Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde"

Transcriptie

1

2 Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE PERIODE 18 dec ds. K.M.v.d.Plas TL/ Kk/Ko 24 dec da F.S. Karelse Kinderkerstviering ds. K.M. v.d.plas cantatekoor ds. K.M. v.d. Plas cantorij 25 dec da. F.S.Karelse cantorij/ Kk/Ko. 31 dec ds. K.M.v.d.Plas avondgebed 1 jan da F.S.Karelse 10.30:Nieuwjaarwensen/K géén kinderkerk 8 jan da. F.S.Karelse TL/Kk/Ko 15 jan ds. K.M.v.d.Plas Kk/Ko/Avondmaal 22 jan ds. A.C.Troost Rolde/ Kk/Ko 29 jan ds. K.M.v.d.Plas TL/C/Kk/Ko/K Vespers. TL: deze dienst wordt uitgezonden door Tynaarlo Lokaal C: De cantorij verleent medewerking aan deze dienst Kk /Ko/ : Kinderkerk / Kinderoppas K: Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in t Loughoes - 2 -

3 Inhoud Inhoud Van de redactie Op naar Kerst Nieuws van de Dorpskerk Kloosterbezoek Abdij Sion, Diepeveen, nov Vanuit de kerkenraad september Bijbelquiz Wijs met de Bijbel Weet u Vanuit de kerkenraad: oktober en november Kerstblues in de kerk van Peize Berichten vanuit Schipborg Bloemen gingen in de afgelopen periode naar: Vanuit de diaconie, kerstpakketten Beste mensen God is Blauw Woensdagmiddag workshop Liefde, Eindejaarscollecte Kerstavond: kerstfeest met de kinderen Agenda Oliebollen en nieuwjaarsrolletjes Kinderkerk: Op zoek naar de koning De wind zoekt een stem Vanuit de diaconie Kerstbloemschikken wijk In herinnering Een kerk is van blijvende waarde Ik geef de pen aan Puzzel Nieuwjaarsbijeenkomst wijk1, wijk 2, wijk Snertmaaltijd bij koffietied Van het kerkelijk buro Collecteopbrengsten Gemeenteberaad 13 nov College van Kerkrentmeesters Redactieleden Kerkelijk Contact Protestantse gemeente te Eelde Paterswolde

4 Van de redactie Het viel u natuurlijk meteen op dat er deze keer een extra feestelijke KC bij u op tafel ligt. Een gewijzigde voorkant, een prachtig resultaat tot stand gekomen door de samenwerking tussen Jack Schoo, Tom van der Velde en Peter Moolegraaf. Als u verder kijkt dan de voorkant zult u zien dat er vele mooie dingen gebeurt zijn en er staat ons ook nog veel moois te wachten. Op kerkelijk gebied zijn het beslist geen donkere dagen. Het is de tijd waarin we de geboorte van het Licht herdenken. Op verschillende eenvoudige manieren, kunnen we elkaar een beetje licht geven. Neem rustig de tijd en lees alle nieuws uit de kerkelijke gemeente. Namens de redactie wensen ik u vele lichtpunten voor de komende kerstdagen en voor het nieuwe jaar Antje van Til-Renkema Nog even terug komend op het vorig nummer van KC, waarin enkele vervelende onnauwkeurigheid geslopen zijn; onze excuses hiervoor

5 Op naar Kerst Na het intense moment van stilstaan, bij het noemen van de namen van de mensen die het afgelopen jaar uit onze gemeente zijn weggevallen, komt alles in beweging. Een nieuw kerkelijk jaar begint met het op weg gaan naar Kerst. Een tijd van verwachtingen is het. Blije verwachtingen van een tijd vol sfeer en gezelligheid. Sombere verwachtingen van een tijd waarin eenzaamheid zich extra zal doen gelden. Beide verwachtingen komen samen in de Kerstnacht: de vreugde om de komst van de God-voor-alle-mensen die ons juist ook opzoekt in onze kwetsbaarheid en pijn. Voor dominees is dit een drukke tijd. Relatief veel uitvaarten, dat is gebruikelijk van november tot januari. Kijken naar komend jaar met huiskamerbijeenkomsten en verhalenproject. En tegen het einde van dit jaar een aantal kerkdiensten met de kerstdagen. Wij hopen u in die diensten te treffen natuurlijk. Maar wanneer dat niet kan, weten we ons toch met u verbonden. Door de zegen van van de ene Heer. Gezegende dagen wensen u, da. Frederique Karelse en ds. Kaj van der Plas Nieuws van de Dorpskerk Op zondag 30 oktober is het vernieuwde voorportaal weer in gebruik genomen. Velen van u zijn daar getuigen van geweest! Om half tien waren de meeste kerkgangers al aanwezig in t Loughoes om, onder genot van een kopje koffie, even bij te praten en misschien ook wel om verwachtingen uit te spreken over Hoe zal het eruit zien. De voorzitter maakte een eind aan die bespiegelingen door in een toespraakje allen die zich hiervoor hebben ingezet te bedanken. Klaas Schipper en Peter Dijk kregen bloemen aangeboden. Daarna ging het in processie en onder het zingen van een - 5 -

6 psalm kerkwaarts! Velen zagen niet dat ze onder een prachtige buitenlamp doorliepen die het lelijke badcelbolletje heeft vervangen! Daarna betrad men het vernieuwde portaal: Veel ruimer, veel lichter, veel strakker! Ook de plaatsing van de glazen deuren is een grote verbetering. De kerkzaal is veel ruimer geworden door de verplaatsing van de herenbanken. De verwarming verwarmt prima (daar is het ook voor bedoeld!) en is op een mooie wijze weggewerkt. Natuurlijk heeft ieder zo zijn eigen mening over wat er is verbouwd: Kunnen de kapstokkasten niet anders worden ingericht? Kunnen de herenbanken nog niet wat naar achteren? De entree is nu wel erg licht geworden! U ziet: Alle opmerkingen zijn bekend en in sommige gevallen wordt er ook nog wat mee gedaan! Op vrijdag 4 november zijn allen die betrokken waren bij de verbouw uitgenodigd. Tijdens een prettige bijeenkomst zijn dankwoorden uitgesproken en zijn alle werkzaamheden nog eens kritisch bekeken. Kerkenraadsleden hadden een drukke week, want op zaterdag 5 november van uur werd de beleidsdag voor kerkenraadsleden gehouden in t Loughoes. Onder leiding van Benno Vermeer en Kaj v.d.plas hebben we een treinreis gemaakt van september 2010 tot september We hebben kritisch gekeken naar ons handelen (of niet handelen!) in de afgelopen periode en hebben onze plannen voor de komende tijd weer aangescherpt. We hebben een goede en ook prettige dag met elkaar gehad. In de geschiedenis van de kerk is Allerzielen (2 november) altijd de dag geweest waarop de overledenen werden herdacht. Onze Dorpskerk is die dag ook open geweest voor hen die daar tijdens een moment van stilte hun overleden geliefden wilden gedenken. Ruim 50 personen vanuit onze gemeente en daarbuiten maakten hiervan gebruik. Van november is een groep van 10 leden van onze kerk samen met da. Frederique Karelse naar het klooster Sion bij Diepenveen geweest. Hun ervaringen leest u vast wel elders in KC. Wim Schoolderman - 6 -

7 Kloosterbezoek Abdij Sion, Diepeveen, nov Met tien personen gingen we op weg om drie dagen in een klooster door te brengen. Met verschillende motivaties en verwachtingen wilden we dit kloosterbezoek meemaken. Drie dagen hebben we de tijd genomen om te onthaasten, tot rust te komen en de tijd de tijd te laten. We hielden het levensritme van de monniken aan door mee te doen aan de vieringen. Bijzonder was het om samen met hen de eucharistie te vieren. In een openhartig gesprek vertelde één van de broeders wat hem bewogen had om in te treden in het klooster. Toen de laatste dag van ons bezoek werd gevraagd wat we na deze dagen mee naar huis namen, kwamen de volgende steekwoorden naar voren: - bijzondere beleving - mooi/goed in vele opzichten - de verbondenheid in de groep - je moet het zelf ervaren Maar één ervaring hadden we gemeen: dit hadden we niet willen missen! Met dank aan Frederique, onze predikante, voor dit mooie initiatief. Greet Hartman, Harma Lohr, Joop Kadijk, Frederique Karelse, Roelie Matter, Frieda van der Molen, Janny Staal, Nan Vos, Pita Vos, Kor de Vries - 7 -

8 Vanuit de kerkenraad september 2011 Op dinsdag 13 september vergadert de kerkenraad voor de eerste keer in het seizoen De vergadering wordt geopend met gebed daarna wordt, zoals gebruikelijk, de kaars ontstoken. Omdat enkele besluiten moeten worden genomen is dit een GKR geworden i.p.v. een KKR. Het voorstel van de werkgroep pastoraat om een wijziging in de structuur aan te brengen wordt aanvaard. Reeds voor de vakantie heeft onze predikant, Kaj v.d.plas, het voorstel Een dorp vol verhalen aangekaart in de kerkenraad. Dit project wordt voorbereid in een projectteam waarin ook leden van onze kerk zitting hebben. Het project is in een stichting ondergebracht waarin ook onze kerk participeert. Er zullen verhalen worden bedacht, verteld, en worden verbeeld. Daarbij zijn ook verhalen die in een religieuze context staan. De kerkenraad besluit, op voorstel van CvK om het bedrag dat is overgebleven van de musical Esther (ongeveer 2000,00) te bestemmen als startsubsidie voor dit project. We zullen zeker meer horen van dit leuke en inspirerende initiatief! De werkgroep communicatie heeft zich in de afgelopen periode beziggehouden met het ontwerp van een nieuw logo en een daarbij passende huisstijl. Tijdens deze vergadering wordt het nieuwe logo getoond. De kerkenraad gaat ermee akkoord dat dit logo en de daarbij passende huisstijl binnenkort zal worden gebruikt voor alle publicaties van onze kerkelijke gemeente. Soms gebeuren dingen zo snel dat zelfs de kerkenraad achteraf iets moet goedkeuren: Tijdens de gesprekken over de verbouw van de kerk kwam naar voren dat er ook dringend meer bergruimte bij t Loughoes nodig is. CvK wist een zeer gunstige prijs te bedingen omdat de aannemer nu toch bezig was! Alleen er stond geen kerkenraadsvergadering meer gepland waarin dit kon worden goedgekeurd. Nood breekt wet, na enkele telefoontjes kon de zaak doorgaan. In deze kerkenraad is dit tenslotte toch met algemene stemmen bekrachtigd. Op 21 september komt de kerkenraad alweer bijeen. Er staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda: Een gesprek met de werkgroep eredienst en de bespreking van het werkverslag van ds. Kaj v.d.plas. De werkgroep eredienst brengt verslag uit van de werkzaamheden van de afgelopen tijd

9 De vespers zullen ook dit jaar worden gehouden tijdens de laatste zondag van de maand. Een aantal gemeenteleden heeft op zich genomen om elk een vespers voor te bereiden. De gang van zaken m.b.t. tot het opstellen van een preekrooster wordt nader toegelicht: om alle zondagen gevuld te krijgen moet er in het voorafgaande jaar al zeer vroeg met het rooster worden begonnen. Aan het eind van dit proces geeft de kerkenraad toestemming om dit rooster te gebruiken. De wijzigingen die hebben plaatsgevonden bij de viering van het avondmaal komen aan de orde. Op enkele kleine onvolkomenheden na is ieder het erover eens dat deze wijze van viering goed en stijlvol verloopt. De bespreking van het werkverslag van Kaj v.d. Plas maakt heel wat tongen los. Creativiteit is een van de kernwoorden uit dit verslag en velen laten blijken dat ze blij zijn met allerlei creatieve impulsen, zowel in de diensten op zondag als ook bij initiatieven m.b.t jeugdwerk, pastoraat enz. Het betrekken van de ouders bij het jeugdwerk is vaak nog een moeilijke klus! Gebeurtenissen als startzondag, gezinsdag, musical enz. zijn bronnen van vreugde en creativiteit! Het mogen samenwerken met een nieuwe collega is zeker ook een bron van vreugde. De samenwerking met allerlei commissies enz. verloopt goed Na een goed gesprek besluit de voorzitter de vergadering. Namens de kerkenraad, Wim Schoolderman - 9 -

10 Bijbelquiz Wijs met de Bijbel Had Jezus broers en zusters? Wat was er met het zoontje van de weduwe van Sarfath aan de hand? Had hij last van een zonnesteek of was hij overleden? Hoeveel namen uit de top tien zijn afgeleid van Bijbelse namen? Zomaar wat vragen uit de Bijbelquiz, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap in aanloop naar het 200-jarig bestaan. Donderdag 10 november kon de provincie Drenthe bewijzen hoe wijs het met de Bijbel in Drenthe gesteld is. Zo n kleine honderd mensen verzamelden zich in De Bron in Assen: afgevaardigden van plaatselijke kerken, individuele kerkleden, predikanten. Uit Eelde kwam een groepje van vijf personen onder aanvoering van Wim Schoolderman. We hadden er niet zoveel vertrouwen in, want ja, wat weet je nog van al die Bijbelse verha len? Wat is er blijven hangen van de lagere schooltijd en de catechisatie? Nou, ik kan u zeggen, dat valt mee. Van de 40 vragen scoorden wij als groep gemiddeld 32,4 punten. De hoogste groepsscore was 33, gemaakt door een groep jongeren van de Emmausgroep in Assen. Wij gingen niet met de prijs naar huis, maar het had gekund! De hoogste individuele score was 35, ook weer behaald door een lid van de Emmausgroep en door twee predikanten. De avond werd opgeluisterd door Zingt den Heere uit Veenhuizen. Mag je zeggen: een bejaardenkoor? Want dat was het. Maar ze zongen vol enthousiasme! En de tegenstelling is ook wel opvallend: een koor met oudere mensen, grootgebracht met de tale Kanaäns (ook het merendeel van de bezoekers trouwens), maar uiteindelijk is het een jongerengroep die er met de 1 e prijs vandoor gaat. Ook was er nog een poppenspel over de gelijkenis van de verloren zoon, waarbij de toepassing vóór de preek kwam en er volgens ons te dik bovenop lag

11 Hoe kijken we er nu op terug? We gingen er vanuit dat we als groep moesten opereren, maar in de praktijk speelden we allemaal ons eigen spel. Er werd gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen, maar dat is nog geen garantie voor een boeiende presentatie. Het had veel spannender en flitsender kunnen zijn. En wat mij betreft zou er een aparte ronde voor beroeps-bijbelkenners, de predikanten, moeten komen. Mede namens Ant Voogd, Jaap Lubbers, Tom Stellingwerf en Wim Schoolderman, Nel van der Wijk Weet u..nog dat Peter en Marjan Dijk ons opriepen om, als we mooie foto s van kerken hadden gemaakt, die aan te leveren voor het kerkenboek.. Dat het kerkenboek altijd, maar zeker elke zondag als we koffiedrinken ter inzage ligt in t Loughoes.dat we een actuele website hebben? Meestal staan er na een belangrijke gebeurtenis in de kerk de volgende dag al mooie foto s op de site.. Dat op 26 november een aantal enthousiaste bladharkers het terrein rond de kerk weer helemaal bladvrij heeft gemaakt!.dat we een reactieboek hebben? Zowel in t Loughoes als op de website kunt u reageren. Natuurlijk mag u daar punten van kritiek aangeven. Maar een reactie kan ook een steuntje in de rug zijn voor predikanten en anderen die zich inspannen om alles wat er bij een viering gebeurt goed te laten verlopen! dat er elke laatste zondag van de maand een vespers wordt gehouden? Een moment van stilte en meditatie: Elke laatste zondag van de maand maar niet in december! Wim Schoolderman

12 Vanuit de kerkenraad: oktober en november 2011 Om u niet te overvoeren met kerkenraadverslagen, wil ik me in dit verslag beperken tot de hoofdpunten. Op 11 oktober worden nog enkele zaken geregeld m.b.t. de ingebruikname van het voorportaal van de kerk. Ook voor het gemeenteberaad en de beleidsdag van de kerkenraad worden nog enkele punten doorgenomen. In de zomer van 2012 zal een aantal scholen hun werkstukken over de geschiedenis van ons dorp in onze kerk mogen tentoonstellen. In de GKR op 26 oktober komt CvK met het voorstel om de keuken van t Loughoes aan te passen. Dit is noodzakelijk, omdat we reeds lang niet meer voldoen aan de regelgeving en omdat er veel intensiever gebruik wordt gemaakt van de keuken. De aanpassing vindt begin 2012 plaats. Tekeningen worden opgehangen in t Loughoes en komen te staan op de website. Uiteraard gaat de kerkenraad akkoord. Een de leden van de kerkenraad heeft de wijzigingen van de regelingen van de landelijke PKN bestudeerd en brengt daarvan verslag uit. De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen, behalve op een punt: De plaatselijke CvK s worden teveel beknot in hun bevoegdheden door hogere organen. We hopen dat meer kerkenraden er zo over denken!van onze bevindingen wordt verslag gedaan naar de classis. Uitvoerig wordt gesproken over vorming en toerusting. De kerkenraad is blij met de lezingen die door de werkgroep worden georganiseerd, maar V&T behelst meer. We komen er niet uit en besluiten hier in een volgende vergadering extra aandacht aan te besteden. De begroting wordt ingediend, toegelicht, besproken en goedgekeurd (korter kan ik het niet maken!) Er zal een beukenhaag om het terrein van t Loughoes worden geplant. Dit op verzoek van de leiding van de kinderkerk, zodat er s zomers ook een echte hagenpreek voor de kinderen gehouden kan worden! (De heg staat er inmiddels en los van het nut van die haag: het staat ook veel beter!) Tijdens de vergadering van 8 november van de KKR wordt de beleidsdag van 5 november geëvalueerd. Daar is een groot aantal punten aan de orde geweest. De zaken waarvan we vinden dat die het eerst aangepakt moeten worden, hebben we op een rij gezet. Daar willen we in de komende vergaderingen aandacht aan besteden. U hoort daar t.z.t meer van

13 Volgend voorjaar wordt er weer een viering gehouden in Ter Borch. De zomerdienst in de Wieken zal komen te vervallen. Naar aanleiding van een opmerking over de vespers wordt het volgende gesteld: de vespers zijn niet ambtelijk geleide diensten die één keer per maand met instemming van kerkenraad worden gehouden. Er wordt dan gebruik gemaakt van de diensten van de hulpkosters. Eén van de organisten zal de vespers muzikaal begeleiden. Om uur wordt de vergadering op de gebruikelijke manier beëindigd. Namens de kerkenraad, Wim Schoolderman Kerstblues in de kerk van Peize De kerk van Peize pakt uit. Op zaterdag 24 december, kerstavond, brengt zij de voorstelling kerstblues, een verrassend veelzijdig theaterspel voor en door jongeren. Door middelbare scholieren, uit boven- en onderbouw, wordt met smaak en overgave geacteerd, gezongen, geïmproviseerd en live- muziek gemaakt; op de piano, viool, gitaar, marimba en saxofoon. Elk lied is speciaal voor kerstblues gecomponeerd. Het stuk speelt zich af op een denkbeeldige middelbare school, waar de voorbereidingen voor de laatste feestelijke schooldag, voordat de kerstvakantie begint, in volle gang zijn. Het verloopt alleen veel minder voorspoedig en vredig dan je op weg naar kerst zou hopen. Leraren uit het lerarenkoor willen niet zingen, de vertrouwenspersoon valt oververmoeid in slaap, leerlingen botsen, gunnen elkaar hun verliefdheden niet. Je zou er de blues van krijgen! De schrijver van kerstblues, Chris de Valk, windt er geen doekje om. Dit mag je niet missen! Eerste uitvoering: 17:00 uur, tweede uitvoering: 19:30 uur. Opgave bij Gonda Levering; Vol is vol!

14 Berichten vanuit Schipborg Jordaniereis 2012 Nadat de in mei jl. geplande gemeentereis naar Syrie en Jordanie door politieke omstandigheden afgezegd moest worden, hebben collega Marja de Jager en ik in september jl. nieuwe plannen gemaakt, een en ander in overleg met reisbureau DrieTour te Driebergen. Een achtdaagse reis naar Jordanie van april We hebben reislustige gemeenteleden (en daarbuiten) benaderd en natuurlijk ook de reisgroep van het afgelopen jaar. We hadden gehoopt op enthousiaste reacties en die zijn om diverse redenen uitgebleven (op 2 na). Daarom hebben we moeten besluiten de reisplannen stop te zetten. Heel erg jammer, maar wie weet doen zich in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden voor. Doopdienst aankondiging Op zondag 12 februari a.s. is er weer een doopdienst. Ter voorbereiding op de (invulling van de) dienst is er een doopgesprek met de doopouders, predikant, één van de ouderlingen en eventueel de contactpersoon. Dat gesprek staat gepland op maandagavond 16 januari a.s. om uur. Wilt u in februari uw kindje laten dopen, dan kunt u met mij contact opnemen: da. Frederique Karelse, tel of Ter herinnering Het lijkt mij goed om nog eens mijn werkdagen te vermelden: ik ben in de gemeente werkzaam op maandag, dinsdag en woensdagmorgen. De andere dagen ben ik bezig met werkzaamheden en activiteiten elders. Dat betekent dus dat s buiten die dagen niet direct beantwoord worden. Buiten die dagen staat op het antwoordapparaat aangegeven hoe te handelen in zeer dringende gevallen. Kloosterbezoek Op maandagmorgen 14 november jl. vertrok een enthousiaste groep naar het klooster Abdij Sion in Diepenveen en werd uitgezwaaid door Tom van der Velde (fotograaf) en Wim Schoolderman. Elders in deze KC kunt u onze impressie lezen. Destijds is er al een reservelijstje van belangstellenden ontstaan en dat lijstje is al bijna compleet. Er is ruimte voor 10 mensen in het gastenverblijf. Een volgend kloosterverblijf zal opnieuw op doorde

15 weekse dagen plaatsvinden, omdat ons verteld werd dat de wachttijd voor een weekend in het klooster 1 ½ jaar (!) is. Zo groot is de belangstelling en dat is wel heel bijzonder. Met een hartelijke groet aan u allen, da. Frederique Karelse Bloemen gingen in de afgelopen periode naar: 9 oktober mw. E.T.F. van der Zwaag, Hooiweg 20F mw. K. Bot - Beck, Hooiweg oktober Fam. H. Rusthoven, de Drift 8, terbemoediging. Mw. Mekkring - Duns, tijdelijk in Neerwolde 23 oktober mw. Scheedler Glazenburg, Handelweg 18 fam. Dijk, Knottenplat oktober Mw. A. Harms, PrinsBernhardlaan 8 Dhr. S. Jager, Hoofdweg 97 6 november Mw. Louwes - Pruim, de Wieken k. 14 fam. Van Calker - Kramer, HendrickjenHartliefslaan november Fam. Arends, tijdelijk in de Wieken, k. Dhr. Bosch en mw.luinge, Landsteinerweg november Mw. Luinge, Groningerweg 116 Mw. Slot, SissinghestraatYde, tijdelijk in de Wieken 27 november Mw. G. Rusthoven, de Drift 8 familie Pot-Ellen, Zuurstukken 76 4 december Mw. Rietsema, Schoollaan 20R Mw. Van der Vinne-Stol, Vosbergerlaan

16 Vanuit de diaconie, kerstpakketten Traditiegetrouw zal de diaconie ook dit jaar weer kerstpakketten samenstellen en uitdelen aan hen, van wie wij gehoord hebben en weten dat zij dit heel goed kunnen gebruiken. Wij weten dat hun aantal helaas alleen maar toeneemt. Van diverse zijden hebben wij reeds adressen aangeleverd gekregen. Wij zijn van mening dat het uitdelen van kerstpakketten niet alleen een zaak is van de diaconie, maar van de hele gemeente. U bent dus uitgenodigd om hieraan mee te werken en te helpen. Vorig jaar was deze actie een groot succes. Wat u kunt doen: Goederen meenemen of overtollige kerstpakketten, of geld storten. 1. U kunt een pak koffie, suiker, meel chocola, of anderszins meenemen naar Loughoes of kerk, als het maar houdbaar is en goed verpakt. Data waarop u uw goederen kunt inleveren bij t Loughoes: donderdag 15 december des avonds tussen 19 uur en 23 uur zaterdag 17 december tussen 10 uur en 17 uur 2. U kunt ook goederen dan wel pakketten meenemen naar de kerkdienst van 18 december, alwaar een der diakenen deze in ontvangst zal nemen. 3. U kunt een gift storten op rekening t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wij zorgen voor de rest, namens u, namens onze gemeente, namens iedereen die omziet naar de ander vooral in deze kersttijd. NB: mocht u een persoon of gezin kennen in onze gemeente die volgens u ook in aanmerking komt voor een kerstpakket, dan kunt u dat melden bij de diaconie. Namens de diaconie, Joke Lambour Tel

17 Beste mensen Zoals al een hele tijd duidelijk is verwachten Peter en ik een kleine Bronsema in februari. Nu is veel te combineren maar lijkt het mij beter dat ik me in dit geval even op het 'kleine' wonder ga richten. Dus vandaar deze oproep voor een tijdelijke scriba. Een mooie gelegenheid om iets meer over de kerkenraad te weten te komen en mogelijk een opstap naar een functie als ouderling! Wanneer? De periode zal zijn van 1 januari 2012 tot 1 juli Wat kan je verwachten? Meedraaien in de kerkenraad met de kleine (5x) en grote kerkenraadsvergaderingen (3 a 4x) en het gemeenteberaad. Wat zijn je taken? Wekelijks de post verdelen in 't Loughoes, dit komt daar binnen en mag verdeeld worden onder de ambtswerkgroepen, soms is er ook post voor de kerkenraad. Voorbereiden van de kleine en grote kerkenraad samen met de voorzitter. De notulen controleren, deze worden gemaakt door de notulisten van de vergadering. Eén of twee keer een rooster maken voor de zondagsdiensten voor de ouderlingen, diakenen, ontvangstcommissie en de collectanten Een paar brieven versturen in overleg met CvK of de voorzitter Beantwoorden/ doorsturen van mailtjes die ontvangen worden op het e- mailadres Hoeveel tijd kost het? Dit is per week verschillend en natuurlijk afhankelijk van de vaardigheden met de computer. Van veel dingen is al een concept aanwezig en een werkwijze die tijdbesparend kan zijn. Interesse? Mail me of bel me maar / (na 18 uur of in het weekend beginnend op vrijdag) In spanning wacht ik af, groet, Liesbeth Bronsema

18 God is Blauw In de bedankkaart die de kerkenraad ontving naar aanleiding van het getoonde medeleven bij het overlijden van ds. Jan Wagenvoort staat vermeld dat hij kort voor zijn overlijden een boekje had voltooid met de titel God is Blauw. Dit boekje gaat over eigentijds en ruimzinnig geloven-inbeweging. Mocht u dit boekje willen bestellen dan kan dat via: Wim Schoolderman. Woensdagmiddag workshop Woensdag middag Workshop, Schilderen naar aanleiding van een thema Verschillende schildertechnieken komen aanbod, het gebruik van andere materialen; kortom een workshop vol uitdaging. Voor wie: iedereen uit groep 6, 7 en 8 Waar: Jeugdruimte in t Loughoes Tijd: 14.30u u.. Kosten: 3,00 per middag Data: 18 januari, 1 februari, 15 februari Voor vragen kun je terecht bij: Antje van Til ( ) en Gabrielle Medendorp ( )

19 Liefde, Eindejaarscollecte 2011 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22,23) Dit jaar heeft Protestantse Kerk het thema Liefde meegegeven aan alle plaatselijke gemeenten. De Protestantse Kerk wil een vindplaats van Gods liefde zijn. Liefde voor de naasten, liefde voor het geloof en liefde voor de kerk. Als protestantse gemeente willen we een open kerk zijn, waar ook mensen die niet of niet meer zo vaak naar de eredienst komen zich thuis weten. Misschien hoopt u wel dat er meer mensen naar onze kerk komen of dat er extra activiteiten worden aangeboden? Nu, aan het einde van het jaar, blikken we als kerkenraad terug op wat er allemaal in onze eigen kerk gebeurde. Activiteiten voor jong en oud passeren de revue. En dan zien we uit naar een nieuw jaar, waarin we hopen blijvend geïnspireerd te worden door het Evangelie. Uitdagingen zullen er zeker zijn en daarom is uw steun voor onze eigen activiteiten zo belangrijk. Met uw bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u het werk van uw eigen kerkelijke gemeente. De bestemming ervan wordt vastgesteld door uw kerkenraad. Heeft u vragen of opmerkingen over de eindejaarscollecte, dan kunt u zich wenden tot de kerkenraad in uw gemeente. Mocht u onverhoopt geen acceptgiro hebben ontvangen en u wilt toch graag een bijdrage leveren aan deze collecte, dan kunt u uw gift overmaken op nummer t.n.v. de Protestantse Gemeente Eelde Paterswolde, Kosterijweg 2 te Eelde. Namens het College van Kerkrentmeesters, Lute Klaver

20 Kerstavond: kerstfeest met de kinderen 24 december om uur Vosbergerlaan 34 Als het Kerstfeest is, is het vaak koud buiten. Mensen kruipen gezellig bij elkaar en branden kaarsjes tegen het donker. En fantaseren over vrede tussen alle mensen. In de kerk doen we nog wat meer dan dat. We vieren met Kerst de geboorte van Jezus. Hij heeft ons zoveel over God verteld en geleerd! Wát hij ons leerde daarover vertelt het Kerstverhaal: dat God de mensen dichtbij wil zijn als ze het niet goed hebben in het leven. Want Jezus werd als arm kind geboren in de stal. Er was geen plaats voor hem in de herberg. En toch zag iedereen vol verbazing: hier is God. Wij vieren alles tegelijk dit jaar: de geboorte van Jezus en de warmte en de gezelligheid met elkaar. En we doen dat in een mooi versierde stal. Komen jullie ook? Het is op de boerderij van Piet en Trijnie van der Vinne, in het bos van landgoed Vosbergen, aan de Vosbergerlaan 34. En het begint om uur. Denk aan warme schoenen en kleren! Na afloop is er voor kinderen en ouders wat warms om te drinken. Tot dan! Titia Heeringa, Kaj van der Plas, Tom van Til, Henny Veltman

21 Agenda 20 dec Kerstbloemschikken, u. 't Loughoes 31 dec Oliebollen-en nieuwjaarsrolletjesactie, u. 't Loughoes 04 jan Koffietied met aansluitend snertmaaltijd, 11 u. 't Loughoes 08 jan Winterwandeling, wijk 6, uur 10 jan Kleine Kerkenraad, uur 't Loughoes 14 jan Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 1,2,3, uur 't Loughoes 25 jan Grote kerkenraad, uur 't Loughoes 21 feb Kleine Kerkenraad, uur 't Loughoes Oliebollen en nieuwjaarsroll etjes Ook dit jaar verkopen de clubkinderen weer oliebollen en nieuwjaarsrolletjes. Bakkerij Harms gaat ze weer voor ons bakken en wij gaan ze verkopen. De kwaliteit is weer gegarandeerd. De nieuwjaarsrolletjes worden wel ter plekke in t Loughoes gebakken. Wij staan garant voor een voortreffelijke smaak. Natuurlijk ontbreekt de gezelligheid niet: onder het genot van koffie/thee en/of glühwein kunt u luisteren naar muziek of gezellig elkaar ontmoeten. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het jeugdwerk; clubkamp en andere activiteiten. Wij ontvangen u graag 31 december, tussen 12.00u. en 16.00u, in t Loughoes. Namens de clubleiding Antje van Til-Renkema

22 Kinderkerk: Op zoek naar de koning In het adventsproject 2011 van Kind op Zondag gaan we op zoek naar de koning. De verhalen van deze periode zetten ons op het spoor van een bijzondere koning: een mens die bij God hoort, die in zijn woorden en daden laat zien dat God naar mensen omziet. Met Kerst zullen we vieren dat die koning in Betlehem geboren is, in de persoon van Jezus Christus. Toen Jezus was geboren, kwamen er volgens het evangelie van Matteüs wijze mannen bij hem op bezoek, die vanuit het Oosten een ster hadden gevolgd. Op hun zoektocht naar een koning reizen de drie wijzen over de wereld. Maar ze reizen ook door de tijd. Onderweg komen ze oude verhalen tegen, die vertellen over God en mensen. De verhalen laten zien waar je het moet zoeken als je op zoek bent naar de koning die bij God hoort. Zo komen de mannen steeds dichter bij hun bestemming. Kompas: de projectverbeelding wordt dit jaar gevormd door een kompas. Met het kompas zoeken de kinderen mee naar de koning die bij God hoort. Elke week laat het kompas een afbeelding zien die aansluit bij het verhaal. Verhalen wijzen de weg naar de koning die bij God hoort. Namens de leiding van de kinderkerk. Lourien Groenendal-Veenkamp

23 De wind zoekt een stem De afgelopen jaren heb ik geprobeerd om op zondagmorgen aan de kinderen een verhaal te vertellen. Het is een van de manieren om kinderen op hun eigen niveau bij de kerkdienst te betrekken. Maar ik heb begrepen dat ook de volwassen kerkgangers de verhalen kunnen waarderen. Want regelmatig krijg ik de vraag of ik de verhalen niet eens zou uitgeven in een boek. Welnu, dat ga ik doen. In januari verschijnt een boek met 17 verhalen bij uitgeverij Vol Verhalen in Eelde. Het boek heet De wind zoekt een stem, speelse vertellingen bij Bijbelverhalen en is ca. 40 pagina s gebonden. Bij ieder verhaal is een prachtige illustratie gemaakt door Matty de Vries kunstenaar, illustrator en vormgever uit Groningen. U kunt het boek bestellen met behulp van een van de bestelkaarten die in t Loughoes of de Dorpskerk liggen. U mag mij ook een berichtje sturen of bellen, dan zorg ik dat u een bestelkaart thuis krijgt. U krijgt na uw bestelling een berichtje wanneer u het boek in t Loughoes (eventueel gesigneerd) kunt afhalen. Het kan ook verzonden worden. De titel van het boek is ontleend aan het verhaal over de wind die een stem zoekt om al haar verhalen te vertellen. Ze steelt de stemmen van de dieren in het bos, en als die hun stem terugkrijgen vertellen ze de mooiste verhalen van de wind. Op de achterkant van het boek staat daarom: De wind zoekt een stem. Om haar jouw stem te lenen, hoef je alleen maar goed uit te ademen en weer flink in te ademen. En dan gewoon te beginnen met vertellen. Het zou best eens kunnen dat je een prachtig verhaal vertelt. Waarvan iedereen als je klaar bent zegt: dat was vast een verhaal van de wind! De vertellingen in dit boek kwamen op bij Bijbelverhalen. Maar ook zonder dat je die verhalen kent of leest kun je ze begrijpen en er omglimlachen. En als je glimlacht, adem je goed uit... wie weet wat de wind dan doet! ds. Kaj van der Plas

24 Vanuit de diaconie Zaterdag 19 november: landelijke diaconale dag in Utrecht. Thema: ambassadeurs van hoop. Tezamen met ruim 1000 andere diakenen gaan wij op: Joop, Jan Menno en ik. We nemen de trein van 7.35 uur, om tenminste nog een kop koffie te kunnen drinken voordat het programma aanvangt. Dat lukt, er zijn geen werkzaamheden aan het spoor en geen plotselinge belemmeringen. Wel verdwaalt Joop op dit vroege uur, in mist en duisternis, op zijn gang naar het huis van Jan Menno, maar, we zijn prima op tijd bij het station in Haren. Hulde Joop! In de zaal worden we verwelkomd door een 1000-koppig koor van diakanen m.m.v. de zanggroep Quasi Modus o.l.v. Marten Kamminga. We voegen ons direct in dit koor. Redelijk op tijd heet ds. Peter Verhoeff, synodevoorzitter van de PKN, ons welkom. Daarna is er de liturgische opening door Irene Kool. We voelen ons thuis. Vervolgens is er een lezing door prof. Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie. Aangezien diaconie ook een voornamelijk praktisch ambt is, zagen we direct raakvlakken. Diakenen: ambassadeurs van hoop: je eigen hoop even in handen van een ander kunnen leggen. Hierna worden er filmimpressies getoond van diakenen uit Veenendaal, Huissen en Dordrecht. Leerzaam voor ons. Deze impressies worden gelardeerd met het immer weer verrassend cabaret van Kees Posthumus, Juul Beerda en Erik van Loo. Zij vormen een groep, die à la Occupy, zich nestellen op het podium, met tent en kookgerei. De ingrediënten voor de maaltijd moeten nog onder stoelen vandaan gehaald worden, geschild en gesneden door het diakenpubliek. Temidden van dit alles beklimt Jetta Klijnsma, oud-secretaris van Sociale Zaken, thans 2 e Kamerlid voor de PvdA. Zij voelt zich geïnspireerd, met een vader als ouderling en een moeder als diaken, maar zeker ook door eigen keuzes. Ze houdt een warm en gloedvol betoog en steekt haar mening, o.a. over het huidige kabinet, bepaald niet onder stoelen of banken. Ze vertelt vaak met een knoop in haar maag de ver

25 gaderingen bij te wonen. Na afloop geven wij haar verbaal onze steunbetuiging. Doet haar goed. En dan is het pauze en kunnen wij, behalve de broodjes verorberen, ook de stands bezoeken. We treffen enkele bekenden, o.a. Henny Nagelhout, Door Elske en een afvaardiging van onze zusterdiaconie uit Zuidlaren. Saamhorigheid, in dit kleinere, maar ook in het grote verband. Dat is de landelijke diaconale dag! We kiezen gedrieën voor dezelfde workshops. 1. Omgaan met eenzaamheid (zie ook Diakonia van augustus j.l.). Men presenteert ons een cursus in een notendop. Ondanks de beknoptheid toch helder en duidelijk, met zeker ook aanwijzingen om verder mee te gaan. We zijn er tevreden over. 2. Op de vlucht. Men laat ons aan den lijve ervaren hoe het is om vluchteling te zijn, met suggestieve handelingen en geluidseffecten. Dit slaat aan! Ook horen we nog 2 verhalen van ervaringsdeskundige vluchtelingen, die uiteindelijk in ons land goed zijn terecht gekomen. Een goede workshop. Tot slot is er de gezamenlijke afsluiting met zang en mededelingen. Met volle tassen spoeden we ons vervolgens naar de uitgang, waar we het 2 e deel van het boekje Medemens mogen ontvangen en dan rest ons nog de lange reis naar huis. We zijn voldaan. Namens de diaconie, Joke Lambour

26 Kerstbloemschikken wijk 1 Komende dinsdag 20 dec., uur komt een aantal vrouwen bij elkaar in de bovenzaal van t Loughoes om een mooi kerststuk te maken, het wordt iets met een krans. Lijkt het u leuk om dat ook te doen, dat kan! Wilt u zich opgeven om mee te doen en /of informatie over wat we maken, belt u dan even? Lien Kadijk ( ) Ina Hiemstra ( ) In herinnering God laat ons niet vallen, ook niet als wij uit het leven vallen. Vangt ons op en draagt ons over grenzen. Samen. In God met ons verbonden, gingen ons voor in de dood A. Buwalda- Pilon T. de Jager- Geersing W. Punter N.S. Donkervoort- Duisenberg J. Scheepstra H.A.G. Scheedler- Glazenburg M.J. van Eijkern- Lindhout H. Luinge M. Hulzebos S. Giezen H. Rusthoven H. Rietsema

27 Een kerk is van blijvende waarde Kerkbalans Daar geef je voor. De volgende maand staan we weer aan het begin van een nieuw jaar en wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig 2012 toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden. Ook het college van kerkrentmeesters van de gemeente waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 15 januari t/m 29 januari 2012, worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage te verlenen om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde, want: de kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. de kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. de kerk is ook voor mensen, die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben, een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet. Kerkbalans, daar geef je voor! Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2012 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde! Namens het College van Kerkrentmeesters, Lute Klaver

28 Ik geef de pen aan... Mij is gevraagd de draad weer op te pakken met het steeds terugkerende/ maandelijkse stuk in KC ik geef de pen aan... Een gemeentelid kan gevraagd worden om te beschrijven hoe de kerk in zijn of haar leven een rol speelt, zowel vroeger als nu. Voor mij is de kerk er altijd geweest. Ik ben als baby gedoopt wat toch best bijzonder was, aangezien mijn moeder niet gelovig is. En ook mijn vader was pas op volwassen leeftijd tot geloof gekomen. Mijn moeder heeft altijd ingestemd met een christelijke opvoeding, maar ging nooit mee naar de kerk (behalve als we als kind een kerstuitvoering deden in de kerk). Ik ging altijd samen met mijn vader en jongere zusje. Niet zo bijzonder op het eerste gezicht, maar mijn vader had ook mij opa kunnen zijn. Mijn vader heeft na zijn 50 ste nog twee kinderen gekregen, en voelde zich met zijn twee jonge meiden altijd super trots en kreeg altijd veel positieve reacties vanuit de kerk. Op zondag kregen we onze mooie kleren aan, zondag voelde altijd als een speciale dag van de week. Ik weet nog goed dat mijn zusje en ik elk aan weerzijden van mijn vader in de kerkbank zaten. Naast elkaar was uit den boze, te veel geklets en lawaai tijdens de kerkdienst. Mijn vader was altijd heel duidelijk en had daar geen zin in! Als kind hielp ik soms mee tijdens kerkdiensten, bijvoorbeeld met het avondmaal. Ik stond dan samen met een volwassene drinken aan te reiken, ik gaf de druivensap. Ook stukjes uit de bijbel of een ander kerkelijk stuk voorlezen, heb ik regelmatig gedaan. Daarnaast was het vaak zo dat wij als kinderen met de collectezakken aan het einde van de dienst bij de uitgang stonden. Vaak werd er in mijn wang geknepen door de oudere dames: Jij bent er één van Buiter, hè! en kreeg ik een klef pepermuntje in de mond gestopt. Toch heb ik goede herinneringen aan die tijd, zo was de club iets waar ik altijd naar uitkeek. Dit werd georganiseerd in de kerk één keer per week en veel schoolvriendinnetjes gingen er ook heen. Het hoorde erbij. Ik ging zeker tot mijn twaalfde jaar mee naar de kerk, maar daarna veranderde er een hoop. De kerk werd verkocht en we moesten naar een andere kerk, de club werd opgeheven en veel viendinnen gingen weinig of niet meer naar de kerk

29 Ik weet nog goed dat de dominee thuis langs kwam om mijn vader te vragen of ik niet naar de catechisatie kwam. Nauw, ik ben er een keer geweest en nooit weer. Wat vond ik dat een saaie boel. Niemand zij iets en het was erg stijf. Ik heb mijn vader geloof ik heel duidelijk gemaakt dat ik het niets vond, want ik ben er nooit meer naar toe geweest. Gelukkig was mijn vader daarin niet heel streng en ook het bezoek aan de kerkdiensten op zondag werd mij niet opgelegd. Ik ging zo nu en dan nog wel mee. Pas toen ik op mijzelf ging wonen en studeren is het kerkbezoek eigenlijk gestagneerd. Ik ben wel altijd ingeschreven gebleven bij de gemeente. Pas toen ik ging samenwonen in Eelde en overschreven werd vanuit Groningen hier naartoe, ben ik weer gaan nadenken over mijn geloof en het naar de kerk gaan. Als ik kinderen zou krijgen wilde ik ze graag wat meegeven van het christelijk geloof. Ik vond dat ik mezelf moest gaan verdiepen hierin. Dat heb ik ook gedaan door in 2007 te starten met gesprekken over het geloof. Uiteindelijk heb ik belijdenis gedaan. Ik heb inmiddels twee kinderen die ik regelmatig voorlees uit de kinderbijbel en die samen met mij meegaan naar de kerk. Ik ga niet wekelijks naar de kerk, maar vind het zeker een onderdeel van mijn geloof en dat wil ik mijn kinderen meegeven! Hannah Matter- Buiter Ik geef de pen door aan...jack Schoo

30 Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: aan de vruchten kent men de boom (Lucas 6 : 44). In deze puzzel moeten woorden ingevuld worden die allemaal met het kerstverhaal te maken hebben. Ik heb alvast een paar letters ingevuld en dezelfde cijfers zijn dezelfde letters. Van de letters die in de vakjes met de sterretjes komen, kan een woord gemaakt worden en dat woord is de oplossing. Succes en fijne kerstdagen toegewenst. Ina Rawée e r 5 4 * e * e 2 * d 1 2 b 4 * I 7 * * 6 2 ij k * * b 4 * 2 h 1 * 1 7 * 4 s 11 1 * n * 1 h g * e 8 10 f

31 Nieuwjaarsbijeenkomst wijk1, wijk 2, wijk 3 Gemeenteleden in deze wijken, Over zo'n vier weken is 2012 goed en wel begonnen, een prima moment om bij elkaar te komen en elkaar een goed jaar te wensen, bij te praten, kennis te maken met nieuwe gemeenteleden misschien. U wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 14 januari om uur in t Loughoes. We hopen op een gezellige middag, veel mensen en een goede sfeer. Wie zin heeft in 'Oud-Hollandse spelletjes' komt ook aan zijn trekken, de mogelijkheid is er voor; de boerenjongens zullen goed smaken evenals de hapjes en drankjes. Voor eventueel halen / brengen kunt u iemand van ons bellen. Van harte welkom, Ina Hiemstra ( ) Ike Huisman ( ) Aaltje Lubbers ( ) Snertmaaltijd bij koffietied Woensdag 4 januari organiseert koffietied weer een maaltijd voor iedereen en toosten we op het nieuwe jaar. Vanaf uur (i.p.v uur) staat de koffie klaar en aansluitend de maaltijd. Men is uiteraard vrij om alleen koffie te komen drinken. Wilt u gezellig met ons aanschuiven en snert en boerenjongens eten, dan graag vooraf, uiterlijk 30 dec., opgave bij Janny Koops tel Iedereen is van harte welkom. Een financiële bijdrage is geheel vrijwillig. Tot ziens op woensdag 4 januari. Team Koffietied

32 Van het kerkelijk buro Ingekomen: van: naar: Mw. W. de Kleine Keur Vries Hooiweg 18 Fam. R. Komdeur Arnhem Burg. Legroweg 4 Fam. J.J. Keizer Groningen Pinksterbloem 11 Mw. H.A. Kuiper Groningen Merelweg 1 Mw. F. Kruit Sloot Groningen Hooiweg 18/144 Vertrokken: van: naar: Mw. J. Mennes Niestijl Hortensiaweg 50 Veendam Dhr. W.J. Muskee Boerhaaveweg 10 Groningen Fam. P.C. Aitton Hoofdweg 378 Onnen Dhr. G.A. Martini Otto Eerelmanweg 8 Groningen Mw. M. Koops Kluivingskampenweg 19 Groningen Mw. A.J. Oosten Makkes v.d. Deijl Hooiweg 18 Assen Verhuisd: van: naar: Mw. H. de Vries Aardema Paalakkers 28 Hooiweg 18/010 Fam. M.A. den Arend Loopstukken 11 Paulus Potterweg 15 Fam. J. Wietses Ottens Esweg 25 Stoffer Holtjerweg 28 Dhr. J.H. Dussel Hoofdweg 2 Schoollaan 20 Mw. A. Crielaard-Portengen Pr.Beatrixlaan 14 Zevenhuizerweg 111 Gedoopt: Daniël Ian Straatman Groningen 6 november 2011 Kira Fay Griët Haarlem 6 november 2011 Renze Jurre Christiaan Kootstra Willem Plojterlaan 21 6 november

33 Collecteopbrengsten oktober 2011 bestemming 2 Diaconie plaatselijke ondersteuning 148,70 2 Kerk en Israël 133,52 9 Zending werelddiaconaat 165,77 9 Kerk ouderenpastoraat 117,75 16 Werelddiaconaat 117,20 16 Onderhoud kerk 106,35 23 Diaconie plaatselijke werk 102,30 23 Verwarming 77,35 30 Regionaal diaconaal fonds 230,41 30 Hervormingsadag (werk generale synode) 192,67 Werelddiaconaat(weeksluitingen Wieken) 154,37 Totaal 1.546,39 november Kerk in aktie 220,95 6 Schoolcathechese 179,95 13 Open Huis Assen 144,65 13 Onderhoud kerkgebouw 141,85 20 Diaconie plaatselijke ondersteuning 235,35 20 Pastoraat 198,60 27 ZWO Yabami 78,25 27 Jeugd- en jongerenwerk 74,85 Werelddiaconaat(weeksluitingen Wieken) 81,60 Totaal 1.356,

34 Gemeenteberaad 13 nov Voor de eerste keer wordt een regulier gemeenteberaad gehouden op de zondagmorgen na de kerkdienst. Hiervoor is gekozen om velen een vergaderavond te besparen en vanwege het feit dat de agenda voor deze bijeenkomst niet te lang is. Het is ruim uur als de voorzitter de vergadering opent. Na een kort en mooi verhaal van ds. Kaj v.d.plas krijgt de voorzitter van CvK. het woord. Hij vertelt dat mw. Roelfien Smilde haar taak als financieel administrateur van onze kerk binnenkort zal neerleggen. Dhr. Bertus Beelen zal haar opvolgen. De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting voor Onder andere door een andere omgang met de afschrijvingstermijnen zal het beraamde tekort voor 2012 lager uitvallen dan dat van CvK heeft de gehele begroting doorgelicht om tot meer bezuinigingen te komen. Enkele vragen worden beantwoord. Het tweede deel van de vergadering is een toelichting op een nieuw diaconaal project. Met een PowerPoint presentatie geeft Door-Elske Cazimier ons een indruk van de mensen en het landschap van Zuid Sumatra. In dit gebied zijn in het kader van het Indonesische Transmigratie Programma honderden Javaanse boeren gekomen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Het programma van Kerk in Actie dat onze diaconie gaat steunen is opgezet voor christelijke boeren die daar rijst verbouwen. Stuurden we vroeger zendelingen naar Indië, tegenwoordig spreken we van samenwerking met partnerkerken in Indonesië. De kerk van Zuid Sumatra, de GKSBS, heeft onze PKN gevraagd om een adviseur te sturen. Dat is geworden Henriette Niewenhuis. Ze is jong, opgeleid voor predikant, maar wilde altijd al iets doen zowel op godsdienstig als op ontwikkelingsgebied. Dit was haar kans! In augus

35 tus is ze vertrokken naar Sumatra. U kunt haar wederwaardigheden volgen op ook de link op de website). In de komende tijd zal de diaconie u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het project. Ook over dit onderwerp werden vragen gesteld. Deze werden vakkundig beantwoord door mw. Door-Elske Cazimier, de inleidster van dit onderwerp. Om uur sloot de voorzitter de bijeenkomst af. Wim Schoolderman

36 College van Kerkrentmeesters De financiële administratie en wisseling van de wacht: Het is bij iedereen bekend dat de financiële administratie reeds over een reeks van jaren door Roelfien Smilde wordt verzorgd en behartigd. Dat zij haar hart erbij heeft, behoeft geen uitleg, want het is ons allen bekend dat het werk hiervoor in grote mate haar leven en haar agenda bepaalt. Zowel mens als werkzaamheden hebben altijd met veranderingen en ontwikkelingen te maken. Je wordt ouder en de ontwikkelingen in de (digitale) wereld dwingen je doorlopend moeite te doen om bij te blijven. Zo is het voorstelbaar dat er een tijd komt, dat je die uitdaging niet meer wilt aangaan. Roelfien heeft die fase bereikt en heeft laten weten dat zij, mocht er een vervanger gevonden kunnen worden, haar functie graag wil overdragen. En soms vallen dingen samen, want terzelfder tijd liet Bertus Beelen weten meer vrije tijd te hebben en die aan onze kerk te willen besteden. In het gesprek met Bertus bleek dat hij wel iets op het gebied van kerks financiën zou kunnen en willen doen. Dit was voor ons als CvK reden om Bertus te polsen voor Roelfien s functie en na gezamenlijk overleg met Roelfien en Bertus is besloten de overgang per 1 januari 2012 te laten ingaan, zodat Bertus gelegenheid heeft om zich erop te prepareren en Roelfien het boekjaar 2011 kan afronden, dat nog tot ongeveer april 2012 doorloopt, omdat het verzorgen van de jaarrekening er onderdeel vanuit maakt. We komen hier uiteraard op terug, maar onze gevoelens van grote dank en respect voor Roelfien en een hartelijk welkom aan Bertus mogen duidelijk zijn. De Oud Papier Actie (OPA): Deze actie wordt al meer dan 10 jaar lang geheel zelfstandig door Jan Brands en Menno Wierenga behartigd. Zij zorgen 6x per jaar voor de komst van de papiercontainer in de buurt van de vijver bij het Else van der Laanhuis. Zij maken in KC en in Dorpsklanken de data van inzamelen bekend, zij zorgen ervoor dat de papierbundels goed worden gestapeld, zij helpen bezorgers, die wat hulp nodig hebben bij het uitladen van hun voertuig, zij beheren de bankrekening en zij bestemmen de ontvangen opbrengsten aan een goed kerkelijk doel, zoals: de collecte tsunami ramp, het orgelfonds en dit jaar hebben ze 5000,00 bijgedragen in de kosten voor de CV en de verbouwing van het voorportaal, waarvoor uiteraard grote dank

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011 Gaandeweg Maart 2011 Pasen in zicht Exodus Kom in de kring Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds 1921

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek

KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek 1206 jaargang 34 192587 Het Kruispunt 20jaar12 KerKwijzer maandblad voor protestants prinsenbeek 12 06jaargang 34 juli/augustus 2012 uitgave van de protestantse

Nadere informatie

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma TER OVERDENKING Koning bij de gratie Gods. Op 30 april werd na 123 jaar in ons land weer een koning ingehuldigd. Koningin Beatrix deed afstand van het koningschap ten gunste van haar zoon Willem Alexander.

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Zondag 10 juli 10.00 uur ds R.A.H.M. Klein Kranenburg (Amersfoort) collecten: eigen diaconie; vorming & toerusting Zondag 17 juli 10.00

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

December 2014/januari 2015

December 2014/januari 2015 2 December 2014/januari 2015 Rooster van voorgangers 07-12 10.00 uur ds. J. de Visser, Maassluis Coll. Protestantse Kerk Pastoraat 14-12 10.00 uur pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst) Coll. Stichting

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 -

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 - Protestantse Gemeente Appingedam kerkblad maart 2014-1 - Copij Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen:

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie