De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland"

Transcriptie

1 De Tweestroom Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland Jaargang 15, nummer 11, 14 februari - 13 maart 2014

2 WIST JE HET NIET MEER? Vandaag slaat de Bijbel open bij Luc. 2 (41-52): de twaalfjarige Jezus in de tempel. En vooral zijn opmerking knipoogt naar ons: Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Zijn ouders waren hem kwijt en vonden hem pas na drie dagen in de tempel. Nee, ik lees in onze tijd deze woorden niet meer als een verhaal van vroeger. En ook niet zo vaak meer vanuit een goed onderlegde bijbelstudie uit de vorige eeuw. Wat ik probeer is om deze woorden vanuit mijn hart te lezen en om ze daar het verhaal te laten vertellen van wat ze mij vandaag te zeggen hebben; wat ik nodig heb. Zullen we dat eens samen proberen? Neem eens een moment voor jezelf, los van alles wat jou in het dagelijks leven bezighoudt. Neem de tijd en de rust om uit je hoofd te gaan en om, bewust ademhalend en zonder afgeleid te worden, in stilte in je hart plaats te nemen. Kijk eens rond in je hart en merk op dat je hart lijkt op een tempel. Gouden ornamenten, krachtige zuilen, glanzend meubilair, een altaar waarmee je je kunt verbinden om contact te maken met boven, dit is jouw thuis, jouw kern, jouw meest intieme ruimte. Het is de zetel, de plek van jouw diepste bestaan. Een heilige plek. In je tempel komen lichte en donkere gebieden voor. De lichte plekken schitteren in het licht van de invallende zonnestralen. Het zijn de gevoelens van blijdschap, vrijheid, ruimte, veiligheid, schoonheid en zuiverheid. De donkere hoekjes blijven wat verborgen. Daarin verschuilen zich je angsten, je schuldgevoelens, je schaamte, je verdriet, je oneerlijkheid, je eigenwijsheid en je beklemmende patronen en vooroordelen. Het is niet leuk om die tegen te komen. Want je tempel is zo mooi. Soms zie je dat niet meer. Soms ontken je het zelfs. Maar wàt is je tempel in principe mooi! Wat glanst jouw parel in jouw kern! Waarschijnlijk ben je al meerdere malen bij het altaar geweest dat midden in jouw harte-tempel staat om daar uit te spreken wat het genieten van jouw innerlijke glans zo in de weg staat. En om te zeggen wat je blokkeert en wat je zo triest maakt. Maar ook daarin kun je teleurgesteld raken, omdat dat vaak zo weinig aan je situatie verandert. Hoe je je ook focust op al het moois in en om je heen, je hebt vaak het gevoel dat dat niets oplost. Je kunt het donker verdringen en voor enige tijd parkeren in je duistere hoekjes. Maar na drie dagen dient het zich weer aan. Het gaat niet weg, hoe vaak je ook contact zoekt met boven. Herinner jij je de kerstnacht nog? Met die ster die de donkere wereld in het Licht zette, in een bovenaardse gloed, rechtstreeks vanuit de hemel? En het visioen van de engelen en het stralend kindje in de stal? Of is dat in het nieuwe jaar weer vervaagd? Ben je het kwijt? Waar is dat kind gebleven? Wáár zoek je eigenlijk? Wàt zoek je eigenlijk? Ga eens naar je eigen hart, jouw tempel. Na drie dagen zoeken en mediteren zou je dáár wel eens antwoorden kunnen vinden. Een stem die zegt: Hé, wist je niet dat ik in jouw tempel moest zijn, in jouw hart, het huis van mijn Vader? Het is nu geen kerstkind meer dat spreekt vanuit een voerbak, maar een frisse, jong volwassen zoon van God in jouw tempel! Zodra híj spreekt, schuift je tempeldak open en stroomt er opnieuw een hemels Licht, warm, liefdevol, wonderlijk jouw tempel binnen. En dat Licht verspreidt zich door je ziel en lichaam heen. Wist je het niet meer? Wist je niet meer dat het echt Licht kan zijn in jou? Het Licht schijnt op je angsten, waardoor ze transformeren tot zekerheid en veiligheid. Het verlicht je schuldgevoel en zet het om in vergeving. Het schijnt op je schaamte en maakt er moed en vertrouwen van. Het verlicht je verdriet en laat het samenvallen met Liefde. Het schijnt op je oneerlijkheid en draait het om in zuiverheid. Het schijnt op je eigenwijsheid en maakt er zuivere wijsheid van. En het verlicht je beklemmende denkpatronen en vooroordelen en transformeert ze tot vrijheid en overgave. Het Licht wil Eén zijn met jou, in alles! Wist je het echt niet meer? Hiér ben ik in jouw harte-tempel! Marinus van der Wal

3 U I T D E G E M E E N T E GEMEENTEAVOND De voorzitter van de kerkenraad heet iedereen van harte welkom. De avond wordt geopend met het voorlezen van het gedicht 'Samen gemeente zijn' geschreven door Janneke Troost. De volgende sprekers vertellen iets over hun werkzaamheden in de gemeente. Mw. van Loo licht ons in over het werk in de beroepingscommissie met. het zoeken naar een voor onze gemeente geschikte predikant. Mw. de Hoog vertelt over de jeugdactiviteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden en waaraan ook oudere gemeenteleden kunnen deelnemen. Dhr. Struijk geeft aan dat de kerkrentmeesters bezig zijn met het samenvoegen van de beheerstaken die horen bij het zakelijk beleid van onze gemeente. O.a. het onderhoud van drie monumentale kerkgebouwen vraagt veel aandacht. Ook de mogelijkheden van het nieuwe ledenregistratiesysteem worden door het college onderzocht. Mw. Goedendorp vertelt over het pastoraal werk. De bestaande zaken zijn de basis waarop verder zal worden gegaan. Er zijn wijkindelingen gemaakt waarin ouderlingen en pastorale medewerkers hun werkzaamheden verrichten. Ook zal er gewerkt worden met liturgiegroepen voor het voorbereiden van verschillende diensten. Het afstemmen van de verschillende gewoonten in de kerken heeft de aandacht. Mw. Vingerling licht ons in over de diverse diaconale taken binnen onze gemeente. De bestemming van de collectes zijn vastgelegd in een collecterooster. Daarnaast wordt er ieder jaar een project ondersteund, afwisselend in binnenof buitenland. Ook wordt aan noodoproepen gehoor gegeven. Naast de diaconale taken zijn er ook contacten met diverse instanties, zoals burgerlijke gemeente en voedselbank. Dhr. Barendrecht licht ons in over het nieuwe kleurrijke kerkblad. De mogelijkheden om dit blad te maken zijn verruimd. Kopij van gemeenteleden wordt op prijs gesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze worden beantwoord of meegenomen naar de kerkenraadsvergadering. De voorzitter bedankt alle sprekers. Het tweede gedeelte van de avond wordt verzorgd door de heren Baan en Van Loo. Het onderwerp is de introductie van het nieuwe liedboek. Dhr. Baan maakt duidelijk hoe de indeling is. Veel liederen uit het oude boek zijn overgenomen, maar er zijn ook liederen en gedichten toegevoegd. Wij luisteren naar een cd met een uitvoering van een aantal nieuwe liederen en zingen gezamenlijk uit het nieuwe liedboek. Met ingang van 2 februari zal dit liedboek in gebruik worden genomen. De voorzitter bedankt dhr. Baan voor zijn uitleg en geeft het woord aan ds. H.Talsma, die deze avond sluit. Aad van de Velde, scriba MET DANK AAN... Het is natuurlijk niet ongewoon dat bij het koffiedrinken na de kerkdienst wordt nagepraat, over de dagelijkse dingen en over de kerkdienst. Meestal hoor je daarover korte reacties: het was fijn, het was te kort/te lang enz. Maar na de oecumenische viering van zondag 19 januari in Zwartewaal was het toch net even iets anders. De mensen leken wat opener rond te kijken. Er leek een herkenning naar elkaar te zijn n.a.v. het onderwerp van die dag: de eenheid van christenen. Zoiets van: oké mijn broer is totaal anders dan ik ben, maar hij is en blijft mijn broer. De reacties op de viering waren, voor zover ik die heb gehoord, allemaal positief. Ik geef een aantal van de opmerkingen die ik opving. Het was een fijne dienst, het heeft me goed gedaan. Het was een beetje anders maar wel heel prettig. Zo kan het dus ook. Kunnen we niet wat meer van deze diensten houden? Dit kan toch gewoon iedere zondag? Het leek mij goed om nog eens via het kerkblad de aandacht op al deze positieve reacties te vestigen en daarmee de samenstellers van en voorgangster in deze dienst te danken voor hun gave. Jan de Swart MOMENTO MORI! ( GEDENK TE STERVEN) Uitvaartmuziek bestond vroeger voornamelijk uit religieuze liederen en klassieke muziekstukken. Verschillende componisten hebben heel wat uitvaartmuziek geschreven. Het eerste requiem dat bewaard is gebleven werd geschreven rond Een requiem is een mis die in de rooms-katholieke eredienst wordt opgedragen voor de doden. Requiem is het eerste woord van het begin van de mis, Requiem aeternam dona eis Domine (Heer, geef hun eeuwige rust). Een van de populairste requiems is het Requiem van Mozart (1791, onvoltooid). De twee bekenste requiems uit de 19e eeuw zijn van Verdi en van Fauré. Verder hebben Berlioz, Schumann, Brahms, Saint - Saens en vele anderen prachtige requiems geschreven. In de 20e eeuw werden er ook andere teksten gebruikt, soms Latijnse tekst soms Engelse tekst of teksten uit een gebedenboek, bv. door Lloyd Webber en Rutter. In de protestante kerk zijn psalm 23 (De Heer is mijn herder), psalm 62 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer) en gezang 293 (Wat de toekomst brengen moge) favoriet. Tegenwoordig wordt er vaak gekozen voor populaire muziek. Er is een uitvaartmuziek top 50! Het meest gedraaide nummer is Time to say goodbye (Andrea Bocelli & Sarah Brightman).

4 Een goede bekende wees mij een tijd geleden op het nummer Family Tree van Vienna, hierbij de vertaling... V A N D E P R E D I K A N T E N Takken in de wind, die hier nog steeds bij elkaar staan, nog een storm om te doorstaan, maar daar slaan we ons wel doorheen, dus zijn wij hier bijeengekomen ons aan elkaar vasthoudend, om een ander te laten gaan die we niet zullen vergeten. Nu we afscheid nemen van een van ons, mogen we misschien eenzaam zijn maar we zijn niet alleen, en hoewel de bladeren vallen, en de tranen stromen, kan het voor ons een voortdurende troost zijn om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien, van vader op zoon, van moeder op dochter bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat is onze aard. Vanuit de aarde verrijzen we en tot de aarde keren we ook weer terug, we houden een kaars brandend voor degene die we missen, En wanneer we afscheid nemen van een van ons, mogen we misschien eenzaam zijn maar we zijn niet alleen, en hoewel de bladeren vallen, en de tranen stromen, kan het voor ons een voortdurende troost zijn om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien. Hij is sterker dan de wind kan blazen, de stamboom zal altijd doorgroeien. Carpe diem! (Pluk de dag) Arja van der Heijden B I J D E C O L L E C T E S COLLECTE KIA/VOORJAARSZENDING 9 MAART 2014 Moldavië is het armste land van Europa. De ouderen hebben vaak een pensioen, waar niet van rond te komen is en de kinderen zijn hun geluk in het buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt. Veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd (soms de enige op de hele dag!) en sociaal contact. Tijdens de voorjaarszendingsweek staat het werk van Bethania centraal in de collecte voor Kerk in Actie. Namens de diaconie, Gerry de Rijke WEL EN WEE We mogen terugzien op mooie diensten en vieringen in Tweestromenland. Voor het eerst was er, na jarenlang in Geervliet te zijn geweest, de oecumenische viering in Zwartewaal op 19 januari en dat ging goed. Dank aan de mensen van het oecumenisch overleg en allen die deze viering hebben mogelijk gemaakt. Ook vierden we samen op 2 februari het Heilig Avondmaal in Heenvliet o.l.v. ds. Ineke Zuurmond. Ook dat was een mooie dienst. Na afloop zijn we met een aantal jonge ouders in gesprek gegaan over de knelpunten maar ook de uitdagingen van een christelijke geloofsopvoeding. In deze rubriek noemen we u altijd de zieken die bij ons bekend zijn. In het bijzonder noemen we de naam van dhr. Rook Fonkert, Konijnendijk 15 te Spijkenisse, die lijdt aan kanker en het zwaar heeft. We bidden voor hem, zijn vrouw en kinderen in deze moeilijke omstandigheden. Ook schrokken we van het bericht dat Hans van Driel, Hooftweg 101, Geervliet, een tia had gehad en opgenomen moest worden in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. We wensen Hans een voorspoedig herstel toe. Mevr. Knol, Polderlaan 98 te Geervliet, heeft een gebroken enkel en zit in het gips. Dhr. L. Rasser, Starckplein 6 te Geervliet, ligt ernstig ziek in het ziekenhuis. Ook denken we aan de mensen thuis die langer en chronisch tobben met hun gezondheid. Sterkte, moed en vertrouwen toegewenst. Verder zijn er ook dankbare berichten. Dhr. en mevr. Barendrecht, Doelenstraat 4 te Heenvliet, vierden hun 50 jarig huwelijksjubileum. Van harte met deze mooie, gedenkwaardige dag! ds. Henk Talsma

5 DE ZALIGSPREKINGEN VAN JEZUS Men zegt dat de blijde boodschap (het 'goede nieuws') die Jezus is komen brengen in haar 'zuiverste' vorm verwoord is in de aanhef van de Bergrede. De 'acht zaligsprekingen' of 'zaligheden' (RK) worden ze genoemd. Maar die naam is niet meer te herkennen in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Het is even wennen: geen 'zaligsprekingen' meer, maar 'gelukwensen'. 'Armen van geest' heten nu mensen die 'nederig van hart' zijn. Misschien hebben de nieuwe vertalers het niet zo bedoeld, maar ze verscherpen de paradox van de boodschap. Gelukkig prijs ik jullie omdat jullie ongelukkig zijn! Jezus zei dat niet alleen tegen zijn leerlingen. Hij richtte zich vooral tot de grote menigte van mensen die vanuit Galilea, Jeruzalem en heel Judea samengestroomd waren op de helling van een bergweide. Mensen die in alle opzichten ongelukkig en beklagenswaardig genoemd konden worden: kleine en geringe mensen, armen, mensen die onder lijden gebukt gingen. In de ogen van de wereld zwak, niet gezien en uitgeteld. Zij proefden de erkenning en de bemoediging die uit zijn woorden klonk. Het waren woorden die getuigden van groot erbarmen en mededogen. Woorden die als het ware uit de hemel neerdaalden als regen over planten die dreigen om te komen van hitte en droogte. Woorden over de gelukkige toekomst van Jezus' toehoorders. "Aan jullie behoort het koninkrijk der hemelen, jullie zullen troost vinden en verzadigd worden." We kunnen ons voorstellen dat ze verbaasd zullen opgekeken hebben. Sommigen waarschijnlijk vol ongeloof. Anderen geloofden Jezus, en ze hebben gejuicht en zich verheugd. Hoe komen deze paradoxale gelukwensen bij ons over? Raken ze ons nog wel? We hebben dit evangelie al zo dikwijls in de kerk horen voorlezen. Waar erkennen of herkennen we onszelf als arm, treurig of hongerig? Het doet me denken aan de vrouw uit Hendrik Ido Ambacht met huwelijksproblemen die deskundig advies ging vragen. Haar man etaleerde zich als de volmaaktheid in persoon. Perfect tot in de details. Zij daarentegen had het niet aflatende gevoel in alle opzichten ondermaats te zijn. Ze heeft nooit ook maar de minste wens geuit. Nooit het geringste verlangen laten blijken. In een huwelijk van 20 jaar nooit een traan laten zien. Nu huilde ze oeverloos. Jezus zou die vrouw zeker zalig geprezen hebben vanwege haar tranen. Haar tranen zijn immers 'menselijker' dan het troosteloze, perfecte optreden en de koele uitstraling van volmaakte echtgenote die ze tegenover haar man tentoonspreidde. Zegt Jezus niet op een andere plaats in het evangelie: "U allen die vermoeid en belast bent, komt tot mij en ik zal u troost, rust, en verkwikking schenken?" Geen mens hoeft voor Hem dan ook angst te hebben. Aan hem mag je je met een gerust hart toevertrouwen. Wij zien onze eigen armoede en armzaligheid niet graag onder ogen. We sluiten liever de ogen of gaan ervoor op de loop. Niet rijk zijn, niets kennen, niets kunnen of 'niemand zijn' beschouwen we spontaan als het ergste dat een mens kan overkomen. Van Jezus kunnen we een andere visie leren, een andere levenshouding. Niet mensen die rijk zijn of geleerd of die veel kunnen, zijn daarom mensen naar Gods hart. Van Jezus kunnen we leren dat Gods liefde veeleer uitgaat naar wie behoeftig is en 'arm van geest', naar mensen die niet mee kunnen met het soms onmenselijke ritme en de vaak te hoge eisen die op hen afkomen. Voor God hoeven we ons niet stoer en sterk voor te doen. We mogen hem in alle eerlijkheid en met een gerust hart ons broze, kwetsbare leven voorleggen, samen met de verlangens die in ons leven. Zalig de armoede, de pijn, de honger die uit deze verlangens naar voren komen. De erkenning en de bemoediging, het erbarmen en mededogen die we dan nodig hebben met alles wat aan ons ontbreekt -gedragen en omvat door Gods genadebevrijden en verlossen ons. Ze schenken ons nieuw leven. Een 'herschapen' leven. Alleen zulke mensen zijn bij machte 'goed' te zijn. Zonder twijfel zijn dat diegenen die in het evangelie gelukwensen worden toegesproken: de barmhartige mensen, de zachtmoedigen en diegenen die zuiver van hart zijn en vrede brengen, zij die bereid zijn vervolging te lijden omwille van het Koninkrijk van God. De zaligsprekingen (gelukwensen) hebben niets te maken met geboden of verboden. Ze spreken over de bevrijdende en de verlossende kracht in het gehele leven dat zich voltrekt in een sfeer van vertrouwen dat God alles vermag. ie boodschap heeft voor het eerst tweeduizend jaar geleden geklonken in Galilea. Ze wacht erop ook in onze tijd gehoord en begrepen te worden. Wie er oor voor heeft, zal er door bemoedigd worden! ds. Henk Talsma

6

7 KLEIN JUBILEUM Op onderstaande foto ziet u mevrouw Anna van der Meer. Ze heeft in haar handen een symbolische schikking die speciaal voor haar is gemaakt door Anneke van der Ven. Ze heeft al 15 jaar (vanaf het begin!) meegewerkt aan de symbolische schikkingen in haar geliefde Martinuskerk. De halfronde vorm (gedroogd bananenblad) staat symbool voor een boot. Voor haar was geen zee te hoog (figuurlijk gesproken) om aanwezig te zijn bij de voorbereidingen van de schikkingen op de hoogtijdagen in de kerk. MUSICAL MARIA Waar zouden we zijn zonder de trein? " Een zin uit een reclamespotje vele jaren geleden van de Nederlandse Spoorwegen. Inderdaad uit de tijd dat de treinen nog op tijd reden. Waarschijnlijk bedoeld om aan te geven hoe belangrijk de trein in die tijd was. Een tijd waarin minder mensen een auto hadden. Ik herinner me deze slagzin nog als de dag van gisteren. In Tweestromenland hebben we nu een variant op deze slagzin. Waar zouden we zijn zonder Marloes en Frank?" Met de musical nergens denk ik. Zij zijn, zeker de laatste jaren, op artistiek en muzikaal gebied de stuwende krachten achter de musicals in onze gemeente. Met allemaal amateurs slagen ze er steeds weer in een nagenoeg professionele productie neer te zetten. Zowel de deelnemers als de bezoekers beleven daar het nodige plezier aan. Wat drijft deze mensen nu om er steeds zoveel energie in te stoppen? Ik heb begrepen dat ze zich dat nooit afvragen. Elke oefenavond is voor hen steeds weer volop plezier. Steeds weer opnieuw een bron van inspiratie. Natuurlijk ook een hele boel transpiratie, want soms moeten ze er hard aan trekken. Het resultaat mag er na zo'n repetitie dan ook weer zijn. Marloes hierover: Het is erg gezellig. De saamhorigheid is groot. De deelnemers zijn allemaal amateurs die op professionele manier bezig zijn. Tevreden is ze pas wanneer na 18 mei alles weer tot in de puntjes is verlopen. Ook Frank vindt het geweldig om elke week weer met deze groep door te gaan. De deelnemers zijn gedreven. Ze kunnen heel goed zingen, zo merkt hij op. Het is voor hem een uitdaging om zoveel muzikaliteit uit de groep te halen. Dat geeft heel veel energie, al moest hij ook bekennen dat hij na een oefenavond soms ook helemaal kapot is. Wanneer straks bij de uitvoeringen in mei het meerstemmige gezang er goed in knalt kan ook deze musical voor hem niet meer stuk. Ook wijst de bootvorm naar het lied 'scheepke onder Jezus hoede'. Werken met haar was een feest (de witte orchideeën) en het groene mos symboliseert haar trouw. Haar onwrikbaar geloof en vertrouwen was voor velen van ons een inspiratiebron. Nogmaals dank Anna voor je inzet! Nettie van Reems zal de open plek innemen. Welkom Nettie bij Helleborus. Namens de leden van Helleborus, Nellie Schuring-Versteeg Het is inmiddels breed bekend dat het alweer de vijfde musical is die wordt opgevoerd. Maar heeft u zich ook gerealiseerd dat het de eerste is in fusieverband? Dit was nooit mogelijk geweest zonder dat enthousiasme van de stuurgroep en de deelnemers in het algemeen en Marloes en Frank in het bijzonder. Vanuit de gemeente Tweestromenland is een dankwoord aan al die mensen, die nu ook de musical weer tot een succes aan het maken zijn, op z'n plaats. Naast een brok plezier is het ook een uitstekend instrument voor de opbouw van de gemeente. Bouwen Mooldijk

8 U I T D E R A D E N O U D E R L I N G E N VERGADERING OUDERLINGEN 15 JANUARI 2014 Inge Goedendorp (voorzitter) heet iedereen welkom en Lenie Smit opent de vergadering met Zingen in de zon, van A.F. Troost. Na het bespreken van de notulen van 27 november, de agenda en de post, hebben we gesproken over de volgende onderwerpen: het dienstenrooster 2014, de taken van de ouderlingen, de afkondigingen, het overleg met de gastpredikanten, afscheid Leen Moerman, de gemeenteavond de oecumenische vieringen. Na de pauze hebben we de kerstdiensten geëvalueerd, gesproken over de paascyclus 2014 en zijn er verschillende afspraken gemaakt over bijv. doopaanvragen en nieuw ingekomenen. Vervolgens is er gesproken over de pastorale aangelegenheden van Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal. De volgende vergadering is op 5 maart na de vesperdienst in Geervliet. We eindigen de vergadering met het bidden van het Onze Vader. Bea Briggeman D I A C O N I E N.a.v. de oproep in De Tweestroom en een regionale krant heeft Helma al 50 paar sport/voetbalschoenen binnengekregen. Ze heeft een groothandel aangeschreven om nog 100 paar tegen een goede prijs aan te schaffen. Deze zijn bestemd voor Stichting Sovata. Het geld van de collectes van de kinderkerk gaat dit jaar naar Nacht Zonder Dak. Nellie Schuring-Versteeg is alweer druk bezig met de 40-dagenkalender. De gezamenlijke maaltijd zal op 25 maart in het Trefpunt worden gehouden. Meer informatie hierover komt in De Tweestroom. De jaarrekeningen van 2012 zijn goedgekeurd. Volgende vergadering is op dinsdag 25 februari Namens de diaconie, Elza Koudijzer K E R K R E N T M E E S T E R S "ACTIE KERKBALANS 2014" TWEESTROMENLAND We hadden gehoopt dat we u in dit nummer van het kerkblad al zouden kunnen informeren omtrent het totaalbedrag van alle toezeggingen voor Maar dat was toch een beetje te optimistisch geredeneerd. Wat dat betreft moeten we dus nog vier weken geduld hebben. Een aantal antwoordenveloppen zijn namelijk nog niet in ons bezit. Gemeenteleden die de antwoordenvelop nog in hun bezit hebben, willen we hierbij vriendelijk verzoeken om hun envelop in te leveren bij hun contactpersoon of die persoon te informeren dat de envelop opgehaald kan worden. Alvast vriendelijk bedankt voor uw moeite. Namens het college van kerkrentmeesters, Chris Struijk DIACONIEVERGADERING 7 JANUARI 2014 Sjanie Vingerling heet iedereen welkom en Gerry opent de vergadering met twee stukjes die Jenke heeft uitgezocht. Eén uit Menslief ik wens je vrede en alle goeds : Iedere dag opnieuw beginnen. Het tweede komt uit Medemens en is van Irene Chr. Stok. Dit heeft Jenke uitgezocht om op de achterkant van het nieuwe informatieboekje te zetten. De diaconale zondag is op 9 februari Er zijn al veel dingen geregeld: kinderkoor, appeltaartbakwedstrijd en een PowerPointpresentatie door het bestuur van de hospice De Waterlelie. Jenke heeft het stukje over de appeltaartbakwedstrijd in De Tweestroom verzorgd. COLLECTEOPBRENGSTEN Project Hospice de Waterlelie Kerk Muziekmiddag Stichting Maha Mata Kerk F.D. Roosevelthuis Stichting Holydays Houten Catechese & Educatie KIA Werelddiaconaat Kerk 116,25 89,10 53,00 135,20 122,35 127,10 105,60 126,85 122,25

9 OPBRENGST VERJAARDAGSBUS ZWARTEWAAL september oktober en november december BLOEMENGROET 28,10 78,40 23, Mevr. L. den Haan, Boomgaardweg 19, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. van Dam, Burghtweg 17, Heenvliet, beterschap. Inge Walsweer, Dorpsstraat 20, Zwartewaal, bedankje Mevr. A. Ypelaar, Polderlaan 102, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. Vlielander, Blijdestein 6, Heenvliet, teken van verbondenheid. Mevr. Noordemeer-van Dorp, Sluisweg 31, Zwartewaal, teken van verbondenheid Fam. Smits, van Abcoudelaan 19, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. Haak, Joh. v. Breugelplein 16, Heenvliet, beterschap Mevr. J. Landman, Schepenweg 9, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. Toussaint, Donjonstraat 24, Heenvliet, beterschap. Mevr. W.Montenij- v.d. Engel, Molendijk 1, Zwartewaal, verjaardag. We willen deze mensen nogmaals bedanken voor het lekkere eten! We begonnen de maaltijd in Zwartewaal; daar is de soep en het hoofdgerecht gegeten. Tussen de gangen door speelden we nog het spel Wie ben ik. Dat was niet zo makkelijk als het soms op tv lijkt. Ook hadden de catechesejongeren een aantal puzzels verzameld. De deelnemers werden uitgedaagd om deze puzzels in groepjes op te lossen voor het toetje. Om het toetje te kunnen eten moesten we naar de kerk van Geervliet. Daar waren heerlijke vlaflips! Hier werd de uitslag van de puzzels bekendgemaakt. Omdat vele eersten de laatsten zullen zijn heeft de groep met de meeste fouten de prijzen gekregen. Tot slot was er nog koffie en thee met zoete hapjes. We willen Van der Wijngaard Catering bedanken voor de warmhoudapparaten, dat maakte het voor ons een stuk gemakkelijker. Ook de kosters willen we niet vergeten. Bedankt voor het verwarmen van de kerk en de hulp met klaarzetten en opruimen. Eindconclusie is: MISSIE GESLAAGD. Jonathan, Glijn, Colin, Janneke, Jeanette en Karin redactie: een impressie van het stapeldiner vindt u op de middenpagina. J E U G D N I E U W S TERUGBLIK STAPELDINER Op 1 februari organiseerden vier jongeren onder leiding van Jeanette en Karin het stapeldiner. Gedurende drie avonden werd er hard nagedacht over het doel van het stapeldiner. De conclusie was dat we moesten proberen ouderen en jongeren met elkaar te laten praten. We horen allemaal bij dezelfde kerk, maar we spreken elkaar vaak helemaal niet. We kennen elkaar niet. Door samen te gaan eten wilden we proberen om dat doel te gaan bereiken. Op de uitnodiging voor het diner reageerden 34 mensen. Helaas was mw. van de Velde ziek geworden. In totaal waren er 39 personen die hebben meegegeten. Fielja Jongste, mw. Barendrecht, Jeanette van der Wagt en Wim Kielen maakten voor ons heerlijke soep. De verschillende soorten pasta werden gemaakt door: mw. Ketting, Wilma Ooms, Els van der Spek, mw. de Rijke en Karin Heijlema. Het smaakte allemaal heerlijk. SPORTAVOND Zaterdag 8 maart is de sportavond. Een traditie die het al jaren lang goed doet in onze gemeente Tweestromenland. Vorig jaar hebben de jongens in de CJV-leeftijd de wisselbeker gewonnen. Zij zullen op 8 maart hun titel gaan verdedigen. Dat kan alleen als er ook tegenstanders zijn. Daarom deze oproep om met een team of individueel in te schrijven voor deze gezellige avond. Een team bestaat uit 6 personen. Als je je individueel opgeeft, dan word je door de organisatie ingedeeld. Aanmelden kan bij Karin Heijlema, ( of via De sportavond begint om uur en vindt plaats in het dorpshuis in Abbenbroek. Sport, spel en de denktank zijn de onderdelen op de avond. Uiteraard is publiek ook van harte welkom! Namens de jeugdraad, Karin Heijlema

10 WAT LEZEN WE IN DE KINDERKERK Zondag 16 februari 2014 Mattëus 5: Ik kan het je nog sterker vertellen. Jezus vertelt dat bij God kleine mensen groot zijn, dat alles anders is dan je dacht. Maar dat betekent niet dat alles wat er vroeger gezegd is nu niet meer geldt. Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik kan het je nog sterker vertellen zegt hij. Zondag 23 februari 2014 Mattëus 5: Perfect! Jezus zegt tegen zijn volgelingen dat ze volmaakt kunnen zijn, zoals ook de hemelse Vader volmaakt is. Dat is nogal wat! Hoe kan dat dan? Zondag 2 maart 2014 Mattëus 6: Zorgeloos De vogels in de lucht maken zich geen zorgen: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadschuren. God zorgt voor ze. Mensen kunnen daar een voorbeeld aan nemen: Je hoeft je niet zo veel zorgen te maken, God zorgt voor je. Zondag 9 maart 2014 Mattëus 21: 1-9. Jezus gaat naar Jeruzalem. Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem. De mensen juichen hem toe als een koning: Hosanna voor de Zoon van David! D I V E R S E B E R I C H T E N RIJDIENST Wilt u meerijden vanuit Zwartewaal: BEDANKT Voor uw medeleven tijdens de laatste levensfase van mijn man, wil ik u allen hartelijk bedanken. Ik ben zeer ontroerd door de vele kaarten die ik heb mogen ontvangen. Jane Twisker SOEP EN BROOD Sinds enige jaren is het een goede gewoonte geworden in de vastentijd met elkaar een eenvoudige maaltijd te gebruiken in de vorm van soep en brood. Naast het koffiedrinken na de dienst hebben we dan weer een mogelijkheid elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt. Dit jaar vindt de maaltijd plaats op 25 maart om uur in het Trefpunt te Heenvliet. De deuren staan open vanaf uur. Nettie van Reems en ondergetekende zorgen voor de soep en het brood. Voor u de taak uw soepkom en lepel mee te brengen. We zien u graag op 25 maart in het Trefpunt. (Neem gerust vrienden of familie mee.) Tot dan! Opgeven graag vóór 25 maart bij: Nettie van Reems, of Nellie Schuring , Nellie Schuring-Versteeg WERELDWINKELNIEUWS Vanaf 2014 zijn de tijden van de wereldwinkel in de Martinuskerk in Zwartewaal gewijzigd. We zijn iedere 4e vrijdagmiddag van de maand van u open. De Fairtrade koffie en -thee staan voor u klaar. Kom gezellig langs: Vrijdagmiddag 28 februari. Vrijdagmiddag 28 maart. Vrijdagmiddag 25 april. Namens de medewerksters van de wereldwinkel, Bea Briggeman Geervliet Heenvliet Geervliet Heenvliet Tijnie van der Hoek, Lenie Smit, Netty van Reems, Dhr. Noordermeer, JAAR MAHA MATA Op 15 maart a.s. vieren wij het 10-jarig bestaan van onze stichting. Het feest is van uur in 't Trefpunt te Heenvliet. U bent van harte welkom. Namens het bestuur, Linda

11 VAN DE REDACTIE Wij zijn blij met uw enthousiaste reacties over de eerste Tweestroom nieuwe stijl. Toch hebben we ook een paar vragen gekregen. Waarom een nieuwe Tweestroom?. Na de fusie van Tweestromenland zijn wij door het moderamen benaderd om in De Tweestroom de eenwording meer vorm te geven en het uiterlijk te moderniseren. De eenwording hebben wij langzaam opgebouwd door o.a. uit de dorpen samen te voegen tot uit de gemeente. Toen wij in de gelegenheid waren om een demo bij te wonen van Editoo, over het online samenstellen van een blad, zijn ook wij over de streep getrokken. Een modernere uitstraling met meer mogelijkheden en een eenvoudiger manier van werken voor de redactie. Is de nieuwe Tweestroom niet erg duur? De nieuwe Tweestroom is momenteel niet zo heel veel duurder dan de oude. Wij hebben gekozen voor 7 edities van 12 pagina s en 6 van 8 pagina s. Echter op de gemeenteavond werd door u voorgesteld om meer witvlakken aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Dan gaan we het niet redden met 8 pagina s en komen de kosten wel hoger uit. Het definitieve besluit om in zee te gaan met Editoo is niet door de redactie genomen maar in de kerkenraadsvergadering van 3 juli De inkomsten van De Tweestroom bestaan uit giften van de lezers. 2/3 van onze lezers steunt ons ook daadwerkelijk. Wij hopen op deze manier wat duidelijkheid te hebben gegeven. Namens de redactie, Janneke Haak SPELREGELS FOTO S TWEESTROOM Wij zijn blij om regelmatig foto s van u te ontvangen om de voorpagina een kleurrijk uiterlijk te geven. Helaas zijn de meeste ingestuurde foto s niet bruikbaar. Daarom hier wat spelregels: -Foto s moeten verticaal genomen zijn (portrait) -Foto s moeten minimaal 2000 pixels zijn -Foto s moeten niet te donker zijn maar kleurrijk -Wij zoeken foto s van het in- en exterieur van onze kerken, mooie plekjes uit onze dorpen, liturgische bloemschikkingen, natuurfoto s enz, O V E R I G E B E R I C H T E N ENGLISH WEEKEND/EVENSONG De cantorij van de Sint-Catharijnekerk organiseert op 15 en 16 februari wederom een English weekend. Het is dit jaar ons eerste lustrum en wij zijn dan ook heel blij dat dit een vervolg kon krijgen. Het geheel zal onder de zeer enthousiaste leiding van Peter Leech staan. We zijn heel blij dat hij naar Brielle wil komen. Tijdens het weekend zal er flink geoefend worden en aan het eind van zondagmiddag 16 februari zal het geheel dan worden afgesloten met een Evensong. Op het programma staat het Magnificat en Nunc Dimittis van Adrian Batten. De Evensong in de Sint-Catharijnekerk begint om uur. De toegang is uiteraard vrij, maar aan de uitgang wordt wel gecollecteerd. Van harte bij u aanbevolen. Een Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de anglicaanse kerk. Het is een ingetogen, meditatieve viering met engelse koormuziek en orgelspel. U bent van harte welkom! Namens de cantorij in Brielle, Tine Wolters, HERBERGDAG 8 MAART 2014 Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden. Zaterdag 8 maart 2014 is er in het Koetshuis van De Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en geïnteresseerde gemeenteleden. Ds. P.J. den Admirant uit Kootwijkerbroek zal een lezing houden over gelovig omgaan met het lijden. Er is ruimschoots gelegenheid om met hem en elkaar van gedachten te wisselen. Ook kunt u deze dag (opnieuw) kennismaken met het werk van het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. De dag begint om uur (vanaf 9.30 uur koffie) en eindigt om uur met een lunch. De kosten bedragen 10 p.p. Inlichtingen en opgave (uiterlijk 4 maart) bij De Herberg, bij voorkeur per of per telefoon ( ). AGENDA Peter Oudshoorn, directeur Wilt u nogmaals in uw fotoarchief duiken zodat wij ons archief uit kunnen breiden? Namens de redactie, Janneke Haak Werelwinkel Zwartewaal uur Sportavond Abbenbroek uur 10 jaar Maha Mata uur

12 A L G E M E N E G E G E V E N S Kerkenraad Tweestromenland Voorzitter: dhr. J.W. de Rijke, , Scriba: dhr. A. van de Velde, Heerenlaan 20, 3218 VL Heenvliet , College van ouderlingen Voorzitter: mw. I. Goedendorp, , Wijkindeling Abbenbroek en overige adressen Wijkouderling: dhr. W. Haveman , mob Contactpersoon Abbenbroek: mw. B. Vingerling- Jongerius , Geervliet Wijkouderling:dhr. P. de Hoog , Heenvliet Wijkouderling: mw. C. Heijlema-Meijer , Zwartewaal Wijkouderling: mw. W. Goudappel- Schoonrok, , College van diakenen Voorzitter: mw. B. Vingerling-Jongerius, , Secretaris: mw. E. Koudijzer-Voogt, Welwaerdeken XS Heenvliet, College van kerkrentmeesters Voorzitter: dhr. W. Kielen, Secretaris: mw. J. Hogenbirk-Pleune Marshalllaan 39, 3223 TJ Hellevoetsluis, , Penningm: dhr. C.P. Haak, , Jeugdraad Voorzitter: mw. C.E. Heijlema-Meijer, , Secretaris: mw. N.J. v. Loo-Vonk, Leenmanstraat 16, 3218 VN Heenvliet, , Penningm: mw. A. Stolk, , Predikant ds. H. Talsma, Perengaarde 131, 3344 PS Hendrik Ido Ambacht, , werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag Rekeningnummers College van kerkrentmeesters NL51 INGB NL43 RABO t.n.v. Prot. Gemeente Tweestromenland College van diakenen NL46 INGB t.n.v. Diaconale Raad Tweestromenland Jeugdraad NL02 INGB t.n.v. Jeugdraad Tweestromenland Kerkblad De Tweestroom NL41 INGB t.n.v. De Tweestroom, Zwartewaal Info Website Aanmelden Digitale Tweestroom: Aanmelden Digitale kerkdienst: Redactie De Tweestroom Eindredactie: mw. E. Nooteboom, , mw. J. Haak, , Redactie: dhr. E. Barendrecht, mw. F. Jongste, mw. H. van der Reijden Penningm.: mw. H. van der Woerdt De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen in voorkomende gevallen. Klachten of opmerkingen over samenstelling, inhoud of uiterlijk van De Tweestroom dient u alléén te richten aan de eindredactie of aan de auteur van het stuk. De statuten zijn op te vragen bij de scriba van de kerkenraad. Abonnementenadministratie/bezorging: mw. H. van der Woerdt, Molendijk 3, 3238 LD Zwartewaal, Giften voor het kerkblad zijn zeer welkom! KERKDIENSTEN Zondag 16 februari 2014 Geervliet uur: ds. K.H. Waterlander, Hekelingen Collecte: Project, Kerk Organist: J.P. Baan Kinderkerk Zondag 23 februari 2014 Heenvliet uur: ds. S.A. v/d Graaf- Leentfaar, Rhoon Collecte: KiA interactief, Pastoraat Organist: F.I.A. van Loo Kinderkerk Zondag 2 maart 2014 Zwartewaal uur: ds. S. Hofstee, Utrecht Collecte: Project, Kerk Organist: W. Haveman Kinderkerk Woensdag 5 maart 2014, Vesper Geervliet uur: mw. J. Hoedt, Geervliet Organist: J.P. Baan Zondag 9 maart 2014 Geervliet uur: mw. M. Keijzerwaard, Oudenhoorn Collecte: KiA Voorjaarszending, Kerk Organist: J.P. Baan Kinderkerk Zondag 16 maart 2014 Heenvliet uur: ds. C. Verduijn, Dordrecht Collecte: KiA 40-dgn tijd, Kerk Organist: F.I.A. van Loo Kinderkerk KOPIJDATUM Kopij inleveren uiterlijk woensdag 5 maart uur, per

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland

De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland De Tweestroom Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland Jaargang 16, nummer 5, 28 augustus - 24 september 2014 DE STAD In de stad: In de stad willen de mensen zijn. Ze zoeken er werk en welvaart,

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 waarin Marleen Kruijt wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en waarin het ambt wordt neergelegd door: Roelien

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland

De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland De Tweestroom Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland Jaargang 16, nummer 2, 5 juni - 2 juli 2014, Pinksteren 2014 PINKSTEREN: GETUIGEN 'U zult mijn getuigen zijn': dat is de opdracht die

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Abraham op de proef gesteld

Abraham op de proef gesteld Abraham op de proef gesteld Viering Oecumenische Basisgroep 1-2 - 2015 Welkom Aansteken van de kaars Kaars jij mag branden, jij geeft ons licht Jij bent een teken, God houdt ons in het zich Openingslied:

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

PINKSTEREN 24 mei 2015

PINKSTEREN 24 mei 2015 PINKSTEREN 24 mei 2015 kleur: rood voorganger: ds. Hans van Solkema m.m.v. de cantorij o.l.v. Rudie Altelaar organist: Piet Lievense DIENST VAN DE VOORBEREIDING voorbereiding - klokgelui, orgelspel, begroeting

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

opzet orde van dienst Themadienst Bidden (31 mei 2015)

opzet orde van dienst Themadienst Bidden (31 mei 2015) opzet orde van dienst Themadienst Bidden (31 mei 2015) Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorbereid door: Hannie Warmelink, Judith Warmelink, Brigitte

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy

Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy Voorzang: Abba Vader Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 4 oktober 2015 Ouderling van dienst is Hans van der Helm Diaken is Bea ten Kate Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp De kostersdienst staat

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Ets van Rembrandt, Reiniging van de tempel 3e zondag van de veertigdagentijd (zondag: "mijn ogen zijn op de Heer gericht") 8 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Thema: Het Licht der wereld is gekomen!

Thema: Het Licht der wereld is gekomen! Kerstmorgen 25 december 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Het Licht der wereld is gekomen! Voorbereid met groep gemeenteleden: Betty Blitterswijk-Van der Louw, Francisca Broekhuis, Suzanne

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie