Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde"

Transcriptie

1

2 Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE PERIODE 18 dec ds. K.M.v.d.Plas TL/ Kk/Ko 24 dec da F.S. Karelse Kinderkerstviering ds. K.M. v.d.plas cantatekoor ds. K.M. v.d. Plas cantorij 25 dec da. F.S.Karelse cantorij/ Kk/Ko. 31 dec ds. K.M.v.d.Plas avondgebed 1 jan da F.S.Karelse 10.30:Nieuwjaarwensen/K géén kinderkerk 8 jan da. F.S.Karelse TL/Kk/Ko 15 jan ds. K.M.v.d.Plas Kk/Ko/Avondmaal 22 jan ds. A.C.Troost Rolde/ Kk/Ko 29 jan ds. K.M.v.d.Plas TL/C/Kk/Ko/K Vespers. TL: deze dienst wordt uitgezonden door Tynaarlo Lokaal C: De cantorij verleent medewerking aan deze dienst Kk /Ko/ : Kinderkerk / Kinderoppas K: Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in t Loughoes - 2 -

3 Inhoud Inhoud Van de redactie Op naar Kerst Nieuws van de Dorpskerk Kloosterbezoek Abdij Sion, Diepeveen, nov Vanuit de kerkenraad september Bijbelquiz Wijs met de Bijbel Weet u Vanuit de kerkenraad: oktober en november Kerstblues in de kerk van Peize Berichten vanuit Schipborg Bloemen gingen in de afgelopen periode naar: Vanuit de diaconie, kerstpakketten Beste mensen God is Blauw Woensdagmiddag workshop Liefde, Eindejaarscollecte Kerstavond: kerstfeest met de kinderen Agenda Oliebollen en nieuwjaarsrolletjes Kinderkerk: Op zoek naar de koning De wind zoekt een stem Vanuit de diaconie Kerstbloemschikken wijk In herinnering Een kerk is van blijvende waarde Ik geef de pen aan Puzzel Nieuwjaarsbijeenkomst wijk1, wijk 2, wijk Snertmaaltijd bij koffietied Van het kerkelijk buro Collecteopbrengsten Gemeenteberaad 13 nov College van Kerkrentmeesters Redactieleden Kerkelijk Contact Protestantse gemeente te Eelde Paterswolde

4 Van de redactie Het viel u natuurlijk meteen op dat er deze keer een extra feestelijke KC bij u op tafel ligt. Een gewijzigde voorkant, een prachtig resultaat tot stand gekomen door de samenwerking tussen Jack Schoo, Tom van der Velde en Peter Moolegraaf. Als u verder kijkt dan de voorkant zult u zien dat er vele mooie dingen gebeurt zijn en er staat ons ook nog veel moois te wachten. Op kerkelijk gebied zijn het beslist geen donkere dagen. Het is de tijd waarin we de geboorte van het Licht herdenken. Op verschillende eenvoudige manieren, kunnen we elkaar een beetje licht geven. Neem rustig de tijd en lees alle nieuws uit de kerkelijke gemeente. Namens de redactie wensen ik u vele lichtpunten voor de komende kerstdagen en voor het nieuwe jaar Antje van Til-Renkema Nog even terug komend op het vorig nummer van KC, waarin enkele vervelende onnauwkeurigheid geslopen zijn; onze excuses hiervoor

5 Op naar Kerst Na het intense moment van stilstaan, bij het noemen van de namen van de mensen die het afgelopen jaar uit onze gemeente zijn weggevallen, komt alles in beweging. Een nieuw kerkelijk jaar begint met het op weg gaan naar Kerst. Een tijd van verwachtingen is het. Blije verwachtingen van een tijd vol sfeer en gezelligheid. Sombere verwachtingen van een tijd waarin eenzaamheid zich extra zal doen gelden. Beide verwachtingen komen samen in de Kerstnacht: de vreugde om de komst van de God-voor-alle-mensen die ons juist ook opzoekt in onze kwetsbaarheid en pijn. Voor dominees is dit een drukke tijd. Relatief veel uitvaarten, dat is gebruikelijk van november tot januari. Kijken naar komend jaar met huiskamerbijeenkomsten en verhalenproject. En tegen het einde van dit jaar een aantal kerkdiensten met de kerstdagen. Wij hopen u in die diensten te treffen natuurlijk. Maar wanneer dat niet kan, weten we ons toch met u verbonden. Door de zegen van van de ene Heer. Gezegende dagen wensen u, da. Frederique Karelse en ds. Kaj van der Plas Nieuws van de Dorpskerk Op zondag 30 oktober is het vernieuwde voorportaal weer in gebruik genomen. Velen van u zijn daar getuigen van geweest! Om half tien waren de meeste kerkgangers al aanwezig in t Loughoes om, onder genot van een kopje koffie, even bij te praten en misschien ook wel om verwachtingen uit te spreken over Hoe zal het eruit zien. De voorzitter maakte een eind aan die bespiegelingen door in een toespraakje allen die zich hiervoor hebben ingezet te bedanken. Klaas Schipper en Peter Dijk kregen bloemen aangeboden. Daarna ging het in processie en onder het zingen van een - 5 -

6 psalm kerkwaarts! Velen zagen niet dat ze onder een prachtige buitenlamp doorliepen die het lelijke badcelbolletje heeft vervangen! Daarna betrad men het vernieuwde portaal: Veel ruimer, veel lichter, veel strakker! Ook de plaatsing van de glazen deuren is een grote verbetering. De kerkzaal is veel ruimer geworden door de verplaatsing van de herenbanken. De verwarming verwarmt prima (daar is het ook voor bedoeld!) en is op een mooie wijze weggewerkt. Natuurlijk heeft ieder zo zijn eigen mening over wat er is verbouwd: Kunnen de kapstokkasten niet anders worden ingericht? Kunnen de herenbanken nog niet wat naar achteren? De entree is nu wel erg licht geworden! U ziet: Alle opmerkingen zijn bekend en in sommige gevallen wordt er ook nog wat mee gedaan! Op vrijdag 4 november zijn allen die betrokken waren bij de verbouw uitgenodigd. Tijdens een prettige bijeenkomst zijn dankwoorden uitgesproken en zijn alle werkzaamheden nog eens kritisch bekeken. Kerkenraadsleden hadden een drukke week, want op zaterdag 5 november van uur werd de beleidsdag voor kerkenraadsleden gehouden in t Loughoes. Onder leiding van Benno Vermeer en Kaj v.d.plas hebben we een treinreis gemaakt van september 2010 tot september We hebben kritisch gekeken naar ons handelen (of niet handelen!) in de afgelopen periode en hebben onze plannen voor de komende tijd weer aangescherpt. We hebben een goede en ook prettige dag met elkaar gehad. In de geschiedenis van de kerk is Allerzielen (2 november) altijd de dag geweest waarop de overledenen werden herdacht. Onze Dorpskerk is die dag ook open geweest voor hen die daar tijdens een moment van stilte hun overleden geliefden wilden gedenken. Ruim 50 personen vanuit onze gemeente en daarbuiten maakten hiervan gebruik. Van november is een groep van 10 leden van onze kerk samen met da. Frederique Karelse naar het klooster Sion bij Diepenveen geweest. Hun ervaringen leest u vast wel elders in KC. Wim Schoolderman - 6 -

7 Kloosterbezoek Abdij Sion, Diepeveen, nov Met tien personen gingen we op weg om drie dagen in een klooster door te brengen. Met verschillende motivaties en verwachtingen wilden we dit kloosterbezoek meemaken. Drie dagen hebben we de tijd genomen om te onthaasten, tot rust te komen en de tijd de tijd te laten. We hielden het levensritme van de monniken aan door mee te doen aan de vieringen. Bijzonder was het om samen met hen de eucharistie te vieren. In een openhartig gesprek vertelde één van de broeders wat hem bewogen had om in te treden in het klooster. Toen de laatste dag van ons bezoek werd gevraagd wat we na deze dagen mee naar huis namen, kwamen de volgende steekwoorden naar voren: - bijzondere beleving - mooi/goed in vele opzichten - de verbondenheid in de groep - je moet het zelf ervaren Maar één ervaring hadden we gemeen: dit hadden we niet willen missen! Met dank aan Frederique, onze predikante, voor dit mooie initiatief. Greet Hartman, Harma Lohr, Joop Kadijk, Frederique Karelse, Roelie Matter, Frieda van der Molen, Janny Staal, Nan Vos, Pita Vos, Kor de Vries - 7 -

8 Vanuit de kerkenraad september 2011 Op dinsdag 13 september vergadert de kerkenraad voor de eerste keer in het seizoen De vergadering wordt geopend met gebed daarna wordt, zoals gebruikelijk, de kaars ontstoken. Omdat enkele besluiten moeten worden genomen is dit een GKR geworden i.p.v. een KKR. Het voorstel van de werkgroep pastoraat om een wijziging in de structuur aan te brengen wordt aanvaard. Reeds voor de vakantie heeft onze predikant, Kaj v.d.plas, het voorstel Een dorp vol verhalen aangekaart in de kerkenraad. Dit project wordt voorbereid in een projectteam waarin ook leden van onze kerk zitting hebben. Het project is in een stichting ondergebracht waarin ook onze kerk participeert. Er zullen verhalen worden bedacht, verteld, en worden verbeeld. Daarbij zijn ook verhalen die in een religieuze context staan. De kerkenraad besluit, op voorstel van CvK om het bedrag dat is overgebleven van de musical Esther (ongeveer 2000,00) te bestemmen als startsubsidie voor dit project. We zullen zeker meer horen van dit leuke en inspirerende initiatief! De werkgroep communicatie heeft zich in de afgelopen periode beziggehouden met het ontwerp van een nieuw logo en een daarbij passende huisstijl. Tijdens deze vergadering wordt het nieuwe logo getoond. De kerkenraad gaat ermee akkoord dat dit logo en de daarbij passende huisstijl binnenkort zal worden gebruikt voor alle publicaties van onze kerkelijke gemeente. Soms gebeuren dingen zo snel dat zelfs de kerkenraad achteraf iets moet goedkeuren: Tijdens de gesprekken over de verbouw van de kerk kwam naar voren dat er ook dringend meer bergruimte bij t Loughoes nodig is. CvK wist een zeer gunstige prijs te bedingen omdat de aannemer nu toch bezig was! Alleen er stond geen kerkenraadsvergadering meer gepland waarin dit kon worden goedgekeurd. Nood breekt wet, na enkele telefoontjes kon de zaak doorgaan. In deze kerkenraad is dit tenslotte toch met algemene stemmen bekrachtigd. Op 21 september komt de kerkenraad alweer bijeen. Er staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda: Een gesprek met de werkgroep eredienst en de bespreking van het werkverslag van ds. Kaj v.d.plas. De werkgroep eredienst brengt verslag uit van de werkzaamheden van de afgelopen tijd

9 De vespers zullen ook dit jaar worden gehouden tijdens de laatste zondag van de maand. Een aantal gemeenteleden heeft op zich genomen om elk een vespers voor te bereiden. De gang van zaken m.b.t. tot het opstellen van een preekrooster wordt nader toegelicht: om alle zondagen gevuld te krijgen moet er in het voorafgaande jaar al zeer vroeg met het rooster worden begonnen. Aan het eind van dit proces geeft de kerkenraad toestemming om dit rooster te gebruiken. De wijzigingen die hebben plaatsgevonden bij de viering van het avondmaal komen aan de orde. Op enkele kleine onvolkomenheden na is ieder het erover eens dat deze wijze van viering goed en stijlvol verloopt. De bespreking van het werkverslag van Kaj v.d. Plas maakt heel wat tongen los. Creativiteit is een van de kernwoorden uit dit verslag en velen laten blijken dat ze blij zijn met allerlei creatieve impulsen, zowel in de diensten op zondag als ook bij initiatieven m.b.t jeugdwerk, pastoraat enz. Het betrekken van de ouders bij het jeugdwerk is vaak nog een moeilijke klus! Gebeurtenissen als startzondag, gezinsdag, musical enz. zijn bronnen van vreugde en creativiteit! Het mogen samenwerken met een nieuwe collega is zeker ook een bron van vreugde. De samenwerking met allerlei commissies enz. verloopt goed Na een goed gesprek besluit de voorzitter de vergadering. Namens de kerkenraad, Wim Schoolderman - 9 -

10 Bijbelquiz Wijs met de Bijbel Had Jezus broers en zusters? Wat was er met het zoontje van de weduwe van Sarfath aan de hand? Had hij last van een zonnesteek of was hij overleden? Hoeveel namen uit de top tien zijn afgeleid van Bijbelse namen? Zomaar wat vragen uit de Bijbelquiz, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap in aanloop naar het 200-jarig bestaan. Donderdag 10 november kon de provincie Drenthe bewijzen hoe wijs het met de Bijbel in Drenthe gesteld is. Zo n kleine honderd mensen verzamelden zich in De Bron in Assen: afgevaardigden van plaatselijke kerken, individuele kerkleden, predikanten. Uit Eelde kwam een groepje van vijf personen onder aanvoering van Wim Schoolderman. We hadden er niet zoveel vertrouwen in, want ja, wat weet je nog van al die Bijbelse verha len? Wat is er blijven hangen van de lagere schooltijd en de catechisatie? Nou, ik kan u zeggen, dat valt mee. Van de 40 vragen scoorden wij als groep gemiddeld 32,4 punten. De hoogste groepsscore was 33, gemaakt door een groep jongeren van de Emmausgroep in Assen. Wij gingen niet met de prijs naar huis, maar het had gekund! De hoogste individuele score was 35, ook weer behaald door een lid van de Emmausgroep en door twee predikanten. De avond werd opgeluisterd door Zingt den Heere uit Veenhuizen. Mag je zeggen: een bejaardenkoor? Want dat was het. Maar ze zongen vol enthousiasme! En de tegenstelling is ook wel opvallend: een koor met oudere mensen, grootgebracht met de tale Kanaäns (ook het merendeel van de bezoekers trouwens), maar uiteindelijk is het een jongerengroep die er met de 1 e prijs vandoor gaat. Ook was er nog een poppenspel over de gelijkenis van de verloren zoon, waarbij de toepassing vóór de preek kwam en er volgens ons te dik bovenop lag

11 Hoe kijken we er nu op terug? We gingen er vanuit dat we als groep moesten opereren, maar in de praktijk speelden we allemaal ons eigen spel. Er werd gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen, maar dat is nog geen garantie voor een boeiende presentatie. Het had veel spannender en flitsender kunnen zijn. En wat mij betreft zou er een aparte ronde voor beroeps-bijbelkenners, de predikanten, moeten komen. Mede namens Ant Voogd, Jaap Lubbers, Tom Stellingwerf en Wim Schoolderman, Nel van der Wijk Weet u..nog dat Peter en Marjan Dijk ons opriepen om, als we mooie foto s van kerken hadden gemaakt, die aan te leveren voor het kerkenboek.. Dat het kerkenboek altijd, maar zeker elke zondag als we koffiedrinken ter inzage ligt in t Loughoes.dat we een actuele website hebben? Meestal staan er na een belangrijke gebeurtenis in de kerk de volgende dag al mooie foto s op de site.. Dat op 26 november een aantal enthousiaste bladharkers het terrein rond de kerk weer helemaal bladvrij heeft gemaakt!.dat we een reactieboek hebben? Zowel in t Loughoes als op de website kunt u reageren. Natuurlijk mag u daar punten van kritiek aangeven. Maar een reactie kan ook een steuntje in de rug zijn voor predikanten en anderen die zich inspannen om alles wat er bij een viering gebeurt goed te laten verlopen! dat er elke laatste zondag van de maand een vespers wordt gehouden? Een moment van stilte en meditatie: Elke laatste zondag van de maand maar niet in december! Wim Schoolderman

12 Vanuit de kerkenraad: oktober en november 2011 Om u niet te overvoeren met kerkenraadverslagen, wil ik me in dit verslag beperken tot de hoofdpunten. Op 11 oktober worden nog enkele zaken geregeld m.b.t. de ingebruikname van het voorportaal van de kerk. Ook voor het gemeenteberaad en de beleidsdag van de kerkenraad worden nog enkele punten doorgenomen. In de zomer van 2012 zal een aantal scholen hun werkstukken over de geschiedenis van ons dorp in onze kerk mogen tentoonstellen. In de GKR op 26 oktober komt CvK met het voorstel om de keuken van t Loughoes aan te passen. Dit is noodzakelijk, omdat we reeds lang niet meer voldoen aan de regelgeving en omdat er veel intensiever gebruik wordt gemaakt van de keuken. De aanpassing vindt begin 2012 plaats. Tekeningen worden opgehangen in t Loughoes en komen te staan op de website. Uiteraard gaat de kerkenraad akkoord. Een de leden van de kerkenraad heeft de wijzigingen van de regelingen van de landelijke PKN bestudeerd en brengt daarvan verslag uit. De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen, behalve op een punt: De plaatselijke CvK s worden teveel beknot in hun bevoegdheden door hogere organen. We hopen dat meer kerkenraden er zo over denken!van onze bevindingen wordt verslag gedaan naar de classis. Uitvoerig wordt gesproken over vorming en toerusting. De kerkenraad is blij met de lezingen die door de werkgroep worden georganiseerd, maar V&T behelst meer. We komen er niet uit en besluiten hier in een volgende vergadering extra aandacht aan te besteden. De begroting wordt ingediend, toegelicht, besproken en goedgekeurd (korter kan ik het niet maken!) Er zal een beukenhaag om het terrein van t Loughoes worden geplant. Dit op verzoek van de leiding van de kinderkerk, zodat er s zomers ook een echte hagenpreek voor de kinderen gehouden kan worden! (De heg staat er inmiddels en los van het nut van die haag: het staat ook veel beter!) Tijdens de vergadering van 8 november van de KKR wordt de beleidsdag van 5 november geëvalueerd. Daar is een groot aantal punten aan de orde geweest. De zaken waarvan we vinden dat die het eerst aangepakt moeten worden, hebben we op een rij gezet. Daar willen we in de komende vergaderingen aandacht aan besteden. U hoort daar t.z.t meer van

13 Volgend voorjaar wordt er weer een viering gehouden in Ter Borch. De zomerdienst in de Wieken zal komen te vervallen. Naar aanleiding van een opmerking over de vespers wordt het volgende gesteld: de vespers zijn niet ambtelijk geleide diensten die één keer per maand met instemming van kerkenraad worden gehouden. Er wordt dan gebruik gemaakt van de diensten van de hulpkosters. Eén van de organisten zal de vespers muzikaal begeleiden. Om uur wordt de vergadering op de gebruikelijke manier beëindigd. Namens de kerkenraad, Wim Schoolderman Kerstblues in de kerk van Peize De kerk van Peize pakt uit. Op zaterdag 24 december, kerstavond, brengt zij de voorstelling kerstblues, een verrassend veelzijdig theaterspel voor en door jongeren. Door middelbare scholieren, uit boven- en onderbouw, wordt met smaak en overgave geacteerd, gezongen, geïmproviseerd en live- muziek gemaakt; op de piano, viool, gitaar, marimba en saxofoon. Elk lied is speciaal voor kerstblues gecomponeerd. Het stuk speelt zich af op een denkbeeldige middelbare school, waar de voorbereidingen voor de laatste feestelijke schooldag, voordat de kerstvakantie begint, in volle gang zijn. Het verloopt alleen veel minder voorspoedig en vredig dan je op weg naar kerst zou hopen. Leraren uit het lerarenkoor willen niet zingen, de vertrouwenspersoon valt oververmoeid in slaap, leerlingen botsen, gunnen elkaar hun verliefdheden niet. Je zou er de blues van krijgen! De schrijver van kerstblues, Chris de Valk, windt er geen doekje om. Dit mag je niet missen! Eerste uitvoering: 17:00 uur, tweede uitvoering: 19:30 uur. Opgave bij Gonda Levering; Vol is vol!

14 Berichten vanuit Schipborg Jordaniereis 2012 Nadat de in mei jl. geplande gemeentereis naar Syrie en Jordanie door politieke omstandigheden afgezegd moest worden, hebben collega Marja de Jager en ik in september jl. nieuwe plannen gemaakt, een en ander in overleg met reisbureau DrieTour te Driebergen. Een achtdaagse reis naar Jordanie van april We hebben reislustige gemeenteleden (en daarbuiten) benaderd en natuurlijk ook de reisgroep van het afgelopen jaar. We hadden gehoopt op enthousiaste reacties en die zijn om diverse redenen uitgebleven (op 2 na). Daarom hebben we moeten besluiten de reisplannen stop te zetten. Heel erg jammer, maar wie weet doen zich in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden voor. Doopdienst aankondiging Op zondag 12 februari a.s. is er weer een doopdienst. Ter voorbereiding op de (invulling van de) dienst is er een doopgesprek met de doopouders, predikant, één van de ouderlingen en eventueel de contactpersoon. Dat gesprek staat gepland op maandagavond 16 januari a.s. om uur. Wilt u in februari uw kindje laten dopen, dan kunt u met mij contact opnemen: da. Frederique Karelse, tel of Ter herinnering Het lijkt mij goed om nog eens mijn werkdagen te vermelden: ik ben in de gemeente werkzaam op maandag, dinsdag en woensdagmorgen. De andere dagen ben ik bezig met werkzaamheden en activiteiten elders. Dat betekent dus dat s buiten die dagen niet direct beantwoord worden. Buiten die dagen staat op het antwoordapparaat aangegeven hoe te handelen in zeer dringende gevallen. Kloosterbezoek Op maandagmorgen 14 november jl. vertrok een enthousiaste groep naar het klooster Abdij Sion in Diepenveen en werd uitgezwaaid door Tom van der Velde (fotograaf) en Wim Schoolderman. Elders in deze KC kunt u onze impressie lezen. Destijds is er al een reservelijstje van belangstellenden ontstaan en dat lijstje is al bijna compleet. Er is ruimte voor 10 mensen in het gastenverblijf. Een volgend kloosterverblijf zal opnieuw op doorde

15 weekse dagen plaatsvinden, omdat ons verteld werd dat de wachttijd voor een weekend in het klooster 1 ½ jaar (!) is. Zo groot is de belangstelling en dat is wel heel bijzonder. Met een hartelijke groet aan u allen, da. Frederique Karelse Bloemen gingen in de afgelopen periode naar: 9 oktober mw. E.T.F. van der Zwaag, Hooiweg 20F mw. K. Bot - Beck, Hooiweg oktober Fam. H. Rusthoven, de Drift 8, terbemoediging. Mw. Mekkring - Duns, tijdelijk in Neerwolde 23 oktober mw. Scheedler Glazenburg, Handelweg 18 fam. Dijk, Knottenplat oktober Mw. A. Harms, PrinsBernhardlaan 8 Dhr. S. Jager, Hoofdweg 97 6 november Mw. Louwes - Pruim, de Wieken k. 14 fam. Van Calker - Kramer, HendrickjenHartliefslaan november Fam. Arends, tijdelijk in de Wieken, k. Dhr. Bosch en mw.luinge, Landsteinerweg november Mw. Luinge, Groningerweg 116 Mw. Slot, SissinghestraatYde, tijdelijk in de Wieken 27 november Mw. G. Rusthoven, de Drift 8 familie Pot-Ellen, Zuurstukken 76 4 december Mw. Rietsema, Schoollaan 20R Mw. Van der Vinne-Stol, Vosbergerlaan

16 Vanuit de diaconie, kerstpakketten Traditiegetrouw zal de diaconie ook dit jaar weer kerstpakketten samenstellen en uitdelen aan hen, van wie wij gehoord hebben en weten dat zij dit heel goed kunnen gebruiken. Wij weten dat hun aantal helaas alleen maar toeneemt. Van diverse zijden hebben wij reeds adressen aangeleverd gekregen. Wij zijn van mening dat het uitdelen van kerstpakketten niet alleen een zaak is van de diaconie, maar van de hele gemeente. U bent dus uitgenodigd om hieraan mee te werken en te helpen. Vorig jaar was deze actie een groot succes. Wat u kunt doen: Goederen meenemen of overtollige kerstpakketten, of geld storten. 1. U kunt een pak koffie, suiker, meel chocola, of anderszins meenemen naar Loughoes of kerk, als het maar houdbaar is en goed verpakt. Data waarop u uw goederen kunt inleveren bij t Loughoes: donderdag 15 december des avonds tussen 19 uur en 23 uur zaterdag 17 december tussen 10 uur en 17 uur 2. U kunt ook goederen dan wel pakketten meenemen naar de kerkdienst van 18 december, alwaar een der diakenen deze in ontvangst zal nemen. 3. U kunt een gift storten op rekening t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Wij zorgen voor de rest, namens u, namens onze gemeente, namens iedereen die omziet naar de ander vooral in deze kersttijd. NB: mocht u een persoon of gezin kennen in onze gemeente die volgens u ook in aanmerking komt voor een kerstpakket, dan kunt u dat melden bij de diaconie. Namens de diaconie, Joke Lambour Tel

17 Beste mensen Zoals al een hele tijd duidelijk is verwachten Peter en ik een kleine Bronsema in februari. Nu is veel te combineren maar lijkt het mij beter dat ik me in dit geval even op het 'kleine' wonder ga richten. Dus vandaar deze oproep voor een tijdelijke scriba. Een mooie gelegenheid om iets meer over de kerkenraad te weten te komen en mogelijk een opstap naar een functie als ouderling! Wanneer? De periode zal zijn van 1 januari 2012 tot 1 juli Wat kan je verwachten? Meedraaien in de kerkenraad met de kleine (5x) en grote kerkenraadsvergaderingen (3 a 4x) en het gemeenteberaad. Wat zijn je taken? Wekelijks de post verdelen in 't Loughoes, dit komt daar binnen en mag verdeeld worden onder de ambtswerkgroepen, soms is er ook post voor de kerkenraad. Voorbereiden van de kleine en grote kerkenraad samen met de voorzitter. De notulen controleren, deze worden gemaakt door de notulisten van de vergadering. Eén of twee keer een rooster maken voor de zondagsdiensten voor de ouderlingen, diakenen, ontvangstcommissie en de collectanten Een paar brieven versturen in overleg met CvK of de voorzitter Beantwoorden/ doorsturen van mailtjes die ontvangen worden op het e- mailadres Hoeveel tijd kost het? Dit is per week verschillend en natuurlijk afhankelijk van de vaardigheden met de computer. Van veel dingen is al een concept aanwezig en een werkwijze die tijdbesparend kan zijn. Interesse? Mail me of bel me maar / (na 18 uur of in het weekend beginnend op vrijdag) In spanning wacht ik af, groet, Liesbeth Bronsema

18 God is Blauw In de bedankkaart die de kerkenraad ontving naar aanleiding van het getoonde medeleven bij het overlijden van ds. Jan Wagenvoort staat vermeld dat hij kort voor zijn overlijden een boekje had voltooid met de titel God is Blauw. Dit boekje gaat over eigentijds en ruimzinnig geloven-inbeweging. Mocht u dit boekje willen bestellen dan kan dat via: Wim Schoolderman. Woensdagmiddag workshop Woensdag middag Workshop, Schilderen naar aanleiding van een thema Verschillende schildertechnieken komen aanbod, het gebruik van andere materialen; kortom een workshop vol uitdaging. Voor wie: iedereen uit groep 6, 7 en 8 Waar: Jeugdruimte in t Loughoes Tijd: 14.30u u.. Kosten: 3,00 per middag Data: 18 januari, 1 februari, 15 februari Voor vragen kun je terecht bij: Antje van Til ( ) en Gabrielle Medendorp ( )

19 Liefde, Eindejaarscollecte 2011 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22,23) Dit jaar heeft Protestantse Kerk het thema Liefde meegegeven aan alle plaatselijke gemeenten. De Protestantse Kerk wil een vindplaats van Gods liefde zijn. Liefde voor de naasten, liefde voor het geloof en liefde voor de kerk. Als protestantse gemeente willen we een open kerk zijn, waar ook mensen die niet of niet meer zo vaak naar de eredienst komen zich thuis weten. Misschien hoopt u wel dat er meer mensen naar onze kerk komen of dat er extra activiteiten worden aangeboden? Nu, aan het einde van het jaar, blikken we als kerkenraad terug op wat er allemaal in onze eigen kerk gebeurde. Activiteiten voor jong en oud passeren de revue. En dan zien we uit naar een nieuw jaar, waarin we hopen blijvend geïnspireerd te worden door het Evangelie. Uitdagingen zullen er zeker zijn en daarom is uw steun voor onze eigen activiteiten zo belangrijk. Met uw bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u het werk van uw eigen kerkelijke gemeente. De bestemming ervan wordt vastgesteld door uw kerkenraad. Heeft u vragen of opmerkingen over de eindejaarscollecte, dan kunt u zich wenden tot de kerkenraad in uw gemeente. Mocht u onverhoopt geen acceptgiro hebben ontvangen en u wilt toch graag een bijdrage leveren aan deze collecte, dan kunt u uw gift overmaken op nummer t.n.v. de Protestantse Gemeente Eelde Paterswolde, Kosterijweg 2 te Eelde. Namens het College van Kerkrentmeesters, Lute Klaver

20 Kerstavond: kerstfeest met de kinderen 24 december om uur Vosbergerlaan 34 Als het Kerstfeest is, is het vaak koud buiten. Mensen kruipen gezellig bij elkaar en branden kaarsjes tegen het donker. En fantaseren over vrede tussen alle mensen. In de kerk doen we nog wat meer dan dat. We vieren met Kerst de geboorte van Jezus. Hij heeft ons zoveel over God verteld en geleerd! Wát hij ons leerde daarover vertelt het Kerstverhaal: dat God de mensen dichtbij wil zijn als ze het niet goed hebben in het leven. Want Jezus werd als arm kind geboren in de stal. Er was geen plaats voor hem in de herberg. En toch zag iedereen vol verbazing: hier is God. Wij vieren alles tegelijk dit jaar: de geboorte van Jezus en de warmte en de gezelligheid met elkaar. En we doen dat in een mooi versierde stal. Komen jullie ook? Het is op de boerderij van Piet en Trijnie van der Vinne, in het bos van landgoed Vosbergen, aan de Vosbergerlaan 34. En het begint om uur. Denk aan warme schoenen en kleren! Na afloop is er voor kinderen en ouders wat warms om te drinken. Tot dan! Titia Heeringa, Kaj van der Plas, Tom van Til, Henny Veltman

21 Agenda 20 dec Kerstbloemschikken, u. 't Loughoes 31 dec Oliebollen-en nieuwjaarsrolletjesactie, u. 't Loughoes 04 jan Koffietied met aansluitend snertmaaltijd, 11 u. 't Loughoes 08 jan Winterwandeling, wijk 6, uur 10 jan Kleine Kerkenraad, uur 't Loughoes 14 jan Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 1,2,3, uur 't Loughoes 25 jan Grote kerkenraad, uur 't Loughoes 21 feb Kleine Kerkenraad, uur 't Loughoes Oliebollen en nieuwjaarsroll etjes Ook dit jaar verkopen de clubkinderen weer oliebollen en nieuwjaarsrolletjes. Bakkerij Harms gaat ze weer voor ons bakken en wij gaan ze verkopen. De kwaliteit is weer gegarandeerd. De nieuwjaarsrolletjes worden wel ter plekke in t Loughoes gebakken. Wij staan garant voor een voortreffelijke smaak. Natuurlijk ontbreekt de gezelligheid niet: onder het genot van koffie/thee en/of glühwein kunt u luisteren naar muziek of gezellig elkaar ontmoeten. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het jeugdwerk; clubkamp en andere activiteiten. Wij ontvangen u graag 31 december, tussen 12.00u. en 16.00u, in t Loughoes. Namens de clubleiding Antje van Til-Renkema

22 Kinderkerk: Op zoek naar de koning In het adventsproject 2011 van Kind op Zondag gaan we op zoek naar de koning. De verhalen van deze periode zetten ons op het spoor van een bijzondere koning: een mens die bij God hoort, die in zijn woorden en daden laat zien dat God naar mensen omziet. Met Kerst zullen we vieren dat die koning in Betlehem geboren is, in de persoon van Jezus Christus. Toen Jezus was geboren, kwamen er volgens het evangelie van Matteüs wijze mannen bij hem op bezoek, die vanuit het Oosten een ster hadden gevolgd. Op hun zoektocht naar een koning reizen de drie wijzen over de wereld. Maar ze reizen ook door de tijd. Onderweg komen ze oude verhalen tegen, die vertellen over God en mensen. De verhalen laten zien waar je het moet zoeken als je op zoek bent naar de koning die bij God hoort. Zo komen de mannen steeds dichter bij hun bestemming. Kompas: de projectverbeelding wordt dit jaar gevormd door een kompas. Met het kompas zoeken de kinderen mee naar de koning die bij God hoort. Elke week laat het kompas een afbeelding zien die aansluit bij het verhaal. Verhalen wijzen de weg naar de koning die bij God hoort. Namens de leiding van de kinderkerk. Lourien Groenendal-Veenkamp

23 De wind zoekt een stem De afgelopen jaren heb ik geprobeerd om op zondagmorgen aan de kinderen een verhaal te vertellen. Het is een van de manieren om kinderen op hun eigen niveau bij de kerkdienst te betrekken. Maar ik heb begrepen dat ook de volwassen kerkgangers de verhalen kunnen waarderen. Want regelmatig krijg ik de vraag of ik de verhalen niet eens zou uitgeven in een boek. Welnu, dat ga ik doen. In januari verschijnt een boek met 17 verhalen bij uitgeverij Vol Verhalen in Eelde. Het boek heet De wind zoekt een stem, speelse vertellingen bij Bijbelverhalen en is ca. 40 pagina s gebonden. Bij ieder verhaal is een prachtige illustratie gemaakt door Matty de Vries kunstenaar, illustrator en vormgever uit Groningen. U kunt het boek bestellen met behulp van een van de bestelkaarten die in t Loughoes of de Dorpskerk liggen. U mag mij ook een berichtje sturen of bellen, dan zorg ik dat u een bestelkaart thuis krijgt. U krijgt na uw bestelling een berichtje wanneer u het boek in t Loughoes (eventueel gesigneerd) kunt afhalen. Het kan ook verzonden worden. De titel van het boek is ontleend aan het verhaal over de wind die een stem zoekt om al haar verhalen te vertellen. Ze steelt de stemmen van de dieren in het bos, en als die hun stem terugkrijgen vertellen ze de mooiste verhalen van de wind. Op de achterkant van het boek staat daarom: De wind zoekt een stem. Om haar jouw stem te lenen, hoef je alleen maar goed uit te ademen en weer flink in te ademen. En dan gewoon te beginnen met vertellen. Het zou best eens kunnen dat je een prachtig verhaal vertelt. Waarvan iedereen als je klaar bent zegt: dat was vast een verhaal van de wind! De vertellingen in dit boek kwamen op bij Bijbelverhalen. Maar ook zonder dat je die verhalen kent of leest kun je ze begrijpen en er omglimlachen. En als je glimlacht, adem je goed uit... wie weet wat de wind dan doet! ds. Kaj van der Plas

24 Vanuit de diaconie Zaterdag 19 november: landelijke diaconale dag in Utrecht. Thema: ambassadeurs van hoop. Tezamen met ruim 1000 andere diakenen gaan wij op: Joop, Jan Menno en ik. We nemen de trein van 7.35 uur, om tenminste nog een kop koffie te kunnen drinken voordat het programma aanvangt. Dat lukt, er zijn geen werkzaamheden aan het spoor en geen plotselinge belemmeringen. Wel verdwaalt Joop op dit vroege uur, in mist en duisternis, op zijn gang naar het huis van Jan Menno, maar, we zijn prima op tijd bij het station in Haren. Hulde Joop! In de zaal worden we verwelkomd door een 1000-koppig koor van diakanen m.m.v. de zanggroep Quasi Modus o.l.v. Marten Kamminga. We voegen ons direct in dit koor. Redelijk op tijd heet ds. Peter Verhoeff, synodevoorzitter van de PKN, ons welkom. Daarna is er de liturgische opening door Irene Kool. We voelen ons thuis. Vervolgens is er een lezing door prof. Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie. Aangezien diaconie ook een voornamelijk praktisch ambt is, zagen we direct raakvlakken. Diakenen: ambassadeurs van hoop: je eigen hoop even in handen van een ander kunnen leggen. Hierna worden er filmimpressies getoond van diakenen uit Veenendaal, Huissen en Dordrecht. Leerzaam voor ons. Deze impressies worden gelardeerd met het immer weer verrassend cabaret van Kees Posthumus, Juul Beerda en Erik van Loo. Zij vormen een groep, die à la Occupy, zich nestellen op het podium, met tent en kookgerei. De ingrediënten voor de maaltijd moeten nog onder stoelen vandaan gehaald worden, geschild en gesneden door het diakenpubliek. Temidden van dit alles beklimt Jetta Klijnsma, oud-secretaris van Sociale Zaken, thans 2 e Kamerlid voor de PvdA. Zij voelt zich geïnspireerd, met een vader als ouderling en een moeder als diaken, maar zeker ook door eigen keuzes. Ze houdt een warm en gloedvol betoog en steekt haar mening, o.a. over het huidige kabinet, bepaald niet onder stoelen of banken. Ze vertelt vaak met een knoop in haar maag de ver

25 gaderingen bij te wonen. Na afloop geven wij haar verbaal onze steunbetuiging. Doet haar goed. En dan is het pauze en kunnen wij, behalve de broodjes verorberen, ook de stands bezoeken. We treffen enkele bekenden, o.a. Henny Nagelhout, Door Elske en een afvaardiging van onze zusterdiaconie uit Zuidlaren. Saamhorigheid, in dit kleinere, maar ook in het grote verband. Dat is de landelijke diaconale dag! We kiezen gedrieën voor dezelfde workshops. 1. Omgaan met eenzaamheid (zie ook Diakonia van augustus j.l.). Men presenteert ons een cursus in een notendop. Ondanks de beknoptheid toch helder en duidelijk, met zeker ook aanwijzingen om verder mee te gaan. We zijn er tevreden over. 2. Op de vlucht. Men laat ons aan den lijve ervaren hoe het is om vluchteling te zijn, met suggestieve handelingen en geluidseffecten. Dit slaat aan! Ook horen we nog 2 verhalen van ervaringsdeskundige vluchtelingen, die uiteindelijk in ons land goed zijn terecht gekomen. Een goede workshop. Tot slot is er de gezamenlijke afsluiting met zang en mededelingen. Met volle tassen spoeden we ons vervolgens naar de uitgang, waar we het 2 e deel van het boekje Medemens mogen ontvangen en dan rest ons nog de lange reis naar huis. We zijn voldaan. Namens de diaconie, Joke Lambour

26 Kerstbloemschikken wijk 1 Komende dinsdag 20 dec., uur komt een aantal vrouwen bij elkaar in de bovenzaal van t Loughoes om een mooi kerststuk te maken, het wordt iets met een krans. Lijkt het u leuk om dat ook te doen, dat kan! Wilt u zich opgeven om mee te doen en /of informatie over wat we maken, belt u dan even? Lien Kadijk ( ) Ina Hiemstra ( ) In herinnering God laat ons niet vallen, ook niet als wij uit het leven vallen. Vangt ons op en draagt ons over grenzen. Samen. In God met ons verbonden, gingen ons voor in de dood A. Buwalda- Pilon T. de Jager- Geersing W. Punter N.S. Donkervoort- Duisenberg J. Scheepstra H.A.G. Scheedler- Glazenburg M.J. van Eijkern- Lindhout H. Luinge M. Hulzebos S. Giezen H. Rusthoven H. Rietsema

27 Een kerk is van blijvende waarde Kerkbalans Daar geef je voor. De volgende maand staan we weer aan het begin van een nieuw jaar en wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig 2012 toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden. Ook het college van kerkrentmeesters van de gemeente waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 15 januari t/m 29 januari 2012, worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage te verlenen om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde, want: de kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. de kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. de kerk is ook voor mensen, die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben, een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet. Kerkbalans, daar geef je voor! Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2012 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde! Namens het College van Kerkrentmeesters, Lute Klaver

28 Ik geef de pen aan... Mij is gevraagd de draad weer op te pakken met het steeds terugkerende/ maandelijkse stuk in KC ik geef de pen aan... Een gemeentelid kan gevraagd worden om te beschrijven hoe de kerk in zijn of haar leven een rol speelt, zowel vroeger als nu. Voor mij is de kerk er altijd geweest. Ik ben als baby gedoopt wat toch best bijzonder was, aangezien mijn moeder niet gelovig is. En ook mijn vader was pas op volwassen leeftijd tot geloof gekomen. Mijn moeder heeft altijd ingestemd met een christelijke opvoeding, maar ging nooit mee naar de kerk (behalve als we als kind een kerstuitvoering deden in de kerk). Ik ging altijd samen met mijn vader en jongere zusje. Niet zo bijzonder op het eerste gezicht, maar mijn vader had ook mij opa kunnen zijn. Mijn vader heeft na zijn 50 ste nog twee kinderen gekregen, en voelde zich met zijn twee jonge meiden altijd super trots en kreeg altijd veel positieve reacties vanuit de kerk. Op zondag kregen we onze mooie kleren aan, zondag voelde altijd als een speciale dag van de week. Ik weet nog goed dat mijn zusje en ik elk aan weerzijden van mijn vader in de kerkbank zaten. Naast elkaar was uit den boze, te veel geklets en lawaai tijdens de kerkdienst. Mijn vader was altijd heel duidelijk en had daar geen zin in! Als kind hielp ik soms mee tijdens kerkdiensten, bijvoorbeeld met het avondmaal. Ik stond dan samen met een volwassene drinken aan te reiken, ik gaf de druivensap. Ook stukjes uit de bijbel of een ander kerkelijk stuk voorlezen, heb ik regelmatig gedaan. Daarnaast was het vaak zo dat wij als kinderen met de collectezakken aan het einde van de dienst bij de uitgang stonden. Vaak werd er in mijn wang geknepen door de oudere dames: Jij bent er één van Buiter, hè! en kreeg ik een klef pepermuntje in de mond gestopt. Toch heb ik goede herinneringen aan die tijd, zo was de club iets waar ik altijd naar uitkeek. Dit werd georganiseerd in de kerk één keer per week en veel schoolvriendinnetjes gingen er ook heen. Het hoorde erbij. Ik ging zeker tot mijn twaalfde jaar mee naar de kerk, maar daarna veranderde er een hoop. De kerk werd verkocht en we moesten naar een andere kerk, de club werd opgeheven en veel viendinnen gingen weinig of niet meer naar de kerk

29 Ik weet nog goed dat de dominee thuis langs kwam om mijn vader te vragen of ik niet naar de catechisatie kwam. Nauw, ik ben er een keer geweest en nooit weer. Wat vond ik dat een saaie boel. Niemand zij iets en het was erg stijf. Ik heb mijn vader geloof ik heel duidelijk gemaakt dat ik het niets vond, want ik ben er nooit meer naar toe geweest. Gelukkig was mijn vader daarin niet heel streng en ook het bezoek aan de kerkdiensten op zondag werd mij niet opgelegd. Ik ging zo nu en dan nog wel mee. Pas toen ik op mijzelf ging wonen en studeren is het kerkbezoek eigenlijk gestagneerd. Ik ben wel altijd ingeschreven gebleven bij de gemeente. Pas toen ik ging samenwonen in Eelde en overschreven werd vanuit Groningen hier naartoe, ben ik weer gaan nadenken over mijn geloof en het naar de kerk gaan. Als ik kinderen zou krijgen wilde ik ze graag wat meegeven van het christelijk geloof. Ik vond dat ik mezelf moest gaan verdiepen hierin. Dat heb ik ook gedaan door in 2007 te starten met gesprekken over het geloof. Uiteindelijk heb ik belijdenis gedaan. Ik heb inmiddels twee kinderen die ik regelmatig voorlees uit de kinderbijbel en die samen met mij meegaan naar de kerk. Ik ga niet wekelijks naar de kerk, maar vind het zeker een onderdeel van mijn geloof en dat wil ik mijn kinderen meegeven! Hannah Matter- Buiter Ik geef de pen door aan...jack Schoo

30 Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: aan de vruchten kent men de boom (Lucas 6 : 44). In deze puzzel moeten woorden ingevuld worden die allemaal met het kerstverhaal te maken hebben. Ik heb alvast een paar letters ingevuld en dezelfde cijfers zijn dezelfde letters. Van de letters die in de vakjes met de sterretjes komen, kan een woord gemaakt worden en dat woord is de oplossing. Succes en fijne kerstdagen toegewenst. Ina Rawée e r 5 4 * e * e 2 * d 1 2 b 4 * I 7 * * 6 2 ij k * * b 4 * 2 h 1 * 1 7 * 4 s 11 1 * n * 1 h g * e 8 10 f

31 Nieuwjaarsbijeenkomst wijk1, wijk 2, wijk 3 Gemeenteleden in deze wijken, Over zo'n vier weken is 2012 goed en wel begonnen, een prima moment om bij elkaar te komen en elkaar een goed jaar te wensen, bij te praten, kennis te maken met nieuwe gemeenteleden misschien. U wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 14 januari om uur in t Loughoes. We hopen op een gezellige middag, veel mensen en een goede sfeer. Wie zin heeft in 'Oud-Hollandse spelletjes' komt ook aan zijn trekken, de mogelijkheid is er voor; de boerenjongens zullen goed smaken evenals de hapjes en drankjes. Voor eventueel halen / brengen kunt u iemand van ons bellen. Van harte welkom, Ina Hiemstra ( ) Ike Huisman ( ) Aaltje Lubbers ( ) Snertmaaltijd bij koffietied Woensdag 4 januari organiseert koffietied weer een maaltijd voor iedereen en toosten we op het nieuwe jaar. Vanaf uur (i.p.v uur) staat de koffie klaar en aansluitend de maaltijd. Men is uiteraard vrij om alleen koffie te komen drinken. Wilt u gezellig met ons aanschuiven en snert en boerenjongens eten, dan graag vooraf, uiterlijk 30 dec., opgave bij Janny Koops tel Iedereen is van harte welkom. Een financiële bijdrage is geheel vrijwillig. Tot ziens op woensdag 4 januari. Team Koffietied

32 Van het kerkelijk buro Ingekomen: van: naar: Mw. W. de Kleine Keur Vries Hooiweg 18 Fam. R. Komdeur Arnhem Burg. Legroweg 4 Fam. J.J. Keizer Groningen Pinksterbloem 11 Mw. H.A. Kuiper Groningen Merelweg 1 Mw. F. Kruit Sloot Groningen Hooiweg 18/144 Vertrokken: van: naar: Mw. J. Mennes Niestijl Hortensiaweg 50 Veendam Dhr. W.J. Muskee Boerhaaveweg 10 Groningen Fam. P.C. Aitton Hoofdweg 378 Onnen Dhr. G.A. Martini Otto Eerelmanweg 8 Groningen Mw. M. Koops Kluivingskampenweg 19 Groningen Mw. A.J. Oosten Makkes v.d. Deijl Hooiweg 18 Assen Verhuisd: van: naar: Mw. H. de Vries Aardema Paalakkers 28 Hooiweg 18/010 Fam. M.A. den Arend Loopstukken 11 Paulus Potterweg 15 Fam. J. Wietses Ottens Esweg 25 Stoffer Holtjerweg 28 Dhr. J.H. Dussel Hoofdweg 2 Schoollaan 20 Mw. A. Crielaard-Portengen Pr.Beatrixlaan 14 Zevenhuizerweg 111 Gedoopt: Daniël Ian Straatman Groningen 6 november 2011 Kira Fay Griët Haarlem 6 november 2011 Renze Jurre Christiaan Kootstra Willem Plojterlaan 21 6 november

33 Collecteopbrengsten oktober 2011 bestemming 2 Diaconie plaatselijke ondersteuning 148,70 2 Kerk en Israël 133,52 9 Zending werelddiaconaat 165,77 9 Kerk ouderenpastoraat 117,75 16 Werelddiaconaat 117,20 16 Onderhoud kerk 106,35 23 Diaconie plaatselijke werk 102,30 23 Verwarming 77,35 30 Regionaal diaconaal fonds 230,41 30 Hervormingsadag (werk generale synode) 192,67 Werelddiaconaat(weeksluitingen Wieken) 154,37 Totaal 1.546,39 november Kerk in aktie 220,95 6 Schoolcathechese 179,95 13 Open Huis Assen 144,65 13 Onderhoud kerkgebouw 141,85 20 Diaconie plaatselijke ondersteuning 235,35 20 Pastoraat 198,60 27 ZWO Yabami 78,25 27 Jeugd- en jongerenwerk 74,85 Werelddiaconaat(weeksluitingen Wieken) 81,60 Totaal 1.356,

34 Gemeenteberaad 13 nov Voor de eerste keer wordt een regulier gemeenteberaad gehouden op de zondagmorgen na de kerkdienst. Hiervoor is gekozen om velen een vergaderavond te besparen en vanwege het feit dat de agenda voor deze bijeenkomst niet te lang is. Het is ruim uur als de voorzitter de vergadering opent. Na een kort en mooi verhaal van ds. Kaj v.d.plas krijgt de voorzitter van CvK. het woord. Hij vertelt dat mw. Roelfien Smilde haar taak als financieel administrateur van onze kerk binnenkort zal neerleggen. Dhr. Bertus Beelen zal haar opvolgen. De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting voor Onder andere door een andere omgang met de afschrijvingstermijnen zal het beraamde tekort voor 2012 lager uitvallen dan dat van CvK heeft de gehele begroting doorgelicht om tot meer bezuinigingen te komen. Enkele vragen worden beantwoord. Het tweede deel van de vergadering is een toelichting op een nieuw diaconaal project. Met een PowerPoint presentatie geeft Door-Elske Cazimier ons een indruk van de mensen en het landschap van Zuid Sumatra. In dit gebied zijn in het kader van het Indonesische Transmigratie Programma honderden Javaanse boeren gekomen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Het programma van Kerk in Actie dat onze diaconie gaat steunen is opgezet voor christelijke boeren die daar rijst verbouwen. Stuurden we vroeger zendelingen naar Indië, tegenwoordig spreken we van samenwerking met partnerkerken in Indonesië. De kerk van Zuid Sumatra, de GKSBS, heeft onze PKN gevraagd om een adviseur te sturen. Dat is geworden Henriette Niewenhuis. Ze is jong, opgeleid voor predikant, maar wilde altijd al iets doen zowel op godsdienstig als op ontwikkelingsgebied. Dit was haar kans! In augus

35 tus is ze vertrokken naar Sumatra. U kunt haar wederwaardigheden volgen op ook de link op de website). In de komende tijd zal de diaconie u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het project. Ook over dit onderwerp werden vragen gesteld. Deze werden vakkundig beantwoord door mw. Door-Elske Cazimier, de inleidster van dit onderwerp. Om uur sloot de voorzitter de bijeenkomst af. Wim Schoolderman

36 College van Kerkrentmeesters De financiële administratie en wisseling van de wacht: Het is bij iedereen bekend dat de financiële administratie reeds over een reeks van jaren door Roelfien Smilde wordt verzorgd en behartigd. Dat zij haar hart erbij heeft, behoeft geen uitleg, want het is ons allen bekend dat het werk hiervoor in grote mate haar leven en haar agenda bepaalt. Zowel mens als werkzaamheden hebben altijd met veranderingen en ontwikkelingen te maken. Je wordt ouder en de ontwikkelingen in de (digitale) wereld dwingen je doorlopend moeite te doen om bij te blijven. Zo is het voorstelbaar dat er een tijd komt, dat je die uitdaging niet meer wilt aangaan. Roelfien heeft die fase bereikt en heeft laten weten dat zij, mocht er een vervanger gevonden kunnen worden, haar functie graag wil overdragen. En soms vallen dingen samen, want terzelfder tijd liet Bertus Beelen weten meer vrije tijd te hebben en die aan onze kerk te willen besteden. In het gesprek met Bertus bleek dat hij wel iets op het gebied van kerks financiën zou kunnen en willen doen. Dit was voor ons als CvK reden om Bertus te polsen voor Roelfien s functie en na gezamenlijk overleg met Roelfien en Bertus is besloten de overgang per 1 januari 2012 te laten ingaan, zodat Bertus gelegenheid heeft om zich erop te prepareren en Roelfien het boekjaar 2011 kan afronden, dat nog tot ongeveer april 2012 doorloopt, omdat het verzorgen van de jaarrekening er onderdeel vanuit maakt. We komen hier uiteraard op terug, maar onze gevoelens van grote dank en respect voor Roelfien en een hartelijk welkom aan Bertus mogen duidelijk zijn. De Oud Papier Actie (OPA): Deze actie wordt al meer dan 10 jaar lang geheel zelfstandig door Jan Brands en Menno Wierenga behartigd. Zij zorgen 6x per jaar voor de komst van de papiercontainer in de buurt van de vijver bij het Else van der Laanhuis. Zij maken in KC en in Dorpsklanken de data van inzamelen bekend, zij zorgen ervoor dat de papierbundels goed worden gestapeld, zij helpen bezorgers, die wat hulp nodig hebben bij het uitladen van hun voertuig, zij beheren de bankrekening en zij bestemmen de ontvangen opbrengsten aan een goed kerkelijk doel, zoals: de collecte tsunami ramp, het orgelfonds en dit jaar hebben ze 5000,00 bijgedragen in de kosten voor de CV en de verbouwing van het voorportaal, waarvoor uiteraard grote dank

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Joke Lambour

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012. Hartelijk welkom in deze dienst.

Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012. Hartelijk welkom in deze dienst. Zondagsbrief voor zondag 12 augustus2012 Hartelijk welkom in deze dienst. Bij de dienst Twee weken geleden stond het verhaal over het wandelen over het water (Marcus 6) centraal. Maar eigenlijk ging het

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

SYMBOLEN. Dienst van zondag 13 mei, waarin Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt. Dorpskerk Eelde

SYMBOLEN. Dienst van zondag 13 mei, waarin Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt. Dorpskerk Eelde SYMBOLEN Dienst van zondag 13 mei, waarin Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt Dorpskerk Eelde Hartelijk welkom in deze dienst Het is een bijzondere dienst, want Wouter Geert Jan Bronsema wordt gedoopt!

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde

Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde Protestantse gemeente te Eelde - Paterswolde KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE PERIODE 22 juli 10.00 ds. H. Jansen Winsum / Kk 29 juli 10.00 da. F.S.Karelse Avondmaal / K / Kk 5 aug. 10.00 ds. D. Tieleman Groningen

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Het is al meer dan vijfentwintig jaar dat ik een kansel beklim. Wat heet: al meer dan veertig jaar.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Kerkgemeente Edam. 30 november Groenlandkerk. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan. Sofie van Wanrooij

Kerkgemeente Edam. 30 november Groenlandkerk. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan. Sofie van Wanrooij Kerkgemeente Edam 30 november 2014 Groenlandkerk afbeelding: doopboom met de blaadjes van onze gedoopte kinderen in de Groenlandkerk In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Sofie van Wanrooij

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

KERSTMORGEN. Welkom! Zondag 25 december 2016 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk. Afbeelding: van Stephan de Jong uit Open deur, december 2016.

KERSTMORGEN. Welkom! Zondag 25 december 2016 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk. Afbeelding: van Stephan de Jong uit Open deur, december 2016. KERSTMORGEN Zondag 25 december 2016 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Afbeelding: van Stephan de Jong uit Open deur, december 2016. Welkom! Welkom Aansteken van de kaarsen Zingen Lied 477 Komt allen

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist:

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemstuk Liturgische bloemschikking.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Kinderen Vanaf half november oefenen de kinderen samen met de kinderen van de Adventskerk voor het kerstspel

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Vanmorgen gaan de bloemen als groet en met wensen van sterkte vanuit de gemeente naar mw. H.Sijtsema dhr. Boerema

Vanmorgen gaan de bloemen als groet en met wensen van sterkte vanuit de gemeente naar mw. H.Sijtsema dhr. Boerema Zondagsbrief voor zondag 5 augustus2012 Hartelijk welkom in deze dienst. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. D. Tieleman, Groningen Ouderling van dienst: Els Beelen Dienstdoend diaken:

Nadere informatie