Stage Stichting Duurzame Monumenten. Een juridische en financiële analyse van dependance conservatorium, Zuyd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stage Stichting Duurzame Monumenten. Een juridische en financiële analyse van dependance conservatorium, Zuyd."

Transcriptie

1 Stage Stichting Duurzame Monumenten Een juridische en financiële analyse van dependance conservatorium, Zuyd. Simone Stevens

2 Naam student: Simone Stevens Studentnummer: Stageperiode: Februari 2013 Juli 2013 School: Hogeschool Zuyd Stagementor: Monique Wezenberg Stagedocent: Marianne Winthagen Telefoonnummer:

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding Bureau inventarisatie Algemene informatie Conservatorium Academie van Beeldende kunst Maastricht Brusselseweg Maastricht Toneelacademie Juridische consequenties Monumentenwet Aanwijzing van het monument Procedure Algemene wet bestuursrecht Vergunningen Schadevergoeding in verband met de beslissing op de vergunningaanvraag Subsidie Beschermde stads- en dorpsgezichten Archeologische monumentenzorg Relatie met andere wetgeving Het bestemmingsplan algemeen Deelrapport Inventarisatie Planologische regelingen Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari Ontwerpbestemmingsplan Vigerend Bestemmingsplan Financiële analyse Op basis van een Netto Contante Waarde berekening Inleiding Kosten Investeringsbegroting Afschrijvingen berekening voor misgelopen rente eigen vermogen Exploitatiebegroting cashflow contante waarde netto contante waarde Conclusie Bijlage I

4 Verbruik Bijlage II Tekeningen Bijlage III De zienswijze Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari Bijlage IV Opdrachtomschrijving, isolatie versus vochtbestrijding, kierdichting en de lambda waarde van leem Bijlage III Plan van aanpak Bijlage V Plan van aanpak Analyse van de opdrachten Opdracht 1: Cartiers des arts Zuyd Opdracht: Activiteiten: Eindresultaat: Uren Opdracht 2: End Event Stichting Duurzame Monumenten Opdracht: Activiteiten: Eindresultaat: Uren: Opdracht 3: Opdrachtomschrijving, isolatie versus vochtbestrijding, kierdichting en de lambda waarde van leem Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Activiteiten: Eindresultaat: Uren: Afstemming met opdrachtgever Bijlage VI Presentatie Rusland

5 Voorwoord De stage bij stichting duurzame monumenten is erg leerzaam geweest en heeft mij vele kansen geboden. Een reis naar Rusland heeft voor mij het hoogtepunt mogen zijn. Voor het maken van de opdrachten is er veel contact geweest met deskundigen, bedrijven en docenten en studenten van andere opleidingen. Ik wil in het bijzonder graag Monique Wezenberg bedanken voor de goede begeleiding en de uitzonderlijke kans om voor Stichting Duurzame Monumenten in Rusland op een werkconferentie een presentatie te mogen houden. Ook wil ik graag mevrouw Winthagen bedanken voor de begeleiding van Zuyd uit. Simone Stevens 20 juni

6 Inleiding De opdracht voor Zuyd was in eerste instantie, om het duurzaamheidniveau van de monumenten in de vastgoedportefeuille vast te stellen. In samenwerking met Arcadis zou een standopname gedaan worden, en tijdens deze standopname zou gekeken worden naar de staat van het pand in het zijn algemeenheid en naar het niveau van duurzaamheid. Als eerste is in samenwerking met Arcadis een bureau inventarisatie te doen alvorens een checklist op te stellen voor de stand opname. Daarna is door Arcadis een projectvoorstel gedaan aan Zuyd, en heeft Zuyd de besloten welk pand als eerste bekeken ging worden. Deze keuze is gevallen op het Dependance aan de Franciscus Romanusweg in Maastricht. Tijdens de standopname is gebleken dat hier enige communicatiestoornis heeft plaatsgevonden, en dat Arcadis enkel de opdracht had gekregen om een standopname te doen voor de staat van het pand in zijn algemeenheid. Het aspect van duurzaamheid is tijdens de standopname dan ook niet ter sprake gekomen. Hierdoor is besloten om voor het pand dat als eerste bekeken is geworden een juridische analyse te maken aan de hand van het ontwerp bestemmingsplan en een financiële analyse te maken voor de vervanging van het licht op basis van een NCW berekening. Als eerste komt in dit hoofdstuk de bureau-inventarisatie aan bod, als tweede de juridische analyse en als laatste de financiële analyse. De bureau-inventarisatie is voor alle gebouwen gedaan die behoren tot de kunsten binnen de portefeuille van Zuyd. 6

7 1.Bureau inventarisatie 1.1 Algemene informatie Energiegebruik: Maastricht Brusselseweg Hoge Hotelschool Maastricht Conservatorium 6396 Maastricht Toneelacademie 4872 Maastricht Academie Beeldende Maastricht Kunst Villa 592 Maastricht Totaal Maastricht Toerekening van energiestromen Locatie Plaats Gas m3/m2 Elek KWh/m2 Gas m3/m2 Elek KWh/m2 Brusselseweg Maastricht 11,5 33,7 9,5 37 Hoge Hotelschool Maastricht 14,4 57,9 14,9 59 Conservatorium Maastricht 15,9 40,2 12,5 38,2 Toneelacademie Maastricht 15,2 40,2 17,2 39,3 Academie beeldende Maastricht 17 30,8 13,9 38,4 kunst Villa Maastricht 14,1 10,7 Toerekening gas (per locatie in % van totaal locatie) Toepassing H rl en NE Sittar d HEA O Sittar d G&M M stric ht HHM M stric ht Consv er Ruimteverwarming Incl. ventilatie M tric ht Tonee l M stric ht ABK M stric ht Bruov Warm tapwater Keukens Overig Totaal Toerekening elektro (per locatie in % van totaal locatie) Toepassing H rl en NE Sittar d HEA O Sittar d G&M M stric ht HHM M stric ht Consv er M tric ht Tonee l M stric ht ABK Ruimteverwarming Koeling/ventilatie M stric ht Bruov Warm tapwater Verlichting Apparatuur Keukens Overig Totaal

8 Gerealiseerde projecten vanaf toetreding lopende MJA Maastricht: - Door verhuizingen het aantal locaties vermindert met twee - Nieuwe CV en regeling academie voor beeldende kunst - Nieuwe CV en regeling toneelacademie - Diverse gasgestookte boilers vervangen - Beeldschermen vervangen door flatscreens - Op alle locaties diverse boilers vervangen Pos. Nr. Maatregelen Locaties Investerin g x 1000 Jaar van uitvoerin g Bijdrage En.Eff. TJ/jr Stookw. Bijdrage EEI (%) Vermeden CO2 Emissie kg/jaar 3. Energiebesparingsprojecten in utilities en gebouwen 3.3 Installaties-verlichting Verlichting vervangen door HF ABK Maastric ht ,18 0, Daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie toiletten Alle Installatiesverwarming/ventil Appendages en afsluiters isoleren Alle Totaal 3, 12 3,

9 1.1.2 Conservatorium Algemene gegevens locatie: Conservatorium Maastricht Adres: Bonnefantenstraat 15 (hoofdgebouw)/ Franciscus Romanusweg 90 (dependance) Telefoonnummer: Locatiemanager/Faculteitsdirecteur: Harrie v.d Elsen Faculteiten/Opleidingen: Conservatorium Aantal studenten: 580 Aantal personeelsleden: 120 Nuttig m 2 : Hoofdgebouw: 2.470; Dependance: Bruto m 2 : Hoofdgebouw: 4.234; Dependance: Bruto/nuttig-factor: Hoofdgebouw: 1,71; Dependance: 1,58; Samen: 1,67 Realisatie gebouw: Hoofdgebouw: 1960; Dependance: 1930, met latere uitbreiding in 2000 met 6 lokalen. Nulmeting: 2003 Totaal (x1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,2 Gas m ,9 Water m 3 1,1 0,2 Besparingsmaatregelen Conservatorium-Hoofdgebouw Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Zadeldak en Plat dak 1.b Ramen Dubbelglas (akoestische maatregel in 1970) 1.c Gevels Betonskelet met metselwerk 1.d Vloeren Beton 2. Installaties 2.a Verlichting Aanwezigheidsdetectie toiletten b Verwarming - gas c.v. Isoleren appendages verdeler Plaatsen thermostaatkranen c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat Concertzalen: inblaas en afzuiging; geen terugwinning 2.e Koudeopwekking Op enkele plaatsen airco-splitunit 2.f Warmwater Elektrische boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m vrijdag: uur; zaterdag uur 3.d Vakanties Zomer: 5 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 9

10 Besparingsmaatregelen Conservatorium-Dependance (jong monument) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Zadeldak en plat dak 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren 2. Installaties 2.a Verlichting Daglichtregeling kantine Aanwezigheidsdetectie toiletten b Verwarming - gas c.v. Cv ketel vervangen in c Verwarmingelektrisch 2.d Ventilatie/klimaat In uitbreiding inblaas; geen terugwinning 2.e Koudeopwekking In diverse ruimten airco-splitunit 2.f Warmwater Elektr. boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie hoofdgebouw 3.d Vakanties Zie hoofdgebouw 4. Algemeen 10

11 1.1.3 Academie van Beeldende kunst Maastricht Algemene gegevens locatie: Academie van Beeldende Kunst Maastricht / Academie van Bouwkunst Adres: Herdenkingsplein 12 (hoofdgebouw, incl. glasgebouw); Brusselsestraat 75, 77 en 79 (3 stadspanden; 77 en 79 beschermd stadgezicht); Kruisherengang 12 (Stuersgebouw, beschermd stadsgezicht, en Gymzaal) Telefoonnummer: Locatiemanager/Faculteitsdirecteur: Nick Bisscheroux Faculteiten/Opleidingen: Academie van Beeldende Kunst, Academie voor Bouwkunst Aantal studenten: 800 Aantal personeelsleden: 75 Nuttig m 2 : Bruto m 2 : Bruto/nuttig-factor: 1,44 Realisatie gebouw: Hoofdgebouw 1975; hoofdgebouw glas 1994; andere gebouwen: onbekend; schatting eind 19 de, begin 20 ste eeuw Nulmeting: 2003 Totaal (x1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,4 Gas m ,9 Water m 3 1,8 0,2 Opmerking: Voor het verkrijgen van de gebruiksvergunning zijn een groot aantal (bouwkundige) maatregelen nodig. 11

12 Besparingsmaatregelen ABK-Herdenkingsplein 12 (gebouw 1975) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Plat; isolatie 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Beton 2. Installaties 2.a Verlichting In 2004 gedeelte HF, kosten ; rest in 2010 en 2011; kosten Bewegingsmelder toiletten in 2010.kosten b Verwarming gas c.v. en ovens ketel + regelinstallatie vernieuwd in 2005 appendages en afsluiters isoleren in 2010 kosten Thermostaat kranen plaatsen Kosten c Verwarming- Ovens, keukens elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat In 2004 aanleg luchtbehandelingsinstallatie (inblaas en afzuig), met warmterugwinning; kosten (gereed) 2.e Koudeopwekking In luchtbehandelingskast 2.f Warmwater Elektr. boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur 3.d Vakanties Zomer: 6 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 12

13 Besparingsmaatregelen ABK-Kruisherengang Stuersgebouw (beschermd stadsgezicht) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Begane grond beton; rest hout 2. Installaties 2.a Verlichting -- 2.b Verwarming - gas c.v. 2.c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat -- 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Elektr. Boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie Herdenkingsplein 3.d Vakanties Zie Herdenkingsplein 4. Algemeen 13

14 Besparingsmaatregelen ABK Herdenkingsplein 12 (Glasgebouw) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Plat; geïsoleerd 1.b Ramen Geen (glazen bouwstenen) 1.c Gevels Betonskelet; prefab betonnen elementen, glazen bouwstenen. Thermische isolatiewaarde glazen bouwstenen onvoldoende. 1.d Vloeren 2. Installaties 2.a Verlichting 2.b Verwarming gas c.v. Zie onder gebouw Herdenkingsplein 2.c Verwarming- Ovens elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat Geen, uitgezonderd afzuiging toiletten, ovens 2.e Koudeopwekking In aantal ruimtes aircosplitunit 2.f Warmwater Elektr. boilers 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie onder gebouw Herdenkingsplein 3.d Vakanties Zie onder gebouw Herdenkingsplein 4. Algemeen 14

15 Besparingsmaatregelen ABK-Brusselsestraat 75,77 en 79 (77 en 79 beschermd stadsgezicht) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen 1.b Ramen Enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Hout 2. Installaties 2.a Verlichting In 2004 HF; kosten (gereed) 2.b Verwarming - gas c.v. 2.c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat -- 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie Herdenkingsplein 3.d Vakanties Zie Herdenkingsplein 4. Algemeen 15

16 1.1.4Brusselseweg Maastricht Algemene gegevens locatie: Brusselseweg Maastricht Adres: Brusselseweg 150 Telefoonnummer: Locatiemanager: Jan Vink Faculteiten/Opleidingen: Centrale Dienst A&C, Internationale Communicatie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Onderwijs, ICT-management Aantal studenten: 1.280; Internationale Communicatie (450), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (340), Onderwijs (300), ICT-management (190) Aantal personeelsleden: 260 Nuttig m 2: Bruto m 2 : Bruto/nuttig-factor: 1,62 Realisatie gebouw: 1936; nieuwbouw 1995 Nulmeting: 2003 Totaal (x 1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,0 Gas m ,5 Water m 3 2,9 0,2. Besparingsmaatregelen Brusselseweg-Noviciaat (monument) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen/plat dak 1.b Ramen Enkelglas Vervangen enkelglas c Gevels Metselwerk; niet geïsoleerd 1.d Vloeren Begane grondvloer beton; rest hout 2. Installaties 2.a Verlichting HF in 2009 en 2010; kosten b Verwarming - gas c.v. Thermostaatkranen in 2009 en 2010; kosten c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat M.u.v. afzuiging toiletten: Geen 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Elektr. boilertje keuken 3. Organisatie/gedra g 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot uur 3.d Vakanties Zomer: 2 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 16

17 Besparingsmaatregelen Brusselseweg-Klooster (jong monument) Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Pannen 1.b Ramen Dubbelglas 1.c Gevels Metselwerk; niet geïsoleerd 1.d Vloeren Beton 2. Installaties 2.a Verlichting HF 2009 en 2010; kosten Aanwezigheidsdetectiegangen b Verwarming - gas c.v.; deel radiatoren thermostaatkraan 2.c Verwarming- -- elektrisch 2.d Ventilatie/klimaat M.u.v. ventilatie toiletten: geen 2.e Koudeopwekking Op diverse plaatsen airco-splitunit 2.f Warmwater Elektr. boilertjes 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Zie noviciaat 3.d Vakanties Zie noviciaat 4. Algemeen ketel + regelinstallatie vernieuwen in 2010, incl. ontbrekende thermostaatkranen; kosten Isoleren appendages verdeler in

18 1.1.5 Toneelacademie Algemene gegevens locatie: Toneelacademie Maastricht Adres: Lenculenstraat Telefoonnummer: Locatiemanager/Faculteitsdirecteur: Leo Swinkels Faculteiten/Opleidingen: Toneelacademie Aantal studenten: 110 Aantal personeelsleden: 40 Nuttig m 2 : Bruto m 2 : Bruto/nuttig-factor: 1,62 Realisatie gebouw: 1913 Nulmeting: 2003 Totaal (x1000) Per m 2 BVO Elektro KWh ,3 Gas m ,2 Opmerking: Voor het verkrijgen van de gebruiksvergunning zijn een groot aantal (bouwkundige) maatregelen nodig. Besparingsmaatregelen Toneelacademie (monument) 2 gebouwen; via kelders verbonden Soort actie Huidige situatie Maatregel 1. Bouwkundig 1.a Daken Zadeldak; nr. 31: leien; nr. 33: dakpannen 1.b Ramen Gedeeltelijk dubbelglas, gedeeltelijk enkelglas 1.c Gevels Metselwerk 1.d Vloeren Beton, nr. 33 deels van hout; kelders 2. Installaties 2.a Verlichting 2.b Verwarming gas c.v. ketel + regelinstallatie vernieuwen in 2008, incl. thermostaatkranen. Kosten: afsluiters en flenzen isoleren in c Verwarmingelektrisch 2.d Ventilatie/klimaat Theaterzaal: inblaas en afzuiging; geen warmteterugwinning 2.e Koudeopwekking -- 2.f Warmwater Elektr. boilers (voor douches gas) In 2008 aansluiten op cv ketels 3. Organisatie/gedrag 3.a Licht uit 3.b Ramen/deuren dicht 3.c Openstelling Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Zaterdag :8:00 12:00 3.d Vakanties Zomer: 6 weken; Kerst: 1 4. Algemeen 18

19 2. Juridische consequenties In dit hoofdstuk wordt naar het ontwerp bestemmingsplan gekeken voor het dependance conservatorium. In het ontwerp staat het gebouw aangemerkt als zijnde een dominant bouwwerk, een cultuur historisch bouwwerk, een archeologische zone en een beschermd stadsgezicht. Tegen dit ontwerp is een zienswijzen uitgebracht door Zuyd, in samenwerking met Arcadis. In onderstaand hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de Monumentenwet daarna wordt gekeken naar het algemene bestemmingsplan en als laatste komt de zienswijze aan bod en de consequenties voor Zuyd. 19

20 2.1 Monumentenwet Om te begrijpen wat de consequenties zijn voor Zuyd en het dependance als het ontwerp bestemmingsplan definitief wordt, moet eerst inzicht worden verkregen in de Monumentwet en haar raakvlakken met andere wetten Aanwijzing van het monument Volgens artikel 3 van de monumentenwet kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Voor een zakelijk gerechtigde, in dit geval Zuyd, is een aanwijzing als monument zeer ingrijpend: Zuyd wordt door een aanwijzing sterk belemmerd in hetgeen zij met het monument kan doen. Om te voorkomen dat na de mededeling ongewenste plannen worden uitgevoerd, gaat de bescherming van het monument al in op het moment dat de eigenaar de mededeling van de advies aanvraag krijgt Procedure De minister geeft de eigenaar en de andere zakelijk gerechtigden de gelegenheid om zich te laten horen. De gemeenteraad moet binnen vijf maanden na de adviesaanvrage advies geven. Voordat de minister beslist, hoort hij de Raad voor het Cultuurbeheer, waarin deskundigen zitting hebben. Binnen tien maanden na het verzenden van zijn adviesaanvraag aan de gemeenteraad, beslist de minister over aanwijzing. Volgens art.4 Monumentenwet stelt de minister burgemeester en wethouders vervolgens van zijn beslissing op de hoogte. Bij een aanwijzing leggen burgemeester en wethouders en aan de bewaarder van de hypotheekregisters en het kadaster. Burgemeester en wethouders leggen het afschrift van de inschrijving ter inzage. De aanwijzing wordt overgeschreven in de openbare registers en in het kadaster wordt melding gemaakt van de aanwijzing. Tegen de aanwijzing als monument staan de normale rechtsbeschermingmogelijkheden van de Awb ter beschikking Algemene wet bestuursrecht Uniforme openbare voorbereidingsprocedure In vijf stappen ziet de procedure er schematisch als volgt uit: Stap 1 Kennisgeving van het ontwerpbesluit (art. 3:12). Stap 2 Bij één of meer belanghebbenden tot wie het besluit is gericht: zending van het ontwerp aan hen (art. 3:13) voorafgaand aan ter inzage legging. Stap 3 Ter inzage legging gedurende zes weken (art. 3:11) Stap 4 Indienen zienswijzen bij het bestuursorgaan door belanghebbenden gedurende zes weken vanaf ter inzage legging. (art. 3:15, 3:16). Stap 5 * indien geen zienswijzen zijn ingediend geldt voor alle type besluiten: na afloop van de termijn voor indienen zienswijze geeft het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk kennis van het feit dat geen zienswijzen zijn ingediend en neemt besluit binnen vier weken. * Bij besluiten op aanvraag waarbij zienswijzen naar voren zijn gebracht: het bestuursorgaan neemt besluit binnen zes maanden na ontvangst aanvraag ( tenzij het de termijn verlengt in geval van zeer ingewikkeld of omstreden ontwerp, art. 3:18 lid 2) * Bij intrekking- en wijzigingsbesluiten waarbij zienswijzen naar voren zijn gebracht: het bestuursorgaan neemt besluit binnen twaalf weken. Bakker, P.C., & Gisberts, J.J.M. (2008). Publiekrecht Vastgoed, overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ( 8 e druk). Houten: Noordhoff Uitgevers Groningen 20

21 2.1.4 Vergunningen Volgens artikel 11 van de monumentenwet is het verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen. Daarnaast is het zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders niet toegestaan een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of te wijzigen, noch te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. De vergunning aanvraag wordt ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Een gemeentelijk verordening regelt de inschakeling van een gemeentelijke monumentencommissie die burgemeester en wethouders moet adviseren over de vergunningaanvragen. Aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg moet de vergunningaanvraag om advies worden gevraagd. Volgens artikel 16 van de monumentenwet moeten burgemeester en wethouders binnen een termijn van zes maanden na de indiening van de aanvraag, daarop beslissen. Wanneer burgemeester en wethouders niet tijdig beslissen op de aanvraag wordt de vergunning geacht te zijn verleend. De minister moet binnen twee maanden na de adviesaanvraag adviseren. De vergunning kan voor een bepaalde tijd worden verleend; in het belang van de monumentenzorg kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden Schadevergoeding in verband met de beslissing op de vergunningaanvraag Zuyd kan van een monumentenvergunning schade lijden als de vergunning geweigerd wordt of als er beperkende voorschriften aan de vergunning worden verbonden. In principe heeft Zuyd dan ingevolge artikel 22 monumentenwet recht op een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding. In de meeste gevallen beslissen burgemeester en wethouders over de vergunning. Voordat zij beslissen moeten ze advies inwinnen bij de minister. Als zij in afwijking van dat advies beslissen, besluit de gemeenteraad op het verzoek om schadevergoeding en komt de toegekende schadevergoeding ten laste van de gemeente. Als ze overeenkomstig het advies beslissen, besluit de minister op het verzoek om schadevergoeding en komt de toegekende schadevergoeding ten laste van het rijk. Alleen die schade wordt vergoed die het gevolg is van de weigering of de opgelegde voorschriften. Bovendien wordt de vergoeding beperkt tot de schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de aanvrager van de vergunning behoort te blijven. Voordat de minister of de gemeenteraad over de schadevergoeding beslist, horen zij de door de minister ingestelde schadebeoordelingscommissie, die binnen drie maanden na het verzoek om schadevergoeding advies uit moet brengen. Binnen twee maanden na het advies beslist de minister, dan wel de gemeenteraad, over de vergoeding Subsidie Artikel 34 van de monumenten wet biedt de basis voor enkele AMvB s op grond waarvan de minister subsidie kan verstrekken, bijvoorbeeld om monumenten te restaureren. Het wordt rechtvaardig geacht dat de overheid financiële steun verleent, indien zij een belanghebbende beperkt in gebruik en bouwmogelijkheden ten gevolge van de aanwijzing tot beschermd monument. De volgende AMvB s gelden ten behoeve van subsidieverlening: Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten; Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten Beschermde stads- en dorpsgezichten Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden. De minister van OC&W kan samen met de minister van VROM stads- en dorpsgezichten aanwijzen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. Zij horen van tevoren de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten, de Rijksplanologische Commissie van de Raad voor het Cultuurbeheer. Binnen zestien maanden na het voorstel van de minister van OC&W tot aanwijzing van een bepaald stads- of dorpsgezicht, beslissen de ministers van OC&W en VROM over de aanwijzing. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen. Ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen; bij het besluit tot aanwijzing van het beschermde stads- of dorpsgezicht 21

22 kan worden bepaald of en in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermend bestemmingsplan kunnen worden aangemerkt. In de regel nemen de gemeenten het initiatief om te komen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht. Binnen een stads- of dorpsgezicht is het verboden een bouwwerk af te breken zonder een sloopvergunning van burgemeester en wethouders. Overzicht van beschermde stads- en dorpsgezichten, hierop is duidelijk te zien dat het dependance vanaf nu aangemerkt is als beschermd stads- en dorpsgezicht. 22

23 2.1.8 Archeologische monumentenzorg Deze wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: de veroorzaker betaal. Gemeenten moeten rekening houden met archeologie bij nieuwe bestemmingsplannen. Provincies krijgen de taak om archeologische attentiegebieden aan te wijzen. Voor die gebieden zullen gemeenten ook hun bestaande bestemmingsplannen moeten aanpassen. Provincies gaan ontgrondingen toetsen op archeologisch belang en spelen verder een belangrijke rol bij de MERprocedure. Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. In artikel 38 wordt bepaald dat de gemeenteraad in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening onder meer: Regel moet vaststellen met betrekking tot de eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen aan onderzoek in het kader van het doen van opgravingen; of Gevallen moet vaststellen waarin burgemeester en wethouders kunnen afzien van nader archeologisch onderzoek of het opleggen van daartoe strekkende verplichtingen. Artikel 38a vervolgt met te bepalen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening moet houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. De wet regelt verder dat een aanvrager om een aanlegvergunning, een bouwvergunning, of een vrijstelling als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening, een rapport moet overleggen waarin de archeologische waarde van het betreffende terrein moet zijn vastgesteld. De taak van de provincie is het aanwijzen van archeologische attentiegebieden ( artikel 44 Monumenten wet) Artikel 45 Monumentenwet verbiedt het doen van opgravingen zonder schriftelijke vergunning van de minister van OC&W. Onder opgravingen wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden met als doel het opsporen of onderzoeken van monumenten, waardoor verstoring van de bodem optreedt. Een vergunning wordt alleen verleend aan ter zake kundige en is altijd beperkt tot een bepaalde opgraving of tot een bepaald gebied. Wanneer derden bij opgravingen roerende monumenten vinden waarvan niemand het eigendom kan claimen, worden deze eigendom van de provincie, van de gemeente indien zij beschikt over een depot waarin roerende monumenten kunnen worden opgeslagen of van de staat indien de monumenten buiten het grondgebied van een gemeente zijn gevonden. 23

24 2.1.9 Relatie met andere wetgeving De Monumentenwet heeft raakvlakken met de Woningwet en WRO. Woningwet Wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden, is naast een vergunning op grand van de Monumentenwet ook altijd een bouwvergunning op grond van de Woningwet vereist. Dit geldt ook wanneer aan een monument bouwactiviteiten plaatsvinden die op grond van de Woningwet bouwvergunningvrij zijn. De bepalingen voor vrije bouwwerking in artikel 43 Woningwet gelden namelijk niet indien er sprake is van een monument als bedoeld in de Monumentenwet of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening (art. 43 lid 2 Woningwet). Deze bepaling geldt alleen voor monumenten, maar niet voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit heeft tot gevolg dat bouwvergunningvrije activiteiten zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd binnen beschermde stads- en dorpsgezichten aan gebouwen die niet tevens monument zijn. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van het beschermde stads- en dorpsgezicht. Wet op ruimtelijke ordening de bescherming van een stads- en dorpsgezicht dient te worden geëffectueerd in een bestemmingsplan, volgens artikel 36 Monumentenwet. Dit bestemmingsplan is een normaal bestemmingsplan als bedoeld in de WRO en komt tot stand volgens de procedure als in die wet geregeld. Het heeft ook exact dezelfde rechtsgevolgen en kent dezelfde rechtsbeschermingmogelijkheden. In bovenstaande tekst is duidelijk geworden op welke manier de Monumentenwet in elkaar steekt op het gebied van procedure, vergunning, schadevergoeding, subsidie en relatie met andere wetgeving. Om duidelijk te krijgen wat het effect van het ontwerp bestemmingsplan is wordt eerst gekeken naar de algemene plannen, en daarna wordt gekeken naar de gevolgen voor Zuyd en het dependance zelf. 24

25 2.2 Het bestemmingsplan algemeen Uit bestemmingsplan centrum- gemeente Maastricht, ontwerp, januari Deelrapport Inventarisatie Het Deelrapport Inventarisatie behandelt het plangebied op object- en structuurniveau ( het zogenaamde microniveau). Het rapport dient als motivering voor de planologische bescherming van behoudenswaardige panden, complexen, objecten, structuren en groenelementen. Omdat niet alleen het pand, maar ook de directe omgeving van belang is ook deze bij het behoud van de specifieke karakteristiek meegenomen in de beschrijving. Door de toevoeging van zowel algemene als specifieke richtlijnen kan het worden toegepast als instrument voor beheer en de ontwikkeling op pand- of objectniveau en op structuurniveau. Dit deelrapport is van belang bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, slopen en/of aanleggen en bij de ontwikkeling van bouwplannen. In het deelrapport Inventarisatie zijn alle onderdelen van het Maastrichts Erfgoed die samen de gemeentelijke monumenten vormen ( dominante bouwwerken, kenmerkende bouwwerken, waardevolle cultuurhistorische elementen en waardevolle groenelementen) en de cultuurhistorische attentiegebieden geïnventariseerd en beschreven. De onderdelen dominante bouwwerken, kenmerkende bouwwerken, waardevolle cultuurhistorische elementen, waardevolle groenelementen en cultuurhistorische attentiegebieden hebben een gelijknamige aanduiding gekregen op de verbeelding en in de regels. Daarbij moet worden opgemerkt dat het beschermd stadsgezicht onderdeel uitmaakt van de cultuurhistorische attentiegebieden. In de juridische regeling ter bescherming van de cultuurhistorische waarden wordt alleen de term cultuurhistorisch attentiegebied gebruikt. Op de verbeelding is, ter duiding en herkenbaarheid ook de begrenzing van het beschermd stadgezicht opgenomen. 25

26 2.3 Planologische regelingen Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari 2013 Dependance Franciscus Romanusweg Ontwerpbestemmingsplan Het dependance heeft in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan de bescherming Maatschappelijk gekregen. Binnen deze bestemming zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Hieronder valt: educatieve, sociale, medische, culturele, levensbeschouwelijke, sport en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de openbare dienstverlening alsmede soortgelijke voorzieningen, of een combinatie daarvan, zoals openbaar bestuur, artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven, consultatiebureaus, bibliotheken, uitvaartcentra, scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs, ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugd-, kinder- en naschoolse opvang, religieuze gebouwen of buurt- en clubhuizen. Verder zijn hier toegestaan aan maatschappelijke voorzieningen ondergeschikte detailhandel en daaraan ondergeschikte horeca in de categorieën 1 en 2. Eveneens zijn toegestaan tuinen, erven en verhardingen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen alsmede additionele voorzieningen. Gebouwen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan. De bouwvlakken zijn strak begrensd. In de bouwregels is vervolgens aangegeven dat bestaande gebouwen niet mogen worden uitgebreid. Nieuwbouw is niet toegestaan, behoudens herbouw. De bestaande goothoogte mag niet worden overschreden. Deze goothoogte mag maximaal 15 meter bedragen. Het doorbreken van panden is evenmin toegestaan. Voorts is het pand binnen de aanduiding Horeca-overig gelegen. Deze aanduiding heeft in dit geval geen gevolgen. Ten slotte geldt hier de dubbelbestemming waarde-maastrichts Erfgoed, met de nadere aanduidingen Specifieke bouwaanduiding- dominant bouwwerk Specifieke vorm van waarde- cultuurhistorisch attentiegebied Specifieke vorm van waarde- archeologische zone a Specifieke vorm van waarde- beschermd stadsgezicht geluidzone - industrie In de dubbelbestemming Waarde-Maastrichts Erfgoed is het cultuur- en archeologiebeleid van de gemeente juridisch vastgelegd. Algemeen geldt dat deze gronden mede zijn bestemd voor de bescherming van het op die gronden aanwezig cultureel erfgoed. Voor zover de aanduiding specifieke bouwaanduiding dominant bouwwerk ( gemeentelijk monument) is opgenomen, zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van het interieur en het exterieur van het betreffende bouwwerk. Een dominant bouwwerk wordt gedefinieerd als een bouwwerk met cultuurhistorische en/of architectonische waarden, waarvan zowel het interieur als het exterieur, bescherming krijgen door de dubbelbestemming Waarde Maastrichts Erfgoed. Voor zover de aanduiding specifieke vorm van waarde cultuurhistorisch attentiegebied is opgenomen, zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming van het cultuurhistorisch attentiegebied. In de planregels wordt een dergelijk gebied als volgt omschreven: een gebied, gekenmerkt door een samenhangende cultuurhistorische en/of architectonische waarde. Ter plaatse van de aanduidingen specifieke bouwaanduiding dominant bouwwerk en specifieke vorm van waarde cultuurhistorisch attentiegebied gelden de volgende bouwbeperkingen: De bestaande cultuurhistorische waardestelling mag niet worden aangetast door wezenlijke veranderingen in situering, massa, kapvorm, hoogtematen en gevelindeling, zulks met inbegrip van 26

27 waardevolle details; bij een dominant bouwwerk kan bovendien in de omgevingsvergunning de verplichting worden opgenomen om maatregelen te treffen waardoor de cultuurhistorische waardestelling van het betreffende gemeentelijk monument kan worden behouden. De bouwplannen mogen die strijdig zijn met toegekende cultuurhistorische waardestelling en toepasselijke richtlijnen, een en ander conform het bepaalde in de rapporten Bestemmingsplan Centrum, deelrapport Inventarisatie, Bestemmingsplan Centrum, deelrapport Ruimtelijke karakteristiek en Bestemmingsplan Centrum, deelrapport Archeologie. Voor zover de aanduiding specifieke vorm van waarde archeologische zone a is opgenomen, zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van de archeologische waarden zone a. in de begripsomschrijving wordt hierover het volgende gezegd: Een archeologische zone is een gebied met bepaalde archeologische waarde, aangeduid ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van waarde archeologische zone a ( in en binnen een straal van 50 meter om bekende archeologische vindplaatsen en historische relicten alsmede het gebied binnen de eerste stadsmuur). Ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van waarde archeologische zone a geldt dat bouwwerken en bouwwerkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen hiervan aantoonbaar niet leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal. De beperking geldt niet voor bodemingrepen tot 40 centimeter onder maaiveld. Aan de omgevingsvergunning voor bouwen kunnen voorschriften worden verbonden die betrekking hebben op: Het verplichten tot het treffen van technische maatregelen; waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; Het verplichten tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen; Het verplichten om de activiteit to bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologie die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. Voor zover de aanduiding specifieke vorm van waarde beschermd stadsgezicht, zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van het beschermd stadsgezicht. Hiervoor zijn ver geen bijzondere regels opgenomen, omdat de bescherming reeds via de overige regelingen voldoenden ondervangen wordt. Bovendien kunnen binnen de bestemming Waarde- Maastrichts erfgoed aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende verplichtingen worden opgelegd: Een archeologisch rapport te overleggen met daarin de archeologische verwachtingswaarden; Een cultuurhistorisch rapport te overleggen met eventueel een cultuurhistorische waardestelling. In het geval van dominante bouwwerken is het zonder vergunning verboden om de volgende activiteiten uit te voeren: Het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, vernietigen van dominante en kenmerkende bouwwerken, waaronder begrepen het interieur van dominante bouwwerken, alsmede alle detaillering en gevelafwerking; Het geheel of gedeeltelijk wijzigen, aantasten, vernietigen van waardevolle cultuurhistorische elementen; Het vellen, rooien of anderszins aantasten van waardevolle groenelementen. Voor zover deze omgevingsvergunning kan leiden tot een verandering en/of aantasting van een gemeentelijk monument, kan aan de omgevingsvergunning de verplichting tot het treffen van 27

28 maatregelen worden verbonden, waardoor de toegekende cultuurhistorische waardestelling van het betreffende monument kan worden behouden. Aan de omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden kunnen voorschriften worden verbonden die betrekking hebben op: Het verplichten tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; Het verplichten tot het doen van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen; Het verplichten om de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologie die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. Bovendien kunnen binnen de bestemming waarde Maastrichts erfgoed aan een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden de volgende verplichtingen worden opgelegd: Een archeologisch rapport te overleggen met daarin de archeologische verwachtingswaarden; Een cultuurhistorisch rapport te overleggen met eventueel een cultuurhistorische waardestelling. Ten slotte geldt er voor dominante bouwwerken, cultuurhistorische zones en archeologische zones een sloopverbod. Ook aan de sloopvergunning kunnen voorwaarden worden verbonden en kunnen rapportageverplichtingen worden opgelegd. Op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding geluidzone industrie mogen voorts geen nieuwe woningen, dan wel andere geluidgevoelige bebouwing worden gebouwd. 28

29 2.3.2Vigerend Bestemmingsplan In het vigerende bestemmingsplan St. Maartenspoort-Wyck geldt de bestemming Bijzondere doeleinden voor deze gronden. Binnen deze gronden zijn de volgende functies toegestaan: bijzondere doeleinden, parkeervoorzieningen, doeleinden van openbaar nut, verkeers- en verblijfsdoeleinden, Groenvoorzieningen en additionele voorzieningen. Onder bijzondere doeleinden worden begrepen doeleinden ten behoeve van onderwijs, openbaar bestuur, religieuze functies, medisch-sociale functies, maatschappelijke en culturele functies, met inbegrip van ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze doeleinden. Er ligt tevens de aanduiding bouwvlak. Het bouwvlak is onderverdeel in bebouwingsvlak I en bebouwingsvlak II Hieronder is een uitsnede van de plankaart opgenomen. Voor de gronden die zijn gelegen binnen het op de bestemmingskaart aangeduide bebouwingsvlak I geldt dat de bestaande bouwhoogte in acht moet worden genomen. Voor bebouwingsvlak II geldt dat hierbinnen bebouwing mag worden opgericht tot maximaal 2 bouwlagen. 29

30 3. Financiële analyse Op basis van een Netto Contante Waarde berekening 3.1 Inleiding Het dependance aan de Franciscus Romanusweg heeft in zijn verleden vele functies gehad, en is sinds een aantal jaar een onderdeel van de vastgoedportefeuille van Zuyd. Omdat het gebouw als ouder is, voldoet het op een aantal aspecten niet aan de duurzaamheideisen die tegenwoordig aan een gebouw worden gesteld. Een van deze aspecten is de verlichting in het oude gedeelte van het gebouw. Verlichting is gemiddeld 20 tot 40% van de energiekosten van een pand, hier kan dus een goede kans zitten om te besparen, en om het gebouw op nog een aspect aan de eisen van duurzaamheid te laten voldoen. In onderstaande analyse is het verbruik van de huidige TL lampen in het gebouw vergeleken met de investering en het verbruik van nieuwe duurzamere TL lampen. Voor de berekening is gekeken naar T5 TL lampen, deze lampen gaan gemiddeld 3 keer langer mee dan reguliere TL lampen en ze verbruiken gemiddeld 40% minder, de lampen kunnen bevestigd worden in de oude armaturen doormiddel van een adapter. Om te kijken naar de werkelijke besparing, en of de investering rendabel is voor Zuyd is een financiële analyse gemaakt op basis van een Netto Contante Waarde. Bij deze berekening komt goed naar voren wat de daadwerkelijke besparing is over 10 jaar. Als eerste is gekeken naar de kosten van de oude TL lampen en de kosten van de nieuwe TL lampen. Hierbij zijn van beide lampen de investeringskosten meegenomen. Daarna is gekeken naar de investering in de nieuwe TL lampen, hierbij is rekening gehouden met een investering met eigen vermogen. De afschrijvingen zijn over zowel de nieuwe als de oude lampen berekend om zo in de exploitatiebegroting de besparing op de oude lampen als opbrengst te kunnen rekenen. Door het verbruik en de afschrijvingen van de nieuwe lampen de reflecteren aan de oude, wordt er inzicht gegeven in de daadwerkelijke besparing. De jaarlijkse uitkomsten van de exploitatiebegroting zijn daarna uitgezet als Cashflow, deze is vervolgens contant gemaakt, en door de investering te weerspiegelen aan de som van contant gemaakt cashflow, blijft een Netto Contante Waarde over. Als de Netto Contante Waarde een positief getal oplevert, betekent dit dat de investering voor Zuyd rendabel is. Levert de Netto Contante Waarde berekening een negatief getal op, is de investering niet rendabel voor Zuyd. 30

31 3.2 Kosten Bron:energiebesparendoenwijzo.nl Kamer nummer aantal Tl armaturen aantal Tl buizen kosten adapter kosten buis verbruik oude TL verbruik nieuwe TL C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C63/C ,00 79,00 640,00 384,00 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,00 39,50 320,00 192,00 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,60 15,80 128,00 76,80 C ,60 15,80 128,00 76,80 C ,60 15,80 128,00 76,80 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,20 31,60 256,00 153,60 C ,00 39,50 320,00 192,00 wc ,60 15,80 128,00 76,80 wc ,60 15,80 128,00 76,80 wc ,60 15,80 128,00 76,80 wc ,60 15,80 128,00 76,80 totaal ,80 521, , ,40 prijs per adapater 25,40 prijs per buis 3,95 gemiddeld verbruik per jaar oude TL met 8 branduren per dag 32,00 gemiddeld verbruik per jaar nieuwe TL met 8 branduren per dag 19,20 prijs per oude buis 3,93 31

32 3.3 Investeringsbegroting Vaste Activa eigen vermogen 3.874,20 T5 TL adapter 3.352,80 T5 TL buis 521,40 totaal 3.874, , Afschrijvingen aanschaf afschrijvingstermijn restwaarde T5 TL buis 521,40 14 jaar - T5 TL adapter 3.352,80 20 jaar - Oude buis 518,76 5 jaar - afschrijving per jaar 37,24 167,64 103, berekening voor misgelopen rente eigen vermogen Rente in % 1,9 Cummulatief Rente Investering Saldo begin Rente in Jaar v Inv Saldo eind verlies 1e jaar 3.874, ,20 73, ,81 73,61 2e jaar 3.947,81 75, ,82 148,62 3e jaar 4.022,82 76, ,25 225,05 4e jaar 4.099,25 77, ,14 302,94 5e jaar 4.177,14 79, ,50 382,30 6e jaar 4.256,50 80, ,38 463,18 7e jaar 4.337,38 82, ,79 545,59 8e jaar 4.419,79 83, ,76 629,56 9e jaar 4.503,76 85, ,33 715,13 10e jaar 4.589,33 87, ,53 802,33 32

33 3.6 Exploitatiebegroting jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 opbrengsten verbruikskosten oude lamp 4.224, , , , , , , , , ,00 afschrijving oude tl lamp 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 aanschaf oude tl lamp 518,76 kosten afschrijvingskosten T5 TL buis 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 37,24 T5 TL adapter 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 verbruikskosten 2.534, , , , , , , , , ,40 misgelopen rente eigen vermogen 73,61 75,01 76,43 77,89 79,37 80,87 82,41 83,98 85,57 87,20 Totaal 1.514, , , , , , , , , ,27 * Het rente percentage is 1,9%, er is hierbij uitgegaan van een rentepercentage op basis van de huidige spaarrekeningrentes, deze rente wordt voor een periode van 10 jaar als vast rentepercentage gezien. Er is in de opbrengsten geen rekening gehouden met de misgelopen rente op eigen vermogen door de investering in de oude TL buizen. 3.7 cashflow 3.8 contante waarde 3.9 netto contante waarde jaar , ,20- som van de contante cashflow jaar , , ,61 jaar , ,97 de investering is jaar , , ,20- jaar , ,52 de netto contante waarde is de som van de cashflow contant gemaakt - de investering jaar , , ,41 jaar , ,36 jaar , ,62 jaar ,49 943,94 jaar ,90 889,56 jaar ,27 838,30 som van de cashflow ,17 *voor de contantewaarde berekening is rekening gehouden met een rentevoet van 6% 33

34 Conclusie Uit bovenstaande berekening kan geconcludeerd worden dat de investering zoals ze in bovenstaande berekeningen is voorgesteld, zeker rendabel zal zijn voor Zuyd. Op 10 jaar tijd bespaart Zuyd 7.524,41, voor 10 jaar tijd is dit geen enorm bedrag, maar als je kijkt naar de mate van verbruik komt dit toch overeen met 40%, hetgeen wel een significant percentage is. Rekening houdend met het ontwerp bestemmingsplan, de keuze voor de T5 TL lampen een logische, omdat deze lampen in de oude armaturen passen, er hoeft dus niks aangepast te worden, het geen een voordeel oplevert mocht en ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd blijven.

35 Bijlage I Verbruik

36 Bijlage II Tekeningen

37 Bijlage III De zienswijze Uit Zienswijzen - Arcadis, ontwerp, februari

38 Bijlage IV Opdrachtomschrijving, isolatie versus vochtbestrijding, kierdichting en de lambda waarde van leem. Voor een tiental Studenten van de faculteit Bèta moesten onderzoeksvragen worden opgesteld, Die ze binnen een termijn van 40 uur moesten kunnen beantwoorden. De onderwerpen van de onderzoeksvragen waren hierbij als volgt: Isolatie versus vochtbestrijding, Kierdichting De lambda waarde van leem. Voor het opstellen van deze onderzoeksvragen heeft een gesprak plaatsgevonden met Charlotte Groeger, zij is specialist in het bouwen van vakwerkhuizen en duurzame technieken bij het bouwen. Deze opdracht is als bijlage toegevoegd omdat met deze opdracht, geen competenties worden ingevuld en ze gezien wordt als extra opdracht

39 Bij vakwerkhuizen wordt op dit moment veel gewerkt met stro en hennep als isolatie middel. Deze producten hebben de eigenschap dat ze een soort luchtbel creëren in de leem, net als bij dubbele beglazing zorgt deze luchtbel voor isolatie. Tevens wordt de stro gebruikt als samenhoudend materiaal voor de leem. Op dit moment maken ze binnen de vakwerkhuizen gebruik van 2 soorten isolatie methoden, de dubbele en de enkele. Bij de dubbele methode is het onderste materiaal een tegel, een stukje daar vanaf wordt nog een tweede muur gezet van kalksteen. Hierdoor komt er lucht tussen de twee materialen, deze lucht zorgt voor de isolatie. Bij de enkele methode begin je bij de buitenmuur, daartegen wordt een soort purschuim gezet, en daartegen worden gipsplaten gezet. Bij deze methode zorgt de laag purschuim voor een open structuur tussen de materialen in en wordt lucht ook gebruik als isolatie. De vraag is of je leem zelf een isolerende waarde kunt geven door er toevoegingen aan te doen. De isolerende waarde (warmtegeleidingcoëfficiënt) wordt ook wel uitgedrukt in lambda-waarde. De opdracht is dan ook om uit te zoeken welke materialen toegevoegd zouden kunnen worden aan leem, die er net zoals stro of hennep voor zorgen dat leem een isolerende waarde krijgt. De deelvragen die hierbij beantwoordt moeten worden zijn als volgt: Deelvraag 1 Hoe bereken je de lambda-waarde? Deelvraag 2 Welke materialen zou je kunnen toevoegen aan leem? Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik van het internet of literatuur over dit onderwerp. Deelvraag 3 Wat is de lambda waarde van de materialen die je hebt kunnen vinden, voordat je ze toevoegt aan de leem. Deelvraag 4 Geven de gevonden materialen, op het moment van toevoegen, hetzelfde effect als stro of hennep, door het creëren van luchtbellen? Deelvraag 5 Welke materialen uit je lijst creëren de luchtbellen? Deelvraag 6 Wat is de lambda waarde van leem na het toevoegen van de materialen die een luchtbel creëren. Deelvraag 6 Wat is de lambda waarde van leem na het toevoegen van de materialen die geen luchtbel creëren. Deelvraag 7 Welke materialen zorgen ervoor dat leem een isolerende waarde krijgt, en waarom? Deelvraag 8 In de tekst hierboven wordt gesteld dat stro niet alleen een isolerende waarde heeft, maar dat het ook een andere functie heeft. Leg in eigen woorden uit wat deze functie precies inhoudt, en kunnen de andere materialen die je gevonden hebt deze functie ook vervullen?

40 Het thema duurzaamheid wordt steeds meer als zeer belangrijk beschouwd, en steeds meer mensen en bedrijven zijn op zoek naar de nieuwste en beste technieken om enerzijds mee te helpen aan een duurzamere toekomst en om anderzijds veel geld te kunnen besparen. Één manier om een gebouw duurzamer te maken is met behulp van kierdichting. Er wordt gezegd dat Duitsland op het gebied van duurzame technieken voor loopt op Nederland. De opdracht is dan ook, uit te zoeken welke technieken er in beide landen zijn op het gebied van kierdichting, en welk land daadwerkelijk verder is wat technieken betreft. Deelvraag 1 Wat zijn de nieuwste technieken op het gebied van kierdichting in Nederland? Deelvraag 2 Wat zijn de nieuwste technieken op het gebied van kierdichting in Duitsland? Deelvraag 3 Zijn de technieken die je in Nederland hebt gevonden terug te vinden in Duitsland? Zo ja, is de gebruikte techniek in Duitsland hetzelfde, slechter of beter en waarom? Zo nee, waarom niet? Betekend dit dat Duitsland nog niet zo ver is? Of dat ze juist al veel verder zijn? Deelvraag 4 Zijn de technieken die je in Duitsland hebt gevonden terug te vinden in Nederland? Zo ja, is de gebruikte techniek in Nederland hetzelfde, slechter of beter en waarom? Zo nee, waarom niet? Betekend dit dat Nederland nog niet zo ver is? Of dat ze juist al veel verder zijn?

41 Het doel van de opdracht, is erachter komen welk effect het isoleren van een huis heeft op vocht in het huis. Dit zal aan de hand van onderstaande tabel onderzocht worden. Deelvraag 1 Hoe ontstaat een vochtprobleem? Deelvraag 2 Wanneer is vocht schadelijk voor een gebouw? Deelvraag 3 Welke manieren zijn er om een gebouw te isoleren? Deelvraag 4 Beïnvloeden deze manieren van isoleren de toetreding van vocht op een positieve of negatieve manier, en waarom? Deelvraag 5 Is vocht schadelijk voor het isolatie materiaal, en daarbij de prestatie van het materiaal? Beschrijf dit per materiaal. Deelvraag 6 Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen isolatie en vocht. Welke conclusie kun je trekken aan de hand van deze tabel, over het onderwerp isolatie versus vochtbestrijding? Bijlage III Plan van aanpak

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand. Gemeenten

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Datum: 18 februari 2010 Projectnummer: 61896-911 ID: tb_nl.imro.0363.u0905bpstd-ow01_003 INHOUD

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Knuwer & Creutzberg Advocaten,

Knuwer & Creutzberg Advocaten, Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Haven Den Helder 1 e herziening 2009 Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. (De

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie