HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 oktober 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scandifresh BV, statutair gevestigd te Emmen, kantoorhoudende aan de Polderlaan 1 B 01 te (3074 MA) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer: Faillissementsnummer : F 12 / 658 Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : Mr. J.M. de Koning R-C : Mr. W.J. Roos van Toor Activiteiten onderneming : Blijkens het handelsregister: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). De exploitatie van een nationaal- en internationaal transportbedrijf alsmede de expedite nationaal en internationaal. Omzetgegevens : Onbekend, volgens opgave oud bestuurder: circa 1,2 miljoen euro per jaar. Personeel gemiddeld aantal : 1 Verslagperiode : 18 september 2012 t/m 10 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : 27 uren en 35 minuten Bestede uren Totaal : 27 uren en 35 minuten 1/8

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Volgens opgave in het handelsregister heeft ten tijde van faillietverklaring als enig bestuurder de Stichting Aandelenbeheer Moerdijk te Rotterdam te gelden. Als bestuurder van deze Stichting heeft de heer Richard Marinus de Klerk te gelden. Van een derde heeft de curator vernomen dat deze heer De Klerk bekend staat als een katvanger en inmiddels is gedetineerd. De Stichting Aandelenbeheer Moerdijk heeft sedert 28 augustus 2012 als bestuurder te gelden. De heer Stanny Frans Albert Verschueren uit Hoogstraten te België had in de periode van 26 juni 2012 tot en met 28 augustus 2012 als enig aandeelhouder en bestuurder te gelden. Overigens was de heer Verschueren ten tijde van beide notariële akten in staat van faillissement. De curator is inmiddels in overleg met de Belgische curator van de heer Verschueren. Voorts tracht de curator met de heer Verschueren in contact te komen. Op 26 juni 2012 kocht de heer Verschueren, voornoemd, de aandelen in de failliet van de heer Nicolaas van den Ende en trad hij ook in diens plaats als bestuurder. De heer Van den Ende is - voorzover de curator thans bekend - de oorspronkelijke ondernemer die ook als laatste de onderneming daadwerkelijk heeft geëxploiteerd. De heer Van den Ende verklaarde tegenover de curator dat hij via ene heer genaamd Toon (achternaam is bij de heer Van den Ende nooit bekend geweest) in een café te Scheveningen in contact is gekomen met de heer Verschueren. Hij zou voor de verkoop en levering van de aandelen 6.000,00 ontvangen. Hiervoor heeft hij in de notariële akte kwijting gegeven. Hij heeft echter maar 1.000,00 ontvangen. Opvallend is dat zowel de notariële akte op 26 juni 2012 als die van 28 augustus 2012 bij dezelfde notaris is gepasseerd. Tot op heden geeft de notaris geen gehoor aan de verzoeken om informatie van de curator. 1.2 Winst en verlies De curator beschikt nog niet over de administratie. 1.3 Balanstotaal De curator beschikt nog niet over de administratie. 1.4 Lopende procedures De curator beschikt nog niet over de administratie. 1.5 Verzekeringen De curator beschikt nog niet over de administratie. 2/8

3 1.6 Huur Een persoon heeft zich gemeld als verhuurder van het vestigingsadres van de failliet te Rotterdam. Ofschoon de curator toestemming/machtiging heeft van de rechtercommissaris om de huurovereenkomst te beëindigen, reageert de vermeende verhuurder niet op het verzoek van de curator om een kopie van de huurovereenkomst op te sturen. 1.7 Oorzaak faillissement In de visie van de curator heeft de inschakeling van de katvanger(s?) uiteindelijk geleid tot het faillissement. De heer Van den Ende heeft verklaard dat de activiteiten reeds eind 2011 afnamen vanwege externe factoren. Zo ontwikkelde de koers tussen de Noorse Kroon en de Euro zich negatief en begonnen de te organiseren retourvrachten af te nemen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring 2.2 Aantal in jaar voor faillietverklaring 2.3 Datum ontslagaanzegging Voor de zekerheid heeft de curator de heer Van den Ende - voor zover vereist - ontslagen en wel op 21 september Werkzaamheden 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Volgens opgave kadaster: geen. 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3/8

4 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Volgens opgave van de heer Van den Ende had de failliet op enig moment nog een (koel)trailer in eigendom, aanschafwaarde in 2008 circa ,00. Begin 2012 zou deze trailer zijn verkocht aan B.V. Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven, laatstgenoemde zou ook een vordering op de failliet hebben (gehad?). 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden Nader onderzoek verkoop koeltrailer. Voorraden/onder handen werk 3.11 Beschrijving Niets aangetroffen Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Andere activa 3.15 Beschrijving Niets aangetroffen Verkoopopbrengst 4/8

5 3.17 Werkzaamheden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Niet bekend. De heer Van den Ende gaf - desgevraagd - aan dat hij niet precies weet hoe groot de debiteurenportefeuille was ten tijde van de aandelenoverdracht op 26 juni Gelet op de door de heer Van den Ende aangegeven omzet ad 1,2 miljoen euro op jaarbasis en een gemiddelde betalingstermijn van twee maanden zou een debiteurensaldo ad circa ,00 aannemelijk zijn. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Nader onderzoek naar debiteurenportefeuille zodra administratie in handen van de curator is gekomen. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.824, Leasecontracten Onbekend, wellicht was de eerder genoemde koeltrailer op basis van een financial leaseovereenkomst aangeschaft. Dit is echter nog niet bekend. 5.3 Beschrijving zekerheden Lijkt niet aan de orde. 5.4 Separatistenpositie Lijkt niet aan de orde. 5.5 Boedelbijdragen Lijkt niet aan de orde. 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5/8

6 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie /zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Geen 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek nu de curator geen administratie heeft aangetroffen. De heer Van den Ende heeft aangegeven zich te zullen inspannen om in ieder geval de administratie op te vragen bij de voormalige accountant. Die administratie zou zijn bijgewerkt tot en met 26 juni Depot jaarrekeningen In orde. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 6/8

7 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Bovenstaande onderzoeken. 8. Garantstellingsregeling 8.1 Garantstelling Nog niet aan de orde. 8.2 Bedrag Nog niet aan de orde. 8.3 Verstrekt Nog niet aan de orde. 8.4 Werkzaamheden Nog niet aan de orde. 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen P.M. salaris en kosten curator. 9.2 Pref. vordering fiscus P.M. 9.3 Preferente vordering UWV P.M. 9.4 Andere preferente crediteuren P.M. 9.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren ,55 7/8

8 9.7 Verwachte wijze van afwikkeling 9.8 Werkzaamheden Nader onderzoek / inventarisatie. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak Zoals hierboven omschreven Indiening volgend verslag Over circa 6 maanden Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met de eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht één en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Hellevoetsluis, 10 oktober 2012 mr. J.M. de Koning curator 8/8

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8 oktober 2010 Gegevens onderneming : Uitzendbureau

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie