INHOUD DEEL 1: AFSPEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD DEEL 1: AFSPEL"

Transcriptie

1

2 IHOUD DEEL 1: AFSPEL 1.1. iet zomaar hoge kaarten spelen Aftroeven of niet Troefcontrole Sans atout contracten Een kleur behandelen Veilig spelen Eindspel-situaties DEEL 2: TEGESPEL 2.1. Slagen ontwikkelen Met troef uitkomen Troef contracten aanvallen Sans atout contracten te lijf gaan De aanval ontvouwt zich Bijspelen, afgooien en signaleren De bridge technieken die hier aan bod komen, werden samengebracht door Donné Germain. Het is een beknopte synthese, waarin iedere bridger die vooruitgang wil maken, een leidraad vindt om zijn af-en tegenspel te optimaliseren. 1

3 1.1. iet zomaar hoge kaarten spelen: DEEL 1: AFSPEL 1) aar plaatjes toespelen: Hoe ga je te werk bij een dubbele snit? Je moet altijd eerst de diepe snit nemen. Dus: met xxx tegenover AB9 op tafel snij je eerst op de 10. Als je twee honneurs mist, speel dan op verdeelde honneurs, wanneer er geen bijzonderheden over het spel bekend zijn. Voorbeeld 1: B92 tegenover V43 Speel eerst de 2 naar de V en snij vervolgens op de 10. Voorbeeld 2: H432 tegenover V765 Je kan 3slagen maken als één van de tegenspelers Ax heeft en je kan taxeren welke speler die heeft.je speelt een kleintje door Ax heen. Op een tweede x-je valt nu A. Als het enigszins mogelijk is spelen we geen hoge kaarten voor, ook niet als we een reeks hebben. Voorbeeld 1: HVB2 tegenover 543 Speel een kleintje naar de H. Als die houdt speel je opnieuw een x-je naar de V.Als Ax nu voor je reeks zit, valt A en leg je een kleintje. Je geeft dan geen honneur prijs Voorbeeld 2: HVxx tegenover Bxx - Met 6 kaarten buiten is de kans op een 4-2 zitsel 48% en een 3-3 zitsel slechts 36% - Het is best mogelijk dat Ax voor HVxx zit. - Speel een x-je naar de H. Als die houdt speel je een kleintje naar de V. Als A nu valt leg je klein en verlies je geen honneur. Hoe slechter je kleur er uit ziet, hoe noodzakelijker het is de eigen plaatjes en middenkaarten te koesteren. Wacht als het maar even kan, totdat de tegenstanders de kleur inspelen. 2) Een snit wordt geboren: Soms valt er helemaal niet te snijden zonder dat de tegenstanders de kleur aanvallen. Hoe groter de gaten in je kleur zijn, hoe belangrijker het is dat de tegenstander de kleur inspeelt. Voorbeeld 1: A10x tegenover H9x A10x Vxxx W O Bxx H9x - Als W begint is de eerste slag voor de H, die de B onschadelijk maakt.u neemt de leider de snit op de V.Als O de kleur aanbreekt, speelt een kleintje en de vol -gende ronde wordt op de B gesneden. Voorbeeld 2: V72 tegenover 1093 ( leider) - Als W inspeelt legt de leider een kleintje in dummy en hoopt dat O de B niet heeft. Verderop in het afspel speelt hij de 10 voor en laat die uitlopen, tenzij W dekt met de B. - Als O begint met de kleur speelt een kleintje uit de hand en weerom is er snitpositie op de B geboren. 2

4 3) Over troef snijden: De voornaamste eigenschap van een snit over troef is dat de ontbrekende honneur niet voor, maar achter de vork geacht worden te zitten. De speelwijze is gebaseerd op een korte kleur in de ene hand en een honneur combinatie in die kleur in de andere hand. Een singleton ( of doubleton, als de V ontbreekt) geeft de leider de mogelijkheid te kiezen tussen een natuurlijke snit en een snit over troef; Met een renonce is hij aangewezen op de laatste van die twee. Bij deze techniek neemt een aftroever de rol van het aas over. Deze techniek wordt gebruikt wanneer je gevaar loopt dat de tegenpartij door Hxx van een andere zijkleur van je heen spelen. Voorbeeld 1: AVB10 x V9xx W O AHB10x xxx Hxx Ax xxxx - a een troefstart van kan je 4 maken zolang je kan beletten dat de tegen partij door Hxx heen spelen.daarom moet je beletten dat aan slag komt. De natuurlijke snit op H is dus gevaarlijk.begin met A, gevolgd door V. Als dekt met H troef je in de hand. oniet laat je V lopen. Komt nu aan slag, kan hij de kleur niet inspelen zonder je een slag te geven. Voorbeeld 2: AHB10 tegenover xx ( leider) De leider speelt AH, terwijl hij zijn eigen kleintjes in die kleur verwijdert.dan speelt hij de B voor en laat die uitlopen, tenzij O dekt. In dit voorbeeld kan de leider beide opponenten op de V taxeren. ijn beslissing om de natuurlijke snit te nemen of de snit over troef hangt er vanaf wie aan slag mag komen en wie niet Aftroeven of niet: De twee belangrijkste principes zijn: 1) Trek direct de troeven als je bang bent dat de tegenpartij uw winners in de zijkleuren gaan aftroeven. 2) Trek niet direct de troeven als je eerst een of meerdere verliezers wilt gaan aftroeven in dummy. Een voorbeeld ter illustratie: Uitkomst AHVxx x x W O HVx VBxxx 109x AH Bxxxxx 1) Het contract is 3 : We tellen 4 verliezers: Eén, twee en één Als we niet direct de troeven trekken bestaat het gevaar dat de tegenpartij een aftroever maakt. Het speelplan is als volgt: - Trek de troeven in drie ronden en laat de vierde hoogste troef zitten.( De troe 3

5 -ven zitten waarschijnlijk 4-3) - Ontwikkel nu de kleur. Je maakt nu je contract. Het maakt niet uit dat de tegenpartij alsnog een troeft. ijn vierde troef was toch een vaste slag. 2) Het contract is 4 : We tellen 4 verliezers: Eén, één en twee De verliezers ( twee als de kleur 5-2 zit) kunnen vertroeft worden in dum -my, maar dat moet gebeuren alvorens troef te trekken. Anders liggen er geen troeven meer in dummy. Als je begint met troef trekken, zullen slimme tegenstanders verder gaan met troef trekken, zodat de verliezers niet meer kunnen weggewerkt worden. og twee staaltjes van troefspeltechniek: 1) Het contract is 3 : Uitkomst HVB109 xxx HVx W O xx Ax xxxx xxx AHxx We tellen 5 verliezers: Eén, twee, één en één Het contract is enkel te maken als we één verliezer kunnen vertroeven. Om tempo te winnen moeten we direct spelen, om nadien nogmaals te spelen en getroefd Als we beginnen met troef, speelt de tegenpartij verder troef en zullen nadat ze met A aan slag komen, nogmaals troef spelen, zodat de kans op een introever verkeken is. 2) Het contract is 6 : Uitkomst AHVB10 xxx HVB W O xx Hxx Axx AH xxxxx Als je begint met troef trekken verlies je zowel een als een. Speel eerst H. Als je terug aan slag komt speel je verder en gooi je op de derde een weg. Daarna speel je twee keer en vertroef je uw derde verliezer. Pas nu worden de troeven getrokken en is het contract binnen. Over en weer troeven ( cross ruff): Deze techniek is van toepassing wanneer: 1) Je over een grote troefmacht beschikt zowel in hand als in dummy. 2) Je zowel in de hand als in dummy beschikt over een renonce of een singleton. Je moet er wel voor zorgen, voor je met de cross-ruff begint, dat je uw slagen in de zijkleuren incasseert. Als je dit niet doet zal de tegenpartij op het einde instaat zijn deze hoge kaarten te troeven. Een voorbeeld: 4

6 V1076 x Axx xxxxx xxx x VB10xxx W O H Bx V10xxx Bx AHB98 Axxxx Hxx - AHVxxx Je kan 12 slagen maken als je speelt als volgt: 1) Incasseer achtereenvolgens: A, H en A( drie slagen) 2) Troef achtereen volgens een en een ( negen slagen) iet troeven: Wanneer ziet de leider van een introever af? Als hij zich niet kan permitteren een troef kwijt te geraken, omdat hij dan de troefcontrole verliest en hij die slag nog kan missen om zijn contract te maken. Een voorbeeld: Je zit in 4 en de tegenpartij speelt 3 keer ( AHV) AHV10 Bxx xx W O xxx xxxxxx AH A xxxxx - Ga ervan uit dat de 4-2 zitten. - Als je de derde troeft zal je na het troef trekken de troefcontrole kwijt raken. - Speel daarom als volgt: Troef de derde niet. Eenmaal aan slag speel je A en H dan een kleine troef naar A, gevolgd door een kleine getroefd met de B.Bij het normale 3-2 zitsel is de kleur nu vrijgespeeld en alles onder controle Troefcontrole: De voordelen van een troefcontract t.o.v. een SA-contract: 1) De troeven in dummy hebben dezelfde waarde als azen. Je kan er slagen mee maken door in te troeven. 2) Je kan de kleur van de tegenpartij een halt toeroepen als je er geen kaarten meer van hebt. 3) Je kan een eigen zijkleur hoog troeven. Een illustratie van elk voordeel: 1) Contract: 4, uitkomst V Hxx Axx HB10xx W O Vxx VBxx Hx VBx Hxx Je telt 4 verliezers, één in elke kleur Om je contract te maken moet je trachten één te vertroeven. 5

7 Speelwijze: eem V met A en speel H voor.de tegenpartij neemt over met A en speelt verder voor je H. Je gaat verder met VB en doet in dummy de laatste weg. Als je begint met troef trekken gaat het fout. De tegenpartij zal dan ongetwijfeld een slag maken. 2) Troefcontract of SA? AHV10x Bx Hx W O AVB10x xxx xx Hxx AVBx In een contract kan je 11 slagen maken. In een SA contract kan je met een start 5 slagen verliezen. 3) Troefcontract: 6, uitkomst AHVBx 10xx Axxxx W O V Vx AB x Axxxxxx Speelwijze: Incasseer A en speel een kleine naar het aas. Vervolgens hoog getroefd en naar het aas. ogmaals hoog getroefd.de kleur is nu hoog bij het waarschijnlijke 3-2 zitsel. Trek nu de troeven en zorg er voor dat je eindigt met 10 in dummy.op de vrije werk je uw verliezers weg. De voordelen van de 4-4 troeffit: 1) Een lange zijkleur kan aan een zijde vrij getroefd worden, terwijl je aan de andere zijde de troefcontrole houdt. 2) De vierde troef kan nadien nog een extra slag als introever opleveren. Een illustratie toont waarom een 4-4 fit beter is dan een 5-3 fit: Bxx AHVxx VBxx W O AHxx xxx Ax Axx xx Met als troef kan je maximum 11slagen maken.op geen enkele wijze kan je de verliezers in en wegwerken. Met als troef kom je uit op 12 slagen. Twee ( of ) worden weggewerkt op de en een aftroever geeft de extra slag. Speelwijze bij slecht troef bezit. Voordat de troeven worden getrokken tracht je eerst: Een zijkleur te ontwikkelen Of een positie bereiken waarin aftroevers kunnen worden gemaakt. Een voorbeeld: contract 4, uitkomst AHxx xxxx HVxx W O Axx x HVB10x Axxx x Speelplan: eem A en speel direct.terug aan slag speel je tweemaal troef met AH, daarna steek je over naar A en speel je door. De tegenpartij mag introeven. ijn troef was toch al een vaste slag. Eerste troefronde duiken: Soms doet de leider er goed aan een kleine troef uit beide handen te spelen, zelfs wan 6

8 -neer hij het aas of AH heeft. odoende kan de leider de controle houden ook wanneer de troeven slecht zitten. Een voorbeeld: contract 4, uitkomst Axxx xxxx Axx W O Hxx Ax Hxxx Hxxx Ax Speelwijze: eem de start in dummy. Speel in beide handen een kleine troef.terug aan slag speel je A en laat de laatste troef zitten, die is immers toch hoog. Van nu af troef je beurtelings een en een. Het contract wordt gemaakt. Je verliest enkel twee en een. Wanneer is het niet verstandig verliezers af te troeven? Wanneer bij de dummy een lange kleur ligt die kan vrij gespeeld worden en de troeven de enige entrees zijn. Een voorbeeld: Contract 5, uitkomst Ax xx Hxxxxxx W O AV10 Axx x 9 HBI0xxxx Speelplan: a A speel je 9. Terug aan slag steek je telkens met een kleine troef over naar dummy om een te vertroeven. A is je laatste entree om de hooggespeel -de kleur te benutten.je maakt 12 slagen Sans atout contracten: De techniek van het ophouden: Wanneer je vreest dat de verdediging uw SA contract in gevaar brengt door te veel slagen te maken in een bepaalde kleur, dan is uw eerste zorg de communicatie tussen tegenstanders te verbreken. Je tracht uw controlerende kaart in die kleur op te houden, totdat een van de tegenstanders er geen meer heeft. De regels voor het ophouden zijn: 1) Als je samen 5 kaarten in de gevaarlijke kleur hebt, houdt je op tot de derde ronde als je kan, omdat ofwel: a) De kleur 4-4 zit, zodat je slechts 3 slagen verliest. b) Een van de tegenstanders na de derde ronde geen kaart meer in die kleur heeft. 2) Met te samen 6 kaarten in die kleur houden we eenmaal op.tenzij de kleur 4-3 is verdeeld, heeft een van de tegenstanders na de tweede ronde al geen kaart meer in die kleur. Als we bevreesd zijn voor een 4-kaart moeten we twee keer ophouden 3) Met 7 kaarten samen in de gevreesde kleur, is het niet nodig op te houden om het gevaar van een 5 kaart te bezweren. 4) Hou nooit een kleur op, als er in een andere kleur grotere gevaren schuilen. 5) a het ophouden moeten we trachten de gevaarlijke hand van slag te houden. Ter illustratie twee voorbeelden: 1) Contract:3SA, komt uit met H 7

9 Axx Hxxx xx W O Axx AHVx xx HBxx A9xx Je telt 8 vaste slagen en is de werkkleur. A wordt tweemaal opgehouden zodat de communicatie is verbroken. u wordt de kleur aangepakt. Maar hoe? De natuurlijke speelwijze is een kleintje naar de B. Dit kan niet omdat de gevaarlijke hand is. Daarom spelen we nu een x-je naar de 9. mag nemen met de 10, hij kan de toch niet doorspelen. Met een 3-2 zitsel en dat is 2 op3 keer het geval - kunnen we ons verzekeren van ons contract. Als de 10 legt dekken we natuurlijk met de A. Alleen als, V10x heeft kunnen we hem niet van slag houden. 2) Contract: 3SA, heeft tussengeboden en start met Axx xx Axxx W O Hxx Hxx Axx xxx AVxxx Je telt 6 vaste slagen. De rest van de slagen moeten uit de komen. Het risico dat, de gevaarlijke hand, aan slag komt is ditmaal niet te vermij -den als hij met Hx achter dummy zit. Als dit niet het geval is kunnen we het contract alsnog maken. adat we A twee maal hebben opgehouden, spelen we een kleine naar de V. Als die houdt keren we terug naar de hand en spelen we opnieuw een kleintje naar het A. Als de H speelt, duiken we. moet de slag aan zijn maat laten, want hij heeft slechts de B. Met het logische 3-2 zitsel valt in de volgende ronde zijn B onder het A.odoende is het contract toch gemaakt. Ophouden met twee stoppers: Met een dubbele stop bijvoorbeeld AHx tegenover xx doet de leider er goed aan een keer op te houden, wanneer hij weet dat hij twee maal van slag moet gaan. Een voorbeeld: Contract 3SA, uitkomst V109x Hxx AHx W O xx 9x AHB10x Hxxx Axx Je telt 6 vaste slagen, maar als V goed zit heb je vanzelf 9 slagen. Als je na de tweede ronde aan slag komt en je begint met de snit, kan het mis gaan als de slag maakt met de V.Je komt dan maar aan 8 slagen en moet nogmaals van slag om de kleur te ontwikkelen. Als nu aan slag komt met A, incasseert hij nog twee slagen. Om je contract te maken moet je beginnen met een naar de H.Wie A heeft maakt niet uit.als hij bij zit en doorspeelt neem je op en snijdt op de. mag de V hebben, hij kan toch geen meer doorspelen. Als in het bezit is van A zal hij A uitdrijven, maar kan nadien zijn partner in die kleur niet meer bereiken. Je kan nu rustig de kleur ontwikkelen. Duiken: De techniek van het duiken heeft als doel, bij het ontwikkelen van een kleur, de com- 8

10 municatie tussen leider en dummy intact te houden. De moraal luidt: Offer een slag op, maar bescherm de kostbare entree. Twee voorbeelden: 1) Contract: 3SA, start met een kleine naar de V van en door de leider genomen met het A. VBxxx xx ABx W O 10x xx AHxxxxx AHV xx Speelplan: Om je contract te maken moet je zeker vier slagen kunnen maken.in heb je 9 kaarten samen. ormaal zitten die bij de tegenpartij 3-1 verdeeld.in dum my heb je maar twee entrees, die in de kleur zelf liggen. Die moet je goed benutten. Daarom geef je eerst een slag weg. De tegenpartij komt nu aan slag en kan drie slagen oprapen: Eén en twee.daarna speel je naar A en verder alle. 2) Contract: 1SA, start met een kleine AHB10 xx Hxx W O Vx xxx Axxxxx Vxx B10x Speelplan: Je komt aan slag met 10. heeft dus de V, zodat je maar drie slagen kan maken. Verder maak je nog een en een slag. De rest zal van moeten komen.je kan slechts eenmaal in dummy komen. Gelukkig heb je drie in de hand, zodat je twee maal kan duiken en met de derde naar het A, de laatste bij de tegenpartij laat verdwijnen.je maakt 8 slagen Een kleur behandelen: Technieken voor het aanspelen van kaartcombinaties: Bij een kaartcombinatie waar de B ontbreekt, streeft de leider ernaar een snitpositie in beide handen te behouden. Wanneer een der tegenspelers niet meer bekent, wordt de snit over de ander genomen. De regel is om eerst een tophonneur te spelen uit de hand, die er twee heeft. BV. Van AV9x tegenover H10xxx speel je eerst A Wanneer de 9 ontbreekt en de leider slechts in één richting kan snijden, speelt hij eerst de tophonneur( of tophonneurs) uit de hand, waarin zich de 10 niet bevindt. BV. Van AVxx tegenover H10xx speel je eerst AV iet in de verkeerde hand terecht komen: Als je een herhaalde snit moet uitvoeren en je beschikt niet over voldoende entrees om terug te keren, is het zaak te voorkomen dat je niet voortijdig in de verkeerde hand terecht komt door onnodig overnemen. Twee voorbeelden: 1) AV103 tegenover B92 Je kan drie maal snijden op H als je als volgt te werk gaat: a) De 9 3 b) De B 10 c) De 2 V 2) Bxx tegenover AV10 Je kan twee maal snijden op de H, als je eerst de B naar de 10 speelt en daarna 9

11 een x-je naar de V. Als je begint met een x-je, moet je overnemen en geraak je niet meer in dummy. Entrees creëren: Kan op twee manieren gebeuren: 1) Een zijkleur vrij spelen en dan je laatste kaart in die kleur overnemen in hand waar je die entree nodig hebt. 2) Een zijkleur deblokkeren door ofwel een honneur over te nemen, ofwel een honneur af te gooien onder het vijandelijke aas. Drie voorbeelden ter illustratie: 1) Contract: 3SA door W. start met een kleine. speelt de H op de 9 van dummy. AH B10987 HB1082 W O 3 AH A2 V109 Speelplan:eem H met het A en speel achtereenvolgens A, H en 9. In dummy laat je 6 liggen.terug aanslag speel je AH, gevolgd door 5 naar 6. u vervolg je met B.Terug aan slag in de hand speel je 2 naar de V, waarna je al de incasseert. 2) Contract: 6SA, uitkomst AHx Vxx AHxxx W O xx AHVB xxx H AB1098 Speelplan: eem de start met het A.Speel H en neem in dummy over met A en speel B na.terug aan slag een kleine naar de V en verder al de. 3) Contract: 2SA, uitkomst, legt het A Hxx VBx A9xx W O Vx - HVB109x Axxxxx xx Speelplan:Je kan 9 slagen maken als je twee maal in dummy kan komen en kleur 4-3 zit.leg H onder het aas. o doende creëer je twee entrees in dummy om de broodnodige slagen te versieren. Op de statistisch grootste kans spelen: Waarschijnlijkheid der zitsels: Elf kaarten samen Tien kaarten samen % % % % egen kaarten samen Acht kaarten samen % % % % even kaarten samen es kaarten samen % % % % Een voorbeeld toont het belang van deze wetenschap: Contract: 3SA, start met, wint de eerste slag met de H en verwijdert daarna het aas uit dummy. 10

12 AHV xxxx Vx W O Ax AHVx xxx AVxx xxxx Speelplan: Om je contract te maken moet de snit lukken, ofwel moeten de 3-3 zitten. Wat doe je? Met zeven samen is de kans op een 3-3 zitsel 36% en de kans op de snit 50%. Dus kiezen we voor de snit Veilig spelen: Doel en gevolgen van een safety play Het doel van veilige speelwijzen is ongelukkige kaartverdelingen het hoofd te kunnen bieden. Een safety play is een soort verzekering en er moet een premie voor betaald worden. Om een zo groot mogelijke kans te hebben op het benodigde aantal slagen, zet de leider de hoop op overslagen overboord. Het is mogelijk dat een schijnbaar gemakkelijk contract door een slecht zitsel niet gemaakt wordt omdat men niet geopteerd heeft voor een veilige speelwijze. Toepassing van de safety play op het ontwikkelen van een kleur: Mogelijke behandeling van de volgende kleur: AH9xx tegenover Bxx (dummy) 1) Je wil 5 slagen maken: Speel achtereenvolgens AH in de hoop dat de tegenpartij Vx heeft.mocht nu V10xx achter Bxx zitten maak je slechts 3 slagen. 2) Je wil 3 slagen maken: Wat de verdeling van de kaarten van de tegenpartij ook moge wezen, 3 slagen maak je altijd. 3) Hoe kan je met zekerheid 4 slagen maken? Speel veilig en ga uit van slecht 4-1 zitsel. Speel een x-je naar A, om je te wapenen tegen de kale V. Er verschijnen 2 x-jes Speel nu een x-je naar de B en je maakt altijd 4 slagen. Bxx V10xx W O x AH9xx Wat W ook onderneemt, hij maakt slechts één slag. Bxx x W O V10xx AH9xx u verliest de B aan de V. gaat terug naar dummy en snijdt de 10 eruit. Toepassing van de safety play voor de aanpak van complete handen: Twee voorbeelden ter illustratie: 1) Contract: 4, start met AH en een derde voor de V van dummy. 11

13 H108xxxx A9 xx W O Vxx Axx HVBx A HBxx Speelplan: Het contract kan alleen in gevaar gebracht worden, als een van de tegenstanders een 4-kaart heeft.daar moet je op voorzien zijn. Begin met een x-je naar het A.Als een kleintje legt speel je in dummy de 9. Het contract is binnen. Met een 4-kaart bij, houdt de 9.Als bekent is de verdeling 3-1 of 2-2 en dan vallen de troeven onder AH.Als niet volgt, neem je met A en ga je verder met de 9. maakt alleen de V. 2) Contract: 3SA, uitkomst A V97x xx W O AHxxx xxxx AH AHV109x xx Speelplan: Je hebt slechts 4 slagen nodig om je contract te maken.a de start verliest de leider zijn enige entree in de hand.je moet er enkel op beducht zijn dat de 4-1 of 5-0 verdeeld zitten en je dan je vierde slag niet thuis haalt.speel daarom een kleine naar de 10 en laat die uitlopen.als beide tegenstanders een x-je produceren, speel je nadien AHV en de kleur is hoog.als iemand opneemt met de B, keer je nadien met je laatste x-je in de hand terug naar dummy en incasseert al de. Ontwijkende speelwijze: Een voorbeeld illustreert hoe je valkuilen kan vermijden. Contract: 4, start met een kleine en speelt de V. A1098x HBx ABx W O 10x xx Hxx Axx HVBxx Speelplan: Er zijn twee problemen die ons zorgen baren: kan door Hxx heenspelen en kan 4 troeven hebben.de uitkomst van insinueert het bezit van H. Daarom nemen we de eerste slag niet.odoende kunnen we voorlopig van slag houden. kan ook nog V hebben, dus snijden we naar toe. kan bovendien in een 4-kaart hebben, daarom beginnen niet eerst me het A, maar laten we 10 uitlopen.de kale V kan een slag worden, maar dat is dan de enige troefslag.we maken 4 of 5 troefslagen, 5 slagen en A, dus contract Eindspel-situaties: De techniek van het elimineren: Twee voorbeelden ter verduidelijking: 1) Contract: 6, start met een kleine AHxx xxxxx HVx W O Axx ABx H10x Hxx Ax Speelplan: Je incasseert A en vervolgens twee ronden troef.je stelt vast dat de troeven 3-1 zitten en V buiten.vervolgens speel je H en getroefd. u speel 12

14 je drie ronden.je hebt nu twee kleuren geëlimineerd en speelt nu een troefje voor de V van de tegenpartij. Het maakt niet uit wie aan slag komt.de tegenpartij kan niet anders dan in de vork of in de dubbele renonce spelen. In beide gevallen maak je uw contract. oals je kan zien komt het er op aan de verdediging zover te drijven dat ze geen vluchtkaart meer hebben om gratis van slag te gaan. 2) Contract: 6, uitkomst HVxxx Axxxx H9x W O A10x Vxx AHx Ax xx Speelplan: onder de eliminatie techniek toe te passen ga je één down. Je verliest altijd een en een.met de techniek van eliminatie en ingooi, ben je ook niet zeker dat je contract maakt, maar door de tegenstander te verplichten de kleur zelf in te spelen,verhogen je kansen aanmerkelijk. eem de eerste slag met A en verwijder de troeven in twee ronden.elimineer nu de kleur en ga met van slag.hiermee is de tegenpartij ingegooid en kan niet anders dan de kleur zelf aanspelen, tenzij hij in de dubbele renonce speelt waarop een weg kan. Verliezer op verliezer ( loser on loser): Twee voorbeelden ter verduidelijking: 1) Contract: 6, uitkomst H A Bx Vx W O AHx AVxx xxxx AV10xxx HBxx Speelplan: eem A en speel twee rondjes troef. Elimineer de kleur en gooi op de derde een weg.speel nu B voor en doe nog een verliezer weg. is nu ingegooid en kan niet anders dan in de vork spelen.je hebt een verliezer op een verliezer afgegooid, waarbij je verkoos om een af te geven i.p.v. een, omdat je aan slag wilde brengen.( heeft met zijn uitkomst de V beloofd) 2) Contract: 6, uitkomst H AH9xxx VB10x Axx W O Hx AVx xxx x ABxx Speelplan:eem de uitkomst met A. Dan achtereenvolgens, getroefd,, getroefd.u elimineer je de kleur. Je bent nu in dummy beland en gaat met B van slag en verwijder een ( verliezer op verliezer). die met zijn uitkomst de V beloofd komt aan slag en heeft geen exit-kaart meer. Een snit omzeilen: Twee voorbeelden ter illustratie: 1) Contract: 4, komt uit met H en vervolgt in de tweede ronde met troef. HV10xx AB9x xxx W O Vx Ax Hxxx AVx xxx 13

15 Speelplan: Bij een normaal afspel moet H goed zitten om je contract te maken. Misschien is het mogelijk de snit te omzeilen. Speel nadat je aan slag bent een terug. komt aan slag en mag nog eens troef spelen. eem aan dat de troeven 2-2 zitten. Aan slag speel je vervolgens AH en getroefd in de hand.u wordt de laatste op tafel getroefd en ga je met van slag.als de slag wint is alles in orde. Heeft de vierde, kan er nog altijd gesneden worden op H. 2) Contract: 4, uitkomst H Hxx Axx AVxxx W O Hxxxx xx AB AVx xxx Speelplan: Je neemt de uitkomst met het A en speelt drie rondjes troef.u vervolg je met drie ronden. Komt aan slag kan hij V incasseren en dan in de vork spelen, of een kleine naar de B van dummy waarop dan een in de hand weggaat.in beide gevallen maak je 4. Komt aan slag en hij speelt, dan neem je op met het A en ga je van slag met een kleine. zal er nu voor zorgen dat V een slag wordt. 14

16 DEEL 2: TEGESPEL 2.1. Slagen ontwikkelen: Een kaart hoog spelen: De verdediging tegen een snit komt neer op het hoogspelen van een kaart. Als je honneur op honneur speelt moet je er zeker van zijn dat er bij jou of bij je partner een kaart hoog wordt, anders heeft het geen zin. Bespreking aan de hand van enkele voorbeelden: 1) Je zit met H109 achter Vxx van dummy: Je moet V dekken. Waarom? Het is zonneklaar dat de leider het A en de B heeft, anders had hij nooit de V gespeeld. Door te dekken levert de leider twee honneurs in voor één van ons. De volgende ronde valt wel de 9 onder de B, maar dan wordt de 10 hoog. 2) Je zit met H32 achter Vxx van dummy: Je moet V dekken. Waarom? Mogelijk is partner in het bezit van de 9 of de10. Als je zeker weet dat partner die midden kaarten niet heeft, maakt het niet veel uit wat je doet.beter dek je dan niet. Laat de leider maar raden waar de H zit. 3) Je zit met H10 achter VB98: Je moet V dekken. Waarom? Je moet hopen dat de leider de volgende ronde snijdt op de 10 4) Je zit met H5 achter VB42 van dummy: Je moet V dekken. Waarom? Mogelijk promoveer je daarmee het bezit van partner. Als je niet dekt moet je waarschijnlijk in een volgende ronde de H onder de 2 leggen. 5) Je zit met H1082 voorab6 van dummy en leider speelt de V: Je moet dekken. o hou je de leider op twee slagen ( het A en de B). Je blijft immers met 108 achter zijn mogelijk bezit van de 9 zitten. Als je niet dekt maakt de leider drie slagen. ijn V wordt slag. Daarna snijdt hij op je H en maakt zo ook AB. Wanneer we niet moeten dekken: Wanneer we vrijwel zeker zijn dat partner een renonce, een singleton of een waardeloze doubleton heeft dekken we niet. De bieding en het bezit van dummy leiden ons daar bij. Een voorbeeld: De leider speelt 6 en is de bieding begonnen met. In dummy ligt Vxxxxx. De leider speelt V voor en je zit achter dummy met Hx. Je dekt niet. Waarom? 1) De tegenpartij hebben samen 10 of 11.Partner heeft een renonce of een singleton. Er kan bij hem niets promoveren. 2) De leider weet niet wat hij moet doen: Snijden of slaan. Laat hem in het ongewisse.hij heeft 50% kans dat hij het mis doet. Laat hem die keuze. Wanneer we aan de uitkomst van partner kunnen afleiden dat hij in die kleur niets heeft. Een voorbeeld: Partner komt de 8 uit en vertelt dat hij alleen wat x-jes heeft. Je zit met H642 achter VB109 van dummy 15

17 Je dekt niet. Waarom? 1) Met deze kaarten kan je er nooit ergens een mee hoog spelen. 2) De leider heeft Ax of Axx, en als je dekt maakt hij 4 slagen.als je niet dekt maakt hij er hoogstens drie. Als de leider bij het trekken van de troeven een honneur voorspeelt naar het A in dummy en je zit met honneur derde voor dummy speel je altijd vlot een kleintje. Twee voorbeelden: 1) A432 V76 W O HB1098 De leider zoekt de V. Daarom speelt hij de B voor in de hoop dat je hem daarbij helpt. Door vlot een kleintje te spelen, gaat hij nemen met het A.Daarna is het mogelijk dat hij nu gaat snijden over O, waardoor de V van W slag wordt. 2) A432 V76 W O H B10985 De leider verwacht een slag te moeten afstaan, maar het kunnen er ook twee zijn als HVx achter het A zitten. Hij speelt de B voor en zal als W klein speelt de B laten uitlopen. Je kan zien als je nu dekt - met twee honneurs - geen enkele slag maakt. iet de eerste keer dekken, wel de tweede keer: Wanneer de leider de hoogste van twee aanliggende honneurs voorspeelt, dek dan de tweede keer.alleen met een honneur-doubleton in het bijzonder H10- dekken we direct, tenzij partner slechts een renonce of een singleton kan hebben. Een voorbeeld: VB W O H76 A98 Als je de tweede keer dekt, verlies je H aan het A. Maar nu wordt de 10 van partner hoog. Als je direct dekt geef je in dit geval een slag weg.de leider neemt H met A en zal nu op de 10 snijden voor een extra slag. iet dekken als je honneur omgeven is door meer kleintjes als de hogere honneur: Bv. Hxxx voor Axx Een voorbeeld: Contract 3SA, de leider speelt V voor. A32 H654 W O VB109 Je mag niet dekken. H maakt altijd slag. Door op te houden beperk je de leider tot 16

18 drie slagen. Als je direct dekt maakt hij er altijd vier. Geef de leider iets te raden: Splits uw honneurs niet als de leider zinnens is een diepe snit te nemen. De leider weet uw bezit niet, waarom zou je hem helpen. Een voorbeeld: AB9 HVx W O De leider speelt klein. Als hij twee slagen nodig heeft zal hij eerst de diepe snit op de 10 proberen. Splits uw honneurs niet. Speel een kleintje en geef uw partner de kans om de tien te maken. De leider heeft er het raden naar waar de plaatjes zitten. Er zijn twee redenen om toch de honneurs te splitsen: 1) Als het om de down-slag gaat. 2) Als je dringend een entree nodig hebt. Bescherm je honneurs zoveel mogelijk. Laat de leider het maar uitzoeken waar ze zitten. Regelmatig zal hij in de fout gaan. eem geen snits in de leider zijn plaats: Vermijdt daarom uitkomsten van Hxx en Vxx. Komt ook niet uit van eigen vorken. ( AVx, HBx) Een voorbeeld: AV Met troef uitkomen: W O HBx Als de leider hier de dubbele snit maakt verliest hij twee slagen. Als O de kleur inspeelt, snijdt hij i.p.v. de leider en geeft een slag weg. Wanneer met troef uitkomen? Als de bieding aangeeft dat de leider bruikbare aftroefwaarde in de dummy zal aantreffen, is een troefuitkomst vaak het meest efficiënte. Een voorbeeld: AHVxx x x W O HVx VBxxx 109x AH Bxxxxx Biedverloop: W O 1 P 1SA P 3 P 4 P P P P Wat leert de bieding ons? 1) W heeft 5 en 4, mogelijk 5 17

19 2) W biedt zijn tweede kleur met sprong en toont punten.hij laat zien dat hij een onevenwichtige verdeling heeft, anders had hij 3SA geboden. 3) O ontkent met zijn 1SA bod dat hij steun heeft. Met zijn voorkeur voor blijkt nu overduidelijk dat hij behoorlijk veel introefwaarde heeft in.( waarschijnlijk een singleton) Conclusie: Een troefstart zal beletten dat de leider verliezers kan vertroeven.. We vergelijken nu een uitkomst met een troef uitkomst: 1) Uitkomst : De leider zal 10 slagen maken, als hij voor het troef trekken A speelt en daarna een kleine troeft in dummy.alzo maakt hij 4 troefslagen, waarbij een introever, 3 slagen, 2 slagen en 1 slag. 2) Uitkomst : De verdediging hebben AH en kunnen alzo al de troeven in dummy verwijderen. Er is nu geen spraak meer van een verliezer kwijt te geraken. Het contract is gedoemd down te gaan. Onder een honneur uitkomen: Van Axx (of Hxx) komen we uit van een kleintje. Onze partner heeft eerder twee dan drie troeven en het is goed hem een troef te laten om de communicatie in stand te houden, zodat, eenmaal hij aan slag komt, troef kan door spelen. Mogelijk kom je nu met A of H aan slag en kan je een derde keer troef spelen. Van Ax start je met de honneur en speel je troef na. Als partner xxx heeft kan hij, mocht hij vlug aan slag komen, nog een derde ronde troef spelen. Van B10x kom je klein uit.ie wat er gebeurt mocht partner ook een honneur hebben V92 B103 W O H A87654 Als je met de B uitkomt, vallen je twee honneurs onder het A. Wanneer kom je niet met troef uit: Met Vxx kan je dat een slag kosten.als de leider zelf de troeven trekt, wordt de V mogelijk een slag. Met een singleton.partner heeft nu misschien 4 troeven. u is het beter uit te komen van een lange kleur. Als de leider in die kleur kort is, zal hij telkens moeten introeven met het gevolg dat hij de troefcontrole kan kwijt raken. Met vier troeven vermijden we liever een troefstart, zeker als duidelijk is dat de leider slechts vier of vijf troeven zal hebben. De beste strategie voor de tegenspelers bestaat er dan uit de leider te forceren door hem troefkort te maken. De leider forceren. Hoe doe je dat? Een voorbeeld: Contract: 4 We gaan nu twee uitkomsten vergelijken: x en V 18

20 Bxx HBx Hxxx VBx xxxx xx Axx W O 109xx VB10x A9xx xx AHV10 Vxx x H109xx Axx 1) Uitkomst: De leider zal al de troeven trekken en daarna de ontwikkelen.hij maakt 10 slagen: 4, 4 en 2. 2) Uitkomst: V De verdediging kan de twee maal,misschien zelfs drie maal inspelen. De leider moet nu ofwel, een afgeven, ofwel introeven, maar dan verliest hij de troefcontrole. Hij maakt nooit zijn contract. Wanneer niet overtroeven? Een verdediger moet nooit automatisch overtroeven. De mogelijkheid van een extra troefslag dient ernstig overwogen te worden. Een voorbeeld: Contract 4, uitkomst AHV Bx AVB HBx Axxxx AHV10xx 9x xx W O H10x xx xxxxx Bxx xxx xxx 9xxxx AVx HV Kan de leider zijn contract maken? Het antwoord hierop hangt af van O beslist te doen, nadat de leider de derde in dummy troeft met de B. Als O overtroeft met H wordt 4 gemaakt.de verdediging maakt slechts drie slagen. ( AH en H) Hun 10x vallen immers onder AV. Als O niet overtroeft gaat 4 down.de 10 van de verdediging promoveert tot slag. Met een vaste troefslag een slag die onder alle omstandigheden te gelde kan worden gemaakt troeven we niet over, behalve: a) Wanneer we aan slag willen. b) Wanneer we onze zinnen hebben gezet op nog een introever. 19

21 2.3. Troefcontracten aanvallen: Singleton uitkomsten: Singleton-uitkomsten sorteren vaak méér effect op slechte handen dan op goede handen. Hoe minder honneurs je hebt, hoe meer kans er bestaat dat je partner de benodigde entrees heeft om je aftroevers te bezorgen. Het succes van de singleton-uitkomst hangt van verschillende factoren af: 1) Komt partner aan slag vooraleer de leider de troeven trekt. 2) Hoe kan partner onderkennen dat je effectief van een singleton bent uitgekomen? Het bezit dat hij en dummy in die kleur heeft, samen met de biedgegevens moeten hem daarbij helpen. 3) Als je een aftroever hebt gekregen moet je goed inschatten op welke manier je partner opnieuw aan slag kan brengen om een tweede aftroever te krijgen. Een soort omgekeerde singleton start: Wat is de situatie? - De tegenpartij heeft een fit in een zij-kleur. Tijdens de bieding hebben beide die genoemd. - Je hebt zelf een 4-kaart in die kleur, misschien zelfs Axxx.Partner is nu getaxeerd met een singleton. Je kan hem nu zo een aftroever geven. Een vereiste is dat je in eigen hand snelle entrees hebt, om partner een of meerdere introevers te bezorgen. Met een doubleton uitkomen: Kan ook een aanvallende start zijn, alhoewel er veel vooroordelen tegen bestaan. We gaan dit aan de hand van een voorbeeld verduidelijken: Contract: 2, uitkomst 9 Biedverloop: O W 1 1 P 2 P 2 P P P a de uitkomst van W en het open gaan van dummy ziet O de volgende situatie: Vx xxx AVxx B10xx Hxx W O Bxx HB10 A874 Hoe moet O reageren op de 9 uitkomst van zijn partner? Hij zal twee dingen moeten doen: 1) Taxeren hoeveel kaarten partner bezit in de kleur: Hij maakt de volgende analyse: Door de bieding weet hij dat hoogst waarschijnlijk 9 kaarten bezit in de hoge kleuren. Het is dus bijna onmogelijk dat hij ook nog een 4-kaart in heeft.partner heeft bijgevolg geen singleton, maar wel een doubleton of misschien een 3-kaart. 2) Welke hij bijspeelt: Vermits partner geen singleton heeft, kan hij hem dus niet onmiddellijk een aftroe- 20

22 ver geven.om de communicatie te behouden moet hij het aas eenmaal ophouden Opdat de operatie zou lukken moet partner natuurlijk aan slag komen vooraleer de leider de troeven kan trekken. Is dit het geval speelt hij zijn laatste naar je aas en bezorg jij hem de gevraagde aftroever. Mocht partner toch een 3-kaart hebben, is een aftroever uitgesloten. Troefpromotie: Door hoog af te troeven meestal met een honneur kan een verdediger zijn partners troefbezit laten promoveren. Voor het welslagen hiervan is het absoluut noodzakelijk de leider te dwingen over te kopen. Wanneer hij nog een verliezer kan bijspelen heeft de verdediging absoluut niets gewonnen. Twee voorbeelden ter verduidelijking: 1) Contract: 4, uitkomst 8 84 V32 B92 AH764 B32 96 A10854 W O B97 85 AHV AHV1075 H6 107 VB2 Biedverloop: W O 1 P P 4 P P P Bespreking van het spelverloop: Op het eerste gezicht heeft de leider slechts drie verliezers: 2 en 1.Maar zie wat er gebeurt als W in de geboden kleur van partner uitkomt. Deze speelt de nog twee maal door.bij de laatste ronde bezitten en W geen meer.het gevolg is dat B van partner nu tot slag promoveert, wat de leider ook doet. Als hij een kleine troef gebruikt, neemt W met B. Als hij hoog troeft doet W een weg en blijft hij met B32 achter AH zitten. 2) Contract: 2, uitkomst AHV Hxx xx xxx HVBxx V10xx Bespreking van het spelverloop: W O Vx xxx Axxx 21

23 adat iedereen drie maal op bekend heeft, besluit W de dertiende te spelen. Wat kan daarvan de bedoeling zijn? In de dubbele renonce van de leider spelen is taboe.waarom doet W het dan toch nog? De reden is voor de hand liggend. Hij heeft een veelbelovend troefbezit en aast op promotie.m.a.w. hij vraagt aan partner zo hoog mogelijk te troeven en alzo de leider te forceren. aargelang het troefbezit van partner maakt hij: Met H108 of A108: 3 slagen Met B102 of 10832: 2 slagen Met 9432 één slag Dit tegenspel van O noemt men een uppercut. Bij een uppercut wordt hoog voor -getroefd om een hoge troef bij de leider te verdrijven. Troef winners af, geen verliezers: Wanneer je een hoge kaart aftroeft met een potentionele verliezer, win je een volle slag. Wanneer een leider naar een hoge kaart toespeelt, is het helemaal niet zeker, dat het winnend is om af te troeven. Een voorbeeld: Contract: 4, uitkomst H 9xx xxx Axx Axxx Bx 10xx HB8xx W O - xx HVxxxx HVBx 10xxx AHVxx AV1092 Bx x Bespreking van het spelverloop: De leider neemt de uitkomst met A en neemt de snit op H. Hij heeft nu nog één entree in dummy om de snit te herhalen. O heeft geen en kan twee dingen doen: troeven of niet troeven. a) Troeven: De leider legt een x-je bij, trekt de troeven in twee ronden en kan met zijn laatste troef in dummy een verliezer wegwerken. b) iet troeven: De leider heeft nu drie ronden nodig om de troeven te trekken, waardoor de verdediging altijd een slag meer maakt Sans atout contracten te lijf gaan: Het starten van lengte: De beste aanval tegen sans atout contracten is het ontwikkelen van de slagkracht van de x-jes. Daarom is het goed van lengte te starten. Wat vrezen de leiders het meeste? De x-jes.de kleinste x-jes verslaan de taaiste 22

24 leiders. Drie SA wordt meestal geboden op de overmacht in de hoge kaarten van het partnership. De leiders hebben dikwijls ook zwakke plekken, kleuren, die ze maar één of twee keer kunnen stoppen. Wanneer die stoppers worden weggespeeld voordat de leider genoeg winnaars heeft ontwikkeld om zijn contract te maken, treden de x-jes van de verdediging voor het voetlicht. Voor de verdediging komt het erop aan zo vlug mogelijk zijn kleur hoog te spelen. Tempo is het sleutelwoord. Daarom dient de voorsprong die de uitkomst verschaft optimaal te worden benut. Wanneer de bieding geen aanwijzingen geeft, is het beste aanvalswapen doorgaans lengte. Lengte is waar de x-jes leven. Twee extreme voorbeelden laten zien of de uitkomst van een lange kleur iets kost en of het ook iets kan opleveren. a. xxxxxx b. xxxxxx Axx xxx Ax xx Ax xx Geval a: Een start kost niets, integendeel. Omwille van het feit dat je drie entrees hebt kan je de kleur ontwikkelen en de x-jes verzilveren. Geval b: Een start kan je nu een slag kosten. Mogelijk speel je nu door partners vork heen en snijdt je in plaats van de leider op de.je hebt geen enkele entree en kan dus nooit je x-jes benutten, tenzij partner drie heeft waaronder een kleintje om je te bereiken, hetgeen vrij wel nooit voorkomt. Je start nu beter van een. Als we een lange kleur hebben, met welke kaart komen we dan uit? We maken de volgende afspraken: 1) Van een serie of een bijna-serie: De hoogste Vb. HVB of HV10x VB10 of VB9x B109 of B108x 2) Van AHBx of AHBxx kom je uit met de heer en overziet het gebeuren. De achterliggende bedoeling is nu naar een andere kleur te switchen en te wachten totdat partner aan slag komt om door de V van de leider te spelen, als hij die heeft. 3) Van AHxxx of AVxxx start je met de vierde van boven. Waarom? Het lijkt een redelijke veronderstelling dat de leider de kleur in ieder geval een keer kan stoppen. Partner heeft mogelijk sterker nog, waarschijnlijk slechts een doubleton. Laat hem er een bewaren om terug te spelen als hij terug aan slag komt. De regel van elf: Tenzij uw hoge-kaartcombinatie schreeuwt om een honneur start, kom je met de vierde van boven uit. De start met de vierde van boven laat partner toe de regel van elf toe te passen. Door het getal van de uitkomst af te trekken van elf, kan partner bepalen hoeveel hogere kaarten dan de startkaart er in de drie andere handen huizen. Aangezien hij de dummy en zijn eigen hand kan zien, weet hij het aantal hogere kaarten dat de leider bezit. Een voorbeeld: W komt uit met de 7 en de leider legt de 2 in dummy. 23

25 V82 W O A103 onder kennis van de regel van elf legt O het aas.ochtans houdt de 10. Kijk maar. Elf min zeven is vier.dat is het aantal hogere kaarten van de drie overige spelers. Dummy en O hebben er samen vier. Dus heeft de leider geen enkele kaart boven de 7 De derde hand: Twee mogelijkheden: 1) Partner heeft een honneur gestart: Als je over een honneur beschikt moet je hem in alle gevallen leggen, om blokkering te voorkomen, als in dummy alleen x-jes liggen. Twee voorbeelden: 1) Contract: 3SA, uitkomst B xx W O Hxx O weet nog niet of W gestart is van B109x(x) of van AB10xx. Als hij van de eerste combinatie gestart is en je speelt H kost dat geen slag.als hij van de tweede combinatie gestart is, moet je zeker H leggen. Je kan met de kleur verder te spelen door de Vx vork van de leider heen spelen. Alzo maak je vijf slagen. 2) Contract: 3SA, uitkomst B xxx W O Vx Met V bij te spelen geef je geen slag weg als partner B109x bezit.maar als je dat niet doet,als hij van AB10x is uitgekomen,is de verdediging volledig ontredderd. ie wat er gebeurt: xxx A10 Vxx V10xxx AB10xx Vx Hx W O Bxxxxx xxx xxx xxx Ax Hxx Vxx AHBx HBx De leider zal duiken.als W de kleur door speelt neemt de leider de V van O met H.De verdediging maakt nu geen enkele slag meer.een switch naar, helpt evenmin.de leider duikt opnieuw en W kan niet anders dan V laten houden. Je hebt geen honneur: 24

26 1) Van vier x-jes leg je de kleinste.( de vierde van boven) 2) Van drie x-jes leg je de kleinste ( distributie signaal) 3) Van twee x-jes leg je de hoogste ( distributie signaal) Hoe het distributie signaal werkt, wordt uitvoerig besproken in het laatste hoofdstuk. De bedoeling van het signaal is, partner te vertellen hoeveel kaarten je in die kleur hebt. 2) Partner heeft de vierde van boven gestart: Als in dummy alleen x-jes liggen, en je hebt een honneur, moet je die leggen. Als je honneur houdt of je komt nadien terug aan slag, geldt het distributie signaal. Partner weet nu hoeveel kaarten je in de kleur hebt, maar ook hoeveel de leider er heeft. Als partner aan slag komt zal hij de kleur niet meer doorspelen, als blijkt dat de leider nog een vork heeft De aanval ontvouwt zich: Wanneer kom je al dan niet uit van partners geboden kleur? Als partner tussen geboden heeft, wordt veronderstelt dat zijn kleur van goede kwaliteit is ( twee honneurs). Starten in partners kleur is nu aangewezen, maar geen verplichting. Als je zelf over een zeer goede kleur met een zij- entree beschikt, mag je van uw eigen kleur starten. Als partner,na een volgbod,het SA contract van de tegenpartij van een doublet voorziet, is uitkomen in zijn kleur een bevel. Partner heeft dan iets als HVBxx of AVBxx en zeker nog een entree in een andere kleur. Als partner met een kleur geopend heeft, is zijn kleur niet noodzakelijk van een goede kwaliteit. Misschien heeft hij geopend met V10xxx. Met zo een dunne kleur is het heiligschennend een volgbod te doen. Als je bovendien zelf slechts een singleton of een waardeloze doubleton hebt, moet je goed overwegen of je tegen 3SA met start. - Kom met de kleur uit van: a) Bxx 10x Vxxxx Hxx b) Hxx 9x Bxxxx Vxx c) Axx xx Bxxxx Vxx - Kom met uit van: a) B10xxxx x Axx Vxx b) VB10xx xx Hxx xxx c) HBxxx x Hxx Hxxx - iet starten in partners kleur, als je drie kleintjes hebt, kan alleen met buitengewoon sterke argumenten zoals HV10xx in een andere kleur. Met partners kleur starten: De volgende afspraken worden gemaakt: 1) Van een doubleton kom je de hoogste uit. 2) Van drie kleintjes kom je de hoogste uit. 3) Van vier x-jes kom je de kleinste uit, behalve als je partner gesteund hebt, dan start je de hoogste. Partner weet nu dat je geen honneur in de kleur hebt. 4) Van honneur-derde (Vxx, Hxx of Bxx) onderscheiden we twee gevallen: a) Partner heeft een volgbod gedaan: Start dan altijd met de honneur. Je weet dat hij er twee heeft. De vierde honneur is nu gelocaliseerd. b) Partner heeft met de kleur geopend: 25

27 De kwaliteit van partners kleur is onzeker. Veiligheidshalve start je nu met een kleintje. Als partner maar één honneur heeft kost een honneur start je een slag.bekijk volgend voorbeeld: xx Bxx W O Hxxxx AV10 Als je met de B start maakt de leider drie slagen. Hij neemt B met V en snijdt vervolgens op de H. Als je met x start neemt de leider H met A. Je blijft echter met Bx achter V10 zitten. De leider komt nu maar aan twee slagen. 5) Uitkomen met een singleton is : Goed tegen een troefcontract. Je mag hopen op een introever. Slecht tegen een SA contract. Je kan de kleur immers maar eenmaal aanspelen. De verbindingen beschermen: Wanneer partner met uw kleur start tegen een SA contract en je hebt onvoldoende entrees om je kleur zelf te ontwikkelen, dan duik je de eerste ronde. Dat stelt partner in staat, zelfs al is hij van een doubleton gestart, de kleur door te spelen, mocht hij eerst aan slag komen. Duiken houdt de communicatie een extra ronde in stand. De communicatie verbreken: Wanneer de tafel geen entrees heeft en de leider probeert de lange kleur te ontwikkelen, moet de verdediging de controlerende kaart ophouden. Het doel is de leider op die manier van zijn x-jes te ontdoen en de communicatie tussen hem en de dummy te verbreken. Om te weten hoeveel ronden de controlerende kaart moet worden opgehouden, wordt het distributie signaal gebruikt. In het laatste hoofdstuk wordt daarvan een uitgewerkt voorbeeld gegeven. Overschakelen op een andere kleur (switchen): Partners kleur terugspelen is niet altijd het beste. Wanneer de dummy kracht en lengte toont in die kleur en je hebt een kansrijker aanvalsplan uitgewerkt, aarzel dan niet om te switchen. Een voorbeeld: Contract is 3SA. W komt uit met 2 en de leider speelt 9 in dummy HB9x 9xx AHBx Vx V872 Ax Ax W O H1087 xxx xxx 10xxx 10xx VBxx Vxx HBx Axxx 26

28 Bij het open gaan van de dummy ziet O,dat de aanval verder zetten, het contract niet in gevaar zal brengen. De leider maakt altijd drie slagen. Om geen tempo te verliezen moet O naar een andere kleur switchen.maar welke? De kleur is gelet op dummy al uitgesloten. De kleur dan? Dit is om drie redenen ook niet goed.ten eerste is het slecht om naar de vijandelijke honneurs toe te spelen. Met Hxx maakt de leider nu plots twee slagen i.p.v. een. Ten tweede heeft O geen goede middenkaarten in de kleur, zodat er weinig valt te ontwikkelen. Ten derde vormt A een waardevolle entree. Hou die dus stevig vast. Het is zonneklaar dat het een moet worden. Maar welke? Als je aandachtig naar je bezit ( H1087) kijkt, zie je dat gelet op 9 in dummy, 1087 een interne serie vormen. Dus speel je 10. Of partner het A dan wel de V heeft,het effect van de 10 is in beide gevallen vrijwel gelijk.de B van de leider wordt in de tang genomen en O heeft een vork tegen de 9 aan tafel. Wat de leider ook doet, het contract gaat down: a) Wanneer de leider de 10 niet dekt, verliest hij drie slagen en twee azen. b) Als de leider dekt, wint W met het A en speelt na.de 7 van O verjaagt de laatste honneur van de leider en de verdediging maakt weer drie slagen Bijspelen, afgooien en signaleren: Welke kaart speelt de derde man bij als de leider in dummy een x-je legt? De volgende regels dienen in acht genomen te worden: 1) Als partner met een honneur start geef je: a- Tegen een troefcontract een aan-af signaal. b- Tegen een SA-contract:- Overnemen met een hogere honneur - Met x-jes een distributie signaal 2) Als partner met een kleintje uitkomt, speel je zo hoog als nodig bij. Van een serie speelt de derde man zijn laagste kaart bij. Deze simpele afspraak maakt het voor de uitkomer meestal mogelijk de de kleur te lezen. Twee voorbeelden ter illustratie: 1) H W O B 3 - Partner wint de slag met B. - Partner heeft AVB, anders had de leider de slag wel genomen. - De leider heeft nog de 10. Die kaart heeft partner met het spelen van B ontkend. 2) 1075 V6432 W O 9 A - a de eerste slag is de kleur een open boek. - H zit bij de leider. Van H9 of HB9 zou partner H bijgespeeld hebben. - B kan partner hebben, want met de 10 in dummy wordt van B9 de 9 27

Uitkomen $64 HVB9. K:\documenten\bridge\theorie\Cursus\lesbrieven\Uitkomen.doc blad 1

Uitkomen $64 HVB9.  K:\documenten\bridge\theorie\Cursus\lesbrieven\Uitkomen.doc blad 1 Uitkomen Er zijn 2 doelstellingen: de aanval inzetten en informatie aan je partner geven. Dat doe je door kleur en kaart (in die kleur) te kiezen waarmee je gaat starten. Partner kan daaruit conclusies

Nadere informatie

AFSPEL. Dummy gaat open en dan?

AFSPEL. Dummy gaat open en dan? AFSPEL Dummy gaat open en dan? Taak voor de Dummy: plaatsing van de kleuren op tafel - voorkom eventuele vergissing bij de leider - leg een eventuele singleton als dat de uitkomstkleur is niet als gespeeld.

Nadere informatie

Slide 1. BRIDGE afspelen van een SA-contract

Slide 1. BRIDGE afspelen van een SA-contract Slide 1 BRIDGE afspelen van een SA-contract Slide 2 Kaartverdeling bij de tegenpartij Aantal Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling 7 4-3 62% 5-2 31% 6-1 7% 7-0 0% 6 4-2 48% 3-3 36% 5-1 15% 6-0 1% 5 3-2

Nadere informatie

Communicatie. Zuid is leider in een SA-contract. 2 AH. Hoeveel slagen maakt de leider in dit eindspel? - - N. Dat hangt af van wie er aan slag is!

Communicatie. Zuid is leider in een SA-contract. 2 AH. Hoeveel slagen maakt de leider in dit eindspel? - - N. Dat hangt af van wie er aan slag is! Communicatie Een essentieel onderdeel van het bridgespel is het maken van zoveel mogelijk slagen. Aangezien deze slagen vaak verdeeld zijn over de beide partners zijn er soms problemen om de afzonderlijke

Nadere informatie

Slide 1. BRIDGE snijden en ontwikkelen van slagen

Slide 1. BRIDGE snijden en ontwikkelen van slagen Slide 1 BRIDGE snijden en ontwikkelen van slagen Slide 2 Bridge Beter Magazine - www.bridgebeter.nl BIC - www.bicbridge.nl Jack - www.jackbridge.nl Stepbridge - www.stepbridge.nl BridgeBase - www.bridgebase.com

Nadere informatie

Les 8 Hoofdstuk 9. Tegenspel troef. N W O Z leider. kansen en valkuilen

Les 8 Hoofdstuk 9. Tegenspel troef. N W O Z leider. kansen en valkuilen Les 8 Hoofdstuk 9 Tegenspel troef leider kansen en valkuilen B973 632 9874 65 est oord ost uid 1 1SA doublet 2 2 3 V4 AVB1087 B6 AH2 est start A, vervolgt met H en ruiten voor V van ost, door uid getroefd.

Nadere informatie

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden:

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden: Snijden 1. De snit in zijn eenvoudigste vorm Eerst herhalen we even nog wat 'oude' stof over het snijden: 1) AV???? 32 In voorbeeld 1 is dit de positie van de schoppenkleur. De resterende negen kaarten

Nadere informatie

De leider heeft de laatste slag gemaakt (in zijn hand of in dummy).

De leider heeft de laatste slag gemaakt (in zijn hand of in dummy). Eliminatie en ingooi Iedereen weet dat bridge een spel is dat je samen met je partner tegen twee tegenstanders speelt. Deze tegenstanders proberen meestal je mooie plannetjes te verijdelen en zijn behoorlijk

Nadere informatie

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst.

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. 1. Bieden Bridge Handleiding versie 1-0 Openen op 1 niveau in een kleur (11-19 punten): Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. Regel van

Nadere informatie

Uitkomen en signaleren

Uitkomen en signaleren Uitkomen en signaleren Tegenspelen is wellicht het moeilijkste onderdeel van het bridgespel. De leider heeft het grote voordeel dat hij alle 26 kaarten van zijn partij ziet. Een tegenspeler moet zich redden

Nadere informatie

Sommige veilige speelwijzen zijn heel voor de hand liggend en worden ook toegepast door spelers die nog nooit van een safety-play hebben gehoord:

Sommige veilige speelwijzen zijn heel voor de hand liggend en worden ook toegepast door spelers die nog nooit van een safety-play hebben gehoord: Veilige speelwijzen 1. ptimisme en pessimisme Er zijn momenten dat je als bridger over een flinke dosis optimisme moet beschikken. anneer je in een contract bent beland dat er kansloos uitziet, moet je

Nadere informatie

Speelplan bij troefcontracten

Speelplan bij troefcontracten Speelplan bij troefcontracten Er valt veel te vertellen over het spelen van troefcontracten. Te veel voor een lesbrief als deze. Daarom wordt deze lesbrief beperkt tot enige algemene principes. Als u deze

Nadere informatie

Flits 1. Les 5 UITKOMEN /STRATEGIE

Flits 1. Les 5 UITKOMEN /STRATEGIE Flits 1 Les 5 UITKOME /STRATEGIE Partner opent met 1 of 1 2 / 6-9, minstens 3 kaart 3 / 10-11 idem 4 / 12+ idem Partner opent met 1 of 1 2 : 6-9 min. 6-kaart 2 : 6-9 min.4-kaart 3 : 10-11 min. 6-kaart

Nadere informatie

Slide 1. BRIDGE afspelen troefcontract

Slide 1. BRIDGE afspelen troefcontract Slide 1 BRIDGE afspelen troefcontract Slide 2 Kaartverdeling bij de tegenpartij Aantal Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling 7 4-3 62% 5-2 31% 6-1 7% 7-0 0% 6 4-2 48% 3-3 36% 5-1 15% 6-0 1% 5 3-2 68%

Nadere informatie

Slide 1. BRIDGE de uitkomst

Slide 1. BRIDGE de uitkomst Slide 1 BRIDGE de uitkomst Slide 2 Wat voor uitkomst kies je Actief: Met welke uitkomst neem ik een essentieel tempo in het tegenspel? Welke start je kiest dien je te bepalen aan de hand van het biedverloop

Nadere informatie

TELLEN. Op ontdekkingsreis. Ontdek de verdeling. Je zit zuid met de volgende hand: AB1063 HB8 B764 5

TELLEN. Op ontdekkingsreis. Ontdek de verdeling. Je zit zuid met de volgende hand: AB1063 HB8 B764 5 TELLEN Op ontdekkingsreis Ontdek de verdeling Je zit zuid met de volgende hand: AB1063 HB8 B764 5 Je rechter tegenstander opent met 2, een zwakke twee in die kleur. Je past want je hebt te weinig om te

Nadere informatie

Les 7. Tom Tom. West Noord Oost Zuid 1 pas 1 pas 1SA pas 3SA pas pas pas V B 2 H 7 V B H B 7 H A 7 A V 9 3 2

Les 7. Tom Tom. West Noord Oost Zuid 1 pas 1 pas 1SA pas 3SA pas pas pas V B 2 H 7 V B H B 7 H A 7 A V 9 3 2 Tom Tom Les 7 V B 2 H 7 V B 10 9 3 H B 7 H 8 4 9 6 5 A 7 A V 9 3 2 West oord Oost uid 1 1 1SA 3SA West begint met V, Je speelt H die de slag wint. 1. Hoeveel punten mis je, 14 hoe verdeeld? 2. Hoeveel

Nadere informatie

Kaartlees Oefeningen

Kaartlees Oefeningen 1. Punten tellen Bekijk eerst eens de Zuidhand en het biedverloop. Kaartlees Oefeningen Noord A 3 2 7 6 2 H B 9 8 6 3 2 Zuid 8 B 5 3 A 3 2 H 7 - - 1SA pas 2 * pas 2 2 pas pas pas * Jacoby Transfer West

Nadere informatie

Het uitkomen wordt in deze les niet behandeld (zie hiervoor Biedermeijer Groen, lesbrief 7). We beperken ons in deze les tot het signaleren.

Het uitkomen wordt in deze les niet behandeld (zie hiervoor Biedermeijer Groen, lesbrief 7). We beperken ons in deze les tot het signaleren. Signaleren Tegenspelen is wellicht het moeilijkste onderdeel van het bridgespel. De leider heeft het grote voordeel dat hij alle 26 kaarten van zijn partij ziet. Een tegenspeler moet zich redden met zijn

Nadere informatie

Naar de honneurs toespelen:

Naar de honneurs toespelen: Speelfiguren De snit: spelen naar de vork toe AV85 je hoopt dat de H bij west zit dus speel je naar de V 50% kans dat het goed gaat 76 Sla je de aas dan is de kans dat de H valt heel erg klein De herhaalde

Nadere informatie

Grab them by the pony!

Grab them by the pony! Grab them by the pony! de Vos Het is weer Gelukkig priemjaar: 2017!. De oliebollen, champagne en ook het vuurwerk is overleefd, de goede voornemens zijn uiteraard alweer verbroken: het is tenslotte alweer

Nadere informatie

Les 9 Slembieden. Zelftest! Klein slem (6-bod: 12 slagen) Groot slem (7-bod: 13 slagen) Distributiepunten:

Les 9 Slembieden. Zelftest! Klein slem (6-bod: 12 slagen) Groot slem (7-bod: 13 slagen) Distributiepunten: Les 9 Slembieden elftest! Klein slem (6-bod: 12 slagen) Groot slem (7-bod: 13 slagen) Distributiepunten: Grote aantrekkingskracht premie: klein slem 500/750 groot slem 1000/1500 Wat is hiervoor nodig?

Nadere informatie

B.C. t Onstein. Speelfiguren

B.C. t Onstein. Speelfiguren B.C. t Onstein Bridge clinic Speelfiguren door Richard Ritmeijer 10 december 2014 Speelfiguren A V 4 2 A V 4 2 A 7 6 3 B T 9 6 6 3 V 2 De bekendste speelfiguur is de snit. In feite zijn heel veel speelfiguren

Nadere informatie

Les 3. Les 3 AFSPELEN. richtlijnen voor goed afspel

Les 3. Les 3 AFSPELEN. richtlijnen voor goed afspel Les 3 Les 3 AFSPELE richtlijnen voor goed afspel De aanpak Open met 12 punten of meer. Partner overweegt of een manche (25pt samen) mogelijk is (punten tellen) Ga op zoek naar een fit (samen tenminste

Nadere informatie

Oplossing spel 1. Oplossing spel 2. Oplossing spel Klaveren vrouw voorspelen en daarna kl naar de 9, tenzij zuid de T of B speelt.

Oplossing spel 1. Oplossing spel 2. Oplossing spel Klaveren vrouw voorspelen en daarna kl naar de 9, tenzij zuid de T of B speelt. Spel 1 H2 *** 984 VT982 AH4 V75 N BT93 VB6 W O HT3 B65 Z H43 V952 A864 A752 A7 T87 B63 Noord speelt 3SA. Hoe speel je de ruitenkleur aan? Oplossing spel 1 Er zijn 4 speelwijzen voor de ruitenkleur. Er

Nadere informatie

Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden.

Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden. Bridge Handleiding versie 2 1. Bieden Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden. Openen op 1 niveau in een kleur (11-19 punten): Langste kleur eerst. Van twee

Nadere informatie

De LTC is een methode van kaart- of handwaardering anders dan op basis van honneur punten.

De LTC is een methode van kaart- of handwaardering anders dan op basis van honneur punten. De Losing Trick Count (LTC) De LTC is een methode van kaart- of handwaardering anders dan op basis van honneur punten. De eerste uitvoerige publicatie over de LTC is geschreven in de jaren 30. Hoewel het

Nadere informatie

De gevaarlijke hand. 1. Voorbeeld

De gevaarlijke hand. 1. Voorbeeld De gevaarlijke hand In deze lesbrief gaan we het hebben over de hand die u liever niet aan slag wilt laten komen, omdat die bijvoorbeeld door een honneur van u heen kan spelen. Dit speelt vooral een grote

Nadere informatie

Uitkomen hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Uitkomen hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Uitkomen hoofdstuk 5 les 5 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Doel van het uitkomst Slagen ontwikkelen. leider down krijgen Slagen ontwikkelen. leider geen slagen cadeau doen Slagen

Nadere informatie

Diabolische openingsdrive...

Diabolische openingsdrive... Diabolische openingsdrive... de Vos September is weer in het land! De lange sportzomer is weer afgelopen, de vakantiefoto s kunnen weer ingeplakt worden en de m is weer in de maand. Maar liefst 42 paren

Nadere informatie

Afspel van SA-contracten 1

Afspel van SA-contracten 1 Bridgewijzer GRE 9 Afspel van SA-contracten 1 1. Richtlijnen speelplan SA-contracten Als we de richtlijnen voor het speelplan op een rijtje zetten, dan krijgen we het volgende overzicht: 1. tel uw zogenaamde

Nadere informatie

1 of 1 : minimaal 5-kaart 1

1 of 1 : minimaal 5-kaart 1 De aanpak Les 3 AFSPELE pen met 12 punten of meer. Partner overweegt of een manche (25pt samen) mogelijk is (punten tellen) Ga op zoek naar een fit (samen tenminste 8 kaarten in een kleur) Speel met een

Nadere informatie

Analyseren (Inzicht) Tellen. Goed af- en tegenspel : Cursus Flitsend Spelen. Honneurpunten. Handverdeling. Vaste Slagen

Analyseren (Inzicht) Tellen. Goed af- en tegenspel : Cursus Flitsend Spelen. Honneurpunten. Handverdeling. Vaste Slagen Cursus Flitsend Spelen Goed af- en tegenspel : Site: Peersite.weebly.com (powerpoint) Berust niet zozeer op een perfecte beheersing van de speeltechniek Maar op de manier van denken: Het vormen van een

Nadere informatie

Les 8 Samenwerken Signaleren

Les 8 Samenwerken Signaleren fspraak De derde man doet wat hij kan Les 8 Samenwerken Signaleren () fspraak De derde man doet wat hij kan én speelt de laagste kaart van een serie (B anders dan bij het uitkomen) 842 HV7 () 842 B107

Nadere informatie

Verdedigen is moeilijk

Verdedigen is moeilijk Verdedigen is moeilijk door Ig Nieuwenhuis En, gegeven onze uitslag, schatten ook. Wij vonden allebei dat we fouten gemaakt hadden (er komen er een paar voorbij) en dachten dat we ondanks dat wel iets

Nadere informatie

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s 5. Het speelplan in troef Leerboekjes op elk niveau CD s Het Speelplan Na de uitkomst: Eérst nadenken : - bekijk dummy, - ga biedverloop na, - beoordeel uitkomst Maak dan een speelplan Speel dàn pas bij

Nadere informatie

Oost A1064 West. HV6 A HV95 A75 Oost A HV6 8

Oost A1064 West. HV6 A HV95 A75 Oost A HV6 8 Kaartwaardering Sinds het begin van het bridgespel zijn er vele methoden van kaartwaardering ontworpen. Het huidige 4-3- 2-1 puntensysteem is al in 1915 door Bryan McCambell bedacht. Pas vele jaren later

Nadere informatie

No Trump of toch? door Lennart de Vos

No Trump of toch? door Lennart de Vos o Trump of toch? door de Vos 11 ovember, Sint Maarten. De kinderen lopen met lampionnen door de wijk en zingen mooie liedjes aan de deuren. Veel snoep en soms een mandarijntje wordt verzameld. Ondertussen

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Spel 1 B 4 3 A B 4 V 2 A H V B 10 A H V Aan alle tafels speelt zuid 3SA. De helft van de westspelers start met H en de andere helft met 10. Hoe moet

Nadere informatie

BRIDGE : woorden en begrippen

BRIDGE : woorden en begrippen BRIDGE : woorden en begrippen aanmoediging: a-lijn: afwachtbod: alerteren: arbiter: bekennen: het bijspelen van een kaart met een positief signaal. de sterkste lijn bij een bridgeclub. een bod dat partner

Nadere informatie

Les 6. Tempo Timing. N W O Z leider. vormgeving: Ton Walbeek. wie het eerst slagen ontwikkelt?

Les 6. Tempo Timing. N W O Z leider. vormgeving: Ton Walbeek. wie het eerst slagen ontwikkelt? Les 6 Tempo Timing leider vormgeving: Ton albeek wie het eerst slagen ontwikkelt? H H B 10 4 B 10 4 A H B 7 2 est oord ost uid 1 Dbl 3 4 /A Huiswerk Les 5 V 8 6 5 A 8 7 6 2 V 5 3 2 est komt uit met 9 1.

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Spel 1 A V 2 B 9 5 4 3 V 7 3 2 A H 3 A H 4 West start tegen jouw mooie 3SA-contract met 6. Hoe probeer je jouw contract te maken? Ik geef een overpeinzing.

Nadere informatie

5. Het speelplan in troef. Speelplan SA vs troef (1) 3 een verliezer wegwerken. Stap 1 SA-contract. Stap 1 troef-contract.

5. Het speelplan in troef. Speelplan SA vs troef (1) 3 een verliezer wegwerken. Stap 1 SA-contract. Stap 1 troef-contract. biedsituaties A B 5. Het speelplan in???? Bieden? Ja nee Partner heeft + Alleen met 8/9 pt Speelplan SA vs () Stap SA- Stap - a de uitkomst: Eerst nadenken : Het Speelplan bekijk dummy, ga biedverloop

Nadere informatie

Blackwood conventie. Naar slem hoofdstuk 10 les 10. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Blackwood conventie. Naar slem hoofdstuk 10 les 10. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Blackwood conventie. aar slem hoofdstuk 10 les 10 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Klein slem: Wat is slem? 12 slagen Benodigde punten: ongeveer 33 Groot slem: 13 slagen Benodigde

Nadere informatie

Het spelen van deze conventie vereist wel dat je begrijpt wanneer partner een distributiesignaal of wanneer hij de SMIT Echo geeft.

Het spelen van deze conventie vereist wel dat je begrijpt wanneer partner een distributiesignaal of wanneer hij de SMIT Echo geeft. Signaleren. In het tegenspel is het uitermate belangrijk om met partner informatie uit te wisselen zodat hij zich een beeld kan gaan vormen van hoe tegengespeelt moet worden. Zonder informatie kan hij

Nadere informatie

Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud

Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud Auteur: Barth Bakker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De kaarten 3. Bieden 4. Het openingsbod 5. Het contract 6. Puntentelling 7. Bijbod 8. Limietbod

Nadere informatie

Vaste regel tegen een troefcontract: nooit onder een aas uitkomen! We gaan in dit nummer op zoek naar nog meer destructief gereedschap

Vaste regel tegen een troefcontract: nooit onder een aas uitkomen! We gaan in dit nummer op zoek naar nog meer destructief gereedschap Bridge Service Nummer 559, 27 maart 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1

Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1 Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1 Kerndoelen De cursist kan vertellen - welke redenen er zijn om een volgbod te doen - aan welke voorwaarden een volgbod moet voldoen - wat de

Nadere informatie

Wie een fout maakt, wordt ingegooid

Wie een fout maakt, wordt ingegooid Wie een fout maakt, wordt ingegooid Fraai afspel tijdens het ING Bank Topcircuit dankzij tegenspelfoutjes. Dat klinkt gek maar dat is het niet. Toppers zien elk foutje van hun collega s. En straffen het

Nadere informatie

Les 3. Uitgekiend uitkomen. vormgeving: Ton Walbeek

Les 3. Uitgekiend uitkomen. vormgeving: Ton Walbeek Les 3 Uitgekiend uitkomen vormgeving: Ton Walbeek Doel uitkomst Doel De eerste klap Informatie Partner, ik heb ook Welke uitkomst (1) Zuid: 3SA In welke kleur slagen voor OW Harten Uitkomst West? 2 Resultaat?

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken eekbulletin BC Klaverslag, nr. 38 (1 januari 01) Chris Frowein De de avond van PC3 was gisteren aan de orde. Vele prachtige, maar ook moeilijke spellen kwamen

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Wat is een dogma? Een dogma is volgens de woordenboeken een regel die als onbetwist wordt beschouwd. Kent de bridgewereld ook dogma s? Dat moet de

Nadere informatie

Ridders van de vierkante tafel...

Ridders van de vierkante tafel... Ridders van de vierkante tafel... de Vos Half maart 2016: bijna Pasen. Al is het buiten nog koud, de lente probeert voorzichtig aan te beginnen. Bij BCO was het een paren- avond: geen Ruitenboer, dus geen

Nadere informatie

5. Het speelplan in troef. Speelplan SA vs troef (1) 3 een verliezer wegwerken. Stap 1 SA-contract. Stap 1 troef-contract.

5. Het speelplan in troef. Speelplan SA vs troef (1) 3 een verliezer wegwerken. Stap 1 SA-contract. Stap 1 troef-contract. biedsituaties A B 5. Het speelplan in???? Bieden? Ja nee Partner heeft + Alleen met 8/9 pt Speelplan SA vs () Stap SA- Stap - a de uitkomst: Eerst nadenken : Het Speelplan bekijk dummy, ga biedverloop

Nadere informatie

Het vorige nummer ging over het speelplan maken voor een SA-contract. In dit nummer leggen we een fundament voor het maken van troefcontracten.

Het vorige nummer ging over het speelplan maken voor een SA-contract. In dit nummer leggen we een fundament voor het maken van troefcontracten. Bridge Service 30 januari 2014 Special Troefcontracten-Speelplan Bewaar- en herhaalnummer! Het vorige nummer ging over het speelplan maken voor een SA-contract. In dit nummer leggen we een fundament voor

Nadere informatie

Les 5. Huiswerkopgave les 4. Je mag maar 1 verliezen. Communicatie N W O Z leider H 8 4 V V N Z

Les 5. Huiswerkopgave les 4. Je mag maar 1 verliezen. Communicatie N W O Z leider H 8 4 V V N Z Huiswerkopgave les 4 7 H 8 4 V 4 9 8 6 V 8 7 2 A V 10 7 5 A 5 A 5 4 14 West oord Oost uid 1 1 dbl * 2 4 a,p. * : negatief doublet West oord Oost uid V 6 7 B 8 A 5 2 9 H 10 2 4 6 A 9 H B vormgeving: Ton

Nadere informatie

Wat moeten we doen als we sterk zijn, maar geen natuurlijk bod tot onze beschikking hebben? Laten we eerst eens naar de volgende problemen kijken.

Wat moeten we doen als we sterk zijn, maar geen natuurlijk bod tot onze beschikking hebben? Laten we eerst eens naar de volgende problemen kijken. Bridgewijzer BLAU 2 De vierde kleur 1. Probleem at moeten we doen als we sterk zijn, maar geen natuurlijk bod tot onze beschikking hebben? Laten we eerst eens naar de volgende problemen kijken. est ost???

Nadere informatie

Bridge Service. Bridge Service, Bridge Training januari 2014, 1

Bridge Service. Bridge Service, Bridge Training januari 2014, 1 Bridge Service Bridge Service, Bridge Training 550 23 januari 2014, rob.stravers@upcmail.nl 1 Speeltechniek SA-contracten We beginnen met de aanpak die elke leider van een SA-contract direct na de uitkomst

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken eekbulletin BC Klaverslag, nr. 22 (13 augustus 2013) Chris Frowein eer terug in De Haen waagden 15 paren zich aan omerdrive nr. 11. Langzaam neemt de deelname

Nadere informatie

Reverse bieden. 1. Voorbeelden van sterke herbiedingen

Reverse bieden. 1. Voorbeelden van sterke herbiedingen Reverse bieden Tot de belangrijkste biedingen in het bridge behoren het tweede bod van de openaar en het tweede bod van de antwoordende hand. Hiermee worden zowel de verdeling als de kracht van de hand

Nadere informatie

Maart, roert weer zijn staart

Maart, roert weer zijn staart Maart, roert weer zijn staart de Vos De laatste dag van het eerste kwartaal was weer een vrijdag, dus werd er gewoon gekaart bij BCO. Ik speelde weer eens een keer met ienke. e was een week eerder geblesseerd

Nadere informatie

Starten en signaleren

Starten en signaleren Starten en signaleren Disclaimer Starten en signaleren is geen exacte wetenschap Algemene regels zijn mooi, maar alle regels hebben ook weer uitzonderingen Mijn mening is ook maar mijn mening Starten:

Nadere informatie

Signaleren kun je in verschillende situaties doen, en op verschillende manieren

Signaleren kun je in verschillende situaties doen, en op verschillende manieren Signaleren. Signaleren is dmv het bijspelen van een kaart je partner iets vertellen over jouw bezit in díe kleur óf in een ándere kleur Signaleren doe je dus niet door middel van lichaamstaal: kaart snel

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Bulletin BC Klaverslag, nr. 141 (14 maart 2017) Chris Frowein Nu het voorjaar echt is aangebroken worden ook de spellen wat vrolijker. Maar aan af- en tegenspel

Nadere informatie

Spel 28 W/NZ Noord Oost Zuid West HB V Spel 1 N/niemand Noord Oost Zuid West VB6 8 AVB97 V863 H5 V8632 A A1083 HVB52 8 H92

Spel 28 W/NZ Noord Oost Zuid West HB V Spel 1 N/niemand Noord Oost Zuid West VB6 8 AVB97 V863 H5 V8632 A A1083 HVB52 8 H92 Spel 28 W/NZ Noord Oost Zuid West HB V1097532 dbl V7 3 3 dbl H5 V8632 A84 86 1093 A954 H6 AB93 862 107 B H10542 AVB74 N is te sterk voor een zwakke tweeopening. Z doubleert op grond van het puntenaantal.

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Voor welke vier eerste biedingen kies je met de gegeven zuidhand? Spel West Noord Oost Zuid Zuidhand 1 -- 1 pas?? 4 2 V B 6 5 H 9 8 4 3 2 -- 1 pas??

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers 5-kaart-hoog

Voor de minder ervaren spelers 5-kaart-hoog Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers 5-kaart-hoog Omdat de nieuwe lichting bridgers wordt geprogrammeerd met 5-kaart hoog, zullen we in de komende Trainingen daarop inhaken. Speel je

Nadere informatie

DOCENTEN HANDLEIDING FLITSEND SPELEN (12 LESSEN)

DOCENTEN HANDLEIDING FLITSEND SPELEN (12 LESSEN) DOCENTEN HANDLEIDING FLITSEND SPELEN (12 LESSEN) VOORWOORD Wie begint met bridgen ontkomt niet aan het leren van een biedsysteem. Dat is vergelijkbaar met het leren van een nieuwe taal en krijgt derhalve

Nadere informatie

De herbieding van de antwoordende hand

De herbieding van de antwoordende hand De herbieding van de antwoordende hand Als uw partner heeft geopend met één in een kleur, u een bijbod heeft gegeven en uw partner zijn herbieding heeft gedaan, heeft u meestal een goed beeld van het spel.

Nadere informatie

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Herhaling SA openingen 15-17 punten: 1NT (18-19 punten: 1-1 - 2NT) 20-22 punten: 2NT 23-24

Nadere informatie

Negatief doublet. 1. Voorgeschiedenis. 2. Negatief Doublet

Negatief doublet. 1. Voorgeschiedenis. 2. Negatief Doublet egatief doublet 1. Voorgeschiedenis In één van de eerste cursussen hebt u geleerd dat uw bieden verstoord kan worden door het tegenbieden. Meestal werd dat geïllustreerd met de volgende oosthand: est oord

Nadere informatie

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973.

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973. Uitkomen en signaleren Algemeen Ongeveer de helft van alle spellen speelt de tegenstander het spel. Omdat u van de andere helft weer de helft dummy bent, zult u in uw bridgeleven veel meer spellen tegen

Nadere informatie

H V B 10 8 V B 6 4 Z A B 3 A 9 2 V B Biedverloop: NOORD OOST ZUID WEST 1Sch Pas 3Sch Pas 4Sch Pas Pas Pas

H V B 10 8 V B 6 4 Z A B 3 A 9 2 V B Biedverloop: NOORD OOST ZUID WEST 1Sch Pas 3Sch Pas 4Sch Pas Pas Pas Spel 1: N/- H V 10 5 4 6 10 9 8 7 A H 2 9 8 2 N 7 6 7 5 4 3 H V B 10 8 H 2 W O A 6 3 V 10 8 7 B 6 4 A B 3 A 9 2 V B 5 4 9 5 3 NOORD OOST UID WEST 1Sch 3Sch 4Sch Het lijkt lekker om in de 2 de slag een

Nadere informatie

Als Oost 3 opent moet je natuurlijk al ernstig rekening houden met een groot kans op een scheef zitsel.

Als Oost 3 opent moet je natuurlijk al ernstig rekening houden met een groot kans op een scheef zitsel. Als Oost 3 opent moet je natuurlijk al ernstig rekening houden met een groot kans op een scheef zitsel. Met 15 hp zal Zuid wel een informatiedoublet geven. Noord zit met twee boeren in zijn maag; vaak

Nadere informatie

1. West Oost 2. West Oost In beide biedverlopen heeft West 2 kleuren: klaveren en harten

1. West Oost 2. West Oost In beide biedverlopen heeft West 2 kleuren: klaveren en harten Reverse bieden Iedereen heeft zijn mede-bridgers wel eens horen praten over een reverse zonder te begrijpen wat daar precies mee bedoeld wordt. Letterlijk betekent reverse : omgekeerd. Het gaat dus over

Nadere informatie

Tegenspelen = Samenwerken

Tegenspelen = Samenwerken Samenvatting les 8 Volgbiedingen (kleur) Enkelvoudig (dus zonder sprong): Minimaal goede 5-kaart (regel van 7?: AVxxx) Op 1-niveau: ca 7-15 punten Op 2-niveau: ca 10-15 punten Sprongvolgbiedingen: wak

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Bulletin BC Klaverslag, nr. 134 (10 januari 2017) Chris Frowein Veel mooie spellen weer gisteravond, die veel beoordelingsvermogen en creativiteit vereisten.

Nadere informatie

Bridge in een flits II (vervolgcursus)

Bridge in een flits II (vervolgcursus) Flits 2 Bridge in een flits II (vervolgcursus) 10 donderdagavonden 19.30- ca 22.15 Docent : Maurice Peereboom mpeereboom@gmail.com Peersite.weebly.com BIC: peer57 (docent): Klas 293 Correcties boekje Blz.

Nadere informatie

Uitgiftekantoor: LIER 1

Uitgiftekantoor: LIER 1 Uitgiftekantoor: LIER 1 Achterklap r. 1/9 Bridgeclub Lier!#" $"&%(')+*,,%/./. 01 2 3(! " 4("5"56 )) 27272 8:9&8:8; 3(#)=(!?@+8: =(!$AB8:9&8:8; 3( Uitslagen BC Lier tijdens de negende speeldag Kort Verslag:

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken eekbulletin BC Klaverslag, nr. 2 (1 oktober 2013) Chris Frowein Het was me het bridgeweekeindje wel. Het begon op vrijdagavond met het gezellige etentje dat

Nadere informatie

Spellen Bridgeclinic KiKa-drive Gouda 13 oktober 2012 Enri Leufkens

Spellen Bridgeclinic KiKa-drive Gouda 13 oktober 2012 Enri Leufkens 1 N / Niemand B B732 pas 1 pas 1082 2 dbl 3 pas V1082 AHB32 A9765 4 a.p. 986 AV1054 H9743 V 7 H43 109 H AB65 V8654 Zuid komt uit met 4, die Noord neemt met de H. Noord switcht naar B. Zuid maakt H en speelt

Nadere informatie

Wat is er zo leuk aan viertallen?

Wat is er zo leuk aan viertallen? Wat is er zo leuk aan viertallen? Viertallen is een teamsport. Natuurlijk is paren ook een teamsport (want je speelt met een partner), maar viertallen speel je met een team van 4 spelers. Je speelt tegen

Nadere informatie

Er zijn tientallen signalerings-methoden, waarvan we de belangrijkste nu zullen laten volgen.

Er zijn tientallen signalerings-methoden, waarvan we de belangrijkste nu zullen laten volgen. Signaleren Frans Schiereck Een overschat onderdeel van het bridgen. Gezond verstand gaat altijd boven het toevallig loslaten van 3. Er zijn heel wat paren van lage speelklasse die een uitgebreid arsenaal

Nadere informatie

Kleine foutjes, grote gevolgen

Kleine foutjes, grote gevolgen Kleine foutjes, grote gevolgen door Tim Rasser Voor het verslag van de clubavond zoek ik doorgaans de spellen uit, waarin mijn partner en ik het slechtst scoorden. Die zijn vaak voor mij het meest leerzaam

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 604, 19 maart 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Ook de Nederlandse top worstelt tijdens de eerste voorronde van het Melchemie Topcircuit met de vraag: dekken of duiken.

Ook de Nederlandse top worstelt tijdens de eerste voorronde van het Melchemie Topcircuit met de vraag: dekken of duiken. Dekken of duiken Ook de Nederlandse top worstelt tijdens de eerste voorronde van het Melchemie Topcircuit met de vraag: dekken of duiken. Moet u in het tegenspel een voorgespeelde honneur dekken of niet?

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Weekbulletin BC Klaverslag, nr. 81 (3 maart 2015) Chris Frowein

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Weekbulletin BC Klaverslag, nr. 81 (3 maart 2015) Chris Frowein Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken eekbulletin BC Klaverslag, nr. 81 (3 maart 201) Chris Frowein Met iets meer paren gelukkig dan vorige week speelden we gisteravond de 3 de avond van de de PC.

Nadere informatie

IBG Partner Bedankt. - Regel van 20: open constructief als het aantal punten plus het aantal kaarten in je twee langste kleuren minimaal 20 is

IBG Partner Bedankt. - Regel van 20: open constructief als het aantal punten plus het aantal kaarten in je twee langste kleuren minimaal 20 is Het Briefje Bijdrage van Peter Hasperhoven Friday, 5 May 2006 Gewijzigd op Sunday, 17 May 2009 Laatste wijzigingen Inhoud - Constructieve openingen - Defensieve openingen - Competetief bieden - Slembiedingen

Nadere informatie

Beveren, 14 mei 2006 KAARTVERDELINGEN. Voorzien van korte commentaar. De hier weergegeven biedingen steunen op het biedsysteem

Beveren, 14 mei 2006 KAARTVERDELINGEN. Voorzien van korte commentaar. De hier weergegeven biedingen steunen op het biedsysteem Beveren, 14 mei 2006 KAARTVERDELINGEN Voorzien van korte commentaar De hier weergegeven biedingen steunen op het biedsysteem "ACOL" Dit kan bestudeerd worden in de leerboeken die door de VLAAMSE BRIDGE

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd.

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Op het antwoordformulier dient u uw gegevens zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

BEGINNERSTEST BIEDEN

BEGINNERSTEST BIEDEN BEGINNERSTEST BIEDEN beginnerstest Pagina 1 BIEDEN ANTWOORDEN Spellen 1 a b c d H V 5 3 2 H B 3 4 3 7 6 A B 7 6 3 2 A 5 4 7 6 H 7 6 A H 5 4 H V B 8 A H 10 7 6 5 2 7 A V 5 4 H 5 4 3 B 4 Voor welke opening

Nadere informatie

Les 9. Samenwerken derde man signaleren. vormgeving: Ton Walbeek

Les 9. Samenwerken derde man signaleren. vormgeving: Ton Walbeek Les 9 Samenwerken derde man signaleren vormgeving: Ton albeek Derde man (1) est komt uit met 4 : 3SA 8 6 at belooft est? plaatje dummy 6 A T 4 7 5 4 H B 2 at speelt ost? H V 39 3 elke kaart moet ost vervolgen?

Nadere informatie

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken

Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken Ik kon het op een Klaverslagje niet bekijken eekbulletin BC Klaverslag, nr. 58 (2 september 2014) Chris Frowein Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Gisteravond even topintegraal inspelen met 29 paren,

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Voor de minder ervaren spelers Spel 1 H V 2 5 4 3 2 A 3 2 A H 7 6 5 B 3 A H 6 V B 4 Tegen jouw 4 -contract start west met V. Hoe probeer je je contract te maken? Ofwel: hoe probeer je het aantal mogelijke

Nadere informatie

Bridge in een flits II (vervolgcursus)

Bridge in een flits II (vervolgcursus) Flits 2 Bridge in een flits II (vervolgcursus) 10 maandagavonden 19.30- ca 22.15 Docent : Maurice Peereboom mpeereboom@gmail.com Peersite.weebly.com BIC: peer57 (docent): Klas 315 ieuwe boeken Bridgeleerboek

Nadere informatie

De strijd om de deelscore

De strijd om de deelscore De strijd om de deelscore In het moderne bridge biedt iedereen er lustig op los. Een goede speler zal proberen continu zand in biedmachine van de tegenpartij te strooien, maar zal tegelijkertijd oppassen

Nadere informatie

Troef werkplan hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Troef werkplan hoofdstuk 5 les 5. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Troef werkplan hoofdstuk 5 les 5 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 SA werkplan toepassen Dummy H V 7 6 9 6 5 B 8 V B 7 3 Leider A B T 8 V 8 A 7 A H T 5 4 Contract: 4 Vaste slagen:

Nadere informatie

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol)

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol) Flits 1 1983 Docent: Maurice Peereboom mpeereboom@gmail.com 015 2562291 1966 : Eigen materiaal (Acol) Ca 1975: Van Start tot Finish (Sint & Schipperheijn) Bridge in een flits Ca 1995: Berry estra (leer

Nadere informatie

Volgbiedingen. 1. Een volgbod in een kleur zonder sprong

Volgbiedingen. 1. Een volgbod in een kleur zonder sprong Volgbiedingen De partij die de bieding opent, heeft meestal een kleine voorsprong op de tegenpartij. De partner van de openaar beschikt direct over gerichte informatie. Bovendien neemt een opening, hoe

Nadere informatie

Wedstrijdbridge: Paren Viertallen. Butler

Wedstrijdbridge: Paren Viertallen. Butler Wedstrijdbridge: Paren Viertallen Butler Waar het over gaat: De Telling De Strategie: Spelbespreking Samenvatting : Aanwijzingen Oefening: 12 spellen Paren: wedstrijd tussen teams van 2 personen Viertallen

Nadere informatie