3nl20100.fm5 Page 42 Wednesday, October 24, :40 PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3nl20100.fm5 Page 42 Wednesday, October 24, :40 PM"

Transcriptie

1 3nl20100.fm5 Page 42 Wednesday, October 24, :40 PM INHOUDSOPGAVE VOORDAT U DE WAS-DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WAS-DROOGAUTOMAAT KINDERBEVEILIGING VOORBEREIDING VAN HET WASGOED WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN WASPROGRAMMA HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN VERWIJDEREN AFVOER VAN HET RESTWATER ONDERHOUD EN REINIGING STORINGEN OPSPOREN KLANTENSERVICE TRANSPORT INSTALLATIE

2 3nl20100.fm5 Page 43 Wednesday, October 24, :40 PM Home Appliances VOORDAT U DE WAS-DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijdering van de verpakking en inspectie Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is tijdens het transport. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier. Houd al het verpakkingsmateriaal (plasticzakken, polystyreen enzovoort) buiten bereik van kinderen, want zij vormen een potentieel gevaar. 2.Verwijder de veiligheidsbeugels De was-droogautomaat is voorzien van veiligheidsbeugels om te voorkomen dat de interne onderdelen van het apparaat beschadigen tijdens transport. Voordat u de wasautomaat in gebruik neemt, dient u de veiligheidsbeugels te verwijderen (zie Installatie/De veiligheidsbeugels verwijderen). 3.Installeer de was-droogautomaat Verplaats de was-droogautomaat zonder deze aan het werkblad vast te pakken. Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek. Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas (zie Installatie/De pootjes afstellen ). 4.Watertoevoer Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het waterleidingbedrijf (zie Installatie/De watertoevoerslang aansluiten ). Toevoer: alleen koud water Waterkraan: schroefkoppeling voor slang van 3/4 Waterdruk: 0,05-1,00 MPa (0,5-10 bar). 5.Afpompen Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip (zie Installatie/De waterafvoerslang aansluiten ). Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich er van te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water toe- en afgevoerd kan worden (sifon-effect). 6.Elektrische aansluitingen De elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en actuele standaard veiligheidsvoorschriften. De gegevens met betrekking tot de spanning, het opgenomen vermogen en de benodigde beveiliging staan op de binnenkant van het deurtje van het filter. Het apparaat mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende verordeningen geaard is. Het is wettelijk verplicht de apparatuur te aarden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat direct of indirect veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften. Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten. Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn. Gebruik de was-droogautomaat niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel de Klantenservice op de hoogte. Het netsnoer mag alleen door de Klantenservice worden vervangen. Gebruik de was-droogautomaat uitsluitend voor huishoudelijke doelen. Minimale afmetingen behuizing: Breedte: 595 mm Hoogte: 850 mm Diepte: 530 mm 43

3 3nl20100.fm5 Page 44 Wednesday, October 24, :40 PM EERSTE WASPROGRAMMA Dit eerste wasprogramma zonder wasgoed heeft tot doel water dat eventueel achtergebleven is na controles door de fabrikant af te voeren. 1. Draai de waterkraan open. 2. De deur sluiten. 3. Een beetje wasmiddel (circa 30 ml) in het doseerbakje doen. 4. Een kort programma kiezen (zie de programmatabel). 5.Druk op de toets On/Off. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN 1.Verpakking Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. 2.Adviezen voor energiebesparing Gebruik energie, water, wasmiddel en tijd op de beste manier, door de trommel altijd zo veel als mogelijk is voor het ingestelde programma te laden. Overschrijd de aanbevolen dosering van de fabrikant op de verpakking van het wasmiddel niet. Gebruik de Voorwas alleen voor sterk vervuilde was! Stel een programma zonder Voorwas in voor weinig of normaal vervuilde was. U bespaart daardoor water, energie en tijd. Behandel vlekken eerst met een vlekkenmiddel of maak ingedroogde vlekken nat voor het wassen in de was-droogautomaat, om niet op hoge temperatuur te hoeven wassen. U kunt energie besparen door een wasprogramma op 60 C te gebruiken in plaats van een programma op 90 C, of een programma op 40 C in plaats van een programma op 60 C. Bespaar energie en tijd door een hoge centrifugeersnelheid in te stellen, zodat het watergehalte in de was wordt teruggebracht, voordat u een droogprogramma gaat gebruiken (voor wasmachines met een instelbare centrifugeersnelheid). 3.De verpakking en oude apparaten als afval verwerken De was-droogautomaat is gemaakt met herbruikbare materialen. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u hem afdankt. Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is. Verwijder wasmiddel uit het bakje, als u het apparaat wilt afdanken. 4.Kinderbeveiliging Laat kinderen niet met de wasmachine spelen. 5.Algemene adviezen Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de kraan dicht wanneer de machine niet in gebruik is. Zet de wasmachine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat af van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel en een vochtige doek om de buitenkant van de wasdroogautomaat schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen. Forceer de deur niet bij het openen. Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde technicus. 6.Conformiteitsverklaring Deze wasmachine is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de EG-Richtlijnen: 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG Richtlijn inzake Elektromagnetische Compatibiliteit 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering. 44

4 3nl20100.fm5 Page 45 Wednesday, October 24, :40 PM Home Appliances BESCHRIJVING VAN DE WAS-DROOGAUTOMAAT 1. Werkblad 2. Bedieningspaneel 3. Doseerbakje wasmiddel 4. Deur 5. Handgreep voor openen van de deur Om de deur te openen op de knop aan de binnenkant van de handgreep drukken en trekken Om de deur te sluiten zachtjes duwen (totdat u een klik hoort) 6. Filter voor vreemde voorwerpen (achter het deurtje) 7. Service-plaatje (aan de binnenkant van de deur) 8. Verstelbare pootjes 9. Plaatje met technische gegevens (aan de binnenkant van het deurtje) KINDERBEVEILIGING Een elektrische vergrendeling voorkomt dat de deur geopend kan worden terwijl het apparaat in werking is. Wacht, nadat het wasprogramma is afgelopen, 2 minuten alvorens de deur open te maken. 45

5 3nl20100.fm5 Page 46 Wednesday, October 24, :40 PM VOORBEREIDING VAN HET WASGOED Het wasgoed sorteren 1. Het wasgoed sorteren naar... Textielsoort/ symbool op het etiket Katoen, gemengde weefsels, synthetisch, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden. Kleur Witte en bonte was scheiden. Gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen. Afmeting Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel. Tere weefsels Teer wasgoed apart wassen: gebruik een speciaal programma voor zuiver scheerwol, gordijnen en andere tere weefsels. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met de ringen in een katoenen zak. Gebruik het speciale programma voor de handwas. Was kleine artikelen (bijvoorbeeld nylon kousen, riemen enzovoort) en artikelen met haakjes (bijvoorbeeld bh's) in speciale katoenen waszakken of in kussenslopen met ritssluiting. 2.Maak de zakken leeg Muntstukken, veiligheidsspelden en dergelijke kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen. 3. Sluitingen Doe ritssluitingen, knopen of haken dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen. Behandeling van vlekken Vlekken van bloed, melk, eieren enz. worden normaal gesproken tijdens de enzymenfase van het wasprogramma verwijderd. Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe in het wasmiddelbakje van de lade of bleekmiddel in het bakje (afhankelijk van het model). Bij hardnekkige vlekken het wasgoed vooraf behandelen. Verven en bleken De in de handel verkrijgbare producten bestaan gewoonlijk uit een kleurstof, een fixeermiddel en zout. Doe de kleurstof, het fixeermiddel en vervolgens het zout rechtstreeks in de lege trommel. Vul pas daarna de machine met wasgoed. Gebruik alleen verf en bleekmiddelen die worden aanbevolen voor wasmachines. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op. Na het verven en bleken kunnen de kunststof en rubberen onderdelen van de wasmachine gevlekt zijn. Wasgoed in de machine doen 1.Open de deur. 2.Vouw het wasgoed uit en doe het losjes in de trommel. Volg de aanwijzingen voor beladingen in de programmatabel: Indien de trommel te vol is, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer. 3.Doe de deur dicht. WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN Keuze van het wasmiddel en de nabehandelingsprocucten De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van: de textielsoort (katoen, synthetisch, tere weefsels, wol). Opmerking: gebruik voor wol uitsluitend speciale wasmiddelen. de kleur; de temperatuur van het wasprogramma; het soort vuil. Opmerkingen: Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, de stukken schudden of borstelen of een vloeibaar wasmiddel gebruiken. Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik. Gebruik alleen ontkalkingsmiddelen en verf die geschikt zijn voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw was-droogautomaat kunnen aantasten. Gebruik geen oplosmiddelen (bijvoorbeeld terpentine of wasbenzine enz.). Was geen stoffen in de wasmachine die behandeld zijn met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen. Dosering Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel met betrekking tot: het soort vuil; de belading: volledige belading: volg de aanwijzingen van de fabrikant op; halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading; kleine belading (ca. 1 kg): de helft van de hoeveelheid voor een volledige belading; 46

6 3nl20100.fm5 Page 47 Wednesday, October 24, :40 PM Home Appliances de waterhardheid bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf): bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water. Opmerkingen: Een te hoge dosering wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming. Hierdoor wordt de was minder schoon. De detector van de wasdroogautomaat verhindert dat het apparaat kan centrifugeren als er te veel schuim aanwezig is. Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed grauw, en ontstaat er kalkaanslag op de trommel, het waterreservoir en het verwarmingselement. Voor de programma's met Voorwas kunt u hiervoor vloeibare wasmiddelen gebruiken. In dat geval alleen een waspoeder in de lade voor de hoofdwas gebruiken. Als u een geconcentreerde wasverzachter gebruikt, voeg dan water toe in de wasmiddellade tot aan het teken MAX. Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel gebruiken en dit rechtstreeks in de trommel plaatsen. Hardheid van het water: bij zacht water is minder wasmiddel nodig HARDHEIDS- CATEGORIE VAN HET WATER KENMERKEN DUITSE GRADEN dh FRANSE GRADEN fh zacht gemiddeld hard zeer hard meer dan meer dan 37 ENGELSE GRADEN eh meer dan 26 De wasmiddellade vullen met wasmiddel en nabehandelingsproducten 1.Trek de wasmiddellade helemaal naar buiten. De wasmiddellade heeft drie vakken. 2.Doe het wasmiddel in het doseerbakje: Programma's met voor- en hoofdwas Hoofdwasprogramma zonder voorwas Wasverzachter, conditioners en bleekmiddel: niet meer vullen dan het niveau MAX Vlekkenmiddel Ontkalkingsmiddel (wanneer het water een hardheid van 4 heeft) Stijfsel (van te voren opgelost in water) 3.Doe de wasmiddellade weer goed dicht. 47

7 3nl20100.fm5 Page 48 Wednesday, October 24, :40 PM WASPROGRAMMA Stel het programma in: 1. Controleer of de programmakeuzeknop op Stop staat. 2. Steek de stekker in het stopcontact. 3. Draai de waterkraan open. 4. Stel de programmakeuzeknop in op het gewenste programma. 5. Stel de thermostaatknop, indien aanwezig, in op de gewenste temperatuur. 6. Stel de knop van de centrifugeersnelheidsknop, indien aanwezig, in op de gewenste snelheid. 7. Stel de gewenste extra functies in door op de corresponderende toetsen te drukken. Door nogmaals op de toets te drukken kan de desbetreffende extra functie weer worden uitgeschakeld. 8.Controleer of de deur goed gesloten is. Druk op de toets On/Off. Het lampje gaat branden. Let op: de programmakeuzeknop mag uitsluitend met de klok meegedraaid worden, draai hem beslist niet in de andere richting. Deurvergrendeling Nadat het programma gestart is, wordt de deur automatisch geblokkeerd tot aan het einde van het programma. Als de programmakeuzeknop op Stop gezet is of als de stroom uitvalt, wordt de deur na ongeveer twee minuten ontgrendeld. Doe in dat geval de deur niet open: er zou heet water naar buiten kunnen komen. Einde programma De programmakeuzeknop staat op Stop. 1.Druk op de toets On/Off. Het indicatorlampje gaat uit. 2. Schakel de gekozen extra functies uit door op de betreffende toetsen te drukken. 3. Draai de waterkraan dicht. 4. Wacht totdat de deur wordt ontgrendeld (ongeveer 2 minuten). 5.Open de deur en haal het wasgoed uit de machine. N.B. Doe de deur niet helemaal dicht nadat u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald, maar laat hem op een kier staan, om de trommel te laten drogen. Programma wijzigen 1.Druk op de toets On/Off. Het indicatorlampje gaat uit. 2. Stel een nieuw programma in. 3.Druk op de toets On/Off. Het nieuwe programma start. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma. Programmaonderbreking Indien een programma voor een bepaalde tijd onderbroken moet worden en vervolgens weer moet worden hervat: 1.Druk op de toets On/Off. 2.Druk na de gewenste pauze nogmaals op de toets On/Off. 48

8 3nl20100.fm5 Page 49 Wednesday, October 24, :40 PM Home Appliances HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN VERWIJDEREN 1. Schakel de was-droogautomaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Open het deurtje van het filter voor vreemde voorwerpen. 3. Zet een bak onder het filter. 4. Draai het filter langzaam tegen de klok in zonder het nog weg te halen. 5. Wacht totdat al het water in de bak gestroomd is. 6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg. 7. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het filter. 8. Breng het filter weer aan en schroef het zo ver als mogelijk is met de wijzers van de klok mee, en controleer of het hermetisch gesloten is. 9. Sluit het deurtje. 10.Doe 0,5 l water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen. 11.Sluit het apparaat aan op het stopcontact. 12.Stel een programma in en start het. Controleer het filter twee of drie maal per jaar, en reinig het indien nodig. Als het water niet goed wordt afgevoerd of als de wasdroogautomaat niet centrifugeert. BELANGRIJK: Verzeker u ervan dat het watervoldoende afgekoeld is, voordat het wordt afgepompt. AFVOER VAN HET RESTWATER Om het restwater uit de pomp af te voeren, de machine naar voren kantelen en verder gaan met punt 8 en 10 van de voorafgaande paragraaf. Wanneer moet het restwater worden afgevoerd? Voordat u de was-droogautomaat wilt transporteren. In een ruimte waarin de temperatuur soms onder het nulpunt zakt. In dat geval wordt geadviseerd het water na elk wasprogramma af te voeren. 49

9 3nl20100.fm5 Page 50 Wednesday, October 24, :40 PM ONDERHOUD EN REINIGING Behuizing en bedieningspaneel Gebruik gewone, voor de huishouding gebruikte reinigingsmiddelen (gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen). Maak de oppervlakken droog met een zachte doek. Deurafdichting Indien nodig met een vochtige doek reinigen. Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichting. Filter Controleer het filter regelmatig, minstens tweeof driemaal per jaar, en reinig het (zie Het filter voor vreemde voorwerpen verwijderen ). Doseerbakje wasmiddel 1.Trek aan de wasmiddellade zodat hij helemaal naar buiten komt. 2.Verwijder de componenten en spoel hen af onder stromend water, droog hen af en plaats hen weer terug. 3.Verwijder eventuele resten wasmiddel uit de lade. 4.Plaats de wasmiddellade weer nauwkeurig door hem op de linker geleider te zetten en de lade naar binnen te duwen. Filters van de waterslang Regelmatig controleren en reinigen. Voor wasmachines met een rechte watertoevoerslang 1.Draai de waterkraan dicht. 2.Schroef de toevoerslang van de kraan. 3.Verwijder het filter en maak het schoon. 4.Schroef de toevoerslang weer aan de waterkraan. 5.Schroef de toevoerslang los van de was-droogautomaat. 6.Haal het filter met de speciale tang uit de wasmachine en reinig het. 7.Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang vast op de wasdroogautomaat. 8.Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken. 50

10 3nl20100.fm5 Page 51 Wednesday, October 24, :40 PM Home Appliances STORINGEN OPSPOREN De was-droogautomaat start niet en het lampje brandt niet. de stekker goed in het stopcontact zit; Het wandstopcontact gevoed wordt sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan); de toets On/Off ingedrukt is. De was-droogautomaat start niet, maar het lampje brandt. de deur wel goed dicht zit; er een wasprogramma geselecteerd en gestart is; de waterkraan opengedraaid is. Is dat niet het geval, draai de kraan dan open en schakel het apparaat uit en weer aan. De was-droogautomaat blokkeert tijdens een programma. de toets Anti-kreuk ingedrukt is; schakel deze functie uit door nogmaals op de toets te drukken; het lampje On/Off knippert. Druk op de toets On/Off. Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. de waterkraan helemaal open is; er knikken in de waterslang zitten; het filter van de waterslang verstopt is; het water in de toevoerslang bevroren is; De was-droogautomaat voert geen water af. De afvoerslang goed is aangesloten (zie Installatie ); het filter verstopt is; het water in de afvoerslang bevroren is; de toets Anti-kreuk is ingedrukt. Er zitten resten wasmiddel en nabehandelingsproducten in het doseerbakje. de sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie Onderhoud en reiniging ); er genoeg water wordt toegevoerd. De filters tussen de toevoerslang en de kraan verstopt zijn (zie Onderhoud en reiniging ). Controleer het filter regelmatig, minstens twee- of driemaal per jaar, en reinig het (zie Het filter voor vreemde voorwerpen verwijderen ). Voor nadere informatie, zie ook Wasmiddel en nabehandelingsproducten. De was-droogautomaat trilt tijdens het centrifugeren. de machine waterpas gezet is met alle vier de pootjes afgesteld (zie Installatie ); de transportbeugels verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in bedrijf kunt stellen, is het absoluut noodzakelijk om de veiligheidsbeugels voor het transport te verwijderen (zie Installatie ). Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd: De was-droogautomaat heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (badmat, badjas enzovoort), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft. Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, eventueel andere stukken wasgoed toevoegen en opnieuw het centrifugeerprogramma starten. Sterke schuimvorming kan ook de centrifugeercyclus blokkeren. Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt Belangrijk: wacht een uur en neem contact op met de Klantenservice als de storing zich opnieuw voordoet, en geef het foutnummer dat wordt weergegeven door (zie Klantenservice ). 51

11 3nl20100.fm5 Page 52 Wednesday, October 24, :40 PM KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: 1.Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie Storinger opsporen ). 2.Zet het programma opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. 3.Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de Klantenservice. Vermeld de volgende gegevens: het type storing. het model van de was-droogautomaat. het servicenummer (achter het woord SERVICE). De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Uw volledige adres. Uw telefoonnummer en netnummer. Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice bevindt zich op het garantiebewijs. U kunt ook de dealer raadplegen bij wie u het apparaat heeft gekocht. TRANSPORT Verplaats de was-droogautomaat nooit door hem aan het werkblad te pakken. 1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. 2. Draai de waterkraan dicht. 3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los. 4.Laat het restwater uit de slangen en de was-droogautomaat wegstromen (zie Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen, Afvoer van het restwater ). 5.U bent verplicht de veiligheidsbeugels te monteren die voor het transport zijn gebruikt (zie Installatie ). 52

12 3nl20100.fm5 Page 53 Wednesday, October 24, :40 PM Home Appliances INSTALLATIE Verwijder de veiligheidsbeugels 1.Haal de schroeven A waarmee de trommel tijdens het transport is vastgezet los en verwijder hen, volgens de hiernaast afgebeelde serie handelingen. 2.Steek een schroevendraaier in de vrij gebleven openingen en laat de vier afstandsstukken C (veiligheidsbeugels) vallen door de schroevendraaier schuin te houden; neem de beugels weg. 3.Bewaar de veiligheidsbeugels. Als de afstandsstukken in de machine achterblijven: open het achterpaneel door de schroeven B weg te halen waarmee het paneel is vastgezet, haal de beugels weg en monteer het paneel weer. A A B B A A Als het elektrische apparaat opnieuw vervoerd moet worden, moet de transportbeveiliging weer worden gemonteerd: 1.Haal de stekker uit het stopcontact, maak de toevoer- en afvoerslangen los. 2.Schroef de bevestigingsschroeven B van het achterpaneel los en haal dit vervolgens weg. 3.Steek de vier schroeven A van de beveiliging in de vier rubberen bussen, en breng vervolgens de vier afstandsstukken C aan op de schroeven en achter het paneel. 4.Plaats het achterpaneel op het apparaat, draai eerst de vier schroeven A van de veiligheidsbeugels vast op de achterkant van de bak en zet het paneel vervolgens aan het meubel vast met de schroeven B. C C 53

13 3nl20100.fm5 Page 54 Wednesday, October 24, :40 PM Stel nu de pootjes af Indien de vloer niet glad of perfect waterpas is, kunnen kleine onregelmatigheden worden gecompenseerd door de pootjes bij te stellen (leg geen stukken hout, karton en dergelijke onder de pootjes): 1.Haal de borgmoer los met de bijgeleverde sleutel. 2.Regel de hoogte van het pootje door het met de hand te draaien. 3.Haal de borgmoer tegen de klok in naar de wasdroogautomaat aan. Indien de wasautomaat op een houten balkenvloer wordt geplaatst, het apparaat op een hardboard plaat van 60 x 60 cm (of 40) groot en 3 cm dik zetten. De plaat aan de vloer bevestigen. Sluit de watertoevoerslang aan Voor modellen met rechte slang 1.Plaats de filters (te vinden onder de accessoires) in de schroefkoppeling tussen de buigzame slang en de kraan, en in de koppeling tussen de slang zelf en de wasdroogautomaat. 2.Schroef de buigzame watertoevoerslang zorgvuldig vast aan de kraan, bij voorkeur met de hand. 3.Let erop dat er geen knikken in de afvoerslang zitten. 4.Schroef de watertoevoerslang met zorg vast aan de inlaat op het apparaat, bij voorkeur met de hand. 5.Draai de waterkraan helemaal open en controleer of de koppelingen waterdicht zijn. Als de slang te kort is, vervangt u deze door een voldoende lange drukslang (min kpa, conform de norm EN 50084). Controleer geregeld de toestand van de toevoerslang en vervang deze wanneer dit nodig is. De was-droogautomaat kan zonder terugslagklep worden aangesloten. Sluit de waterafvoerslang aan 1.Haak de afvoerslang los van de rechterklem. Let op: haak de linker aansluiting niet los van de afvoerslang. 2.Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip. 3.Let erop dat er geen knikken in de afvoerslang zitten. 4.Zet de slang vast zodat hij niet kan vallen wanneer de was-droogautomaat draait. Normale wastafels zijn niet geschikt voor dit doel. Als de slang rechtstreeks in de afvoerpijp moet worden gestoken, moet de binnendiameter van de pijp geschikt zijn in relatie tot de diameter van de afvoerslang. Indien het nodig is een verlengstuk te gebruiken, een slang van hetzelfde type gebruiken. De aansluitpennen vastzetten met klemmen. Max. lengte van de afvoerslang: 2,50 m Max. afvoerhoogte: 90 cm Min. afvoerhoogte: 60 cm A 1 54

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 3100

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 3100 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5130 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748401

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5130 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748401 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5444

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5444 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NL GEBRUIKERSHANDLEIDING VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK BELANGRIJK: DE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE AANDACHTIG DOORLEZEN VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT, DIENT U DE VEILIGHEIDSBEUGELS TE VERWIJDEREN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAD SYMPHONY 1260 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4887796

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAD SYMPHONY 1260 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4887796 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

UW ELEKTRONISCHE WASMACHINE

UW ELEKTRONISCHE WASMACHINE UW ELEKTRONISCHE WASMACHINE NL Deze wasmachine is uitgerust met een volledig elektronische besturing, die grote mogelijkheden voor u opent. Hiertoe behoren onder andere: nauwkeurige bepaling van de belading,

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT INHOUD VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR KINDERBEVEILIGING VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt Inhoud Voordat u de wasmachine in gebruik neemt Accessoires/Bijgeleverde onderdelen Installatie Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen Beschrijving van de wasmachine Deur Kinderbeveiliging Voor het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWO 346

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWO 346 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

bNL.fm Page 45 Friday, July 15, :03 PM INHOUD

bNL.fm Page 45 Friday, July 15, :03 PM INHOUD 40105150bNL.fm Page 45 Friday, July 15, 2005 1:03 PM INHOUD VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR KINDERBEVEILIGING VOOR

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOE AST 921/-30 WP

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOE AST 921/-30 WP U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens. Houd u

Nadere informatie

NL.fm Page 1 Tuesday, February 13, :13 AM INHOUD

NL.fm Page 1 Tuesday, February 13, :13 AM INHOUD 30105990NL.fm Page 1 Tuesday, February 13, 2007 11:13 AM INHOUD VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR KINDERBEVEILIGING

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL PURE 1480 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4750627

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL PURE 1480 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4750627 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT INHOUD GEBRUIKSOMSCHRIJVING VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSOMSCHRIJVING VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE KINDERBEVEILIGING WASMIDDEL

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL NEW YORK 1400

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL NEW YORK 1400 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens. Houd u

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWZ 512 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4932958

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWZ 512 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4932958 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de aparte programmatabel wanneer u de wasmachine gebruikt.

Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de aparte programmatabel wanneer u de wasmachine gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruiksomschrijving Voordat u de wasmachine in gebruik neemt Eerste wasprogramma Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen Beschrijving van de wasmachine Kinderslot Wasmiddel en nabehandelingsproducten

Nadere informatie

INHOUD HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 38

INHOUD HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 38 NL INHOUD OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 35 FILTER VOOR STOF PAGINA 35 WATERBAKJE PAGINA 36 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 36 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 36 HET WASGOED VOORBEREIDEN

Nadere informatie

NL.fm Page 1 Thursday, December 29, :55 PM INHOUD

NL.fm Page 1 Thursday, December 29, :55 PM INHOUD 41210060NL.fm Page 1 Thursday, December 29, 2005 5:55 PM INHOUD VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE VOORBEREIDING

Nadere informatie

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZINGEN PROGRAMMATABEL BOEKJE

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZINGEN PROGRAMMATABEL BOEKJE INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING PROGRAMMATABEL WASGOED VOORBEREIDEN EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNTIES SELETEREN EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOD2836 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5793384

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOD2836 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5793384 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is bestemd alleen voor het wassen en centrifugeren van het wasgoed in een hoeveelheid die gebruikelijk in een

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

3nl94615.fm Page 29 Wednesday, October 20, :43 AM GEBRUIKSAANWIJZING

3nl94615.fm Page 29 Wednesday, October 20, :43 AM GEBRUIKSAANWIJZING 3nl94615.fm Page 29 Wednesday, October 20, 2004 9:43 AM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN HET ZOUTRESERVOIR VULLEN HET DOSEERBAKJE

Nadere informatie

Inhoud. Beknopte handleiding. Gebruiksaanwijzing

Inhoud. Beknopte handleiding. Gebruiksaanwijzing Inhoud Beknopte handleiding Programmatabel Het wasgoed voorbereiden Een programma en extra functies selecteren Een programma starten en voltooien Een programma wijzigen Een programma onderrbeken Dagelijks

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de veiligheid De juiste plaats De was/droogautomaat is heel zwaar wees voorzichtig bij het optillen. Attentie! Bevroren slangen kunnen scheuren/springen. De was/droogautomaat niet op

Nadere informatie

ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN

ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN GEBRUIKSDOEL Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor wasgoed dat geschikt is om in een wasmachine gewassen te worden in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in een privé huishouden. Houd u aan de instructies

Nadere informatie

Wateraansluiting afhankelijk van model

Wateraansluiting afhankelijk van model Veiligheidsinstructies Leveringsomvang afhankelijk van het model De wasautomaat is zwaar Voorzichtig bij het tillen. Opgelet: Bevroren slangen kunnen scheuren/barsten.de wasautomaat niet in ruimtes plaatsen

Nadere informatie

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 35

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 35 INHOUDSOPGAVE NL OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 32 FILTER VOOR STOF PAGINA 32 WATERBAKJE PAGINA 32 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 33 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 33 HET WASGOED VOORBEREIDEN

Nadere informatie

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer Veiligheidsinstructies Leveringsomvang De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen. Let op: bevroren slangen kunnen scheuren/barsten. Wasautomaat niet in vorstgevoelige ruimten of buiten

Nadere informatie

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer. Watertoevoer

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer. Watertoevoer Aanwijzingen voor een veilig gebruik Leveringsomvang afh. van model De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen. Let op: Bevroren slangen kunnen scheuren/knappen. Wasautomaat niet in vorstgevaarlijke

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220 NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWY 2220 Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Beschrijving van het product _ 3 Hoe voer ik een wasprogramma uit? 4 Aanpassing aan persoonlijke wensen 5 Dagelijks gebruik _

Nadere informatie

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZINGEN PROGRAMMATABEL BOEKJE

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZINGEN PROGRAMMATABEL BOEKJE INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING PROGRAMMATABEL WASGOED VOORBEREIDEN EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA EEN PROGRAMMA

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN

VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN HET ZOUTRESERVOIR VULLEN HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL VULLEN HET DOSEERBAKJE

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE ADVIEZEN

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE ADVIEZEN CORRECT GEBRUIK Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van wasgoed dat geschikt is voor reiniging in een wasmachine in hoeveelheden die in huishoudens gebruikelijk zijn.

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWF 81463W Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Programmatabel 6 Verbruikswaarden 7 Opties

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting WITXL 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAT 6829

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAT 6829 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding XX Inhoud Specificaties van de wasmachine > 3 Waarschuwingen > 4 Installatie > 6 Voorbereiding > 8 Programma s selecteren en de machine starten > 9 Onderhoud en reiniging > 13 1 Uw wasmachine Wasmiddellade

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting ARTXD 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 50460 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING

INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD EKNOPTE HANDLEIDING PROGRAMMATAEL HET WASGOED VOOREREIDEN EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN EEN GEKOZEN PROGRAMMA WIJZIGEN EEN PROGRAMMA ONDERREKEN DAGELIJKS

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 00/9/EG over

Nadere informatie

Installatie. Hydraulische en elektrische aansluitingen. Uitpakken en waterpas zetten

Installatie. Hydraulische en elektrische aansluitingen. Uitpakken en waterpas zetten IWB 6165 Installatie! Het is belangrijk deze handleiding te bewaren voor latere raadpleging. In het geval u het apparaat verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de wasautomaat blijven zodat de nieuwe

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat L 62470 NFL L 62670 NFL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 6 4. BEDIENINGSPANEEL...

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73478 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

Washing Machine Lave-linge Wasmachine Waschmaschine WMD 26125 T WMD 26145 T

Washing Machine Lave-linge Wasmachine Waschmaschine WMD 26125 T WMD 26145 T Washing Machine Lave-linge Wasmachine Waschmaschine WMD 26125 T WMD 26145 T 1 Waarschuwingen Algemene veiligheid Plaats uw machine nooit op een vloer die met tapijt is bedekt. Een gebrek aan luchtstroom

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is bestemd alleen voor het wassen en centrifugeren van het wasgoed in een hoeveelheid die gebruikelijk in een huishouden is. Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren,

Nadere informatie

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing

L 63476 NFL L 63479 NFL. NL Gebruiksaanwijzing L 63476 NFL L 63479 NFL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 5 4. BEDIENINGSPANEEL... 6 5.

Nadere informatie

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 72470 FL L 72670 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek. Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld,

Nadere informatie

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73472 FL L 73476 FL L 73479 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

BEDIENING VAN DE MACHINE

BEDIENING VAN DE MACHINE BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _

Nadere informatie

L 75489 FL L 75689 FL

L 75489 FL L 75689 FL L 75489 FL L 75689 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 5 MILIEUBESCHERMING 6 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 ACCESSOIRES 7 BEDIENINGSPANEEL 10 PROGRAMMA'S 13 VOOR HET EERSTE

Nadere informatie

Wasmachine 1200 rpm A+

Wasmachine 1200 rpm A+ Wasmachine 1200 rpm A+ WM612A2W1 Het betaalbare kwaliteitsmerk! MILIEUVRIENDELIJKE VERWERKING MATERIALEN Verwerking verpakkingsmateriaal Dit verpakkingsmateriaal dient ter bescherming van het product,

Nadere informatie

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f A B C 15 A B D

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f A B C 15 A B D 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is bestemd alleen voor het wassen en centrifugeren van het wasgoed in een hoeveelheid die gebruikelijk

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Geachte ASKO-klant, Wij feliciteren u met de aanschaf van dit Zweedse kwaliteitsproduct. Onze doelstelling is dat u er op kunt vertrouwen dat deze wasautomaat kwalitatief

Nadere informatie

L 88489 FL L 88689 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

L 88489 FL L 88689 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING L 88489 FL L 88689 FL NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 4 Beschrijving van het product _ 5 Technische gegevens _ 6 Montage

Nadere informatie

Handleiding SLIMME WASMACHINE

Handleiding SLIMME WASMACHINE Handleiding SLIMME WASMACHINE De slimme wasmachine Voor je ligt de handleiding van de slimme wasmachine, die bij je is geplaatst omdat je meedoet aan de pilot Jouw Energie Moment. Het is niet zomaar een

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

SNELLE REFERENTIEGIDS

SNELLE REFERENTIEGIDS SNELLE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor volledige ondersteuning kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register WWW De Gebruiksaanwijzing downloaden

Nadere informatie

L 75489 FL L 75689 FL

L 75489 FL L 75689 FL L 75489 FL L 75689 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE 5 MILIEUBESCHERMING 6 TECHNISCHE INFORMATIE 7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 7 ACCESSOIRES 8 BEDIENINGSPANEEL 11 PROGRAMMA

Nadere informatie

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET KOELVAK Ingebruikneming van het apparaat 1. Steek de stekker in het stopcontact 2. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken is het apparaat gewoonlijk van te voren in de fabriek

Nadere informatie