Des services de médiation sur mesure/ Bemiddelingsdiensten op maat à/te Scha(a)erbeek NUMÉRO 32 - NUMMER 32

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Des services de médiation sur mesure/ Bemiddelingsdiensten op maat à/te Scha(a)erbeek NUMÉRO 32 - NUMMER 32"

Transcriptie

1 Des services de médiation sur mesure/ Bemiddelingsdiensten op maat à/te Scha(a)erbeek NUMÉRO 32 - NUMMER 32

2 Cellule d accrochage scolaire Déclic Médiation de Proximité Accueil des Primoarrivants Wijkbemiddeling Bemiddeling Onthaal Nieuwkomers Luc Van Huffel Toezichtcel ter bestrijding van schoolverzuim cover photo Luc Van Huffel PROGRAMME DE PRÉVENTION URBAINE STEDELIJK PREVENTIEPROGRAMMA

3 édito edito Beaucoup d auteurs ont travaillé sur les idées du «bonheur et de l optimisme». Mais en voici une en particulier que je voudrais partager avec vous. En effet, les dix conseils proposés par Dora Guorùn G, une auteure islandaise*, me paraissent non seulement parlants mais surtout enrichissants : «Pensez de manière positive», «la vie est un apprentissage permanent», «essayez de comprendre les personnes qui vous entourent», «vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie», Pour Dora Guorùn G le bonheur dépend aussi de notre manière de réagir aux périodes difficiles de notre vie. Elle en conclut que le bonheur est surtout lié à nos relations sociales. Or, ce sont justement ces relations sociales qui sont au cœur des activités du service de Médiations de Schaerbeek. En tant qu échevine chargée de la prévention à Schaerbeek, j ai développé plusieurs volets de la médiation : proximité (médiation entre voisins, propriétaires-locataires etc.), primo-arrivants (médiation entre les nouveaux Schaerbeekois et les institutions publiques au sens large) et scolaire (médiation entre élèves-parents-école). Le numéro du Journal de nos Quartiers que vous tenez entre les mains vous permettra de mieux connaître les différents services offerts par le dispositif communal de Médiations. C est aussi un outil pour permettre aux personnes en difficulté d accéder facilement à la Maison des Médiations et d être reçu anonymement et gratuitement par un de nos 11 médiateurs professionnels. Je profite de l occasion qui m est donnée ici pour remercier les membres de l équipe de Médiation pour leur implication quotidienne malgré des circonstances parfois difficiles. Equipe qui a doublé au vu de l accroissement important des demandes des citoyens. Je tiens à remercier également les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et du Conseil communal pour leur soutien lors de la mise en place de la Maison des Médiations. Sans oublier, la Région de Bruxelles-Capitale pour les moyens financiers et humains qu elle met à disposition. Pour conclure, je vous invite à méditer ces deux belles citations * : «Chérissez les personnes que vous aimez», «Ne baissez jamais les bras». Tamimount ESSAÏDI Échevine de l Intégration sociale, de la Prévention et de la Solidarité à Schaerbeek Over optimisme en geluk bestaan vele studies maar enkele Ijslandse 10 geboden wil ik u niet onthouden * : denk positief ; leer uw leven lang ; probeer de mensen rondom u te begrijpen ; maak uw dromen waar. De auteur, Dora Guorùn G., stelt vast dat geluk vooral bepaald wordt door de houding die mensen aannemen tegenover tegenslagen, de manier waarop zij er mee omgaan en tegenslag overwinnen. Zij besluit daarenboven dat geluk best te voorspellen is op basis van sociale relaties. En die sociale relaties staan centraal bij elke bemiddeling. Als eerste schepen, bevoegd voor preventie, heb ik bemiddeling kunnen uitbouwen in verschillende domeinen : zowel in scholen, onder buren als bij nieuwkomers. Met een 10-tal medewerkers wordt een brug gelegd tussen de overheid en de echte noden hier in Schaarbeek. Zij zorgen er voor dat de mogelijkheden voor bemiddeling maximaal gebruikt worden en de burgers hun weg vinden in het aanbod aan hulpverlening. Met deze publicatie wens ik de verschillende diensten nog meer onder de aandacht te brengen zodat mensen in moeilijkheden de weg vinden naar het Bemiddelingscentrum. Hierbij dank ik alle medewerkers voor hun volledige inzet; een equipe die in aantal verdubbeld is en ook in moeilijke omstandigheden paraat is; het College en de gemeenteraad van Schaarbeek voor hun steun bij de oprichting van het Bemiddelingscentrum enkele jaren geleden; het hoofdstedelijk gewest dat financiële middelen en personeel ter beschikking stelt. Nog enkele andere geboden voor geluk * : koester diegenen die u liefhebt en geef niet op. Tamimount ESSAÏDI Schepen van Sociale integratie, Preventie en Solidariteit van Schaarbeek * The World Book of Happiness, 2012, p Si vous désirez recevoir gratuitement le «Journal de nos quartiers» chez vous, merci de nous le signaler et de communiquer votre adresse postale à Saïd Zayou - tél 02/ ou, à l Hôtel communal de Schaerbeek, Place Colignon - bureau 0.04 * The World Book of Happiness, 2012, p Wilt u ook helemaal gratis onze Wijk krant ontvangen? Geef dan uw post adres door aan Saïd Zayou : - Tel. 02/ , of stuur een briefje met uw gegevens naar Gemeentehuis Schaarbeek, Colignonplein - bureau 0.04

4 Qu est-ce que la médiation? (R)établir la communication entre les acteurs d un conflit Il y a de l orage dans l air, la situation est bloquée. Quant à la «faute» c est toujours celle de l autre!... Dans bon nombre de situations, on constate qu une solution peut être trouvée quand les personnes acceptent de renouer un dialogue entre elles. La médiation est une démarche personnelle, libre et volontaire. Le médiateur facilite le dialogue entre les parties dans le but de trouver une solution qui convienne à chacun. Wat is bemiddeling? (Opnieuw) met elkaar praten Dit wordt donderen, de situatie is compleet geblokkeerd. Als je vraagt: «Aan wie ligt het?» dan is het altijd de andere die het gedaan heeft! Heel dikwijls merk je dat er eigenlijk wel een oplossing mogelijk is. Als de mensen maar opnieuw met elkaar willen praten. Bemiddeling, ook wel met het Engelse woord «mediation» aangeduid, is een specifieke methode. Je stapt er volledig vrijwillig in en wordt ondersteund door een neutrale persoon. De bemiddelaar helpt het gesprek tussen de partijen (opnieuw) op gang te brengen. Samen ga je actief op zoek naar een oplossing die alle de partijen tevreden stelt. Qui sont ces femmes et ces hommes de la Maison des Médiations? Wie zijn de vrouwen en mannen van het Bemiddelingscentrum? Sophie Heilporn Eef Carre Claire de Coninck Patricia Dautinger Envie d en savoir plus? Zin om er meer over te weten? Maryvonne Tuaux Youssef Channouri

5 maison des médiations bemiddelingscentrum Houria Hassabi Mohammed Ennay Leyla Ertorun Olivier Poels Luc Van Huffel

6 Dans les conflits de la vie de tous les jours, il est souvent possible de trouver, entre soi, un arrangement qui convient à chacun Le rôle du médiateur de proximité est de vous y aider! Dikwijls is het mogelijk om samen tot een oplossing te komen, die iedereen tevreden stelt, voor conflicten in ons dagdagelijkse leven Het is de rol van de buurtbemiddelaar om u daarbij te helpen! Une solution sans bruit, sans cri Vivre ensemble dans une maison, dans un immeuble, dans un quartier peut faire naître des tensions. Bruit, mitoyenneté ou difficultés à communiquer entraînent parfois des différends entre voisins, locataire-propriétaire, co-propriétaires Le service de médiation de proximité de la commune est à la disposition des Schaerbeekois qui veulent régler à l amiable les conflits de tous les jours. Pour y parvenir, la maison des médiations offre le cadre pour régler ces désaccords. Elle garantit écoute des deux parties, neutralité, confidentialité et sécurité. Une fleur pour mes voisins Une campagne de communication destinée à penser le conflit comme une opportunité de changement. Des feuillets sont disponibles à la Maison des Médiations, grâce auxquels chacun pourra s essayer à la technique japonaise du papier plié : l origami. Een oplossing zonder geroep en getier Samenleven in een woning, een gebouw of een wijk kan aanleiding geven tot spanningen. Lawaai, gemeenschappelijke afscheidingen of communicatieproblemen veroorzaken soms meningsverschillen tussen buren, huurder-eigenaar, co-eigenaars De dienst wijkbemiddeling van de gemeente staat ter beschikking van alle inwoners van Schaarbeek die de dagelijkse conflicten bij minnelijke schikking willen regelen, door een luisterend oor te bieden en neutraliteit, vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen. Een bloemetje voor de buren Een communicatiecampagne die als doel heeft om conflicten te beschouwen als een opportuniteit om de dingen te veranderen. Plooibriefjes zijn beschikbaar in het Bemiddelingscentrum, met deze briefjes kan je experimenteren met origami, een Japanse plooitechniek. Luc Van Huffel

7 médiation de proximité buurtbemiddeling Le monsieur d en bas ne supporte pas le bruit des enfants, nous nous sentons harcelés. On ne peut quand-même pas les empêcher de jouer! Le propriétaire promet de réparer le chauffage, mais il ne vient pas et je ne sais plus comment demander. We worden lastiggevallen door onze benedenbuur omdat Je ne me sens plus à l aise dans le quartier, les nouveaux voisins hij niet tegen het lawaai van kinderen kan, vivent dans la rue, les voitures se garent n importe où. maar die moeten toch gewoon kunnen spelen! Cette table prêtée à ma voisine je n arrive pas à la récupérer! On n en sort plus avec la gestion de notre copropriété. De eigenaar beloofde de verwarming te herstellen, maar hij komt niet. Hoe moet ik hem dat nu nog eens vragen? J ai versé un acompte au plombier et depuis, plus de nouvelles ; il est devenu injoignable. Je suis inquiet : le nouveau locataire paye son loyer de façon tout à fait irrégulière. Comment arriverons-nous à nous mettre d accord pour l organisation de cette garde alternée? Les voisins du dessus sont tellement bruyants, à avoir peur de rentrer chez soi. Ik voel me niet meer op mijn gemak in de wijk, onze nieuwe buren leven op straat en de auto s staan overal schots en scheef geparkeerd. Dat tafeltje, dat ik uitleende aan mijn buurvrouw ik krijg het niet meer terug! We zitten in de knoop met het collectief beheer van ons appartementsgebouw. Ik stortte een voorschot aan de loodgieter en sindsdien hoor ik niets meer van hem; hij lijkt wel van de aardbol verdwenen. Ik ben ongerust: de nieuwe huurder betaalt zijn huur nooit op tijd. Hoe raken we het eens over die concrete afspraken voor co-ouderschap? Katherine Longly Onze onderburen maken zoveel lawaai dat we soms bang zijn om thuis te komen. Envie d en savoir plus? Maryvonne Tuaux, médiatrice de proximité, Sans rendez-vous : mercredi de 8 à 12h et jeudi de 11 à 17h ou sur rendez-vous au Zin om er meer over te weten? Maryvonne Tuaux, Buurtbemiddelaar, Zonder afspraak : op woensdagen van 8 tot 12u en op donderdagen van 11 tot 17u of op afspraak op het

8 Nouvellement arrivé à Schaerbeek? «Bonjour madame Clair, en cette nouvelle année 2012 je vous transmet tout mes voeux de joie, prospérité, santé et reussite. Dommage que nous n ayons pas pu nous revoir, je sais que vous m aurais été d une aide précieuse. Le souvenir de mes 3 entretiens avec vous m ont rapeller combien les personnes pouvaient étre encore humaines et bonnes, de nos jour et là ou je suis ce n est hela plus le cas depuis long temps ( ) Bruxelle restera en mon coeur à tout jamais et les bruxellois davantage comme un immense regret, une perte d un meilleur avenir, une déchirure inconsolable, meme si court fut mon sejour en belgique je remerci la charmante personne que vous étes pour se que vous m avez apporté. Portez vous bien, Clair.» Pour consolider l ancrage des primo-arrivants dans leur nouvel environnement, le service de médiation organise, entre autres, des ateliers à thème : visite de la maison communale, information sur le droit des étrangers, animation sur les économies d énergie, ou sur la rédaction d un CV, Bienvenue à Schaerbeek! Ce témoignage illustre la rencontre entre une personne nouvellement arrivée à Schaerbeek et une médiatrice du service «accueil primo-arrivants». Il reflète surtout la difficulté de s ancrer dans un nouveau pays D un point de vue administratif, culturel, économique et/ ou social, quelqu un qui «atterrit» à Schaerbeek peut se retrouver bien démuni face à la nouveauté et à la complexité d un pays comme le nôtre. L inscription au registre des étrangers, la recherche d un emploi, d un logement, d un médecin de famille, d une école pour les enfants, sont des étapes qui demandent une bonne connaissance de terrain. Pour cette raison, la médiation «accueil primo-arrivants» offre un espace particulier d accueil et d écoute avec l aide du SETIS, service d interprétariat social. Les médiateurs répondent aux questions liées à la vie de tous les jours en Belgique et en particulier à Schaerbeek. Ils entretiennent des liens étroits avec le réseau associatif et para-communal schaerbeekois (médiation scolaire, CPAS, ). Et ils orientent au mieux les nouveaux arrivants vers les structures qui leur conviennent. Envie d en savoir plus? Claire de Coninck ( ) et Mohammed Ennay ( ), médiateurs accueil des primo-arrivants, Sans rendez-vous : lundi, mercredi et vendredi de 9 à 12h ou sur rendez-vous au Zin om er meer over te weten? Claire de Coninck ( ) et Mohammed Ennay ( ), opvangbemiddelaars voor nieuwkomers Zonder afspraak : op maandagen, woensdagen en vrijdagen van 9 tot 12u of op afspraak op het

9 Ben je nieuwkomer in Schaarbeek? médiation primo-arrivants bemiddeling nieuwkomers Dag mevrouw Claire, Graag wil ik u mijn beste wensen sturen voor het nieuwe jaar, voor een vreugdevol, voorspoedig en succesvol 2012 in goede gezondheid. Jammer dat we elkaar niet meer hebben teruggezien, want ik ben overtuigd dat uw hulp mij wel heel goed van pas zou zijn gekomen. Ik denk nog dikwijls terug aan de 3 gesprekken die ik met u had, een bewijs dat er vandaag nog goede mensen bestaan. En waar ik nu ben, is dat helaas niet altijd het geval ( ) Ik denk met enorm veel heimwee terug aan mijn tijd in Brussel en de Brusselaars hebben voor altijd een plaatsje veroverd in mijn hart. Nu ben ik de hoop op een betere toekomst kwijt, ik voel mij zo diepbedroefd. Al was mijn verblijf in België maar heel kort, toch wil ik u bedanken voor wat u mij hebt meegegeven. U was een hele lieve mevrouw. Het ga u goed, Claire. Een kort stukje uit een brief. Het geeft iets weer van wat het kan betekenen voor iemand om als nieuwkomer in Schaarbeek contact te hebben met een bemiddelaar van de dienst Onthaal nieuwkomers. Het geeft ook aan hoe moeilijk het is als iemand zich wil integreren in een nieuw land Zowel op administratief vlak, als cultureel, economisch en sociaal kan iemand die in Schaarbeek als nieuwkomer neerstrijkt, zich heel hulpeloos voelen tegenover al het nieuwe, dat op hem afkomt en de ingewikkeldheid van een land als het onze. De inschrijving in het vreemdelingenregister, het zoeken naar werk, huisvesting, een huisarts, een school voor de kinderen, allemaal stappen waarvoor je wel over de nodige terreinkennis moet beschikken. Daarom biedt de bemiddeling voor onthaal nieuwkomers in samenwerking met SeTIS, een dienst voor sociaal onthaal, een speciale opvang aan. In een aangepaste opvangruimte trachten de bemiddelaars zo goed mogelijk antwoord te geven op de vele vragen over het dagelijks leven in België en in Schaarbeek in het bijzonder. Zij staan voortdurend in contact met de sociaal-culturele en (para-)gemeentelijke diensten en organisaties in Schaarbeek (sociale schoolbemiddeling, OCMW enz.). En ze verwijzen de nieuwkomers zo goed mogelijk door naar de voor hen meest geschikte structuren. Om de nieuwkomers te helpen bij de integratie in hun nieuwe leefomgeving, organiseert de bemiddelingsdienst ook een aantal thematische workshops: bezoek aan het gemeentehuis, infosessies over de rechten van vreemdelingen, vorming over energiebesparing of ook nog hulp bij het opstellen van een CV, La Maison des Médiations est un service communal de l Echevinat de l Intégration sociale, de la Prévention et de la Solidarité I Het Bemiddelingscentrum is een gemeentelijke dienst van de Schepen van Sociale integratie, Preventie en Solidariteit Welkom in Schaarbeek!

10 O B L I G AT I O N S C O L A I R E Parfois un simple «déclic» peut nous aider à rebondir SYSTÈME SCOLAIRE EN BELGIQUE SCHOOLSYSTEEM IN BELGIË Fin octobre, Jamal*, 18 ans, vient nous trouver accompagné de sa maman. Fort intimidé lors de cette première rencontre, il se confie petit à petit : «Après avoir doublé plusieurs fois, j en ai eu marre de l école et je me suis inscrit au CEFA en plomberie/sanitaire. Mais, j étais dans une classe où je n apprenais pratiquement rien, où on met tous les gens dont on ne veut pas ou qui n trouvent plus de place ailleurs! Je n me sentais pas du tout à ma place. Trop qui foutent le bordel, qui parlent pendant que le prof il faisait cours. C est pas normal. Je me rends compte que j ai fait une erreur, je ne m y plais pas et depuis 15 jours, je n y vais plus. J aimerais retourner à l école en Technique de qualification Animation. Le problème, c est que j ai 18 ans et qu avec mon parcours, plus aucune école ne m accepte. Comme j étais trop souvent absent, j étais considéré en décrochage scolaire et comme maintenant je suis plus obligé d aller à l école, c est eux qui ne veulent plus de moi. Mais, j ai réfléchi et je veux finir l école pour avoir mon diplôme et trouver du travail!» Aujourd hui, Jamal est en 5ème Technique de qualification Animation. Suite à un accord entre Déclic et la direction de l école, tous les mois, il vient à un rendez-vous en médiation pour parler de sa scolarité (ses relations, ses résultats, l ambiance au cours, son implication, etc...) «Déclic m a apporté moins de timidité. Avant, je participais pas trop en classe et maintenant je commence à plus participer. Ça m a donné plus confiance en moi. Je discute plus aussi avec ma famille. On voit qu il y a des gens qui ont confiance en nous donc on prend confiance en soi. Les professeurs avant ils me mettaient «participez plus», maintenant ils ne le mettent plus. Avec les copains d école aussi je m entends mieux». * Pour préserver son anonymat, le prénom de Jamal a été inventé CEB 12 LEERPLICHT Ca n arrive pas qu aux autres La question du décrochage concerne de plus en plus de personnes. Elle est de plus en plus complexe : un élève peut être physiquement présent tout en étant mentalement absent Et sa cause est multifactorielle ; elle peut être sociale, familiale, interpersonnelle, organisationnelle. L équipe Déclic ce sont 7 personnes de tous horizons qui connaissent l environnement scolaire et les problématiques de la vie quotidienne. Notre objectif est de soutenir les élèves schaerbeekois en demande, et d entreprendre avec eux le chemin qui leur convient le mieux. Trace ton chemin! Lors d entretiens individuels, nous cherchons et trouvons des solutions avec le jeune. Que ce soit dans la recherche d une orientation, d une école, d une formation à l emploi ou pour tenter de résoudre un conflit avec d autres élèves, avec l école,... Déclic c est aussi un soutien aux projets collectifs au sein des écoles, et des animations variées en lien avec le système scolaire belge. CES Envie d en savoir plus? Eef Carre ( O8), Youssef Channouri ( O6), Leyla Ertorun ( O4), Sophie Heilporn ( O0) et Olivier Poels ( O5), conseillers en accrochage scolaire - Sans rendez-vous : mardi de 9 à 12h et mercredi de 14 à 16h ou sur rendez-vous au Zin om er meer over te weten? Eef Carre ( O8), Youssef Channouri ( O6), Leyla Ertorun ( O4), Sophie Heilporn ( O0) en Olivier Poels ( O5), raadgevers bij spijbelen - Zonder afspraak : op dinsdagen van 9 tot 12u en op woensdagen van 14 tot 16u of op afspraak op het

11 7 Déclic Cellule d accrochage scolaire Déclic Toezichtcel ter bestriiding van schoolverzuim Soms is een heel klein duwtje in de rug voldoende om er weer bovenop te komen, daarvoor bestaat het Project Déclic. S 18 Eind oktober ontmoeten we Jamal*, 18 jaar, voor het eerst. Hij komt samen met zijn moeder. In het begin voelt hij zich niet helemaal op zijn gemak, maar beetje bij beetje komt hij los. Hij vertelt ons: Ik ben verschillende keren moeten blijven zitten. Ik was het echt beu op school. Toen heb ik me ingeschreven voor een opleiding loodgieterij/sanitair aan het CEFA, een centrum voor alternerend leren (Centre d Education et de Formation en Alternance - een school die deel uitmaakt van het Franstalige opleidingsnetwerk van de Stad Brussel - n.v.d.r.). Maar ik zat in een klas waar ik gewoon niks leerde. Ze zetten daar iedereen samen waar ze niet meer weten wat mee aanvangen of die nergens anders terecht kunnen! Ik zat daar helemaal niet op mijn plaats. Er waren er veel te veel die herrie zaten te schoppen en met elkaar zaten te spelen onder de les. Dat is toch niet normaal. Ik snap nu dat ik een stommiteit heb gedaan, ik voel me daar niet thuis en de afgelopen veertien dagen ben ik niet meer naar de les gegaan. Ik zou weer naar school willen, voor de beroepsopleiding Vormingstechnieken. Maar ik ben nu 18 en het probleem is dat met mijn schoolachtergrond geen enkele school me nog wil inschrijven. Omdat ik zo dikwijls niet naar school ging, beschouwden ze mij als een spijbelaar en iemand met leerproblemen en nu ik niet meer schoolplichtig ben, zijn zij het die mij niet meer willen. Maar ik heb veel nagedacht. Ik wil wel mijn school afmaken, om een diploma te halen en werk te kunnen vinden! Vandaag zit Jamal in zijn 5e jaar beroepsopleiding, korte kwalificatie, voor vormingstechnieken. Hij ondertekende een overeenkomst met het Project Déclic (een bijzondere dienst voor schoolverzuim in Schaarbeek) en de schooldirectie. Op die basis heeft hij elke maand een bemiddelingsafspraak met een van de schoolverzuimconsulenten. Dan bespreken ze samen hoe het gaat op school (de relatie met medeleerlingen en leerkrachten, zijn schoolresultaten, de sfeer in de lessen, zijn eigen inzet enz.) op mijn rapport altijd de opmerking Wees wat actiever!, nu hoeven ze dat niet meer te doen. En ik kom nu ook veel beter overeen met mijn schoolkameraden * Jamal is niet zijn echte naam die we uit respect voor zijn getuigenis niet vrijgeven. Het overkomt niet alleen anderen Steeds meer jongeren hebben te maken met het probleem van schoolverzuim. Het wordt ook een steeds ingewikkelder probleem: een leerling kan fysiek wel aanwezig zijn, maar mentaal toch compleet afhaken En allerlei factoren kunnen hierin een rol spelen: soms ligt de oorzaak in het gezin, soms is er een sociaal of organisatorisch probleem, soms loopt er iets mis in de omgang met anderen. Het team van het Project Déclic bestaat uit 7 personen met allemaal een verschillende achtergrond, die goed vertrouwd zijn met het schoolmilieu en met de dagelijkse problemen op school. Wij willen de Schaarbeekse leerlingen die daar behoefte aan hebben, ondersteunen. We gaan samen met hen op weg en zetten samen met hen de stappen die voor hen het beste zijn. Stippel zelf je weg uit! In een aantal individuele gesprekken gaan we op zoek naar en vinden we ook samen met elke jongere de geschikte oplossingen. Dat kan in allerlei richtingen gaan: het maken van een studiekeuze, het zoeken van een geschikte school of een tewerkstellingsopleiding, maar ook bijvoorbeeld samen trachten een conflict met de school of met andere leerlingen op te lossen, Het Project Déclic staat ook voor ondersteuning bij gemeenschappelijke projecten binnen de scholen en voor allerlei vormen van omkadering en begeleiding in schools verband. Déclic heeft ervoor gezorgd dat ik minder verlegen ben. Vroeger was ik niet zo actief in de klas, maar nu begin ik steeds meer mee te doen. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen. Ik praat thuis ook veel meer. Als je ziet dat anderen jou vertrouwen, dan krijg je ook meer vertrouwen in je zelf. Vroeger kreeg ik

12 Pour moi, la médiatrice scolaire c est quelqu un qui Zo zie ik de schoolbemiddelaar Katherine Longly Ze respecteert ons en probeert de problemen op te lossen. Ze helpt ons bij wat we zelf niet kunnen verwezenlijken. Zo heeft ze bvb mijn broer en mijn zus weer samengebracht nadat ze ruzie hadden gemaakt Wanneer er ruzies zijn, stelt zij er een einde aan. Ze zoekt iets voor ons, samen met ons: hulp bij ons huiswerk, een sportclub Ze komt eens langs om goeiedag te zeggen. Ze geeft aan leerlingen advies om meer zelfvertrouwen te hebben wanneer deze bang is om zijn/haar jaar niet te slagen; een beetje zoals een schoolraadgever. Bravo les enfants, vos témoignages résument très bien notre rôle au sein des écoles. Nous établissons, en effet, le lien entre le monde scolaire, l enfant et sa famille, dans le but d atténuer des difficultés rencontrées à l école (conflits, difficultés d apprentissage, mal-être, ). Par ailleurs, et toujours en vue du bien-être de l enfant et de son accrochage scolaire, nous organisons des sorties et des animations avec les parents. Nous travaillons en collaboration avec divers services liés à l enfance, sous le couvert du secret professionnel. Les médiatrices scolaires de Schaerbeek implantées dans les écoles 1, 2 et 6

13 Déclic - médiation scolaire dans les écoles 1, 2 et 6 Déclic - bemiddeling in school 1, 2 en 6 Ik had haar heel graag, mijn bemiddelaar, het deed me deugd om met haar te praten. Accompagnement à la foret avec les élèves de 1 ère et de 2 ème année pour ramasser les feuilles. Animation sur le respect et la différence, avec la médiatrice dans la classe de 2 ème année. Een animatie rond respect en anders zijn, begeleid door de schoolbemiddelaar, in de klas van het 2 e jaar. Uitstap naar het bos met de leerlingen van het 2 e en het 3 e jaar, op zoek naar mooie herfstbladeren. Bravo kinderen, echt fijne getuigenissen van jullie! Ze vatten heel goed samen wat onze rol is op school 1, 2 en 6. Wij zorgen inderdaad voor de band tussen het leven op school, het kind en het gezin. We trachten de problemen die het kind op school heeft, te verlichten (conflicten, leermoeilijkheden, niet lekker in z n vel zitten ) Bovendien organiseren we zo nu en dan uitstapjes of een animatie met de ouders, altijd met de bedoeling dat het kind zich beter voelt en graag naar school komt. Katherine Longly We werken samen met allerlei diensten voor steun en begeleiding aan kinderen, en altijd in vertrouwen, met respect voor het beroepsgeheim. De schoolbemiddelaars van Schaarbeek, aan het werk in School 1, 2 en 6

14

15

16 Service Intégration sociale, Prévention et Solidarité Coordination : Murielle Claes Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Harmonisation Sociale Schaerbeekoise Coordination : Juan Latorre Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : Fax : Éducateurs de rue Coordination : Ricardo Romero Conseillère pédagogique : Marie Janssens Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : et 64 Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Maison des Médiations Rue Vanderlinden Schaerbeek Tél. : Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Re P.R. (Réseau de Prévention à la Récidive) Coordination : Thierry Chantraine Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek SEMJA (Service d Encadrement des Mesures Judiciaires Alternatives) Coordination : Evelyne Fraikin Rue Vifquin Schaerbeek Tél. : et 72 Fax : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Dienst sociale Integratie Preventie en Solidariteit Coördinatie : Murielle Claes Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Harmonisation Sociale Schaerbeekoise Coördinatie : Juan Latorre Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : Fax : Straathoekwerkers Coördinatie : Ricardo Romero Pedagogische raadgeefster : Marie Janssens Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : en 64 Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Bemiddelingscentrum Vanderlindenstraat Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Net P.R. (Netwerk voor de Preventie van Recidive) Coördinatie : Thierry Chantraine Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek AGM (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) Coördinatie : Evelyne Fraikin Vifquinstraat Schaarbeek Tel. : en 72 Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek éditeur responsable : Tamimount Essaïdi Place Colignon Bruxelles - graphisme : verantwoordelijke uitgever : Tamimount Essaïdi Colignonplein Brussel - grafische vormgeving : Soleil du Nord Maison des Citoyens Coordination : Stéphane Arcens Place Gaucheret Schaerbeek Tél. : Fax : E-mai l : U Adresse postale : Place Colignon Schaerbeek Programme de Prévention Urbaine Coordination : Bertrand Dhuyvetter Place Colignon Schaerbeek Tél. : Fax : E-mai l : Noorderzon Burgerhuis Coördinatie : Stéphane Arcens Gaucheretplein Schaarbeek Tel. : Fax : U Postadres : Colignonplein Schaarbeek Stedelijk Preventieprogramma Coördinatie : Bertrand Dhuyvetter Colignonplein Schaarbeek Tel. : Fax :

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

MET DE STEUN VAN AVEC LE SOUTIEN DE. vrienden van amis de

MET DE STEUN VAN AVEC LE SOUTIEN DE. vrienden van amis de MET DE STEUN VAN AVEC LE SOUTIEN DE vrienden van amis de WHY WE DO WHAT WE DO? Wij geloven dat de samenwerking tussen actoren van de private/publieke sector en deze van de sociale sector leiden tot een

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise accent adj : adv : CC : compl : CS : D : ie: ind : mvt N : pers : place poss : prep : réfl : rel : S : sit U X : accentué adjectif adverbe :

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE 854/1 854/1 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 2 september 2012 2 septembre 2012 CONFERENTIE De bewustmaking van de burger van de risico s van

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

Nouvelle école Nieuwe school. Een volledig nieuwe agenda in een heel nieuw blad! Un tout nouvel agenda dans un tout nouveau journal!

Nouvelle école Nieuwe school. Een volledig nieuwe agenda in een heel nieuw blad! Un tout nouvel agenda dans un tout nouveau journal! Suivez-nous aussi sur Volg ons ook op N 48 Le bulletin d information des habitants de Molenbeek-Saint-Jean Bimestriel Mars - Avril 2015 Het informatieblad voor de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek Tweemaandelijks

Nadere informatie

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI 2014 49STE JAARG. JUIN 2014 49ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA 14 06 Internationa(a)l

Nadere informatie

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN INFO N 4 HERFST 2013 Gemeentehuis Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 T 056 45 55 57 info@spiere-helkijn.be www.spiere-helkijn.be SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN NUTTIGE GEGEVENS SPIERE-HELKIJN OPENINGSUREN

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE C.R.I. COM (2005-2006) N 3 I.V. COM (2005-2006) Nr. 3 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMPTE RENDU INTÉGRAL CRIV 50 COM 278 CRIV 50 COM 278 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL MET HET BEKNOPT VERSLAG AVEC LE COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2008-2009) Nr. 24 C.R.I. COM (2008-2009) N 24 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Deuxième rencontre Former les enseignants de français en HBO: renforcer la qualité Maison Descartes, 23 juin 2010 Table des matières Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Belgische Kinderarts. Pédiatre Belge. Tijdschrift van de. Journal du. 2012-volume 14-number 4 - October-December

Belgische Kinderarts. Pédiatre Belge. Tijdschrift van de. Journal du. 2012-volume 14-number 4 - October-December Tijdschrift van de Belgische Kinderarts Journal du Pédiatre Belge Belgische vereniging voor kindergeneeskunde société belge de pédiatrie 2012-volume 14-number 4 - October-December Articles Pijn als houvast

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting.

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting. COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 11 FÉVRIER 2014 Après-midi

Nadere informatie

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012 SEANCE PLENIERE du JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 Après-midi PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012 Namiddag La séance est ouverte à 14.17 heures et présidée par M. André Flahaut. De vergadering wordt

Nadere informatie

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws Langerhans Cel Histiocytose een onbekende ziekte Nieuws Officiële nieuwsbrief van en voor patiënten, familie, vrienden en medici Jaargang 7 - nr 11 - December 2002 Colofon Inhoud Colofon... 2 Bestuur Hugo

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

Dossier exposant Exposanteninfo

Dossier exposant Exposanteninfo Dossier exposant Exposanteninfo Salon de l emploi et des métiers citoyens Jobbeurs van de non-profit en publieke sector in BRUSSEL Ook in het Nederlands! Citizenjobs est un évènement soutenu par le Région

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE. Nr. 1-34 ste Jaargang Januari februari maart 2014 REVUE TRIMESTRIELLE. N 1 34 ième Année Janvier Février Mars 2014

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE. Nr. 1-34 ste Jaargang Januari februari maart 2014 REVUE TRIMESTRIELLE. N 1 34 ième Année Janvier Février Mars 2014 www.imso.be België Belgique P.B. 1820 Steenokkerzeel P004273 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE Nr. 1-34 ste Jaargang Januari februari maart 2014 REVUE TRIMESTRIELLE N 1 34 ième Année Janvier Février Mars 2014 UIT

Nadere informatie

DOSSIER: LES PASSAGES OP WEG DE PÂQUES NAAR PAAS EL PUEBLO DE DIOS QUE VIVE EN ETTERBEEK TAIZÉ BIENTÔT À BRUXELLES LUC HOENRAET IN INCONTRI

DOSSIER: LES PASSAGES OP WEG DE PÂQUES NAAR PAAS EL PUEBLO DE DIOS QUE VIVE EN ETTERBEEK TAIZÉ BIENTÔT À BRUXELLES LUC HOENRAET IN INCONTRI D R I E M A A N D E L I J K S M A G A Z I N E VA N D E K AT H O L I E K E K E R K I N B R U S S E L - T R I M E S T R I E L D E L É G L I S E C AT H O L I Q U E D E B R U X E L L E S CE MAGAZINE EST GRATUIT,

Nadere informatie

CENTRES D AIDE AUX PERSONNES BICOMMUNAUTAIRE (S) CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK

CENTRES D AIDE AUX PERSONNES BICOMMUNAUTAIRE (S) CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK CENTRES D AIDE AUX PERSONNES BICOMMUNAUTAIRE (S) CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK EDITO Présenter au public les Centres d aide aux personnes relève à chaque fois d un défi tant ils représentent une diversité

Nadere informatie

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent Janvier Février 2015 n 87 Journal d information de la Commune d Auderghem Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent les plus bas de Bruxelles Ed. resp. Didier GOSUIN - 12, rue E. Idiers 1160

Nadere informatie

Contest 2014. Plus Europe voor Europa op mensenmaat. Costanzo : La régionalisation, un atout pour le. is doof!

Contest 2014. Plus Europe voor Europa op mensenmaat. Costanzo : La régionalisation, un atout pour le. is doof! Plus Europe Conference pleit voor Europa op mensenmaat Jacques di Costanzo : La régionalisation, un atout pour le Rotary Help, mijn BABY is doof! RI Photo Contest 2014 363 06/2014 www.rotary.belux.org

Nadere informatie