Examentraining Maandag 7 april. maandag wisa (JAG) netl (KAY) Wiskunde-B. Onbekend. Wiskunde-A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examentraining 2014. Maandag 7 april. maandag 1 2 3 4. wisa (JAG) netl (KAY) Wiskunde-B. Onbekend. Wiskunde-A"

Transcriptie

1 Examentraining 2014 vwo Maandag 7 april maandag apr wisb (RYN) wisa (JAG) netl (KAY) Wiskunde-B Onbekend Wiskunde-A Bespreken T4 en maken oriëntatietoets t/m 9 uit examenbundel. Nederlands Samenvatten à la KAY De aanpak van een samenvatting het activeren van voorkennis, lezen van de opdracht, schema maken, structureren tekst, samenvatting schrijven. Jij werkt, KAY coacht on the job, dus een individuele begeleiding! Wie wil dat niet? geen voorbereiding Mee: examenbundel maandag apr ges BES) nat (KOB) CITO ENGELS Natuurkunde Bespreken van toets, examenstof nalopen Inhoud: Bespreken toets, doornemen van begrippen en formules (in het bijzonder die die nooit veel nadruk hebben gekregen) Werkvorm: klassikale bespreking Voorbereiding: - Meenemen: overzicht met CE-stof, Stevin deel 1 en 2

2 Geschiedenis Bespreken laatste schoolexamen; vragen stellen over het schoolexamen (inhoudelijk, puntentelling en berekening cijfer) ; herhaling (deel) leerstof De Republiek in een tijd van vorsten en De V.S. en hun federale overheid. Meenemen: pen en papier, aantekeningen en de examenkaternen Dinsdag 8 april dinsdag apr wisa (JAG) m&o (HOE) fatl (BAM) wisb (RYN) Wiskunde-A Bespreken rest oriëntatietoets en maken ce2013 eerste tijdvak eerste helft M&O Hoofdstuk 26 tm 29 : Kostprijsberekening en resultatenberekening bij massaproductie en stukproductie Herhaling van de inhoud van de hoofdstukken en daarna het maken van examenopgaven over dit onderwerp Meenemen: tekstboek 2a en opgavenboek deel 2 Frans We starten elk blok met het integraal doornemen van het examen: wat zijn de onderwerpen (kennis over Frankrijk), wat voor soort teksten zijn het, wat voor vragen horen erbij etc. Vervolgens maak je (delen van) het examen tot een uur voor de eindtijd: - je werkt zelfstandig (individueel of in duo s) - in een tempogroepje (timemanagement: maak een hoeveelheid teksten binnen een bepaalde tijd) - in een groepje o.l.v. de docent: we trainen op de vaardigheden/ strategieën/ vragen waar jij het meeste moeite mee hebt -> samenvatten, structuur van de tekst, vocabulaire en woordenboekgebruik.

3 - Dit alles naar behoefte. Het laatste uur van het blok bespreken we de antwoorden met elkaar en komen lastige grammaticale structuren, belangrijke werkwoordsvormen en voca voor iedereen aan bod. Wiskunde-B Onbekend Woensdag 9 april woensdag apr fatl (BAM) econ (VEV) dutl (HUC) Frans We starten elk blok met het integraal doornemen van het examen: wat zijn de onderwerpen (kennis over Frankrijk), wat voor soort teksten zijn het, wat voor vragen horen erbij etc. Vervolgens maak je (delen van) het examen tot een uur voor de eindtijd: - je werkt zelfstandig (individueel of in duo s) - in een tempogroepje (timemanagement: maak een hoeveelheid teksten binnen een bepaalde tijd) - in een groepje o.l.v. de docent. We trainen op de vaardigheden/ strategieën/ vragen waar jij de meeste moeite mee hebt -> samenvatten, structuur van de tekst, vocabulaire en woordenboekgebruik. Dit alles naar behoefte. Het laatste uur van het blok bespreken we de antwoorden met elkaar en komen lastige grammaticale structuren, belangrijke werkwoordsvormen en voca voor iedereen aan bod. Economie Docent Onderwerpen Materiaal VEV HS: 3/6/8/9/10 Papier, pen, (gewone!)rekenmachine, boek 1 en boek 2 zelf meenemen.

4 Duits Romantekst Open vragen Scan-teksten Strategieën woensdag apr wisc (SCG) biol (ENZ) enlt CITO FRANS Let op: leerlingen die de herkansing Cito Frans maken, volgen alleen het 6 e en 7 e uur de examentraining Wiskunde-C Leerlingen kunnen komen voor uitleg examens 2010 tijdvakken I en II of hulp bij de leerstof. Biologie 1. Algemene gang van zaken bij biologie examen 2. Onderzoek doen 3. Ecologie & mens-en-milieu Engels Het Centraal Schriftelijk Examen Engels HAVO en VWO Inhoud: maken maar vooral bespreken van examenteksten en examenvragen Engels; aandacht voor verschillende soorten teksten en vragen, beantwoorden van open vragen, tijdmanagement tijdens het examen, leesstrategieën, woordenboekgebruik, wat kun je thuis zelf doen aan examenvoorbereiding etc. Werkvorm: individueel + 2-tallen + klassikaal Voorbereiding: geen Meenemen: eigen woordenboek Engels-Nederlands & woordenboek Nederlands + pen en tekstmarker, schrift

5 Donderdag 10 april donderdag apr wisc (SCG) nat (KOB) kumu (MIE) econ (VEV) Wiskunde-C Leerlingen kunnen komen voor uitleg examens 2010 tijdvakken I en II of hulp bij de leerstof. Natuurkunde modelleren Inhoud: Jullie gaan je in lokaal 116 verdiepen in een of twee modelleeropdrachten die tevens bedoeld zijn om jullie begrip van Lorentzkracht, kinematica en vectorontbinding te vergroten Werkvorm: jullie zitten achter de computer, ik loop rond om jullie te helpen als het niet lukt Voorbereiden: - Meenemen: Stevin deel 1 en 2 Muziek Herhaling begrippen uit de algemene muziekleer Syllabus 2013 pagina 10 t/m 16 (begin 17) Ritme /Maat /Tempo /Toonhoogte /Toonsoort /Dynamiek / Samenklank /Uitvoeringspraktijk /Klankkleur /Melodische relaties Vragen uit examens worden hieraan gekoppeld Economie Docent Onderwerpen Materiaal VEV HS: 12/13/14/16 Papier, pen, (gewone!)rekenmachine, boek 2 en boek 3 zelf meenemen. donderdag apr scheik (ZWI) kubv (DUL)

6 Scheikunde Toets bespreken en redox Tekenen uur: Theorieles Examenstof Utopie uur Praktijk, werken aan CPE tekenen (volgens planning: les 13, 14) Vrijdag 11 april vrijdag apr SE ENTL ak (KRT) enlt (LEE) latl (SPU) Aardrijkskunde Globalisering ; systeem aarde: extra uitleg en ce oefenen Begin met de begrippen te leren! Voor deze lessen moet je de hoofdstukken goed voorbereiden, teksten/grafieken en tabellen goed bestuderen. Globalisering de centrum periferie tegenstellingen opzoeken en voorbeelden kunnen geven De transporttheorie van Ullman, erg populair op het CE, begrippen kennen en voorbeelden kunnen benoemen en verklaren waarom er meer of minder transportplaats vindt. Systeem Aarde; ook hier tekst/schema s, dwarsdoorsneden goed bestuderen en kunnen natekenen! Oefenen thuis! Wat? Waar? welke type? Aardbevingen H en L druk; ontstaan, windsystemen kunnen tekenen en verklaren via oorzaak en gevolg Klimaten en de bijbehorende natuurlijke landschappen en bodems kennen! Engels Het Centraal Schriftelijk Examen Engels HAVO en VWO Inhoud: maken maar vooral bespreken van examenteksten en examenvragen Engels; aandacht voor verschillende soorten teksten en vragen, beantwoorden van open vragen, tijdmanagement tijdens het examen, leesstrategieën, woordenboekgebruik, wat kun je thuis zelf doen aan examenvoorbereiding etc.

7 Werkvorm: individueel + 2-tallen + klassikaal Voorbereiding: geen Meenemen: eigen woordenboek Engels-Nederlands & woordenboek Nederlands + pen en tekstmarker, schrift Latijn Wordt in overleg met de docent ingevuld vrijdag apr kumu (MIE) kubv (DUL) netl (BJE) scheik (ZWI) CITO FRANS Muziek Herhaling begrippen rond de vormleer Syllabus 2013 pagina17 t/m 20 Liedsoorten /Rondo /Dansen /Variatie /Concerterende structuren /Symfonische structuren /Polyfone structuren /Mis, oratorium, musical /Algemene structuurbegrippen Vragen uit examens worden hieraan gekoppeld Tekenen uur Theorieles Examenstof Utopie uur Praktijk, werken aan CPE tekenen (volgens planning les 15, 16) Nederlands Tekstverklaring MEE: examenbundel Scheikunde zuur-base/ evenwichten

8 maandag 14 april maandag apr wisb (RYN) ges (BES) Wiskunde-B Onbekend Geschiedenis Herhaling (deel) examenstof; oefenen met vragen en vaardigheden; leerstof aan de hand van film(fragmenten). Meenemen: pen en papier, aantekeningen en de examenkaternen maandag apr m&o (HOE) nat (KOB) netl (BJE) M&O Hoofdstuk 25,30 en 32: Break-evenanalyse en permanentie Herhaling van de inhoud van de hoofdstukken en daarna het maken van examenopgaven over dit onderwerp Meenemen: tekstboek 1b en 2a en opgavenboek deel 1 en Natuurkunde krachten als vectoren, krachtmoment Inhoud: oefenen met examenopgaven Werkvorm: opgaven maken, dan bespreking (afhankelijk van groepsgrootte) Voorbereiden: - Meenemen: Stevin deel 1 en 2 Nederlands Tekstverklaring MEE: examenbundel

9 Dinsdag 15 april dinsdag apr Geen examentraining Woensdag 16 april woensdag apr fatl (BAM) econ (KAM) latl (SPU) Frans We starten elk blok met het integraal doornemen van het examen: wat zijn de onderwerpen (kennis over Frankrijk), wat voor soort teksten zijn het, wat voor vragen horen erbij etc. Vervolgens maak je (delen van) het examen tot een uur voor de eindtijd: - je werkt zelfstandig (individueel of in duo s) - in een tempogroepje (timemanagement: maak een hoeveelheid teksten binnen een bepaalde tijd) - in een groepje o.l.v. de docent. We trainen op de vaardigheden/ strategieën/ vragen waar jij de meeste moeite mee hebt -> samenvatten, structuur van de tekst, vocabulaire en woordenboekgebruik. Dit alles naar behoefte. Het laatste uur van het blok bespreken we de antwoorden met elkaar en komen lastige grammaticale structuren, belangrijke werkwoordsvormen en voca voor iedereen aan bod Economie Docent Onderwerpen Materiaal KAM HS: 11/18/19/20 Papier, pen, (gewone!)rekenmachine, boek 2 en boek 3 zelf meenemen. Latijn Wordt in overleg met de docent ingevuld. woensdag apr biol (ENZ) enlt (VEE) wisc (SCG)

10 Biologie Engels 1. Bespreken V4 en V5 stof 2. Bespreken van enk. Vragen moeilijke onderwerpen 3. Wanneer is een antwoord goed? Het Centraal Schriftelijk Examen Engels HAVO en VWO Inhoud: maken maar vooral bespreken van examenteksten en examenvragen Engels; aandacht voor verschillende soorten teksten en vragen, beantwoorden van open vragen, tijdmanagement tijdens het examen, leesstrategieën, woordenboekgebruik, wat kun je thuis zelf doen aan examenvoorbereiding etc. Werkvorm: individueel + 2-tallen + klassikaal Voorbereiding: geen Meenemen: eigen woordenboek Engels-Nederlands & woordenboek Nederlands + pen en tekstmarker, schrift Wiskunde-C Leerlingen kunnen komen voor uitleg examens 2010 tijdvakken I en II of hulp bij de leerstof. Donderdag 17 april donderdag apr Herkansingen nat (KOB) kumu (MIE) Natuurkunde trillingen en golven Inhoud: oefenen met examenopgaven Werkvorm: opgaven maken, dan bespreking (afhankelijk van groepsgrootte) Voorbereiden: - Meenemen: Stevin deel 1 en 2 Muziek Vraagstelling binnen het examen.

11 Hoe lees ik de vraag? Wat wordt er precies gevraagd? In welke richting moet ik het antwoord zoeken? (altijd uitgaande van muzikale argumentaties) Kan ik al een antwoord geven zonder iets gehoord te hebben? Welke moeilijke woorden kom ik nog tegen? Hierbij wordt geoefend met examens VWO vragen uit examens oefenen met nadruk op geschiedkundige periodes en slotvragen uit blokken (argumentaties) Syllabus pagina s 21 t/m 31! donderdag apr enlt (LEG) kubv (DUL) Engels Het Centraal Schriftelijk Examen Engels HAVO en VWO Inhoud: maken maar vooral bespreken van examenteksten en examenvragen Engels; aandacht voor verschillende soorten teksten en vragen, beantwoorden van open vragen, tijdmanagement tijdens het examen, leesstrategieën, woordenboekgebruik, wat kun je thuis zelf doen aan examenvoorbereiding etc. Werkvorm: individueel + 2-tallen + klassikaal Voorbereiding: geen Meenemen: eigen woordenboek Engels-Nederlands & woordenboek Nederlands + pen en tekstmarker, schrift Tekenen uur Theorieles Fotografie als voorbereiding op CSE tekenen / Beeldbeschouwing idem uur Praktijk, werken aan CPE tekenen (Volgens planning: les 17, 18) Vrijdag 18 april vrijdag apr Vrije dag

12 Maandag 21 april maandag apr Vrije dag Dinsdag 22 april dinsdag apr wisb (RYN) wisa (JAG) netl (BJE) Wiskunde-B Onbekend Wiskunde-A Bespreken ce-l 2013 eerste en tweede tijdvak. Nederlands Samenvatten De aanpak van een samenvatting activeren voorkennis, lezen van de opdracht, schema maken, structureren tekst, samenvatting schrijven. Docent coacht, dus een individuele begeleiding! geen voorbereiding Mee: examenbundel dinsdag apr ak (KRT) scheik (ZWI) dutl (HUC) Aardrijkskunde Wonen in NL en Indo Beeld: extra uitleg en ce oefenen. Begin met de begrippen te leren! Voor deze lessen moet je de hoofdstukken goed voorbereiden, teksten/grafieken en tabellen goed bestuderen. Oorzaken van wateroverlast en oplossingen kennen + waar in Nederland. Gebruik een atlas!

13 Ruimte voor de rivier; welke projecten hebben welke voor- en nadelen? Ruimtelijke problemen van de grote stad kennen; begrippen kennen en kunnen toepassen; het gebruik van tabellen uit werkboek oefenen. Kenmerken van Indonesië als opkomend economieland; aandacht voor de economische kenmerken van de internationale arbeidsverdeling. Voor- en nadelen van importsubstitutie en exportvalorisatie kennen. Scheikunde Chemische industrie/analyse technieken Duits lastige tekst 1 gaten, lastige tekst 2 idioom, lastige tekst 3 Woensdag 23 april Examen maken Gelegenheid om het examen met een docent te bespreken woensdag apr Compleet examen maken + bespreking Donderdag 24 april Lesuur 1 t/m 5: afspraken met docent (initiatief leerling(en) en/of docent) Donderdag 24 april Uitreiking en controle definitieve eindcijfers SE (aanwezigheid verplicht!) Vrijdag 25 april Lesuur 1 t/m 7: afspraken met docent (initiatief leerling(en) en/of docent) Meivakantie Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 mei Lesuur 1 t/m 7: afspraken met docent (initiatief leerling(en) en/of docent) Maandag 12 mei Start Centraal Examen

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

atheneum 6 studieplanners 3 e periode 10 januari 25 februari 2011

atheneum 6 studieplanners 3 e periode 10 januari 25 februari 2011 atheneum studieplanners e 10 januari februari 011 Teken elke week 10 kwt-uren in, met een maximum van 0 uren; daarvan maximaal uren in studieruimtes schooljaar 010-011 Periode Inleiding Beste atheneum

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Aan de slag met starten met studeren 7 Wat kan je verwachten van dit werkboek? 7 Voor wie is het bedoeld? 8 Gebruiksaanwijzing 9

Aan de slag met starten met studeren 7 Wat kan je verwachten van dit werkboek? 7 Voor wie is het bedoeld? 8 Gebruiksaanwijzing 9 Inhoud Aan de slag met starten met studeren 7 Wat kan je verwachten van dit werkboek? 7 Voor wie is het bedoeld? 8 Gebruiksaanwijzing 9 Deel 1. Wat? Studiekeuze 11 Deel 2. Hoe? Een stappenplan voor strategisch

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer...

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer... 1 11e editie 2010 2010 vmbo examenkrant alles wat je weten moet bij elkaar in één krant met je examenrooster slimme tips goede sites en meer... 2 examenkrant 2010 /// vmbo /// examenkrant 2010 /// vmbo

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016 Profielen en vakken op het MLA CURSUS September 2014 2015-2016 Inleiding In dit boekje vind je informatie over de vakken in de bovenbouw die je op het MLA kunt volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 2. DE GANG VAN ZAKEN ROND HET CENTRAAL EXAMEN... 3 3. DATA CENTRAAL EXAMEN MAVO/HAVO/VWO

Nadere informatie

Mariënpoelstraat EXTRA. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 10 januari 2015. Informatieavond do 15 januari 2015

Mariënpoelstraat EXTRA. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 10 januari 2015. Informatieavond do 15 januari 2015 OPEN DAG za 10 januari 2015 12.30-15.30 uur Informatieavond do 15 januari 2015 19.30-22.00 uur Mariënpoelstraat Bonaventuracollege EXTRA TOPklassen ß-excellent Kunstplan Cambridge English gymnasium, atheneum

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode.

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode. Informatie Groep 3 Is groep 3 speciaal? ja. het is de groep waar de kinderen leren lezen. Het gaat toch anders dan de jaren ervoor in groep 1 en 2. nee, veel van wat er in groepen 1 en 2 gebeurt gaat hier

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet start per 1 augustus 2015 een havo- TOP opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo. Landelijke rapportage

Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo. Landelijke rapportage Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo Landelijke rapportage Titel : Enquêteresultaten havoleerlingen ondersteuningsaanbod instroom pabo Project : www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie