2016D04757 LIJST VAN VRAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2016D04757 LIJST VAN VRAGEN"

Transcriptie

1 2016D04757 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Aanvullende artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. De voorzitter van de commissie, Eijsink De griffier van de commissie, Van Toor nds-tk-2016d

2 1 Kunt u per land aangeven hoeveel bombardementen de Arabische landen in de coalitie, te weten Saoedi-Arabië, Jordanië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, tot nu toe hebben uitgevoerd? 2 Hoeveel (precisie)bommen heeft Nederland tot nu toe afgevuurd? 3 Hoeveel vluchten heeft Nederland tot nu toe uitgevoerd? 4 Waarom is er nog steeds geen besluit genomen over de inzet van Forward Air Controllers, terwijl de CDS al in november 2014 de militair-operationele meerwaarde hiervan aangaf? ( Middendorp_ bepleit_grondtroepen_in_irak.html) Is inzet van FAC ers nog steeds niet uitgesloten? 5 Waarom geeft het kabinet zonder caveats politieke steun aan het optreden van de anti-isis coalitie in Syrië, maar legt het wel caveats op bij eigen militaire inzet in diezelfde coalitie? Waarom hanteert u een dubbele standaard? 6 Hoeveel mensen wonen, naar schatting, in gebied in handen van IS in Irak en in Syrië? 7 Kunt u een overzicht geven van de maatregelen die in Golflanden zijn genomen tegen financiering van IS en Al Nusra en andere Al Qaida achtige organisaties in Irak en Syrië en kunt u aangeven wat hiervan het resultaat is? 8 Hoeveel personen hebben Saudi-Arabië en Qatar op sanctielijsten geplaatst vanwege steun aan IS en Al Nusra en andere Al Qaida achtige organisaties in Irak en Syrië? 9 Is het juist dat IS beschikt over trainingskampen o.i.d. in een of meer Balkanlanden? Wordt hiertegen opgetreden? 10 Zijn u aanwijzingen bekend dat coalitielanden wapens hebben geleverd aan gewapende groepen in Syrië? Kunt u uw antwoord toelichten? 11 Kunt u bevestigen dat Amerikaanse militairen of special forces een vliegveld in Syrië hebben ingenomen? 12 Is het waar dat door Duitsland aan de Koerdische Autonome Regio (KAR) geleverde wapens zijn doorverkocht? Zo ja, aan wie? Is dit ook gebeurd met andere wapens? 13 In hoeverre staan sjiitische milities effectief onder controle van de centrale autoriteiten in Irak? 14 Kunt u bevestigen dat sjiitische militieleden vorige maand in Muqdadiyah soennitische burgers hebben gedood? Wat is hier precies gebeurd en hoe treedt Bagdad hiertegen op? 15 Wanneer verwacht u dat IS verslagen zal zijn? 16 Waarom zijn Syrische Koerden niet uitgenodigd voor gesprekken in Genève? 17 Ziet u mogelijkheden voor voedseldroppings in Syrië dan wel Irak? 18 Hoeveel gebied heeft het Assad-regime heroverd sinds de start van de Russische bombardementen in september vorig jaar? 19 Voert Turkije aanvallen uit doelen in Koerdisch gebied in Syrië? Hoe omvangrijk is dit? 20 Hoe is de verhouding tussen de Iraaks Koerdische partijen KDP en PUK op dit moment? 21 Hoe wordt wapensteun aan de Koerden verdeeld over Peshmerga s van de KDP en de PUK? 22 Hoe wordt het geschil rond de zittingstermijn van president Barzani opgelost? 23 Hoe concreet zijn de plannen van de Koerdische Regionale regering om een referendum te houden over onafhankelijkheid? 24 Is het juist dat het door Koerden op IS heroverd gebied vooral betwist gebied (art 140) betreft? 25 Zijn Koerdische militairen bereid om buiten Koerdisch of betwist gebied op te treden? 2

3 26 Worden soennitische stammen bewapend en betrokken bij de strijd tegen IS? 27 Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa dat ISIS zich schuldig maakt aan genocide Wat is uw oordeel over de aangenomen resolutie? Acht u de Genocide-conventie van toepassing ten aanzien van ISIS? 28 Deelt u de opvatting dat het uitschakelen van strategische locaties in de aanvoerlijnen naar Irak «dweilen met de kraan open» is, zo lang Turkije de grens wagenwijd openzetten voor grote aantallen ISIS-terroristen naar Irak en Syrië? 29 Hoeveel buitenlandse jihadisten naar er het afgelopen jaar naar schatting naar Syrië en Irak afgereisd? Klopt het dat het aantal jihadisten dat binnenstroomt ongeveer gelijke tred houdt met de aantallen die uitgeschakeld worden? 30 Klopt het dat Nederland met dit kabinetsbesluit nog steeds geen enkele extra militair ter beschikking stelt in de strijd tegen ISIS, maar slechts mogelijkheden daartoe onderzoekt? Vindt u dit niet wat mager? 31 Waarom wordt er in de hele artikel 100-brief niet of nauwelijks over de (dubbel)rol van Turkije gesproken? Bent u bereid dit alsnog te doen? 32 Kunt u bevestigen dat voor Nederlandse vliegers die in actie komen boven Syrië dezelfde regels gelden als die voor onze bondgenoten? Anders geformuleerd: mogen Nederlandse F-16 s boven Syrië precies hetzelfde als jachtvliegtuigen van onze bondgenoten in de coalitie? 33 Behoort het bombarderen van olievelden/olieopslagplaatsen en gelddepots van ISIS in Syrië door Nederlandse F-16 s tot de mogelijkheden? Zo nee, waarom niet? 34 Schenden onze bondgenoten bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk de Verenigde Staten en Frankrijk het humanitair oorlogsrecht op het moment dat ze oliekonvooien, raffinaderijen of gelddepots bestoken? Hoe maken zij de afweging tussen de voordelen die uitschakeling van die doelen oplevert en de mogelijke nadelen van collateral damage? 35 Kunt u meer vertellen over de luchtverdediging in Syrië? Speelt moderne Russische afweer daarbij een doorslaggevende rol? Hoe zit dat in de gebieden waar Nederland vooral actief zal zijn? En hoe groot is de dreiging die uitgaat van ISIS op dit terrein? Kortom, kunt u de risico s schetsen die Nederlandse F-16 vliegers lopen boven Syrië? 36 Wie bombarderen er nu boven Syrië? Kunt u bovendien aangeven met welke frequentie ongeveer? 37 Wat is het meest westelijke gebied in Syrië waar de coalitie heeft gebombardeerd? 38 Is er een duidelijke grens aan te geven tot waar Nederlandse F-16 s mogen bombarderen in Syrië? Zo ja, waar ligt die grens? Zo nee, hoe wordt dan bepaald boven welke gebieden in afzonderlijke gevallen wel of niet gebombardeerd mag worden? 39 Is de search & rescue van eventueel neergestorte Nederlandse piloten boven Syrië voldoende geborgd binnen de missie? Kan worden gegarandeerd dat S&R inzet altijd volgt op een incident? 40 Klopt het dat de VS Nederland ook verzocht hebben om special forces in te zetten? Zo ja, wat is uw reactie daarop? 3

4 41 Waarom heeft het kabinet op 29 januari jl. wel een besluit genomen over intensivering van de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië, maar nog niet over inzet in de Sahel, die eerder wel genoemd werd in de notificatiebrief van 11 december jl? Waarom kunt u meer dan twee maanden na de aanslagen in Parijs nog steeds geen antwoord geven om een verzoek van Frankrijk op basis van de EU-solidariteitsclausule? 42 Is er nieuw of aanvullend inzicht in de wijze waarop ISIS is georganiseerd ten opzicht van de situatie ten tijde van de eerst artikel 100 brief over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen IS dd 24 september 2014? 43 De VN resolutie 2254 incorporeert twee elementen: een vredesproces met een tijdschema alsmede het uitschakelen van safe havens van ISIS in Syrië. Zijn de safe havens van ISIS in Syrië inmiddels beperkt tot alleen Oost-Syrië en/of is de uitvoer van explosieven als boobytraps en IED s, alsook van wapens, geld, voertuigen en strijders door ISIS inmiddels beperkt tot alleen Oost-Syrië? 44 Hoeveel procent van het eerder veroverde terrein heeft IS in Irak en in Syrië verloren? 45 Kunt u aangeven of de verzoeken van de Franse regering op grond van artikel 42.7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie van 23 november jl. en het verzoek van de Amerikaanse regering van 2 december jl. aan de Nederlandse regering om de Nederlandse militaire bijdrage op te schalen, gepaard zijn gegaan met uitingen en/of vragen over de belangen, de deelname en/of de betrokkenheid van Nederland op het gebied van andere vormen van internationale samenwerking of betrokkenheid van Nederland? 46 Kunt u aangeven hoe stabilisatie en veiligheid in Oost-Syrië bereikt kunnen worden met Nederlandse bommen? Wat is hierbij de afweging en de onderbouwing? 47 Heeft het militair aanpakken van ISIS in Syrië wel of geen gevolgen voor het diplomatieke en politieke spoor? 48 Acht u het, om IS in Irak te verslaan, noodzakelijk dat IS in Syrië wordt verslagen? 49 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de olie- en budgetdeal tussen de Iraakse regering en de Koerdische Autonome Regio (KAR)? 50 Acht u, omdat u stelt dat er geen volkenrechtelijke grondslag is om militair in te grijpen in de burgeroorlog tussen Assad en de oppositie, wapenleveranties aan oppositie tegen Assad illegaal? Zo nee, op welke juridische basis zijn wapenleveranties toegestaan? 51 Welke inspanningen levert het kabinet om ook de Syrische Koerden, christenen en andere minderheden te betrekken bij het politieke proces in Geneve? In hoeverre levert de afwezigheid van deze groepen een gevaar op voor dit politieke proces? 52 Kunt u concreet aangeven waarom er geen sprake is van een volkenrechtelijke grondslag om in te grijpen in de burgeroorlog tussen Assad en de oppositie? Hoe verschilt dit exact met de volkenrechtelijke grondslag voor het militair ingrijpen tegen ISIS in Syrië? 53 Kunt u concreet schetsen hoe de twee in de brief beschreven sporen, het diplomatieke spoor voor de burgeroorlog in Syrië en het militaire spoor voor de strijd tegen ISIS in Syrië, elkaar mogelijk zouden kunnen beïnvloeden in de toekomst? Kunt u aangeven of er mogelijke scenario s zijn waarin deze twee sporen elkaar op een contraproductieve wijze zouden kunnen beïnvloeden? 54 Kan worden uitgelegd wie «alle» spelers zijn? 4

5 55 Welke voortgang is er geboekt in de besprekingen tussen de Syrische regering en oppositiegroepen in Genève? 56 Kunt u toelichten in welke mate IS voet aan de grond heeft gekregen in andere landen dan Irak en Syrië? 57 Waarom stelt u dat de coalitie «inmiddels is overgegaan naar een volgende, tweede fase in het militaire campagneplan. In deze fase richt de coalitie zich ook op het aanpakken van de aanvoerlijnen van ISIS die voor een belangrijk deel in het oosten van Syrië zijn geconcentreerd»? De anti-isis coalitie onder leiding van de VS bombardeerde toch al veel langer ISIS in Syrië? 58 Hoe wordt in diplomatieke circuit ervaren dat Nederland in de brief al vooruitloopt op de uitkomst van de onderhandelingen die wij zelf actief ondersteunen? 59 Acht u het realistisch dat VN-resolutie 2254 over de politieke transitie in Syrië en het ingezette traject van besprekingen tussen de regering Assad en de oppositie als resultaat zullen hebben dat er een oplossing wordt gevonden waarin Assad en zijn regime afstand zullen doen van de macht? 60 Acht u het realistisch dat VN-resolutie 2254 over de politieke transitie in Syrië en het ingezette traject van besprekingen tussen de regering Assad en de oppositie als resultaat zullen hebben dat de regering van Assad in een internationaal proces verantwoording aflegt voor de begane misdaden? 61 Is het bekend hoeveel burgerslachtoffers ISIS maakt vanuit Oost-Syrië? 62 Wat zijn preventie-en repressieactiviteiten precies? En hoe zien deze activiteiten er uit? 63 Welke landen nemen deel aan de bombardementen van de coalitie boven Syrië? 64 Welk deel van de missies van de coalitie vindt plaats boven Syrië en welk deel boven Irak? 65 Welk deel van de Amerikaanse missies vindt plaats boven Syrië en welk deel boven Irak? 66 Houdt u er rekening mee dat de Westerse bombardementen op ISIS juist de aantrekkingskracht van de organisatie vergroten? 67 U stelt dat verzwakking van ISIS in het belang is van het politieke spoor. Waarom heeft u dan zo lang geaarzeld met ingrijpen in Syrië, ook lang nadat het kabinet zelf een rechtsgrond aanwezig achtte? 68 Kunt u aangeven hoe u de grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS die zich buiten Syrië bevinden aanpakt? Kunt u hierbij specifiek ingaan op olie-inkomsten van en wapentoevoer naar ISIS? En op de verantwoordelijkheid die landen en bedrijven hierbij hebben? 69 Hoe en op basis van welke informatie kan voorkomen worden dat de inzet van de Nederlandse F-16 s ten goede komen aan het Assad-regime? 70 Steunt Nederland, naast de Free Syrian Army, ook andere gematigde groeperingen in Syrië? Zo ja, welke? 71 Uit welke groepen bestaan de in de Riyad-groep verenigde Syrische oppositiegroeperingen? 72 Welke van de in de Riyad-groep verenigde Syrische oppositiegroeperingen zijn radicaal jihadistisch? 73 Hoeveel Iraakse strijdkrachten, inclusief Peshmerga, zijn er in totaal getraind door de coalitie onder leiding van de VS? 74 Heeft het Assad-regime baat bij het verzwakken van IS? 75 Hoeveel burgerdoden zijn het gevolg van militair optreden door de coalitie onder leiding van de VS in Irak en in Syrië? 76 Hoeveel burgerdoden zijn het gevolg van militair optreden door Nederland in Irak? 5

6 77 Heeft u aanwijzingen voor Nederlandse betrokkenheid bij burgerdoden in Irak? 78 Wordt steevast onderzoek gedaan in het geval er aanwijzingen zijn dat burgers zijn omgekomen door aanvallen van Nederlandse F-16 s? In hoeverre is dergelijk onderzoek mogelijk? 79 Aan welke gematigde gewapende Syrische oppositiegroepen zal de additionele steun ter waarde van 10 miljoen euro worden geleverd en waaruit bestaat deze steun? 80 Wat is tot nog toe het resultaat van de informele dialogen (track II)? 81 Is er een afspraak met België of de coalitie om de missie na juli 2017 weer voort te zetten? 82 Indien militaire acties niet ten goede mogen komen van het Assad-regime, aan welke partijen mogen de acties dan wel ten goede komen en sluit dit bijvoorbeeld al Nusra wel of niet uit? 83 Is het juist dat het Assad-regime minder bombardementen uitvoert boven gebieden onder controle van ISIS dan in gebieden onder controle van de gematigde oppositie? Indien dat het geval is, kan en gaat de coalitie dan voorkomen dat het Assad regime zijn bombardementen opvoert in gebieden die zullen worden veroverd op ISIS met alle gevolgen voor de burgerbevolking vandien? 84 Kunt u in detail aangeven hoe de strenge toets eruit ziet op basis waarvan besloten kan worden om het bombarderen van dichtbevolkte gebieden te vermijden? 85 Zijn bombardementen van bevolkte gebieden niet per definitie in strijd met de beginselen van proportionaliteit, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid? Waarom sluit de regering bombardementen van dichtbevolkte gebieden niet te allen tijde uit? 86 Wat bedoelt u met «versterkte aandacht» voor de «Adressing Root Causes for Conflict» tender? 87 Welke Syrische vrouwen gaat u steunen en welk resultaat verwacht u daarmee te bereiken? 88 Hoe ziet u «steun ter waarde van 5 miljoen euro voor de medische capaciteiten van gematigde Syrische gewapende oppositiegroepen en hun vermogen om (mensen)smokkel en de invloed van extremisten tegen te gaan» voor zich? Kunt u dit nader toelichten? 89 Hoe zal de tijdens de Syrië-conferentie op 4 februari a.s. in Londen toegezegde 75 miljoen euro humanitaire hulp aan de Syrië-regio worden besteed? Bent u ook bereid een specifiek hulpprogramma voor bedreigde christenen op te zetten? Zo nee, waarom niet? 90 Kunt u specifieker benoemen welke groeperingen worden geschaard onder de noemer gematigde gewapende groeperingen? Welke gematigde gewapende groeperingen steunt Nederland momenteel en waar zitten die in Syrië? 91 Kunt u concreet aangeven hoe hard gemaakt kan worden dat de voorgenomen acties van Nederlandse F-16 s niet ten goede komen aan het Assad-regime? Wat is hierbij precies de afweging en de procedure? 92 Kunt u concreet aangeven wat u verstaat onder «versterkte aandacht voor Syrië» als het gaat om de Adressing Root Causes for Conflict tender? 93 Het kabinet zal bij de Voorjaarsnota middelen reserveren voor additionele investeringen om vluchtelingen in de regio Syrië (Turkije, Libanon en Jordanië) meer perspectief te bieden. Komt dit bedrag aan Turkije bovenop de 3 mld. die door de EU aan Turkije in het kader van het oplossen van de migratiecrisis beloofd zijn? 94 Op welke manier wordt de integratie van het militaire spoor en de civiele sporen op initiatief van Nederland verder uitgewerkt? 6

7 95 Klopt het dat sinds enkele maanden geen van de golfstaten uit de coalitie meer zelfstandig luchtbombardementen uitvoert in de strijd tegen ISIS? 96 Waar bestaat de militaire bijdrage van de golfstaten in de strijd tegen ISIS op dit moment exact uit? Kunt u dat per land aangeven? 97 Al eerder is door het kabinet genoemd dat een belangrijke factor voor het welslagen van zowel het politieke proces als de militaire actie de constructieve opstelling in de gehele regio is, inclusief Saoedi-Arabie en Iran. Werken deze landen ook mee aan de integratie van de twee genoemde sporen? Welke andere landen in de regio werken mee aan de uitwerking van de integratie van het militaire en het civiele spoor? 98 Is het doel van het militaire meerjarenplan het vernietigen van IS in zowel Irak als Syrië? 99 Hoeveel foreign terrorist fighters (FTF) zijn er (grofweg) via Turkije naar Syrië vertrokken sinds de luchtaanvallen van de coalitie onder leiding van de VS begonnen? 100 Is het juist dat Libanon sinds oktober 2014 geen vluchtelingenstatus meer verleent aan Syrische vluchtelingen? 101 Hoe ziet het tijdsschema van de Migratie en Mobiliteitsdialoog van de EU met Libanon eruit? Is het mogelijk om bescherming van de rechten van vluchtelingen (in overeenstemming met het VN Vluchtelingenverdrag) als conditie te zien voor steun aan Libanon in het kader van deze dialoog? 102 Wat is de regering concreet van plan om vluchtelingen meer perspectief te bieden in Libanon, in het bijzonder om bescherming van hun rechten te bevorderen? 103 U voert «sektarische verdeeldheid, gebrek aan politieke en economische inclusiviteit en afwezigheid van gelijke kansen voor verschillende bevolkingsgroepen» aan als oorzaken voor het draagvlak voor ISIS in Irak. Waarom gaat u wederom niet in op de belangrijkste grondoorzaak van ISIS, te weten de radicale islam, die ook verklaart waarom ISIS groeit in delen van Afrika en Azië die geografisch ver verwijderd zijn van Irak en Syrië? 104 Wat heeft Irak concreet gedaan om de politieke inclusiviteit van de soennitische bevolking te bevorderen? Is hier vooruitgang geboekt? 105 Wat heeft Irak concreet gedaan om de economische inclusiviteit van de soennitische bevolking te bevorderen? Is hier vooruitgang geboekt? 106 Voor hoeveel procent bestaan de Popular Mobilisation Forces (PMU) op dit moment uit soennitische strijders? 107 Wat zijn de obstakels voor invoering van de de-baathificatiewet? Is de verwachting dat deze wet op korte termijn kan worden ingevoerd? 108 Welke rol spelen sjiitische milities in de herovering van gebied op IS in Irak? 109 Kunt u concreet aangeven hoe verdere voortgang op het economische en het politieke spoor in Irak wordt aangemoedigd? 110 Welke humanitaire dan wel andere hulp is beschikbaar voor de ontheemden uit de soennitische provincie Anbar die geen toegang krijgen tot de sjiitische buurprovincies in Irak? 111 Hoe komt het dat de VN en andere hulporganisaties maar beperkt toegang hebben tot Anbar en delen van Ninewa? 112 Hoe beoordeelt u de rol van de Iraakse sjiitische milities in de strijd? 113 Welke activiteiten noemt u om demographic engineering te voorkomen? 7

8 114 Kunt u bevestigen dat de Iraakse stad Falluja wordt belegerd en daardoor burgers om het leven komen? Wat is hier de situatie? 115 Welke informatie is u bekend dat het Iraakse leger, Peshmerga strijders en sjiitische milities betrokken zijn bij oorlogsmisdaden in Irak? 116 Hoe hoog is het hulpverzoek van de VN voor Irak en in welke mate is deze reeds gevuld? Draagt Nederland een fair share bij? 117 Bent u bereid te erkennen dat er nog bij lange na geen sprake is van een «breed gedragen politieke strategie» voor Syrië? Waarom wel/niet? 118 Is overwogen over te gaan tot voedseldroppings voor de naar schatting van de VN hulpbehoevende mensen in Syrie die verstoken waren van voedselhulp? En zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom is hiertoe niet overgegaan? 119 Hoe hoog is het hulpverzoek van de VN voor Syrië en in welke mate is deze reeds gevuld? Draagt Nederland een fair share bij? 120 Sluiten ISIS en Jabhat Al-Nusra zelf deelname aan een staakt-hetvuren uit? 121 Hoeveel doden zijn er ongeveer in Syrië gevallen sinds het moment dat het kabinet ervan overtuigd was dat er een volkenrechtelijke rechtsgrond was om in te grijpen tegen ISIS in Syrië? 122 Kunt u nader aangeven hoe u de militaire en politieke rol van de Russische regering beoordeelt in Syrië? Kunt u nader aangeven of de Russische betrokkenheid een productieve of contraproductieve invloed heeft op de door u beschreven sporen in Syrië? Worden de politieke en militaire operaties van de Russische regering en de coalitie onderling gecoördineerd? Wat wordt er door het kabinet, zowel eigenstandig als in internationaal verband, concreet gedaan om de Russische steun aan het Assad-regime aan banden te leggen? 123 Hoe verhoudt de opmerking in de Kamerbrief dat «militaire inzet van welke partij dan ook humanitaire toegang bemoeilijkt» zich tot de militaire inzet van Nederland in combinatie met de voorgenomen extra humanitaire hulp van Nederland? 124 Welke partijen worden bedoeld bij de opmerking naar aanleiding van het rapport van de VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon dat «in deze gebieden verschillende partijen bombardementen uitvoeren»? 125 Ook in plaatsen die belegerd worden door gewapende oppositiegroepen blijkt hulpverlening de afgelopen maanden moeilijk geweest te zijn, is overwogen in deze gebieden over te gaan tot voedseldroppings? En zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom is hiertoe niet overgegaan? 126 Worden de gewapende oppositiegroepen die plaatsen belegeren gesteund door de coalitie? Zo ja, op welke wijze? 127 Zal de militaire inzet van Nederland meer ontheemden en vluchtelingen tot gevolg hebben? 128 Overweegt u de rapportage over bombardementen en over burgerslachtoffers te verbeteren? 129 Kunt u nader ingaan op de gevolgen van de Nederlandse betrokkenheid voor de humanitaire situatie in Syrië? Wat zal het gevolg hierbij zijn voor het kunnen bereiken van groepen die humanitaire hulp behoeven? Wat zal het gevolg hiervan zijn voor de (sociale) veiligheid in Oost-Syrië? 130 Hoe heeft de gevechtskracht en gebiedscontrole van het aan Al-Qaeda gelieerde Jabhat al-nusra zich het afgelopen jaar ontwikkeld? 131 Op welke wijze wordt de terreurgroep Jabhat al-nusra door de coalitie bestreden? 8

9 132 Kunt u uitgebreid ingaan op uw bewering dat de «gewapende Syrische oppositie» gesteund wordt door «enkele Golfstaten en Turkije en Jordanië»? Om welke «steun» gaat het volgens u? Betreft het ook leveranties van wapens en munitie, en het opleiden en trainen van rebellen? 133 Klopt het dat u nu voor het eerst toegeeft dat Turkije «gewapende Syrisch oppositie» steunt? Waar baseert u deze bewering op? Beschikt de regering over aanwijzingen dan wel bewijzen voor dergelijke steun van Turkije? 134 Hoe beoordeelt u de steun van «enkele Golfstaten, Turkije en Jordanië» aan de «gewapende Syrische oppositie»? Is dergelijke steun in strijd met het internationale recht? 135 Waarom gaat u niet nader in op de motie Knops/Sjoerdsma ( V, nr. 23), die oproept om de druk op Turkije op te voeren, als het gaat om het faciliteren van ISIS, grensbewaking met ISIS-gebied en de strijd tegen de Koerden? Helemaal nu u zelf stelt dat Turkije de gewapende Syrische oppositie steunt? 136 Heeft u de vertegenwoordigers van de gematigde oppositie geconsulteerd over uw besluit om te gaan bombarderen boven Syrië? 137 Waaruit bestaat de steun van Golfstaten, Turkije en Jordanië aan gewapende oppositiegroepen in Syrië? 138 Leveren Golfstaten, Turkije en Jordanië ook militair materieel aan gewapende oppositiegroepen in Syrië / is dergelijke steun in het verleden geleverd? 139 Maken Al Nusra of andere Al Qaida achtige groepen onderdeel uit van de gewapende oppositiegroep in Syrië die steun krijgt van Golfstaten, Turkije en Jordanië? 140 Hoe omvangrijk is de gewapende oppositiegroep in Syrië die steun krijgt van Golfstaten, Turkije en Jordanië? 141 Wat onderneemt de Nederlandse regering concreet, zowel eigenstandig als in internationaal verband, om de Russische regering aansprakelijk te stellen voor vermeende (oorlogs-)misdaden en hier volledige duidelijkheid over te verkrijgen? 142 Waarom beweert u zo stellig dat dat het door Turkije neergehaalde Russische gevechtsvliegtuig op 24 november jl. het Turkse luchtruim geschonden zou hebben? Bent u bereid de schriftelijke vragen van het lid Knops («Toenemende twijfels over neerhalen Russisch gevechtsvliegtuig door Turkije» (ingezonden 20 januari 2016), die juist grote vraagtekens plaatsen bij de uitleg van Turkije, tijdig voor het Algemeen Overleg van 10 februari a.s. te beantwoorden? 143 Wat is de verhouding tussen de Syrisch-Koerdische PYD en andere groepen onder de in uw brief genoemde Syrische Koerden? Klopt het dat de Syrische Koerden in het Noordwesten vrijwel uitsluitend door de PYD worden vertegenwoordigd? 144 Welke relatie heeft de PYD tot het regime van Assad? Hoe beoordeelt u deze relatie? 145 Hoe beoordeelt u de verder oplopende spanningen tussen Rusland en Turkije? Klopt het dat Turkse luchtmachtbases op oranje alert staan, dat er extra jachtvliegtuigen naar bases bij de Syrische grens zijn ontplooid en dat de Turkse luchtmacht opdracht heeft gekregen om iedereen die het Turkse luchtruim schendt neer te halen, zonder nadere orders te hoeven af te wachten? ( 146 In hoeverre is Al Nusra doelwit van Russische bombardementen? 9

10 147 Waarom voert u VN-Veiligheidsraadresolutie 2254, die oproept «to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Syria» niet aan als rechtsgrond voor militair optreden tegen ISIS in Syrië? 148 Waarom doet u uitsluitend een beroep op de rechtsgrond van collectieve zelfverdediging van Irak? Waarom baseert u zich niet ook op VN Veiligheidsraadsresolutie 2254, alsmede op collectieve zelfverdediging van Frankrijk na de aanslagen in Parijs? 149 Waarom gaat u niet meer in op de uitspraak van de premier dat Nederland «in oorlog» is met ISIS, na de aanslagen in Parijs? Waarom bent u uitsluitend bereid op te komen voor de collectieve verdediging van Irak en niet voor de collectieve verdediging van het Westen? 150 Hoe verhoudt de uitspraak van de premier, die uitgereisde jihadisten uit Nederland liever dood ziet in Syrië, dan dat ze terugkeren naar Nederland, zich tot de caveats die u oplegt ten aanzien van optreden in Syrië? 151 Wat is de betekenis van de zin: «voor optreden in het gewapend conflict in Syrië tussen de oppositie en het regime van Assad bestaat naar de opvatting van het kabinet geen volkenrechtelijke grondslag»? 152 Kunt u toelichten op welke wijze de niet-lethale steun aan de Syrische gematigde (gewapende) oppositie er aan bijdraagt dat die oppositie burgers kan beschermen? 153 Welke strijdende groeperingen maken onderdeel uit van de gematigde gewapende oppositie waar het kabinet de niet-lethale steun aan wil intensiveren? 154 Wordt de door u aangehaalde «gematigde gewapende oppositie» centraal geleid of is er sprake van los van elkaar opererende elementen? 155 Op welke manier faciliteert Nederland actief de dialoog tussen Syriërs uit verschillende politieke en maatschappelijke gelederen? En wat is het effect hiervan? 156 Komt de 10 miljoen euro aan aanvullende ondersteuning ook deels ten goede aan het Syrian Democratic Assembly en de Syrian Democratic Forces? 157 Welke gematigde groeperingen is het kabinet van plan aanvullend te steunen in noord en zuid Syrië? 158 Aan welke «gematigde» gewapende oppositie geeft Nederland steun? Klopt het dat veel rebellengroeperingen salafistisch zijn, de sharia invoeren, en samenwerken met Al Nusra? 159 Kunt u nader ingaan op wat u gaat doen met 10 miljoen euro voor de «gematigde gewapende oppositie»? In hoeverre handhaaft de Free Syrian Police de sharia? 160 Is de door Nederland voorgenomen steun aan de «gematigde gewapende oppositie» in strijd met het internationaal recht, in het bijzonder het steunen van de Free Syrian Police? 161 Bent u bereid steun te verlenen aan de Syrische Koerden, de helden van Kobane, de boots on the ground tegen ISIS? Zo nee, waarom niet en waarom dan wel aan de «gematigde gewapende oppositie»? 162 Hoe worden groepen concreet doorgelicht? 163 Zijn u voorbeelden bekend dat steun aan gematigde groepen terechtkwam bij radicale groepen, waaronder IS en Al Nusra? 164 Waarop is het oordeel gebaseerd dat steun aan gematigde gewapende oppositie effectief is? 10

11 165 Hoe gaat u de 10 miljoen euro, bovenop de eerdere 10 miljoen, aan de «gematigde gewapende oppositie» besteden, nu het Syrische leger oprukt in rebellengebieden, met steun van Russische luchtaanvallen? 166 Wat is op de grond de positie van gematigde gewapende oppositie ten opzichte van (radicale) jihadistische groepen? 167 Welke informatie heeft u dat groepen die steun van coalitielanden krijgen doen aan demographic engineering? 168 Wat is het verschil tussen demographic engineering en etnische zuivering? 169 Zou Nederland extra inzet kunnen leveren op het gebied van ontmijning? 170 Bent u bereid hulp te bieden aan bedreigde christenen, in Irak en Syrië? Zo nee, waarom niet en waarom staat er niets over in de brief? 171 In hoeverre werkt de Free Syrian Army ook samen met andere groeperingen zoals de Al-Nusra? 172 Kunt u aangeven of Nederlandse militaire acties mogelijk zouden kunnen bijdragen aan vluchtelingenstromen en radicalisering? Hoe tracht het kabinet dit te beperken? 173 Voorzien het mandaat en geweldsinstructies in de mogelijkheid van aanvallen van «Nederlandse F-16 s op chemische wapencapaciteit van ISIS», ook als er niet aantoonbaar sprake is van «grensaanvoerlijnen vanuit Oost-Syrië naar Irak»? Waarom wel/niet? 174 Aangegeven wordt dat Deir al Zor onderdeel uitmaakt van een «majeure as» van ISIS om zijn operaties in Irak te bevoorraden. Waarom legt u dan een geografische «caveat» op diezelfde stad? 175 Kunnen de F-16 s voor verkenning ingezet worden in heel Oost-Syrië, ook voor verkenningen van ISIS-doelen die niet aantoonbaar gerelateerd zijn aan «grensoverschrijdende aanvoerlijnen» naar Irak? Zo nee, waarom niet en welke beperkingen zijn er? 176 Hanteert Nederland eigen caveats, die meer beperkingen opleggen dan de anti-isis coalitie onder leiding van de VS? In hoeverre legt Nederland zichzelf meer beperkingen op? 177 Kunt u uitvoerig uitleggen wat wordt bedoeld met: «Er zullen geen militaire acties worden uitgevoerd als er aanwijzingen zijn dat deze ten goede komen van het Assad-regime»? Geldt deze caveat al wanneer er mogelijk zo n risico is? Of wanneer het regime Assad indirect of op langere termijn profiteert? 178 Mogen de Nederlandse F-16 s luchtaanvallen uitvoeren tegen ISIS bij (op handen zijnde) massaslachtingen en genocide in Syrië, ook als er geen sprake is van «grensoverschrijdende aanvoerlijnen» naar Irak? Zo nee, waarom niet en vind u dit moreel te verdedigen? 179 Klopt het dat het kabinet luchtaanvallen van Nederlandse F-16 s op olie-installaties van ISIS in Syrië niet op voorhand uitsluit? Waarom wel/niet? 180 Klopt het dat het kabinet luchtaanvallen van Nederlandse F-16 s op banken van ISIS in Syrië niet op voorhand uitsluit? Waarom wel/niet? 181 In hoeverre kunnen de Nederlandse F-16 s luchtsteun geven aan bijvoorbeeld de Syrische Koerden in de strijd tegen ISIS? Is dergelijke inzet ook wat dat betreft per definitie beperkt tot «grensoverschrijdende aanvoerlijnen» van ISIS naar Irak? 182 Hoeveel doelen van ISIS in Oost-Syrië denkt u ongeveer uit te kunnen schakelen, als bewegende componenten moeilijk te detecteren zijn het weken tot zelfs maanden kan duren voordat een strategische locatie van ISIS kan worden uitgeschakeld de missie van de F-16 s eind juni afloopt? 11

12 183 Waarom voert u VN Veiligheidsraadresolutie 2254 «to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Syria» niet volledig uit, door vele caveats op te leggen bij de inzet van F-16 s tegen ISIS in Syrië? 184 Is het juist dat het doel van het vergroten van de strijd tegen ISIS in Irak is, door uitbreiding van het inzetgebied naar het uitnemen van die doelen in Syrië die de aanvoer van wapens, mensen en middelen door ISIS naar Irak mogelijk maken, de strijd tegen ISIS in Irak effectiever te maken en niet de positie van Assad te versterken? 185 Biedt het voorgenomen nieuwe mandaat ook mogelijkheden om in te grijpen bij humanitaire noodsituaties in Oost-Syrië, bijvoorbeeld waar sprake is van uithongering van burgers door belegering van ISIS? Zo ja, hoe werkt dit in de praktijk? 186 Heeft u vanuit Syrië signalen ontvangen over de wenselijkheid van bombardementen door de coalitie? Van welke personen of partijen? 187 Wat is precies de geografische beperking die geldt voor Nederlands optreden? 188 Welke coalitielanden houden zich niet aan deze geografische beperking? 189 Zijn luchtaanvallen op bewoond gebied uitgesloten? 190 In hoeverre gaan de Nederlandse F-16 s ook actief het verdienmodel van ISIS, zoals olieraffinaderijen en (informele) banken, bestrijden? 191 Kunnen en mogen Nederlandse F-16 s optreden tegen ISIS-cellen in Syrië die terroristische aanslagen voorbereiden tegen Nederland of andere Westerse landen, ook als er geen verband is met aanvoerlijnen naar Irak? Zo nee, waarom niet? 192 Mogen onze F-16 s ingrijpen tegen ISIS in Syrië als ISIS chemische wapens inzet of in dreigt te zetten in Syrië, ook als er geen verband is met aanvoerlijnen naar Irak? Zo nee, waarom niet? 193 Nederland is heel open over beleidsdoelstelling dat Assad niet mag profiteren van strijd tegen ISIS. Geven Amerikanen net zoveel in zoveel woorden weg? Zo ja, kunt u uitspraken geven waaruit dat blijkt? 194 Kunt u nader uitleggen wat u bedoelt met: «Er zullen geen militaire acties worden uitgevoerd als er aanwijzingen zijn dat deze ten goede komen van het Assad-regime.»? Betekent dit dat zelfs van optreden kan worden afgezien als niet eens zeker is of het ten goede komt aan het Assad-regime? 195 Komt de doelstelling om ISIS te verslaan, ook in Syrië, niet per definitie ten goede van het Assad-regime? Kunt u uitleggen waarom niet? 196 Kunt u uitleggen waarom het uitschakelen van wapendepots in Oost-Syrië, ook al is het in het kader van het aanvallen van aanvoerroutes naar Irak, niet in meer of mindere mate ten goede komt aan het Assad-regime, omdat het simpelweg een tegenstander van het regime verzwakt? 197 Zal de Nederlandse inzet in Syrië, naast grensoverschrijdende aanvoerlijnen vanuit Oost-Syrië naar Irak, tevens betrekking hebben op andere ISIS-doelen? Zo ja, hoe kan er bij deze andere doelen hard gemaakt worden dat het Assad-regime er niet van profiteert? 198 Hoeveel burgerslachtoffers zijn er tot nu toe gevallen door bombardementen uitgevoerd door Nederlandse F-16 s? 199 Heeft ISIS door de bombardementen van de coalitie in Irak en Syrië inmiddels een tekort aan wapens en munitievoorraden? 12

13 200 Is ISIS nog steeds in staat om de wapens en munitievoorraden aan te vullen door veroveringen, illegale handel, en donaties van externe partijen? 201 Is het niet vanzelfsprekend dat alle vliegers die in internationaal verband ingezet worden gekwalificeerd genoeg om deel te nemen aan de militaire acties die in de strijd tegen ISIS worden ondernomen? 202 Welke gematigde groepering is tot nu toe het meest effectief gebleken in de strijd tegen ISIS? 203 Welke gewapende groepen kunnen (eventueel) rekenen op close air support? 204 Welke landen in de coalitie hebben de afgelopen twee maanden IS-doelen in Syrië gebombardeerd? 205 Op welke wijze kan verantwoording worden afgelegd voor burgerdoden die vallen door aanvallen van Nederlandse F-16 s in Irak en Syrië? 206 Op basis van wat voor soort inlichtingen worden door de coalitie aanvallen uitgevoerd? Welke rol speelt Nederland in het verzamelen van deze inlichtingen? 207 Is uitgesloten dat Nederland aanvallen uitvoert op basis van inlichtingen die het niet zelf heeft kunnen verifiëren? 208 Aangegeven wordt dat «uiterste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid, alsmede proportionaliteit voorop dienen te staan» en «als aan die strenge toets niet wordt voldaan, dichtbevolkte gebieden worden gemeden». Klopt het dat Nederland zichzelf strengere normen oplegt dan het humanitair oorlogsrecht toelaat? Zo ja, waarom? 209 Nederland werkt net als VS met small diameter bombs. Is Nederland daarom niet juist bij uitstek aangewezen die doelen te bestoken die «chirurgische precisie» vergen, omdat wij dat het meest nauwkeurig kunnen? Zou vanuit oorlogsrecht niet juist Nederland daarbij ingezet moeten worden i.p.v. minder nauwkeurige bommen van bondgenoten? Graag een toelichting. 210 Hoe ontdekt men van tevoren of een aanvoerlijn grensoverschrijdend is? En moeten we de brief zo lezen dat als niet zeker is dat deze grensoverschrijdend is, bombarderen er niet in zit? Wat als een belangrijk konvooi afwijkt van de verwachte route en de grens op het laatste moment niet besluit te passeren: mogen we dan bombarderen of niet? 211 Kunt u nader toelichten wat het inhoudt dat de coalitie daar waar nodig close air support operaties kan uitvoeren ten gunste van gematigde gewapende Syrische oppositiegroepen die strijden tegen ISIS? Is het denkbaar dat ook Nederlandse F-16 s voor deze taak zullen worden ingezet? Hoe past dat binnen het mandaat van de missie, die nadrukkelijk niet gericht is op regime change in Syrië? 212 Op welke wijze onderzoekt de coalitie (mogelijke) burgerslachtoffers? In hoeverre bemoeilijkt de situatie «on the ground» de mogelijkheid om een dergelijk onderzoek te verrichten? Hoeveel onderzoeken zijn er tot nu toe door de coalitie uitgevoerd? Zijn er gevallen bekend waarbij door een dergelijk onderzoek is geconstateerd dat het (legitiem) doel wat werd aangevallen, niet in verhouding stond tot het aantal burgerslachtoffers? 213 Welke gewapende groep zal naar verwachting de controle over grondgebied kunnen vergroten door luchtaanvallen van Nederlandse F-16 s in Syrië? 214 Kunt u aangeven in hoeverre de Syrische Koerden verschillen van de Iraakse Koerden en de Free Syrian Army met betrekking tot het respecteren van het humanitair oorlogsrecht en/of mensenrechten? 13

14 215 Vindt u de Syrische Koerden een «betrouwbare partner op de grond» in de strijd tegen ISIS? Zo nee, waarom niet? 216 Welke aanvullende acties onderneemt de Nederlandse regering eigenstandig om de mogelijkheid op burgerslachtoffers te beperken? 217 Kunt u een overzicht geven van de burgerslachtoffers die tot nog toe zijn gevallen door toedoen van ISIS, het Assad-regime, de coalitie, de Russische regering en de partijen die behoren tot de gematigde oppositie in Syrië? 218 Kan de Nederlandse regering aangeven wat er concreet wordt ondernomen om mogelijke neergeschoten vliegers te beschermen en/of te bevrijden? 219 Wat kan precies worden verstaan onder re-fit trainingen? 220 Slaagt Bagdad er in om de Iraakse militairen, waaronder de door Nederland opgeleide Special Operations Forces, tijdig hun loon uit te betalen? 221 Welke andere coalitie-landen maken gebruik van een «Mobile Support Team»? In hoeverre verschilt de beveiliging van deze teams van andere bestaande trainers? 222 In hoeverre wordt er tijdens de training aandacht besteed aan het internationaal humanitair oorlogsrecht? In hoeverre wordt er bovendien aandacht besteed aan het belang van mensenrechten? In hoeverre wordt er gemeten of dit tot resultaat heeft geleid? 223 Kunt u bevestigen dat sjiitische milities hebben aangegeven Amerikaanse troepen in Irak te zullen bevechten? 224 Waarom onderzoekt u een Mobile Support Team van ongeveer 25 personen, terwijl hiermee slechts een deel van de behoefte bij de Peshmerga wordt ingevuld? Welk deel wordt niet ingevuld en zijn er bondgenoten die er invulling aan geven? 225 Wat heeft het u de afgelopen maanden gedaan, dat u nu pas de mogelijkheden gaat onderzoeken om extra militairen te leveren in de strijd tegen ISIS? Hadden deze onderzoeken niet al veel eerder kunnen en moeten plaatsvinden? 226 Wanneer kan de Kamer de uitkomsten van de onderzoeken naar extra militaire inzet in Irak tegemoet zien? 227 Kunt u nader toelichten hoe het zit met de belangstelling aan kant van de Peshmerga ten aanzien van (meer) trainingen? 228 Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met: «Er is op dit moment geen concreet verzoek om uitbreiding van de Nederlandse Special Operations Forces (SOF) training in Bagdad.»? Moet hieruit worden afgeleid dat er wel verzoeken daartoe zijn geweest, alleen niet «concreet»? Wat hielden deze verzoeken in en wie heeft ze gedaan? 229 Wanneer verwacht u duidelijkheid te kunnen verschaffen over een eventuele bijdrage aan de bewapening van de Peshmerga? 230 Wat is de houding van het Nederlandse kabinet t.a.v. de Syriac Military Council? Erkent het kabinet de Syriac Military Council ook als gematigd? 231 Welke concrete opties zijn er t.a.v. bewapening van de Koerdische Peshmerga? Wordt bewapening beperkt tot de Peshmerga? Hoeveel geld stelt Nederland hiervoor beschikbaar? En waar wordt dit uit gefinancierd? 232 Hoe ziet de mensenrechtencheck bij mogelijke wapenleveranties er precies uit? 233 Hoe is het mogelijk dat de MIVD op dit moment de capaciteit niet voor handen heeft om inzet van een Mobile Support Team te ondersteunen? Wat gaat u doen om zo snel mogelijk de capaciteiten van de MIVD te versterken en alsnog uitvoering te geven aan de overigens verworpen motie Knops en Segers (29 924, nr. 133)? 14

15 234 Hoe worden de extra vlieguren voor de F-16 s die toegekend zijn, gefinancierd? 235 Kunt u aangeven of er indicaties zijn of door Nederland getrainde Peshmerga-strijders mensenrechten hebben geschonden? Indien dit het geval is, wordt dit dan tot op de bodem uitgezocht? 236 Kunt u aangeven of de internationale steun aan de Peshmerga en de YPG ertoe geleid hebben dat er acties zijn ondernomen in richting van burgers en/of NAVO-bondgenoten? 237 Wat acht u de voornaamste reden(en) dat westerse doelen, zoals vorig jaar in Parijs, worden aangevallen door (aanhangers van) IS? 238 Waarop baseert u dat deelneming van Nederland aan de luchtaanvallen op IS in Syrië het profiel van Nederland onder jihadisten en daarmee de dreiging tegen Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland zou kunnen verhogen? 239 In hoeverre zijn aanslagen van (aanhangers van) IS op doelen in het westen gepland of voorbereid in Irak en of Syrië? 240 Waarom heeft het kabinet nu al besloten om extra geld uit te trekken bij de Voorjaarsnota voor additionele investeringen om vluchtelingen in de regio Syrië meer perspectief te bieden, maar neemt u vooralsnog geen enkel besluit om de eigen krijgsmacht, die kampt met ernstige tekortkomingen en beperkingen, meer perspectief te geven bij de Voorjaarsnota? 241 Welke kosten worden er gemaakt in het kader van de deradicaliseringsmaatregelen? Kunt u de kosten per project in kaart brengen? 242 Kunt u aangeven welk aanvullend bedrag er geïnvesteerd wordt in de Nederlandse veiligheidsdiensten, daar de kans bestaat dat Nederland onder vergrote aandacht van terroristen kan staan door haar bijdrage in Syrië? 243 Kunt u aangeven of het kabinet zijn beleid ten aanzien van terugkeerders aanpast gezien de militaire bijdrage die Nederland gaat leveren? 244 Is de militaire bijdrage die Nederland gaat leveren, gezien de relatief kleine omvang van onze krijgsmacht, het wel waard om onder mogelijke vergrote aandacht van terroristen te staan en de veiligheid van ons land mogelijk op het spel te zetten? 245 De 25 miljoen euro voor extra humanitaire hulp wordt gefinancierd uit de verwachte BNP-groei van de ODA-begroting in de jaren (op basis van de Macro Economische Verkenningen 2015). Is hier niet gewoon sprake van een kasschuif? En kwalificeert het kabinet dit als een duurzame wijze van financiering? 246 Welke aanvullende maatregelen en middelen zet het kabinet in om mogelijke opgelopen maatschappelijke spanningen door de Nederlandse militaire bijdrage in Syrië te beperken en ronselaars de wind uit de zeilen te nemen? 15

Oorlog in Syrië en de internationale context

Oorlog in Syrië en de internationale context Oorlog in Syrië en de internationale context Binnenlandse en internationale (geopolitieke) factoren - Historisch: koloniale en postkoloniale politiek - Autoritair regime - Socio-economische en milieufactoren

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z01913 Datum 6 februari

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 21 juni 2016

Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 21 juni 2016 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 593 Herdruk 1 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 21 juni 2016 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal aanvullende vragen voorgelegd

Nadere informatie

Datum 12 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over het artikel 'Timmermans goede bedoelingen brengen Syrië dichter bij de hel'

Datum 12 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over het artikel 'Timmermans goede bedoelingen brengen Syrië dichter bij de hel' Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Arnt Kennis T 0703487186

Nadere informatie

Datum juni 2016 Betreft Antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen inzake de inzet van de Nederlandse F-16 s boven Syrië

Datum juni 2016 Betreft Antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen inzake de inzet van de Nederlandse F-16 s boven Syrië > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Datum 30 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de onthulling over steun Turkije aan Al Qaeda

Datum 30 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de onthulling over steun Turkije aan Al Qaeda Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl 0464/2014 Uw Referentie 2014Z16198 Datum

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme L VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 april 2016 De leden van de vaste commissie voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 29 januari 2016 Betreft Aanvullende

Nadere informatie

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2015 (OR. en) 12897/15 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 12 oktober 2015 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties MAMA 161 CFSP/PESC 631 RELEX

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag Den Haag, 26 juni 2008 Dank voor het verslag van uw bezoek begin april aan Noord-Irak dat u mij 10 juni jl. aanbood. Uw reis

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

2017Z14099 Situatie Koerdische regio

2017Z14099 Situatie Koerdische regio 017Z1099 Situatie Koerdische regio nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Oorlog in Syrië en de internationale context

Oorlog in Syrië en de internationale context Oorlog in Syrië en de internationale context Binnenlandse en internationale (geopolitieke) factoren Historisch: koloniale en postkoloniale politiek Autoritair regime Socio-economische en milieufactoren

Nadere informatie

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs 16 november 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Datum 19 augustus

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 2014Z16524 Vragen aan : Regering Commissie : Buitenlandse Zaken Nr Vraag 1 Welke landen hebben inmiddels in Syrië gebombardeerd of toegezegd daar te gaan bombarderen?

Nadere informatie

Waarom Islamitische Staat niet zomaar zal opgeven

Waarom Islamitische Staat niet zomaar zal opgeven Waarom Islamitische Staat niet zomaar zal opgeven http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2015/5/waarom-islamitische-staat-niet-zal-opgeven-1768403w/ door Remco Andersen 28 mei 2015 Opnieuw verrast

Nadere informatie

Ledenpanel Januari 2016

Ledenpanel Januari 2016 Ledenpanel Januari 2016 Status: Afgesloten Begindatum: 27-01-2016 Einddatum: 02-02-2016 Live: 7 dagen Vragen: 20 Talen: nl Panelgrootte: 3.266 Bounced: 5 (0,2%) Geweigerd: 27 (0,8%) Gedeeltelijk geantwoord:

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 24 september 2014 Betreft Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Nader Advies Geweldgebruik tegen ISIL in Syrië 23 juni 2015 Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording vragen van het lid Karabulut over de cholera-uitbraak in Jemen

Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording vragen van het lid Karabulut over de cholera-uitbraak in Jemen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 587 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2016 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Internationale Spectator (jrg. 69) Item 2 van 19 ARTIKEL

Internationale Spectator (jrg. 69) Item 2 van 19 ARTIKEL ARTIKEL Een jaar strijd tegen Islamitische Staat: de balans Dick Zandee Nederland neemt sinds september 2014 deel aan de strijd van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat. Een Kamermeerderheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1560 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 508 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 oktober 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (27925,

de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (27925, 9 Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen Aan de orde is het debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen. Vanochtend heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken al overleg gevoerd over

Nadere informatie

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken bestond bij enkele fracties de behoefte de Minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen

Nadere informatie

De dreiging tegen Nederland en Europa is in de loop van 2016 toegenomen. Dominant is de terroristische dreiging die samenhangt met de strijd in Syrië

De dreiging tegen Nederland en Europa is in de loop van 2016 toegenomen. Dominant is de terroristische dreiging die samenhangt met de strijd in Syrië De dreiging tegen Nederland en Europa is in de loop van 2016 toegenomen. Dominant is de terroristische dreiging die samenhangt met de strijd in Syrië en Irak. Daarnaast zag de AIVD het afgelopen jaar dreigingen

Nadere informatie

Datum 26 juni 2015 Betreft Beantwoording feitelijke vragen inzake verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS

Datum 26 juni 2015 Betreft Beantwoording feitelijke vragen inzake verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015D24901 Datum 26 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 528 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Dir. Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 10 juli 2017

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Advies IS - Irak. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law. Postbus BA Amsterdam T

Advies IS - Irak. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law. Postbus BA Amsterdam T Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2632 Advies IS - Irak Datum 3 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

regime kennen tal van voordelen: goedkope huizen, goedkope leningen, goede scholen en gezondheidszorg, et cetera. Er is in Damascus een speciale

regime kennen tal van voordelen: goedkope huizen, goedkope leningen, goede scholen en gezondheidszorg, et cetera. Er is in Damascus een speciale CLINGENDAEL Ik zit op mijn dak en kijk naar de bommen. De slag om Damascus lijkt zo goed als beslist. Een gemiddelde burgeroorlog duurt volgens de statistieken zeven jaar, give or take. Maar op zeven

Nadere informatie

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Buitenlandse Zaken t.g.v. bovenvermeld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 29 april 2016 Betreft Voortgangsrapportage

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z23127 Datum 11 januari

Nadere informatie

7652/17 JEL/ln 1 DGC 2B

7652/17 JEL/ln 1 DGC 2B Raad van de Europese Unie Luxemburg, 3 april 2017 (OR. en) 7652/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 3 april 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties MAMA 66 COPS 107 CFSP/PESC 292

Nadere informatie

The world community has failed the Syrian. people 1. Burgerbescherming in Syrië. Katern: Opinie

The world community has failed the Syrian. people 1. Burgerbescherming in Syrië. Katern: Opinie 4 The world community has failed the Syrian Burgerbescherming in Syrië Jan Jaap van Oosterzee en Suzanne Leurs people 1 Een regering die niet in staat of niet bereid is haar eigen bevolking te beschermen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 29 augustus 2013 Betreft Uw verzoek inzake Syrië

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 29 augustus 2013 Betreft Uw verzoek inzake Syrië Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Buitenlandse Bezuidenhoutseweg 67 Contactpersoon

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board: Niet van toepassing.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board: Niet van toepassing. Fiche 1: Mededeling regionale EU-strategie Syrië, Irak en dreiging ISIS 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Joint Communication to the European Parliament and the Council; Elements for an EU regional

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

HET GROTE SYRIË COLLEGE. Paul Aarts Afdeling Politicologie Universiteit van Amsterdam

HET GROTE SYRIË COLLEGE. Paul Aarts Afdeling Politicologie Universiteit van Amsterdam HET GROTE SYRIË COLLEGE Paul Aarts Afdeling Politicologie Universiteit van Amsterdam Het begin... Arabische Lente... Mohamed Bouazizi (Sidi Bouzid, 17 dec. 2010) Hasan Ali Akleh (al-hasakah, 26 jan.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 31 maart 2017 (OR. en) Ontwerpconclusies van de Raad over een EU-strategie voor Syrië

Raad van de Europese Unie Brussel, 31 maart 2017 (OR. en) Ontwerpconclusies van de Raad over een EU-strategie voor Syrië Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 31 maart 2017 (OR. en) 7650/17 NOTA van: d.d.: 31 maart 2017 aan: Betreft: het Politiek en Veiligheidscomité LIMITE MAMA 64 COPS 105 CFSP/PESC 290 COHAFA 17

Nadere informatie

2014D Lijst van vragen

2014D Lijst van vragen 2014D35849 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 1 oktober 2014, houdende een uiteenzetting van het algemene

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding j1 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Postadres: Postbus 16950, 2500 BZ Den Haag Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Oranjebuitensingel

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Luxemburg, 20 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Luxemburg, 20 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Luxemburg, 20 oktober 2014 (OR. en) 14463/14 PESC 1074 COMEM 185 COMAG 89 COHAFA 102 COTER 72 SY 9 IRAQ 2 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad d.d.: 20 oktober 2014 nr. vorig doc.:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1763 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 101 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 juli 2013 Binnen de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2340 Vragen van de leden

Nadere informatie

Terugkeerders in beeld

Terugkeerders in beeld Terugkeerders in beeld Dreiging terugkeerders in potentie groot Personen die terugkeren van een verblijf in een jihadistisch strijdgebied vormen een belangrijk onderdeel van de bredere jihadistische dreiging

Nadere informatie

2011D16679 LIJST VAN VRAGEN. 1 Kunt u bevestigen dat de Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen ook niet ingezet worden voor lucht/zee activiteiten?

2011D16679 LIJST VAN VRAGEN. 1 Kunt u bevestigen dat de Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen ook niet ingezet worden voor lucht/zee activiteiten? 2011D16679 LIJST VAN VRAGEN 1 Kunt u bevestigen dat de Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen ook niet ingezet worden voor lucht/zee activiteiten? 2 Hoeveel Nederlandse bemanningsleden zullen worden ingezet

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 19 Besluit van de 21 ste maart 2017 tot afkondiging van het Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-20 Europese Raad Nr. 909 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 september 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een

Nadere informatie

GROENLINKS. Een alternatieve strategie voor Afghanistan OPPOSITIETAFEL

GROENLINKS. Een alternatieve strategie voor Afghanistan OPPOSITIETAFEL GROENLINKS Een alternatieve strategie voor Afghanistan OPPOSITIETAFEL Tweede-Kamerfractie GroenLinks 20 november 2007 Alternatieve strategie voor Afghanistan Kernboodschap De ISAF-missie in Afghanistan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1330 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de tientallen miljoenen die Assad krijgt van de Verenigde Naties

Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de tientallen miljoenen die Assad krijgt van de Verenigde Naties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DVB/CV-052/2015 Datum 7 april 2015 Betreft

Nadere informatie

Voor wie er nog mocht aan twijfelen

Voor wie er nog mocht aan twijfelen Voor wie er nog mocht aan twijfelen Ze zijn hier en wij moeten er mee leren leven. Joepie! Intussen zetten de idioten van de EU de nationale regeringen onder druk om de visumplicht voor Turken af te schaffen!

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 583 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2016 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 600 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 oktober 2016 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Datum 25 november 2017 Betreft Feitelijke vragen Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen IS

Datum 25 november 2017 Betreft Feitelijke vragen Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen IS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 november 2017 Betreft Feitelijke vragen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 5 december : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 5 december : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum Ons kenmel'tl: 1927344101 Aan Via Van : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties : de Secretaris-generaal : het Hoofd van

Nadere informatie

2017D24289 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D24289 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D24289 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 6 september 2017 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over

Nadere informatie

De zesdaagse oorlog (1967)

De zesdaagse oorlog (1967) Geschiedenis van de laatste 50 jaar De zesdaagse oorlog (1967) Bas Levinsohn 1 Inleiding op de cursus Hand-outs Het college wordt ondersteund door het projecteren van PowerPoint sheets Van deze sheets

Nadere informatie

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Betreft: Toestand Midden-Oosten Afgesloten 17.00 uur op 19 oktober

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten A BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 475 Vragen het lid Sjoerdsma

Nadere informatie

BRIEFING PAPER: BELGISCHE LUCHTAANVALLEN TEGEN IS IN SYRIË

BRIEFING PAPER: BELGISCHE LUCHTAANVALLEN TEGEN IS IN SYRIË BRIEFING PAPER: BELGISCHE LUCHTAANVALLEN TEGEN IS IN SYRIË 1. CONTEXT Situatie op het terrein Op 27 februari 2016 ging een stopzetting van de vijandelijkheden van start tussen het Syrische regime en zijn

Nadere informatie

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument B8-1281/2016 22.11.2016 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor

Nadere informatie

Deze vragen werden ingezonden op 29 maart 2017 met kenmerk 2017Z04148.

Deze vragen werden ingezonden op 29 maart 2017 met kenmerk 2017Z04148. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies die de Europese Raad tijdens de bovenstaande bijeenkomst heeft aangenomen.

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies die de Europese Raad tijdens de bovenstaande bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 16 oktober 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese Raad (15

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Sara Offermans T 070 348 5464

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme O BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE EN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 609 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 juli 2017 De vaste commissie voor Defensie

Nadere informatie

9 Recente opmars van IS in Irak

9 Recente opmars van IS in Irak 9 Aan de orde is het debat over de recente opmars van IS in Irak. Ik heet de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie van harte welkom, net als de mensen op de publieke tribune en de

Nadere informatie

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen Twee jaar na de start van de Arabische revoluties Uitdagingen voor België en Vlaanderen Inhoud I. Arabische revoluties: twee jaar later II. Complete impasse in Syrië III. Activiteiten Broederlijk Delen-Pax

Nadere informatie

Datum 13 januari 2014 Betreft Brief inzake de geïntegreerde aanpak van de crisissituatie in Syrië en de regio.

Datum 13 januari 2014 Betreft Brief inzake de geïntegreerde aanpak van de crisissituatie in Syrië en de regio. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 januari 2014 Betreft Brief inzake

Nadere informatie

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel 25 maart 2016 Onderzoek: Aanslagen in Brussel Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 15 maart 2013 Betreft EUTM Somalië. Geachte voorzitter,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 15 maart 2013 Betreft EUTM Somalië. Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Ministerie

Nadere informatie

Het Syrische Drama. De oorlog in Syrië in Irak. Marcel Kramer

Het Syrische Drama. De oorlog in Syrië in Irak. Marcel Kramer Het Syrische Drama Het Syrische Drama De oorlog in Syrië in Irak Marcel Kramer Schrijver: Marcel Kramer Coverontwerp: Marcel Kramer ISBN: Marcel Kramer Voorwoord Het gebroken hart van het Midden- Oosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1454 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Ministerie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 694 Internationale Veiligheidsstrategie 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 2006 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 5 december 206 Betreft Beantwoording

Nadere informatie