bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling"

Transcriptie

1 29 december e jaargang no. 52 Terugblik op 2004 Doelen en missie Wanneer we onze voornemens voor het jaar bekijken, dan kan geconcludeerd worden dat veel van wat voor uitvoering genoteerd stond, is aangepakt en gerealiseerd. De productie - uitbreidingsactiviteiten van Paranam Operations hebben hierin verreweg de meeste aandacht en het meeste geld gevergd. Voor de extra inspanning en aandacht hieraan gegeven, danken wij natuurlijk op de eerste plaats hen die er nauw bij betrokken zijn geweest, maar ook hen die er indirect mee te maken hebben gehad. Niet alleen verliep de voortgang van het project gestadig en in sommige gevallen zelfs voorspoedig, belangrijk is vooral dat de uitvoering tot stand kwam met opvallend goede veiligheids- en milieuresultaten, m.a.w. de werkzaamheden voltrokken zich gelukkig zonder menselijk leed en zonder nadelige gevolgen voor de omgeving. In de relatie met bedrijfsmedewerkers was de grootste uitdaging het sluiten van een nieuwe CAO. Het is een succesvolle driejarige overeenkomst geworden, zonder werkonderbrekingen, in een sfeer van rust. De eerste in zijn soort, maar meer nog één die wederzijds begrip, volwassenheid en harmonie uitstraalt. Daarnaast levert deze vorm van met elkaar omgaan aan de onderhandelingstafel winst op en vormt ze een enorme ondersteuning voor de instandhouding van de Surinaamse economie. Zoals dat veelal in een bedrijfsjaar van een dynamisch bedrijf als van ons verloopt, vertoonde ook 2004 momenten van triomfantelijkheid en vreugde, een grote mate van stabiliteit, maar waren er helaas ook momenten bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling die al in september begon, is er zo één. Er is daardoor flink wat schade aangericht en het herstel is tot op heden niet in zicht. Dat zijn vier bittere maanden, die niet gauw vergeten zullen zijn. Sociale activiteit Onze betrokkenheid bij het ondersteunen van sociale activiteiten in de totale Surinaamse gemeenschap heeft ruime aandacht gehad. Het accent viel daarbij eens te meer op Warren Pedersen Managing Director Suralco L.L.C. activiteiten en groepen waar hulp bijzonder hard nodig was. Aan gemeenschapsgerichte projecten schonk ons bedrijf samen met giften uit het Alcoa Foundation - fonds, meer dan US$ Daarnaast initieerden en participeerden we in tal van andere gemeenschapsevenementen, zoals de American Chamber of Commerce en KKF - beurzen en het organiseren van de grootste fitness walk tot nu toe in ons land gehouden. Vanuit diverse benaderingen van employés en maatschappij kwamen ook het LIFE programma, ACTION en BRAVO in beweging en konden belangrijke delen van de gemeenschap, zoals gehandicapten, sociaal zwakkeren, weeskinderen en andere behoeftigen van zowel fysieke als geldelijke inspanning 1

2 van onze medewerkers profiteren. De honderd procent toename van het aantal bloeddonoren op de plants, vergeleken met vorig jaar, mag hierbij niet onvermeld blijven. Ook onze partnerschapsgedachte kreeg dit jaar wat meer vorm en er werd op verschillende gebieden geprobeerd dit tot uiting te brengen. Zo verscheen er een sustainability report over het jaar 2003, waarin ons bedrijf verantwoordelijkheid aflegt over zijn bedrijfsactiviteiten in het jaar en wordt aandacht geschonken aan een aantal bijzondere inspanningen, waaronder hulp aan exportpotentieel bij Indianen uit het binnenland die onder de paraplu van Amazon International werken aan een notenproject. Bedrijfsbesturing In april van dit jaar namen wij afscheid van Johnny L. Palmer als Managing Director en Vice President AWA Atlantic. Het past dat we hem nogmaals bedanken voor zijn bijzondere inspanning en het spoor van herstel waarop hij Suralco opnieuw heeft helpen brengen. Het is een voor het moederbedrijf Alcoa aanvaardbaar niveau geworden van waaruit wij zowel binnen de interne structuren als daarbuiten weer de concurrentie aan kunnen. Bij Paranam Operations werd ik Managing Director en werd Stewart Wotton als Refinery Manager aangesteld, een functie die daarvoor nog niet ingevuld was. De expansie bracht een ruim aantal tijdelijke medewerkers naar Paranam. Aan de andere kant werd aan medewerkers van over de 50 jaar en een dienstverband van meer dan 25 jaar de kans geboden vrijwillig vervroegd met pensioen te gaan. Wij danken hen voor hun loyaliteit en ondersteuning en wensen hun een voorspoedige pensionering toe in goede gezondheid. Als partners van Alcoa en aandeelhouders in AWA Atlantic kwam het bestuur van Alumina Limited voor oriëntatie naar Suriname en werden naast bedrijfsbezoeken ook nog gedachtewisselingen met toppers bij de overheid gearrangeerd. Ook de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Franco R. Demon, kwam op bezoek om zich te laten informeren over de voortgang van de expansiewerkzaamheden in ons Paranam - bedrijf. EHS Global Director Rick Williams, die de verrichtingen binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied van nabij wenste te volgen, behoorde eveneens tot de opvallende bezoekers. Ons bedrijf kan het niet doen zonder nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. We moeten bekend blijven met wat er om ons heen gebeurt, bereid zijn strijd te leveren tot overleven en constant mensen motiveren om de geestdrift en drang tot prestatie op te houden. In dit licht bezien geloof ik zondermeer dat onze inspanningen ruimschoots zijn gewaardeerd. Ik noem er enkele: voor wat de ISO - certificering betreft, deden wij het goed; dit was ook het geval bij de SOX review (boekhoudkundig controlesysteem); we scoorden een solid good in de high voltage (electrical) audit en we behaalden een positieve recommendatie voor verdere verbeteringen wat Autonomous Maintenance betreft. We kunnen kortweg zeggen dat er op het stuk van ABS, EBS, ASAT en ISO groei is bereikt, die bijdraagt aan verbetering van de efficiëntie en een effectievere besturing van processen. Het zijn immers stuk voor stuk programma s die ons beter uitgerust doen zijn voor het verrichten van onze dagtaken door ons in staat te stellen beter ordening te brengen in denken en doen. We moeten ze dan ook blijven zien als tools die het werken vergemakkelijken en ons productiever maken als bestuurders van de ons toebedeelde processen. Ik mag er mijn tevredenheid over uitspreken dat wij bij de uitvoering van al de genoemde programma s goede voortgang hebben geboekt. Uiteraard gaan we ervan uit dat het altijd beter kan en verwachten dat de resultaten van dit jaar de basis zullen vormen voor verdergaande verbeteringen. Voor wat onze goudexploratieactiviteiten in Oost - Suriname betreft, kwam er een joint venture tot stand tussen AWA Atlantic en Newmont uit Denver in de VSA. Op basis hiervan zal laatstgenoemde de verdere mogelijkheden tot goudwinning nagaan. In de haven van Paranam slaagden wij erin de certificering voor de ISPS Code te behalen. (ISPS staat voor International Ship and Port Facility Security.) Onze haven registreerde overigens begin mei een record exportlading van metrieke ton aluinaarde. 2

3 Grondstoffenproblematiek Wij hebben gedurende een groot deel van 2004 te kampen gehad met schommelende, dus onstabiele wereldmarktprijzen. Dat gold in ons geval voor caustic soda waarvan de prijs meer dan twee keer zoveel omhoog ging. De onvoorspelbare en exorbitant hoge olieprijzen verdubbelden. De doorwerking hiervan was daarnaast te merken in de prijs van bijproducten. Wat ons ook behoorlijk geplaagd heeft gedurende grote delen van het jaar, was de kwaliteit van ons erts. En ofschoon ik ervan overtuigd ben dat dit fenomeen zich zal herstellen, moet worden toegegeven dat de productie er flink onder geleden heeft. Ook moet worden gezegd dat de tegenmaatregelen die dit probleem te lijf moesten gaan, vrij goed hebben gewerkt, waardoor de schade enigszins kon worden gereduceerd. Resultaten Ofschoon wij gedurende het jaar vaker te maken hebben gehad met tegenvallende dagproducties van aluinaarde, is het algemeen beeld toch redelijk te noemen. De gestelde maandelijkse gemiddelden zijn gedurende de eerste acht maanden van het jaar gehaald, ook al was dat met zeer tegenvallende kosten. De markt Een meevaller in dit soms sombere geheel vormt de nog steeds sterke aluminiummarkt met vrij aantrekkelijke prijzen. We zullen de gelegenheid niet voorbij mogen laten gaan om hiervan te profiteren. De expansie zal daarbij naar alle verwachting helpen, mits wij erin slagen goed en goedkoop te produceren. Verwachtingen voor 2005 Ik zie voor het komend jaar een aantal nieuwe uitdagingen.hierbij zal onze inventiviteit ons moeten helpen kosten te reduceren. Dat is pure noodzaak, als we concurrerend willen blijven en Suralco s plaats op de markt niet op het spel willen zetten. We zullen het antwoord moeten vinden op de hoge, bijna onvoorspelbaar geworden en sterk fluctuerende prijzen voor energie. En tenslotte verwacht ik dat we de nieuwe productiegoals zullen halen en zelfs voorbijstreven waar dat kan, om zo te profiteren van de gunstige ontwikkelingen op de wereldmarkt. Ik reken erop dat we dit alles kunnen doen in een klimaat van rust, met gemotiveerde medewerkers en een inspiratie die jaagt naar succes. Aan de externe partners, onder wie de overheid, het bedrijfsleven, de toeleveringsbedrijven die met ons zaken doen, en niet te vergeten de families van Suralco - employés, breng ik dank uit voor hun gerichte ondersteuning in Ik wens hen allen geluk, gezondheid en kracht toe en ik vraag hun ons ook in 2005 op dezelfde manier te schragen, in de wetenschap dat zonder deze morele steun wij zeker niet zo succesvol zouden zijn geweest. Dat het U allen goed mag blijven gaan. Warren M. Pedersen Managing Director Suralco L.L.C. Marlon Joomun is per 15 december j.l. Mobile Plant Supervisor. Hij volgt Desmond Gummels op, die twee weken eerder vrijwillig met vervroegd pensioen ging. In een bekendmaking bedankt Armand Tjong A Hung, Reliability and Maintenance Services Manager, Dessy Gummels voor zijn bijdrage en wenst Marlon Joomun veel succes in zijn nieuwe functie. 3

4 Jim Bostick Jim Bostick, sinds oktober 1995 Site Manager van Kier/CCC in Suriname, is op 23 december j.l. naar het buitenland vertrokken. Hij heeft in een brief de Suralco gemeenschap, het management van BHP, van Hatch en het Alliance management van Alcoa World Alumina (Atlantic) Kier/ CCC bedankt voor de samenwerking. Interim Site Manager van Kier/CCC is Richard Havercroft. Eind januari wordt de nieuwe Site Manager verwacht, Louis Rangnow. Hij heeft veel ervaring opgedaan in Alumina Refinery & Mining. It was all of you that made this endeavor possible over the years and actually quite enjoyable. I know we had some hard times but I feel quite pleased that I can depart Suriname with the feeling that I accomplished what I came here to do. Honestly, it is a lot harder than I really anticipated leaving you all but I suppose it is time to move on to other endeavors and I hope all of them offer me the same challenge that Suriname has. Franklin (Frank) Feder is benoemd tot President Alcoa Latin America. In het eerste kwartaal van 2005 verhuist hij van New York naar Sao Paolo in Brazilië waar Alcoa Latin America is gevestigd. Frank Feder zal de groeiactiviteiten in de regio coördineren en samen met overheden en gemeenschappen werken om Alcoa s profiel te optimaliseren. Feder, die ook één van de Vice Presidents van Alcoa is, volgt Josmar Verillo op. Feder onderhoudt al geruime tijd contacten met Alcoa Aluminio, Alcoa s geheel geïntegreerde aluminiumbusiness in Brazilië. Hij trad in 1990 bij Frank Feder Alcoa Aluminio in dienst als Director of Corporate Planning. Van 1994 tot 1999 was hij Chief Financial Officer. In 1999 werd Feder overgeplaatst naar de VSA, waar hij tot 2001 werkte in Alcoa s Corporate Development Group in Pittsburgh. In 2001 werd hij benoemd tot Vice President Analysis and Planning. 4 Sydney Harris ( ) Journalist

5 NACB Instructor Samuel Smith en enkele participanten aan de crane training in het Powerhouse. Het North American Crane Bureau (NACB) uit de VSA heeft van 6 tot en met 17 december j.l. voor Suralco drie crane trainingen verzorgd. Het NACB is een gerenommeerd crane institute dat wereldwijd trainingen verzorgt en personen certificeert als crane maintenance inspectors of crane operators, nadat ze examens hebben afgelegd. Het ging bij ons om de volgende trainingen: - Mobile crane maintenance & inspectors training, - Overhead crane operators training, en - Overhead crane maintenance & inspectors training De training instructor Samuel Smith van NACB was te gast bij Leendert Darnoud van het Training Department en Jimmy Narain, die voorzitter is van Suralco s Crane Committee (SCC). Het doel van de trainingen is om de gap op te vullen die er bestaat op het gebied van safety en onderhoud van de hijskranen op onze plant. Dat materieel wordt dagelijks ingezet voor het constructie- en onderhoudswerkzaamheden. Deze trainingen, die op een heel hoog niveau waren, bestonden elk uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Er werden tijdens deze trainingsperiode zeven personen opgeleid tot gecertificeerde crane maintenance inspectors. Ze hebben hiervoor een schriftelijke test afgelegd. De certification card van deze inspectors is twee jaren geldig. Voor verlenging hiervan moeten zij een korte refreshment test afleggen. De certificaten voor deelname aan deze training en de certification cards van de inspectors, worden de volgende maand door de training instructor naar Suralco verzonden. Suralco s Crane Committee heeft op zijn programma van 2005 staan het auditeren van alle Suralco - kranen waarbij de zeven nieuwe inspectors zullen worden ingezet. De reacties van alle 28 participanten aan deze trainingen waren heel positief. Ze zeggen heel veel te hebben geleerd en verzekeren dat ze de opgedane kennis heel goed zullen gebruiken om het onderhoud en de veiligheid van de hijskranen op onze plant te verbeteren. In Alcoa vestigingen zijn zowel mobile als overhead kranen in gebruik. In de Plant Expansion van Paranam Operations worden verschillende typen ingezet, maar ook bij het reguliere werk in de afdelingen (zoals het Powerhouse en de Machine Shop) worden kranen gebruikt om goederen te hijsen of te laten zakken. Aan de boom van mobile kranen hangt een haak, die met kabels omhoog om omlaag kan worden gehaald. Kranen hebben elektromotoren die de kabels kunnen op- en afrollen. Sommige kranen hebben verbrandingsmotoren. 5

6 Een cheque van US$ 26,580.- kreeg de Stichting EDUCONS (Education and Communications Network Suriname) van Alcoa Foundation voor het opzetten van een computer knowledge center in Brokopondo. De cheque werd op vrijdag 17 december j.l. overhandigd door Suralco s Controller Janice Veira lid van het AWA Atlantic Alcoa Foundation Lead Team aan Glenn Geerlings, voorzitter van het stichtingsbestuur van EDUCONS. Janice Veira zei blij te zijn dat Suralco ondersteuning kan bieden bij de educatieve ontwikkeling in het district Brokopondo, één van de gemeenschappen waarin ons bedrijf activiteiten ontplooit. Het knowledge center zal worden opgezet in de openbare MULO - school in Brokopondo. Scholieren en anderen zullen er terecht kunnen om via het internet informatiebronnen te raadplegen. Alcoa Foundation en EDUCONS hebben in de afgelopen jaren een goede partnership opgebouwd om distant learning te stimuleren, zei George Bijnoe, die voor Suralco de Program Administrator van Alcoa Foundation is. EDUCONS voorzitter Geerlings bedankte voor de cheque. Zijn organisatie stelt alles in het werk om het computer knowledge center in Brokopondo in de eerste helft van januari 2005 van start te laten gaan. Vertegenwoordigers van zeven instellingen kregen op dezelfde dag donaties. Drie kindertehuizen, namelijk Kinderhuis Alkmaar, Kinderhuis Koesoewarano en Kinderhuis Van Gom, kregen elk een cheque van SRD 5,000.-, de gelijkelijke verdeling van de opbrengst van de succesvolle Suralco Fitness Walk. Het Surinaams Pedagogisch Instituut kwam in aanmerking voor twee computers en printers, de Maria Hartman School kreeg een computer en printer, de Algemene Onderwijsbibliotheek een kopieerapparaat en de Heilig Hart School een airco. Bij de overhandiging van de giften in de Paranam Country Club waren ook leden van ARGOS en van het team dat de Fitness Walk organiseerde, aanwezig. Zij kregen een aandenken voor hun rol in de organisatie. De gasten werden onthaald op een lunch. Als gastheer trad op Suralco s Chief Public Relations & Communications, Henk Esajas. 6

7 Het Quasar project bij Suralco is zo goed als afgerond. Quasar staat voor Quality Automation Solutions in Alumina Refining. Het gaat om de infrastructuur van het netwerk voor het controlesysteem dat gestandaardiseerd is voor Alcoa. De bedoeling is om in alle locaties dezelfde hardware voor dat netwerk te installeren. Het veldwerk in alle afdelingen van de refinery en het Powerhouse heeft enkele maanden geduurd, nadat eind maart 2003 de kick-off plaatsvond. Het leggen van de infrastructuur werd onder supervisie van Honeywell, leverancier van het software pakket, door de Chileense onderneming Absa Intl Sur. verricht. Op 15 december j.l. werd het dienstverband met een groot deel van de contractwerkers van Absa Intl Sur. beëindigd. Trots waren deze werkers toen ze op de laatste safety meeting vernamen dat er gedurende deze constructiefase een mijlpaal bereikt was over de periode die op 1 augustus 2003, begon: safe men hours zonder a total recordable injury! Absa Intl Sur. heeft zich met het oog op de safety standaarden die Alcoa voorschrijft, laten adviseren en begeleiden door Surin Ajodhia (rechts op de foto). Ook in 2004 heeft het Medical Department drugstests afgenomen van Suralco werknemers, contractwerkers, stagiaires en anderen die Paranam Operations bezochten. Van de bijna 1500 personen (1497) van wie een test werd afgenomen, was het merendeel (1235) niet-suralconiër. Onder hen waren de meesten die positief werden bevonden (45). Vier van de in totaal 262 op drugsgebruik geteste employés werden positief bevonden. 7

8 NEVER FORGET Your presence is a gift to the world, you re unique and one of a kind. Your life can be what you want it to be. Take it one day at a time. Count your blessings, not your troubles and you ll make it through what comes along. Within you are so many answers, understand, have courage, be strong. Don t put limits on yourself. Your dreams are waiting to be realized. Don t leave your important decisions to change. Reach for your peak, your goal, and your prize. Nothing wastes more energy than worrying. The longer a problem is carried, the heavier it gets. Don t take things too seriously. Live a life of serenity, not a life of regrets. Remember that a little love goes a long way. Remember that a lot goes forever. Remember that friendship is a wise investment. Life s treasures are people together. 8 Have health and hope and happiness. Take the time to wish on a star. And don t ever forget for even a day How very special YOU are!

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

kunnen zijn aan de verwezenlijking van de genoemde doelstelling en daarmee in verband staan, één en ander voor zover wettelijk toegestaan.

kunnen zijn aan de verwezenlijking van de genoemde doelstelling en daarmee in verband staan, één en ander voor zover wettelijk toegestaan. Profiel Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname +597 8531517 +597 8826060 stgwithinsu@withincoaching.net http://www.withincoaching.net/stgwithinsu/ KKF #: 28580 Over de Stichting De stichting is opgericht

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg 1. Research 2. Project: het buddy-model 1. Wetenschappelijk

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend!

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Op 23 februari 2015 was het zo ver; de eerste kleuters kwamen naar de spiksplinternieuwe school in Mkandira.

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business)

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Design Human Engineering Trance en Hypnose Professioneel coachen en leidinggeven Presenteren en Storytelling Systemisch werken Master uw communicatie

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider 反 省 Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering Murielle Van Haesendonck Teamleider BZIO-groep Revalidatie ziekenhuis: Imbo 125 Sp-bedden en uitgebreide ambulante werking Woonzorgcentrum: Het verhaal

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com LCA, wat kan je er mee Anne Gaasbeek Anne Gaasbeek Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com PRé Consultants PRé is pionier i van LCA sinds 1990; ontwikkelaar van Ecoindicator and ReCiPe

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Projectmanagement, urenregistratie, facturatie, boekhouding en CRM in 1 2015 EXACT

Projectmanagement, urenregistratie, facturatie, boekhouding en CRM in 1 2015 EXACT 1 Projectmanagement, urenregistratie, facturatie, boekhouding en CRM in 1 2015 EXACT 3 2015 EXACT THE OPPORTUNITY AND HOW WE WILL BE SUCCESSFUL WITH OUR PORTFOLIO 4 2015 EXACT Welkom! Abonnement als verdienmodel

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 Port Operations noteerde eind mei zijn tweede record in een maand. Er werd vanuit Coermotibo 207.577.00 metrieke ton bauxiet aangevoerd voor de verwerking tot aluinaarde

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 005 Organisational chart DIRECTIE MANAGEMENT TEAM ADMINISTRATIE AUTOMATISERING 3 KWALITEITSZORG PERSONEEL ORGANISATIE LOGISTIEK INKOOP MAGAZIJN EXPEDITIE 7

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do.

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. PROces management To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. Proces management betre. het richten, inrichten en verrichten

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Start date membership september 2005 Organisational chart

Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 005 Organisational chart DIRECTIE MANAGEMENT TEAM ADMINISTRATIE AUTOMATISERING 3 KWALITEITSZORG PERSONEEL ORGANISATIE LOGISTIEK INKOOP MAGAZIJN EXPEDITIE 7

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

7 januari 2005-56e jaargang no. 1

7 januari 2005-56e jaargang no. 1 7 januari 2005-56e jaargang no. 1 Een truck, beladen met een container van Aggreko rijdt voor het Powerhouse langs naar de omgeving van de Main Switch Yard om daar zijn vracht af te leveren. Vanaf de vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

Een Rugzak Vol Condooms: Stories Van Een Bimbo In De Bush (Dutch Edition) By Meike Schulte

Een Rugzak Vol Condooms: Stories Van Een Bimbo In De Bush (Dutch Edition) By Meike Schulte Een Rugzak Vol Condooms: Stories Van Een Bimbo In De Bush (Dutch Edition) By Meike Schulte Een rugzak vol condooms Standaard Boekhandel - Een rugzak vol condooms: stories van een Bimbo in de Bush Extra:

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Bedrijven Particulieren

Bedrijven Particulieren Spanje Bedrijven Particulieren Welkom Oprichtingen Koopbegeleiding Boekhoudingen Belastingaangiften Compliance Erven& Schenken Wij zijn Euro Economics 45 collega s Internationale focus Wij willen graag

Nadere informatie

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Picture of presenter Jeroen Rosink Test Manager ITD Europe Over DAF Productie 2011: LF: 9500 CF/XF: 42.300 Marktaandeel:

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie