Adressen. Bezorging. Redactie: Kopij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adressen. Bezorging. Redactie: Kopij"

Transcriptie

1

2 Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Nieuws Koster-beheerder Ommoord: Mw. R. v.d. Wielen, tel Voor Zevenkamp: Mw. M. de Koning, tel Hesseplaats 441,3069 EA tel / regelmatig ontvangt en er Telefoonpost (voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, tel ontbreekt eens een nummer opgave van doop, huwelijk, enz.) werkdagen van tot uur (behalve op donderdag) neemt u dan kontact op met: Voor Mw. J.K. Olree Zevenkampse Ring 552, 3068 HG tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: W. Verschuur Joliotplaats 660, 3060 TS tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in Protestantse diensten: Dhr. E. van Rossum Inkarnaatklaver 27, 3069 DN tel Rooms-Katholiek Vicariaat Ommoord en Zevenkamp Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden: Secreatiaat kerkbestuur Dhr. F.L. Martens, Stan Kentonstr. 12, 3069 XW Kerkbijdragen: Girorekening t.n.v. Vicariaat Ommoord en Zevenkamp Dhr. R. Timmers Gemshoorn 11, 3068 HL Ledenadministratie: Mw. W. Tobé Eliotplaats 288, 3068VN Pastores: Mw. R. Schoolenberg Cornelis Outshoornstraat 26, 3067 ED Dhr. W. Bekedam scj Dotterlei 717, 2906 BP, Capelle a/d IJssel Dhr. W. van Paassen Otto Verdoornplaats 62, 3067 AR Dhr. H. Berbee Holierhoek 10, 2636 EJ, Schipluiden Dhr. J.J. Roos, de Vijf Havens Deze pastores maken deel uit van een werkverband dat zich uitstrekt over Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel, Ommoord-Zevenkamp, Krimpen a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel Protestantse Wijkgemeente Ommoord Secretariaat: Mw I. Taapke Joliotplaats 412, 3069 TL Kerktelefoon: Dhr. A. Valk Schapegras 14, 3068 CT Pastoraat: U kunt hiervoor één van de onderstaande predikanten benaderen. Diaconie: Dhr. A. de Vries, voorzitter wijkdiaconie Luzerneklaver 11, 3069 DS Bankrekening t.n.v. Wijkdiaconie Ommoord Ledenadministratie Mw A. Brummelink-van Zevenbergen Kogeldistel 54, 3068 NK Wijkraad van Kerkrentmeesters Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) : Bankrekening t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordrand Ommoord, Algemene giften: Bankrekening t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Ommoord O/H Pastores: Ds. J.W. Doff Fluitekruid 77, 3068 RP Ds. G.A. Koelman Kruipbrem 15, 3068 TE Mw G.C. de Waal-v.d. Vlies p/a De Hofstee Pres. Rooseveltweg 22,3068 TR Dhr. B.Y. Starreveld tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel / tel tel tel tel / tel tel Contactadressen kleine kerken Mw. J. Oldenburger (dgz) Arrheniusweg 541, 3069 EX Mw. N.A. Gerrits (rem) Kraaiheide 72, 3069LC M.L. van Wijngaarden (EL) Heer Vrankestraat 51, 3036 LB Leger des Heils Korps R dam Oost Kooikerweg 12, 3069 WP tel. 420 tel. 456 tel. 209 tel tel Stichting Kerken Ommoord: (beheer kerkgebouw ) Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam contactpersoon: Mevr. A. Brummelink- van Zevenbergen tel Website van de Gezamenlijke kerken: Advertenties: Mw. V.F.M. van Anrooy-Verwater 2 Ganzekruid 14, 3068 RK Redactiesecretariaat: Connie vd Broek - tel Gerard Timmers - tel Lay-out: Hetty Nederlof/Arjen de Vries Girorekening: t.n.v. Nieuws - Rotterdam Kopij Kopij voor het volgende nummer OHN dient uiterlijk donderdag 2 augustus 2012 in het bezit te zijn van de redactie. tel tel Corr. adres: Coördinatoren Oecumene, p/a Heidekruid 40, 3068 RV Giften: ABN-AMRO rek. nr t.n.v. Oec. Ber. Ommoord. REDACTIEADRES UITSLUITEND: Redactie OHN, Hesseplaats EA Rotterdam Redactieleden: Bram Bakker Koos van Noort Maurela Delsol-Brouwer Rya Lucas tel De Protestantse Wijkgemeente is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand Kerkelijk bureau Ma. t/m do. van uur Kerkdreef 2, 3054 GS Scriba: M.A. Doolaard-van Verselveld Nico de Rooijstraat 7, 3069 RS Gezamenlijke kerken (voorheen Oecumenisch Beraad Ommoord ) Redactie: tel Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg-bestand, per Postvak: Red. OHN, in (in de brievenbus of afgeven bij het buffet). Alle kopij met naam en telefoon-nummer van de auteur.

3 Elke dag een half uurtje In de afgelopen periode tussen Hemelvaart en Pinksteren waren er in drie IPV-kerken diverse kunstwerken te zien in het kader van Feest van de Geest. Een aanrader voor de kerken die niet mee hebben gedaan om daar over twee jaar zeker ook aan deel te nemen! Want, kunstenaars kijken heel anders tegen een kerkgebouw aan: ze ontdekken lichtvallen die je zelf eigenlijk niet (meer) ziet, ze zien de schoonheid van het gebouw terwijl je zelf misschien bepaalde zaken onhandig vindt, maar ook: kunstenaars kijken anders Die uitdaging ging ik aan. Vanaf eind maart 2010 maak ik elke dag een tekst van de dag, die ik langzaamaan naar meer en meer mensen verzend. Een soort mondop-mond reclame zorgde ervoor dat het aantal adressen groeide. En daardoor verschijnt het nu ook elke dag op de website van de IPV. Elke dag een tekst. tekst van de dag Bijkomend voordeel is dat ik elke morgen mijn dag begin met een moment van eigen bezinning, om die tekst te maken, op te zoeken. Een stil begin van de dag. naar een Pinksterverhaal, naar een verhaal uit de bijbel. En ik zeg bewust: kunstenaars kijken anders, want Naar buiten kijkend uit het raam, of naar binnen kijkend. terwijl ze het verhaal horen of lezen, vormen ze zich Stil staan bij het wonder van het wakker worden, bij daar beelden bij. het wonder van de nieuwe dag, dankbaarheid voor het En dus stonden er mooie kunstwerken in de diverse kerken. Meer of minder de geestdrift uitbeeldend; leven, met voornemens meestal dus goede- voor de dag die volgt. meer of minder zichtbaar.en allemaal ontdekten we Een ander voordeel is, dat ik merk, dat mensen dat beelden soms meer kunnen zeggen dan woorden. onderling die teksten ook weer doorsturen naar vrienden, familie. Misschien niet elke dag, maar als Maar naast die kunstenaars, naast hun kunst die tentoon werd gesteld, ontstonden er andere dynamieken: vrijwilligers organiseerden activiteiten voor de tekst hem of haar zelf raakt. Mooi eigenlijk hè, dat iets wat zomaar op je pad komt, zo n geschiedenis gaat worden. jong en oud: samen een schilderij maken, acryl Ook mooi omdat mensen het blijkbaar nodig hebben schilderen, mandala s tekenen en inkleuren, samen om door een tekst even stil te worden en stil te staan. zingen, samen fietsen langs de kerken. Kortom: heel Om God te zoeken, het wonder en de zin van het veel mensen die anders nooit in de kerk kwamen, of bestaan. alleen in de eigen kerk, gingen nu op weg, deden mee, En zelf.is het voor mij ook elke dag een half uurtje ontdekten anderen waarmee ze iets deelden, gingen bezinning voor mezelf, voor God..waar ik de dag openstaan voor de schoonheid van kunst, voor mee begin. En dat doet mijzelf goed. elkaar. Zo kan iets wat plotseling op je pad komt opeens een nieuwe invalshoek of gezichtspunt gaan bieden. Ik herinner me een parochiaan die bij het verschijnen Een aanrader! RitaSchoolenberg-Kolk, pastoraal werkster van het 40-dagenboekje zei: t Is leuk dat boekje, maar dan zit ik met de kinderen aan tafel, kan ik het boekje niet vinden. En dan voel ik me nog schuldig ook. Eigenlijk zou ik elke dag wel een tekstje willen. Kan zoiets eigenlijk niet het hele jaar door, maar dan graag via de ? Dan heb ik een bezinnend moment elke dag. 3

4 Jeugd en Jongeren RK-Coördinator: Paula Emmen, tel.: Oec-Coördinatoren: Paula Emmen, tel.: vacant RK-Jeugd- & Jongerengroepen: 16+ /18+: 1e communiegroep: 5e Zondagviering: Gezinsviering: Paastochten: Taizé-stilte-avond: Vormselgroep: IPV-Young: Paula Elke Paula Norma Paula Paula & Pastor Gerrit Els Joyce Oec-Jeugd- & Jongerengroepen: Jeugdweekend: Jongerenweekend: Nienke Paula & Centina Kindercantorij: Nienke New Generation: Hans Oec.Jongerenviering: Anneke Opstapjes: Els Taizé-jongerenreis: Hans Kinderdienst 9.30 uur De komende maanden zal er ongeveer twee keer per maand kinderdienst zijn. In de adventperiode elke week. We houden rekening met bijzondere vieringen en schoolvakanties. Op de zondagen dat er geen kinderdienst is kunnen de kinderen een doebox uit de gang (of de crèchekast) meenemen de kerk in. Wij zorgen dat de boxen regelmatig bijgevuld en vernieuwd worden. Hieronder volgen de betreffende data: 26 augustus, 9 september, 23 september, 7 oktober, 14 oktober, 4 november, 18 november Dienst in vieren (hier is ook altijd een activiteit gericht op kinderen). 2 december 1e advent, 9 december 2e advent, 16 december 3e advent, 23 december 4e advent, 25 december kerstviering. Houd ook het weekbulletin in de gaten voor eventuele veranderingen. Leiding Kinderdienst, Anneke, Ineke en Tinie Maria Tenhemelopneming viering op weg naar Santiago/Fatima en Lourdes Op 15 augustus kennen we het feest van Maria Tenhemelopneming wat gevierd wordt. Vroeger was het een verplichte vrije dag voor katholieken. Na 1967 hebben de bisschoppen bepaald dat het feest (in Nederland) gevierd gaat worden op de zondag erna. Dit jaar willen we daar in de I.P.V. wel een uitzondering op gaan maken. Op woensdag 15 augustus zal er om uur een viering zijn in de Caeciliakerk. Pastor Rita Schoolenberg zal hierin voorgaan. Het zal een woord- en communieviering zijn, waarin veel 4 Prot-Coördinator: Nienke Timmers, tel Prot-Jeugd- & Jongerengroepen: Basiscatechese: 18+ Crèche: Kinderdienst: Jeugddiaken: Jeugdouderling: Anneke van W Centina Edith Anneke Arjen Nienke Marialiederen meegezongen kunnen worden. Als het allemaal loopt zoals we hebben gepland, zal er waarschijnlijk ook een koor(tje) aanwezig zijn. Na de viering is er koffie/thee voor iedereen met een Mariakaakje en daarna zal voor de bedevaartgangers die in september meegaan met de reis naar Fatima/ Santiago en Lourdes nog een nadere kennismaking zijn. Bovendien zal dan ook voor hen de laatste informatie worden gegeven. We hopen dat er velen aanwezig kunnen zijn in de viering, zowel bedevaartgangers als parochianen! Pastor Rita Schoolenberg en Paula Emmen Theologische vorming gemeenteleden en geïnteresseerden 3-jarige basiscursus Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, in kerkgebouw De Hoeksteen, Rivierweg 15 en u kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 3 resp. 4 september a.s. De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt gedoceerd: elk jaar: oude testament, nieuwe testament en kerkgeschiedenis;

5 één jaar: diaconaat, gemeente-opbouw, filosofie, rabbinica, spiritualiteit, en gedurende twee jaar: dogmatiek, pastoraat, liturgiek, ethiek en wereldgodsdiensten. De basiscursus wordt gegeven gedurende 31 weken per cursusjaar, van september t/m mei en buiten de schoolvakanties. Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom op de basiscursus, die wordt gegeven onder auspiciën van de landelijke dienstenorganisatie van de PKN kerken te Utrecht. De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende. De nieuwe cursusgids kunt u aanvragen bij: Mw. M. Bezemer-Rietveld, tel ; tot ; daarna of inzien op website: onder cursusplaats Rotterdam U bent van harte welkom en wij hopen u in deze diensten te ontmoeten oktober: ds. Vermaat uit Veenendaal m.m.v. het Chr. Mannenkoor PRINS ALEXANDER o.l.v. Arjan Breukhoven, organist: Martin Mans 18 november: ds. C. van Velzen uit Blaricum m.m.v. het Chr. Gemengd koor DEBARIM o.l.v. Vincent van Dam, organist: Martin Zonnenberg januari: ds. C.M. van Loon uit Capelle a/d IJssel (wijk Schollevaar) m.m.v. het Chr.Gemengd kerkkoor ZWIJNDRECHT o.l.v. Cor de Haan, organist: Arjan Breukhoven 17 maart: ds. P.L. de Jong van de Oude of Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven m.m.v. het Chr. Gemengd koor DELFSHAVEN o.l.v. Francien Hollaar, organist: Arjan Breukhoven Meer informatie treft u aan op onze website: of via de link Activiteiten naar Welkom Open Deur diensten. namens de werkgroep Evangelisatie H.Boersma Ziekendag Dit jaar zal op 9 september om 11 uur weer de Nationale Ziekendag in de Open hof gevierd worden. Dit valt samen met de Zonnebloem zieken Zondag. En evenals de afgelopen jaren willen we daar een beetje feestelijk tintje aan geven. De aandacht zal dus gericht zijn op ouderen en zieke medegelovigen. We hopen dat Wim van Paassen weer volledig hersteld zal zijn en kan voorgaan in deze woord- en communieviering. Er worden boekjes gemaakt zodat u nog eens terug kunt lezen als u rustig thuis zit. Ook worden er weer rozen uitgedeeld die u dan eventueel ook aan anderen kunt geven. Deze jarenlange traditie houden we in stand! Na de viering zullen we een kopje koffie en/of thee schenken waarbij we u van harte uitnodigen. Mocht vervoer moeilijk zijn dan willen we proberen daar een oplossing voor te vinden. Welkom op 9 september om 11 uur. Het is wel fijn als U zich bijtijds aanmeld bij de telefoonpost, tel op alle werkdagen (behalve op donderdag) van 10 tot uur Noteert u a.u.b. deze datum in uw agenda. namens de ziekencontactgroep, Peet Funnekotter/Pfaff Welkom Open Deur Diensten in In de periode oktober en november 2012 en in januari en maart 2013 zijn er 4 Welkom Open Deur diensten in gepland. Aanvangstijd van deze diensten uur; vanaf uur is er samenzang. Landelijke Oecumenische Ontmoetings Dag (LOOD): 6 Oktober in Dit jaar is de nieuwe de locatie waar deze ontmoeting zal plaatsvinden. In 1980 was in de oude met -toen nog- Katholieken, Hervormden en Gereformeerden de eerste LOOD bijeenkomst. In 1988 werd tijdens een ontmoetingsdag in Leiden het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP) opgericht om deze vorm van oecumene meer structuur te geven. Het Landelijk Oecumenisch Platform is een samenwerkingsverband van ongeveer twintig oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland. Het LOP komt voort uit de Landelijke Oecumenische Ontmoetings Dag. In de loop der jaren waren er o.a. ontmoetingsdagen in Ede, Groningen, Apeldoorn, Zwijndrecht, Purmerend en Zeist. De groepen en gemeenschappen die elkaar regelmatig ontmoetten voelden steeds meer de behoefte om elkaar steun, bemoediging en inspiratie te geven en ook van elkaar te leren. Oecumenische groepen en gemeenschappen Binnen de kaders van de bestaande kerken zijn oecumenische groepen actief om aan de oecumene in de praktijk gestalte te geven. Zoals in 1988 zo treffend werd gezegd: Niet uit verzet tegen de kerken maar uit gehoorzaamheid aan de Heer van alle kerken. Vaak begint zo n samenwerking in een nieuwbouwwijk. Soms met het bouwen van een gezamenlijk 5

6 kerkcentrum, maar vooral door samenwerking op het gebied van pastoraat, diaconaat, leerhuis en andere activiteiten. En als je elkaar zo inspireert en samen bezig bent, dan wil je die eenheid ook beleven in het vieren van diensten van Schrift en Tafel. Groepen en gemeenschappen die hierin deelnemen zijn in Drenthe, Groningen, Overijssel, Noord- en Zuid Holland, Flevoland en Utrecht. De provincie Gelderland spant de kroon met vijf deelnemers. In Nieuws nummers 7 en 8 treft u nadere bijzonderheden aan over deze bijeenkomst. De leden van de gemeenschap zijn hartelijk welkom op zaterdag 7 oktober. Wilt u op deze dag een huishoudelijk handje helpen, dan leest u in de volgende Nieuws bij wie u zich mag melden. Joods Kindermonument Het Joods Kindermonument wordt een monument om bij stil te staan. In de Tweede Wereldoorlog werden niet alleen volwassen Joodse Rotterdammers weggevoerd, maar ook Joodse kinderen in de leeftijd van één maand tot en met 12 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog keerden 685 van hen niet meer terug. Het monument wil deze vermoorde kinderen in herinnering houden en een plaats zijn waar zij kunnen worden herdacht. Behalve de namen van de kinderen komt op het monument ook de tekst uit Ruth 4: 10 zo zal de naam van de dode niet verloren gaan tussen zijn naasten en uit de poort van zijn woonplaats. Jullie zijn daar vandaag getuige van Daarom krijgt het monument een centrale plaats binnen het onderwijsprogramma om onder de leerlingen het respect voor elkaar te vergroten. De Rotterdamse basisscholen krijgen vanaf 2013 de beschikking over lesmateriaal voor groep 7 en 8. Het onderwijsproject geeft de vermoorde kinderen een naam en een gezicht en biedt de leerlingen van nu stof om over na te denken. Waartoe leiden discriminatie en uitsluiting wegens ras, geloof, afkomst en geaardheid? Het gaat over vandaag en morgen. Zo mag het monument een baken en waarschuwing zijn. Het onderwijsproject wil jonge mensen voorbereiden op samenleven en respecteren in plaats van uitsluiten en verharden. Het staat bij de Wethouder Onderwijs Hugo de Jonge, alsook bij het Gemeentearchief en de Bestuursdienst JOS op de agenda. De financiering van het jaarlijks terugkerend onderwijsproject wordt gedragen door de scholen en genoemde instanties. Het monument moet er dan wel zijn. De kosten voor dit monument worden geschat op ,- en deze zullen via de private sector worden opgebracht. Daarvoor worden stichtingen, ondernemingen en particulieren benaderd. 6 Vindt u het een goed initiatief en vraagt u zich af: hoe kan ik bijdragen aan de totstandkoming van het Joods Kindermonument? Dan geeft de website antwoord op uw vragen! Het monument staat in april 2013 bij de muur van Loods 24 aan de Stieltjesstraat. Wij vragen uw speciale bijdrage om de totstandkoming ervan mogelijk te maken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer ten name van Stichting Joods Kindermonument, Rotterdam. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij voorbaat onze hartelijke dank! Het Bestuur Kerktoetreders catechumenen 2012 De Kerk loopt niet leeg maar heeft er weer een aantal zeer gemotiveerde gelovige mensen bij. Dini Oeij, Martin Smith, uit de Maria Koningin parochie en Maureen Grot, Linda Kool uit de Paulus parochie. Na een intensieve en met elkaar in gesprek zijnde voorbereidingsavonden, hebben vier volwassen binnen het IPV toegezegd bij onze katholieke geloofsgemeenschap te willen horen. Dit gebeurde allereerst door hun bijdrage op de avonden,die ik met hen mocht doorbrengen en de gesprekken over het geloof en waarin zeker hun persoonlijk geloof ter sprake kwam. Op Hemelvaart werd Dini Oeij gedoopt en ontving zij het sacrament van de Eucharistie. Op zondag 27 mei werden, na de doop van Maureen, allen gevormd en konden zij allen deelnemen aan de communie. Wat is het dan toch prachtig als je als begeleider vier mensen intens gelukkig ziet en zij zelf dit ook zien als een start en bereid zijn dit een goed vervolg te geven. Daarbij kunnen zij ons als geloofgemeenschap niet missen want geloven doe je ook samen en is de hulp en steun hierbij van groot belang. Wij wensen Dini Oeij, Maureen Grot, Martin Smith en Linda Kool van harte proficiat namens de IPV en hopen elkaar vaak te ontmoeten en wensen Linda veel steun bij haar stap in het kloosterleven. Dank aan Adri de Jong en Annemarie van Bueren, die door omstandigheden de voorbereiding van deze catechumenen hebben moeten opzeggen. Ik wens hen veel goeds en sterkte. Een dankbare begeleidster, Iet van Os

7 Pastoralia Horen, zien en zwijgen Als ik hier op zondag de klok hoor luiden denk ik wel eens: wie roepen ze nog? Dit zijn niet de woorden van iemand uit Ommoord, maar van een gepensioneerde uit een bericht in de krant, die in 1969 voor zijn huwelijk voor t laatst naar de kerk is gegaan. Maar bovengenoemde vraag zou je net zo goed hier in de wijk op kunnen vangen. Ik heb trouwens ook principiële bezwaren gehoord van mensen, die van mening zijn, dat je buitenstaanders niet zo, door middel van klokgelui, moet benaderen. Maar de algemene indruk is dat de klok weinig weerstand oproept. Omgekeerd vangen we vaak positieve reacties op bij mensen, die blij zijn met het gelui(d) van de klok: het komt goed bij hen over. Maar of de uitnodiging aanvaard wordt? Of dankzij de klok zondags meer mensen de kerk weten te vinden? Onlangs sprak ik een moeder van een leeftijd, waarmee ze zich in de kerk jong mag noemen, met onder andere een tienerdochter. Zij zei ronduit: de meeste jongeren interesseren zich niet voor de kerk. Als er kerk op een gebouw staat (al is het gebouw nog zo mooi) is dat al reden genoeg om er niet naar binnen te gaan. Laten we het dan maar weer eens over een heel andere boeg te gooien, dacht ik. Dat deden we met Pinksteren. Tijdens de oecumenische dienst zongen we het lied Doorbreek onze muren. En dat déden we ook: in die zin dat we uit het vertrouwde kader van de liturgie braken door naar buiten te gaan met alle kerkgangers. Het Pinksterfeest in praktijk! Wij voerden vier grote rode ballonnen met ons mee, waaraan zakjes klaprozenzaad waren bevestigd en een kaartje met aan de ene kant het adres van de kerk en aan de andere de tekst: Gewoon uitzaaien, dan wordt het vanzelf feest. Mooie Pinksterdagen gewenst. Vanaf vier hoeken van het zonovergoten plein werden de ballonnen losgelaten. Na afloop van de oecumenische dienst toonden veel kerkgangers zich enthousiast. Ik was opgelucht om terug te horen, dat zij de Pinksterbeweging vanuit kennelijk goed mee hadden kunnen maken, want het liturgische bedje was natuurlijk wel even flink opgeschud Later hoorde ik dat er ook mensen waren, jong en oud, die zich, omgekeerd, bij die ballonscène juist opgelaten hadden gevoeld en bijvoorbeeld de preek hadden gemist. Maar de preek was niet te missen: onze beweging naar buiten toe - dat wás de preek(-inpraktijk)! Al met al geloof ik dat de kerk met vallen en opstaan een rol zal blijven spelen in de samenleving, niet alleen door te roepen, maar vooral door goed te luisteren. In de week van Hemelvaartsdag, half mei, is een groep uit onze parochie op bezinning geweest in een klooster bij zusters in Loppem, vlakbij Brugge. Aan het eind van de week hebben we teruggekeken. Mijn impressie van die week was Horen, zien en zwijgen. Guus Koelman Ik heb gehoord dat Maria een onbekende vrouw is, gewoon de moeder van Jezus. Ik heb gehoord dat Maria een vriendin kan zijn met wie je veel kunt delen. Ik heb gehoord dat Maria werkelijk een moeder kan zijn. Ik heb gehoord dat Maria een voorspreekster kan zijn of juist niet. Ik heb gehoord van Lourdes en de grot. Ik heb gehoord van de plaats van Maria in huis. Ik heb gehoord hoe mensen Maria ontdekt hebben. Ik heb van dogma s gehoord en heb naar feiten geluisterd. Ik heb gehoord wat er over Maria in de Bijbel staat en wat er in andere oude boeken staat. Ik heb gehoord wat Maria Boodschap is. Ik heb gezien dat Maria emoties kan veroorzaken. Ik heb gezien dat Maria je niet veel kan zeggen. Ik heb gezien dat Maria een toevlucht kan zijn. Ik heb gezien dat Maria iets met de kleur blauw heeft. Ik heb gezien dat Maria in rood gekleed aanspreekt. Ik heb gezien dat ieder zijn favoriete beeld heeft van Maria. Ik heb gezien dat Maria een min of meer strak gezicht mag hebben. Ik heb gezien dat Maria met een klassieke of juist moderne afbeelding aanspreekt. Ik heb gezien dat een beeld van Maria kitsch mag zijn. Ik heb gezien dat de rozenkrans aan Maria kan doen denken. Ik denk dan: horen, zien en zwijgen. Actief zwijgen, ofwel: luisteren. Horen naar wat anderen over Maria zeggen. Zien wat anderen met Maria beleven. Daar kan ik verder mee. Maria luistert. Maria bewaart alles in haar hart. Misschien kan ik dat ook met alles, wat ik gehoord heb en gezien heb over Maria. Frans Martens, Loppem 7

8 Cursiefje Natuur, Kunst en Religie Een warme lente zomeravond Wat wind, die de takken van de bomen doet bewegen. De merel op de nok van het dak fluit een liedje. Vanuit de tuin, zittend in een hoekje, kijk je naar de grazende, herkauwende koeien in het weiland. Het lage zonlicht valt op hun schoongewassen huid. Hier word je stil van, weer in verwondering en eerbied voor het leven in de natuur. In gedachten ben je bij je kinderen en kleinkinderen, die je zo vaak nog mag zien en meemaken. Ik denk aan de kunst, waar ik gelukkig nog steeds mee door mag gaan. Natuur en kunst, heb ik vandaag mogen ervaren en dat is niet voor iedereen weggelegd. Het wordt heel stil en ik dank God voor dit moment. Natuurlijk is er ook verdriet om wat verloren is gegaan, maar ook vreugde om wat nog is. Het ligt soms zo dicht bij elkaar. Natuur, Kunst en Religie, de onmisbaren in dit leven. Elizabeth Ik voor jou, jij voor mij, wij voor elkaar De zomer is begonnen! En als de zon schijnt krijgen we zin om plannen te maken voor de vakantie. Velen van ons gaan weg naar andere oorden. Gelukkig krijgen we daar wat extra geld voor: vakantiegeld! Maar er zijn mensen die hun vakantiegeld moeten besteden aan extra uitgaven, zoals zomerjas, schoenen, badpak, slippers of aan nieuwe schoolspullen voor hun kinderen. In dat geval is het vakantiegeld snel op en zijn ze zes vakantieweken thuis. Ook ieder uitje, zoals een keertje zwemmen of naar het Plaswijkpark, kost geld. Wilt u ons helpen de zomer ook voor deze mensen prettiger te maken? Breng uw bijdrage in natura, zoals koffie, thee, macaroni, blikjes smeerleverworst/ knakworst, wasmiddelen, jam, enz. naar. We delen het graag voor u uit aan diegenen, die het zo hard nodig hebben. Uw gift - aftrekbaar van de belasting - kunt u storten op girorekening ten name van de 8 Werkgroep Zonder Naam te Rotterdam. Uw goederen in natura kunt u afleveren bij iedere werkdag, met uitzondering van donderdag, tussen 9.30 en uur. Bij voorbaat hartelijk dank! Werkgroep Zonder Naam Tel.nr adres: Hieronder volgen de giften van de maand april 2012: 2 x 10,-; 1 x 15,-;7 x 25,-; 5 x 50,-; 1 x 75,en de maand mei 2012: 1 x 10,-; 1 x 12,50; 2 x 15,-; 5 x 25,-; 1 x 30,-; 1 x 33,30; 2 x 50,-. Vertrouwenspersonen Ditty Straatman tel Renske Polhuys tel Claus Weggeman tel Gerard den Oudendammer tel Vergaderzalen in Ook voor u is het mogelijk om zaalruimte te gebruiken in. Maar om verwarring te voorkomen zijn hier enkele gebruiksaanwijzingen: Het gebruik maken van zaalruimte op onverwachte momenten voor kerkelijke doeleinden, werkgroepen, preekbesprekingen, voorbereidingen voor bijzondere kerkdiensten (Kerstmis, Pasen, Pinksteren e.d.) moet, voor zover deze ruimte beschikbaar is en niet is verhuurd, gereserveerd worden via de koster/ beheerder. Dus ook op dagen dat er geen of minder verhuur is, moet bekend zijn wie zich in het gebouw bevindt. Dit heeft alles met de veiligheid van het gebouw te maken. Elk gebruik van het kerkgebouw, zaalruimte (de vijf vergaderzalen en het Stilte-centrum) dient dus altijd in overleg te gaan met de koster/ beheerder. Het klinkt misschien wat zakelijk, maar in het afgelopen jaar is het wel eens fout gegaan en dat willen we graag in de toekomst voorkomen. Hartelijk dank voor uw medewerking. Namens de Stichting Kerken Ommoord A. Brummelink -Van Zevenbergen, secretaris. WKVW Met blijdschap geven wij u kennis dat een groepje mensen, bestaande uit Lisette Kornet, Frans Martens, Trix van Os en Ed Weevers zich bereid verklaard heeft om de WKVW-vieringen de komende tijd te gaan verzorgen. Met twee van hen hebt u in de Goede Vrijdagviering al kennis kunnen maken. Twee anderen gaan de viering van 20 mei verzorgen. Gedurende het volgende kerkelijk jaar zult u hen nog regelmatig, in wisselende samenstellingen, zien in WKVW-vieringen. Wij hopen dat zij voldoening vinden in hun werk en ons allen wens ik goede vieringen toe. Coördinatoren Vieren: Els Cornax en Ria Kropmans

9 Doopnamen christelijk gevoel vreemd is (canon 855). Het burgerlijk Op 9 januari 2011 doopte wetboek is nog vager, want het zegt dat de ambtenaar paus Benedictus XVI in de bij de inschrijving een voornaam kan afwijzen die Sixtijnse kapel 21 ongepast is. Het verzoek van de paus om kinderen kinderen en spoorde de een christelijke naam te geven gaat, historisch katholieken aan: Geef gezien, terug op een tamelijk jonge traditie die nooit christelijke voornamen een strikte wet is geworden. Er is dus een grote aan uw kinderen. Een blik speelruimte om een doopnaam te kiezen. in de kerkgeschiedenis Uit: PBS. wat betreft de Toon Brekelmans, doopnamen. Kerkhistoricus In de oude kerk moesten de doopleerlingen bij het begin van de lange doopvoorbereiding hun naam laten inschrijven bij de plaatselijke bisschop. De aard van die naam was geen probleem, ze behielden hun heidense voornaam. Bij de kerkvader Ambrosius vinden we in 397 dat een kind bij de doop Laurentius werd genoemd, een heilige martelaar, maar dit is een uitzonderlijk geval. Wel creëerden enkele dopelingen of hun ouders een naam die met de christelijke verlossing te maken had, zoals Renatus (herboren), Redemptus (verloste), Paschasius (Pasen), Anastasius (verrijzenis) en Fidelis (gelovige). Pas in de middeleeuwen met een om kinderen een doopnaam te geven die van een Ziekte en gebrek in Bijbelse tijden (4) christelijke heilige afkomstig is. Die heilige werd als Malaria bloeiende heiligenverering bespeuren we de tendens een beschermheilige of patroon gezien, tot wie men kon bidden. Tegelijkertijd bleven de Grieks-romeinse en Germaanse namen voortbestaan. Na de middeleeuwen gaf het grote hervormingsconcilie van Trente ( ) in zijn Rituale Romanum een aanwijzing: De pastoors zullen ervoor zorgen dat er aan de kinderen geen aanstootgevende of belachelijke namen gegeven worden of namen die aan legenden, goden en godinnen ontleend zijn, maar de voorkeur moet uitgaan naar namen van heiligen. In 1917 zegt het kerkelijk recht dat de pastoor of priester bij gebrek aan een heiligennaam er een moet toevoegen en ook in het doopboek moet inschrijven, maar deze hoefde niet de voor- of roepnaam te zijn. Het moderne kerkelijk wetboek (1983) zegt alleen dat ouders, peetouders en pastoor ervoor dienen te zorgen dat er geen naam gegeven wordt die aan het Malaria kende men al heel lang in Palestina met zijn herhaalde koortsaanvallen, optreden van miltzwelling, bloedarmoede, nierafwijkingen met enorme ophopingen van vocht onder de huid, maar ook met secundaire infecties, en had vaak een ongunstige afloop. Als we in Jeremia 30: 6 lezen: Wanneer zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur? kan gedacht worden aan de jeraqoom, een ernstige soort bloedarmoede, en gezien het vaak voorkomen van malaria zal deze infectieziekte zeker de hoofdoorzaak zijn. De vochtophoping onderhuids zal zeker in het MiddenOosten in verband moeten worden gebracht met malaria. Evenals de afwijkingen in de buik en de heftige pijnaanvallen, een vergrote milt. Men kende vroeger wel het verloop van deze ziekte, men kende het als een erfelijke ziekte met dodelijke afloop. De gewrichtsafwijkingen als gevolg van deze ziekte kwamen veel voor bij kinderen langs de Middellandse Zee; bij de volwassenen kwam jicht voor, zoals bij koning Asa in 1 Koningen 15: 23: in de NBG staat: hij werd ziek aan zijn voeten en zijn ziekte werd hoogst ernstig. De NBV vertaalt: werd hij op 9

10 latere leeftijd slecht ter been vanwege een kwaal, die hem veel last bezorgde. Kinderverlamming We weten nu, dat kinderverlamming al in 600 voor Christus in Egypte bekend was, want op een stèle uit die tijd staat een man afgebeeld met een te smal, verkort onderbeen. Ongetwijfeld zal ook in het land Kanaän deze ziekte zijn voorgekomen, al lees je in de Bijbel daar niet over. Hitteberoerte of zonnesteek Zowel bij kinderen als bij volwassenen kwam dit voor. In het apocriefe boek Judith 8: 2/3 staat, dat Manasse, de echtgenoot van Judith sterft onder verschijnselen van hoofdpijn en bewusteloosheid, omdat bij het toezicht houden op de schovenbindsters bij de gersteoogst de zonnehitte op zijn hoofd kwam. Hij stierf na een ziekbed. Een soortgelijk verhaal vinden we in 2 Koningen 4: 18, waar de zoon van de Sunamitische, na Elisa s profetie geboren was, naar zijn vader ging, die met de maaiers op het veld was. Opeens riep het kind: O, mijn hoofd, mijn hoofd en men droeg hem naar zijn moeder, waar hij sterft op haar schoot; zij legt hem in de koele kamer, waar later Elisa hem met behulp van zijn lichaamswarmte en kunstmatige ademhaling in het leven behoudt. In het verhaal van de zoon van de weduwe in Sarefat, die door toedoen van Elia op wonderbare wijze in haar onderhoud kon voorzien, is sprake van een ernstige ziekte met tenslotte bewusteloosheid. Elia nam het kind mee naar de koele kamer, strekte zich driemaal uit over het lichaam van de jongen, die daarna weer begon te ademen. Of het een zonnesteek was is niet duidelijk, al was het kind wel zeer warm en was het weer zo droog, dat de beken geen water meer hadden. Trachoom Een van de oudste oogziekten is trachoom, in Egypte heette deze ziekte korrelziekte. Als gevolg van ontstoken en verschrompelde oogleden, een ontsteking aan het hoornvlies en zweervorming, leidde deze aandoening vaak tot blindheid. Deze kwaal staat al vermeld op de Papyrus van Ebers vele eeuwen voor Christus. De verwekker is nu bekend: iets tussen een bacterie en een virus. Men heeft wel eens verondersteld, dat de fletse ogen van Lea in Genesis 29: 17 een gevolg zouden kunnen zijn van een chronische ontsteking en van slecht zien door het gebruik van kohl als ogenkleurmiddel. Pokken Het Midden-Oosten wordt vaak beschouwd als de bakermat van deze ziekte. Toch wordt er in de Bijbel niet over gesproken. Wel weten we, dat deze ziekte in China al in 1000 voor Christus voorkwam. Dus ongetwijfeld zal deze ziekte in Kanaän zijn voorgekomen. Wordt vervolgd Frans Vlastuin 10 Gastvoorgangers Ds. A. Aantjes heeft na haar gymnasiumopleiding in Gorinchem aan het Utrechts Conservatorium orgel gestudeerd met als bijvakken piano en zang. Aan het Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek behaalde zij het praktijkdiploma kerkelijk orgelspel. Ze is al bijna 25 jaar kerkmusicus. Pas op latere leeftijd is zij, in deeltijd, theologie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. In oktober 2008 is zij geslaagd voor haar laatste kerkelijke examen. Waarna zij in november 2008 bevestigd werd te Hillegersberg-Noord. Mevrouw Aantjes (1964) is gehuwd en moeder van vier kinderen. Ds. M. Doolaard was sinds 1999 predikant in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Zij is m.i.v. 1 juni 2007 met vervroegd emeritaat gegaan, maar blijft nog wel als gastpredikant in diensten voorgaan. Ds. B.J.S Jonker ging in 2006 met emeritaat. Daarvoor heeft hij gestaan te Gennep-Cuyk-Grave, Nieuw Helvoet en Barendrecht. Geloof in Natuur - Bloemen van betekenis Prachtig. Overweldigend. Dreigend. Troostend. Goddelijk. De natuur is als inspiratiebron onuitputtelijk. Zo kan een schijnbaar eenvoudig bloemstilleven een hele wereld aan betekenis blootleggen die ons een inkijk geeft in de belevingswereld in de 17e eeuw. Dit brengt de tentoonstelling Geloof in Natuur - Bloemen van Betekenis in Het Bijbels Museum in Amsterdam prachtig in beeld. Een van die hoofdstukken bestaat uit de collectie 16de- en 17de-eeuwse bloemstillevens en gedekte tafels van een Engels verzamelaarsechtpaar. Veel van deze stillevens van onder meer Balthasar van der Ast, Ambrosius Bosschaert I, Jan Davidsz. de Heem, Osias Beert, Jan van Huysum en Rachel Ruysch, waren nooit eerder in een museum te zien. Datum : T/m 30 september, ma-za uur, zo uur Locatie: Bijbels Museum, Herengracht in Amsterdam Meer info:tel.: ,

11 Jan Hendrik Stieger stagiare bij IPV De IPV heeft sinds mei een stagiaire. In onderstaand artikel stelt hij zich voor. Persoonlijk Ik ben Jan Hendrik Stieger, woonachtig in Schiedam, 56 jaar en single. Na een HBO studie als bibliothecaris in openbare bibliotheken heb ik 20 jaar in de openbare bibliotheeksector gewerkt in diverse functies van coördinator bibliobussen, consulent vrijwilligersbibliotheken tot aan hoofd van een bibliotheek. Hierna heb ik vijf jaar gewerkt als medewerker open source intelligence bij de Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst. Thans ben ik werkzaam als ambtelijk secretaris medezeggenschap bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rondje om de kerk Ik ben 3e jaars deeltijdstudent Theologie aan de Fontys Hogeschool Tilburg. Richting pastoraal werker en geestelijk verzorger. Ik heb me altijd al betrokken gevoeld bij de roomskatholieke kerk. Ik ben opgegroeid in een traditioneel Brabants dorp, Drunen, waar de pastoor nog een grote rol speelde. De pastoor was een verzetsheld, concentratiekampgevangene en werd later vicaris van bisschop Bekkers. Ik was misdienaar, lector en acolyth. Ik beschouw mij als een moderne katholiek, een kind van het Tweede Vaticaanse Concilie. Ik maakte het warme, menselijke beleid van de bisschoppen Bekkers en Bluyssen mee. De visie van Samen Kerk zijn en Gods Volk onderweg spreekt mij bijzonder aan. Buitengewoon jammer vond ik het dat de vernieuwingen in de kerk stokten en een periode van restauratie aanbrak. zijn moet je stevig in je schoenen staan. Ik heb de Fontyshogeschool leren kennen als een oord van zeer bevlogen docenten. In onze cultuur is de belangstelling voor het geloof nog wel aanwezig maar geloven mensen vaak los van de kerk. De kerk heeft een flinke douw gekregen door het misbruikschandaal. Terecht moeten misdadigers gestraft worden, maar niet vergeten mag worden dat talloze mensen in de kerk zich inzetten voor hun naaste. Als je met mensen praat vind je bij hen sporen van God. The Passion in Rotterdam was bijvoorbeeld een prachtige manier om God ter sprake te brengen. Het deed me goed op de TV later vele kennissen te ontdekken. Waarom IPV Jarenlang ben ik mantelzorger voor mijn ouders geweest. Ik kerkte in het verzorgingshuis van mijn ouders. Ik heb stage gelopen in twee verzorgingshuizen, WZC Theresia in Vught en Siloam in Hoogvliet. In WZC Theresia assisteer ik om de veertien dagen bij eucharistievieringen en ga voor in woord-en communievieringen. De parochie was voor mij dus na mijn jeugd onbekend. Ik was zeer blij om stage te kunnen lopen bij de IPV, een samenwerkingsverband van vijf parochies. Ik hoop hier in een half jaar veel te zien, te dienen, vieren en leren. Ik heb altijd een rondje om de kerk gemaakt. Om van dat rondje om de kerk een rondje in de kerk te maken kreeg ik drie jaar geleden een kans toen het ministerie wilde gaan automatiseren en medewerkers gebruik konden maken van een Sociaal Plan om hun mobiliteit te bevorderen. Sporen van God Ik ben theologie gaan studeren omdat ik geraakt ben door de persoon en de boodschap van Jezus van Nazareth. Graag wil ik tolk en vertaler zijn van mensen in hun geloofsverhalen. Om dat te kunnen Paaskaars De paaskaars is gewonnen door Nel Willemsen met lot nummer

12 Hoofd, schouder, knie en teen (16) De kleding in de Bijbel Tot de kleding in oude tijden behoorde het schort ( ezoor), oorspronkelijk van vellen, maar al spoedig van wol of katoen, dat de knieën vrijliet en om de lendenen werd geslagen en met een gordel (hagoor) werd vastgehouden. Vooral in Egypte bleef dit schort het overheersende kledingstuk. In Israel is dit schort lange tijd de klederdracht van de profeten. Bij de Semitische volken kwam daarvoor in de plaats het van byssus of wol gemaakte hemdkleed (kuttonet) (of de lijfrok), dat of tot de knieën reikte of (later) tot de enkels, het bezat meestal halflange mouwen en werd met een gordel om de lendenen vastgehouden. Later kwam in zwang het modieuze kleed, dat vooral door aanzienlijken werd gedragen over schort of een nauwsluitend linnen hemd als bovenkleed (kuttonet passim), wikkelkleed of pronkgewaad (Gen. 37: 3). Het wikkelkleed had een bont patroon en werd vanaf de enkels of de heup in verschillende windingen om het lijf gewikkeld. Op de schouder werd het ene eind als een soort kraag of muts omgeslagen, het andere eind kunstig gewikkeld aan de gordel. Tot de volledige kleding behoorde ook de mantel (simlaa), die bestond uit een langwerpig stuk zware stof, zo genaaid, dat de voorkant en twee openingen voor de armen openbleven. 12 Overdag was de mantel bescherming tegen kou en regen en s nachts een verwarmende deken. Volgens Exodus 22: 25 moest een tot onderpand gegeven of genomen, voor zonsondergang worden teruggegeven. Onder invloed van de Syrische mode kwam bij voorname lieden in plaats van de zware mantel een bovenkleed van fijnere stof in gebruik: de mouwloze, lang neerhangende (me il) (Job 1: 20) jas. In de loop der tijden heeft de Israeliet zich aangepast aan de Perzische, Griekse en Romeinse zeden. De toenemende weelde kwam vooral tot uiting in fijnere stoffen als byssus, purper en bont geweven stoffen. Feestgewaden gebruikte men bij feesten uiteraard en als geschenk voor de gastheer. Gedenkkwasten waren aangebracht volgens Numeri 15: 38vv. aan de vier hoeken van het opperkleed van Joodse mannen om te dienen als herinnering aan alle geboden van JHWH. Ook Jezus droeg deze gedenkkwasten ( Matth. 9: 20). Wilde men de kleren van Jezus onopgemerkt aanraken (de bloedvloeiende vrouw!), dan gaven deze gedenkkwasten daar de beste gelegenheid toe. De Farizeeën, die wilden doorgaan voor de ijverige opvolgers van dit gebod, droegen de gedenkkwasten bijzonder groot. Ze werden door Jezus veroordeeld (Matth. 23: 5). Wordt vervolgd Frans Vlastuin

13 Samenvatting Jaarrekening 2011 Prot. gemeente Rotterdam-Noordrand Aan de leden van onze wijkgemeenten Wie de werkelijke uitkomst over 2011 vergelijkt met de begroting over dat jaar, moet wel denken ze hebben de plank wel flink misgeslagen. Er was een fors tekort begroot en er komt (gelukkig) een flink overschot uit. Dat heeft uiteraard wel zijn redenen. Zo was niet te voorzien dat in 2011 ons nu ook het vruchtgebruik van een heel groot legaat aan onroerend goed zou toevallen met tevens een flink geldbedrag (uit reeds verkochte panden). Doordat dit direct begin 2011 gebeurde zijn de opbrengsten daarvan ook over bijna een geheel jaar. Financieel gezien een geweldig positieve ontwikkeling, waarvoor we heel dankbaar zijn. Wel past hierbij de opmerking dat we als Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand in steeds toenemende mate afhankelijk zijn van externe opbrengsten en dat de feitelijke kosten/uitgaven van ons kerkzijn bij lange na niet gedekt worden door de meer directe kerkelijke opbrengsten. Om dat duidelijk te maken splitsen we hieronder het financiële overzicht in drie delen 1e Opbrengst uit belegd vermogen en huurinkomsten onroerend goed in 2011 inkomsten uitgaven opbrengst belegd vermogen (rente en dividend) bankkosten en beleggingskosten opbrengst verhuurd onroerend goed (uit legaat) onderhoud aan verhuurd onroerend goed vaste lasten en beheerkosten onroerend goed aanvangs-uitgaven in kader van gemeenteopbouw netto overschot e exploitatie begraafplaats Hillegersberg inkomsten uitgaven inkomsten uit verkoop graven begrafenis-/grafrechten/onderhoudsbijdragen onderhoud graven en begraafplaats ten gunste van egalisatiereserve netto overschot e exploitatie directe kerkelijke activiteiten en zaken inkomsten uitgaven (zalen)verhuur kerkgebouwen/pastorieën vaste lasten en onderhoud kerkgebouwen/pastorieën onttrekking aan (Onderhouds)Voorzieningen toevoeging aan (onderhouds)voorzieningen AKB/VVB, najaarsactie, collecten, giften overige opbrengsten pastoraat (predikanten /pastorale bijstand) personeel (kosters /organisten/ administratief) kerkdiensten, jeugd, catechese en toerusting beheer en administratie (geen salarissen) overige lasten netto tekort Onttrekkingen aan Voorzieningen worden geboekt als baten en gaan direct ten laste van het daarvoor gereserveerde vermogen. Toevoegingen aan de Voorzieningen zijn nieuwe reserveringen ten laste van de exploitatie en worden toegevoegd aan de (onderhouds)reserves. Voornoemde bedragen betreffen het geheel van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand, exclusief de Diaconie. Over de financiële gang van zaken in uw eigen wijkgemeente wordt u afzonderlijk geïnformeerd door uw wijkkerkrentmeesters. Uit voorgaande opstelling wordt goed duidelijk dat het per saldo resterende overschot wordt veroorzaakt door ons (belegd) vermogen en de opbrengst uit de begraafplaats. Voor wat betreft de baten uit het onroerendgoedlegaat zal dit de komende 5 jaar, vanaf 2012, beduidend lager worden omdat besloten is in die periode projecten te gaan uitvoeren, die gericht zijn op gemeente-opbouw. U zult daarover vast door uw eigen wijkgemeente zijn geïnformeerd. Inzake de begraafplaats is de situatie zo, dat het aantal beschikbare graven inmiddels nog slechts vrij beperkt is, wat de komende jaren tot terugval van die inkomsten zou kunnen leiden. Voor de inkomsten/uitgaven van de direct betrokken kerkelijke zaken zien we helaas de komende jaren nog een oplopend tekort door een doorgaand krimpend ledental, terwijl aan de kostenkant zonder ingrijpende maatregelen verdere kostenreductie marginaal zal zijn. De Algemene Kerkenraad met het College van Kerkrentmeesters zullen gezamenlijk die ontwikkelingen de 13

14 komende jaren nauwgezet volgen en daarop beleid moeten maken. Deze publicatie geschiedt onder voorbehoud van de controle door het accountantskantoor. Deze controle zal eind juni a.s. plaatsvinden. Als we daarop zouden wachten zou publicatie hiervan pas na de zomer kunnen plaatsvinden. Na deze publicatie, de accountantscontrole en eventuele opmerkingen uit de gemeente naar aanleiding van deze publicatie stelt de Algemene Kerkenraad de jaarrekening vast. Als er in verband hiermede (cijfermatige ) aanpassingen moeten plaatsvinden, zullen wij daarover nader berichten. De totale set van de jaarrekening 2011 ligt ter inzage op het kerkkantoor aan de Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam (bij de ingang begraafplaats aan de Straatwegzijde). Voor vragen of nadere informatie kunt u bellen naar de administrateur: M.M.J. van der Kooij. tel (overdag); adres: of J.N. Rijzinga, penningmeester van het College, tel , adres: Desgewenst zenden wij u op verzoek de complete jaarrekening via toe. J.N. Rijzinga, penningmeester (centraal) College van Kerkrentmeesters Bericht van pastor Wim van Paassen Nog steeds ben ik onder de indruk van het meeleven uit uw parochie bij gelegenheid van de hartoperatie die ik begin mei heb ondergaan. Zoveel kaarten, zoveel kaarsjes en gebeden, zoveel meeleven! Enerzijds voelde ik me er onder bedolven, anderzijds voelde ik me heel bijzonder gedragen. Het gaf en geeft me nog een warm gevoel. En het stemt me dankbaar en blij. Ik wil dan ook ieder van u hartelijk bedanken voor haar of zijn teken van meeleven. Het draagt vast en zeker bij aan mijn herstel. Als u dit leest (begin juli), ben ik begonnen aan mijn revalidatieprogramma. Dit gebeurt in een hartrevalidatiecentrum onder deskundige begeleiding en duurt ongeveer 2 maanden. In september hoop ik, als alles volgens plan verloopt, weer enkele van mijn werkzaamheden op te pakken. Maar daarover hoort u te zijner tijd meer. U allen wens ik een goede zomerperiode! En wie op vakantie gaat een goede reis, een heerlijk ontspannen tijd en veel plezier gewenst! Wim van Paassen 14 Hartelijk bedankt Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun die wij hebben gekregen vanuit de na het verlies van Enrico Lemmob. Marc en Rosie Gemeenschap Overleden: Rooms-Katholiek 15 mei 17 mei 31 mei Maria Christina Gerarda Cornelia Grimberg-Hamilton Willem Hendrik Hermanus Arens Pieter Visser 98 jr. 80 jr. 91 jr. Protestantse Kerk Nederland Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie 30 apr. Hendrik van Dijk 86 jr. 13 mei Willemina M. Troos-van der Cingel 89 jr. 23 mei Clasina J. van Meeteren - Busson 80 jr. 25 mei Frieda D. Blok - van der Mark 91 jr. 29 mei Jannetje Damsteek 90 jr. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies en gemis. Gedoopt: Rooms-Katholiek 3 juni 3 juni 3 juni 3 juni 3 juni 10 juni 10 juni 10 juni 10 juni Susanna Magdalena Maria Koudstaal Senna Maria Josephine Karta Benjamin Karol van Biezen Ojenai Kaanni Phelipa Nathan Charles Jeremy de Lannoy Angie Joanna Vermaat Zyon Bruinhart Elijah Bruinhart Randley Emanuel Werleman Wij feliciteren hen, hun ouders en familie van harte en hopen hen nog vaak in ons midden te zien..

15 VERHUIZEN? Help onze administratie. Geef uw verhuizing door aan de parochie. (in de brievenbus van de pastorie) u kunt ook op een PTT-Verhuisbericht RK-parochie aankruisen LAAT JE KENNEN! Spreekuur Een R.K. Pastor houdt spreekuur in op: dinsdagmiddag tussen en uur Eventueel aanbellen en u wordt te woord gestaan Ondersteuning voor rouwenden Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. Vanuit onze geloofsgemeenschappen wil de werkgroep Rouwpastoraat u nabij zijn en steun bieden wanneer u daaraan behoefte heeft. Dat kan door deelname aan een serie bijeenkomsten om in groepsverband te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze bijeenkomsten worden minimaal eenmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast kunt u een beroep doen op de leden van de werkgroep wanneer u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u het beste contact opnemen met Harry Tieman, tel ,Liesbeth Ros, tel of Marijke Nooren, tel Inhoud Adressen... 2 Advertenties:... 2 Redactie:... 2 Kopij... 2 Bezorging... 2 Elke dag een half uurtje... 3 Jeugd en Jongeren... 4 Kinderdienst 9.30 uur... 4 Maria Tenhemelopneming... 4 Theologische vorming gemeenteleden... 4 Ziekendag... 5 Welkom Open Deur Diensten in.. 5 Landelijke Oecumenische Ontmoetings Dag (LOOD):... 5 Joods Kindermonument... 6 Kerktoetreders catechumenen Pastoralia... 7 Horen, zien en zwijgen... 7 Cursiefje... 8 Ik voor jou, jij voor mij, wij voor elkaar... 8 Vergaderzalen in... 8 WKVW... 8 Doopnamen... 9 Ziekte en gebrek in Bijbelse tijden (4)... 9 Gastvoorgangers Geloof in Natuur Jan Hendrik Stieger stagiare bij IPV Paaskaars Hoofd, schouder, knie en teen (16) Samenvatting Jaarrekening 2011 Prot. gemeente Rotterdam-Noordrand Bericht van pastor Wim van Paassen Hartelijk bedankt Gemeenschap VERHUIZEN? LAAT JE KENNEN! Spreekuur Ondersteuning voor rouwenden Bijbelleesrooster Agenda Dienstenschema Autovervoer

16 16

17 17

18 Agenda Donderdag Vrijdag Zaterdag Zond Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 aug. 2 aug. 3 aug. 4 aug. 5 aug. 6 aug. 7 aug. 8 aug. 9 aug. 10 aug. 11 aug. 12 aug. 13 aug. 14 aug. 15 aug. 16 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. 22 aug. 23 aug. 24 aug. Marcus 5:35-43 Jesaja 1:1-9 Jesaja 1:10-20 Jesaja 1:21-31 Jesaja 2:1-5 Jesaja 2:6-22 Jesaja 3:1-12 Jesaja 3:13 4:1 Jesaja 4:2-6 Spreuken 21:1-10 Spreuken 21:11-21 Spreuken 21:22-31 Spreuken 22:1-16 Spreuken 22:17-29 Spreuken 23:1-12 Spreuken 23:13-25 Spreuken 23:26-35 Marcus 6:1-13 Marcus 6:14-29 Marcus 6:30-44 Marcus 6:45-56 Jesaja 30:1-5 Jesaja 30:6-18 Klaagliederen 1:1-11 Klaagliederen 1:12-22 Klaagliederen 2:1-12 Klaagliederen 2:13-22 Klaagliederen 3:1-39 Klaagliederen 3:40-66 Klaagliederen 4:1-22 Klaagliederen 5:1-22 Johannes 6:1-21 Johannes 6:22-40 Johannes 6:41-59 Johannes 6:60-71 Jesaja 30:19-26 Jesaja 30:27-33 Marcus 7:1-23 Marcus 7:24-37 Jesaja 31:1-9 Jesaja 32:1-8 Jesaja 32:9-20 Jesaja 33:1-12 Jesaja 33:13-24 Jesaja 34: Koningen 16:1-9 2 Koningen 16: Koningen 17: Koningen 17: Koningen 17: Koningen 17: Koningen 18:1-12 Jesaja 35: Koningen 18: Koningen 18: Koningen 19: Koningen 19: Koningen 19:29-37 Datum 04 juli 07 juli Plaats Tijd juli 20 juli 01 aug. 15 aug. 15 aug. 19 aug aug. 28 aug. 29 aug. 04 sep. 12 sep. 12 sep. 23 sep. 24 sep. 25 sep. 26 sep. 02 okt. 06 okt. 07 okt okt. 13 okt okt. 28 okt nov. 02 nov. 06 nov. 07 nov nov. 18 nov. 27 nov. 04 dec. 12 dec. 18 dec Activiteit Minibazaar Begin Schoolvakantie Minibazaar Filmmiddag Minibazaar Maria Hemelvaart Minibazaar Einde vakantie basisonderwijs Einde vakantie voortgezet ond. BMO Minibazaar WKO Minibazaar Drie Koren concert Zomerconcert TBA BMO Minibazaar WKO LOOD Welkom Open Deur dienst Marktconcert Begin Herfstvakantie BMO Zondagavond concert Allerheiligen Allerzielen WKO Dankdag voor gewas en arbeid Marktconcert Welkom Open Deur dienst BMO WKO Marktconcert BMO IJsselland ziekenhuis Eudokiazaal (B1). 01 juli uur 08 juli uur 15 juli uur 22 juli uur 29 juli uur 05 aug uur 12 aug uur 19 aug uur Mw. ds. L.M. Schermers Mw. ds. M.A. Doolaard Mw. past. M van Weerden Past. L.Halkes Ds. W. Lob Mw. past. M van Weerden Past. L. Halkes Past. Th. Hansen Protestantse GemeenteRotterdamNoordrand Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg In juli en augustus geen jeugddienst. Eerstvolgende jeugddienst : 16 september,

19 Dienstenschema 1 juli 8 juli De Vijf Havens 15 juli 22 juli 29 juli De Vijf Havens 5 augustus 12 augustus De Vijf Havens 19 augustus uur Prot uur R-K uur * Prot uur Prot uur R-K uur * Prot uur R-K uur * Prot uur R-K uur R-K uur * Prot uur R-K uur * Prot uur R-K uur * Prot uur Prot uur R-K uur * Prot uur R-K A. Aantjes-de Kuiper, m.m.v. Cantorij. W. Bekedam, Eucharistieviering. J.W. Doff. E.A. van Halsema. R. Schoolenberg, Communieviering. m.m.v.rk-koor. M. Doolaard. W. Bekedam, Eucharistieviering. J.W. Doff. J. Roos. H. Berbée, Communieviering. G.A. Koelman. W. Bekedam, Eucharistieviering. J.W. Doff. F. van Kersbergen, Communieviering. G.A. Koelman. E.A. van Halsema. W. Bloem, Communieviering. B.J.S. Jonker. W. Bloem, Communieviering. * Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men het weekbulletin of Personalia van gastpredikanten in vindt u op pagina 10. Nieuwerkerk a/d IJssel Alexanderpolder Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. (010-) juli uur Communieviering o.l.v. parochianen. 8 juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 15 juli uur H. Berbée, Communieviering. 22 juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 29 juli uur F. van Kersbergen, Communieviering. 5 aug uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 12 aug uur R. Schoolenberg, Communieviering. 15 aug uur R. Schoolenberg, Bedevaartsviering. 19 aug uur Communieviering o.l.v. parochianen. Capelle a/d IJssel Pauluskerk, Merellaan 352, tel. (010-) juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering uur R. Schoolenberg, Doopviering. 6 juli uur De Roo, communieviering o.l.v. WADgroep 8 juli uur R. Schoolenberg, Communieviering. 15 juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 22 juli uur H. Berbée, Communieviering. 29 juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 3 aug uur De Roo, communieviering o.l.v. WADgroep 5 aug uur F. van Kersbergen, Communieviering. 12 aug uur W. Bloem, Communieviering. 19 aug uur W. Bloem, Communieviering. St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel juli uur R. Schoolenberg, Communieviering. 8 juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 15 juli uur H. Berbée, Communieviering. 22 juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 29 juli uur F. van Kersbergen, Communieviering. 5 aug uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 12 aug uur R. Schoolenberg, Communieviering. 19 aug uur Communieviering o.l.v. parochianen. Krimpen a/d IJssel H. Maria Koningin, Memlingstraat 1. 1 juli uur W. Bloem, Communieviering. 6 juli uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 8 juli uur H. Berbée, Communieviering. 15 juli uur H. Vergeer, Eucharistieviering. 22 juli uur H. Vergeer, Eucharistieviering. 29 juli uur C. Paardekooper, Eucharistieviering. 3 aug uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 5 aug uur R. Schoolenberg, Communieviering. 12 aug uur H. Vergeer, Eucharistieviering. 19 aug uur C. Paardekooper, Eucharistieviering. Autovervoer U kunt voor vervoer per auto naar de morgendienst in contact opnemen met: kath. diensten: Hr. Kees van Duijvenbode, tel prot. diensten: Hr. Jan Walraven, tel of

20 20

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Vorming & Gesprek. Open Hof

Vorming & Gesprek. Open Hof Vorming & Gesprek in Open Hof 2015-2016 Vooraf Naast de diensten op zondag zijn er meer mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Gesprekken onderling of het luisteren naar inleidingen helpen mee

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Informatiebrochure Katholiek Worden

Informatiebrochure Katholiek Worden Parochie Sint Christoffel Informatiebrochure Katholiek Worden St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent

Nadere informatie