DE GROOTE KLOK. Periodiek van De Groote Societeit opgericht Inhoud. Jaargang 2015, september, nummer Column van de President-directeur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GROOTE KLOK. Periodiek van De Groote Societeit opgericht 1802. Inhoud. Jaargang 2015, september, nummer 7. 3. Column van de President-directeur."

Transcriptie

1 DE GROOTE KLOK Periodiek van De Groote Societeit opgericht 1802 Inhoud 3. Column van de President-directeur. 5. Buur en boodschap Sloepentocht. 11. Golfdag Groote Sociëteit Uitnodiging extra ALV. 15. Een bezoek aan Korea en Plannen met de Groote Kerk. Jaargang 2015, september, nummer 7

2 Colofon De Groote Klok is een uitgave van de Groote Sociëteit, Koestraat 8, 8011 NK Zwolle. Tel Bankrekeningnummer sociëteit NL25RABO De Groote Klok verschijnt 10 maal per jaar in een oplage van 350 exemplaren. Directie President-directeur drs. G.G. Callenbach Wipstrikpark 31, 8025 CB Zwolle, tel Directeur-secretaris drs. R.V. van den Berg Grote Beukelaer 1, 8141 BM Heino, tel Directeur-thesaurier R. L.C. Conradi RA Potmarge 21, 8032 LC Zwolle, tel Directeur-exploitatie A. Rigter Zwette 6, 8032 XM Zwolle, tel Directeur-verenigingszaken drs. A. van den Berg Van 's-gravesandelaan 2, 8024 DP Zwolle, tel adres: / website: Kasteleins Mw. Godelieve Overbeeke Bloemstraat 6, 8012 VN Zwolle, tel Mw. Marit van Raalte-Lageveen Trompstraat 65, 8023 FN Zwolle Redactie Steven ten Veen (hoofdredacteur) Ronald van den Berg (productie) Louis van Daalen Dirk Hilarides Jacques Hovius Cees Meijntjes Postadres: Koestraat 8, 8011 NK Zwolle / adres: Tekstbijdragen (bij voorkeur gedigitaliseerd) aanleveren door te mailen of te sturen naar bovenstaand adres. De redactie beslist over de inhoud van de Groote Klok en kan wijzigingen in teksten aanbrengen of bijdragen niet plaatsen. Foto s moeten digitaal worden aangeleverd in hoge resolutie (niet verkleinen!) en graag voorzien van bijschrift. Voor advertenties kan contact worden opgenomen met de directeur-secretaris. Uiterste inleverdatum kopij volgend nummer: 25 september

3 Column van de President-directeur Herhalingsoefening Deze column schrijf ik als voorbereiding op onze ALV op vrijdag 25 september Bij onze presentatie van beleidsontwikkeling in de ALV van april hebben we gezegd: De toekomst is niet een geschenk. Onze toekomst is onze prestatie. Ik schrijf deze column schijnbaar als herhalingsoefening, maar ze is gericht op onze toekomst. Ik noem enkele onderwerpen die ik namens de directie het afgelopen jaar in de Groote Klok aan de orde heb gesteld. Op zoek naar onze toekomstvisie. Ons motto is: Resultaten uit ons verleden zijn geen garantie voor onze toekomst. De vraag die de directie zichzelf en de leden stelt, is: Welk evenwicht willen we tussen het oude vertrouwde en de vernieuwing die past bij de komende tijd? Hoe kunnen ook nieuwe leden de sociëteit als een eigentijdse instelling beleven? Er is echt sprake van een veranderurgentie. De leeftijdsgroep van 65+ groeit sneller dan we een paar jaar geleden verwachtten. We hebben nauwelijks aanwas van leden in de leeftijd van 55. We kunnen daardoor de aansluiting met deze groep verliezen. Ik overdrijf maar weinig wanneer ik stel dat het gaat om de continuïteit van onze vereniging. Een neerwaartse spiraal willen we keren, en dat kunnen we ook. In de vele gesprekken met leden en nietleden zijn onze sterkten duidelijk verwoord. Deelname aan onze activiteiten is onverplichtend. Wanneer we bij elkaar zijn, ervaren we de warmte en hartelijkheid. Ook gasten ervaren dat. Onze grappen en grollen kunnen we erg goed combineren met een goed gesprek. Ons netwerk is breed en diep. We voelen ook de verantwoordelijkheid voor een gebouw van historische en culturele waarde. Sloganachtig durf ik schrijven: De Groote Sociëteit inspireert tot een ongedwongen samenzijn, verbindt leden door ruimte te bieden en verrijkt ons door de breedte van haar activiteiten. Op die basis hebben we als directie speerpunten voor beleid geformuleerd: differentiatie en uitbaten van de mogelijkheden van ons gebouw. Differentiatie Die is zichtbaar en moet meer zichtbaar worden- in de activiteiten, gericht op verschillende kleeftijdsgroepen, verschillende interesses en andere openingstijden. Een paar voorbeelden. Er is interesse in meer dan klassieke muziek. Vrijdagmiddag is voor heeren met jongere gezinnen verre van ideaal: dus ook andere openingstijden. De horecafunctie van de sociëteit kan breder worden ingevuld: meer (zaken) lunches bijvoorbeeld. Iedere gelegenheid heeft zijn eigen dresscode. Natuurlijk mag iedereen altijd en overal de das trouw blijven. Maar dat ligt gedifferentieerd: oudere leden die overdag zonder das gekleed zijn, willen direct vanuit de stad even een borrel kunnen halen op de sociëteit. Maar dat geldt ook voor jongere leden die direct uit het werk onze gezelligheid zoeken. Bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld koningsdag, de maaltijd op de laatste vrijdag van de maand) lijkt jasje- dasje een goede invulling van smart casual. Bij het Heerendiner is black tie een mooie conventie. Maar altijd zal het bij ons erom gaan dat je elkaar respect toont, ook als jezelf eigentijds gekleed gaat en de ander met das (en omgekeerd). De differentiatie in leeftijdsopbouw kunnen we vergroten door het bedrijfsleven en kantoren van advocaten, notarissen e. d. te benaderen. Kern van onze communicatie naar hen is, dat hun jongere collega s van rond de 40 jaar de Groote Sociëteit kunnen zien als kraamkamer van hun toekomst. De mogelijkheden van ons gebouw, Als directie zijn we ervan overtuigd dat we het gebruik van ons gebouw veel verder kunnen uitbouwen dan nu. Daarom zullen we de komende periode gaan werken aan verbreding daarvan. Daarbij zullen we ons niet alleen richten op onze leden maar ook op mensen binnen onze netwerken. We zullen ons horeca-aanbod beschrijven in een mooie portfolio inclusief de mogelijkheden die ons gebouw biedt. Zo kunnen we stimuleren dat ons gebouw ook meer in de weekends wordt gebruikt, bij voorbeeld als trouwlocatie. We kunnen zulke diensten niet binnen ons reguliere personele formatie aanbieden. Daarom vragen we extern advies ten aanzien van onze horecafunctie. Daarom ook zoeken we aansluiting bij bestaande personeelspools. Dit vraagt een andere aanzet door de directie. De afgelopen jaren is al gebleken dat de functie van de directeur exploitatie erg veelomvattend is: exploitatie en gebouwbeheer. We zullen daarom aan de ALV een plan ter goedkeuring voorleggen om de directie te versterken door een zesde directeur, directeur exploitatie, aan te trekken die meer commercieel denkt dan we tot nu toe noodzakelijk vonden. Communicatie Als we deze beleidsdoelen willen bereiken, zullen we een sterk communicatieplan moeten ontwikkelen. We zullen niet meer alleen communiceren met ons leden. We willen ervoor zorgen dat de Groote Sociëteit als vereniging èn als gebouw bekend is in Zwolle. Gégé Callenbach, president-directeur 3

4 PROGRAMMA september - december 2015 BIJZONDERE ACTIVITEITEN vrijdag 4-sep Dispuut Bas Dane l-j zaterdag 12-sep hele dag Open Monumentendag Directie donderdag 24-sep Dames Golfmiddag voor de Ingrid Kuitert damespartners van de leden. Ommen, Hooge Graven vrijdag 25-sep Extra Algemene Ledenvergadering Directie l vrijdag 25-sep Laatste vrijdag maaltijd Directie l-j vrijdag 2-okt Dispuut Bas Dane l-j zondag 25-okt Zondagochtendconcert Bert Klaver l-p Pieter en Marius van Delden vrijdag 30-okt Bedrijfsbezoeek aan BMW Bert Klaver l-j vrijdag 30-okt Laatste vrijdag maaltijd Directie l-j vrijdag 6-nov Dispuut Bas Dane l-j donderdag 19-nov Najaarslezing Hans Harms l-p Ruslands actuele geschiedenis vrijdag 27-nov Algemene Ledenvergadering Directie l vrijdag 27-nov Laatste vrijdag maaltijd Directie l-j zondag 29-nov Sinterklaasfeest Dimitri Sijperda l-j vrijdag 4-dec Dispuut Bas Dane l-j juni 4-daagse reis naar Parijs Hans Harms l-j CLUBS maandag elke Biljarten Wim Bleeker dinsdag 15-sep Gemengd bridge Theo Kuitert 6+20 okt dinsdag 22-sep Wisselbridge Aad Rigter okt donderdag 17-sep Heerenbridge Wilfred Smit 15-okt 12-nov Afwijkende datum! woensdag 16-sep Damesbridge Gerrie Knigge 21-okt maandag???? Koken en Braden Bert Boonk maandag???? Culinaire Cornuyten Ton Koot OVERIGE ACTIVITEITEN vrijdag elke Vrij bridge,biljarten, schaken vrijdag elke Vrijdagborrel Let op!! Opgave òf : òf op inschrijflijst publicatiebord òf bij coördinator l- lid; p- partner c.q. introducee; j/n opgav ja/neen l-lid; p -partner of introducee; j/n opgave ja / neen De agenda staat ook op onze website 4

5 Buurt en Boodschap 1 Ik woon aan de Blijmarkt en dat is op loopafstand van de Sociëteit, zodat mij werd gevraagd om op beheersbare wijze de context van mijn bestaan te beschrijven. Kortweg, een stukje over de firma Schuttelaar want ik woon daar tegenover. Alhoewel het voor een telg uit een oude katholieke familie verrukkelijk is om dan ook tegenover de Papenstraat te wonen, ontbrak in dit paradijs een fatsoenlijk uitzicht op diezelfde overkant; hierdoor werd duidelijk dat er op de Blijmarkt een rijke en een armere kant was. Achter een licht verkrotte, tenminste gedateerde, gevelcompositie, voornamelijk maar niet voornaam zijnde, en bestaande uit verkeerd gekleurde garagedeuren (inderdaad niet authentiek 18- eeuws) bevond zich evenwel een mysterie. Hoogstens eenmaal per jaar mochten gewone mensen, althans zij die zich in goede wijnen interesseerde, de rotsachtige ruimtes achter de flodderdeuren betreden en werd hen in de gelijkvloerse kelderopruiming de gelegenheid geboden een Lourdesachtige ervaring op te doen; beter: in Lourdes wordt enkel water aangeboden. Hier kreeg je de kans de vloeistof iedere kracht toe te kennen die je wenste en de wijnafdeling van de firma Schuttelaar was daar de niet-mythische verschijningsvorm van. Nu wordt op de Blijmarkt geen lood meer gegoten en even heb ik daar wat minder vreugdevolle momenten genoten, maar deze oude straat - waar ik nog geen 20 jaar geleden een van de 10 bewoners was - is sedert enkele jaren hervuld door nieuwe bebouwing en bewoning, met nieuwe geboortes en thans met andersoortige aanwas. De ons aller bekende wijnkundige de heer Looijengoed, welhaast behorend tot het erfgoed van de firma Schuttelaar, is ondernemend en verbouwend (nee geen wijnranken) aan de slag gegaan en spoedig zal op de beschreven plek zijn wijnparadijs geopend worden. Het hele jaar door toegankelijk, een pelgrimage waardig en doe er dan zonder glas in de hand meteen een fundamenteel wolkje aan de paleiskant bij. Visie is niet dat je twee flessen extra inkoopt maar dat je bij de totstandkoming van deze wijnwereld ook de twee gevels daarnaast en om de hoek ter hand neemt en dan ook nog op een wijze dat een Zwollenaar zich meer zou afvragen wie Potgieter was dan in welke eeuw Potgieter daar zijn wijn kocht. Over het straatje aan de zijkant de proeverij leest u een volgende keer een illustrerend verhaal. Jacques Hovius, augustus

6 DAMESBRIDGE De derde woensdag van september (de 16e) gaan we weer van start met de damesbridge. We hopen weer op 7 gezellige middagen met veel bridgeplezier. De volgende data kunt u alvast noteren: 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari, 17 februari en 16 maart. Nieuwe deelneemsters kunnen zich aanmelden per telefoon of e mail. Graag tot 16 september. adres: Telefoon: Voor uw agenda: Zondagochtendconcert 25 oktober 2015, 11:00 uur. Het zondagochtendconcert van oktober zal verzorgd worden door Pieter van Delden (piano) en zijn vader Marius van Delden (cello). Op 7 juli j.l. deed Pieter in onze Groote Zaal zijn eindexamen master piano klassiek/liedbegeleiding. Hij is met glans geslaagd en als dank voor het gebruik van onze zaal geeft hij als tegenprestatie een concert met zijn vader (oud solo-cellist van het Noord Nederlands Orkest). Zij zullen werken spelen van o.a. Brahms, Tsjaikovski, Saint-Saens en Chopin. In het oktober nummer van De Groote Klok volgt meer informatie over dit concert. Bert Klaver, sociëteitscommissie Bridge op vrijdagmiddag. Iedere vrijdagmiddag organiseer is er de inloop bridge. Dé gelegenheid om op een aangename manier nieuwe leden te leren kennen! Onder het genot van een drankje en een hapje, spelen we bridge. Afhankelijk van het aantal binnen lopers kan er op elk niveau worden gespeeld. In geval van een oneven aantal kan er altijd gewisseld worden. Je komt zeker aan bod. En bent tevens op tijd voor de borrel. We starten om uur. De Sociëteit is al om uur open. Tot vrijdag, Maarten Storm Excursie naar BMW Dusseldorp Zwolle op vrijdag 30 oktober 2015 Vrijdag 30 oktober 2015 vindt de excursie plaats naar BMW/MINI dealer Dusseldorp Zwolle. Vanaf uur is er een BMW shuttle vanaf de parkeerplaats sociëteit naar MINI aan de Ceintuurbaan en vervolgens naar BMW aan het Molenland. We zijn die middag de gast van ons lid Arie Ruitenbeek. Meer informatie in het oktobernummer en per . Aanmelden kan nu al: internet: (voorkeur) en op publicatie-bord in de sociëteit. Telefoontje naar Bert Klaver ( ) kan ook. Namens uw Sociëteitscommissie Bert Klaver. 6

7 Gemengd Bridge Beste bridgers, Op 15 september a.s. ( 3e dinsdag in september en tevens Prinsjesdag) starten we weer met de Gemengd bridge op de Sociëteit. We gaan er - gemakshalve- vanuit dat de deelnemers van afgelopen seizoen weer allemaal meedoen. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoor ik dat graag. De data voor het eerste halfjaar zijn: 15 september 6 en 20 oktober 3 en 17 november 1 en 15 december De kosten zijn net als vorig jaar 40 per bridgepaar voor het hele seizoen. We hopen weer op een gezellig en sportief bridgejaar. Extra (reserve)paren zijn altijd welkom! Theo Kuitert tel Biljarten Op 7 september start de nieuwe biljart competitie. Elke maandag avond om uur kan er op twee biljart tafels gespeeld worden. Voor deze pool zoeken we nog een beperkt aantal nieuwe echte enthousiaste sportmensen. Er is halverwege dit seizoen een gezellige avond met eten en... Onze Culinaire Cornuyten zullen de maaltijd verzorgen. En vlak voor kerstmis is er nog een avond toernooi. We sluiten het seizoen af op 25 juli Wim Bleeker Wisselbridge Op 22 september a.s. (4e dinsdag in september) starten we weer met de Wisselbridge op de Sociëteit. We gaan er -gemakshalve- vanuit dat de deelnemers van afgelopen seizoen weer allemaal meedoen. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoor ik dat graag. De data voor het eerste halfjaar zijn: 22 september 13 en 27 oktober 10 en 24 november 8 en 22 december Aad Rigter tel Heerenbridge De Heerenbridge op de 3e donderdagavond van de maand start weer op 17 september a.s uur Nieuwe belangstellenden kunnen contact opnemen met voor verdere informatie. Ook berichten van verhindering altijd gaarne per om misverstanden/verwarring te voorkomen. Bij uitzondering zal in november 2015 niet op 19e maar op de 12e worden gespeeld ivm een andere programma-activiteit. Wilfred Smit Dames Golfmiddag Voor alle damespartners van de leden van de Groote Sociëteit. Ook dit jaar organiseer ik, bij voldoende belangstelling, een golfdag. Na afloop van ons 18 holes golfrondje eten we met elkaar een hapje in het clubhuis. Kosten: Greenfee, eten en drankjes ± 55 euro. Datum : donderdag 24 september 2015 om uur. Locatie : Golf & Country Club Hooge Graven. Hessenweg Oost 3a, 7735 KP Ommen. tel Graag opgave zo spoedig mogelijk bij Ingrid Kuitert tel of per mail Najaarslezing Rusland Stond dit voorjaar tijdens de muziekcursus Rusland 150 jaar gleden centraal, de najaarslezing in november gaat over het Rusland van vandaag. Naast de verschillen tussen Rusland en de westerse wereld, zal aandacht worden besteed aan de verhouding tussen deze twee werelden. In de volgende Groote Klok leest u meer over deze lezing, maar noteer nu alvast: DONDERDAG 19 NOVEMBER, uur. Voor leden en partners. Opgave kan vanaf nu via Hans Harms 7

8 In Memoriam drs. Willem Marius Gotink Op 22 juli 2015 is Wim overleden. Wim werd op 20 september 1923 geboren in Warnsveld. Hij beeindigde zijn studie diergeneeskunde in 1949 en vrij kort daarna is hij gaan werken bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Overijssel. Deze was gevestigd in Zwolle. Eerst aan de Wipstrikkerallee en later aan de Veemarkt. In 1966 werd Wim tot directeur benoemd en onder zijn leiding werd een nieuwe Gezondheidsdienst voor Dieren gebouwd aan de Zwartewaterallee. Wim was zeer consciëntieus, plichtsgetrouw en wilde graag goed geïnformeerd zijn en worden zodat hij weloverwogen beslissingen kon nemen. In 1986 nam hij afscheid. Na zijn pensionering leefde hij enigzins teruggetrokken maar bleef geïnteresseerd in zijn directe omgeving maar ook in wereldwijde ontwikkelingen. De carriere van zijn zoon in Afrika volgde hij altijd nauwgezet maar ook het wel en wee van zijn beide dochters had zijn grote interesse. Ook kon Wim, met gevoel voor humor, spreken over zijn 10 kleinkinderen. Wim was een trouw lid van de Rotary en later van de Past Rotarians. Zijn hobbies waren bridge, kegelen, biljarten en het oplossen van sudoku s, liefst niet al te gemakkelijke. Bridgen en biljarten deed hij veel op de Groote Societeit, meestal samen met zijn vriend en collega Piet Feenstra. Daarnaast was Wim een wijnkenner en kon een goed glas wijn waarderen. Wim wilde graag onafhankelijk zijn en is tot het laatst zelfstandig gebleven. Op de rouwkaart stond dat, na een rijk en voltooid leven, de crematieplechtigheid in kleine kring heeft plaatsgevonden. Jan Sol en Jan Frik. 8 BURGERLIJKE STAND Nieuwe leden Geen Voordrachten De heer M.V.P. Spelbrink (Mark)( ), Eekwal 47, 8011 LB Zwolle. De heer Spelbrink is zelfstandig ondernemer. Voorgedragen door de heren H. Oving en Zandbergen. De heer ing. P.M.G. Wiertz (Peter) ( ), Schellerpad 40, 8017 AM Zwolle. De heer Wiertz is bouwkundig ingenieur. Voorgedragen door de heren H. Oving en O. Sijperda. De heer A.W.G.M. Bender (Ton) ( ), Hoogstraat 33, 8061 HA Hasselt. De heer Bender is oud kwaliteitsmanager van Wehkamp. Voorgedragen door de geren Kuitert en Storm. Opzeggingen Geen Overleden De heer Willem Marius Gotink ( ) LEDENCOMMISSIE Jur Zandbergen (voorzitter); , Otto Cazemier; ; Maarten Storm; ; Ruurd Tjallema; ; SOCIËTEITSCOMMISSIE John van Boven; voorzitter/secretaris; ; Hans Harms; lid; ; Eric Hendriksen; lid; ; Bert Klaver; lid; ; nl Tijdens Open Monumentendag zijn meer dan monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. Kom langs en ervaar de rijke geschiedenis van dit bijzondere monument.

9 9

10 Dank en het ga jullie goed. Hetty en Abel hebben afscheid genomen van de sociëteit. 'Gezicht op de Hoofdtoren van Hoorn' Aan de wand in de Groote Zaal hangt een fors schilderij, voorstellende 'het gezicht op de Hoofdtoren van Hoorn'. Het doek meet maar liefst bij 1.10 meter. Gerrit van der Pijl schreef jaren geleden een artikel over het schilderij in de Groote Klok. Willen Tromp Meester vertelde destijds over de herkomst van het schilderij naar aanleiding van het overlijden op hoge leeftijd van zijn 'tante Cateau', mevrouw J.C. Kloos-Thiebout. Zij was de laatste particuliere eigenaar van het schilderij. "Jhr. J.E. van Heemskerck van Beest ( ) uit Dalfsen schildert het doek rond Hij behoort tot de kennissenkring van de familie Thiebout. Heemskerck verkoop of schenkt het schilderij aan mr. J. Thiebout ( ). Thiebout laat het na aan zijn zoon, het sociëteitslid mr. C.H. Thiebout ( ). Waarschijnlijk wegens plaatsgebrek geeft hij het doek in de jaren vijftig of zestig in bruikleen aan de Groote Sociëteit. Na zijn overlijden biedt zijn dochter Cateau het stuk ter verkoop aan de Sociëteit aan. In de notulen van de Directievergadering van 11 september 1959 staat daarover het volgende: 'Voor grote schilderijen bestaat weinig vraag. Gelet op de toestand waarin het schilderij verkeert, wordt besloten op de vraag van mevrouw Kloos-Thiebout te antwoorden, dat wij bereid zijn het schilderij te kopen voor f 200,-. Of mevrouw Kloos over het bod (een koopje) tevreden is, vermelden de notulen niet... Korte tijd later is 10 de koop echter een feit. Op 4 december 1959 bespreekt de directie het schilderij: 'Het opknappen, schoonmaken en opspannen van het schilderij zal ca f 25,- kosten. Voor f 10,- kan de lijst gemoderniseerd worden. Besloten wordt, de lijst niet te moderniseren, maar het verguldsel bij te laten werken.' Dit laatste lijkt een goed besluit - het zou immers zonde zijn geweest de kapitale lijst door welke andere dan ook te vervangen. Daarna hangt het schilderij dertig jaar in de tabaksrook boven de stamtafel. Later wordt deze tafel verplaatst naar de andere zijde van de bar (de seniorentafel). In de loop der jaren verslechtert de toestand van het schilderstuk. Daarom besluit men in 1985 het schilderij vakkundig te laten restaureren. Een restauratiecommissie (wijlen Anton Jansma, Wicher Wichers Hoeth en ondergetekende) brengt de benodigde gelden bijeen. Voornamelijk giften en verder de verkoop van dassen brengen f ,- op. De restauratie wordt uitgevoerd door W. Hesterman uit Muiden. Hij werkt als restaurateur onder meer voor het Rijksmuseum. Na restauratie wordt het stuk in 1986 door David Stibbe officieel getaxeerd op f ,-. De Groote Sociëteit mag dankbaar zijn voor het aanbod van mevrouw Kloos." vdb. Abel Buurma De Directeur-exploitatie spreekt Abel Buurma ten afscheid toe. Hetty Kruiswijk-Schukking

11 GOLFDAG GROOTE SOCIETEIT 2015 Op een zonovergoten maandag 22 juni, zo zou het verslag van deze Zwolse Golfdag moeten beginnen!! In werkelijkheid begon de dag onbestendig (voor de start van de wedstrijd) met enkele stortbuien. Wonderbaarlijk kan genoemd worden de droge interval waardoor alle deelnemers een plezierige start konden ervaren. Vooraf werd een ieder van harte welkom geheten door de nieuwe wedstrijdleiding, Voorgezeten door Arno Blokland en Olivier ten Doeschate (en Hans Koppendraaier als medeorganisator). Ieder deelnemer kreeg een bakkie koffie met krentenbrood en een doos ballen. De 15 moedige deelnemers, gewapend met paraplu s en regenkleding, werden vanaf uur in flights van drie de baan opgestuurd. De opdracht luidde 18 holes spelen. Met een longest drive op hole 10 en neary op hole 15. De wedstrijd formule was tweeledig: een categorie speelde voor de beste bruto score, dat betekend het maken van stableford punten zonder handicapslagen ( = tegen par). De andere categorie speelde voor de beste netto score ofwel het maken van stablefordpunten met handicapslagen. De baan van Golfclub Zwolle heeft veel waterpartijen, doglegs, mooie fairways en veel rough (dikke). Het is een ware uitdaging om met een bal alle achttien holes te voltooien. Met mijn flightegenoten, Willem Bleeker en Wim Knippe, begon ik vol goede moede aan de wedstrijd. Met een birdie op hole 3 en vele daaropvolgende par s leek het een fluitje van een cent te worden. Ondanks het feit dat al na enkele holes de eerste hevige regenbuien zich aandienden. Gelukkig waren de tweede negen grotendeels droog. Bij het beginnen aan de tweede negen verscheen de voorzitter van de sociëteit. Hij liep de baan door en toonde de nodige interesse voor het edele spel! Mijn flightgenoot Willem bleek een geduchte tegenstander, zeker na het winnen van de neary op de par 3 (lengte 137 meter). Zijn mooie afslag belandde op de green op een afstand van slechts enkele meters van de hole. Na afloop werd er gezellig geborreld en omgekleed voor het diner. Tijdens het diner, na een inleiding door de wedstrijdleiding (Olivier), geschiedde de prijsuitreiking met een uitgebreide redevoering door de societeits-voorziiter (Gege). Hoewel ik de tweede negen minder presteerde was mijn uiteindelijke totaal score van bruto 22 stablefortpunten (en netto 34 ) ruim voldoende voor de eerste prijs en titel Golfkampioen van de Grootte Societeit! De tweede prijs van de bruto wedstrijd ging naar Wim Bleeker (bruto 15) en derde prijs naar Olivier Ten Doeschate (bruto 9). Bij de categorie voor de beste netto scores ging de eerste prijs naar mijn flightgenoot Willem Bramer (32 netto, beste laatste 9 holes), tweede prijs naar Hans Koppendraaier (32 netto) en derde prijs naar Arno Blokland (23 netto). De longest drive werd gewonnen door Hans Koppendraaier (ik schat de afstand.. ruim 200 meter ) Alle prijswinners van harte proficiat en tevens verdienen alle deelnemers een pluim op de hoed voor het meespelen en trotseren van de elementen! Het diner viel in goede aarde met keus van vis of vlees als hoofdgerecht! De wedstrijdleiding in de nieuwe samenstelling heeft alles voortreffelijk georganiseerd! Wij mogen stellen dat de Zwolse Golfclub een uitstekende gastheer was en kijken nu al vol verwachting uit naar de volgende Golfdag in 2016 met als gastheer mijn club de Sallandsche Golfclub de Hoek. Patrick Willard 11

12 12

13 UITNODIGING VOOR DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING TE HOUDEN OP VRIJDAG 26 SEPTEMBER A.S., AANVANG UUR. AGENDA 1. OPENING. 2. INGEKOMEN STUKKEN. 3. MEDEDELINGEN. 4. EEN GEACTUALISEERDE BELEIDSVISIE MET CONSEQUENTIES: TOEKOMST GROOTE SOCIËTEIT. (voor dit onderdeel van de agenda wordt verwezen naar de column van de President-directeur in de Groote Klok van september.) De hieronder enigszins uitgewerkte onderdelen a. t/m d. van de beleidsvisie van de directie hebben niet alleen onderling een nauwe onderlinge samenhang, maar ook met het voorstel tot aankoop van Koestraat 6. Alle hebben een directe betekenis voor de continuïteit van de vereniging De Groote Sociëteit. De kern is: : Welk evenwicht willen we tussen het oude vertrouwde en de vernieuwing die past bij de komende tijd? Hoe kunnen ook nieuwe leden de sociëteit als een eigentijdse instelling beleven? Daarbij hoort een actieve inzet van de vereniging. Hierin gaat de directie voor. Er zijn drie sporen die de directie voor de toekomst wil volgen: 1. versterking van de vereniging door ook aantrekkelijk te zijn voor jongere leden 2. verbreding van de activiteiten zowel voor de leden als in het gebouw 3. versterking van de exploitatie van het gebouw met zijn monumentale waarde voor zowel de vereniging als de stad Zwolle. a. Differentiatie activiteiten (niet alleen wat zich in het verleden bewezen heeft) leeftijdsopbouw (de Groote Sociëteit als kraamkamer van de toekomst van jongere leden) dresscode: Basis is de wijze waarop de leden met elkaar en met gasten omgaan: respectvol. Er zijn drie hoofdkeuzemogelijkheden: 1. black tie 2. jasje dasje 3. jasje Concretisering: De directie stelt de hoofdlijn vast van de dresscode en de bandbreedte daarvan. Deze beide zijn gebaseerd op een ondergrens. De organisator van een activiteit bepaalt binnen het beleid van de directie de dresscode voor de bedoelde activiteit. voorbeeld: De directie heeft de verantwoordelijkheid voor de organisator van de vrijdagborrel, de ALV, de Nieuwjaarsborrel, de Koningsborrel. De keuze van de directie is direct gerelateerd aan het min of meer formele karakter van een activiteit. alle situaties jasje dasje altijd toegestaan borrel op vrijdag jasje maaltijd laatste vrijdag jasje ALV jasje dasje Nieuwjaarsborrel jasje dasje Koningsborrel jasje dasje 13

14 Koningsborrel jasje dasje Verdere uitwerking: de directeur verenigingszaken stelt, namens de directie, de dresscode vast in nauw overleg met de Sociëteitscommissie voor die activiteiten waarvoor de Sociëteitscommissie eerstverantwoordelijk is. b. Exploitatie gebouw: c. I.v.m. b. Voornemen tot uitbreiding van de Directie. beter uitbaten van de mogelijkheden van het gebouw (activiteiten van netwerk van leden (zakenlunches, jaarclublunches, trouwlocatie gemeente horecafunctie verbreden en verdiepen (portfolio s ontwikkelen) personeelspool om flexibele schil te ontwikkelen rond de eigen structurele formatie Op grond van de huidige ervaringen over een reeks van jaren is de Directie van mening dat de huidige functie van Directeur- exploitatie binnen het geheel van Directiefuncties omvangrijk is en daarmee een zware en tijdrovende wissel trekt op degene die deze functie vervult. De functie omvat de aandachtgebieden exploitatie, horeca, personeel en accommodatie. In de geactualiseerde beleidsvisie wordt het belang en aandeel van de exploitatie van de sociëteit vergroot (intensiever benutten van het sociëteitsgebouw) met alle gevolgen van dien voor de functie van Directeur-exploitatie. Dit gegeven heeft de Directie tot het voorstel gebracht de functie van Directeur-exploitatie te splitsen en dat te doen op het moment dat deze functie vacant wordt op 31 december a.s.. In deze gedachte komt er een functie van Directeur-exploitatie (aandachtgebieden exploitatie, horeca en personeel) en een functie van Directeur-accommodatie met als aandachtsgebied instandhouding accommodatie in de ruimste zin des woords. Gevolg daarvan is dat de Directie in deze opzet uit 6 personen gaat bestaan. De omvang de Directie wordt in artikel 17 lid 1. van de statuten gemaximeerd op 5 leden. De Directie is daarom voornemens in de ALV van 27 november a.s. een statutenwijziging voor goedkeuring voor te leggen waarbij de omvang de Directie wordt gelimiteerd tussen minimaal 3 en maximaal 7 leden. Aangezien de Directie de kandidatuur voorbereidt voor de opvolging van de aftredende Directeur-exploitatie verzoekt zij de leden nu reeds uit te spreken dat zij het voorstel voor de beoogde statutenwijziging welwillend tegemoet zullen treden. In dat geval zal de Directie naast het wijzigingsvoorstel een kandidaat voordragen voor de functie van Directeur exploitatie alsmede een kandidaat voor de functie van Directeur-accommodatie. d. Communicatiestrategie website centraal Groote Klok blijft als clubblad primair voor de leden; flyer of andere aandachttrekker voor o.a. Open Monumentendag nieuwsbrief themanummers gericht op externen herziening logo en briefpapier op termijn; geen urgentie 5. KOESTRAAT EN KOESTRAAT 6. De toelichting op dit onderdeel van de agenda wordt per mail toegezonden en niet opgenomen in de Groote Klok. 6. RONDVRAAG. 7. SLUITING. 14

15 Een bezoek aan Korea en de gedemilitiseerde zone tussen Noord en Zuid In het NRC handelsblad van 21 augustus 2015 stond het navolgende geschreven: ik citeer Wapengekletter. Noord Korea dreigt met oorlog Pyongyang/Seoul. De spanningen tussen Noord- en Zuid Korea zijn vanmorgen hoog opgelopen. Eerst gaf de Noord-Koreaans leider Kim Jong,un zijn grenstroepen opdracht zich met ingang van vanmiddag voor te bereiden op oorlog. Vervolgens bracht ook Zuid-Korea zijn strijdkrachten in opperste staat van paraatheid. Desondanks achten analisten de kans klein dat beide landen daadwerkelijk de wapens tegen elkaar opnemen. De animositeit tussen Noord en Zuid is in het verleden wel vaker hoog opgelopen. Gisteren voerden beide zijden artilleriebeschietingen op elkaar uit, zonder dat daarbij slachtoffers vielen. De laatste weken zijn de spanningen gestegen omdat Noord-Korea eist dat Zuid Korea zijn propaganda - uitzendingen via megafoons aan de grens staakt. De hervatting op 10 augustus na een onderbreking van elf jaar- is een reactie op een explosie van een landmijn in de gedemilitariseerde zone waarbij twee Zuid- Koreaanse militairen gewond raakten (AP).. Einde citaat uit de NRC. Op 27 juli j.l., dus een maand eerder, stapte ik uit het vliegtuig na een bezoek aan Groot Seoel van twaalf dagen. Groot Seoel met voorstad Incheon telt een bevolking van meer dan 12 miljoen mensen en is het dichtstbevolkte gebied van Zuid-Korea. Het ligt op minder dan honderd kilometer van de gedemilitariseerde Zone (GDZ) tussen Noord en Zuid. Op uitnodiging van een vriend, die in Seoel gedurende de zomerperiode vier weken les geeft aan de Incheon Universiteit, bezocht ik Korea. Vier dagen in de week geeft hij les aan studenten. Drie dagen per week gingen we samen op stap om toeristische tripjes te maken, waaronder een dag naar de Gedemilitariseerde Zone (GDZ). Terugkomend in Nederland vroeg iedereen mij is het een leuk vakantieland? Mijn antwoord was: voor het beperkte gedeelte dat ik gezien heb van het land niet direct, maar het is beslist een interessant land. En daarover ga ik nu wat vertellen. Het klimaat; de Japanse overheersing en de Koreaanse oorlog Juni/juli zijn warme vochtige maanden. De temperatuur zit steeds boven de 25 graden en het kan dagenlang miezerig regenen. Wordt het droog dan stijgt de temperatuur in een mum van de tijd boven de 30 graden maar het blijft onaangenaam vochtig. Geen vakantieweer dus. Zonder airco kom je de nacht in een hotel niet door. De Japanners hebben zich in Oost Azië ernstig misdragen. Vanaf begin 1900 en eerder, maar vooral in de Tweede Wereldoorlog hebben ze geprobeerd de Koreaanse natie te doen verdwijnen door de mensen te dwingen Japanse namen aan te nemen, het schoolsysteem naar Japans model om te vormen, alleen Japanstalige kranten toe te staan en honderdduizenden Koreanen naar Japan te deporteren. Het vak Japanse geschiedenis werd een verboden. (In de jaren zeventig hebben overigens ook wij uit pure progressiviteit het vak geschiedenis op scholen in Nederland sterk onderbelicht gelaten). Koreaanse vrouwen konden dienen als troostmeisjes voor de Japanse soldaten. Na de capitulatie van Japan (Hiroshima) werd het bewind over Korea verdeeld tussen de Sovjet Unie en Amerika. In 1948 werd het land opgedeeld in twee onafhankelijke staten. Van 1950 tot en met 1953 woedde de Koreaans oorlog waarbij Amerika (en bondgenoten) en China, respectievelijk staande voor democratie versus communisme, recht tegenover elkaar stonden. In drie jaar tijd stierven twee miljoen mensen. Na beëindiging van deze oorlog isoleerde het Noorden zich van de rest van de wereld en de bevolking groeide op in armoede. Het Zuiden ontwikkelde zich na een aanvankelijk militair bewind tot een welvarende democratische staat, met veel Amerikaans invloeden. Honkbal is een belangrijke sport. Golfen idem. Er is inderdaad sprake van welvaart. Je ziet hoge goedgebouwde flats maar ook mooie één gezinswoningen, Alle auto s (met name KIA en Hyundai) lijken bijna nieuw. Door Seoel lopen brede wegen. De spoorwegen werken perfect. Voor een appel en een ei reist men in gedeeltelijk ondergrondse treinen, perfect gekoeld, urenlang door Seoel en voorsteden. Alles stipt op tijd en strak georganiseerd. De Nederlandse spoorwegen kunnen daar op stage gaan en nog veel leren. In de trein zit iedereen overigens op z n mobiel te koekeloeren. Zitten er zes mensen naast elkaar, dan loeren er vijf op hun mobiel of tablet. De mensen maakten op mij een beschaafde indruk en ze gingen m.i. leuk met hun kinderen om. (niet meer dan twee kinderen per gezin zijn toegestaan; de bevolking groeit te snel). Ik heb nauwelijks armoede gezien, maar ik denk niet dat er sprake is van een sociaal vangnet zoals wij dat kennen. Want een enkele keer zag ik een oude man of vrouw, armoedig gekleed, een veel te zwaar beladen kar voortduwen. De gedemilitariseerde zone (GDZ) Het is een zone van ca. vier kilometer breed tussen Noord en Zuid, aan beide kanten afgezet met versperringen van prikkeldraad en militaire bewakingshuisje om de paar honderd meter. Doordat er in dat gebied niemand komt, heeft zich een bijzonder rijke flora en fauna ontwikkeld die uniek genoemd kan worden met planten en dieren die elders niet of nauwelijks voorkomen. Aan de Zuid-Koreaanse kant liggen militairen; in het Noorden misschien nog wel veel meer. Formeel zijn de landen nog steeds met elkaar in oorlog en dat leidt soms tot spanningen zoals hierboven vermeld in de NRC van 21 augustus j.l. Interessant was o.m. mijn bezoek per bus aan de GDZ met mijn vriend tezamen met zijn studenten en wat collega s. De Zuid-Koreanen hebben er echt een toeristisch/ kermisachtig geheel van de GDZ gemaakt o.a. door gebouwen te plaatsen van waaruit je met verrekijkers naar Noord-Koreaans gebied met kunt kijken. Een beetje op een manier alsof ze de Noord-Koreanen belachelijk willen maken. Om daar te komen moet je als toerist wel wat militaire checkpoints passeren, passen laten zien enz.. We begonnen met een afdaling per treintje in een paar ondergrondse gangen. Uit de diverse Engelstalige voorlichtingsborden begreep ik het navolgende: In 1972 hadden de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten er lucht van gekregen dat de Noord-Koreanen geheime gangen hadden aangelegd onder de 15

16 GDZ naar Zuid-Koreaans gebied. De vraag was echter waar zitten die gangen? In 1974 begonnen de Zuid-Koreanen 178 gaten te boren in de grond om vervolgens onder grote druk water in de grond te pompen. Opeens had men beet. Uit één van de gaten spoot een waterfontein omhoog en zo werd de eerste gang gevonden. Inmiddels zijn er drie gangen gevonden die voor toeristen zijn open gesteld. De Noord-Koreanen voelden zich betrapt en stelden: Ja, wij zijn op zoek naar steenkool, vandaar. Zuid-Korea stelde daarentegen; Jullie weten toch wel dat er in dat gebied ondergronds slechts graniet voorkomt en dat er absoluut geen steenkool is te vinden. En zo concludeert Zuid-Korea vervolgens: Uit dit alles blijkt de dualistische houding/opstelling van Noord-Korea tegenover een eventuele hereniging tussen Noord en Zuid. Hoezeer de oorlog nog spelt, bleek mij ook uit het volgende. Tachtig procent van het land bestaat uit bergen. Rondom Seoel zijn de bergen misschien niet veel hoger dan driehonderd meter, maar wel overdekt met groen geboomte van een vrij uniforme aanplant. Het schijnt dat de Japanners in het verleden alle bossen hebben gekapt voor eigen gebruik en dat de huidige bossen nog (vrij uniforme) herbeplantingen hebben. Toen ik her en der wat in deze bossen rondwandelde, stuitte ik meerdere malen op een uitgegraven vierkant, omzoomd door zandzakken en verderop door banden. Ik dacht: dat kunnen wel eens schuttersputten. Maar het konden gezien de kwaliteit van de zandzakken m. i. geen schuttersputten zijn, daterend uit de Koreaanse oorlog van bijna zeventig jaar geleden. Het kan m.i. niet anders dan dat het schuttersputten zijn die nog steeds worden onderhouden en een verdediging moeten vormen tegen de Noord-Koreanen. De hereniging Noord van Zuid Op de terugreis in het vliegtuig naar Nederland kwam ik te zitten naast een Zuid-Koreaan. Hij sprak opvallend goed Engels. Ik complimenteerde hem daarmee en zei: Wat spreekt u buitengewoon goed Engels. Hij antwoordde: Ja, ik ben hoogleraar Engels. En zo kregen we het over de eenwording van Oost- en West Duitsland, hetgeen ook moeizaam is verlopen. Een situatie in veel opzichten analoog aan die in Korea. In de Duitse situatie moesten de Wessies een speciale belasting betalen voor de Ossies om de infrastructuur (wegen, telefoonlijnen, renovatie huizen enz.) in Oost-Duitsland te bekostigen. Dat temperde ook in Duitsland toch het aanvankelijke enthousiasme over de hereniging. Alles duurde veel langer dan gepland en de kosten bleken zeer hoog. Hetzelfde is te verwachten in geval van een Koreaanse hereniging. Mijn medepassagier stelde: Als we willen komen tot eenwording, zullen we het zelf moeten doen. Denkt u dat de Russen eenwording voorstaan? Of de Chinezen of Japan of Amerika? Gezien de achterliggende geschiedenis van de regio is het antwoord inderdaad keihard, nee. Gerekend moet worden op forse tegenwerking. Ook de Fransen werkten een hereniging van Duitsland tegen. Ze eisten van Duitsland het opgeven van de Deutsch Mark waarna we met z n allen in de Euro zijn beland. Dit met alle gevolgen van dien! Als u dit leest is de wrijving tussen Noord en Zuid misschien voorbij, maar het blijft m.i. nog heel lang onrustig in Oost Azië. Augustus 2015 Hilbert van der Zwaag Flats bouwen kunnen ze heel goed. Eten in Lotushouding: een ramp! 16

17 Plannen met de Grote Kerk Onze stad is in interviews weleens een verstopte parel genoemd. Een prachtige stad met fraaie monumenten, maar we lopen er niet erg mee te koop. We zijn als stad weinig uitnodigend. Een van die mooie monumenten is de Grote of Sint- Michaëlskerk. En die lijdt een beetje aan hetzelfde euvel: je ziet hem wel maar hij nodigt niet uit. In de zomermaanden staat de deur open en lopen er ongeveer mensen binnen. Vaak om een boek te halen voor 1 of 2 Euro s, minder vaak om eens rond te kijken. Na de zomer gaan de deuren weer dicht. Zoektocht in Zwolle Veel toeristen lopen vanuit de Fundatie of het station richting de Grote Markt. Bij het Grote Kerkplein begint de zoektocht. Een hele rij bomen met daar achter verstopt de barrière die de Grote Kerk vormt. Niet zo n fraaie aanblik en sinds deze foto uit de jaren zestig is er niet veel verbeterd aan de aanblik. Kerk vanaf Grote Kerkplein met bomenrij. Kerk vanaf Grote Kerkplein zonder bomen. Links de Luttekestraat met wat ruimte en rechts de Korte Ademhalingssteeg waar de kerk de bebouwing bijna raakt. Je hebt de neiging om door de kerk heen te lopen naar de andere kant. Kerk vanuit de lucht (laat zien hoe de kerk is opgesloten in de bebouwing west en oost). Fraai, maar Eigenlijk is de kerk alleen aan de noordkant vanaf de Grote markt dus fraai van aanblik. En dan nog vooral door hetgeen er tegenaan gebouwd is: de Hoofdwacht en een paar andere bijgebouwen. Wat geldt voor de bomen aan de zuidkant, geldt op een andere manier ook hier: de echte kerk is achter bijgebouwen verstopt. Schilderij van Springer met hoofdingang en Hoofdwacht. Cornelis Springer schilderde die aanblik in 1862 zo. Het kost dus wel wat moeite om net als de stad zelf - de Grote Kerk te ontdekken en mooi te vinden. Onafgemaakte toren? Verwondering is er ook vaak over de wat merkwaardig ogende aanbouw aan de westkant (Luttekestraat): het lijkt alsof daar begonnen is met een toren maar dat het geld al snel op was. De aanbouw eindigt met een soort nood kap die verder nergens bij past. Tot eind 17e eeuw stond ongeveer op deze plaats de hoogste toren (117 m) van het land. Meerdere blikseminslagen hadden de constructie al aangetast en in 1682 stortte de toren na brand in. De schade aan de kerk was groot. Het puin bleef enkele jaren liggen en in 1686 is tenslotte de achtkantige consistorie ge bouwd. Van binnen is die bepaald fraaier dan aan de buitenkant. Consistorie als 'onvoltooide toren'. Stadskerk De Grote Kerk is deels gebouwd op de fundamenten van de eerdere Romaanse kerk die hier stond omstreeks En ook die kerk had voorgangers, van hout, klei en stro. Er werd ruim 60 jaar gebouwd aan de hallenkerk die het nog steeds is ( ). De kerk heeft een gotische stijl. In vroeger eeuwen, toen ook de Grote Aa door de stad liep, was het risico van overstromingen groot. Water kon van meer kanten komen: de Vecht of via het Zwarte Water de Zuiderzee vormden bedreigingen. De Grote Kerk werd gebouwd op het hoogste punt van de stad: een zandrug. Wie nu op de Grote Markt staat en naar het Rode Torenplein kijkt, zal zich misschien niet realiseren dat het verloop 1.80 m is. En ook vanaf de Grote Kerk naar de andere zijde van het Grote Kerkplein is er al gauw een verschil van 80 cm. De Grote Kerk vormde voor de toenmalige inwoners van Zwolle ook een schuilplaats ingeval van waterdreiging. Het was een kerk voor en van de stadsbewoners. Tekening uit de oude doos van het interieur van de kerk. 17

18 Hanze en handel Wie zich de tijd van de Hanze voor de geest haalt, kan zich voorstellen dat de Grote Kerk ook hier een grotere rol speelde voor de stad dan nu. De Grote Aa stroomde er vlak langs, via het Rode Torenplein, de Melkmarkt en de Vismarkt. De kerk had nog niet de latere banken als inrichting voor de eredienst. Het was vooral ontmoetingsplaats voor velen, open en met de belangrijke functie van begraven: er was nauwelijks plaats voor zitbanken. In die ontmoeting tussen de missen door was er ongetwijfeld het gesprek over handel. De kerk was de plek met een netwerkfunctie. Veranderingen met gevolgen voor de kerk In latere eeuwen veranderde dit karakter. De Reformatie in de 16e eeuw bracht een andere karakter van de eredienst mee met een centrale plaats voor de verkondiging en dus voor de kansel. Nog weer later (omstreeks 1830) werd het bij wet verboden om in kerken en binnen de bebouwde kom te begraven. De kerk kon zonder problemen veel meer zitplaatsen realiseren. En veranderde daarmee behoorlijk van gedaante. Kerkinterieur met banken. Nieuwe veranderingen In de afgelopen jaren is het kerkbezoek sterk teruggelopen. Kerkelijke gemeenten hebben steeds meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Een monumentaal kerkgebouw legt een zware druk op de kerkelijke balans. Daar komt bij dat die vaak te vinden zijn in een stadskern waar allerlei andere activiteiten het lastig maken om als kerkelijke gemeente te kunnen functioneren. Vergaderen naast bijvoorbeeld een kermis vormt een attractie op zichzelf. Verlies van bestemming Ook in Zwolle hebben oude kerken hun oorspronkelijke bestemming verloren. Soms zijn ze goed terecht gekomen, omdat iemand met hart voor het gebouw er iets moois van maakte, zoals boekhandel Waanders. Maar een Sushi-restaurant bijvoorbeeld vormt een fors contrast met 18 oorsprong en historische waarden. Tegelijk beseft iedereen dat leegstand een gebouw er niet beter op maakt. Het is dus zoeken naar verantwoorde nieuwe bestemmingen voor die oude, waardevolle gebouwen die een bijzondere toevoeging zijn aan de stad. Ze vertellen immers een belangrijk stuk van onze eigen geschiedenis. Daaraan voegen we vandaag nieuwe aspecten toe. En ook die moeten de moeite waard zijn om over 100 jaar verder verteld te kunnen worden. (((Veranderingen dwingen tot het maken van keuzes. Hoe ziet dit kostbare monument in onze stad er over een eeuw uit? Daarover in een vervolgartikel.))) Janco Cnossen Gift van Jan Frik Ons erelid Jan Frik heeft de Groote Sociëteit een staalgravure van Ludwig Rohbock geschonken. Ze beeldt De Groote Markt van Zwolle uit in de richting van de Harmonie. Dat is de plaats waar de Groote Sociëteit in 1802 startte. Deze gravure is afbeelding 123 uit het Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur geteekende Schilderachtige Gezigten en beschreven door J.L. Terwen, uitgegeven door G.G. Lange te Darmstadt en G. B. van Goor te Gouda, Van het leven van Rohbock is weinig bekend. Hij is geboren in Nürnberg in 1820 en daar ook gestorven (1883). Hij heeft tekeningen van Duitse steden en landschappen gemaakt, zoals van Berlijn, de Rijn, Saksen, Thüringen en de Harz. De fraaie en gedetailleerde gravures zijn gestoken door Johann G.F. Poppel en anderen. De gravure komt te hangen in het kabinet. We aanvaarden deze gift in grote dank aan Jan. Dispuut Met veel waardering zie ik terug op onze laatste bijeenkomst van 3 juli. De persoonlijke inleiding van Kick Visser o.a. naar aanleiding van het boek Het raadsel Spinoza van Yalom, gaf aanleiding tot een boeiende uitwisseling van ervaringen. Die zijn voor iedereen verschillend en dat maakt het leven rijk. Ik heb ondertussen Het raadsel Spinoza en Nietzsches tranen' gelezen. Ik vind het een paar prachtige boeken. Ook de film Yalom s cure vind ik heel goed. De eerste vrijdag van de maand na de vakantie is 4 september. Aart Slobbe zal dan het gesprek inleiden over het onderwerp: ONZE ENERGIEBEHOEFTE, WAT DOEN WE HIERMEE? Een erg actueel onderwerp waar we beslissingen over moeten nemen die van groot belang zijn voor de toekomst van onze kleinkinderen en hun nazaten. Helaas ben ik 4 september nog op vakantie maar ik hoor wel van Aart wat er aan de orde is geweest. De bijeenkomsten daarna zijn 2 oktober, 6 november en 4 december. (Of willen we 4 december overslaan?) Wie wil de bijeenkomst van 2 oktober voorzitten met de daarbij behorende afspraak dat hij de inleiding van 6 november verzorgt? En wie wil 6 november voorzitten? Ik wens jullie een inspirerende bijeenkomst op 3 september. Hartelijke groet Bas Dane

19 ZET u uw huis te koop of gaat u het verkopen Zo snel en goed mogelijk uw huis verkopen. Dat vraagt om een Garantiemakelaar. Een Garantiemakelaar gaat namelijk een stap verder. Niet alleen zorgt hij ervoor dat uw woning zo goed mogelijk gepresenteerd wordt. Dankzij zijn ervaring in de lokale markt is hij specialist en kan hij u voorzien van advies op maat. Zo wordt uw woning voor een reële prijs in de markt gezet en zet hij de juiste middelen en kanalen in om uw potentiële kopers te bereiken. Uiteraard houdt hij u op de hoogte van de laatste ontwikkeling en is hij altijd voor u bereikbaar. Ook uw huis verkopen? Kijk voor meer informatie op of bel ons op Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten. GM02 degraafvanvilsteren adv huis te koop 135x185 def v1.indd :58 Portret (80x120 cm.) getekend door Dioni ten Busschen met een pen van PenPoint 19

20 Indien onbestelbaar retour: Koestraat 8, 8011 NK ZWOLLE 20

DE GROOTE KLOK. Periodiek van De Groote Societeit opgericht 1802. Inhoud. Jaargang 2015, juni, nummer 6. 3. Column van de President-directeur.

DE GROOTE KLOK. Periodiek van De Groote Societeit opgericht 1802. Inhoud. Jaargang 2015, juni, nummer 6. 3. Column van de President-directeur. DE GROOTE KLOK Periodiek van De Groote Societeit opgericht 1802 Inhoud 3. Column van de President-directeur. 5. Heifer een moeilijk woord, een mooi project. 7. Installatie nieuwe leden. 10. Sixtijnse kapel.

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

op de Interview Clubmanager GolfDrieDaagse Holland Tweeling met golftalent 24 e jaargang nummer 1 maart 2013

op de Interview Clubmanager GolfDrieDaagse Holland Tweeling met golftalent 24 e jaargang nummer 1 maart 2013 Hoogte op de 24 e jaargang nummer 1 maart 2013 Interview Clubmanager GolfDrieDaagse Holland Tweeling met golftalent VIERDE EDITIE RIJNMOND OPEN GOLF: 19-25 AUGUSTUS 2013 In de week van 19 tot en met 25

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

rough 47 e jaargang nr. 2 mei 2015 1

rough 47 e jaargang nr. 2 mei 2015 1 rough 47 e jaargang nr. 2 mei 2015 1 De perfecte uitvalsbasis voor ultiem genieten Luxe en stijl in een serene omgeving. Middenin het Friese landschap vindt u een van de mooiste hotels van Nederland: Bilderberg

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

77ste jaargang 592 februari 2011

77ste jaargang 592 februari 2011 77ste jaargang 592 februari 2011 Het pastorale team 6 t/m 11 met oa installatie Netty Hengeveld Jeugdviering 12 Thema over liefde Geestelijk Werken 13 Van de bestuurstafel 15 t/m 18 voortgang renovatie

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015

Doopsgezinde Gemeente Haren. 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015 Doopsgezinde Gemeente Haren 58 e jaargang, nummer 6 1 juli 2015 Inhoudsopgave Bladzijde Hoofdartikel 1 Doopsgezinde Gemeente Groningen 3 Doopsgezinde Gemeente Haren 16 Algemeen 22 Colofon achterpagina

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 29 nummer 9 november 2014

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 29 nummer 9 november 2014 INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 29 nummer 9 november 2014 De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Slag om Venray. Het bombardement van 12 oktober

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club De Heihoef Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 22 nr 125 december 2009 DE HEIHOEF JAARGANG 22 NR 125 DECEMBER 2009 1 DE VOORZITTER Wat gaat de tijd snel! Mijn eerste termijn als voorzitter

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

magazine Scherp van geest NIEUWS ACTIVITEITEN INFORMATIE met HOVO Utrecht! nr. 16 - voorjaar 2012

magazine Scherp van geest NIEUWS ACTIVITEITEN INFORMATIE met HOVO Utrecht! nr. 16 - voorjaar 2012 nr. 16 - voorjaar 2012 Scherp van geest met HOVO Utrecht! magazine NIEUWS ACTIVITEITEN INFORMATIE DIT MAGAZINE WORDT UITGEGEVEN IN SAMENWERKING MET DE VRIENDEN VAN HOVO UTRECHT 2 HOVO Utrecht Magazine

Nadere informatie

Wij zijn nog steeds aanwezig in de gemeente Nieuwkoop APRIL 2013. 100,- waardebon van Kameryck. Kijk snel op pagina 11

Wij zijn nog steeds aanwezig in de gemeente Nieuwkoop APRIL 2013. 100,- waardebon van Kameryck. Kijk snel op pagina 11 APRIL 2013 Zakenmagazine voor de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en alle bijbehorende dorpskernen Wij zijn nog steeds aanwezig in de gemeente Nieuwkoop Jens Toornstra Vakgarage Van der Laan 100,-

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie