bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling"

Transcriptie

1 29 december e jaargang no. 52 Terugblik op 2004 Doelen en missie Wanneer we onze voornemens voor het jaar bekijken, dan kan geconcludeerd worden dat veel van wat voor uitvoering genoteerd stond, is aangepakt en gerealiseerd. De productie - uitbreidingsactiviteiten van Paranam Operations hebben hierin verreweg de meeste aandacht en het meeste geld gevergd. Voor de extra inspanning en aandacht hieraan gegeven, danken wij natuurlijk op de eerste plaats hen die er nauw bij betrokken zijn geweest, maar ook hen die er indirect mee te maken hebben gehad. Niet alleen verliep de voortgang van het project gestadig en in sommige gevallen zelfs voorspoedig, belangrijk is vooral dat de uitvoering tot stand kwam met opvallend goede veiligheids- en milieuresultaten, m.a.w. de werkzaamheden voltrokken zich gelukkig zonder menselijk leed en zonder nadelige gevolgen voor de omgeving. In de relatie met bedrijfsmedewerkers was de grootste uitdaging het sluiten van een nieuwe CAO. Het is een succesvolle driejarige overeenkomst geworden, zonder werkonderbrekingen, in een sfeer van rust. De eerste in zijn soort, maar meer nog één die wederzijds begrip, volwassenheid en harmonie uitstraalt. Daarnaast levert deze vorm van met elkaar omgaan aan de onderhandelingstafel winst op en vormt ze een enorme ondersteuning voor de instandhouding van de Surinaamse economie. Zoals dat veelal in een bedrijfsjaar van een dynamisch bedrijf als van ons verloopt, vertoonde ook 2004 momenten van triomfantelijkheid en vreugde, een grote mate van stabiliteit, maar waren er helaas ook momenten bij die we zo gauw mogelijk willen vergeten. De scherpe productiedaling die al in september begon, is er zo één. Er is daardoor flink wat schade aangericht en het herstel is tot op heden niet in zicht. Dat zijn vier bittere maanden, die niet gauw vergeten zullen zijn. Sociale activiteit Onze betrokkenheid bij het ondersteunen van sociale activiteiten in de totale Surinaamse gemeenschap heeft ruime aandacht gehad. Het accent viel daarbij eens te meer op Warren Pedersen Managing Director Suralco L.L.C. activiteiten en groepen waar hulp bijzonder hard nodig was. Aan gemeenschapsgerichte projecten schonk ons bedrijf samen met giften uit het Alcoa Foundation - fonds, meer dan US$ Daarnaast initieerden en participeerden we in tal van andere gemeenschapsevenementen, zoals de American Chamber of Commerce en KKF - beurzen en het organiseren van de grootste fitness walk tot nu toe in ons land gehouden. Vanuit diverse benaderingen van employés en maatschappij kwamen ook het LIFE programma, ACTION en BRAVO in beweging en konden belangrijke delen van de gemeenschap, zoals gehandicapten, sociaal zwakkeren, weeskinderen en andere behoeftigen van zowel fysieke als geldelijke inspanning 1

2 van onze medewerkers profiteren. De honderd procent toename van het aantal bloeddonoren op de plants, vergeleken met vorig jaar, mag hierbij niet onvermeld blijven. Ook onze partnerschapsgedachte kreeg dit jaar wat meer vorm en er werd op verschillende gebieden geprobeerd dit tot uiting te brengen. Zo verscheen er een sustainability report over het jaar 2003, waarin ons bedrijf verantwoordelijkheid aflegt over zijn bedrijfsactiviteiten in het jaar en wordt aandacht geschonken aan een aantal bijzondere inspanningen, waaronder hulp aan exportpotentieel bij Indianen uit het binnenland die onder de paraplu van Amazon International werken aan een notenproject. Bedrijfsbesturing In april van dit jaar namen wij afscheid van Johnny L. Palmer als Managing Director en Vice President AWA Atlantic. Het past dat we hem nogmaals bedanken voor zijn bijzondere inspanning en het spoor van herstel waarop hij Suralco opnieuw heeft helpen brengen. Het is een voor het moederbedrijf Alcoa aanvaardbaar niveau geworden van waaruit wij zowel binnen de interne structuren als daarbuiten weer de concurrentie aan kunnen. Bij Paranam Operations werd ik Managing Director en werd Stewart Wotton als Refinery Manager aangesteld, een functie die daarvoor nog niet ingevuld was. De expansie bracht een ruim aantal tijdelijke medewerkers naar Paranam. Aan de andere kant werd aan medewerkers van over de 50 jaar en een dienstverband van meer dan 25 jaar de kans geboden vrijwillig vervroegd met pensioen te gaan. Wij danken hen voor hun loyaliteit en ondersteuning en wensen hun een voorspoedige pensionering toe in goede gezondheid. Als partners van Alcoa en aandeelhouders in AWA Atlantic kwam het bestuur van Alumina Limited voor oriëntatie naar Suriname en werden naast bedrijfsbezoeken ook nog gedachtewisselingen met toppers bij de overheid gearrangeerd. Ook de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Franco R. Demon, kwam op bezoek om zich te laten informeren over de voortgang van de expansiewerkzaamheden in ons Paranam - bedrijf. EHS Global Director Rick Williams, die de verrichtingen binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied van nabij wenste te volgen, behoorde eveneens tot de opvallende bezoekers. Ons bedrijf kan het niet doen zonder nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. We moeten bekend blijven met wat er om ons heen gebeurt, bereid zijn strijd te leveren tot overleven en constant mensen motiveren om de geestdrift en drang tot prestatie op te houden. In dit licht bezien geloof ik zondermeer dat onze inspanningen ruimschoots zijn gewaardeerd. Ik noem er enkele: voor wat de ISO - certificering betreft, deden wij het goed; dit was ook het geval bij de SOX review (boekhoudkundig controlesysteem); we scoorden een solid good in de high voltage (electrical) audit en we behaalden een positieve recommendatie voor verdere verbeteringen wat Autonomous Maintenance betreft. We kunnen kortweg zeggen dat er op het stuk van ABS, EBS, ASAT en ISO groei is bereikt, die bijdraagt aan verbetering van de efficiëntie en een effectievere besturing van processen. Het zijn immers stuk voor stuk programma s die ons beter uitgerust doen zijn voor het verrichten van onze dagtaken door ons in staat te stellen beter ordening te brengen in denken en doen. We moeten ze dan ook blijven zien als tools die het werken vergemakkelijken en ons productiever maken als bestuurders van de ons toebedeelde processen. Ik mag er mijn tevredenheid over uitspreken dat wij bij de uitvoering van al de genoemde programma s goede voortgang hebben geboekt. Uiteraard gaan we ervan uit dat het altijd beter kan en verwachten dat de resultaten van dit jaar de basis zullen vormen voor verdergaande verbeteringen. Voor wat onze goudexploratieactiviteiten in Oost - Suriname betreft, kwam er een joint venture tot stand tussen AWA Atlantic en Newmont uit Denver in de VSA. Op basis hiervan zal laatstgenoemde de verdere mogelijkheden tot goudwinning nagaan. In de haven van Paranam slaagden wij erin de certificering voor de ISPS Code te behalen. (ISPS staat voor International Ship and Port Facility Security.) Onze haven registreerde overigens begin mei een record exportlading van metrieke ton aluinaarde. 2

3 Grondstoffenproblematiek Wij hebben gedurende een groot deel van 2004 te kampen gehad met schommelende, dus onstabiele wereldmarktprijzen. Dat gold in ons geval voor caustic soda waarvan de prijs meer dan twee keer zoveel omhoog ging. De onvoorspelbare en exorbitant hoge olieprijzen verdubbelden. De doorwerking hiervan was daarnaast te merken in de prijs van bijproducten. Wat ons ook behoorlijk geplaagd heeft gedurende grote delen van het jaar, was de kwaliteit van ons erts. En ofschoon ik ervan overtuigd ben dat dit fenomeen zich zal herstellen, moet worden toegegeven dat de productie er flink onder geleden heeft. Ook moet worden gezegd dat de tegenmaatregelen die dit probleem te lijf moesten gaan, vrij goed hebben gewerkt, waardoor de schade enigszins kon worden gereduceerd. Resultaten Ofschoon wij gedurende het jaar vaker te maken hebben gehad met tegenvallende dagproducties van aluinaarde, is het algemeen beeld toch redelijk te noemen. De gestelde maandelijkse gemiddelden zijn gedurende de eerste acht maanden van het jaar gehaald, ook al was dat met zeer tegenvallende kosten. De markt Een meevaller in dit soms sombere geheel vormt de nog steeds sterke aluminiummarkt met vrij aantrekkelijke prijzen. We zullen de gelegenheid niet voorbij mogen laten gaan om hiervan te profiteren. De expansie zal daarbij naar alle verwachting helpen, mits wij erin slagen goed en goedkoop te produceren. Verwachtingen voor 2005 Ik zie voor het komend jaar een aantal nieuwe uitdagingen.hierbij zal onze inventiviteit ons moeten helpen kosten te reduceren. Dat is pure noodzaak, als we concurrerend willen blijven en Suralco s plaats op de markt niet op het spel willen zetten. We zullen het antwoord moeten vinden op de hoge, bijna onvoorspelbaar geworden en sterk fluctuerende prijzen voor energie. En tenslotte verwacht ik dat we de nieuwe productiegoals zullen halen en zelfs voorbijstreven waar dat kan, om zo te profiteren van de gunstige ontwikkelingen op de wereldmarkt. Ik reken erop dat we dit alles kunnen doen in een klimaat van rust, met gemotiveerde medewerkers en een inspiratie die jaagt naar succes. Aan de externe partners, onder wie de overheid, het bedrijfsleven, de toeleveringsbedrijven die met ons zaken doen, en niet te vergeten de families van Suralco - employés, breng ik dank uit voor hun gerichte ondersteuning in Ik wens hen allen geluk, gezondheid en kracht toe en ik vraag hun ons ook in 2005 op dezelfde manier te schragen, in de wetenschap dat zonder deze morele steun wij zeker niet zo succesvol zouden zijn geweest. Dat het U allen goed mag blijven gaan. Warren M. Pedersen Managing Director Suralco L.L.C. Marlon Joomun is per 15 december j.l. Mobile Plant Supervisor. Hij volgt Desmond Gummels op, die twee weken eerder vrijwillig met vervroegd pensioen ging. In een bekendmaking bedankt Armand Tjong A Hung, Reliability and Maintenance Services Manager, Dessy Gummels voor zijn bijdrage en wenst Marlon Joomun veel succes in zijn nieuwe functie. 3

4 Jim Bostick Jim Bostick, sinds oktober 1995 Site Manager van Kier/CCC in Suriname, is op 23 december j.l. naar het buitenland vertrokken. Hij heeft in een brief de Suralco gemeenschap, het management van BHP, van Hatch en het Alliance management van Alcoa World Alumina (Atlantic) Kier/ CCC bedankt voor de samenwerking. Interim Site Manager van Kier/CCC is Richard Havercroft. Eind januari wordt de nieuwe Site Manager verwacht, Louis Rangnow. Hij heeft veel ervaring opgedaan in Alumina Refinery & Mining. It was all of you that made this endeavor possible over the years and actually quite enjoyable. I know we had some hard times but I feel quite pleased that I can depart Suriname with the feeling that I accomplished what I came here to do. Honestly, it is a lot harder than I really anticipated leaving you all but I suppose it is time to move on to other endeavors and I hope all of them offer me the same challenge that Suriname has. Franklin (Frank) Feder is benoemd tot President Alcoa Latin America. In het eerste kwartaal van 2005 verhuist hij van New York naar Sao Paolo in Brazilië waar Alcoa Latin America is gevestigd. Frank Feder zal de groeiactiviteiten in de regio coördineren en samen met overheden en gemeenschappen werken om Alcoa s profiel te optimaliseren. Feder, die ook één van de Vice Presidents van Alcoa is, volgt Josmar Verillo op. Feder onderhoudt al geruime tijd contacten met Alcoa Aluminio, Alcoa s geheel geïntegreerde aluminiumbusiness in Brazilië. Hij trad in 1990 bij Frank Feder Alcoa Aluminio in dienst als Director of Corporate Planning. Van 1994 tot 1999 was hij Chief Financial Officer. In 1999 werd Feder overgeplaatst naar de VSA, waar hij tot 2001 werkte in Alcoa s Corporate Development Group in Pittsburgh. In 2001 werd hij benoemd tot Vice President Analysis and Planning. 4 Sydney Harris ( ) Journalist

5 NACB Instructor Samuel Smith en enkele participanten aan de crane training in het Powerhouse. Het North American Crane Bureau (NACB) uit de VSA heeft van 6 tot en met 17 december j.l. voor Suralco drie crane trainingen verzorgd. Het NACB is een gerenommeerd crane institute dat wereldwijd trainingen verzorgt en personen certificeert als crane maintenance inspectors of crane operators, nadat ze examens hebben afgelegd. Het ging bij ons om de volgende trainingen: - Mobile crane maintenance & inspectors training, - Overhead crane operators training, en - Overhead crane maintenance & inspectors training De training instructor Samuel Smith van NACB was te gast bij Leendert Darnoud van het Training Department en Jimmy Narain, die voorzitter is van Suralco s Crane Committee (SCC). Het doel van de trainingen is om de gap op te vullen die er bestaat op het gebied van safety en onderhoud van de hijskranen op onze plant. Dat materieel wordt dagelijks ingezet voor het constructie- en onderhoudswerkzaamheden. Deze trainingen, die op een heel hoog niveau waren, bestonden elk uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Er werden tijdens deze trainingsperiode zeven personen opgeleid tot gecertificeerde crane maintenance inspectors. Ze hebben hiervoor een schriftelijke test afgelegd. De certification card van deze inspectors is twee jaren geldig. Voor verlenging hiervan moeten zij een korte refreshment test afleggen. De certificaten voor deelname aan deze training en de certification cards van de inspectors, worden de volgende maand door de training instructor naar Suralco verzonden. Suralco s Crane Committee heeft op zijn programma van 2005 staan het auditeren van alle Suralco - kranen waarbij de zeven nieuwe inspectors zullen worden ingezet. De reacties van alle 28 participanten aan deze trainingen waren heel positief. Ze zeggen heel veel te hebben geleerd en verzekeren dat ze de opgedane kennis heel goed zullen gebruiken om het onderhoud en de veiligheid van de hijskranen op onze plant te verbeteren. In Alcoa vestigingen zijn zowel mobile als overhead kranen in gebruik. In de Plant Expansion van Paranam Operations worden verschillende typen ingezet, maar ook bij het reguliere werk in de afdelingen (zoals het Powerhouse en de Machine Shop) worden kranen gebruikt om goederen te hijsen of te laten zakken. Aan de boom van mobile kranen hangt een haak, die met kabels omhoog om omlaag kan worden gehaald. Kranen hebben elektromotoren die de kabels kunnen op- en afrollen. Sommige kranen hebben verbrandingsmotoren. 5

6 Een cheque van US$ 26,580.- kreeg de Stichting EDUCONS (Education and Communications Network Suriname) van Alcoa Foundation voor het opzetten van een computer knowledge center in Brokopondo. De cheque werd op vrijdag 17 december j.l. overhandigd door Suralco s Controller Janice Veira lid van het AWA Atlantic Alcoa Foundation Lead Team aan Glenn Geerlings, voorzitter van het stichtingsbestuur van EDUCONS. Janice Veira zei blij te zijn dat Suralco ondersteuning kan bieden bij de educatieve ontwikkeling in het district Brokopondo, één van de gemeenschappen waarin ons bedrijf activiteiten ontplooit. Het knowledge center zal worden opgezet in de openbare MULO - school in Brokopondo. Scholieren en anderen zullen er terecht kunnen om via het internet informatiebronnen te raadplegen. Alcoa Foundation en EDUCONS hebben in de afgelopen jaren een goede partnership opgebouwd om distant learning te stimuleren, zei George Bijnoe, die voor Suralco de Program Administrator van Alcoa Foundation is. EDUCONS voorzitter Geerlings bedankte voor de cheque. Zijn organisatie stelt alles in het werk om het computer knowledge center in Brokopondo in de eerste helft van januari 2005 van start te laten gaan. Vertegenwoordigers van zeven instellingen kregen op dezelfde dag donaties. Drie kindertehuizen, namelijk Kinderhuis Alkmaar, Kinderhuis Koesoewarano en Kinderhuis Van Gom, kregen elk een cheque van SRD 5,000.-, de gelijkelijke verdeling van de opbrengst van de succesvolle Suralco Fitness Walk. Het Surinaams Pedagogisch Instituut kwam in aanmerking voor twee computers en printers, de Maria Hartman School kreeg een computer en printer, de Algemene Onderwijsbibliotheek een kopieerapparaat en de Heilig Hart School een airco. Bij de overhandiging van de giften in de Paranam Country Club waren ook leden van ARGOS en van het team dat de Fitness Walk organiseerde, aanwezig. Zij kregen een aandenken voor hun rol in de organisatie. De gasten werden onthaald op een lunch. Als gastheer trad op Suralco s Chief Public Relations & Communications, Henk Esajas. 6

7 Het Quasar project bij Suralco is zo goed als afgerond. Quasar staat voor Quality Automation Solutions in Alumina Refining. Het gaat om de infrastructuur van het netwerk voor het controlesysteem dat gestandaardiseerd is voor Alcoa. De bedoeling is om in alle locaties dezelfde hardware voor dat netwerk te installeren. Het veldwerk in alle afdelingen van de refinery en het Powerhouse heeft enkele maanden geduurd, nadat eind maart 2003 de kick-off plaatsvond. Het leggen van de infrastructuur werd onder supervisie van Honeywell, leverancier van het software pakket, door de Chileense onderneming Absa Intl Sur. verricht. Op 15 december j.l. werd het dienstverband met een groot deel van de contractwerkers van Absa Intl Sur. beëindigd. Trots waren deze werkers toen ze op de laatste safety meeting vernamen dat er gedurende deze constructiefase een mijlpaal bereikt was over de periode die op 1 augustus 2003, begon: safe men hours zonder a total recordable injury! Absa Intl Sur. heeft zich met het oog op de safety standaarden die Alcoa voorschrijft, laten adviseren en begeleiden door Surin Ajodhia (rechts op de foto). Ook in 2004 heeft het Medical Department drugstests afgenomen van Suralco werknemers, contractwerkers, stagiaires en anderen die Paranam Operations bezochten. Van de bijna 1500 personen (1497) van wie een test werd afgenomen, was het merendeel (1235) niet-suralconiër. Onder hen waren de meesten die positief werden bevonden (45). Vier van de in totaal 262 op drugsgebruik geteste employés werden positief bevonden. 7

8 NEVER FORGET Your presence is a gift to the world, you re unique and one of a kind. Your life can be what you want it to be. Take it one day at a time. Count your blessings, not your troubles and you ll make it through what comes along. Within you are so many answers, understand, have courage, be strong. Don t put limits on yourself. Your dreams are waiting to be realized. Don t leave your important decisions to change. Reach for your peak, your goal, and your prize. Nothing wastes more energy than worrying. The longer a problem is carried, the heavier it gets. Don t take things too seriously. Live a life of serenity, not a life of regrets. Remember that a little love goes a long way. Remember that a lot goes forever. Remember that friendship is a wise investment. Life s treasures are people together. 8 Have health and hope and happiness. Take the time to wish on a star. And don t ever forget for even a day How very special YOU are!

REX Change Management Training

REX Change Management Training 20 maart 2008-59 e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van 19-21 februari de tweede Change Management sessie

Nadere informatie

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn Aluchemie Maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto alcan Inhoudsopgave Voorwoord 3 HR/HSE/BIQ/Community 4 Operations: Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA/Rookgasreinigers, Vuurvast, Engineering,

Nadere informatie

Referenties van Rien Mook Mook Interim Coaching

Referenties van Rien Mook Mook Interim Coaching Referenties van Rien Mook Mook Interim Coaching Toelichting De referenties die je hieronder vindt zijn allemaal letterlijk zo door mijn klanten geschreven per e- mail, op mijn LinkedIn profiel of door

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

De fusie kan niet lukken zonder IST

De fusie kan niet lukken zonder IST Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 48, maart 2008 De fusie kan niet lukken zonder IST In dit nummer: 1. Kennismaking met Jacques Godet 4. Jan van

Nadere informatie

WFIA Jaarverslag 2007

WFIA Jaarverslag 2007 westholland foreign investment agency WFIA Jaarverslag 2007 WFIA Jaarverslag 2007 Westholland Foreign Investment Agency We verdiepen ons in het beslissingsproces van de klant. Welke vragen men ook heeft,

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Noodzaak. voor verandering. Verlies van 37 arbeidsplaatsen bij reorganisatie Glass Deve/opment

Noodzaak. voor verandering. Verlies van 37 arbeidsplaatsen bij reorganisatie Glass Deve/opment - Noodzaak Verlies van 37 arbeidsplaatsen bij reorganisatie Glass Deve/opment voor verandering Ook Glass Development (GD) ontkomt niet aan de reorganisatiegolf Qinnen LPD. Begin oktober zijn de medewerkers

Nadere informatie

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 in teken HR samenwerking In 2011: Het magazijn van de locatie Sassenheim won de prijs Het veiligste magazijn van Nederland Op de truck Jaco Guijt, achter de pallet Wil van

Nadere informatie

Special 2011 LEIDERSCHAP

Special 2011 LEIDERSCHAP Special 2011 LEIDERSCHAP What s in it for me? Voor u ligt de derde special van AAA (Triple A) Total Facility Management Het lezen en gebruiken van deze special kan u helpen met; Index Leiders gezocht m/v,

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

StarNews. Onze strategie samen realiseren. 08 Resultaten 2011 OHI 17 Onontgonnen waarde aanboren Tellurium en Indium

StarNews. Onze strategie samen realiseren. 08 Resultaten 2011 OHI 17 Onontgonnen waarde aanboren Tellurium en Indium Resources for a changing world EDITIE 08 APRIL 2012 08 Resultaten 2011 OHI 17 Onontgonnen waarde aanboren Tellurium en Indium StarNews 22 Elektrische opleidingen 31 Belangrijke lessen in van wereldklasse

Nadere informatie

Natuurlijke airco op dak van Huntsman-kantoor in Everberg (B) Rozenburg & Footprint 15

Natuurlijke airco op dak van Huntsman-kantoor in Everberg (B) Rozenburg & Footprint 15 Spreekbuis 2 +5 4 5 6 7 1 2011 Ambitie en aandacht De juiste chemie Goede sfeer bij EHS-dagen Efficiëntie chloorketen verhogen Huntsman Rookie Class Huntsman dekt daken groen VYDRO -substraatschuim: een

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Sociaal Jaarverslag 2011

Grenzen verleggen. Sociaal Jaarverslag 2011 Grenzen verleggen Sociaal Jaarverslag 2011 Voorwoord Voorwoord Het jaar 2011 kenmerkte zich door goede financiële resultaten, voldoende werk en op zich goede vooruitzichten. In een roerige wereld heeft

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad UPC Nederland. Transformatie

Jaarverslag Ondernemingsraad UPC Nederland. Transformatie Jaarverslag Ondernemingsraad UPC Nederland Transformatie 007 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 Samenstelling 4 De OR heeft een make-over gekregen In vogelvlucht 6 De OR en UPC in 2007 8 Reorganisatie

Nadere informatie

Expertise. Enterprise Architecture. In dit nummer: Supporting and sustaining the business s new strategy

Expertise. Enterprise Architecture. In dit nummer: Supporting and sustaining the business s new strategy Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 42, september 2006 In dit nummer: 1. Enterprise Architecture 3. Van de redactie 4. Automatiseringscommissie 12

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken Sociaal Jaarverslag 2012.Kennis delen = Samenwerken In 2012 stond Kennis delen = Samenwerken centraal binnen Aon. Kennis delen betekent het actief delen van kennis, behaalde successen en andere ervaringen,

Nadere informatie

Aardgas Onmisbare schakel in de energievoorziening

Aardgas Onmisbare schakel in de energievoorziening Reflex Reflex NR 2 2013 1 Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 13 NR 2 2013 Aardgas Onmisbare schakel in de energievoorziening INTERVIEW Bart van de Leemput, directeur NAM ENERGY OUTLOOK

Nadere informatie

gevers gids 2013 cofely albeda Het CV meisje Veel succes met het zoeken naar je eerste job 10 tips voor een succesvolle sollicitatie

gevers gids 2013 cofely albeda Het CV meisje Veel succes met het zoeken naar je eerste job 10 tips voor een succesvolle sollicitatie Werk gevers cofely albeda Het CV meisje cofely biedt je de kans om nog beter te worden Veel succes met het zoeken naar je eerste job 10 tips voor een succesvolle sollicitatie gids 2013 COLOFON regionale

Nadere informatie

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911)

Najaar 2011 (Nuovo collezione 1911) hét carrièremagazine voor salesprofessionals! DECEMBER 2011 4 Merry Christmas and a Happy New Year! In gesprek met Angus Cameron, Director Snow Software Jeroen van Esseveld, Commercial Director Friesland

Nadere informatie

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 50, december 2008 In dit nummer: 1. Een nieuwe fase 2. Als je gaat trouwen dan denk je niet aan scheiden 3. Marcel

Nadere informatie

Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON

Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON Bacheloropdracht Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON Een onderzoek naar het best beschikbare middel op de softwaremarkt om de gegevensadministratie en informatiestromen te ordenen.

Nadere informatie