Handleiding ValueJet 1624

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ValueJet 1624"

Transcriptie

1 Handleiding ValueJet 624 VJ624D-A-.0

2

3 Bedieningsinstructies ValueJet 624 Opmerkingen I.V.M. het copyright COPYRIGHT 202 Mutoh Belgium nv Alle rechten voorbehouden. Mutoh Belgium nv behoudt zich het recht om de informatie die in deze manual staat te wijzigen zonder hiervoor een verwittiging te geven. Niets uit deze uitgave mag, hetzij in z n geheel, hetzij gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document bevat alle noodzakelijke gegevens voor het werken met de ValueJet 624 Eco-Solvent Ultra printer van Mutoh. De in dit document vermelde gegevens worden de gebruiker toevertrouwd, maar blijven onze eigendom. U moet zich dan ook met het akkoord verklaren: Alle informatie in dit document is eigendom van Mutoh Belgium nv en mag zonder onze schriftelijke toestemming noch gedeeltelijk, noch in z n geheel worden gekopieerd of verveelvoudigd. Dit document en de inhoud ervan geven u niet het recht om de getoonde artikelen zelf te vervaardigen c.q. te kopieren of te verveelvoudigen. In dat opzicht houdt bezit van dit document dus geen enkel recht in. Deze handleiding geldt uitsluitend voor de modellen, die in Europa, het Midden-Oosten en in Afrika (de EMEA regio) verkocht wordt. 7 January 202 Published: Mutoh Belgium nv, Archimedesstraat 3, B-8400 Oostende, BELGIUM 3

4 Bedieningsinstructies ValueJet 624 4

5 Operation Instructions ValueJet 624 Table of contents Hoofdstuk Veiligheidsinstructies Soorten waarschuwingen en hun betekenis Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwingslabels Aandachtspunten voor waarschuwingslabels Locatie van waarschuwingslabels en typen Hoofdstuk 2 Productbeschrijving Namen van onderdelen en functies Vooraanzicht Achteraanzicht Bedieningspaneel Printerstatus Normaal Menu Setup geopend De printerstatus wijzigen Hoofdstuk 3 Vóór gebruik De printer in- en uitschakelen De printer inschakelen De printer uitschakelen Printmateriaal laden Printmateriaal op rol laden Printmateriaal op rol aanleggen Het type gebruiker instellen Test Print Nozzle Check Mode Print Setup Print

6 Operation Instructions ValueJet Adjust Print Standard Adjust Print Custom Adjustment Pattern Custom Confirmation Pattern Hoofdstuk 4 Werken met de printer Printmateriaal Type printmateriaal Tips voor het omgaan met materiaal Tips voor de opslag van printmateriaal Printgebied Hoogte van de printkop afstellen De printkop hoger zetten Doorvoerafstand van printmateriaal Materiaalklemmen gebruiken Menuopties selecteren via het bedieningspaneel Menuopties selecteren Overzicht van de beschikbare menu's Bewerkingen uitvoeren via het bedieningspaneel Printmateriaal in- of uitvoeren Printen stoppen Printmateriaal afsnijden Printmateriaal handmatig afsnijden Instellingen wijzigen en controleren tijdens het printen Printen onderbreken Printen terwijl de printer wordt opgewarmd Een spectrofotometer gebruiken Hoofdstuk 5 Menu-overzicht Hoofdstuk 6 Onderhoud Verbruiksonderdelen vervangen Inktcassettes vervangen

7 Operation Instructions ValueJet 624 Printmateriaal op rol vervangen De sponsjes in het spoelreservoir vervangen Het snijmes vervangen De printer reinigen e behuizing schoonmaken De binnenzijde van de printer schoonmaken De printkop reinigen De wisser reinigen Het gebied rond de printkop reinigen Afvoer van overtollige inkt De printer verplaatsen of vervoeren De printer verplaatsen De printer vervoeren

8 Operation Instructions ValueJet 624 4

9 Hoofdstuk Veiligheidsinstructies In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe deze printer moet worden geïnstalleerd. Daarnaast worden de waarschuwingen in deze handleiding en de waarschuwingslabels op het apparaat toegelicht. WARNING Het is belangrijk dat u bij de installatie en het gebruik van deze printer de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding opvolgt.. Soorten waarschuwingen en hun betekenis De waarschuwingen in de handleiding en de waarschuwingslabels op de printer kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld. Het is belangrijk dat u bekend bent met de volgende waarschuwingen en altijd de instructies in deze handleiding opvolgt. Waarschuwing WARNING CAUTION Betekenis Wordt gebruikt om gevaarlijke situaties aan te geven die ernstig lichamelijk letsel of zelfs fataal letsel tot gevolg kunnen hebben. Wordt gebruikt om gevaarlijke situaties aan te geven die licht of matig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken of tot beschadiging van producten kunnen leiden. Wordt gebruikt voor speciale waarschuwingen en voor informatie die extra belangrijk is. -

10 .2 Belangrijke veiligheidsinstructies WARNING Denk zorgvuldig na over de gebruikslocatie van de printer. Kies een plaats waar mensen geen letsel kunnen oplopen als de printer zou vallen of omvallen. Enkele voorbeelden: Op een instabiel onderstel Op een schuine ondergrond Op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen van andere machines en dergelijke Plaats geen zware voorwerpen op de printer en ga er nooit op zitten of staan. Kies een plaats waar mensen geen letsel kunnen oplopen als de printer zou vallen of omvallen. Enkele voorbeelden: Leg geen doek of kleed over de printer. Als hierdoor een ventilatieopening wordt geblokkeerd, kan de printer oververhit raken en brand veroorzaken. Gebruik de printer niet in een vochtige of stoffige ruimte. In dat geval is er kans op een elektrische schok of brand. Gebruik de printer niet als het netsnoer beschadigd is. In dat geval is er kans op een elektrische schok of brand. Zorg dat uw handen droog zijn als u de stekker uit het stopcontact haalt of in het stopcontact steekt. Als u dat niet doet, bestaat de kans op een elektrische schok. Verbind een aarddraad nooit met één van de volgende voorwerpen: Gasleiding Dit kan ontbranding of zelfs een ontploffing tot gevolg hebben. De aarddraad van een telefoon of een bliksemafleider Bij blikseminslag ontstaat een zeer hoge spanning die schade aan het apparaat kan veroorzaken. Waterleiding of kraan Er is geen goede aarding als in het midden van de metalen leiding een kunststof deel zit. Leg geen brandbaar materiaal op de plaat als de verwarmer in bedrijf is. Dit kan brand veroorzaken. Voorkom dat er ontvlambare vloeistof op de plaat terechtkomt. Dit kan brand veroorzaken. Voorkom dat kleine metalen of brandbare voorwerpen in de printer vallen, bijvoorbeeld via een ventilatieopening. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Gebruik de printer niet als daarin vloeistoffen of water terecht zijn gekomen. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Zet de printer in dat geval direct uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw MUTOHdealer. Sluit alle kabels aan volgens de instructies in de handleiding. Onjuiste kabelaansluitingen kunnen brand veroorzaken. Gebruik uitsluitend het meegeleverde of voorgeschreven netsnoer. Bij gebruik van een ander netsnoer bestaat kans op brand of een elektrische schok. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de volgende specificaties: 00V tot 20V of 220V tot 240V wisselstroom. Bij gebruik van een andere netspanning bestaat kans op een elektrische schok en brand. -2

11 Sluit de printer altijd rechtstreeks aan op een geschikt stopcontact (00V - 20V of 220V- 240V wisselstroom). Sluit nooit meerdere stekkers op hetzelfde stopcontact aan. De daarbij optredende warmte zou brand kunnen veroorzaken. Sluit het netsnoer altijd aan op een goed geaard stopcontact dat uitsluitend door de printer wordt gebruikt. Bij gebruik van een niet-geaard of een onjuist geaard stopcontact bestaat kans op een elektrische schok of brand. De overtollige inkt die naar de opvangcontainer wordt afgevoerd, bevat olie en wordt daarom aangemerkt als industrieel afval. Dergelijk afval moet u altijd conform de plaatselijke milieubepalingen verwijderen. Laat de afvoer van dit type afval over aan een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. CAUTION De volgende punten zijn van belang met betrekking tot het netsnoer: Probeer het netsnoer niet aan te passen. Leg geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg dat het netsnoer niet wordt gebogen of in de knoop raakt en trek niet aan het snoer. Leg het netsnoer niet in de buurt van een warmtebron. De volgende punten zijn van belang met betrekking tot de stekker van het netsnoer: Onjuist gebruik van het netsnoer kan brand veroorzaken. Zorg ervoor dat de stekker vrij is van vreemde stoffen zoals stof en vuil. Zorg ervoor dat de stekker goed en volledig in het stopcontact zit. Let er bij inktcassettes op dat er geen inkt in uw ogen of op uw huid komt. Als dit toch gebeurt, moet u de inkt met overvloedig water verwijderen. Inkt kan huidirritatie of licht ontstoken ogen veroorzaken. Raadpleeg bij aanhoudende klachten zo snel mogelijk een arts. Maak inktcassettes nooit open. Zo voorkomt u dat inkt in contact komt met uw ogen of huid. Tijdens de initialisatie van de printer mag u de materiaalhendel niet bewegen. Wanneer de printkop de aandrukrol raakt, kan een storing optreden. Raak tijdens het printen nooit de materiaalgeleider aan. De geleider wordt erg heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak de materiaalinvoersleuf, de plaat en de materiaalgeleider niet aan als de verwarmer is ingeschakeld. Deze onderdelen worden erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen vluchtige oplosmiddelen, zoals thinner, benzeen of alcohol. Deze middelen kunnen de lak van het apparaat aantasten. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de printer terechtkomt. Dat zou kunnen leiden tot kortsluiting in het apparaat. Open nooit panelen die met schroeven aan het apparaat zijn bevestigd. Dit kan een elektrische schok of een storing tot gevolg hebben. Voorkom dat overtollige inkt weglekt wanneer u de sponsjes in het spoelreservoir vervangt. Als deze inkt in aanraking komt met de rasterrol, wordt het oppervlak van de rol beschadigd. Dit kan gevolgen hebben voor de invoer van materiaal. -3

12 Als u de wisser gaat reinigen: Raak de wisser en de kap van de printkop niet aan. De kop kan dan mogelijk niet goed worden gereinigd omdat deze vet bevat dat afkomstig is van uw handen. Veeg de printkop schoon met het reinigingsborsteltje. De printkop kan verstopt raken als u een vochtig borsteltje gebruikt. Gooi reinigingsborsteltjes na gebruik weg. Door stof en vuil op het borsteltje kan de printkop beschadigd raken. Let op het volgende als u het gebied rond de printkop gaat reinigen: Raak de spuitmondjes in de printkop niet aan. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken. Raak het uiteinde van het reinigingsborsteltje niet aan. De printkop kan beschadigd raken door vet op uw handen. Maak het uiteinde van de reinigingsborsteltje nooit nat met water of andere vloeistoffen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken. Gooi reinigingsborsteltjes na gebruik weg. Door stof en vuil op het borsteltje kan de printkop beschadigd raken. Zorg ervoor dat de printer nooit schuin, tegen een muur of omgekeerd staat. Er kan inkt uit de printer lekken. Bovendien is het mogelijk dat de printer niet meer naar behoren werkt. Voor het uitpakken of verplaatsen van deze printer is het volgende aantal personen nodig: VJ-624: meer dan vier personen Voor het monteren van het onderstel van deze printer is het volgende aantal personen nodig: VJ-624: meer dan vier personen Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en het netsnoer is losgekoppeld voordat u het onderstel gaat monteren. Anders kunt u een elektrische schok krijgen. Verwijder het vinyldoek voordat u de printer uit de doos haalt. Pak de printer vervolgens vast aan de handgrepen aan de zijkanten. Als u de printer samen met het vinyldoek optilt, kan de printer uit uw handen glijden, vallen en beschadigd raken. Haal de stekker uit het stopcontact als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken. Sluit een aarddraad aan op een aardverbinding die voldoet aan een van deze voorwaarden: Aardklem van stopcontact Aarddraad met koperen plaat die minimaal 650mm diep in de grond zit Lees het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voordat u de printer in gebruik neemt. Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waarin de printer is opgesteld. Als u dat niet doet, kunt u zich onwel gaan voelen of kan er zelfs brand ontstaan. Direct na een printopdracht is de materiaalgeleider erg heet. Laat de geleider afkoelen voordat u de volgende bewerking start. De volgende punten zijn van belang bij het afsnijden van printmateriaal op een rol. Als u onzorgvuldig omgaat met het snijblad, kunt u een snijwond oplopen. Plaats uw vinger niet in de snijgroef wanneer u het materiaal tijdens het afsnijden vasthoudt. Beweeg het snijblad langs de snijgroef. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en het netsnoer is losgekoppeld voordat u onderdelen van de printer gaat reinigen (behalve de wisser). Houd de printer altijd horizontaal als u deze verplaatst. -4

13 .3 Waarschuwingslabels Onderdelen van de printer die speciale aandacht behoeven, zijn voorzien van waarschuwingslabels. Het is belangrijk dat u weet om welke onderdelen het hierbij gaat voordat u de printer gaat gebruiken..3. Aandachtspunten voor waarschuwingslabels Let op de volgende punten met betrekking tot waarschuwingslabels: Controleer regelmatig of de waarschuwingslabels goed leesbaar zijn. Als dat niet het geval is, moet u het label schoonmaken. Gebruik een doek, water en een mild reinigingsmiddel om vuil te verwijderen van waarschuwingslabels. Gebruik geen organische oplosmiddelen of wasbenzine. Beschadigde, ontbrekende of onleesbare labels moet u direct vervangen. Neem contact op met uw MUTOH-dealer als u nieuwe labels nodig hebt..3.2 Locatie van waarschuwingslabels en typen

14 Type waarschuwingslabel 2 CAUTION Do not give a direct wind from a fan or air conditioner to the machine. A wind may dry the ink in the head nozzles causing clogging that affects ink jetting,and you will not be able to obtain satisfactory printing results. Normal cleaning should be done once a week if the printer is not used for a long period. If the printer is left without cleaning,the ink will be hardened inside the head nozzle, and may cause the head trouble. Do not open the front cover while printing. Moreover. Do not touch the media while printing. Good printing result might not be obtained. Please remove the media and hold the lever up when not using for a long time. Due to the environment conditions, media float and wrinkle might happen that does not obtain the good result. Paper guides,platen and paper holding plate will become hot due to the heater temperature setting. Beware of being burned. 3 CAUTION Sharp Edges Do not touch steel belt. You may be injured. 4-6

15 Hoofdstuk 2 Productbeschrijving 2. Namen van onderdelen en functies 2.. Vooraanzicht Functie Materiaalhendel Hiermee kunt u het printmateriaal vastklemmen of vrijgeven. Duw de hendel omlaag om het materiaal vast te klemmen. Duw de hendel verder omlaag om het materiaal stevig vast te klemmen. Gebruik de hendel om een optimale doorvoer van het materiaal te garanderen. Duw de hendel omhoog om het materiaal vrij te geven. 2 Bedieningspaneel Hier kunt u verschillende opties kiezen, instellingen bekijken en de status van de printer controleren Bedieningspaneel 3 Beschermkap Deze kap voorkomt dat de gebruiker in contact komt met het aandrijfmechanisme wanneer de printer in bedrijf is. Open en sluit de kap om materiaal te plaatsen of om vastgelopen materiaal te verwijderen. Normaal gesproken gesloten. 4 Onderstel Gebruik het onderstel om de printer op een vlakke ondergrond te plaatsen. 2-9

16 Functie 5 Materiaalgeleider De geleider zorgt ervoor dat printmateriaal tijdens het laden of printen goed wordt doorgevoerd. De verwarmer (droger) voor het drogen van de inkt bevindt zich aan de binnenzijde. 6 Plaat Bevindt zich onder de beschermkap. De verwarmer (plaatverwarmer) voor het drogen van de inkt bevindt zich aan de binnenzijde. 7 Aandrukrollen Bevinden zich onder de beschermkap. Deze houden het printmateriaal vast tijdens het printen. 8 Snijgroef De aandrukrollen bevinden zich onder de beschermkap. Hiermee wordt het materiaal recht afgesneden. 9 Onderhoudskap Deze kap voorkomt dat de gebruiker in contact kan komen met inwendige, mechanische onderdelen. In de volgende gevallen mag de kap worden geopend: Als u de wisser gaat reinigen Als u het gebied rond de printkop gaat reinigen Als u het snijmes gaat vervangen Normaal gesproken gesloten. 0 Stelvoetje Hiermee kunt u de printer waterpas zetten. Materiaalklem Bevindt zich onder de beschermkap. Door aan beide zijden van het printmateriaal klemmen te plaatsen, voorkomt u dat het materiaal aan de randen gaat omkrullen. 2 Connector Hierop kan een spectrofotometer worden aangesloten. 3 Opvangreservoir Hierin wordt de overtollige inkt opgevangen die door de printer wordt afgevoerd. 2-0

17 2..2 Achteraanzicht Functie Rolhouder Hiermee kunt u printmateriaal op een rol laden. De houders bevatten de flenzen voor het bevestigen van rollen en hendels voor het vastklemmen van het materiaal. 2 Materiaalinvoersleuf De sleuf voor het invoeren van printmateriaal. 3 Inktcassettesleuf Hierin kunt u de inktcassette plaatsen. 4 Materiaalgeleider De geleider zorgt ervoor dat printmateriaal tijdens het laden of printen goed wordt doorgevoerd. De verwarmer (voorverwarmer) voor het verwarmen van het printmateriaal bevindt zich aan de binnenzijde. 5 Stroomaansluiting Hierop kunt u het netsnoer aansluiten. 6 Netwerkaansluiting Hierop kunt u een netwerkkabel aansluiten. 7 Kraantje van opvangreservoir Het kraantje gebruikt u om het opvangreservoir leeg te maken. Normaal gesproken gesloten. 2-

18 2..3 Bedieningspaneel U gebruikt het bedieningspaneel om opties te kiezen, instellingen te bekijken en de status van de printer te controleren. In deze handleiding worden de verschillende knoppen, statuswaarden en functies toegelicht. TIP Raadpleeg de onderstaande gedeelten voor informatie over het gebruik van het bedieningspaneel. Menuopties instellen via het bedieningspaneel: 4.3 Menuopties instellen Verschillende bewerkingen uitvoeren via het bedieningspaneel: 4.4 Bewerkingen uitvoeren via het bedieningspaneel 8, ) Bedieningstoetsen De bedieningstoetsen hebben verschillende functies en namen, afhankelijk van de printerstatus (Gebruiksklaar of menu Setup). Raadpleeg "2.3 Printerstatus" voor meer informatie over de printerstatus. Gebruiksklaar Menu Setup geopend Knop [Menu] Het menu Setup weergeven. Vanuit het menu Setup naar de stand Gebruiksklaar gaan. 2-2

19 Gebruiksklaar Menu Setup geopend 2 Knop [Enter] Het printen hervatten als de printopdracht onderbroken is. Het gewenste menu selecteren en de volgende menuhiërarchie weergeven. De geselecteerde instelling bevestigen en opslaan. Knop [Cutting] Het printmateriaal afsnijden indien langer dan twee seconden ingedrukt. 3 Knop [Pause] Het printen onderbreken. Knop [Cancel] Tijdens het printen: Langer dan twee seconden indrukken om het printen geforceerd te beëindigen en de resterende gegevens te wissen. Tijdens het ontvangen of analyseren van gegevens: Langer dan twee seconden indrukken om de reeds ontvangen en geanalyseerde gegevens te wissen. Teruggaan naar de vorige menuhiërarchie. Eventuele wijzigingen worden geannuleerd. Vanuit het menu Setup naar de stand Gebruiksklaar gaan. 4 Knop [<] Knop [Nozzle Check] Langer dan twee seconden indrukken om een testpatroon voor de controle van de spuitmondjes te printen. 5 Knop [>] De reinigingsmodus instellen. Het lampje van de gekozen reinigingsmodus gaat groen branden. Omlaag in de menuhiërarchie gaan. Knop [Cleaning] 6 Knop [Backward feed ] Langer dan twee seconden indrukken om het reinigen te starten. Het printmateriaal in terugwaartse richting uit de printer voeren. Knop [+] Naar het volgende item in het weergegeven menu gaan. De volgende instelling weergeven. De numerieke waarde ophogen (bij numerieke invoer). 7 Knop [Forward feed ] Het printmateriaal in de printer invoeren. Knop [ ] Naar het vorige item in het weergegeven menu gaan. De vorige instelling weergeven. De numerieke waarde verlagen (bij numerieke invoer). 8 Knop [Power] De printer in- of uitschakelen. De printer in- of uitschakelen. 2) Display Kleur Status Beschrijving 9 Power-lampje Blauw AAN De printer is ingeschakeld. Knippe rt UIT Gegevens ontvangen en analyseren. Printmateriaal initialiseren. De printer is uitgeschakeld. 2-3

20 Kleur Status Beschrijving 0 Error-lampje Oranje AAN Er is een fout opgetreden. De fout wordt op het display vermeld. Knippe rt UIT De inkt is bijna op. Geen fout. High-lampje Groen AAN De printkop is hoog afgesteld. UIT De printkop is laag afgesteld. 2 Low-lampje Groen AAN De printkop is laag afgesteld. UIT De printkop is hoog afgesteld. 3 Take Up-lampje Groen AAN De uitvoermodus is ingesteld op "Take-up" (opwikkelen). UIT De uitvoermodus is ingesteld op "Off" (uit) of "Auto cut" (automatisch afsnijden). 4 Auto Cut-lampje Groen AAN De uitvoermodus is ingesteld op "Auto cut" (automatisch afsnijden). UIT De uitvoermodus is ingesteld op "Off" (uit) of "Take-up" (opwikkelen). 5 Long-lampje Groen AAN De lange reinigingsmodus is ingesteld. Als het lampje Normal ook brandt, is de korte reinigingsmodus ingesteld. UIT De normale reinigingsmodus is ingesteld. 6 Normal-lampje Groen AAN De normale reinigingsmodus is ingesteld. Als het lampje Long ook brandt, is de korte reinigingsmodus ingesteld. UIT De lange reinigingsmodus is ingesteld. 7 Display Hier ziet u de status van de printer of een foutbericht. TIP Als er zich een fout heeft voorgedaan waardoor de printer opnieuw moet worden opgestart (een zogeheten "fatale fout"), knipperen alle lampjes en hoort u een geluidssignaal. Raadpleeg de gebruikershandleiding. Als de fout blijft optreden terwijl de storing is verholpen, neemt u contact op met uw MUTOH-dealer. 2-4

21 2.2 Printerstatus 2.2. Normaal Er kan worden geprint als er printmateriaal is geladen. De verschillende printbewerkingen kunnen worden gekozen via het bedieningspaneel Menu Setup geopend U kunt verschillende printinstellingen kiezen via het bedieningspaneel. De verschillende printbewerkingen kunnen worden gekozen via het bedieningspaneel. Volg de hierna aangegeven stappen om de instellingen op het display te wijzigen De printerstatus wijzigen ) Gebruiksklaar Menu Setup geopend Druk op [Menu] als de printer gebruiksklaar is. "Menu : Setup>" wordt weergegeven en het menu Setup verschijnt. Raadpleeg "4.3 Menuopties instellen" voor meer informatie over het menu Setup. 2) Menu Setup geopend gebruiksklaar Als het menu Setup wordt weergegeven, kunt u op de volgende twee manieren de printerstand Gebruiksklaar activeren: Druk op [Cancel] of [Menu]. Raak gedurende drie minuten geen van de knoppen in het menu Setup aan. Normal [Menu] key Setup Menu Display [Cancel] key Leave the printer as it is for 3 minutes 2-5

22 2-6 VJ-624 HANDLEIDING

23 Hoofdstuk 3 Vóór gebruik 3. De printer in- en uitschakelen 3.. De printer inschakelen Stap : Druk op [Power] om de printer in te schakelen. Het Power-lampje wordt blauw. De initialisatie wordt gestart. Wanneer de initialisatie is voltooid, is de printer gebruiksklaar. Als er tijdens de initialisatie een probleem wordt vastgesteld, ziet u een bericht op het display en werkt de printer mogelijk niet De printer uitschakelen Stap : Controleer of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Er worden geen printopdrachten of andere bewerkingen uitgevoerd. De printer is gebruiksklaar. Het Low-lampje is groen. Als het High-lampje groen is, is de printkop hoog afgesteld. Zet de printkop in de lage stand voordat u de printer uitschakelt De printkop in de oorspronkelijke stand zetten Stap 2: Druk op [Power] om de printer uit te schakelen. Het Power-lampje gaat uit. 3-7

24 Als het bedieningspaneel de volgende status heeft, is het apparaat ingeschakeld: [Power] wordt ingedrukt. Het Power-lampje wordt blauw. Druk nogmaals op de knop om de printer uit te schakelen. De uitschakelprocedure wordt gestart. "Power Off" wordt weergegeven. Als de printkop hoog is afgesteld, wordt "Set Height to Low" weergegeven en wordt de uitschakelprocedure afgebroken. Zet de printkop in de lage stand om de procedure opnieuw te starten De printkop in de oorspronkelijke stand zetten Alle lampjes en het display gaan uit. De printer wordt uitgeschakeld. Als er tijdens het uitschakelen een probleem wordt vastgesteld, ziet u een bericht op het display en wordt de uitschakelprocedure mogelijk afgebroken. Als de printer is uitgeschakeld, moet u minimaal tien seconden wachten voordat u de printer weer inschakelt. 3-8

25 Stap 3: Zet de materiaalhendel in de hoogste stand als u de printer lange tijd niet gaat gebruiken. Materiaalhendel 3-9

26 3.2 Printmateriaal laden Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over printmateriaal. 4.2 Printmateriaal Informatie over aanbevolen printmateriaal kunt u opvragen bij uw MUTOH-dealer Printmateriaal op rol laden Plaats de rol in het midden van de printer. U kunt de volgende rolformaten gebruiken bij deze printer: Rol met een diameter van drie inch: maximale buitendiameter van 50mm en maximaal 30kg Rol met een diameter van twee inch: maximale buitendiameter van 50mm en maximaal 30kg 3-20

27 Stap : Draai de bevestigingshendels aan de achterzijde los (zowel rechts als links). Zorg dat de afstand tussen de rolhouders groter is dan de breedte van de rol die u wilt plaatsen Rolhouder (links) 2 Rolhouder (rechts) 3 Rol 4 Bevestigingshendel 3-2

28 Stap 2: Zet de rolhouder aan de linkerkant vast. 2 Rolhouder (links) 2 Bevestigingshendel Stap 3: Schuif de rol op de rolhouder aan de linkerkant. 2 Rolhouder (links) 2 Rol 3-22

29 Stap 4: Schuif de rol op de rolhouder aan de rechterkant en zet de bevestigingshendel vast. 3 2 Rolhouder (rechts) 2 Rol 3 Bevestigingshendel Stap 5: Draai de bevestigingshendels van beide rolhouders los, plaats de rol precies in het midden en draai de hendels weer vast. Zet de rolhouders vast door deze in de richting van de printer te drukken Rolhouder (links) 2 Rolhouder (rechts) 3 Rol 3-23

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Toshiba TEC SX4

Inhoudsopgave. Toshiba TEC SX4 ACA Klanten handleiding Versie 3.0 3.02 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 OVERZICHT KNOPPEN EN WAARSCHUWINGSLAMPJES... 3 Hoofdstuk 2 HET LADEN VAN PAPIER / ETIKETTEN... 4 Hoofdstuk 3 HET LADEN

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Een 'Inktsysteemfout' en een '0x...' Foutmelding wordt weergegeven op het bedieningspaneel Afdrukken Delen Feedback

Een 'Inktsysteemfout' en een '0x...' Foutmelding wordt weergegeven op het bedieningspaneel Afdrukken Delen Feedback 1 van 6 4-12-2013 12:36 Voor thuisgebruik Voor bedrijven Ondersteuning Zoeken HP Klantondersteuning Een 'Inktsysteemfout' en een '0x...' Foutmelding wordt weergegeven op het bedieningspaneel Afdrukken

Nadere informatie

Basis handleiding 3D printen

Basis handleiding 3D printen 1 Basis handleiding 3D printen Snelstart Uitpakken van de printer 3D printen 2 Haal de printer en de losse onderdelen uit de doos. Draai het plateau omhoog. Verwijder de verpakking van de controller. Hang

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Uitpakken Papier en folie laden Aansluiten Testen U kunt ook instructie video s and How To pagina s bekijken op www.idstation.eu Page 1 Uitpakken Installatie handleiding ID station

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

3D-printerpen 2016 versie Handleiding

3D-printerpen 2016 versie Handleiding 3D-printerpen 2016 versie Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf

Nadere informatie

Klep van systeemkaart verwijderen

Klep van systeemkaart verwijderen Met de volgende procedure verwijdert u eenvoudig de geïnstalleerde geheugen- en interfaceopties: 1 Zet de printer uit. 2 Haal het netsnoer van de printer uit het stopcontact. 1 3 Ontkoppel de parallelle

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

Handleiding. itec Clean Air. Ionic UV Plasma luchtreiniger

Handleiding. itec Clean Air. Ionic UV Plasma luchtreiniger itec Clean Air Ionic UV Plasma luchtreiniger Waarschuwing! Het niet volgen van deze instructies kan schade aan het apparaat opleveren! 1 Na het product uitgepakt te hebben, de UV lamp te hebben gemonteerd

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Benutzerhandbuch StyleView Transfer Cart Laden worden apart verkocht. Deze cart is compatibel met de laden SV41, SV42, SV43 en SV44. Hij is niet compatibel met de laden SV31 of SV32. Onderdelen Benodigde

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER Aandachtig lezen vóór gebruik! Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. Uw schoensterilisator en droger kan ook gebruikt

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Beknopte handleiding

Beknopte handleiding Lt408 Beknopte handleiding Eigenschappen van de Lt408 De Lt408 een robuuste generatie industriële printers met hoge prestaties en hoge resolutie. De Lt408 is een gebruikersvriendelijke printer met een

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

Dit document bevat enkel een beknopte werkwijze. Lees ook de gebruikershandleiding die u op de website vindt voor meer informatie over deze printer.

Dit document bevat enkel een beknopte werkwijze. Lees ook de gebruikershandleiding die u op de website vindt voor meer informatie over deze printer. TOSHIBA KASSABONPRINTER MET AFSTANDSBESTURING TRST-A15 REEKS BEKNOPTE INSTALLATIEPROCEDURE Dit document bevat enkel een beknopte werkwijze. Lees ook de gebruikershandleiding die u op de website vindt voor

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING OMNIA GEBRUIKERS HANDLEIDING NESCAFÉ KOFFIE AUTOMAAT INHOUD pagina Veiligheidswaarschuwingen... 3 Vorst waarschuwing... 3 Heet water waarschuwing... 3 Doorspoelen van de automaat... 4 Reinigen van de mixersystemen...

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE NEDERLANDS 4 Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Pure. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure online te registreren

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Printkoppen reinigen. Afdrukken. 1 Druk op Menu> totdat het menu Extra wordt weergegeven. Afdrukmaterialen. 2 Druk op Select (Selecteren).

Printkoppen reinigen. Afdrukken. 1 Druk op Menu> totdat het menu Extra wordt weergegeven. Afdrukmaterialen. 2 Druk op Select (Selecteren). Als er bij het afdrukken strepen of andere problemen met de afdrukkwaliteit optreden, dient u allereerst te controleren of de printkoppen juist zijn geplaatst: 1 Druk op Menu> totdat het menu Extra wordt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

AutoRAE 2-systeem Snelstart

AutoRAE 2-systeem Snelstart Setup Alvorens de AutoRAE 2-controller en AutoRAE 2-slede(s) te gebruiken om de instrumenten uit de ToxiRAE Pro-serie en/of QRAE 3- en/of MultiRAE-serie (pompversies) te bumptesten of kalibreren, dient

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl Garantie

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Inhoudsopgave Uw machine handmatig reinigen pagina 3 Storingen & oplossingen pagina 13 1. Schakel de machine uit. 2. Open beide kleppen aan de voorzijde. 3.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Book Copier VL 4222 Deze handleiding is geschreven om u te helpen bij het kopiëren van een boek of een gedeelte daarvan.

Gebruiksaanwijzing Book Copier VL 4222 Deze handleiding is geschreven om u te helpen bij het kopiëren van een boek of een gedeelte daarvan. Gebruiksaanwijzing Book Copier VL 4222 Deze handleiding is geschreven om u te helpen bij het kopiëren van een boek of een gedeelte daarvan. Stap 1 U legt het boek opengeslagen met de pagina s die u wilt

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie