GRATIS. In tegenstelling tot de bovenvermelde. Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRATIS. In tegenstelling tot de bovenvermelde. Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling."

Transcriptie

1 het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Gebruik SelectaDNApakket niet altijd gratis Ongeveer 1800 bewoners in de Haagse Beemden zullen in het kader van buurtpreventieprojecten een set SelectaDNA ontvangen. Volgens de gemeente Breda zijn de aangeboden sets gratis. Dat blijkt wat genuanceerder te liggen. Pagina 3 Buurtcoaches winnen terrein Wendy Ozturk, Tonny van Dooren, Appie Hajhouj en Mourad Elfdil werken sinds september 2009 als buurtcoaches in de wijk. Met ieder hun eigen specialiteit proberen zij samen met de bewoners een gezellige, leefbare wijk te maken. Pagina 3 Jaarvergadering BEKOM Op 14 april hield het BEKOM haar jaarvergadering. Deze stond grotendeels in het teken van een presentatie over de vierde Bergboezem en een over het AED-alertproject. Pagina 5 Grote inzet bij een groot evenement Ronald Bloemen houdt zich sinds vier jaar bezig met het uitzetten van een veilig en gezellig parcours voor de Haagse Beemden Loop en het werven van vrijwilligers. Pagina 6 Integratie en participatie speerpunt IWMO Het Wijkimpulsplan wil dat door een intensieve samenwerking tussen autochtone en allochtone organisaties jongere en oudere allochtone bewoners worden betrokken bij projecten voor integratie en participatie in de samenleving. Pagina 6 Nieuwe, unieke verkeersborden bij De Werft Het verkeersproject van basisschool De Werft is een groot succes gebleken. Niet alleen zijn er veiligheidsmaatregelen gerealiseerd rondom de school. Er zijn ook nieuwe verkeersborden geplaatst. Pagina 11 GRATIS 27e jaargang 22 april 2010 nr 8 Formulierenbrigade staat klaar om u te helpen Formulierenbrigade is een onderdeel van Werk aan de wijk dat sinds 2009 actief is in vier wijken in Breda. Ze zijn begonnen in de Hoge Vucht, daarna volgden Doornbos/Linie, Kesteren/ Muizenberg en als laatste Heuvel/Tuinzicht. Met een bedrag van ,- euro vanuit het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO) heeft het bestuur twee jaar de tijd om de functionaliteit van de laatste twee kantoren te bewijzen. Volgens interim directeur Richard Hoetmer maken de wijkbewoners al veelvuldig gebruik van hun diensten. Nelleke van der Zee Werk aan de wijk, een gebouw dat door zijn felle kleur oranje aan de Alexberg wel opvalt. In dit gebouw kunnen de bewoners terecht voor het aanvragen van hulp bij diverse diensten zoals, schilderwerkzaamheden, klussendienst, schoonmaakdienst, verhuizingen en tuinwerkzaamheden. Wijkbewoners kunnen een dienst inhuren voor een bedrag van 10,- euro per uur ( Bredapas 6,- euro per uur). Het bestuur is samengesteld uit diverse participanten onder andere Singeveste AlleeWonen, Laurentius, WonenBreburg, OBN wijkraad, Stichting Elisabeth en de Gemeente Breda. Laagdrempelig Wij willen onze diensten laagdrempelig houden, vertelt Richard Hoetmer. Wij werken veelal voor mensen met een laag inkomen. De diensten worden verricht door langdurige werkelozen, die op deze manier werkervaring op kunnen doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wij hebben een tijdlang wat financiële instabiliteit gehad, maar kijken nu positief vooruit. In de winterperiode verrichten onze werknemers veelal hand- en spandiensten voor wooncoöperaties, zoals het schilderen van souterrains. Vanaf het voorjaar komen er weer aanvragen vanuit de wijkbewoners binnen en gaan wij bij het UWV werkbedrijf mensen werven om de klussen te kunnen klaren. Corry van der Linden is blij met de hulp van Carla. Gratis In tegenstelling tot de bovenvermelde diensten zijn de werkzaamheden van de Formulierenbrigade geheel gratis. Op de Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling. Dagelijks kunnen de aanvragen ingediend worden op het kantoor. Carla kan hulp bieden bij gemeentelijke regelingen, het aanvragen van uitkeringen voor levensonderhoud, bij het invullen van formulieren voor de Informatie Beheer Groep en bij belastingzaken, zoals het aanvragen van zorgtoeslagen en dergelijke. Wij voorzien wel degelijk in een behoefte. Ik heb soms dagen erbij zitten dat ik tien mensen help. Mijn werkzaamheden zijn divers. Van het aanvragen van een scootmobiel tot het invullen van een formulier voor schuldsanering. Wanneer men wilt, kom ik ook bij de mensen thuis. Vaak signaleer ik dan dat er nog behoefte is aan andere soort hulp en dat speel ik dan door naar de desbetreffende instantie. Aanvragen kunnen via de Inloop of telefonisch ingediend worden. Wij hebben geen wachtlijsten! Vaak vinden mensen het eng om naar een officiële instantie zoals het Maatschappelijk werk te gaan. Bij ons ligt die drempel niet zo hoog. Wij helpen waar wij kunnen of denken met de mensen mee om ze zo door te kunnen verwijzen naar de instantie die wel iets voor hen kan betekenen. Meer info: Werk aan de wijk. Tel: Nieuw leven op kinderboerderij `de Sik`. Foto: Ans Suurhoff Foto: Ans Suurhoff Foto: Ans Suurhoff

2 AD

3 het 3 Gebruik SelectaDNA-pakket niet altijd gratis Ongeveer 1800 bewoners in de Haagse Beemden zullen in het kader van buurtpreventie projecten een set SelectaDNA ontvangen. Volgens de gemeente Breda zijn de aangeboden sets gratis. De financiering komt uit het budget van het Wijkimpulsplan. Maar onder druk van een publicatie in deze krant onderkent de gemeente Breda dat zij is tekortgeschoten in de informatie naar de gebruikers. Het gebruik van SelectaDNA kan kosten met zich meebrengen. JOACHIM ELTE Op 20 maart werd aan bewoners van de Broekenbuurt en een deel van de Arenberglaan door de politie een gratis SelectaDNApakket uitgereikt. Nog vier buurten in de Haagse Beemden zullen volgen. Bij de lancering van het project verwees veiligheidsregisseur van de gemeente Frank Ewals naar de successen met het product in andere gemeenten en in Biesdonk. SelectaDNA zorgt ervoor dat goederen onzichtbaar en permanent gemarkeerd zijn met een unieke chemische DNAcode. Hierdoor zijn deze goederen voor de rest van hun levensduur te herkennen en te koppelen aan de rechtmatige eigenaar. De eigenaar heeft zijn code geregistreerd in een beveiligde database. Registratiekosten Frank Ewals zegt nu: Er is voor gekozen om de investering te bekostigen, daarna is het een verantwoordelijkheid voor de burger zelf om actief geregistreerd te blijven. In het pakket dat aan de gebruikers is overhandigd, staat dat de databasisregistratie drie jaar gratis is. Op ons verzoek heeft de leverancier, Rhine Group, inmiddels op haar site gezet dat de kosten voor registratie na deze drie jaar 7,50 incl. BTW per jaar zijn. Het was beter geweest als dit direct aan de gebruikers medegedeeld was. Excuses als dit niet is gebeurd, we zullen de bewoners van de Broekenbuurt hierover apart per brief informeren en zullen dit ook meenemen in de communicatie naar toekomstige gebruikers, die kosteloos een pakketje thuisbezorgd krijgen. Overigens is men niet verplicht om de jaarlijkse registratiekosten te betalen. Ewals zegt hierover: Als een persoon na drie jaar besluit niet te betalen, blijft de persoon geregistreerd. Men kan Veiligheidsregisseur Frank Ewals bij de start van het Buurtpreventieproject Elzenbroek. echter niet meer inloggen op de persoonlijke account. De betreffende persoon kan geen producten wijzigen of verhuizingen etc. doorgeven. Na diefstal zal de DNAanalyse echter nog steeds plaats vinden. De kosten ervan zullen in Foto: Joachim Elte dat geval bij de politie worden neergelegd. Simon Nap van de Rhine Group is verrast over de ophef rond de vervolgkosten. In het contact met de gemeente hebben we duidelijk gemaakt dat er na drie jaar vervolgkosten zullen zijn. De gemeente heeft er van afgezien om deze te dragen. Als bedrijf willen we volledig transparant over deze kosten zijn. We denken erover het beheer van de database onder te brengen in een aparte stichting. Buurtcoaches winnen terrein Wendy Ozturk, Tonny van Dooren, Appie Hajhouj en Mourad Elfdil werken sinds september 2009 als buurtcoaches in de wijk. Met ieder hun eigen specialiteit proberen zij samen met de bewoners een gezellige, leefbare wijk te maken. Op het kantoor aan de Vlierenbroek 26 kunt u terecht met vragen over bemiddeling, het oplossen van conflicten of het organiseren van activiteiten. Ze werken nauw samen met de sportcoaches Wes en Crea Zimmerman. Nelleke van der Zee Met een bedrag van euro vanuit het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO) werden de buurtcoaches, na een gedegen training, voorlopig voor twee jaar aangesteld om te zorgen voor een leefbare wijk. Het project vormt een onderdeel van het Wijkimpulsplan. Hun taken bestaan onder meer uit het coachen van bewoners om zelf de knelpunten op te lossen, de samenleving met elkaar te versterken en jong en oud met elkaar in contact te brengen. Zo is Wendy belast met het aanzetten van jongeren tot het organiseren van leuke activiteiten met ouderen zoals een bingo, met het bijhouden van de website en met het verzorgen van de administratie. Appie is samen met de sportcoaches actief in het organiseren van sportevenementen. Tonny ondersteunt het Joloproject (Jongeren lossen het op)) en richt zich samen met Wendy op de scholen. Zo wil ze voorlichting gaan geven op scholen over softdrugs. Mourad houdt zich bezig met de hangjongeren en onderhoudt de contacten met winkelcentra. Herkenbaar Ze rijden op oranje fietsen en hebben speciale kleding aan waardoor zij herkenbaar zijn. In die zeven maanden dat wij werkzaam zijn, hebben wij ons netwerk al behoorlijk uit kunnen breiden. Wij worden serieus genomen door belangrijke instanties die ons bij problemen of activiteiten om hulp vragen, vertelt Mourad. Mensen komen zelf met klachten naar ons toe en wij helpen waar wij kunnen of verwijzen hen door naar de juiste hulpverlener, vult Appie aan. Het is snel gegaan. Ik voel dat wij een gezicht hebben gekregen in de wijk, zegt Appie. Imro Burke begeleidt de coaches en verwacht dat deze mensen in de toekomst een belangrijke plaats in de wijk zullen innemen. Ook de sportcoaches verrichten veel werk. Zij organiseren activiteiten waar de jongeren vaak aan deelnemen. Bij Wes kunnen zij terecht voor materialen, zoals een bal of schoenen. Meer info: of op Vlierenbroek 26. De volgende editie van het verschijnt op secretariaat: Bertelsberg 83, 4822 SR, BREDA, 6 mei 2010 Buurtcoaches zorgen samen met de bewoners voor een leefbare wijk. Foto: Ans Suurhoff

4 AD

5 het 5 Wat groeit daar in de wijk Klein nieuw natuurgebiedje langs Heksenpad Hooikoorts April is alweer over de helft. Dat betekent dat de grassen gaan bloeien en het hooikoortsseizoen is begonnen. Dit jaar krijgen zo n 3 miljoen Nederlanders er last van; rode ogen, loopneuzen en onbedaarlijke niesbuien. Veroorzaakt door pollen, door grassen, planten en bomen verspreid stuifmeel. Een dure grap. Want hooikoorts is niet alleen een gezondheidskwestie, het is ook een economische factor geworden. Het kost de schatkist zo n 350 euro per patiënt per maand. Het zijn de kosten van ziekteverzuim en verlies van arbeidsproductiviteit. De toename van hooikoortspatiënten zou te wijten zijn aan onze westerse levensstijl. Ons voedsel, onze extreme hygiëne en stress hebben het afweersysteem veranderd. Dat geeft allergieën als hooikoorts vrij spel. De bloeitijd van grassen begint rond 1 april en eindigt in oktober. Regiofonds Nieuwe natuur Heksenpad Kort na de lange koude winter is de gemeente Breda aan de slag gegaan met het aanleggen van een nieuw klein natuurgebiedje langs het Heksenpad. Het betreft het stukje grond aan de overzijde van het water welke tegen het overloopveld van Boeimeer ligt. Via een rijroute langs het Hoog Zand en het Laag Zand werd een hoop vrijgekomen zand uit de moerasbak afgevoerd. Nico Koevoets Een kraan verwijderde over een lengte van honderd meter de houten geoliede palen. Die palen vervuilden het water en werden om die reden verwijderd. Daarna werden de oevers minder stijl gemaakt. Op het achterliggende weiland heeft men een soort moerasbak gemaakt waarin nu een klein laagje water staat. Aan de rand tegen het sportcomplex is een wal aangeplant met verschillende soorten struiken. Het gaat om planten als de meidoorn, de hazelaar en de Gelderse roos. In de loop van het voorjaar en de komende zomer gaan er vanzelf diverse soorten planten groeien in de hellende oever van het land naar het water. Vissen kunnen het opkomende riet gebruiken als paaiplaats terwijl kikkers en salamanders zich met plezier in het riet Foto: Nico Koevoets kunnen verschuilen. Het water is ondiep en dat is sowieso een prima leefomgeving voor de jonge salamandertjes en de kikkervisjes. De moerasbak zal op den duur interessant worden voor allerlei soorten vogels en amfibieën. De hekken van het Boeimeersportcomplex worden door de wal met struiken en de rietkragen wat aan het zicht onttrokken. Jaarvergadering BEKOM De stekker wordt uit het Bredase plan getrokken om in West Brabant een speciaal regiofonds in te voeren. Dat fonds is bedoeld als ondersteuning van de economie in tijden van crisis. Cees Meeuwis, wethouder economische zaken, zegt dat er geen geld meer voor is. De 5 ton die Breda in het fonds zou storten wil hij nu gebruiken voor het opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw. Hier zouden kleine innovatieve bedrijven gehuisvest kunnen worden. Ik vraag mij af waar dit idee vandaan komt. Een grote hoeveelheid kantoren in Breda staat leeg, dus wat is de winst? Beste Cees, misschien is het idee dit geld te steken in medische ondersteuning van onze hooikoortspatiënten. Pas dan doe je écht iets aan ondersteuning van de huidige economische crisis, in meerdere opzichten! Nieuw college Breda heeft officieel een nieuw college. Op woensdag 14 april zag ik in de krant de nieuwe wethouders, die de donderdag ervoor officieel benoemd waren. Ook gemeentesecretaris Nico van Mourik stond erbij. In de krant van 16 april werd melding gemaakt dat Nico per de 15de is opgestapt als gemeentesecretaris van Breda. De baas van de ongeveer 2000 ambtenaren zou doelwit zijn van een anonieme lastercampagne. Wat ik nou niet begrijp is dat iemand opstapt vanwege aantijgingen die niet waar zouden zijn. Erger nog, onwaarheden die gebracht worden door een anoniem persoon. Als je dan al opstapt, wat blijft er over van jouw eigen geloofwaardigheid? Nico! Hier sta je toch boven. Maak van deze stress geen nieuwe allergie, daar hebben we er al genoeg van. Misschien toch maar eens te rade gaan bij onze oosterse buren, die er kennelijk een andere levensstijl op na houden. Minder stress, met een relaxte levenshouding. Zouden we allemaal wat meer van kunnen gebruiken. Iets meer bouwen aan ons eigen afweersysteem, kunnen we niet alleen nieuwe allergieën beter de baas, maar mogelijk ook nieuwe lasterpraatjes. Die zullen er altijd wel zijn. Heb je er zelf gewoon minder laster van. Das pure winst. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de schatkist. Kan je namelijk gewoon blijven werken. En dat in tijden van economische crisis, dat is toch zeker ook wat waard?! Op 14 april hield het BEKOM haar jaarvergadering. Daar er geen opmerkingen waren over het jaarverslag 2009, werd er vrijwel direct al overgegaan naar de presentatie over de vierde Bergboezem en het AED-alertproject. Sinds de AED-apparaten er zijn is de overlevingskans toegenomen van 10% tot 75%. Ella Hoeke Het nut van de AED (Automatische Externe Defibrilatie) is al bewezen. Zo n 160 mensen in Breda per jaar, krijgen te maken met hartfalen. De Haagse Beemden is een van de grootste wijken en bevindt zich daarom in de 6-minuten zone. Dit is een gebied waarin de directe hulpverlening bij een hartstilstand is georganiseerd. Er is een oproepsysteem van opgeleide burgerhulpverleners en er zijn voldoende AED s voorhanden. Als er binnen 6 minuten gehandeld wordt, neemt de overlevingskans toe tot 75%. De AED is 24 uur bereikbaar, dit is herkenbaar aan het knipperende lichtje, en na gebruik wordt het binnen 24 uur weer teruggeplaatst. Tweeduizend bewoners per jaar worden opgeleid tot reanimist, maar iedereen kan het apparaat bedienen. Zodra de AED aangesloten is op het lichaam, zegt het wat er met het hart aan de hand is, wat te doen en wanneer. Op dit moment zijn er veertien AED s in de Haagse Beemden. Het project vierde Bergboezem heeft fase 1 al bijna afgerond. Het wordt de schakel tussen natuur gebieden in Breda. De Bergboezem is voor opvang van overtollig water. De Mark kan de piekafvoeren niet aan. Het gehele project zal klaar zijn in Elke woensdag van is de informatiekeet aan de Rietdijk 6 geopend voor klachten, vragen en opmerkingen. Op 10 juni is er een inloopdag over de vierde Bergboezem. Meer informatie over deze dag zal nog volgen. Piet Matheeuwsen van de projectgroep Haagse Beemden Hartsafe gaf een toelichting op AED-Alert. Foto: Joachim Elte

6 6 Grote inzet bij een groot evenement Ronald Bloemen houdt zich sinds vier jaar bezig met het uitzetten van een veilig en gezellig parcours voor de Haagse Beemden Loop en het werven van vrijwilligers. Zijn inzet is altijd groot, vandaar dat hij nu even achter de schermen uit komt om in de spotlichten te staan. Ik doe dit wèl samen met een hardwerkend team; dat moeten jullie er ook bij vermelden, zegt hij met klem. het Nelleke van der Zee Deze bescheidenheid siert hem. Ronald Bloemen (57) is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij werkt in de automatisering en woont vanaf 1984 in de Haagse Beemden. Vier jaar geleden is Ronald via de secretaris Johan van Son bij de organisatie terecht gekomen. In eerste instantie om Johan te vervangen, de komende Haagse Beemden Loop zoeken wij nog steeds medewerkers! vertelt Ronald. Gelukkig werken we dit jaar met een speciale coördinator Olga Gielen die zich met de werving bezighoudt. Heksenwiel maar daar voelde Ronald nauw niet veel voor. Na een inwerkperiode van één jaar, regelt hij al drie jaar zelfstandig de zaken omtrent het parcours en het binnenhalen van vrijwilligers. Het is altijd een Ik ben al vanaf november druk bezig met de voorbereidingen van de nieuwe loop. Dit jaar ging er extra veel tijd zitten in het uitstippelen van het parcours, omdat hele klus om zoveel vrijwilligers we nu vanaf winkelcentrum bereid te vinden om die ene dag op het evenement mee te helpen. Tot nu toe is het wel gelukt. Voor Heksenwiel starten. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste post staan, dat Integratie en participatie speerpunt IWMO Het Wijkimpulsplan wil dat door een intensieve samenwerking tussen autochtone en allochtone organisaties jongere en oudere allochtone bewoners worden betrokken bij projecten voor integratie en participatie in de samenleving. Veel van deze projecten worden bedacht en uitgevoerd door het IWMO (Instituut Win voor Multiculturele Ontwikkeling). JOACHIM ELTE Een activiteit van IWMO: samen muziek maken. Foto: Joachim Elte iedereen goed gedocumenteerd is, er voldoende verkeersregelaars zijn en voor het onderhouden van een goed portofoonnetwerk, licht Ronald toe. Ik kijk met plezier terug op de afgelopen jaren. Het is een gezellig team, dat zijn schouders eronder zet. We hebben onderling goed overleg en een samenwerkingsverband. Ik heb zelf niet zoveel met hardlopen. Ben wel een fanatieke wandelaar. Ik vind het gewoon leuk om zo`n groot evenement mede te organiseren. Meer info: Het IWMO is betrokken bij projecten zoals de buurtcoaches, de jongerenvoorziening en de ondernemerscoach. Peter Richelieu heeft er de leiding. Hij zegt: Onze organisatie is momenteel op een zeer constructieve wijze in de Haagse Beemden bezig om diverse wijkbevolkingsgroepen, jong en oud, te betrekken bij allerlei activiteiten. Zij zijn niet alleen gericht op ontspanning maar ook op educatie en vorming. Naast een enkele kracht in vaste dienst, worden de meeste activiteiten van het IWMO uitgevoerd door stagiaires of vrijwilligers. Toegevoegde waarde Tijdens een bijeenkomst in het IWMO-gebouw aan de Nieuwe Haagdijk vertellen rond de 20 stagiaires en vrijwilligers over hun werk. Juhandro is de meest ervaren kracht. Hij zegt: We gaan letterlijk naar de jongeren toe. We ontmoeten ze op straat, we maken contact via Hyves of we gaan naar de scholen toe om te vertellen over wat we doen voor de jongeren. Hij licht zijn werk toe met als voorbeeld de brassband. We maken niet alleen muziek, maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om bijvoorbeeld de politie of de leerplichtambtenaar wat te laten vertellen over hun werk. Op het ogenblik bezoeken ongeveer 60 jongeren één of meerdere activiteiten. Luuk Kuiper studeert Sociaal Cultureel Werk aan het Vitalis College en is stagiaire bij het IWMO. Hij stelt vast: Ik ben opgegroeid in de Haagse Beemden en toen was er niets voor mij. Maar er gebeurt nu weer wat. Hij doelt onder meer op De Kelder (bij het Kraaienest), die vanaf 22 april eens in de twee weken op donderdag van uur opengaat voor jongeren van 17 tot 21 jaar. Ronald Bloemen houdt zich o.a. bezig met uitzetten parcours en veiligheid Foito: Sigrid Rijkers Bso (top) Sterrentuin luid verhuisd Op woensdag 31 maart is bso (buitenschoolse opvang) Sterrentuin en bso Top Sterrentuin verhuisd vanuit de Donkslagen naar een bso in een school. Sterrentuin had nog wel wat jaartjes op de Donkslagen willen wonen, maar helaas besliste de gemeente Breda anders. Maar gelukkig waren we erg welkom in basisschool de Driezwing en basisschool de Kievitsloop. Sterretjes De bso in de Driezwing houdt de naam bso Sterrentuin en de top zal een andere naam krijgen. De kleine sterretjes die allemaal op de Driezwing zaten, hoeven niet ver meer te lopen om naar de bso te gaan, maar gaan naar een mooi lokaal, vlak bij de ingang. De verhuizing wilden we niet zomaar voorbij laten gaan: iedereen zou horen dat de Sterretjes vertrokken. Er was een dweilband geregeld die de sterretjes samen met hun ouders, broertjes of zusjes vergezelden naar de Driezwing. Anja had met een grote sleutel de Sterrentuin gesloten en diezelfde sleutel zou de Driezwing openen. In optocht gingen de band, de kinderen, ouders, zusjes en broertjes naar de Driezwing. Het lukte Anja gelukkig om de deur van de Driezwing te openen Vervolgens knipte Tanja het lint door, waardoor iedereen naar binnen kon. Hier wachtten kinderchampagne, chips en hapjes op de bezoekers. Ouders waren zeer tevreden over de gezellige overgang en de mooie ruimte in de Driezwing. Top Kanjertuin De Top Sterrentuin ging vanuit de Donkslagen op de fiets naar Mc Donald s. De toppers lieten het zich goed smaken en om uur keerden ze terug naar de Kievitsloop. De Top Sterrentuin zou een andere naam krijgen en de toppers hadden 2 namen voorgedragen. Bij aankomst kon iedereen dus meteen de nieuwe naam lezen: De Top Kanjertuin! De toppers waren blij dat hun meest favoriete naam was gekozen. Om uur kwamen de ouders, die de nieuwe ruimte erg mooi vonden, vooral de chillhoek zag er prima uit. We weten zeker, dat het hier net zo gezellig gaat worden als op de Donkslagen!! Country line dance Stichting Scc t Kraaienest wil in samenwerking met Hillsight linedancers een beginnerscursus country line dance starten. Een line dance is een formatiedans waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen (lijnen), waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde dansbewegingen uitvoeren. De Hillsight line dancers bestaan in September jaar en geven op diverse plaatsen in Breda cursussen voor mensen die willen ontspannen. Bij voldoende belangstelling willen de Hillsight line dancers een beginners cursus country line dance organiseren op vrijdagmiddag van tot uur in het Sociaal Cultureel Centrum t Kraaienest, Tweeschaar 12, 4822 AT Breda. Als U interesse heeft geef U dan snel op bij Mevr. B. Nagtzaam., tel

7 3de nacht voetbalvereniging WDS19 in aantocht In de nacht van 11 op 12 juni is het weer zover. Voor de derde keer wordt er een kamp georganiseerd voor de voetbaljeugd. Ook de kleintjes onder de leden worden hierbij niet vergeten. De voorbereidingen zijn in volle gang. Enthousiaste organisatoren overleggen en vergaderen, regelen vrijwilligers en materiaal. Ze zijn er nog niet. Allerhande helpende handen zijn welkom. Al kunnen ze er vanuit gaan dat succes verzekerd is, gezien eerdere ervaringen en mond - op - mond reclame. Wat willen ze nog meer? Pax Kooijman Een warm welkom bij de voordeur. Met koffie en drie enthousiaste mannen. Bram Kerstens is de eerste die ik de hand schud. Hij is degene die onderdeel uitmaakt van het jeugdbestuur, de activiteitencommissie en de barcommissie. Hij is er druk mee, al is hij de rust zelve. Bram heeft ondersteuning geregeld. Rob Cremer en Danny van Bijnen schuiven aan. Zij doen voornamelijk het woord; met verve. Rob heeft via een stageopdracht van het CIOS, Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, de tweede nacht georganiseerd in Hij is inmiddels geslaagd. Sindsdien is hij niet minder enthousiast, integendeel. Graag wil hij de organisatie 3de nacht WDS19 voor zijn rekening blijven nemen. Danny maakt onderdeel uit van het bestuur; hij houdt zich vooral bezig met allerhande activiteiten binnen de voetbalclub. Teamwork, tot op de draad geregeld. Inmpressie van een vorig evenement Mannenwereld Programma Bij voetbal denk je toch in eerste instantie aan mannen. Ook bij WDS19 zijn die rijk vertegenwoordigd. Bijzondere vermelding mag gemaakt worden van het senioren dames team, maar vooral ook van een tiental meisjes rond de 10 tot 14 jaar. De organisatoren hopen dat juist ook deze meisjes van de partij zullen zijn tijdens de 3de nacht. Ook zij zijn onderdeel van de club. Een belangrijk onderdeel zelfs. Wij hebben daar oog voor en willen dat graag aandacht geven, vertelt Danny. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom om op die dagen een kijkje te komen nemen op onze club. Maar ook vaders, moeders, oma s en opa s worden bij deze van harte uitgenodigd. Eigenlijk is iedereen welkom die onze club een warm hart toedraagt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hopelijk bieden we met 11 en 12 juni daar een mooie aanleiding voor. het Danny doet verslag: Vrijdagavond 11 juni is het verzamelen om uur. Iedereen zorgt ervoor dat hij thuis een goede bodem in de maag heeft gelegd, het avondprogramma liegt er niet om. Er zal voetballend gestreden worden om de Wilco de Vree Bokaal. Een drie uur durende teamaangelegenheid waar men een individuele prijs mee kan winnen. Je hoeft hiervoor niet eens de beste te zijn. Lol maken en een kamp mogen meemaken waarbij plezier voorop staat, is meer een regel dan toevalligheid. Een belangrijke voorwaarde zelfs. Rob vertelt enthousiast verder: We bieden een programma met de nodige verrassingen; daar kan ik nu dus nog niet te diep op ingaan. Na het voetbalprogramma van de vrijdagavond is er natuurlijk wel tijd voor een gezellige afsluiting. Vorige jaren was dat een disco, gevolgd door een kampvuur, waarbij heel ons oude meubilair in rook is opgegaan. Dit jaar maken we er een pyjama bingo van en maakt iedereen een teamvlag. Daarmee gaan we de volgende ochtend met zijn allen op de groepsfoto. In pyjama natuurlijk, net zo leuk! Voorafgaand aan de foto zal het zaterdagochtend starten rond 7.15 uur met het Goeiemoggel gevoel. Daarmee kan het opstaan en de ochtendpolonaise beginnen. Een feestje op zich. Zaterdag staat verder in het teken van een meerkamp. Het programma sluit in de middag rond uur. Om dit programma voor onze jeugd en mini pupillen mogelijk te maken zijn sponsors van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit gezellige en sportieve samenzijn. Zij kunnen zich melden bij Bram Kerstens via Ook de website van de club biedt belangstellenden volop informatie. Hopelijk tot ziens op 11 en 12 juni a.s. Het belooft een sfeervol evenement te worden! Muziekfestival voor het goede doel! Komend weekend, 24 en 25 april, organiseert muziekvereniging De Laotbloeiers een tweedaags muziekfestival in de Texas Hoeve aan de Rietdijk. De baten van dit festijn gaan naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting The Real Blue Band, een orkest van verstandelijk en visueel gehandicapte muzikanten van de Blauwe Kamer in Breda. De Laotbloeiers Walter Clement Aan het festival doen talrijke artiesten en bands mee. De optredens in de feesttent beginnen zaterdagavond om half acht en zondagmiddag om half twee. De Laotbloeiers organiseren het muziekfestival voor de derde keer. Eerder waren de opbrengsten voor de Stichting Roparun, een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, waarbij teams uit het hele land een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Voor het goede doel van dit jaar hebben de, in 1976 opgerichte, Laotbloeiers het dichter bij huis gezocht. De Bredase stichting The Real Blue Band heeft een muziekband opgericht met daarin een veertigtal gehandicapten uit Breda en omstreken. Het doel ervan is om de leden wekelijks te laten musiceren of zelfs een muziekopleiding te laten volgen. Veel gehandicapten zijn in voor meer variatie in bijvoorbeeld muziekstijlen en hebben belangstelling voor allerlei uiteenlopende instrumenten. Dankzij de stichting kunnen veel muzikanten met beperking van al deze mogelijkheden gebruikmaken. Op het podium in de Texas Hoeve staan onder meer bekende artiesten als Leen Zijlmans (Brabantse Leen), 7 Trui Wijsneus Windmolens Tot de Bataafse Revolutie in 1796 heeft alleen de adel het recht om windmolens te laten bouwen. Deze zogeheten dwangmolens worden in die tijd verpacht aan molenaars die verplicht zijn een gedeelte van het gemalen meel af te dragen aan de eigenaar, vaak een hertog, graaf of baron. Ongeveer een halve eeuw na het afschaffen van het recht op dwangmolens besluit Derk Jan van Bree een vrije molen te bouwen in Ulft. Net als nu worden tegen dat plan bezwaarschriften ingediend en wel door een man van adel. Het tij zit Derk Jan mee, de bezwaarschriften worden ongegrond verklaard en hij mag zijn molen bouwen, net als velen na hem. Die molens met vier zoevende wieken en bonkend houten raderwerk worden geëerd met niet alleen een Landelijke Molendag maar ook een West-Brabantse Molendag. De wieken van de meeste oude molens draaien niet meer. Na gedane arbeid rusten ze nu en sieren het landschap. En wat niet gebruikt wordt, maakt ook geen geraas. Anders is dat met die nieuwerwetse windmolens, die ook wel windturbines genoemd worden. Veel mensen vinden ze lelijk en lawaaierig. De hoog oprijzende, taps toelopende, witte zuil met de drie slanke wieken wordt nog steeds niet als mooi ervaren. En als de wind de wieken zoeven laat, wordt er geroepen: Geluidsoverlast! Maar een in bedrijf zijnde korenmolen produceert ook heel wat herrie, al is dat na het recreatief bezoekje tijdens een Molendag weer snel vergeten. Want wat zijn ze mooi en oer- Hollands, die vierwieken molens. De windturbine daarentegen is een stuk horizonvervuiling en kan niet typisch Nederlands genoemd worden. Maar hoe machtig bewegen zijn drie wieken zich in de verte op de wind, langzaam, rustgevend, om uren naar te kijken. Waarschijnlijk zullen ze pas gewaardeerd worden als de meeste ervan buiten gebruik zijn gesteld. Trui Wijsneus Harrie van Dongen (bekend van de X-Factor), Yoeri L Abee en de groep H6. Als bands treden op de Chicas, Eigenwijs, Quitnix, Cock & De Klepzeikers en pretband SamSam. De Real Blue Band zelf treedt eveneens op. Een loterij moet voor de opbrengsten gaan zorgen. Voor de kinderen zijn er diverse attracties. Voor het volledige programma verwijst de organisatie naar de eigen website

8 AD

9 AD

10 AD

11 11 Nieuwe, unieke verkeersborden het bij De Werft Het verkeersproject van basisschool De Werft is een groot succes gebleken. Niet alleen zijn er veiligheidsmaatregelen gerealiseerd rondom de school, als een verkeerdrempel en hekwerk rond het schoolplein. Maar er zijn ook nieuwe verkeersborden geplaatst. Door: Peter Geneuglijk Vrijdagmiddag16 april was het zover. De grote onthulling van de gekozen verkeersborden. Gedurende enige tijd is de school en met name groep 3 t/m 8,bezig geweest met de verkeersveiligheid rond de school. Een van de onderdelen was het ontwerpen van nieuwe verkeersborden. Ruim 100 inzendingen moesten beoordeeld worden. De beste twee zouden geplaatst worden. Met subsidie van de gemeente en steun van de verkeersbordenfabrikant werden deze gefabriceerd. En het zal je maar gebeuren dat jouw bord uitgekozen wordt en zo het enige bord in de hele wereld is. Iets unieks dus. Dat overkwam Veerle Kapitein en Maxima van Kruysdijk. Zij ontwierpen respectievelijk de laad en los en de kus en zwaai borden. Veerle: Ik was best wel zenuwachtig toen ik hoorde dat mijn bord gekozen was. Maxima legde uit wat haar bord inhield: Het is een moeder en een kind die zwaaien en daar tussen mondjes die van de een naar de ander gaan. Na een demonstratie met 2 auto s van de goede en de slechte manier om je kinderen af te zetten, werden de borden onthuld. De ouders Pasta en Pesto in Prinsenbeek Het interieur van Pasta en Pesto straalt Hollandse gezelligheid uit Voor een volledig avondje uit kunt u al vanaf 24 februari 2010 in Prinsenbeek terecht. Vanaf die datum is de volledige gedaanteverandering van café Marktzicht compleet. Natuurlijk bleef het vertrouwde café, maar nieuw is daar een mediterraans restaurant. Peter Geneuglijk Een veranderende markt en de behoefte om in Prinsenbeek een volledig avondje uit te kunnen gaan hebben de eigenaren Toon en Winny van Dongen doen besluiten zich aan te sluiten bij de landelijke keten Pasta en Pesto. We kwamen toevallig in St. Anthonis, waar ook een Pasta en Pesto restaurant is en we waren onder de indruk van de sfeer en de kwaliteit in dat restaurant, aldus Winny van Dongen. Vervolgens zijn we samen met de keukenstaf en het andere personeel op bezoek geweest. Natuurlijk was iedereen enthousiast en we konden dus snel starten. Bij Pasta en Pesto kun je gerechten zelf samenstellen, maar ook een keuze maken uit de geselecteerde menu s. Vele soorten pasta en niet alleen de alledaagse spaghetti en tagliatelle enz, maar ook bijzondere als girasoli en raviolini. Er is een keuze uit vis of vlees, vervolgens kaas en/of verse groenten en diverse soorten pesto s zodat er vele mogelijkheden zijn voor een mediterraans culinair avondje. Bij Pasta en Pesto kun je vooraf gezellig wat drinken in een oude vertrouwde omgeving, vervolgens lekker eten en naderhand gezellig aan de bar wat bijkletsen. Een compleet avondje uit dus voor een schappelijke prijs van tussen de 10 en 20 euro. Je kunt kiezen of je de hele avond doet over het eten of gezellig aan de bar geniet van een snelle mediterrane hap. Binnenkort start Pasta en Pesto met lunches, die zowel bezorgd kunnen worden bij bedrijven, maar ook in het restaurant genuttigd kunnen worden. we denken dan aan allerlei kleine gezonde broodjes met lekkere dingen erop, met een salade en een lekker flesje wijn, zegt de trotse eigenaar Winny van Dongen Het restaurant is geopend van woensdag t/m zondag 17.00u tot 20.30u en gevestigd in café Marktzicht Markt 10 in Prinsenbeek. Veerle Kapitein en Maxima van Kruysdijk met hun ontwerpen moeten via hun kinderen opgevoed worden om meer rekening te houden met de kinderen en de andere wegbrengers rondom de school. Eigenlijk zouden de kinderen te voet of op de fiets moeten komen. Maar ongetwijfeld zullen de nieuwe borden bijdragen aan een beter verkeersgedrag rondom de school. Uiteraard was er voor alle kinderen een presentje, namelijk Kleurwedstrijd Op woensdag 14 april brachten Koning Koos, Prinses Sassa en Toto van het Zandkasteel een bezoek aan winkelcentrum Hoge Vucht. Vele kinderen met ouders waren naar Hoge Vucht gekomen om te genieten van een show en een ontmoeting met de tv-vrienden. Ook was de prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd waarmee een mooie Zandkasteelkoffer te winnen was. De prijswinnaars waren: Davey Machenbach van 3 jaar, Suzanne Koevoets (uit de Haagse Beemden) van 5 en Kishi Dyckmans van 7 jaar. Suzanne Koevoets (5) uit de Haagse Beemden, links op de foto, is een van de winnaars van de kleurwedstrijd Zandkasteel Foto: Ans Suurhoff een fietsbel met het logo van de school en een kompas. Dankzij de nieuwe borden en het kompas kan niemand meer de weg kwijtraken. Sint Joris dag: een bijzondere activiteit Op 24 april viert scouting Sint Joris de Sint Joris dag. Sint Joris is de beschermheilige van Engeland. Veel mensen kennen hem van het verhaal van Sint Joris en de draak. Omdat de scouting deze beschermheilige als voorbeeld ziet, hebben ze deze naam gekozen. Om dit te vieren gaan ze allerlei leuke activiteiten doen op Winkelcentrum Heksenwiel. Tussen uur en Foto: Marie-Louise van Gelder Tweede spreekuur sociaal raadslieden Alexberg Vanaf 21 april kunnen bewoners van de Haagse Beemden ook op woensdag terecht op het spreekuur van het Bureau sociaal raadslieden (BSR). Aan Alexberg 4 kunt u voortaan op maandag en woensdag tussen 9.00 en uur naar het spreekuur komen voor hulp en advies bij vragen over regelingen, wetten en voorzieningen. Gratis hulp Bureau Sociaal Raadslieden is een onafhankelijke voorziening voor sociaal juridische dienstverlening, waar u terecht kunt met de meest uiteenlopende vragen over: uur zijn er verschillende spelletjes te doen voor kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Er is onder andere een speurtocht, vossenjacht en een kleurwedstrijd. Dit is een kleine weerspiegeling van wat er zoal te doen is op scouting. Alle kinderen kunnen meedoen om hiervan te proeven. Daarnaast kunnen de kinderen ook 3 keer gratis komen kijken tijdens de opkomsten op het Maatschappelijke instellingen Sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Huisvesting Consumentenzaken Onderwijs, w.o. studiefinanciering. De hulp van de sociaal raadslieden is gratis. Meer informatie? Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u overdag bellen met het Bureau Sociaal Raadslieden of kijken op de website: www. gebouw bij de Asterdplas. Scouting is veel meer dan knopen, hutten bouwen en fikkie stoken. Om hier een goed beeld van te krijgen, nodigen ze alle kinderen uit de buurt uit om mee te komen doen. De kinderen worden begeleid door leiding die zich elk weekend inzet voor de leden. Het is een veelzijdige hobby waarbij niets onmogelijk is, er zit voor elk kind wel iets leuks bij. imwbreda.nl. Kunt u overdag niet naar het spreekuur komen? Op donderdag is er van tot uur een avondspreekuur in Willemstraat 20 (vlakbij het NS station). 3 en 5 mei geen spreekuur Op maandag 3 mei vervalt het spreekuur van BSR aan de Alexberg; u kunt dan wel tussen en uur terecht aan Delpratsingel 1 (vlakbij het NS station). Houdt u er wel rekening mee dat dit spreekuur bij drukte eerder sluit. Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het IMW gesloten.

12 12 Lentemarkt het Oproep Bij de diverse activiteiten werd ijverig gewerkt. Hier het bloemschikken Het speellokaal van basisschool De Driezwing is omgetoverd in een brasserie met gezellige zitjes en sta-tafels. Naast koffie, thee en limonade zijn er ook poffertjes, sateetjes, tosti s, suikerspinnen en gebakjes te koop. In bijna elk lokaal wordt een workshop gegeven. Meisjes zijn vooral te zien bij het bloemschikken en taart versieren, terwijl jongens zich liever uitleven op de djembé of met taekwondo. De workshops koken, figuurzagen en zelfportret tekenen trekken het minste publiek. Op de rommelmarkt in de teamkamer worden Afrikaanse maskers geflankeerd door een barometer en een elektrische eierkoker. Liejan van Horen Caroline van Leemput, leerkracht van groep 3/4a, coördineert de commissie Lentemarkt, die bestaat uit twee leerkrachten en vijf ouders. Eind december, begin januari is de commissie Lentemarkt aan de slag gegaan om op 17 april alles klaar te hebben, vertelt ze. We beginnen met het zoeken naar sponsors, winkeliers die prijzen willen schenken, mensen die een workshop kunnen A C t i v i t e i t e n k a l e n d e r Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie 22-april Samen leven - samen Surplus Welzijn Kookproject voor en door vrouwen met verschillende culturele eten achtergronden.kosten 3,-- per bijeenkomst Eetruimte bij Centraal wonen t Aardrijk, Aardrijk 41a 24 april Spelletjesmiddag Centrum Heksenwiel Scouting St Joris Allerlei leuke spelletjes om Sint Joris dag te vieren en scouting te leren kennen. 24april uur Bingo avond Centrum Heksenwiel KBO Haagse Beemden Leuke prijzen met o.a. veel levensmiddelen Erg gezellig. Zaal open!8.45 uur 28 april 8.45 (vertrek) Busreis Openluchtmuseum Arnhem geven en ouders die gebak willen maken. Hoewel de school gemiddeld elk jaar zo n duizend euro overhoudt aan de Lentemarkt, is het binnenhalen van geld niet het belangrijkste doel. Het is fijn dat we dit jaar buitenspeelmateriaal kunnen aanschaffen voor de midden- en bovenbouw, maar veel belangrijker is het dat ouders en leerkrachten elkaar hier in een ongedwongen sfeer kunnen Vertrekpunt: Vlierenbroek 30 Inloop Clement ontmoeten, legt Caroline uit. De Lentemarkt is niet alleen toegankelijk voor leerlingen van De Driezwing, maar ook voor hun vriendjes, neefjes en nichtjes. Recordpogingen Om uur doen Pim (groep 6a), Belle (groep 8), Lisette (groep 8), Mike (groep 6a), Frederique (groep 6a), Jelle (groep 7), Eline (groep 6a), Annika (groep 3b), Stijn (groep 7), Nada (groep 6a) en Dion (groep 3a) een recordpoging. Jelle en Stijn proberen zo veel mogelijk chips, respectievelijk spekkies te eten. De Franse bloedworst wedstrijd valt erbij in het niet. Belle gaat hoelahoepen en Eline maakt buikrollen. Geen showgirl of buikdanseres doet hen dat na. Meer foto s van de lentemarkt op de Driezwing kunt u vinden op menu Foto s Open dag Foto: Hans Peters Onlangs werd onder leiding van een nieuw bestuur Sociaal Cultureel Centrum t Kraaienest nieuw leven ingeblazen. Om kennis te maken wordt daarom op 24 april een open dag georganiseerd in het centrum aan de Tweeschaar 12. Van uur zullen zo n 20 standhouders zich presenteren aan de bewoners van de Haagse Beemden. Het gehele centrum is open voor bezichtiging en het staat iedereen vrij binnen te lopen. Er zullen muziek- en dansdemonstraties worden gegeven. Het nieuwe bestuur van het centrum zal de hele dag aanwezig zijn om alle belangstellenden te ontvangen en vragen te beantwoorden. Voor de kinderen zal er een springkussen zijn en er worden door Stichting OSHB (Open Sportcentrum Haagse Beemden) allerlei spelletjes georganiseerd. Wij zouden het erg op prijs stellen als de wijkbewoners deze dag zouden aangrijpen als een ontmoetingsdag waarbij kennis wordt gemaakt, contacten worden gelegd of aangehaald, ideeën en activiteiten worden bedacht waardoor we gezamenlijk werken aan een prachtige wijk. Kom gezellig langs en breng uw kinderen mee a.s. zaterdag in t Kraaienest. De stichting ROLERISUIT aan de Bredestraat 4, die met 4 bussen vervoer voor gehandicapten verzorgt voor een bodemprijs en bestaat van donaties, is één emoe kwijt! Een aantal weken geleden overleed helaas één van de twee. Onze andere emoe sjokt nu eenzaam en verlaten rond in de ren en t is duidelijk dat ze zo snel mogelijk gezelschap moet krijgen, man of vrouw. De stichting heeft geen grote financiële middelen, dus... wie helpt ROL aan een tweede emoe (meer mag ook), eventueel voor een klein prijsje???? Bel Zie ook Haagse Beemden Loop Centrum voor Jeugd en Gezin-familieloop Dit jaar is er weer een nieuwe editie van de Haagse Beemden Loop. Dit sportieve evenement zal plaatsvinden op a.s. zondag 2 mei. Dit jaar is er een geheel nieuwe locatie namelijk Winkelcentrum Heksenwiel. Een onderdeel van de Haagse Beemden Loop is de Familieloop. De familieloop wordt geadopteerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin en zal dan ook de Centrum voor Jeugd en Gezin Familieloop gaan heten. Bovendien is het een sponsorloop die in het teken staat van het Wereld Natuur Fonds. Kinderen lopen dus ook voor het goede doel. De Centrum voor Jeugd en Gezin Familieloop is de manier om met het hele gezin in beweging te komen. Als gezin kunt u kiezen voor 1,2 of 3 ronden van meter. Aan het einde van de loop worden natuurlijk alle kinderen voor hun zwoegen en zweten beloond met een leuke herinnering. Op de locatie, winkelcentrum Heksenwiel zal er verschillende activiteiten zijn speciaal voor jong Marijke Wiskerke, T: of Scouting St Joris Kom en geniet van een gezellige avond. Info Riet Muishout opgeven bij Annie van Beers tel of Jan Hopman tel mei Bingo wijk ouderen BC. De Loper Voor alle Leeftijden Tel Elma,Petra,Berdina 8 mei uur Rikken Centrum Heksenwiel KBO Haagse Beemden Toegang E 2,50. Leuke prijzen.koffie/thee/kaas/worst Ook voor niet leden en oud. Zo zal er bijvoorbeeld mogelijkheid zijn tot schminken maar ook kunnen ze zich vermaken op een luchtkussen en geheel nieuw dit jaar is een vrolijke warming-up! Natuurlijk kunt u gezellig met uw kind(eren) meelopen aan de Centrum voor Jeugd en Gezin Familieloop en zo samen de eindstreep halen. Maar hebt u er dan nog geen genoeg van? Dan kunt u uw energie nog kwijt tijdens de wedstrijdloop. Hebt u ook zin in een sportief en gezellig dagje uit met het gezin? Meld u dan nu aan op www. haagsebeemdenloop.nl! Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. Oproep cursusmarkt Een tijdje terug deden we in het Haagse Beemden Nieuws een oproep in verband met een creatieve cursusmarkt op winkelcentrum Heksenwiel op zaterdag 10 juli a.s. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Kunstroute Haagse Beemden. We kregen hierop verzoeken van mensen die meer met creativiteit van de geest bezig zijn. Zij vroegen ons of het ook voor hen mogelijk was om mee te doen aan deze cursusmarkt. Omdat wij denken dat ook voor dit soort cursussen belangstelling bestaat in onze wijk, hebben wij besloten om onze cursusmarkt uit te breiden. Geeft u ook cursussen op dit vlak en wilt u meedoen aan de cursusmarkt? Geef u dan op, want op zaterdag 10 juli van tot uur, op winkelcentrum Heksenwiel, kunt u uw aanbod presenteren. Neem contact op met Natasja Ahout, tel of met Joyce van Zijl, tel of nl. De kosten voor een kraam bedragen 10 euro, dit bedrag zal gebruikt worden voor het organiseren van de Kunstroute Haagse Beemden én deze cursusmarkt. Op deze zaterdag zullen de deelnemers aan deze Kunstroute zich ook op het winkelcentrum presenteren. Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op ons adres:

13 het 13 Oplossing uit HBN nr. 7 Huisartsengroep Haagse Beemden P. Carol, Spank 120, T: ; M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 229, T: In het Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: J.P.H.M. Bressers, T: ; B. Jagt, T: ; R. Roothans, T: ; G.J.M.M. van der Steen & Y. van der Steen-Janssen, T: ; R.M. Stoopendaal, T: In het Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin en J.C. van Nispen, T: Weekend- en avonddiensten Wie s avonds of s nachts, in het weekend of op een feestdag Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. Oplage: exemplaren. Dagelijks bestuur: Bert Verschuren (voorzitter), Bianca van der Kolk (secretaris), Jan Krijgsman (penningmeester). HBN secretariaat: Bianca van der Kolk Bertelsberg 83, 4822 SR Breda. Hoofdredacteur: Jac Trum Redactie/eindredactie: Walter Clement, Joachim Elte, Melissa Franck, Peter Geneuglijk (coördinatie), Yvonne Haagberg, Elal Hoeke, Liejan van Horen, Astrid Kakkenberg, Nico Koevoets, Pax Kooijman, Jan van Oosterhout, Birgit van Overloop, Jolanda Polman, Thijs van Boxel, Nelleke van der Zee. dringend een huisarts nodig heeft, kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphiaziekenhuis Molengracht 21, T: U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak. Apotheken Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, T: ; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, T: , Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, T: De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in Amphia ZH, locatie Molengracht (volg borden Amphia) Spoedeisende Hulp, T: Op het terrein wordt verwezen naar de Huisartsenpost, Dienstapotheek en Eerste Hulp. Tandartsen R.M. Boer, Brandebeemd 29, T: ; N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: ; A.M. Martens, Regenwulp 5, T: ; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: , K. Tanka en mevr. B. Buys-Cerezo, Essendonk 7a, T: (tevens orthodontie). Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden T: Irma Franken en Nienke Koster. Spreekuur: MC Donk. Essen - donk 7a, gebouw 4010 Spreekuur: MC Kroeten Helmkruid 4c Verloskundig Centrum T: Kitty Beekx, Hethy Krijnen, Marjolein Krijnen, Durvina Loosman en Wendy Verhagen. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis T: Dominique Hegtermans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c Zie ook: Thuiszorg West-Brabant Direct zorg nodig? Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op t: Gratis hulpmiddelen lenen? 24 uur per dag via ( 0,10 p/m) Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Voor kleine of grote vragen kunt u terecht bij het CJG. 24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer, mail of op: Vlierenbroek XM Breda Tel Inloopspreekuur: ma. t/m vr Voor overige diensten in onze wijk zie de WieWatWaar pagina op de website van Haagse Beemden Digitaal (www.haagsebeemden.nl) Win een slagroomtaart De winnaar van de slagroomtaart voor de sudoku in HBN nr 6 is: Arnold de Boevere In elk vierkant moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Hou er rekening mee dat eenzelfde cijfer niet in dezelfde horizontale danwel verticale rij komt te staan. Voor een van de goede inzenders wordt een lekkere slagroomtaart als prijs ter beschikking gesteld door: Bakker van Disseldorp, Uw Echte Bakker met vestigingen in de Winkelcentra De Donk en De Berg U kunt meedingen door de puzzel op te lossen en daarna te surfen naar onze website Kies in het menu de optie Puzzel en volg de daar gegeven instructie voor het insturen van uw oplossing. Wees gerust, u hoeft niet alle cijfers in de puzzel door te geven. Uiterste inzenddatum: 1 mei Inzendingen via een andere weg dan het webformulier worden terzijde gelegd. Veel succes!. Fotografie: Marjan Brandenburg, Diana Vanpuijenbroeck, Joachim Elte, Sigrid Rijkers, Ans Suurhoff, Wessel Kok Archief, aquarellen: William van der Zanden. Opmaak: Lex Heijtveldt (nabewerking foto s), Hans Peters (opmaak en coördinatie). Drukwerk/Acquisitie: Em. de Jong BV, Baarle-Nassau. Verspreiding: RVN te Roosendaal. Bezorgklachten: Bel of per naar: (graag uw naam, adres, postcode en telefoonnummer vermelden!). KOPIJ voor krant nr. 9 van 6 mei 2010 uiterlijk inleveren voor vrijdag 23 april 2010 op de volgende adressen : Advertenties (geen zoekertjes): Christiaan Starink Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Tel , fax Zoekertjes Zoekertjes kunt u online opgeven via www. uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies vervolgens voor zoekertjes. U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per automatische incasso. Redactie: Komoord 5, 4824 LK, Breda Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per . Aangeleverde digitale foto s minimaal 4 megapixels. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst worden ingekort. Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws met bronvermelding toegestaan BETHLEHEMPAROCHIE HAAGSE BEEMDEN Secretariaat: Gageldonksepad 7, tel , bereikbaar op werkdagen van fax Bethlehemkerk, Gageldonksepad 9, Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel Website: Pastor: Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat. Overzicht vieringen: Zondag 25 april. 4 e zondag van Pasen uur Lucaskerk, woord en communieviering Voorganger: J. Hopman uur Bethlehemkerk, woord en communieviering Voorganger: J. Hopman Zondag 2 mei. 5 e zondag van Pasen 9.00 uur Lucaskerk, woord en communieviering Voorganger: F. Verkleij uur Bethlehemkerk, woord en communieviering Voorganger: F. Verkleij Elke dinsdagmorgen Open Inloop in café Clement van tot 12 uur. Café Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, Vlierenbroek EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten: uur Graaf Engelbrechtcollege, Haagse Beemden, Ganzerik 3 Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Kinderkerk De Ark om uur. De kinderen van 2½ t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. 25 april: Dienst Spreker: Rick Verkijk Huisgroepen in de Haagse Beemden elke woensdag om uur Voor informatie: Jefta kantoor Jongerenhuisgroep Elke woensdag om uur: Waterloostraat 11, bij Michael en Nanja Valenteijn ( ) Alphacursus Voor mensen die iets meer over het christelijk geloof willen weten. Voor informatie en opgave: Heidi en GeertJan Schouten, Maaibeemd 43 (tel ). WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE PKN TE BREDA Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel Wijkpredikanten: Voor de kern Haagse Beemden: ds. Wim Bisschop, Everdonk 32, tel Voor de kern Breda-Noord: ds. J. Nijboer, Watermunt 51, tel voorzitter: mevr. Joke Gurke, tel scriba: mevr. Irma van der Schaar, tel kerktaxi: Mark Michels, tel website: Open Kerk Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder moment in de week. Van uur staan de deuren open en is de koffie klaar. U bent van harte welkom. Overzicht vieringen Tijdens alle morgendiensten is er kindernevendienst. Elke tweede zondag van de maand is jongerennevendienst. 25 april: Aanvang viering uur, Jeugddienst Voorganger: ds. J. Nijboer 2 mei: Aanvang viering uur Voorganger: ds. T. van Prooijen KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA Moerenpad 10 (achter de Bethlehemkerk). Iedere eerste zondag van de maand wordt in de kapel een Vesperviering gehouden. Er worden teksten uit enkele psalmen gebeden, afgewisseld met dwarsfluit muziek en momenten voor eigen meditatie. Aanvang uur. Einde uur OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST INDONESIE NEDERLAND (Pesekutuam Oikumene Indonesia Nederland) Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel Informatie: tel V E R S C H I J N I N G S D A T A verschijningsdatum deadline 9 23-apr-10 6-mei mei mei mei-10 3-jun jun jun jun-10 1-jul jul jul-10

14 AD

15 AD

16 AD

Nieuwe aanpak jongerenaccommodaties

Nieuwe aanpak jongerenaccommodaties het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Nieuwe groep JIA s kan de straat op De zes nieuwe deelnemers van het project Jongeren In Actie (JIA) zijn sinds 24 mei gecertificeerd en gaan één uur per week twee aan

Nadere informatie

GRATIS. Artist impression van de stadsboerderij

GRATIS. Artist impression van de stadsboerderij het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Voortzetting Lopend Vuur Door de vele enthousiaste reacties van de bewoners komt het project Lopend Vuur` nog éénmaal terug op zondag 12 september 2010. Pagina 3 Expositie

Nadere informatie

GRATIS. Natte Haagse. Klapstuk. Het klapstuk van de Haagse Beemden Loop is ongetwijfeld de 15 kilometer wedstrijd - en prestatieloop.

GRATIS. Natte Haagse. Klapstuk. Het klapstuk van de Haagse Beemden Loop is ongetwijfeld de 15 kilometer wedstrijd - en prestatieloop. het Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 27e jaargang 6 mei 2010 nr 9 INHOUD Verkeersexamen bij De Hoogakker Veilig van huis naar school kunnen fietsen is de doelstelling van het verkeersexamen,

Nadere informatie

GRATIS. kosten met zich meebrengt, aldus Jeroen van de Braak (interimvoorzitter) CSM terrein?

GRATIS. kosten met zich meebrengt, aldus Jeroen van de Braak (interimvoorzitter) CSM terrein? www.hbnieuws.nl www.hbnieuws.nl GRATIS GRATIS e jaargang e jaargang Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 28e jaargang 24 maart 2011 nr 6 INHOUD Peter Verheijden gaat wat anders doen Ballonfiësta

Nadere informatie

Nieuw wapen tegen diefstal

Nieuw wapen tegen diefstal het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Jongeren lossen het op Kelly Meeuwisse (Surplus Welzijn) is samen met Tonny van Dooren (Hbcoach) op zoek naar een aantal jongeren die opgeleid willen worden tot bemiddelaar

Nadere informatie

Lijsttrekkers stellen het BEKOM teleur

Lijsttrekkers stellen het BEKOM teleur het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Nieuwe voorzitter winkeliersvereniging Heksenwiel Na een klein acht jaar voorzitter te zijn geweest heeft Marco Mourits de hamer overgedragen aan Wilbert Rombouts. Pagina

Nadere informatie

GRATIS. Jongeren. Betrokkenheid

GRATIS. Jongeren. Betrokkenheid het Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 28e jaargang 25 aug 2011 nr 14 INHOUD Vakantiegroeten De zomervakantie zit er weer op voor de meeste mensen. In dit eerste nummer na de vakantie een

Nadere informatie

Paardenvoetjes bij. De Donk. het INHOUD. 27e jaargang GRATIS. 2 december 2010 nr 21

Paardenvoetjes bij. De Donk. het INHOUD. 27e jaargang GRATIS. 2 december 2010 nr 21 het Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 27e jaargang 2 december 2010 nr 21 Paardenvoetjes bij INHOUD Supermarkt ondergaat metamorfose Huub Miegielsen is sinds een paar dagen eigenaar De Donk

Nadere informatie

Stempelkaarten Vanaf 23 augustus start de derde consumentenspaaractie. Een voor Heksenwiel vertrouwde stempelkaartactie, Foto: Jac Trum

Stempelkaarten Vanaf 23 augustus start de derde consumentenspaaractie. Een voor Heksenwiel vertrouwde stempelkaartactie, Foto: Jac Trum HBNieuws Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 31 e Jaargang nr 6-3 april 2014 Jubileumjaar vol acties in Heksenwiel Het wijkwinkelcentrum Heksenwiel bestaat dit jaar twintig jaar en dat zullen

Nadere informatie

Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd?

Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd? het Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 29e jaargang INHOUD Opvolger Wijkimpulsplan laat op zich wachten In maart 2011 hadden B&W opdracht gegeven voor het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan

Nadere informatie

GRATIS. De Prinsen en de Baron komen voor het Prinsenoverleg bijeen bij de Brouwerij. Dit jaar hebben we tijdens die bijeenkomst lampenkappen gemaakt.

GRATIS. De Prinsen en de Baron komen voor het Prinsenoverleg bijeen bij de Brouwerij. Dit jaar hebben we tijdens die bijeenkomst lampenkappen gemaakt. het Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 29e jaargang 1 maart 2012 nr 4 Ex-Prins Adrianos INHOUD Bewoners Heksenwiel blij met geste Singelveste Wanneer je verwarming er in de koudste week van

Nadere informatie

Feestelijke opening Repair Café

Feestelijke opening Repair Café HBNieuws Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 31 e Jaargang nr 1-22 januari 2015 Feestelijke opening Repair Café Het nieuwe jaar is goed begonnen voor de initiatiefnemers van Repair Café Haagse

Nadere informatie

Elias Maindi(3), Philip Kipkemboi(5) uit Kenia, Jeroen van Damme(1) en Saji Bouazza(2).

Elias Maindi(3), Philip Kipkemboi(5) uit Kenia, Jeroen van Damme(1) en Saji Bouazza(2). het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Slijterij De Druiventros Nu de zomer er weer aankomt, en velen van u graag met een lekker drankje in de tuin zitten, werd het tijd eens een bezoekje te brengen aan de

Nadere informatie

Foto: Jille Zuidema. Aliyah is thuis gewoon Aliyah Moeder van Aliyah: De samenwerking

Foto: Jille Zuidema. Aliyah is thuis gewoon Aliyah Moeder van Aliyah: De samenwerking HBNieuws Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 29e Jaargang nr 19-8 nov. 2012 Muzikale gasten in de supermarkt Fans hadden er naar uitgekeken. Een meet en greet met Ben Saunders en Aliyah. Al

Nadere informatie

Nieuwe zorginstelling

Nieuwe zorginstelling nr 6-2 april 2015 Nieuwe zorginstelling Het Beemdhuis Bovenaanzicht, ingang tegenover Elise van Calcarstraat Impressie: Dagelijks Leven Een zorginstelling waar het leven van alle dag gewoon door gaat voor

Nadere informatie

Prins Markus is de tiende Prins in Giegeldonk.

Prins Markus is de tiende Prins in Giegeldonk. het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Niet gratis, wel fit Onze wijk heeft er weer een sportschool bij. Na Younited en Curves opende in mei van dit jaar Fit for Free haar deuren. Fit for Free is gevestigd

Nadere informatie

Ik sta ten dienste van de bewoners en daar leg ik verantwoording voor af

Ik sta ten dienste van de bewoners en daar leg ik verantwoording voor af het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Afscheid Pastor Voeten Pastor Voeten gaat de Bethlehemparochie verlaten. Per 1 mei wordt hij de nieuwe Pastor van de parochies Dongen/ Rijen. De juiste leeftijd om nu

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 22e jaargang - 9 juni 2005 - nr. 6 Bloemenhulde Meer op pagina 7 Foto: Lars Scheve In the picture: Piet van Overbeeke met een koninklijke onderscheiding! Horeca in de Haagse Beemden

Nadere informatie

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken Wijkkrant e Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 36, 2009 nr. 2 Oplage 4300 www.klarendal.nl In deze lente editie: Een moskee in Klarendal pag. 3 Keurmerk Veilig Ondernemen pag. 4 Buiten Gewoon

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie