Studiewijzer voor 4 havo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer voor 4 havo"

Transcriptie

1 Studiewijzer voor 4 havo Schooljaar e trimester vak status aard gewicht sbu cijfer stofomschrijving omerkingen week 36 t/m 49: Algemene omerkingen AK SO Schr Gedurende het trimester zal minstens 1 en zullen maximaal SO s worden gegeven. BIOL SO Schr 4 10 Er worden toetsen zoals overhoringen, voortgangsraortages gegeven met een maximum van 4 toetsen. BIOL SO Prac 1 10 Tijdens het trimester wordt één racmcum beoordeeld. BSM PW Schr Hoofdstuk BSM PW Schr 1 SoQbal, selregels (zie elo) BSM Schr O/V Sortautobiografie /G BSM Schr 4 Inleveren trainingsschema atlemek loen. CKV De mogelijkheid bestaat dat er wijzigingen in dit rogramma komen als gevolg van een andere lessenverdeling. DUTL PW MO 1 Het is verlicht om Duits te sreken in de klas. Alle leerlingen beginnen met het cijfer 5 en kunnen 5 unten verdienen door bijvoorbeeld een resentame. DUTL PW MO 10 Literaire odracht. Naar aanleiding van gelezen teksten, film- of docufragmenten, gestuurde gesrekken of creameve odracht. Het gemiddelde cijfer telt. Incidenteel. DUTL PW Schr 1 10 SchriQelijke toetsen Naar aanleiding van gelezen teksten, film- of docufragmenten of creameve odracht. Het gemiddelde cijfer telt. Incidenteel. Woordenboek N/D. ECON SO Schr 1 De docent kan maximaal overhoringen of daarmee vergelijkbare odrachten geven. Van leerlingen wordt verwacht dat zij de aantekeningen en uitwerkingen van alle odrachten o overzichtelijke wijze maken in SO Schr/ PC 15 Een klassikaal te lezen boek, ogegeven door de docent. Let o! Deze toets staat niet aart in de studiewijzer. Deeltoetsen vormen samen 1 cijfer met de weging. 1 De docent kan meerdere overhoringen geven over elk onderdeel van de stof met een maximum van twee SO s. FATL Werk aan je leesdossier. Details worden met je docent afgesroken. IN SE De roefwerken alsmede de racmca gedurende dit trimester voor het vak informamca maken deel uit van schoolexamen 1 (secificame tref je aan in het PTA). PO- cijfers worden samengesteld uit een cijfer voor eindodrachten en cijfers voor het leerroces. KUBV PW PO 1 De mogelijkheid bestaat dat in de loo van het trimester extra te beoordelen rakmsche odrachten worden gegeven. KUMU PW PO 1 De mogelijkheid bestaat dat in de loo van het trimester extra te beoordelen rakmsche odrachten worden gegeven. een a4 schriq of klaer Docenten die klassikaal lezen met hun leerlingen geven o Mjd aan wanneer het boek getoetst zal worden.

2 LO Sel: basketbal, volleybal, handbal, badminton, soqbal, voetbal en atlemek. Turnen: diverse onderdelen. Zelfverdediging/ stoeivormen. M&O Schr 1 De docent kan maximaal schriqelijke overhoringen of daarmee vergelijkbare odrachten geven. NAT PW Plan 36 Planningscontrole gedurende het gehele eerste trimester door beoordeling van lanner/schriqcontrole/so s over gemaakte ogaven. NETL NETL NLT Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de aantekeningen en de uitwerkingen van alle odrachten o overzichtelijke wijze maken in een A4- schriq of in een klaer. Ogaven die in de les geland zijn, dienen aan het eind van die les te zijn afgerond: gemaakt/nagekeken en eventueel over gevraagd. De les(sen) daarna kan dan een controle of een SO laatsvinden. Gedurende het trimester wordt literatuur Het corrigeren van behandeld. De stof wordt getoetst in trimester 3. schrijfodrachten kan langer dan Zie PTA. twee weken duren. In het tweede of derde trimester dienen de leerlingen een sreekbeurt te houden over een vrij te kiezen onderwer. De keuze wordt in overleg met de docent gemaakt. Het eindcijfer van de module wordt beaald door het gewogen gemiddelde van het cijfer voor de theorietoets en een cijfer voor je leerroces (rakmsch werk, lanning en dergelijke) dat je doorloot. Het eindcijfer is ook een SE- cijfer (zie PTA voor meer informame). SCHK SO Schr 1 5 Gedurende het trimester kunnen onaangekondigde SO s gegeven worden met een maximum van SCHK SO Schr 1 5 Gedurende het trimester worden maximaal aangekondigde racmca voor unt gedaan WISA SO Schr 1 of Secifieke informame krijg je aan WISB SO Schr 1 of WISD SO Schr 1 of week 36 (31/08-04/09): week 37 (07/09-11/09): FI PW PO 10 Thema in overleg met de docent Let o: aanvullende informame en Inleveren na de deadline (week 37) week 38 (14/09-18/09): DUTL PW Schr 1 0 GrammaMcatoets Alle behandelde grammamca tot nu toe. KUMU PW Schr 1 15 Crash Course theorie onderbouw 45 minuten, deze toets bevat luisteronderdelen. MAW PW Schr 1 0 Hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 3 thema ontwikkelingssamenwerking NAT PW Prac 1 4 PracMcum hoofdstuk : Meters, serie en arallel Inleveren aan begin van de inleverles volgens de lanner. WISB PW Schr 3 0 Havo B deel 1: hoofdstuk 1 en hoofdstuk week 39 (1/09-5/09): BIOL PW Schr 30 Hoofdstuk 1: Gedrag FATL PW Schr 1 5 Vocabulaire toets Mots our lire. 5 t/m 11 Deeltoets 1. Leer elke dag een blokje vocabulaire.

3 FI PW PO 10 Thema in overleg met de docent Let o: aanvullende informame en Inleveren na de deadline (week 39) GES PW Schr 0 Hoofdstuk 1 en WISA PW Schr 3 0 Havo A deel 1: hoofdstukken 1 en WISB PW Schr 3 0 Havo/Vwo D deel 1: hoofdstuk 1 en hoofdstuk, week 40 (8/09-0/10): AK PW Schr 30 Wereld: Overleven in Euroa. Hoofdstuk 1 CKV PW CA 10 8 Recensie culturele acmviteit 1 s PW MO 15 PresentaMe voor de klas. Een onderwer kiezen Bij de toets wordt gelet o het uit een Engels MjdschriQ, bijvoorbeeld Alquin, dat gebruik van de Engelse taal en de te maken heeq met je rofiel en dit aanvullen met Engelstalige agina s internekekst. Deze teksten analyseren met behul van een woordenboek en zowel het armkel als de kennis van de onderweren. Uiterlijk één week voor de toets moet je het armkel, de internetagina s en de internetagina s samenvaken in het Engels (#50 samenvanng inleveren bij je woorden). Als je in gebreke blijq, verlies je twee unten o je uiteindelijke cijfer. Je mag de docent. Het cijfer telt mee in het tweede trimester maar de resentame met maximaal ersonen doen, maar ieder kiest een eigen armkel en eigen internetagina s en maakt een eigen samenvanng. LV SE PO 3 0 Gedurende het trimester wordt gewerkt aan de rakmsche odracht. NETL PW Schr 3 0 Schrijfodracht. Leesautobiografie of zakelijke tekst. Onderweren worden door de docent verstrekt bij aanvang van het roefwerk. mondelingen zullen aan het einde van het eerste trimester al beginnen. Inleveren aan het einde van de laatste racmcumles. Deadline = inlevermoment! Bestuderen hoofdstukken 9 tot en met 11 van het informameboek en schrijfwijzer bladzijden 36 en 37. De schrijfodracht wordt in de klas gemaakt gedurende drie lesuren. NAT PW Prac 1 4 Inleveren racmcum: (U,I)- karakterismeken Inleveren aan het begin van de inleverles volgens de lanner SCHK PW Schr 3 0 Hoofdstuk 1: scheiden en reageren week 41 (05/10-09/10): FI PW PO 10 Thema in overleg met de docent Let o: aanvullende informame en Inleveren na de deadline (week 41) M&O PW Schr 0 Hoofdstukken 1 t/m 3 NAT PW Schr 4 6 Proefwerk hoofdstuk : Elektriciteit Inleveren aan begin van de inleverles volgens de lanner. NETL SO Schr 30 Verwerkingsboek Taalvaardigheid Nederlands Odrachten trimester 1 en O niveau hoofdstuk 9 (ar. 9.1 t/m 9.10) hoofdstuk 10 (ar. 10.3, 10.1, 10.14, 10.18, 10.19) en hoofdstuk 11 week 4 (1/10-16/10): ECON PW Schr 0 Hoofdstuk 1 en Leerstof onder voorbehoud 15 Aan de hand van het boek "Backbone" en alle onregelmamge werkwoorden. Oefen met Mind the Ga want ook daar kunnen onderdelen uit getoetst worden en maak de diagnosmsche toets om je extra goed voor te bereiden. FATL PW Schr 1 5 Vocabulaire toets Mots our lire bladzijden 1 tot en met 18 IN PW Schr 15 Blok 1, hoofdstuk 1 De digitale toets wordt afgenomen over alle leerstof en oefeningen die ogegeven worden door de docent. Deeltoets. Leer elke dag een blokje vocabulaire.

4 KUBV PW PO 1 0 Inleveren onderzoeksodrachten Inleveren in de laatste wekelijkse les WISB PW Schr 3 0 Havo B deel 1: hoofdstuk 1,, 3 week 43 (19/10-3/10): GES PW Schr 0 Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4: 1 t/m 3 IN SE Prac 10 DeelracMcum 1, binair werken KUBV PW Schr 1 15 Onderzoeksodracht kunstbeschouwing Inleveren laatste wekelijkse les KUMU PW Schr 1 15 Intro: hoofdstukken 1, en 3, Middeleeuwen, Renaissance en Barok 45 minuten, deze toets bevat luisteronderdelen. MAW PW Schr 1 0 Hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 5. thema ontwikkelingssamenwerking WISA PW Schr 3 0 Havo A deel 1: hoofdstukken 1 tot en met 3 WISD PW Schr 3 0 Havo/Vwo D deel 1: hoofdstuk 1 en hoofdstuk, week 44 (6/10-30/10): HerfstvakanCe week 45 (0/11-06/11): DUTL PW Schr 1 10 Idioom. Deutsch im Alltag agina 1 t/m 9. FATL PW Schr 3 5 Libre Service toets grammamca en schrijfvaardigheid unit 1 & Oefen de werkwoorden regelmamg met behul van FI PW PO 0 Take home toets Let o: aanvullende informame en (=deadline) KUMU PW PO 3 15 Vocale en/of instrumentale individuele resentame van een werk naar keuze van de leerling. PresentaMe musiceerwerken; de leerling zorgt zelf voor adequate begeleiding. NAT PW 1 4 PracMcum hoofdstuk 1 valbeweging Inleveren aan het begin van de inleverles volgens de lanner week 46 (09/11-13/11): CKV PW CA 10 8 Recensie culturele acmviteit s ECON PW Schr 0 Hoofdstuk 3 IN PW Schr 15 Blok 1, hoofdstuk KUBV PW Schr 3 15 Toets met kunstbeschouwelijke en kunsthistorische onderdelen over de behandelde hoofdstukken uit Beeldende Begrien en de aantekeningen. KUMU PW PO 3 15 Vocale en instrumentale werken, Mjdens de lessen PresentaMe musiceerwerken ingestudeerd. Het betreq hier ensemblewerk. SCHK PW Schr 3 0 Hoofdstuk 1, week 47 (16/11-0/11): CKV 10 s 4 SchriQelijke toets over hoofdstukken 1 en van Palet; Theater en Film FATL PW Schr 1 5 Vocabulaire toets Mots our lire bladzijden 19 tot en met 5 Deeltoets 3. Leer elke dag een blokje vocabulaire M&O PW Schr 0 hoofdstukken 3, 9 t/m 11 NLT PW Schr? Theorietoets Secifieke informame krijg je aan week 48 (3/11-7/11): WiEe week: geen leertoetsen CKV PW HW 10 PrakMsche odracht en huiswerkodrachten s 1 inleveren. DUTL PW Schr 1 1 Luistertoets Cito havo PW LT De leerling moet havo luistertoetsen halen in de bibliotheek ten behoeve van de toets luistervaardigheid. NLT SE Prac 10 DeelracMcum, communicame KUBV PO PO 3 5 Werkstuk(ken): resentame van roces en eindwerkstuk(ken) naar aanleiding van het hoofdthema. De leerling moet zelfstandig oefenen. De antwoorden zijn bij de oefentoetsen geleverd.

5 NLT PO Schr? Deadline voor afronding odrachten leerrocescijfer Secifieke informame krijg je aan week 49 (30/11-04/1): Proefwerkweek AK PW Schr 30 Wereld: arm en rijk. Hoofdstuk 1 & hoofdstuk BIOL PW Schr 4 30 Hoofdstuk 1: Gedrag en Hoofdstuk : Soorten en relames DUTL PW Schr Tekstverklaring 90 minuten. Woordenboek D/N ECON PW Schr 3 0 Hoofdstukken 1, en 3 90 minuten nvt nvt AANKONDIGING: aan de hand van het boek "Backbone" en alle onregelmamge werkwoorden. Let o: de toets zal aan het begin van het e trimester worden afgenomen. De digitale toets wordt afgenomen over alle leerstof en oefeningen die ogegeven worden door de docent. Ook eerder behandelde stof kan gevraagd worden. Vergeet niet Mind the Ga te oefenen! PW Schr 3 15 MulMle Choice tekstverklaring. Je kunt dit Je mag alleen je eigen trainen door goed je huiswerk uit Alquin te maken woordenboek gebruiken E/N. Je en door te oefenen met het digitale rogramma De laatste toets of mag het dus NIET van een andere leerling lenen Mjdens de toets. FATL PW Schr 3 10 Libre Service leesvaardigheid Vergeet niet een woordenboek F/N FI PW Schr 4 30 Toets: wijsgerige antroologie, algemeen, kenleer. In overleg met de docent. GES PW Schr 0 Hoofdstuk 4: 4 & 5 en Hoofdstuk 5: 1 t/m 3 LV SE Schr 3 0 Hoofdstuk 1: Vragen naar zin. De verdieingsstof Zinleren zoals in de lessen behandeld. De resultaten van de odrachten MA SE Schr 3 Wat is maatschaijleer? & Rechtsstaat en een 90 minuten deel van Parlementaire democrame MAW PW Schr 1 0 Het gehele boek ontwikkelingssamenwerking en massamedia hoofdstuk 1 t/m 4 M&O PW Schr 3 0 Hoofdstukken 9 t/m minuten NAT PW Schr 4 6 Proefwerk hoofdstuk 1: Beweging in beeld NETL PW Schr 4 30 Tekst verklaren. Bestuderen O Niveau tweede 90 minuten fase havo informa4eboek aragrafen 3.1 tot en met 3.10, 4.1 tot en met 4.4. SCHK PW Schr 3 0 Hoofdstuk 1, en 3 (voor zover behandeld) WISA PW Schr 3 0 Havo A deel 1: hoofdstukken 1 tot en met 3 WISB PW Schr 3 0 Havo B deel 1: hoofdstuk 1,, 3 en 4 WISD PW Schr 3 0 Havo/Vwo D deel 1: hoofdstuk 1,, 3, mee te nemen! Let o: aanvullende informame en 405. Denk aan je woordenboek! Proefwerkweek schema: Maandag 30 november Dinsdag 1 december Woensdag december Donderdag 3 december Vrijdag 4 december Maandag 7 december Dinsdag 8 december managment en organisame managment en organisame & filosofie scheikunde natuurkunde & maatschaijwetenschaen Nederlandse taal en literatuur Nederlandse taal en literatuur wiskunde A & wiskunde B Franse taal en literatuur maatschaijleer (SE) maatschaijleer (SE) aardrijkskunde & wiskunde D geschiedenis & biologie levensbeschouwing (SE) Duitse taal en literatuur Duitse taal en literatuur Engelse taal en literatuur economie economie

Studiewijzer voor 4 atheneum

Studiewijzer voor 4 atheneum Studiewijzer voor 4 atheneum Schooljaar 2015-2016 1e trimester vak status aard gewicht sbu cijfer stofomschrijving omerkingen week 36 t/m 49: Algemene omerkingen AK SO Schr 1 Gedurende het trimester zal

Nadere informatie

Studiewijzer voor 5 gymnasium

Studiewijzer voor 5 gymnasium Studiewijzer voor 5 gymnasium Schooljaar 015-016 1e trimester vak status aard gewicht sbu cijfer stofomschrijving opmerkingen week 36 t/m 49: Algemene opmerkingen AK SO Schr 1 Gedurende het trimester kunnen

Nadere informatie

Studiewijzer voor 4 gymnasium

Studiewijzer voor 4 gymnasium Studiewijzer voor 4 gymnasium Schooljaar 015-016 1e trimester vak status aard gewicht sbu cijfer stofomschrijving opmerkingen week 36 t/m 49: Algemene opmerkingen AK SO Schr 1 Gedurende het trimester zal

Nadere informatie

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 4102 1 ak 41t02 hoofdstuk 1-2-4 arm en rijk 2 2 SE ja 4202 2 ak 42t02 hoofdstuk 1-2-3 middellandse zee 2 2 SE ja 4302 3 ak 43t02 hoofdstuk 1-2-3 Indonesië 2 2 SE ja 5101 1 ak 51t01 Schoolexamen

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie aardrijkskunde HAVO5 1 4102 ak 41t02 SE Arm en Rijk 2 Schoolexamen ja HAVO5 2 4202 ak 42t02 SE Overleven in Europa 2 Schoolexamen ja HAVO5 3 4302 ak 43t02 SE systeem Aarde 2 Schoolexamen ja HAVO5 1 5101

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur aardrijkskunde ak 4t0 PW Arm en Rijk 2 ak 4t02 SE Arm en Rijk 2 Ja ak 4t03 Huiswerkcontrole ak 2 42t0 PW Overleven in Europa 2 ak 2 42t02 SE Overleven in Europa 2 Ja ak 2 42t03 Opdracht Arm en Rijk 2 ak

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie aardrijkskunde HAVO4 1 4101 ak 41t01 PW Arm en Rijk 2 nee HAVO4 1 4102 ak 41t02 PW Arm en Rijk 2 2 Schoolexamen ja HAVO4 1 4103 ak 41t03 Huiswerkcontrole 1 nee HAVO4 2 4201 ak 42t01 PW Arm en Rijk 2 nee

Nadere informatie

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja aardrijkskunde ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja ak 2 52t01 pw Zuidoost Azie 2 ak 2 52t02 SE Wonen in Nederland 2 Ja ak 3 53t01 pw Zuidoost

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

havo 4 Programma van toetsing en afsluiting cohort H 2018

havo 4 Programma van toetsing en afsluiting cohort H 2018 havo 4 Programma van toetsing en afsluiting cohort H 2018 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Proefwerkschema havo 4... 5 Pta's... 6 Aardrijkskunde... 7 Bedrijfseconomie... 8 Biologie... 9 Culturele

Nadere informatie

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 5. Herkansbaar. Weegfactor SE. Weegfactor deelkolom

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 5. Herkansbaar. Weegfactor SE. Weegfactor deelkolom aardrijkskunde Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving 5101 1 ak 51t01 pw Globalisering 2 5102 1 ak 51t02 Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 ja 5201 2 ak 52t01 pw systeem Aarde 2 5202 2 ak 52t02 Globalisering

Nadere informatie

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 6. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 6. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 5101 1 ak 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 SE ja 5201 2 ak 52t02 wonen in Nederland 2 2 SE ja 6101 1 ak 61t01 Zuidoost-Azie 2 SE ja 6201 2 ak 62t01 Globalisering 2 SE ja 6301

Nadere informatie

havo 5 Programma van toetsing en afsluiting cohort H 2017

havo 5 Programma van toetsing en afsluiting cohort H 2017 havo 5 Programma van toetsing en afsluiting cohort H 2017 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Data herkansingen... 5 Proefwerkschema havo 5... 6 Pta's... 7 Aardrijkskunde... 8 Biologie... 9 Duitse

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing aardrijkskunde VWO6 1 5102 ak 51t02 SE Arm en Rijk / Klimaatvraagstukken 2 2 Schoolexamen ja VWO6 2 5202 ak 52t02 SE Globalisering 2 2 Schoolexamen ja VWO6 1 6101 ak 61t01 SE Systeem Aarde 2 Schoolexamen

Nadere informatie

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H1, H2 Klimaatvraagstukken 44/45

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H1, H2 Klimaatvraagstukken 44/45 Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: 4 vwo Studielast: uur Sectievoorzitter: R. van Loo periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 3 H1, H Klimaatvraagstukken 44/ H3 Klimaatvraagstukken

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Het gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke

Nadere informatie

HAVO 4. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor rapport ak 41t01 PW Arm en Rijk 2. Herkansba ar. Weegfactor SE.

HAVO 4. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor rapport ak 41t01 PW Arm en Rijk 2. Herkansba ar. Weegfactor SE. adrijkskunde Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving 4101 1 ak 41t01 PW Arm en Rijk 2 4102 1 ak 41t02 Arm en Rijk 2 2 ja 4103 1 ak 41t03 Huiswerkcontrole 1 4201 2 ak 42t01 PW Overleven in Europa 2 4202 2 ak 42t02

Nadere informatie

Toetsweek: 4 HAVO/5 VWO. Tentamenweek: 3 MAVO/5 HAVO/6VWO. Kijk- en Luistertoetsen Frans, Duits, Engels 4M/5H/6V. Schooljaar 2016/2017 versie 1

Toetsweek: 4 HAVO/5 VWO. Tentamenweek: 3 MAVO/5 HAVO/6VWO. Kijk- en Luistertoetsen Frans, Duits, Engels 4M/5H/6V. Schooljaar 2016/2017 versie 1 Toetsweek: / Tentamenweek: 3 MAVO//6VWO Kijk- en Luistertoetsen Frans, Duits, Engels 4M/5H/6V Schooljaar 2016/2017 versie 1 3 MAVO: 16 januari t/m 20 januari. 4 MAVO: 25 januari t/m 27 januari. Alleen

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 wonen in Nederland 2 2 Ja 53t01 pw Zuidoost Azie 2 0 53t02 pw

Nadere informatie

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 TT 39 44/45 2 PO H3 en H4: Middellandse Zeegebied H1 + H2 Arm/Rijk

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 TT 39 44/45 2 PO H3 en H4: Middellandse Zeegebied H1 + H2 Arm/Rijk Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: 4 HAVO Studielast: 333 uur Sectievoorzitter: R. van Loo periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 3 3 H3 en H4: Middellandse Zeegebied H1 +

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 havo vwo met O&O

Programma van Toetsing klas 2 havo vwo met O&O Programma van Toetsing klas havo vwo met O&O 014-015 oktober 014 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin

Nadere informatie

Periode 1 leerjaar Totaal periode 18.0% ak411 PW Arm en Rijk H1 en H2 toetsweek ja s % ak412 SO Arm en Rijk H1 eigen les nee s 60 6.

Periode 1 leerjaar Totaal periode 18.0% ak411 PW Arm en Rijk H1 en H2 toetsweek ja s % ak412 SO Arm en Rijk H1 eigen les nee s 60 6. havo PTA 2017-2019 PTA Aardrijkskunde Percentage schoolexamen 100.0 % 100.0 % 410 Totaal periode 18.0% ak411 PW Arm en Rijk H1 en H2 toetsweek ja s 60 12.0 % ak412 SO Arm en Rijk H1 eigen les nee s 60

Nadere informatie

PTA Vwo 6 Lichting: VWO aardrijkskunde

PTA Vwo 6 Lichting: VWO aardrijkskunde aardrijkskunde ak 61t01 Zuidoost Azie 2 Schoolexamen Ja ak 62t01 Globalisering 2 Schoolexamen Ja ak 63t01 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 Schoolexamen Ja ak 52t02

Nadere informatie

INDELING Oefenexamens 4 Mavo / 5 Havo / 6 Vwo. schooljaar 2014/2015 versie 23april 13:50 uur

INDELING Oefenexamens 4 Mavo / 5 Havo / 6 Vwo. schooljaar 2014/2015 versie 23april 13:50 uur INDELING Oefenexamens 4 Mavo / 5 Havo / 6 Vwo schooljaar 2014/2015 versie 23april 13:50 uur Dinsdag 28 april t/m 1 mei 2015 Dinsdag 28 april 2015 Let op: deze dag hebben we een 40-minuten rooster Geschiedenis

Nadere informatie

SINT MAARTENSCOLLEGE MAASTRICHT

SINT MAARTENSCOLLEGE MAASTRICHT SINT MAARTENSCOLLEGEMAASTRICHT PROGRAMMAVANTOETSINGENAFSLUITING GYMNASIUM5 2012 2013 Vak: Aardrijkskunde Ak Leerjaar: 5Gymnasium2012 2013 Studielast: 150uren. Periode Lessen per week Toetsvorm Zielees

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H3 en H4: Middellandse Zeegebied 40/41

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H3 en H4: Middellandse Zeegebied 40/41 Vak: Aardrijkskunde Studielast: uur Sectievoorzitter: R. van Loo H en H4: Middellandse Zeegebied 40/4 2 PO 4 PO/SE Dollar Street H, H2 Arm/Rijk Hele boek: Arm Rijk H + H2 Systeem Aarde Reis door de tijd

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6 2 5,7% 45 proefwerk ak 4P2 T4 H1 Wereldbeeld, H4 Wateroverlast 3 8,6% 45 ja pww proefwerk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2

ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6 2 5,7% 45 proefwerk ak 4P2 T4 H1 Wereldbeeld, H4 Wateroverlast 3 8,6% 45 ja pww proefwerk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2 ak aardrijkskunde ak 4P1 T1 H3 Stedelijke gebieden 2 5,7% 50 proefwerk ak 4P1 T2 H3 Stedelijke gebieden, H4 Wateroverlast 3 8,6% 50 ja pww proefwerk ak 4P1 ak 4P1 ak 4P1 ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting KV4. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting KV4. Almere College Kampen KV Almere College Kampen aardrijkskunde ak 0 ak 0 ak 0 ak 0 ak 05 T 5 5 5 T 5 5 0 5 T 5 5 5 T 5 5 5 PO 5 08 5 de Wereld H de Wereld H Aarde H Aarde H Pr. Opdr. H algemene natuurwetenschappen anw 0 anw

Nadere informatie

Programma van toetsing onderbouw

Programma van toetsing onderbouw Programma van toetsing onderbouw aardrijkskunde (ak) 01 38-44 2 40 SO Paragraaf 1.1 1.4 02 39-40 1 50 Open-boek-toets Hoofdstuk 1 (met name par. 5 en 6) 03 45 (tw1) 3 50 Proefwerk Hoofdstuk 1: Het Noorden

Nadere informatie

Rapport: Lessentabel opleiding

Rapport: Lessentabel opleiding Lessentabel opleiding 3A ak aardrijkskunde Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 dr drama Ja Ja Nee 0,50 0,00 0,00 0,00 2,00 du Duits Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING

PROGRAMMA VAN TOETSING PROGRAMMA VAN TOETSING afdeling havo leerjaar (014) College Cobbenhagenlyceum September 014 Geachte ouders, Beste leerlingen, Voor jullie ligt het programma van toetsing voor klas havo en havo tto zoals

Nadere informatie

Lessentabellen CSG Willem de Zwijger Schooljaar

Lessentabellen CSG Willem de Zwijger Schooljaar Lessentabellen CSG Willem de Zwijger Schooljaar 2018-2019 Opmerkingen: Het schooljaar is verdeeld in twee perioden; voor bepaalde vakken worden een verbijzondering gemaakt naar 9 wekelijkse perioden. Afhankelijk

Nadere informatie

PTA 5 HAVO. Schooljaar

PTA 5 HAVO. Schooljaar PTA 5 HAVO Schooljaar 2017-2018 ML HAVO leerjaar 5 Nederlandse taal en literatuur netl401 Spelling en stijlfiguren Ja T 1 1 netl402 Zakelijk schrijven PO 1 2 netl403 Literatuurgeschiedenis Ja T 2 2 netl404

Nadere informatie

Lessentabellen brugklassen

Lessentabellen brugklassen Lessentabellen brugklassen vmbo-k/g/t vmbo-k/g/t Nederlands 2 2 4 4 Engels 2 2 3 3 Duits 2 wiskunde 2 2 4 4 rekenen 1 1 1 1 nask1 1 2 biologie 1 2 geschiedenis 2 1 aardrijkskunde 2 1 creatief (muziek,

Nadere informatie

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H4 Europa in beweging PWW

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H4 Europa in beweging PWW Vak: Aardrijkskunde Studielast: lesuren per week Sectievoorzitter: dhr. van Loo 1 3 H4 Europa in beweging PO Onderzoek leefbaarheid eigen omgeving H Nederland verandert 51 3 H3 Chili: het land waar de

Nadere informatie

410 Totaal periode 18.0% ak411 PW Arm en Rijk H1 en H2 toetsweek ja s % ak412 SO Arm en Rijk H1 eigen les nee s %

410 Totaal periode 18.0% ak411 PW Arm en Rijk H1 en H2 toetsweek ja s % ak412 SO Arm en Rijk H1 eigen les nee s % havo PTA 2018-2020 PTA Aardrijkskunde 410 Totaal periode 18.0% ak411 PW Arm en Rijk H1 en H2 toetsweek ja s 60 12.0 % ak412 SO Arm en Rijk H1 eigen les nee s 60 6.0 % 420 Totaal periode 24.0% ak421 PW

Nadere informatie

PTO HAVO-4 cursus

PTO HAVO-4 cursus PTO HAVO-4 cursus 07-08 Beste leerling, In dit programma van toetsing en overgang (PTO) vind je een overzicht van de toetsen die in het 4e leerjaar op het programma staan. Je kunt hieruit onder andere

Nadere informatie

Programma van toetsing onderbouw

Programma van toetsing onderbouw Programma van toetsing onderbouw aardrijkskunde (ak) 01 38-41 2 40 SO Paragraaf 1.1 1.3 02 39-40 1 50 Open-boek-toets Hoofdstuk 1 (met name par. 4 en 5) 03 45 (tw1) 3 50 Proefwerk Hoofdstuk 1: Het Noorden

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

ak 4P2 T3 Systeem aarde: H1 + H2 C 2 4,2% 45 schriftelijk ak 4P2 T4 Systeem aarde: H1 t/m H3 C 4 8,3% 45 ja schriftelijk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2

ak 4P2 T3 Systeem aarde: H1 + H2 C 2 4,2% 45 schriftelijk ak 4P2 T4 Systeem aarde: H1 t/m H3 C 4 8,3% 45 ja schriftelijk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2 ak Aardrijkskunde ak 4P1 T1 Arm en rijk: H1 + H2 B 2 4,2% 45 schriftelijk ak 4P1 T2 Arm en rijk: H1 t/m H4 B 4 8,3% 45 ja schriftelijk ak 4P1 ak 4P1 ak 4P1 ak 4P2 T3 Systeem aarde: H1 + H2 C 2 4,2% 45

Nadere informatie

MARNE COLLEGE PTA 4 HAVO 2016/2017 COHORT

MARNE COLLEGE PTA 4 HAVO 2016/2017 COHORT MARNE COLLEGE PTA 2016/2017 COHORT 2016-2018 Vak Aardrijkskunde Biologie CKV Duitse taal en literatuur Economie Engelse Taal & Letterkunde Filosofie Franse taal en literatuur Geschiedenis Informatica Kunst

Nadere informatie

PTA Havo cohort 2014. ak aardrijkskunde

PTA Havo cohort 2014. ak aardrijkskunde ak aardrijkskunde ak 4P1 T1 Wereldbeeld 2 6,3% 50 ja proefwerk ak 4P1 T2 Wereldbeeld + Klimaat en landschap 3 9,4% 50 ja pww proefwerk ak 4P1 ak 4P1 ak 4P1 ak 4P2 T3 Klimaat en landschap 2 6,3% 50 ja proefwerk

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4 Ak Aardrijkskunde Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek 3 V3 Klimaatvraagstukken, film maken Periode Periode periode Toetsweek V 60 Z.O. Azie, actueel (V + V + V3 + V ) : Cohort

Nadere informatie

vwo 5 Programma van toetsing en afsluiting cohort V 2017

vwo 5 Programma van toetsing en afsluiting cohort V 2017 vwo 5 Programma van toetsing en afsluiting cohort V 2017 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Proefwerkschema vwo 5... 5 Pta's... 6 Aardrijkskunde... 7 Biologie... 8 Culturele en kunstzinnige vorming...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking 2016-2017 VAK Aardrijkskunde 2 13,14,15, 25 1 Arm en rijk ( H1,2 en 3 ) S 10% Ja 50 min Cijfer SE 1 3 7,8,9,23 2 Bronnen van energie ( H4,5 en 6 ) S 15% Nee 50 min Cijfer In de les 3 20,21,27 3 Grenzen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 HAVO. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 HAVO. Koning Willem II College 2018/2019 HAVO Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal en literatuur 5101 SE Formuleren / spelling 1 Schriftelijk Schoolexamen 5102 SE Schrijfvaardigheid: betoog / beschouwing 3 Schriftelijk Schoolexamen

Nadere informatie

vwo 6 Programma van toetsing en afsluiting cohort V 2016

vwo 6 Programma van toetsing en afsluiting cohort V 2016 vwo 6 Programma van toetsing en afsluiting cohort V 2016 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Data herkansingen... 5 Proefwerkschema vwo 6... 6 Pta's... 7 Aardrijkskunde... 8 Biologie... 9 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3 Programma van ing (PT) 05-06 havo Het Slatink/0 Aan de onderbouw leerlingen, Voor je ligt het programma van toetsing (PT) 05-06. In het programma van toetsing (PT) kun je per vak en per periode lezen welke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

HAVO 4 Tweede Fase Kampen

HAVO 4 Tweede Fase Kampen HAVO Tweede Fase Kampen Almere College Kampen Studie:HAVO Tweede Fase Kampen Vak: Nederlandse taal en literatuur netl 0 netl 0 netl 0 netl 0 netl 0 netl 0 netl 07 netl 08 HD 7 8 0 S 7 0 T 7 T 90 8 0 T

Nadere informatie

TCC Lyceumstraat PTA 4H cohort Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 4 HAVO cohort

TCC Lyceumstraat PTA 4H cohort Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 4 HAVO cohort Programma van ing en Afsluiting (PTA) 4 HAVO cohort 2018-2020 Vak: Aardrijkskunde SLU: 320 SE-1 Overleven in Europa 20% S 100 TW 2 SE-2 Praktische opdracht 10% PO 100 Blok 3 SE-3 Arm en rijk 20% S 100

Nadere informatie

EXAMEN 2018 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2018 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2018 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie school

Nadere informatie

Programma van toetsing onderbouw

Programma van toetsing onderbouw Programma van toetsing onderbouw aardrijkskunde (ak) 01 38-44 2 40 SO Paragraaf 1.1 1.4 02 39-40 1 50 Open-boek-toets Hoofdstuk 1 (met name par. 5 en 6) 03 45 (tw1) 3 50 Proefwerk Hoofdstuk 1: Het Noorden

Nadere informatie

P rogramma van T oetsing en A fsluiting

P rogramma van T oetsing en A fsluiting P rogramma van T oetsing en A fsluiting HAVO-4 vakinhoudelijk & algemeen deel cursus 2013-2014 30 september 2013 INHOUDSOPGAVE Vooraf p. 3 Jaaroverzicht: Overzicht les- en vakantieweken p. 4 PTA: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

HAVO Aardrijkskunde Leerjaar : 5 Datum Soort Per. vak code Omschrijving herkansing duur ED. Wijzigingen voorbehouden

HAVO Aardrijkskunde Leerjaar : 5 Datum Soort Per. vak code Omschrijving herkansing duur ED. Wijzigingen voorbehouden HAVO Aardrijkskunde Leerjaar : 5 6-11-2017 Tc 1 ak D=T13 WERELD : Globalisering SE hfdst.1 100 minuten toets in SE week 1 ; Eigen 54e Atlas + rekenapp. mee; 15-1-2018 Tc 2 ak E=T14 AARDE: Endo-/exogene

Nadere informatie

TOETSWEEKROOSTER 4 VMBO TL

TOETSWEEKROOSTER 4 VMBO TL TOETSWEEKROOSTER 4 VMBO TL vrijdag 13 t/m vrijdag 20 januari 2017. tijd Clu VAK Lok doc Clu VAK Lok doc Clu VAK Lok doc leerlingen met extra tijd VAK Lok doc vrijdag 10.20-11.10 T41 AK M1 Dysl M9 AK M9

Nadere informatie

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H1 Zuid-Afrika PWW 2 T 45 6 H2 Europa van de bergen naar de zee PWW

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H1 Zuid-Afrika PWW 2 T 45 6 H2 Europa van de bergen naar de zee PWW Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: H Studielast: lesuren per week Sectievoorzitter: dhr. van Loo 1 H1 ZuidAfrika H Europa van de bergen naar de zee PO 4 PO PO H5 Veranderend China Scrum project Creatieve eindopdracht

Nadere informatie

cohort 2015-2018 (lj4) Opmerkingen

cohort 2015-2018 (lj4) Opmerkingen ak 1 4 2 9 H.1 Wereldbeeld (1) s 60 3 nee c ak 2 4 2 12 H.1 Wereldbeeld (2) s 60 4 nee c ak 3 4 3 16 H.2 Aarde Klimaat (1) s 60 3 nee c ak 4 4 3 22 H.2 Aarde Klimaat (2) s 60 4 nee c ak 5 4 3 24 H.3 ZO-Azië

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG PTO Klas 2

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG PTO Klas 2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 018 019 PTO Klas 1 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing en overgang (PTO) van dit schooljaar. In het PTO staat welke cijfers je

Nadere informatie

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen Weging 1 Schriftelijk: open en gesloten vragen / 90 minuten (S1) 2 Schriftelijk: open

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H4 Europa in beweging PWW

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H4 Europa in beweging PWW Vak: Aardrijkskunde Studielast: lesuren per week Sectievoorzitter: dhr. van Loo 1 3 H4 Europa in beweging PO Onderzoek leefbaarheid eigen omgeving H Nederland verandert 51 3 H3 Chili: het land waar de

Nadere informatie

PTO HAVO-4 cursus

PTO HAVO-4 cursus PTO HAVO-4 cursus 06-07 Beste leerling, In dit programma van toetsing en overgang (PTO) vind je een overzicht van de toetsen die in het 4e leerjaar op het programma staan. Je kunt hieruit onder andere

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Procedure aanmelden leerlingen extern voor Havo 4

Procedure aanmelden leerlingen extern voor Havo 4 Procedure aanmelden leerlingen extern voor Havo 4 1. Is de huidige school een school binnen onze regio? (zie www.sterk-vo.nl ) Dan moet de huidige school de kandidaat uiterlijk op 1 mei 2017 in Onderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

8 T. Praktische opdracht / project. H5 Veranderend China PWW 4 PO 22 PO. Praktische opdracht / project - T. Presentaties gedurende gehele jaar

8 T. Praktische opdracht / project. H5 Veranderend China PWW 4 PO 22 PO. Praktische opdracht / project - T. Presentaties gedurende gehele jaar oetsplanner 2 Havo : schriftelijk proefwerk in de proefwerkweek : tussentoets: schriftelijk proefwerk buiten de proefwerkweek SO: schriftelijke overhoring : praktische opdracht: werkstuk, practicum, verslag,

Nadere informatie

vak, toets + klas/clusternummer bijzonderheden week week ma 3-sep Ckv402, culturele activiteit di 4-sep In401 + In411, project voor hele periode

vak, toets + klas/clusternummer bijzonderheden week week ma 3-sep Ckv402, culturele activiteit di 4-sep In401 + In411, project voor hele periode Toetsrooster Havo 4 ma 3-sep Ckv402, culturele activiteit di 4-sep In401 + In411, project voor hele periode ma 17-sep Fatl401 (30) ma 24-sep di 25-sep Schk401 8e uur do 27-sep Toetsuur vervalt ivm Excursie

Nadere informatie

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er?

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? De tweede fase Het 4 e leerjaar tm eindexamen havo of vwo Een brede algemene ontwikkeling Samenhang tussen de schoolvakken Klassen in wisselende

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016

Programma van Toetsing klas 2 Cobbenhagenmavo 2015/2016 Programma van Toetsing klas Cobbenhagenmavo 5/6 Oktober 5 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin vinden

Nadere informatie

Toetsplanner 3 Atheneum

Toetsplanner 3 Atheneum oetsplanner Atheneum : schriftelijk proefwerk in de proefwerkweek : tussentoets: schriftelijk proefwerk buiten de proefwerkweek SO: schriftelijke overhoring : praktische opdracht: werkstuk, practicum,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS 2011-2012 ATP Nederlands 3 havo cursus 2011-2012 vak Nederlands methode Nieuw Nederlands 3 H toetscode omschrijving soort res. periode week weging wijze

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VWO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H4 Europa in beweging PWW H2 Nederland verandert PWW PO

periode toetsvorm toetsduur gewicht stofaanduiding opmerkingen CO week 1 T 45 3 H4 Europa in beweging PWW H2 Nederland verandert PWW PO Vak: Aardrijkskunde Studielast: lesuren per week Sectievoorzitter: dhr. van Loo 1 H4 Europa in beweging H Nederland verandert PO Onderzoek leefbaarheid eigen omgeving 51 H Chili: het land waar de aarde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 4. vmbo. Leerweg: T

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 4. vmbo. Leerweg: T Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2018-2019 Klas 4 vmbo Leerweg: T 0 Het PTA omvat de volgende vakken Herkansingsregeling Nederlands Engels Duits Frans Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijleer

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06 BC Broekhin PTA HAVO V 17-06 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

PONTES PIETER ZEEMAN

PONTES PIETER ZEEMAN PONTES PIETER ZEEMAN Programma van toetsing en afsluiting VWO cohort 2014 2017 Leerjaar 4 Schooljaar 2014-2015 wijzigingen voorbehouden vak: Aardrijkskunde Het schoolexamen voor het vak aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie