Handleiding ValueJet 1624

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ValueJet 1624"

Transcriptie

1 Handleiding ValueJet 624 VJ624D-A-.0

2

3 Bedieningsinstructies ValueJet 624 Opmerkingen I.V.M. het copyright COPYRIGHT 202 Mutoh Belgium nv Alle rechten voorbehouden. Mutoh Belgium nv behoudt zich het recht om de informatie die in deze manual staat te wijzigen zonder hiervoor een verwittiging te geven. Niets uit deze uitgave mag, hetzij in z n geheel, hetzij gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document bevat alle noodzakelijke gegevens voor het werken met de ValueJet 624 Eco-Solvent Ultra printer van Mutoh. De in dit document vermelde gegevens worden de gebruiker toevertrouwd, maar blijven onze eigendom. U moet zich dan ook met het akkoord verklaren: Alle informatie in dit document is eigendom van Mutoh Belgium nv en mag zonder onze schriftelijke toestemming noch gedeeltelijk, noch in z n geheel worden gekopieerd of verveelvoudigd. Dit document en de inhoud ervan geven u niet het recht om de getoonde artikelen zelf te vervaardigen c.q. te kopieren of te verveelvoudigen. In dat opzicht houdt bezit van dit document dus geen enkel recht in. Deze handleiding geldt uitsluitend voor de modellen, die in Europa, het Midden-Oosten en in Afrika (de EMEA regio) verkocht wordt. 7 January 202 Published: Mutoh Belgium nv, Archimedesstraat 3, B-8400 Oostende, BELGIUM 3

4 Bedieningsinstructies ValueJet 624 4

5 Operation Instructions ValueJet 624 Table of contents Hoofdstuk Veiligheidsinstructies Soorten waarschuwingen en hun betekenis Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwingslabels Aandachtspunten voor waarschuwingslabels Locatie van waarschuwingslabels en typen Hoofdstuk 2 Productbeschrijving Namen van onderdelen en functies Vooraanzicht Achteraanzicht Bedieningspaneel Printerstatus Normaal Menu Setup geopend De printerstatus wijzigen Hoofdstuk 3 Vóór gebruik De printer in- en uitschakelen De printer inschakelen De printer uitschakelen Printmateriaal laden Printmateriaal op rol laden Printmateriaal op rol aanleggen Het type gebruiker instellen Test Print Nozzle Check Mode Print Setup Print

6 Operation Instructions ValueJet Adjust Print Standard Adjust Print Custom Adjustment Pattern Custom Confirmation Pattern Hoofdstuk 4 Werken met de printer Printmateriaal Type printmateriaal Tips voor het omgaan met materiaal Tips voor de opslag van printmateriaal Printgebied Hoogte van de printkop afstellen De printkop hoger zetten Doorvoerafstand van printmateriaal Materiaalklemmen gebruiken Menuopties selecteren via het bedieningspaneel Menuopties selecteren Overzicht van de beschikbare menu's Bewerkingen uitvoeren via het bedieningspaneel Printmateriaal in- of uitvoeren Printen stoppen Printmateriaal afsnijden Printmateriaal handmatig afsnijden Instellingen wijzigen en controleren tijdens het printen Printen onderbreken Printen terwijl de printer wordt opgewarmd Een spectrofotometer gebruiken Hoofdstuk 5 Menu-overzicht Hoofdstuk 6 Onderhoud Verbruiksonderdelen vervangen Inktcassettes vervangen

7 Operation Instructions ValueJet 624 Printmateriaal op rol vervangen De sponsjes in het spoelreservoir vervangen Het snijmes vervangen De printer reinigen e behuizing schoonmaken De binnenzijde van de printer schoonmaken De printkop reinigen De wisser reinigen Het gebied rond de printkop reinigen Afvoer van overtollige inkt De printer verplaatsen of vervoeren De printer verplaatsen De printer vervoeren

8 Operation Instructions ValueJet 624 4

9 Hoofdstuk Veiligheidsinstructies In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe deze printer moet worden geïnstalleerd. Daarnaast worden de waarschuwingen in deze handleiding en de waarschuwingslabels op het apparaat toegelicht. WARNING Het is belangrijk dat u bij de installatie en het gebruik van deze printer de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding opvolgt.. Soorten waarschuwingen en hun betekenis De waarschuwingen in de handleiding en de waarschuwingslabels op de printer kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld. Het is belangrijk dat u bekend bent met de volgende waarschuwingen en altijd de instructies in deze handleiding opvolgt. Waarschuwing WARNING CAUTION Betekenis Wordt gebruikt om gevaarlijke situaties aan te geven die ernstig lichamelijk letsel of zelfs fataal letsel tot gevolg kunnen hebben. Wordt gebruikt om gevaarlijke situaties aan te geven die licht of matig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken of tot beschadiging van producten kunnen leiden. Wordt gebruikt voor speciale waarschuwingen en voor informatie die extra belangrijk is. -

10 .2 Belangrijke veiligheidsinstructies WARNING Denk zorgvuldig na over de gebruikslocatie van de printer. Kies een plaats waar mensen geen letsel kunnen oplopen als de printer zou vallen of omvallen. Enkele voorbeelden: Op een instabiel onderstel Op een schuine ondergrond Op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen van andere machines en dergelijke Plaats geen zware voorwerpen op de printer en ga er nooit op zitten of staan. Kies een plaats waar mensen geen letsel kunnen oplopen als de printer zou vallen of omvallen. Enkele voorbeelden: Leg geen doek of kleed over de printer. Als hierdoor een ventilatieopening wordt geblokkeerd, kan de printer oververhit raken en brand veroorzaken. Gebruik de printer niet in een vochtige of stoffige ruimte. In dat geval is er kans op een elektrische schok of brand. Gebruik de printer niet als het netsnoer beschadigd is. In dat geval is er kans op een elektrische schok of brand. Zorg dat uw handen droog zijn als u de stekker uit het stopcontact haalt of in het stopcontact steekt. Als u dat niet doet, bestaat de kans op een elektrische schok. Verbind een aarddraad nooit met één van de volgende voorwerpen: Gasleiding Dit kan ontbranding of zelfs een ontploffing tot gevolg hebben. De aarddraad van een telefoon of een bliksemafleider Bij blikseminslag ontstaat een zeer hoge spanning die schade aan het apparaat kan veroorzaken. Waterleiding of kraan Er is geen goede aarding als in het midden van de metalen leiding een kunststof deel zit. Leg geen brandbaar materiaal op de plaat als de verwarmer in bedrijf is. Dit kan brand veroorzaken. Voorkom dat er ontvlambare vloeistof op de plaat terechtkomt. Dit kan brand veroorzaken. Voorkom dat kleine metalen of brandbare voorwerpen in de printer vallen, bijvoorbeeld via een ventilatieopening. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Gebruik de printer niet als daarin vloeistoffen of water terecht zijn gekomen. Dit kan een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Zet de printer in dat geval direct uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw MUTOHdealer. Sluit alle kabels aan volgens de instructies in de handleiding. Onjuiste kabelaansluitingen kunnen brand veroorzaken. Gebruik uitsluitend het meegeleverde of voorgeschreven netsnoer. Bij gebruik van een ander netsnoer bestaat kans op brand of een elektrische schok. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de volgende specificaties: 00V tot 20V of 220V tot 240V wisselstroom. Bij gebruik van een andere netspanning bestaat kans op een elektrische schok en brand. -2

11 Sluit de printer altijd rechtstreeks aan op een geschikt stopcontact (00V - 20V of 220V- 240V wisselstroom). Sluit nooit meerdere stekkers op hetzelfde stopcontact aan. De daarbij optredende warmte zou brand kunnen veroorzaken. Sluit het netsnoer altijd aan op een goed geaard stopcontact dat uitsluitend door de printer wordt gebruikt. Bij gebruik van een niet-geaard of een onjuist geaard stopcontact bestaat kans op een elektrische schok of brand. De overtollige inkt die naar de opvangcontainer wordt afgevoerd, bevat olie en wordt daarom aangemerkt als industrieel afval. Dergelijk afval moet u altijd conform de plaatselijke milieubepalingen verwijderen. Laat de afvoer van dit type afval over aan een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. CAUTION De volgende punten zijn van belang met betrekking tot het netsnoer: Probeer het netsnoer niet aan te passen. Leg geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg dat het netsnoer niet wordt gebogen of in de knoop raakt en trek niet aan het snoer. Leg het netsnoer niet in de buurt van een warmtebron. De volgende punten zijn van belang met betrekking tot de stekker van het netsnoer: Onjuist gebruik van het netsnoer kan brand veroorzaken. Zorg ervoor dat de stekker vrij is van vreemde stoffen zoals stof en vuil. Zorg ervoor dat de stekker goed en volledig in het stopcontact zit. Let er bij inktcassettes op dat er geen inkt in uw ogen of op uw huid komt. Als dit toch gebeurt, moet u de inkt met overvloedig water verwijderen. Inkt kan huidirritatie of licht ontstoken ogen veroorzaken. Raadpleeg bij aanhoudende klachten zo snel mogelijk een arts. Maak inktcassettes nooit open. Zo voorkomt u dat inkt in contact komt met uw ogen of huid. Tijdens de initialisatie van de printer mag u de materiaalhendel niet bewegen. Wanneer de printkop de aandrukrol raakt, kan een storing optreden. Raak tijdens het printen nooit de materiaalgeleider aan. De geleider wordt erg heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak de materiaalinvoersleuf, de plaat en de materiaalgeleider niet aan als de verwarmer is ingeschakeld. Deze onderdelen worden erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen vluchtige oplosmiddelen, zoals thinner, benzeen of alcohol. Deze middelen kunnen de lak van het apparaat aantasten. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de printer terechtkomt. Dat zou kunnen leiden tot kortsluiting in het apparaat. Open nooit panelen die met schroeven aan het apparaat zijn bevestigd. Dit kan een elektrische schok of een storing tot gevolg hebben. Voorkom dat overtollige inkt weglekt wanneer u de sponsjes in het spoelreservoir vervangt. Als deze inkt in aanraking komt met de rasterrol, wordt het oppervlak van de rol beschadigd. Dit kan gevolgen hebben voor de invoer van materiaal. -3

12 Als u de wisser gaat reinigen: Raak de wisser en de kap van de printkop niet aan. De kop kan dan mogelijk niet goed worden gereinigd omdat deze vet bevat dat afkomstig is van uw handen. Veeg de printkop schoon met het reinigingsborsteltje. De printkop kan verstopt raken als u een vochtig borsteltje gebruikt. Gooi reinigingsborsteltjes na gebruik weg. Door stof en vuil op het borsteltje kan de printkop beschadigd raken. Let op het volgende als u het gebied rond de printkop gaat reinigen: Raak de spuitmondjes in de printkop niet aan. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken. Raak het uiteinde van het reinigingsborsteltje niet aan. De printkop kan beschadigd raken door vet op uw handen. Maak het uiteinde van de reinigingsborsteltje nooit nat met water of andere vloeistoffen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken. Gooi reinigingsborsteltjes na gebruik weg. Door stof en vuil op het borsteltje kan de printkop beschadigd raken. Zorg ervoor dat de printer nooit schuin, tegen een muur of omgekeerd staat. Er kan inkt uit de printer lekken. Bovendien is het mogelijk dat de printer niet meer naar behoren werkt. Voor het uitpakken of verplaatsen van deze printer is het volgende aantal personen nodig: VJ-624: meer dan vier personen Voor het monteren van het onderstel van deze printer is het volgende aantal personen nodig: VJ-624: meer dan vier personen Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en het netsnoer is losgekoppeld voordat u het onderstel gaat monteren. Anders kunt u een elektrische schok krijgen. Verwijder het vinyldoek voordat u de printer uit de doos haalt. Pak de printer vervolgens vast aan de handgrepen aan de zijkanten. Als u de printer samen met het vinyldoek optilt, kan de printer uit uw handen glijden, vallen en beschadigd raken. Haal de stekker uit het stopcontact als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken. Sluit een aarddraad aan op een aardverbinding die voldoet aan een van deze voorwaarden: Aardklem van stopcontact Aarddraad met koperen plaat die minimaal 650mm diep in de grond zit Lees het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voordat u de printer in gebruik neemt. Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waarin de printer is opgesteld. Als u dat niet doet, kunt u zich onwel gaan voelen of kan er zelfs brand ontstaan. Direct na een printopdracht is de materiaalgeleider erg heet. Laat de geleider afkoelen voordat u de volgende bewerking start. De volgende punten zijn van belang bij het afsnijden van printmateriaal op een rol. Als u onzorgvuldig omgaat met het snijblad, kunt u een snijwond oplopen. Plaats uw vinger niet in de snijgroef wanneer u het materiaal tijdens het afsnijden vasthoudt. Beweeg het snijblad langs de snijgroef. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en het netsnoer is losgekoppeld voordat u onderdelen van de printer gaat reinigen (behalve de wisser). Houd de printer altijd horizontaal als u deze verplaatst. -4

13 .3 Waarschuwingslabels Onderdelen van de printer die speciale aandacht behoeven, zijn voorzien van waarschuwingslabels. Het is belangrijk dat u weet om welke onderdelen het hierbij gaat voordat u de printer gaat gebruiken..3. Aandachtspunten voor waarschuwingslabels Let op de volgende punten met betrekking tot waarschuwingslabels: Controleer regelmatig of de waarschuwingslabels goed leesbaar zijn. Als dat niet het geval is, moet u het label schoonmaken. Gebruik een doek, water en een mild reinigingsmiddel om vuil te verwijderen van waarschuwingslabels. Gebruik geen organische oplosmiddelen of wasbenzine. Beschadigde, ontbrekende of onleesbare labels moet u direct vervangen. Neem contact op met uw MUTOH-dealer als u nieuwe labels nodig hebt..3.2 Locatie van waarschuwingslabels en typen

14 Type waarschuwingslabel 2 CAUTION Do not give a direct wind from a fan or air conditioner to the machine. A wind may dry the ink in the head nozzles causing clogging that affects ink jetting,and you will not be able to obtain satisfactory printing results. Normal cleaning should be done once a week if the printer is not used for a long period. If the printer is left without cleaning,the ink will be hardened inside the head nozzle, and may cause the head trouble. Do not open the front cover while printing. Moreover. Do not touch the media while printing. Good printing result might not be obtained. Please remove the media and hold the lever up when not using for a long time. Due to the environment conditions, media float and wrinkle might happen that does not obtain the good result. Paper guides,platen and paper holding plate will become hot due to the heater temperature setting. Beware of being burned. 3 CAUTION Sharp Edges Do not touch steel belt. You may be injured. 4-6

15 Hoofdstuk 2 Productbeschrijving 2. Namen van onderdelen en functies 2.. Vooraanzicht Functie Materiaalhendel Hiermee kunt u het printmateriaal vastklemmen of vrijgeven. Duw de hendel omlaag om het materiaal vast te klemmen. Duw de hendel verder omlaag om het materiaal stevig vast te klemmen. Gebruik de hendel om een optimale doorvoer van het materiaal te garanderen. Duw de hendel omhoog om het materiaal vrij te geven. 2 Bedieningspaneel Hier kunt u verschillende opties kiezen, instellingen bekijken en de status van de printer controleren Bedieningspaneel 3 Beschermkap Deze kap voorkomt dat de gebruiker in contact komt met het aandrijfmechanisme wanneer de printer in bedrijf is. Open en sluit de kap om materiaal te plaatsen of om vastgelopen materiaal te verwijderen. Normaal gesproken gesloten. 4 Onderstel Gebruik het onderstel om de printer op een vlakke ondergrond te plaatsen. 2-9

16 Functie 5 Materiaalgeleider De geleider zorgt ervoor dat printmateriaal tijdens het laden of printen goed wordt doorgevoerd. De verwarmer (droger) voor het drogen van de inkt bevindt zich aan de binnenzijde. 6 Plaat Bevindt zich onder de beschermkap. De verwarmer (plaatverwarmer) voor het drogen van de inkt bevindt zich aan de binnenzijde. 7 Aandrukrollen Bevinden zich onder de beschermkap. Deze houden het printmateriaal vast tijdens het printen. 8 Snijgroef De aandrukrollen bevinden zich onder de beschermkap. Hiermee wordt het materiaal recht afgesneden. 9 Onderhoudskap Deze kap voorkomt dat de gebruiker in contact kan komen met inwendige, mechanische onderdelen. In de volgende gevallen mag de kap worden geopend: Als u de wisser gaat reinigen Als u het gebied rond de printkop gaat reinigen Als u het snijmes gaat vervangen Normaal gesproken gesloten. 0 Stelvoetje Hiermee kunt u de printer waterpas zetten. Materiaalklem Bevindt zich onder de beschermkap. Door aan beide zijden van het printmateriaal klemmen te plaatsen, voorkomt u dat het materiaal aan de randen gaat omkrullen. 2 Connector Hierop kan een spectrofotometer worden aangesloten. 3 Opvangreservoir Hierin wordt de overtollige inkt opgevangen die door de printer wordt afgevoerd. 2-0

17 2..2 Achteraanzicht Functie Rolhouder Hiermee kunt u printmateriaal op een rol laden. De houders bevatten de flenzen voor het bevestigen van rollen en hendels voor het vastklemmen van het materiaal. 2 Materiaalinvoersleuf De sleuf voor het invoeren van printmateriaal. 3 Inktcassettesleuf Hierin kunt u de inktcassette plaatsen. 4 Materiaalgeleider De geleider zorgt ervoor dat printmateriaal tijdens het laden of printen goed wordt doorgevoerd. De verwarmer (voorverwarmer) voor het verwarmen van het printmateriaal bevindt zich aan de binnenzijde. 5 Stroomaansluiting Hierop kunt u het netsnoer aansluiten. 6 Netwerkaansluiting Hierop kunt u een netwerkkabel aansluiten. 7 Kraantje van opvangreservoir Het kraantje gebruikt u om het opvangreservoir leeg te maken. Normaal gesproken gesloten. 2-

18 2..3 Bedieningspaneel U gebruikt het bedieningspaneel om opties te kiezen, instellingen te bekijken en de status van de printer te controleren. In deze handleiding worden de verschillende knoppen, statuswaarden en functies toegelicht. TIP Raadpleeg de onderstaande gedeelten voor informatie over het gebruik van het bedieningspaneel. Menuopties instellen via het bedieningspaneel: 4.3 Menuopties instellen Verschillende bewerkingen uitvoeren via het bedieningspaneel: 4.4 Bewerkingen uitvoeren via het bedieningspaneel 8, ) Bedieningstoetsen De bedieningstoetsen hebben verschillende functies en namen, afhankelijk van de printerstatus (Gebruiksklaar of menu Setup). Raadpleeg "2.3 Printerstatus" voor meer informatie over de printerstatus. Gebruiksklaar Menu Setup geopend Knop [Menu] Het menu Setup weergeven. Vanuit het menu Setup naar de stand Gebruiksklaar gaan. 2-2

19 Gebruiksklaar Menu Setup geopend 2 Knop [Enter] Het printen hervatten als de printopdracht onderbroken is. Het gewenste menu selecteren en de volgende menuhiërarchie weergeven. De geselecteerde instelling bevestigen en opslaan. Knop [Cutting] Het printmateriaal afsnijden indien langer dan twee seconden ingedrukt. 3 Knop [Pause] Het printen onderbreken. Knop [Cancel] Tijdens het printen: Langer dan twee seconden indrukken om het printen geforceerd te beëindigen en de resterende gegevens te wissen. Tijdens het ontvangen of analyseren van gegevens: Langer dan twee seconden indrukken om de reeds ontvangen en geanalyseerde gegevens te wissen. Teruggaan naar de vorige menuhiërarchie. Eventuele wijzigingen worden geannuleerd. Vanuit het menu Setup naar de stand Gebruiksklaar gaan. 4 Knop [<] Knop [Nozzle Check] Langer dan twee seconden indrukken om een testpatroon voor de controle van de spuitmondjes te printen. 5 Knop [>] De reinigingsmodus instellen. Het lampje van de gekozen reinigingsmodus gaat groen branden. Omlaag in de menuhiërarchie gaan. Knop [Cleaning] 6 Knop [Backward feed ] Langer dan twee seconden indrukken om het reinigen te starten. Het printmateriaal in terugwaartse richting uit de printer voeren. Knop [+] Naar het volgende item in het weergegeven menu gaan. De volgende instelling weergeven. De numerieke waarde ophogen (bij numerieke invoer). 7 Knop [Forward feed ] Het printmateriaal in de printer invoeren. Knop [ ] Naar het vorige item in het weergegeven menu gaan. De vorige instelling weergeven. De numerieke waarde verlagen (bij numerieke invoer). 8 Knop [Power] De printer in- of uitschakelen. De printer in- of uitschakelen. 2) Display Kleur Status Beschrijving 9 Power-lampje Blauw AAN De printer is ingeschakeld. Knippe rt UIT Gegevens ontvangen en analyseren. Printmateriaal initialiseren. De printer is uitgeschakeld. 2-3

20 Kleur Status Beschrijving 0 Error-lampje Oranje AAN Er is een fout opgetreden. De fout wordt op het display vermeld. Knippe rt UIT De inkt is bijna op. Geen fout. High-lampje Groen AAN De printkop is hoog afgesteld. UIT De printkop is laag afgesteld. 2 Low-lampje Groen AAN De printkop is laag afgesteld. UIT De printkop is hoog afgesteld. 3 Take Up-lampje Groen AAN De uitvoermodus is ingesteld op "Take-up" (opwikkelen). UIT De uitvoermodus is ingesteld op "Off" (uit) of "Auto cut" (automatisch afsnijden). 4 Auto Cut-lampje Groen AAN De uitvoermodus is ingesteld op "Auto cut" (automatisch afsnijden). UIT De uitvoermodus is ingesteld op "Off" (uit) of "Take-up" (opwikkelen). 5 Long-lampje Groen AAN De lange reinigingsmodus is ingesteld. Als het lampje Normal ook brandt, is de korte reinigingsmodus ingesteld. UIT De normale reinigingsmodus is ingesteld. 6 Normal-lampje Groen AAN De normale reinigingsmodus is ingesteld. Als het lampje Long ook brandt, is de korte reinigingsmodus ingesteld. UIT De lange reinigingsmodus is ingesteld. 7 Display Hier ziet u de status van de printer of een foutbericht. TIP Als er zich een fout heeft voorgedaan waardoor de printer opnieuw moet worden opgestart (een zogeheten "fatale fout"), knipperen alle lampjes en hoort u een geluidssignaal. Raadpleeg de gebruikershandleiding. Als de fout blijft optreden terwijl de storing is verholpen, neemt u contact op met uw MUTOH-dealer. 2-4

21 2.2 Printerstatus 2.2. Normaal Er kan worden geprint als er printmateriaal is geladen. De verschillende printbewerkingen kunnen worden gekozen via het bedieningspaneel Menu Setup geopend U kunt verschillende printinstellingen kiezen via het bedieningspaneel. De verschillende printbewerkingen kunnen worden gekozen via het bedieningspaneel. Volg de hierna aangegeven stappen om de instellingen op het display te wijzigen De printerstatus wijzigen ) Gebruiksklaar Menu Setup geopend Druk op [Menu] als de printer gebruiksklaar is. "Menu : Setup>" wordt weergegeven en het menu Setup verschijnt. Raadpleeg "4.3 Menuopties instellen" voor meer informatie over het menu Setup. 2) Menu Setup geopend gebruiksklaar Als het menu Setup wordt weergegeven, kunt u op de volgende twee manieren de printerstand Gebruiksklaar activeren: Druk op [Cancel] of [Menu]. Raak gedurende drie minuten geen van de knoppen in het menu Setup aan. Normal [Menu] key Setup Menu Display [Cancel] key Leave the printer as it is for 3 minutes 2-5

22 2-6 VJ-624 HANDLEIDING

23 Hoofdstuk 3 Vóór gebruik 3. De printer in- en uitschakelen 3.. De printer inschakelen Stap : Druk op [Power] om de printer in te schakelen. Het Power-lampje wordt blauw. De initialisatie wordt gestart. Wanneer de initialisatie is voltooid, is de printer gebruiksklaar. Als er tijdens de initialisatie een probleem wordt vastgesteld, ziet u een bericht op het display en werkt de printer mogelijk niet De printer uitschakelen Stap : Controleer of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Er worden geen printopdrachten of andere bewerkingen uitgevoerd. De printer is gebruiksklaar. Het Low-lampje is groen. Als het High-lampje groen is, is de printkop hoog afgesteld. Zet de printkop in de lage stand voordat u de printer uitschakelt De printkop in de oorspronkelijke stand zetten Stap 2: Druk op [Power] om de printer uit te schakelen. Het Power-lampje gaat uit. 3-7

24 Als het bedieningspaneel de volgende status heeft, is het apparaat ingeschakeld: [Power] wordt ingedrukt. Het Power-lampje wordt blauw. Druk nogmaals op de knop om de printer uit te schakelen. De uitschakelprocedure wordt gestart. "Power Off" wordt weergegeven. Als de printkop hoog is afgesteld, wordt "Set Height to Low" weergegeven en wordt de uitschakelprocedure afgebroken. Zet de printkop in de lage stand om de procedure opnieuw te starten De printkop in de oorspronkelijke stand zetten Alle lampjes en het display gaan uit. De printer wordt uitgeschakeld. Als er tijdens het uitschakelen een probleem wordt vastgesteld, ziet u een bericht op het display en wordt de uitschakelprocedure mogelijk afgebroken. Als de printer is uitgeschakeld, moet u minimaal tien seconden wachten voordat u de printer weer inschakelt. 3-8

25 Stap 3: Zet de materiaalhendel in de hoogste stand als u de printer lange tijd niet gaat gebruiken. Materiaalhendel 3-9

26 3.2 Printmateriaal laden Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over printmateriaal. 4.2 Printmateriaal Informatie over aanbevolen printmateriaal kunt u opvragen bij uw MUTOH-dealer Printmateriaal op rol laden Plaats de rol in het midden van de printer. U kunt de volgende rolformaten gebruiken bij deze printer: Rol met een diameter van drie inch: maximale buitendiameter van 50mm en maximaal 30kg Rol met een diameter van twee inch: maximale buitendiameter van 50mm en maximaal 30kg 3-20

27 Stap : Draai de bevestigingshendels aan de achterzijde los (zowel rechts als links). Zorg dat de afstand tussen de rolhouders groter is dan de breedte van de rol die u wilt plaatsen Rolhouder (links) 2 Rolhouder (rechts) 3 Rol 4 Bevestigingshendel 3-2

28 Stap 2: Zet de rolhouder aan de linkerkant vast. 2 Rolhouder (links) 2 Bevestigingshendel Stap 3: Schuif de rol op de rolhouder aan de linkerkant. 2 Rolhouder (links) 2 Rol 3-22

29 Stap 4: Schuif de rol op de rolhouder aan de rechterkant en zet de bevestigingshendel vast. 3 2 Rolhouder (rechts) 2 Rol 3 Bevestigingshendel Stap 5: Draai de bevestigingshendels van beide rolhouders los, plaats de rol precies in het midden en draai de hendels weer vast. Zet de rolhouders vast door deze in de richting van de printer te drukken Rolhouder (links) 2 Rolhouder (rechts) 3 Rol 3-23

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMP0025-01 NL

Gebruikershandleiding CMP0025-01 NL CMP0025-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4134-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4134-00 NL NPD4134-00 NL Inhoudsopgave Auteursrechten en handelsmerken Besturingssystemen en versies Veiligheidsvoorschriften Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 11 De printer installeren... 11 Een plaats kiezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL NPD4894-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD4862-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding DCP-J140W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5094-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. Internationaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5088-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING DCP-J25 DCP-J35W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice moet bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J25 en DCP-J35W (omcirkel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 24-naalds dot-matrixprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL NPD4893-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD5037-01 NL

Gebruikershandleiding NPD5037-01 NL NPD5037-01 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Informatiebronnen... 4 Waarschuwing, Let op, Belangrijk en Opmerking... 4 Voorwaarden voor beschrijving in deze handleiding... 4 Afkorting van besturingssystemen...

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J132W Versie 0 DUT/BEL-DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer:

Nadere informatie

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 CS310 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...5 Omgaan met de printer...7 Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CLP-36x Series CLP-36xW Series BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

All-in-One printer. Handleiding

All-in-One printer. Handleiding All-in-One printer Handleiding Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, Verenigde Staten Eastman Kodak Company, 2008 Kodak en EasyShare zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company. Het Bluetooth

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5055-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

MS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4514 Model(len): 220, 230

MS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4514 Model(len): 220, 230 MS310 Series Gebruikershandleiding Augustus 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 4514 Model(len): 220, 230 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...5 Omgaan met de printer...7 Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5056-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5247-00 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie