GRATIS. In tegenstelling tot de bovenvermelde. Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRATIS. In tegenstelling tot de bovenvermelde. Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling."

Transcriptie

1 het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Gebruik SelectaDNApakket niet altijd gratis Ongeveer 1800 bewoners in de Haagse Beemden zullen in het kader van buurtpreventieprojecten een set SelectaDNA ontvangen. Volgens de gemeente Breda zijn de aangeboden sets gratis. Dat blijkt wat genuanceerder te liggen. Pagina 3 Buurtcoaches winnen terrein Wendy Ozturk, Tonny van Dooren, Appie Hajhouj en Mourad Elfdil werken sinds september 2009 als buurtcoaches in de wijk. Met ieder hun eigen specialiteit proberen zij samen met de bewoners een gezellige, leefbare wijk te maken. Pagina 3 Jaarvergadering BEKOM Op 14 april hield het BEKOM haar jaarvergadering. Deze stond grotendeels in het teken van een presentatie over de vierde Bergboezem en een over het AED-alertproject. Pagina 5 Grote inzet bij een groot evenement Ronald Bloemen houdt zich sinds vier jaar bezig met het uitzetten van een veilig en gezellig parcours voor de Haagse Beemden Loop en het werven van vrijwilligers. Pagina 6 Integratie en participatie speerpunt IWMO Het Wijkimpulsplan wil dat door een intensieve samenwerking tussen autochtone en allochtone organisaties jongere en oudere allochtone bewoners worden betrokken bij projecten voor integratie en participatie in de samenleving. Pagina 6 Nieuwe, unieke verkeersborden bij De Werft Het verkeersproject van basisschool De Werft is een groot succes gebleken. Niet alleen zijn er veiligheidsmaatregelen gerealiseerd rondom de school. Er zijn ook nieuwe verkeersborden geplaatst. Pagina 11 GRATIS 27e jaargang 22 april 2010 nr 8 Formulierenbrigade staat klaar om u te helpen Formulierenbrigade is een onderdeel van Werk aan de wijk dat sinds 2009 actief is in vier wijken in Breda. Ze zijn begonnen in de Hoge Vucht, daarna volgden Doornbos/Linie, Kesteren/ Muizenberg en als laatste Heuvel/Tuinzicht. Met een bedrag van ,- euro vanuit het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO) heeft het bestuur twee jaar de tijd om de functionaliteit van de laatste twee kantoren te bewijzen. Volgens interim directeur Richard Hoetmer maken de wijkbewoners al veelvuldig gebruik van hun diensten. Nelleke van der Zee Werk aan de wijk, een gebouw dat door zijn felle kleur oranje aan de Alexberg wel opvalt. In dit gebouw kunnen de bewoners terecht voor het aanvragen van hulp bij diverse diensten zoals, schilderwerkzaamheden, klussendienst, schoonmaakdienst, verhuizingen en tuinwerkzaamheden. Wijkbewoners kunnen een dienst inhuren voor een bedrag van 10,- euro per uur ( Bredapas 6,- euro per uur). Het bestuur is samengesteld uit diverse participanten onder andere Singeveste AlleeWonen, Laurentius, WonenBreburg, OBN wijkraad, Stichting Elisabeth en de Gemeente Breda. Laagdrempelig Wij willen onze diensten laagdrempelig houden, vertelt Richard Hoetmer. Wij werken veelal voor mensen met een laag inkomen. De diensten worden verricht door langdurige werkelozen, die op deze manier werkervaring op kunnen doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wij hebben een tijdlang wat financiële instabiliteit gehad, maar kijken nu positief vooruit. In de winterperiode verrichten onze werknemers veelal hand- en spandiensten voor wooncoöperaties, zoals het schilderen van souterrains. Vanaf het voorjaar komen er weer aanvragen vanuit de wijkbewoners binnen en gaan wij bij het UWV werkbedrijf mensen werven om de klussen te kunnen klaren. Corry van der Linden is blij met de hulp van Carla. Gratis In tegenstelling tot de bovenvermelde diensten zijn de werkzaamheden van de Formulierenbrigade geheel gratis. Op de Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling. Dagelijks kunnen de aanvragen ingediend worden op het kantoor. Carla kan hulp bieden bij gemeentelijke regelingen, het aanvragen van uitkeringen voor levensonderhoud, bij het invullen van formulieren voor de Informatie Beheer Groep en bij belastingzaken, zoals het aanvragen van zorgtoeslagen en dergelijke. Wij voorzien wel degelijk in een behoefte. Ik heb soms dagen erbij zitten dat ik tien mensen help. Mijn werkzaamheden zijn divers. Van het aanvragen van een scootmobiel tot het invullen van een formulier voor schuldsanering. Wanneer men wilt, kom ik ook bij de mensen thuis. Vaak signaleer ik dan dat er nog behoefte is aan andere soort hulp en dat speel ik dan door naar de desbetreffende instantie. Aanvragen kunnen via de Inloop of telefonisch ingediend worden. Wij hebben geen wachtlijsten! Vaak vinden mensen het eng om naar een officiële instantie zoals het Maatschappelijk werk te gaan. Bij ons ligt die drempel niet zo hoog. Wij helpen waar wij kunnen of denken met de mensen mee om ze zo door te kunnen verwijzen naar de instantie die wel iets voor hen kan betekenen. Meer info: Werk aan de wijk. Tel: Nieuw leven op kinderboerderij `de Sik`. Foto: Ans Suurhoff Foto: Ans Suurhoff Foto: Ans Suurhoff

2 AD

3 het 3 Gebruik SelectaDNA-pakket niet altijd gratis Ongeveer 1800 bewoners in de Haagse Beemden zullen in het kader van buurtpreventie projecten een set SelectaDNA ontvangen. Volgens de gemeente Breda zijn de aangeboden sets gratis. De financiering komt uit het budget van het Wijkimpulsplan. Maar onder druk van een publicatie in deze krant onderkent de gemeente Breda dat zij is tekortgeschoten in de informatie naar de gebruikers. Het gebruik van SelectaDNA kan kosten met zich meebrengen. JOACHIM ELTE Op 20 maart werd aan bewoners van de Broekenbuurt en een deel van de Arenberglaan door de politie een gratis SelectaDNApakket uitgereikt. Nog vier buurten in de Haagse Beemden zullen volgen. Bij de lancering van het project verwees veiligheidsregisseur van de gemeente Frank Ewals naar de successen met het product in andere gemeenten en in Biesdonk. SelectaDNA zorgt ervoor dat goederen onzichtbaar en permanent gemarkeerd zijn met een unieke chemische DNAcode. Hierdoor zijn deze goederen voor de rest van hun levensduur te herkennen en te koppelen aan de rechtmatige eigenaar. De eigenaar heeft zijn code geregistreerd in een beveiligde database. Registratiekosten Frank Ewals zegt nu: Er is voor gekozen om de investering te bekostigen, daarna is het een verantwoordelijkheid voor de burger zelf om actief geregistreerd te blijven. In het pakket dat aan de gebruikers is overhandigd, staat dat de databasisregistratie drie jaar gratis is. Op ons verzoek heeft de leverancier, Rhine Group, inmiddels op haar site gezet dat de kosten voor registratie na deze drie jaar 7,50 incl. BTW per jaar zijn. Het was beter geweest als dit direct aan de gebruikers medegedeeld was. Excuses als dit niet is gebeurd, we zullen de bewoners van de Broekenbuurt hierover apart per brief informeren en zullen dit ook meenemen in de communicatie naar toekomstige gebruikers, die kosteloos een pakketje thuisbezorgd krijgen. Overigens is men niet verplicht om de jaarlijkse registratiekosten te betalen. Ewals zegt hierover: Als een persoon na drie jaar besluit niet te betalen, blijft de persoon geregistreerd. Men kan Veiligheidsregisseur Frank Ewals bij de start van het Buurtpreventieproject Elzenbroek. echter niet meer inloggen op de persoonlijke account. De betreffende persoon kan geen producten wijzigen of verhuizingen etc. doorgeven. Na diefstal zal de DNAanalyse echter nog steeds plaats vinden. De kosten ervan zullen in Foto: Joachim Elte dat geval bij de politie worden neergelegd. Simon Nap van de Rhine Group is verrast over de ophef rond de vervolgkosten. In het contact met de gemeente hebben we duidelijk gemaakt dat er na drie jaar vervolgkosten zullen zijn. De gemeente heeft er van afgezien om deze te dragen. Als bedrijf willen we volledig transparant over deze kosten zijn. We denken erover het beheer van de database onder te brengen in een aparte stichting. Buurtcoaches winnen terrein Wendy Ozturk, Tonny van Dooren, Appie Hajhouj en Mourad Elfdil werken sinds september 2009 als buurtcoaches in de wijk. Met ieder hun eigen specialiteit proberen zij samen met de bewoners een gezellige, leefbare wijk te maken. Op het kantoor aan de Vlierenbroek 26 kunt u terecht met vragen over bemiddeling, het oplossen van conflicten of het organiseren van activiteiten. Ze werken nauw samen met de sportcoaches Wes en Crea Zimmerman. Nelleke van der Zee Met een bedrag van euro vanuit het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO) werden de buurtcoaches, na een gedegen training, voorlopig voor twee jaar aangesteld om te zorgen voor een leefbare wijk. Het project vormt een onderdeel van het Wijkimpulsplan. Hun taken bestaan onder meer uit het coachen van bewoners om zelf de knelpunten op te lossen, de samenleving met elkaar te versterken en jong en oud met elkaar in contact te brengen. Zo is Wendy belast met het aanzetten van jongeren tot het organiseren van leuke activiteiten met ouderen zoals een bingo, met het bijhouden van de website en met het verzorgen van de administratie. Appie is samen met de sportcoaches actief in het organiseren van sportevenementen. Tonny ondersteunt het Joloproject (Jongeren lossen het op)) en richt zich samen met Wendy op de scholen. Zo wil ze voorlichting gaan geven op scholen over softdrugs. Mourad houdt zich bezig met de hangjongeren en onderhoudt de contacten met winkelcentra. Herkenbaar Ze rijden op oranje fietsen en hebben speciale kleding aan waardoor zij herkenbaar zijn. In die zeven maanden dat wij werkzaam zijn, hebben wij ons netwerk al behoorlijk uit kunnen breiden. Wij worden serieus genomen door belangrijke instanties die ons bij problemen of activiteiten om hulp vragen, vertelt Mourad. Mensen komen zelf met klachten naar ons toe en wij helpen waar wij kunnen of verwijzen hen door naar de juiste hulpverlener, vult Appie aan. Het is snel gegaan. Ik voel dat wij een gezicht hebben gekregen in de wijk, zegt Appie. Imro Burke begeleidt de coaches en verwacht dat deze mensen in de toekomst een belangrijke plaats in de wijk zullen innemen. Ook de sportcoaches verrichten veel werk. Zij organiseren activiteiten waar de jongeren vaak aan deelnemen. Bij Wes kunnen zij terecht voor materialen, zoals een bal of schoenen. Meer info: of op Vlierenbroek 26. De volgende editie van het verschijnt op secretariaat: Bertelsberg 83, 4822 SR, BREDA, 6 mei 2010 Buurtcoaches zorgen samen met de bewoners voor een leefbare wijk. Foto: Ans Suurhoff

4 AD

5 het 5 Wat groeit daar in de wijk Klein nieuw natuurgebiedje langs Heksenpad Hooikoorts April is alweer over de helft. Dat betekent dat de grassen gaan bloeien en het hooikoortsseizoen is begonnen. Dit jaar krijgen zo n 3 miljoen Nederlanders er last van; rode ogen, loopneuzen en onbedaarlijke niesbuien. Veroorzaakt door pollen, door grassen, planten en bomen verspreid stuifmeel. Een dure grap. Want hooikoorts is niet alleen een gezondheidskwestie, het is ook een economische factor geworden. Het kost de schatkist zo n 350 euro per patiënt per maand. Het zijn de kosten van ziekteverzuim en verlies van arbeidsproductiviteit. De toename van hooikoortspatiënten zou te wijten zijn aan onze westerse levensstijl. Ons voedsel, onze extreme hygiëne en stress hebben het afweersysteem veranderd. Dat geeft allergieën als hooikoorts vrij spel. De bloeitijd van grassen begint rond 1 april en eindigt in oktober. Regiofonds Nieuwe natuur Heksenpad Kort na de lange koude winter is de gemeente Breda aan de slag gegaan met het aanleggen van een nieuw klein natuurgebiedje langs het Heksenpad. Het betreft het stukje grond aan de overzijde van het water welke tegen het overloopveld van Boeimeer ligt. Via een rijroute langs het Hoog Zand en het Laag Zand werd een hoop vrijgekomen zand uit de moerasbak afgevoerd. Nico Koevoets Een kraan verwijderde over een lengte van honderd meter de houten geoliede palen. Die palen vervuilden het water en werden om die reden verwijderd. Daarna werden de oevers minder stijl gemaakt. Op het achterliggende weiland heeft men een soort moerasbak gemaakt waarin nu een klein laagje water staat. Aan de rand tegen het sportcomplex is een wal aangeplant met verschillende soorten struiken. Het gaat om planten als de meidoorn, de hazelaar en de Gelderse roos. In de loop van het voorjaar en de komende zomer gaan er vanzelf diverse soorten planten groeien in de hellende oever van het land naar het water. Vissen kunnen het opkomende riet gebruiken als paaiplaats terwijl kikkers en salamanders zich met plezier in het riet Foto: Nico Koevoets kunnen verschuilen. Het water is ondiep en dat is sowieso een prima leefomgeving voor de jonge salamandertjes en de kikkervisjes. De moerasbak zal op den duur interessant worden voor allerlei soorten vogels en amfibieën. De hekken van het Boeimeersportcomplex worden door de wal met struiken en de rietkragen wat aan het zicht onttrokken. Jaarvergadering BEKOM De stekker wordt uit het Bredase plan getrokken om in West Brabant een speciaal regiofonds in te voeren. Dat fonds is bedoeld als ondersteuning van de economie in tijden van crisis. Cees Meeuwis, wethouder economische zaken, zegt dat er geen geld meer voor is. De 5 ton die Breda in het fonds zou storten wil hij nu gebruiken voor het opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw. Hier zouden kleine innovatieve bedrijven gehuisvest kunnen worden. Ik vraag mij af waar dit idee vandaan komt. Een grote hoeveelheid kantoren in Breda staat leeg, dus wat is de winst? Beste Cees, misschien is het idee dit geld te steken in medische ondersteuning van onze hooikoortspatiënten. Pas dan doe je écht iets aan ondersteuning van de huidige economische crisis, in meerdere opzichten! Nieuw college Breda heeft officieel een nieuw college. Op woensdag 14 april zag ik in de krant de nieuwe wethouders, die de donderdag ervoor officieel benoemd waren. Ook gemeentesecretaris Nico van Mourik stond erbij. In de krant van 16 april werd melding gemaakt dat Nico per de 15de is opgestapt als gemeentesecretaris van Breda. De baas van de ongeveer 2000 ambtenaren zou doelwit zijn van een anonieme lastercampagne. Wat ik nou niet begrijp is dat iemand opstapt vanwege aantijgingen die niet waar zouden zijn. Erger nog, onwaarheden die gebracht worden door een anoniem persoon. Als je dan al opstapt, wat blijft er over van jouw eigen geloofwaardigheid? Nico! Hier sta je toch boven. Maak van deze stress geen nieuwe allergie, daar hebben we er al genoeg van. Misschien toch maar eens te rade gaan bij onze oosterse buren, die er kennelijk een andere levensstijl op na houden. Minder stress, met een relaxte levenshouding. Zouden we allemaal wat meer van kunnen gebruiken. Iets meer bouwen aan ons eigen afweersysteem, kunnen we niet alleen nieuwe allergieën beter de baas, maar mogelijk ook nieuwe lasterpraatjes. Die zullen er altijd wel zijn. Heb je er zelf gewoon minder laster van. Das pure winst. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de schatkist. Kan je namelijk gewoon blijven werken. En dat in tijden van economische crisis, dat is toch zeker ook wat waard?! Op 14 april hield het BEKOM haar jaarvergadering. Daar er geen opmerkingen waren over het jaarverslag 2009, werd er vrijwel direct al overgegaan naar de presentatie over de vierde Bergboezem en het AED-alertproject. Sinds de AED-apparaten er zijn is de overlevingskans toegenomen van 10% tot 75%. Ella Hoeke Het nut van de AED (Automatische Externe Defibrilatie) is al bewezen. Zo n 160 mensen in Breda per jaar, krijgen te maken met hartfalen. De Haagse Beemden is een van de grootste wijken en bevindt zich daarom in de 6-minuten zone. Dit is een gebied waarin de directe hulpverlening bij een hartstilstand is georganiseerd. Er is een oproepsysteem van opgeleide burgerhulpverleners en er zijn voldoende AED s voorhanden. Als er binnen 6 minuten gehandeld wordt, neemt de overlevingskans toe tot 75%. De AED is 24 uur bereikbaar, dit is herkenbaar aan het knipperende lichtje, en na gebruik wordt het binnen 24 uur weer teruggeplaatst. Tweeduizend bewoners per jaar worden opgeleid tot reanimist, maar iedereen kan het apparaat bedienen. Zodra de AED aangesloten is op het lichaam, zegt het wat er met het hart aan de hand is, wat te doen en wanneer. Op dit moment zijn er veertien AED s in de Haagse Beemden. Het project vierde Bergboezem heeft fase 1 al bijna afgerond. Het wordt de schakel tussen natuur gebieden in Breda. De Bergboezem is voor opvang van overtollig water. De Mark kan de piekafvoeren niet aan. Het gehele project zal klaar zijn in Elke woensdag van is de informatiekeet aan de Rietdijk 6 geopend voor klachten, vragen en opmerkingen. Op 10 juni is er een inloopdag over de vierde Bergboezem. Meer informatie over deze dag zal nog volgen. Piet Matheeuwsen van de projectgroep Haagse Beemden Hartsafe gaf een toelichting op AED-Alert. Foto: Joachim Elte

6 6 Grote inzet bij een groot evenement Ronald Bloemen houdt zich sinds vier jaar bezig met het uitzetten van een veilig en gezellig parcours voor de Haagse Beemden Loop en het werven van vrijwilligers. Zijn inzet is altijd groot, vandaar dat hij nu even achter de schermen uit komt om in de spotlichten te staan. Ik doe dit wèl samen met een hardwerkend team; dat moeten jullie er ook bij vermelden, zegt hij met klem. het Nelleke van der Zee Deze bescheidenheid siert hem. Ronald Bloemen (57) is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij werkt in de automatisering en woont vanaf 1984 in de Haagse Beemden. Vier jaar geleden is Ronald via de secretaris Johan van Son bij de organisatie terecht gekomen. In eerste instantie om Johan te vervangen, de komende Haagse Beemden Loop zoeken wij nog steeds medewerkers! vertelt Ronald. Gelukkig werken we dit jaar met een speciale coördinator Olga Gielen die zich met de werving bezighoudt. Heksenwiel maar daar voelde Ronald nauw niet veel voor. Na een inwerkperiode van één jaar, regelt hij al drie jaar zelfstandig de zaken omtrent het parcours en het binnenhalen van vrijwilligers. Het is altijd een Ik ben al vanaf november druk bezig met de voorbereidingen van de nieuwe loop. Dit jaar ging er extra veel tijd zitten in het uitstippelen van het parcours, omdat hele klus om zoveel vrijwilligers we nu vanaf winkelcentrum bereid te vinden om die ene dag op het evenement mee te helpen. Tot nu toe is het wel gelukt. Voor Heksenwiel starten. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste post staan, dat Integratie en participatie speerpunt IWMO Het Wijkimpulsplan wil dat door een intensieve samenwerking tussen autochtone en allochtone organisaties jongere en oudere allochtone bewoners worden betrokken bij projecten voor integratie en participatie in de samenleving. Veel van deze projecten worden bedacht en uitgevoerd door het IWMO (Instituut Win voor Multiculturele Ontwikkeling). JOACHIM ELTE Een activiteit van IWMO: samen muziek maken. Foto: Joachim Elte iedereen goed gedocumenteerd is, er voldoende verkeersregelaars zijn en voor het onderhouden van een goed portofoonnetwerk, licht Ronald toe. Ik kijk met plezier terug op de afgelopen jaren. Het is een gezellig team, dat zijn schouders eronder zet. We hebben onderling goed overleg en een samenwerkingsverband. Ik heb zelf niet zoveel met hardlopen. Ben wel een fanatieke wandelaar. Ik vind het gewoon leuk om zo`n groot evenement mede te organiseren. Meer info: Het IWMO is betrokken bij projecten zoals de buurtcoaches, de jongerenvoorziening en de ondernemerscoach. Peter Richelieu heeft er de leiding. Hij zegt: Onze organisatie is momenteel op een zeer constructieve wijze in de Haagse Beemden bezig om diverse wijkbevolkingsgroepen, jong en oud, te betrekken bij allerlei activiteiten. Zij zijn niet alleen gericht op ontspanning maar ook op educatie en vorming. Naast een enkele kracht in vaste dienst, worden de meeste activiteiten van het IWMO uitgevoerd door stagiaires of vrijwilligers. Toegevoegde waarde Tijdens een bijeenkomst in het IWMO-gebouw aan de Nieuwe Haagdijk vertellen rond de 20 stagiaires en vrijwilligers over hun werk. Juhandro is de meest ervaren kracht. Hij zegt: We gaan letterlijk naar de jongeren toe. We ontmoeten ze op straat, we maken contact via Hyves of we gaan naar de scholen toe om te vertellen over wat we doen voor de jongeren. Hij licht zijn werk toe met als voorbeeld de brassband. We maken niet alleen muziek, maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om bijvoorbeeld de politie of de leerplichtambtenaar wat te laten vertellen over hun werk. Op het ogenblik bezoeken ongeveer 60 jongeren één of meerdere activiteiten. Luuk Kuiper studeert Sociaal Cultureel Werk aan het Vitalis College en is stagiaire bij het IWMO. Hij stelt vast: Ik ben opgegroeid in de Haagse Beemden en toen was er niets voor mij. Maar er gebeurt nu weer wat. Hij doelt onder meer op De Kelder (bij het Kraaienest), die vanaf 22 april eens in de twee weken op donderdag van uur opengaat voor jongeren van 17 tot 21 jaar. Ronald Bloemen houdt zich o.a. bezig met uitzetten parcours en veiligheid Foito: Sigrid Rijkers Bso (top) Sterrentuin luid verhuisd Op woensdag 31 maart is bso (buitenschoolse opvang) Sterrentuin en bso Top Sterrentuin verhuisd vanuit de Donkslagen naar een bso in een school. Sterrentuin had nog wel wat jaartjes op de Donkslagen willen wonen, maar helaas besliste de gemeente Breda anders. Maar gelukkig waren we erg welkom in basisschool de Driezwing en basisschool de Kievitsloop. Sterretjes De bso in de Driezwing houdt de naam bso Sterrentuin en de top zal een andere naam krijgen. De kleine sterretjes die allemaal op de Driezwing zaten, hoeven niet ver meer te lopen om naar de bso te gaan, maar gaan naar een mooi lokaal, vlak bij de ingang. De verhuizing wilden we niet zomaar voorbij laten gaan: iedereen zou horen dat de Sterretjes vertrokken. Er was een dweilband geregeld die de sterretjes samen met hun ouders, broertjes of zusjes vergezelden naar de Driezwing. Anja had met een grote sleutel de Sterrentuin gesloten en diezelfde sleutel zou de Driezwing openen. In optocht gingen de band, de kinderen, ouders, zusjes en broertjes naar de Driezwing. Het lukte Anja gelukkig om de deur van de Driezwing te openen Vervolgens knipte Tanja het lint door, waardoor iedereen naar binnen kon. Hier wachtten kinderchampagne, chips en hapjes op de bezoekers. Ouders waren zeer tevreden over de gezellige overgang en de mooie ruimte in de Driezwing. Top Kanjertuin De Top Sterrentuin ging vanuit de Donkslagen op de fiets naar Mc Donald s. De toppers lieten het zich goed smaken en om uur keerden ze terug naar de Kievitsloop. De Top Sterrentuin zou een andere naam krijgen en de toppers hadden 2 namen voorgedragen. Bij aankomst kon iedereen dus meteen de nieuwe naam lezen: De Top Kanjertuin! De toppers waren blij dat hun meest favoriete naam was gekozen. Om uur kwamen de ouders, die de nieuwe ruimte erg mooi vonden, vooral de chillhoek zag er prima uit. We weten zeker, dat het hier net zo gezellig gaat worden als op de Donkslagen!! Country line dance Stichting Scc t Kraaienest wil in samenwerking met Hillsight linedancers een beginnerscursus country line dance starten. Een line dance is een formatiedans waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen (lijnen), waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde dansbewegingen uitvoeren. De Hillsight line dancers bestaan in September jaar en geven op diverse plaatsen in Breda cursussen voor mensen die willen ontspannen. Bij voldoende belangstelling willen de Hillsight line dancers een beginners cursus country line dance organiseren op vrijdagmiddag van tot uur in het Sociaal Cultureel Centrum t Kraaienest, Tweeschaar 12, 4822 AT Breda. Als U interesse heeft geef U dan snel op bij Mevr. B. Nagtzaam., tel

7 3de nacht voetbalvereniging WDS19 in aantocht In de nacht van 11 op 12 juni is het weer zover. Voor de derde keer wordt er een kamp georganiseerd voor de voetbaljeugd. Ook de kleintjes onder de leden worden hierbij niet vergeten. De voorbereidingen zijn in volle gang. Enthousiaste organisatoren overleggen en vergaderen, regelen vrijwilligers en materiaal. Ze zijn er nog niet. Allerhande helpende handen zijn welkom. Al kunnen ze er vanuit gaan dat succes verzekerd is, gezien eerdere ervaringen en mond - op - mond reclame. Wat willen ze nog meer? Pax Kooijman Een warm welkom bij de voordeur. Met koffie en drie enthousiaste mannen. Bram Kerstens is de eerste die ik de hand schud. Hij is degene die onderdeel uitmaakt van het jeugdbestuur, de activiteitencommissie en de barcommissie. Hij is er druk mee, al is hij de rust zelve. Bram heeft ondersteuning geregeld. Rob Cremer en Danny van Bijnen schuiven aan. Zij doen voornamelijk het woord; met verve. Rob heeft via een stageopdracht van het CIOS, Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, de tweede nacht georganiseerd in Hij is inmiddels geslaagd. Sindsdien is hij niet minder enthousiast, integendeel. Graag wil hij de organisatie 3de nacht WDS19 voor zijn rekening blijven nemen. Danny maakt onderdeel uit van het bestuur; hij houdt zich vooral bezig met allerhande activiteiten binnen de voetbalclub. Teamwork, tot op de draad geregeld. Inmpressie van een vorig evenement Mannenwereld Programma Bij voetbal denk je toch in eerste instantie aan mannen. Ook bij WDS19 zijn die rijk vertegenwoordigd. Bijzondere vermelding mag gemaakt worden van het senioren dames team, maar vooral ook van een tiental meisjes rond de 10 tot 14 jaar. De organisatoren hopen dat juist ook deze meisjes van de partij zullen zijn tijdens de 3de nacht. Ook zij zijn onderdeel van de club. Een belangrijk onderdeel zelfs. Wij hebben daar oog voor en willen dat graag aandacht geven, vertelt Danny. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom om op die dagen een kijkje te komen nemen op onze club. Maar ook vaders, moeders, oma s en opa s worden bij deze van harte uitgenodigd. Eigenlijk is iedereen welkom die onze club een warm hart toedraagt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hopelijk bieden we met 11 en 12 juni daar een mooie aanleiding voor. het Danny doet verslag: Vrijdagavond 11 juni is het verzamelen om uur. Iedereen zorgt ervoor dat hij thuis een goede bodem in de maag heeft gelegd, het avondprogramma liegt er niet om. Er zal voetballend gestreden worden om de Wilco de Vree Bokaal. Een drie uur durende teamaangelegenheid waar men een individuele prijs mee kan winnen. Je hoeft hiervoor niet eens de beste te zijn. Lol maken en een kamp mogen meemaken waarbij plezier voorop staat, is meer een regel dan toevalligheid. Een belangrijke voorwaarde zelfs. Rob vertelt enthousiast verder: We bieden een programma met de nodige verrassingen; daar kan ik nu dus nog niet te diep op ingaan. Na het voetbalprogramma van de vrijdagavond is er natuurlijk wel tijd voor een gezellige afsluiting. Vorige jaren was dat een disco, gevolgd door een kampvuur, waarbij heel ons oude meubilair in rook is opgegaan. Dit jaar maken we er een pyjama bingo van en maakt iedereen een teamvlag. Daarmee gaan we de volgende ochtend met zijn allen op de groepsfoto. In pyjama natuurlijk, net zo leuk! Voorafgaand aan de foto zal het zaterdagochtend starten rond 7.15 uur met het Goeiemoggel gevoel. Daarmee kan het opstaan en de ochtendpolonaise beginnen. Een feestje op zich. Zaterdag staat verder in het teken van een meerkamp. Het programma sluit in de middag rond uur. Om dit programma voor onze jeugd en mini pupillen mogelijk te maken zijn sponsors van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit gezellige en sportieve samenzijn. Zij kunnen zich melden bij Bram Kerstens via Ook de website van de club biedt belangstellenden volop informatie. Hopelijk tot ziens op 11 en 12 juni a.s. Het belooft een sfeervol evenement te worden! Muziekfestival voor het goede doel! Komend weekend, 24 en 25 april, organiseert muziekvereniging De Laotbloeiers een tweedaags muziekfestival in de Texas Hoeve aan de Rietdijk. De baten van dit festijn gaan naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting The Real Blue Band, een orkest van verstandelijk en visueel gehandicapte muzikanten van de Blauwe Kamer in Breda. De Laotbloeiers Walter Clement Aan het festival doen talrijke artiesten en bands mee. De optredens in de feesttent beginnen zaterdagavond om half acht en zondagmiddag om half twee. De Laotbloeiers organiseren het muziekfestival voor de derde keer. Eerder waren de opbrengsten voor de Stichting Roparun, een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, waarbij teams uit het hele land een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Voor het goede doel van dit jaar hebben de, in 1976 opgerichte, Laotbloeiers het dichter bij huis gezocht. De Bredase stichting The Real Blue Band heeft een muziekband opgericht met daarin een veertigtal gehandicapten uit Breda en omstreken. Het doel ervan is om de leden wekelijks te laten musiceren of zelfs een muziekopleiding te laten volgen. Veel gehandicapten zijn in voor meer variatie in bijvoorbeeld muziekstijlen en hebben belangstelling voor allerlei uiteenlopende instrumenten. Dankzij de stichting kunnen veel muzikanten met beperking van al deze mogelijkheden gebruikmaken. Op het podium in de Texas Hoeve staan onder meer bekende artiesten als Leen Zijlmans (Brabantse Leen), 7 Trui Wijsneus Windmolens Tot de Bataafse Revolutie in 1796 heeft alleen de adel het recht om windmolens te laten bouwen. Deze zogeheten dwangmolens worden in die tijd verpacht aan molenaars die verplicht zijn een gedeelte van het gemalen meel af te dragen aan de eigenaar, vaak een hertog, graaf of baron. Ongeveer een halve eeuw na het afschaffen van het recht op dwangmolens besluit Derk Jan van Bree een vrije molen te bouwen in Ulft. Net als nu worden tegen dat plan bezwaarschriften ingediend en wel door een man van adel. Het tij zit Derk Jan mee, de bezwaarschriften worden ongegrond verklaard en hij mag zijn molen bouwen, net als velen na hem. Die molens met vier zoevende wieken en bonkend houten raderwerk worden geëerd met niet alleen een Landelijke Molendag maar ook een West-Brabantse Molendag. De wieken van de meeste oude molens draaien niet meer. Na gedane arbeid rusten ze nu en sieren het landschap. En wat niet gebruikt wordt, maakt ook geen geraas. Anders is dat met die nieuwerwetse windmolens, die ook wel windturbines genoemd worden. Veel mensen vinden ze lelijk en lawaaierig. De hoog oprijzende, taps toelopende, witte zuil met de drie slanke wieken wordt nog steeds niet als mooi ervaren. En als de wind de wieken zoeven laat, wordt er geroepen: Geluidsoverlast! Maar een in bedrijf zijnde korenmolen produceert ook heel wat herrie, al is dat na het recreatief bezoekje tijdens een Molendag weer snel vergeten. Want wat zijn ze mooi en oer- Hollands, die vierwieken molens. De windturbine daarentegen is een stuk horizonvervuiling en kan niet typisch Nederlands genoemd worden. Maar hoe machtig bewegen zijn drie wieken zich in de verte op de wind, langzaam, rustgevend, om uren naar te kijken. Waarschijnlijk zullen ze pas gewaardeerd worden als de meeste ervan buiten gebruik zijn gesteld. Trui Wijsneus Harrie van Dongen (bekend van de X-Factor), Yoeri L Abee en de groep H6. Als bands treden op de Chicas, Eigenwijs, Quitnix, Cock & De Klepzeikers en pretband SamSam. De Real Blue Band zelf treedt eveneens op. Een loterij moet voor de opbrengsten gaan zorgen. Voor de kinderen zijn er diverse attracties. Voor het volledige programma verwijst de organisatie naar de eigen website

8 AD

9 AD

10 AD

11 11 Nieuwe, unieke verkeersborden het bij De Werft Het verkeersproject van basisschool De Werft is een groot succes gebleken. Niet alleen zijn er veiligheidsmaatregelen gerealiseerd rondom de school, als een verkeerdrempel en hekwerk rond het schoolplein. Maar er zijn ook nieuwe verkeersborden geplaatst. Door: Peter Geneuglijk Vrijdagmiddag16 april was het zover. De grote onthulling van de gekozen verkeersborden. Gedurende enige tijd is de school en met name groep 3 t/m 8,bezig geweest met de verkeersveiligheid rond de school. Een van de onderdelen was het ontwerpen van nieuwe verkeersborden. Ruim 100 inzendingen moesten beoordeeld worden. De beste twee zouden geplaatst worden. Met subsidie van de gemeente en steun van de verkeersbordenfabrikant werden deze gefabriceerd. En het zal je maar gebeuren dat jouw bord uitgekozen wordt en zo het enige bord in de hele wereld is. Iets unieks dus. Dat overkwam Veerle Kapitein en Maxima van Kruysdijk. Zij ontwierpen respectievelijk de laad en los en de kus en zwaai borden. Veerle: Ik was best wel zenuwachtig toen ik hoorde dat mijn bord gekozen was. Maxima legde uit wat haar bord inhield: Het is een moeder en een kind die zwaaien en daar tussen mondjes die van de een naar de ander gaan. Na een demonstratie met 2 auto s van de goede en de slechte manier om je kinderen af te zetten, werden de borden onthuld. De ouders Pasta en Pesto in Prinsenbeek Het interieur van Pasta en Pesto straalt Hollandse gezelligheid uit Voor een volledig avondje uit kunt u al vanaf 24 februari 2010 in Prinsenbeek terecht. Vanaf die datum is de volledige gedaanteverandering van café Marktzicht compleet. Natuurlijk bleef het vertrouwde café, maar nieuw is daar een mediterraans restaurant. Peter Geneuglijk Een veranderende markt en de behoefte om in Prinsenbeek een volledig avondje uit te kunnen gaan hebben de eigenaren Toon en Winny van Dongen doen besluiten zich aan te sluiten bij de landelijke keten Pasta en Pesto. We kwamen toevallig in St. Anthonis, waar ook een Pasta en Pesto restaurant is en we waren onder de indruk van de sfeer en de kwaliteit in dat restaurant, aldus Winny van Dongen. Vervolgens zijn we samen met de keukenstaf en het andere personeel op bezoek geweest. Natuurlijk was iedereen enthousiast en we konden dus snel starten. Bij Pasta en Pesto kun je gerechten zelf samenstellen, maar ook een keuze maken uit de geselecteerde menu s. Vele soorten pasta en niet alleen de alledaagse spaghetti en tagliatelle enz, maar ook bijzondere als girasoli en raviolini. Er is een keuze uit vis of vlees, vervolgens kaas en/of verse groenten en diverse soorten pesto s zodat er vele mogelijkheden zijn voor een mediterraans culinair avondje. Bij Pasta en Pesto kun je vooraf gezellig wat drinken in een oude vertrouwde omgeving, vervolgens lekker eten en naderhand gezellig aan de bar wat bijkletsen. Een compleet avondje uit dus voor een schappelijke prijs van tussen de 10 en 20 euro. Je kunt kiezen of je de hele avond doet over het eten of gezellig aan de bar geniet van een snelle mediterrane hap. Binnenkort start Pasta en Pesto met lunches, die zowel bezorgd kunnen worden bij bedrijven, maar ook in het restaurant genuttigd kunnen worden. we denken dan aan allerlei kleine gezonde broodjes met lekkere dingen erop, met een salade en een lekker flesje wijn, zegt de trotse eigenaar Winny van Dongen Het restaurant is geopend van woensdag t/m zondag 17.00u tot 20.30u en gevestigd in café Marktzicht Markt 10 in Prinsenbeek. Veerle Kapitein en Maxima van Kruysdijk met hun ontwerpen moeten via hun kinderen opgevoed worden om meer rekening te houden met de kinderen en de andere wegbrengers rondom de school. Eigenlijk zouden de kinderen te voet of op de fiets moeten komen. Maar ongetwijfeld zullen de nieuwe borden bijdragen aan een beter verkeersgedrag rondom de school. Uiteraard was er voor alle kinderen een presentje, namelijk Kleurwedstrijd Op woensdag 14 april brachten Koning Koos, Prinses Sassa en Toto van het Zandkasteel een bezoek aan winkelcentrum Hoge Vucht. Vele kinderen met ouders waren naar Hoge Vucht gekomen om te genieten van een show en een ontmoeting met de tv-vrienden. Ook was de prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd waarmee een mooie Zandkasteelkoffer te winnen was. De prijswinnaars waren: Davey Machenbach van 3 jaar, Suzanne Koevoets (uit de Haagse Beemden) van 5 en Kishi Dyckmans van 7 jaar. Suzanne Koevoets (5) uit de Haagse Beemden, links op de foto, is een van de winnaars van de kleurwedstrijd Zandkasteel Foto: Ans Suurhoff een fietsbel met het logo van de school en een kompas. Dankzij de nieuwe borden en het kompas kan niemand meer de weg kwijtraken. Sint Joris dag: een bijzondere activiteit Op 24 april viert scouting Sint Joris de Sint Joris dag. Sint Joris is de beschermheilige van Engeland. Veel mensen kennen hem van het verhaal van Sint Joris en de draak. Omdat de scouting deze beschermheilige als voorbeeld ziet, hebben ze deze naam gekozen. Om dit te vieren gaan ze allerlei leuke activiteiten doen op Winkelcentrum Heksenwiel. Tussen uur en Foto: Marie-Louise van Gelder Tweede spreekuur sociaal raadslieden Alexberg Vanaf 21 april kunnen bewoners van de Haagse Beemden ook op woensdag terecht op het spreekuur van het Bureau sociaal raadslieden (BSR). Aan Alexberg 4 kunt u voortaan op maandag en woensdag tussen 9.00 en uur naar het spreekuur komen voor hulp en advies bij vragen over regelingen, wetten en voorzieningen. Gratis hulp Bureau Sociaal Raadslieden is een onafhankelijke voorziening voor sociaal juridische dienstverlening, waar u terecht kunt met de meest uiteenlopende vragen over: uur zijn er verschillende spelletjes te doen voor kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Er is onder andere een speurtocht, vossenjacht en een kleurwedstrijd. Dit is een kleine weerspiegeling van wat er zoal te doen is op scouting. Alle kinderen kunnen meedoen om hiervan te proeven. Daarnaast kunnen de kinderen ook 3 keer gratis komen kijken tijdens de opkomsten op het Maatschappelijke instellingen Sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Huisvesting Consumentenzaken Onderwijs, w.o. studiefinanciering. De hulp van de sociaal raadslieden is gratis. Meer informatie? Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u overdag bellen met het Bureau Sociaal Raadslieden of kijken op de website: www. gebouw bij de Asterdplas. Scouting is veel meer dan knopen, hutten bouwen en fikkie stoken. Om hier een goed beeld van te krijgen, nodigen ze alle kinderen uit de buurt uit om mee te komen doen. De kinderen worden begeleid door leiding die zich elk weekend inzet voor de leden. Het is een veelzijdige hobby waarbij niets onmogelijk is, er zit voor elk kind wel iets leuks bij. imwbreda.nl. Kunt u overdag niet naar het spreekuur komen? Op donderdag is er van tot uur een avondspreekuur in Willemstraat 20 (vlakbij het NS station). 3 en 5 mei geen spreekuur Op maandag 3 mei vervalt het spreekuur van BSR aan de Alexberg; u kunt dan wel tussen en uur terecht aan Delpratsingel 1 (vlakbij het NS station). Houdt u er wel rekening mee dat dit spreekuur bij drukte eerder sluit. Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het IMW gesloten.

12 12 Lentemarkt het Oproep Bij de diverse activiteiten werd ijverig gewerkt. Hier het bloemschikken Het speellokaal van basisschool De Driezwing is omgetoverd in een brasserie met gezellige zitjes en sta-tafels. Naast koffie, thee en limonade zijn er ook poffertjes, sateetjes, tosti s, suikerspinnen en gebakjes te koop. In bijna elk lokaal wordt een workshop gegeven. Meisjes zijn vooral te zien bij het bloemschikken en taart versieren, terwijl jongens zich liever uitleven op de djembé of met taekwondo. De workshops koken, figuurzagen en zelfportret tekenen trekken het minste publiek. Op de rommelmarkt in de teamkamer worden Afrikaanse maskers geflankeerd door een barometer en een elektrische eierkoker. Liejan van Horen Caroline van Leemput, leerkracht van groep 3/4a, coördineert de commissie Lentemarkt, die bestaat uit twee leerkrachten en vijf ouders. Eind december, begin januari is de commissie Lentemarkt aan de slag gegaan om op 17 april alles klaar te hebben, vertelt ze. We beginnen met het zoeken naar sponsors, winkeliers die prijzen willen schenken, mensen die een workshop kunnen A C t i v i t e i t e n k a l e n d e r Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie 22-april Samen leven - samen Surplus Welzijn Kookproject voor en door vrouwen met verschillende culturele eten achtergronden.kosten 3,-- per bijeenkomst Eetruimte bij Centraal wonen t Aardrijk, Aardrijk 41a 24 april Spelletjesmiddag Centrum Heksenwiel Scouting St Joris Allerlei leuke spelletjes om Sint Joris dag te vieren en scouting te leren kennen. 24april uur Bingo avond Centrum Heksenwiel KBO Haagse Beemden Leuke prijzen met o.a. veel levensmiddelen Erg gezellig. Zaal open!8.45 uur 28 april 8.45 (vertrek) Busreis Openluchtmuseum Arnhem geven en ouders die gebak willen maken. Hoewel de school gemiddeld elk jaar zo n duizend euro overhoudt aan de Lentemarkt, is het binnenhalen van geld niet het belangrijkste doel. Het is fijn dat we dit jaar buitenspeelmateriaal kunnen aanschaffen voor de midden- en bovenbouw, maar veel belangrijker is het dat ouders en leerkrachten elkaar hier in een ongedwongen sfeer kunnen Vertrekpunt: Vlierenbroek 30 Inloop Clement ontmoeten, legt Caroline uit. De Lentemarkt is niet alleen toegankelijk voor leerlingen van De Driezwing, maar ook voor hun vriendjes, neefjes en nichtjes. Recordpogingen Om uur doen Pim (groep 6a), Belle (groep 8), Lisette (groep 8), Mike (groep 6a), Frederique (groep 6a), Jelle (groep 7), Eline (groep 6a), Annika (groep 3b), Stijn (groep 7), Nada (groep 6a) en Dion (groep 3a) een recordpoging. Jelle en Stijn proberen zo veel mogelijk chips, respectievelijk spekkies te eten. De Franse bloedworst wedstrijd valt erbij in het niet. Belle gaat hoelahoepen en Eline maakt buikrollen. Geen showgirl of buikdanseres doet hen dat na. Meer foto s van de lentemarkt op de Driezwing kunt u vinden op menu Foto s Open dag Foto: Hans Peters Onlangs werd onder leiding van een nieuw bestuur Sociaal Cultureel Centrum t Kraaienest nieuw leven ingeblazen. Om kennis te maken wordt daarom op 24 april een open dag georganiseerd in het centrum aan de Tweeschaar 12. Van uur zullen zo n 20 standhouders zich presenteren aan de bewoners van de Haagse Beemden. Het gehele centrum is open voor bezichtiging en het staat iedereen vrij binnen te lopen. Er zullen muziek- en dansdemonstraties worden gegeven. Het nieuwe bestuur van het centrum zal de hele dag aanwezig zijn om alle belangstellenden te ontvangen en vragen te beantwoorden. Voor de kinderen zal er een springkussen zijn en er worden door Stichting OSHB (Open Sportcentrum Haagse Beemden) allerlei spelletjes georganiseerd. Wij zouden het erg op prijs stellen als de wijkbewoners deze dag zouden aangrijpen als een ontmoetingsdag waarbij kennis wordt gemaakt, contacten worden gelegd of aangehaald, ideeën en activiteiten worden bedacht waardoor we gezamenlijk werken aan een prachtige wijk. Kom gezellig langs en breng uw kinderen mee a.s. zaterdag in t Kraaienest. De stichting ROLERISUIT aan de Bredestraat 4, die met 4 bussen vervoer voor gehandicapten verzorgt voor een bodemprijs en bestaat van donaties, is één emoe kwijt! Een aantal weken geleden overleed helaas één van de twee. Onze andere emoe sjokt nu eenzaam en verlaten rond in de ren en t is duidelijk dat ze zo snel mogelijk gezelschap moet krijgen, man of vrouw. De stichting heeft geen grote financiële middelen, dus... wie helpt ROL aan een tweede emoe (meer mag ook), eventueel voor een klein prijsje???? Bel Zie ook Haagse Beemden Loop Centrum voor Jeugd en Gezin-familieloop Dit jaar is er weer een nieuwe editie van de Haagse Beemden Loop. Dit sportieve evenement zal plaatsvinden op a.s. zondag 2 mei. Dit jaar is er een geheel nieuwe locatie namelijk Winkelcentrum Heksenwiel. Een onderdeel van de Haagse Beemden Loop is de Familieloop. De familieloop wordt geadopteerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin en zal dan ook de Centrum voor Jeugd en Gezin Familieloop gaan heten. Bovendien is het een sponsorloop die in het teken staat van het Wereld Natuur Fonds. Kinderen lopen dus ook voor het goede doel. De Centrum voor Jeugd en Gezin Familieloop is de manier om met het hele gezin in beweging te komen. Als gezin kunt u kiezen voor 1,2 of 3 ronden van meter. Aan het einde van de loop worden natuurlijk alle kinderen voor hun zwoegen en zweten beloond met een leuke herinnering. Op de locatie, winkelcentrum Heksenwiel zal er verschillende activiteiten zijn speciaal voor jong Marijke Wiskerke, T: of Scouting St Joris Kom en geniet van een gezellige avond. Info Riet Muishout opgeven bij Annie van Beers tel of Jan Hopman tel mei Bingo wijk ouderen BC. De Loper Voor alle Leeftijden Tel Elma,Petra,Berdina 8 mei uur Rikken Centrum Heksenwiel KBO Haagse Beemden Toegang E 2,50. Leuke prijzen.koffie/thee/kaas/worst Ook voor niet leden en oud. Zo zal er bijvoorbeeld mogelijkheid zijn tot schminken maar ook kunnen ze zich vermaken op een luchtkussen en geheel nieuw dit jaar is een vrolijke warming-up! Natuurlijk kunt u gezellig met uw kind(eren) meelopen aan de Centrum voor Jeugd en Gezin Familieloop en zo samen de eindstreep halen. Maar hebt u er dan nog geen genoeg van? Dan kunt u uw energie nog kwijt tijdens de wedstrijdloop. Hebt u ook zin in een sportief en gezellig dagje uit met het gezin? Meld u dan nu aan op www. haagsebeemdenloop.nl! Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. Oproep cursusmarkt Een tijdje terug deden we in het Haagse Beemden Nieuws een oproep in verband met een creatieve cursusmarkt op winkelcentrum Heksenwiel op zaterdag 10 juli a.s. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Kunstroute Haagse Beemden. We kregen hierop verzoeken van mensen die meer met creativiteit van de geest bezig zijn. Zij vroegen ons of het ook voor hen mogelijk was om mee te doen aan deze cursusmarkt. Omdat wij denken dat ook voor dit soort cursussen belangstelling bestaat in onze wijk, hebben wij besloten om onze cursusmarkt uit te breiden. Geeft u ook cursussen op dit vlak en wilt u meedoen aan de cursusmarkt? Geef u dan op, want op zaterdag 10 juli van tot uur, op winkelcentrum Heksenwiel, kunt u uw aanbod presenteren. Neem contact op met Natasja Ahout, tel of met Joyce van Zijl, tel of nl. De kosten voor een kraam bedragen 10 euro, dit bedrag zal gebruikt worden voor het organiseren van de Kunstroute Haagse Beemden én deze cursusmarkt. Op deze zaterdag zullen de deelnemers aan deze Kunstroute zich ook op het winkelcentrum presenteren. Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op ons adres:

13 het 13 Oplossing uit HBN nr. 7 Huisartsengroep Haagse Beemden P. Carol, Spank 120, T: ; M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 229, T: In het Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: J.P.H.M. Bressers, T: ; B. Jagt, T: ; R. Roothans, T: ; G.J.M.M. van der Steen & Y. van der Steen-Janssen, T: ; R.M. Stoopendaal, T: In het Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin en J.C. van Nispen, T: Weekend- en avonddiensten Wie s avonds of s nachts, in het weekend of op een feestdag Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. Oplage: exemplaren. Dagelijks bestuur: Bert Verschuren (voorzitter), Bianca van der Kolk (secretaris), Jan Krijgsman (penningmeester). HBN secretariaat: Bianca van der Kolk Bertelsberg 83, 4822 SR Breda. Hoofdredacteur: Jac Trum Redactie/eindredactie: Walter Clement, Joachim Elte, Melissa Franck, Peter Geneuglijk (coördinatie), Yvonne Haagberg, Elal Hoeke, Liejan van Horen, Astrid Kakkenberg, Nico Koevoets, Pax Kooijman, Jan van Oosterhout, Birgit van Overloop, Jolanda Polman, Thijs van Boxel, Nelleke van der Zee. dringend een huisarts nodig heeft, kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphiaziekenhuis Molengracht 21, T: U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak. Apotheken Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, T: ; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, T: , Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, T: De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in Amphia ZH, locatie Molengracht (volg borden Amphia) Spoedeisende Hulp, T: Op het terrein wordt verwezen naar de Huisartsenpost, Dienstapotheek en Eerste Hulp. Tandartsen R.M. Boer, Brandebeemd 29, T: ; N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: ; A.M. Martens, Regenwulp 5, T: ; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: , K. Tanka en mevr. B. Buys-Cerezo, Essendonk 7a, T: (tevens orthodontie). Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden T: Irma Franken en Nienke Koster. Spreekuur: MC Donk. Essen - donk 7a, gebouw 4010 Spreekuur: MC Kroeten Helmkruid 4c Verloskundig Centrum T: Kitty Beekx, Hethy Krijnen, Marjolein Krijnen, Durvina Loosman en Wendy Verhagen. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis T: Dominique Hegtermans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c Zie ook: Thuiszorg West-Brabant Direct zorg nodig? Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op t: Gratis hulpmiddelen lenen? 24 uur per dag via ( 0,10 p/m) Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Voor kleine of grote vragen kunt u terecht bij het CJG. 24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer, mail of op: Vlierenbroek XM Breda Tel Inloopspreekuur: ma. t/m vr Voor overige diensten in onze wijk zie de WieWatWaar pagina op de website van Haagse Beemden Digitaal (www.haagsebeemden.nl) Win een slagroomtaart De winnaar van de slagroomtaart voor de sudoku in HBN nr 6 is: Arnold de Boevere In elk vierkant moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Hou er rekening mee dat eenzelfde cijfer niet in dezelfde horizontale danwel verticale rij komt te staan. Voor een van de goede inzenders wordt een lekkere slagroomtaart als prijs ter beschikking gesteld door: Bakker van Disseldorp, Uw Echte Bakker met vestigingen in de Winkelcentra De Donk en De Berg U kunt meedingen door de puzzel op te lossen en daarna te surfen naar onze website Kies in het menu de optie Puzzel en volg de daar gegeven instructie voor het insturen van uw oplossing. Wees gerust, u hoeft niet alle cijfers in de puzzel door te geven. Uiterste inzenddatum: 1 mei Inzendingen via een andere weg dan het webformulier worden terzijde gelegd. Veel succes!. Fotografie: Marjan Brandenburg, Diana Vanpuijenbroeck, Joachim Elte, Sigrid Rijkers, Ans Suurhoff, Wessel Kok Archief, aquarellen: William van der Zanden. Opmaak: Lex Heijtveldt (nabewerking foto s), Hans Peters (opmaak en coördinatie). Drukwerk/Acquisitie: Em. de Jong BV, Baarle-Nassau. Verspreiding: RVN te Roosendaal. Bezorgklachten: Bel of per naar: (graag uw naam, adres, postcode en telefoonnummer vermelden!). KOPIJ voor krant nr. 9 van 6 mei 2010 uiterlijk inleveren voor vrijdag 23 april 2010 op de volgende adressen : Advertenties (geen zoekertjes): Christiaan Starink Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Tel , fax Zoekertjes Zoekertjes kunt u online opgeven via www. uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies vervolgens voor zoekertjes. U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per automatische incasso. Redactie: Komoord 5, 4824 LK, Breda Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per . Aangeleverde digitale foto s minimaal 4 megapixels. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst worden ingekort. Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws met bronvermelding toegestaan BETHLEHEMPAROCHIE HAAGSE BEEMDEN Secretariaat: Gageldonksepad 7, tel , bereikbaar op werkdagen van fax Bethlehemkerk, Gageldonksepad 9, Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel Website: Pastor: Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat. Overzicht vieringen: Zondag 25 april. 4 e zondag van Pasen uur Lucaskerk, woord en communieviering Voorganger: J. Hopman uur Bethlehemkerk, woord en communieviering Voorganger: J. Hopman Zondag 2 mei. 5 e zondag van Pasen 9.00 uur Lucaskerk, woord en communieviering Voorganger: F. Verkleij uur Bethlehemkerk, woord en communieviering Voorganger: F. Verkleij Elke dinsdagmorgen Open Inloop in café Clement van tot 12 uur. Café Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, Vlierenbroek EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten: uur Graaf Engelbrechtcollege, Haagse Beemden, Ganzerik 3 Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Kinderkerk De Ark om uur. De kinderen van 2½ t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. 25 april: Dienst Spreker: Rick Verkijk Huisgroepen in de Haagse Beemden elke woensdag om uur Voor informatie: Jefta kantoor Jongerenhuisgroep Elke woensdag om uur: Waterloostraat 11, bij Michael en Nanja Valenteijn ( ) Alphacursus Voor mensen die iets meer over het christelijk geloof willen weten. Voor informatie en opgave: Heidi en GeertJan Schouten, Maaibeemd 43 (tel ). WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE PKN TE BREDA Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel Wijkpredikanten: Voor de kern Haagse Beemden: ds. Wim Bisschop, Everdonk 32, tel Voor de kern Breda-Noord: ds. J. Nijboer, Watermunt 51, tel voorzitter: mevr. Joke Gurke, tel scriba: mevr. Irma van der Schaar, tel kerktaxi: Mark Michels, tel website: Open Kerk Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder moment in de week. Van uur staan de deuren open en is de koffie klaar. U bent van harte welkom. Overzicht vieringen Tijdens alle morgendiensten is er kindernevendienst. Elke tweede zondag van de maand is jongerennevendienst. 25 april: Aanvang viering uur, Jeugddienst Voorganger: ds. J. Nijboer 2 mei: Aanvang viering uur Voorganger: ds. T. van Prooijen KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA Moerenpad 10 (achter de Bethlehemkerk). Iedere eerste zondag van de maand wordt in de kapel een Vesperviering gehouden. Er worden teksten uit enkele psalmen gebeden, afgewisseld met dwarsfluit muziek en momenten voor eigen meditatie. Aanvang uur. Einde uur OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST INDONESIE NEDERLAND (Pesekutuam Oikumene Indonesia Nederland) Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel Informatie: tel V E R S C H I J N I N G S D A T A verschijningsdatum deadline 9 23-apr-10 6-mei mei mei mei-10 3-jun jun jun jun-10 1-jul jul jul-10

14 AD

15 AD

16 AD

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 Vrijdag/zaterdag ochtend: bloemen/planten Voorhof 15 juni: vanaf 15.00 Rehoboth springkussen workshops rad van avontuur spinning Officiële opening: vrijdag 20.00 uur Rehoboth

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal.

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal. Nieuwsbrief Van het bestuur Met de zomervakantie voor de deur, hebben wij toch nog een aantal zaken die wij met u willen delen. Veel zonnige berichten over de kinderboerderij. De nieuwe schommels, een

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door Bouwdorp Sint pancras Thema: Sint pancras! Herfstvakantie!! Maandag 17 t/m donderdag 20 oktober 2016 Dit boekje is geprint door www.copycentre.nl Bouwdorp Sint Pancras 2016 Hallo jongens en meisjes! De

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2017 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

Gastvrij Jaarsveld. SPEELWEEK 2012 Dinsdag 10 juli t/m vrijdag 13 juli op het trapveld in Jaarsveld PROGRAMMABOEK

Gastvrij Jaarsveld. SPEELWEEK 2012 Dinsdag 10 juli t/m vrijdag 13 juli op het trapveld in Jaarsveld PROGRAMMABOEK Gastvrij Jaarsveld SPEELWEEK 2012 Dinsdag 10 juli t/m vrijdag 13 juli op het trapveld in Jaarsveld PROGRAMMABOEK De speelweek 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door: Finse golf 18 3446 CK WOERDEN tel. 0348

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 maart 2017

Nieuwsbrief 3 maart 2017 PONTO In deze Ponto: Mededelingen van de directie Even voorstellen: Francesca Welkom! NLdoet Lente in de aula Ondertussen op onze website Sportnieuws Agenda Beste ouders/verzorgers, Heeft u het al gezien?

Nadere informatie

Even voorstellen: Ik hoop op een fijne en constructieve samenwerking met het team, medezeggenschapsraad, ouderraad en met u als ouders.

Even voorstellen: Ik hoop op een fijne en constructieve samenwerking met het team, medezeggenschapsraad, ouderraad en met u als ouders. Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 5 12 oktober 2015 Kinderboekenweek Kind op maandag Week 42 12/10-16/10 Thema: Ga maar We lezen: Genesis 11:27-32; 12:1-9; 12:10-20 Terach, de vader van Abram, vertrekt

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

13 maart 2014 Nr. 13

13 maart 2014 Nr. 13 13 maart 2014 Nr. 13 10/3-16/3 17/3-23/3 24/3-30/3 start project: Kunst in en uit Amersfoort Open ochtend scholen in Amersfoort studiedag groep 1 t/m 4 31/3-6/4 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door grote

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

OR jaarverslag 2012/2013

OR jaarverslag 2012/2013 OR jaarverslag 2012/2013 Beste Ouders/verzorgers, Dit verslag wordt doorgesproken op de aankomende jaarvergadering. Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kunt u die melden op de jaarvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 23 november 2016

Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Beste ouders, Vol verwachting klopt ons hart.. Een zin uit een liedje voor Sinterklaas dat erg van toepassing is voor de kinderen, de ouders en het team van basisschool Olympia.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten Milieubende Een aantal weken geleden heeft groep 7 u gevraagd om, in het kader van het milieu, een dagje geen vlees te eten en de recepten in te leveren. Met dit plan om mee te werken aan een beter milieu

Nadere informatie

Maandbrief mei Meivakantie Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei is het meivakantie en zijn alle kinderen vrij. Een fijne vakantie allemaal!

Maandbrief mei Meivakantie Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei is het meivakantie en zijn alle kinderen vrij. Een fijne vakantie allemaal! OBS Kompas De Leest 43 5463 JA Veghel Tel: 0413-367961 www.obskompas.nl Maandbrief mei 2016 Meivakantie Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei is het meivakantie en zijn alle kinderen vrij. Een fijne

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 5 juli 2017

Nieuwsbrief 10 5 juli 2017 Nieuwsbrief 10 5 juli 2017 Beste ouders en verzorgers, Voor mij zit de periode bij Olympia er bijna op. Ik kijk terug op een mooie en plezierige tijd. Ik heb Olympia als een fijne school ervaren. De diversiteit

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (vierde blok periode) lopen van 23 mei tot en

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Info 13 Vrijdag 20 maart 2015

Info 13 Vrijdag 20 maart 2015 Info 13 Vrijdag 20 maart 2015 Tussen- en Na-schoolse activiteiten Vanaf volgende week dinsdag verzorgen Grote Broer en Grote Zus een naschoolse activiteit. Deze zijn bedoeld voor de groepen 3 t/m 6, de

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool 16 juni 2014 nr. 19 Belangrijke data school Juni - juli 2014 Di. 24 juni Rapportavond Ma. 30 juni Memo mee Di. 8 juli Afscheidsavond groep 8 Vr. 11 juli Laatste schooldag Zomervakantie! Ouders bedankt!

Nadere informatie

Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij

Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij Als gebruikelijk doen wij de herfstactiviteit samen met de Stadsboerderij De Woelige Stal. Sandra, de boerin, had al gezegd:

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Mescher Mail Maart 2014

Mescher Mail Maart 2014 Mescher Mail Maart 2014 Beste ouders/verzorgers In deze Mescher Mail doen wij verslag van diverse activiteiten in de maand maart en kijken we vooruit naar de volgende maanden. En weer mogen we een vierjarige

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Heet jullie van harte welkom, Op het 12e timmerdorp van Hoevelaken. Dit jaar gehouden op: Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017

Heet jullie van harte welkom, Op het 12e timmerdorp van Hoevelaken. Dit jaar gehouden op: Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017 Timmerdorp Hoevelaken is een initiatief van: Kinderopvang: Lionsclub Hoevelaken De Stichting Timmerdorp Hoevelaken: Petra Koudstaal (voorzitter) (dagelijkse leiding) Saskia Turk (dagelijkse leiding) Dennis

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier HOME HOE WERKT HET? POLL SCORE PRESENTATIE AGENDA 11 oktober 2013 Giel Beelen t Juupke, Veldhoven Metallica de Koffer, Roermond Kings

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Herderscheenieuwsbrief

Herderscheenieuwsbrief Herderscheenieuwsbrief Woordje van de directeur. Geachte ouders/verzorgers, Jaargang 15 De laatste, en zeker ook wel leuke, loodjes zijn aangebroken.! Intussen is bekend naar welke groepen of scholen onze

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Stampertjes

Nieuwtjes van de Stampertjes april 2017 Agenda 27-3 t/m 21-4 thema lente 13-4 Paasbrunch 14-4 t/m 17-4 april Goede vrijdag, Pasen gesloten 20-4 Kinderboerderij 24-4 t/m 7-5 Meivakantie en Koningsdag Nieuwtjes van de Stampertjes Jantje

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

OUDERHULPKRANT 2014-2015

OUDERHULPKRANT 2014-2015 OUDERHULPKRANT 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Ook dit jaar willen wij, teamleden van het Festival, de ouders van onze leerlingen graag bij het schoolgebeuren betrekken. Het contact tussen u en de school

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

29 september Nieuwsbrief De Zon. Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers

29 september Nieuwsbrief De Zon. Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers Schooljaar: 2017-2018, nummer 3 Nieuwsbrief De Zon Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - Onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus kindvriendelijkgoor@gmail.com www.kindvriendelijkgoor.nl kindvriendelijkgoor.facebook.com mei/juni 2015 Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus Is er weer jullie leukste week van het jaar het kinderkamp!!!

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

MAART 2015. Vernieuwde website

MAART 2015. Vernieuwde website MAART 2015 Vernieuwde website Misschien heeft u het al gezien, de website van onze basisschool is vernieuwd. Alle scholen die vallen onder Stichting Kempenkind hebben eenzelfde opzet van de website gekregen.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl. Nr. 16 / 12 juni 2015. Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl. Nr. 16 / 12 juni 2015. Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 16 / 12 juni 2015 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda - Agenda

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 20, nummer 2 vrijdag 22 september 2017

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 20, nummer 2 vrijdag 22 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 20, nummer 2 vrijdag 22 september 2017 Beste ouders, Hierbij de nieuwsbrief nr 2. Met de nieuwtjes voor de komende weken. De buitenlessen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

December In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6. Rots & water groep 1-2B. Terugblik Sinterklaasviering. Actie Serious request

December In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6. Rots & water groep 1-2B. Terugblik Sinterklaasviering. Actie Serious request In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6 Rots & water groep 1-2B Terugblik Sinterklaasviering Actie Serious request Kerstviering Dit thema kwamen de kinderen van groep 6 een viertal keer in het kookatelier.

Nadere informatie

INDIANEN. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten.

INDIANEN. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten. Met otto, elle of izzi!... Camping De Wigwam Sminkewei 7 8567 HB Oudemirdum tel (0514) 571223 www.dewigwam.nl info@dewigwam.nl SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten. INDIANEN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden NIEUWSBRIEF Voorzitter: Op 22 januari 2013 was er lezing in het gebouw GGMD te Utrecht gehouden, helaas was de opkomst bedroevend te laag misschien wegens sneeuw. Toch heeft Anouska van GGMD presentatie

Nadere informatie

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Camping Vossenberg Centrumweg 17 8162 PT Epe Tel: 0578-613800 info@campingvossenberg.nl www.campingvossenberg.nl SPORT EN SPEL SPROOKJES Iedere dag (m.u.v. zaterdag) leuke sporten

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Kalender Jarigen Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Maandag 16 november Scholenbezoek 8 e jaars locaties Gemert Dinsdag 17 november Schoen zetten Donderdag 24 november

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Informatieavond. Nummer 3: 25-09-2015. Jaargang 2015-2016

Wingerdbericht. Agenda. Informatieavond. Nummer 3: 25-09-2015. Jaargang 2015-2016 Wingerdbericht Nummer 3: 25-09-2015 Jaargang 2015-2016 Agenda 26 september Klusploeg 7 oktober Start kinderboekenweek raar maar waar 9 oktober Studiedag team (KIVA), alle leerlingen vrij 14 oktober Inloopmiddag

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie