Een nieuwe Blixemflitsen! Kindercarnaval in VTA Blixems Aankondiging Algemene Ledenvergadering Maatjes gezocht! De geluidswal ziet er berooid uit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe Blixemflitsen! Kindercarnaval in VTA Blixems Aankondiging Algemene Ledenvergadering Maatjes gezocht! De geluidswal ziet er berooid uit"

Transcriptie

1 Een nieuwe Blixemflitsen! Kindercarnaval in VTA Blixems Aankondiging Algemene Ledenvergadering Maatjes gezocht! De geluidswal ziet er berooid uit Wijkblad Blixembosch Eindhoven Nr 1 februari 2012

2 Alle informatie over de wijkvereniging vindt u op Bestuur Telefoon Voorzitter Klaas Nijmeijer Secretaris Kim de Groot Penningmeester Ruud Thijssen Jeugdperspectief Marjan Hendrikx Leefbaarheid Bert Nieuwenhuis Communicatie Carina Oosting Algemeen Jan Weg Algemeen Rajeev Mahindra Steunpunt Blixembosch Coördinatie: Corinne v.d. Heuvel Marjan Hendrikx Buurtoverleg Blixembosch I Peter Kuijken Sprookjesbosch Zuid Bert v.d. Borgh Sprookjesbosch Noord Vacature Engelse buurt Vacature Franse buurt Nicoline Verbeek Italiaanse buurt Heleen Heuijerjans Amerikaanse buurt Ab Oosting Werkgroepen Verkeerscommissie René Hermans Speel, Groen en Milieu Eddie Udink Ledenadministratie André van den Elsen blixembosch.com Blixemkids Myra van Dijk TAG (Tiener Activiteiten Groep) Anneke Bosman Wandelvierdaagse Trudy van Loon Familiespektakel Jan Weg Webmaster Hans van Stippent Carnaval Wil van de Molengraft Blixemflitsen! Redactie Carina Oosting Advertenties Theo Lemm Bezorging Zie colofon achterin dit blad Diversen VTA Blixems Fax Tel Politie Woensel Noord, Buurtbrigadiers, Ellen Roxs en Caroline Smits Stadsdeelteam Woensel Noord: Jack Kampert Buurtbemiddeling Melden defecte straatverlichting (denk aan paalnummer) Melden schade straat/groen/meubilair gemeente Melden vliegtuigoverlast Klachten CURE, melden stankoverlast destructor, provinciaal klachtennummer Melden zwerfafval Esp-milieustraat CURE Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

3 Voorwoord Agenda Kleur Voor u ligt de nieuwe uitgave van Blixemflitsen. De omslag was al een tijdje in zwart met geel en nu hebben we de binnenpagina s ook voorzien van een extra kleurtje! We hebben er, begin januari, een extra vergadering voor ingepland en daar is uitgebreid en druk gediscussieerd over de nieuwe pagina opzet. Februari 5 feb Tonpratersavond 19 feb Carnaval Maart 10 mrt Zwerfafvalactie 27 mrt Algemene Ledenvergadering Vorig jaar al ben ik mij gaan bezinnen op een nieuwe vormgeving van de pagina s van dit wijkblad. Toen kwam ik niet tot een nieuw ontwerp. En dan komt weer het einde van 2011 en gaat het toch weer kriebelen. Omdat ik ook de financiële kant beheer, kon ik zien dat we een goed jaar gedraaid hebben. Dat gaf mij het idee om te gaan onderzoeken of een tweede kleur haalbaar is en dat bleek zo te zijn. En zo ben ik weer opnieuw gaan zoeken naar een mooi, maar ook functioneel ontwerp. Het moet er niet alleen mooi uitzien, het moet ook werkbaar zijn zodat we ook nu weer jaren vooruit kunnen. En nu? Nu wachten we de reacties af. Zoals ook de andere redactieleden moesten wennen aan de nieuwe look, zo zal dat ook voor de lezers zijn. En dan over de inhoud van deze uitgave. Daar gaat het uiteindelijk om. Allereerst is er de carnaval. Het VTA is het decor is voor de Tonpratersavond. Voor zover ik goed geïnformeerd ben, zijn er nog kaarten voor. Wees snel. En op de carnavalszondag kunnen we ons weer opmaken voor het Kindercarnaval. Na het jubileum, vorig jaar, gaan ze weer onverdroten door en wordt er weer een kei-goed feestje gebouwd in het VTA. Op zaterdag 10 maart maken we met z n allen de wijk weer aan kant. Waar de kinderen van de beide basisscholen op vrijdag beginnen aan de actie Zwerfafval Niet OK kunnen de andere wijkbewoners het afmaken. Veel plezier met deze uitgave en tot de volgende keer. Theo Lemm Deadlines Maartnummer: Kopij en druppels: 12 feb 2012 Advertenties: 5 feb 2012 Bezorging uiterlijk 8 mrt 2012 Aprilnummer: Kopij en druppels: 4 mrt 2012 Advertenties: 11 mrt 2012 Bezorging uiterlijk 5 apr 2012 Kopij en druppels (MS Word): Advertenties: Blixemflitsen! nr. 1 februari

4 Van het Bestuur Algemene Ledenvergadering 2012 Beste wijkbewoners, Voor de 21e keer wordt door wijkvereniging Blixembosch de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De vergadering zal plaatsvinden op: Dinsdag 27 maart 2012 Aanvang uur Locatie VTA Blixems Tijdens de ALV wordt er teruggeblikt op het afgelopen jaar, de financiën worden besproken en natuurlijk een vooruitblik op het komende jaar. Ook worden de nieuwe bestuursleden gekozen c.q. herkozen. Vorig jaar zijn 4 nieuwe bestuursleden door de leden gekozen. Dat zijn Klaas Nijmeijer (voorzitter), Kim de Groot (secretaris), Ruud Thijssen (penningmeester) en Rajeev Mahindra (algemeen bestuurslid). We zijn heel blij, dat we weer een volledig bestuur vormen. Jan Weg heeft, nu het bestuur op volle sterkte is, besloten af te treden als bestuurslid. U bent als lid van de wijkvereniging van harte welkom. En mocht u nog ideeën, wensen of opmerkingen hebben dan kunt u na de bijeenkomst het bestuur aanspreken. De agenda met eventuele bijlagen, het verslag van de ALV 2011 en het jaarverslag kunt u opvragen via of u kunt telefonisch contact opnemen via Hoe u lid kunt worden van de wijkvereniging kun u lezen op de site en achterin dit blad. Bent u al lid en wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Neem dan s.v.p. -contact op met één van de bestuursleden. Zie pagina 2. Graag tot 27 maart! Groeten, Kim de Groot Secretaris Wijkvereniging Blixembosch 4 Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

5 Veiligheid in de wijk Blixembosch toegenomen in 2011 Het Leefbaarheidsteam van onze wijkvereniging heeft in december op burgemeester van Gijzel een beroep gedaan om het vuurwerkverbod op het Ouvertureplein op Oudejaarsdag net als in 2010 af te kondigen. Dit om de rust op het Ouvertureplein te garanderen. Op oudejaarsdag 2009 leek het wel oorlog op het Ouvertureplein zoveel vuurwerk werd er niet alleen op het plein maar ook bij en tegen de woningen en winkels op het plein afgestoken met daarnaast veel vernielingen aan het straatmeubilair op het plein. De emoties van de gebruikers ondernemers en bewoners van het plein waren behoorlijk hoog opgelopen. Vandaar dat burgemeester van Gijzel voor oudejaarsdag 2010 een vuurwerkverbod afkondigde en alle bewoners van de wijk hierover informeerde met de boodschap dat jongeren die het verbod op het plein overtraden zonder meer door politie en justitie hard zouden worden aangepakt. En dit werkte het was op Oudejaarsdag 2010 rustig op het plein, afgezien van een paar journalisten die vuurwerk afstaken op het plein om te kijken of de maatregelen wel zouden werken en hierop prompt door de politie werden bekeurd Reden om een verzoek in te dienen om het vuurwerkverbod ook voor Oudejaarsdag 2011 te herhalen op het Ouvertureplein, het hart van Blixembosch. Burgemeester van Gijzel kwam voor een gesprek met vertegenwoordigers van politie, leefbaarheidsteam, ondernemers, bewoners en jongerenwerkers naar het Jongeren Centrum in het VTA. De burgemeester begreep het verzoek vanuit de wijk om het vuurwerkverbod te herhalen. Toch had hij zijn bedenkingen hiertegen. Het Ouvertureplein zou bij een 2e verbod gecriminaliseerd kunnen worden tot zeer onveilig. Verder zouden andere wijken uit Eindhoven ook om een vuurwerkverbod kunnen verzoeken en de burgemeester wilde geen onderscheid maken. Zijn voorstel kwam hier op neer. Het onlangs geopende jongerencentrum blijft op Oudejaarsdag open voor jongeren, bewoners en professionals. De politie en jongerenwerkers zijn samen met onze contactpersoon Jack Kampert van het Stadsdeelteam Woensel Noord de hele dag op het plein en jongerencentrum aanwezig. Het Leefbaarheidsteam is solidair met en ondersteunt de professionals en is met een aantal leden aanwezig op het plein om jongeren aan te spreken bij overlast gevend vuurwerk gooien. De burgemeester beloofde dat indien deze benadering niet zou werken hij alsnog in de loop van Oudejaarsdag een vuurwerkverbod voor het Ouvertureplein zou afkondigen. Zover is het gelukkig niet gekomen. Oudejaarsdag 2011 is op het Ouvertureplein rustig en goed verlopen. Er is geen overlast geweest voor bewoners ondernemers en winkelend publiek. Alle partijen waren erg tevreden over de aanpak en samenwerking op Oudejaarsdag. Samen Sterk en een voorbeeld voor een Goed en Veilig 2012! De criminaliteitscijfers over in onze wijk Blixembosch zijn inmiddels bekend. Deze willen wij u niet onthouden. We zijn gemiddeld genomen op de goede weg en gelukkig neemt de criminaliteit af in onze wijk. Enkele cijfers: Diefstallen en inbraken uit woningen Blixembosch Oost: 35 in 2010 en 14 in 2011; een daling van 21 inbraken, dus 60 % minder. Blixembosch West: 22 in 2010 en 10 in 2011; een daling van 12 inbraken, dus 54 % minder. Diefstallen uit-vanaf auto s Blixembosch Oost: 55 in 2010 en 27 in 2011; een daling van 28 diefstallen, dus 50 % minder. Blixembosch West: 19 in 2010 en 29 in 2011; een stijging van 10 diefstallen, dus 52 % meer. Overlast Blixembosch Oost: 218 meldingen in 2010 en 124 in 2011; een daling van 94, dus 43 % minder. Blixembosch West: 30 meldingen in 2010 en 8 in 2011; een daling van 22, dus 77 % minder. Bert Nieuwenhuis, Leefbaarheidsteam Blixembosch 6 Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

6 Kindercarnaval in VTA Blixems Komen jullie op zondag 19 februari aanstaande ook naar het grootse kindercarnaval in het VTA Blixems? Het wordt weer een geweldig feest onder leiding van onze Blixembosche Jeugdprins en medewerking van onder andere DJ Twan en clown Freubel. Het feest begint om uur.kaartjes zijn te bestellen via en kosten 3,50 per stuk. Tot zondag 19 februari! Werkgroep Kindercarnaval Wijkvereniging Blixembosch Als de blixem Verrast Niets is zo leuk als verrast te worden. Nu worden we de laatste tijd niet zo vaak op een leuke manier verrast! De euro is minder waard geworden, dus ook ons spaargeld en alles van wat we hebben! Een storm van protest waait over de wereld in landen waar de democratie nog niet is doorgedrongen en dit zorgt voor veel leed. Maar gelukkig zijn er ook leuke verrassingen, van die onverwachte leuke dingen. Zondag scheen de zon volop en lokte ons naar buiten. En omdat we liever niet lang in de auto zitten op zo n dag besloten we een wandeling rond het Sonse meer te maken. Daar klonk op de heide vrolijk gepraat van mensen bij een kraampje van Staatsbosbeheer! Onder het genot van een bekertje chocomel gaf de bosbeheerder uitleg over het terrein. Lekker in het zonnetje waren we even te gast van het bos. In de verte klonk een motorzaag en het visioen van het omzagen van bomen doemde op. Gelukkig bleek dat twee mannen met motorzagen enorme boomstammen omtoverden in sculpturen die sprekend op grote uilen leken. Ook hier stonden wandelaars vrolijk en blij te kijken en te genieten in het zonnetje. Dat deed ook denken aan de succesvolle opening van het jeugdhonk dit jaar. Plotseling bleek dat de afstand tussen jongeren en oudere wijkbewoners niet meer zo groot! Plotseling verrasten beiden elkaar door in een prettige sfeer met elkaar te praten! En het bleek heel makkelijk te gaan. Dat praten en ook dat luisteren en het was ook nog gezellig! Daar waar , Twitter, Facebook, Hyves en boze artikelen in kranten geen effect hadden, bleek praten uiteindelijk de oplossing! Ik hoop dat we dit jaar veel met elkaar praten, in het bos, op de heide, op het werk, maar ook in de wijk. Door elkaar te ontmoeten en ideeën te delen komen we tot fantastische nieuwe plannen. Dat is een goed voornemen voor het nieuwe jaar! Wat minder op de mail en wat meer ontmoeten! Laat de lente nu maar komen en verras uzelf eens! Ab Oosting 8 Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

7 Zwerfafval niet O.K. Zaterdag 10 Maart: doe ook mee! De elfde Landelijke Opschoondag. Opruimen en schoonmaken, dat doen we ook in onze gezamenlijke tuin, de openbare ruimte. In Blixembosch doen we op zaterdag 10 Maart weer mee met de actie: Zwerfafval niet O.K! Op die dag denken we niet: Die rommel heb ìk toch niet gemaakt?, maar steken we samen de handen uit de mouwen en maken we er een gezellige wijkactiviteit van. Hoe meer wijkgenoten meedoen, des te mooier het in een paar uur tijd wordt en hoe gezelliger het is. Lekker even actief zijn in de buitenlucht, met een leuke afsluiting in het VTA, wie wil dat nou niet! Kom op zaterdag 10 Maart tussen en uur naar het VTA. De rest gaat vanzelf: zie programma. Wie doen er mee? Er zijn bewoners die al verschillende keren hebben meegedaan en die ook nu natuurlijk weer van harte welkom zijn. Maar ook nieuwe gezichten zien we graag komen, jong en oud, schroom niet en kom als je kunt! De basisscholen De Boschuil en de Vuurvlinder doen ook mee en ruimen op vrijdag 9 Maart het zwerfafval in de buurt van de school op. Vorige keren hebben verschillende groepen leerlingen hieraan meegedaan en viel het resultaat een aantal bewoners gewoon op! Wat is er te doen? Het programma ziet er als volgt uit: uur aankomst, uitreiking materiaal en het nuttigen van koffie/thee en cake uur vanuit het VTA vertrekkeen om zwerfafval te verzamelen in de wijk uur terugkeer naar het VTA en inleveren materialen uur nuttigen van een broodje en een drankje uur afsluiting. Tip: Schrijf het in je agenda/kalender! Indien je die dag verhinderd bent, veeg dan rondom je huis het zwerfafval even op! Graag tot 10 Maart Werkgroep Zwerfafval Blixembosch Nicoline & Peter Verbeek, Annie Ouborg, Heleen Huijerjans, Bert van der Borgh en Wil Peters Blixemflitsen! nr. 1 februari

8 Kerstmannenloop Het lijkt al weer zo lang geleden, die Kerstmannenloop van 19 december En laten we de kerstvrouwen ook niet vergeten. Ruim 150 Blixemsnelle hardlopers liepen in toepasselijk kostuum een route van 7 km door alle buurten van onze wijk Blixembosch. Met vooraf een flinke, luidruchtige warming up op de Ouverture op opzwepende muziek. Na 4 km en enkele korte stops om hohoho en wat kerstliederen te roepen, belandden we op de Topaasring voor een pauze met warme chocolademelk, ons aangeboden door één van de lopers en geserveerd door zijn vrouw en enthousiaste buren. Daarna liep het tempo op want de finish met glühwein op het met kerstornamenten versierde plein van de Buddy Boldenlaan kwam in zicht. De bewoners van de omliggende woningen hadden voor ons 30 liter glühwein en een paar liter warme chocolademelk opgewarmd en gezellig buiten tussen de kerstornamenten geserveerd. Onderweg verschenen enthousiaste buurtbewoner(tje)s voor de deur of achter de ramen die door ons werden toegezongen (hohoho héhéhé). Ook cameravrouwen van EDtv, een fotograaf van het ED en een journalist van Omroep Brabant probeerden ons bij te houden om van het aangekondigde evenement een leuk item te maken. Zoek de filmpjes en de radiogeluidsfragmenten maar eens op via (de nieuwspagina). Ook VTA Blixems zag de Kerstmannen en kerstvrouwen graag weer terugkomen naar de bar en had ons van te voren een tegoedbon voor, jawel, een glas glühwein aangeboden. De route van de Buddy Boldenlaan naar VTA Blixems viel iedereen zwaar, dat begrijpt u wel. Vervolgens bleef het nog lang gezellig. Vincent Vloemans 12 Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

9 Internationale school Eindhoven (ISSE) op de bres voor schoolkinderen Kenya Twaalf kilometer, dat is de afstand die veel leerlingen van de Victoria school in Mombasa, Kenya, elke dag naar school lopen. Heen en terug. Op slechte schoenen en zonder ontbijt. Veel van deze kinderen die in de sloppenwijken van Mombasa wonen, krijgen op school hun enige maaltijd van de dag. Dankzij de hulp van verschillende Internationale scholen uit Frankrijk en Duitsland en de Internationale school in Eindhoven, krijgen alle kinderen een warme maaltijd per dag. Chris, één van de leerlingen van de middelbare school van de ISSE aan de Venetiëstraat in Eindhoven, vertelt erover tijdens een Indonesisch buffet waarmee weer geld wordt ingezameld voor de kinderen in Kenya. Tijdens het buffet, dat voor het goede doel gekookt werd door een groepje leerlingen onder leiding van Mirna Stolk, vertellen verschillende leerlingen over de ervaring van hun leven, in mei van dit jaar toen zij naar Mombasa gingen om geld, schoenen, leermiddelen en medische voorzieningen te bezorgen. Onvergetelijke indruk Het maakt een onvergetelijke indruk om te zien, horen, ruiken en voelen hoe deze kinderen leven en naar school gaan. De kinderen hadden allemaal een bijzondere les voorbereid om in contact te komen met de kinderen, zoals een dansles en een rugby les. De kinderen lachten de hele tijd. Mombasa ligt relatief dicht aan zee. Toch hebben veel leerlingen van de Victoria school nog nooit de zee gezien. Als extra cadeau gingen ze met alle kinderen een dag naar zee. Een bijzondere ervaring voor ons en voor hen, aldus Nick. krijgen een beter begrip van armoede. Tegelijkertijd hopen we dat leerlingen zien hoe hun betrokkenheid voor anderen tot een positieve verandering kan leiden, aldus directeur van de middelbare ISSE, Marcy Watts. Harambee, allen voor één De actie voor de Victoriaschool heet Harambee, dat betekent Allen voor één. Harambee roepen de vissers in Kenya als ze samen de netten binnen halen. Samen moeite doen voor een ander, een familie in nood, een school of een wijkgebouw. Iedereen draagt op zijn manier bij. Iedereen geeft en ontvangt. Sponsorloop In januari 2012 gaat er weer een team van acht leerlingen en drie docenten naar de Victoria school. Alle 300 leerlingen en de docenten van de ISSE hebben weer euro ingezameld door een sponsorloop te organiseren. Iedereen liep twaalf kilometer net als de kinderen in de Victoriaschool dat dagelijks doen. Dat betekent dat een kind uit de sloppenwijk in Mombasa weer een paar goede schoenen heeft om naar school te lopen en met een gevulde buik en een boek kan leren. Als je ook op een of andere manier wil bijdragen aan de actie Harabee, allen voor één, voor de schoolkinderen van Mombasa, neem dan contact op met de ISSE, tel Alle bijdragen zijn welkom. Karla Prada en Ingrid Magilsen Betrokkenheid bij armoede De samenwerking met de Victoriaschool loopt al sinds Dit doorlopende project is een verrijkende ervaring voor ons en voor de leerlingen en docenten in Kenya. Het project helpt ons relaties op te bouwen tussen mensen van verschillende culturen. En de leerlingen hier 14 Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

10 Nieuws van de bibliotheek Elke woensdagmiddag om uur lezen we in alle vestigingen voor. Jij komt toch ook? In februari wordt er voorgelezen over: 1 februari: Monsters (griezelen voor peuters) 8 februari: Mijn familie 15 februari: Verkleden 22 februari: Tegenstellingen 29 februari: Dansen/bewegen Wetenschapsclub Mad Science neemt je in Vestiging Centrum op 12 en 26 februari van uur weer mee naar de spannende wereld van wetenschap en techniek. Hoe kan een machine bewegen? En wat gebeurt er als het warm is, of juist koud? Je ontdekt het in onze wetenschapsclub. Taxatie van oude en antieke boeken Heeft u oude boeken in huis en wilt u weten wat ze waard zijn? Kom dan zaterdag 4 februari tussen uur naar Vestiging Centrum, bibliotheekcafé de Verlichting naar de taxatiedag. Taxateur Arie Molendijk taxeert deze dag oude boeken, zoals de bijbel, oude geschiedenisboeken, handschriften, ansichtkaarten en prenten. U betaalt 5,00 per taxatie (aantal materialen onbeperkt). Valentijnsdag Op 14 februari is het Valentijnsdag, dag van de (stille) liefde. De Bibliotheek Eindhoven verzorgt traditiegetrouw een romantische blind date met een boek. Laat u door ons verrassen! Blixemflitsen! nr. 1 februari

11 Schaakkriebels Schaken is een hobby! Schakers worden soms wel eens aangezien voor zonderlinge wereldvreemde figuren. Ondanks werd maar weer eens op een heerlijke manier duidelijk dat er ook gewone mensen bij zijn met een geweldig talent. Na een afwezigheid van bijna 10 jaar nam opeens een Engelse schaker weer eens deel aan een schaaktoernooitje en niet zomaar een schaaktoernooitje In Wageningen werd een rapidtoernooi gehouden met spelers als Timman, Nijboer (beiden nog steeds Nederlandse topspelers) en een aantal sterke internationale grootmeesters. Onze Engelsman kwam, zag en overwon, als een donderslag bij heldere hemel. Hij behaalde een perfecte score van 7 uit 7. Even ter verduidelijking, een rapidtoernooi is een toernooi waarin gespeeld wordt met een tempo van 25 minuten per persoon per partij. De partij duurt dus nooit langer dan 50 minuten en je kan een heel toernooi met 7 ronden op een dag afwerken. Ideaal voor mensen die niet uren over een partij willen doen maar ook niet zo extreem snel willen spelen zoals gebruikelijk in vluggerpartijen. Deze mysterieuze Engelsman was Matthew Sadler, een zeer getalenteerde Engelsman die 10 jaar geleden op de 15e plaats van de wereldranglijst stond en er toen plotseling de brui aan gaf. Hij zag zichzelf destijds niet als professioneel schaker voor de rest van zijn leven en wilde wat anders Als je 25 bent kan dat nog en hij werd zonder enige ervaring aangenomen bij een IT bedrijf in Nederland. Intussen heeft hij een aardige maatschappelijke carriere opgebouwd. Hij wilde zijn oude liefde weer eens oppakken maar nu als hobby Daarna heeft hij, gedurende zijn vakantiedagen, nog aan twee toernooien meegedaan in Barcelona en Oslo die hij met overmacht won. In Wijk aan Zee is hij vervolgens uitgenodigd voor de grootmeestergroep C, normaal gesproken een groep voor aanstormende talenten die de hele dag niets anders doen dan schaken. Als u dit leest is het Tata Steel chess toernooi bijna afgelopen en kunt u op teletekst zien hoe deze symphatieke Engelsman het er vanaf brengt. Doen! Schaakpuzzel De oplossing van puzzel nr 51 in de vorige editie van Blixemflitsen start met een daverend dameoffer waarna op subtiele wijze een pionnetje de zwarte koning mat zet. Het contrast kan bijna niet groter zijn! 1. Dh6+, Pxh6 2. Lh6+, Kg8 3. f7 schaakmat De nieuwe puzzel (nr. 52) is pittig en vindt u hieronder en luidt: wit geeft mat in drie zetten. Contactpersonen Dick Gielen, tel: Dannie Beijk, tel: WLC op internet: 18 Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

12 Bedrijvigheid in de wijk 1 Schoonheidssalon Apolla Schoonheidssalon Apolla bestaat 6 jaar. Mooie gelegenheid om u iets meer over mijn salon, het merk BABOR en mij te vertellen. Ik ben Lieke Panken en ik ben 28 jaar. Sinds 2004 ben ik afgestudeerd als schoonheidsspecialiste aan het ROC in Eindhoven. Daarna heb ik ook nog de voortgezette opleiding voor schoonheidsspecialisten succesvol afgerond. Tijdens mijn stageperiode op het ROC ben ik begonnen in een schoonheidssalon in Nuenen. Het beviel in die salon zo goed dat ik na mijn opleiding daar ben blijven werken. Ik was zo enthousiast over het werk als schoonheidsspecialiste en het merk BABOR, dat ik daar heb leren kennen, dat ik in 2006 mijn eigen salon ben begonnen met datzelfde merk. Ook werkte ik nog steeds in die salon. Na daar 7 1 /2 jaar met veel plezier te hebben gewerkt heb ik vorig jaar mei de knoop doorgehakt en ben ik volledig in mijn eigen salon gaan werken. Ik werk met de spiegelmethode. Ik laat u eerst in de spiegel kijken voor dat ik u lekker laat ontspannen. Ik wil dan graag weten wat u verbeterd zou willen zien aan uw huid. Het is namelijk erg belangrijk dat u zelf tevreden bent met wat u in de spiegel ziet. Op die manier straalt u zelfvertrouwen uit en dan ziet u er nog mooier uit. Samen met de producten van BABOR haal ik de natuurlijke schoonheid in u naar boven. BABOR is een vertrouwd Duits merk dat voornamelijk bestaat uit natuurlijke ingrediënten. Met de producten van BABOR worden al uw wensen vervuld. U krijgt met deze producten de hoogste kwaliteit van wat u nodig heeft voor uw huid. Start en eindig elke dag met de unieke dieptereiniging Hy-Öl en phytoactive, afgestemd op het huidbeeld. Met deze gedurende 55 jaar ongewijzigde en gepatenteerde 2-fasen reiniging kunt u zich 2x per dag als herboren voelen. Daarnaast bied ik u van BABOR natuurlijk ook andere gezichts- en lichaamsverzorging aan voor alle eisen, huidtypen en huidbeelden. Hieronder vind u een kortingsbon, tegen inlevering van die bon krijgt u 25% korting op een behandeling naar keuze om kennis te komen maken met het merk BABOR en met mij. Bent u al klant en kent u de behandelingen en mij dus al, dan krijgt u tegen inlevering van deze bon 25% korting op de producten van BABOR. Deze kortingsbon geldt niet in combinatie met aanbiedingen en u mag er maar 1 per klant inleveren. Neem ook eens een kijkje op mijn website U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via dan ontvangt u eenmaal in de 2 maanden een met alle aanbiedingen, acties en behandelingen van de maand. U kunt bij mij contant of met PIN betalen. Schoonheidssalon Apolla Tot ziens bij Schoonheidssalon Apolla! Waardebon Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 25% korting op een behandeling of product naar keuze! Geldig t/m 30 juni 2012 Blixemflitsen! nr. 1 februari

13 Bedrijvigheid in de wijk 2 EagleTravel Sinds afgelopen November is onze mooie wijk weer een bedrijf rijker: EagleTravel. Dit is een reisorganisatie gericht op fotografen met een voorkeur voor wildlife. De eerste twee reizen die door initiatiefnemers Wim Werrelman en Robert van Brug zijn ontwikkeld zijn beide gericht op Afrika. Wim komt al vele jaren in Afrika en heeft grote delen van dat continent inmiddels verkend. In 2008 nodigde hij tennismaatje Robert uit om een keer mee te gaan en sindsdien is ook Robert met het beroemde Afrikavirus besmet. Na een laatste gezamenlijke trip afgelopen september/oktober was de kogel snel door de kerk: dit willen we ook met andere mensen delen! En omdat wij inmiddels behoorlijk ervaren zijn, met name in Malawi en Zambia, durven wij het aan om dat anderen aan te bieden. De reizen die aangeboden worden zijn geen vakanties. Er is namelijk een redelijk druk programma, speciaal voor reizigers die meer willen dan aan het strand liggen. Dus zijn er s ochtends (vanaf 6 uur) excursies tot een uur of 10 waarna het ontbijt volgt. Midden overdag kan de tijd naar eigen inzicht doorgebracht worden met relaxen aan het zwembad, zonnen aan het strand, kanoën op een meer enzovoort. s Middags gaan we dan weer een paar uur op pad om nog meer foto s te maken. Het avondeten is doorgaans om een uur of 7, waarna na een drankje aan de bar het bed wordt opgezocht na een lange dag vol belevenissen en indrukken. Ook zullen we op beide reizen een wildpark aandoen, waar het avontuurlijke karakter van de reizen nog beter naar voren komt. U verblijft hier in prima accomodaties, met goede bedden, prima eten, uitstekende gidsen maar het is geen 5 sterrenhotel. Er is geen airco bijvoorbeeld. Het belangrijkste in deze parken is het wildlife. Wie leeuwen, zebra s en giraffen alleen kent uit dierentuinen zal versteld staan hoe anders het is om ze in het wild tegen te komen. De dieren zitten hier niet gescheiden van elkaar in hokken, maar alles loopt dwars door elkaar heen. En je komt heel dichtbij. Vanuit een open terreinauto op slechts een paar meter van een roedel leeuwen is vrij normaal. En niet gevaarlijk, maar wel avontuurlijk. Ook is het mogelijk een wandelsafari te maken dwars door het wildpark, onder begeleiding van een lokale gids die de situatie ter plaatse goed kent. Naast de vele zoogdieren is er speciale aandacht voor de vogels in deze gebieden, de ene soort nog kleurrijker dan de ander. En als je hierbij denkt aan de Afrikaanse Zeearend, dan is het ook nog spectaculair. Tevens zullen we regelmatig met de groep onderling bekijken hoe de foto s tot nu toe geworden zijn en wat je kunt doen om het resultaat te verbeteren. En er is tijd om traditionele Afrikaanse dorpjes te bezoeken. Waar geen toeristen komen en mensen nog leven van het land of de visvangst (met uitgeholde boomstammen). Hebt u interesse? Bezoek onze website voor meer informatie. Blixemflitsen! nr. 1 februari

14 T-shirts Familiespektakel en Stichting Actie Calcutta Als vrijwilligers bij het familiespektakel hebben we altijd mooie uniforme T-shirts, ieder jaar in een andere kleur en bedrukt met logo en jaartal. Over de afgelopen jaren waren er intussen bijna 70 ongebruikt over en in de toekomst dus niet meer te gebruiken. Daar wist ik wel een nuttige bestemming voor. Naast mijn vrijwilligerswerk bij het familiespektakel ben ik ook vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting Actie Calcutta (SAC). We zijn daarmee werkzaam in India voor kinderen die naast hun nette schooluniform nauwelijks fatsoenlijke kleren hebben. Ine Franken van de organisatie van het familiespektakel was het dan ook snel met mij eens dat de overgebleven shirts daar naartoe konden. Onlangs heeft een bestuurslid bij een werkbezoek aan India al de helft van de shirts meegenomen en aan kinderen uitgereikt. Deze werden zeer dankbaar ontvangen en bij deze breng ik deze dank graag over aan onze wijk. Ze kunnen de shirts prima gebruiken bij sport, spel en vrijwel zeker ook gewoon als dagelijkse kleding thuis. De kwaliteit is goed, de maatjes hier vielen voor onze vrijwilligers wat klein uit, daar waren ze wel wat aan de grote kant, maar dat mocht de pret niet drukken zoals uit de foto s blijkt! Iets meer over Stichting Actie Calcutta (SAC): Nog steeds moeten rond 300 miljoen mensen in India toekomen met minder dan 1, per dag. Met dit inkomen hebben de ouders geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan, nee erger, de kinderen moeten al heel jong gaan werken om in de basislevensbehoeften te voorzien. SAC zet zich in voor de ontwikkeling van de kansarme kinderen in het bijzonder van de inheemse stammen. Het werkgebied van SAC ligt in Kolkata (oude naam Calcutta) en de drie deelstaten Jharkhand, Orissa en West Bengalen die tot de armste gebieden van India gerekend kunnen worden. Veel kinderen in deze regio zijn verstoken van onderwijs. Zo n 60% is analfabeet. Kinderarbeid komt op grote schaal voor, zij moeten al op zeer jonge leeftijd zelf de kost gaan verdienen. Scholing is het middel om de armoedecirkel te kunnen doorbreken. Het geeft toegang tot beter betaald werk, versterkt het zelfvertrouwen en maakt mensen bewust hun situatie te verbeteren. Naast de noodzaak van financiële hulp door SAC voor onderwijs, kleding, voeding en huisvesting van de kinderen, is er ook veel geld nodig voor de bouw, het onderhoud en de noodzakelijke voorzieningen van scholen en hostels. SAC steunt jaarlijks circa 40 projecten. Deze projecten kunnen zeer verschillend zijn. Opbrengsten van acties van scholen, instellingen, verenigingen, bedrijven of particulieren zijn een belangrijke bron van inkomsten van SAC. Uitgebreide informatie is te vinden op de website degene die deze kinderen in India financieel wil steunen kan dat doen via giro 1809 t.n.v. Actie Calcutta. Namens de kinderen in India en SAC nogmaals bedankt! Wim de Jongh Blixemflitsen! nr. 1 februari

15 Korein actief in de wijk! Met 5 groepen dagopvang en 7 bso groepen zijn we inmiddels uitgegroeid tot een groot dagverblijf binnen onze wijk. Ondanks het grote aantal kinderen dat dagelijks bij ons komt spelen voelen kinderen zich bij ons veilig en vertrouwd. We werken met vaste leidsters en vaste groepen, waarbij de kinderen tegelijkertijd letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. Vanuit onze visie it takes a village to raise a child streven wij ernaar steeds meer een wijkvoorziening te worden waarbij de kinderen zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij activiteiten in de wijk. Zo werken we samen met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Zij verzorgen op basisschool De Boschuil een naschools aanbod waarbij kinderen kunnen aansluiten, ook als zij niet op de bso zitten. Ook zijn er contacten gelegd met de Blixembosch Rangers, die maandelijks een natuuractiviteit voor kinderen verzorgen. Inmiddels hebben we met onze kinderen al aan de eerste activiteiten deelgenomen. Verder hebben we gesproken met de contactpersoon van de volkstuinen Esp om te onderzoeken of we daar met onze vestiging een volkstuintje kunnen huren. Hiermee zullen we in het voorjaar gaan starten. Op 25 november hebben we met 20 kinderen deelgenomen aan de openingsactiviteit in het nieuwe jeugdhonk. Het Eindhovens Dagblad was daarbij en onze bso kinderen waren super trots op de foto in de krant! Ook in 2012 hopen we onze wijkcontacten verder uit te breiden en kinderen nog meer kansen te bieden zich in een inspirerende omgeving te ontwikkelen! Wilt u een kijkje komen nemen in ons dagverblijf? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak, tel. nr Voor informatie omtrent plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Monique van Bladel van onze afdeling verkoop, tel. nr Voor onze Lunchclub, die het overblijven op basisschool De Boschuil verzorgt, zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marielle Zee, telefoonnummer Diana de Vries Manager Korein Spil Blixembosch Blixemflitsen! nr. 1 februari

16 Pianist van Elvis Presley bezoekt de Amerikaanse wijk Glen D. Hardin, die jarenlang pianist was van Elvis, deed een kleine concerttour in België en Nederland. Aanvankelijk zou hij logeren bij vrienden in Duitsland, maar het werd Nuenen. Glen D. Hardin zou met de Nuenense Elvis Tribute Zanger Mark Elbers een concert geven in Den Haag. Dit concert was georganiseerd door de Elvis fanclub Its Elvis Time. Amerikaanse wijk was toch wel heel speciaal, dus ook voor Ger die bijna iedereen heeft ontmoet en gesproken die ooit met Elvis hebben samengewerkt. Nadat ik (Bernie), op verzoek van Glen, eerst een sightseeing door de Amerikaanse wijk had gedaan, kwamen we aan bij het huis van Ger & Ciska, gelegen aan de Ella Fitzgeraldlaan. Ger had de Amerikaanse vlag voor Glen uitgehangen, wat Glen heel erg leuk vond, en als grap salueerde hij naar de vlag met een hand op zijn hart, zoals Amerikanen dat doen. Toen we bij Ger binnen aan de koffie zaten, begon Glen al direct over de wijk. Hij vond het een mooie wijk, alhoewel het hem direct opviel dat de verschillende huizen niet uit een bepaald gebied in Amerika kwamen, maar uit verschillende staten. We merkte dat hij echt geïnteresseerd was in de wijk, dus de foto s van de bouw van de Amerikaanse wijk kwamen al vlug uit de kast en werden aandachtig bekeken. Verder heeft Glen de hele middag nog leuke weetjes verteld over Elvis, Paul Anka, Don & Phil Everly, Roy Orbison en andere. Op YouTube is een interview terug te zien van Mark & Glen bij Omroep Brabant. Deze middag met de pianist van Elvis was voor ons allen zeer bijzonder, en we hadden dit voor geen goud willen missen. Groet, Bernie de Brouwer De reeds 72 jarige pianist van Elvis, die o.a. ook heeft samengewerkt met legendarische artiesten zoals: The Everly Brothers, Roy Orbison, Johnny Cash en vele andere, is geen man met sterallures. Nadat hij een wandeling had gemaakt in Nuenen, wilde hij wat simpele bezoekjes afleggen naar oude vrienden. Glen kwam zodoende bij Ger & Ciska te Raaij in de Amerikaanse wijk op bezoek. Ger, medewerker van Its Elvis Time, had Glen al vaker ontmoet, maar bij hem thuis in de Blixemflitsen! nr. 1 februari

17 Opbrengst collecte Multiple Sclerose Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is, met maar 3 collectanten, het bedrag van 4200 in Eindhoven opgehaald. Meer dan mensen in Nederland hebben MS. Met de opbrengst van de collecte kan het Nationaal MS Fonds mensen met MS stimuleren in beweging te blijven op zowel mentaal als fysiek vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk om mensen met MS via goede voorlichting en trainingen handvatten aan te reiken die nodig zijn om het maximale te halen uit een leven met MS. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, of kijk op Namens het Nationaal MS Fonds Pamela Zaat, landelijk collectecoördinator Maatjes gezocht! Omdat het in onze wijk ontbreekt aan een activiteitengroep voor alleenstaanden van 55 jaar of ouder, leek het mij een leuk idee hiermee te gaan starten. De activiteiten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: Wandelen, fietsen, bowlen, koffiedrinken in het VTA, een etentje in een leuk restaurant enz enz. Graag zou ik reacties ontvangen vanuit bedoelde doelgroep om te inventariseren of hier belangstelling voor is, tevens ben ik op zoek naar 1 of 2 personen die kunnen helpen bij het opstarten van deze nieuwe wijkactiviteit. Uw reactie kunt u mailen naar; Bert van Cleef Blixemflitsen! nr. 1 februari

18 Flitsjes! Gevonden Rode kindermuts CARS gevonden op maandagavond 19 december op de Topaasring tijdens de Kerstmannenloop. Op te halen bij Vincent Vloemans, tel Zwarte omafiets van het merk Old Dutch, met zadeldekje. Eigenaar van de fiets kan bellen met Aangeboden Heeft u nog oude foto-negatieven en/of dia s in de kast liggen, Laat ze digitaliseren en daarna eventueel retoucheren! Prima resultaat! Alles kant en klaar op usb stick afgeleverd. Voor meer informatie: Peter Fluitman Gezocht Tijdelijk huurhuis gezocht. We zijn een gezin met twee kinderen en zijn op zoek naar een tijdelijk huurhuis i.v.m. het kopen van ons nieuwe huis in Blixembosch. Contact via: of Harmke Peeters Mail uw Flitsje naar Commerciële Flitsjes worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor een Flitsje zonder opgaaf van redenen te weigeren. Blixemflitsen! nr. 1 februari

19 Colofon Oppassers 20e jaargang, nr 1, februari 2012, oplage Blixemflitsen!, wijkblad van Blixembosch te Eindhoven, verschijnt 9x per jaar. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen. Ook houdt de redactie zich het recht voor stukken in te korten en te wijzigen in overleg met de auteur. Redactie: Carina Oosting (hoofdredacteur), Theo Lemm (vormgeving), Marja Vugs, Margreeth Haagsman, Hans Baaijens. Verspreiding Blixembosch I: Martine Beijk, Verspreiding Blixembosch II: Yvonne Aben, tel Verspreiding Italiaanse wijk: Catrien Uneken, tel Verspreiding Amerikaanse wijk: Mieke van Iersel, Verspreiding Franse wijk: Rob Pickhard, tel Drukwerk: All Color, Eersel Lid worden? Wilt u lid worden van de wijkvereniging? Graag! Schrijf naar postbus 1551, 5602 BN Eindhoven, of mail naar Natuurlijk kunt u ook de lidmaatschapcontributie ( 10, ) overmaken op giro Meer info kunt u lezen op Naam (leeftijd) Telefoon Blanche Lenssen (29) Mighal Noyhill (26) Izabel Jozwiak (26) Tamar Noordermeer (22) Esther Sluijter (21) Ellen Noyhill (21) Merel Smeets (21) Nicoline van Krieken (21) Esmée van Leeuwen (21) Anouk Bekker (20) Yvette Mansveld (20) Eline Weg (20) Rosanna Voorwald (20) Anne-Fleur Verlijsdonk (19) Joyce MacDuff (18) Marjolein Mulders (18) Yvette Kox (18) Michelle Plaum (17) Anke Boschman (17) Kristel van Krieken (17) Klaas van Krieken (17) Eline de Kort (16) Iris Hagelaar (16) Manon Pauly (16) Jasmijn Dagevos (16) Dayenne Sanders (15) Lisa Verbeek (14) Let op! Blixemflitsen! is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de oppassers. Maak duidelijke afspraken! Zijn er veranderingen in uw gegevens? Wilt u zo vriendelijk zijn een mail te sturen naar: U kunt onze ledenadministratie ook bellen op Met uw medewerking kunnen we de ledenadministratie van de Wijkvereniging Blixembosch op orde te houden. Bij voorbaat dank. 34 Blixemflitsen! nr. 1 februari 2012

De vrijwilligster van het jaar is weer bekendgemaakt

De vrijwilligster van het jaar is weer bekendgemaakt Carnaval in de VTA Een aanloop naar de kerst De Blixembosch Rangers Bowlen met TAG Adventures! Blixemkids Superfamiliekerstbingo De vrijwilligster van het jaar is weer bekendgemaakt Wijkblad Blixembosch

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief maart / april / mei 2014 _nr. in dit nummer onder andere: _Heerenveen-midden in beweging met o.a. sloop Bornego College _de Kempenaer actief vele (nieuwe) activiteiten wijkkrant voor en door bewoners van

Nadere informatie

MOON, Mond, Ogen, Oren, Neus van de Generalenbuurt

MOON, Mond, Ogen, Oren, Neus van de Generalenbuurt ? Lente MOON REDACTIE 2009, nummer 1 MOON, Mond, Ogen, Oren, Neus van de Generalenbuurt 6 april 2009 4 de jaargang Het vernieuwende buurtblad Kijk op pagina 5 GGzE voelt zich thuis in onze Generalenbuurt

Nadere informatie

nummer 6 juni 2013 jaargang 14

nummer 6 juni 2013 jaargang 14 nummer 6 juni 2013 jaargang 14 Inhoud 15 3 Wie is er niet gefascineerd door een bijenvolk? Tijdens mijn voorlichtingen in de Bijenhal, het clubhuis van de Imkersvereniging Helmond e.o. in De Warande, zie

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

Buurtpreventie tegen inbraak

Buurtpreventie tegen inbraak Buurtpreventie tegen inbraak Buurtpreventie vermindert het aantal inbraken. Dat is de uitkomst van het politieonderzoek naar het meetbare effect van reeds bestaande buurtpreventie organisaties. Voor Damsigt

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Bericht. E-mailactie voor Faisal. Docent Henri Pragt: Twee vriendinnen. heeft direct succes. Techniek is mijn passie. op weg naar de top 1

Bericht. E-mailactie voor Faisal. Docent Henri Pragt: Twee vriendinnen. heeft direct succes. Techniek is mijn passie. op weg naar de top 1 Bericht Nr. 8 - Februari 2010 E-mailactie voor Faisal heeft direct succes Docent Henri Pragt: Techniek is mijn passie Twee vriendinnen op weg naar de top 1 Voorwoord Groot Emmens Dictee Open huis In deze

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Fractie CDA op visite

Fractie CDA op visite nummer 2 Maart 2013 2 Zoekplaatje 3 Verminderen illegaal afval 4 Ouderenproof 6 Wijkcentrum de Hofstee Fractie CDA op visite 7 Problemen met Tramlijn 1 8 Nieuws van de De Bonte Pael foto: Henk Klootwijk

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie