Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015"

Transcriptie

1 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/ Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben een eigen sfeer zowel in het kerkelijke leven als in het leven van elke dag. De duisternis van de lange avonden wordt getemperd door een feestelijke sfeerverlichting. De kerstdagen zijn dan ook voor iedereen, gelovig en niet-gelovig, de climax waarin licht en warmte het winnen van de duisternis. Wie zich als christen op het Kerstfeest voorbereidt, mag de adventstijd ervaren als een opgaan naar het feest van het goddelijk licht. Elk jaar opnieuw worden we opgenomen in de eeuwenoude verwachting van Israël naar de Messias. Met haar liturgie reikt de Kerk ons de hand om onze diepste vragen en verlangens te duiden. De lezingen uit de Heilige Schrift, de kerkelijke riten met haar symboliek, maar ook de noden van onze grote wereld wachten erop om in het licht geplaatst te worden. Geïnspireerd door het woord van de profeten groeit ons verlangen naar de vervulling van wat het kinderen van Abraham is toegezegd. De adventstijd is een tijd van verwachting, van hoop en van goede wensen en goede gedachten. En als het Kerstfeest dan is aangebroken, dan worden we geraakt door de prachtige liturgie van de Kerk. Het geboortefeest van Jezus als onze Verlosser maakt inderdaad het beste in ons los. We voelen ons aangesproken door en bevestigd in het geloof dat God de wereld liefheeft en ons zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden. Het spreekt dan ook eigenlijk vanzelf, dat de dagen van het Kerstfeest niet alleen een religieuze lading hebben, maar ook dagen zijn van vriendschap, van geborgenheid, dagen waarop we bijzonder met anderen meeleven. De tijd na het kerstfeest heeft voor veel mensen iets van een teleurstelling. Binnen enkele dagen lijkt het gevoel van vrede tegelijk met de kerstlichting en met de overige attributen te worden 1

2 opgeborgen. Het gewone leven gaat weer zijn gang. Nu is dat niet zo vreemd. Ook in het Evangelie volgt op het kerstfeest de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte. Hemelse vrede en wereldse onvrede volgen nog steeds elkaar. Onlangs heeft de pauselijke Raad voor de Migranten wereldwijd steeds aandacht gevraagd voor de nood van 1 miljard daklozen in onze moderne wereld. Het bijzonder hoge aantal daklozen en vluchtelingen vraagt om niet alleen na te denken over courante oplossingen, maar ook om stil te staan bij het ontstaan van deze problemen. Het kerstfeest en de vlucht naar Egypte van de Heilige Familie laten ons zien dat sinds de komst van Jezus Christus de wereld niet meer kan worden opgedeeld in voor en tegen, in arm en rijk. God heeft in Christus alle mensen lief. Als de geboorte van Jezus staat voor vrede, dan staat de vlucht naar Egypte voor solidariteit met hen die geen thuis hebben of die op de vlucht zijn voor zichzelf of voor anderen. Van harte wens ik u een Zalig kersfeest met die vrede van het Goddelijk Kind, waardoor allen één worden. Met hartelijke groet, jullie Pastoor George Paimpillil KERSTNACHTVIERING Voor de viering in de Adelbertuskerk van woensdag 24 december willen wij u erop wijzen dat er dit jaar, in plaats van twee vieringen, één Kerstnachtviering zal zijn. Deze eucharistieviering wordt voorgegaan door rector Bruggink en het koor is die avond de Cantorij. De viering vangt aan om uur. 2

3 VAN DE BEHEERSCOMMISSIE Terugkijkend op een mooie Allerzielenviering bereiden wij ons in deze Adventtijd alweer voor op het Kerstfeest en het nieuwe jaar. Voor dit nieuwe jaar kunt u nu alvast noteren dat op zondag 4 januari de traditionele Adelbertus Nieuwjaarskoffie zal worden gegeven. Iedereen is van harte welkom! Voor de vele vrijwilligers onder u is er dit jaar weer een Vrijwilligersdag. Deze zal in de Adelbertuskerk plaatsvinden, op zaterdag 18 april. Nadere gegevens over het precieze tijdstip en het programma zullen in de volgende Onderweg bekend worden gemaakt. Om alles ook in het nieuwe jaar mogelijk te maken is er weer de Actie Kerkbalans waarvan het motto dit jaar luidt: Mijn kerk viert. Mijn kerk in balans. Ik wijs u hierbij graag op de mededeling van onze budgethouder in deze Onderweg. Naast de financiën is natuurlijk ook van groot belang het werk van de vrijwilligers. Hier en daar kunnen we wat extra krachten gebruiken. Zo is bijvoorbeeld de werkgroep Bloemversiering op zoek naar mensen die willen meewerken aan het met bloemen opluisteren van het liturgisch centrum. Ook hebben we (jonge) mensen nodig die willen meezingen in het jongerenkoor Trinity. Wat betreft meer aardse zaken: het zal u vast niet zijn ontgaan dat het egaliseren van het voorplein van de kerk en het vervangen van de losliggende grijze stoeptegels door frisse rode klinkers vordert! De nieuwe bestrating draagt nu al zichtbaar bij aan de uitstraling van onze kerk. Gebruikers van het pad aan de zijkant van de kerk moeten voorlopig nog even opletten: Bij de aansluiting van het pad op het nieuwe voorplein is er namelijk nog een klein hoogteverschil. Iets anders dat ook snel in zijn werk ging, zo snel dat het sommige mensen niet eens was opgevallen, was de vakkundige restauratie van twee beschadigde pilaren in het glas-in-lood raam in de westzijde van de kerk! Alle mensen die daaraan hebben meege- 3

4 werkt, waaronder ook degenen die geholpen hebben met het achteraf weer stofvrij maken van de vloer en de banken, worden uiteraard hartelijk bedankt. ACTIE KERKBALANS De beheerscommissie In 2015 is het thema van de actie Kerkbalans: Mijn kerk viert. Mijn kerk in balans. Zoals u In de Onderweg van januari en de daarbij ingesloten brief zult kunnen lezen, willen wij dit met uw steun, graag blijven doen. Zoals bekend hebben wij geld nodig om alle activiteiten vanuit onze parochie te blijven organiseren. Ik vraag u daarom onze parochie ook in 2015 te steunen. Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen voor het uitvoeren van de liturgie, onze activiteiten en het betrekken van meer mensen bij onze parochie. Wij krijgen voor onze plannen en/of onderhoud van onze gebouwen immers geen bijdragen van het Bisdom of van de Gemeente Haarlem. In de eerstvolgende Onderweg zullen wij u informeren over onze plannen voor het komende jaar en de mogelijkheden om ons daarbij financieel te ondersteunen. FRANCISCUS ONDERWEG December 2014 Beste mensen, Famke Galema, budgethouder Het is opvallend dat steeds meer niet parochianen geïnteresseerd zijn in wat de RK-kerk doet. Om die reden blijft mijn aanhef beste mensen. De feestelijke ontmoetingsdag van de vijf parochies op 26 oktober werd door een onverwacht groot aantal mensen (ongeveer 570) bezocht. 4

5 Het werd echt een feest van ontmoeting! We overwegen om dat volgend jaar weer te doen in de maand oktober. Een woord van waardering voor de mensen die deze dag hebben voorbereid en uitgevoerd is wel op zijn plaats. Hulde! Ook de aanwezigheid van onze Bisschop Mgr. Punt heeft ons geinspireerd om enthousiast de bestuurlijke taak op ons te nemen. Van vele kanten werd gevraagd wie zitten er in het bestuur en wat doen ze. We zullen zorgen dat onze gezichten gefotografeerd zullen worden en daaraan gekoppeld ieders taak. Helaas kan dat niet in het gewone parochieblad. Het moet op apart papier. We maken daar een inlegvel van. Waar is het bestuur nu mee bezig? Op de eerste plaats wordt hard gewerkt om in elke parochie een beheerscommissie te formeren. Bij drie van de vijf parochies is nu een volwaardig team. Deze beheerscommissies zijn werkgroepen van het bestuur die de plaatselijke activiteiten coördineren. (pastorale ondersteuning, onderhoud gebouwen, eigen financiële inkomsten en uitgaven) We hopen in december helemaal rond te zijn. Een volgende belangrijk onderwerp is de onderlinge communicatie tussen het bestuur en de beheerscommissies. Een voorstel hierover werd besproken in de maand november. Dit voorstel is van de hand van Harry Steman, die binnen het bestuur als taak de communicatie heeft. De oud-penningmeesters zijn druk bezig met het opstellen van de begroting voor Elke keer weer een hele klus. De uitgaven zijn makkelijker te begroten dan de inkomsten. Je bent afhankelijk van inkomsten die je van te voren niet weet. In de vergadering van september is met enkele wijzigingen het pastorale beleidsplan van de pastores goedgekeurd. Daarin stond 5

6 dat rond de feestdagen zoals Kerst in een van de kerken in Noord en een van de kerken in Zuid een regioviering gehouden zou worden en de andere kerken niet. Dit was overeengekomen met de roostermakers van de vijf parochies. Hiertegen kwam vanuit diverse parochies en individuele parochianen verzet. Juist met Kerst komen mensen naar de kerk die anders niet bij de kerkgemeenschap zijn. Als die komen voor een gesloten kerk is dat niet uitnodigend naar die mensen. Een tweede argument is dat viering van Kerst vooral een viering is van de eigen gemeenschap! Deze argumentatie heeft de pastores doen besluiten om te zorgen dat in elke parochie Kerst gevierd kan worden zoals ieder dat gewend was. Dit is een goed voorbeeld van SAMEN vormgeven aan de pastorale zorg in ieders gemeenschap. Regiovieringen door het jaar zullen nu gekoppeld worden aan overstijgende gebeurtenissen. We hebben al startzondag en nu het Franciscus feest in oktober. De pastores hebben een taakverdeling gemaakt onder andere ook wie voor welke parochie de eerst aanspreekbare pastor is. Pastoor George Paimpillil is dat voor Adelbertus en Engelmundus, diaken Ton Hekkenberg is dat voor IJmuiden en Santpoort en Han Hoogakker (pastoraal werker) is dat voor de Mariakerk. Tot slot kunnen wij u mededelen dat er een definitief besluit is genomen tot ruiming van het oud- kerkhof bij de Engelmundusparochie in Driehuis. Binnenkort zal dat op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt. Berichtgeving in kranten, parochiebladen en een bord bij de ingang van het kerkhof. Daarin zal ook vermeld worden hoe u kunt reageren en naar wie. Hoewel het kerkhof al vele jaren gesloten is zal de ruiming van het kerkhof voor velen toch een emotioneel gebeuren zijn. We zullen met piëteit zorgen voor een monument van herinnering. 6

7 Wij wensen u een mooie kersttijd samen met wie u dierbaar zijn. Namens het bestuur H. Franciscus i.o. THEMATISCHE OUDERENVIERING Hans Wolf, vicevoorzitter Woensdag 17 december om 9:30 uur zal diaken Molenaar voorgaan in een woord- en communieviering met als thema: Kijk om je heen en je zult zien dat de mooiste dingen gratis zijn. Naast aandacht voor het thema hopen wij u ook een beetje in de kerstsfeer te brengen, niet alleen in de viering maar ook in een gezellig samenzijn na de viering. Naast de koffie met wat lekkers zal er ook een glaasje geschonken worden, om met elkaar te proosten op het afgelopen jaar. U komt toch ook? Is het lopen een bezwaar? Wij kunnen u halen en thuisbrengen. Belt u dan met Toos van Gendt, telefoon ADVENTSACTIE 2014 Geef Romagezinnen in Roemenië goed onderwijs Niet ver van ons vandaan, in Ferentari, de armste sloppenwijk van Boekarest, leven veel arme Roma-gezinnen. Door de grote armoede is er een enorme affectieve verwaarlozing, De kinderen leren geen normale sociale vaardigheden, maar leren al jong zelf te overleven door te liegen en te stelen. De Romangezinnen komen in een cyclus van ellende terecht. Armoede, werkloosheid en vaders die geen verantwoording nemen. Dat leidt tot ontwrichting van gezinnen en gebrek aan educatie bij kinderen. Het project Casa Valentina pakt deze problemen bij de wortel aan en biedt vorming en nascholing aan de kinderen. Daarmee wil het project gezinnen kansen bieden op een stabiel gezinsleven in menswaardige omstandigheden. 7

8 Naast onderwijs helpt Casa Valentina gezinnen bij het vinden van werk en woning. Alleen het jaarsalaris van de 19 docenten en begeleiders kost al , -. Betaalt u mee? THEMACAFÉ PRESENTEERT Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede M.O.V.-groep, Hetty Pijnaker Donderdag 22 januari 2015 draaien wij voor u de film: Goodbye Bafana. Gebaseerd op het levensverhaal van de gevangenisbewaker van Nelson Mandela. James Gregory, een racistische Zuid-Afrikaan, krijgt de opdracht om een belangrijke gevangene te bewaken op Robben Island. Gedurende de twintig jaar waarin zij met elkaar te maken krijgen, groeit er een band tussen de twee mannen, ondanks het feit dat de gevangene een donkere huidskleur heeft. De naam van de gevangene is Nelson Mandela. De film is in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk. De film begint om uur. Om uur is de zaal open en is er koffie. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld, ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom. Hetty Pijnaker OPENSTELLING ST. JOZEFKAPEL IN DE MAAND DECEMBER EN IN 2015 In de maand van het jaar waarin de dagen het kortst zijn, is de St. Jozefkapel op de gelijknamige begraafplaats aan de Vergierdeweg 456 in Haarlem Noord extra geopend. Op de dinsdagen en woensdagen in december is de kapel open van uur tot uur. U bent van harte welkom om een kaarsje aan te steken en/of er in alle rust even te verblijven. 8

9 In het keukentje rechts naast de kapel staat koffie en thee klaar en er is altijd iemand aanwezig die u kunt aanspreken als u dat wilt. Vanaf 1 januari 2015 is de kapel iedere woensdag van uur tot uur geopend. Namens de medewerkers van de begraafplaatsen Haarlem, Brigit Frielink KERST-SING-IN Op zondagmiddag 14 december is er om uur weer een KERST-SING-IN in de Adelbertuskerk, verzorgd door Cantorij en Trinity. Het programma omvat veel samenzang van bekende kerstliederen, afgewisseld door enkele korte koorstukken. Na afloop is er glühwein of chocolademelk. De toegang is vrij; wel is er een deurcollecte, bestemd door Serious Request. Ongetwijfeld wordt het weer een fijne bijeenkomst van veel mensen die samen de kerstsfeer beleven. Gerard van de Mast BEZOEKGROEP OUDERENPASTORAAT Onze parochie heeft een actieve bezoekgroep ouderenpastoraat. Die bestaat uit vrijwilligers die graag een (min of meer) regelmatig bezoek brengen, namens de parochie, aan mensen die dat op prijs stellen, om welke reden dan ook: eenzaamheid, ziekte, een luisterend oor, gezelligheid etc. Wij gaan zelf naar mensen van wie de computer ons vertelt dat zij 85 jaar geworden zijn, met de vraag of ze bezoek willen hebben (We hebben onlangs de grens van 80 naar 85 verlegd, omdat de 9

10 ervaring leert dat veel 80-jarigen nog heel wat contacten hebben en mobiel zijn.) Maar als u iemand weet die veel jonger of ouder is dan 85 en van wie u weet dat bezoek daar erg welkom zou zijn, laat het dan even weten. (Misschien bent u zelf wel zo iemand!). Bel dan het parochiesecretariaat en geef naam, adres en telefoonnummer door. Dan neemt iemand van de bezoekgroep contact op het de betreffende persoon. Gerard van de Mast Voorzitter Bezoekgroep KERSTSTAL Op eerste kerstdag zijn er weer een aantal vrijwilligers aanwezig om (groot)ouders met kleine kinderen de gelegenheid te geven de kerststal te komen bekijken. De kerk is geopend van uur. ADVENTSGEBEDSWEEK FRANCISCUS PAROCHIE Deze week is een traditie van de Adelbertuskerk sinds 1998 op initiatief van Marieke Rypkema dus dit jaar voor de 16 e keer. Wij nodigen u allen uit en ook onze medechristenen van de Immanuelkerk om in de week van 7 t/m 13 december aan dit bijzondere gebeuren mee te doen. Dit jaar willen wij ons, rond het thema de Bergrede, als gelovigen samen voorbereiden op het Kerstfeest. Iedere dag even tijd nemen om aan de hand van het tekstboekje te mediteren en te bidden. Tijd nemen voor rust in alle drukte van versieren, eten en kerstkaarten. In de loop van die week komen we 2x samen in een kleine groep van plm. 6/7 personen om onze erva- 10

11 ringen te delen en samen te bidden. U bent van harte welkom. Folders met inschrijfformulier kunt u achter in uw kerk vinden. HOUDT DEZE WEEK WIJ! Het is bijzonder om je zo met elkaar op het Kerstfeest voor te bereiden. Informatie: Maria en Ruud van Ooijen, telefoon of Namens de werkgroep Advents Gebedsweek LECTUURHOEK SPREKEN MET LIEFDE, LUISTEREN MET COMPASSIE Door: Thich Nhat Hanh Aandachtig communiceren werkt helend in relatie, op de werkvloer en in de samenleving. Het is net zo belangrijk voor ons als eten en drinken. Spreken met liefde en luisteren met compassie dragen bij aan een betere wereld. Het houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Thich Nhan Hanh geeft aansprekende voorbeelden, puttend uit zijn rijke ervaring met stellen, gezinnen en internationale conflicten. De auteur geeft praktische adviezen om mindful te luisteren en je authenticiteit te bewaren. Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en copassie nemen toe. Dat levert momenten van vrede en geluk op. (Het boek ligt ter inzage in de lectuurhoek) Bestel nr.: ISBN prijs: 12,99 ************************************** Er zijn weer kerstkaarten te koop met de tekst: ZALIG KERSTMIS ************************************* 11

12 LEZINGEN 14 december 3e zondag van de advent, Jes. 61,1-2a.10-11, 1 Tess. 5,16-24, Joh. 1, december 4e zondag van de advent, 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16, Rom. 16,25-27, Lc. 1, december Kerstmis nachtmis, Jes. 9, , Titus 2,11-14, Lc. 2, december Kerstmis, Jes. 52,7-10, Hebr. 1,1-6, Joh. 1,1-18 of 1, december H. Stefanus, Hand. 6,8-10; 7,54-60, Mt. 10, december Feest van de H. Familie, Gen. 15,1-6;21,1-3, Hebr. 11, ,17-19, Lc. 2,22-40 of januari Moederschap van Maria, Num. 6,22-27, Gal. 4,4-7, Lc. 2, januari Openbaring des Heren, Jes. 60,1-6, Ef. 3,2-3a.5-6, Mt. 2, januari Doop van de Heer, Jes. 55,1-11, 1 Joh. 5,1-9, Mc. 1, januari 2e zondag door het jaar, 1 Sam. 3,3b-10.19, 1 Kor. 6,13c-15a;17-20, Joh. 1,

13 INTENTIES ADELBERTUSPAROCHIE Zondag 14 december Overl. ouders Cobelens-Loerakker en overl. kinderen, overl. ouders Spek-van den Bogaard, Nel Rutte-Duineveld, Leo Uitendaal, Ada Hoogeboom-Rienstra, Lambertus van Berk, Atie van Hoften, overl. ouders Van Hoften-Schaap, Martien van Leerdam Zondag 21 december John Balk, Theodorus Schoonebeek Woensdag 24 december Overl. ouders Brugman, Helena van Dijk-Rotteveel, Anthonius van Dijk, Coos en Toos Boon-Clavaux, Mariette Koets-Ooms, Luuk Zandstra, Jan Snoeks, overl. ouders Snoeks en Heemskerk, Atie van Hoften, overl. ouders Van Hoften-Schaap, Piet Buurman, overl. ouders Visser-Verbeek, overl. ouders Geels- Brugman Donderdag 25 december Annie, Jo en Chiel van Poppelen, overl. ouders Rijssemus-Lage Venterink, Henk Molenaar, Thijs van Straten, Frans Meier, overl. ouders Meier-Oosterveer, overl. ouders Zwarter-van Kolk Zondag 28 december Hubertina van den Bogaard Zondag 4 januari Jacobus v.d. Pol, Johanna v.d. Pol-v.d. Heijden, Coos en Toos Boon-Clavaux, Cees Roep BIJ DE VOORBEDEN BIDDEN WIJ VOOR: De overledenen: Mw. B. van de Bosch, Bep Metten- van Deursen 13

14 MIDDEN IN DE WINTERNACHT De maand december loopt uit op het Kerstfeest. Het is een tijd waar mooie muziek hij hoort. De kerstliederen zijn alom bekend. Een lied dat nagenoeg geen jaar wordt overgeslagen is het volgende: 14 Midden in de winternacht ging de hemel open Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren. Ik heb altijd gedacht dat het een kinderlied is. Waarschijnlijk door de wat kinderlijke taal van het refrein. Het blijkt echter een heel serieus lied te zijn. Het werd in 1943 in Nederland geschreven in de diepe duisternis van de oorlog. De musicus Jan Mul zat met die Duitse kerstliedjes in zijn maag, en had een oude Catalaanse kerstmelodie opgediept. Hij vroeg de Haarlemmer Harry Prenen om hier de tekst van een nieuw kerstlied op te maken. En zo ontstond het Midden in de winternacht. De mensen, die het toen voor het eerst zongen, droomden midden in de winternacht over een hemel die openging en zongen over wilde dieren die bij de schapen kwamen in de stal. En zij speelden samen! Tegelijkertijd klinkt van de andere kant ook telkens de vraag: herders waarom zingt, speelt of danst ge niet`? Begrijpelijk in die donkere tijd. Maar dan toch weer: ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, want het aardse paradijs is vannacht gekomen. En vooral: de Morgenster, stralend in het duister, vertelt dat de dag, die ons weldra op zal gaan, niet ver meer is. Als je dit hoort is het natuurlijk helemaal geen kinderachtig lied meer. Eigenlijk is het een verzetslied, een bevrijdingslied dat in donkere tijden mensen een hart onder de riem steekt en oproept

15 het er niet bij te laten zitten. Het kind dat geboren wordt is een Joods kind, grootgebracht in een volksgemeenschap waar de bevrijdingsverhalen werden doorverteld. De verhalen van dit volk beginnen ook met een geboorteverhaal in donkere tijden. Farao gaf bevel alle jongetjes te verdrinken in de grote rivier. Maar door een list wist de zus van de nog kleine Mozes, Mirjam (Maria) hem te redden. Het lukte haar zelfs hem in het paleis van Farao te laten grootbrengen. Zo werd hij voorbereid op een leven als leider van zijn volk. Dwars tegen de onderdrukking in begint het grote bevrijdingsverhaal met de geboorte en de wonderlijke redding van een kind - midden in de winternacht. Verhalen die verteld worden om hoop en verlangen levend te houden hij volkeren die onderdrukt worden en enkelingen die onder druk staan. De laatste maand van het jaar vieren we als een nieuw begin. In de ogen van dit Kind zien we de nieuwe wereld al weerspiegeld. Voor alle mensen die deze maand ervaren als een lange winternacht wil dit lied een uitnodiging zijn. Herder, waarom zing, speel en dans je niet? De dag, het nieuwe begin is niet ver. NIEUWSGIERIG? Ingo WG Molenaar, oud-politieaalmoezenier Diaconie in de Franciscus parochie i.o., Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en ze willen graag weten wat we met het geld gedaan hebben dat gecollecteerd werd rondom de vastentijd 2014 in onze parochies. Hierbij wil ik als betrokken persoon van tijd tot tijd een verslag over het project geven. Bouwen van een meisjeshostel is een onderdeel van het START academie in Kozhikode, India. Kwaliteit is de basis voor een duurzame ontwikkeling. Wij willen kansen bieden aan de studenten uit de economisch achtergebleven groepen en ze de gelegenheid bieden hun talenten maximaal te benutten door het volgen van kwalitatief goed onder- 15

16 wijs. Ook willen we voorlichting geven aan jongeren om ze in staat te stellen zelf tot een goede keuze te komen en de juiste weg te zoeken met betrekking tot instellingen, instanties, toelating tot de universiteiten etc. Hartelijk dank! De START academie groeit sneller dan wij allemaal verwacht hadden. Dat komt mede door de hartelijke hulp van u allen in het verleden en nu. Wij kunnen met blijdschap vertellen dat alle studenten van de super master training een toelating hebben gekregen aan diverse universiteiten in India. Dat is weer een groot succes! Bijzonder te vermelden is het feit dat onze 9 studenten zijn toegelaten voor een nieuwe vierjarige diploma cursus. Deze cursus betreft buitenlandse- diplomatische studies en is geinitieerd door de centrale regering van India. Onze studenten hoorden tot de eerste negen met de beste cijfers. Dat is zeker geweldig! Het nieuwe studiejaar is begonnen met 87 nieuwe studenten voor de Super Master Training welke we sinds vorig jaar BTC noemen (BTC= Basic Training Cursus). Uit diverse hoeken van Zuid India zijn studenten hiervoor naar ons toegekomen. Het zegt zeker veel over de bekendheid van onze academie! Weer Nieuwe Cursussen op de START Academie Er komen veel aanvragen voor cursussen intensief Engels, computercursussen en ook voor de National Eligible Test (NET) cursus. Daarom hebben we dit studiejaar deze cyclus gestart met de bedoeling om deze studenten op tijd van dienst te kunnen zijn met extra kennis en met het verwerken van de door hen opgedane ervaringen. Bovendien zijn we begonnen met een serie van computercursussen, gerelateerd aan het thema duurzame energie. De studenten ontvangen hiervoor een diploma geaccrediteerd door de Universiteit van Calicut en een Universiteit in de VS. Het is een cursus bedoeld voor nationale en internationale studenten. Als jullie bereid zijn ons te blijven steunen en dan kunnen we dit zeker tot een succes maken. 16

17 Alvast bedankt voor uw steun! Zie hier een advertentie over de nieuwe computer cursus in START. Mini master trainingen en de Zomer School Zoals elke jaar hadden we ook dit jaar een Zomer school and mini mastertraining voor enkele honderden studenten op de START academie. Zij volgden bijzondere trainingen in hun bekende schoolonderwerpen zoals geografie en dat verbonden met de soft skills ontwikkelingsprogramma s. Het was een groot succes. Appartement voor vrouwelijke studenten op de START Campus Via onze brochure hebben we dit project als eens onder de aandacht gebracht. Het is de tijd nu om meisjeshostel te bouwen op de Campus van START. De jonge vrouwen wonen nu nog in een dichtbij gelegen klooster dat binnenkort niet langer gebruikt kan worden. Daarom worden we gedwongen om een appartement voor vrouwen op de START campus te bouwen. De plannen zijn er al gemaakt, maar nu nog het geld. Zie bijgevoegd het plan voor het gebouw. Het moet eigenlijk in juni 2015 voltooid zijn. We mogen nog ten laatste tot juni 2015 het klooster als onderdak voor de meisjes gebruiken. De totale kosten zijn , -. Het geld is nog lang niet binnen maar toch, vertrouwend op jullie, hebben we de eerste steen van het gebouw gelegd. Als u meer informatie hierover wenst, dan graag even contact opnemen met de secretaris van de Sint Thomas Stichting pastoor George Paimpillil, tel Onze bankzaken zijn veranderd Per 1 augustus 2014 gaat alle betalingen via IBAN. Wij zijn verplicht om per 1 augustus 2014 het internationale bankrekeningnummer te gebruiken voor alle 17

18 geldtransacties in het kort IBAN genoemd. De IBAN en de BIC code van de Sint Thomas Stichting zijn: Wilt u dit project van onze parochie steunen? IBAN: NL22 ABNA BIC Code is: ABNANL2A ANBI fiscaalnummer: Contact: Sint Thomas Stichting, Driehuizerkerkweg 113, 1985 HB Driehuis, Website: Telefoon , Mobiel Namens het bestuur, drs. George Paimpillil, secretaris. TRINITY ZOEKT PIANIST Ons jongerenkoor Trinity is dringend op zoek naar een pianist. Ben je iemand die graag piano speelt, maar nooit verder komt dan de piano thuis met steeds weer hetzelfde publiek? En heb je behoefte om jouw repertoire te verruimen en om ervaring op te doen in het spelen in een begeleidingsband? Of kèn je iemand in je omgeving die de huiskamer op vrijdagavond wil verruilen voor een gezellig avondje muziek maken met een enthousiaste groep jonge (en al wat oudere) koorleden? Dan is dit het moment om een geweldige ervaring op te doen! Trinity heeft zijn pianist helaas moeten zien vertrekken voor een tweejarige studie in Denemarken en we hebben dit slechts zeer tijdelijke kunnen oplossen. Voor de mensen die toch nog twijfelen: Kom gerust langs op de vrijdagavond (van 20:00 uur tot ca. 22:00 uur) in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk om de sfeer te proeven. 18

19 En er is eventueel ook een mogelijkheid om niet elke vrijdag te hoeven spelen, omdat er altijd een reservepianist aanwezig is. Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met: Arno Habraken, telefoon , Wilma van der Meer, telefoon , of HET GLAZEN HUIS EN DE ACTIE SERIOUS REQUEST Zoals u misschien al weet komt Het Glazen Huis dit jaar naar Haarlem. In de week voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie dj's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en wordt uitgebreid geïnformeerd over de actie Serious Request. Met deze actie zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. De drie DJ s in het Glazen Huis gaan van 18 december tot en met 24 december alles doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp. Het Rode Kruis zet zich in voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma door seksueel geweld, helpt deze vrouwen het leven op te bouwen, maar vraagt ook bij publiek, politie en strijdkrachten aandacht voor het recht van elk mens, elke vrouw, om zelf te bepalen over het eigen lichaam. In conflictgebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar, omdat seksueel geweld als een vernederend wapen wordt ingezet. Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en sociale impact. Het seksuele misbruik is een taboe, door schaamte omgeven. Slachtoffers worden vaak uitgesloten van de gemeenschap. Herstel van deze vrouwen is belangrijk. Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat juist vrouwen tijdens en na conflicten de basis leggen voor 19

20 wederopbouw. Zij zorgen voor de kinderen en de inkomsten van een gezin, zij zorgen voor de gemeenschap en de familie. Alle reden waarom Serious Request dit jaar aandacht vraagt voor deze meisjes en vrouwen. De Raad van Kerken van Haarlem vraagt alle kerken in Haarlem en de aangrenzende gemeenten om mee te doen. Het zou mooi als de kerken van Haarlem en omstreken bij de start op 18 december een flink bedrag bekend kunnen maken dat bestemd is voor meisjes en vrouwen die lijden onder oorlog en geweld. Marijke Nijman-Smits Secretaris van de Raad van Kerken van Haarlem ACTIVITEITENKALENDER 14 december uur Zondagmiddagplein (PS) 14 december uur Kerst Sing-In (A) 21 december uur Kerstconcert The Voice Company (A) 21 december uur Kerst Sing-In (M) 28 december uur Zondagmiddagplein (PS) 4 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 8 januari uur Spel-film- en contactmiddag (PS) 11 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 17 januari uur Taizéviering (A) 18 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 22 januari uur Themacafé: film: Goodbye Bafana (A) A = Adelbertuskerk, PS = parochiecentrum Schoten M = Mariakerk Kijk voor meer informatie over de diverse genoemde activiteiten elders in deze Onderweg. 20

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2016

Kinderkerstfeest 2016 Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse Kinderkerstfeest 2016 Jezus is zijn naam welkom lied 477: Komt allen tezamen gebed 1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn

Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Ontmoetingskerk, 24 december 2013 Organist: dhr. Jan Fahner Zingen: Nu zijt wellekome 1 Nu zijt

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

O kom, o kom Immanuël verlos uw volk, uw Israël Herstel het van ellende weer zodat het looft uw naam, o Heer

O kom, o kom Immanuël verlos uw volk, uw Israël Herstel het van ellende weer zodat het looft uw naam, o Heer Lied 01 Titel: O kom, o kom Immanuël Arrangement: Marcel Koning Eerste componist: Traditional Uitvoerende: Forever Worship Uitvoering: Koor en samenzang Opname: Oudenbosch - Basiliek O kom, o kom Immanuël

Nadere informatie

- zingen Lied 477: 1 en 2 - lied: : Lied 477: 3

- zingen Lied 477: 1 en 2 - lied: : Lied 477: 3 Sint Maartenskerk Zaltbommel Kerstnacht, 24 december 2014 Gezamenlijke viering van de PKN- gemeente Het Anker en Hervormde gemeente St. Maarten (in federatie) KERST FEEST VAN DE HOOP - orgelspel: William

Nadere informatie

Kerstnacht 2014. Protestantse Gemeente te Heinkenszand

Kerstnacht 2014. Protestantse Gemeente te Heinkenszand Kerstnacht 2014 Protestantse Gemeente te Heinkenszand 1 Voorganger: Mathilde Meulensteen Ouderling : Arda Verbrugge Organist : Danny de Feijter m.m.v. : The Keysingers o.l.v. Heleen Bout 2 Voor de dienst

Nadere informatie

Thema: Gods Warmte is geboren!

Thema: Gods Warmte is geboren! Kerstmorgen 25 december 2012 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Gods Warmte is geboren! Voorbereid met groep gemeenteleden: Claudia Boelens, Yke Bruinsma, Marleen van Dieren, Ard Klompe, Carla

Nadere informatie

Orde voor de viering van de Kerstnachtdienst. 24 december 2015 om uur in de Ontmoetingskerk te Zevenhuizen. Thema: Komt, laten wij aanbidden

Orde voor de viering van de Kerstnachtdienst. 24 december 2015 om uur in de Ontmoetingskerk te Zevenhuizen. Thema: Komt, laten wij aanbidden Orde voor de viering van de Kerstnachtdienst 24 december 2015 om 22.30 uur in de Ontmoetingskerk te Zevenhuizen Thema: Komt, laten wij aanbidden Voorganger: Arend Noordam Ambtsdrager van dienst: Nel van

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Liturgie voor Kerstnachtdienst 24 december 2015

Liturgie voor Kerstnachtdienst 24 december 2015 Liturgie voor Kerstnachtdienst 24 december 2015 Voorganger: ds. H. W. Bouwman Ouderling van dienst: Dinie Kossink m.m.v. Koor Comt nu met Sangh o.l.v. Joke Franken organist: Paul Jalink Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op eerste kerstdag 2016 om 9.30 uur

Liturgie voor de dienst op eerste kerstdag 2016 om 9.30 uur Liturgie voor de dienst op eerste kerstdag 2016 om 9.30 uur Welkom, jij, van ginds en hier! Voorganger : Organist: Zang: Koster: ds. Piet Schelling, Monster Jan van Elst zanggroep Welkomkerk o.l.v. Jan

Nadere informatie

(G) EEN PLAATS VOOR HEM

(G) EEN PLAATS VOOR HEM (G) EEN PLAATS VOOR HEM KERST 2016 Welkom Maaltijd (G)een plaats Lied 477 : Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Serious Dining ANNE GIJSBERS PROJECTPLAN

Serious Dining ANNE GIJSBERS PROJECTPLAN Serious Dining ANNE GIJSBERS PROJECTPLAN Stichting Serious Dining Projectplan Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuur Anne Gijsbers Sterre Daans Colin Roos Hoefgeest Samara Hutting Kees Matthes

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Jrg. 25 nr. 3 O N D E R W E G 19/3 t/m -24/4-2016

Jrg. 25 nr. 3 O N D E R W E G 19/3 t/m -24/4-2016 Jrg. 25 nr. 3 O N D E R W E G 19/3 t/m -24/4-2016 PASEN 2016 " Alleluja. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Alleluja". (Uit psalm 117 - gezongen op paaszondag). De vastentijd gaat snel voorbij. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Woensdag 2 december 10:30 12:00 uur Mandala s tekenen in de lounge. Houdt u van tekenen? Kom dan mandala s tekenen! 14:30 15:30 uur Quiz

Woensdag 2 december 10:30 12:00 uur Mandala s tekenen in de lounge. Houdt u van tekenen? Kom dan mandala s tekenen! 14:30 15:30 uur Quiz G Maandag 30 november 10:30 12:00 uur Ochtendactiviteit variabel. Abdul bekijkt met u wat u op dat moment een leuke activiteit vindt om de week mee te starten Een gezellige middag met spelletjes als de

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

De Stralende Ster. Kinderkerstfeest 20 december Jozefkerk, Assen

De Stralende Ster. Kinderkerstfeest 20 december Jozefkerk, Assen De Stralende Ster Kinderkerstfeest 20 december 2015 Jozefkerk, Assen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2016 Namens de kinderen en de leiding van de kindernevendienst 11 Binnenkomst kinderen, onder

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Collecte: De eerste collecte in de dienst is voor de diaconie en de tweede voor de kerkrentmeesters.

Collecte: De eerste collecte in de dienst is voor de diaconie en de tweede voor de kerkrentmeesters. Zondagsbrief Hervormde Gemeente te Gelselaar Kerstnachtdienst 6 e jaargang, nr. 44 Hartelijk dank: "Namens de Kerkenraad willen we een ieder die ons dit jaar heeft bijgestaan een voorspoedig 2015 wensen.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Een koning als herder

Een koning als herder Kerstfeest 2012 Sterrennacht Vincent van Gogh Schilderij van Luc Blomme, www.domincanenknokke.be Een koning als herder Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk DE HERDERS Omdat eenvoudigen verstaan wat door

Nadere informatie

Welkom in de Pauluskerk Gezinsviering Kerstavond. Uw voorganger: Dominee H.J. Reinders

Welkom in de Pauluskerk Gezinsviering Kerstavond. Uw voorganger: Dominee H.J. Reinders Welkom in de Pauluskerk Gezinsviering Kerstavond Uw voorganger: Dominee H.J. Reinders Lied 477 1, 2 en 4 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2015

Kinderkerstfeest 2015 Kinderkerstfeest 2015 Liturgie Marktpleinkerk 24 december 2015 Aanvang: 19.00 uur 1 SAMENZANG MET LICHTJESOPTOCHT! Zingen: Wat een sterren Refrein: Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang kijkt,

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

Kerst cd Licht. 1: Goed Nieuws

Kerst cd Licht. 1: Goed Nieuws Kerst cd Licht 1: Goed Nieuws Goed nieuws, goed nieuws. Iedereen moet het horen. Goed nieuws, goed nieuws, Jezus is geboren. Jezus is geboren. Hij wil je heel graag helpen in alles wat je doet. En gaat

Nadere informatie

Het MDW-team heet u van harte welkom in deze kerstnachtdienst. Thema kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur: Zing met verwondering mee: Ere zij God!

Het MDW-team heet u van harte welkom in deze kerstnachtdienst. Thema kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur: Zing met verwondering mee: Ere zij God! Het MDW-team heet u van harte welkom in deze kerstnachtdienst. Thema kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur: Zing met verwondering mee:! Predikant: Ds. O. Doorn Organist: Frits Top Koor: Cellar Gospel

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Kerstochtend 25 december 2013 voorgangers: inspringspel o.l.v. organist: m.m.v. de cantorij o.l.v. ds Jessa van der Vaart en Dik Mook Annemieke van der Veen Erik

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

CONTRAST EN KERST, KERST VOL VAN CONTRAST

CONTRAST EN KERST, KERST VOL VAN CONTRAST CONTRAST EN KERST, KERST VOL VAN CONTRAST leven binnen contrast Geboeid ben ik al zo lang in het thema contrast in mijn leven. Ook binnen religieuze stromingen komt het contrast ruim aan bod. Thema s als

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

De kleuters komen zingend binnen: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen kom gauw, kom gauw, we wachten op jou.

De kleuters komen zingend binnen: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen kom gauw, kom gauw, we wachten op jou. De kleuters komen zingend binnen: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen kom gauw, kom gauw, we wachten op jou. Welkomstwoord door Demi, Aram en juf Lenneke. Kinderen: Hartelijk welkom alle mensen

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

24 december 2015 aanvang: 18.30 uur. Met medewerking van de samenspeelgroep van Ons Genoegen en de Kindercantorij Parels.

24 december 2015 aanvang: 18.30 uur. Met medewerking van de samenspeelgroep van Ons Genoegen en de Kindercantorij Parels. Liturgie Kinderkerstfeest Een goede start 24 december 2015 aanvang: 18.30 uur Met medewerking van de samenspeelgroep van Ons Genoegen en de Kindercantorij Parels. Bij binnenkomst speelt de samenspeelgroep

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan Advent vieren en beleven tweede graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster Hartelijk welkom Welkom en gebed Samenzang: UaM 26 1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. 24 december 2013. kinderkerstfeest

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. 24 december 2013. kinderkerstfeest Protestantse Gemeente Heerhugowaard 24 december 2013 kinderkerstfeest Thema: 'Jezus wordt geboren!' bij de collecte Komt allen tezamen, kerst brengt samen. In letterlijke zin, als we een paar dagen vrijmaken

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST 25 december 2016 KERSTMORGENVIERING VOOR JONG EN OUD VOORBEREIDING Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de kaarsen Kerstvers Stil van verwondering willen we in deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 FEDERATIE BRASSCHAAT Info doorgeven. Met deze kalender willen we u informeren over activiteiten die in onze federatie georganiseerd worden en die niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je?

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Eerste kerstdag Liturgie Voorzang: LB 138,1.3.4 (Komt allen tezamen) Voorzang: EL 103,1.2.4 (In Bethlehems stal) Voorzang: drie verzen (Heerlijk klonk

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

KERST LESBRIEF AND A HAPPY NEW YEAR

KERST LESBRIEF AND A HAPPY NEW YEAR KERST LESBRIEF Deze week is er een speciale Kerst Lesbrief met verschillende educatieve en leuke opdrachten waaronder een invultekst, en verschillende puzzels. Veel plezier! 51 2016 AND A HAPPY NEW YEAR

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Kerstnacht in de Dorpskerk. te Leiderdorp. 24 december 2016

Kerstnacht in de Dorpskerk. te Leiderdorp. 24 december 2016 Kerstnacht in de Dorpskerk te Leiderdorp 24 december 2016 Voorganger: Ds. Hester Smits. Medewerking wordt verleend door: Sopraan: Janny Kamphof Organist: Hans Vis Dorpskerkcantorij o.l.v. Cees Moejes.

Nadere informatie

Kerstmorgen Lichtbrengers. Oosterlichtkerk Huizen

Kerstmorgen Lichtbrengers. Oosterlichtkerk Huizen Kerstmorgen 2015 Lichtbrengers Oosterlichtkerk Huizen Voor de dienst zingen wij: Hoor de engelen zingen de eer (Lied 481) 1. Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vrede op aarde, t

Nadere informatie

19 FEBRUARI 2006, 7e zondag door het jaar, B

19 FEBRUARI 2006, 7e zondag door het jaar, B NAAMOPGAVE: GROEIEN 19 FEBRUARI 2006, 7e zondag door het jaar, B Intredelied: Kijk eens om je heen Verwelkoming: Welkom in deze viering, heel speciaal aan jullie, vormelingen. Vandaag gaan jullie het zeggen,

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan. Het Manteltje No 12, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 23 dec t/m

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. voor zaterdag 26 december. 2e kerstdag in de Hervormde kerk te Onstwedde. Aanvang uur

ORDE VAN DIENST. voor zaterdag 26 december. 2e kerstdag in de Hervormde kerk te Onstwedde. Aanvang uur ORDE VAN DIENST voor zaterdag 26 december 2e kerstdag 2015 in de Hervormde kerk te Onstwedde. Aanvang 09.30 uur Voorganger: ds. J.M. Viergever Organist : dhr. H. de Leede Muziekgroep: Genesis Inleidend

Nadere informatie

De Bijbel open (01-12)

De Bijbel open (01-12) 1 De Bijbel open 2012 47 (01-12) In de komende adventsweken staan we stil bij vier personen uit Hebr. 11. Het gaat om Henoch, Noach, Abraham en om Mozes. In het leven van deze mensen in het OT wordt iets

Nadere informatie

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Orgelspel Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 598 Als alles duister is 1 Welkom Stilte Bemoediging: V: Onze hulp is in

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie