Nota Universiteitsraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Universiteitsraad"

Transcriptie

1 Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 13/ Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Bart van den Berg (O&O) Onderwerp : Voorlopige Instroom per 1 oktober 2013 Status : Ter kennisname Behandeling in : N.v.t. Kern van de inhoud Op 1 oktober j.l. is de stand opgemaakt van het aantal nieuwe studenten dat zich voor het collegejaar 2013/2014 heeft ingeschreven aan de Universiteit Utrecht. In de bijgaande nota vindt u de belangrijkste resultaten van de instroomcijfers per 1 oktober De definitieve cijfers komen begin 2014 via het CBS beschikbaar, hierover zal in februari 2014 worden gerapporteerd. Verzoek aan de universiteitsraad Ter informatie. 1

2 In deze nota treft u de omvang van de instroom aan de Universiteit Utrecht per 1 oktober Het betreft hier een voorlopige telling omdat de mutaties die nog voor bekostiging mee kunnen tellen, tot 1 december kunnen worden doorgevoerd. De definitieve cijfers komen begin 2014 via het CBS beschikbaar via het 1-cijfer-HO-bestand; hierover zal het college in februari rapporteren waarbij tevens wordt ingegaan op de marktaandelen en de instroomdoelstellingen uit het Strategisch Plan. Deze cijfers hebben betrekking op de hoofdinschrijvingen en niet op de neveninschrijvingen (tweede studie). De werkelijke aantallen studenten dus inclusief neveninschrijvingen liggen gemiddeld circa 1% hoger. Universiteit Utrecht Tabel 1: UU-totaal op 1 oktober* Instroom (eerstejaars aan UU) Inschrijvingen totaal Bachelor Master TOTAAL Bron: Osiris, peildatum 1 oktober 2013 * Exclusief premaster-studenten Er zijn dit jaar nieuwe studenten begonnen bij de UU (zie Tabel 1). De instroom aan de UU is hiermee in 2013 hoger ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zien we in de bachelorfase een daling (- 1,4%). In totaal staan nu studenten ingeschreven aan de UU. Door een gewijzigde registratie van premasterstudenten bij de Faculteit Sociale Wetenschappen is het niet goed mogelijk om het aantal inschrijvingen van premaster-studenten te vergelijken met voorgaande jaren. Daarom is deze groep studenten buiten beschouwing gelaten in Tabel 1. De instroom van masterstudenten van buiten de UU komt dit jaar uit op inschrijvingen, tegen 912 vorig jaar. Dit betekent een stijging van 16,3%.Voor het eerst heeft het totaal aantal ingeschreven masterstudenten aan de UU de grens van tienduizend bereikt (10.460), een stijging van 7,2%. Tabel 2: UU inschrijvingen internationale studenten* Instroom (eerstejaars aan UU) Inschrijvingen totaal Bachelor Master TOTAAL Bron: Osiris, peildatum 1 oktober 2013 * Exclusief premaster-studenten Tabel 2 laat zien dat het aantal nieuwe internationale studenten opnieuw gestegen is (+ 3,1%). Deze groei werd gerealiseerd dankzij een toename van het aantal nieuwe internationale inschrijvingen voor een masteropleiding aan de UU (+ 9,5%). Het aandeel internationale studenten van de totale instroom is 7,9%, vorig jaar was dit 7,7%. 1

3 Faculteiten en opleidingen Instroom per faculteit Tabel 3: Instroom bacheloropleidingen UU op 1 oktober* Faculteit Faculteit Bètawetenschappen ,0% Faculteit der Diergeneeskunde ,2% Faculteit Geesteswetenschappen ,3% Faculteit Geneeskunde ,0% Faculteit Geowetenschappen ,5% Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie ,9% Faculteit Sociale Wetenschappen ,9% Roosevelt Academy ,3% University College ,6% Totaal ,4% Stijging 2013 t.o.v Bron: Osiris, peildatum 1 oktober 2013 *Exclusief premaster-studenten Opvallende punten in de bachelorfase: BETA>Bij Bètawetenschappen is het aantal inschrijvingen gedaald met 6,0%, voornamelijk als gevolg van de sterke daling bij Farmacie, waar sinds afgelopen jaar een capaciteitsfixus is ingevoerd. FSW> Het aantal inschrijvingen bij Sociale Wetenschappen bleef nagenoeg gelijk aan dat van GEO>De faculteit Geowetenschappen kent een groei (+ 6,5%). Met name Milieu-en Natuurwetenschappen (+ 57,9%) en Milieu-en Maatschappijwetenschappen (+ 25%) stijgen. GW>Bij Geesteswetenschappen zien we net als voorgaande jaren een daling, onder meer bij bij CIW (-6,6%), Geschiedenis (-1,0%), Kunstgeschiedenis (-15%) en Nederlandse Taal en Cultuur (-11,6%). Stijgers zijn Liberal Arts & Sciences (+ 15,2%), Wijsbegeerte (+20%), Taalwetenschap (+45%), Literatuurwetenschap (+31,6%) en Taal- en Cultuurstudies (+13%). REBO>Bij REBO zien we een lichte daling van 2,1%. Bij Economics and Business Economics liep het aantal nieuwe studenten terug met ruim 6%. Rechtsgeleerdheid, daalde licht met 1,8%. UCR> Het aantal inschrijvingen bij de University College Roosevelt is dit jaar toegenomen naar 193 inschrijvingen. Tabel 4: Instroom masterprogramma s (incl. beroepsopleidingen) UU op 1 oktober Faculteit Faculteit Bètawetenschappen ,2% Faculteit Diergeneeskunde ,5% Faculteit Geesteswetenschappen ,5% Faculteit Geneeskunde ,2% Faculteit Geowetenschappen ,7% Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie ,8% Faculteit Sociale Wetenschappen ,7% Centrum voor Onderwijs en Leren ,6% Totaal ,8% Bron: Osiris, peildatum 1 oktober 2013 Stijging 2013 t.o.v Opvallende punten in de masterfase: BETA>Het aantal eerstejaars is toegenomen met 15%. Stijgers zijn Computing Science (+ 65%), Environmental Biology (+ 48,4%) en Molecular and Cellular Life Sciences (+ 78,3%). Experimental Physics stijgt van 3 naar 13 inschrijvingen. Daling vinden we bij Mathematical Sciences (-35,7%) en Business Informatics (-16%). FSW>Bij FSW (+8,7%) is het aantal inschrijvingen gestegen. Stijgers zijn Educational Sciences: Learning in Interaction (van 7 naar 18), Arbeids- en organisatiepsychologie (+ 49%) en Neuropsychologie (+ 61%). Een aantal masters kende weinig inschrijvingen in vergelijk met 2012, zoals Methodology and Statistics of Behavioral and Social Sciences (van 11 naar 1 student), Multiculturalisme in vergelijkend perspectief (- 28%) en Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie (-19%). 2

4 GEO> Het aantal nieuwe masterstudenten Geowetenschappen groeit van 351 in 2012 naar 501 in Dit betekent een toename van bijna 43%. Alleen de masters Geo-Communicatie (-23,8%) Human Geography & Planning (-14,3%) en Planologie (-9,7%) daalden in het aantal inschrijvingen. Alle overige programma s kenden een toename, met als grootste stijgers Sustainable Development (93,8%), Earth, Structure & Dynamics (84,6%) en GIMA (56,3%). De stijging van de instroom masterstudenten bij Geo kan deels verklaard worden door een toename van het aantal bachelorstudenten bij Geo vanaf Deze studenten stromen nu door naar de masterfase. GW>De instroom in de faculteit Geesteswetenschappen daalt licht (-2,5%). Deze daling is toe te schrijven aan onder andere Kunstbeleid en management (-30%), Comparative Women's Studies in Culture and Politics (-17%) en Vertalen (-18%). Daarnaast zijn de groeiende masters Kunstgeschiedenis (van 24 naar 44, ofwel + 83%) en Literatuur en cultuurkritiek (+ 23%). REBO>Bij REBO (+ 3,8%) zien een stijging bij Law and Economics (van 12 naar 30 inschrijvingen), Legal Research (13 naar 24), Privaatrecht (+ 30%) en Public International Law (+ 34%). Dalers zijn European Law (-44%), Notarieel Recht (-29%) en Strafrecht (-23%). Lerarenopleidingen>De instroom in de lerarenopleidingen is bijna gelijk gebleven. Vervolg: In februari volgt een analyse van de definitieve instroom en inschrijvingen op basis van de bestanden van het CBS. Hierbij worden ook de marktaandelen, de rendementen en de uitval bepaald en de resultaten wat betreft onze instroomdoelstellingen in het Strategisch Plan. Die overzichten zullen in de Bilaterale Overleggen van het voorjaar worden meegenomen. 3

5 BIJLAGE 1 Voorlopig overzicht bachelorinstroom (eerstejaars instelling) UU *Exclusief premaster-studenten Bron: UB&D, O&O Peildatum: 1 oktober; teldatum: 1 oktober 2013 oktobertelling Faculteit Betawetenschappen Biologie Farmacie Informatica Informatiekunde Natuur- en Sterrenkunde Scheikunde Wiskunde Wiskunde & Toepassingen Faculteit der Diergeneeskunde Diergeneeskunde Faculteit Geesteswetenschappen Arabische Taal en Cultuur 2 Communicatie- en informatiewetenschappen Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Geschiedenis Italiaanse taal en cultuur Keltische talen en cultuur Kunstgeschiedenis Kunstmatige Intelligentie Literatuurwetenschap Muziekwetenschap Nederlandse taal en cultuur Portugese taal en cultuur 6 3 Spaanse taal en cultuur Taal- en cultuurstudies Taalwetenschap Theater-, film- en televisiewetenschap Wijsbegeerte Liberal Arts and Sciences Islam en Arabisch 7 4 Religiestudies Faculteit Geneeskunde Biomedische wetenschappen Geneeskunde Faculteit Geowetenschappen Aardwetenschappen Milieu-maatschappijwetenschappen Milieu-natuurwetenschappen Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Sociale geografie en planologie

6 BIJLAGE 1 Voorlopig overzicht bachelorinstroom (eerstejaars instelling) UU *Exclusief premaster-studenten Bron: UB&D, O&O Peildatum: 1 oktober; teldatum: 1 oktober 2013 oktobertelling Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Bestuurs- en organisatiewetenschap Economics and Business Economics Economie en bedrijfseconomie Rechtsgeleerdheid Faculteit Sociale Wetenschappen Algemene Sociale Wetenschappen Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Onderwijskunde Pedagogische Wetenschappen Psychologie Sociologie University College UC Liberal Arts and Sciences University College Roosevelt UCR Liberal Arts and Sciences Totaal Universiteit Utrecht

7 BIJLAGE 2 Voorlopig overzicht masterinstroom (eerstejaars programma) UU * *Inclusief beroepsopleidingen Bron: UB&D, O&O Peildatum: 1 oktober; teldatum: 1 oktober Faculteit Betawetenschappen Astrophysics and Space Research Business Informatics Computing Science Content and Knowledge Engineering Drug Innovation Energy Science 32 Environmental Biology Farmacie Game and Media Technology History and Philosophy of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie 5 6 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde 1 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde 7 1 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde 1 4 Mathematical Sciences Meteorology, Physical Oceanography and Climate Molecular and Cellular Life Sciences Nanomaterials: Chemistry and Physics Research and Development in Science Education Science and Business Management Science Education and Communication Scientific Computing Stochastics and Financial Mathematics Technical Artificial Intelligence Theoretical Physics Experimental Physics Artificial Intelligence 24 Faculteit der Diergeneeskunde Geneeskunde van gezelschapsdieren Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en vet. volksgezondheid Gezondheidszorg paard Veterinary and Molecular Pathology Veterinary Epidemiology and Economics 2 Faculteit Geesteswetenschappen American Studies Ancient, Medieval and Renaissance Studies (research) Antieke Cultuur Applied Ethics Applied Ethics, European Programme Art History of the Low Countries in its European Context Biblical Studies 4 7 Cognitive Artificial Intelligence 9 11

8 Communicatiestudies Comparative Literary Studies Comparative Women's Studies in Culture and Politics Conflict Studies and Human Rights Cultuurgeschiedenis Film- en Televisiewetenschap GEMMA: Master degree in Women's and Gender studies Gender and Ethnicity Historical and Comparative Studies o/t Scncs and Humanities 4 History: Cities, States and Citizenship Interculturele Communicatie Internationale betrekkingen in historisch perspectief Islam in de Moderne Wereld Kunstbeleid en -management Kunstgeschiedenis Linguistics: the Study of the Language Faculty Literary Studies: Literature in the Modern Age Literatuur en cultuurkritiek Literatuurwetenschap Logopediewetenschap Media and Performance Studies Medieval Studies Modern History ( ) Musicology Muziekwetenschap Nederlandse letterkunde Nederlandse literatuur Nederlandse taal en cultuur (deeltijd) 6 5 Nederlandse taal en literatuur Nieuwe media en digitale cultuur Philosophy Politiek en maatschappij in historisch perspectief Religies in hedendaagse samenlevingen Taal, Mens en Maatschappij Theaterwetenschap (Theatre Studies) Theologie en geestelijke verzorging Vertalen Westerse literatuur en cultuur Wijsbegeerte Wortels en ontwikkeling van het christendom Middeleeuwen en Renaissance Studies Communicatie en Organisatie 31 Gender Studies 1 Literair Vertalen 13 Faculteit Geneeskunde Biology of Disease Biomedical Image Sciences Cancer Genomics and Developmental Biology Epidemiology Epidemiology Postgraduate Fysiotherapiewetenschap Geneeskunde Infection and Immunity

9 Logopediewetenschap 18 Neuroscience and Cognition Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) Toxicology and Environmental Health Verplegingswetenschap Regenerative Medicine and Technology 14 7 Cancer, Stem Cells and Development Biology 32 Faculteit Geowetenschappen Biogeology Earth Structure and Dynamics Earth Surface and Water Earth, Life and Climate Economische geografie Energy Science Geochemistry Geo-communicatie Geographical Information Management and Applications (GIMA) Geology Geophysics Human Geography and Planning Hydrology International Development Studies Physical Geography Planologie Science and Innovation Management Stadsgeografie (Urban Geography) Sustainable Development Water Science and Management Sustainable Business and Innovation 15 Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Bestuur en beleid Communicatie, beleid en management Economics and Geography Economics and History Economics of Public Policy and Management European Law Fiscaal recht Grondslagen van het recht 8 International Business Law and Globalisation International Economics and Business Law and Economics Legal Research Multidisciplinary Economics (research) Nederlands recht 18 Notarieel recht Organisaties, verandering en management Privaatrecht Public International Law Publiek management Recht en onderneming Research in Public Administration and Organizational Science Sportbeleid en sportmanagement

10 Staats- en bestuursrecht Strafrecht Strategisch human resource management International Human Rights and Criminal Justice Criminology Economics and Law Faculteit Sociale Wetenschappen Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Arbeids- en organisatiepsychologie Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation (res) Development and Socialization in Childhood and Adolescence Educational Sciences: Learning in Interaction Jeugdstudies Kinder- en jeugdpsychologie Klinische en Gezondheidspsychologie Latin American and Caribbean Studies Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken Methodology and Statistics of Behavioral and Social Sciences Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Neuropsychologie Onderwijskundig ontwerp en advisering Orthopedagogiek Social and Health Psychology Sociale psychologie Sociology and Social Research Toegepaste cognitieve psychologie Vraagstukken van beleid en organisatie M&S for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences 17 Leraren opleidingen Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie Economics: education and communication 1 1 Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie Franse taal en cultuur: educatie en communicatie Geschiedenis: educatie en communicatie Godsdienst/levensbeschouwing: educatie en communicatie Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie Leraar VHO Geschiedenis en Staatsinrichting Leraar VHO Godsdienst/Levensbeschouwing Leraar VHO Kunstgeschiedenis en CKV 3 1 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Aardrijkskunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie 9 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Duits Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Engels Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie 2 3 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Frans Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Muziek 1 1 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde 8 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde 4

11 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Spaans 1 3 Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde 5 Maatschappijleer: educatie en communicatie Muziekwetenschap: educatie en communicatie Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie U-TEAch Wijsbegeerte: educatie en communicatie 2 4 Geografie: educatie en communicatie 7 Totaal Universiteit Utrecht

Welkom op de Masteravond

Welkom op de Masteravond Welkom op de Masteravond Op donderdagavond 7 oktober geeft de Universiteit Utrecht voorlichting over vrijwel alle masterprogramma s. Docenten, studenten, alumni en studieadviseurs beantwoorden graag al

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 14.127 Corsanummer 14.30415 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. de Bakker Onderwerp : Stand van zaken Vernieuwing masterfase Status : ter

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2014 - maart 2014 - april 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl April 2013 - mei 2013 - juni 2013 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes van

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2013 - maart 2013 - april 2013 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl September 2014 - oktober 2014 - november 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Januari 2013 - februari 2013 - maart 2013 Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief en in daaropvolgende nieuwsbrieven laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Juni 2013 - juli 2013 - augustus 2013 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005

Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005 Utrecht Graduate Division (UGD) externe profilering door interne borging ontwerp van 1 maart 2005 De Universiteit Utrecht is een university die zich op de internationale markt wil presenteren met een sterke

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Algemene

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie

!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015& Inhoudsopgave) 1 Inleiding...3 2 Studiekiezen...3 2.1 Studie2oriëntatieverlof...5 2.2 Studeren...5 2.2.1 VerschilHBOenWO...6 2.3 Tussenjaarofbuitenland...6

Nadere informatie

Conceptontwerpbesluit versie REKI B 4849 1

Conceptontwerpbesluit versie REKI B 4849 1 Besluit van houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met aanpassing van de berekeningswijze voor de rijksbijdrage van de instellingen voor hoger onderwijs en de aanwijzing en de

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Rapport van de onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek Amsterdam, mei 2006 Van Natuur en Techniek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl December 2012 - januari 2013 - februari 2013 Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief en in komende nieuwsbrieven laten we verschillende top-10 lijstjes zien

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie