Gebedsstrategieën tegen Afwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebedsstrategieën tegen Afwijzing"

Transcriptie

1 Gebedsstrategieën tegen Afwijzing Hosea 13:14 Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten? Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Graf, waar is uw verderf? Berouw verbergt zich voor Mijn ogen! Ik ken geen medelijden meer. Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf En Vader in Jezus Naam, kom ik tot het Bloed van Jezus, om mijn hele identiteit compleet gereinigd te laten worden en schoongewassen te worden vanuit alle gebrokenheid, misbruik en verdriet, vaderloosheid, moederloosheid, en mijn klederen van gebroken identiteit, waardeloosheid, moeten compleet losgelaten worden in uw gelijkenis, het complete werk van Golgotha. En Vader, Ik aanvaard, in Jezus Naam, het verbond dat voor mij gemaakt werd door het Bloed van Jezus Christus mijn Lam van verzoening. Vader in Jezus Naam, kies ik er nu voor om mijn verantwoording te nemen daar waar er extreme vrees, angst, krankzinnigheid, zenuwinstorting, identiteitsloosheid en verbanning geweest is, zoals uw woord zegt: Het loon van zonde is dood, maar de vrije gift van God is eeuwig leven. In Jezus Naam, verklaar ik, dat ik en mijn huis niet gebonden zullen zijn aan de familie boom van afwijzing en verbanning. 1 Corinthiërs 15:55 Dood waar is uw overwinning? Dood waar is uw prikkel? Wij herroepen en verwerpen alle werken van afwijzing. Ik breek de kettingen van de generatielange afwijzing in de naam van Jezus; Ik kies door mijn eigen wil, om alle werken van afwijzing, angst, verbanning en zelfhaat, af te werpen. Deze zullen totaal verbroken worden in Jezus naam. 1

2 Ik verbreek de vloek van verbanning, het weggedreven worden van het aangezicht van God de Vader, in Jezus Naam. Het fundament van afwijzing, van onwettig zijn, kan een erg grote gedachte achterlaten van Ik ben nergens gewenst Vader in de Naam van Jezus, herroep en verwerp ik, elke vloek en elk stigma van onwettigheid dat over mijn leven is, en over mijn familie, in Jezus Naam. Het lijkt erop dat het ons, ons hele leven achtervolgt heeft. De vloek stopt in Jezus Naam; het zal niet langer doorgegeven worden in mijn familielijn. Wij herroepen en verwerpen het diepe gevoel van depressie wat komt door afwijzing en verbanning, onwettigheid. In de kracht van Jezus Naam, breken wij de kettingen van verlatenheid en angst van continue afwijzing en weer verlaten worden, in Jezus Naam. Wij herroepen en verbreken de vloek van het verbannen zijn van God zelf; daar waar ik en mijn familie voelen dat God niet naar ons luistert, of onze gebeden niet beantwoordt, voelen wij ons buitengesloten van Hem en niet verbonden. Wij nemen het krachtige Bloed van Jezus om ons te reinigen, tot in de diepste fundamenten van onze levens, zelfs onze conceptie; Heer reinig geheel uit onze harten, hoofden alle onwettigheid, verbanning, afwijzing, verlatenheid en autisme. Om in staat te zijn volledig in een verbond te komen met de Vader en de werkelijkheid van Abba, Vader te kennen. Gebedsstrategie tegen de Bolwerken van Dood en Hel (Apollyon) 2

3 1 - Ik verwerp de familieplagen, die mijn familie gebonden hebben en ik vernietig hun grip. In de Naam van Jezus! 2 - Ik verbreek de kracht van deze plagen om te geselen en te teisteren, om leed en rampspoed te brengen. Ik verbreek zijn grip in zijn geheel, in de Naam van Jezus! 3 - Vader, ik verbreek: het bolwerk van zwakte, dat komt met dood en hel, van zwakte en van chronische ziekt(en). Apollyon, jij met je zwakheid, laat me los! In de Naam van Jezus! 4 - In de Naam van Jezus, verklaar ik dat je mijn lichaam en ziel zult loslaten en dat ik kom vanuit alle zwakheid, in de kracht! 5 - Vader, ik verbreek elke ketting van verlatenheid, die met zwakte gepaard gaat en ieder touw van verborgen zelfmedelijden, in de Naam van Jezus! 6 - Vader, ik vraag U om mij heel duidelijk te laten zien waar er een legale claim op mijn leven ligt, die nog niet is aangesproken voor ziekte en kwaal, zodat ik volledig zal worden vrij gezet, in de Naam van Jezus! 7 - Dank u, Vader ik verbrijzel de afgod, in Jezus Naam. Het bolwerk van verminking (ook zelfverminking, indien van toepassing) zal neergehaald worden. 8 - Ik verbreek de kracht van de doodskop met de gekruiste botten van de dood samen met waarzeggerij en andere occulte praktijken, in de Naam van Jezus! 9 - Ik verbreek de grip van de dood, waar dan ook, ons gezin onder de vloek van de doodskop met de gekruiste botten is gekomen, in de Naam van Jezus! 10 - Ik verruil deze met Golgotha. De doodskop is verbroken door de Heer Jezus Christus. Het is afgelopen! Ik kom uit de plaats van dood in mijn lichaam en uit mijn dode emoties, in Jezus Naam. Psalm 147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun diepe wonden. 3

4 11 - Ik verbreek: ieder legaal recht van dodelijke ziekte, onder de kracht van de Vernietiger, in Jezus Naam. Ik verblijf niet langer op de doodsberg van de Vernietiger. Ik kies voor het leven! In de Naam van Jezus! 12 - Vader, ik snij door de generaties heen de band los van de onreine familiegeest. In de Naam van Jezus! 13 - Waar deze onreine geest een open deur tot vernietiging in mijn leven heeft, Vader, vraag ik U mij te tonen waar deze de toegang in mijn familielijn gekregen heeft. In de Naam van Jezus! 14 - Vader, ik heb berouw van de zonde van perversie en onreinheid binnen mijn familie, welke mijn leven gebonden hebben. Ik gebruik het Bloed van Jezus voor een complete reiniging en vrijzetting. In de Naam van Jezus! 15 - Ik verwerp en verbreek de kettingen van waarzeggerij, die leiden tot een zware depressie, wanhoop, hopeloosheid en de verleiding om jezelf het leven te ontnemen, in Jezus Naam Ik verbreek de aanzuigende werking van de kwellingen van de kuil van depressie. In de Naam van Jezus! 17 - Ik leg de bijl aan de wortel van alle depressie, wat verbonden is aan verlatenheid/eenzaamheid en vernietiging brengt, in Jezus Naam Vader, ik verwerp de familievloek van voortdurende doodswens, waardoor dood en hel vernietiging binnen de familielijn brengt. In de Naam van Jezus! 19 - Ik verbreek, in Jezus Naam, het bolwerk van dood en hel, wat voor generaties lang pasgeboren baby s heeft vernietigd, voortijdige dood heeft gebracht, verschrikkelijke dood, plagen en vernietigde levens Ik snij de bloedlijn door van generaties lang leven onder de macht van dood en hel. In de Naam van Jezus! 21 - Ik zal uit de strik van de vogelvanger komen en leven, en een meer dan overvloedig leven hebben. In de Naam van Jezus! 22 - Ik zal onder de heerschappij van de Vernietiger uitkomen, zijn heerschappij en vaderschap, omdat mijn familie hem aanbeden heeft. 4

5 Ik zal geboren worden, vanuit de vernietiging en de vader van de leugen, in rechtvaardigheid en veiligheid, in Jezus Naam Ik verpletter de goden van Astarte. Ik heb berouw en verbreek hun grip over alle beschadiging/verminking wat zij met zich meebrengen, (bijvoorbeeld: verminking door een ongeluk of zelfs door emotionele omstandigheden.) Ik zal niet langer meer als slachtoffer op het altaar van beschadiging en vernietiging liggen. In de Naam van Jezus! 24 - Ik snij alle banden met waarzeggerij en (zelf)verminking door, in de krachtige Naam van Jezus Ik snij alle banden in de familielijn door, van de aanbidding van deze vreemde goden en ik spreek berouw uit en neem de reinigende werking van het Bloed van Jezus aan, over het bloed van het offeren aan de god van Astarte. In de Naam van Jezus! 26 - Ik verbreek in Jezus Naam, het bolwerk van dood en hel dat mijn kinderen steelt en mijn leven rooft door ziekte en dood Ik verbrijzel de occulte altaren en de altaren van valse religies, die vernietiging brengen, in Jezus Naam. Psalm 107:20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Waar ik als kind op het altaar van de valse goden van vernietiging heb gelegen, en de deur van vernietiging over mijn leven is opengezet om mijn leven kapot te maken, daar sluit ik deze deur van vernietiging, in Jezus Naam! 28 - Ik verbreek Moloch, de god van vernietiging en alle altaren van vernietiging. Moloch zal niet langer meer in mijn huis staan. Ik vernietig je werken van duisternis. Mijn gezin zal leven! In de Naam van Jezus! 29 - In Jezus Naam snij ik alle banden door met de fundamenten van de Vrijmetselarij van Koning Salomo, en de aanbidding van valse goden van vernietiging, en met name de vernietiging van de kinderen. 5

6 30 - Ik smijt het legale recht van de Oogster van Dood van Moloch en Kemos stuk, van het oogsten van mijn leven, van mijn emoties en van mijn verstand, tot vernietiging, in Jezus Naam. Zet woorden van leven vrij wanneer je de woorden van dood verbreekt, in de Naam van Jezus 31 - Vader, ik kom op tegen de sterke man Apollyon met al zijn vernietiging, versplintering en moord in ons leven. Deze sterke man zal van mijn leven af komen en van mijn gezin. Dood en vernietiging zullen mij niet langer blijven binden. Ik verklaar de totale vernietiging aan de Vernietiger, in Jezus Naam. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot het slechten van bolwerken 32 - Ik verklaar in Jezus Naam, dat elke mond en kaak van dood en hel van mijn leven wordt afgebroken Apollyon, de Vernietiger, ik werp je van mijn leven af, van ieder gebied en van mijn gezinsleven en elk aspect daarvan. Wij verklaren, dat wij in alle dingen worden vrij gezet in het overvloedige leven van Jezus Christus. In de Naam van Jezus! 34 - Ik zal niet langer gestopt worden, om te genieten van de volheid van het Koninkrijk van God. Dood en hel, jullie komen van mijn verstand af en van mijn emoties en van mijn wil; jullie laten mijn ziel helemaal los! In de Naam van Jezus! 35 - Mijn ziel zal ontsnappen uit de strik van de vogelvanger. dood en hel, jullie komen uit de ziel van mijn familie. In de Naam van Jezus! 36 - Ik verbreek iedere schaduw van de dood en ik kom uit de duisternis van de schaduw van dood en hel op ieder gebied van mijn leven, in Jezus Naam Ik zet mijn leven vrij in de schaduw van de Almachtige in de krachtige bescherming van God. De dood zal zijn schaduw niet werpen over mijn lichaam, noch over mijn gezondheid, in Jezus Naam Vader, in de Naam van Jezus, ik heb berouw over de afschuwelijke aanbidding van de vreemde en vernietigende goden, waardoor mijn voorouders in 6

7 hun onwetendheid de geestelijke deuren hebben geopend door valse religies en hun deelname aan waarzeggerij Ik kies ervoor om uit alle subtiele overeenkomsten (verbonden) te komen, welke ik met de dood heb gesloten en mij daardoor, in mijn onwetendheid aan vernietiging verbonden heb. In de Naam van Jezus! 40 - Ik kom uit alle familieovereenkomsten met dood en hel die mij in gevangenschap hebben gehouden. In de Naam van Jezus! 41 - Ik verwerp alle verbonden met de dood, in Jezus Naam Vader, ik vraag om specifieke woorden van kennis, die ik nodig heb betreffende ieder verbond met de dood, wat nog niet verbroken is. In de Naam van Jezus! 43 - Ik kies er voor om ieder woord of woorden van dood, die over mijn leven uitgesproken zijn, te verwerpen. Ook die ik zelf over mijn leven uitgesproken heb! Ik kies ervoor om deze woorden te verwerpen omdat ze niet in overeenkomst zijn met de verbonden van God. In de Naam van Jezus! 44 - Ik verbreek hun kracht en hun legaal recht van de dood in mijn leven, in Jezus Naam.s. Jesaja 30:26 En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden, en de wonde, waarmee het geslagen is, genezen. Het is Goed om onze God Lof te Zingen Wij prijzen U Heer, het is goed om lof te zingen aan onze God; want het is aangenaam en Lofprijs is aantrekkelijk. De Here bouwt Jeruzalem; Hij brengt de verschoppelingen van Israël. Hij geneest de gebroken harten en verbindt hun wonden. 7

8 Jesaja 26:9 Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ikmet mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Gods zegen Josie Hagen 8

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Geroepen. Gods doel met de mens:

Geroepen. Gods doel met de mens: Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". Een eeuwige, heilige tempel van

Nadere informatie

Alles. voor niets. William Guthrie. uitgave van:

Alles. voor niets. William Guthrie. uitgave van: Alles voor niets William Guthrie uitgave van: Eerder uitgegeven preken van jaargang 16 1. God met ons Charles Haddon Spurgeon 2. Het hoogste geluk John Brown 3. De tweede komst John Charles Ryle 4. Het

Nadere informatie

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten!

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Romeinen 11 God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Deze en volgende studies over de Romeinenbrief werden oorspronkelijk gebruikt door studenten aan de Wesleyan University in Middletown, CT, en Trinity

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD!

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! Bijbelstudieserie Deel 3 WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! (Het plan van God in schaduw en werkelijkheid) blz Titel 1 INHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 7 Het motief van de Schepper 11 De mens, een hemels

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid ZONDAG 4 De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid Psalm 79 : 4 en 7 Lezen: Job 34 : 1-23 Psalm 90 : 4 en 7 Psalm 103 : 2 en 6 Psalm 25 : 10 Geliefden, het Woord van God dat wij u thans willen

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 16:1-33 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 16) Verdrukking voor de gelovigen (16:1-6)... 1 Het

Nadere informatie