Meditatie. En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Gen. 3:9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meditatie. En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Gen. 3:9"

Transcriptie

1 Meditatie En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Gen. 3:9 Het thema is: Gods vraag naar Adam en zien 1 e Een beschamende vraag, 2 e een ontdekkende vraag en 3 e genadevolle vraag. Lezer(es), we lezen in Gen. 3:8: Toen, d.w.z. nadat zij de stem des Heeren gehoord hadden aan de wind des daags, verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht des HEEREN Gods. Al kende de mens God nog wel aan de wind des daags, nochtans staan zij nu in een geheel andere verhouding tot elkaar. Welk een wonder van soevereine ontferming, dat ondanks de gekomen afstand, God zich nog met mensen wil inlaten. Hij had de mens naar recht in het verderf kunnen laten, waarin de mens zich moed- en vrijwillig had geworpen. Voor de val ging iedere aanraking van God met de mens gepaard met een zalig gevoel van eenheid en zuivere harmonie. Na de val deed dat de mens sidderen. De mens ontvluchtte Gods tegenwoordigheid, hij vermeed een ontmoeting met zijn Schepper. Calvijn zegt hier en legt er de nadruk op, dat Mozes hier heel getrouw is, hoe het nog steeds in het leven van de mens geschiedt. Als de consciëntie, dat is ons geweten, ons beschuldigt en weigert te zwijgen dan probeert de mens door een vluchtpoging te ontkomen aan het spreken van God, wat nog gedurig tot de mens uitgaat. God vroeg gehoorzaamheid, niet uit dwang, maar uit drang. Dit is het verschil. Dwang komt van buiten af tot ons. Dan worden we ergens toe gedwongen. Dwang noodzaakt mij te bukken uit onmacht of overmacht. Drang komt echter van binnen uit het hart voort. Drang prikkelt tot werkzaamheid, zodat we wel eens zeggen: Ik werd of voelde mij er innerlijk toe gedrongen. Kijk, en zo vroeg en vraagt God nog steeds naar een spontane liefdesdrang. Het moest spontaan opwellen uit het hart van de mens en zich openbaren in een vrijwillig wandelen naar Gods geboden. Ten tweede was het ook een ontdekkende vraag. Uit dit roepen kan niet anders dan gericht en straf verwacht worden. God is geen ledig aanschouwer van het kwaad. Het waar zijt gij? is een ontdekkende vraag. De roep van God in het paradijs is een roepen, waar de oordeelsaankondiging in ligt opgesloten. Niet alleen de oordeelsaankondiging, maar ook de adventsroep. God had gezegd: Ten dage als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. God is geen ledig aanschouwer en zal Zijn toegezegde straf voltrekken. Zou Hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Het gaat om de eer van Zijn Naam. Welbeschouwd was het dan ook geen wonder, dat de mens bij God vandaan vluchtte. Het was niet meer vlak tussen de Heere en Zijn ziel. De ongehoorzaamheid deed de mens niet meer recht voor God staan. Deze ontdekkende vraag waarmede God Adam als het ware op het matje riep was niet, omdat God niet wist waar Adam was, want Zijn 257

2 ogen doorlopen de ganse aarde. God ving als het ware de rechtshandeling met hem aan. God stond volkomen in Zijn recht tegenover Adam in zijn onrecht. God deed deze ontdekkende vraag om Adam van zonde te overtuigen en te verootmoedigen. Deze vraag was ook ontdekkend, omdat daarmee de daad en het feit van de ongehoorzaamheid aan de orde kwam. Daarom kon en durfde hij God niet meer te ontmoeten. En toch hij moest. God riep hem ter verantwoording. Adam werd uit zijn schuilplaats tevoorschijn geroepen en hij moest openbaar komen met de schande van zijn naaktheid. Adam is op heterdaad betrapt. Hij was bevreesd om met zijn naaktheid voor God te verschijnen. God roept Adam en tegelijk zit daar de adventsroep in opgesloten. Toen God in Jer. 3:19 zei: Hoe zal Ik ze weer onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, toen heeft Christus Zich Borg gesteld, om de gehoorzaamheid te volbrengen, die Adam moest volbrengen, maar niet volbracht heeft. Adam was bevreesd, omdat hij naakt was en hij voelde dat hij zo voor God niet kon verschijnen. Zo hebben ook wij bevreesd te zijn, wanneer wij niet omhangen zijn met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Zonder de gerechtigheid van Christus kunnen we niet voor God bestaan. De Heere was in Zichzelf bewogen om zo nog mensen zalig te maken, vandaar zijn roep. Dit roepen van God is in de derde plaats: een genadevolle vraag. Alleen al het feit, dat God Adam roept, daarin beluisteren we hier de eerste uitingen van genade aan de gevallen mens. God begint altijd bij het begin. Het eigenlijke begin ligt niet in de tijd, maar in de eeuwigheid. Als we in de tijd beginnen, dan beginnen we te laat. We moeten beginnen vanuit het welbehagen Gods. Nu hebben we het oog erop, hoe God het genadewerk begint in de tijd, in het hart en leven van de mens. Zoals gezegd, het genadewerk begint in de eeuwigheid, maar het is een genadige vraag, wanneer God vraagt: waar zijt gij? Nu wil ik echter eerst duidelijk hebben wat genade is. Hierin ligt genade, dat God tot de mens komt! God zoekt hem op! God spreekt tot Adam en God is de éérste! Er wordt wel eens gezegd: genade is een onverdiende gunst. Genade wil zeggen, dat de mens er helemaal buiten valt. Genade zegt, dat van de mens niets in aanmerking komt. Geen enkele verdienste en geen enkele waardigheid. Genade wil ook zeggen dat de mens in alle delen schuldig staat. Genade zegt, dat God alles doet en gedaan heeft in en door Christus. Bij God zijn van eeuwigheid gedachten des vredes en daar begint de kribbe van Bethlehem in het gezichtsveld te komen. Als God roept, dan wil Hij dat we naar Hem zullen horen, want God heeft zeer zeker iets te zeggen. Iedere keer wanneer dat Woord open gaat roept Hij ook ons. Ga aan die roepstem niet voorbij. De Heere roept de mens met dezelfde bedoeling, als Hij Adam heeft geroepen. 258

3 Christus is het Die alle dingen nieuw maakt. Hij heeft aan Gods recht voldaan. Hij heeft de straf gedragen, die ons de vrede aanbrengt. Christus heeft de schuld verzoend en daarom kan God genade bewijzen! Christus heeft de vloek van de wet weggedragen. Nu kan God om Christus wil genadig zijn. De uitingen van Gods genade zijn afkomstig uit de eeuwigheid, vanuit het welbehagen Gods en door Christus gaan zij van Paradijs tot Paradijs en Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Vergeving van zonden en het eeuwige leven is voor hen verworven en wordt ons om niet geschonken. Geliefde lezer(es), met Christus is het Kerstfeest, ofwel Christusfeest en zonder Christus is het Kerstmis. Dan kunnen wij er een hele heisa omheen maken, maar dan is het toch arm. We wensen u van harte een gezegend Kerstfeest toe met Christus. Hebt u zo al wel eens Kerstfeest mogen vieren? AMEN! Ds. H. Juffer, Voorburg Kerkdiensten Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. Zondag 7 december 9.30 uur: Ds. D. Zoet, bediening Heilig Avondmaal uur: Ds. D. Zoet, Nabetrachting Heilig Avondmaal Collecten: 1 s morgens: Friedensstimme, s avonds: diaconie 3 fonds kerkbouw Zondag 14 december 9.30 uur: Ds. D. Zoet uur: Ds. D. Zoet Collecten: 1 pastoraat, 3 fonds kerkbouw Woensdag 17 december uur: Ds. D. Zoet, Gen. 43:15-34 Collecten: 1 diaconie, 3 Eben-Haëzer Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. Problemen met de kerkradio kunt u op maandagmorgen voor uur doorgeven aan dhr. A. Voogd, tel

4 Vreugde en verdriet Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. D. Zoet, telefoon Onze zieken In het ziekenhuis - Mevrouw N. Redert-Klepper (Broekweg 12) is afgelopen week opgenomen in het Maasstadziekenhuis in verband met een buikvliesontsteking. Gezien haar hoge leeftijd en de vermindering van de gezondheid in de afgelopen periode is dit heel ingrijpend. We bidden u de genadige ondersteuning van de Heere toe, maar bovenal dat Hij u uitzicht over dood en graf zal schenken vanwege Hem in Wie alle heil is te vinden. - Mevrouw L.C. van der Bok-Mastenbroek (Wittestraat 15) is vanwege bloedverlies opgenomen in het ziekenuis te Dirksland. Daar heeft ze verschillende onderzoeken moeten ondergaan. De Heere gedenke aan u in Zijn rijke gunst vanuit Sion. Hij Die Zich in uw leven niet onbetuigd heeft gelaten, mocht in alles betonen een God van nabij en niet van verre te zijn. - Ook de heer C. Aleman (Hermansweg 32) is afgelopen week voor onderzoeken opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. De Heere geve dat de uitkomsten hiervan mee mogen vallen. Wat zijn we immers in alles van Hem afhankelijk. Hij doet ons uit Zijn hand ziekte en gezondheid voortkomen. Uit die hand komt echter ook reddende genade de zondaar toe. Die genade van harte toegebeden! Uit het ziekenhuis - Mevrouw J. Klepper-Lokker (Molenblok 16) is onlangs kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig mocht u al weer spoedig thuiskomen en gaat het inmiddels weer goed. De Heere kan een mens in één wenk iets van zijn broosheid leren. Dat de eeuwige God hierin uw sterkte zij en dat Hij u zal dragen van onder Zijn eeuwige armen. - De heer W. van Gurp (Volgerblok 30) is ontslagen uit het ziekenhuis te Spijkenisse. Ook u hebt iets van de lankmoedigheid van de Heere mogen bemerken. Dat u daarom verwaardigd mag worden om s Heeren lof ten hemel te laten rijzen. Het betaamt immers om Psalmen aan te heffen waarin Hem de lof en dank wordt toegebracht. In alles Gode bevolen! - Mevrouw E.M. Bezuijen-Knape (Diependorst 30) is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis te Dirksland. De zorgen over uw gezondheid zijn evenwel niet weggenomen. U moet inleven dat ouder worden ook minder worden met zich meebrengt. In uw levensavond bidden we u toe dat zowel naar lichaam als ziel de Heere uw enige Toevlucht zal zijn. - De heer J. de Jong (Oudelandseweg 18) is onlangs ten val gekomen bij bouwwerkzaamheden. Jaap, wat wilde de Heere je in Zijn lankmoedigheid en goedertierenheid sparen en bewaren. Daarover mogen jullie verwonderd zijn. Het had immers allemaal zo anders kunnen gaan. De Heere geve als vrucht op 260

5 dit alles lippen die Zijn Naam belijden en een hart dat Hem ootmoedig dankt. Voor wat betreft de botbreuk in je hand, een voorspoedig herstel toegewenst! - Mevrouw S. van der Klooster (Molenweg 38) is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar het zorghotel in de Vliedberg (kamer 124a). Wat een wonder dat de Heere ook aan u Zijn sparende genade heeft willen bewijzen. U bent erg ziek geweest. De dood was dicht bij. Nog verleende de Heere verlenging van de genadetijd. Dat u Hem zult mogen zoeken en leven. - Mevrouw A. van der Want-Flohil (Geleedststraat 5) is na een voorspoedig verlopen heupoperatie in het ziekenhuis te Dirksland weer thuisgekomen in haar woning. De Heere heeft u willen helpen en ondersteunen. Wat is Zijn trouw toch groot. We bidden u toe dat u weer op krachten mag komen, maar vooral dat de zegeningen voor het lichaam een zegen voor de ziel mogen naen achterlaten. - De heer J. Grinwis (Dirkdoensweg 4) is in verband met het ondergaan van een chemokuur een week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Duitsland. Dat u de nabijheid van de Heere mocht bemerken, want dat maakt alles zo anders. Dan kunnen ook de moeilijkste dingen in dit leven gedragen worden. We wensen u toe dat u met uw vrouw in alle zorgen de toevlucht zult nemen tot de enige Medicijnmeester. Overig - Mevrouw N.J. Grinwis-Mastenbroek (Margrietweg 21) is enkele weken in zorghotelkamer 120 opgenomen geweest. Afgelopen week mocht u weer thuiskomen in uw eigen woning. De Heere zij uw Hulp en Kracht. - Mevrouw E.C. Westhoeve (Bokweg 2) verblijft in hetzelfde zorghotel van de Vliedberg op kamer 126a. Gods zegen van harte toegewenst. - Mevrouw P.M. Breen-van der Bok (Volgerblok 14) verblijft al een lange tijd in de Vliedberg op zorghotelkamer 126. de Heere schenke Zijn ondersteuning uit het Heiligdom. - Op zorghotelkamer 122 is opgenomen mevrouw J. Meijer-Knape (Klarebeekweg 11). Wees Gode bevolen! - De heer J.J. Pikaart (Duinkerkerweg 15) verblijft in kamer 124 in het zorghotel van de Vliedberg. Wat kan meer sterken dan te leven uit de enige troost. We wensen u het toe, samen met uw vrouw. - De heer K.C. Meijer (Vliedberglaan 132) verblijft in Nieuw Rijsenburgh. Zijn adres is: Nieuw Rijsenburgh, Sperwer B2 H25, 3245 VP Sommelsdijk. Ook hem mogen we wijzen op het Lam Gods, in Wie alles is te vinden voor tijd en eeuwigheid. - Mevrouw J.K. Grinwis-Tanis (Noordweg 2) is opgenomen in zorgcentrum Duinoord (tijdelijke zorgkamer 114, Kloosterweg 18, 4328 GB Burg- Haamstede). Veel sterkte in al uw omstandigheden. - Jannerieke Roos (Zeebrekersweg 3) verblijft doordeweeks in Amaris te Goes (Afdeling Groen, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge). Van harte Psalm 130 toegebeden, waar ondermeer staat: Ik hoop in al mijn klachten, op Zijn onfeilbaar Woord. 261

6 - Ook denken we aan alle andere zieken. De Heere mocht Zich over hen willen ontfermen en de middelen die worden aangewend zegenen. Maar bovenal mocht Hij Zijn roepstem die door ons ziek-zijn tot ons komt, willen heiligen aan de harten. Opdat de drukking der melk boter zal voortbrengen en mag blijken dat er aan Gods roede honing kleeft, die de bitterheid van moeiten en zorgen verre te boven gaat. Wees Gode én het Woord van Zijn genade bevolen. Geboren De familie K.A. Grinwis-Mastenbroek (Koolweg 31) is op maandag 24 november bijzonder verblijd met de geboorte van een zoon. Hij kreeg de namen Coen Leunis met als roepnaam Jeroen. Jeroen is het broertje van Thijmen. Ouders, met de geboorte van dit nieuwe leven mogen we jullie van harte feliciteren. De Heere wilde alles wel maken, zowel met de moeder als het kind. Dat is een dubbel wonder. Beiden mochten het ziekenhuis verlaten. Wat een onverdiende goedheid van Hem! We wensen jullie Gods zegen toe. Dat jullie veel vreugde zullen mogen beleven aan Jeroen. Dat de Heere hem, evenals Thijmen, zal doen opgroeien in de vreze van Zijn Naam en in de vrede van Zijn Zoon. Dat mag jullie dagelijkse gebed wel zijn. Het valt immers niet mee om de kinderen voor de Heere op te mogen voeden. Dit is nooit gemakkelijk geweest. Maar zeker geldt dat voor onze tijd met zoveel verleidingen op allerlei terreinen. Denk alleen maar aan de juiste omgang met de sociale media. En daar komt bij dat onze kinderen, net als wij, een hart hebben dat niet naar God vraagt en daarom wederbarende vernieuwing nodig hebben. Maar, ouders, wat ons ontbreekt, is bij de Heere om niet te krijgen. Doe uw mond wijd open, zegt Hij, en Ik zal hem vervullen. Dat jullie daarom met en voor jullie kinderen dagelijks aan de troon van Gods genade zullen komen om Zijn barmhartigheid en genade te mogen ontvangen. En dat tot Gods eer en tot jullie eeuwig behoud! Verloofd Op woensdag 12 november hebben Miranka Aleman (Bernhardweg 13) en Adriaan Ploeg zich verloofd. Van harte willen we hen met dit heuglijke feit feliciteren. Het is een belangrijke stap op weg naar jullie huwelijksdag. Als het goed is, hebben jullie je biddend op de dag van verloven voorbereid. Dat jullie nu ook biddend zouden toeleven naar de dag van trouwen. Dat is weer een grote stap. En Miranka en Adriaan, nu wil de Heere dat we Hem niet alleen nodig hebben bij de grote stappen van ons leven, maar ook bij onze dagelijkse stappen. De Heere lere jullie, dat we in alles steil en diep afhankelijk zijn van Hem. En Hij geve dat jullie het bij alle grote én kleine stappen in dit leven de dichter van Psalm 17 (vers 3, ber.) dagelijks mogen nazeggen en nabidden: Ik zet mijn treden in uw spoor en ga ons met Uw heillicht voor! 262

7 Uit de pastorie Bij de diensten des Woords Zo de Heere geeft, zal komende zondag het Heilig Avondmaal weer bediend worden in ons midden. Het Avondmaal is een inzetting van de Koning der Kerk Zelf. Daarom mogen we avondmaalsdiensten niet onwettig verzuimen. Het zijn juist bijzondere zondagen. Want dan wil Christus onder de tekenen en zegelen van brood en wijn Zijn Bruidsgemeente opzoeken. We moeten onszelf onderzoeken of we daar een levend lid van zijn. De levende leden van Christus Kerk hebben honger gekregen naar het Woord. Dat Woord geeft hun namelijk het antwoord op hun prangende zielsvraag: Wat moet ik doen om zalig te worden? In Zijn Woord onderwijst Gods Geest ons dat zondaren alleen op grond van Christus verdiensten zalig worden. Als het gaat om de kennis van geestelijke zaken kan er veel onduidelijkheid zijn. Er zijn er die zeggen, als hen wordt gevraagd naar de hoop die in hen is: Ik kan niet zonder de Heere. Ik heb Hem overal bij nodig. Maar daar blijft het dan bij. De belijdenis van zonde en schuld ontbreekt. Dat we God door onze zonden zo vertoornd hebben dat eer Hij de zonde ongestraft liet, Hij ze gestraft heeft aan Zijn Zoon, is nooit beleefd. Nu is het zo, dat het belijden en erkennen van de schuld geen doel is in zichzelf. Maar het is wel de weg waarin de Heere de zaligheid toepast aan het zondaarshart. Als we niet weten van onze zonden en schuld, dan weten we ook niet wat genade is. Toch gaat het uiteindelijk om de vraag of we door het zaligmakend geloof mogen weten dat onze zonden ons om Christus wil vergeven zijn. Om de Zijnen in dat geloof te versterken heeft Christus immers het Heilig Avondmaal ingesteld. Die versterking hebben ze nodig. Wat zijn de aanvechtingen en de bestrijdingen immers vele. Moge de aanstaande bediening van het Heilig Avondmaal zijn tot eer van Gods grote Naam en tot vertroosting van allen die de verschijning van Christus hebben lief gekregen. Voor u gelezen: Jong rijp voor de eeuwigheid De Heere haalt zijn huisraad naar huis. De één jong, de ander oud. Dat is nooit te vroeg of te laat. Allen moeten Gods Raad uitdienen. De hel grijpt altijd mis, want Gods gemeente is in de handen van de Drie-enige God veilig. Toch kan de Heere bij het inzamelen van Zijn kerk op bijzondere wijze de heerlijkheid van Zijn deugden en handelingen openbaren. In de opperzaal zat ik daaraan te denken. Het is onuitwisbaar in mijn leven gegrift. Het ambtelijke werk vraagt op vele plaatsen de aandacht en daaronder zijn toch wel de bezoeken in de ziekenhuizen te rekenen. Zo vroeg op een morgen ook het ziekenbezoek de aandacht. In de hal van het ziekenhuis, voor de kinderafdeling, zag ik een moeder zitten. Ze zat bedrukt voor zich uit te staren. Ik herkende haar vanuit de burgerlijke gemeente. Een van de diakenen had van de nood in haar gezin gesproken. Een van haar kinderen, een jongen van twaalf jaar, verbleef al enkele weken in het 263

8 ziekenhuis. Hij was met een dodelijke kwaal bezet. Hoop op herstel was uitgesloten. Innerlijk gedrongen nam ik plaats aan het tafeltje waar zij zat. Uit belangstelling vroeg ik naar haar jongen. Ze vertelde van het ziekteverloop, waar ik in bewogenheid naar luisterde. Bij het afscheid nemen stelde ze voor haar jongen op te zoeken. Ik was beducht om mij in te laten met het ambtelijk werk van anderen, maar ze vertelde dat er geen ambtelijk bezoek kwam. Dat gaf vrijmoedigheid om met haar de kinderafdeling in te gaan. Bij het kamertje gekomen waar haar jongen werd verpleegd, zag ik Adrie zitten. Hij was ernstig ziek, en vanwege de pijn kon hij bijna geen kleding verdragen. Zo nam ik plaats bij zijn bed. Hoe moest ik daarmee om gaan? Hoe arm en ellendig voelde ik mij. Wat moest ik zeggen tegen een jongen van twaalf jaar die nog kort had te leven. Algemene gezegdes doen geen nut. Hier ontmoette ik een kind, voor de poorten van de eeuwigheid. Mijn ziel schreeuwde naar God om wijsheid en waarheid. De Heere gaf wijsheid om eerlijk te handelen, zonder iets af te doen van Gods vrijmacht en almacht. In het gesprek opende de Heere Zijn Woord. Ik vroeg "Adrie, weet je hoe ziek dat je bent? Als je niet mee beter wordt, hoe zal het dan zijn?" Er is een leven na dit leven en dan is het binnen of buiten." Met vrijmoedigheid mocht ik wijzen op de mogelijkheid van zalig worden vanuit God. Daarna mocht ik het kind in God kwijtraken. De Heere nam in het gebed de zaak over. Hoe het vallen zou was voor mij verborgen, toch mocht ik het voor God laten liggen. De Heere gaf het wel mee in de gedachten en in het gebed. Het was enkele dagen later. Het was vroeg in de morgen, toen ik de vader van Adrie naar de pastorie zag komen. Tegen mijn gezin zei ik: "Ik doe de deur wel open, want ik denk dat er een moeilijke boodschap komt." Ik meende dat hij kwam zeggen dat zijn kind overleden was. Bij het openen van de deur verwelkomde ik hem en dacht het hem gemakkelijk maken door te zeggen: "Zo, ik denk dat u geen gemakkelijk boodschap komt brengen." Hij keek mij aan met tranen in zijn ogen. Hij zei: "Ik heb een boodschap van Adrie. Wil je naar hem toe komen? Hij vertelt over dingen, die wij niet begrijpen." Even later liepen wij samen naar het ziekenhuis. Ik zag de jongen zitten op zijn bedje. Zijn gezichtje had een wonderlijke glans. "Zo, jongen, je wilde dat ik kwam. Vertel het eens?" Wanneer ik dit opschrijf, is mijn hart opnieuw ontroerd, het is ook onuitwisbaar gegrift in mijn leven. Kinderlijk, eenvoudig, vertelde hij het volgende. "Nadat u bent weggegaan, ben ik erg onrustig geworden. Ik voelde in uw gebed dat u een God aanriep die ik niet kende. Wat werd ik jaloers op mensen die zulk een God mogen kennen. Toen liet de Heere zien dat ik slechts kort te leven had. Ik voelde het: ik moest sterven en dan zou ik die God ontmoeten. O, wat had ik het bang. Ik moest sterven en kon niet sterven. De Heere liet mijn ganse leven zien. Ik had zonder die God geleefd en moest zonder die God sterven. Ik kon niet meer eten en wilde niet meer slapen. Ik wilde alleen zijn, want de zusters begrepen het niet. Ook mijn moeder en vader begrepen het niet. Nu was het vannacht om drie uur. Ik kon niet meer roepen, ik had geen kracht meer, en toen is er iets gebeurd wat zo wonderlijk is. Plotseling werd er in mijn hart iets gezegd: "Er is een deur geopend in het 264

9 dal van Achor." Toen kwam er een rust in mijn hart. De benauwdheid ging weg en ik voelde mij zo blij. Vanmorgen kwamen moeder en vader. Ze zagen het aan mij en vroegen wat er was. Ik heb verteld van de dagen die voorbij gingen en van vannacht, maar dat begrijpen ze niet. Daarom heb ik gevraagd of u wilde komen." Stil heb ik aangehoord wat deze jongen van twaalf jaar mij vertelde. Hoe voorzichtig moest ik omgaan met dit prille leven. Kinderlijk heb ik getracht hem te vertellen van de breuk tussen God en de mens. Dat de mens door de zonde van God is gescheiden en dat dat ook door genade geleerd wordt. Hoe er een weg is uitgedacht, waardoor een mens zalig kan worden. Dat de Heere deze nacht wees op een gericht over zondige mensen. Dat bij de aanvaarding van schuld de Heere wijst naar een deur van hoop, waardoor Gods gunst zich weer kan openbaren. Zo zat ik bij een kind te spreken over God en genade. Wat was hij leergierig om er meer van te horen. Elke dag, laat in de avond, was ik bij hem in het ziekenhuis. Het was opmerkelijk, hoeveel onderwijs de Heere hem gaf over het werk van de Middelaar. Ik heb vaak verbaasd geluisterd naar hetgeen hij vertelde. Zo gingen enkele weken voorbij. Van één ontmoeting wil ik nog melding maken. Zo kwam ik bij zijn bed en hij zag er wat moe en verslagen uit. Ik vroeg: "Wat is er, jongen, heb je het moeilijk?" Hij zei: "Ik ben uren geplaagd." "Zo, door wie dan wel?" Hij vertelde het volgende. Ze hebben in mijn hart gezegd: "Er is geen hemel en er is geen hel, er is geen God en er is geen Jezus." Ik luisterde verbaasd. "Wat heb je toen geantwoord?" Even kwam er een glans over zijn magere wangen. Ik heb gezegd: "Hou je mond, want je kop is er toch af." Zo trachtte de hel het jonge leven te benauwen. Zijn krachten werden minder en op een vrijdagavond vroeg hij: "Wil je morgen om één uur naar mij toe komen?" "Zo, op zaterdagmiddag om één uur. Waarom dan wel?" Nog zie ik dat ernstige gezichtje. "Ik geloof dat ik nu ga sterven en ik wil nog van allen afscheid nemen." Zaterdagmiddag kwam ik het zaaltje binnen. Het was vol. Hij had zijn vriendjes, de meester van school, de zusters en de dokter ook uitgenodigd. Daar zaten wij dan bij een stervend kind. Toen begon hij te spreken. Hij dacht dat hij op zondag zou heengaan. Hij vertelde van de hoop van zijn leven. Daarna begon hij weg te geven wat hij op aarde bezat. Zo gaf hij zijn boeken weg, zijn trein, zijn fiets. Ieder kreeg wat tot herinnering. De Heere had hem overal los van gemaakt. Het had zijn waarde verloren. Stil heb ik het aangezien. Wat was het een wonderlijk kind. Daarna keek hij naar zijn vader. Hij was pas twaalf jaar geworden en had van zijn ouders nog een polshorloge gekregen. Hij stak zijn magere armpje uit. "Vader, dit horloge is voor u. Wilt u het afdoen?" 265

10 Diep bewogen deed zijn vader het af. Toen zei hij: "Vader, wilt u op het horloge kijken als ik sterf, dan weet u hoe laat ik gestorven ben. Wilt u onthouden hoe ik gestorven ben?" Het was een ingrijpend gebeuren. "Vader nu omdoen bij jezelf." Daarna zei hij: "Vader, wij hebben vroeger in de wereld vaak samen gezongen. Wil je nog eenmaal met mij zingen?" Hij keek óns aan: "Zingen jullie dan mee?" Ik dacht, wat zal het zijn? Toen sprak hij met zachte stem: "Ik wil zingen: Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt! Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld." Er werd op de zaal meer geweend, dan gezongen. Wat ruisten de voetstappen Gods door de zaal. Daarna werd het stil. Zijn magere handje strekte hij naar mij uit. "Wat is er jongen?" "Mag ik wat aan u vragen?" "Zeker, vraag het maar." "Zou u mij willen begraven?" Een jongen van twaalf jaar vroeg of ik zijn begrafenis wilde leiden. Ik zei: "Ja jongen, dat wil ik doen." "Wilt u dan niet alleen spreken over Adrie, maar over de God van Zijn volk?" "Dat hoop ik te doen mijn jongen." Daarna hebben wij Psalm 17 gelezen en samen gebeden. Zo nam hij afscheid van allen. Tot ieder had hij nog wat te zeggen. Nadat wij de zaal hadden verlaten, kwam de kinderarts naar mij toe. "Mag ik u wat vragen?" "Zeg het maar dokter." Hij zei: "Is dat nu genade?" Het antwoord was niet moeilijk. "Ja, dokter, dat is nu vrije en soevereine genade." Wat een beslag legde dat leven op velen in het ziekenhuis. Zeker, er waren er ook die het spotten niet konden laten. Er waren er ook die het leven verdachten. Er is niets nieuws onder de zon. Maar het grootste wonder was dat er zoveel getuigenis kwam van Gods ware volk. Zondagmorgen na de kerkdienst, liepen wij naar het ziekenhuis, heilig nieuwsgierig naar wat ik zou aantreffen. Hij zat in zijn bed, heel stil en rustig. Ik zei: "Zo, mijn jongen ben je er nog?" Hij vertelde. "Ik werd wakker en heb gebeden. Heere, als het deze dag Uw tijd niet is, dan kan ik wel wachten op Uw tijd." Daar had hij rust in. Zondagavond raakte hij buiten kennis. Zo hebben wij enkele dagen bij hem gezeten. 's Avonds om elf uur kwam ik zijn ziekenkamer binnen. Zijn moeder begroette mij en zei: "Hij is nog steeds buiten kennis." Ik pakte zijn hand vast en plotseling sloeg hij zijn ogen op. Heel zachtjes zei hij: "Hier heb ik op gewacht. Nu ga ik sterven. Hartelijk dank voor alles." Daarna stak hij zijn hand uit naar zijn moeder. Zo stonden wij bij zijn bed. Zijn laatste woorden waren: "Dag moeder." Dat was het ogenblik dat de Heere het genoeg vond. Uit de mond van de kinderen heeft de Heere Zijn lof bereid. 266

11 Daarna zijn er wonderlijke dagen aangebroken. De woning was een verzamelplaats van Gods ware volk. Daar hoorde men der vromen tent weergalmen, van hulp en heil, hen aangebracht. Daar hebben wij ons verwonderd over Gods vrije genadedaden. Wat een verbondenheid was er met elkander. Vele oude vromen kwamen van vele plaatsen naar de eenvoudige woning, waar hij was opgebaard. Op de dag van de begrafenis werd Adrie uitgedragen uit de ouderlijke woning. Met vrijmoedigheid en getuigenis van de hemel mochten wij het Woord bedienen uit Matthéüs 11 vers 25: "Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard." Op de begraafplaats gaf de Heere getuigenis. "De dood is verslonden tot overwinning." De kinderen van zijn klas zongen Psalm 73 vers 13: Wien heb ik nevens u omhoog? Een grote schare, waaronder vele kinderen Gods, was bij het graf. Adrie s onderwijzer sprak van de grote dingen die God gedaan had. Diep onder de indruk gingen wij huiswaarts. De Heere haalt Zijn huisraad naar huis. Sommigen jong, en anderen oud. Maar ook wij moeten God ontmoeten. Dan zal Gods vrije en soevereine genade ons deel moeten zijn. Buiten deze kunnen wij geen bestaan voor God hebben. Dan zal onze belijdenis te kort zijn. Onze wetenschap zal ons niet helpen. Dan moeten wij begrepen zijn in de arbeid van Hem, Die tot Johannes op Patmos sprak: "En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods." Het is vele jaren geleden, dat het genadewonder aan Adrie is verheerlijkt. Op de catechisatie vertelde ik het aan de jongens en meisjes. Wat zal het sterven voor vrucht hebben achtergelaten? In de opperzaal zit ik dit te schrijven. Wat horen wij de laatste jaren weinig van het werk van de Heilige Geest in harten van jongeren. Wat heeft de wereld een overhand in het leven en wat worden de indrukken van dood en eeuwigheid uit het leven weggebannen. In de opperzaal mocht een zucht opklimmen tot de God Israëls. Herdenkt de trouw, aan ons voorheen betoond; Denk aan Uw volk, door U vanouds verkregen; Denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen, Aan Sions berg, waar G' eertijds hebt gewoond. Uit: Uit de opperzaal van ds. P. Blok. À Brakelavond De tweede À Brakelavond kon door omstandigheden niet doorgaan. Daarom hopen we u en jou D.V. woensdag 10 december weer te ontmoeten. Ook nieuwe gezichten zijn hartelijk welkom! We gaan luisteren naar hetgeen Wilhelmus à Brakel in zijn tiende hoofdstuk van de Redelijke Godsdienst schrijft over de mens en in het bijzonder zijn ziel. Dat is een heel belangrijk onderwerp. We hebben van jongs af aan geleerd dat we een ziel hebben. En dat die ziel behouden moet worden, weten we ook. 267

12 Maar wat is nu eigenlijk je ziel en hoe dien je ervoor te zorgen? Het is een greep uit de vragen die aan de orde zullen komen. We beginnen om uur. Er is daarvoor inloop met koffie. De Heere gebiede Zijn onmisbare zegen over deze avond. Hartelijk dank Namens Anton wil ik u hartelijk dankzeggen voor het vele medeleven wat hij ontving rond zijn 15 e verjaardag van jongstleden 21 november. Heel fijn dat u en jij aan hem dacht. Iemand schreef heel treffend dat zijn leeftijd nu precies halverwege zijn tienerjaren is. Wat gaat het snel! Inmiddels gaat hij al weer voor het derde jaar naar Middelharnis. Het is een zegen dat het op school goed mag gaan en dat hij de gezondheid krijgt van de Heere. De grootste zegen is echter gelegen in het nieuwe leven. Dat wensen we hem en alle jongeren van de gemeente van harte toe. Ten slotte Geliefde gemeente, we zijn alweer de laatste maand van 2014 binnen gegaan. Die decembermaand is in de natuur meestal een donkere maand. Juist voor hen die alleen hun weg door dit leven gaan, is het tevens vaak een maand waar tegenop wordt gezien. Echter, juist in de weken van Advent en Kerst wil de Heere tot ons spreken van Zijn wonderbaar genadelicht dat in Zijn Zoon is verschenen. We zien er naar uit dat de Heere velen uit de duisternis van hun zondaarsbestaan zal trekken en tot dit Licht zal brengen: Een Licht, zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon. Wat een wonder, dat dit Licht der wereld gekomen is. Ja, het is nog een groter wonder als het opgaat in ons donkere zondaarshart en -leven. Wat nodig dat we worden bearbeid door de Heilige Geest. Zodat we om dit Licht gaan vragen: Heere Jezus, kom met Uw genadelicht in mij, zoals U eenmaal in de donkere Kerstnacht bent gekomen. Als Hij uit vrije genade dat gebed verhoort, gaat het Licht op in onze duisternis. We zullen dan onvergetelijke dagen mogen beleven. Voor het eerst en opnieuw. Jong en oud, laten we daarom bidden! We besluiten met een hartelijke groet vanuit ons gezin aan u en jullie allen, uw fam. ds. D. Zoet. Van de kerkvoogdij Vrije zitplaatsen Het is inmiddels al weer bijna anderhalf jaar dat we onze plaats mogen weten en innemen in ons nieuwe bedehuis, de Eben-Haëzerkerk. Met dankbaarheid mogen we zien en vernemen dat velen zich er ook thuis mogen voelen en er hun plekje onder de bediening der verzoening mogen innemen. Gewoontegetrouw, zoals we dat wel noemen. En zeker, een zeer goede 268

13 gewoonte (zie o.a. Luk. 4:16a)! (Overigens, een wonder als het méér mag zijn!). Ook gewoontegetrouw is het dat verreweg de meesten van ons daarbij de voorkeur hebben voor hun eigen plaatsje in de kerkbank. En daar is natuurlijk niets mis mee. Maar daarbij hebben we wel te bedenken dat alle zitplaatsen (met uitzondering van enkele écht gereserveerde zitplaatsen zoals voor het predikantsgezin, de koster, de hulpkoster, de BHV ers en de gasten van De Mantelienge) vrij zijn. Helaas vernemen we regelmatig dat gemeenteleden van hun ingenomen plaatsje worden gestuurd, omdat medegemeenteleden aanspraak maken op de betreffende zitplaats(en). Dit is natuurlijk niet de bedoeling en dit kan dan ook niet. Wij willen u daarom vragen er rekening met te houden dat alle zitplaatsen vrij zijn, en dat een ieder dan ook vrij is te gaan zitten waar hij of zij wenst. Graag vragen wij u hierbij om uw begrip en medewerking, opdat alle dingen ook hierin met orde, tot de vrede en de stichting onder elkander (Rom. 14:19) mogen geschieden. A.W. Bruggeman, voorzitter. Begroting 2015 Tijdens een gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het college van kerkvoogden op 27 november jongstleden is de door de kerkvoogden opgestelde begroting over 2015 door het college van notabelen vastgesteld. De begroting 2015 ligt van maandag 8 december tot en met maandag 15 december a.s. ter inzage bij de penningmeester, J.T. Hoek, Bieningen 43 (tel ). Voor inzage graag van te voren even bellen. Na genoemde termijn zal de begroting in verkorte vorm in de kerkbode worden gepubliceerd. Oppas 7 december 0-2 jaar: Corine Grinwis en Leanne de Jong. Reserve: Annelies Slingerland en Gabriëlle Klink. 2-4 jaar: Marleen Westhoeve en Jolise Verheijden. Reserve: Karoline Aleman en Charlotte van der Linde 14 december 0-2 jaar: Martina Voogd en Ilona Grinwis. Reserve: Aletta Aleman en Henriëtte Ras. 2-4 jaar: Jeanet Floresteijn en Mariëlle van der Klooster. Reserve: Petra Aleman en Myrna Klink. Oppas tijdens Kerstfeest Zondagsschool Hallo allemaal, tijdens het kerstfeest van de zondagschool, D.V. Tweede Kerstdag is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kinderoppas. We zoeken nog twee vrijwilligers die willen helpen met het oppassen, heb je zin, mail even naar Claske v/d Bok of Arjanne Grinwis Groetjes Claske en Arjanne. 269

14 Van de diaconie Collecte Friedensstimme Tijdens de avondmaaldienst op D.V. zondag 7 december a.s. zal s morgens de eerste collecte bestemd zijn voor de stichting Friedensstimme. De Stichting Friedensstimme geeft al bijna 35 jaar ondersteuning aan de christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatieen zendingsactiviteiten. Zij stelt ruim honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. De laatste woorden die de Heere Jezus op aarde tot zijn volgelingen gesproken heeft: En gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. In Rusland en de andere landen van het werkgebied van Friedensstimme zijn nog steeds miljoenen mensen die Christus niet kennen, velen hebben het evangelie nog nooit duidelijk gehoord. Daarom steunt de stichting Russische evangelisten die deze onbereikten opzoeken om met hen te spreken over Jezus. Vaak met gevaar voor eigen leven. In de barre en koude toendra s in het noorden van Rusland. En in de door Islam gedomineerde landen van Centraal Azië en de Kaukasus. Letterlijk tot aan het uiterste der aarde. De collecte wordt van harte aanbevolen! Algemene berichten Diaconale Vrijwillige Thuiszorg ZorgSaam Het jaar 2014 is bijna ten einde, als vrijwillige thuiszorg willen we u informeren over het afgelopen jaar. Door inzet van de vrijwilligers konden we weer mensen ondersteunen in allerlei hulpvragen. Hulp is o.a. geboden bij huishoudelijke zorg. We kregen ook een aanvraag voor vervoer naar de huisarts en om boodschappen te doen met iemand die dit alleen niet meer kan. Ook werd er hulp geboden voor de strijk, een aanvraag na een heupoperatie. Zo ziet u dat de hulpvragen heel divers zijn. We helpen om een tijdelijke nood op te lossen. Van het kerkvervoer wordt gebruik gemaakt door twee dames en er zijn negen chauffeurs. Ook de ouderen in de gemeente worden bezocht. Zijn er ouderen in de gemeente die behoefte hebben aan een praatje of een luisterend oor, schroom niet en bel ons. Dit geld ook voor nieuwe vrijwilligers in ons midden, heeft u een uurtje tijd over om een gemeentelid te ondersteunen, meld u aan! Tevens willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Zonder uw inzet was dit allemaal niet mogelijk geweest. God gaf ons de kracht en de gezondheid om dit mooie werk te kunnen doen. 270

15 Mogen we ook in het nieuwe jaar weer op uw inzet rekenen! Met vriendelijke groet namens de coördinators Ina Akershoek Ria Grinwis Nummering kerkbode Op de vorige kerkbode stond nummer 1. Het was echter nummer 11 van deze jaargang. Voor de inhoud maakte dat uiteraard niets uit. Mocht u deze jaargang van de Kerkbode willen inbinden, dan is het wel lastig. In dat geval is het raadzaam om het nummer van de vorige kerkbode alsnog in 11 te wijzigen. Verschijning kerkbode Het volgende nummer van onze kerkbode dat op D.V. donderdag 18 december verschijnt is een dubbelnummer (13/14) en bevat berichten voor de periode 19 december 2014 t/m 17 januari 2015, inleveren copij uiterlijk zaterdag 13 december uur. Het eerste nummer in het nieuwe jaar verschijnt op D.V. donderdag 15 januari Oproep! De samenstellers van het jubileumboek van zondagsschool t Mosterdzaadje doen hierbij een oproep aan iedereen, die zich nog iets weet te herinneren uit zijn/haar zondagsschooltijd van het zgn. Persilkaart spaarsysteem. Het schijnt dat er eens een spaaractie van het wasmiddel Persil geweest is, waarbij men spaarpunten kon verzilveren. Als een zondagsschoolleerling zo n spaarpunt op de zondagsschool inleverde kreeg hij/zij een tekstkaartje. Ook kon men boeken sparen met deze Persil spaarpunten. De zondagsschool verzilverde de spaarpunten bij de plaatselijke winkeliers. Dit was een welkome aanvulling van de kas. Het fijne hiervan weten wij echter nog niet. Misschien is er wel iemand die hierover meer weet te vertellen en wellicht zelfs nog wel een of meerdere Persil spaarpunten heeft bewaard. Wilt u dit dan doorgeven aan een van onderstaande personen? Hartelijk dank! J. Grinwis, Weststraat 41, tel G. Grinwis-de Jong, Julianaweg 25, tel A.J. Nelis, Molentienden 95, tel Stuur uw usb naar Noord-Korea! Noord-Korea: het meest gesloten en anti-christelijke land ter wereld. Van de naar schatting christenen in het land zit ongeveer een derde in strafkampen gevangen. De Bijbel is streng verboden. Gevluchte Noord-Koreaanse christenen geloven dat alleen Gods Woord hun land kan veranderen. Daarom zetten ze zich in om hun volk te bereiken met het Evangelie. Een nieuwe manier om de Bijbel het land in te krijgen, is via usbsticks! SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) vult de usb s met 271

16 audiobestanden. Vervolgens worden de usb s via luchtballonnen boven Noord- Korea gedropt. Ook in onze gemeente is een inzamelactie gestart om usb-sticks te verzamelen. U kunt een gebruikte of nieuwe usb kwijt in de inzameldoos. Deze staat in de hal van ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Helpt u mee om Noord-Korea te bereiken met het Evangelie? Kijk op voor alle informatie. Bibliotheek Eben-Haëzer De bibliotheek is geopend op donderdag van tot uur en van tot uur, alsmede op vrijdag van tot uur. Tel Agenda Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. Dinsdag 9 december om uur: Toerustingsavond voor ouders Inloop met koffie of thee vanaf uur. Thema: Het gebed en geloofsgesprek met kinderen. Spreker: dhr. J. Kloosterman. Ouders zijn een belangrijk voorbeeld in geestelijke dingen. Als we kinderen wensen te krijgen die de Heere dienen, dan zullen we met hen daarover moeten spreken. Het is van onschatbare waarde als we onze kinderen bidden leren of ook samen met hen bidden. In de dagelijkse praktijk van het gezinsleven. Hoe maak je dit tot een vast onderdeel van het dagelijks leven? Gevraagde bijdrage in de kosten per avond per deelnemer/echtpaar 5,--. Opgeven met vermelding van het aantal personen en bij voorkeur per bij ouderling A.W. Bruggeman of bij Carla Grinwis- Breen Bij hen kunt u ook terecht met eventuele vragen. Dinsdag 16 december om uur: Kerstbijeenkomst Dinsdag 16 december wordt er een kerstbijeenkomst georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden van de gemeente. Wij willen dit organiseren met een aantal verenigingen van de gemeente. De bijeenkomst begint om uur en er staat een heerlijk kopje koffie voor u klaar! Tijdens deze bijeenkomst is er een gezamenlijke broodmaaltijd en de afsluiting vindt om ± uur plaats. Er zal tijdens deze middag een collecte rondgaan voor de onkosten van deze middag. In verband met de voorbereiding van de maaltijd, vragen wij u om zich op te geven voor de middag. U kunt zich opgeven tot 14 december. U kunt bellen naar: Hugo Westhoeve, telefoon of Wij hopen op uw komst!! 272

17 Woensdag 10 december om uur: Brakelavond Donderdag 18 december om uur: Oriëntatiecursus Op weg Vertelling en bespreking van John Bunyans boek De christenreis naar de eeuwigheid. Inloop vanaf uur. Het gedeelte voor de pauze is te beluisteren via de kerkradio. Onze leden Ledenadministratie Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie dienen te worden gemeld bij de Kerkvoogdij, Postbus 173, 3253 ZJ Ouddorp, of als u berichten af wilt geven, De Kille 8. Rechtstreeks mailen naar kan ook. Verwerkte wijzigingen van 15 oktober 2014 t/m 25 november 2014 Binnenverhuizing: mevrouw M.P. Tanis van Kelderweg 10 naar Vliedberglaan 106-7; de heer T.C. Luime, van Molenweg 1A naar Maerenseweg 59; de heer L.T. Ras van Diependorst 77 naar Maerenseweg 53, mevrouw J. Ras-Looij van Stenenbaak 18 naar Maerenseweg 53. Ingeschreven: fam. Hoek-Bruggeman, Margrietweg 19 vanuit HHG Goedereede; mevrouw S. Luime-Bouwman, Maerenseweg 59 vanuit GG Oosterland. Uitgeschreven: fam. Quist-Aleman, Alexanderstraat 52 naar Herv. Gem. Ouddorp; fam. Van Koppen-Meijer, Wilhelminaweg 20. Verjaardagen De eerstkomende twee weken hopen de volgende bejaarden D.V. 80 jaar of ouder te worden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 7 Dec. Mevr. S. Kleijn-Buijs, 83 jaar, Duinkerkerweg 32, 3253 AJ 9 Dec. Dhr. M. Grinwis, 93 jaar, Vliedberglaan 55, 3253 VT 9 Dec. Mevr. W. Sperling-Tanis, 90 jaar, Vliedberglaan 101-7, 3253 VT 11 Dec. Dhr. P. van Doorn, 84 jaar, Schansweg 47, 3253 VL 12 Dec. Dhr. C. Meijer, 83 jaar, Zeebrekersweg 41, 3253 VS 13 Dec. Dhr. A. Hoek, 84 jaar, Dijkstelweg 17A, 3253 TA 16 Dec. Mevr. N. van Koppen-Grinwis, 86 jaar, Wilhelminaweg 25, 3253 BW 17 Dec. Mevr. G. Venneman-Grinwis, 86 jaar, Koolweg 23, 3253 LH 19 Dec. Mevr. N.J. Grinwis-Mastenbroek, 83 jaar, Margrietweg 21, 3253 BM 273

18 Verenigingen Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Zondagsschool t Mosterdzaadje De zondagen 14 en 21 december willen we met de kinderen oefenen voor de komende Kerstfeestviering. Op deze zondagen gaan we de Kerstliederen en de Psalmen instuderen. Daarom zal de zondagsschool een kwartiertje later eindigen, dus niet om uur, maar om uur. De Kerstfeestviering van de zondagsschool is op D.V. Tweede Kerstdag, 26 december om uur. Kinderclub Hosanna Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6. Er is weer club vrijdag 5 december. De avond is van: uur tot uur. De bijbelvertelling gaat over koning Joas. Na de pauze gaan we het vogelvoederhuisje afmaken. Op vrijdag 19 december willen we het kerstverhaal vertellen, Let op: deze avond is van: uur. We hopen jullie weer allemaal te zien. Groetjes, de leiding. Jongensclub Benjamin Ha jongens. Op 19 december is er weer jongensclub. We beginnen om uur in Eben-Haëzer, en gaan dan verder met het boekje over Jozef hoofdstuk 6. Na de pauze gaan we de kerstpost bezorgen dus zorg voor warme kleding. Tot ziens, Wim, Adriaan, Agaat en Johan. Meisjesclub Mirjam Ha meiden. Vrijdag 12 december worden jullie weer verwacht om uur in Eben-Haëzer. Deze avond zullen we met elkaar nadenken over de beker van de onderkoning. Dit kun je vinden in het volgende Bijbelgedeelte: Genesis 44. Wat we na de pauze willen gaan doen is nog een verrassing. De volgende keer vrijdag 19 december is er een EXTRA AVOND. Dan hopen we met jullie het kerstfeest te vieren. De avond begint dan om uur en LET OP om uur zullen we de avond afsluiten. We hopen jullie allemaal weer te zien. Groetjes van Simone, Jannie, Margriet en Irene. Jongerenclub 4-you 12+ Ha jongelui. We nodigen jullie van harte uit voor de volgende clubavond op vrijdag 12 december We zien jullie graag om uur in Eben-Haëzer. We willen eerst naar een inleiding luisteren over het thema De Doop om vervolgens gezamenlijk een leuke activiteit te doen. Het belooft een mooie, leerzame en gezellige avond te worden. Neem gerust ook je vrienden en vriendinnen weer mee. We zien naar jullie uit! Groeten van Marlies, Jacoline, Rinus en André. 274

19 Jongerenclub 4-you 14+ Ha jongelui. Op vrijdag 12 december hebben we weer club. We gaan een begin maken met de Bijbelstudie over de DOOP. Na de pauze zullen we een spel gaan doen. We beginnen weer om uur in Eben-Haëzer. Jullie zijn allen weer hartelijk welkom. Groetjes van, Jacco, Maarten, Eeuwina en Thea. Jeugdvereniging Daniël Zondag 14 december 2014 om uur. Inleiding door Joan Grinwis: Elia, schets 2. Mannenvereniging Agur Maandag 8 december 2014 hopen wij weer te vergaderen, de aanvang is om uur. De heer W. van Gurp hoopt een inleiding te houden met als thema Koningin Vasthi verstoten naar aanleiding van Esther 1. Allen weer hartelijk welkom. Avondvrouwenvereniging Ora et Labora Op maandag 8 december hopen wij weer te vergaderen, wij behandelen deze avond het zesde gebod "Gij zult niet doodslaan". Naar aanleiding van Lukas 10: Wij hopen dat iedereen weer aanwezig is. (KERST)KAARTEN zijn bij ons nog steeds verkrijgbaar, bel Maatje Klepper en zij komt bij u langs. Ochtendvrouwenvereniging Ora et Labora We hopen u allen weer te ontmoeten op dinsdag 16 december in Eben-Haëzer. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Om 9.00 uur is er inloop met koffie. We starten om 9.15 uur en eindigen om uur. Deze morgen hopen we de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. We behandelen de Bijbelstudie: Mijn ogen Uw zaligheid, n.a.v. Luk 2:30. Tijdens deze ochtend is er kinderoppas in Eben-Haëzer. Als u uw kind of kinderen bij de oppas brengt wilt u dan een tasje met eten en drinken meegeven? Graag de tas en het eten en drinken voorzien van de naam van uw kind. Deze morgen zijn er kaarten te koop voor Jantina s kinderwerk! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Anne Grinwis tel.nr: , Hartelijke groeten, Het bestuur. Commissie verenigingswerk Kerstpostactie 2014 Evenals vorig jaar wordt er door de vrouwenvereniging een kerstpostactie georganiseerd. In de week van 15 december kunt u uw kerst- en 275

20 nieuwjaarskaarten voor geheel Goeree-Overflakkee inleveren in Eben Haëzer, kosten per kaart 0,45. Wij hopen dat weer velen gebruik zullen maken van deze actie zodat wij weer veel post mogen verwerken. Met de leden van de verschillende verenigingen zorgen wij er dan voor dat uw kaarten op D.V. zaterdag 20 december bezorgd worden. Op postbusnummers kunnen wij niet bezorgen. Daarom A.U.B. geen post voor een Postbus inleveren. Inlevertijden in Eben Haëzer: Maandag 15 december van uur Dinsdag 16 december van uur Woensdag 17 december van uur Dinsdag 16 december van uur is er voor de bewoners van de Vliedberg de Vliedberglaan, Schelphoekje en de Derde Blok gelegenheid om hun kaarten in te leveren in de recreatiezaal van De Vliedberg. Indien u niet in de gelegenheid bent uw kaarten zelf te brengen dan kunt u bellen naar Bea Tanis tel of Nelie de Ronde tel De kaarten worden dan bij u opgehaald. De opbrengst van deze actie is dit jaar voor het winterproject Jantina s kinderwerk in Roemenië. Verkoping van Hometeam Speranța tijdens kerstpostactie Tijdens de inzamelmomenten van de kerstpostactie hopen we als Hometeam verse groente en fruit te verkopen: Gieser Wildeman stoofperen (zakjes van 2 kg) en Elstar handappels (zakjes van 1 kg). Dit wordt door 't Stalletje geleverd. Daarnaast hopen we ook fotokaarten te verkopen. De opbrengst zal, evenals de kerstpostactie, voor het werk van Jantina zijn. Hopelijk tot ziens! Vriendelijke groet, Hometeam Speranța Lege flessenactie voor Jantina s kinderwerk Als gezamenlijke verenigingen willen we net zoals in de afgelopen jaren een lege flessenactie organiseren. Op D.V. zaterdag 27 december zullen lege statiegeldflessen huis-aan-huis opgehaald worden. Deze statiegeldflessen zullen bij de supermarkten van Ouddorp ingeleverd worden. De opbrengst is dit jaar voor Jantina s kinderwerk. Breng uw lege flessen dus niet te snel zelf weg, want tussen 9.00 en uur komen we bij u aan de deur. Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die ons bij deze actie willen helpen. Bijvoorbeeld met het op halen van flessen of rijden met de auto. Heeft u of heb jij jezelf nog niet opgegeven en wilt u/wil jij ons helpen? Jong en oud kunnen dan tot uiterlijk D.V. 13 december een mailtje sturen naar of even bellen naar tel Hartelijk dank, JV Daniël Peutermorgen Hallo peuters, wat hebben we weer een fijne morgen gehad met elkaar! We hopen jullie allemaal weer te zien op de volgende peutermorgens. 276

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK

KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK 2e jaargang nr. 1 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij. Jesaja 49 vers 16 Locatie : PNIËLKERK 1 Hersteld Nederlands

Nadere informatie

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede

Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Zandlaan 16, 6717 LP Ede COLOFON QUO VADIS Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Verschijnt maandelijks. Predikant : Dominee R.C. Boogaard Zandlaan 16, 6717 LP Ede Tel. (0318) 43 86 00 Scriba

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie).

B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie). K e r k b o d e v a n de H e rv o rm d e b.w. G e m e e n te B eth -E l V r ie z e n v e e n Redaktle: Ds. J. D.Melhamp, Almelosewg 4.3, 7 6 7 1 RB. Tel. 56 37 82 Scriba: L.Koppelman, Westerwellandvwj

Nadere informatie

"Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 12 j a n u a r i 1 9 8 5 6e jaargang n o.1 "Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? (1 K o r. 15:55) "HET L EVENSDEVIES VAN EEN APOSTEL" Het met u willen overdenken van deze woorden van

Nadere informatie

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP 1 ' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN en MEDITATIES door DS. M. HEERSCHAP Predikant van de Gereformeerde Gemeenten STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 2 INHOUD Levensoverzicht

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM 1 EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 Levensbeschrijving van en geschreven door DS. CHR. VAN DAM in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten. STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 1 Uitgeverij De Bron,

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a)

En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a) 27 september 2013 KERKBLAD CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK BETH-EL SLIEDRECHT Verschijnt om de 14 dagen Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven nr. 1166 Gods troonrede En Die op de troon zat,

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven Jezus zegt: Ik ben de Weg nummer 48, December 2013 jaargang 15 blad voor onderling verkeer INHOUD COLOFON... 1 VAN DE REDACTIE...

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Jaargang 88 nr. 2 2 Maart 2015 2015 Pasen, een feest van stille verwondering? Het paasfeest was door de eerste mensen van de Weg een feest van

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Mannenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Mannenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Mannenbond Kerkelijk bureau mei 2013 Jaargang 4 Nr. 3 Inhoud 3 Meditatie 4 Generale

Nadere informatie

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 Tijd om volwassen te worden 'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 Jaargang 2 Nummer 6 Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 In dit nummer : M@ilbox! Kampdata Cambodja-m@il! Een kerst om nooit te vergeten Romeinen Vragenbox?????? De geheime gang Puzzelbox Bileam, de

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 1 DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 6 Preken over de Apostolische geloofsbelijdenis, Zondag 8, 9

Nadere informatie