Des services de médiation sur mesure/ Bemiddelingsdiensten op maat à/te Scha(a)erbeek NUMÉRO 32 - NUMMER 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Des services de médiation sur mesure/ Bemiddelingsdiensten op maat à/te Scha(a)erbeek NUMÉRO 32 - NUMMER 32"

Transcriptie

1 Des services de médiation sur mesure/ Bemiddelingsdiensten op maat à/te Scha(a)erbeek NUMÉRO 32 - NUMMER 32

2 Cellule d accrochage scolaire Déclic Médiation de Proximité Accueil des Primoarrivants Wijkbemiddeling Bemiddeling Onthaal Nieuwkomers Luc Van Huffel Toezichtcel ter bestrijding van schoolverzuim cover photo Luc Van Huffel PROGRAMME DE PRÉVENTION URBAINE STEDELIJK PREVENTIEPROGRAMMA

3 édito edito Beaucoup d auteurs ont travaillé sur les idées du «bonheur et de l optimisme». Mais en voici une en particulier que je voudrais partager avec vous. En effet, les dix conseils proposés par Dora Guorùn G, une auteure islandaise*, me paraissent non seulement parlants mais surtout enrichissants : «Pensez de manière positive», «la vie est un apprentissage permanent», «essayez de comprendre les personnes qui vous entourent», «vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie», Pour Dora Guorùn G le bonheur dépend aussi de notre manière de réagir aux périodes difficiles de notre vie. Elle en conclut que le bonheur est surtout lié à nos relations sociales. Or, ce sont justement ces relations sociales qui sont au cœur des activités du service de Médiations de Schaerbeek. En tant qu échevine chargée de la prévention à Schaerbeek, j ai développé plusieurs volets de la médiation : proximité (médiation entre voisins, propriétaires-locataires etc.), primo-arrivants (médiation entre les nouveaux Schaerbeekois et les institutions publiques au sens large) et scolaire (médiation entre élèves-parents-école). Le numéro du Journal de nos Quartiers que vous tenez entre les mains vous permettra de mieux connaître les différents services offerts par le dispositif communal de Médiations. C est aussi un outil pour permettre aux personnes en difficulté d accéder facilement à la Maison des Médiations et d être reçu anonymement et gratuitement par un de nos 11 médiateurs professionnels. Je profite de l occasion qui m est donnée ici pour remercier les membres de l équipe de Médiation pour leur implication quotidienne malgré des circonstances parfois difficiles. Equipe qui a doublé au vu de l accroissement important des demandes des citoyens. Je tiens à remercier également les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et du Conseil communal pour leur soutien lors de la mise en place de la Maison des Médiations. Sans oublier, la Région de Bruxelles-Capitale pour les moyens financiers et humains qu elle met à disposition. Pour conclure, je vous invite à méditer ces deux belles citations * : «Chérissez les personnes que vous aimez», «Ne baissez jamais les bras». Tamimount ESSAÏDI Échevine de l Intégration sociale, de la Prévention et de la Solidarité à Schaerbeek Over optimisme en geluk bestaan vele studies maar enkele Ijslandse 10 geboden wil ik u niet onthouden * : denk positief ; leer uw leven lang ; probeer de mensen rondom u te begrijpen ; maak uw dromen waar. De auteur, Dora Guorùn G., stelt vast dat geluk vooral bepaald wordt door de houding die mensen aannemen tegenover tegenslagen, de manier waarop zij er mee omgaan en tegenslag overwinnen. Zij besluit daarenboven dat geluk best te voorspellen is op basis van sociale relaties. En die sociale relaties staan centraal bij elke bemiddeling. Als eerste schepen, bevoegd voor preventie, heb ik bemiddeling kunnen uitbouwen in verschillende domeinen : zowel in scholen, onder buren als bij nieuwkomers. Met een 10-tal medewerkers wordt een brug gelegd tussen de overheid en de echte noden hier in Schaarbeek. Zij zorgen er voor dat de mogelijkheden voor bemiddeling maximaal gebruikt worden en de burgers hun weg vinden in het aanbod aan hulpverlening. Met deze publicatie wens ik de verschillende diensten nog meer onder de aandacht te brengen zodat mensen in moeilijkheden de weg vinden naar het Bemiddelingscentrum. Hierbij dank ik alle medewerkers voor hun volledige inzet; een equipe die in aantal verdubbeld is en ook in moeilijke omstandigheden paraat is; het College en de gemeenteraad van Schaarbeek voor hun steun bij de oprichting van het Bemiddelingscentrum enkele jaren geleden; het hoofdstedelijk gewest dat financiële middelen en personeel ter beschikking stelt. Nog enkele andere geboden voor geluk * : koester diegenen die u liefhebt en geef niet op. Tamimount ESSAÏDI Schepen van Sociale integratie, Preventie en Solidariteit van Schaarbeek * The World Book of Happiness, 2012, p Si vous désirez recevoir gratuitement le «Journal de nos quartiers» chez vous, merci de nous le signaler et de communiquer votre adresse postale à Saïd Zayou - tél 02/ ou, à l Hôtel communal de Schaerbeek, Place Colignon - bureau 0.04 * The World Book of Happiness, 2012, p Wilt u ook helemaal gratis onze Wijk krant ontvangen? Geef dan uw post adres door aan Saïd Zayou : - Tel. 02/ , of stuur een briefje met uw gegevens naar Gemeentehuis Schaarbeek, Colignonplein - bureau 0.04

4 Qu est-ce que la médiation? (R)établir la communication entre les acteurs d un conflit Il y a de l orage dans l air, la situation est bloquée. Quant à la «faute» c est toujours celle de l autre!... Dans bon nombre de situations, on constate qu une solution peut être trouvée quand les personnes acceptent de renouer un dialogue entre elles. La médiation est une démarche personnelle, libre et volontaire. Le médiateur facilite le dialogue entre les parties dans le but de trouver une solution qui convienne à chacun. Wat is bemiddeling? (Opnieuw) met elkaar praten Dit wordt donderen, de situatie is compleet geblokkeerd. Als je vraagt: «Aan wie ligt het?» dan is het altijd de andere die het gedaan heeft! Heel dikwijls merk je dat er eigenlijk wel een oplossing mogelijk is. Als de mensen maar opnieuw met elkaar willen praten. Bemiddeling, ook wel met het Engelse woord «mediation» aangeduid, is een specifieke methode. Je stapt er volledig vrijwillig in en wordt ondersteund door een neutrale persoon. De bemiddelaar helpt het gesprek tussen de partijen (opnieuw) op gang te brengen. Samen ga je actief op zoek naar een oplossing die alle de partijen tevreden stelt. Qui sont ces femmes et ces hommes de la Maison des Médiations? Wie zijn de vrouwen en mannen van het Bemiddelingscentrum? Sophie Heilporn Eef Carre Claire de Coninck Patricia Dautinger Envie d en savoir plus? Zin om er meer over te weten? Maryvonne Tuaux Youssef Channouri

5 maison des médiations bemiddelingscentrum Houria Hassabi Mohammed Ennay Leyla Ertorun Olivier Poels Luc Van Huffel

6 Dans les conflits de la vie de tous les jours, il est souvent possible de trouver, entre soi, un arrangement qui convient à chacun Le rôle du médiateur de proximité est de vous y aider! Dikwijls is het mogelijk om samen tot een oplossing te komen, die iedereen tevreden stelt, voor conflicten in ons dagdagelijkse leven Het is de rol van de buurtbemiddelaar om u daarbij te helpen! Une solution sans bruit, sans cri Vivre ensemble dans une maison, dans un immeuble, dans un quartier peut faire naître des tensions. Bruit, mitoyenneté ou difficultés à communiquer entraînent parfois des différends entre voisins, locataire-propriétaire, co-propriétaires Le service de médiation de proximité de la commune est à la disposition des Schaerbeekois qui veulent régler à l amiable les conflits de tous les jours. Pour y parvenir, la maison des médiations offre le cadre pour régler ces désaccords. Elle garantit écoute des deux parties, neutralité, confidentialité et sécurité. Une fleur pour mes voisins Une campagne de communication destinée à penser le conflit comme une opportunité de changement. Des feuillets sont disponibles à la Maison des Médiations, grâce auxquels chacun pourra s essayer à la technique japonaise du papier plié : l origami. Een oplossing zonder geroep en getier Samenleven in een woning, een gebouw of een wijk kan aanleiding geven tot spanningen. Lawaai, gemeenschappelijke afscheidingen of communicatieproblemen veroorzaken soms meningsverschillen tussen buren, huurder-eigenaar, co-eigenaars De dienst wijkbemiddeling van de gemeente staat ter beschikking van alle inwoners van Schaarbeek die de dagelijkse conflicten bij minnelijke schikking willen regelen, door een luisterend oor te bieden en neutraliteit, vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen. Een bloemetje voor de buren Een communicatiecampagne die als doel heeft om conflicten te beschouwen als een opportuniteit om de dingen te veranderen. Plooibriefjes zijn beschikbaar in het Bemiddelingscentrum, met deze briefjes kan je experimenteren met origami, een Japanse plooitechniek. Luc Van Huffel

7 médiation de proximité buurtbemiddeling Le monsieur d en bas ne supporte pas le bruit des enfants, nous nous sentons harcelés. On ne peut quand-même pas les empêcher de jouer! Le propriétaire promet de réparer le chauffage, mais il ne vient pas et je ne sais plus comment demander. We worden lastiggevallen door onze benedenbuur omdat Je ne me sens plus à l aise dans le quartier, les nouveaux voisins hij niet tegen het lawaai van kinderen kan, vivent dans la rue, les voitures se garent n importe où. maar die moeten toch gewoon kunnen spelen! Cette table prêtée à ma voisine je n arrive pas à la récupérer! On n en sort plus avec la gestion de notre copropriété. De eigenaar beloofde de verwarming te herstellen, maar hij komt niet. Hoe moet ik hem dat nu nog eens vragen? J ai versé un acompte au plombier et depuis, plus de nouvelles ; il est devenu injoignable. Je suis inquiet : le nouveau locataire paye son loyer de façon tout à fait irrégulière. Comment arriverons-nous à nous mettre d accord pour l organisation de cette garde alternée? Les voisins du dessus sont tellement bruyants, à avoir peur de rentrer chez soi. Ik voel me niet meer op mijn gemak in de wijk, onze nieuwe buren leven op straat en de auto s staan overal schots en scheef geparkeerd. Dat tafeltje, dat ik uitleende aan mijn buurvrouw ik krijg het niet meer terug! We zitten in de knoop met het collectief beheer van ons appartementsgebouw. Ik stortte een voorschot aan de loodgieter en sindsdien hoor ik niets meer van hem; hij lijkt wel van de aardbol verdwenen. Ik ben ongerust: de nieuwe huurder betaalt zijn huur nooit op tijd. Hoe raken we het eens over die concrete afspraken voor co-ouderschap? Katherine Longly Onze onderburen maken zoveel lawaai dat we soms bang zijn om thuis te komen. Envie d en savoir plus? Maryvonne Tuaux, médiatrice de proximité, Sans rendez-vous : mercredi de 8 à 12h et jeudi de 11 à 17h ou sur rendez-vous au Zin om er meer over te weten? Maryvonne Tuaux, Buurtbemiddelaar, Zonder afspraak : op woensdagen van 8 tot 12u en op donderdagen van 11 tot 17u of op afspraak op het

8 Nouvellement arrivé à Schaerbeek? «Bonjour madame Clair, en cette nouvelle année 2012 je vous transmet tout mes voeux de joie, prospérité, santé et reussite. Dommage que nous n ayons pas pu nous revoir, je sais que vous m aurais été d une aide précieuse. Le souvenir de mes 3 entretiens avec vous m ont rapeller combien les personnes pouvaient étre encore humaines et bonnes, de nos jour et là ou je suis ce n est hela plus le cas depuis long temps ( ) Bruxelle restera en mon coeur à tout jamais et les bruxellois davantage comme un immense regret, une perte d un meilleur avenir, une déchirure inconsolable, meme si court fut mon sejour en belgique je remerci la charmante personne que vous étes pour se que vous m avez apporté. Portez vous bien, Clair.» Pour consolider l ancrage des primo-arrivants dans leur nouvel environnement, le service de médiation organise, entre autres, des ateliers à thème : visite de la maison communale, information sur le droit des étrangers, animation sur les économies d énergie, ou sur la rédaction d un CV, Bienvenue à Schaerbeek! Ce témoignage illustre la rencontre entre une personne nouvellement arrivée à Schaerbeek et une médiatrice du service «accueil primo-arrivants». Il reflète surtout la difficulté de s ancrer dans un nouveau pays D un point de vue administratif, culturel, économique et/ ou social, quelqu un qui «atterrit» à Schaerbeek peut se retrouver bien démuni face à la nouveauté et à la complexité d un pays comme le nôtre. L inscription au registre des étrangers, la recherche d un emploi, d un logement, d un médecin de famille, d une école pour les enfants, sont des étapes qui demandent une bonne connaissance de terrain. Pour cette raison, la médiation «accueil primo-arrivants» offre un espace particulier d accueil et d écoute avec l aide du SETIS, service d interprétariat social. Les médiateurs répondent aux questions liées à la vie de tous les jours en Belgique et en particulier à Schaerbeek. Ils entretiennent des liens étroits avec le réseau associatif et para-communal schaerbeekois (médiation scolaire, CPAS, ). Et ils orientent au mieux les nouveaux arrivants vers les structures qui leur conviennent. Envie d en savoir plus? Claire de Coninck ( ) et Mohammed Ennay ( ), médiateurs accueil des primo-arrivants, Sans rendez-vous : lundi, mercredi et vendredi de 9 à 12h ou sur rendez-vous au Zin om er meer over te weten? Claire de Coninck ( ) et Mohammed Ennay ( ), opvangbemiddelaars voor nieuwkomers Zonder afspraak : op maandagen, woensdagen en vrijdagen van 9 tot 12u of op afspraak op het

9 Ben je nieuwkomer in Schaarbeek? médiation primo-arrivants bemiddeling nieuwkomers Dag mevrouw Claire, Graag wil ik u mijn beste wensen sturen voor het nieuwe jaar, voor een vreugdevol, voorspoedig en succesvol 2012 in goede gezondheid. Jammer dat we elkaar niet meer hebben teruggezien, want ik ben overtuigd dat uw hulp mij wel heel goed van pas zou zijn gekomen. Ik denk nog dikwijls terug aan de 3 gesprekken die ik met u had, een bewijs dat er vandaag nog goede mensen bestaan. En waar ik nu ben, is dat helaas niet altijd het geval ( ) Ik denk met enorm veel heimwee terug aan mijn tijd in Brussel en de Brusselaars hebben voor altijd een plaatsje veroverd in mijn hart. Nu ben ik de hoop op een betere toekomst kwijt, ik voel mij zo diepbedroefd. Al was mijn verblijf in België maar heel kort, toch wil ik u bedanken voor wat u mij hebt meegegeven. U was een hele lieve mevrouw. Het ga u goed, Claire. Een kort stukje uit een brief. Het geeft iets weer van wat het kan betekenen voor iemand om als nieuwkomer in Schaarbeek contact te hebben met een bemiddelaar van de dienst Onthaal nieuwkomers. Het geeft ook aan hoe moeilijk het is als iemand zich wil integreren in een nieuw land Zowel op administratief vlak, als cultureel, economisch en sociaal kan iemand die in Schaarbeek als nieuwkomer neerstrijkt, zich heel hulpeloos voelen tegenover al het nieuwe, dat op hem afkomt en de ingewikkeldheid van een land als het onze. De inschrijving in het vreemdelingenregister, het zoeken naar werk, huisvesting, een huisarts, een school voor de kinderen, allemaal stappen waarvoor je wel over de nodige terreinkennis moet beschikken. Daarom biedt de bemiddeling voor onthaal nieuwkomers in samenwerking met SeTIS, een dienst voor sociaal onthaal, een speciale opvang aan. In een aangepaste opvangruimte trachten de bemiddelaars zo goed mogelijk antwoord te geven op de vele vragen over het dagelijks leven in België en in Schaarbeek in het bijzonder. Zij staan voortdurend in contact met de sociaal-culturele en (para-)gemeentelijke diensten en organisaties in Schaarbeek (sociale schoolbemiddeling, OCMW enz.). En ze verwijzen de nieuwkomers zo goed mogelijk door naar de voor hen meest geschikte structuren. Om de nieuwkomers te helpen bij de integratie in hun nieuwe leefomgeving, organiseert de bemiddelingsdienst ook een aantal thematische workshops: bezoek aan het gemeentehuis, infosessies over de rechten van vreemdelingen, vorming over energiebesparing of ook nog hulp bij het opstellen van een CV, La Maison des Médiations est un service communal de l Echevinat de l Intégration sociale, de la Prévention et de la Solidarité I Het Bemiddelingscentrum is een gemeentelijke dienst van de Schepen van Sociale integratie, Preventie en Solidariteit Welkom in Schaarbeek!

10 O B L I G AT I O N S C O L A I R E Parfois un simple «déclic» peut nous aider à rebondir SYSTÈME SCOLAIRE EN BELGIQUE SCHOOLSYSTEEM IN BELGIË Fin octobre, Jamal*, 18 ans, vient nous trouver accompagné de sa maman. Fort intimidé lors de cette première rencontre, il se confie petit à petit : «Après avoir doublé plusieurs fois, j en ai eu marre de l école et je me suis inscrit au CEFA en plomberie/sanitaire. Mais, j étais dans une classe où je n apprenais pratiquement rien, où on met tous les gens dont on ne veut pas ou qui n trouvent plus de place ailleurs! Je n me sentais pas du tout à ma place. Trop qui foutent le bordel, qui parlent pendant que le prof il faisait cours. C est pas normal. Je me rends compte que j ai fait une erreur, je ne m y plais pas et depuis 15 jours, je n y vais plus. J aimerais retourner à l école en Technique de qualification Animation. Le problème, c est que j ai 18 ans et qu avec mon parcours, plus aucune école ne m accepte. Comme j étais trop souvent absent, j étais considéré en décrochage scolaire et comme maintenant je suis plus obligé d aller à l école, c est eux qui ne veulent plus de moi. Mais, j ai réfléchi et je veux finir l école pour avoir mon diplôme et trouver du travail!» Aujourd hui, Jamal est en 5ème Technique de qualification Animation. Suite à un accord entre Déclic et la direction de l école, tous les mois, il vient à un rendez-vous en médiation pour parler de sa scolarité (ses relations, ses résultats, l ambiance au cours, son implication, etc...) «Déclic m a apporté moins de timidité. Avant, je participais pas trop en classe et maintenant je commence à plus participer. Ça m a donné plus confiance en moi. Je discute plus aussi avec ma famille. On voit qu il y a des gens qui ont confiance en nous donc on prend confiance en soi. Les professeurs avant ils me mettaient «participez plus», maintenant ils ne le mettent plus. Avec les copains d école aussi je m entends mieux». * Pour préserver son anonymat, le prénom de Jamal a été inventé CEB 12 LEERPLICHT Ca n arrive pas qu aux autres La question du décrochage concerne de plus en plus de personnes. Elle est de plus en plus complexe : un élève peut être physiquement présent tout en étant mentalement absent Et sa cause est multifactorielle ; elle peut être sociale, familiale, interpersonnelle, organisationnelle. L équipe Déclic ce sont 7 personnes de tous horizons qui connaissent l environnement scolaire et les problématiques de la vie quotidienne. Notre objectif est de soutenir les élèves schaerbeekois en demande, et d entreprendre avec eux le chemin qui leur convient le mieux. Trace ton chemin! Lors d entretiens individuels, nous cherchons et trouvons des solutions avec le jeune. Que ce soit dans la recherche d une orientation, d une école, d une formation à l emploi ou pour tenter de résoudre un conflit avec d autres élèves, avec l école,... Déclic c est aussi un soutien aux projets collectifs au sein des écoles, et des animations variées en lien avec le système scolaire belge. CES Envie d en savoir plus? Eef Carre ( O8), Youssef Channouri ( O6), Leyla Ertorun ( O4), Sophie Heilporn ( O0) et Olivier Poels ( O5), conseillers en accrochage scolaire - Sans rendez-vous : mardi de 9 à 12h et mercredi de 14 à 16h ou sur rendez-vous au Zin om er meer over te weten? Eef Carre ( O8), Youssef Channouri ( O6), Leyla Ertorun ( O4), Sophie Heilporn ( O0) en Olivier Poels ( O5), raadgevers bij spijbelen - Zonder afspraak : op dinsdagen van 9 tot 12u en op woensdagen van 14 tot 16u of op afspraak op het

11 7 Déclic Cellule d accrochage scolaire Déclic Toezichtcel ter bestriiding van schoolverzuim Soms is een heel klein duwtje in de rug voldoende om er weer bovenop te komen, daarvoor bestaat het Project Déclic. S 18 Eind oktober ontmoeten we Jamal*, 18 jaar, voor het eerst. Hij komt samen met zijn moeder. In het begin voelt hij zich niet helemaal op zijn gemak, maar beetje bij beetje komt hij los. Hij vertelt ons: Ik ben verschillende keren moeten blijven zitten. Ik was het echt beu op school. Toen heb ik me ingeschreven voor een opleiding loodgieterij/sanitair aan het CEFA, een centrum voor alternerend leren (Centre d Education et de Formation en Alternance - een school die deel uitmaakt van het Franstalige opleidingsnetwerk van de Stad Brussel - n.v.d.r.). Maar ik zat in een klas waar ik gewoon niks leerde. Ze zetten daar iedereen samen waar ze niet meer weten wat mee aanvangen of die nergens anders terecht kunnen! Ik zat daar helemaal niet op mijn plaats. Er waren er veel te veel die herrie zaten te schoppen en met elkaar zaten te spelen onder de les. Dat is toch niet normaal. Ik snap nu dat ik een stommiteit heb gedaan, ik voel me daar niet thuis en de afgelopen veertien dagen ben ik niet meer naar de les gegaan. Ik zou weer naar school willen, voor de beroepsopleiding Vormingstechnieken. Maar ik ben nu 18 en het probleem is dat met mijn schoolachtergrond geen enkele school me nog wil inschrijven. Omdat ik zo dikwijls niet naar school ging, beschouwden ze mij als een spijbelaar en iemand met leerproblemen en nu ik niet meer schoolplichtig ben, zijn zij het die mij niet meer willen. Maar ik heb veel nagedacht. Ik wil wel mijn school afmaken, om een diploma te halen en werk te kunnen vinden! Vandaag zit Jamal in zijn 5e jaar beroepsopleiding, korte kwalificatie, voor vormingstechnieken. Hij ondertekende een overeenkomst met het Project Déclic (een bijzondere dienst voor schoolverzuim in Schaarbeek) en de schooldirectie. Op die basis heeft hij elke maand een bemiddelingsafspraak met een van de schoolverzuimconsulenten. Dan bespreken ze samen hoe het gaat op school (de relatie met medeleerlingen en leerkrachten, zijn schoolresultaten, de sfeer in de lessen, zijn eigen inzet enz.) op mijn rapport altijd de opmerking Wees wat actiever!, nu hoeven ze dat niet meer te doen. En ik kom nu ook veel beter overeen met mijn schoolkameraden * Jamal is niet zijn echte naam die we uit respect voor zijn getuigenis niet vrijgeven. Het overkomt niet alleen anderen Steeds meer jongeren hebben te maken met het probleem van schoolverzuim. Het wordt ook een steeds ingewikkelder probleem: een leerling kan fysiek wel aanwezig zijn, maar mentaal toch compleet afhaken En allerlei factoren kunnen hierin een rol spelen: soms ligt de oorzaak in het gezin, soms is er een sociaal of organisatorisch probleem, soms loopt er iets mis in de omgang met anderen. Het team van het Project Déclic bestaat uit 7 personen met allemaal een verschillende achtergrond, die goed vertrouwd zijn met het schoolmilieu en met de dagelijkse problemen op school. Wij willen de Schaarbeekse leerlingen die daar behoefte aan hebben, ondersteunen. We gaan samen met hen op weg en zetten samen met hen de stappen die voor hen het beste zijn. Stippel zelf je weg uit! In een aantal individuele gesprekken gaan we op zoek naar en vinden we ook samen met elke jongere de geschikte oplossingen. Dat kan in allerlei richtingen gaan: het maken van een studiekeuze, het zoeken van een geschikte school of een tewerkstellingsopleiding, maar ook bijvoorbeeld samen trachten een conflict met de school of met andere leerlingen op te lossen, Het Project Déclic staat ook voor ondersteuning bij gemeenschappelijke projecten binnen de scholen en voor allerlei vormen van omkadering en begeleiding in schools verband. Déclic heeft ervoor gezorgd dat ik minder verlegen ben. Vroeger was ik niet zo actief in de klas, maar nu begin ik steeds meer mee te doen. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen. Ik praat thuis ook veel meer. Als je ziet dat anderen jou vertrouwen, dan krijg je ook meer vertrouwen in je zelf. Vroeger kreeg ik

12 Pour moi, la médiatrice scolaire c est quelqu un qui Zo zie ik de schoolbemiddelaar Katherine Longly Ze respecteert ons en probeert de problemen op te lossen. Ze helpt ons bij wat we zelf niet kunnen verwezenlijken. Zo heeft ze bvb mijn broer en mijn zus weer samengebracht nadat ze ruzie hadden gemaakt Wanneer er ruzies zijn, stelt zij er een einde aan. Ze zoekt iets voor ons, samen met ons: hulp bij ons huiswerk, een sportclub Ze komt eens langs om goeiedag te zeggen. Ze geeft aan leerlingen advies om meer zelfvertrouwen te hebben wanneer deze bang is om zijn/haar jaar niet te slagen; een beetje zoals een schoolraadgever. Bravo les enfants, vos témoignages résument très bien notre rôle au sein des écoles. Nous établissons, en effet, le lien entre le monde scolaire, l enfant et sa famille, dans le but d atténuer des difficultés rencontrées à l école (conflits, difficultés d apprentissage, mal-être, ). Par ailleurs, et toujours en vue du bien-être de l enfant et de son accrochage scolaire, nous organisons des sorties et des animations avec les parents. Nous travaillons en collaboration avec divers services liés à l enfance, sous le couvert du secret professionnel. Les médiatrices scolaires de Schaerbeek implantées dans les écoles 1, 2 et 6

13 Déclic - médiation scolaire dans les écoles 1, 2 et 6 Déclic - bemiddeling in school 1, 2 en 6 Ik had haar heel graag, mijn bemiddelaar, het deed me deugd om met haar te praten. Accompagnement à la foret avec les élèves de 1 ère et de 2 ème année pour ramasser les feuilles. Animation sur le respect et la différence, avec la médiatrice dans la classe de 2 ème année. Een animatie rond respect en anders zijn, begeleid door de schoolbemiddelaar, in de klas van het 2 e jaar. Uitstap naar het bos met de leerlingen van het 2 e en het 3 e jaar, op zoek naar mooie herfstbladeren. Bravo kinderen, echt fijne getuigenissen van jullie! Ze vatten heel goed samen wat onze rol is op school 1, 2 en 6. Wij zorgen inderdaad voor de band tussen het leven op school, het kind en het gezin. We trachten de problemen die het kind op school heeft, te verlichten (conflicten, leermoeilijkheden, niet lekker in z n vel zitten ) Bovendien organiseren we zo nu en dan uitstapjes of een animatie met de ouders, altijd met de bedoeling dat het kind zich beter voelt en graag naar school komt. Katherine Longly We werken samen met allerlei diensten voor steun en begeleiding aan kinderen, en altijd in vertrouwen, met respect voor het beroepsgeheim. De schoolbemiddelaars van Schaarbeek, aan het werk in School 1, 2 en 6

14

15

16 Service Intégration sociale, Prévention et Solidarité Coordination : Murielle Claes Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Harmonisation Sociale Schaerbeekoise Coordination : Juan Latorre Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : Fax : Éducateurs de rue Coordination : Ricardo Romero Conseillère pédagogique : Marie Janssens Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : et 64 Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Maison des Médiations Rue Vanderlinden Schaerbeek Tél. : Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Re P.R. (Réseau de Prévention à la Récidive) Coordination : Thierry Chantraine Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek SEMJA (Service d Encadrement des Mesures Judiciaires Alternatives) Coordination : Evelyne Fraikin Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : et 72 Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Dienst sociale Integratie Preventie en Solidariteit Coördinatie : Murielle Claes Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Harmonisation Sociale Schaerbeekoise Coördinatie : Juan Latorre Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : Fax : Straathoekwerkers Coördinatie : Ricardo Romero Pedagogische raadgeefster : Marie Janssens Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : en 64 Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Bemiddelingscentrum Vanderlindenstraat Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Net P.R. (Netwerk voor de Preventie van Recidive) Coördinatie : Thierry Chantraine Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek AGM (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) Coördinatie : Evelyne Fraikin Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : en 72 Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek éditeur responsable : Tamimount Essaïdi Place Colignon Bruxelles - graphisme : verantwoordelijke uitgever : Tamimount Essaïdi Colignonplein Brussel - grafische vormgeving : Soleil du Nord Maison des Citoyens Coordination : Stéphane Arcens Place Gaucheret Schaerbeek Tél. : Fax : E-mai l : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Programme de Prévention Urbaine Coordination : Bertrand Dhuyvetter Place Colignon Schaerbeek Tél. : Fax : E-mai l : Noorderzon Burgerhuis Coördinatie : Stéphane Arcens Gaucheretplein Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Stedelijk Preventieprogramma Coördinatie : Bertrand Dhuyvetter Colignonplein Schaarbeek Tel. : Fax :

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day doe mee!! Zet op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de World Fair Trade Day, eerlijke handel flink

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou Mythes ou réalités? centre public d action sociale de Molenbeek-Saint-Jean Éditeur responsable : Roland Vandenhove, Président du CPAS de M-S-J Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique Rue A. Vandenpeereboom

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Ruzie maken se disputer

Ruzie maken se disputer Ruzie maken se disputer Als kinderen ruzie maken Lorsque les enfants se disputent Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse

Nadere informatie

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN Hoe schrijf ik mijn kind in op school? Welk schoolgerief moet ik kopen? Wat mag mijn kind eten en drinken op school? Wat heeft mijn kind

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

PROGRES Infosession Riverains

PROGRES Infosession Riverains When rail means service > QUADRILATERE NORD RUE DU PROGRES Infosession Riverains Schaerbeek 11/06/2008 Schaarbeek 11/06/2008 Liesbeth Vandeputte Responsable Communication Riverains Verantwoordelijke Communicatie

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... une chambre à louer?... une auberge de jeunesse?... un hôtel?... une chambre d'hôtes?... un camping? Quels sont les prix là-bas? Over

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Waar kan ik vinden?... une chambre à louer?... een kamer te huur?... une auberge de jeunesse?... een hostel?... un hôtel?... een hotel?...

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

du lundi 20 octobre jusqu au vendredi 24 oktober 2014

du lundi 20 octobre jusqu au vendredi 24 oktober 2014 Opleiding van de gerechtelijke algemeen overzicht Formation des stagiaires vue d ensemble Eerstejaars Stagiaires de première année (aanvang stage op 1 oktober ) (début du stage au 1 er octobre ) vrijdag

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Soins Verts en Flandre

Soins Verts en Flandre Soins Verts en Flandre Grez Doiceau 25 novembre 2015 Willem Rombaut Steunpunt Groene Zorg Centre de Support pour les Soins Verts Diestsevest 40 3000 Leuven willem.rombaut@groenezorg.be www.groenezorg.be

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 56 FAIRE DU SPORT Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 SPORTBEOEFENING 57 Final.indd 57 3/11/2011 10:36:21 Le centre sportif / Het sportcentrum Le centre sportif met à disposition de ses membres des salles

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen?

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Enkele redenen om ook dagelijks te fietsen! Fietsen is snel! Fiets je minder dan 5 km in de

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS 1 Algemene presentatie De theaterclown is een personnage ontstaan vanuit zijn persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt al reagerend

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum Données enregistrées durant l'état définitif du 12ème mois de l'année concernée Gegevens opgenomen in de definitieve staat van de 12de maand van het betrokken jaar A. Les titulaires du minimex De gerechtigden

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles Présentation de l édition 2013 Du 14 au 21 octobre 2013 La Semaine de la Démocratie locale Association de la Ville et des Communes de la Région

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons. ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions sont

Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons. ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions sont Speech Steven Vandeput Nieuwjaarsreceptie 19 januari. Dames en heren, Mesdames et messieurs, Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Niveau: A2 Beheersingsniveau: Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden INTRODUCTION Alle persoonlijke voornaamwoorden vormen tezamen een groot en essentieel deel van de Franse taal en dan met name op het gebied

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Donatienne Hermesse Maison de Quartier Bonnevie Donatienne

Nadere informatie

Herbevestigd BGV /

Herbevestigd BGV / Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging Secrétaire d Etat à l Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative Antwoord op de parlementaire

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Magistrats Stagiaires judiciaires de troisième année, pour qui cette formation est obligatoire

Magistrats Stagiaires judiciaires de troisième année, pour qui cette formation est obligatoire Visite de la Cour de Justice de l Union européenne - Studiebezoek Hof van Justitie van de Europese Unie De Nederlandse versie volgt na het Franse programma. réf.: INT/2015-040-03 Public-cible Magistrats

Nadere informatie

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 Blog Damien Menu Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 KOMEN - In Komen werd de nieuwe website van het project Deulys met als thema 'herdenking 14-18' voorgesteld. Na een

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Waar kan ik vinden? Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Waar kan ik vinden? Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Waar kan ik vinden? Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... een kamer te huur?... une chambre à louer?... een hostel?... une auberge de jeunesse?... een hotel?... un hôtel?...

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

Centre PMS Néerlandophone

Centre PMS Néerlandophone Lijst van belangrijke onderwijstermen. / Liste des termes importants sur l enseignement. Alfabetisch / Par ordre alphabétique. Aardrijkskunde Géographie A-, B-, of C_ attest Attestation A, B, ou C. Figure

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires

Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires Initiatives en matière de formation anne.berquin@uclouvain.be Le besoin Rapport interuniversitaire 2011 «Manque sévère de formation

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

DES MOMENTS BRILLANTS, DE PRÉCIEUX SOUVENIRS BRILJANT MOMENTS, PRECIOUS MEMORIES

DES MOMENTS BRILLANTS, DE PRÉCIEUX SOUVENIRS BRILJANT MOMENTS, PRECIOUS MEMORIES BRILJANT MOMENTS, PRECIOUS MEMORIES DES MOMENTS BRILLANTS, DE PRÉCIEUX SOUVENIRS De herinneringen die je het meest koestert verdienen een schitterend aandenken Les souvenirs que vous chérissez le plus

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie