Schooljournaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljournaal 2005-2008"

Transcriptie

1 31 oktober 2008 (geplaatst) Academische Inclusieve Borgmanbasisschool Naar De Vs door: Herna Bouwknegt en Anneke van Ewijk Schooljournaal ACADEMISCHE INCLUSIEVE BORGMANBASISSCHOOL NAAR DE VS INLEIDING Van 6 tot 13 april 2008 zijn wij met een twintigtal collega`s (mentoren, coördinatoren, directeuren, bovenschools manager,lector en opleiders uit Amersfoort, Utrecht en Groningen) op studiereis naar New York en naar de PDS-conferentie in Orlando geweest. In NY hebben wij drie scholen bezocht. De eerste dag zijn we naar de elementary School of the Blessed Sacrament in Manhattan en de St Aloysius School in Harlem geweest. Op de Blessed Sacramentschool: ` een inclusive elementary school` werden we hartelijk en professioneel ontvangen door de Principal en de voorzitter van de ouderraad. De oudste leerlingen van de school gaven ons een rondleiding. Hierbij zagen we in de bovenbouw dat er veel gebruik gemaakt werd van co-teaching. Verder zagen we een kleine groep met `special needs` kinderen die werkten met een aangepast programma met hun eigen leerkracht. Daar waar het mogelijk was integreerde dit groepje tijdens de reguliere lessen in andere klassen waarbij ze dan weer begeleid werden door hun eigen personal coach. Op deze school was muziekonderwijs een hot item: alle kinderen kregen vioolles. De meest getalenteerde kinderen werden gescout door leden van het Metropolitan-orchestra. Aan het eind van de ochtend gaven de kinderen van de `special needs` groep een afscheidsconcert voor ons. DE ST.ALOYSIUS SCHOOL De tweede school die we de eerste dag bezochten was de St Aloysius school. Hier werden we ontvangen in de bibliotheek door de Principal en de bovenschoolse directrice. Het viel op dat de bibliotheek bijzonder goed uitgerust was, hiervoor was een speciale medewerkster aangesteld. De bibliotheek was zowel voor de kinderen als hun ouders toegankelijk. Voor anderstalige ouders die niet konden lezen waren er luisterpakketten beschikbaar. Veel leerlingen kwamen uit de Dominicaanse Republiek. De ouders van deze kinderen willen graag dat hun kinderen goed Engels leren. Het onderwijs van de school lijkt op montessori- en ervaringsgerichtonderwijs. Op deze school waren een fulltime art teacher en een fulltime music teacher. We werden door de Principal en de bovenschoolse directeur rondgeleid. In elke klas werden we hartelijk ontvangen door de klassenvertegenwoordiger en verwelkomd door de hele groep. Er werd veel met computers gewerkt. Tussen de lessen door werd er ter ontspanning o.a. aan drama, poëzie en yoga gedaan. Er werkten op deze school ook studenten als vrijwilliger. Zij voerden op school een opdracht voor 1

2 hun stage uit waarbij ze begeleid werden door de school. DE PACE UNIVERSITY De tweede dag gingen we naar de Pace University. We werden ontvangen door de staf en een aantal studenten met een Amerikaans ontbijt (donuts, muffins etc.) Zowel de staf als de studenten vertelden ons over hun programma op de University. Het bleek dat deze studenten(die zelf inclusief onderwijs hadden genoten) opgeleid werden om onderwijsondersteunende taken te kunnen uitvoeren op een inclusieve school. De stageschool van deze studenten was verbonden aan de Pace University. Deze school hebben we ook bezocht. Daar hebben we kunnen zien hoe de studenten hun lessen gaven De scholen die wij bezocht hebben haalden veel geld binnen via fund raising. Zowel het bestuur, personeel, ouders en kinderen werkten hieraan mee. Soms had een personeelslid de taak om zich bezig te houden met fund raising. Vaak werden de scholen ook financieel ondersteund door giften. Wij waren onder indruk van de wijze waarop de scholen zich presenteerden aan ons. Van staf tot leerling : het was gewoon AMAZING!!! Naast het bezoek aan de scholen was het geweldige kans voor ons om samen met onze groepsgenoten uit Amersfoort,Utrecht en Groningen NY te verkennen en te beleven. PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOOLS (PDS) IN ORLANDO In het drukke en toeristische Orlando streken we op woensdagmiddag neer in het Wyndham Orlando Resort, even buiten Orlando. Een groot en Amerikaans complex. `s Avonds ontmoetten we hier de mensen van de Academische basisschool uit Groningen. De volgende dag startte de conferentie met o.a. een aantal lezingen en inleidingen m.b.t het congres. Daarna werd het programma uitgereikt en konden we een keuze maken uit de verschillende workshops. Tijdens de Meet and Greet Reception werden we in de gelegenheid gesteld om de andere congresdeelnemers te ontmoeten. DE WORKSHOPS Tijdens de workshops die wij hebben bezocht is ons duidelijk geworden hoe in Amerika een invulling wordt gegeven aan PDS ( Professional Development Schools). Er is een intensieve samenwerking tussen de universiteit (de opleiding) en de scholen. Supervisors en coördinatoren spelen hierbij een grote rol. Er is veel overleg middels vergaderingen, en telefoon Ook wordt er veel aan intervisie en co-teaching gedaan. De universiteiten onderling wisselen zo`n drie keer per jaar informatie en ervaringen uit aan elkaar. Leerkrachten worden goed opgeleid op verschillende niveaus en begeleid vanuit de universiteit. In sommige districten bezoeken de docenten wekelijks de scholen. Ze komen om te kijken, te helpen en te integreren. Zo vormen ze als het ware één team. De schoolweek wordt op schoolniveau geëvalueerd met elkaar. Vanuit de opleiding wordt de week ook geëvalueerd, dit om beter op de praktijk te kunnen inspelen en op het onderwijs aan de studenten. Uit de praktijk komen de onderzoeksvragen: Wat weten we? Wat willen we weten? Wat weten zij? Wat willen zij weten? Hoe doen we / ze het? Wanneer doen we /ze het? Wat is er in de literatuur over te vinden? Samen ( de opleiding, de school, de leerkrachten en de studenten) wordt er getracht de antwoorden te vinden op deze leervragen. Gesteld wordt er dat de sleutel van alles het samenwerken is tussen de diverse 2

3 geledingen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de Academische basisschool in Nederland dan zie je veel overeenkomsten met PDS in Amerika. Naast al deze leerervaringen hebben we met onze groepsgenoten uit Utrecht, Amersfoort en Groningen ook iets van de sfeer kunnen proeven van Orlando in het zonnige Florida. De meesten van ons hebben een `city walk` door Orlando gemaakt, een themapark bezocht, of lekker geshopt in een `mall`. Herna Bouwknegt en Anneke van Ewijk 28 oktober 2007 Individuele leerlijnen door: Clarine Akkerman Educational research MaSEN IBL02 Clarine Akkerman Suurmeijer mei 2007 In het kader van de opleiding Master Special Educational Needs, die ik sinds september 2006 volg, heb ik onderzoek gedaan op de Borgmanschool te Groningen, naar individuele leerlijnen. Een individuele leerlijn betekent een leerstofprogramma voor een leerling die niet meer mee kan doen met het aangeboden niveau van de groep en de groepsinstructie voor een vakgebied niet kan volgen. De wens van de directie om onderzoek hiernaar te doen, lag op dit terrein. Omdat de Borgmanschool Inclusief Onderwijs als schoolconcept nastreeft krijgt ze steeds meer te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Een duidelijk kader om met individuele leerlijnen om te gaan ligt er niet. Wel wordt er af en toe overgegaan op het volgen van een individuele leerlijn. Door het doen van dit onderzoek heb ik geprobeerd in kaart te brengen waar de behoeftes van leerkrachten liggen t.a.v. het begeleiden van een leerling met een individuele leerlijn. Hieruit voortvloeiend is een kader ontstaan die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Borgmanschool naar Inclusief Onderwijs 1.1 Centrale onderzoeksvraag Hoe kunnen we een onderwijsklimaat creëren waarin op een adequate wijze omgegaan wordt met individuele leerlijnen van leerlingen. 3

4 Overgaan op een individuele leerlijn moet pas worden gedaan als de leerling niet meer mee kan doen met het aangeboden niveau van de groep en de groepsinstructie voor de leerstof op een vakgebied, ook niet met expliciete, voorafgaande, verlengde en extra instructie kan volgen. Dit past binnen de visie op zorg van de Borgmanschool. Een meerderheid van de leerkrachten heeft hulp nodig in de groep bij het werken met individuele leerlijnen en een ruime meerderheid zegt ook aan te kunnen geven welke hulp en op welke momenten Er is vooral behoefte aan meer kennis over Autisme Spectrum Stoornissen en over laagbegaafdheid. Een derde heeft behoefte aan kennis over schrijfproblemen, werkhoudingproblemen en gedragsproblemen Ik zou willen pleiten om nog meer in te zetten op voorafgaande-, explicite-, verlengde- en extra instructie om zodoende het overgaan op een individuele leerlijn nog meer te voorkomen. Dit zou op een meer systematische en op grotere schaal toegepast moeten worden op de Borgmanschool, dan nu het geval is. Ik zie een belangrijke taak voor mij als ib-er t.a.v. de scholingsbehoeftes van leerkrachten. Het organiseren van gerichte scholingsactiviteiten ligt in het verschiet. Clarine Akkerman- Suurmeijer 3 oktober 2007 Naantali Finland door: Herna Bouwknegt Nienke Wulp BEZOEK FINLAND. Nienke en ik waren de laatste uitverkorenen die in het kader van het Comeniusproject een studiereisje binnen Europa mochten maken. En wel naar Finland. Vrolijk, bepakt en wel, uitgezwaaid door man en vriend stapten we zondag 20 mei op de trein naar Schiphol. Met Finair via Helsinki naar Turku. Daar werden we opgewacht door Anne van de Tammisto Kindergarten. Het was laat en donker toen we in Naantali aankwamen. Maar er wachtte ons wel een verrassing. We logeerden in een schattig oud Fins huisje (hotelletje). We kregen de bovenverdieping met balkon voor ons alleen. Er was uitzicht op zee. De volgende dag begon ons programma. Na een heerlijk ontbijt (buiten) en een blik op het historische plaatsje Naantali (en de zee) werden we opgehaald door Anne om een bezoek te brengen aan de Tammisto kindergarten. Dit is een dagopvang en pré-school voor kinderen van 1 tot 7 jaar. De kinderen zijn ingedeeld in 3 groepen naar leeftijd. De jongste groep is van 1 tot 3 jaar. De groep bestaat uit ongeveer 12 kinderen met 3 volwassenen, twee assistenten en een leerkracht voor de verzorging en begeleiding.hier wordt gezorgd voor de basis. Rust reinheid en regelmaat zijn de uitgangspunten. Ook wordt er gezongen, gespeeld en getekend etc. De middelste groep is van 3 tot 5 jaar. Deze groep is iets groter. Ongeveer 20 kinderen. Hier zijn ook 3 volwassenen op de groep. Twee leerkrachten en een assistent. De nadruk ligt op de verzorging en op de vroege educatie. Het leren gaat via het spelen, zingen, voorlezen, knutselen en tekenen en het aanmoedigen van kinderen om te experimenteren. Dan is er nog een pré-school groep.dit zijn ongeveer 16 kinderen van 6 en 7 jaar. Deze groep heeft twee leerkrachten. Hier worden kinderen de voorschoolse zaken geleerd. Ze werken soms uit een werkboek. Ze leren wat letters en cijfers. Sommige kinderen kunnen lezen. Maar er wordt niet via methodes lesgegeven Er wordt over het algemeen veel gespeeld. Vooral buiten. De staf van de kindergarten bestaat uit 10 volwassenen. Leerkrachten, assistenten een schoonmaakster en een keukenhulp. Voor de kinderen die speciale hulp nodig hebben zijn er extra persoonlijke coaches. Ze integreren in de normale groepen. De persoonlijke coaches worden door de gemeente aangesteld en toegekend aan 1 kind. Op deze school waren niet veel `special needs kinderen`. De school was goed ingericht om deze kinderen te verzorgen en te begeleiden. 4

5 Wat opvalt binnen de school is de ruimte, de rust en de verzorgde kamers/lokalen. En vooral de ruime speelplaats. Hoe kan het ook anders in een land met zo weinig inwoners en zoveel ruimte. En het was er erg schoon. (Volgens de staf misschien wel te schoon want de kinderen waren vatbaar voor bacteriën). De school is groot en er zijn veel ruimtes waar de kinderen apart kunnen spelen. Vanaf 6.15 uur tot uur is de school open. De kinderen kunnen op school ontbijten en tussen de middag krijgen de kinderen een warme lunch. De volgende dag bezochten we de Kuparivuorischool in Naantali. Dit is een basisschool van 7 tot 13 jaar. We werden ontvangen in de `special group`. Een groep van 5 leerlingen met speciale behoeftes. Deze groep werd geleid door een `special` leerkracht en haar assistente. Elke dag wordt gezamenlijk geopend in deze groep. Met steeds dezelfde activiteiten. Zoals: dagindeling, een spelletje en het bespreken van de taken van die dag. Een jongen met het syndroom van down had een speciale coach. Deze begeleidde hem en verzorgde hem de hele dag. Voor elk kind was een apart programma gemaakt. Na de dagopening stroomden de kinderen in de bestaande groepen in. Ze werden daarbij steeds begeleid door de assistenten en/of de persoonlijke coach. Voor de jongen met het syndroom van down was met pictogrammen een dagindeling gemaakt. Zijn werk bestond b.v.uit een eenvoudig spel op de computer om de kleuren te leren, maar ook opdrachten als: de stoelen in de kantine van de tafels halen. De klassen bestaan hier uit gemiddeld 25 leerlingen. Met 1 leerkracht. Waar nodig worden assistenten ingezet. Wat wij hebben gezien was een klassikale instructie met een zelfstandige verwerking. Hierin werd gedifferentieerd. Wat opviel was de rust en de relaxte houding van de leerkrachten en assistenten. Wij vonden al het personeel ook de assistenten buiten gewoon professioneel en positief ten aanzien van hun benadering van de kinderen. Heel bijzonder was ons bezoek aan de `Open kindergarten`. Dit is een opvang voor kinderen en ouders. Hier werden kinderen en hun ouders naar doorverwezen door wat bij ons het consultatiebureau is. Vooral kinderen en ouders die tot een risico groep behoren worden gestimuleerd om hier naar toe te gaan. De kinderen komen hier vanaf hun geboorte. De ouders wordt voorgedaan hoe met hun kinderen te spelen, te praten, verzorgen en om te gaan. Er vinden tijdens de opvang geprekken en discussies plaats met de ouders in groepen. Als de ouders hun kinderen brengen zijn ze verplicht te blijven en aan de programma`s mee te doen. De deelname is vrijwillig maar je kunt je kind niet alleen achterlaten. Het is geen opvang. Allerlei activiteiten zoals: koken, knutselen, spelletjes werden er gedaan. Het gesprek met de directeur van deze open kindergarten maakte op ons veel indruk. Haar professionaliteit en ideeën over opvoeding en de hulp aan ouders, de manier waarop zij de ouders via het voordoen en gesprekken veel inzicht in de ontwikkeling van hun kinderen verschafte was heel inspirerend. Deze manier van aanpak heeft in Zweden zijn oorsprong. Wat dat betreft zou er meer uitwisseling moeten zijn. Een dag in een kindergarten in Naantali kost 50,65 Na de bijdrage van de ouders zijn de kosten: 44,19 Voor speciale kinderen zijn de kosten voor de dagelijkse zorg 115,-. In Naantali zijn 60 kinderen met speciale behoeften. Dit bedrag moet ten goede komen aan henzelf persoonlijk en zijn voor de salarissen van de `special care staff` Per jaar is een een bedrag van 4000,- beschikbaar voor een kind onder de 6 jaar. Hiervan worden ook andere activiteiten zoals het sociaalwerk en de programma`s van de kinderbescherming van betaald. De kosten in Naantali voor de dagopvang zijn in totaal: 7,3 miljoen euro per jaar. Het was een geweldig bezoek. Ook het bezoek aan de sauna( in het Spa hotel) en het tochtje met de boot in Turku waren in één woord schitterend. Maar de mooiste herinneringen zijn toch aan de hartelijkheid van de Finnen en het prachtige historische plaatsje Naantali met zijn kinderen, eilandjes, de zee, de bootjes en het strand,de bossen, Mirja, Anne, alle andere aardige leerkrachten. Tekst: Herna, foto`s: Nienke 5

6 29 juni 2006 Project-Meeting Comenius NoordIerland mei 2006 door: Anika van der Wijk Maandag 8 mei Introductory meeting; uitwisselen van ervaringen, hoe loopt het project in de verschillende landen, via de post is het leuk om pakjes te ontvangen, via de wat sneller en dichterbij, voor de leerkrachten die een uitwisseling hebben gehad spreekt het project meer aan, ook andere ervaringen zoals hoe worden in Nederland anderstaligen opgevangen worden besproken ( iets nieuws voor Noorwegen). Kijken op de school van het gastland: St.Paul in Bessbrook ( Newry). Foto 1 en 2. Groep 3. Deze groep telt 16 kinderen en wordt begeleidt door 1 leerkracht en 1 assistent. Foto 3 en 4. Kleuters ; bij elke activiteit worden ze strak begeleidt door de leerkracht en assistent. Nieuw is dat ze meer de keuze van een activiteit en de invulling daarvan meer bij de kinderen willen neerleggen. Foto 5 en 6. Als de leerkrachten van deze school in november naar Nederland komen zijn ze ook erg benieuwd hoe dat hier op de scholen gaat ( de eigen keuze, de zelfstandigheid van de kinderen). Op deze school een groep `inclusieve` kinderen. Foto 7. Lunch. Wat een enorm lawaai was dat. Foto 8. Cultureel Erfgoed. Ierse dansen is onderdeel van het lesprogramma, kinderen die erg getalenteerd zijn krijgen ook nog apart les. Foto 9 en 10. Op bezoek bij een Irish speaking Pre-school. Foto 11 en 12. Sommige kinderen dragen al het school uniform. De school is een initiatief van ouders omdat zij vinden dat het Iers als taal niet verloren mag gaan. Ook tijd voor ontspanning èn cultureel erfgoed, wandelen langs the Giants Causeway waar het verhaal van de reus Finn McCool zich afgespeeld heeft. Foto 13 en 14. En een avond in de school met Ierse dans ( ja iedereen heeft gedanst, heel leuk!) en een stukje van de Camlough Mummers, dit zijn verhalenvertellers. Foto 15 en 16. Anika juni

7 7

8 14 juni 2006 Visiting Straumen Barnehage, Norway, 14 t/m 19 mai 2006 door: Anneke guibal Wilma Meiners In het kader van het COMENIUSPROJECT werden wij in staat gesteld de kinderopvang van 0-6 jarigen in Noorwegen te bekijken. Foto`s Naast Een groot verschil met Nederland is de rust en de ruimte. Dit werd voor ons gevoel o.a. veroorzaakt door het feit dat er per groep meer begeleiders zijn. De norm voor 0-3 jarigen is één volwassene op drie kinderen, met een maximum van 9 kinderen per groep en voor 3-6 jarigen één volwassene op zes kinderen met een maximum van 18 per groep. Ook de inrichting van het schoolgebouw vonden wij goed doordacht: elke groep heeft z n eigen ingang, garderobe en toilet. De speel-/leefruimte is opgedeeld in meerdere vertrekken zodat niet alle kinderen in één grote ruimte spelen of werken. De rust die het personeel naar de kinderen toe uitstraalde was ook opvallend. De ruimte rond de school is royaal en uitdagend: er is veel natuur met mogelijkheden tot bijvoorbeeld rondstruinen door de bossen, hutten bouwen, verstoppen, boompje klimmen etc. Ook de mogelijkheid om naar zee en strand te gaan is voorhanden. De kinderen zijn ontzettend veel buiten, weer of geen weer. Ze worden hier goed op gekleed d.m.v. wind- en waterdichte pakken en laarzen. Door het vele buitenspelen kunnen ze volop hun energie kwijt, wat de rust in de groep weer ten goede komt. Foto`s ONDER Met alle drie de groepen zijn we een ochtend op stap geweest de bossen in en naar het strand. Wat ons opviel was het vertrouwen dat de leiding aan de kinderen gaf: de kinderen kregen de ruimte om zelf te ontdekken en te ervaren zonder dat er aldoor gewaarschuwd werd voor eventuele gevaren. Het blijkt dat kinderen heel goed zelf kunnen bepalen tot hoever ze kunnen gaan zonder dat er ongelukken gebeuren. Ook de zelfstandigheid binnen de school is groot: bij het eten bijv. eet elk kind van een stenen bord, smeert zelf z`n brood en schenkt zelf melk in. Er wordt niet gemopperd, gezeurd of ruzie gemaakt. Ook waren we erg onder de indruk van het ergonomische materiaal: hoge tafels en verstelbare stoelen, laarzenboys en veterstrikbankjes. Het personeel hoeft dus weinig te bukken. Tenslotte willen we iedereen van de Barnehage in Straumen hartelijk bedanken voor de warme ontvangst (dank je Britt)! Wij hebben ons ontzettend welkom gevoeld! We hebben het als een enorme verrijking ervaren om eens in een ander land te kunnen bekijken hoe daar de kinderopvang geregeld is. Verder hebben wij het geluk gehad de nationale feestdag op 17 mei mee te mogen vieren. Een onvergetelijke ervaring! Hartelijke groeten, Anneke Guibal en Wilma Meiners. 8

9 15 februari 2006 Reisverslag Stockholm door: Clarine Akkerman Karin Blok Reisverslag STOCKHOLM december 2005 Een fotoverslag van ons bezoek aan Stockholm in december Graag willen we de highlights hiervan aan laten zien. Leuk om te weten is dat in Zweden de scholen verplicht zijn om kinderen van 6 t/m 9 jaar, voor en na schooltijd op te vangen. Dat Zweden neutraal was in de tweede wereldoorlog en in de jaren `50 al begon met onderwijsvernieuwing. Op de scholen die wij bezocht hebben, werken onderwijzers en vrijetijdspedagogen. Allemaal, op een bepaald moment van de dag verantwoordelijk, voor een groep van 25 à 30 kinderen. Vooral de huiselijke sfeer en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alles wat onder dat schooldak gebeurde heeft ons erg aangesproken. Het was leerzaam en inspirerend. 9

10 10

11 20 december 2005 Meeting Bedfordshire december 2005 door: Anika REVIEW IN PICTURES by Anika van der Wijk. 1) SUNDAY: with Henk Smid (obs De Driebond, Engelbert) and Yvonne Gaasendam (C.O.P., Groningen) to a Comenius Project Meeting in Bedfordshire, U.K. 2) MONDAY: Introductions and presentations. Children`s music and song in the Lawns garden. Comenius meeting with presentation of the Curriculum van The Lawns Music for all! With staff and governors of the school. Featuring Linda Bance (the music consultant) and Bob Thompsen (Head of Foundation Stage Education, Bedfordshire). TUESDAY: visit to London. 3) WEDNESDAY 9 november: visit at a farm in their local Upper School. 4) At the Lawns to join the children for a visit from the owls. The owls came from the Bird Reserve in Sandy. 5) THURSDAY Comenius Meeting with idea s for next year s application. In the evening a farewell party. 6) We like to thank Bedfordhire for their hospitality. Henk, Yvonne and Anika. 11

12 12

Reception at Town Hall by Major G.D.Renkema Potluck Dinner. A day in Nijkerk, tour points of interest. Eemhof park, by bike

Reception at Town Hall by Major G.D.Renkema Potluck Dinner. A day in Nijkerk, tour points of interest. Eemhof park, by bike 2009, uitwisseling van jongeren uit Schenectady naar Nijkerk Hieronder kunt u het programma van de jeugd uitwisseling 2009 vinden. Een verslag van een bepaalde dag kunt u vinden door in het programma op

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 15 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 8

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 15 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 8 T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 15 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 8 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Schoolkamp: De

Nadere informatie

Comeniusbijeenkomst 5 t/m 8 december 2010 Schwaz, Oostenrijk Deelnemers: Maggie, Sonja en Harry

Comeniusbijeenkomst 5 t/m 8 december 2010 Schwaz, Oostenrijk Deelnemers: Maggie, Sonja en Harry Comeniusbijeenkomst 5 t/m 8 december 2010 Schwaz, Oostenrijk Deelnemers: Maggie, Sonja en Harry Aanwezige partnerscholen: Berlijn en Eisenberg (beiden Duitsland), Stein en natuurlijk Schwaz (Oostenrijk).

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs Samen op weg naar een IKC baby/dreumes, peuter, bso en basisschool onder één dak Ondertekening intentieverklaring

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda

Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda December 2013 Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda 22-04-2014 t/m 24-04-2014 Projectweek op school. Onderwerp Urk 24-04-2014 Van 15:00-16:00 alle ouders uitgenodigd om het werk te bekijken.

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de eerste digitale TTO nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Het is wederom de bedoeling dat u ongeveer één keer per 5/6 weken deze per email ontvangt. Hierin kijken we terug, blikken

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Voor het eerst weer terug

Voor het eerst weer terug Nieuwsbrief augustus 2010 Verslag reis Malawi, deel I Beste allemaal, Eindelijk was het in juni zover: we gingen terug naar Malawi en de school. Bepakt en bezakt met veel spullen, waaronder 200 kinderonderbroeken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Visiewoorden In onze visie staan 6 woorden centraal die bij onze school passen: Veilige leeromgeving Optimale prestaties Brede ontwikkeling Onderwijs op maat

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

5 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 4

5 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 4 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 5 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 4 Van de directie In deze Lijstereens een aantal mooie verhalen. De korfballers hebben

Nadere informatie

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool Hulp gevraagd De activiteiten van de Josephschool Augustus 2015 Schoolreisje: dinsdag13.10.2015 Lid Ouder Commissie Aan het begin van ieder schooljaar, gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk?

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk? Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Het afgelopen jaar hebben wij u regelmatig bijgepraat over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. In het begin was de informatie nog vrij vaag. We

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 6 maart 2015 2014-2015. Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 6 maart 2015 2014-2015. Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 6 maart 2015 2014-2015 Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij In dit nummer:

Nadere informatie

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december schooljaar 2015-2016 aflevering 05 Dante is geboren! Sinterklaas 2015 Rijksmuseum Skateclinics Scholen6kamp Kleuterquote In deze Nieuwsflits: Dante is geboren! Juffrouw Mariëtte is op donderdag 29 oktober

Nadere informatie

18-12-2015 Nummer: 5. Bijdrage van de directie

18-12-2015 Nummer: 5. Bijdrage van de directie 18-12-2015 Nummer: 5 Bijdrage van de directie Invulling vacature directeur De afgelopen weken heb ik een onderzoek mogen doen naar de geschiktheid van een interne kandidaat binnen de stichting Wolderwijs

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen Page 1 of 5 Subscribe Share Past Issues Hofbode 3-3 oktober 2012 Week van de Opvoeding Managementteam Op De Kinderhof werken wij met een managementteam. Dit team bestaat uit de directeur, Ineke Hoekstra,

Nadere informatie

Het Antonieuws. Een rustige start...

Het Antonieuws. Een rustige start... Het Antonieuws Donderdag 10 okt nr: 3 Schooljaar 2013/2014 Een rustige start... Rust op school vraag een rustige start. Wat verwachten we van u als ouder? Samen met de kinderen is het ons deze eerste periode

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 13-05-2014

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Locatie De Muzenberg BS De Stapsteen Kijkakkers 1A2 6026 ER Maarheeze 0495-599264 STAPSTEENNIEUWS infodestapsteen@skozok.nl www.bsdestapsteen.nl Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Het volgende

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Terugblik. De lesstof

Terugblik. De lesstof Nieuwsbrief Groep 7 - Oktober 2013 Beste ouders, De herfstvakantie ligt alweer achter ons en voor ons ligt een drukke en gezellige periode. Via deze nieuwsbrief willen wij hierover nader informeren. Maar

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

In deze Lindeflits o.a. aandacht voor: de Linderaad, jarigen oktober, datum oudergesprekken, welkomstfeest en nog veel meer!

In deze Lindeflits o.a. aandacht voor: de Linderaad, jarigen oktober, datum oudergesprekken, welkomstfeest en nog veel meer! Informatieblad voor leerlingen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij bs. De Lindegaerd. DE LINDEFLITS In deze Lindeflits o.a. aandacht voor: de Linderaad, jarigen oktober, datum oudergesprekken,

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje Page 1 of 5 Hofbode 02-19 september 2012 Even voorstellen: Greet Maaswinkel Hallo, ik ben Greet Maaswinkel en 60 jaar. Ruim 40 jaar ben ik al werkzaam in het onderwijs. Als kleuterleidster, hoofdleidster

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

HET ONDERWIJS IN FINLAND Studiereis 13-20 maart 2016

HET ONDERWIJS IN FINLAND Studiereis 13-20 maart 2016 HET ONDERWIJS IN FINLAND Studiereis 13-20 maart 2016 The Education System of Finland and Education in Rovaniemi The aim is a school that functions as a learning organisation that: l a s r e s: v s a ran

Nadere informatie

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstelling van onze

Nadere informatie

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden.

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden. Shouf Shouf Marokko organiseert jaarlijks in samenwerking met verschillende achterstandsfondsen waaronder AOF Amsterdam en FAW Rotterdam nascholingsreizen voor huisartsen en POHs onder andere naar Marokko.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

De Montessori-wereld:

De Montessori-wereld: De Montessori-wereld: Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en opdoen, hun talenten kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden en zich

Nadere informatie

Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014

Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014 Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014 Ouderbedankochtend Vele ouders helpen op school mee met bijv. excursies, oudervereniging, medezeggenschapsraad, oud papier ophalen etc. Dinsdag 17 juni van 11

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2015

NIEUWSBRIEF MAART 2015 NIEUWSBRIEF MAART 2015 Bericht van directie: Beste ouders, Graag wil ik u vertellen dat ik helaas ons kindcentrum ga verlaten. Kindcentrum Theresia is een plek waar veel mooie dingen gebeuren, oprechte

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Nummer 7 maart 2015 Geachte ouders/ verzorgers, U ontvangt Nieuwsflits B&B nummer 7. Dit keer komen de personeelsleden aan het woord die dagelijks met de kinderen werken binnen

Nadere informatie

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof!

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Basisschool De Brug staat aan de vooravond van de twee grootste veranderingen sinds haar bestaan. Een continurooster en het nieuwe schoolgebouw

Nadere informatie

Oudernieuwsbrief SG De Dijk april 2015

Oudernieuwsbrief SG De Dijk april 2015 Oudernieuwsbrief SG De Dijk april 2015 Van de directie Het is al volop voorjaar op SG De Dijk. Net als de natuur ontspringen er weer allerlei activiteiten. Van het inzetten voor een goed doel tot het oefenen

Nadere informatie

Mijn buitenlandse studie-ervaring

Mijn buitenlandse studie-ervaring Mijn buitenlandse studie-ervaring Waarom niet in het buitenland studeren? Al tijdens het secundair onderwijs kriebbelde het al bij mij om ergens anders verder te studeren. Namelijk, op mijn 17 jaar had

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Voor U ligt alweer de derde brochure van het aanbod van onze Naschoolse Arrangementen voor schooljaar 2015-2016: N-ARR-G. (dit spreek je uit op zijn Engels als ENARRGY.De N van

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief juli 2014 Groepsindeling schooljaar 2014-2015 Volgend schooljaar starten we met de volgende groepen: Groep 1/2 : Renee Engelsman ( op woensdag om de week Pien Zaanen) Groep 3/4 : Esther de

Nadere informatie

Abdi Kasih Wij zijn twee zussen, Anniek en Sophie, en begin dit jaar zijn we samen op wereldreis gegaan naar Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië. In Australië woont een deel van onze familie en in Indonesië

Nadere informatie

Zwolle vs Tilburg. Voor vereniging 't Web, Netwerk rondom bewegen is het van groot belang om ook studenten te bereiken. De activiteitencommissie

Zwolle vs Tilburg. Voor vereniging 't Web, Netwerk rondom bewegen is het van groot belang om ook studenten te bereiken. De activiteitencommissie Zwolle vs Tilburg Voor vereniging 't Web, Netwerk rondom bewegen is het van groot belang om ook studenten te bereiken. De activiteitencommissie organiseert daarom jaarlijks één of meerdere 'Centerparcsweekenden'.

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Kinderboekenweek Feest

Kinderboekenweek Feest Informatieblad voor de ouders 3 oktober 2014 Nummer 4 3 oktober 13:15 uur PleXat groep 3A en Krokodillen 6 oktober 20:00 uur MR Dag van de leerkracht 7 oktober 8:30 uur leerlingenraad 20.00 uur Ouderraad

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Belangrijke data. Belangrijke data. Bovenschoolse studiedagen. NUMMER 4 JAARGANG 5 2 oktober 2015

Belangrijke data. Belangrijke data. Bovenschoolse studiedagen. NUMMER 4 JAARGANG 5 2 oktober 2015 NUMMER 4 JAARGANG 5 2 oktober 2015 Belangrijke data Belangrijke data 5 okt (G)MR Timor 7 okt informatieavond ouders Bavolab Revius 8 okt koffie-uurtje beiden 13 okt boekenmarkt Revius 13 okt zwerfafval

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee.

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee. N A A M B E D R I J F Nieuwsbrief 1 Openbare Basisschool Kinheim 4 1161 AP Zwanenburg Tel. 020-4974285 www.aldoende.org aldoende@sopoh.nl Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee 9 september

Nadere informatie

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Datum: 26 november 2015 Nieuws uit de OR Morgen, 27 november, is er weer een koffieochtend. U bent van harte welkom van 8.30 9.30 uur. Dans van de kraanvogel Op donderdag 12 november hebben groep 2/3 en

Nadere informatie

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool. Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een continurooster 1.1 Inleiding

Nadere informatie

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag! Nieuwsbrief September 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Buut. De Buut in een nieuwe outfit na 25 jaar! Inhoud week 42. Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57

Nieuwsbrief De Buut. De Buut in een nieuwe outfit na 25 jaar! Inhoud week 42. Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Nieuwsbrief De Buut Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl Inhoud week 42 19-10-2012 Nr. 10 De Buut in een nieuwe outfit na 25 jaar! Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Met deze nieuwsbrief wil de stichting Sport en Beweeg belangstellenden informeren en enthousiasmeren voor de stichting Sport en Beweeg. Voorwoord Het

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21.

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen onze school. 09-09-2015 Agenda Donderdag 10-9-2015 Kennismakingsdag onderbouw tot 11-9-2015 Kind/ouder gesprekken Maandag

Nadere informatie

Beste kinderen van De Walvis.

Beste kinderen van De Walvis. Schoolkrant Kerst 2015 Beste kinderen van De Walvis. Het jaar 2015 is bijna voorbij. Thuis gaan we eerst kerstmis vieren. Op school hebben we dat samen gedaan tijdens de kerstvieringen en het kerstdiner.

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Bezoek Izmir: Takev Basisschool

Bezoek Izmir: Takev Basisschool Bezoek Izmir: Takev Basisschool (woensdag 21 juni 2014 t/m zaterdag 24 juni 2014) Algemeen: Izmir is een stad aan de Turkse westkust. De stad heeft 4 miljoen inwoners. Opvallend is dat de stad zeer modern

Nadere informatie