Kerspel 26 - Zwanenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerspel 26 - Zwanenburg"

Transcriptie

1 - Koopsom ,-- kosten koper

2 Omschrijving Kerspel 26 - Open huis vrijdag 28 januari van 14:00 tot 16:00 uur Inschrijving mogelijk tot woensdag 9 februari 2011 om 11:00 uur! Dit is een unieke kans voor starters! Deze woning wordt aangeboden in de KOOPGARANT regeling. Dit geeft u als koper o.a. een korting van 25% op de vrije verkoopwaarde èn een terugkoopverplichting voor Ymere! Kijkt u voor meer informatie in de KOOPGARANT-brochure te vinden op de website van Ymere. Het volledig ingevulde inschrijfformulier inclusief bijlagen dient u bij Makelaarshuijs Eikelenboom in te leveren. Na sluiting van de inschrijving zal er een loting bij de projectnotaris plaatsvinden. U ontvangt schriftelijk bericht inzake uw lotingsnummer. Heeft u interesse in deze woning? Dan kunt u het inschrijfformulier aanvragen via ophalen bij ons op kantoor of vindt u deze als bijlage in de brochure. Deze HOEK EENGEZINSWONING met vrijstaande stenen berging en heerlijke zonnige tuin op het zuidwesten is gelegen in een rustige straat, nabij winkels, scholen en de diverse uitvalswegen naar de grote steden en Schiphol. Deze woning kenmerkt zich door de extra ruimte aan de achterzijde van de woning op zowel de begane grond als op de beide verdiepingen. Dit zorgt voor extra veel ruimte in de woning. Indeling: Begane grond: entree, hal, meterkast, toilet met fonteintje en trapopgang naar de 1e verdieping. Via de hal kunt u naar de lichte woonkamer en eveneens naar de woonkeuken. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich 15m² ruime woonkeuken met de deur naar de achtertuin. 1e verdieping: via een vaste trap komt u op de 1e verdieping, op deze verdieping bevinden zich 4 slaapkamers en de eenvoudige badkamer met lavet. 2e verdieping: via een vaste trap komt u op de 2e verdieping, hier treft men een ruime zolderkamer met Velux raam, op de overloop bevindt zich de c.v.-opstelling. Tevens is er op deze verdieping een extra kamer gesitueerd, welke te gebruiken is als bergruimte. Bijzonderheden: - deze woning wordt aangeboden in de KOOPGARANT regeling; - unieke kans voor starters; - projectnotaris Sterel cs. / Schoemakers te Hoofddorp; - perceel dient nog kadastraal uitgemeten te worden. Oplevering: in overleg, kan snel. Koopsom ,-- kosten koper

3 Kenmerken Koopsom : ,-- kosten koper Soort : Eengezinswoning Type : Hoekwoning Aantal kamers : 6 (waarvan 5 slaapkamers) Inhoud : 370 m 3 Perceeloppervlakte : 0 m 2 Woonoppervlakte : 112 m 2 Soort bouw : Bestaande bouw Bouwjaar : 1968 Ligging : In woonwijk Tuin : Achtertuin, voortuin Garage : Geen garage Isolatie : Dubbel glas Verwarming : C.v.-ketel Locatie Kerspel BM

4 Foto s

5 Foto s

6 Kadaster Kadastrale gegevens Adres Kerspel 26 Postcode / plaats 1161 BM Gemeente Haarlemmermeer Sectie / Perceel A Oppervlakte Dient nog kadastraal uitgemeten te worden Soort Volle eigendom

7 Plattegronden

8

9

10 Aanvullende informatie Inbegrepen zaken Uitgangspunt is dat de volgende zaken in het pand achterblijven, tenzij andere afspraken worden gemaakt: zie lijst roerende zaken. Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Het eigendomsbewijs ligt op het makelaarskantoor ter inzage. Maten Zie bijgevoegde tekeningen. Bouwkundige gegevens: (Ymere) Onderstaande gegevens gelden niet als een garantie op de bouwkundige staat, doch slechts als een indicatie gebaseerd op de visuele inspectie. Electra : 4 groepen + aardlekschakelaar Kozijnen : houten kozijnen Isolatie : dubbel glas Gevels : gemetselde muren Dak : met pannen bedekt (Ymere) De installaties voor gas en elektra in de onroerende zaak zijn - of worden voor levering - gekeurd en in orde bevonden door een gecertificeerd installatiedeskundige. Gemeentelijke vestigingsvoorwaarden De gemeente Haarlemmermeer hanteert in de bestaande bouw geen vestigingsvoorwaarden. Verdere bijzonderheden Milieu : Verkoper is geen verontreiniging bekend, noch de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Monument : Het pand is geen monument. Eigen grond : Het pand staat op eigen grond. Levering : Het wordt geleverd vrij van huur en ontruimd ( behoudens de genoemde inbegrepen zaken). Aanvaarding De overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld. Aanvaarding (Ymere) De overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld. Indien de levering in nadere overeenstemming tussen koper en verkoper meer dan twee weken na de afgesproken datum plaatsvindt, is koper aan verkoper zonder nadere ingebrekestelling leegstandskosten verschuldigd.

11 Koopakte Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en wordt voldaan aan de notaris. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, nationale hypotheek garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Uit de overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen de koopakte hebben ondertekend. Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte. Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte Asbestclausule In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart ermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. Ouderdomsclausule Koper verklaart bekend te zijn met de ouderdom van deze woning, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor het dak, de vloeren, wanden, plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, alsmede de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels ( zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte omschreven woongebruik. Milieuclausule Verkoper verklaart hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater niets anders bekend is dan het aan de koopakte c.q. brochure gehechte faxbericht van het Gewestelijk Milieubureau Zuid Kennermerland. Elke aansprakelijkheid van verkoper voor bodem en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper zal verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken, dan alleen in het geval er sprake is van verwijtbare toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van verkoper. NEN Clausule "Koper is ermee bekend dat de maatvoering van de woning is vastgesteld met gebruikmaking van de NEN 2580 normering. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. De maatvoering is vastgesteld aan de hand van de beschikbare plattegronden dan wel door eigen metingen, dan wel niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, hetgeen door koper wordt aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen aansprakelijkheid in deze."

12 Informatieplicht en bouwkundige inspectie (Ymere) Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld een bouwkundige inspectie uit te doen voeren. Van deze mogelijkheid heeft koper wel/geen gebruik gemaakt. EPA certificaat Verkoper en koper zijn overeengekomen dat verkoper geen energielabel aanlevert voor het onderhavige registergoed. Nutselect Deze woning wordt geleverd met gratis verhuisservice voor de nutsvoorzieningen via onze website Notariskeuze (Ymere) Verkoper heeft koper medegedeeld dat de in deze koopakte vermelde notariskeuze voor de verkoper wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormt en derhalve aan verkoper is voor behouden. Projectnotaris is Sterel c.s. / Schoemakers te Hoofddorp. Kosten en belastingen Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale recht en de eventuele kosten voor kadastrale uitmeting zijn voor rekening koper. Gunning Verkoper behoudt zich het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand indien beide partijen de koopakte hebben ondertekend. Voorbehoud Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. Deze informatie wordt aan meer personen verstrekt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Financiering (Ymere) Voor deze woning is eventueel een starterslening te verkrijgen. Meer informatie kunt u krijgen op ons kantoor.

13 Onderzoeksplicht De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende instanties. Voor een professionele begeleiding adviseren wij u eigen NVM-Makelaar in te schakelen. Verdere informatie Alle belangrijke papieren zijn bij de makelaar tijdens kantooruren ter inzage. In veel gevallen kunnen fotokopieën worden verkregen of kunnen de gegevens aan u verzonden of gefaxt worden. Uiteraard kunt u bij de makelaar alle verdere informatie krijgen.

14 Inschrijfformulier Kerspel 26, 1161 BM ZWANENBURG Koopsom: ,- k.k. De inschrijving sluit woensdag 9 februari 2011 om 11:00 uur. Personalia Inschrijver M/V* Partner M/V* Achternaam : Voornamen (voluit) : Adres : Postcode en woonplaats : BSN-nummer : Telefoon privé : Telefoon mobiel : Telefoon zakelijk : Geboortedatum : Geboorteplaats : Gehuwd : ja / nee* Gemeenschap van goederen: ja / nee* Samenwonend : ja / nee* Geregistreerd partnerschap: ja / nee* * Doorhalen wat niet van toepassing is. Het gezamenlijke bruto jaarinkomen Beroep : Bedrijfsnaam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : Functie : Datum in dienst : Bruto jaarinkomen 2010 : Bruto maandinkomen 2011 : Vaste 13 e maand/tantième : Eventuele eigen middelen : * Doorhalen wat niet van toepassing is.

15 Huidige woning Huurwoning : ja / nee* Indien u een huurwoning heeft, huurt u dit via Ymere? : ja / nee * Koopwoning : ja / nee* Inwonend : ja / nee* Bent u de afgelopen 3 jaar (mede) eigenaar c.q. bewoner van een koopwoning geweest? ja / nee* ja / nee* * Doorhalen wat niet van toepassing is. Huidige verplichtingen Alimentatie : Einddatum : Consumptieve financiering - persoonlijke lening : - doorlopend krediet : - anders, nl. : Uitstaand saldo : Maandtermijn : Restant looptijd in maanden : Bij welke instelling : De kandidaat-gegadigde geeft met invulling en ondertekening van dit formulier aan deel te willen nemen aan de loting voor de bovengenoemde Koopgarantwoning en verklaart bekend te zijn met de inhoud van de bijlage toelichting op de procedure en gaat hiermee akkoord. Plaats: Datum : Handtekening: Handtekening partner: (indien van toepassing) Let op! De volgende stukken dient u als bijlage mee te sturen: - Kopie geldige legitimatie inschrijver; - Kopie geldige legitimatie partner ( indien van toepassing); - Kopie laatste 3 maanden salarisstroken. Dit inschrijfformulier en de daar bij behorende bijlagen dient uiterlijk op woensdag 9 februari 2011, voor 11:00 uur in bezit te zijn te zijn van CR Hoofddorp T:

16 Voor vragen of onduidelijkheden kunt u tijdens kantooruren bij ons terecht. Bent u momenteel in het bezit van een koopwoning, dan komt u niet in aanmerking voor deze woning en zal uw inschrijving niet in behandeling worden genomen. Te laat ingeleverde formulieren worden onder aan de reservelijst geplaatst. Onvolledig ingevulde formulieren of formulieren die via de fax of binnen komen worden niet in behandeling genomen. Inschrijvers en hun partners die twee keer inschrijven door de gegevens bij vraag 1 en 2 om te ruilen, worden gezien als één inschrijving. Dit formulier dient te zijn voorzien van een paraaf van u en uw eventuele partner. Op de hiervoor bestemde pagina dienen u en uw eventuele partner dit inschrijfformulier te voorzien van een handtekening. Toelichting op de procedure De loting 1. De toewijzing van de woningen vindt plaats door middel van een notariële loting. Alle kandidaten die het volledig ingevulde inschrijfformulier op tijd hebben ingestuurd doen mee aan de loting. Deze loting is niet openbaar. Het inschrijfformulier is op te vragen bij ons kantoor en dient volledig ingevuld inclusief de benodigde bijlagen vóór bovenvermeld tijdstip bij ons kantoor te zijn ingeleverd. Hierna zal de projectnotaris een loting verrichten. Van uw lotnummer ontvangt u schriftelijk bericht. Aanbod aan ingelote inschrijvers 2. De makelaar neemt contact op met de inschrijver die via de loting rangnummer 1 heeft verkregen. De makelaar doet in overleg met de kandidaat een eerste toets of het gezamenlijke bruto jaarinkomen ( en de overige relevante zaken van de financiële situatie van de kandidaat) voldoende lijkt te zijn om in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Indien zeer duidelijk is dat de kandidaat niet in aanmerking komt voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, zal de makelaar de verkoop stoppen en overgaan naar kandidaat met rangnummer 2, enzovoorts. 3. Indien een kandidaat na de eerste toets lijkt te voldoen aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie, krijgt de kandidaat daarna maximaal 5 werkdagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd dient de kandidaat aan te geven of deze wil overgaan tot het ondertekenen van het koopcontract. Indien de kandidaat aangeeft niet over te willen gaan tot het ondertekenen van het koopcontract, wordt direct de volgende kandidaat benaderd en vervalt de kandidatuur. 4. Wanneer de woning waar de kandidaat zich voor heeft ingeschreven is verkocht, blijft het lotnummer staan voor soortgelijke eengezinswoningen. Koopprocedure 5. Vanaf het moment van ondertekenen koopcontract gelden de richtlijnen van de verkopende NVM makelaar, zoals onder andere de 3 dagen wettelijke bedenktijd, de mogelijkheid voor ontbindende voorwaarden op grond van financiering, enzovoorts. 6. De juridische en feitelijke levering dient binnen 3 maanden na het ondertekenen van het koopcontract plaats te vinden bij notariskantoor Sterel c.s. te Hoofddorp. Koopgarant(prijs) De vermelde Koopgarantprijs is vast en niet onderhandelbaar en gebaseerd op de marktwaarde minus 25% korting. Voor Koopgarantwoningen geldt dat het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie verplicht is.

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

www.overspaern.nl Waterwolf 27 225.000,- k.k. HOOFDDORP

www.overspaern.nl Waterwolf 27 225.000,- k.k. HOOFDDORP HOOFDDORP Waterwolf 27 225.000,- k.k. In de wijk Bleesland-Zuid, een van de mooiste plekjes van Hoofddorp, ligt deze fijne gezinswoning. Deze bijzondere woning kenmerkt zich door zijn energiezuinige karakter

Nadere informatie

Spaarnwouderstraat 115 + PP, 2011 AC Haarlem

Spaarnwouderstraat 115 + PP, 2011 AC Haarlem Spaarnwouderstraat 115 + PP, 2011 AC Haarlem Spaarnwouderstraat 115 + PP - HAARLEM Omschrijving Puur* wonen op loopafstand van het stadscentrum, op enkele minuten rijden van alle belangrijke uitvalswegen

Nadere informatie

Vondelkerkstraat 2 te Amsterdam

Vondelkerkstraat 2 te Amsterdam Vondelkerkstraat 2 te Amsterdam Vondelkerkstraat 2 - Amsterdam Omschrijving Een bijzondere ontmoeting met een fantastisch herenhuis dat alles biedt op wooncomfort op een strategische locatie in het centrum

Nadere informatie

www.overspaern.nl Engelenburg 9 155.000,- k.k. HAARLEM

www.overspaern.nl Engelenburg 9 155.000,- k.k. HAARLEM HAARLEM Engelenburg 9 155.000,- k.k. Licht 4 kamerappartement met twee balkons en 3 slaapkamers. De zijkamer is momenteel in gebruik als slaapkamer, welke gemakkelijk bij de woonkamer kan worden getrokken

Nadere informatie

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Koopsom 245.000,= kosten koper Hendrik Jacobszstraat 10 Amsterdam [T] 020-800 23 83 www.mooijekindvleut.nl amsterdam@mooijekindvleut.nl Leuk, ruim driekamer appartement

Nadere informatie

Engelandlaan 190 2034 NG Haarlem

Engelandlaan 190 2034 NG Haarlem Engelandlaan 190 2034 NG Haarlem A9 ERA Makelaars Engelenburg 76 * 2036 RS Haarlem Tel: 023-540 49 04 * Fax 023 535 67 24 Email: haarlem@a9makelaars.nl www.a9makelaarshaarlem.nl Engelandlaan 190 2034 NG

Nadere informatie

Donkere Spaarne 12 Haarlem

Donkere Spaarne 12 Haarlem Donkere Spaarne 12 Haarlem Donkere Spaarne 12 2011 JG Haarlem Vraagprijs 549.000, == k.k. Waar vind je nog een huis met iedere 5 minuten n fantastisch ander uitzicht? In hartje Haarlem, rustig gelegen

Nadere informatie

Fabriciusstraat 1 Haarlem

Fabriciusstraat 1 Haarlem Fabriciusstraat 1 Haarlem Vraagprijs 285.000,= kosten koper Gedempte Oude Gracht 124 Haarlem [T] +31 23 542 0244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze MODERNE KARAKTERISTIEKE en GOED ONDERHOUDEN

Nadere informatie

www.mvmmakelaardij.nl

www.mvmmakelaardij.nl 875.000,- k.k. Bennebroekerlaan 19-2121 GP Bennebroek - telefoon 023-584 21 71 - info@mvmmakelaardij.nl Kantoor Al jaren een begrip in de regio: Michiel van Maanen Makelaardij in 2001 opgericht door Michiel

Nadere informatie

www.overspaern.nl Sandenburg 109 157.500,- k.k. HAARLEM Een opknapper met ontzettend veel potentie!

www.overspaern.nl Sandenburg 109 157.500,- k.k. HAARLEM Een opknapper met ontzettend veel potentie! HAARLEM Sandenburg 109 157.500,- k.k. Een opknapper met ontzettend veel potentie! Dit ruime en lichte voormalig 4 kamer appartement dient op enige plaatsen gemoderniseerd te worden. Het appartement bezit

Nadere informatie

Veldzigtlaan 144 Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 117.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Veldzigtlaan 144 Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 117.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Haarlem 117.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

Leonard Springerlaan 25 - Haarlem

Leonard Springerlaan 25 - Haarlem Leonard Springerlaan 25 - Haarlem Vraagprijs 215.000,-- k.k. Royaal 2-kamer appartement (voorheen 3 kamer; ca. 80 m2) gelegen op 3de etage van het Reinaldahuis met inpandig balkon. Het appartement en het

Nadere informatie

Kokstraat 11 Haarlem

Kokstraat 11 Haarlem Haarlem 950.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

Generaal Winkelmanlaan 37 Aerdenhout. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 189.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Generaal Winkelmanlaan 37 Aerdenhout. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 189.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Aerdenhout 189.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Heemstede 125.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede Huizingalaan 29 319.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

Haarlem Bloemhofstraat 22 - D. 189.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Bloemhofstraat 22 - D

Haarlem Bloemhofstraat 22 - D. 189.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Bloemhofstraat 22 - D Haarlem - Bloemhofstraat 22 - D Haarlem Bloemhofstraat 22 - D 189.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum

Nadere informatie

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III 210.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor

Nadere informatie

Kraaienhorst 51 Haarlem

Kraaienhorst 51 Haarlem Haarlem 315.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal Verbindingsweg 59 135.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum

Nadere informatie

Haarlem Frans Halsstraat 17 - b. 159.500,- k.k. Haarlem - Frans Halsstraat 17 - b. Hugtenburg & de Vries

Haarlem Frans Halsstraat 17 - b. 159.500,- k.k. Haarlem - Frans Halsstraat 17 - b. Hugtenburg & de Vries Haarlem Frans Halsstraat 17 b Haarlem Frans Halsstraat 17 b 159.500, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor Haarlem Frans Halsstraat 17 b Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend

Nadere informatie

Haarlem Lourens Costerstraat 29. 269.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Lourens Costerstraat 29

Haarlem Lourens Costerstraat 29. 269.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Lourens Costerstraat 29 Haarlem - Lourens Costerstraat 29 Haarlem Lourens Costerstraat 29 269.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het

Nadere informatie

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 110.000, k.k. Amsterdamstraat 1517, 2032 PM Haarlem Telefoon: 023 525 00 90, email: info@hugtenburg.nl Kantoor Haarlem Tesselschadeplein 41 Hugtenburg

Nadere informatie

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries IJmuiden Mercuriusstraat 96 IJmuiden Mercuriusstraat 96 145.000, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor IJmuiden Mercuriusstraat 96 Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend kantoor

Nadere informatie

Haarlem Vosmaerstraat 19. 199.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Vosmaerstraat 19

Haarlem Vosmaerstraat 19. 199.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Vosmaerstraat 19 Haarlem - Vosmaerstraat 19 Haarlem Vosmaerstraat 19 199.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

Haarlem Albert Verweylaan 13 - I. 165.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Albert Verweylaan 13 - I

Haarlem Albert Verweylaan 13 - I. 165.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Albert Verweylaan 13 - I Haarlem - Albert Verweylaan 13 - I Haarlem Albert Verweylaan 13 - I 165.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in

Nadere informatie

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL Kwikstaart 11 RAALTE Vraagprijs: 175.000,- kosten koper Woninginformatie Kwikstaart 11 te RAALTE Indeling Op een kindvriendelijke locatie gelegen goed onderhouden en royale HOEKWONING met zonnige

Nadere informatie

Havikskruid 177 Diemen Zuid. Vraagprijs 155.000,-- Kosten Koper

Havikskruid 177 Diemen Zuid. Vraagprijs 155.000,-- Kosten Koper Havikskruid 177 Diemen Zuid Vraagprijs 155.000,-- Kosten Koper Omschrijving Havikskruid 177, 1112 NL DIEMEN Ruim en licht 3-kamer hoekappartement gelegen op de 1e verdieping met balkon op het noordwesten.

Nadere informatie