VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE ADVIEZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE ADVIEZEN"

Transcriptie

1 CORRECT GEBRUIK Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van wasgoed dat geschikt is voor reiniging in een wasmachine in hoeveelheden die in huishoudens gebruikelijk zijn. Bij gebruik van de wasmachine moeten de aanwijzingen in de bedieningshandleiding, het installatiehandboek en het programmaoverzicht in acht genomen worden. NL 1 Bewaar de voor u liggende bedieningshandleiding, het programmaoverzicht en het installatiehandboek zorgvuldig. Geef de bedieningshandleiding, het programma-overzicht en het installatiehandboek bij het doorverkopen van de machine aan de nieuwe eigenaar. VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE ADVIEZEN 1. Veiligheidsaanwijzingen Deze wasmachine is uitsluitend voor gebruik binnenshuis geschikt. Gebruik of bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de nabijheid van de machine. Zorg ervoor dat kinderen niet met de machine kunnen spelen. Dit apparaat mag door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring en kennis uitsluitend onder toezicht of na voldoende instructie door een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon worden gebruikt. Gebruik deze wasmachine niet bij temperaturen onder 5 C. Wilt u een wasdroger bovenop uw wasmachine installeren, informeer dan bij onze klantenservice of uw leverancier of dit mogelijk is. Een wasdroger mag uitsluitend op de wasmachine worden geïnstalleerd indien daarvoor de speciale stapelframebouwset wordt gebruikt, die bij onze klantenservice of uw leverancier verkrijgbaar is. Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld. Draai de waterkraan dicht wanneer de machine niet gebruikt wordt. Verwijder vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamhede n de netstekker uit het stopcontact of schakel de stroomvoorziening uit. De vuldeur van de machine mag nooit met geweld geopend worden of als opstap worden gebruikt. Indien nodig kan de netkabel door een bij onze klantenservice verkrijgbare gelijkwaardige kabel vervangen worden. De netkabel mag uitsluitend door gekwalificeerde vakmensen of onze klantenservice vervangen worden.

2 2.Verpakking De verpakking is 100% recyclebaar en is voorzien van het recycling-symbool. Neem de ter plaatse geldende verordeningen met betrekking tot het afvoeren van verpakkingsmateriaal in acht. 3.Afvoeren van verpakking en oude apparaten De wasmachine bestaat uit opnieuw te gebruiken materialen. Ze moet overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften afgevoerd worden. Verwijder vóór het vernietigen van de machine alle wasmiddelresten, en snijd de netkabel door om de wasmachine onbruikbaar te maken. Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE van markeringen voor het afvoeren van elektrische en elektronische apparaten (WEEE) voorzien. Door uw bijdrage aan de correcte afvoer van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Het milieu en de gezondheid worden door een verkeerde wijze van afvoeren in gevaar gebracht. Het symbool op het apparaat resp. op het bijgevoegde informatiemateriaal wijst erop dat dit apparaat geen normaal huishoudelijk afval is. Lever het oude apparaat daarom af bij de daarvoor bestemde inzamelplekken voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het afvoeren dient volgens de plaatselijk geldende milieubeschermende bepalingen voor het verwijderen van afval te gebeuren. Richt u voor verdere informatie over afvoer, hergebruik en recycling van het apparaat tot de verantwoordelijke plaatselijke instanties, de plaatselijke afvalverwerking of de leverancier bij wie u het apparaat gekocht hebt. 4.Bescherming tegen vorst Plaats de wasmachine niet in een ruimte waar de temperatuur tot beneden het vriespunt kan dalen. Is dit niet mogelijk, laat dan het water na elk gebruik volledig weglopen: Trek de toevoerslang(en) los van de waterkraan en laat het water volledig weglopen. Verwijder de afvoerslang van de sifon of de wasbak en laat het water volledig weglopen. Is water in de trommel achtergebleven, laat dit dan weglopen. Volg daarbij de aanwijzingen in Restwater verwijderen. Kantel het apparaat samen met een tweede persoon voorzichtig naar voren om het restwater te laten weglopen. 5.EC-conformiteitsverklaring Dit apparaat voldoet aan de volgende Europese verordeningen: 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EC EMV-richtlijn De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het wasgoed die worden veroorzaakt door een onvakkundige of onjuiste verzorgingshandleiding voor het wasgoed die bij de kledingstukken is gevoegd. NL 2

3 VOOR GEBRUIK VAN DE WASMACHINE 1.Uitpakken en controleren Controleer na het uitpakken dat de wasmachine onbeschadigd is. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar neem contact op met de klantenservice of uw leverancier. Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyrol enz.) niet onder handbereik van kinderen omdat het een mogelijke bron van gevaren kan zijn. Indien het apparaat voor de aflevering in de kou heeft gestaan, wacht dan bij kamertemperatuur enkele uren alvorens het apparaat in bedrijf te nemen. 2.Transportbeveiligingsschroeven verwijderen De wasmachine is met transportbeveiligingsschroeven uitgerust die mogelijke beschadigingen van de machine tijdens het transport moeten voorkomen. Vóór het in bedrijf nemen van de wasmachine moeten de transportbeveiligingsschroeven absoluut verwijderd worden. Sluit na het verwijderen van de transportbeveiligingsschroeven de openingen met de 4 meegeleverde kunststof doppen af. 3.Wasmachine plaatsen Verwijder de beschermfolie van het bedieningspaneel (indien bij uw model aanwezig). Verschuif de wasmachine zonder ze aan het werkblad op te tillen. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele vloer, indien mogelijk in een hoek van de ruimte. Controleer of alle pootjes stevig op de vloer staan en dat de wasmachine volkomen vlak en veilig staat (gebruik een waterpas). Indien de wasmachine op een zogenaamde zwevend aangebrachte vloer moet worden geplaatst (bijv. bepaalde parket- of laminaatvloeren), dient u het apparaat op een 60 x 60 cm groot tenminste 3 cm dik stuk spaanplaat te plaatsen dat aan de vloer moet worden bevestigd. Controleer of de ontluchtingsspleten onderaan de wasmachine (indien op uw model aanwezig) niet door tapijt of ander materiaal verstopt worden. 4.Watertoevoer Sluit de watertoevoerslang aan en houd daarbij de voorschriften van het plaatselijke waterleidingbedrijf in acht. Voor modellen met een inlaatklep: Koud water Voor modellen met twee wateraansluitingen: Koud EN warm water of alleen koud water (zie de afzonderlijke Installatiehandleiding ). Waterkraan: 3/4 -slangschroefaansluiting Waterdruk (Waterdoorstroomdruk): kpa (1-10 bar). Sluit de wasmachine uitsluitend met een nieuwe slang op de watertoevoer aan. Gebruikte slangen mogen niet opnieuw gebruikt worden, maar moeten weggegooid worden. Voor modellen met warmwatertoevoer: de temperatuur van de warmwatertoevoer mag 60 C niet overschrijden. 5.Afpompen Sluit de afvoerslang op de sifon of op een andere waterafvoer aan (zie de afzonderlijke Installatiehandleiding ). Is de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem aangesloten, controleer dan of het systeem met een ontluchtingsopening is uitgerust om gelijktijdig toelaten en afpompen van water (sifon-effect) te voorkomen. 6.Elektrische aansluiting Alle elektrische aansluitingen moeten door een vakman en onder inachtneming van de voorschriften van de fabrikant en de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd. Gegevens over spanning, vermogensopname en beveiliging vindt u op de binnenzijde van de vuldeur. Het apparaat mag uitsluitend via een volgens de geldende voorschriften geïnstalleerde en geaarde CEE 7/4 of Type F contactdoos op de netvoeding worden aangesloten. De aarding van de wasmachine is wettelijk voorgeschreven. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan personen, huisdieren of voorwerpen die ontstaat als gevolg van het niet in acht nemen van de hierboven genoemde voorschriften. Gebruik geen verlengkabel of meervoudige stekkers. Verwijder vóór alle onderhoudswerkzaamheden de netstekker uit het stopcontact of schakel de stroomvoorziening uit. Na de installatie moet de netstekker of de scheidingsschakelaar te allen tijde via een tweepolige schakelaar direct toegankelijk zijn. Neem de wasmachine niet in bedrijf wanneer deze tijdens het transport beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice. De netkabel mag uitsluitend door de klantenservice worden vervangen. Wordt een reststroombeveiliging (RCCB) gebruikt, dan mag uitsluitend een model voorzien van het merkteken worden gebruikt. NL 3

4 BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE Afhankelijk van model: 1. Werkblad 2. Bedieningspaneel 3. Wasmiddelreservoir 4. Servicesticker (binnenzijde vuldeur) 5. Vuldeur 6. Toegang tot pomp met filter en noodafvoerslang (indien aanwezig) achter de voet 7. Instelbare pootjes VULDEUR Houd bij het openen van de vuldeur de deurgreep vast en trek de deur open. Sluit de deur met een lichte zwaai totdat ze hoorbaar vergrendelt. VOOR DE EERSTE WASBEURT Om waterresten van de test door de fabrikant uit te spoelen, adviseren we een kort wasprogramma zonder wasgoed uit te voeren. 1. Draai de waterkraan open. 2. Sluit de deur van het apparaat. 3. Giet een geringe hoeveelheid wasmiddel (maximaal 1/3 van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor licht vervuild wasgoed) in de hoofdwaskamer van het wasmiddelreservoir. 4. Kies en start het programma Gemakkelijk te onderhouden met 60 C (zie Programma-overzicht). NL 4

5 VOORBEREIDEN VAN HET WASPROCES 1.Sorteer het wasgoed volgens... Weefseltype / Verzorgingssymbool Katoen, gemengde vezels, gemakkelijk te onderhouden/synthetisch, wol, handwas. Kleur van het textiel Scheid gekleurde en witte was van elkaar. Was nieuw gekleurd textiel afzonderlijk. Afmetingen Verschillend grote stukken wasgoed in een lading verbeteren de wasfunctie en verdelen zich beter in de trommel. Fijne was Was klein textiel (bijv. fijne maillots, ceintuurs) en andere kleine of van haakjes voorziene stukken wasgoed (bijv. bh s) in een waszak of in een kussensloop met treksluiting. Verwijder gordijnrolletjes of wikkel gordijnen met ringen in een katoenen zak. 2.Maak alle zakken leeg. Munten, veiligheidsspelden, enz. kunnen het wasgoed, maar ook de trommel en het wasmiddelreservoir beschadigen. 3.Sluitingen Sluit treksluitingen, haken en ogen; bind losse ceintuurs en linten vast. WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN Bewaar wasmiddel en toevoegingen op een droge plek buiten het bereik van kinderen. Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentine, wasbenzine); was geen textiel dat met oplosmiddelen of brandbare vloeistoffen is behandeld in de wasmachine. Gebruik uitsluitend wasmiddel en/of toevoegingen die speciaal voor de huishoudwasmachine zijn ontwikkeld. Neem de aanbevelingen op de verzorgingslabels van uw wasgoed in acht. Let op het volgende bij de keuze van het wasmiddel: Stoftype Kleur van het textiel Aanbevolen wastemperatuur Type en omvang van de vervuiling Wasgoedtype Type wasmiddel Robuuste witte was Volwasmiddel met (koud-95 C): Kwetsbare witte was (koud-40 C): Fel gekleurde/ pastelkleurige bonte was (koud-60 C) Bonte was met intensieve kleuren (koud-60 C): Zwart/donker wasgoed (koud-60 C): bleekmiddeltoevoeging Milde wasmiddelen met bleekmiddeltoevoeging en/ of optische bleekmiddelen Wasmiddel met bleekmiddeltoevoeging en/ of optische bleekmiddelen Bontwasmiddel zonder bleekmiddeltoevoeging/ optisch bleekmiddel Speciaal wasmiddel voor zwart/donker wasgoed NL 5 Vlekkenbehandeling Bloed, melk, ei, enz. worden gewoonlijk door de automatische enzymfase van het wasprogramma verwijderd. Voeg voor het verwijderen van rode wijn, koffie, thee, vet, fruitvlekken enz. vlekkenzout in de hoofdwaskamer van het wasmiddelreservoir toe. Behandel sterker vervuilde plekken indien nodig vooraf met vlekverwijderaar. Kleuren en ontkleuren Gebruik uitsluitend kleur- en bleekmiddelen die voor de wasmachine geschikt zijn. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht. Kunststof- en rubberonderdelen van de wasmachine kunnen door kleur- en bleekmiddelen vlekkerig worden. Met wasgoed vullen 1. Open de vuldeur. 2. Vouw het wasgoed uitelkaar en leg het losjes in de trommel zonder deze overmatig te vullen. Houd u aan de in het programma-overzicht aangegeven vulhoeveelheden. Opmerking: Overmatig vullen van de trommel vermindert het wasresultaat en bevordert de kreukvorming van het wasgoed. 3. Sluit de deur van het apparaat. Controleer of geen wasgoed tussen de deur en de afdichting van de deur is ingeklemd. Gebruik voor wasgoed dat een speciale behandeling vereist (zoals wol en stukken wasgoed van microvezels) uitsluitend de op de markt verkrijgbare speciale wasmiddelen, additieven of speciale wasmiddelen voor een voorzichtige voorbehandeling. Meer informatie hierover vindt u onder de internet-link Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas bij ingeschakelde voorwas-optie. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel bij ingeschakelde startvoorkeuze of geprogrammeerd einde van het programma. Dosering Neem de aanbevelingen voor de dosering op de wasmiddelverpakking in acht. Ze zijn gebaseerd op: Type en omvang van de vervuiling Hoeveelheid wasgoed Volle lading: Dosering volgens opgave van de fabrikant. Halve lading: 3/4 van de opgave voor volle lading. Minimale lading (ca. 1 kg): 1/2 van de opgave voor volle lading. Wanneer op de verpakking van het wasmiddel geen opgave voor een bepaalde vulhoeveelheid wordt gegeven: hebben de aanbevelingen van de fabrikant van het wasmiddel voor de dosering betrekking op 4,5 kg sterk vervuild wasgoed voor volwasmiddel en 2,5 kg wasgoed voor fijnwasmiddel. Waterhardheidsopgave voor uw regio (Deze kunt u bij uw waterleidingbedrijf opvragen). Zacht water vereist minder wasmiddel dan hard water.

6 Houd rekening met het volgende: Een overdosering met wasmiddel leidt tot extreme schuimvorming. De reinigingswerking wordt daardoor verslechterd. De schuimherkenning van het apparaat verhindert bij sterke schuimvorming het centrifugeren of verlengt het lopende programma zodat het apparaat meer water verbruikt (zie ook opmerkingen over schuimvorming in de Handleiding bij storingzoeken ). Overdosering kan ertoe leiden dat het wasgoed grauw wordt en dat afzettingen op de verwarming, de trommel en de slangen ontstaan. Vullen met wasmiddel en toevoegingen Het wasmiddelreservoir is in drie kamers verdeeld (Afb. A ). Voorwaskamer Wasmiddel voor de voorwas Hoofdwaskamer Wasmiddel voor de hoofdwas Vlekverwijderaar Waterontharder Wasverzachterkamer Wasverzachter Vloeibaar stijfsel Vul wasmiddeltoevoegingen uitsluitend tot aan de markering MAX. Gebruikt u vloeibaar wasmiddel, sluit dan het reservoir direct nadat u het met wasmiddel hebt gevuld. Gebruik van chloorbleekmiddel Was het wasgoed met het gewenste programma (bonte was, gemakkelijk te onderhouden). Vul de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in de WASVERZACHTER kamer (sluit de wasmiddelhouder voorzichtig). Start direct na het einde van het programma het programma Spoelen en centrifugeren om eventuele bleekmiddelgeur te laten verdwijnen; indien nodig kunt u nu wasverzachter bijvullen. Giet nooit chloorbleekmiddel en wasverzachter gelijktijdig in de wasverzachterkamer. Gebruik indien mogelijk bleekmiddel op zuurstofbasis. Volg in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant op. Gebruik van vloeibaar stijfsel Kies het programma Spoelen en centrifugeren en beperk het toerental tot 800 omw/min. Start het programma en trek het wasmiddelreservoir zo ver naar buiten dat van de wasverzachterkamer ca. 3 cm te zien is. Giet het voorbereide vloeibare stijfsel in de wasverzachterkamer terwijl het water door de kamer stroomt. A ( ) NL 6

7 RESTWATER AFTAPPEN/FILTERREINIGING (VREEMDMATERIAALZEEF) We adviseren de vreemdmateriaalzeef regelmatig (tenminste twee- tot driemaal per jaar) te controleren, met name: Wanneer de indicator Pomp oplicht. Indien het apparaat niet naar behoren afpompt of niet centrifugeert. Wanneer de wasmachine zich in een ruimte bevindt waarin de temperatuur onder het vriespunt kan dalen, moet het water na elke wasbeurt worden afgetapt. BELANGRIJK: Let er bij het aftappen op dat het zeepsop afgekoeld is. 1. Schakel het apparaat uit en trek de netstekker uit het stopcontact. 2. So öffnen Sie die Sockelblende (je nach Modell): - Druk de lippen aan rechter- en linkerzijde naar beneden om de afdekplaat te ontgrendelen en verwijder de plaat (Afb. A ). - Verwijder de afdekplaat met behulp van het sifoninzetstuk van de wasmiddellade: Druk de afdekplaat met de hand aan de zijkant naar beneden, schuif het sifoninzetstuk in de spleet tussen afdekplaat en fronthuis en buig de afdekplaat open (Afb. B ). 3. Plaats een opvangbak naast de machine. 4. Indien de wasmachine geen noodafvoerslang heeft: - Maak de noodafvoerslang los uit de klem. Indien het apparaat geen noodafvoerslang heeft: plaats een brede, platte opvangbak naast het filter/de vreemdmateriaalzeef (Afb. D ). Negeer de stappen 5-8 en ga verder met stap Houd het uiteinde van de noodafvoerslang in de opvangbak en verwijder de stop (Afb. C ). 6. Wacht totdat het water volledig uitgestroomd is, en plaats de stop weer terug in het uiteinde van de noodafvoerslang (Afb. E ). 7. Bevestig de noodafvoerslang (indien aanwezig) weer in de klem. 8. Leg een katoenen doek die veel water kan opnemen (bijv. een handdoek) op de vloer vóór de vreemdmateriaalzeef. 9. Draai de vreemdmateriaalzeef voorzichtig naar links open (Afb. F ); wacht totdat het water volledig uitgestroomd is, schroef de vreemdmateriaalzeef helemaal naar buiten en verwijder de zeef. 10. Alleen voor de restwaterafvoer: Kantel het apparaat voorzichtig naar voren (dit dient beslist met de hulp van een tweede persoon te gebeuren) om het resterende water te laten uitstromen. 11. Uitsluitend voor de reiniging van de vreemdmateriaalzeef: reinig de vreemdmateriaalzeef en de filterkamer; controleer of de pompvleugel in de filterkamer zich vrij laat bewegen. 12. Breng de vreemdmateriaalzeef weer aan en schroef ze naar rechts tot aan de aanslag. 13. Giet ca. 1 liter water in het wasmiddelreservoir om het Ecosysteem te reactiveren. Controleer dat de vreemdmateriaalzeef correct en stevig aangebracht is en er geen water uitloopt. 14. Breng de afdekplaat van de voet weer aan (Afb. G ); kantel de wasmachine indien nodig voorzichtig naar achteren (laat u daarbij door een tweede persoon helpen). 15. Steek de netstekker weer in het stopcontact. Het apparaat is weer gereed voor gebruik. NL 7 A B C D E F G

8 REINIGING EN VERZORGING Apparaatbehuizing en bedieningspaneel Met een zachte, vochtige doek reinigen. Met een zachte doek droog wrijven. Binnenzijde van het apparaat Laat na een wasbeurt de vuldeur enigszins geopend zodat de trommel kan drogen. Wordt zelden of nooit met de temperatuur 95 C gewassen, dan adviseren we af en toe een 95 C programma zonder wasgoed en met een geringe hoeveelheid wasmiddel te kiezen om de machine van binnen te reinigen. NL 8 Afdichting van de deur Droog de afdichting van de deur na iedere wasbeurt met een katoenen doek die veel water kan opnemen. Controleer vóór het sluiten van de vuldeur bij lege wasmachine of de afdichting van de deur volledig droog is. Controleer regelmatig de toestand van de afdichting van de deur. Vreemdmateriaalzeef Controleer en reinig de vreemdmateriaalzeef regelmatig, d.w.z. twee- tot driemaal per jaar (zie Restwater afpompen/vreemdmateriaalzeef reinigen ). Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, geen schuurpoeder, glasreiniger of multireinigers en geen brandbare vloeistoffen. Deze kunnen de kunststof oppervlakken of andere onderdelen beschadigen. Wasmiddelreservoir reinigen 1. Trek het wasmiddelreservoir tot de aanslag naar buiten. Druk met een vinger op de kleine inkerving boven het woord PUSH ( DRUKKEN ) (Afb. A ), totdat het reservoir ontgrendeld is, en trek het vervolgens volledig naar buiten. 2. Trek het sifon-inzetstuk naar boven uit de wasverzachterkamer (Afb. B ). 3. Reinig alle onderdelen onder stromend water. 4. Reinig het wasmiddelvak met een vochtige doek. 5. Breng het sifon-inzetstuk weer in de wasverzachterkamer aan en druk het naar onderen totdat het is vergrendeld; schuif vervolgens de lade weer in het vak. Watertoevoerslang(-en) (Afbeelding C, D of E - afhankelijk van model) Controleer deze regelmatig op uitdroging en scheuren. Is de watertoevoerslang beschadigd, dan moet deze door een originele slang van hetzelfde type vervangen worden. Deze kunt u bij onze klantenservice of uw leverancier kopen. Komt de toevoerslang van uw wasmachine overeen met het slangtype uit afbeelding D, controleer dan regelmatig het testvenster van de veiligheidsklep: is het rood, dan is de aquastopfunctie van de slang geactiveerd. In dat geval moet de slang door een nieuwe originele slang worden vervangen, die u bij onze klantenservice of uw leverancier kunt kopen. Dit model kan met een ontgrendelhendel zijn uitgerust; deze moet bij het losschroeven van de slang naar onderen worden gedrukt. Heeft uw toevoerslang een transparante mantel (Afb. E ), controleer dan regelmatig de kleur ervan. Verkleurt de mantel van de toevoerslang op een of meer plekken sterk, dan is dat een teken dat de toevoerslang een lek kan hebben en vervangen moet worden. Wend u voor een nieuwe slang tot onze klantenservice of uw leverancier. Reiniging van de filterzeef in de watertoevoerslang/-en 1. Draai de waterkraan dicht en schroef de toevoerslang van de waterkraan los. 2. Reinig de aan de binnenzijde liggende zeef en schroef de toevoerslang weer op de waterkraan. 3. Schroef nu de toevoerslang los van de achterzijde van de wasmachine. 4. Trek de zeef met een combinatietang uit de wasmachineaansluiting en reinig deze. 5. Breng de zeef weer aan en schroef de toevoerslang weer vast. 6. Draai de waterkraan open en controleer daarbij de aansluitingen op dichtheid. A B C D E Ontgrendelhendel Zichtvenster

9 EERST ZELF CONTROLEREN De wasmachine is met verschillende automatische veiligheidsfuncties uitgerust. Daardoor worden storingen vroegtijdig herkend en kan het veiligheidssysteem op passende wijze reageren. Vaak zijn deze storingen zo gering dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. Storingen Het apparaat kan niet gestart worden; geen lampje brandt Het apparaat start niet, hoewel op de toets Start/ Pauze is gedrukt Het apparaat blijft midden in het programma staan en de lamp Start/Pauze knippert Het wasmiddelreservoir bevat resten van wasmiddel en/of toevoegingen Apparaat trilt bij het centrifugeren Onbalans bij het centrifugeren De indicator Centrifugeren/ Afpompen in de programmaverlooplijst knippert, of de centrifugetoerentalindicat or in de display knippert Het wasgoed is nog zeer nat Het wasgoed is aan het einde van het programma nog niet volledig gecentrifugeerd Mogelijke oorzaken, oplossing en adviezen De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken. Het stopcontact functioneert niet of de zekering is doorgebrand (met een tafellamp of een vergelijkbaar apparaat controleren). De deur is niet correct gesloten. De Kinderbeveiliging/toetsblokkering is geactiveerd (indien bij uw model beschikbaar). Houd voor het ontgrendelen gelijktijdig de beide toetsen met het sleutelsymbool tenminste 3 seconden lang ingedrukt. Het sleutelsymbool wordt op de display uitgeschakeld en het programma kan gestart worden. Spoelstop is geactiveerd. Druk op de toets Start/Pauze om het wasgoed te centrifugeren. Kies voor water afpompen zonder centrifugeren het programma Afpompen (indien aanwezig), of houd de toets Lossen/ Afpompen tenminste 3 seconden lang ingedrukt. Het programma is gewijzigd - kies het programma opnieuw en druk op de toets Start/Pauze. Het programma is onderbroken en mogelijk is de deur geopend - sluit de deur en start het programma opnieuw door op de toets Start/ Pauze te drukken. Het veiligheidssysteem van het apparaat is geactiveerd (zie Storingslampjes in het programma-overzicht). De waterkraan is dichtgedraaid of de watertoevoerslang is geknikt of verstopt (de indicator Waterkraan gesloten knippert). Onvoldoende watertoevoer. De zeven in de wateraansluiting kunnen eventueel verstopt zijn (zie REINIGING EN VERZORGING ). De transportbeveiligingsschroeven zijn niet verwijderd. Vóór het in bedrijf nemen van de wasmachine moeten de transportbeveiligingsschroeven absoluut verwijderd worden. Het apparaat is niet uitgelijnd / staat niet gelijkmatig op alle vier de pootjes (zie de afzonderlijke Installatiehandleiding ). Door de onbalans van de wasgoedlading tijdens het centrifugeren wordt het centrifugeren afgebroken om schade aan de wasmachine te voorkomen. Om die reden is het wasgoed nog zeer nat. Reden voor onbalans kan een kleine wasgoedlading zijn (die slechts uit enkele grote of sterk water opzuigende stukken wasgoed bestaat, zoals handdoeken, enz.) of grote/zware stukken wasgoed. Vermijd indien mogelijk kleine wasgoedladingen. Aanbevolen wordt om bij het wassen van een enkel groot of zwaar stuk wasgoed ander wasgoed met verschillende grootten toe te voegen. Wanneer u nat wasgoed wilt centrifugeren, dient u hieraan andere stukken wasgoed met verschillende grootte toe te voegen en vervolgens het programma Spoelen en centrifugeren te kiezen en te starten. Door onbalans tijdens het centrifugeren is de centrifugeerfase afgebroken ter bescherming van de wasmachine (zie Onbalans bij het centrifugeren ). Door sterke schuimvorming is de centrifugeerfase afgebroken; kies en start het programma Spoelen en centrifugeren. Vermijd overmatige wasmiddeldosering (zie Wasmiddel en toevoegingen ). De toets Centrifugetoerental is op een laag toerental ingesteld. NL 9

10 Storingen De wasmachine blijft midden in een lopend programma enkele minuten lang stilstaan; het wasprogramma lijkt stil te staan Wasmiddelresten op het wasgoed na de wasbeurt De programmatijd is aanzienlijk langer of korter dan de in de Programmatabel of op de display (indien aanwezig) aangegeven tijd Beschrijving van de storingslampjes Mogelijke oorzaken, oplossing en adviezen Dit is een normaal verschijnsel van de wasmachine, en dient om de spoelfase te optimaliseren. Een reden voor een dergelijke pauze kan zijn dat u te veel wasmiddel hebt gebruikt; de wasmachine onderbreekt in dat geval het programma automatisch om de hoeveelheid schuim te verminderen. De stilstand kan zich meerdere keren herhalen totdat de hoeveelheid schuim zodanig is verminderd dat de wascyclus kan worden voortgezet. Blijft sterke schuimvorming optreden, dan gaat de rode Service indicator branden en wordt op de display de melding F18 of Fod weergegeven - zie in dat geval de aanwijzingen voor de Service indicator op de volgende pagina s. Witte resten op donker weefsel zijn afkomstig van niet oplosbare waterontharders, die in moderne fosfaatvrije waspoeders gebruikt worden. - Gebruik ter voorkoming van een overdosering van wasmiddel vloeibaar wasmiddel; kies indien mogelijk de optie Intensief spoelen ; borstel de stof uit. Dit is normaal; de wasmachine past zich aan aan factoren die hun uitwerking op de wastijd kunnen hebben, zoals bijv. overmatige schuimvorming, ongelijkmatige lading door zware stukken wasgoed of verlengde opwarmtijd door lagere watertoevoertemperatuur, enz. Het meetsysteem van het apparaat past bovendien de programmatijd aan de vulhoeveelheid aan. De duur wordt indien nodig op basis van deze factoren tijdens het programma opnieuw berekend en geactualiseerd; tijdens een dergelijke actualisering wordt een animatie in de display weergegeven (indien aanwezig). Voor kleine vulhoeveelheden kan de in het programmaoverzicht aangegeven tijd tot 50% gereduceerd worden. Storingslampje knippert Waterkraan dichtgedraaid Pomp Beschrijving Oorzaken Oplossing Het apparaat heeft geen of niet voldoende watertoevoer. De Start/Pauze -lamp knippert. Controleer of: de waterkraan volledig geopend is en de waterdruk voldoende is; de toevoerslang geknikt is; de zeef in de watertoevoerslang verstopt is (zie REINIGING EN VERZORGING ); de watertoevoerslang bevroren is; de indicator in het controlevenster van de veiligheidsklep van uw watertoevoerslang rood is (vooropgesteld dat uw apparaat voorzien is van een toevoerslang zoals getoond in afb. D - zie het vorige hoofdstuk REINIGING EN VERZORGING ); vervang de slang door een nieuwe originele slang die u bij onze klantenservice of uw leverancier kunt kopen. Start nadat de storing verholpen is het programma opnieuw door op de toets Start/Pauze te drukken. Neem contact op met de klantenservice indien de storing opnieuw optreedt (zie het volgende hoofdstuk). Het water wordt niet uit de wasmachine weggepompt. Het apparaat blijft in de betreffende programmastap staan; trek de netstekker uit het stopcontact en controleer of: de afvoerslang knikken vertoont of om andere redenen geblokkeerd is. de vreemdmateriaalzeef of de pomp geblokkeerd is (zie hoofdstuk Restwater verwijderen/filterreiniging ; controleer voor het afpompen of het zeepsop afgekoeld is). de afvoerslang bevroren is. Houd - nadat de storing verholpen is - de toets Lossen tenminste 3 seconden lang ingedrukt. Start vervolgens het gewenste programma opnieuw. Neem contact op met de klantenservice indien de storing opnieuw optreedt (zie het volgende hoofdstuk). NL 10

11 Storingslampje knippert Service Lampje in de display (indien aanwezig) van F03 tot F43 (behalve F18 en F24 ) F24 F02 of FA F18 of Fod Beschrijving Oorzaken Oplossing Storing in de elektrische module Houd de toets Lossen tenminste 3 seconden lang ingedrukt. Kan voorkomen bij wasgoed dat zeer sterk water opzuigt, of wanneer u teveel wasgoed in de machine hebt gevuld en daarbij een programma gekozen hebt dat slechts voor kleine hoeveelheden wasgoed bestemd is. Overlaad de wasmachine niet. Druk tenminste 3 seconden lang op de toets Lossen om het programma stop te zetten. Kies het programma Spoelen en centrifugeren om de onderbroken wasbeurt correct af te breken. Storing in de waterstopvoorziening Draai de programmakeuzeschakelaar in de positie Off/O, trek de netstekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig naar voren (dit dient beslist met de hulp van een tweede persoon te gebeuren) om het resterende water te laten uitstromen. Daarna: Steek de netstekker van het apparaat weer in het stopcontact. Draai de waterkraan open (indien meteen water in de wasmachine stroomt zonder dat de wasmachine gestart is, is er een storing; draai de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice). Kies daarna opnieuw het gewenste programma en start de machine. Extreme schuimvorming Overmatige schuimvorming heeft het wasprogramma onderbroken. Wanneer uw wasmachine met de functie Doseerindicator is uitgerust en u deze gebruikt heeft: Controleer of de ingestelde waarden voor de dosering van de afzonderlijke programmagroepen overeenkomen met de doseeraanbevelingen van de wasmiddelen (zie de afzonderlijke aanwijzingen voor de Doseerindicator ). Kies en start het programma Spoelen en centrifugeren. Kies en start vervolgens opnieuw het gewenste programma en gebruik minder wasmiddel. Zie ook de paragraaf De machine staat stil... op de eerste pagina van de paragraaf Eerst zelf controleren. Blijft een van de storingen voortbestaan, trek dan de netstekker uit het stopcontact, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice (zie het volgende hoofdstuk). NL 11

12 RESTVOCHTGEHALTE VAN HET WASGOED NA HET CENTRIFUGEREN Het restvochtgehalte van het wasgoed na het centrifugeren hangt af van het stoftype, het gekozen programma en het centrifugetoerental. Het geringste restvochtgehalte ontstaat bij het wasprogramma waarop het energie-etiket betrekking heeft, en bij het hoogste centrifugetoerental. Dit programma is in het afzonderlijke programma-overzicht als Referentieprogramma voor het energielabel vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van het restvochtgehalte (in %) gerelateerd aan de verschillende centrifuge-efficiëntieklassen: Centrifuge-droogefficiëntieklasse Restvochtgehalte in % A (= hoogste efficiëntie) minder dan 45 B 45 of meer, maar minder dan 54 C 54 of meer, maar minder dan 63 D 63 of meer, maar minder dan 72 E 72 of meer, maar minder dan 81 ENERGIE BESPAREN EN HET MILIEU BESCHERMEN Het verbruik van energie, water, wasmiddel en tijd is optimaal wanneer u zich houdt aan de programma's met de maximale vulhoeveelheden. U bespaart energie wanneer u bij 60 C in plaats van bij 95 C, of bij 40 C in plaats van bij 60 C wast. Behandel vlekken met een vlekverwijderaar voor, of laat het wasgoed vóór het wassen inweken zodat u wellicht geen heetwasprogramma hoeft te gebruiken. Gebruik Voorwas alleen bij sterk vervuild wasgoed. U bespaart water, wasmiddel, tijd en energie indien u bij normaal of licht vervuild wasgoed afziet van de voorwas. Overschrijd de doseeraanbevelingen op de verpakking van het wasmiddel niet. Kies een hoog centrifugetoerental wanneer u het wasgoed aansluitend in de droger wilt drogen om tijd en energie voor het drogen te besparen. TOELICHTING BIJ HET ENERGIELABEL (alleen voor wasmachines met energielabel volgens richtlijn 2010/30/EU) Het energielabel bevat informatie over vermogen en verbruik van uw wasmachine: De vet gedrukte zwarte pijl verwijst naar de energie-efficiëntieklasse (A+++ = hoogste efficiëntie / D = geringste efficiëntie). kwh/jaar Vermogensopname per jaar L/jaar Waterverbruik per jaar db Geluidsdruk tijdens het wassen (dba) kg Maximale lading db Geluidsdruk tijdens het centrifugeren (dba) Centrifuge-droogefficiëntieklasse A (= hoogste efficiëntie/ G = geringste efficiëntie) NL 12

13 KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Controleer eerst of u de storing zelf kunt verhelpen (zie Eerst zelf controleren ). 2. Herhaal de programmastart om na te gaan of de storing van zelf verholpen is. 3. Functioneert de wasmachine nog steeds niet naar behoren, breng dan de klantenservice op de hoogte. ACCESSOIRES Houd de volgende informatie onder handbereik: Type storing. Model van de wasmachine. Servicenummer (getal achter het woord SERVICE). De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Uw volledige adres. Uw telefoonnummer met netnummer. De telefoonnummers en adressen van de klantenservice vindt u in het garantieboekje. Of neem contact op met de leverancier bij wie u het apparaat gekocht hebt. Voor enkele modellen zijn bij de klantenservice of uw leverancier de volgende accessoires verkrijgbaar: Een schuiflade in de afdekplaat van de voet, die onder de wasmachine geïnstalleerd kan worden. Daarmee wordt de machine omhoog gebracht om het in- en uitladen te vergemakkelijken; diep bukken is nu overbodig. Bovendien biedt ze praktische extra opbergruimte. Een stapelframe-bouwset waarmee u uw droger bovenop de wasmachine kunt installeren. Een stapelframe/aflegplank-bouwset waarmee u de droger plaatsbesparend en voor gemakkelijker in- en uitladen bovenop de wasmachine in een hogere positie kunt installeren. Een afdekpaneel-bouwset waarmee u uw wasmachine bijvoorbeeld onder een permanent keukenwerkblad kunt installeren. Informeer bij de klantenservice of uw leverancier, of dit bij uw model wasmachine mogelijk is. TRANSPORT/VERHUIZING Til het apparaat bij transport nooit op aan het werkblad. 1. Trek de netstekker los. 2. Draai de waterkraan dicht. 3. Controleer of de deur en het wasmiddelreservoir correct gesloten zijn. 4. Maak de toe- en afvoerslang los van de huisaansluiting. 5. Laat het volledige restwater uit het apparaat en de slangen uitstromen (zie Restwater verwijderen/filterreiniging (Vreemdmateriaalzeef)). 6. Vergeet niet de transportbeveiligingsschroeven aan te brengen. NL 13

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOE AST 921/-30 WP

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOE AST 921/-30 WP U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL NEW YORK 1400

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL NEW YORK 1400 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT INHOUD VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR KINDERBEVEILIGING VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens. Houd u

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens. Houd u

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL PURE 1480 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4750627

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL PURE 1480 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4750627 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT INHOUD GEBRUIKSOMSCHRIJVING VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOD2836 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5793384

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWOD2836 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5793384 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS

DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS NL DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Lees voordat u het apparaat gaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWO 346

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWO 346 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAD SYMPHONY 1260 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4887796

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL WAD SYMPHONY 1260 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4887796 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN

ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN GEBRUIKSDOEL Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor wasgoed dat geschikt is om in een wasmachine gewassen te worden in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in een privé huishouden. Houd u aan de instructies

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSOMSCHRIJVING VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE KINDERBEVEILIGING WASMIDDEL

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5130 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748401

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5130 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748401 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL CLASSIC 1200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4748122 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NL GEBRUIKERSHANDLEIDING VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK BELANGRIJK: DE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE AANDACHTIG DOORLEZEN VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT, DIENT U DE VEILIGHEIDSBEUGELS TE VERWIJDEREN

Nadere informatie

NL.fm Page 1 Tuesday, February 13, :13 AM INHOUD

NL.fm Page 1 Tuesday, February 13, :13 AM INHOUD 30105990NL.fm Page 1 Tuesday, February 13, 2007 11:13 AM INHOUD VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR KINDERBEVEILIGING

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is bestemd alleen voor het wassen en centrifugeren van het wasgoed in een hoeveelheid die gebruikelijk in een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWZ 512 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4932958

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWZ 512 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4932958 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro!

Aankoopgids. Lave-linges Wasmachines. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Aankoopgids Lave-linges Wasmachines Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. LAAT ONZE WASMACHINES HET VUILE WERK OPKNAPPEN! Vandaag

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 3100

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 3100 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt Inhoud Voordat u de wasmachine in gebruik neemt Accessoires/Bijgeleverde onderdelen Installatie Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen Beschrijving van de wasmachine Deur Kinderbeveiliging Voor het

Nadere informatie

bNL.fm Page 45 Friday, July 15, :03 PM INHOUD

bNL.fm Page 45 Friday, July 15, :03 PM INHOUD 40105150bNL.fm Page 45 Friday, July 15, 2005 1:03 PM INHOUD VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE DEUR KINDERBEVEILIGING VOOR

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWY 2220 NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWY 2220 Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Beschrijving van het product _ 3 Hoe voer ik een wasprogramma uit? 4 Aanpassing aan persoonlijke wensen 5 Dagelijks gebruik _

Nadere informatie

3nl20100.fm5 Page 42 Wednesday, October 24, :40 PM

3nl20100.fm5 Page 42 Wednesday, October 24, :40 PM 3nl20100.fm5 Page 42 Wednesday, October 24, 2001 12:40 PM INHOUDSOPGAVE VOORDAT U DE WAS-DROOGAUTOMAAT IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5444

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL AWM 5444 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

UW ELEKTRONISCHE WASMACHINE

UW ELEKTRONISCHE WASMACHINE UW ELEKTRONISCHE WASMACHINE NL Deze wasmachine is uitgerust met een volledig elektronische besturing, die grote mogelijkheden voor u opent. Hiertoe behoren onder andere: nauwkeurige bepaling van de belading,

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer Veiligheidsinstructies Leveringsomvang De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen. Let op: bevroren slangen kunnen scheuren/barsten. Wasautomaat niet in vorstgevoelige ruimten of buiten

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 00/9/EG over

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Wateraansluiting afhankelijk van model

Wateraansluiting afhankelijk van model Veiligheidsinstructies Leveringsomvang afhankelijk van het model De wasautomaat is zwaar Voorzichtig bij het tillen. Opgelet: Bevroren slangen kunnen scheuren/barsten.de wasautomaat niet in ruimtes plaatsen

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING LAVAMAT 54870 LAVAMAT 56870 NL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren,

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWF 81463W NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWF 81463W Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Programmatabel 6 Verbruikswaarden 7 Opties

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W

gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W gebruiksaanwijzing Wasmachine EWF 146110 W EWF 166110 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Wassen. Start. Wasmiddellade met compartimenten I, II, Trommel. Bedieningspaneel. Vuldeur. Start kiezen. Serviceklep voor afvoerpomp.

Wassen. Start. Wasmiddellade met compartimenten I, II, Trommel. Bedieningspaneel. Vuldeur. Start kiezen. Serviceklep voor afvoerpomp. Uw wasmachine Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine die

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 50460 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 50460 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX EWT1262EDW http://nl.yourpdfguides.com/dref/4727451 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de veiligheid De juiste plaats De was/droogautomaat is heel zwaar wees voorzichtig bij het optillen. Attentie! Bevroren slangen kunnen scheuren/springen. De was/droogautomaat niet op

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN

VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/ AANSLUITINGEN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN HET ZOUTRESERVOIR VULLEN HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL VULLEN HET DOSEERBAKJE

Nadere informatie

ALLES OVER KLEDING & WASSEN

ALLES OVER KLEDING & WASSEN ALLES OVER KLEDING & WASSEN WAS-LABEL INSTRUCTIES De getallen geven de maximum wastemperatuur aan, was nooit heter dan deze temperatuur! E-, spaar- en halve-wasprogramma s behoren ook tot de gewone wasprogramma

Nadere informatie

Voice Board. Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers

Voice Board. Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers Voice Board Elektronische module voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers Inleiding Bij het Voice Board gaat het om elektronica voor gesproken weergave bij wasmachines en wasdrogers. Er worden

Nadere informatie

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer. Watertoevoer

Eventueel vocht in de trommel is afkomstig van de eindcontrole. Aansluitkabel. Waterafvoer. Watertoevoer Aanwijzingen voor een veilig gebruik Leveringsomvang afh. van model De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen. Let op: Bevroren slangen kunnen scheuren/knappen. Wasautomaat niet in vorstgevaarlijke

Nadere informatie

Wassen. Voor elke was

Wassen. Voor elke was Uw wasmachine Gefeliciteerd u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De wasmachine wordt gekenmerkt door een zuinig water-, energieen wasmiddelverbruik.

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

HD 90 HD 100. O Verwarmingsdeken. Gebruiksaanwijzing

HD 90 HD 100. O Verwarmingsdeken. Gebruiksaanwijzing HD 90 HD 100 NL O Verwarmingsdeken Gebruiksaanwijzing 06.0.43510 Hohenstein BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 6140 P ZWGB 6160 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasmachine ZWF 5120 P ZWF 5140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 4 Beschrijving van het product _ 5 Technische gegevens _ 6 Montage

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de aparte programmatabel wanneer u de wasmachine gebruikt.

Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de aparte programmatabel wanneer u de wasmachine gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruiksomschrijving Voordat u de wasmachine in gebruik neemt Eerste wasprogramma Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen Beschrijving van de wasmachine Kinderslot Wasmiddel en nabehandelingsproducten

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid en Installatiegids. www.whirlpool.eu/register

Gezondheid & Veiligheid en Installatiegids. www.whirlpool.eu/register Gezondheid & Veiligheid en Installatiegids www.whirlpool.eu/register Nederlands... p 3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKSAANWIJZING en INSTALLATIEGIDS Dank u wel voor uw aankoop van een Whirlpool

Nadere informatie

Q'~'i:.'. mmm. Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010 . 1. er is geen betere .;, ;;, .,.. or... ".. "...

Q'~'i:.'. mmm. Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010 . 1. er is geen betere .;, ;;, .,.. or... .. ... mmm er is geen betere Programma- en prijsoverzicht van huishoudelijke apparaten Uitgave: april 2010... or... ".. "......;;.... ;!I " ;li'.; ;; " ) Q [J "'" Q'~'i:.'. \'" :'1.'..... Lt. 1 Wasautomaten SoftCare-System

Nadere informatie

Wassen. Wasmiddellade met compartimenten I, II, Trommel. Bedieningspaneel. Vuldeur. Start/Bijvullen kiezen.

Wassen. Wasmiddellade met compartimenten I, II, Trommel. Bedieningspaneel. Vuldeur. Start/Bijvullen kiezen. Uw wasautomaat Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P

Gebruiksaanwijzing. Wasautomaat ZWGB 7140 P NL Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWGB 7140 P Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Voorzorgsmaatregelen bij vorst 4 Milieubescherming 5 Beschrijving van het product _ 6 Technische

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Uitschakelen Programmakiezer op Uit// Arrêt zetten. Wassen. Waterkraan sluiten Bij Aqua-Stop modellen niet nodig > instructie plaatsingshandleiding,

Uitschakelen Programmakiezer op Uit// Arrêt zetten. Wassen. Waterkraan sluiten Bij Aqua-Stop modellen niet nodig > instructie plaatsingshandleiding, Uw wasautomaat Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat met het merk Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik.

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding

Inhoud > 3 > 4 > 6 > 8 > 9 > 13. Specificaties van de wasmachine. Waarschuwingen. Installatie. Voorbereiding XX Inhoud Specificaties van de wasmachine > 3 Waarschuwingen > 4 Installatie > 6 Voorbereiding > 8 Programma s selecteren en de machine starten > 9 Onderhoud en reiniging > 13 1 Uw wasmachine Wasmiddellade

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ZANUSSI ZK630LN 09O. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ZANUSSI ZK630LN 09O in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 73478 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 73478 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting

Installatie. Uitpakken en waterpas zetten. Water- en elektrische aansluiting WITXL 149 Installatie! Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation gebruiksaanwijzing notice d'utilisation Wasmachine Lave linge Steam System EWF 167580 W 2 electrolux INHOUD Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W

LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W LAVAMAT 74950 W LAVAMAT 76950 W Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Wassen. Voorbereiden. Individuele instellingen Signaal 1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

Wassen. Voorbereiden. Individuele instellingen Signaal 1. Instelmodus voor signaalvolume activeren Uw wasautomaat Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 72470 FL L 72670 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 72470 FL L 72670 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Nadere informatie

BEDIENING VAN DE MACHINE

BEDIENING VAN DE MACHINE BEDIENING VAN DE MACHINE Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor gebruik. Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie