Pornografie Bewezen verslavend en vervuilend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pornografie Bewezen verslavend en vervuilend"

Transcriptie

1 Nieuws brief Christenen voor de Waarheid Jaargang 15, nummer 4, november 2010 Christians for Truth In dit nummer: Pornografie 1 Andrea Bocelli en Tim Tebow leven 4 Rectificatie 4 Christenvervolging in Europa? 5 Mars voor het Leven 6 Geloven in vrijheid 6 Pornografie Bewezen verslavend en vervuilend We leven in een tijd waarvoor geldt: wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. (Openbaring 22:11) Pornografie blijkt steeds gemakkelijker te verkrijgen te zijn. Voordat het internet er was, moest iemand die pornografische bladen wilde kopen naar een boekwinkel gaan in de hoop dat niemand hem zag. Tegenwoordig kan iemand in de anonimiteit achter zijn PC de meest perverse pornografie bekijken. Enkele schrikbarende feiten: In de Verenigde Staten wordt elke 39 minuten een nieuwe pornografische video gemaakt. 1 Er zijn circa 4,2 miljoen pornografische websites en dit aantal groeit. Wereldwijd zijn er tientallen miljoenen mensen die deze websites bezoeken. De maandelijkse omzet van betaalde pornosites is ca. 4,9 miljard dollar. De gemiddelde leeftijd waarop een persoon de eerste pornografische beelden op internet ziet is 11 jaar. 90% van de kinderen tussen 8 en 16 jaar heeft al naar porno online gekeken. Deze nieuwsbrief is een uitgave van: CFT Nederland Postbus AK Middelstum Tel Fax cftnederland.nl Giftenrekening Rabobank: Dit zijn schrikbarende cijfers en het geeft het grote en groeiend aantal mensen aan dat zich actief bezighoudt met pornografie en alles wat daar mee samenhangt. Het bekijken van pornografische beelden is een vorm van voyeurisme. Een voyeur, of gluurder is iemand die bij het kijken naar seksuele handelingen van anderen, seksueel genot en bevrediging beleeft. De Bijbel beschrijft dit als zonde, zoals in Job 31:9,11 heel duidelijk staat verwoord: Indien mijn hart zich heeft laten lokken tot een vrouw, en ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste, want dat zou een schande zijn. Dat mensen verslaafd raken aan pornografie, is een feit. Vanuit de wetenschap wordt dit steeds meer bevestigd. (imageselect.nl) Lees verder op pagina 2 Let op: DV 11 december - Mars voor het Leven - Den Haag

2 Pornografie (vervolg) Dr. Victor Cline, klinisch psycholoog aan de Universiteit van Utah, USA, beschrijft in vier stappen hoe een persoon verslaafd raakt aan pornografie: 1) Verslaving aan het materiaal en een herhaaldelijk terugkeren naar dit materiaal voor een seksuele opwinding; 2) Een toenemende behoefte aan harder, meer afwijkend en seksueel shockerend materiaal om dezelfde mate van seksuele opwinding te verkrijgen; 3) Ongevoeligheid tegen zeer grof en shockerend materiaal. Dit materiaal wordt naar verloop van tijd aanvaardbaar en wenselijk voor de verslaafde; 4) Toenemende tendens om de seksuele activiteiten die men in porno gezien heeft, zelf te gaan uitvoeren. 2 Niet zelden komt er na verloop van tijd geweld bij. De verslaafde gaat zichzelf of anderen geweld aandoen, en naar steeds perversere vormen van seks verlangen. Dat kan uitmonden in de meest gruwelijke daden, tot moord toe. Helaas lezen we regelmatig in de kranten dat dergelijke misdaden gepleegd zijn. Hetzelfde principe van gewenning (een steeds hogere dosis, steeds shockerende beelden nodig hebben om dezelfde mate van genot te ervaren), vinden we ook terug in verslavingen aan allerlei chemische drugs, zoals cocaïne, XTC, LSD en amfetamine ( speed ). Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van verslavingen op de hersenen heeft aangetoond dat de hersenen dezelfde reacties vertonen bij verslavingen aan chemische drugs als bij het bekijken van pornografische beelden. Tijdens het kijken naar pornografie produceren de hersenen bijvoorbeeld dopamine. Dopamine veroorzaakt gevoelens van plezier. Het gebruik van cocaïne bijvoorbeeld, stimuleert ook de afgifte van dopamine. Ook hier treedt gewenning op, een verslaafde heeft steeds meer cocaïne nodig om dezelfde mate van plezier te ervaren. Te hoge afgifte van dergelijke stoffen,veroorzaakt door het gebruik van chemische drugs óf bijvoorbeeld een pornografieverslaving, kan de structuur van de hersenen permanent veranderen en bepaalde gedeelten kunnen voor altijd beschadigd raken. Hulp nodig? Dit artikel bevat veel feiten en cijfers, maar wellicht is pornografie iets dat u heel persoonlijk betreft. Hebt u het idee dat u een pornoprobleem hebt, regelmatig struikelt? Er is hulp: (een activiteit van onze Belgische zusterorganisatie) (ook in het Nederlands, online hulp) (activiteit van Tot Heil des Volks, met online checklist) Lees verder op pagina 3

3 Pornografie (vervolg) De kracht van beelden is enorm. Met name bij kinderen en jeugdigen tot circa 25 jaar, bij wie het logisch redeneren in de hersenen nog niet volledig ontwikkeld is, hebben beelden een nog veel grotere impact dan bij volwassenen. Daarom kunnen pornografische beelden, zeker als dit in combinatie is met geweld, een traumatisch effect hebben, ook omdat kinderen fantasie en werkelijkheid niet goed kunnen scheiden. In deze tijd hebben ouders als nooit tevoren de grote verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen. Ook als de wereld schreeuwt dat alles moet kunnen (pornografie en geweld op internet, TV, mobiele telefoons, video s, DVD s, tijdschriften etc.) en wij vooral geen zedenprediker moeten zijn. Maar de zogenaamde vrijheid is geen vrijheid, maar trekt onze kinderen al vroeg in gebondenheid. En bij velen staan de pornografische beelden al diep in het geheugen gegrift. De wetenschap is ons een grote hulp in het aandragen van kennis en het aantonen van de ernst van pornografie- en seksverslaving. Echter, zij biedt ons geen oplossing van het probleem, namelijk de vervuiling van onze geest en het maar niet kwijt raken van pornografische beelden. Alleen het bloed, het reddende bloed van Jezus Christus, kan iemands gedachten, geheugen en ziel schoonwassen. In de Bijbel staat het zeer treffend verwoord: Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onzen Here! (Romeinen 7:24). 3 Laten wij niet nalaten onze eigen zonden te belijden en anderen erop te wijzen, dat er grote kracht is in het bloed van Jezus Christus. Hij kan en wil ons reinigen van ALLE ongerechtigheid, indien wij onze zonden belijden (I Johannes 1:9). Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wien de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer den gansen dag; want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakt ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; Ik zeide: Ik zal den Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonde. Psalm 32: 1-5 imageselect.nl Lees verder op pagina 5

4 Andrea Bocelli, Tim Tebow: Beiden zouden niet in deze wereld zijn Een hoogleraar ethiek behandelde ooit het onderwerp abortus in zijn hoorcollege. Hij leidde zijn onderwerp in met de volgende vraag: Een vrouw, die zwaar TBC-patiënt is, raakt in verwachting van haar vijfde kind. De vader is een verstokte alcoholist. Twee van haar eerdere kinderen zijn ongeneeslijk doof. Eén kind is dood geboren en een ander jong gestorven. De financiële toestand van het gezin is slecht. Is hier een abortus wenselijk of niet? Bijna alle studenten stemden voor abortus, waarop de professor antwoordde: Dames en heren, u heeft zojuist Ludwig van Beethoven de kans ontnomen om geboren te worden... Tim Tebow (Wikipedia) 4 De moderne mens heeft zijn oordeel snel klaar en denkt te kunnen beslissen over leven en dood. Bovenstaande is slechts een illustratie van hoe het zou kunnen gaan. Maar hoeveel toekomstige musici, politici, kunstenaars en vaklieden hebben in werkelijkheid nooit de kans gekregen om geboren te worden? Voor Andrea Bocelli (52) en Tim Tebow (23) liep het gelukkig anders af. Beiden zijn wereldsterren, elk op hun eigen gebied. De Italiaanse tenor Bocelli geldt als een van de meest succesvolle zangers aller tijden en de Amerikaanse football speler Tebow als het fabelachtigste toptalent van zijn generatie. Maar ze hebben ook nog iets anders gemeen met elkaar; beiden zouden niet in deze wereld zijn geweest als hun beide moeders destijds de raad van de artsen hadden opgevolgd beide moeders kregen het advies om een abortus te laten doen. Een abortus berooft de mensheid altijd van een waardevol medemens. Het maakt niet uit of dat nu een beroemdheid betreft zoals een Bocelli of een Tebow, of een gewone onbekende sterveling zoals u en ik. Hoeveel talent heeft de mensheid gemist door de verschrikkelijke praktijk van abortus? Ieder mens heeft vanaf de conceptie een onbetwistbare waarde en een onbetwistbaar recht op leven. Dit moet het richtsnoer zijn zowel in het privéleven als in het politieke leven. Andrea Bocelli (Wikipedia) Rectificatie In de vorige nieuwsbrief (oktober 2010) schreven we over de bevolkingsopbouw en de dreigende crisis die het afnemend geboortecijfer dreigt te veroorzaken. Wij schreven daarin dat in Nederland de kinderbijslag alleen maar afneemt naarmate het kindertal toeneemt. Dit klopt niet, per kind krijgen ouders / verzorgers een vast bedrag per kwartaal, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Onze excuses voor de verkeerde weergave van de feiten. Wij danken de opmerkzame lezers die ons hierop aanspraken.

5 Christenvervolging in Europa? Christenvervolging in Nederland? Is dat niet wat overdreven, als we kijken naar de situatie in veel andere landen? Maar er is in ons land wel degelijk sprake van de beperking van geloofsvrijheid. Benieuwd naar een opsomming van wat er de afgelopen periode op ons af is gekomen? Lees snel verder. Nederland is een land waar veel mag en waar veel mogelijk is, volgens de grondwet moeten we elkaar respecteren en tolereren. Om een paar voorbeelden te noemen: In Nederland mogen christenen met honderden de straat op gaan om te vertellen dat we voor het leven zijn. We krijgen daar zelfs politiebescherming bij. In Nederland mogen anderen daar tegenin gaan en aangeven dat ze vóór abortus zijn. De andere kant van tolerantie is dat in Nederland homoseksuelen een kerststal mogen maken met twee Jozefs en twee Maria s en mogen mensen op andere wijze het Evangelie van Jezus Christus onteren. Ja, Nederland is een tolerant land. Toch lijkt het of een seculiere mening een beetje meer wordt getolereerd dan een christelijke mening. Een voorbeeld hiervan is de openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. De wet die dit regelt is er vrij gemakkelijk doorgekomen en in 2001 in werking getreden. Lees verder op pagina 6 Pornografie, vervolg van pagina 3 5 Hoe beschermt u uzelf en uw gezin. Enkele concrete tips: Besef dat de moderne media een mijnenveld zijn. Iemand zei laatst: Als ik zie aan iemands internetadres dat hij ongefilterd internet heeft (bijv. KPN of XS4all) dan zeg ik hem recht in het gezicht: Dan kijk je porno Als hij dan geschrokken reageert, van: nee hoor dan antwoord ik: Als het nu niet zo is, dan over een maand of over een halfjaar, en anders je kinderen over vijf jaar, als ze groter zijn. We leven vrijwillig met een monster dat sterker is dan wij, en we gaan onbewapend de strijd in. Bij het gebruik van internet: neem een abonnement bij een provider die gefilterd internet aanbiedt (kliksafe, filternet). Ook Solcon biedt een zekere mate van bescherming, maar zorg ervoor dat de filter niet kan worden uitgezet. Plaats de computer centraal. Probeer te voorkomen dat kinderen een eigen computer op de kamer gebruiken. Leg verantwoording af: controleer en laat controleren. Plaats het programma Covenant Eyes op uw computer(s) voor vrijwillige accountability en het voorkomen van verzoeking. Voor kinderen die online actief worden is SafeEyes of NetNanny een prima oplossing, met monitoring mogelijk door ouders op afstand, per account. Tot slot: vaak duikt het bezoeken van verkeerde sites niet zomaar op, maar heeft het te maken met het algemene gebruik van internet. Is het echt nodig om achter de computer te zitten en doelloos te browsen? Wie zaait op de akker van het vlees, zal ook verderf oogsten. Meer tips: zie onze nieuwe website:

6 Christenvervolging? Vervolg van pagina 5 Daarentegen was er heel veel discussie over het feit of trouwambtenaren nu wel of niet mogen weigeren een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen te sluiten. In Brabant zijn er twee christelijke trouwambtenaren ontslagen, omdat ze vanwege gewetensbezwaren zo n huwelijk weigerden te sluiten. Verschillende gemeenten hebben het advies van het COC opgevolgd om geen ambtenaren meer aan te nemen die weigeren een huwelijk te sluiten tussen twee mensen van het gelijke geslacht. 6 En zo zijn er meer voorbeelden. Voor een christelijke biologiestudent werd het moeilijk om vrienden te maken toen bekend werd dat hij geloofde dat de hemel en de aarde in zes dagen geschapen zijn, zoals het in de Bijbel staat en niet volgens de evolutietheorie. Studenten liepen met een boog om hem heen: Daar heb je die christen. Hem werd recht in het gezicht gezegd: Wat doe jij hier? Wat heb jij hier te zoeken als je niet in evolutie gelooft? Een professor zei tegen hem, dat er niet één persoon is die in de schepping gelooft en toch een echte wetenschapper is. De kans is groot dat een wetenschappelijk artikel in het vakgebied van de biologie niet geaccepteerd wordt als er niet verwezen wordt naar de evolutietheorie. De wetenschappelijke wereld is zo verblind door de theorie van Darwin, dat ze het moeilijk vindt om mensen te tolereren, die anders denken. Maar laten we de Heere danken dat we nog vrijheid hebben om het geloof te verkondigen, al is er al sprake van beperking van geloofsvrijheid op diverse terreinen in de samenleving. Laten we die vrijheid gebruiken om Jezus naam te verkondigen. We weten niet wat voor tijden er nog gaan komen. Dit artikel is gebaseerd op een toespraak gehouden tijdens een bijeenkomst van CFT Duitsland. De complete lezing is te vinden op Geloven in vrijheid is een protestactie van Open Doors om de VN-resolutie te verwerpen die de belediging van godsdiensten strafbaar stelt. Veel christenen in bijvoorbeeld Islamitische landen zullen het hierdoor nog moeilijker krijgen. Teken de petitie op: of vraag een handtekeningenlijst aan. De actie loopt tot 1 december December 2010: Mars voor het Leven in Den Haag Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Mars voor het Leven op 11 december a.s. in Den Haag (dus niet Amsterdam) om uur op het Plein bij de ingang van de Tweede Kamer. Het is een kans om uw stem te laten horen, zolang het nog kan! Zie ook:

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

november 2013 - nummer 3 Verslaving verbindt jongeren

november 2013 - nummer 3 Verslaving verbindt jongeren 12-16 november 2013 - nummer 3 Verslaving verbindt jongeren In het hart, in het oog Verenigingsblad voor jongeren van 12 tot 16 jaar Verschijnt zeven keer per jaar Jaargang 13 ISSN: 1568-8844 Redactie

Nadere informatie

Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen?

Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen

Nadere informatie

Het Versterken van Familie deel 1 Ron Weinland 28 December 2012

Het Versterken van Familie deel 1 Ron Weinland 28 December 2012 Het Versterken van Familie deel 1 Ron Weinland 28 December 2012 Ik heb eigenlijk geen mededelingen. Ik wil wel nog iets zeggen, ik heb verleden week ergens over gesproken en daar is een vraag over gesteld.

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen

STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen STREK JE UIT NAAR JEZUS! preek 30 maart 2008 CAMA Gemeente Amstelveen INTRODUCTIE Vorige week heeft Marco gesproken over hoe God het onmogelijke mogelijk maakte. Dat onmogelijke was het wonder van de opstanding

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Sta eens stil en denk eens na!

Sta eens stil en denk eens na! Sta eens stil en denk eens na! Zeer weinig mensen hebben ooit nagedacht over waarom zij geloven wat zij geloven. Waarom zij de gewoonte volgen die zij volgen, of vanwaar die gewoonten stammen. Wij werden

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit; Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Stadmeteenhart Stadsberichten extra Werkzaamheden Van Tuyllstraat Waarom deze folder? Heeft u ook een kind in de puberteit

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen

Nadere informatie

Mediawijsheid. Overgenomen uit de Saambinder : najaar 2009 deel 2 t/m deel 5

Mediawijsheid. Overgenomen uit de Saambinder : najaar 2009 deel 2 t/m deel 5 Mediawijsheid Overgenomen uit de Saambinder : najaar 2009 deel 2 t/m deel 5 Speelfilm kijken is geen spelletje Het is hard gegaan. Nog maar enkele jaren geleden waren speelfilms alleen maar te zien in

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

ALS EEN BOOM DIE GROEIT

ALS EEN BOOM DIE GROEIT ALS EEN BOOM DIE GROEIT WAAROVER PRATEN ZIJ DAAR OP ZOLDER? JONGERENDIENST OOSTERKERK: VIER DE ZONDAG OP DE VIERDE ZONDAG 1 Voorwoord / Dankwoord Op de vierde zondag van de maand is er de Vier de Zondag

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Hoe om te gaan met verdriet - 2

Hoe om te gaan met verdriet - 2 Hoe om te gaan met verdriet - 2 Andrew Wommack Deel 1. Jouw situatie is niet uniek Deel 2. Het gebeurde dat Deel 3. God is niet de oorzaak van jouw verdriet Deel 4. De bron van alle verdriet Als MP3 bestand

Nadere informatie