De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Tweestroom. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland"

Transcriptie

1 De Tweestroom Kerkblad van de Protestantse Gemeente Tweestromenland Jaargang 15, nummer 11, 14 februari - 13 maart 2014

2 WIST JE HET NIET MEER? Vandaag slaat de Bijbel open bij Luc. 2 (41-52): de twaalfjarige Jezus in de tempel. En vooral zijn opmerking knipoogt naar ons: Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Zijn ouders waren hem kwijt en vonden hem pas na drie dagen in de tempel. Nee, ik lees in onze tijd deze woorden niet meer als een verhaal van vroeger. En ook niet zo vaak meer vanuit een goed onderlegde bijbelstudie uit de vorige eeuw. Wat ik probeer is om deze woorden vanuit mijn hart te lezen en om ze daar het verhaal te laten vertellen van wat ze mij vandaag te zeggen hebben; wat ik nodig heb. Zullen we dat eens samen proberen? Neem eens een moment voor jezelf, los van alles wat jou in het dagelijks leven bezighoudt. Neem de tijd en de rust om uit je hoofd te gaan en om, bewust ademhalend en zonder afgeleid te worden, in stilte in je hart plaats te nemen. Kijk eens rond in je hart en merk op dat je hart lijkt op een tempel. Gouden ornamenten, krachtige zuilen, glanzend meubilair, een altaar waarmee je je kunt verbinden om contact te maken met boven, dit is jouw thuis, jouw kern, jouw meest intieme ruimte. Het is de zetel, de plek van jouw diepste bestaan. Een heilige plek. In je tempel komen lichte en donkere gebieden voor. De lichte plekken schitteren in het licht van de invallende zonnestralen. Het zijn de gevoelens van blijdschap, vrijheid, ruimte, veiligheid, schoonheid en zuiverheid. De donkere hoekjes blijven wat verborgen. Daarin verschuilen zich je angsten, je schuldgevoelens, je schaamte, je verdriet, je oneerlijkheid, je eigenwijsheid en je beklemmende patronen en vooroordelen. Het is niet leuk om die tegen te komen. Want je tempel is zo mooi. Soms zie je dat niet meer. Soms ontken je het zelfs. Maar wàt is je tempel in principe mooi! Wat glanst jouw parel in jouw kern! Waarschijnlijk ben je al meerdere malen bij het altaar geweest dat midden in jouw harte-tempel staat om daar uit te spreken wat het genieten van jouw innerlijke glans zo in de weg staat. En om te zeggen wat je blokkeert en wat je zo triest maakt. Maar ook daarin kun je teleurgesteld raken, omdat dat vaak zo weinig aan je situatie verandert. Hoe je je ook focust op al het moois in en om je heen, je hebt vaak het gevoel dat dat niets oplost. Je kunt het donker verdringen en voor enige tijd parkeren in je duistere hoekjes. Maar na drie dagen dient het zich weer aan. Het gaat niet weg, hoe vaak je ook contact zoekt met boven. Herinner jij je de kerstnacht nog? Met die ster die de donkere wereld in het Licht zette, in een bovenaardse gloed, rechtstreeks vanuit de hemel? En het visioen van de engelen en het stralend kindje in de stal? Of is dat in het nieuwe jaar weer vervaagd? Ben je het kwijt? Waar is dat kind gebleven? Wáár zoek je eigenlijk? Wàt zoek je eigenlijk? Ga eens naar je eigen hart, jouw tempel. Na drie dagen zoeken en mediteren zou je dáár wel eens antwoorden kunnen vinden. Een stem die zegt: Hé, wist je niet dat ik in jouw tempel moest zijn, in jouw hart, het huis van mijn Vader? Het is nu geen kerstkind meer dat spreekt vanuit een voerbak, maar een frisse, jong volwassen zoon van God in jouw tempel! Zodra híj spreekt, schuift je tempeldak open en stroomt er opnieuw een hemels Licht, warm, liefdevol, wonderlijk jouw tempel binnen. En dat Licht verspreidt zich door je ziel en lichaam heen. Wist je het niet meer? Wist je niet meer dat het echt Licht kan zijn in jou? Het Licht schijnt op je angsten, waardoor ze transformeren tot zekerheid en veiligheid. Het verlicht je schuldgevoel en zet het om in vergeving. Het schijnt op je schaamte en maakt er moed en vertrouwen van. Het verlicht je verdriet en laat het samenvallen met Liefde. Het schijnt op je oneerlijkheid en draait het om in zuiverheid. Het schijnt op je eigenwijsheid en maakt er zuivere wijsheid van. En het verlicht je beklemmende denkpatronen en vooroordelen en transformeert ze tot vrijheid en overgave. Het Licht wil Eén zijn met jou, in alles! Wist je het echt niet meer? Hiér ben ik in jouw harte-tempel! Marinus van der Wal

3 U I T D E G E M E E N T E GEMEENTEAVOND De voorzitter van de kerkenraad heet iedereen van harte welkom. De avond wordt geopend met het voorlezen van het gedicht 'Samen gemeente zijn' geschreven door Janneke Troost. De volgende sprekers vertellen iets over hun werkzaamheden in de gemeente. Mw. van Loo licht ons in over het werk in de beroepingscommissie met. het zoeken naar een voor onze gemeente geschikte predikant. Mw. de Hoog vertelt over de jeugdactiviteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden en waaraan ook oudere gemeenteleden kunnen deelnemen. Dhr. Struijk geeft aan dat de kerkrentmeesters bezig zijn met het samenvoegen van de beheerstaken die horen bij het zakelijk beleid van onze gemeente. O.a. het onderhoud van drie monumentale kerkgebouwen vraagt veel aandacht. Ook de mogelijkheden van het nieuwe ledenregistratiesysteem worden door het college onderzocht. Mw. Goedendorp vertelt over het pastoraal werk. De bestaande zaken zijn de basis waarop verder zal worden gegaan. Er zijn wijkindelingen gemaakt waarin ouderlingen en pastorale medewerkers hun werkzaamheden verrichten. Ook zal er gewerkt worden met liturgiegroepen voor het voorbereiden van verschillende diensten. Het afstemmen van de verschillende gewoonten in de kerken heeft de aandacht. Mw. Vingerling licht ons in over de diverse diaconale taken binnen onze gemeente. De bestemming van de collectes zijn vastgelegd in een collecterooster. Daarnaast wordt er ieder jaar een project ondersteund, afwisselend in binnenof buitenland. Ook wordt aan noodoproepen gehoor gegeven. Naast de diaconale taken zijn er ook contacten met diverse instanties, zoals burgerlijke gemeente en voedselbank. Dhr. Barendrecht licht ons in over het nieuwe kleurrijke kerkblad. De mogelijkheden om dit blad te maken zijn verruimd. Kopij van gemeenteleden wordt op prijs gesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze worden beantwoord of meegenomen naar de kerkenraadsvergadering. De voorzitter bedankt alle sprekers. Het tweede gedeelte van de avond wordt verzorgd door de heren Baan en Van Loo. Het onderwerp is de introductie van het nieuwe liedboek. Dhr. Baan maakt duidelijk hoe de indeling is. Veel liederen uit het oude boek zijn overgenomen, maar er zijn ook liederen en gedichten toegevoegd. Wij luisteren naar een cd met een uitvoering van een aantal nieuwe liederen en zingen gezamenlijk uit het nieuwe liedboek. Met ingang van 2 februari zal dit liedboek in gebruik worden genomen. De voorzitter bedankt dhr. Baan voor zijn uitleg en geeft het woord aan ds. H.Talsma, die deze avond sluit. Aad van de Velde, scriba MET DANK AAN... Het is natuurlijk niet ongewoon dat bij het koffiedrinken na de kerkdienst wordt nagepraat, over de dagelijkse dingen en over de kerkdienst. Meestal hoor je daarover korte reacties: het was fijn, het was te kort/te lang enz. Maar na de oecumenische viering van zondag 19 januari in Zwartewaal was het toch net even iets anders. De mensen leken wat opener rond te kijken. Er leek een herkenning naar elkaar te zijn n.a.v. het onderwerp van die dag: de eenheid van christenen. Zoiets van: oké mijn broer is totaal anders dan ik ben, maar hij is en blijft mijn broer. De reacties op de viering waren, voor zover ik die heb gehoord, allemaal positief. Ik geef een aantal van de opmerkingen die ik opving. Het was een fijne dienst, het heeft me goed gedaan. Het was een beetje anders maar wel heel prettig. Zo kan het dus ook. Kunnen we niet wat meer van deze diensten houden? Dit kan toch gewoon iedere zondag? Het leek mij goed om nog eens via het kerkblad de aandacht op al deze positieve reacties te vestigen en daarmee de samenstellers van en voorgangster in deze dienst te danken voor hun gave. Jan de Swart MOMENTO MORI! ( GEDENK TE STERVEN) Uitvaartmuziek bestond vroeger voornamelijk uit religieuze liederen en klassieke muziekstukken. Verschillende componisten hebben heel wat uitvaartmuziek geschreven. Het eerste requiem dat bewaard is gebleven werd geschreven rond Een requiem is een mis die in de rooms-katholieke eredienst wordt opgedragen voor de doden. Requiem is het eerste woord van het begin van de mis, Requiem aeternam dona eis Domine (Heer, geef hun eeuwige rust). Een van de populairste requiems is het Requiem van Mozart (1791, onvoltooid). De twee bekenste requiems uit de 19e eeuw zijn van Verdi en van Fauré. Verder hebben Berlioz, Schumann, Brahms, Saint - Saens en vele anderen prachtige requiems geschreven. In de 20e eeuw werden er ook andere teksten gebruikt, soms Latijnse tekst soms Engelse tekst of teksten uit een gebedenboek, bv. door Lloyd Webber en Rutter. In de protestante kerk zijn psalm 23 (De Heer is mijn herder), psalm 62 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer) en gezang 293 (Wat de toekomst brengen moge) favoriet. Tegenwoordig wordt er vaak gekozen voor populaire muziek. Er is een uitvaartmuziek top 50! Het meest gedraaide nummer is Time to say goodbye (Andrea Bocelli & Sarah Brightman).

4 Een goede bekende wees mij een tijd geleden op het nummer Family Tree van Vienna, hierbij de vertaling... V A N D E P R E D I K A N T E N Takken in de wind, die hier nog steeds bij elkaar staan, nog een storm om te doorstaan, maar daar slaan we ons wel doorheen, dus zijn wij hier bijeengekomen ons aan elkaar vasthoudend, om een ander te laten gaan die we niet zullen vergeten. Nu we afscheid nemen van een van ons, mogen we misschien eenzaam zijn maar we zijn niet alleen, en hoewel de bladeren vallen, en de tranen stromen, kan het voor ons een voortdurende troost zijn om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien, van vader op zoon, van moeder op dochter bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat is onze aard. Vanuit de aarde verrijzen we en tot de aarde keren we ook weer terug, we houden een kaars brandend voor degene die we missen, En wanneer we afscheid nemen van een van ons, mogen we misschien eenzaam zijn maar we zijn niet alleen, en hoewel de bladeren vallen, en de tranen stromen, kan het voor ons een voortdurende troost zijn om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien. Hij is sterker dan de wind kan blazen, de stamboom zal altijd doorgroeien. Carpe diem! (Pluk de dag) Arja van der Heijden B I J D E C O L L E C T E S COLLECTE KIA/VOORJAARSZENDING 9 MAART 2014 Moldavië is het armste land van Europa. De ouderen hebben vaak een pensioen, waar niet van rond te komen is en de kinderen zijn hun geluk in het buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt. Veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd (soms de enige op de hele dag!) en sociaal contact. Tijdens de voorjaarszendingsweek staat het werk van Bethania centraal in de collecte voor Kerk in Actie. Namens de diaconie, Gerry de Rijke WEL EN WEE We mogen terugzien op mooie diensten en vieringen in Tweestromenland. Voor het eerst was er, na jarenlang in Geervliet te zijn geweest, de oecumenische viering in Zwartewaal op 19 januari en dat ging goed. Dank aan de mensen van het oecumenisch overleg en allen die deze viering hebben mogelijk gemaakt. Ook vierden we samen op 2 februari het Heilig Avondmaal in Heenvliet o.l.v. ds. Ineke Zuurmond. Ook dat was een mooie dienst. Na afloop zijn we met een aantal jonge ouders in gesprek gegaan over de knelpunten maar ook de uitdagingen van een christelijke geloofsopvoeding. In deze rubriek noemen we u altijd de zieken die bij ons bekend zijn. In het bijzonder noemen we de naam van dhr. Rook Fonkert, Konijnendijk 15 te Spijkenisse, die lijdt aan kanker en het zwaar heeft. We bidden voor hem, zijn vrouw en kinderen in deze moeilijke omstandigheden. Ook schrokken we van het bericht dat Hans van Driel, Hooftweg 101, Geervliet, een tia had gehad en opgenomen moest worden in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. We wensen Hans een voorspoedig herstel toe. Mevr. Knol, Polderlaan 98 te Geervliet, heeft een gebroken enkel en zit in het gips. Dhr. L. Rasser, Starckplein 6 te Geervliet, ligt ernstig ziek in het ziekenhuis. Ook denken we aan de mensen thuis die langer en chronisch tobben met hun gezondheid. Sterkte, moed en vertrouwen toegewenst. Verder zijn er ook dankbare berichten. Dhr. en mevr. Barendrecht, Doelenstraat 4 te Heenvliet, vierden hun 50 jarig huwelijksjubileum. Van harte met deze mooie, gedenkwaardige dag! ds. Henk Talsma

5 DE ZALIGSPREKINGEN VAN JEZUS Men zegt dat de blijde boodschap (het 'goede nieuws') die Jezus is komen brengen in haar 'zuiverste' vorm verwoord is in de aanhef van de Bergrede. De 'acht zaligsprekingen' of 'zaligheden' (RK) worden ze genoemd. Maar die naam is niet meer te herkennen in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Het is even wennen: geen 'zaligsprekingen' meer, maar 'gelukwensen'. 'Armen van geest' heten nu mensen die 'nederig van hart' zijn. Misschien hebben de nieuwe vertalers het niet zo bedoeld, maar ze verscherpen de paradox van de boodschap. Gelukkig prijs ik jullie omdat jullie ongelukkig zijn! Jezus zei dat niet alleen tegen zijn leerlingen. Hij richtte zich vooral tot de grote menigte van mensen die vanuit Galilea, Jeruzalem en heel Judea samengestroomd waren op de helling van een bergweide. Mensen die in alle opzichten ongelukkig en beklagenswaardig genoemd konden worden: kleine en geringe mensen, armen, mensen die onder lijden gebukt gingen. In de ogen van de wereld zwak, niet gezien en uitgeteld. Zij proefden de erkenning en de bemoediging die uit zijn woorden klonk. Het waren woorden die getuigden van groot erbarmen en mededogen. Woorden die als het ware uit de hemel neerdaalden als regen over planten die dreigen om te komen van hitte en droogte. Woorden over de gelukkige toekomst van Jezus' toehoorders. "Aan jullie behoort het koninkrijk der hemelen, jullie zullen troost vinden en verzadigd worden." We kunnen ons voorstellen dat ze verbaasd zullen opgekeken hebben. Sommigen waarschijnlijk vol ongeloof. Anderen geloofden Jezus, en ze hebben gejuicht en zich verheugd. Hoe komen deze paradoxale gelukwensen bij ons over? Raken ze ons nog wel? We hebben dit evangelie al zo dikwijls in de kerk horen voorlezen. Waar erkennen of herkennen we onszelf als arm, treurig of hongerig? Het doet me denken aan de vrouw uit Hendrik Ido Ambacht met huwelijksproblemen die deskundig advies ging vragen. Haar man etaleerde zich als de volmaaktheid in persoon. Perfect tot in de details. Zij daarentegen had het niet aflatende gevoel in alle opzichten ondermaats te zijn. Ze heeft nooit ook maar de minste wens geuit. Nooit het geringste verlangen laten blijken. In een huwelijk van 20 jaar nooit een traan laten zien. Nu huilde ze oeverloos. Jezus zou die vrouw zeker zalig geprezen hebben vanwege haar tranen. Haar tranen zijn immers 'menselijker' dan het troosteloze, perfecte optreden en de koele uitstraling van volmaakte echtgenote die ze tegenover haar man tentoonspreidde. Zegt Jezus niet op een andere plaats in het evangelie: "U allen die vermoeid en belast bent, komt tot mij en ik zal u troost, rust, en verkwikking schenken?" Geen mens hoeft voor Hem dan ook angst te hebben. Aan hem mag je je met een gerust hart toevertrouwen. Wij zien onze eigen armoede en armzaligheid niet graag onder ogen. We sluiten liever de ogen of gaan ervoor op de loop. Niet rijk zijn, niets kennen, niets kunnen of 'niemand zijn' beschouwen we spontaan als het ergste dat een mens kan overkomen. Van Jezus kunnen we een andere visie leren, een andere levenshouding. Niet mensen die rijk zijn of geleerd of die veel kunnen, zijn daarom mensen naar Gods hart. Van Jezus kunnen we leren dat Gods liefde veeleer uitgaat naar wie behoeftig is en 'arm van geest', naar mensen die niet mee kunnen met het soms onmenselijke ritme en de vaak te hoge eisen die op hen afkomen. Voor God hoeven we ons niet stoer en sterk voor te doen. We mogen hem in alle eerlijkheid en met een gerust hart ons broze, kwetsbare leven voorleggen, samen met de verlangens die in ons leven. Zalig de armoede, de pijn, de honger die uit deze verlangens naar voren komen. De erkenning en de bemoediging, het erbarmen en mededogen die we dan nodig hebben met alles wat aan ons ontbreekt -gedragen en omvat door Gods genadebevrijden en verlossen ons. Ze schenken ons nieuw leven. Een 'herschapen' leven. Alleen zulke mensen zijn bij machte 'goed' te zijn. Zonder twijfel zijn dat diegenen die in het evangelie gelukwensen worden toegesproken: de barmhartige mensen, de zachtmoedigen en diegenen die zuiver van hart zijn en vrede brengen, zij die bereid zijn vervolging te lijden omwille van het Koninkrijk van God. De zaligsprekingen (gelukwensen) hebben niets te maken met geboden of verboden. Ze spreken over de bevrijdende en de verlossende kracht in het gehele leven dat zich voltrekt in een sfeer van vertrouwen dat God alles vermag. ie boodschap heeft voor het eerst tweeduizend jaar geleden geklonken in Galilea. Ze wacht erop ook in onze tijd gehoord en begrepen te worden. Wie er oor voor heeft, zal er door bemoedigd worden! ds. Henk Talsma

6

7 KLEIN JUBILEUM Op onderstaande foto ziet u mevrouw Anna van der Meer. Ze heeft in haar handen een symbolische schikking die speciaal voor haar is gemaakt door Anneke van der Ven. Ze heeft al 15 jaar (vanaf het begin!) meegewerkt aan de symbolische schikkingen in haar geliefde Martinuskerk. De halfronde vorm (gedroogd bananenblad) staat symbool voor een boot. Voor haar was geen zee te hoog (figuurlijk gesproken) om aanwezig te zijn bij de voorbereidingen van de schikkingen op de hoogtijdagen in de kerk. MUSICAL MARIA Waar zouden we zijn zonder de trein? " Een zin uit een reclamespotje vele jaren geleden van de Nederlandse Spoorwegen. Inderdaad uit de tijd dat de treinen nog op tijd reden. Waarschijnlijk bedoeld om aan te geven hoe belangrijk de trein in die tijd was. Een tijd waarin minder mensen een auto hadden. Ik herinner me deze slagzin nog als de dag van gisteren. In Tweestromenland hebben we nu een variant op deze slagzin. Waar zouden we zijn zonder Marloes en Frank?" Met de musical nergens denk ik. Zij zijn, zeker de laatste jaren, op artistiek en muzikaal gebied de stuwende krachten achter de musicals in onze gemeente. Met allemaal amateurs slagen ze er steeds weer in een nagenoeg professionele productie neer te zetten. Zowel de deelnemers als de bezoekers beleven daar het nodige plezier aan. Wat drijft deze mensen nu om er steeds zoveel energie in te stoppen? Ik heb begrepen dat ze zich dat nooit afvragen. Elke oefenavond is voor hen steeds weer volop plezier. Steeds weer opnieuw een bron van inspiratie. Natuurlijk ook een hele boel transpiratie, want soms moeten ze er hard aan trekken. Het resultaat mag er na zo'n repetitie dan ook weer zijn. Marloes hierover: Het is erg gezellig. De saamhorigheid is groot. De deelnemers zijn allemaal amateurs die op professionele manier bezig zijn. Tevreden is ze pas wanneer na 18 mei alles weer tot in de puntjes is verlopen. Ook Frank vindt het geweldig om elke week weer met deze groep door te gaan. De deelnemers zijn gedreven. Ze kunnen heel goed zingen, zo merkt hij op. Het is voor hem een uitdaging om zoveel muzikaliteit uit de groep te halen. Dat geeft heel veel energie, al moest hij ook bekennen dat hij na een oefenavond soms ook helemaal kapot is. Wanneer straks bij de uitvoeringen in mei het meerstemmige gezang er goed in knalt kan ook deze musical voor hem niet meer stuk. Ook wijst de bootvorm naar het lied 'scheepke onder Jezus hoede'. Werken met haar was een feest (de witte orchideeën) en het groene mos symboliseert haar trouw. Haar onwrikbaar geloof en vertrouwen was voor velen van ons een inspiratiebron. Nogmaals dank Anna voor je inzet! Nettie van Reems zal de open plek innemen. Welkom Nettie bij Helleborus. Namens de leden van Helleborus, Nellie Schuring-Versteeg Het is inmiddels breed bekend dat het alweer de vijfde musical is die wordt opgevoerd. Maar heeft u zich ook gerealiseerd dat het de eerste is in fusieverband? Dit was nooit mogelijk geweest zonder dat enthousiasme van de stuurgroep en de deelnemers in het algemeen en Marloes en Frank in het bijzonder. Vanuit de gemeente Tweestromenland is een dankwoord aan al die mensen, die nu ook de musical weer tot een succes aan het maken zijn, op z'n plaats. Naast een brok plezier is het ook een uitstekend instrument voor de opbouw van de gemeente. Bouwen Mooldijk

8 U I T D E R A D E N O U D E R L I N G E N VERGADERING OUDERLINGEN 15 JANUARI 2014 Inge Goedendorp (voorzitter) heet iedereen welkom en Lenie Smit opent de vergadering met Zingen in de zon, van A.F. Troost. Na het bespreken van de notulen van 27 november, de agenda en de post, hebben we gesproken over de volgende onderwerpen: het dienstenrooster 2014, de taken van de ouderlingen, de afkondigingen, het overleg met de gastpredikanten, afscheid Leen Moerman, de gemeenteavond de oecumenische vieringen. Na de pauze hebben we de kerstdiensten geëvalueerd, gesproken over de paascyclus 2014 en zijn er verschillende afspraken gemaakt over bijv. doopaanvragen en nieuw ingekomenen. Vervolgens is er gesproken over de pastorale aangelegenheden van Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal. De volgende vergadering is op 5 maart na de vesperdienst in Geervliet. We eindigen de vergadering met het bidden van het Onze Vader. Bea Briggeman D I A C O N I E N.a.v. de oproep in De Tweestroom en een regionale krant heeft Helma al 50 paar sport/voetbalschoenen binnengekregen. Ze heeft een groothandel aangeschreven om nog 100 paar tegen een goede prijs aan te schaffen. Deze zijn bestemd voor Stichting Sovata. Het geld van de collectes van de kinderkerk gaat dit jaar naar Nacht Zonder Dak. Nellie Schuring-Versteeg is alweer druk bezig met de 40-dagenkalender. De gezamenlijke maaltijd zal op 25 maart in het Trefpunt worden gehouden. Meer informatie hierover komt in De Tweestroom. De jaarrekeningen van 2012 zijn goedgekeurd. Volgende vergadering is op dinsdag 25 februari Namens de diaconie, Elza Koudijzer K E R K R E N T M E E S T E R S "ACTIE KERKBALANS 2014" TWEESTROMENLAND We hadden gehoopt dat we u in dit nummer van het kerkblad al zouden kunnen informeren omtrent het totaalbedrag van alle toezeggingen voor Maar dat was toch een beetje te optimistisch geredeneerd. Wat dat betreft moeten we dus nog vier weken geduld hebben. Een aantal antwoordenveloppen zijn namelijk nog niet in ons bezit. Gemeenteleden die de antwoordenvelop nog in hun bezit hebben, willen we hierbij vriendelijk verzoeken om hun envelop in te leveren bij hun contactpersoon of die persoon te informeren dat de envelop opgehaald kan worden. Alvast vriendelijk bedankt voor uw moeite. Namens het college van kerkrentmeesters, Chris Struijk DIACONIEVERGADERING 7 JANUARI 2014 Sjanie Vingerling heet iedereen welkom en Gerry opent de vergadering met twee stukjes die Jenke heeft uitgezocht. Eén uit Menslief ik wens je vrede en alle goeds : Iedere dag opnieuw beginnen. Het tweede komt uit Medemens en is van Irene Chr. Stok. Dit heeft Jenke uitgezocht om op de achterkant van het nieuwe informatieboekje te zetten. De diaconale zondag is op 9 februari Er zijn al veel dingen geregeld: kinderkoor, appeltaartbakwedstrijd en een PowerPointpresentatie door het bestuur van de hospice De Waterlelie. Jenke heeft het stukje over de appeltaartbakwedstrijd in De Tweestroom verzorgd. COLLECTEOPBRENGSTEN Project Hospice de Waterlelie Kerk Muziekmiddag Stichting Maha Mata Kerk F.D. Roosevelthuis Stichting Holydays Houten Catechese & Educatie KIA Werelddiaconaat Kerk 116,25 89,10 53,00 135,20 122,35 127,10 105,60 126,85 122,25

9 OPBRENGST VERJAARDAGSBUS ZWARTEWAAL september oktober en november december BLOEMENGROET 28,10 78,40 23, Mevr. L. den Haan, Boomgaardweg 19, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. van Dam, Burghtweg 17, Heenvliet, beterschap. Inge Walsweer, Dorpsstraat 20, Zwartewaal, bedankje Mevr. A. Ypelaar, Polderlaan 102, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. Vlielander, Blijdestein 6, Heenvliet, teken van verbondenheid. Mevr. Noordemeer-van Dorp, Sluisweg 31, Zwartewaal, teken van verbondenheid Fam. Smits, van Abcoudelaan 19, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. Haak, Joh. v. Breugelplein 16, Heenvliet, beterschap Mevr. J. Landman, Schepenweg 9, Geervliet, teken van verbondenheid. Mevr. Toussaint, Donjonstraat 24, Heenvliet, beterschap. Mevr. W.Montenij- v.d. Engel, Molendijk 1, Zwartewaal, verjaardag. We willen deze mensen nogmaals bedanken voor het lekkere eten! We begonnen de maaltijd in Zwartewaal; daar is de soep en het hoofdgerecht gegeten. Tussen de gangen door speelden we nog het spel Wie ben ik. Dat was niet zo makkelijk als het soms op tv lijkt. Ook hadden de catechesejongeren een aantal puzzels verzameld. De deelnemers werden uitgedaagd om deze puzzels in groepjes op te lossen voor het toetje. Om het toetje te kunnen eten moesten we naar de kerk van Geervliet. Daar waren heerlijke vlaflips! Hier werd de uitslag van de puzzels bekendgemaakt. Omdat vele eersten de laatsten zullen zijn heeft de groep met de meeste fouten de prijzen gekregen. Tot slot was er nog koffie en thee met zoete hapjes. We willen Van der Wijngaard Catering bedanken voor de warmhoudapparaten, dat maakte het voor ons een stuk gemakkelijker. Ook de kosters willen we niet vergeten. Bedankt voor het verwarmen van de kerk en de hulp met klaarzetten en opruimen. Eindconclusie is: MISSIE GESLAAGD. Jonathan, Glijn, Colin, Janneke, Jeanette en Karin redactie: een impressie van het stapeldiner vindt u op de middenpagina. J E U G D N I E U W S TERUGBLIK STAPELDINER Op 1 februari organiseerden vier jongeren onder leiding van Jeanette en Karin het stapeldiner. Gedurende drie avonden werd er hard nagedacht over het doel van het stapeldiner. De conclusie was dat we moesten proberen ouderen en jongeren met elkaar te laten praten. We horen allemaal bij dezelfde kerk, maar we spreken elkaar vaak helemaal niet. We kennen elkaar niet. Door samen te gaan eten wilden we proberen om dat doel te gaan bereiken. Op de uitnodiging voor het diner reageerden 34 mensen. Helaas was mw. van de Velde ziek geworden. In totaal waren er 39 personen die hebben meegegeten. Fielja Jongste, mw. Barendrecht, Jeanette van der Wagt en Wim Kielen maakten voor ons heerlijke soep. De verschillende soorten pasta werden gemaakt door: mw. Ketting, Wilma Ooms, Els van der Spek, mw. de Rijke en Karin Heijlema. Het smaakte allemaal heerlijk. SPORTAVOND Zaterdag 8 maart is de sportavond. Een traditie die het al jaren lang goed doet in onze gemeente Tweestromenland. Vorig jaar hebben de jongens in de CJV-leeftijd de wisselbeker gewonnen. Zij zullen op 8 maart hun titel gaan verdedigen. Dat kan alleen als er ook tegenstanders zijn. Daarom deze oproep om met een team of individueel in te schrijven voor deze gezellige avond. Een team bestaat uit 6 personen. Als je je individueel opgeeft, dan word je door de organisatie ingedeeld. Aanmelden kan bij Karin Heijlema, ( of via De sportavond begint om uur en vindt plaats in het dorpshuis in Abbenbroek. Sport, spel en de denktank zijn de onderdelen op de avond. Uiteraard is publiek ook van harte welkom! Namens de jeugdraad, Karin Heijlema

10 WAT LEZEN WE IN DE KINDERKERK Zondag 16 februari 2014 Mattëus 5: Ik kan het je nog sterker vertellen. Jezus vertelt dat bij God kleine mensen groot zijn, dat alles anders is dan je dacht. Maar dat betekent niet dat alles wat er vroeger gezegd is nu niet meer geldt. Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik kan het je nog sterker vertellen zegt hij. Zondag 23 februari 2014 Mattëus 5: Perfect! Jezus zegt tegen zijn volgelingen dat ze volmaakt kunnen zijn, zoals ook de hemelse Vader volmaakt is. Dat is nogal wat! Hoe kan dat dan? Zondag 2 maart 2014 Mattëus 6: Zorgeloos De vogels in de lucht maken zich geen zorgen: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadschuren. God zorgt voor ze. Mensen kunnen daar een voorbeeld aan nemen: Je hoeft je niet zo veel zorgen te maken, God zorgt voor je. Zondag 9 maart 2014 Mattëus 21: 1-9. Jezus gaat naar Jeruzalem. Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem. De mensen juichen hem toe als een koning: Hosanna voor de Zoon van David! D I V E R S E B E R I C H T E N RIJDIENST Wilt u meerijden vanuit Zwartewaal: BEDANKT Voor uw medeleven tijdens de laatste levensfase van mijn man, wil ik u allen hartelijk bedanken. Ik ben zeer ontroerd door de vele kaarten die ik heb mogen ontvangen. Jane Twisker SOEP EN BROOD Sinds enige jaren is het een goede gewoonte geworden in de vastentijd met elkaar een eenvoudige maaltijd te gebruiken in de vorm van soep en brood. Naast het koffiedrinken na de dienst hebben we dan weer een mogelijkheid elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt. Dit jaar vindt de maaltijd plaats op 25 maart om uur in het Trefpunt te Heenvliet. De deuren staan open vanaf uur. Nettie van Reems en ondergetekende zorgen voor de soep en het brood. Voor u de taak uw soepkom en lepel mee te brengen. We zien u graag op 25 maart in het Trefpunt. (Neem gerust vrienden of familie mee.) Tot dan! Opgeven graag vóór 25 maart bij: Nettie van Reems, of Nellie Schuring , Nellie Schuring-Versteeg WERELDWINKELNIEUWS Vanaf 2014 zijn de tijden van de wereldwinkel in de Martinuskerk in Zwartewaal gewijzigd. We zijn iedere 4e vrijdagmiddag van de maand van u open. De Fairtrade koffie en -thee staan voor u klaar. Kom gezellig langs: Vrijdagmiddag 28 februari. Vrijdagmiddag 28 maart. Vrijdagmiddag 25 april. Namens de medewerksters van de wereldwinkel, Bea Briggeman Geervliet Heenvliet Geervliet Heenvliet Tijnie van der Hoek, Lenie Smit, Netty van Reems, Dhr. Noordermeer, JAAR MAHA MATA Op 15 maart a.s. vieren wij het 10-jarig bestaan van onze stichting. Het feest is van uur in 't Trefpunt te Heenvliet. U bent van harte welkom. Namens het bestuur, Linda

11 VAN DE REDACTIE Wij zijn blij met uw enthousiaste reacties over de eerste Tweestroom nieuwe stijl. Toch hebben we ook een paar vragen gekregen. Waarom een nieuwe Tweestroom?. Na de fusie van Tweestromenland zijn wij door het moderamen benaderd om in De Tweestroom de eenwording meer vorm te geven en het uiterlijk te moderniseren. De eenwording hebben wij langzaam opgebouwd door o.a. uit de dorpen samen te voegen tot uit de gemeente. Toen wij in de gelegenheid waren om een demo bij te wonen van Editoo, over het online samenstellen van een blad, zijn ook wij over de streep getrokken. Een modernere uitstraling met meer mogelijkheden en een eenvoudiger manier van werken voor de redactie. Is de nieuwe Tweestroom niet erg duur? De nieuwe Tweestroom is momenteel niet zo heel veel duurder dan de oude. Wij hebben gekozen voor 7 edities van 12 pagina s en 6 van 8 pagina s. Echter op de gemeenteavond werd door u voorgesteld om meer witvlakken aan te brengen om de leesbaarheid te vergroten. Dan gaan we het niet redden met 8 pagina s en komen de kosten wel hoger uit. Het definitieve besluit om in zee te gaan met Editoo is niet door de redactie genomen maar in de kerkenraadsvergadering van 3 juli De inkomsten van De Tweestroom bestaan uit giften van de lezers. 2/3 van onze lezers steunt ons ook daadwerkelijk. Wij hopen op deze manier wat duidelijkheid te hebben gegeven. Namens de redactie, Janneke Haak SPELREGELS FOTO S TWEESTROOM Wij zijn blij om regelmatig foto s van u te ontvangen om de voorpagina een kleurrijk uiterlijk te geven. Helaas zijn de meeste ingestuurde foto s niet bruikbaar. Daarom hier wat spelregels: -Foto s moeten verticaal genomen zijn (portrait) -Foto s moeten minimaal 2000 pixels zijn -Foto s moeten niet te donker zijn maar kleurrijk -Wij zoeken foto s van het in- en exterieur van onze kerken, mooie plekjes uit onze dorpen, liturgische bloemschikkingen, natuurfoto s enz, O V E R I G E B E R I C H T E N ENGLISH WEEKEND/EVENSONG De cantorij van de Sint-Catharijnekerk organiseert op 15 en 16 februari wederom een English weekend. Het is dit jaar ons eerste lustrum en wij zijn dan ook heel blij dat dit een vervolg kon krijgen. Het geheel zal onder de zeer enthousiaste leiding van Peter Leech staan. We zijn heel blij dat hij naar Brielle wil komen. Tijdens het weekend zal er flink geoefend worden en aan het eind van zondagmiddag 16 februari zal het geheel dan worden afgesloten met een Evensong. Op het programma staat het Magnificat en Nunc Dimittis van Adrian Batten. De Evensong in de Sint-Catharijnekerk begint om uur. De toegang is uiteraard vrij, maar aan de uitgang wordt wel gecollecteerd. Van harte bij u aanbevolen. Een Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de anglicaanse kerk. Het is een ingetogen, meditatieve viering met engelse koormuziek en orgelspel. U bent van harte welkom! Namens de cantorij in Brielle, Tine Wolters, HERBERGDAG 8 MAART 2014 Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden. Zaterdag 8 maart 2014 is er in het Koetshuis van De Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en geïnteresseerde gemeenteleden. Ds. P.J. den Admirant uit Kootwijkerbroek zal een lezing houden over gelovig omgaan met het lijden. Er is ruimschoots gelegenheid om met hem en elkaar van gedachten te wisselen. Ook kunt u deze dag (opnieuw) kennismaken met het werk van het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. De dag begint om uur (vanaf 9.30 uur koffie) en eindigt om uur met een lunch. De kosten bedragen 10 p.p. Inlichtingen en opgave (uiterlijk 4 maart) bij De Herberg, bij voorkeur per of per telefoon ( ). AGENDA Peter Oudshoorn, directeur Wilt u nogmaals in uw fotoarchief duiken zodat wij ons archief uit kunnen breiden? Namens de redactie, Janneke Haak Werelwinkel Zwartewaal uur Sportavond Abbenbroek uur 10 jaar Maha Mata uur

12 A L G E M E N E G E G E V E N S Kerkenraad Tweestromenland Voorzitter: dhr. J.W. de Rijke, , Scriba: dhr. A. van de Velde, Heerenlaan 20, 3218 VL Heenvliet , College van ouderlingen Voorzitter: mw. I. Goedendorp, , Wijkindeling Abbenbroek en overige adressen Wijkouderling: dhr. W. Haveman , mob Contactpersoon Abbenbroek: mw. B. Vingerling- Jongerius , Geervliet Wijkouderling:dhr. P. de Hoog , Heenvliet Wijkouderling: mw. C. Heijlema-Meijer , Zwartewaal Wijkouderling: mw. W. Goudappel- Schoonrok, , College van diakenen Voorzitter: mw. B. Vingerling-Jongerius, , Secretaris: mw. E. Koudijzer-Voogt, Welwaerdeken XS Heenvliet, College van kerkrentmeesters Voorzitter: dhr. W. Kielen, Secretaris: mw. J. Hogenbirk-Pleune Marshalllaan 39, 3223 TJ Hellevoetsluis, , Penningm: dhr. C.P. Haak, , Jeugdraad Voorzitter: mw. C.E. Heijlema-Meijer, , Secretaris: mw. N.J. v. Loo-Vonk, Leenmanstraat 16, 3218 VN Heenvliet, , Penningm: mw. A. Stolk, , Predikant ds. H. Talsma, Perengaarde 131, 3344 PS Hendrik Ido Ambacht, , werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag Rekeningnummers College van kerkrentmeesters NL51 INGB NL43 RABO t.n.v. Prot. Gemeente Tweestromenland College van diakenen NL46 INGB t.n.v. Diaconale Raad Tweestromenland Jeugdraad NL02 INGB t.n.v. Jeugdraad Tweestromenland Kerkblad De Tweestroom NL41 INGB t.n.v. De Tweestroom, Zwartewaal Info Website Aanmelden Digitale Tweestroom: Aanmelden Digitale kerkdienst: Redactie De Tweestroom Eindredactie: mw. E. Nooteboom, , mw. J. Haak, , Redactie: dhr. E. Barendrecht, mw. F. Jongste, mw. H. van der Reijden Penningm.: mw. H. van der Woerdt De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen in voorkomende gevallen. Klachten of opmerkingen over samenstelling, inhoud of uiterlijk van De Tweestroom dient u alléén te richten aan de eindredactie of aan de auteur van het stuk. De statuten zijn op te vragen bij de scriba van de kerkenraad. Abonnementenadministratie/bezorging: mw. H. van der Woerdt, Molendijk 3, 3238 LD Zwartewaal, Giften voor het kerkblad zijn zeer welkom! KERKDIENSTEN Zondag 16 februari 2014 Geervliet uur: ds. K.H. Waterlander, Hekelingen Collecte: Project, Kerk Organist: J.P. Baan Kinderkerk Zondag 23 februari 2014 Heenvliet uur: ds. S.A. v/d Graaf- Leentfaar, Rhoon Collecte: KiA interactief, Pastoraat Organist: F.I.A. van Loo Kinderkerk Zondag 2 maart 2014 Zwartewaal uur: ds. S. Hofstee, Utrecht Collecte: Project, Kerk Organist: W. Haveman Kinderkerk Woensdag 5 maart 2014, Vesper Geervliet uur: mw. J. Hoedt, Geervliet Organist: J.P. Baan Zondag 9 maart 2014 Geervliet uur: mw. M. Keijzerwaard, Oudenhoorn Collecte: KiA Voorjaarszending, Kerk Organist: J.P. Baan Kinderkerk Zondag 16 maart 2014 Heenvliet uur: ds. C. Verduijn, Dordrecht Collecte: KiA 40-dgn tijd, Kerk Organist: F.I.A. van Loo Kinderkerk KOPIJDATUM Kopij inleveren uiterlijk woensdag 5 maart uur, per

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 35e jaargang nr. 2 maart 2014 MEDITATIE Zoek de stilte Het thema van het veertigdagentijdboekje en van het project van de kinderkerk in deze periode is:

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Jaargang 88 nr. 2 2 Maart 2015 2015 Pasen, een feest van stille verwondering? Het paasfeest was door de eerste mensen van de Weg een feest van

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond LEVENSBRON Suurmond en Partners U I T V A A R T B E G E L E I D I N G Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Brucknerstraat 21 PostBus 4139 2980 Gc ridderkerk tel. 0180-46 40 47 fax 0180-46 40 93

Nadere informatie

Pastorale. Perspectief 3-2015- pagina 2

Pastorale. Perspectief 3-2015- pagina 2 Mei/Juni 2015 Pastorale "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart hart worde niet ontroerd of versaagd." Joh. 14:27 (NBG) Net na de aankondiging van

Nadere informatie

December 2014/januari 2015

December 2014/januari 2015 2 December 2014/januari 2015 Rooster van voorgangers 07-12 10.00 uur ds. J. de Visser, Maassluis Coll. Protestantse Kerk Pastoraat 14-12 10.00 uur pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst) Coll. Stichting

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem

Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem 29 e jaargang nr. 5 Palmpasen - Pasen - Beloken Pasen zaterdag 12 april 2014 Kerkperspectief Verschijnt 16x per jaar Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem De rode liefde van Gods lippen

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr.

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 17 Redactie: KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Gerben Rietman Ranonkellaan 32A, 6713 GM Ede Tel. (0318) 84 54 89 Druk:

Nadere informatie

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 De ruimte van de stilte Het doel van deze gebeden is dat wij, na alles wat we tegen God hebben gezegd of aan Hem hebben laten zien, in de stilte komen. In deze

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie