HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KSD Bouw BV, statutair gevestigd te Kortgene, kantoorhoudende aan de Westelijke Achterweg 56 te (3241 EH) Middelharnis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer: ( KSD ). Faillissementsnummer : C/10/14/449 F Datum uitspraak : 16 mei 2014 Curator : Mr. J.M. de Koning R-C : Mr. V.M. de Winkel Activiteiten onderneming : KSD exploiteerde blijkens het handelsregister een bouwmarkt en andere winkels in bouwmaterialen, algemeen assortiment, alsook een kleinhandel in kunststof kozijnen, prefab dakkapellen en serres. In de praktijk handelde failliet volgens opgave van de bestuurder enkel als de hiervoor omschreven kleinhandel. Omzetgegevens : In 2013 volgens administratie van KSD: ,26. Personeel gemiddeld aantal : Verslagperiode : 7 juni 2014 t/m 5 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 21 uren en 5 minuten Bestede uren Totaal : 25 uren en 50 minuten 1/9

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Volgens opgave in het handelsregister heeft ten tijde van de faillietverklaring van KSD, de heer H.G. van der Vliet, geboren op 27 oktober 1959, als enig aandeelhouder en bestuurder te gelden van KSD. 1.2 Winst en verlies In 2013 heeft KSD blijkens de administratie een verlies geboekt van , Balanstotaal Blijkens de administratie bedroeg het balanstotaal per ultimo , Lopende procedures Voor zover bekend waren er geen ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen Failliet beschikte over de gebruikelijke (aansprakelijkheids)verzekeringen. De curator draagt zorg voor beëindiging hiervan. 2 e verslag: Een rechtsbijstandsverzekering bij ARAG Rechtsbijstand is beëindigd. Van overige verzekeringen is vooralsnog niet gebleken. 1.6 Huur Failliet huurde een ruimte gelegen aan de Deltageul 1, 3251 NG Stellendam. De curator draagt zorg voor beëindiging van de huurovereenkomst. 2 e verslag: De huurovereenkomst is beëindigd. De feitelijk bestuurder van failliet, tevens bestuurder van H.G. van der Vliet Holding B.V. als verhuurder, heeft aangegeven zelf voor ontruiming van het gehuurde te zorgen. 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder van KSD heeft het navolgende verklaard omtrent de oorzaken van het faillissement van beide vennootschappen. KSD heeft veel last gehad van dalende omzet in 2012 en 2013, met verlieslatende exploitatie tot gevolg. Verder heeft KSD een procedure gevoerd tegen een leverancier, omtrent de hoogte van diens vordering. Omtrent deze procedure is op 23 april 2014 vonnis gewezen tegen KSD, waarbij aan de crediteur een bedrag is toegewezen van ,68 in hoofdsom. Volgens de bestuurder van failliet is dit vonnis te wijten aan leugenachtige verklaringen aan de zijde van de wederpartij en gebrek aan (tegen)bewijsmogelijkheden, althans zijn 2/9

3 de door failliet aangedragen bewijsmiddelen ten onrechte door de rechtbank niet danwel onvoldoende in acht genomen. Failliet zag door het gewezen vonnis echter geen mogelijkheden meer om hoger beroep in te stellen en was zij genoodzaakt haar eigen faillissement aan te vragen, dat is uitgesproken op 16 mei Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring 2.2 Aantal in jaar voor faillietverklaring 2.3 Datum ontslagaanzegging Nvt. 2.4 Werkzaamheden 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden 3/9

4 Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Failliet had geen bedrijfsmiddelen in eigendom. Enkele jaren geleden heeft failliet haar gereedschappen verkocht en overgedragen aan een onderaannemer, die voortaan de montagewerkzaamheden in opdracht van failliet heeft uitgevoerd. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden Voorraden/onder handen werk 3.11 Beschrijving Failliet heeft een beperkte voorraad dakkapellen in eigendom volgens opgave van de bestuurder. De curator onderzoekt de verkoopmogelijkheden. 2 e verslag: De Curator heeft moeten constateren dat de dakkapellen niet voor verkoop vatbaar zijn. Deze beperkte voorraad is dan ook van geen waarde voor het faillissement. De dakkapellen zullen worden afgevoerd door de bestuurder van failliet Verkoopopbrengst 2 e verslag: 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Andere activa 3.15 Beschrijving Onderwerp van onderzoek. 4/9

5 2 e verslag: Van andere activa is tot heden niet gebleken Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren KSD heeft volgens opgave van de bestuurder geen handelsdebiteuren. KSD heeft een rekening-courant vordering op de bestuurder, ad (omstreeks) ,00. De bestuurder heeft aan de curator toegezegd om uiterlijk eind juni 2014 een concreet betalingsvoorstel te doen voor betaling van deze rekening-courant vordering, onderbouwd met bewijsstukken omtrent de financiële positie van de bestuurder indien en voor zover de bestuurder een voorstel zou willen doen tegen finale kwijting. De curator is in afwachting van dit voorstel. 2 e verslag: De curator heeft een voorstel ontvangen van de bestuurder van failliet en is hierover nog in overleg met de (pretense) pandhouder ING Bank N.V., mede in verband met het feit dat de curator het laten oplopen van een dergelijke rekening-courant vordering ook beschouwt als onrechtmatig cq in strijd met artikel 2:9 BW. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage In onderzoek is of de vordering op de bestuurder is verpand. 2 e verslag: Terzake stelt de curator zich op het standpunt dat naast de rekening-courant vordering op de bestuurder, de curator ook een niet-verpande vordering heeft op de bestuurder namens de gezamenlijke crediteuren wegens het laten oplopen van deze rekening-courant verhouding. Zo mogelijk wordt dit in een regeling met de bestuurder betrokken, in overleg met de (pretense) pandhouder. 4.4 Werkzaamheden Incasseren rekening-courant vordering op de bestuurder. 5/9

6 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van , Leasecontracten Nvt. 5.3 Beschrijving zekerheden ING beroept zich op een pandrecht op de bedrijfsactiva, waaronder de algehele bedrijfsuitrusting (inventaris), vorderingen en voorraden. Het pretense pandrecht wordt onderzocht. 5.4 Separatistenpositie 2 e verslag: Zie Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Nvt. 5.7 Reclamerechten Onbekend. 5.8 Retentierechten Onbekend. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden 6/9

7 Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft administratieve bescheiden ontvangen van de bestuurder. De administratie is nog onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: De administratie is nog onderwerp van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen In orde. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Onderwerp van onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Bovenstaande onderzoeken. 7/9

8 8. Garantstellingsregeling 8.1 Garantstelling Nog niet aan de orde. 8.2 Bedrag Nog niet aan de orde. 8.3 Verstrekt Nog niet aan de orde. 8.4 Werkzaamheden Nog niet aan de orde. 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen P.M. salaris en kosten curator, alsook huur over de faillissementsperiode terzake het adres Deltageul 1, 3251 NG Stellendam. 9.2 Pref. vordering fiscus 2 e verslag: 5.200, Preferente vordering UWV 9.4 Andere preferente crediteuren Niet bekend. 9.5 Aantal concurrente crediteuren 1 e verslag: 1 2 e verslag: Bedrag concurrente crediteuren 1 e verslag: ,83. 2 e verslag: , Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 8/9

9 9.8 Werkzaamheden Crediteuren in de gelegenheid stellen een vordering in te dienen in het faillissement. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak Zoals hierboven omschreven Indiening volgend verslag Uiterlijk op 6 december Boedelsaldo Nihil Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met de eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht één en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Hellevoetsluis, 9 september 2014 mr. J.M. de Koning curator 9/9

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 oktober 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens onderneming : De besloten vennootschap

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 26 april 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie