number are employed at the various Rabobank branches in the North Holland North and on the island of Texel. Following the merger, according to Fenneke Krafft, a new management model was also introduced to make the overall control of the bank, which had grown considerably, more professional and more effective. We now work with three managing directors, a board of supervisors and a council of members, to guarantee the influence of the members of the bank. The area of responsibility of the bank covers the municipalities of Anna Paulowna, Den Helder and Texel. As well as carefully monitoring the money flows, another key policy element is guaranteeing the safety of the personnel. This is for example reflected in the professional way in which the company emergency services are organised. As Marjon van de Reijken explained, Our building is divided into wings or sectors. In each sector, four to five trained emergency response officers are always present, one of whom is at all times equipped with a radio telephone. Above all this latter point is important, according to Marjon, because practice has shown that if something unexpected happens, an efficient response relies entirely on good communication. We discovered this fact ourselves during the practical exercises organised for us by DHTC. To ensure that communication in the future remains ideal, we decided to focus more attention on practising that aspect. In total, the bank organisation has thirty emergency response officers, all of whom follow training at DHTC each year. Fenneke explained, In that way, we aim to keep our knowledge and skills at the highest possible level, while at the same time participants can take note of any changes taking place. For example there were recently changes to resuscitation guidelines, and these were picked up immediately. If you practice resuscitation and how to use a fire extinguisher even briefly once a year, it does help boost your confidence. Good interaction Bankmedewerkers oefenen het gebruik van kleine blusmiddelen. Within the bank, the coordinator for the company emergency services is Marjon van de Reijken. Together with account manager Wessel Schinkel from DHTC, she not only makes sure that everyone attends training on time but she also prepares the annual evacuation exercise. This is always held at an unexpected moment for the bank staff. We have learned a great deal from these exercises over the past few years. DHTC also acts as a critical observer throughout the exercise, and if necessary comes up with points for improvement after the event. One additional positive aspect is that we are practically neighbours. The people from the training institute respond very quickly to our requests and wishes and they always take the time to carefully check out and evaluate all our needs. And yet they are still open to criticism. Fenneke added, The approach by DHTC is very professional and the same applies to after-care. And to make sure things don t get boring, each year the theme of the exercise is slightly different. As a result, our company emergency response officers are able to work together in an active and pleasant way, and that definitely promotes a real team spirit. Ieder jaar op herhaling De bedrijfshulpverlening (BHV) staat bij de Rabobank Noord- Holland Noord hoog in het vaandel. Om de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverlener op een zo hoog mogelijk peil te houden, worden door de betrokken bankmedewerkers ieder jaar bij DHTC op dit gebied trainingen gevolgd. Daarnaast wordt onder supervisie van het trainingsinstituut één keer per jaar een grote ontruimingsoefening gehouden. Senior facility medewerker Marjon van de Reijken en teamleidster managementondersteuning Fenneke Krafft vertellen hier meer over. Het interview voor DHTC Today vond plaats in het imposante dienstencentrum van de Rabobank Noord-Holland Noord op Kooypunt bij Den Helder. Een groot, modern gebouw dat deels is onderverhuurd, maar waar toch 110 Rabobankers dagelijks hun werkzaamheden verrichten. Het totale personeelsbestand van de bank is sinds het samengaan met Rabobank Texel, in 2004, gestegen naar 170 medewerkers, waarvan er een aantal op de diverse Rabobank-vestigingen in de Kop van Noord-Holland en op Texel werkt. Na het samengaan is volgens Fenneke Krafft ook een nieuw bestuursmodel geïntroduceerd om de in omvang flink gegroeide bank professioneler en slagvaardiger te kunnen leiden. Wij werken nu met drie statutaire directeuren, een raad van commissarissen als toezichthouder, en een ledenraad die de invloed van de leden waarborgt. Het werkgebied van de bank bestrijkt de gemeentes Anna Paulowna, Den Helder en Texel. Naast dat er goed op de centjes van de cliënten wordt gepast, staat ook de zorg voor de veiligheid van het personeel voorop. Dit laatste blijkt onder meer uit de professionele manier waarop de bedrijfshulpverlening is opgezet. Marjon van de Reijken: Ons gebouw is verdeeld in vleugels of sectoren. In elke sector zijn altijd vier tot vijf getrainde bedrijfshulpverleners aanwezig, waarvan er altijd één in het bezit is van een portofoon. Vooral dit laatste is volgens Marjon van groot belang omdat de praktijk heeft uitgewezen dat bij een onverwachte gebeurtenis een efficiënte aanpak staat of valt met een goede communicatie. Wij kwamen hier zelf achter tijdens de praktijkoefeningen die DHTC voor ons verzorgde. Om de communicatie in de toekomst wel optimaal te laten verlopen, besloten we hierop extra te oefenen. Bank employees practising the use of small-scale fire-extinguishing equipment. De bankorganisatie telt in totaal dertig BHV ers, die elk jaar bij DHTC een training volgen. Fenneke zegt hierover: Op deze manier willen wij de kennis en vaardigheden op een zo hoog mogelijk peil houden en tegelijkertijd kunnen de deelnemers kennis nemen van zaken die aan verandering onderhevig zijn. Dit laatste is bijvoorbeeld pas nog gebeurd op het gebied van reanimatie en dit wordt dan gelijk opgepikt. Als je ieder jaar even het reanimeren en het omgaan met blusmiddelen oefent, geeft dat jezelf toch ook een zeker gevoel. Goede wisselwerking Bij de bank wordt de coördinatie van de bedrijfshulpverlening verzorgd door Marjon van de Reijken. Samen met account manager Wessel Schinkel van DHTC zorgt zij er niet alleen voor dat iedereen op tijd naar een training gaat, maar bereidt zij ook de jaarlijkse ontruimingsoefening voor. Deze wordt op een voor het bankpersoneel onverwacht moment gehouden. De afgelopen jaren hebben wij hier veel van geleerd. DHTC kijkt ook kritisch mee naar het verloop van de oefening en komt hierna, indien nodig, met verbeterpunten. Een prettige bijkomstigheid is ook dat DHTC en wij bijna buren zijn. Door de mensen van het trainingsinstituut wordt altijd heel snel gereageerd op onze vragen en wensen en nemen zij de tijd om alles goed uit te zoeken en te evalueren. Maar men staat ook open voor kritiek. Fenneke voegt toe: De benadering van DHTC is steeds heel professioneel en ditzelfde geldt voor de nazorg. En voor de afwisseling zorgt men ervoor dat het thema van de oefening elke keer weer anders is. Door dit alles zijn onze BHV ers op een actieve en leuke manier samen bezig en dat bevordert zeker het teamgevoel.

6 Veiligheids training voor vrijwilligers KNRM Elk jaar komen vrijwilligers van de KNRM voor hun driejaarlijkse veiligheidstraining naar DHTC in Den Helder. De deelnemers worden onder andere getraind hoe zij uit een omgeslagen reddingboot kunnen ontsnappen en verder wordt veel aandacht besteed aan overleven op zee. De 64 reddingboten van de KNRM worden door ongeveer duizend professioneel getrainde vrijwilligers bemand. Deze boten opereren niet alleen op de Noordzee, de Waddenzee en in Zeeuwse stromen, maar ook op het IJsselmeer, het IJmeer en de Randmeren. DHTC-instructeur Marine, Aviation & First Aid, Ben van Küringen, is al meer dan vijftien jaar vrijwilliger en plaatsvervangend schipper op de Joke Dijkstra, de in Den Helder gestationeerde reddingboot van de KNRM. Safety training for KNRM volunteers Every year, volunteers from the Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) visit DHTC in Den Helder for their three-yearly safety training. The participants are trained in escaping from a capsized lifeboat and in survival at sea techniques. Some one-thousand professionally-trained volunteers crew the 64 KNRM lifeboats that operate on the North Sea, the Wadden Sea, in Dutch coastal waters and on the large freshwater lakes including the IJsselmeer, IJmeer and Markermeer. DHTC Marine, Aviation and First Aid instructor Ben van Küringen has been a volunteer for more than fifteen years, and is coxswain of the Joke Dijkstra, the KNRM lifeboat based in Den Helder. Tailor-made course developed for Rijkswaterstaat Maatwerkcursus ontwikkeld voor Rijkswaterstaat During the fourth quarter of 2007, employees of the Wadden Sea District of Rijkswaterstaat (Department of Public Works and Water Management), the Customs Service and the helicopter operator Heli Holland completed a HUET training and a Survival at Sea course at DHTC. The purpose of the training was to teach the participants how to escape from a helicopter following a crash in the sea (HUET), how to make best use of a life raft following a disaster on the water, and then apply a series of survival techniques. Employees of Rijkswaterstaat and the Customs Service regularly carry out inspection flights above the Wadden Sea. At the request of Rijkswaterstaat, DHTC developed a one-day tailormade course, with an adapted programme, based on the broad experience acquired by DHTC in providing HUET training programmes for the offshore industry and the Royal Netherlands Navy, and Survival at Sea training for employees of offshore helicopter companies. As well as a theory component, considerable attention was focused on actual practice, during which the course participants were required on several occasions to take part in an underwater escape exercise from a helicopter. Colophon DHTC Today is a publication of DHTC bv, intended for broad distribution. The purpose of the newsletter is to provide interested parties with optimum information about the world wide activities of our company. Sections of this publication may be copied, on condition that sources are acknowledged. The contents have been compiled for information purposes only. No rights may be derived from the factual content. Redactie/Editors Paul Schaap (PAS Publicaties) Manuela van Luijk (DHTC) Wessel Schinkel (DHTC) Fotografie/Photographs DHTC, Michel v. Zwieten, Flying Focus Productie/Production PAS Publicaties, Anna Paulowna Ontwerp/Design Studio Kolkman, Schagen Druk/Printing Kwak & Van Daalen & Ronday, Zaandam Colofon DHTC Today is een uitgave van DHTC bv uit Den Helder en wordt in binnen- en buitenland verspreid onder bestaande en potentiële relaties van ons instituut. De uitgave heeft als doel geïnteresseerden optimaal te informeren over bestaande en nieuwe activiteiten van ons instituut alsmede andere belangrijke zaken die met deze activiteiten in verband staan. Met bronvermelding is overname van delen van de inhoud van deze nieuwsbrief toegestaan. De inhoud is samengesteld ter informatie. Aan de feitelijke inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DHTC bv Zeilmakersweg 10, 1786 PE Den Helder P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder The Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Internet: In het laatste kwartaal van 2007 hebben medewerkers van Rijkswaterstaat District Waddenzee, de Douane en de het helikopterbedrijf Heli Holland bij DHTC een HUET-training en een cursus Overleven op Zee gevolgd. Doel hiervan was de deelnemers te leren hoe zij na een crash in zee kunnen ontsnappen uit een onder water geraakte helikopter (HUET) en hoe zij op het water bij een calamiteit het best gebruik kunnen maken van een reddingvlot en vervolgens de diverse overlevingstechnieken moeten toepassen. Regelmatig maken medewerkers van Rijkswaterstaat en Douane inspectievluchten boven de Waddenzee. DHTC ontwikkelde op verzoek van Rijkswaterstaat een eendaagse maatwerkcursus, met een aangepast programma. Hiervoor werd gebruik gemaakt van DHTC s brede ervaring in het geven van HUET-trainingen voor de offshore-industrie en de Koninklijke Marine en van Overleven op Zee trainingen voor personeel van offshore-helikopterbedrijven. Naast een theoretisch deel werd veel aandacht besteed aan de praktijk, waarbij de cursisten diverse malen verplicht moesten deelnemen aan een ontsnappingsoefening uit een gezonken helikopter.

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel 16 mei 2013 Netwerkbijeenkomst MCN Wessel Schinkel Veiligheidstrainingen in Den Helder DHTC en de ontwikkeling van veiligheidstrainingen in Den Helder. Noodzaak offshore / Maritieme veiligheids trainingen

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie