SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015"

Transcriptie

1 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 Wij concentreren ons op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur. Het middel om dat te bereiken is natuureducatie en duurzaamheid Hiervoor wordt samengewerkt binnen een landelijk netwerk van vrijwilligers en beroepskrachten. IN DEZE SPINSELS Van de bestuurstafel Geslaagde Groencursus Jaarverslag: Bosuilen Torenvalken Programma's werkgroepen Nacht van de Nacht Verslagen van: Excursies Wandelingen Lezingen Landelijke natuurwerkdag www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal

2 Bestuur Voorzitter Vice - voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Ledenadministratie Naam adres Telefoon (0548) Wim van Ommeren P.C. Boutensstraat ZL Nijverdal Jan van Rijn Cornelis Kuyperweg BC Nijverdal Marri Bruins De Stroekeld AP Rijssen Leo van Es Konijnenbergstraat BB Nijverdal Carin Brinker Korenbloemstraat LD Nijverdal Laurens Oude Voshaar, Salomonsonstraat AB Nijverdal Leo van Es (zie boven) Kosten per jaar: leden: 20,- (gezinslid: 8,50) Donateurs: 12,50 (minimale bijdrage) Bankrelatie: Rabobank: NL 12 RABO Werkgroepen Geologie Heemtuin Cursussen Natuurgidsen Coördinatoren Willem Zuethoff Hendrik ter Haar Ton Kappert Jan van Rijn Telefoon (0548) Aan te vragen excursies Hanneke van Schooten Paddenstoelen Herman Stevens Planten Johan Alferink Marianne Verhoeven Vogels Anton v. Beek Voorlichting & Educatie Vrijwillig Natuurbeheer Fotogroep Groen voor ouderen Reptielen en amfibieën vacant Henry Maneschijn Marijke Hegeman Sonja Borst Jannie Knol André Marissen Spinsels, afdelingsblad Redactie Redactie-adres verschijnt vier maal per jaar Willem Zuethoff, Marri Bruins en Dini Zuethoff Dini Zuethoff, De Marsjes 33, 7447 BZ Hellendoorn Overige activiteiten CNME Gerrit Tijhof privé Op woensdagmiddag en donderdagmorgen CNME: Milieu Fokke Bakker Publiciteit Carin Brinker Internet webmaster:ton Kappert Coördinatie bezorging Eric van Leeuwen De Spinsels wordt op chloorvrij papier geprint door: Explano Grafische Dienstverlening Almelo KOPIJ VOOR DE VOLGENDE SPINSELS INLEVEREN VOOR 10 MAART

3 VAN DE BESTUURSTAFEL Onlangs las ik een stukje in de Volkskrant onder het kopje wetenschapsnieuws. Het ging over de afname van het aantal wadvogels. Er werd gesteld dat vooral broedvogelsoorten die in de Waddenzee schelpdieren eten problemen ondervinden ten opzichte van andere soorten zoals de rotgans en de grote sterns waarbij je een stabilisatie of juist toename van de populatie ziet. Opmerkelijk is ook dat de visstand aan het veranderen is in de Waddenzee. Men doet daar al zo'n vijftig jaar aan visstand metingen en is tot de conclusie gekomen dat er soorten aan het verdwijnen zijn maar dat er daarentegen ook weer andere soorten voor in de plaats komen zoals de buitenaal die daar verdwenen is en de zeebaars die zijn plaats heeft ingenomen. Dit zou mogelijk ook verband kunnen houden met de opwarming van de zee namelijk zo'n twee graden in de afgelopen jaren. Ook op de Sallandse Heuvelrug vinden dit soort veranderingen plaats waarbij de Korhoen populatie steeds meer afneemt en er weer andere diersoorten voor in de plaats komen. Als IVN willen we zorg dragen voor natuurbehoud en bescherming maar soms moet je gewoon vaststellen en accepteren dat dingen veranderen en moet je daarin meegaan. Een delegatie van ons bestuur heeft op 2 december een overleg gehad met de burgemeester en de wethouder voor groen van onze gemeente Thomas Walder om te praten over de veranderingen met betrekking tot het Nationale Park de Sallandse Heuvelrug. We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat ons Nationale Park een kroonjuweel is dat we moeten koesteren en beschermen maar dat er ook mogelijkheden moeten zijn om het te gebruiken voor diverse doelgroepen. Daar zit een spanningveld tussen vermarkten en beschermen. Als IVN afdeling zijn we blij dat we samen met andere partijen kunnen meepraten en denken over hoe we dat in de toekomst gaan invullen en wat onze rol daarin kan zijn. Het was in ieder geval een zinnig overleg waarbij we aan de bestuurders onze mogelijkheden en visie hebben kunnen uitdragen en ons visitekaartje hebben afgegeven. Zo wordt onze IVN afdeling ook betrokken in het tot stand komen van het groenbeleidsplan in onze gemeente en hebben we daar samen met de milieuraad en de verantwoordelijk ambtenaar Bas van Os onze ideeën en verbetersuggesties kunnen spuien. Dit geeft ons meer zeggenschap over hoe onze gemeente met groenvoorziening om kan gaan en kan zorgen voor meer biodiversiteit en duurzaamheid. In dat kader wil ik nog het Blokkenpark noemen waarin wij ook een rol van betekenis spelen bij de realisatie van het vernieuwde park. In samenwerking met de gemeente, de woningstichting, milieuraad en de wijkverenigingen proberen we ook hier om een park te realiseren waarbij het gaat om natuurbehoud van vooral de oude en waardevolle bomen, biodiversiteit en bescherming van inheemse flora. Als laatste wil ik nog vermelden dat wij, en dat zijn Laurens Oude Voshaar en ondergetekende op 7 november hebben deelgenomen aan de Nijverdalse Beursvloer in het huis voor Cultuur en Bestuur. We hebben daar een viertal matches kunnen realiseren waaronder het maken van een of meerdere marktkramen door de Fa. Hegeman en het verzorgen van dekzeil voor de kramen door de Fa. Akro in ruil daarvoor gaan we hen fêteren op een natuurexcursie met hapjes en drankjes die weer worden gemaakt door Zorgaccent locatie de Parallel waarvoor zij dan weer een natuuruitje voor een aantal bejaarden krijgen aangeboden. En als laatste match gaan we samen met Bed en Breakfast Maarbeek in Nijverdal reclame maken om hun gasten en de wandelaars die het Pieterpad lopen te attenderen op onze arrangementen waarbij zij in ruil daarvoor een advertentie in onze Spinsels krijgen. Al met al lijkt het me dat we in dit laatste kwartaal van het jaar als IVN afdeling flink aan de weg timmeren en dat we met elkaar kunnen zeggen 2014 was een mooi jaar. Ik wens u een mooie december maand met fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en ik hoop u te zien tijdens de kerstwandeling op 2e kerstdag. Wim van Ommeren, voorzitter KOPIJ VOOR HET JAARVERSLAG 2014 INLEVEREN VÓÓR 31 JANUARI

4 EXCURSIE VOGELWERKGROEP NAAR DIEPHOLZ Helaas "moest" de aandacht voor de excursie worden gedeeld met de contact bijeenkomst voor vrijwilligers in de Weerribben en de excursie naar de Kraanvogels. Gelukkig bleef er genoeg belangstelling over voor de excursie. Zes leden met twee gasten stonden gereed om naar "Diepholz" te gaan. Het was droog maar zekerheid omtrent de gehele dag was er niet. Het is toch altijd maar afwachten in deze tijd van het jaar. Eerst nadat het meningsverschil over wie er wel of niet bij wie in de auto mocht of wilde zitten opgelost was, konden we aan de heenreis beginnen. De uiteindelijke bestemming, Moordamm 10 te Hemsloh, via "Henk Henk" ingevoerd. Even tanken voor de ongeveer twee uur durende heenreis, en huppakee op weg. Onderweg wel veel regen, daardoor weinig spectaculairs te zien. Uiteindelijk toch nog wel een paar reeën te zien gekregen. In het gebied aangekomen, was het gelukkig toch nog droog geworden. Nagenoeg direct vanaf de snelweg in het Opperweher Moor, werden we ontvangen door een 15tal Grote Zilverreigers. Andere jaren hadden we onderweg al wel een aantal Kraanvogels te zien gekregen maar daar was nu geen sprake van. Om uur vertrokken, eerst regen maar later toch nog droog, zagen we n de verte op de "stoppelakkers" wel een paar Kranen foerageren, niet veel maar toch een redelijk begin. Na kort overleg werd besloten dat we in de buurt rond gingen "neuzen". De moerasgebieden zijn wel een vast gegeven, maar waar ze op de akkers zijn is toch altijd maar weer een gok. Zoals het met de wegen aldaar ook een gok is of ze (als er geen bord staat) wel of niet verhard doorlopen. Zodat het best kan voorkomen dat je op een gegeven ogenblik op een zandpad, onbedoeld, als een afgaande bom komt storen in een rustplek. Tja kan gebeuren. Wel een paar Watersnippen gezien dat wel, maar was zooo niet de bedoeling. Tussendoor ook maar weer even naar de dam wezen kijken. Nou op, of liever in, de uitkijktoren werd al les gegeven om allemaal tegelijk dezelfde kant op te kijken. Deed je dat daar niet, dan keek je met je kijker in de ogen van je buurman of buurvrouw. Daar hingen ze er om uur al "met de benen buitenboord". Toch nog even verder in de buurt rondgekeken, maar niet veel te zien. Het werd ook een beetje mistig, dus toch maar weer terug naar de dam. Daar kwamen ondertussen de eerste Ganzen en een enkele Kraanvogel al weer binnen. Terwijl we op de dam stonden trok de mist nog wel weer op en werd het toch nog een mooie zonsondergang, niet helemaal zo spectaculair als gehoopt. Maar zo nu en dan toch vele Ganzen en Kraanvogels die tegelijk binnen kwamen vallen was het wel weer een mooie vogeldag. We hebben, vorige jaren, wel eens meer "Kranen" en Ganzen tegelijk gezien. Ook op de akkers en dichterbij, maar dat hebben we al zeker drie jaar niet meer gezien. Of dat aan de jacht of wat dan ook te wijten is. Maar tja dit gaat op voor diegenen die al vaker geweest zijn, maar voor diegenen die dit fenomeen voor de eerste keer meemaakten was het toch wel een bijzondere dag. Ook wel weer iets om naar uit te kijken voor een volgende keer. Als we de kans krijgen, dan gaan we zeker weer. Het blijft moeilijk om te voorspellen wanneer het de beste tijd is om te gaan. Zeker omdat we ver van tevoren een tijdstip moeten kiezen, zodat die ook in Spinsels kan worden opgenomen. Deze keer was de topdrukte wat kraanvogels betreft zo'n 14 dagen eerder met een aantal van ongeveer vogels. Nu waren er volgens de telling, Die hebben we niet gezien maar het blijft, zoals gezegd, een prachtige belevenis. We zagen: Blauwe Kiekendief, Blauwe reiger, Buizerd, Fazant(torquatus), Fazant(colchicus), Grauwe Gans, Groenling, Grote Zilverreiger, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Keep, Kievit, Klapekster, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Kraai, Kraanvogels, Kramsvogel, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Roek, Smient, Spreeuw, Torenvalk, Vink, Vlaamse Gaai, Watersnip, Wilde Eend én vier Reeën 4 Henny Hennink

5 WISSELING IN HET BESTUUR Na eerst een jaar als waarnemend secretaris en daarna als secretaris actief te zijn geweest, heb ik besloten, mede gezien mijn leeftijd, mij tijdens de Jaarvergadering in 2015 niet meer herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Aangezien ook Carin Brinker aftreedt als bestuurslid (en daarmee verdwijnen de dames uit het bestuur) roepen we bij deze leden op als kandidaat bestuurslid. Het is geen noodzaak, maar dames zouden de voorkeur verdienen. Leden, stel het bestuur niet teleur. Marri Bruins Vanaf 1 januari 2015 is Marianne Verhoeven samen met Johan Alferink coördinator van de plantenwerkgroep. Zij hopen op een fijne samenwerking met de leden van de werkgroep. Voor het activiteitenplan van het eerste kwartaal 2015 zie elders in deze Spinsels. {r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r * * i WERVING NIEUWE BESTUURSLEDEN t {r Beste IVN leden en andere geïnteresseerde natuurliefhebbers, {r i Ons bestuur zal bij de komende ledenvergadering in april twee bestuursleden moeten gaan t {r missen. Carin Brinker die gaat trouwen en in Goor gaat wonen en Marri Bruins die ook te ken- {r A nen heeft gegeven te willen stoppen, en gezien haar leeftijd van tachtig jaar vinden we dat een A v hele begrijpelijke beslissing. v \r Dit betekent dat we twee nieuwe bestuursleden zoeken die de taken van Public Relations en \r {r van secretaris op zich willen nemen. {r {r Je vraagt je misschien af, wat maakt het aantrekkelijk om in een bestuur te willen plaatsne- {r {r men? {r {r Je wordt direct betrokken bij zaken die zich op groengebied, flora, fauna en milieu afspelen in {r A je directe omgeving. Voorbeelden hiervan zijn het meepraten en beslissen over de inrichting v van het Blokkenpark, het groenbeleidsplan in onze gemeente en het Nationaal Park de Sal- \r landse Heuvelrug. \r {r Je werkt samen met een groep enthousiaste en bevlogen mensen die met een groen hart za- {r {r ken voor elkaar proberen te krijgen om onze omgeving leefbaarder en natuurlijker te maken en {r {r te houden. {r {r Je ontmoet veel verschillende mensen vanuit allerlei geledingen in de maatschappij die een {r gezamenlijk doel nastreven en daar heel veel plezier aan beleven. \r En zo kan ik nog wel een paar argumenten opsommen om jullie over de streep te trekken. Dus {r \r schroom niet en laat van je horen. Kom eens een vergadering meekijken en proeven hoe het \r {r is en of het iets voor je is. Kom uit de anonimiteit en doe mee want in het kader van de partici- \r {r patiemaatschappij is dat een wens die voor velen van ons geldt! {r 4J Wij vragen ook uitdrukkelijk om vrouwelijke kandidaten om een zo evenwichtig mogelijk be- \r {r stuur te kunnen formeren. Ik hoor graag van jullie! \r t Wim van Ommeren, voorzitter t {r \r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r{r 5 A "W' *

6 JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP DE BOSUILEN 2014 Vanwege de zachte winter en het vroege voorjaar zijn we op 5 maart gestart met de eerste ronde aan de noordzijde van de N35. Er hangen daar 17 kasten. Bij de eerste kast was het meteen raak. Er vlogen twee uilen af, helaas geen eieren. Aan de rand van de Hellendoornse Es was het wel raak, een nest met vier tamelijk grote jongen. Ze zijn twee weken later al geringd en dat mag je behoorlijk vroeg noemen. Verder nog twee legsels met 4 en 3 eieren. Bij twee kasten vloog wel een uil af, maar geen eieren. Op 13 maart hebben we de zuidzijde gecontroleerd. Het resultaat viel tegen, twee legsels met 3 en 4 eieren. De kast in het van de Landenbos hebben we definitief laten vervallen. Net als vorig jaar was deze niet terug te vinden. Aan de Ligtenbergerweg hebben we met verbazing gekeken hoe een nijlgans met moeite en veel lawaai uit een kast tevoorschijn kwam. Ze had op dat moment vijf eieren en bij de tweede controle elf. In een andere kast troffen we vijf eendeneieren aan. Bij de tweede controle waren ze verdwenen. Verder vloog er nog een uil af bij een kast. Rondom Holten signaleerde de groep drie legsels met in totaal negen eieren. Ook troffen ze een kast aan met drie koude eieren op een takkennest. Toch nog maar even afwachten. Bij de tweede ronde hebben we de moederuil afgevangen en gecontroleerd op de ring. Een keer bleek dat we het mannetje hadden gevangen. Hij vertoonde in tegenstelling tot de vrouwtjes geen broedvlek. Bij de Plaggenweg vingen we een uil die in 1998 al door onze werkgroep was geringd. We hadden haar ook al twee jaar in een andere kast aangetroffen. Uiteindelijk hebben we dit jaar 10 legsels. Helaas bleek bij de derde ronde 1 kast te zijn gepredeerd. Bij de kast met de koude eieren vonden we bij het schoonmaken ook nog twee duiveneieren. Voor het ringen van de uiltjes uit de kast met de webcam werden we een dag te laat gewaarschuwd. We hebben met de eigenaar afgesproken dat hij ons een week eerder moet inseinen. Het eindresultaat is 30 jonge uiltjes, waarvan we aannemen dat ze allemaal zijn uitgevlogen. Gezien de zachte winter en de gunstige muizenstand viel het ons tegen. In meerdere kasten troffen we een flink aantal bosmuizen aan, die al klaar lagen voor de jongen om gevoerd te worden. Aan de Luttenbergerweg hebben we een kast die van de boom was gevallen niet vervangen. Al jaren was deze onbezet. Kast 27 is verplaatst naar Huize Eelerberg. Eerst aan de noordzijde, maar daar bleek de voederplek voor de zangvogels zodanig verstoord te worden dat we hem een paar weken later hebben opgehangen aan de andere kant van de woning. In de buurt van de Hellendoornse Es hebben we een kast verwijderd. Deze hing te dicht bij een door een particulier geplaatste kast, waarvan wij dachten dat die te klein zou zijn, maar wel al twee jaar bezet is. We hebben er een laag rommel van 20 cm. uitgehaald. Nu maar afwachten of de uil ons weer goed gezind is. Verder hebben we drie oude, verrotte kasten vervangen. Het valt ons op dat de bezette kasten vaak liggen in of aan de rand van half open terreinen of vlakbij woningen met een tuin grenzend aan bosgebied. Ons beleid is dan ook om kasten die in besloten, dichte bosterreinen hangen te verplaatsen naar meer open gebieden. Wij ervaren dit werk als zeer plezierig en de particulieren waar we komen zijn altijd heel erg enthousiast. Hopelijk wil de overheid ook meer meewerken en voorwaarden scheppen om de biodiversiteit te bevorderen. 6

7 Het aantal jonge bosuilen van de laatste vijf jaar t-~~~~~-====-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' i--~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ De bosuilenwerkgroep, Douwe Slot en Wim Kulsdom ~te\\e( :Maar6eek Bed & Breakfast 1aarhe.:'- is niet alleen.:en leu'-e 11ed en 11rea'-fasl in lij verdal. maar ged1 ook e.:n aantal korte en langen: curu en work hop. Allemaal in kleine groepen. du veel begeleiding en een ontspam1en sfeer. BY -poriretboetseren in e.:n weekend (eer tvolgende eind januari 2015) of" ekelijks op een Ya t dagdeel (6x). -tc;1,.1id / handiger met de naa inrnchinc. 10 x wek dijk., ana f half maan patchwork en quilten. 4 bijcenkomskn op maandag of dinsdag \'anafhalfmaart 2015 ne precieze dagdelen/tijdstippen worden a fgesproken in overl eg met de aangemelde ursi. ten. Een maatwerk af1 praak voor e.:n eigen groepje kan ook. D.: cur isten die u voorgingen waren tot nu toe all emaal blij verrast met hun resultaat l\ker \\den? hcek.nl maarhcek 10~1 g mail.rnm or hl!i : 05-'8 S-'7805 7

8 JAARVERSLAG TORENVALKEN IN DE GEMEENTE HELLENDOORN 2014 Inmiddels zijn op meerdere plekken de welbekende kasten opgehangen. Uitbreiding van het aantal kasten ligt voor de hand, vooral in gebieden waar het steeds kaler wordt en daardoor geen nestlocaties meer bieden voor de Torenvalk. Het seizoen kon hoopvol beginnen omdat er heel veel voedsel aanbod n de vorm van muizen beschikbaar was. Verwonderlijk was het dat veel paren pas laat terug kwamen in onze omgeving, maar uiteindelijk kwam het goed. De bezette locaties van 2013 waren vlot bezet en aarzelend kwamen er meerdere meldingen van erfbewoners dat hun kasten ook in de belangstelling stonden van torenvalken. Zeven kasten trokken belangstelling en 1 paar bezocht weer de ruimte in een landbouwschuur. Jongen van ruim 3 weken Biddende Torenvalk Op onze controle ronde moesten wij een echtpaar, welke een nestkast op hun erf had teleurstellen. De kast bleek wel bewoond geweest, maar toch geen legsel. Mogelijk dat hier een ongenode gast op bezoek is geweest. Rond hun woning zijn steenuilen en spreeuwen uit hun redelijk goede nestkasten geroofd. Voor de torenvalken kasten is het vrij spel om er binnen te wandelen en als je dan honger hebt.... Naar bewijs voor onze vermoedens zijn we nog op zoek, vroeg of laat komen er sporen van mogelijke daders. Bedenk in dit geval ook dat de torenvalken geen lieverdjes zijn. Het is eten en gegeten worden, dat is de natuur. Afgelopen seizoen hadden de Torenvalken de beschikking over 16 nestkasten in onze gemeente. Zes kasten werden dit seizoen bezet door Torenvalken In deze 6 kasten werden 28 jongen grootgebracht. Alle 28 zijn van een ring voorzien. Ook zijn er vanuit een natuurlijk nest in een landbouwschuur 4 jongen uitgevlogen, zij zaten veilig op grote hoogte. Het eerste nestje wat geringd is op 24 mei bestond uit 6 jongen. Hier is het eerste ei gelegd op 2 april. Het laatste geringde stel was op 7 juli, ook 6 jongen in het nest en hier zijn de ouders 7 mei begonnen met hun eileg. Bijna 5 weken verschil is opmerkelijk, maar niet uitzonderlijk. Van de geringde torenvalken uit voorgaande jaren is niets terug gemeld. Dit in tegenstelling tot alle uilensoorten waar wel terugmeldingen van binnen komen. Wij gaan in gebieden waar Torenvalken voorkomen en nauwelijks nestlocaties voorhanden zijn ons kasten netwerk uitbreiden. Kent u geschikte locaties, meld ze ons. Albert Stevens 8

9 Het groencentrum waar uw eigen ideeën. tot leven komen". OOK VOOR AL UW BERG EN WANDEL SCHOENEN ~ -,. \e,,en."aa1'" 1u1t l Boomcatrwrg 92 - N1jvrrdal - Tel hrld.nl f 1Blll SCHll111.lll John Meijer'in - Booll'nV>~ Lan d.sc:h:apsond erhoud H ou1h"dej Onc-edrertebesttijdlnc Nau.ru rexc::ursioe.s EP: Niïverdal ElectronicPartner -TV--Vi ide o--h-om_e_c1- ne-m-a-w-i-tgo-ed--/-nb-ou-w-- ~n=ze~s==-e-rv-:îc~~j Grotestraat 158 -Nijverdal - Telefoon: mvaearks!~~i _

10 EXCURSIE NAAR DE IKEA! Zaterdag De eerste vogelexcursie na de vakantie was "geprikt" naar de Vogelkijkhut "Oelemars",nabij Losser, en natte gebieden bij Latrop. Helaas werpt de nieuwe oproep via een poster nog geen vruchten af. Maar we denken toch dat de aanhouder gaat winnen. We kwamen nu tot een select groepje van slechts zes personen die belangstelling hadden voor deze excursie. Eén auto vanuit Nijverdal, en de "rest" gingen op eigen gelegenheid, zonder gasten dus. Om uur toog deze groep richting de Oelemars. In de hut zat al een fotograaf met een levensgroot kanon de "binnenkomende" vogels op te wachten om ze met een welgemikt (bijna niet te missen) mitrailleur geratel te verwelkomen. Er was de vorige dagen ook de Kleinste Jager gezien en een Zwartkopmeeuw, maar nu door ons helaas niet. Wel 6 Watersnippen, Slobeenden, IJsvogel, Smient en Dodaars mooi te zien allemaal. Het riet was ietwat te hoog om hem te zien, maar een Waterral daarin wel gehoord. De volgende dag hadden er wel een paar bofkonten een, voor de hut heen en weer zwemmende, Waterral met een juryrapport van 9,5 op de foto gezet. De IJsvogel liet zich niet, op het stokje voor de hut zittende, betrappen. Deze keer geen spannende opnames kunnen maken van enorm zeldzame types. Dus maar verderop in het diepe oosten getrokken. De nieuwe natuur in het "Beneden- Dinkeldal" lijkt een daverend succes te worden. Voor de weidevogels waren we weliswaar aan de late kant, en het ziet er allemaal nog heel "vers "uit. Maar we kunnen al wel zien dat het een mooi gebied wordt. De Blauwe Kiekendief foerageerde er, toen wij aankwamen. En de eerste doortrekkers kwamen, na een paar ererondes gemaakt te hebben, ook al binnen. Even staan kijken, tot er iemand op het lumineuze idee kwam dat er deze dagen in de buurt van de lkea een Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus was gesignaleerd. Op één van de twee locaties moesten we hem (of haar) kunnen zien. De eerste Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus plek was vlak aan de weg, daar niks. Bij de andere te komen was een iets moeilijker opgave. Daar moest eerst een eind langs de Woolderbinnenbeek gelopen worden. En... ter plekke bleek, heerlijk door de koeieflatsen geschaatst worden. Ja we hebben 'm gezien. Speldeknop grootte weliswaar, maar toch. Wel met een prettig idee huiswaarts gegaan, ook een leuke morgen gehad, dat wel. Die dag gezien: Aalscholver Bergeend Blauwe Kiekendief Blauwe Reiger Brandgans Buizerd Dodaars Ekster Fuut Grauwe Gans Grote Canadese Gans Grote Mantelmeeuw Holenduif Houtduif Kauw Kievit Kleine Karekiet Krakeend Kuifeend Kokmeeuw Meerkoet Nijlgans Oeverloper (Roze) Pelikaan Rotgans Slobeend Smient Spreeuw Torenvalk Vlaamse Gaai Waterhoen Watersnip Wilde Eend IJsvogel Zwarte Kraai Henny Hennink 10

11 GALLENLEZING EN EXCURSIE PLANTENWERKGROEP Zoals als de meeste leden van de plantenwerkgroep wel weten is Anny Alferink, altijd zeer geïnteresseerd in gallen en insecten. Toen dan ook een veldgids over Plantengallen verscheen, was Anny een van de eerste bestellers. De schrijver van deze gids, Roelof Jan Kaaps bleek in Dalfsen te wonen, dus het contact was snel gemaakt en zo was er op 25 september 2014 in het Buitencentrum een interessante lezing over de wonderlijke wereld van de gallen en op zaterdag 27 september een excursie. Het is verbazingwekkend wat voor een wonderlijke wereld schuil gaat achter de kleine verdikkingen en bobbeltjes die je op blad en stam kunt vinden en waar je meestal achteloos aan voorbij gaat. Ook de verschillende insecten die hier in wonen, zoals de galmug, mijt, luis, aaltje en wesp, die hier onderdak voor hun eitjes vinden. Ondanks dat het seizoen ten einde loopt hebben we onderweg toch mooie en interessante exemplaren gezien, vooral de eiken waren zeer voorzien van diverse soorten. Al met al een bijzondere ervaring, die je altijd weer doet beseffen, dat natuur blijft boeien. Jaarvergadering De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 10 april om uur in het Buitencentrum KOPIJ VOOR HET JAARVERSLAG 2014 INLEVEREN VÓÓR 31 JANUARI "-" ~--"~~t.n..loaa.fwi ~9ft..ti..." Jlll:tlW.-Mfl - ki'*......on...,.._,...,-bi,_,,.,,._...,_dllrt "1fHrowrsteunWG1tft.tobobontop~t~ _.- ' 11

12 Wereldwinkel Ganesha Grotestraat BR Nijverdal Tel.: /www.wereldwinkelnijverdal. nl wereldwinkel Ganesha verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zij n gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Wist u dat wereldwinkel Nïverdal maandelij ks een digitale nielnvsbriefverstuurt? Als u interesse hebt om deze te ontvangen, stuur dan een berichtje naar We ail.com In onze dierenwinkel Rijssensestraat 59 in Nijverdal kunt u terecht voor al uw huisdieren, buitendieren en cadeau artikelen ~ets\ place debestevr!endvanj e dier 8TI~HTIIG ZOI1fE'WOVm Zorg voor jou Dagopvang, vakantie- en weekendopvang, yogalessen in een rustige groene omgeving, speciaal voor mensen met een verstandel ijke beperking. Kleinschaligheid, rust, plezier, ontspanning en een duidelijke structuur staan bij ons voorop. Vrugteveensweg 8b, Hellendoorn, (0548) , 12

13 AGENDA Algemeen programma (wijzigingen voorbehouden) Vrijdag 16 januari 2015 Lezing: Tuinvogels leren kennen door Anna Kemp Weet u welke vogelgeluiden u hoort als u buiten rondloopt? Gebeurt het vaker dat u een vogel in uw tuin ziet die u niet kent? Door de vogels te leren herkennen kunt u nog meer van ze genieten! Tijdens deze lezing leert u aan de hand van beeld en geluid meer dan 25 vogels dichtbij huis en het platteland. Het leuke hiervan is ook dat u de vogels in uw tuin nog eerder op zult merken. Tevens krijgt u allerlei tips om meer vogels in uw tuin te krijgen. Wat eten ze, waar nestelen of vinden ze een beschut plekje als er gevaar dreigt? En wanneer, waar en hoe u nestkastjes op kunt hangen. U zult een schat aan vogelkennis opdoen waarmee u thuis zelf vol inspiratie aan de slag kunt gaan. Zie voor meer informatie: Hiermee zult u ook meer genieten van het tellen van de vogels tijdens de Tuinvogeltelling in het weekend van 17 en 18 januari. Hierover kunt u alles lezen op Aanvang:20.00 tot uur. Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS, Nijverdal Zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 Nationale Tuinvogeltelling Leden van de!vn-vogelwerkgroep zijn in het Buitencentrum aanwezig met een telescoop en verrekijkers waardoor u naar de vogels kunt kijken. Zij kunnen u helpen met de namen en het tellen van de vogels. Aanvang : tot uur. Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS, Nijverdal Kinderactiviteit: boomstammetje vullen met vogelvoer In het kader van de vogelvoederingsactiviteiten kunnen kinderen deze middagen een boomstammetje vullen met allerlei soorten vogelvoer. Aanmelden is verplicht. Voor wie: kinderen van 6 Urn 12 jaar Opgave: Urn 10 januari via Aanvang : tot uur Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS, Nijverdal Kosten : 2,50 Vrijdag 27 maart 2015 lezing Tuinslakken door Herman Roede Een regenbui en daar heb je ze weer. Met honderden tegelijk, vaak met huis en al. We hebben het over slakken, een uiterst interessante groep, waarvan het bestaan zich afspeelt op een ander niveau dan ons jachtige mensenleven. Herman Roode neemt ons mee naar de wereld van de landslakken en zal vertellen over de levenswijze, herkenning en over het werk dat hij verricht voor het Atlasproject Nederlandse Mollusken. Slakken zijn bij veel mensen niet geliefd, vooral de naaktslakken zijn niet populair. Mensen met liefde voor hun tuin zien ze doorgaans liever gaan dan komen. Toch zijn het heel interessante beesten. Naast bouw, voortplanting en levenswijze behandelt Herman ook de verschillende soorten en hij leert hoe je die kunt herkennen. Genoeg stof dus voor een interessante avond met veel foto's. Aanvang : tot uur. Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS, Nijverdal Elke zaterdag en zondag vanaf 28 maart t/m 10 mei én ma 6 april 2015 (tweede paasdag ). Kijken naar baltsende Korhoenders In het Nationaal Park De Sallandse heuvelrug. Leden van de!vn-vogelwerkgroep wijzen u de weg naar de bijzondere show die de zeldzame Korhoenders in deze tijd van het jaar opvoeren. LET OP: U moet vanaf de parkeerplaats bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug op eigen initiatief zo'n 3 km de voor autoverkeer afgesloten Nijverdalsebergweg (Toeristenweg) aflopen of fietsen richting Holten. Dáár ontmoet u de leden van de vogelwerkgroep. Aanvang : vanaf 7.00 uur (vanaf 11 april: 6.00 uur) tot 9.00 uur. Plaats: Nijverdalsebergweg (Toeristenweg), vanaf Parkeerterrein bij Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal. Dan nog zo'n 3 km lopen of fietsen. Algemene Informatie Bovengenoemde activiteiten zijn voor iedereen die zich voor de natuur interesseert, voor jong en oud. U hoeft zich hiervoor in de meeste gevallen niet op te geven. Deelname is (meestal) gratis en op eigen risico; in geval van een gratis activiteit: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande activiteiten, neem dan contact op met: Anny Alferink I Ton Kappert, tel , Ook voor algemene vragen over de /VN-afdeling Hellendoorn-Nijverdal kunt u daar terecht. Zie ook onze website: IVN EN GROENE ACTIVITEITEN IN DE REGIO IVN Markelo Donderdag 12 februari Fotopresentatie 'Zeevogels van de Farne eilanden en Bass Rock' door Han Bouwmeester, uur Herberg de Pol, Diepenheim. Gezamenlijk met IVN Diepenheim IVN Haaksbergen Zondag 4 januari 2015 Winterwandeling Assinksbos. Start: uur vanaf parkeerplaats Veddersweg. 13

14 GROENCURSUS 5 APRIL t/m 18 OKTOBER 2014 Een aankondiging in de plaatselijke huis aan huis krantjes met de mededeling dat de IVN afdeling Hellendoorn/Nijverdal in april een groencursus wil gaan starten, was de aanleiding dat er 13 zeer enthousiasten cursisten zich aanmeldden. De opzet van de cursus is bedoeld om wat meer kennis op te doen van je omgeving en de natuur om je heen. En zo startten we op 5 april met een heel gevarieerd programma en met zeer deskundigen docenten (de meesten uit de eigen stal). De onderwerpen die op het programma stonden waren: sporen, vogels, insecten, geologie, planten, bomen en paddenstoelen We begonnen eerst met een theorieavond en de zaterdag daarop volgend een praktijkles. Met een gezonde dosis leergierigheid Les over bomen en enthousiasme gingen we aan de slag om sporen te ontdekken, die Arend Spijker ons zal laten zien en ruiken! Dat een vos bijvoorbeeld zijn uitwerpselen op een verhoging legt (op zich al een kunst) en een geur afzet wanneer hij indruk wilt maken op de andere bosbewoners. Bij de das is het allemaal wat meer geordend: die maakt netjes meerdere putjes in de buurt van de burcht. De vogeltheorieles werd ons aangeboden in het natuurdiorama op de Holterberg. Een prachtige powerpoint presentatie en daarna een zoektocht door het museum. Onze docenten waren Anton van Beek en Marijke Hegeman. Op de theorieavond over insecten hebben we door microscopen de kleinste geheime wapens van insecten en vlinders kunnen waarnemen. Elke keer werden we weer verrast van die geheimen en vooral het verhaal er achter van zulke kleine diertjes. Bij Hankate (bij de vistrap) zijn we met schepnetjes in de weer geweest. Dat waren bijzondere netjes die op een zeer lumineuze manier in elkaar zijn geknutseld door Anny en Ton (in heel Nijverdal waren er geen zeven meer te koop). Het weer zat mee, dus was er ook tijd voor een kopje meegebrachte koffie. Prachtige waterjuffers en nog vele andere waterbewoners gespot,en o ja die stapstenen in het water,... wat waren die glad! Wil je van het ontstaan van De Sallandse Heuvelrug meer weten, dan kan Willem Zuethoff je als geen ander daar alles over vertellen. En met al die jaartallen begint het je al gauw te duizelen, maar Willem weet je goed bij de les te houden. We hebben o.a. ook meegekregen dat we wat vaker naar de grond moeten kijken, want daar ligt onder je voeten namelijk de geschiedenis van De Sallandse Heuvelrug. Excursie over insecten Bij de presentatie van de planten werd er ook weer eens flink uitgepakt met 14

15 een prachtige powerpoint presentatie, gemaakt door John Rolf. Ondergetekenden hebben de excursie moeten missen, maar van de medecursisten hebben we gehoord dat Anny Alferink er een mooie en leerzame wandeling van heeft gemaakt, iets met een dobbelsteen(?). Ja, en dan de fiets van stal gehaald en met nog weer zo'n bevlogen persoon op pad geweest. Want als je een boom wilt opzetten over bomen, dan is Mannes Konijnenbelt de juiste persoon daarvoor. Bijzonder was de excursie op de begraafplaats bij de Ninaberlaan, daar kun je zomaar onder een Hemelboom of Treurwilg worden begraven, hoe toepasselijk. Maar ook de straten en plantsoenen, wat een diversiteit aan bomen hebben we toch in Nijverdal. Les over insecten Tja, en dan oktober: de paddenstoelenmaand bij uitstek. Tijdens de theorieles hadden we allemaal voor paddenstoelen gezorgd en kregen we een les determineren. Nou dat is nog niet zo eenvoudig, maar wel weer heel leerzaam. In het Doktersbos hadden we een excursie en even nog een leuk weetje over de Tonderzwam die je nu heel veel ziet, in tegenstelling tot de jaren 60, toen waren ze nauwelijks waarneembaar, Helaas geen vliegenzwam, maar wel weer heel veel andere soorten gezien. Met Herman Stevens en Gerard ten Have komen we aan het einde van de groencursus. paddenstoelenexcu rsie 15

16 plantenexcursie Aan het applaus van de cursisten was duidelijk te horen dat het een zeer geslaagde cursus was en voor herhaling (voor nieuwe geïnteresseerden en belanghebbenden) zeker vatbaar. Onze dank gaat uit naar de motor achter deze cursus en die het toch allemaal maar naast z'n werk mogelijk heeft gemaakt (en dat heeft hij vast niet allemaal alleen gedaan, zonder brandstof kan een motor niet draaien) : Ton Kappert en Anny Alferink heel veel dank! Diny Lonink en Marianne Verhoeven Planten determineren 16

17 LANDELIJKE NATUURWERKDAG 2014 Op 1 november jongstleden werd de landelijke natuurwerkdag georganiseerd door Staatsbosbeheer. Van onze coördinator vrijwillig natuurbeheer Henry Maneschijn kregen we onderstaand bericht Zaterdag 1 nov. is het weer de landelijke natuurwerkdag. Dit jaar gaan we werken aan de Holtense kant van de heuvelrug. Wij verzamelen op onze vaste plek aan de Holterweg. We vertrekken uiterlijk om 9.00 uur. Om ca uur moeten we bij Woody's in Holten. Hier beginnen we met koffie. We werken tot ca uur. Staatsbosbeheer zorgt voor de lunch (broodjes en soep) Geef even vooraf door af je mee gaat i.v.m. het aantal auto's. Aldus geschiedde en op 1 november om omstreeks uur werd er door de natuurwerkers verzameld op de afgesproken plek. Zoals altijd gaat dat meestal gepaard met grappen en grollen van de heren totdat iedereen aanwezig is en we met een aantal auto's konden vertrekken richting Woody's in Holten. André Elbertsen was weer met zijn Volvo gekomen en kon, omdat hij een zogenaamde ontheffing had via de zandwegen binnendoor rijden naar Woody's. Dit bleek een ruige ervaring gezien de gesteldheid van het terrein maar het was hem met veel stuurmanskunst weer gelukt om de solide kar op zijn bestemming te krijgen. Bij Woody's werden we ontvangen door de aanwezige boswachter Ine Nijveld met koffie en cake en dit lieten we ons natuurlijk goed smaken wetende wat een ontberingen ons weer te wachten stonden in het veld! De opkomst was redelijk te noemen (ongeveer dertig personen waaronder ook een paar kinderen). Laten we hopen dat we volgend jaar meer vrijwilligers kunnen bewegen om mee te doen. Vervolgens gingen de groepjes naar de heide waar we door Wilco van Burken een uitleg kregen over het omzagen van de berkjes en vliegden netjes waarbij het moto was" beter een paar boompjes goed en vakkundig omgezaagd dan een massa boompjes die niet goed afgezaagd zijn". De voorzieningen op de werkplek waren uitstekend, een dixie om de eventuele behoefte te kunnen doen in plaats van een latrine met zelf gegraven gat. Een schaftkeet om indien het zou regenen de inwendige mens van voedsel te kunnen voorzien en diverse uitklapbare picknicktafels om lekker in buitenlucht te eten en te rusten. Ook het gereedschap was in ruime mate voorhanden en voldeed aan de hoogste kwaliteitseisen. Iedereen ging enthousiast aan de slag dit mede door het prachtige najaarsweer. Tegen de middag was het al knap warm, ik denk zo tegen de twintig graden en werden we onthaald op een heerlijke lunch, soep met broodjes en dat ging er wel in. Als je naar de heide keek zag je al wel dat er al behoorlijk resultaat was geboekt door de vrijwilligers. De passerende wandelaars en toeristen hadden dat ook wel door en menigeen gaf ons complimenten om vooral zo door te gaan. Een enkeling dacht dat we in opdracht van bureau Halt de heide moesten schonen maar dat konden we hen snel uit het hoofd praten. Zo waren er ook sommige fietsers die het spandoek van SBB zagen en dachten dat het een pleisterplaats was voor leden om koffie en thee te drinken dit tot hilariteit van de harde zwoegers. Enfin rond drie uur werd iedereen weer uit het veld opgetrommeld en kregen we nog, na een woord van dank, een bidon mee naar huis. Tevreden en met een natte rug werd de terugtocht aanvaard waarbij de Volvo van André (met ontheffing) tot stilstand werd gemaand op een van de zandpaden door een fourwheeldrive van SBB. Gelukkig bleek alles in orde en konden we de terugtocht hervatten waarbij de grappen die in de auto werden gemaakt niet van de lucht waren. We kunnen terugkijken op een prachtige dag waar we met elkaar lekker hebben kunnen zagen en knippen en de heide weer een stukje hebben opgeschoond. Vooral de saamhorigheid en de gezelligheid maken dat dit soort initiatieven als zeer positief worden ervaren! Wim van Ommeren 17

18 WERKGROEPEN Plantenwerkgroep Met ingang van 1 januari 2015 neemt Marianne Verhoeven het coördinatorschap over van Ria Jelsma. Samen met Johan Alferink hopen zij op een mooie voortzetting van de samenwerking met de leden van de werkgroep. Plantenwerkgroep. Eindejaars plantenjacht. Start zaterdag 27 december om uur bij Marian, Bergleidingweg 17. Van daaruit vertrekken we naar de Veldkamp. In bijna een uur kunnen we om de sportvelden heen lopen en noteren welke planten er nog bloeien. We zijn benieuwd welke planten er in deze ogenschijnlijk onmogelijke periode nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. De resultaten worden doorgegeven aan FLO RON Nederland. Als het regent gaat het niet door. Bij vorst en/of sneeuw gaan we gewoon een stukje wandelen. Na afloop koffie bij Maria. Programma 2015 van de plantenwerkgroep Zaterdag 10 januari nieuwjaarswandeling bij het Numendal onder leiding van Annie. Vertrek uur vanaf de parkeerplaats bij het Buitencentrum. Zaterdag 21 februari wandeling bij Markelo. Leiding Jetty Dorresteijn. Vertrek uur vanaf parkeerplaats bij het station (Leo ten Brinkestraat). Zaterdag 21 maart lentefietstocht Zunase Heide tuin Oosterhof. Vertrek uur vanaf parkeerplaats Holterweg - hoek Bergleidingweg. Maandag 6 april (tweede paasdag) is er een buitenmarkt van SBB bij het Buitencentrum Woensdagavond 8 april Buitencentrum uur. Determinatie-avond (witte) kruisbloemigen. Zaterdagmorgen 11 april inventariseren Tatums. Vertrek uur vanaf parkeerplaats noordzijde station (Leo ten Brinkestraat). Woensdagavond 27 mei inventariseren Tatums. Vertrek uur vanaf parkeerplaats station (Leo ten Brinkestraat). Men kan ook rechtstreeks naar de Heuversteeg rijden en daar wachten bij het Pannenkoekenhuis. We zijn daar om ongeveer uur. Woensdagavond 10 juni tuin van de heer en mevrouw Heetkamp in Rhaan. Vertrek uur per auto vanaf parkeerplaats station. Woensdagavond 1 juli Tatums. (zie verder bij 27 mei). Woensdagavond 8 juli determineren gele composieten. Woensdagavond 26 augustus Tatums. (zie verder bij 27 mei). September wordt het weekend gehouden (4, 5 en6). Maandagavond 9 november bijeenkomst voor het programma voor 2016 in het Buitencentrum. Aanvang Zaterdag 14 november wandeling De Barkel onder leiding van Gerrit Tij hof. Vertrek uur vanaf de parkeerplaats bij het station. Woensdagavond 16 december kerstbakjes maken onder leiding van Gerard; Buitencentrum, aanvang uur. Ook mensen van buiten de plantenwerkgroep zijn welkom. Neem dan van tevoren even contact op met Johan Alferink ( ). Werkgroep Vrijwillig Natuurbeheer Heideschonen Verzamelen om 9.00 uur kruispunt Holterweg-Bergleidingweg.(nabij Talent Noetsele). Zaterdag 10 jan/ 31 jan/ 14 feb/ 7 maart

19 Vogelwerkgroep Excursies: Zaterdag 17 januari 2015; Domelaar en Overtoom (nabij Markelo). vertrek 10,00 uur vanaf Buitencentrum opgave: Hermien Hulman of Buitencentrum opgave: Hermien Hul Zaterdag 14 februari 2015; Ketelmeer (IJsselmeer). vertrek 8,00 uur vanaf man of Buiten Zaterdag 14 maart 2015; Engbertsdijksvenen (Hoogveengebied bij kloosterhaar). vertrek 8,00 uur vanaf centrum opgave: of Elke zaterdag en zondag vanaf 28 maart tlm 10 mei én ma 6 april 2015 In het Nationaal Park: Kijken naar de baltsende Korhoenders. Leden van de!vn-vogelwerkgroep wijzen u de weg naar de bijzondere show die de zeldzame Korhoenders in deze tijd van het jaar opvoeren Aanvang: vanaf 7.00 uur (vanaf 11 april: 6.00 uur) tot 9.00 u Plaats: Nijverdalsebergweg (Toeristenweg), vanaf P Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, Nijverdal nog zo'n 3 km lopen of fietsen. NIEUW!! Er is een nieuwe werkgroep opgericht, de werkgroep Trolleys! Deze bestaat uit: John Rolf en Wim van Ommeren namens IVN en Jan Brinkman namens SBB De natuurmarkt bij het Buitencentrum is IN 2015 op tweede paasdag, maandag 6 april. De organisatie is in handen van SBB en het IVN. Jaarvergadering De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 10 april om uur in het Buitencentrum KOPIJ VOOR HET JAARVERSLAG 2014 INLEVEREN VÓÓR 31 JANUARI 2015 Werkgroep paddenstoelen Doel van de werkgroep paddenstoelen: Het leren kennen/genieten van de vele soorten paddenstoelen die in onze omgeving voorkomen. Dit gebeurt door in het veld de paddenstoelen te bekijken/bestuderen. Voor de liefhebbers is het mogelijk zich verder te verdiepen in o.a. microscopische kenmerken. De gevonden soorten worden verwerkt in lijsten die gearchiveerd worden. Duur van de excursies is zonder reistijden plm. 2 uur! Normaal starten we om uuur vanaf nieuw centraal station Nijverdal. Iedereen die eens een keer mee wil, dus ook de IVN-gids, is van harte welkom! Contactadres: coördinator Herman Stevens, De Nachtegaal 11 Vriezenveen tel: of Niemand thuis? Dan weet ook Gerard ten Have tel: e.e.a. 19

20 (Bestu u rs )vergaderingen Het bestuur bestuursvergaderingen zijn in het Buitencentrum op 12 januari 16 februari uur uur De coördinatoren vergaderen op: 19 januari om uur in het buitencentrum. BESTUURSUITBREIDING Jan van Rijn is als vice voorzitter in het bestuur benoemd. Hans Hofman wordt als kandidaat penningmeester voorgedragen om Leo van Es op te volgen na de volgende ledenvergadering. Ledenmutaties en wijzigingen: Nieuwe leden: H.J. Bremmer Noordelijke Hoofddijk RV NIJVERDAL J.H. de Olde-Hummels Nije Allee ZT ALMELO J.Hulsegge De Croese KG NIJVERDAL J.Ruiter A.F.Lanckerstraat EB HELLENDOORN Kin 't Veld Lavendel CP RAALTE K.K.Frey Morgenster LC NIJVERDAL D.Lonink Bendien Smitshof NV NIJVERDAL M.Rouweler S.Schellekens Jacob van Houtenstraat NH NIJVERDAL Helmichstraat AG LUTIENBERG Landelijke leden: S.Abbink, Fonteinkruid LW Nijverdal M. van Heugten, De Joncheerelaan HD Nijverdal ALLEN VAN HARTE WELKOM Opgezegd: Mevr. L.C.W. Stuurman, Hoofdweg AI Westerhaar H.A. Blankenvoorde, Konijnenbergstraat 30 Nijverdal Overleden: De heer W. Frederiks, Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Jaarvergadering Zaterdag 8 november j.i. hoorden we dat Willem Frederiks. sinds 2010 lid van de IVN fotoclub, na een kortstondige ziekte is overleden. Wij verliezen in hem een man met veel humor en een fotograaf met een eigen gezicht op de te fotograferende onderwerpen. Een mooi voorbeeld daarvan waren de kalenders met fraaie foto's die hij de laatste jaren heeft uitgebracht. Wij willen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 1 O april om uur in het Buitencentrum KOPIJ VOOR HET JAARVERSLAG 2014 INLEVEREN VÓÓR 31 JANUARI

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

JANUARI - FEBRUARI 1997

JANUARI - FEBRUARI 1997 JANUARI - FEBRUARI 1997 INHOUD: 1. Inhoud Redactie. 2. Voorwoord Redactie. 3. Stuurpraat Bestuur. 4. Programma Bestuur/redactie. 7. Werkgroepen Werkgroepen/redactie 8. Uitnodiging en agenda jaarvergadering

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Midden-Del --- ---- -._"", losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr.

Midden-Del --- ---- -._, losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. Midden-Del losse nummers f 3,50 Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. 2, juni 1984 ---- -._"", --- 2 Midden-Delfkrant REDACTIONEEL achtste jaargang nr. 2, juni 1984 De

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5 I n h o u d 1 Colofon... 2 Waarde Colofon clubgenoten...... 3 2 Waarde clubgenoten... 3 Redactioneel... 5 Redactioneel... 5 Met de snelheid van het licht... 7 De Presidentscup: Ronald McDonald Huis...

Nadere informatie

Mensenkinderen. wie is hier eigenlijk de baas

Mensenkinderen. wie is hier eigenlijk de baas Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s wie is hier eigenlijk de baas jaargang 28 - nummer 135 - januari 2013 I N H O U D Jaargang 28, nummer 135, januari

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken!

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! DE LANGE SOESTER Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! De Lange Soester is een eenmalige uitgave van Banketbakkerij Lex Verkley 14 september 2011 Thé Complet barstensvol zoete zaligheden Wat

Nadere informatie

bijenhouden N e d e r l a n d s e B i j e n h o u d e r s V e r e n i g i n g Bijenhouden: belangrijke vragen

bijenhouden N e d e r l a n d s e B i j e n h o u d e r s V e r e n i g i n g Bijenhouden: belangrijke vragen VOOR DE NIEUWSGIERIGE NIET-IMKER Bijen: fascinatie voor het leven Bijenhouden: belangrijke vragen Impressie Basiscursus bijenhouden De paardebloem Hoe word ik imker? De NBV-winkel bijenhouden N e d e r

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie