Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 11 e jaargang, nummer 5, 6 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 11 e jaargang, nummer 5, 6 april 2010"

Transcriptie

1 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 11 e jaargang, nummer 5, 6 april 2010 Kennismaken met ds. Marije Hage 9 Opening van het nieuwe Gemeentecentrum 13

2 Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond Grote of Laurenskerk Nieuwstraat 31 Website: Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp Telefoon: of , e mail: Reserveringen Grote of Laurenskerk: Mw. A. Bruin, , Reserveringen HOC ruimte: Dhr. L. Cornelissen, , Predikanten Mw. ds. A. Groeneveld Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere Telefoon: , e mail: Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en uur Ds. W.J. Lamfers C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp Telefoon: , e mail: Beste opbeltijden: rond en rond uur Pastoraal Diaconaal Centrum Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg Telefoon: , e mail: Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot uur Kerkenraad Voorzitter: Mw. N. M. Wink Carton Telefoon: : , e mail: Scriba: Mw. J. W. Vree ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp Telefoon: , e mail: Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk Telefoon , e mail: Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp Telefoon: , e mail: Stichting Vrienden van de Grote Kerk Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten Secretaris: Chris Bavinck Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp Telefoon: , e mail: Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp Telefoon: , e mail: Penningmeesters: Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp Telefoon: , e mail: Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp Telefoon: , e mail: Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: Alleen voor Kerkbalans: nr Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp College van Diakenen Postbus 5090, 1380 GB Weesp Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp Telefoon Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp Bankrek.nr t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond. E mail: ZWO Commissie Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: Ledenadministratie Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e mail: Jeugd en Jongerenwerk Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp Telefoon: , e mail: Website Redactie PKN Weesp Driemond E mailadres: Colofon Redactieraad Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker Eindredactie Cathalien Op t Land, telefoon: , e mail: Advertenties en bezorging Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp, telefoon , e mail Kopij Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e mail versturen naar Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 16 april, uur. Verschijningsdatum: 26 april. Activiteitenperiode: 28 april tot en met 18 mei. 2 Onderweg

3 Erediensten zondag 11 april 2 e zondag van Pasen Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat uur de heer R. Tuitman, Leusden koffiedrinken na de dienst 1 e collecte kerk 2 e collecte orgelfonds uur kandidaat G.J. Codée, Amsterdam Gereformeerde Bond 1 e collecte kerk 2 e collecte orgelfonds zondag 18 april 3 e zondag van Pasen Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat uur ds W.J. Lamfers koffiedrinken na de dienst 1e collecte 2e collecte kerk diaconaat uur ds G.J. Mantel, Huizen Gereformeerde Bond 1 e collecte kerk 2 e collecte diaconaat uur kerksiteviering zondag 25 april 4 e zondag van Pasen, Jubilate Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat uur mw ds A. Groeneveld m.m.v. het Laurenskoor koffiedrinken na de dienst 1 e collecte diaconie 2 e collecte jeugdwerk uur ds J. Den Dikken, Nunspeet Gereformeerde Bond 1 e collecte diaconie 2 e collecte jeugdwerk kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 9 april ds R.H. de Vos, viering Heilig Avondmaal 16 april R.K. viering 23 april ds J. Vree Rondom de vieringen zondag 18 april 3 e zondag van Pasen Grote of Laurenskerk, uur Op zondag 18 april vieren wij de eerste dienst in een reeks bijzondere diensten. Exodus 16:14 20, Matteüs 6:25 34 en Johannes 20:11 16 staan dan centraal. Ook als de situatie hopeloos lijkt en wij ons zorgen maken komt God aan onze behoeften tegemoet en voorziet Hij zijn mensen van wat zij nodig hebben om te overleven: water en brood. God laat zijn volk niet los en leidt ons door de dood naar het leven. Bloemen laten ons iets zien van opgaan, blinken en verzinken om daarna opnieuw tot leven te komen. Bloemen en vogels leven ons de zorgeloosheid voor die God via manna en water schenkt in de woestijn en Jezus ons opnieuw wil schenken door ons bewust te maken van de waarde van het zorgeloze bestaan wetend dat wij ons Gods hoede en zegen mogen leven. Daarom blijft het loflied voor de Heer dankbaar klinken. Guido Gezelle verstond de levenskunst dat loflied aan de hand van bloemen aan te heffen. Michel van der Plas schrijft daar fraai over in Mijnheer Gezelle. Op de derde zondag na Pasen zingen wij dan ook een aantal lofliederen als wij Psalm 33 en de Gezangen 82, 99, 224 en 479 zingen. (Ds. W.J. Lamfers) zondag 25 april 4 e zondag van Pasen, Jubilate Grote of Laurenskerk, uur De lezingen voor deze zondag zijn (een gedeelte uit) Exodus 18 en Johannes 10: Mogelijk kies ik er voor om Openbaring 7:9 17 erbij te lezen, maar moet ik nog nader bestuderen. In de kinderdienst zal in ieder geval de alternatieve lezing uit Exodus vervolgd worden. Het Laurenskoor onder leiding van Frits Heil zal aan de dienst meewerken. Al met al een feestelijke dienst waarin nog steeds de paasjubel zal klinken. De zondag heet Jubilate (juicht) naar Psalm 66. (Ds. Alida Groeneveld) Feestelijke Opening van het Nieuwe Gemeentecentrum op zaterdag 17 april kijk op pagina 13 voor meer informatie Onderweg 3

4 Activiteiten en informatie Kerktaxi Contactpersonen W.H. Remeijn A. Mul zondag 11 april rit A Hr J. de Vries rit B Hr J. van Baars zondag 18 april rit A Hr J. Vree rit B Hr P Kalwij zondag 25 april rit A Hr C. Bruyne rit B Hr Hr. E. Post Onderweg op internet: Kerksite op internet: Iedere dinsdagochtend koffie uurtje om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw. Van harte welkom! Ziekenhuistaxi Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn. contactpersonen Hr. C.S. de Bruijn Mw. J. Hubert Hr. G. van Heiningen of Mw. M. Mak Bakker (alleen op donderdag en vrijdag) Hr. A. Otten Mw. D. Peek (niet op woensdagmiddag) Hr. T. Pickhard Kerkradio contactpersoon Hr. P. van Lindenberg Activiteitenagenda dinsdag 6 april Belijdeniscatechese, huiskamer HOC vrijdag 9 en zaterdag 10 april Ophalen oud papier, het papier graag buitenzetten vóór maandag 12 april Protestantse Vrouwen op Weg Rabobankzaal, Irenelaan dinsdag 13 april Kring wat geloof ik eigenlijk?, huiskamer HOC dinsdag 13 april Kring in de verlenging, huiskamer HOC Verkoop van collectebonnen 20:15 21:45 uur 8:00 uur 19:45 uur 14:00 15:30 uur 20:15 21:45 uur zaterdag 17 april Opening nieuwe Gemeentecentrum, zie pagina 13 voor het programma maandag 19 april bespreek het samen, Gemeentecentrum dinsdag 20 april oecumenische gesprekskring over de orthodoxe kerk BIOS gebouw dinsdag 20 april Weesper filosofiekring (groep 1), BIOS gebouw dinsdag 20 april Belijdeniscatechese, huiskamer HOC 14:00 15:30 uur 10:00 11:30 uur 20:00 22:00 uur 20:15 21:45 uur donderdag 22 april PCOB afdeling Weesp uur De heer D.J. Minderhoud, Amish, hoe leven zij en waar komen zij vandaan, OAZ gebouw, Fijnvandraatlaan maandag 26 april Vergadering grote kerkenraad dinsdag 27 april Verenigingsavond PassageWeesp/Driemond Speeltuingebouw, Driemond dinsdag 27 april Belijdeniscatechese, huiskamer HOC Ouderensoos 20:00 uur 19:45 uur ambulance 20:15 21:45 uur Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Evangelisatiegebouw, Nieuwstad 50 van tot uur. Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: 12,00 (20 bonnen van 0,60) 24,00 (20 bonnen van 1,20) 30,00 (20 bonnen van 1,50) We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO drogisterij van Rheenen, Nieuwstad Onderweg

5 Meditatie door ds. J. den Dikken (Nunspeet) Geen verdoving! En zij gaven Hem wijn, gemengd met mirre te drinken; maar Hij nam die niet. Marcus 15 : 23. Wat wilt u hebben? Een roesje of een ruggenprik, zo vraagt de chirurg voor de operatie of ingreep. Weldadig klinken die woorden. Je hoeft de pijn niet ten volle te dragen. Dat kun je ook niet. Daarom zijn er in deze tijd voldoende middelen om te pijn te verzachten. Ook bij zieken, die pijn lijden. Wat weldadig als de pijn bestrijding helpt. We mogen dit ook zien als een zegen van God, die de wijsheid geeft om deze middelen te ontwikkelen. Ik weet het. Soms gaan mensen de moeiten en de zorg uit de weg door te gaan leven in een roes. Drank en drugs zijn middelen die mensen een ogenblik verlichting schijnen te geven. Door stress of problemen grijpen mensen al snel naar een middel dat even een duwtje geeft de problemen te verminderen. Even weg te zijn van de problemen die op hen af te komen. Maar het is verslavend. Als je ontwaakt uit de roes komen de zorgen, de problemen des te erger op je af. En de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Als Jezus aan het kruis gespijkerd wordt, dan lezen we in het Marcus Evangelie dat soldaten op Hem af komen om Hem een beker wijn te geven gemengd met mirre. Dat was men zo gewend. Iedere kruiseling kreeg die wijn. Te midden van de wreedheid en de hardheid iets ter verzachting, ter verdoving, want die mirre geeft iets van verdoving, bedwelming en je valt weg in een diepe slaap of roes om zo het lijden te verzachten. Je voelt de heftige pijn dan niet, niet elke zonnesteek, je hoort het hoongelach niet of minder sterk. In de grondtaal staat letterlijk: ze probeerden Hem steeds wijn, gemengd met mirre te geven. Toe maar, neem maar wat. En dat bij herhaling. Maar er staat ook vastberaden: en Hij nam die niet. Jezus weigert verdoving of bedwelming. Want achter die verdovende wijn zien we een stuk verzoeking om Jezus van het diepste lijden af te houden. Beter gezegd: Jezus ziet hier een stuk verzoeking. In de woestijn was er al de duivel om Hem van het lijden af te houden en hier is hij weer gearriveerd op Golgotha om een laatste poging te doen Hem van het diepste lijden af te houden. Verdoving, bedwelming, maar Hij nam die niet. Hier mag de Kerk van Christus wel dankbaar juichen. Jezus wil ten volle de straf dragen. Iedere hamerslag zal Hij voelen, de volkomen Godsverlating zal Hij doormaken. Deze beker van verdoving wijst Hij af. Die andere beker wil Hij drinken, de beker van het lijden, de beker van Zijn Vader. Al ziet Hij er in Gethsemane geweldig tegenop, al bidt Hij: Vader indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Hij aanvaardt die beker wel. Want zo alleen kan Hij zijn Gemeente verlossen. De beker boordevol met de zonden van u, mij en jou. Die wil Hij drinken. Ongevraagd en ongedwongen krijgt Zijn Vader opnieuw antwoord: Zie, Ik kom om Uw wil te doen. Er zijn in onze tijd heel veel mensen die rustgevende middelen gebruiken, alcohol, drugs. Soms s morgen vroeg al alkohol. Je wordt er suf van. Je kunt ook aan medicijnen verslaafd raken. Om rustig te worden of om rustig te blijven. Om over bepaalde problemen heen getild te worden. Maar het is slechts schijn, even later komt het in alle heftigheid weer terug.het hoort dan bij het dagelijks levenspatroon. Het is beter om onze zorgen en problemen bij God, bij Jezus te brengen. Hij wil die zorgen dragen. Hij wil onze smart dragen, ons verdriet. Jesaja 53. Ook onze zonden. Het is ook beter de problemen van je leven onder ogen te zien en er wat mee te doen. Brengen bij Jezus. In het gebed. Ook het diepste probleem van ons leven. Onze zondeschuld voor God. Het is moeilijk om dit onder ogen te zien, pijnlijk, maar wel heilzaam. Dat je ontwaakt uit je roes en met je zonden vlucht tot Jezus. Je gebroken leven legt in Zijn helende handen. Daarom ging Hij naar het Kruis. Daarom weigerde Hij herhaaldelijk de wijn gemengd met mirre. In volle bewustheid wil Hij het ondergaan om ons mensen van lasten en zonden te bevrijden. Hij wil geen half werk, maar volkomen, zodat Hij straks kan roepen: Het is volbracht. Zo geeft het Kruis ons Leven. Echt Leven. Echte bevrijding en vrede en rust. Want onrustig is ons hart totdat het rust vindt in Jezus. In Zijn Kruisoffer. Onderweg 5

6 Rondom de vieringen Een reeks bijzondere diensten In de komende tijd gaan uw predikanten voor in een reeks bijzondere diensten. Daartoe ontvangt u tijdens de eerste van deze serie diensten, op 18 april, een Tien woorden strook met gedichten. De gedichtenstrook mag u mee naar huis nemen om thuis nog eens door te lezen. Wilt u de gedichtenstrook alstublieft zorgvuldig bewaren. Dan kunt u de gedichtenstrook bij de volgende dienst in deze reeks diensten opnieuw meenemen en gebruiken. Tevens ontvangt u op 18 april een folder met een uitleg van lezingen door professor Maarten den Dulk. De folder bevat ook schilderijen van Jeltje Hoogenkamp, de echtgenote van onze collega in Zuiderwoude, Rieks Hoogenkamp. Alle zeven diensten in deze reeks hebben een eigen thema. Op 18 april is het thema: de tuin. Lezingen: Exodus 16:14 20, Matteüs 6:25 34 en Johannes 20: Op 23 mei is het thema: de duif. Lezingen: Genesis 8:6 12, Lucas 3:21 22 en Handelingen 2:1 4. Op 6 juni is het thema: de mantel. Lezingen: Genesis 37: en Matteüs 27: Op 11 juli is het thema: doortocht. Lezingen: Exodus 14:21 en 22, Lucas 10:25 37 en Petrus 3: Op 25 juli is het thema: grond. Lezingen: Leviticus 23:1 3, 9 17, 22, Leviticus 25:1 7 en Lucas 23: Op 8 augustus is het thema: de tafel. Lezingen: Lucas 11:5 13 en Lucas 22: Op 15 augustus is het thema: de stad. Lezingen: Genesis 2:4b 15, Psalm 46 en Openbaring 21:1 14. Wij hopen dat u zult genieten van deze reeks bijzondere diensten. Ds. W.J. Lamfers Informatief Stichting Nationale Herdenkingen Weesp Om niet dood te hoeven gaan met een hoofd vol oorlog Lezing door: mw. Hélène Petter Egger en haar dochter mw. Debby Petter n.a.v. het boek: Ik ben er nog Woensdag 14 april 2010 Aanvang: 20 uur Plaats: Synagoge, Nieuwstraat 3 Kaarten: Gratis verkrijgbaar bij de Boekenark, Nieuwstad 28 Zingt een nieuw lied! Op dinsdag 11 mei organiseert de Protestantse Kerk in Nederland een zangavond in de Lutherse Kerk te Utrecht, Hamburgerstraat 9. Het programma biedt een kennismaking met kerkmuziek in vele kleuren en maten, stijlen en vormen. Zeker is dat het programma een flinke vleug Luther ademt. Aan de avond werkt het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken mee. De vaste organist is Sebastiaan t Hart. Het Luthers Projectkoor o.l.v. Hans Jansen verleent medewerking. De liederen die gezongen worden, worden toegelicht door ds. Roel Bosch. U bent van harte welkom om mee te komen zingen! Het programma begint om uur en duurt tot uiterlijk uur. Tussendoor is er koffiepauze. De toegangsprijs is 10,00. Daarvoor ontvangt u een programmaboekje én het boekje Zingt een nieuw lied! Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, stuurt u dan een e mail met de plaatsnaam en het aantal personen naar U komt dan op een reserveringslijst te staan. 6 Onderweg

7 Van de predikanten Ds. A. Groeneveld beste mensen, uit de gemeente Op 16 april 2010 hopen Herco Mul en Inge Berkhout (Torenstraat 11) te gaan trouwen. Zij willen in een kerkdienst de zegen over hun huwelijk vragen. Deze dienst begint om 19:00 uur in de Grote of Laurenskerk. Voorganger is ds. Stefan Dijkhuizen uit Loosdrecht, voor het bruidspaar en de gemeente een goede bekende. Iedereen is van harte welkom bij deze dienst. Op deze plaats alvast de hartelijke felicitaties voor jullie toekomst samen. Als u dit leest, is Caroline Vink (Brouwershof 31) weer thuis na een opname in het Meander ziekenhuis in Amersfoort. Ze heeft daar een maagsonde gekregen. Het is nu thuis zoeken naar een balans tussen sondevoeding en gewoon eten, in de hoop dat de maagsonde weer verwijderd kan worden. Zo n slangetje is namelijk niet over het hoofd te zien. Toen ik haar in het ziekenhuis bezocht, was ik getuige van een bijzondere ontmoeting: hulphond Tommie was op bezoek. Voor beide partijen was dat een emotioneel weerzien. Groot was de schrik van het bericht dat Hans Snoeij (Bührmannlaan 7) een gezwel in zijn hoofd heeft. Toen ik hem aan de telefoon sprak, vertelde hij dat hij weer meer moeite met lezen heeft. Hij noemde de reacties na afloop van de dienst waarin collega Lamfers hem en zijn gezin in de voorbeden herdacht hartverwarmend. Kleding en naaimachine actie t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S) Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken. Elke verpakkingseenheid merken met W voor winterkleding en S voor zomerkleding. Schoeisel altijd met W merken. Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic". Aanleveradressen Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel Fam. Roth, Horn 13, tel En toen was ook de dominee zelf even uitgeschakeld. Eind maart ging ik door mijn rug en waren alle bewegingen (en stil op een stoel zitten) pijnlijk. Zo tot stilstand gedwongen las ik een paar mooie boeken, onder meer Haar naam was Sarah en het nieuwste boek van Henk de Roest over gemeenteopbouw Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten. Inmiddels weer op de been hoop ik dit geen 2 e keer mee te maken en wil dan ook de balans tussen werk en privé beter in de gaten houden. Mag ik u vragen mij te helpen mijn vrije donderdag te bewaren? privacy & pastoraat Op deze plaats schrijf ik ook soms dat mensen niet met name genoemd willen worden, terwijl er wel sprake is van een ernstige situatie. Door andere gemeenteleden word ik daar weer op aangesproken. Zij weten niet altijd wie het betreft en zouden zo graag willen meeleven. Ik nodig u dan ook uit met mij mee te denken op welke manier in Onderweg aandacht besteed kan worden aan het pastoraat met respect van iemands wens tot privacy, en de opdracht van de gemeente met elkaar mee te leven. bespreek het samen Op 19 april bespreken we de teksten voor zondag 25 april: (een gedeelte uit) Exodus 18, Johannes 10:22 30 en mogelijk ook Openbaring 7:9 17. We komen steeds bij elkaar 14 15:30 uur, waarschijnlijk in het dan nét geopende gemeentecentrum. Als dat toch niet mogelijk is, kunnen we in de consistoriekamer van de kerk terecht. Opgeven is niet nodig, graag een eigen bijbel meebrengen. lopers opgelet: vooraankondiging Er staan weer 2 wandelingen gepland: op vrijdag 21 mei een stadswandeling in Deventer. Met mijn collega Ingrid de Zwart uit Deventer heb ik kunnen regelen dat we ontvangen en rondgeleid worden in de Lebuinuskerk We kunnen daar ook een middaggebed meemaken. Opgeven kan al, bij voorkeur via de e mail: De 2 e wandeling is in het kader van wie loopt heeft tijd om ergens bij stil te staan op zaterdag 29 mei. Patrick Kalwij is bezig met een wandeling door bos en beemd van zo n 15 km. Ook hiervoor kunt u zich opgeven, bijvoorkeur via de e mail: tot slot Met een hartelijke groet van huis tot huis, ds. Alida Groeneveld Onverminderd rekenen we op uw medewerking. J.F. Roth Onderweg 7

8 Ds. W.J. Lamfers Met wie wij meeleven Mevrouw Braaksma (Ingelandenstraat) kwam lelijk ten val. Een gebroken schouder doet veel pijn. Een operatie bracht gelukkig uitkomst, zodat mevrouw Braaksma met de nodige ondersteuning van haar echtgenoot al weer volop in de running is. Dat moet lukken met iemand die destijds de beste buurman was. Ook in het ziekenhuis in Hilversum gaat het met de gezondheid van Piet Dalmulder helaas niet goed. Hij blijft zwak. De gezondheid van Piet Nagel (Beatrixlaan) gaat helaas steeds verder achteruit. Het medeleven van zoveel mensen doet hem en zijn vrouw heel goed. In het AMC kreeg Bep van Nigtevecht (Achtergracht) de bevestiging te horen van wat zij zelf al langer dacht: dat zij ernstig ziek is. Een hele klap, zo'n harde, onherroepelijke boodschap. Kort daarop kwam zij na weer een crisis weer op Intensive Care te liggen. Zodra zij enigszins hersteld is, komt zij naar huis. Dat Hans Snoeij (Bührmannlaan) ernstig ziek blijkt te zijn kwam als een donderslag bij heldere hemel. De onderzoeken in het AMC zijn nog gaande, maar de schrik en de ontsteltenis in het gezin Snoeij en daar buiten zijn groot. Dat een mens zo kwetsbaar is, is ontstellend. Wij wensen alle betrokkenen Gods nabijheid en kracht toe. In onze gemeente zijn helaas heel wat mensen die ernstig ziek zijn of met ernstig zieke medemensen te maken hebben. Dan komt er heel veel op je af, is er heel veel te verwerken. Moge God deze mensen nabij zijn en hun kracht naar kruis geven, opdat zij midden in de nood ervaren dat de Levende hen niet loslaat. Varia Fons Brouwer, de man van Christine Kamp die altijd voor zulke mooie registraties zorgt, had onlangs de leiding bij een boeiend project, waardoor René Eckhardt de complete pianowerken van Ton de Leeuw kon opnemen. Quintone bracht de alom geprezen dubbel c.d. uit. Geboeid luisteren en genieten zijn het gevolg. Fons, proficiat met dit fraaie resultaat! Geboeid lezen en genieten waren vast en zeker ook voor u het gevolg van een bezoek aan de boekenmarkt op 20 maart. Over een paar maanden krijgt u opnieuw de kans om een mooi boek te vinden. April is sinds enkele jaren de maand van de filosofie. Dit jaar is het thema: vrijheid. Vrijheid moet steeds onderhouden worden, gekoesterd worden, wil vrijheid niet verloren gaan. Zorgvuldig met de ons geschonken vrijheid omgaan is in onze dagen opnieuw actueel, nu menigeen niet op verstandige wijze met haar of zijn stemrecht omgaat door iets in zwart wit 'oplossingen' te zien. In de democratie luistert het nauw. Extremisme vormt altijd weer een bedreiging voor de vrijheid van allen. Op 17 april gaat ons nieuwe gemeentecentrum open. Een aanwinst voor onze stad! Een centrum van vrijheid, een vrijplaats voor bezinning op wat niet vanzelfsprekend, maar wel belangrijk is. Laten we er samen iets moois van maken door er allerlei activiteiten te ontplooien! Ds. W.J. Lamfers Kennismaken met dominee Marije Hage op woensdag 21 april Op zondag 21 maart jl. heeft het gemeenteberaad plaatsgevonden, waarin is ingestemd met het uitbrengen van een beroep op mevr. M.C. (Marije) Hage. Volgens de kerkorde kunnen binnen een termijn van een week na het gemeenteberaad bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure worden ingebracht. Aangezien geen wettige bezwaren zijn ingebracht, heeft de kerkenraad na afloop van deze termijn een beroep op Marije Hage uitgebracht. Op het moment van schrijven van deze uitnodiging hebben wij haar antwoord nog niet ontvangen, maar wij gaan er van uit dat zij het beroep zal aannemen. De kerkenraad wil u nu alvast informeren dat de bevestigings en intrededienst zal plaatsvinden op zondag 30 mei 2010 om 10:00 uur. Marije Hage wil graag eerder met u kennismaken en u wilt ook vast graag nader met haar kennis maken. Vanwege de meivakantieperiode heeft de kerkenraad daarom in overleg met Marije gekozen voor een kennismakingsavond op woensdag 21 april as om 20:00 uur in het gemeentecentrum. De kerkenraad nodigt u hiervoor van harte uit. Namens de kerkenraad, Wil Vree Bericht van Hans Snoeij Hans belde de redactie van Onderweg met de mededeling dat hij via het AMC is doorverwezen naar het VU Medisch Centrum voor verder onderzoek en behandeling. Hij wilde u dit graag laten weten. 8 Onderweg

9 Commissies Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond In de wekelijkse uitgave van het blad De Waarheidsvriend schrijft de ons bekende predikant ds. Nap een artikel voor jongeren over het doen van belijdenis. Samengevat schrijft ds. Nap: Veel jonge mensen leggen bij de openbare belijdenis alle nadruk op het persoonlijk geloof in de Heere. En de kerk, de gemeente? Het geloof is wel persoonlijk, maar niet privé. Al die gelovigen vormen samen een gemeenschap. De Heere Jezus vergadert voor Zich, door de kracht van de Heilige Geest en gemeente. En door je belijdenis ben je ook bewust lid van de gemeente en van je kerk. Met al de gelovigen samen vorm je een gemeenschap door toedoen van de Heilige Geest. Mogelijk heb je ook kritiek op de kerk, maar dat hangt er meestal mee samen dat niet alle gemeenteleden denken en doen zoals jij. Je bent als lidmaat aan elkaar gegeven. Kerk zijn is niet alleen: Wat kan ik er halen? Maar ook: wat kan ik er brengen? Wat kan en mag ik betekenen voor de kerk, je medegelovigen en anderen? Daarom heb je ook de opdracht om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Bij je belijdenis beloof je of heb je beloofd ook daaraan mee te werken! De derde belijdenisvraag gaat daarover. Concreet gaat het om trouw te zijn. Trouw onder de verkondiging van het Woord. Trouw in geloof en te leven uit je doop en de beloften van Gods genade. Trouw in het lezen van de Bijbel. Ook vraagt de derde vraag je mee te werken aan de opbouw van de gemeente met de gaven die je van de Heere geschonken zijn. Het zijn gaven die Heilige Geest uitdeelt. Aan de één geeft Hij dit en aan de ander een andere gave. Vraag 55 van de Heidelbergse Catechismus heeft het er ook over. Welke gaven heb je ontvangen? In de Bijbel kom je wel 20 gaven tegen. Zo zijn er de gave van het ambt, leiding geven in de gemeente, barmhartigheid verrichten, clubwerk, kinderoppas, schoonmaken van de kerk, kerkbladen rondbrengen, verjaardagsfonds verzorgen, bezoekwerk, meedoen aan een bijbelstudiekring of een bijdrage leveren aan een dienst. En niet te vergeten de voorbede. In dit alles mogen we pleiten op de belofte van Christus die gezegd heeft en nog zegt: Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Namens de kerkenraadscommissie, P.J.A. Zevering Verzekeringen Naast de gebruikelijke verzekeringen van onze gebouwen en inboedels heeft de kerk nog enkele verzekeringen. Hieronder volgt een korte opsomming van de risico's die de kerk heeft verzekerd. Allereerst is er de Ongevallenverzekering t.b.v. Vrijwilligers. De dekking van deze verzekering is alleen van kracht tijdens het, via de kortst mogelijke weg komen en gaan naar de werkzaamheden en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de kerk. Vervolgens is er de Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is te vergelijken met de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Personen (WAP) die bijna iedere Nederlander heeft. En dan is er nog de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering zijn alle bestuurders van de kerk, kerkenraadsleden, kerkrentmeesters, diakenen verzekerd tegen schade (financieel nadeel) voortvloeiend uit handelen of nalaten daarvan. Tot slot is er dan de Rechtsbijstandverzekering. Aanspraak hierop kan worden gemaakt door werknemers, vrijwilligers, bestuurders voor het verhalen van geleden schade en/of verweer in een strafzaak. Ik realiseer mij dat het het taalgebruik nogal juridisch is maar hopelijk geeft deze opsomming enige duidelijkheid. Gerard van den Bosch Soep voor Sosuakids op 17 april Aan het slot van de feestelijke opening van het nieuwe Gemeentecentrum op zaterdag 17 april wordt na de receptie "derdewereldsoep" (pinda en currysoep) met brood verkocht voor 3,00. De opbrengst komt ten goede aan het project "Help Sosuakids naar school", waarvoor de gelijknamige stichting onder leiding van de Weesper juriste mevr. Sylvia Berkley zich al enkele jaren inzet. De Protestantse Gemeente van Weesp en Driemond heeft dit onderwijsproject voor zwerf en vluchtelingenkinderen uit de Dominicaanse Republiek en Haiti geadopteerd via haar commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zij beoogt dit hoopgevende sociale werk voor kansarme kinderen ook buiten de kerkelijke gemeente bekend te maken en nodigt gemeenteleden, vienden en kennissen van harte uit, ter afsluiting van de feestelijkheden, een pittige kop soep te komen halen voor dit goede doel. Onderweg 9

10 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum Adres : Nieuwstraat 25 (HOC) ingang: Dirk Marcussteeg Telefoon : Open : Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot uur Gemeentemaaltijd Het is zo ver! Ons nieuwe gemeentecentrum is klaar. Na vele seizoenen gastvrijheid te hebben genoten in het Casparuscollege, houden we de komende gemeentemaaltijd weer in eigen huis. Wanneer: Woensdag 28 april 2010 Tijd: Vanaf uur ontvangst met een drankje, om uur gaan we aan tafel Plaats: Gemeentecentrum, Waagplein Kosten: 5,00 per persoon (kinderen 2,50) Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U kunt zich t/m zondag 25 april opgeven bij: Betty Hansma tel: Thea Hortensius tel: Jetty van Kessel tel: Anneke Labordus tel: Margreet Schep tel: Atie de Vries tel: Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum, tel: Graag tot ziens! PDC Jetty van Kessel heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden in het PDC. Jetty zal niet mee verhuizen naar de nieuwbouw, want zij stopt per 16 april as. Via deze weg willen we Jetty heel veel dank zeggen voor haar werk in het PDC, voor al haar inzet om het PDC mede vorm te geven. Nadat Jetty had gemeld dat zij stopt met haar PDC werk moest het college op korte termijn op zoek naar vervanging. Ina Slokker heeft zich bereid verklaard om tijdelijk de taken van Jetty over te nemen. Het is mogelijk dat Ina bij het uitoefenen van haar werkzaamheden geholpen gaat worden door een tweede persoon. Zodra daar meer over bekend is zullen wij u dat laten weten. Ina, dank dat je ons op zo'n korte termijn uit de brand helpt! Met de komst van het nieuwe gemeentecentrum is het aan de kerkenraad na te denken over de functie en inhoud van het PDC. Daaruit voortvloeiend komt dan al dan niet de wens voort voor een PDC medewerker. Vervolgens is het dan aan het College van Kerkrentmeesters hoe deze eventuele positie ingevuld gaat worden. Namens het College van kerkrentmeesters, Marien Weststrate Werkgroep Oud Papier Grote Kerk Ophaaldagen: Vrijdagmorgen 9 april in het centrum van Weesp het oud papier opgehaald. Zaterdagmorgen 10 april wordt in de rest van Weesp het oud papier opgehaald. Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw medewerking. Vrijdaggroep: Arend Bleijerveen Henk Nagel Tel Tel Zaterdaggroep: Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt Tel Tel Inzameling oude boeken en grammofoonplaten Boeken en grammofoonplatenverkoop voor de Grote of Laurenskerk. Een telefoontje naar Gerard van den Bosch ( ) of het Pastoraal Diaconaal Centrum ( ) en ze worden bij u opgehaald. U kunt de boeken of grammofoonplaten ook meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 10 Onderweg

11 Gemeentecentrum Opening Gemeentecentrum Het nieuwe gemeentecentrum is bijna klaar en de feestelijke opening zal op zaterdag 17 april plaats vinden. Dan zal ook de naam van het gebouw worden onthuld. Het programma voor de dag ziet er als volgt uit: 14:00 uur opening met toespraken van Nicola Wink Carton, voorzitter van de kerkenraad en Marien Weststrate, voorzitter van de stuurgroep gebouwen 14:15 uur onthulling naambord, bekendmaking van de naam en de prijswinnaar 14:30 uur koffie / thee met petit fours en uitleg door architect Janton Stork over het ontwerp en Wim Vree over de bouw 15:00 16:00 uur rondjes om de kerk voor ver weg en dichtbij 16:00 16:30 uur Taizé liederen zingen in het koor van de kerk 16:30 18:00 uur receptie vanaf 18:00 uur Wereldsoep t.b.v. Sosua Kids (ZWO project) ook kinderactiviteiten inzameling voor de voedselbank verkoop van speciale wijn en gemeentecentrum koekjes doorlopend: diapresentatie met beelden van het jeugdgebouw vroeger en verschillende fasen van de bouw van het nieuwe centrum Lopers gezocht rondjes om de kerk Wie wil er lopen voor de Voedselbank en de waterputten van Tumatuma (Ghana). De bedoeling is om binnen een uur zo veel mogelijk rondjes van ca 750 meter te lopen en je door familie, vrienden, gemeenteleden en onbekenden te laten sponsoren voor bepaald bedrag per rondje. De route is: Gemeentecentrum Waagplein 10 (start en 2e stempelpost) Nieuwstraat Achter t Vosje Middenstraat (stempelpost bij BIOS) Kerkstraat oversteken achterlangs de kerk naar Gemeentecentrum (2e stempelpost). Informatie over dit onderdeel en de aanschaf van sponsorkaarten zijn verkrijgbaar bij Aart Jochemsen: e mail: Op 11 april is Aart Jochemsen na afloop van de kerkdienst beschikbaar om sponsorkaarten uit te reiken en meer informatie te geven. Zowel de Diaconie als het College van Kerkrentmeesters hebben toegezegd bij te dragen aan deze rondjes om de kerk. Doe mee om deze actie tot een groot succes te maken door zoveel mogelijk sponsors te vinden. Van harte aanbevolen! In het gemeentecentrum zal een passend potje zijn om uw bijdrage te leveren, mocht u toevallig niet door een loper gevraagd worden om een bijdrage. Komt u ook een kijkje nemen in het nieuwe gemeentecentrum? Namens de feestcommissie, Alida Groeneveld Onderweg 11

12 Onder Ons Nicola Wink heeft in november 2009 het voorzitterschap van de kerkenraad vrij geruisloos van Ineke van de Pol overgenomen. Haar eerste 100 dagen zijn al gepasseerd. Tijd voor een interview met Onderweg. door Cathalien Op t Land Voorzitter van de kerkenraad, hoe word je dat? In oktober van het vorige jaar was men op zoek naar een nieuwe voorzitter. Na enige tijd bleek er nog geen zicht te zijn op een nieuwe kandidaat. Omdat de klus nu eenmaal geklaard moest worden, heb ik aangegeven dat ik er wel over na wilde denken. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien wat pedant, maar ik was 17 jaar voorzitter van de diaconie geweest in Diemen, en ik had in een schoolbestuur en nog wat andere besturen gezeten, dus ervaring had ik wel. Je eerste 100 dagen zitten er dus al op: hoe bevalt het? Ik voel me er steeds beter inkomen. Bij de start merkte ik dat ik de geschiedenis van bepaalde kwesties niet goed kende. Zeker als deze dan in een afrondende fase kwamen miste ik het verhaal er achter. Maar, zoals gezegd, inmiddels kom ik er steeds beter in. Wat het proces betreft dat de PKN gemeente Weesp en Driemond achter de rug heeft, datzelfde heb ik ook in Diemen meegemaakt. Ook daar was ik betrokken bij het fusieproces, de verkoop van één van de kerken en het renoveren van de overgebleven kerk tot een nieuwe kerk voor allemaal. Heb je nog voldoende tijd voor je hobby zingen (in sextet en Laurenskoor)? Daar probeer ik tijd voor te nemen. Als het elkaar in de weg zit, dan kies ik voor de plicht in plaats van de ontspanning. Maar als ik moe ben, en toch mezelf er toe kan zetten om te gaan zingen, dan kom ik er doorgaans energiek en onderweg naar huis luid zingend vandaan. Dan krijg ik er energie van. Ik moet wel gaan kijken hoe ik al mijn activiteiten in pas. Ik ben echt een doener. Ik vind het leuk om ook gewoon klussen aan te pakken, zoals achter de kassa zitten op de boekenmarkt, in de wereldwinkel staan, meedraaien met de openstelling van de kerk op zaterdag, creatief zijn samen met Annelies Westra voor de Paasdienst enz. Dat naast mijn driedaagse werkweek en het voorzitterschap van de kerkenraad. Maar er moet natuurlijk wel tijd overblijven voor man, kinderen en kleinkind. Waar krijg je energie van binnen het voorzitterschap? Als een onderwerp goed uitgelegd is, iedereen zijn mening er over heeft kunnen geven (je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn) en dan samen tot een afgewogen besluit komen, tot een gemeenschappelijk eindresultaat. Wat trekt je aan in het beleidsmatig betrokken zijn binnen de kerk? Het meedenken en meebepalen vind ik leuk. Ook wel moeilijk als het om heikele punten gaat, maar je maakt dan in ieder geval onderdeel uit van de gemeente. Mijn 1 e ervaring in Weesp was niet zo positief. Ik stond alleen tijdens het koffie drinken en ik blééf alleen staan. Ik ben op het koor gegaan en sindsdien is dat niet meer zo. Daardoor ken ik veel mensen. Hoe kijk je als kersverse voorzitter van de kerkenraad naar de toekomst van de PKNgemeente Weesp en Driemond? In veel Protestantse kerken leeft: de kerk moet naar buiten toe. Je leest er over, je hoort er over. Er is niet zomaar een oplossing. Ik hoop dat de ouderen flexibel kunnen zijn, zodat er ruimte komt voor de kinderen en de jongeren en daarmee voor hun ouders. Belangrijk is: hoe blijven we een eenheid. Als alles bij het oude moet blijven, als het merendeel geen verandering wenst, dan wordt het moeilijk. We krijgen er een jonge dominee bij. Ik hoop dat zij geen starheid, maar ruimte zal ontdekken. Beïnvloedt het voorzitterschap van de kerkenraad je beleving in de kerk tijdens de zondagse dienst? In het vorige interview zei je: Plaats van de kerk? De kerk is een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Als ik zondags naar de kerk geweest ben, dan heb ik het gevoel dat ik er weer even tegen kan. Ik kan erg geraakt worden door bijvoorbeeld mooie liederen of gebedsintenties. Ook de saamhorigheid doet me veel. Iedereen komt uit z n veilige huisje naar de kerk om daar samen een moment van verstilling te hebben. Dat is bijzonder. Een klein beetje. Ik kijk automatisch of alles organisatorisch in orde is. Ik zag het voorheen ook als er iets niet klopt of niet was neergezet, maar nu voel ik me er verantwoordelijk voor. Maar als de dienst eenmaal loopt beïnvloedt het me niet meer. Heb je voor jezelf ook bepaalde doelen gesteld? Dat niet zozeer. Wel heb ik moeten wennen aan de structuur van Moderamen, kleine kerkenraad en grote kerkenraad. Je moet onderwerpen 3x behandelen. Dan een besluit nemen in een grote kerkenraad met wel 35 leden. Dat kan moeizaam zijn. Deze structuur is vanuit de fusie zo ontstaan. De gemeente adviseur heeft een nieuwe structuur geadviseerd om adequater te kunnen handelen. Dat zou ik wel graag uitproberen. Misschien wat minder drastisch dan hij heeft geadviseerd, maar het experiment aangaan zou ik graag willen. En wat er verder ter sprake kwam Ik moet er op letten dat ik niet te vaak Diemen als voorbeeld aanhaal. Ik heb daar natuurlijk lange tijd meegelopen en veel ervaring opgedaan. 12 Onderweg

13 Hebron 30 jaar 10 uur Hebron dames, staat er in onze agenda bij dinsdag 8 maart. Ik kijk vanuit het raam naar de kerktoren en ik zie dat het 5 voor tien is. Opletten, denk ik, want als ik geen reistijd reken, is het risico dat ik te laat kom, groot. De dakpannen van ons nieuwe gemeentecentrum glimmen en ik wacht met spanning op het moment dat, de glas in loodramen worden geplaatst. Het is lekker druk op de markt en tussen de Wereldwinkel en het Kruitvat zie ik de Evangelische Boekhandel Hebron. Mijn collega Nel, van de diaconie, heeft mij gevraagd een stukje te schrijven voor het kerkblad omdat Hebron 30 jaar bestaat. Ik besef dat ik er niet vaak kom en alleen nog weet, dat het pand bezit werd van de diaconie, in de periode dat mijn vader typelinten stuksloeg op een oude typemachine. Als ik net op tijd het winkelpand binnen loop word ik gastvrij ontvangen door de dames van Hebron. Mevrouw Verhoef is speciaal uitgenodigd om te vertellen over het ontstaan van Hebron. Zij vertelt over Maria van Schaik, geboren in Weesp en de eigenaresse van een kroeg op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Deze vrouw deed een schenking aan de diaconie. Het geld werd gebruikt voor de aankoop van dit pand, maar het moest een winkelpand blijven. Zodoende kwam het idee om in het winkelgedeelte een evangelische boekhandel op te starten. Dat moet in 1979 zijn geweest. Eigenlijk wilde men het aan het Jeugdgebouw (het oude waagpleingebouw) koppelen. De tekeningen waren al helemaal klaar. Maar dat werd afgekeurd. Een groep jongeren van de Youth for Christ zijn toen ingeschakeld om deze winkel op te zetten. En zo werd er gewerkt aan een ontmoetingscentrum met winkel waar oa. gelegenheid zou zijn voor een kopje koffie, een praatje en een mogelijkheid om christelijke lectuur te kopen. We zijn niet aangesloten bij de Kamer van Koophandel, daarom werden we boekentafel genoemd. Dat was nog weleens verwarrend en onduidelijk. We moesten onder een bepaalde omzet blijven en er werd een huurbedrag voor de winkel afgesproken dat we betaalden aan de diaconie. De inkopen werden gedaan bij uitgeverij de Echo in Amersfoort. Vanaf 1981 gingen we naar de Bron, de Evangelische Boekhandel in Bussum. Voor het bedrag wat werd verkocht mocht er weer worden ingekocht. En zo zorgden we altijd dat we netjes in balans bleven. Er is een zeer trouwe groep vrijwilligsters. Die bestaat vooral uit dames die in de winkel staan maar er zijn ook partners die actief zijn, vooral bij de uitvoering van technische klusjes. De vergaderingen worden goed bezocht en naast het verkopen zijn we ook sociaal bezig. De winkel wordt gezien als open en gastvrij, dit doen we d.m.v. een kopje koffie. Mensen kunnen hier hun verhaal kwijt. Dat geeft je voldoening als je hier werkt. We zijn gewend om in koppels te werken, maar we hebben ook wel alleen in de winkel gezeten. We hebben een vaste groep klanten, vanuit onze kerk, uit Nigtevecht en in de zomer bootjesmensen. Er komen hier ook mensen die nooit naar de kerk gaan, maar b.v. een doop binnen de familie meemaken. Ik heb meegemaakt dat een vrouw nooit in de kerk kwam en haar kinderen op hun 18 e een Bijbel wilde geven. Dat is toch prachtig? Aan de linkerkant van de winkel staan de kinderboeken en rechts de dagboeken en bijbels. De toonbank heeft uit praktische overwegingen op verschillende plekken gestaan. Als ik een boekbeschrijving maak voor het kerkblad, kies ik uit de boeken die in het midden op tafel liggen, want daar liggen de nieuwste boeken, vertelt Gerda. Internet is nu een grote concurrent. Kaarten worden altijd goed verkocht, vooral de speciale kaarten met tekst en ansichtkaarten van Weesp. De kaarten molens gaan straks niet mee naar het Waagplein. Ja, het is wel wennen om naar het Waagplein te gaan. Weten ze ons straks wel te vinden? We krijgen drie planken in het nieuwe gemeentecentrum. De functie van de boekwinkel voelt wel erg uitgekleed. Het gaat ons aan het hart en het is niet makkelijk. We zijn gevraagd om gastvrouw in het nieuwe gemeentecentrum te zijn. We zijn een trouwe groep en ook al weten we nog niet goed hoe het zal gaan lopen, toch wij willen een steentje bijdragen aan een open en gastvrije gemeente. Eigenlijk zou het nieuwe gemeentecentrum Hebron genoemd moeten worden. Grapje hoor! Onze taak zal meer bestaan uit het opvangen van mensen die binnenlopen, een luisterend oor, minder verkoop, maar dan hebben we nog wel behoefte aan instructie. Tijdens de boekenmarkt op 20 maart, gaan we met onze restanten staan en eind april proberen we hier alles weg te hebben. Om Hebron Nieuwstraat af te sluiten en een nieuwe fase in te gaan, organiseren we 23 april voor alle vrijwilligers die nu actief zijn, het feest Hebron 30 jaar! Dames, bedankt voor jullie gastvrijheid, een heel gezellig feest toegewenst en in het nieuwe gemeentecentrum kom ik nog eens een kop koffie drinken! Marieke da Costa Jeugddiaken Onderweg 13

14 Tien jaar Onderweg een terugblik op het jaar In 2010 bestaat het kerkblad Onderweg 10 jaar. Dit is voor de redactie een reden om terug te kijken naar de recente geschiedenis van onze gemeente. Alida Groeneveld dook in het archief, las de oude nummers van Onderweg door en doet aan de hand van gebeurtenissen en anekdotes verslag. Iedere keer staat één jaar centraal: dit keer het jaar In het voorjaar van 2004 zal het besluit over de kerkgebouwen in Weesp genomen worden. Dit is de laatste beslissing die nog genomen moet worden op weg naar de federatieovereenkomst. Op 12 december 2003 besloten de drie synodes van de Samen op Wegkerken te fuseren tot één Protestantse Kerk in Nederland. Hiermee is het ook voor plaatselijke gemeenten mogelijk om tot een fusie over te gaan. In de eerste Onderweg van 2004 wordt de vraag: wilt u federatie of fusie? door Jan Roest, secretaris van de samenwerkingscommissie direct naar voren gebracht. De ongelijktijdigheid tussen landelijk en plaatselijk: de landelijke fusie tot de Protestantse Kerk betekent niet automatisch ter plaatse ook een fusie. De hervormde gemeente Weesp en Driemond, de evangelisch lutherse gemeente Weesp en de Gereformeerde Kerk te Weesp behoren nu tot de Protestantse Kerk. Het is een plaatselijk besluit om dat ook formeel een Protestantse Gemeente te laten zijn. Jan Roest is onvermoeibaar om dit allemaal uit te leggen en ook duidelijk te maken dat er achter de schermen heel wat werk verzet wordt richting federatie. Het werd het najaar dat er over de gebouwen in de drie afzonderlijke gemeenten beraden zijn gehouden. Op 31 oktober 2004 is via een kanselboodschap het volgende mee gedeeld. Het advies van de werkgroep gebouwen is opgevolgd. Dit betekent dat er gekozen is voor één plaats van waaruit onze protestantse gemeenten een aansprekende en uitnodigende kerk wil zijn: een opnieuw ingericht Grote of Laurenskerk en een nieuw kerkelijk zalencentrum. De kerkenraad begrijpt dat dit besluit voor een aantal mensen pijnlijk is en is dankbaar voor de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen. Ds. Robert de Vos kondigt in januari aan dat hij zijn werkzaamheden voor de ELG Weesp zal beëindigen. Hij gaat zich meer concentreren op het werk als geestelijk verzorger, onder meer in Verpleeghuis Hogeweij. Op 17 april 2004 neemt hij afscheid in een vesperdienst. Ds. Stefan Dijkhuizen is 100 dagen predikant, reden voor een interview. De slotzin geeft mooi aan hoe hij zijn predikantschap ziet: het werken in de studeerkamer is natuurlijk heel aardig, maar je moet het altijd relativeren door de geluiden die van de markt komen. Kortom, de inspiratie komt van alle kanten! Na 42 jaar valt het doek voor het Luthers Kerkkoor. Het werd steeds moeilijker om zangers en zangeressen te vinden ter ondersteuning. Veel liefde, trouw en inzet is in al die jaren betoond. Een speciaal woord van dank aan Ad Koomans die het koor sinds 1992 leidde. Een ander koor vierde juist dit verslagjaar een jubileum. Het 60 jarige bestaan van het Nederlands Hervormd Kerkkoor (tegenwoordig het Laurenskoor) is de directe aanleiding voor een nieuwe rubriek onder de loep. Een activiteit die een relatie heeft met de kerk staat in het zonnetje. Het koor is op 22 juni 1944 op initiatief van de kerkenraad opgericht met direct 89 leden (in 2004: 44). De contributie was ƒ 0,25 per week en voor een 2e gezinslid ƒ 0,10. In 2004 is het lidmaatschap 8,50 per maand en een 2e gezinslid half geld). Naast zingen was gezelligheid belangrijk: in de zomer op de fiets naar een speeltuin in Zeist en een jaarfeest in de herfst. In 1954 werd het koor onafhankelijk van de kerkenraad. Nog steeds wordt er gezongen in de eredienst en verzorgt het koor de Volkskerstzang en dat allemaal sinds 1967 onder leiding van Frits Heil. In 2004 verschijnt de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV); in 1989 is men begonnen met het vertaalproject waaraan verschillende kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen hebben meegewerkt. Onderweg sprak met Haaije Feenstra, destijds directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap, nu directeur van het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Hij sprak destijds de hoop uit dat de bijbel in de samenleving en in het publieke debat weer een grotere rol gaat spelen. Aan ons te bedenken of zijn wens realiteit is geworden. De NBV is ter beproeving vrijgegeven, zoals dat in kerkelijk jargon heet; in de synodevergadering van 2010 zal hierover verder besloten worden is ook het jaar van een landelijke kerkendag in de Jaarbeurs in Utrecht, waar ook een delegatie vanuit Weesp naartoe afreist en een startdag in de vorm van een pelgrimage op diverse vervoersmiddelen naar plaatsen in de omgeving. Aan activiteiten ook dit jaar geen gebrek. Voor wie het nog niet wist: organiste Christine Kamp roemt in een interview het Bätzorgel in de Grote of Laurenskerk als het is een Rembrandt aan de muur!. Alida Groeneveld 14 Onderweg

15 Berichten Hebronnieuws Evangelische boekhandel Hebron Nieuwstraat 25 tel Openingstijden: dinsdag van uur woensdag t/m vrijdag uur zaterdag van uur In verband met de verhuizing naar het nieuwe gemeentecentrum hebben we nog steeds een grote uitverkoop met leuke aanbiedingen en schappelijke prijsjes. Loopt u eens binnen, er is vast wel iets voor u bij. Namens het bestuur en medewerkers van Hebron Boekenmarkt De opbrengst van de boekenmarkt van zaterdag jl. was bijna 2300,00, een mooi resultaat. Jammer van het slechte weer. Daardoor was het minder dan vorig jaar, maar 2009 was dan ook een topjaar. Alle gevers dank voor de boeken en alle vrijwilligers dank voor hun inzet. We gaan nu weer sparen voor de volgende markt eind augustus. U bent weer van harte uitgenodigd om boeken en grammofoonplaten in te leveren en om te komen helpen. Gerard van den Bosch Bedankje voor het schoonmaken van de kerk Zoals u gezien zult hebben is de Grote of Laurens Kerk weer blinkend schoon van binnen. Dit is op woensdag 24 maart ook dit jaar door een grote groep gemeenteleden gerealiseerd. We moesten wel om het nieuwe glasinloodraam voor het Gemeente Centrum heen werken. De kerk was erg stoffig. We zijn aan het boenen en dweilen en stoffen geweest dat het een lust was. Resultaat: een schone kerk. Ook de nieuwe stoelen zijn weer schoon. Geweldig! We zijn er met elkaar hard tegenaan gegaan. De saamhorigheid was weer groot. Iets om dankbaar voor te zijn. De heer C. van Alphen, heeft ons de schoonmaakspullen ter beschikking gesteld. Ook hiervoor onze dank. We zijn altijd weer onder de indruk wat er toch zo spontaan tot stand kan komen. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp. Wijnand van Bodegraven Protestantse Vrouwen op Weg Onze avond van 1 maart j.l. verliep geheel anders dan we hadden verwacht. Dit kwam omdat onze spreekster over de lay lay parels niet te bereiken was en ook niet kwam. Maar gelukkig kon Willy Nagel ons helpen. Zij vertelde ons over hun reis door Ghana en liet ons er van alles over zien en we hadden een heel fijne en boeiende avond. Onze avond van 12 april 2010 wordt verzorgd door Josine Sas zij zal ons over haar ervaringen in Taizè vertellen. Deze avond is niet zoals eerder vermeld in de Grote Kerk maar weer in de "Rabobankzaal" Irenelaan 6. Iedereen van harte welkom om uur. Namens het bestuur, Tini van Bodegraven Een hartegroet uit Maurik! Toch gek, wanneer je na 16 jaar Weesp achter je laat en op een heel andere plek opnieuw gaat beginnen. Het huis is inmiddels aardig op orde en we richten onze energie op het thuisraken op school en binnen deze gemeenschap. En gelukkig; ook in Maurik wonen aardige mensen... Ons nieuwe plekje is fantastisch; we zien hazen, ganzen, ijsvogel en bonte specht voorbij komen en de kinderen zijn lekker veel buiten. We zien uit naar het voorjaar, wanneer we hier omringt zullen zijn door roze en witte bloesem. Iedereen, die daar op wat voor manier dan ook aan heeft bijgedragen, bedankt voor de fijne jaren die wij in Weesp mochten doorbrengen! We wensen jullie alle goeds op het persoonlijk vlak en vooral ook als gemeenschap. een hartegroet van Wim, Berna, Mirthe, Roos en Tesse Garststraat AC Maurik Voedselbank Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen en uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein. Wim Koole Coördinator Voedselbank Weesp Tel: Onderweg 15

16 Informatief Nieuwsbrief van Pieter en Kathleen De afgelopen twee maanden in Oeganda waren super. De kern van onze werkzaamheden was het ondersteunen van de huidige organisatie met het volledig afbouwen van het programma in de veld locaties Patongo en het halveren van het ondersteunende kantoor in Kampala. Een natuurramp en/of menselijk geweld laat een ravage achter. Een misère! Maar na lang en geduldig werk ben je stapje voor stapje iets verder gekomen en is het mogelijk om een programma af te bouwen. Dit was mogelijk voor ons in Indonesie, Atjeh en ook in het noorden van Oeganda. Onze organisatie kan afbouwen in Oeganda omdat de LRA (Lord Resistance Army) die vreselijke problemen veroorzaakte, nagenoeg in Oeganda van het toneel is verdwenen. De vele vluchtelingen door het optreden van het LRA veroorzaakt, zijn teruggekeerd naar hun dorpen of hebben andere woonplaatsen gevonden. De noodhulp situatie waarin met name het noorden van het land zich jaren bevond is niet meer van toepassing. Natuurlijk zijn er nog gebieden die ontwikkeld kunnen worden en daarom worden de werkzaamheden in het noorden van Oeganda overgedragen aan een ontwikkelingsorganisatie (Onze organisatie is actief in noodhulp en rehabilitatie maar niet in ontwikkelingswerk). Zimbabwe Nu we deze nieuwsbrief schrijven zijn we begonnen met onze nieuwe banen in Zimbabwe. Zimbabwe het land met Victoria Falls, één van s werelds natuurlijke wonderen. Zimbabwe staat voor een breed scala van moeilijkheden en problemen. Actuele problemen met een complexe en onzekere politieke situatie, in combinatie met de snelle economische achteruitgang, hyper inflatie, een massale en ongecontroleerde cholera uitbraak en momenteel een voedsel tekort in het zuiden. De cholerauitbraken die vanaf 1972 in cycli van 10 jaar gebruikelijk werden, vinden sinds 1998 jaarlijks plaats, in plattelands en stedelijke gebieden. De verdeling van water, riolering en sanitaire infrastructuur is aangewezen als de belangrijkste oorzaak van de recente uitbraken. De ergste epidemie begon eind augustus 2008 tot in juli Deze uitbraak trof bijna het hele land. Naar aanleiding van deze cholera epidemie zijn verscheidene NGO s (non govermentele organisaties) actief binnen Zimbabwe om het risico van een nieuwe epidemie te verkomen. Na een inschatting en in samenwerking met lokale overheden, en andere NGO s heeft onze organisatie bepaald op welk risico in welke gebieden ingesprongen kan worden. Op basis van deze inschattingen hebben we een project voorstel liggen bij een donor voor een waterzuivering in Marondera. Wanneer de donor akkoord gaat met het voorstel, dan gaat Pieter in Marondera aan de slag als Project manager voor het rehabiliteren van een waterzuivering. Dit omdat technische problemen daaraan zorgen voor een lage kwantiteit en kwaliteit van water. Het project is in opbouwende fase en onze organisatie hoopt hier op de lange termijn te werken. Het werk van Pieter zou zo een baan via Cofely, zijn voormalige werkgever in Nederland, kunnen zijn. De waterzuivering is in slechte staat. Onze organisatie heeft het project aangenomen om deze te rehabiliteren en laat een contractor en engineersbureau in onderaanneming het daadwerkelijke werk uitvoeren (uit en inbouwen en reviseren van pompen, elektromotoren, kleppen. Kathleen gaat aan de slag als Human Resource manager en heeft de mooie uitdaging om de hele personeelszaken afdeling voor onze organisatie in Zimbabwe op te bouwen. Een leuke en eveneens pittige klus. Contracten opstellen conform de wetgeving in Zimbabwe, personeel werven etc. Onze standplaats is Harare. Wij hebben een contract voor een jaar getekend (tot maart 2011) en zijn inmiddels begonnen op 7 maart. Omdat het project in de beginfase zit en er gelobbyd wordt voor nieuwe projecten en financiële donoren is het onduidelijk hoe lang het project duurt en hoe het gaat verlopen. 16 Onderweg

17 Voor de jeugd Tekenen voor Sosuakids In de kerk hebben we mevrouw Sylvia Berkley horen vertellen over het project van de kinderen uit Sosua. Deze week kreeg ik tekeningen die de kinderen uit Sosua voor de kerk in Weesp hebben gemaakt. Hun naam en leeftijd staat er bij. Er werd bij verteld dat ze erg blij zijn met de hulp die ze van ons krijgen. Daarom zou ZWO het erg leuk vinden als de kinderen uit Weesp ook iets gaan tekenen voor de kinderen uit Sosua. Misschien kun je, als je erg goed kunt tekenen, iets van Weesp tekenen. Een van de bruggen, het stadhuis, de kerk of de molens aan de Vecht. In Sosua weten ze helemaal niet hoe Weesp er uit ziet. Wij hebben op de dia s gezien hoe het er in Sosua uit ziet maar zij weten niets van Weesp. Alle kinderen mogen meedoen. Voor 1 mei willen we graag heel veel tekeningen van jullie. Mevrouw Berkley vertrekt begin mei weer naar Sosua en zij wil de tekeningen van jullie voor ons meenemen. Een paar van de tekeningen zal ik op het bord in de kerk prikken zodat jullie ze ook kunnen zien. Je kunt de tekeningen inleveren bij een van de mensen van ZWO. Jan Overduin Ineke Sliggers Marianne Mak Dick Ligvoet Greet Dalmulder Jan Buurman Ab Groen Lente kleurplaat Onderweg 17

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Zondag 10 juli 10.00 uur ds R.A.H.M. Klein Kranenburg (Amersfoort) collecten: eigen diaconie; vorming & toerusting Zondag 17 juli 10.00

Nadere informatie

Caleidoscoop. Wij worden bewaakt. De ENE waakt over je gáan en je kómen, van nú en tót in éeuwigheid.

Caleidoscoop. Wij worden bewaakt. De ENE waakt over je gáan en je kómen, van nú en tót in éeuwigheid. Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 6 februari 2011 Foto: Een (relaxte) strandwacht bewaakt het strand om de zwemmers te behoeden voor de gevaren

Nadere informatie

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011 Gaandeweg Maart 2011 Pasen in zicht Exodus Kom in de kring Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds 1921

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof?

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 28 augustus tot 2 oktober 2015 No. 7 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Martin Buber,

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10 Kerkenwerk 11e jaargang nummer 179 Donderdag 24 april 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Oet d n Biebel in t Wenters dialect In het zonnetje gezet

Nadere informatie