Stage Stichting Duurzame Monumenten. Een juridische en financiële analyse van dependance conservatorium, Zuyd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stage Stichting Duurzame Monumenten. Een juridische en financiële analyse van dependance conservatorium, Zuyd."

Transcriptie

1 Stage Stichting Duurzame Monumenten Een juridische en financiële analyse van dependance conservatorium, Zuyd. Simone Stevens

2 Naam student: Simone Stevens Studentnummer: Stageperiode: Februari 2013 Juli 2013 School: Hogeschool Zuyd Stagementor: Monique Wezenberg Stagedocent: Marianne Winthagen Telefoonnummer:

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding Bureau inventarisatie Algemene informatie Conservatorium Academie van Beeldende kunst Maastricht Brusselseweg Maastricht Toneelacademie Juridische consequenties Monumentenwet Aanwijzing van het monument Procedure Algemene wet bestuursrecht Vergunningen Schadevergoeding in verband met de beslissing op de vergunningaanvraag Subsidie Beschermde stads- en dorpsgezichten Archeologische monumentenzorg Relatie met andere wetgeving Het bestemmingsplan algemeen Deelrapport Inventarisatie Planologische regelingen Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari Ontwerpbestemmingsplan Vigerend Bestemmingsplan Financiële analyse Op basis van een Netto Contante Waarde berekening Inleiding Kosten Investeringsbegroting Afschrijvingen berekening voor misgelopen rente eigen vermogen Exploitatiebegroting cashflow contante waarde netto contante waarde Conclusie Bijlage I

4 Verbruik Bijlage II Tekeningen Bijlage III De zienswijze Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari Bijlage IV Opdrachtomschrijving, isolatie versus vochtbestrijding, kierdichting en de lambda waarde van leem Bijlage III Plan van aanpak Bijlage V Plan van aanpak Analyse van de opdrachten Opdracht 1: Cartiers des arts Zuyd Opdracht: Activiteiten: Eindresultaat: Uren Opdracht 2: End Event Stichting Duurzame Monumenten Opdracht: Activiteiten: Eindresultaat: Uren: Opdracht 3: Opdrachtomschrijving, isolatie versus vochtbestrijding, kierdichting en de lambda waarde van leem Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Activiteiten: Eindresultaat: Uren: Afstemming met opdrachtgever Bijlage VI Presentatie Rusland

5 Voorwoord De stage bij stichting duurzame monumenten is erg leerzaam geweest en heeft mij vele kansen geboden. Een reis naar Rusland heeft voor mij het hoogtepunt mogen zijn. Voor het maken van de opdrachten is er veel contact geweest met deskundigen, bedrijven en docenten en studenten van andere opleidingen. Ik wil in het bijzonder graag Monique Wezenberg bedanken voor de goede begeleiding en de uitzonderlijke kans om voor Stichting Duurzame Monumenten in Rusland op een werkconferentie een presentatie te mogen houden. Ook wil ik graag mevrouw Winthagen bedanken voor de begeleiding van Zuyd uit. Simone Stevens 20 juni

6 Inleiding De opdracht voor Zuyd was in eerste instantie, om het duurzaamheidniveau van de monumenten in de vastgoedportefeuille vast te stellen. In samenwerking met Arcadis zou een standopname gedaan worden, en tijdens deze standopname zou gekeken worden naar de staat van het pand in het zijn algemeenheid en naar het niveau van duurzaamheid. Als eerste is in samenwerking met Arcadis een bureau inventarisatie te doen alvorens een checklist op te stellen voor de stand opname. Daarna is door Arcadis een projectvoorstel gedaan aan Zuyd, en heeft Zuyd de besloten welk pand als eerste bekeken ging worden. Deze keuze is gevallen op het Dependance aan de Franciscus Romanusweg in Maastricht. Tijdens de standopname is gebleken dat hier enige communicatiestoornis heeft plaatsgevonden, en dat Arcadis enkel de opdracht had gekregen om een standopname te doen voor de staat van het pand in zijn algemeenheid. Het aspect van duurzaamheid is tijdens de standopname dan ook niet ter sprake gekomen. Hierdoor is besloten om voor het pand dat als eerste bekeken is geworden een juridische analyse te maken aan de hand van het ontwerp bestemmingsplan en een financiële analyse te maken voor de vervanging van het licht op basis van een NCW berekening. Als eerste komt in dit hoofdstuk de bureau-inventarisatie aan bod, als tweede de juridische analyse en als laatste de financiële analyse. De bureau-inventarisatie is voor alle gebouwen gedaan die behoren tot de kunsten binnen de portefeuille van Zuyd. 6

7 1.Bureau inventarisatie 1.1 Algemene informatie Energiegebruik: Maastricht Brusselseweg Hoge Hotelschool Maastricht Conservatorium 6396 Maastricht Toneelacademie 4872 Maastricht Academie Beeldende Maastricht Kunst Villa 592 Maastricht Totaal Maastricht Toerekening van energiestromen Locatie Plaats Gas m3/m2 Elek KWh/m2 Gas m3/m2 Elek KWh/m2 Brusselseweg Maastricht 11,5 33,7 9,5 37 Hoge Hotelschool Maastricht 14,4 57,9 14,9 59 Conservatorium Maastricht 15,9 40,2 12,5 38,2 Toneelacademie Maastricht 15,2 40,2 17,2 39,3 Academie beeldende Maastricht 17 30,8 13,9 38,4 kunst Villa Maastricht 14,1 10,7 Toerekening gas (per locatie in % van totaal locatie) Toepassing H rl en NE Sittar d HEA O Sittar d G&M M stric ht HHM M stric ht Consv er Ruimteverwarming Incl. ventilatie M tric ht Tonee l M stric ht ABK M stric ht Bruov Warm tapwater Keukens Overig Totaal Toerekening elektro (per locatie in % van totaal locatie) Toepassing H rl en NE Sittar d HEA O Sittar d G&M M stric ht HHM M stric ht Consv er M tric ht Tonee l M stric ht ABK Ruimteverwarming Koeling/ventilatie M stric ht Bruov Warm tapwater Verlichting Apparatuur Keukens Overig Totaal

8 Gerealiseerde projecten vanaf toetreding lopende MJA Maastricht: - Door verhuizingen het aantal locaties vermindert met twee - Nieuwe CV en regeling academie voor beeldende kunst - Nieuwe CV en regeling toneelacademie - Diverse gasgestookte boilers vervangen - Beeldschermen vervangen door flatscreens - Op alle locaties diverse boilers vervangen Pos. Nr. Maatregelen Locaties Investerin g x 1000 Jaar van uitvoerin g Bijdrage En.Eff. TJ/jr Stookw. Bijdrage EEI (%) Vermeden CO2 Emissie kg/jaar 3. Energiebesparingsprojecten in utilities en gebouwen 3.3 Installaties-verlichting Verlichting vervangen door HF ABK Maastric ht ,18 0, Daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie toiletten Alle Installatiesverwarming/ventil Appendages en afsluiters isoleren Alle Totaal 3, 12 3,

9 1.1.2 Conservatorium Algemene gegevens locatie: Conservatorium Maastricht Adres: Bonnefantenstraat 15 (hoofdgebouw)/ Franciscus Romanusweg 90 (dependance) Telefoonnummer: Locatiemanager/Faculteitsdirecteur: Harrie v.d Elsen Faculteiten/Opleidingen: Conservatorium Aantal studenten: 580 Aantal personeelsleden: 120 Nuttig m 2 : Hoofdgebouw: 2.470; Dependance: Bruto m 2 : Hoofdgebouw: 4.234; Dependance: Bruto/nuttig-factor: Hoofdgebouw: 1,71; Dependance: 1,58; Samen: 1,67 Realisatie gebouw: Hoofdgebouw: 1960; Dependance: 1930, met latere uitbreiding in 2000 met 6 lokalen. Nulmeting: 2003 Totaal (x1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,2 Gas m ,9 Water m 3 1,1 0,2 Besparingsmaatregelen Conservatorium-Hoofdgebouw Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Zadeldak en Plat dak 1.b Ramen Dubbelglas (akoestische maatregel in 1970) 1.c Gevels Betonskelet met metselwerk 1.d Vloeren Beton 2. Installaties 2.a Verlichting Aanwezigheidsdetectie toiletten b Verwarming - gas c.v. Isoleren appendages verdeler Plaatsen thermostaatkranen c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat Concertzalen: inblaas en afzuiging; geen terugwinning 2.e Koudeopwekking Op enkele plaatsen airco-splitunit 2.f Warmwater Elektrische boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m vrijdag: uur; zaterdag uur 3.d Vakanties Zomer: 5 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 9

10 Besparingsmaatregelen Conservatorium-Dependance (jong monument) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Zadeldak en plat dak 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren 2. Installaties 2.a Verlichting Daglichtregeling kantine Aanwezigheidsdetectie toiletten b Verwarming - gas c.v. Cv ketel vervangen in c Verwarmingelektrisch 2.d Ventilatie/klimaat In uitbreiding inblaas; geen terugwinning 2.e Koudeopwekking In diverse ruimten airco-splitunit 2.f Warmwater Elektr. boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie hoofdgebouw 3.d Vakanties Zie hoofdgebouw 4. Algemeen 10

11 1.1.3 Academie van Beeldende kunst Maastricht Algemene gegevens locatie: Academie van Beeldende Kunst Maastricht / Academie van Bouwkunst Adres: Herdenkingsplein 12 (hoofdgebouw, incl. glasgebouw); Brusselsestraat 75, 77 en 79 (3 stadspanden; 77 en 79 beschermd stadgezicht); Kruisherengang 12 (Stuersgebouw, beschermd stadsgezicht, en Gymzaal) Telefoonnummer: Locatiemanager/Faculteitsdirecteur: Nick Bisscheroux Faculteiten/Opleidingen: Academie van Beeldende Kunst, Academie voor Bouwkunst Aantal studenten: 800 Aantal personeelsleden: 75 Nuttig m 2 : Bruto m 2 : Bruto/nuttig-factor: 1,44 Realisatie gebouw: Hoofdgebouw 1975; hoofdgebouw glas 1994; andere gebouwen: onbekend; schatting eind 19 de, begin 20 ste eeuw Nulmeting: 2003 Totaal (x1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,4 Gas m ,9 Water m 3 1,8 0,2 Opmerking: Voor het verkrijgen van de gebruiksvergunning zijn een groot aantal (bouwkundige) maatregelen nodig. 11

12 Besparingsmaatregelen ABK-Herdenkingsplein 12 (gebouw 1975) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Plat; isolatie 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Beton 2. Installaties 2.a Verlichting In 2004 gedeelte HF, kosten ; rest in 2010 en 2011; kosten Bewegingsmelder toiletten in 2010.kosten b Verwarming gas c.v. en ovens ketel + regelinstallatie vernieuwd in 2005 appendages en afsluiters isoleren in 2010 kosten Thermostaat kranen plaatsen Kosten c Verwarming- Ovens, keukens elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat In 2004 aanleg luchtbehandelingsinstallatie (inblaas en afzuig), met warmterugwinning; kosten (gereed) 2.e Koudeopwekking In luchtbehandelingskast 2.f Warmwater Elektr. boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur 3.d Vakanties Zomer: 6 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 12

13 Besparingsmaatregelen ABK-Kruisherengang Stuersgebouw (beschermd stadsgezicht) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Begane grond beton; rest hout 2. Installaties 2.a Verlichting -- 2.b Verwarming - gas c.v. 2.c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat -- 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Elektr. Boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie Herdenkingsplein 3.d Vakanties Zie Herdenkingsplein 4. Algemeen 13

14 Besparingsmaatregelen ABK Herdenkingsplein 12 (Glasgebouw) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Plat; geïsoleerd 1.b Ramen Geen (glazen bouwstenen) 1.c Gevels Betonskelet; prefab betonnen elementen, glazen bouwstenen. Thermische isolatiewaarde glazen bouwstenen onvoldoende. 1.d Vloeren 2. Installaties 2.a Verlichting 2.b Verwarming gas c.v. Zie onder gebouw Herdenkingsplein 2.c Verwarming- Ovens elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat Geen, uitgezonderd afzuiging toiletten, ovens 2.e Koudeopwekking In aantal ruimtes aircosplitunit 2.f Warmwater Elektr. boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie onder gebouw Herdenkingsplein 3.d Vakanties Zie onder gebouw Herdenkingsplein 4. Algemeen 14

15 Besparingsmaatregelen ABK-Brusselsestraat 75,77 en 79 (77 en 79 beschermd stadsgezicht) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Hout 2. Installaties 2.a Verlichting In 2004 HF; kosten (gereed) 2.b Verwarming - gas c.v. 2.c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat -- 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie Herdenkingsplein 3.d Vakanties Zie Herdenkingsplein 4. Algemeen 15

16 1.1.4Brusselseweg Maastricht Algemene gegevens locatie: Brusselseweg Maastricht Adres: Brusselseweg 150 Telefoonnummer: Locatiemanager: Jan Vink Faculteiten/Opleidingen: Centrale Dienst A&C, Internationale Communicatie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Onderwijs, ICT-management Aantal studenten: 1.280; Internationale Communicatie (450), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (340), Onderwijs (300), ICT-management (190) Aantal personeelsleden: 260 Nuttig m 2: Bruto m 2 : Bruto/nuttig-factor: 1,62 Realisatie gebouw: 1936; nieuwbouw 1995 Nulmeting: 2003 Totaal (x 1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,0 Gas m ,5 Water m 3 2,9 0,2. Besparingsmaatregelen Brusselseweg-Noviciaat (monument) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen/plat dak 1.b Ramen Enkelglas Vervangen enkelglas c Gevels Metselwerk; niet geïsoleerd 1.d Vloeren Begane grondvloer beton; rest hout 2. Installaties 2.a Verlichting HF in 2009 en 2010; kosten b Verwarming - gas c.v. Thermostaatkranen in 2009 en 2010; kosten c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat M.u.v. afzuiging toiletten: Geen 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Elektr. boilertje keuken 3. Organisatie/gedra g 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot uur 3.d Vakanties Zomer: 2 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 16

17 Besparingsmaatregelen Brusselseweg-Klooster (jong monument) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen 1.b Ramen Dubbelglas 1.c Gevels Metselwerk; niet geïsoleerd 1.d Vloeren Beton 2. Installaties 2.a Verlichting HF 2009 en 2010; kosten Aanwezigheidsdetectiegangen b Verwarming - gas c.v.; deel radiatoren thermostaatkraan 2.c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat M.u.v. ventilatie toiletten: geen 2.e Koudeopwekking Op diverse plaatsen airco-splitunit 2.f Warmwater Elektr. boilertjes 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie noviciaat 3.d Vakanties Zie noviciaat 4. Algemeen ketel + regelinstallatie vernieuwen in 2010, incl. ontbrekende thermostaatkranen; kosten Isoleren appendages verdeler in

18 1.1.5 Toneelacademie Algemene gegevens locatie: Toneelacademie Maastricht Adres: Lenculenstraat Telefoonnummer: Locatiemanager/Faculteitsdirecteur: Leo Swinkels Faculteiten/Opleidingen: Toneelacademie Aantal studenten: 110 Aantal personeelsleden: 40 Nuttig m 2 : Bruto m 2 : Bruto/nuttig-factor: 1,62 Realisatie gebouw: 1913 Nulmeting: 2003 Totaal (x1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,3 Gas m ,2 Opmerking: Voor het verkrijgen van de gebruiksvergunning zijn een groot aantal (bouwkundige) maatregelen nodig. Besparingsmaatregelen Toneelacademie (monument) 2 gebouwen; via kelders verbonden Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Zadeldak; nr. 31: leien; nr. 33: dakpannen 1.b Ramen Gedeeltelijk dubbelglas, gedeeltelijk enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Beton, nr. 33 deels van hout; kelders 2. Installaties 2.a Verlichting 2.b Verwarming gas c.v. ketel + regelinstallatie vernieuwen in 2008, incl. thermostaatkranen. Kosten: afsluiters en flenzen isoleren in c Verwarmingelektrisch 2.d Ventilatie/klimaat Theaterzaal: inblaas en afzuiging; geen warmteterugwinning 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Elektr. boilers (voor douches gas) In 2008 aansluiten op cv ketels 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Zaterdag :8:00 12:00 3.d Vakanties Zomer: 6 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 18

19 2. Juridische consequenties In dit hoofdstuk wordt naar het ontwerp bestemmingsplan gekeken voor het dependance conservatorium. In het ontwerp staat het gebouw aangemerkt als zijnde een dominant bouwwerk, een cultuur historisch bouwwerk, een archeologische zone en een beschermd stadsgezicht. Tegen dit ontwerp is een zienswijzen uitgebracht door Zuyd, in samenwerking met Arcadis. In onderstaand hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de Monumentenwet daarna wordt gekeken naar het algemene bestemmingsplan en als laatste komt de zienswijze aan bod en de consequenties voor Zuyd. 19

20 2.1 Monumentenwet Om te begrijpen wat de consequenties zijn voor Zuyd en het dependance als het ontwerp bestemmingsplan definitief wordt, moet eerst inzicht worden verkregen in de Monumentwet en haar raakvlakken met andere wetten Aanwijzing van het monument Volgens artikel 3 van de monumentenwet kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Voor een zakelijk gerechtigde, in dit geval Zuyd, is een aanwijzing als monument zeer ingrijpend: Zuyd wordt door een aanwijzing sterk belemmerd in hetgeen zij met het monument kan doen. Om te voorkomen dat na de mededeling ongewenste plannen worden uitgevoerd, gaat de bescherming van het monument al in op het moment dat de eigenaar de mededeling van de advies aanvraag krijgt Procedure De minister geeft de eigenaar en de andere zakelijk gerechtigden de gelegenheid om zich te laten horen. De gemeenteraad moet binnen vijf maanden na de adviesaanvrage advies geven. Voordat de minister beslist, hoort hij de Raad voor het Cultuurbeheer, waarin deskundigen zitting hebben. Binnen tien maanden na het verzenden van zijn adviesaanvraag aan de gemeenteraad, beslist de minister over aanwijzing. Volgens art.4 Monumentenwet stelt de minister burgemeester en wethouders vervolgens van zijn beslissing op de hoogte. Bij een aanwijzing leggen burgemeester en wethouders en aan de bewaarder van de hypotheekregisters en het kadaster. Burgemeester en wethouders leggen het afschrift van de inschrijving ter inzage. De aanwijzing wordt overgeschreven in de openbare registers en in het kadaster wordt melding gemaakt van de aanwijzing. Tegen de aanwijzing als monument staan de normale rechtsbeschermingmogelijkheden van de Awb ter beschikking Algemene wet bestuursrecht Uniforme openbare voorbereidingsprocedure In vijf stappen ziet de procedure er schematisch als volgt uit: Stap 1 Kennisgeving van het ontwerpbesluit (art. 3:12). Stap 2 Bij één of meer belanghebbenden tot wie het besluit is gericht: zending van het ontwerp aan hen (art. 3:13) voorafgaand aan ter inzage legging. Stap 3 Ter inzage legging gedurende zes weken (art. 3:11) Stap 4 Indienen zienswijzen bij het bestuursorgaan door belanghebbenden gedurende zes weken vanaf ter inzage legging. (art. 3:15, 3:16). Stap 5 * indien geen zienswijzen zijn ingediend geldt voor alle type besluiten: na afloop van de termijn voor indienen zienswijze geeft het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk kennis van het feit dat geen zienswijzen zijn ingediend en neemt besluit binnen vier weken. * Bij besluiten op aanvraag waarbij zienswijzen naar voren zijn gebracht: het bestuursorgaan neemt besluit binnen zes maanden na ontvangst aanvraag ( tenzij het de termijn verlengt in geval van zeer ingewikkeld of omstreden ontwerp, art. 3:18 lid 2) * Bij intrekking- en wijzigingsbesluiten waarbij zienswijzen naar voren zijn gebracht: het bestuursorgaan neemt besluit binnen twaalf weken. Bakker, P.C., & Gisberts, J.J.M. (2008). Publiekrecht Vastgoed, overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ( 8 e druk). Houten: Noordhoff Uitgevers Groningen 20

21 2.1.4 Vergunningen Volgens artikel 11 van de monumentenwet is het verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen. Daarnaast is het zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders niet toegestaan een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of te wijzigen, noch te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. De vergunning aanvraag wordt ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Een gemeentelijk verordening regelt de inschakeling van een gemeentelijke monumentencommissie die burgemeester en wethouders moet adviseren over de vergunningaanvragen. Aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg moet de vergunningaanvraag om advies worden gevraagd. Volgens artikel 16 van de monumentenwet moeten burgemeester en wethouders binnen een termijn van zes maanden na de indiening van de aanvraag, daarop beslissen. Wanneer burgemeester en wethouders niet tijdig beslissen op de aanvraag wordt de vergunning geacht te zijn verleend. De minister moet binnen twee maanden na de adviesaanvraag adviseren. De vergunning kan voor een bepaalde tijd worden verleend; in het belang van de monumentenzorg kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden Schadevergoeding in verband met de beslissing op de vergunningaanvraag Zuyd kan van een monumentenvergunning schade lijden als de vergunning geweigerd wordt of als er beperkende voorschriften aan de vergunning worden verbonden. In principe heeft Zuyd dan ingevolge artikel 22 monumentenwet recht op een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding. In de meeste gevallen beslissen burgemeester en wethouders over de vergunning. Voordat zij beslissen moeten ze advies inwinnen bij de minister. Als zij in afwijking van dat advies beslissen, besluit de gemeenteraad op het verzoek om schadevergoeding en komt de toegekende schadevergoeding ten laste van de gemeente. Als ze overeenkomstig het advies beslissen, besluit de minister op het verzoek om schadevergoeding en komt de toegekende schadevergoeding ten laste van het rijk. Alleen die schade wordt vergoed die het gevolg is van de weigering of de opgelegde voorschriften. Bovendien wordt de vergoeding beperkt tot de schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de aanvrager van de vergunning behoort te blijven. Voordat de minister of de gemeenteraad over de schadevergoeding beslist, horen zij de door de minister ingestelde schadebeoordelingscommissie, die binnen drie maanden na het verzoek om schadevergoeding advies uit moet brengen. Binnen twee maanden na het advies beslist de minister, dan wel de gemeenteraad, over de vergoeding Subsidie Artikel 34 van de monumenten wet biedt de basis voor enkele AMvB s op grond waarvan de minister subsidie kan verstrekken, bijvoorbeeld om monumenten te restaureren. Het wordt rechtvaardig geacht dat de overheid financiële steun verleent, indien zij een belanghebbende beperkt in gebruik en bouwmogelijkheden ten gevolge van de aanwijzing tot beschermd monument. De volgende AMvB s gelden ten behoeve van subsidieverlening: Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten; Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten Beschermde stads- en dorpsgezichten Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden. De minister van OC&W kan samen met de minister van VROM stads- en dorpsgezichten aanwijzen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. Zij horen van tevoren de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten, de Rijksplanologische Commissie van de Raad voor het Cultuurbeheer. Binnen zestien maanden na het voorstel van de minister van OC&W tot aanwijzing van een bepaald stads- of dorpsgezicht, beslissen de ministers van OC&W en VROM over de aanwijzing. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen. Ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen; bij het besluit tot aanwijzing van het beschermde stads- of dorpsgezicht 21

22 kan worden bepaald of en in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermend bestemmingsplan kunnen worden aangemerkt. In de regel nemen de gemeenten het initiatief om te komen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. Binnen een stads- of dorpsgezicht is het verboden een bouwwerk af te breken zonder een sloopvergunning van burgemeester en wethouders. Overzicht van beschermde stads- en dorpsgezichten, hierop is duidelijk te zien dat het dependance vanaf nu aangemerkt is als beschermd stads- en dorpsgezicht. 22

23 2.1.8 Archeologische monumentenzorg Deze wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: de veroorzaker betaal. Gemeenten moeten rekening houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies krijgen de taak om archeologische attentiegebieden aan te wijzen. Voor die gebieden zullen gemeenten ook hun bestaande bestemmingsplannen moeten aanpassen. Provincies gaan ontgrondingen toetsen op archeologisch belang en spelen verder een belangrijke rol bij de MERprocedure. Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. In artikel 38 wordt bepaald dat de gemeenteraad in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening onder meer: Regel moet vaststellen met betrekking tot de eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen aan onderzoek in het kader van het doen van opgravingen; of Gevallen moet vaststellen waarin burgemeester en wethouders kunnen afzien van nader archeologisch onderzoek of het opleggen van daartoe strekkende verplichtingen. Artikel 38a vervolgt met te bepalen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening moet houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De wet regelt verder dat een aanvrager om een aanlegvergunning, een bouwvergunning, of een vrijstelling als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening, een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het betreffende terrein moet zijn vastgesteld. De taak van de provincie is het aanwijzen van archeologische attentiegebieden ( artikel 44 Monumenten wet) Artikel 45 Monumentenwet verbiedt het doen van opgravingen zonder schriftelijke vergunning van de minister van OC&W. Onder opgravingen wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden met als doel het opsporen of onderzoeken van monumenten, waardoor verstoring van de bodem optreedt. Een vergunning wordt alleen verleend aan ter zake kundige en is altijd beperkt tot een bepaalde opgraving of tot een bepaald gebied. Wanneer derden bij opgravingen roerende monumenten vinden waarvan niemand het eigendom kan claimen, worden deze eigendom van de provincie, van de gemeente indien zij beschikt over een depot waarin roerende monumenten kunnen worden opgeslagen of van de staat indien de monumenten buiten het grondgebied van een gemeente zijn gevonden. 23

24 2.1.9 Relatie met andere wetgeving De Monumentenwet heeft raakvlakken met de Woningwet en WRO. Woningwet Wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden, is naast een vergunning op grand van de Monumentenwet ook altijd een bouwvergunning op grond van de Woningwet vereist. Dit geldt ook wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden die op grond van de Woningwet bouwvergunningvrij zijn. De bepalingen voor vrije bouwwerking in artikel 43 Woningwet gelden namelijk niet indien er sprake is van een monument als bedoeld in de Monumentenwet of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening (art. 43 lid 2 Woningwet). Deze bepaling geldt alleen voor monumenten, maar niet voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit heeft tot gevolg dat bouwvergunningvrije activiteiten zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd binnen beschermde stads- en dorpsgezichten aan gebouwen die niet tevens monument zijn. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van het beschermde stads- en dorpsgezicht. Wet op ruimtelijke ordening de bescherming van een stads- en dorpsgezicht dient te worden geëffectueerd in een bestemmingsplan, volgens artikel 36 Monumentenwet. Dit bestemmingsplan is een normaal bestemmingsplan als bedoeld in de WRO en komt tot stand volgens de procedure als in die wet geregeld. Het heeft ook exact dezelfde rechtsgevolgen en kent dezelfde rechtsbeschermingmogelijkheden. In bovenstaande tekst is duidelijk geworden op welke manier de Monumentenwet in elkaar steekt op het gebied van procedure, vergunning, schadevergoeding, subsidie en relatie met andere wetgeving. Om duidelijk te krijgen wat het effect van het ontwerp bestemmingsplan is wordt eerst gekeken naar de algemene plannen, en daarna wordt gekeken naar de gevolgen voor Zuyd en het dependance zelf. 24

25 2.2 Het bestemmingsplan algemeen Uit bestemmingsplan centrum- gemeente Maastricht, ontwerp, januari Deelrapport Inventarisatie Het Deelrapport Inventarisatie behandelt het plangebied op object- en structuurniveau ( het zogenaamde microniveau). Het rapport dient als motivering voor de planologische bescherming van behoudenswaardige panden, complexen, objecten, structuren en groenelementen. Omdat niet alleen het pand, maar ook de directe omgeving van belang is ook deze bij het behoud van de specifieke karakteristiek meegenomen in de beschrijving. Door de toevoeging van zowel algemene als specifieke richtlijnen kan het worden toegepast als instrument voor beheer en de ontwikkeling op pand- of objectniveau en op structuurniveau. Dit deelrapport is van belang bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, slopen en/of aanleggen en bij de ontwikkeling van bouwplannen. In het deelrapport Inventarisatie zijn alle onderdelen van het Maastrichts Erfgoed die samen de gemeentelijke monumenten vormen ( dominante bouwwerken, kenmerkende bouwwerken, waardevolle cultuurhistorische elementen en waardevolle groenelementen) en de cultuurhistorische attentiegebieden geïnventariseerd en beschreven. De onderdelen dominante bouwwerken, kenmerkende bouwwerken, waardevolle cultuurhistorische elementen, waardevolle groenelementen en cultuurhistorische attentiegebieden hebben een gelijknamige aanduiding gekregen op de verbeelding en in de regels. Daarbij moet worden opgemerkt dat het beschermd stadsgezicht onderdeel uitmaakt van de cultuurhistorische attentiegebieden. In de juridische regeling ter bescherming van de cultuurhistorische waarden wordt alleen de term cultuurhistorisch attentiegebied gebruikt. Op de verbeelding is, ter duiding en herkenbaarheid ook de begrenzing van het beschermd stadgezicht opgenomen. 25

26 2.3 Planologische regelingen Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari 2013 Dependance Franciscus Romanusweg Ontwerpbestemmingsplan Het dependance heeft in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan de bescherming Maatschappelijk gekregen. Binnen deze bestemming zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Hieronder valt: educatieve, sociale, medische, culturele, levensbeschouwelijke, sport en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de openbare dienstverlening alsmede soortgelijke voorzieningen, of een combinatie daarvan, zoals openbaar bestuur, artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven, consultatiebureaus, bibliotheken, uitvaartcentra, scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs, ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugd-, kinder- en naschoolse opvang, religieuze gebouwen of buurt- en clubhuizen. Verder zijn hier toegestaan aan maatschappelijke voorzieningen ondergeschikte detailhandel en daaraan ondergeschikte horeca in de categorieën 1 en 2. Eveneens zijn toegestaan tuinen, erven en verhardingen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen alsmede additionele voorzieningen. Gebouwen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan. De bouwvlakken zijn strak begrensd. In de bouwregels is vervolgens aangegeven dat bestaande gebouwen niet mogen worden uitgebreid. Nieuwbouw is niet toegestaan, behoudens herbouw. De bestaande goothoogte mag niet worden overschreden. Deze goothoogte mag maximaal 15 meter bedragen. Het doorbreken van panden is evenmin toegestaan. Voorts is het pand binnen de aanduiding Horeca-overig gelegen. Deze aanduiding heeft in dit geval geen gevolgen. Ten slotte geldt hier de dubbelbestemming waarde-maastrichts Erfgoed, met de nadere aanduidingen Specifieke bouwaanduiding- dominant bouwwerk Specifieke vorm van waarde- cultuurhistorisch attentiegebied Specifieke vorm van waarde- archeologische zone a Specifieke vorm van waarde- beschermd stadsgezicht geluidzone - industrie In de dubbelbestemming Waarde-Maastrichts Erfgoed is het cultuur- en archeologiebeleid van de gemeente juridisch vastgelegd. Algemeen geldt dat deze gronden mede zijn bestemd voor de bescherming van het op die gronden aanwezig cultureel erfgoed. Voor zover de aanduiding specifieke bouwaanduiding dominant bouwwerk ( gemeentelijk monument) is opgenomen, zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van het interieur en het exterieur van het betreffende bouwwerk. Een dominant bouwwerk wordt gedefinieerd als een bouwwerk met cultuurhistorische en/of architectonische waarden, waarvan zowel het interieur als het exterieur, bescherming krijgen door de dubbelbestemming Waarde Maastrichts Erfgoed. Voor zover de aanduiding specifieke vorm van waarde cultuurhistorisch attentiegebied is opgenomen, zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming van het cultuurhistorisch attentiegebied. In de planregels wordt een dergelijk gebied als volgt omschreven: een gebied, gekenmerkt door een samenhangende cultuurhistorische en/of architectonische waarde. Ter plaatse van de aanduidingen specifieke bouwaanduiding dominant bouwwerk en specifieke vorm van waarde cultuurhistorisch attentiegebied gelden de volgende bouwbeperkingen: De bestaande cultuurhistorische waardestelling mag niet worden aangetast door wezenlijke veranderingen in situering, massa, kapvorm, hoogtematen en gevelindeling, zulks met inbegrip van 26

27 waardevolle details; bij een dominant bouwwerk kan bovendien in de omgevingsvergunning de verplichting worden opgenomen om maatregelen te treffen waardoor de cultuurhistorische waardestelling van het betreffende gemeentelijk monument kan worden behouden. De bouwplannen mogen die strijdig zijn met toegekende cultuurhistorische waardestelling en toepasselijke richtlijnen, een en ander conform het bepaalde in de rapporten Bestemmingsplan Centrum, deelrapport Inventarisatie, Bestemmingsplan Centrum, deelrapport Ruimtelijke karakteristiek en Bestemmingsplan Centrum, deelrapport Archeologie. Voor zover de aanduiding specifieke vorm van waarde archeologische zone a is opgenomen, zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van de archeologische waarden zone a. in de begripsomschrijving wordt hierover het volgende gezegd: Een archeologische zone is een gebied met bepaalde archeologische waarde, aangeduid ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van waarde archeologische zone a ( in en binnen een straal van 50 meter om bekende archeologische vindplaatsen en historische relicten alsmede het gebied binnen de eerste stadsmuur). Ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van waarde archeologische zone a geldt dat bouwwerken en bouwwerkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen hiervan aantoonbaar niet leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal. De beperking geldt niet voor bodemingrepen tot 40 centimeter onder maaiveld. Aan de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen voorschriften worden verbonden die betrekking hebben op: Het verplichten tot het treffen van technische maatregelen; waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; Het verplichten tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen; Het verplichten om de activiteit to bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologie die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. Voor zover de aanduiding specifieke vorm van waarde beschermd stadsgezicht, zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van het beschermd stadsgezicht. Hiervoor zijn ver geen bijzondere regels opgenomen, omdat de bescherming reeds via de overige regelingen voldoenden ondervangen wordt. Bovendien kunnen binnen de bestemming Waarde- Maastrichts erfgoed aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende verplichtingen worden opgelegd: Een archeologisch rapport te overleggen met daarin de archeologische verwachtingswaarden; Een cultuurhistorisch rapport te overleggen met eventueel een cultuurhistorische waardestelling. In het geval van dominante bouwwerken is het zonder vergunning verboden om de volgende activiteiten uit te voeren: Het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, vernietigen van dominante en kenmerkende bouwwerken, waaronder begrepen het interieur van dominante bouwwerken, alsmede alle detaillering en gevelafwerking; Het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, vernietigen van waardevolle cultuurhistorische elementen; Het vellen, rooien of anderszins aantasten van waardevolle groenelementen. Voor zover deze omgevingsvergunning kan leiden tot een verandering en/of aantasting van een gemeentelijk monument, kan aan de omgevingsvergunning de verplichting tot het treffen van 27

28 maatregelen worden verbonden, waardoor de toegekende cultuurhistorische waardestelling van het betreffende monument kan worden behouden. Aan de omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden kunnen voorschriften worden verbonden die betrekking hebben op: Het verplichten tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; Het verplichten tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen; Het verplichten om de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologie die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. Bovendien kunnen binnen de bestemming waarde Maastrichts erfgoed aan een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden de volgende verplichtingen worden opgelegd: Een archeologisch rapport te overleggen met daarin de archeologische verwachtingswaarden; Een cultuurhistorisch rapport te overleggen met eventueel een cultuurhistorische waardestelling. Ten slotte geldt er voor dominante bouwwerken, cultuurhistorische zones en archeologische zones een sloopverbod. Ook aan de sloopvergunning kunnen voorwaarden worden verbonden en kunnen rapportageverplichtingen worden opgelegd. Op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding geluidzone industrie mogen voorts geen nieuwe woningen, dan wel andere geluidgevoelige bebouwing worden gebouwd. 28

29 2.3.2Vigerend Bestemmingsplan In het vigerende bestemmingsplan St. Maartenspoort-Wyck geldt de bestemming Bijzondere doeleinden voor deze gronden. Binnen deze gronden zijn de volgende functies toegestaan: bijzondere doeleinden, parkeervoorzieningen, doeleinden van openbaar nut, verkeers- en verblijfsdoeleinden, Groenvoorzieningen en additionele voorzieningen. Onder bijzondere doeleinden worden begrepen doeleinden ten behoeve van onderwijs, openbaar bestuur, religieuze functies, medisch-sociale functies, maatschappelijke en culturele functies, met inbegrip van ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze doeleinden. Er ligt tevens de aanduiding bouwvlak. Het bouwvlak is onderverdeel in bebouwingsvlak I en bebouwingsvlak II Hieronder is een uitsnede van de plankaart opgenomen. Voor de gronden die zijn gelegen binnen het op de bestemmingskaart aangeduide bebouwingsvlak I geldt dat de bestaande bouwhoogte in acht moet worden genomen. Voor bebouwingsvlak II geldt dat hierbinnen bebouwing mag worden opgericht tot maximaal 2 bouwlagen. 29

30 3. Financiële analyse Op basis van een Netto Contante Waarde berekening 3.1 Inleiding Het dependance aan de Franciscus Romanusweg heeft in zijn verleden vele functies gehad, en is sinds een aantal jaar een onderdeel van de vastgoedportefeuille van Zuyd. Omdat het gebouw als ouder is, voldoet het op een aantal aspecten niet aan de duurzaamheideisen die tegenwoordig aan een gebouw worden gesteld. Een van deze aspecten is de verlichting in het oude gedeelte van het gebouw. Verlichting is gemiddeld 20 tot 40% van de energiekosten van een pand, hier kan dus een goede kans zitten om te besparen, en om het gebouw op nog een aspect aan de eisen van duurzaamheid te laten voldoen. In onderstaande analyse is het verbruik van de huidige TL lampen in het gebouw vergeleken met de investering en het verbruik van nieuwe duurzamere TL lampen. Voor de berekening is gekeken naar T5 TL lampen, deze lampen gaan gemiddeld 3 keer langer mee dan reguliere TL lampen en ze verbruiken gemiddeld 40% minder, de lampen kunnen bevestigd worden in de oude armaturen doormiddel van een adapter. Om te kijken naar de werkelijke besparing, en of de investering rendabel is voor Zuyd is een financiële analyse gemaakt op basis van een Netto Contante Waarde. Bij deze berekening komt goed naar voren wat de daadwerkelijke besparing is over 10 jaar. Als eerste is gekeken naar de kosten van de oude TL lampen en de kosten van de nieuwe TL lampen. Hierbij zijn van beide lampen de investeringskosten meegenomen. Daarna is gekeken naar de investering in de nieuwe TL lampen, hierbij is rekening gehouden met een investering met eigen vermogen. De afschrijvingen zijn over zowel de nieuwe als de oude lampen berekend om zo in de exploitatiebegroting de besparing op de oude lampen als opbrengst te kunnen rekenen. Door het verbruik en de afschrijvingen van de nieuwe lampen de reflecteren aan de oude, wordt er inzicht gegeven in de daadwerkelijke besparing. De jaarlijkse uitkomsten van de exploitatiebegroting zijn daarna uitgezet als Cashflow, deze is vervolgens contant gemaakt, en door de investering te weerspiegelen aan de som van contant gemaakt cashflow, blijft een Netto Contante Waarde over. Als de Netto Contante Waarde een positief getal oplevert, betekent dit dat de investering voor Zuyd rendabel is. Levert de Netto Contante Waarde berekening een negatief getal op, is de investering niet rendabel voor Zuyd. 30

31 3.2 Kosten Bron:energiebesparendoenwijzo.nl Kamer nummer aantal Tl armaturen aantal Tl buizen kosten adapter kosten buis verbruik oude TL verbruik nieuwe TL C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C63/C ,00 79,00 640,00 384,00 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,00 39,50 320,00 192,00 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,60 15,80 128,00 76,80 C ,60 15,80 128,00 76,80 C ,60 15,80 128,00 76,80 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,00 39,50 320,00 192,00 wc ,60 15,80 128,00 76,80 wc ,60 15,80 128,00 76,80 wc ,60 15,80 128,00 76,80 wc ,60 15,80 128,00 76,80 totaal ,80 521, , ,40 prijs per adapater 25,40 prijs per buis 3,95 gemiddeld verbruik per jaar oude TL met 8 branduren per dag 32,00 gemiddeld verbruik per jaar nieuwe TL met 8 branduren per dag 19,20 prijs per oude buis 3,93 31

32 3.3 Investeringsbegroting Vaste Activa eigen vermogen 3.874,20 T5 TL adapter 3.352,80 T5 TL buis 521,40 totaal 3.874, , Afschrijvingen aanschaf afschrijvingstermijn restwaarde T5 TL buis 521,40 14 jaar - T5 TL adapter 3.352,80 20 jaar - Oude buis 518,76 5 jaar - afschrijving per jaar 37,24 167,64 103, berekening voor misgelopen rente eigen vermogen Rente in % 1,9 Cummulatief Rente Investering Saldo begin Rente in Jaar v Inv Saldo eind verlies 1e jaar 3.874, ,20 73, ,81 73,61 2e jaar 3.947,81 75, ,82 148,62 3e jaar 4.022,82 76, ,25 225,05 4e jaar 4.099,25 77, ,14 302,94 5e jaar 4.177,14 79, ,50 382,30 6e jaar 4.256,50 80, ,38 463,18 7e jaar 4.337,38 82, ,79 545,59 8e jaar 4.419,79 83, ,76 629,56 9e jaar 4.503,76 85, ,33 715,13 10e jaar 4.589,33 87, ,53 802,33 32

33 3.6 Exploitatiebegroting jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 opbrengsten verbruikskosten oude lamp 4.224, , , , , , , , , ,00 afschrijving oude tl lamp 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 aanschaf oude tl lamp 518,76 kosten afschrijvingskosten T5 TL buis 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 T5 TL adapter 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 verbruikskosten 2.534, , , , , , , , , ,40 misgelopen rente eigen vermogen 73,61 75,01 76,43 77,89 79,37 80,87 82,41 83,98 85,57 87,20 Totaal 1.514, , , , , , , , , ,27 * Het rente percentage is 1,9%, er is hierbij uitgegaan van een rentepercentage op basis van de huidige spaarrekeningrentes, deze rente wordt voor een periode van 10 jaar als vast rentepercentage gezien. Er is in de opbrengsten geen rekening gehouden met de misgelopen rente op eigen vermogen door de investering in de oude TL buizen. 3.7 cashflow 3.8 contante waarde 3.9 netto contante waarde jaar , ,20- som van de contante cashflow jaar , , ,61 jaar , ,97 de investering is jaar , , ,20- jaar , ,52 de netto contante waarde is de som van de cashflow contant gemaakt - de investering jaar , , ,41 jaar , ,36 jaar , ,62 jaar ,49 943,94 jaar ,90 889,56 jaar ,27 838,30 som van de cashflow ,17 *voor de contantewaarde berekening is rekening gehouden met een rentevoet van 6% 33

34 Conclusie Uit bovenstaande berekening kan geconcludeerd worden dat de investering zoals ze in bovenstaande berekeningen is voorgesteld, zeker rendabel zal zijn voor Zuyd. Op 10 jaar tijd bespaart Zuyd 7.524,41, voor 10 jaar tijd is dit geen enorm bedrag, maar als je kijkt naar de mate van verbruik komt dit toch overeen met 40%, hetgeen wel een significant percentage is. Rekening houdend met het ontwerp bestemmingsplan, de keuze voor de T5 TL lampen een logische, omdat deze lampen in de oude armaturen passen, er hoeft dus niks aangepast te worden, het geen een voordeel oplevert mocht en ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd blijven.

35 Bijlage I Verbruik

36 Bijlage II Tekeningen

37 Bijlage III De zienswijze Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari

38 Bijlage IV Opdrachtomschrijving, isolatie versus vochtbestrijding, kierdichting en de lambda waarde van leem. Voor een tiental Studenten van de faculteit Bèta moesten onderzoeksvragen worden opgesteld, Die ze binnen een termijn van 40 uur moesten kunnen beantwoorden. De onderwerpen van de onderzoeksvragen waren hierbij als volgt: Isolatie versus vochtbestrijding, Kierdichting De lambda waarde van leem. Voor het opstellen van deze onderzoeksvragen heeft een gesprak plaatsgevonden met Charlotte Groeger, zij is specialist in het bouwen van vakwerkhuizen en duurzame technieken bij het bouwen. Deze opdracht is als bijlage toegevoegd omdat met deze opdracht, geen competenties worden ingevuld en ze gezien wordt als extra opdracht

39 Bij vakwerkhuizen wordt op dit moment veel gewerkt met stro en hennep als isolatie middel. Deze producten hebben de eigenschap dat ze een soort luchtbel creëren in de leem, net als bij dubbele beglazing zorgt deze luchtbel voor isolatie. Tevens wordt de stro gebruikt als samenhoudend materiaal voor de leem. Op dit moment maken ze binnen de vakwerkhuizen gebruik van 2 soorten isolatie methoden, de dubbele en de enkele. Bij de dubbele methode is het onderste materiaal een tegel, een stukje daar vanaf wordt nog een tweede muur gezet van kalksteen. Hierdoor komt er lucht tussen de twee materialen, deze lucht zorgt voor de isolatie. Bij de enkele methode begin je bij de buitenmuur, daartegen wordt een soort purschuim gezet, en daartegen worden gipsplaten gezet. Bij deze methode zorgt de laag purschuim voor een open structuur tussen de materialen in en wordt lucht ook gebruik als isolatie. De vraag is of je leem zelf een isolerende waarde kunt geven door er toevoegingen aan te doen. De isolerende waarde (warmtegeleidingcoëfficiënt) wordt ook wel uitgedrukt in lambda-waarde. De opdracht is dan ook om uit te zoeken welke materialen toegevoegd zouden kunnen worden aan leem, die er net zoals stro of hennep voor zorgen dat leem een isolerende waarde krijgt. De deelvragen die hierbij beantwoordt moeten worden zijn als volgt: Deelvraag 1 Hoe bereken je de lambda-waarde? Deelvraag 2 Welke materialen zou je kunnen toevoegen aan leem? Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik van het internet of literatuur over dit onderwerp. Deelvraag 3 Wat is de lambda waarde van de materialen die je hebt kunnen vinden, voordat je ze toevoegt aan de leem. Deelvraag 4 Geven de gevonden materialen, op het moment van toevoegen, hetzelfde effect als stro of hennep, door het creëren van luchtbellen? Deelvraag 5 Welke materialen uit je lijst creëren de luchtbellen? Deelvraag 6 Wat is de lambda waarde van leem na het toevoegen van de materialen die een luchtbel creëren. Deelvraag 6 Wat is de lambda waarde van leem na het toevoegen van de materialen die geen luchtbel creëren. Deelvraag 7 Welke materialen zorgen ervoor dat leem een isolerende waarde krijgt, en waarom? Deelvraag 8 In de tekst hierboven wordt gesteld dat stro niet alleen een isolerende waarde heeft, maar dat het ook een andere functie heeft. Leg in eigen woorden uit wat deze functie precies inhoudt, en kunnen de andere materialen die je gevonden hebt deze functie ook vervullen?

40 Het thema duurzaamheid wordt steeds meer als zeer belangrijk beschouwd, en steeds meer mensen en bedrijven zijn op zoek naar de nieuwste en beste technieken om enerzijds mee te helpen aan een duurzamere toekomst en om anderzijds veel geld te kunnen besparen. Één manier om een gebouw duurzamer te maken is met behulp van kierdichting. Er wordt gezegd dat Duitsland op het gebied van duurzame technieken voor loopt op Nederland. De opdracht is dan ook, uit te zoeken welke technieken er in beide landen zijn op het gebied van kierdichting, en welk land daadwerkelijk verder is wat technieken betreft. Deelvraag 1 Wat zijn de nieuwste technieken op het gebied van kierdichting in Nederland? Deelvraag 2 Wat zijn de nieuwste technieken op het gebied van kierdichting in Duitsland? Deelvraag 3 Zijn de technieken die je in Nederland hebt gevonden terug te vinden in Duitsland? Zo ja, is de gebruikte techniek in Duitsland hetzelfde, slechter of beter en waarom? Zo nee, waarom niet? Betekend dit dat Duitsland nog niet zo ver is? Of dat ze juist al veel verder zijn? Deelvraag 4 Zijn de technieken die je in Duitsland hebt gevonden terug te vinden in Nederland? Zo ja, is de gebruikte techniek in Nederland hetzelfde, slechter of beter en waarom? Zo nee, waarom niet? Betekend dit dat Nederland nog niet zo ver is? Of dat ze juist al veel verder zijn?

41 Het doel van de opdracht, is erachter komen welk effect het isoleren van een huis heeft op vocht in het huis. Dit zal aan de hand van onderstaande tabel onderzocht worden. Deelvraag 1 Hoe ontstaat een vochtprobleem? Deelvraag 2 Wanneer is vocht schadelijk voor een gebouw? Deelvraag 3 Welke manieren zijn er om een gebouw te isoleren? Deelvraag 4 Beïnvloeden deze manieren van isoleren de toetreding van vocht op een positieve of negatieve manier, en waarom? Deelvraag 5 Is vocht schadelijk voor het isolatie materiaal, en daarbij de prestatie van het materiaal? Beschrijf dit per materiaal. Deelvraag 6 Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen isolatie en vocht. Welke conclusie kun je trekken aan de hand van deze tabel, over het onderwerp isolatie versus vochtbestrijding? Bijlage III Plan van aanpak

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld

Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld en Zienswijzerapportage behorend bij bouwplan Teckop 11 (dossiernummer:

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Versie 2.0 (augustus 2010) Inleiding De invoering van

Nadere informatie

Onderhoud en vergunningplicht

Onderhoud en vergunningplicht Onderhoud en vergunningplicht MONUMENTENRECHT 1. Wat wordt er beschermd? 2. Door wie wordt er beschermd? 3. Hoe wordt er beschermd? a) Aanwijzing b) Reikwijdte bescherming c) Vergunningplicht d) Vergunningvrij

Nadere informatie

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE - REGELS TOEPASSINGSBEPALINGEN DUBBELBESTEMMINGEN

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE - REGELS TOEPASSINGSBEPALINGEN DUBBELBESTEMMINGEN 1 PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE I TOEPASSINGSBEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsbereik 2 Artikel 2 Aanvullende begripsbepalingen 2 II DUBBELBESTEMMINGEN Artikel 3 Waarde Archeologie 1 [Terrein van archeologische

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad

Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad 6 Jaar: 2009 Nummer: Besluit: Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad MONUMENTENVERORDENING HELMOND 2009 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Pagina 1 van 7 Colofon Bron voor AMK gegevens: ARCHIS De AMK is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincies Redactie teksten: A. Sloos Redactie

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 42 Wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam. www.reliplan.nl

TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam. www.reliplan.nl TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object betreft een voormalige RK kerk. Ligging - De locatie is gelegen aan de Kometensingel 152 in Amsterdam

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Team Personen, Bedrijven en Omgeving

Team Personen, Bedrijven en Omgeving OBJECTINFORMATIE Aangevraagd door : Makelaardij NL Email : info@makelaardij.nl Leges : 21,50 ALGEMEEN Gegevens perceel Adres : Ridderstraat 23-25 Postcode : 2011RR Bijzondere status Geen Beeldbepalend

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen Raad-2009-087 Disnummer: 111093 Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier Meegestuurde stukken: Geen Ter inzage liggende stukken: 1. Ontwerpbestemmingsplan 2. Raadsbesluit inzake krediet Kloosterkwartier

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr... CONCEPT

Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr... CONCEPT Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr... CONCEPT Monumentenverordening Utrecht 2010 (raadsbesluit van 2010) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d..2010. Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 496 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort.

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 12 duurzaamheidstips voor monumenten Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 1 12 duurzaamheidstips voor monumenten Woont u in een monument of ander karakteristiek

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

SYSTEMATIEK MAASTRICHTS PLANOLOGISCH ERFGOED (MPE) Juridisch kader

SYSTEMATIEK MAASTRICHTS PLANOLOGISCH ERFGOED (MPE) Juridisch kader SYSTEMATIEK MAASTRICHTS PLANOLOGISCH ERFGOED (MPE) Juridisch kader Monumenten De monumentenwet 1988 biedt het kader voor rijksbeschermde monumenten en het beschermd stadsgezicht. Op de planverbeelding

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

7. in verband hiermee de bouwaanvraag op grond van artikel 44 van de Woningwet zou moeten worden geweigerd;

7. in verband hiermee de bouwaanvraag op grond van artikel 44 van de Woningwet zou moeten worden geweigerd; REGULIERE - BOUWVERGUNNING (met projectbesluit artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening) ====================================================================== Burgemeester en wethouders van Gorinchem;

Nadere informatie

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost".

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en West en Woonwijken Noordoost. Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost". Inleiding De gemeente werkt aan de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van:

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159 gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: de heer W. de Vries Zuiderweg 16 9356

Nadere informatie

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius.

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. Raadsvoorstel Datum Dienst/sector/afdeling DSO/JZ/S&M Jaargang 20 01 Nummer 213 Kenmerk DSO 01.102518/01.005439 BGS Onderwerp Bijlagen planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. rapport

Nadere informatie

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning

Modelvoorschriften archeologie in de omgevingsvergunning Op grond van artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen ten aanzien van archeologie voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning, indien hier in het bestemmingsplan een grondslag

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As)

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Nota van Aanpassingen Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Juni 2013 1 Inleiding Op 4 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 2.200.000,- K.K. Brusselsestraat 84-84A MAASTRICHT TE KOOP Karakteristiek beleggingsobject in deels verhuurde staat, bestaande uit ca. 2.900 m² BVO en 24 parkeerplaatsen op eigen terrein. Diverse mogelijkheden tot herontwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 916 Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsrecht

Ontwerpbesluit omgevingsrecht Besluit omgevingsrecht Ontwerpbesluit omgevingsrecht Ontwerpbesluit omgevingsrecht 1 Hoofdstuk 1. Algemeen 2 Hoofdstuk 2. Aanwijzing van inrichtingen en van vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20130319 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van mevrouw J.H. Obbink - Tenkink,

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ontwikkelingen Er is een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor de vervangende nieuwbouw van een woning met aanbouw aan de Drachtster

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie