Schooljournaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljournaal 2005-2008"

Transcriptie

1 31 oktober 2008 (geplaatst) Academische Inclusieve Borgmanbasisschool Naar De Vs door: Herna Bouwknegt en Anneke van Ewijk Schooljournaal ACADEMISCHE INCLUSIEVE BORGMANBASISSCHOOL NAAR DE VS INLEIDING Van 6 tot 13 april 2008 zijn wij met een twintigtal collega`s (mentoren, coördinatoren, directeuren, bovenschools manager,lector en opleiders uit Amersfoort, Utrecht en Groningen) op studiereis naar New York en naar de PDS-conferentie in Orlando geweest. In NY hebben wij drie scholen bezocht. De eerste dag zijn we naar de elementary School of the Blessed Sacrament in Manhattan en de St Aloysius School in Harlem geweest. Op de Blessed Sacramentschool: ` een inclusive elementary school` werden we hartelijk en professioneel ontvangen door de Principal en de voorzitter van de ouderraad. De oudste leerlingen van de school gaven ons een rondleiding. Hierbij zagen we in de bovenbouw dat er veel gebruik gemaakt werd van co-teaching. Verder zagen we een kleine groep met `special needs` kinderen die werkten met een aangepast programma met hun eigen leerkracht. Daar waar het mogelijk was integreerde dit groepje tijdens de reguliere lessen in andere klassen waarbij ze dan weer begeleid werden door hun eigen personal coach. Op deze school was muziekonderwijs een hot item: alle kinderen kregen vioolles. De meest getalenteerde kinderen werden gescout door leden van het Metropolitan-orchestra. Aan het eind van de ochtend gaven de kinderen van de `special needs` groep een afscheidsconcert voor ons. DE ST.ALOYSIUS SCHOOL De tweede school die we de eerste dag bezochten was de St Aloysius school. Hier werden we ontvangen in de bibliotheek door de Principal en de bovenschoolse directrice. Het viel op dat de bibliotheek bijzonder goed uitgerust was, hiervoor was een speciale medewerkster aangesteld. De bibliotheek was zowel voor de kinderen als hun ouders toegankelijk. Voor anderstalige ouders die niet konden lezen waren er luisterpakketten beschikbaar. Veel leerlingen kwamen uit de Dominicaanse Republiek. De ouders van deze kinderen willen graag dat hun kinderen goed Engels leren. Het onderwijs van de school lijkt op montessori- en ervaringsgerichtonderwijs. Op deze school waren een fulltime art teacher en een fulltime music teacher. We werden door de Principal en de bovenschoolse directeur rondgeleid. In elke klas werden we hartelijk ontvangen door de klassenvertegenwoordiger en verwelkomd door de hele groep. Er werd veel met computers gewerkt. Tussen de lessen door werd er ter ontspanning o.a. aan drama, poëzie en yoga gedaan. Er werkten op deze school ook studenten als vrijwilliger. Zij voerden op school een opdracht voor 1

2 hun stage uit waarbij ze begeleid werden door de school. DE PACE UNIVERSITY De tweede dag gingen we naar de Pace University. We werden ontvangen door de staf en een aantal studenten met een Amerikaans ontbijt (donuts, muffins etc.) Zowel de staf als de studenten vertelden ons over hun programma op de University. Het bleek dat deze studenten(die zelf inclusief onderwijs hadden genoten) opgeleid werden om onderwijsondersteunende taken te kunnen uitvoeren op een inclusieve school. De stageschool van deze studenten was verbonden aan de Pace University. Deze school hebben we ook bezocht. Daar hebben we kunnen zien hoe de studenten hun lessen gaven De scholen die wij bezocht hebben haalden veel geld binnen via fund raising. Zowel het bestuur, personeel, ouders en kinderen werkten hieraan mee. Soms had een personeelslid de taak om zich bezig te houden met fund raising. Vaak werden de scholen ook financieel ondersteund door giften. Wij waren onder indruk van de wijze waarop de scholen zich presenteerden aan ons. Van staf tot leerling : het was gewoon AMAZING!!! Naast het bezoek aan de scholen was het geweldige kans voor ons om samen met onze groepsgenoten uit Amersfoort,Utrecht en Groningen NY te verkennen en te beleven. PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOOLS (PDS) IN ORLANDO In het drukke en toeristische Orlando streken we op woensdagmiddag neer in het Wyndham Orlando Resort, even buiten Orlando. Een groot en Amerikaans complex. `s Avonds ontmoetten we hier de mensen van de Academische basisschool uit Groningen. De volgende dag startte de conferentie met o.a. een aantal lezingen en inleidingen m.b.t het congres. Daarna werd het programma uitgereikt en konden we een keuze maken uit de verschillende workshops. Tijdens de Meet and Greet Reception werden we in de gelegenheid gesteld om de andere congresdeelnemers te ontmoeten. DE WORKSHOPS Tijdens de workshops die wij hebben bezocht is ons duidelijk geworden hoe in Amerika een invulling wordt gegeven aan PDS ( Professional Development Schools). Er is een intensieve samenwerking tussen de universiteit (de opleiding) en de scholen. Supervisors en coördinatoren spelen hierbij een grote rol. Er is veel overleg middels vergaderingen, en telefoon Ook wordt er veel aan intervisie en co-teaching gedaan. De universiteiten onderling wisselen zo`n drie keer per jaar informatie en ervaringen uit aan elkaar. Leerkrachten worden goed opgeleid op verschillende niveaus en begeleid vanuit de universiteit. In sommige districten bezoeken de docenten wekelijks de scholen. Ze komen om te kijken, te helpen en te integreren. Zo vormen ze als het ware één team. De schoolweek wordt op schoolniveau geëvalueerd met elkaar. Vanuit de opleiding wordt de week ook geëvalueerd, dit om beter op de praktijk te kunnen inspelen en op het onderwijs aan de studenten. Uit de praktijk komen de onderzoeksvragen: Wat weten we? Wat willen we weten? Wat weten zij? Wat willen zij weten? Hoe doen we / ze het? Wanneer doen we /ze het? Wat is er in de literatuur over te vinden? Samen ( de opleiding, de school, de leerkrachten en de studenten) wordt er getracht de antwoorden te vinden op deze leervragen. Gesteld wordt er dat de sleutel van alles het samenwerken is tussen de diverse 2

3 geledingen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de Academische basisschool in Nederland dan zie je veel overeenkomsten met PDS in Amerika. Naast al deze leerervaringen hebben we met onze groepsgenoten uit Utrecht, Amersfoort en Groningen ook iets van de sfeer kunnen proeven van Orlando in het zonnige Florida. De meesten van ons hebben een `city walk` door Orlando gemaakt, een themapark bezocht, of lekker geshopt in een `mall`. Herna Bouwknegt en Anneke van Ewijk 28 oktober 2007 Individuele leerlijnen door: Clarine Akkerman Educational research MaSEN IBL02 Clarine Akkerman Suurmeijer mei 2007 In het kader van de opleiding Master Special Educational Needs, die ik sinds september 2006 volg, heb ik onderzoek gedaan op de Borgmanschool te Groningen, naar individuele leerlijnen. Een individuele leerlijn betekent een leerstofprogramma voor een leerling die niet meer mee kan doen met het aangeboden niveau van de groep en de groepsinstructie voor een vakgebied niet kan volgen. De wens van de directie om onderzoek hiernaar te doen, lag op dit terrein. Omdat de Borgmanschool Inclusief Onderwijs als schoolconcept nastreeft krijgt ze steeds meer te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Een duidelijk kader om met individuele leerlijnen om te gaan ligt er niet. Wel wordt er af en toe overgegaan op het volgen van een individuele leerlijn. Door het doen van dit onderzoek heb ik geprobeerd in kaart te brengen waar de behoeftes van leerkrachten liggen t.a.v. het begeleiden van een leerling met een individuele leerlijn. Hieruit voortvloeiend is een kader ontstaan die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Borgmanschool naar Inclusief Onderwijs 1.1 Centrale onderzoeksvraag Hoe kunnen we een onderwijsklimaat creëren waarin op een adequate wijze omgegaan wordt met individuele leerlijnen van leerlingen. 3

4 Overgaan op een individuele leerlijn moet pas worden gedaan als de leerling niet meer mee kan doen met het aangeboden niveau van de groep en de groepsinstructie voor de leerstof op een vakgebied, ook niet met expliciete, voorafgaande, verlengde en extra instructie kan volgen. Dit past binnen de visie op zorg van de Borgmanschool. Een meerderheid van de leerkrachten heeft hulp nodig in de groep bij het werken met individuele leerlijnen en een ruime meerderheid zegt ook aan te kunnen geven welke hulp en op welke momenten Er is vooral behoefte aan meer kennis over Autisme Spectrum Stoornissen en over laagbegaafdheid. Een derde heeft behoefte aan kennis over schrijfproblemen, werkhoudingproblemen en gedragsproblemen Ik zou willen pleiten om nog meer in te zetten op voorafgaande-, explicite-, verlengde- en extra instructie om zodoende het overgaan op een individuele leerlijn nog meer te voorkomen. Dit zou op een meer systematische en op grotere schaal toegepast moeten worden op de Borgmanschool, dan nu het geval is. Ik zie een belangrijke taak voor mij als ib-er t.a.v. de scholingsbehoeftes van leerkrachten. Het organiseren van gerichte scholingsactiviteiten ligt in het verschiet. Clarine Akkerman- Suurmeijer 3 oktober 2007 Naantali Finland door: Herna Bouwknegt Nienke Wulp BEZOEK FINLAND. Nienke en ik waren de laatste uitverkorenen die in het kader van het Comeniusproject een studiereisje binnen Europa mochten maken. En wel naar Finland. Vrolijk, bepakt en wel, uitgezwaaid door man en vriend stapten we zondag 20 mei op de trein naar Schiphol. Met Finair via Helsinki naar Turku. Daar werden we opgewacht door Anne van de Tammisto Kindergarten. Het was laat en donker toen we in Naantali aankwamen. Maar er wachtte ons wel een verrassing. We logeerden in een schattig oud Fins huisje (hotelletje). We kregen de bovenverdieping met balkon voor ons alleen. Er was uitzicht op zee. De volgende dag begon ons programma. Na een heerlijk ontbijt (buiten) en een blik op het historische plaatsje Naantali (en de zee) werden we opgehaald door Anne om een bezoek te brengen aan de Tammisto kindergarten. Dit is een dagopvang en pré-school voor kinderen van 1 tot 7 jaar. De kinderen zijn ingedeeld in 3 groepen naar leeftijd. De jongste groep is van 1 tot 3 jaar. De groep bestaat uit ongeveer 12 kinderen met 3 volwassenen, twee assistenten en een leerkracht voor de verzorging en begeleiding.hier wordt gezorgd voor de basis. Rust reinheid en regelmaat zijn de uitgangspunten. Ook wordt er gezongen, gespeeld en getekend etc. De middelste groep is van 3 tot 5 jaar. Deze groep is iets groter. Ongeveer 20 kinderen. Hier zijn ook 3 volwassenen op de groep. Twee leerkrachten en een assistent. De nadruk ligt op de verzorging en op de vroege educatie. Het leren gaat via het spelen, zingen, voorlezen, knutselen en tekenen en het aanmoedigen van kinderen om te experimenteren. Dan is er nog een pré-school groep.dit zijn ongeveer 16 kinderen van 6 en 7 jaar. Deze groep heeft twee leerkrachten. Hier worden kinderen de voorschoolse zaken geleerd. Ze werken soms uit een werkboek. Ze leren wat letters en cijfers. Sommige kinderen kunnen lezen. Maar er wordt niet via methodes lesgegeven Er wordt over het algemeen veel gespeeld. Vooral buiten. De staf van de kindergarten bestaat uit 10 volwassenen. Leerkrachten, assistenten een schoonmaakster en een keukenhulp. Voor de kinderen die speciale hulp nodig hebben zijn er extra persoonlijke coaches. Ze integreren in de normale groepen. De persoonlijke coaches worden door de gemeente aangesteld en toegekend aan 1 kind. Op deze school waren niet veel `special needs kinderen`. De school was goed ingericht om deze kinderen te verzorgen en te begeleiden. 4

5 Wat opvalt binnen de school is de ruimte, de rust en de verzorgde kamers/lokalen. En vooral de ruime speelplaats. Hoe kan het ook anders in een land met zo weinig inwoners en zoveel ruimte. En het was er erg schoon. (Volgens de staf misschien wel te schoon want de kinderen waren vatbaar voor bacteriën). De school is groot en er zijn veel ruimtes waar de kinderen apart kunnen spelen. Vanaf 6.15 uur tot uur is de school open. De kinderen kunnen op school ontbijten en tussen de middag krijgen de kinderen een warme lunch. De volgende dag bezochten we de Kuparivuorischool in Naantali. Dit is een basisschool van 7 tot 13 jaar. We werden ontvangen in de `special group`. Een groep van 5 leerlingen met speciale behoeftes. Deze groep werd geleid door een `special` leerkracht en haar assistente. Elke dag wordt gezamenlijk geopend in deze groep. Met steeds dezelfde activiteiten. Zoals: dagindeling, een spelletje en het bespreken van de taken van die dag. Een jongen met het syndroom van down had een speciale coach. Deze begeleidde hem en verzorgde hem de hele dag. Voor elk kind was een apart programma gemaakt. Na de dagopening stroomden de kinderen in de bestaande groepen in. Ze werden daarbij steeds begeleid door de assistenten en/of de persoonlijke coach. Voor de jongen met het syndroom van down was met pictogrammen een dagindeling gemaakt. Zijn werk bestond b.v.uit een eenvoudig spel op de computer om de kleuren te leren, maar ook opdrachten als: de stoelen in de kantine van de tafels halen. De klassen bestaan hier uit gemiddeld 25 leerlingen. Met 1 leerkracht. Waar nodig worden assistenten ingezet. Wat wij hebben gezien was een klassikale instructie met een zelfstandige verwerking. Hierin werd gedifferentieerd. Wat opviel was de rust en de relaxte houding van de leerkrachten en assistenten. Wij vonden al het personeel ook de assistenten buiten gewoon professioneel en positief ten aanzien van hun benadering van de kinderen. Heel bijzonder was ons bezoek aan de `Open kindergarten`. Dit is een opvang voor kinderen en ouders. Hier werden kinderen en hun ouders naar doorverwezen door wat bij ons het consultatiebureau is. Vooral kinderen en ouders die tot een risico groep behoren worden gestimuleerd om hier naar toe te gaan. De kinderen komen hier vanaf hun geboorte. De ouders wordt voorgedaan hoe met hun kinderen te spelen, te praten, verzorgen en om te gaan. Er vinden tijdens de opvang geprekken en discussies plaats met de ouders in groepen. Als de ouders hun kinderen brengen zijn ze verplicht te blijven en aan de programma`s mee te doen. De deelname is vrijwillig maar je kunt je kind niet alleen achterlaten. Het is geen opvang. Allerlei activiteiten zoals: koken, knutselen, spelletjes werden er gedaan. Het gesprek met de directeur van deze open kindergarten maakte op ons veel indruk. Haar professionaliteit en ideeën over opvoeding en de hulp aan ouders, de manier waarop zij de ouders via het voordoen en gesprekken veel inzicht in de ontwikkeling van hun kinderen verschafte was heel inspirerend. Deze manier van aanpak heeft in Zweden zijn oorsprong. Wat dat betreft zou er meer uitwisseling moeten zijn. Een dag in een kindergarten in Naantali kost 50,65 Na de bijdrage van de ouders zijn de kosten: 44,19 Voor speciale kinderen zijn de kosten voor de dagelijkse zorg 115,-. In Naantali zijn 60 kinderen met speciale behoeften. Dit bedrag moet ten goede komen aan henzelf persoonlijk en zijn voor de salarissen van de `special care staff` Per jaar is een een bedrag van 4000,- beschikbaar voor een kind onder de 6 jaar. Hiervan worden ook andere activiteiten zoals het sociaalwerk en de programma`s van de kinderbescherming van betaald. De kosten in Naantali voor de dagopvang zijn in totaal: 7,3 miljoen euro per jaar. Het was een geweldig bezoek. Ook het bezoek aan de sauna( in het Spa hotel) en het tochtje met de boot in Turku waren in één woord schitterend. Maar de mooiste herinneringen zijn toch aan de hartelijkheid van de Finnen en het prachtige historische plaatsje Naantali met zijn kinderen, eilandjes, de zee, de bootjes en het strand,de bossen, Mirja, Anne, alle andere aardige leerkrachten. Tekst: Herna, foto`s: Nienke 5

6 29 juni 2006 Project-Meeting Comenius NoordIerland mei 2006 door: Anika van der Wijk Maandag 8 mei Introductory meeting; uitwisselen van ervaringen, hoe loopt het project in de verschillende landen, via de post is het leuk om pakjes te ontvangen, via de wat sneller en dichterbij, voor de leerkrachten die een uitwisseling hebben gehad spreekt het project meer aan, ook andere ervaringen zoals hoe worden in Nederland anderstaligen opgevangen worden besproken ( iets nieuws voor Noorwegen). Kijken op de school van het gastland: St.Paul in Bessbrook ( Newry). Foto 1 en 2. Groep 3. Deze groep telt 16 kinderen en wordt begeleidt door 1 leerkracht en 1 assistent. Foto 3 en 4. Kleuters ; bij elke activiteit worden ze strak begeleidt door de leerkracht en assistent. Nieuw is dat ze meer de keuze van een activiteit en de invulling daarvan meer bij de kinderen willen neerleggen. Foto 5 en 6. Als de leerkrachten van deze school in november naar Nederland komen zijn ze ook erg benieuwd hoe dat hier op de scholen gaat ( de eigen keuze, de zelfstandigheid van de kinderen). Op deze school een groep `inclusieve` kinderen. Foto 7. Lunch. Wat een enorm lawaai was dat. Foto 8. Cultureel Erfgoed. Ierse dansen is onderdeel van het lesprogramma, kinderen die erg getalenteerd zijn krijgen ook nog apart les. Foto 9 en 10. Op bezoek bij een Irish speaking Pre-school. Foto 11 en 12. Sommige kinderen dragen al het school uniform. De school is een initiatief van ouders omdat zij vinden dat het Iers als taal niet verloren mag gaan. Ook tijd voor ontspanning èn cultureel erfgoed, wandelen langs the Giants Causeway waar het verhaal van de reus Finn McCool zich afgespeeld heeft. Foto 13 en 14. En een avond in de school met Ierse dans ( ja iedereen heeft gedanst, heel leuk!) en een stukje van de Camlough Mummers, dit zijn verhalenvertellers. Foto 15 en 16. Anika juni

7 7

8 14 juni 2006 Visiting Straumen Barnehage, Norway, 14 t/m 19 mai 2006 door: Anneke guibal Wilma Meiners In het kader van het COMENIUSPROJECT werden wij in staat gesteld de kinderopvang van 0-6 jarigen in Noorwegen te bekijken. Foto`s Naast Een groot verschil met Nederland is de rust en de ruimte. Dit werd voor ons gevoel o.a. veroorzaakt door het feit dat er per groep meer begeleiders zijn. De norm voor 0-3 jarigen is één volwassene op drie kinderen, met een maximum van 9 kinderen per groep en voor 3-6 jarigen één volwassene op zes kinderen met een maximum van 18 per groep. Ook de inrichting van het schoolgebouw vonden wij goed doordacht: elke groep heeft z n eigen ingang, garderobe en toilet. De speel-/leefruimte is opgedeeld in meerdere vertrekken zodat niet alle kinderen in één grote ruimte spelen of werken. De rust die het personeel naar de kinderen toe uitstraalde was ook opvallend. De ruimte rond de school is royaal en uitdagend: er is veel natuur met mogelijkheden tot bijvoorbeeld rondstruinen door de bossen, hutten bouwen, verstoppen, boompje klimmen etc. Ook de mogelijkheid om naar zee en strand te gaan is voorhanden. De kinderen zijn ontzettend veel buiten, weer of geen weer. Ze worden hier goed op gekleed d.m.v. wind- en waterdichte pakken en laarzen. Door het vele buitenspelen kunnen ze volop hun energie kwijt, wat de rust in de groep weer ten goede komt. Foto`s ONDER Met alle drie de groepen zijn we een ochtend op stap geweest de bossen in en naar het strand. Wat ons opviel was het vertrouwen dat de leiding aan de kinderen gaf: de kinderen kregen de ruimte om zelf te ontdekken en te ervaren zonder dat er aldoor gewaarschuwd werd voor eventuele gevaren. Het blijkt dat kinderen heel goed zelf kunnen bepalen tot hoever ze kunnen gaan zonder dat er ongelukken gebeuren. Ook de zelfstandigheid binnen de school is groot: bij het eten bijv. eet elk kind van een stenen bord, smeert zelf z`n brood en schenkt zelf melk in. Er wordt niet gemopperd, gezeurd of ruzie gemaakt. Ook waren we erg onder de indruk van het ergonomische materiaal: hoge tafels en verstelbare stoelen, laarzenboys en veterstrikbankjes. Het personeel hoeft dus weinig te bukken. Tenslotte willen we iedereen van de Barnehage in Straumen hartelijk bedanken voor de warme ontvangst (dank je Britt)! Wij hebben ons ontzettend welkom gevoeld! We hebben het als een enorme verrijking ervaren om eens in een ander land te kunnen bekijken hoe daar de kinderopvang geregeld is. Verder hebben wij het geluk gehad de nationale feestdag op 17 mei mee te mogen vieren. Een onvergetelijke ervaring! Hartelijke groeten, Anneke Guibal en Wilma Meiners. 8

9 15 februari 2006 Reisverslag Stockholm door: Clarine Akkerman Karin Blok Reisverslag STOCKHOLM december 2005 Een fotoverslag van ons bezoek aan Stockholm in december Graag willen we de highlights hiervan aan laten zien. Leuk om te weten is dat in Zweden de scholen verplicht zijn om kinderen van 6 t/m 9 jaar, voor en na schooltijd op te vangen. Dat Zweden neutraal was in de tweede wereldoorlog en in de jaren `50 al begon met onderwijsvernieuwing. Op de scholen die wij bezocht hebben, werken onderwijzers en vrijetijdspedagogen. Allemaal, op een bepaald moment van de dag verantwoordelijk, voor een groep van 25 à 30 kinderen. Vooral de huiselijke sfeer en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alles wat onder dat schooldak gebeurde heeft ons erg aangesproken. Het was leerzaam en inspirerend. 9

10 10

11 20 december 2005 Meeting Bedfordshire december 2005 door: Anika REVIEW IN PICTURES by Anika van der Wijk. 1) SUNDAY: with Henk Smid (obs De Driebond, Engelbert) and Yvonne Gaasendam (C.O.P., Groningen) to a Comenius Project Meeting in Bedfordshire, U.K. 2) MONDAY: Introductions and presentations. Children`s music and song in the Lawns garden. Comenius meeting with presentation of the Curriculum van The Lawns Music for all! With staff and governors of the school. Featuring Linda Bance (the music consultant) and Bob Thompsen (Head of Foundation Stage Education, Bedfordshire). TUESDAY: visit to London. 3) WEDNESDAY 9 november: visit at a farm in their local Upper School. 4) At the Lawns to join the children for a visit from the owls. The owls came from the Bird Reserve in Sandy. 5) THURSDAY Comenius Meeting with idea s for next year s application. In the evening a farewell party. 6) We like to thank Bedfordhire for their hospitality. Henk, Yvonne and Anika. 11

12 12

Reception at Town Hall by Major G.D.Renkema Potluck Dinner. A day in Nijkerk, tour points of interest. Eemhof park, by bike

Reception at Town Hall by Major G.D.Renkema Potluck Dinner. A day in Nijkerk, tour points of interest. Eemhof park, by bike 2009, uitwisseling van jongeren uit Schenectady naar Nijkerk Hieronder kunt u het programma van de jeugd uitwisseling 2009 vinden. Een verslag van een bepaalde dag kunt u vinden door in het programma op

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 15 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 8

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 15 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 8 T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 15 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 8 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Schoolkamp: De

Nadere informatie

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar KBS De Loofhut NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus 2015 Inhoud Op deze laatste vakantiedag ontvangt u alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2015-2016. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe

Nadere informatie

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs Samen op weg naar een IKC baby/dreumes, peuter, bso en basisschool onder één dak Ondertekening intentieverklaring

Nadere informatie

Comeniusbijeenkomst 5 t/m 8 december 2010 Schwaz, Oostenrijk Deelnemers: Maggie, Sonja en Harry

Comeniusbijeenkomst 5 t/m 8 december 2010 Schwaz, Oostenrijk Deelnemers: Maggie, Sonja en Harry Comeniusbijeenkomst 5 t/m 8 december 2010 Schwaz, Oostenrijk Deelnemers: Maggie, Sonja en Harry Aanwezige partnerscholen: Berlijn en Eisenberg (beiden Duitsland), Stein en natuurlijk Schwaz (Oostenrijk).

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

BLI X OPENER. In dit nummer: EINDEJAARS EDITIE 2016 NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BOSCHUIL PARTNER MET KOREIN EN CKE

BLI X OPENER. In dit nummer: EINDEJAARS EDITIE 2016 NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BOSCHUIL PARTNER MET KOREIN EN CKE BLI X OPENER EINDEJAARS EDITIE 2016 NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BOSCHUIL PARTNER MET KOREIN EN CKE Voedselbank In dit nummer: Voedselbank Voorstelling kleuters Afgelopen week hebben wij als school voor

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

Wij wensen u en uw kinderen een heel fijne en ontspannen herfstvakantie. We zien elkaar weer op 24 oktober!

Wij wensen u en uw kinderen een heel fijne en ontspannen herfstvakantie. We zien elkaar weer op 24 oktober! Reisverslag 13-10-2016 Beste ouders, Het is alweer bijna herfstvakantie, de afgelopen weken zijn voorbij gevlogen. Op een school gebeurt altijd veel, op De Grote Reis is dit ook het geval. Na een start

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december schooljaar 2015-2016 aflevering 05 Dante is geboren! Sinterklaas 2015 Rijksmuseum Skateclinics Scholen6kamp Kleuterquote In deze Nieuwsflits: Dante is geboren! Juffrouw Mariëtte is op donderdag 29 oktober

Nadere informatie

Terugblik. De lesstof

Terugblik. De lesstof Nieuwsbrief Groep 7 - Oktober 2013 Beste ouders, De herfstvakantie ligt alweer achter ons en voor ons ligt een drukke en gezellige periode. Via deze nieuwsbrief willen wij hierover nader informeren. Maar

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda

Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda December 2013 Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda 22-04-2014 t/m 24-04-2014 Projectweek op school. Onderwerp Urk 24-04-2014 Van 15:00-16:00 alle ouders uitgenodigd om het werk te bekijken.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Voor het eerst weer terug

Voor het eerst weer terug Nieuwsbrief augustus 2010 Verslag reis Malawi, deel I Beste allemaal, Eindelijk was het in juni zover: we gingen terug naar Malawi en de school. Bepakt en bezakt met veel spullen, waaronder 200 kinderonderbroeken,

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje Page 1 of 5 Hofbode 02-19 september 2012 Even voorstellen: Greet Maaswinkel Hallo, ik ben Greet Maaswinkel en 60 jaar. Ruim 40 jaar ben ik al werkzaam in het onderwijs. Als kleuterleidster, hoofdleidster

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de eerste digitale TTO nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Het is wederom de bedoeling dat u ongeveer één keer per 5/6 weken deze per email ontvangt. Hierin kijken we terug, blikken

Nadere informatie

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Locatie De Muzenberg BS De Stapsteen Kijkakkers 1A2 6026 ER Maarheeze 0495-599264 STAPSTEENNIEUWS infodestapsteen@skozok.nl www.bsdestapsteen.nl Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Het volgende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

18-12-2015 Nummer: 5. Bijdrage van de directie

18-12-2015 Nummer: 5. Bijdrage van de directie 18-12-2015 Nummer: 5 Bijdrage van de directie Invulling vacature directeur De afgelopen weken heb ik een onderzoek mogen doen naar de geschiktheid van een interne kandidaat binnen de stichting Wolderwijs

Nadere informatie

Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20

Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20 Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20 In deze Link: - Warm weer - Groepsindeling 2016 2017 - Studiedag - Vooruitblik voorgezet onderwijs eind groep 7 - de Digitale Leerschool - Kalender Uit de groepen:

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen

Week van de Opvoeding. Managementteam. Boordevol workshops en activiteiten in Amersfoort voor ouders, jongeren en kinderen Page 1 of 5 Subscribe Share Past Issues Hofbode 3-3 oktober 2012 Week van de Opvoeding Managementteam Op De Kinderhof werken wij met een managementteam. Dit team bestaat uit de directeur, Ineke Hoekstra,

Nadere informatie

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag! Nieuwsbrief September 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data

Nadere informatie

REISVERSLAG

REISVERSLAG REISVERSLAG 01-12-2016 Beste ouders, De hele school staat op dit moment in het teken van het komende Sinterklaasfeest. De rommelpieten zijn 24 november langsgekomen en hebben een enorme rommel in de school

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool

Hulp gevraagd. De activiteiten van de Josephschool Hulp gevraagd De activiteiten van de Josephschool Augustus 2015 Schoolreisje: dinsdag13.10.2015 Lid Ouder Commissie Aan het begin van ieder schooljaar, gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, En dan is het echt zomervakantie! We beginnen weer op maandag 29 augustus.

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, En dan is het echt zomervakantie! We beginnen weer op maandag 29 augustus. Nieuwsbrief 15 juli 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, En dan is het echt zomervakantie! We beginnen weer op maandag 29 augustus. Namens het team wens

Nadere informatie

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 6: maart 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Eerste steenlegging De Geluksvogel door de Bril van Frans (directeur BSO De Boomhut) De Geluksvogel door de Bril van

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk?

Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Wanneer starten we nu echt? Lunchen op school; hoe gaat dat in z n werk? Gezonde basisschool van de toekomst in de startblokken Het afgelopen jaar hebben wij u regelmatig bijgepraat over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. In het begin was de informatie nog vrij vaag. We

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO)

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Voor u ligt de brochure met het aanbod van De Gooische Muziekschool voor muzieklessen in het primair onderwijs voor het seizoen 2015-2016. Voorlichting

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

VANUIT DE DIRECTIE; VANUIT HET

VANUIT DE DIRECTIE; VANUIT HET INHOUD; Agenda Vanuit de directie Vanuit het team Even voorstellen Nieuws uit de voorschool Over opvoeden & zo Sinterklaas op de Kraemerschool Kerstfeest op school Ouderbijeenkomsten Doemiddag Welkom De

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014

Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014 Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014 Ouderbedankochtend Vele ouders helpen op school mee met bijv. excursies, oudervereniging, medezeggenschapsraad, oud papier ophalen etc. Dinsdag 17 juni van 11

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Agenda voor de maand oktober en november 2016

Agenda voor de maand oktober en november 2016 Agenda voor de maand oktober en november 2016 Nieuwsbrief nummer 2016-02 Almere, 13 oktober 2016 17 t/m 21 oktober Herfst vakantie Maandag 24 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Visiewoorden In onze visie staan 6 woorden centraal die bij onze school passen: Veilige leeromgeving Optimale prestaties Brede ontwikkeling Onderwijs op maat

Nadere informatie

Wat leren wij? Algemene informatie: En wat leren wij met taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen? Waar gaan wij mee aan de slag?

Wat leren wij? Algemene informatie: En wat leren wij met taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen? Waar gaan wij mee aan de slag? Wij werken tijdens de verschillende (les)momenten aan de 5 principes van ons Daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Als u benieuwd bent hoe deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

5 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 4

5 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 4 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 5 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 4 Van de directie In deze Lijstereens een aantal mooie verhalen. De korfballers hebben

Nadere informatie

Verslag Comeniusuitwisseling Polen oktober Maandag 29 september 2014

Verslag Comeniusuitwisseling Polen oktober Maandag 29 september 2014 Verslag Comeniusuitwisseling Polen oktober 2014 Maandag 29 september 2014 We hadden om 8 uur afgesproken op Schiphol in vertrek hal 1. Eenmaal verzameld moesten we ons inchecken. Nadat we ingecheckt waren

Nadere informatie

Woensdag 7 oktober 2015

Woensdag 7 oktober 2015 04 Woensdag 7 oktober 2015 Agenda: Donderdag 8 oktober: Studiedag: kinderen vrij Maandag 12 oktober: Intekenen voor de oudergesprekken na de herfstvakantie Donderdag 15 oktober: Kinderboekenmarkt op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

2 april 2015. Ouderavond

2 april 2015. Ouderavond 2 april 2015 Ouderavond Elke 4 jaar moet de school een schoolplan vaststellen. Dat is een plan waarin staat wat we de komende 4 jaar op de Flevoparkschool allemaal gaan doen op het gebied van onderwijs

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 13-05-2014

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 22. Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ . Schooljaar Beste ouders,

NIEUWSBRIEF 22. Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ  . Schooljaar Beste ouders, Schooljaar 2015-2016 NIEUWSBRIEF 22 Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD Beste ouders, Ø Directie Ø ACSIS voetbalcompetities Ø Nieuwe invalleerkracht Ø Adviesraad Ø Zomerkampen: o Lunteren o Oostende o Amsterdam

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 maart 2016

Nieuwsbrief 10 maart 2016 Nieuwsbrief 10 maart 2016 Studiedagen donderdag en vrijdag voor de vakantie Terwijl de kinderen al aan het genieten waren van de vakantie, hebben de leerkrachten nog 2 drukke studiedagen gehad. Donderdag

Nadere informatie

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016 [Break]ing News Nieuwsbrief nr. 201617-04 Almere, 22 december 2016 Agenda voor de maand januari en februari 2017 Maandag 9 januari 2017 Eerste schooldag van 2017 9-13 januari 2017 Luizencontrole in de

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Voor U ligt alweer de derde brochure van het aanbod van onze Naschoolse Arrangementen voor schooljaar 2015-2016: N-ARR-G. (dit spreek je uit op zijn Engels als ENARRGY.De N van

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Pors. Silvan 15 maart

Nieuwsbrief 1 / 2. Pors. Silvan 15 maart Nieuwsbrief 1 / 2 Pors Silvan 15 maart Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Welkom! Verjaardag juf Pors Letters oefenen Snuffelstage Meerwaarde Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016. Daar krijg je zin in leren.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016. Daar krijg je zin in leren. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016 Daar krijg je zin in leren. Op onze school krijg je zin in leren. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Abdi Kasih Wij zijn twee zussen, Anniek en Sophie, en begin dit jaar zijn we samen op wereldreis gegaan naar Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië. In Australië woont een deel van onze familie en in Indonesië

Nadere informatie

Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze activiteiten lopen van 16 november t/m 5 februari (tweede

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

MARIMBAZUIN December 2016

MARIMBAZUIN December 2016 MARIMBAZUIN December 2016 De van Willemien, directeur Wat gaat de tijd snel! Kerstvakantie voor de deur. We kijken terug op een leuke vijf decemberdag en een sfeervolle kerstviering. Wat is er hard gewerkt

Nadere informatie