Van de bestuurder. Van de bestuurder. Ik wil de organisatie van binnenuit leren kennen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de bestuurder. Van de bestuurder. Ik wil de organisatie van binnenuit leren kennen"

Transcriptie

1 Van de bestuurder Van de bestuurder Ik wil de organisatie van binnenuit leren kennen Sinds 1 april is Toke Piket de nieuwe bestuurder van De Waalboog. Wie is zij, wat drijft haar in haar werk en wat kunnen we van haar verwachten voor De Waalboog? Eigenlijk werkte ik nog maar betrekkelijk kort als directeur bij St. Anna, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, toen ik de vacature zag voor de nieuwe bestuurder van De Waalboog. Als getogen Nijmeegse met een brede bestuurlijke ervaring in de zorg, was dit een te mooie functie om aan mij voorbij te laten gaan. Ik kende De Waalboog als gevestigde zorgorganisatie in de Nijmeegse samenleving. Met zorg voor interessante cliëntengroepen én met een solide basis. Daar wilde ik graag mijn ervaring en energie in steken. En dat mag ik nu doen en daar heb ik ontzettend veel zin in! Een leven lang leren Tijdens mijn inwerkperiode heb ik een ronde langs alle locaties gemaakt om zo kennis te maken met de verschillende huizen en de mensen die daar werken en verblijven. Ik wil de organisatie echt van binnenuit leren kennen. Daarom probeer ik alle afdelingen te bezoeken. Ik ben al op heel wat afdelingen geweest, en zal dit in de komende maanden proberen af te ronden. Ook heb ik een avond meegelopen met avond- en nachthoofd Rob Schoester. Het is mooi om te zien hoe de ANWhoofden werken en wat er op onze medewerkers én cliënten afkomt. Dat zijn leerzame momenten. Ik vind het sowieso belangrijk om te blijven leren in het leven. Dat ben ik zelf ook altijd blijven doen en ik vind het belangrijk dat onze medewerkers dat doen. De ontwikkelingen in de zorg en de steeds complexer wordende zorgvragen maken het noodzakelijk dat je de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw werk bijhoudt en waar mogelijk kunt toepassen. Een leven lang leren is het adagium wat mij betreft. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

2 Van de bestuurder Van Rijn geeft richting De Waalboog is een solide organisatie, maar binnen de ouderenzorg is verdere professionalisering nodig. Er liggen ons dan ook de nodige uitdagingen in het verschiet. Het roer hoeft niet drastisch om, maar we gaan wel met elkaar bekijken wat er beter kan. Staatssecretaris Van Rijn geeft in zijn nota Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen helder aan waar de verpleeghuissector de komende jaren naar toe moet. We gaan de kwaliteit van de zorg op verschillende fronten verbeteren. De basis moet op orde zijn. Veilige zorg is een grondbeginsel. Zaken als medicatiebeleid moeten goed geregeld zijn. Verder moet de cliënt echt de regie hebben. Het is zíjn leven en zijn wensen zijn leidend voor de zorg die hij krijgt. Van Rijn noemt ook expliciet de inzet van mantelzorg. Daar geloof ik ook sterk in. Mantelzorgers en professionals kunnen samen een betere invulling van de zorg geven. Dat is een hele uitdaging en zal van ons allemaal een verandering in denken en doen vragen. Kennis en kunde Onze specialistische functie vind ik van belang en wil ik verder uitbreiden. We hebben dit jaar het Topcare-predicaat behaald voor de gerontopsychiatrie. Dat is een mooie mijlpaal, waarbij we de resultaten van wetenschappelijk onderzoek doorvertaald hebben naar evidence based werken. Van Rijn haalt die Topcare-structuur ook aan in zijn nota. Daarin zijn wij dus op de goede weg. Wij hebben daarvoor een goede basis gelegd. Wij zullen hierin verder moeten leren en ons ontwikkelen. Nadere kennismaking Naam: Toke Piket Leeftijd: 56 jaar Woonplaats: Ubbergen Burgerlijke staat: getrouwd Kinderen: drie Opleiding: HBO-J(eugd), Bedrijfskunde post HEAO, Bestuurs- en Organisatiewetenschap Eerdere werkgevers: St. Anna (directeur), MEE - Gelderse Poort (bestuurder), Zorgverzekeraar VGZ (manager) Hobby s: hardlopen, wielrennen, skiën, lezen 2 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

3 Spiegelbijeenkomsten In het najaar van 2014 is het zogenaamde CQ-onderzoek uitgevoerd naar tevredenheid van cliënten en mantelzorgers over de zorg- en dienstverlening op de verschillende locaties van De Waalboog. In afstemming met de Cliëntenraad is besloten Spiegelbijeenkomsten te organiseren om de belangrijkste verbeterpunten uit het CQ-onderzoek te bespreken. Bedoeling hiervan is om van cliënten en mantelzorgers het verhaal achter de cijfers te horen en input te krijgen voor mogelijke verbeteracties. Het Spiegelgesprek is een methode om feedback te vragen over hoe cliënten en mantelzorgers de zorgen dienstverlening ervaren. In een groepsgesprek met 8-12 uitgenodigde cliënten of mantelzorgers wordt een aantal onderwerpen uitgediept onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Cliënten vertellen over hun ervaringen, concrete voorvallen en hun beleving daarvan. Bij de cliënten betrokkenen (evv ers, artsen, zorgmanagers, facilitair) zijn als toehoorder aanwezig, zonder aan het gesprek deel te nemen. Begin juli worden drie spiegelbijeenkomsten georganiseerd : 1. één spiegelgesprek met somatische cliënten van De Honinghoeve, 2. één spiegelgesprek met somatische cliënten van Joachim en Anna en 3. één spiegelgesprek met contactpersonen van familie van PG-cliënten van Joachim en Anna. Na afloop van deze gesprekken zal in overleg met de Cliëntenraad worden nagegaan of de nieuwe methode van Spiegelgesprekken naar tevredenheid werkt. Dan wordt ook nagegaan hoe bewoners van Nijevelt en het St. Jozefklooster betrokken worden. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

4 Van de Cliëntenraad De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van De Waalboog gevraagd en ongevraagd over zorg, welzijn en huisvesting van de bewoners en cliënten van alle locaties van De Waalboog. Via de Cliëntenraad hebben zij - en hun verwanten namens hen - inspraak in het beleid. De Cliëntenraad is er alleen voor de gemeenschappelijke belangen. Voor individuele belangenbehartiging is er de cliëntenvertrouwenspersoon. - Cliëntenraad meer betrokken Zoals uit ons jaarverslag blijkt, wordt de Cliëntenraad steeds meer ingeschakeld bij het reilen en zeilen van De Waalboog. Omdat we zo de stem van de cliënt én van de mantelzorger beter kunnen laten horen, zijn we hier heel blij mee. Verderop in deze Bij de koffie een korte impressie van wat we gedaan en bereikt hebben. Maar we kunnen ons werk alleen goed (blijven) doen als u ons ondersteunt. Kom daarom naar de voor u georganiseerde bijeenkomsten en laat u horen. Informeer ons over wat goed gaat of beter kan. Mailen kan ook: We nemen graag contact op! Maar nu eerst verder met het voorstellen van de raad... Even voorstellen... Wilma Spanjaard Mijn naam is Wilma Spanjaard. Ik ben 55, werkzaam geweest als medisch secretaresse en creatief therapeut en getrouwd met Gerard. We hebben een zoon en een dochter. Ten gevolge van een bedrijfsongeval ruim 13 jaar geleden heeft Gerard hersenletsel. Ook is daarna gebleken dat hij Asperger heeft, een vorm van autisme. Hem thuis verzorgen ging op een gegeven moment helaas niet meer en zo woont hij - na zeven jaar Pro Persona (GGZ) - alweer ruim vier jaar binnen De Waalboog. Gelukkig zijn we nog vaak samen. We genieten erg van dansen en zijn als het maar even kan te vinden op de caféavonden en de dansochtenden in Joachim & Anna. Binnenkort zal ook zijn zus hier komen wonen. Cliëntenraad v.l.n.r. Tiny Romviel, Madeleen Helmer, Wim Halters, Roland Heesbeen, Carla Rooijakkers, 4 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

5 Van de Cliëntenraad Sinds eind 2012 zit ik in de Cliëntenraad. Deze vertegenwoordig ik in verschillende Waalboogcommissies en -werkgroepen en ik denk mee over de nieuwbouw van Joachim & Anna. Verder ben ik onder andere betrokken geweest bij het warmteprotocol en het reanimatiebeleid. Veiligheid, het betrekken van mantelzorgers bij de dagelijkse gang van zaken en eigen regie vind ik belangrijke thema s, net als het kunnen meedoen aan welzijnsactiviteiten. Daarom let ik bijvoorbeeld op de (stapelende) kosten voor de cliënt. Vanuit de overtuiging dat we iets voor elkaar kunnen betekenen, zet ik me graag in voor meer contact tussen mantelzorgers. Speciale aandacht is mijns inziens ook nodig voor de vaak nog jonge kinderen van jonge mensen met dementie. Roland Heesbeen Mijn naam is Roland Heesbeen. Ik ben 60, getrouwd met Mieke en we hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. We zijn natuurmensen, konden uren wandelen en fietsen. Oostenrijk was favoriet. Bij de Nationale Politie werkt hij als operationeel expert op het gebied van opsporing, maar hij is ook lid van de Centrale Ondernemingsraad en doet veel voor de politievakbond. Uit Venray, waar hij nog steeds woont, rijdt hij zo n vijf keer per week naar de Nijmeegse Bosweg. Vanwege een zwaar herseninfarct en een hersenbloeding verblijft Mieke hier. Vandaar dat ik er in de Cliëntenraad contactpersoon voor ben, net als voor De Boog en Villa Villandry. Als je goed bent voor je medewerkers, dan hebben de cliënten het ook goed. En omgekeerd: als de cliënten het goed hebben, is dat voor de medewerkers fijn. Daarvan is Roland overtuigd. Vandaar dat ik streef naar meer samenwerken met de Waalboog-Ondernemingsraad. Mijn aandachtsgebieden binnen de Cliëntenraad zijn financiën en personeelsbeleid. Bang voor het inbrengen van een kritische noot is hij allerminst. Wie het weet, mag het immers zeggen. Maar het moet altijd gebeuren vanuit wederzijds respect. Per slot moet je het samen doen. Met de verzorgenden en de geliefden van de cliënten organiseert hij daarom van alles. Een gourmet- of een pannenkoekenavond, een barbecue. Zo leren cliënten, partners en verzorgenden elkaar kennen en kunnen ze elkaar helpen, aandacht geven. Mensen binden en verbinden, dat is zo belangrijk... Bob Teunissen, Elise Overes, Wilma Spanjaard, René Gijsberts en Peter Saleming. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

6 Van de Cliëntenraad Cliëntenraad De Waalboog Voor bewoners, cliënten én hun mantelzorgers Terugblik op een druk en enerverend 2014 In het net verschenen Jaarverslag van de Cliëntenraad blikt voorzitter Tiny Romviel terug op Het was een druk en enerverend jaar, waarin we helaas afscheid moesten nemen van drie van onze langstzittende leden. Henny Peters overleed vrij onverwacht op 2 juli en Gien Dijkhuis en Tonnie Potkamp traden om persoonlijke redenen terug. Gelukkig kunnen we door de komst van twee nieuwe leden en twee kandidaatleden in 2015 wel op volle sterkte verder. Onze rol van behartiger van de belangen van de Waalboogcliënten kunnen we zo blijven waarmaken. In werkgroepen, commissies én door onze adviezen aan de bestuurder. Werkgroepen, commissies Leden van de Cliëntenraad hadden zitting in verschillende werkgroepen en commissies. De laatste jaren zien we dat bestuurder en organisatie ons steeds meer inschakelen. Verheugend dat dit in 2014 vaak al in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling gebeurde. Zo konden we de stem van de cliënt en die van hun mantelzorgers beter laten doorklinken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de werkgroepen Belevingsgericht werken, Toekomstbestendig welzijn, Cliënt in regie bij het zorgleefplan en Strategisch beleidsplan. Verder was de Cliëntenraad net als andere jaren vertegenwoordigd in de commissies Meldingen Incidenten Calamiteiten, Middelen en Maatregelen, Ethiek, en Hal (Joachim & Anna). Adviezen Tiny Romviel is ook trots op de 40 adviezen die de raad gevraagd en ongevraagd aan de bestuurder heeft uitgebracht. Onze adviezen blijken regelmatig van toegevoegde waarde voor de cliënten te zijn. Zo hebben we aandacht gevraagd voor de werkwijze van de linnendienst en die is verbeterd. Door onze inbreng praten we in 2015 door over de aanbevelingen uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Ook aan het Programma van eisen nieuwbouw Joachim & Anna hebben we ons steentje bijgedragen. Versterken contact met achterban Verheugend is verder dat u, onze achterban, ons meer weten te vinden en kennis en ervaringen deelt. Daarmee kunnen wij ons werk doen. Maar het contact kan altijd beter. Vandaar dat we in 2015 vol hierop inzetten. Ook werken we er graag aan mee dat u meer betrokken wordt bij zorg en welzijn binnen De Waalboog. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de raad samen met de afdelingen mantelzorgcontactbijeenkomsten zal voorbereiden. We zien ernaar uit u daar te ontmoeten! 6 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

7 Van de Cliëntenraad Jaarverslag 2014 Het Jaarverslag 2014 van de Cliëntenraad ligt op de afdelingen ter inzage. Het staat ook op nl/clientenraad. Wilt u er zelf over kunnen beschikken, of meer informatie erover? Mail Meer huiskamers De Honinghoeve en Nijevelt krijgen meer verpleeghuisplaatsen. De Waalboog wil daarom ook meer huiskamers realiseren. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de verbouwing die hiervoor nodig is. Melding Incidenten en Calamiteiten MIC Elke zorginstelling is verplicht incidenten en calamiteiten te registreren waarbij cliënten betrokken zijn. Bij die MIC-registratie gaat het om vallen, stoten, agressief gedrag, het weigeren van medicatie etc. Dit registreren kost kostbare tijd. De Waalboog wil daarom bepaalde veelvoorkomende incidenten en calamiteiten uitsluiten. Naasten en professionals hebben dan wel hiervan aangegeven dat deze voor hen een geaccepteerd risico vormen. De tijdwinst is natuurlijk prima, maar de Cliëntenraad heeft in haar advies ook kanttekeningen geplaatst. Blijft er bijvoorbeeld wel een representatief beeld van het aantal incidenten en calamiteiten? En de incidenten kunnen toch ook signalen zijn dat er in de omgeving iets gebeurt wat beter anders JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2015 kan? Daarom stelt de raad voor eerst een pilot te doen en te evalueren wat de nieuwe MIC-registratie betekent. Gastvrijheid De Honinghoeve De cliënt is blij. Dat is de missie van De Waalboog. Om dit te realiseren, werkt de organisatie met een gastvrijheidsmodel. Dit is voor De Honinghoeve ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld over de inrichting van de ontmoetingsruimten. Of de maaltijdkeuze. De Cliëntenraad vindt dat zo een goede basis voor gastvrijheid is gelegd, maar pleit wel voor uitbreiding van het model. Dit gaat namelijk uit van tijdelijk verblijf, terwijl het bij De Waalboog ook om wonen en het zelf ontvangen van gasten gaat. Dat kan uitmaken. Daarom heeft de raad aangeboden hier samen met de organisatie verder naar te kijken. Lekker en gezond eten In april is het project lekker en gezond eten gestart. Carla Rooijakkers is namens de Cliëntenraad hierbij betrokken. In dit project wil De Waalboog onderzoeken hoe ze kwaliteit, beleving en ambiance van eten en drinken kan verbeteren. Ook wil De Waalboog de betrokkenheid vergroten van cliënt, familie en medewerkers bij de maaltijdvoorziening. In het St. Jozefklooster is iedereen zeer tevreden over de maaltijden. Kan dit kwaliteitsniveau uitgangspunt zijn voor alle locaties? De Cliëntenraad heeft erop aangedrongen dit in het project mee te nemen. 7

8 Kort nieuws Sneller wegwijs met informatiegids Vanaf medio juni krijgen nieuwe cliënten van De Waalboog een persoonlijke en complete welkomstgids. Dit is een fraai vormgegeven klapper met overzichtelijke, heldere en eenduidige informatie. De klapper komt ook in alle huiskamers en op de website van De Waalboog te staan. In de map is informatie opgenomen over: De Waalboog algemeen; onze zorgvisie; de gang van zaken op een afdeling; onze faciliteiten; het welzijnsaanbod en verschillende formulieren om zaken binnen De Waalboog te regelen. Hierin kunnen cliënten ook hun eigen Waalboogdocumenten en correspondentie bewaren. Deze klapper vervangt de huidige plastic opnamemap met losse folders en formulieren. De heer Romviel, voorzitter van de Cliëntenraad ontving het eerste exemplaar van de informatiemap van bestuurder Toke Piket. Deze map is met zorg samengesteld en mede tot stand gekomen op basis van behoeften van cliënten en mantelzorgers (interviews met recente mantelzorgers), Zorgbemiddeling, zorgmanager, welzijn, Facilitaire dienst en Bestuursbureau. Elke afdeling ontvangt een gemeenschappelijke map om in de huiskamer te zetten, zodat daar bijvoorbeeld familie de informatie nog eens na kan slaan. In principe ontvangen nieuwe cliënten een persoonlijke informatiemap. Voor het hospice en de TOP-kamers is een uitzondering gemaakt omdat mensen hier minder lang verblijven. Hier staat de map al op de kamer en hoort bij de kamerinventaris. Als u al langer bij De Waalboog verblijft dan ontvangt u geen nieuwe map. De informatie uit de map heeft u eerder al op een andere manier ontvangen. Paulien Keijzer 8 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

9 Kort nieuws Familienet Mede op verzoek van de Cliëntenraad doet De Waalboog ervaringen op in het gebruik van Familienet. Familienet is een online platform voor communicatie en samenwerking met families van cliënten. Hiermee willen we de bindingen tussen zorgverleners en familie vergroten. Uiteindelijk moet dat ook de samenredzaamheid bevorderen. In een pilot op twee afdelingen, Bosweg D en KSW2 op Nijevelt verkennen we het gebruik van dit systeem om zo te zien of dit iets is om breder in De Waalboog in te zetten. Elke deelnemende cliënt krijgt een veilige online pagina waar verzorgers en familie contact met elkaar hebben. Een soort Facebook dus, maar dan afgeschermd en voor medewerkers en familie van bewoners. Per 1 januari is op de afdeling Rozenhof (Kleinschalig Wonen 2) Familienet geïntroduceerd, voor een halfjaarlijkse pilot. Enthousiast Belangrijk voor een succesvolle start was om de eerste contactpersonen persoonlijk en met behulp van ondersteunende folders enthousiast te maken. Al snel meldden de familieleden van de Rozenhof zich aan. Niet alleen de eerste contactpersoon van een bewoner, maar ook andere familieleden, vrienden en bekenden kunnen worden JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2015 worden toegevoegd. De eerste contactpersoon bepaalt wie er kan aansluiten. Zo is er een bewoner die maar liefst zes mensen in haar vriendenlijst heeft, een heel actief profiel. De mensen die bij deze bewoner betrokken zijn, houden elkáár ook via Familienet op de hoogte, een prachtig resultaat! Onderlinge afstemming Familienet is erg handig in gebruik; de lay-out is overzichtelijk en uitnodigend. Je kunt er alledaagse dingen delen: laten zien welke activiteiten er zijn ondernomen, een berichtje hoe het met een cliënt gaat, een foto met de vaste vrijwilliger die op bezoek is, een lekkere maaltijd En als je eens hulp nodig hebt bij een activiteit kun je makkelijk familieleden in één keer bereiken. Er is een bewonersagenda en de mogelijkheid om naast foto s andere bestanden te delen. Zo kan er een erg goed overzicht gegeven worden van het activiteitenaanbod en het leven in de woonkamer. De onderlinge afstemming wordt er zeker door vergemakkelijkt. De familieleden zijn enthousiast en sturen zelf regelmatig foto s voor de bewoner, zodat deze samen met de medewerker bekeken kan worden. En zo blijkt het een ideaal, interactief middel. Marc Rensen Kleinschalig wonen Nijevelt 9

10 Kort nieuws Afscheid nemen, loslaten, veranderen U herkent dat vast wel, momenten dat u denkt: bestaat het leven nu alleen maar uit loslaten en afscheid nemen? Daarbij hoeft u niet alleen aan zware of verdrietige dingen te denken. Afscheid kent veel varianten. Afscheid van de dagelijkse routine van werken en leven wordt in deze tijd voor veel mensen onderbroken voor vakantietijd. Maar ook aan de zomer of vakantie komt weer een eind. Afscheid nemen is een proces van bewustwording, dat wat ons dierbaar was niet meer tastbaar aanwezig is, maar wel nog present is in onze herinnering, in ons hart, in ons levensverhaal. Afscheid nemen op de ene plek en weer welkom geheten worden op een andere. Door veranderingen die we zelf kiezen of veranderingen die we noodgedwongen meemaken. Iedereen herkent dat wel. Vanaf 1 augustus 2015 nemen we met weemoed afscheid van de wekelijkse kapelvieringen. In Nijevelt en Joachim en Anna. Vanaf augustus zullen weekendvieringen op de 1e, 3e en de 5e zondagen van de maand plaats vinden. Uiteraard blijven ook met Kerst, Pasen, Pinksteren en op Goede Vrijdag vieringen op de beide locaties aangeboden. Krapper budget met effect ook op de formatie geestelijk verzorgers, maar ook andere organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen, vragen om een nieuwe structuur van het werk van de geestelijk verzorgers. De vele vrijwilligers die betrokken zijn rond de weekendvieringen zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 22 mei en in een brief hierover uitgebreid geïnformeerd. We hebben met hen overlegd waar we voor staan en waar we voor gaan met als doel ook in de toekomst inspirerende vieringen voor bewoners aan te blijven bieden. Uiteraard plannen de geestelijk verzorgers hun vakantie zo dat er de meeste doordeweekse dagen één geestelijk verzorger voor alle locaties van De Waalboog beschikbaar is, ook in de zomermaanden. Op dagen en tijden dat er geen geestelijk verzorger beschikbaar is, is er een protocol of kan via de receptie, voic of contact opgenomen worden met een geestelijk verzorger. 10 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

11 Kort nieuws Het is van belang zo tijdig mogelijk contact met de geestelijk verzorgers te zoeken als u een afspraak met hen wenst. Bij elk afscheid staan we op een punt waarbij we zowel vooruit als achteruit moeten kijken. Soms met verdriet, soms met hoop op nieuwe toekomst. Dat je wat voorbij is met een glimlach dicht mag vouwen naar het leven en de ander In een wijds vertrouwen Kris Gelaude Allemaal een heel fijne zonnige zomertijd/vakantietijd gewenst. Ad Römkens, geestelijk verzorger Expositie Voor bewoners door bewoners! Expositie Zomerse kleuren Al jaren is in Nijevelt op vrijdagochtend in de Serre een schilderclub actief onder leiding van Helma Giepmans. Voor deze expositie zijn speciaal vrolijke werken geselecteerd. De natuur blijkt een geliefde inspiratiebron, maar ook meer spirituele voorstellingen zoals het inkleuren van mandala prikkelen de creativiteit. Expositie Stadsgezichten De heer Willems is geboren met een groot tekentalent. Vanaf zijn 18e jaar begon hij met schilderen. Zijn inspiratiebronnen waren oude meesters. Vooral stadsgezichten schilderde hij graag na. Veel van zijn werken heeft hij weggegeven en, heel jammer, zijn er na een inbraak meer dan 20 doeken verdwenen. De heer Willems woont nu 5 jaar in Nijevelt. Hij schildert nu niet meer, maar verveelt zich geen moment. De exposities zijn vanaf 15 juni te zien in Nijevelt. Dhr. P. Willems JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

12 Bureau Welzijn Bureau Welzijn Juli - augustus - september 2015 Het Cultureel Bureau van De Waalboog biedt naast het een gevarieerd verenigingsleven aan waar u aan deel kunt nemen. Samen iets ondernemen wat aansluit bij uw interesses en mogelijkheden vormt het uitgangspunt. Wilt u graag hieraan deelnemen, neem dan contact op met medewerkers van de afdeling. In overleg met u wordt gekeken naar een voor u passend abonnement. ABONNEMENTEN WELZIJNSABONNEMENT BASIS Toegang tot alle activiteiten van het. KOSTEN 25,- per maand Echtparen 40,- per maand WELZIJNSABONNEMENT CULTUUR EN ONTMOETING Deelname activiteiten en abonnement 35,- per maand op het verenigingsleven voor één vereniging per week. WELZIJNSABONNEMENT CULTUUR EN ONTMOETING PLUS Deelname activiteiten en abonnement 40,- per maand op het verenigingsleven voor twee verenigingen per week. DEELNAME AAN ÉÉN EXTRA VERENIGING U kunt dit afsluiten als aanvulling op het abonnement Cultuur en Ontmoeting Plus. 10,- per maand Meer informatie Wilt u meer informatie over het programma binnen Nijevelt dan kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling of Alice Pleiter, medewerker Bureau Welzijn via of tel BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

13 Nijevelt Avondvierdaagse De weergoden waren ons gelukkig goed gezind in 2015 en na een regenachtige middag klaarde het weer gaandeweg op. Het wandelfestijn kon, in tegenstelling tot 2014, doorgaan! Ongeveer 100 bewoners, medewerkers en vrijwilligers vertrokken op donderdag 28 mei rond uur voor een wandeling in de buurt. Ook een groep bewoners van De Honinghoeve en zelfs een bewoonster van het St. Jozefklooster liep mee. Nadat we lekker hadden uitgewaaid, was het goed toeven in het restaurant waar Jan Hoesen, met zang en muziek, voor een ontspannen en vrolijke sfeer zorgde. De voetjes gingen zelfs van de vloer! Ans Witjes medewerker Cultureel Bureau JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

14 Uit-programma Nijevelt Juli, augustus en september 2015 De activiteiten die in de maanden juli, augustus en september worden georganiseerd, staan in het. Aan het icoontje voor de naam van de activiteit ziet u wat voor soort activiteit het betreft, bijvoorbeeld een muziekoptreden, religieuze activiteit of een uitstapje en of u daar een abonnement voor nodig heeft. Creatief Bowlen Schildersatelier Verkoop Informatief Religie Zangactiviteit Muziek / optreden Dia / film Uitstapje Caféavond Bewegen Bingo Dansactiviteit Quiz/ spel 14 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

15 Nijevelt JULI Woensdag 1 juli uur DVD Toon Hermans Vanmiddag kunt u kijken naar beelden van de legendarische Toon Hermans. U bent van harte welkom. Woensdag 1 juli Donderdag 2 juli Maandag 6 juli Rit Rit uur Maandag 6 juli Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Quiz U kunt meespelen met een beeldquiz via het grootbeeldscherm in de sociëteit met als thema Natuur. Rondrit U kunt zich opgeven voor een gezellige rondrit door de prachtige omgeving van Nijmegen. Er kunnen in totaal zeven mensen mee waarvan twee mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Voor mensen met een abonnement is de rondrit gratis. Voor mensen die geen abonnement hebben, betalen 8,-. Country dans De Country dansclub uit Wijchen onder leiding van Ada Heinzbergen geven een uitvoering begeleid door specifieke klanken van country muziek. U bent van harte welkom. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

16 Dinsdag 7 juli uur Tegen betaling Dinsdag 7 juli uur Nieuwbouw 1de etage Donderdag 9 juli Zondag 12 juli Maandag 13 juli Woensdag 15 juli Voor iedereen toegankelijk Bingo Speciaal voor bewoners van de zorgappartementen is er een avondbingo waarbij u voor 2,- per kaart kunt meespelen. Familie kan voor 3,50 per kaart ook meespelen. Gespreksgroep Bewoners van de zorgappartementen zijn welkom om samen gedachten uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen en onderwerpen uit te diepen. Alice nodigt u hierbij van harte uit om aan te sluiten. Graag vooraf aanmelden bij Alice Pleiter, medewerker Cultureel Bureau. Tea Time U bent van harte welkom op deze Tea Time. Alice en Marc hebben weer een thema bedacht dat zij vanmiddag verder uitlichten, namelijk het eiland Schiermonnikoog. Amusementsorkest Malden Het orkest uit Malden, voorheen Hoemannen genoemd, bestaat uit 16 mannen en vrouwen. Het repertoire bestaat uit diverse muziekstijlen, variërend van wals tot foxtrot en van James Last tot Frans Duits en Jan Smits. U bent van harte welkom. Sander Ram Sander brengt via het beeldscherm teksten van bekende meezingliedjes in beeld. U bent van harte uitgenodigd om mee te zingen Spreekuur kok Tijdens dit spreekuur hebt u de mogelijkheid ideeën/voorstellen omtrent de warme maaltijd naar voren brengen. 16 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

17 Nijevelt Woensdag 15 juli Nieuwbouw b.g. UIT programma Donderdag 16 juli UIT programma Maandag 20 juli, sociëteit Tegen betaling Dinsdag 12 juli uur Woensdag 22 juli uur Erker Donderdag 23 juli Tegen betaling Vrijdag 24 juli Afhankelijk van de uitzendtijden Herensoos Marc nodigt de heren uit voor een middag waarin u samen onder genot van een drankje interessante onderwerpen kunt uitwisselen. Bingo Op deze traditionele 3de donderdag van de maand kunt u weer spelen voor een leuke prijs. Bloemschikken Voor 6,- kunt u aan de hand van een voorbeeld zelf een bloemstuk maken voor op uw appartement. Caféavond Het wordt een vrolijke avond. De vader van Sandra Vink, dagbestedingscoach, zal de muziek verzorgen. U bent van harte welkom. Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Creatieve middag Vanmiddag bent u uitgenodigd voor een creatieve workshop. U betaalt alleen de materiaalkosten. Vanaf donderdag 27 augustus staat er een voorbeeld van wat we die middag maken in de vitrine. Intocht Vierdaagse op grootbeeldscherm De Via Gladiola ofwel de intocht van de Vierdaagse op de St. Annastraat wordt vandaag uitgezonden door TV Gelderland. Indien gewenst kunt u dit samen met anderen bekijken via het grootbeeldscherm. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

18 Maandag 27 juli Een verrassende tijdreis Gezien het succes van een aantal intieme voorstellingen maakte Marie Christien een gloednieuwe theatershow Een verrassende Tijdreis. In deze show beleeft het publiek een hernieuwde kennismaking met alle mooie hits van vroeger tot nu. Een theatervoorstelling om nooit te vergeten. Met haar kenmerkende zuivere en verstaanbare stem zingt zij haar mooiste eigen (ook Brabantse) liedjes over de gewone en herkenbare dingen. Liedjes die het publiek zelf kiest. Anekdotes en vooral veel interactie met het publiek. Deze voorstelling heeft wederom alle ingrediënten in zich voor een heerlijke avond uit. Kom, geniet en beleef die tijd opnieuw. Woensdag 29 juli uur, erker Woensdag 29 juli Donderdag 30 juli Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. DVD Wilt u graag nog eens een bepaalde film of serie zien? Maak uw wens kenbaar bij Helma Giepmans, medewerker Cultureel Bureau. Willie Martens Willie Martens speelt op zijn accordeon de sterren van de hemel. U bent van harte welkom om te komen luisteren. 18 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

19 Nijevelt AUGUSTUS Maandag 3 augustus uur vertrek Maandag 3 augustus Donderdag 6 augustus uur Maandag 10 augustus uur Woensdag 12 augustus uur Erker Woensdag 12 augustus Rondrit U kunt zich opgeven voor een gezellige rondrit door de prachtige omgeving van Nijmegen. Er kunnen in totaal zeven mensen mee waarvan twee mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Voor mensen met een abonnement is de rondrit gratis. Voor mensen die geen abonnement hebben, betalen 8, -. Film Centraal Azië Dhr Driessen vertoont een Film over Centraal Azië met zijn imposante bergen en Moskeeën, ook neemt hij ons mee naar Turkmenistan. Die Midlland Steier Zij spelen voor u, in klederdracht, muziek uit de Alpenlanden op hun Steiriche Harmonica. Ze brengen zangbundels mee dus u bent van harte uitgenodigd om mee te zingen. Jan Hoesen Jan Hoesen heeft ook in Nijevelt een groepje fans opgebouwd, en dat kan ook niet anders. Zijn muziek is rustig en sfeervol. U mag uiteraard een dansje wagen. Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Bakken Helma nodigt u uit om iets te bakken en daarna te proeven. Voor de ingrediënten wordt gezorgd. U bent van harte welkom. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

20 Donderdag 13 augustus, sociëteit Maandag 17 augustus Woensdag 19 augustus uur Erker Donderdag 20 augustus 9.00 uur Hal Quiz U kunt meespelen met een beeldquiz via het grootbeeldscherm in de sociëteit. U bent van harte welkom. Muzikale middag Marc Rensen, dagbestedingscoach, brengt een grote variëteit van verschillende muziekstijlen via het groot beeldscherm met liedjes van toen en nu. Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Verkoop Vandaag kunt u sieraden kopen bij Angelique Cornelissen. Donderdag 20 augustus Maandag 24 augustus Woensdag 26 augustus Voor iedereen toegankelijk Bingo Op deze traditionele 3de donderdag van de maand kunt u weer spelen voor een leuke prijs. Tea Time U bent van harte welkom op deze Tea Time. Alice en Marc hebben weer een thema bedacht dat zij vanmiddag verder uitlichten, namelijk de stad Brussel. Spreekuur kok Tijdens dit spreekuur hebt u de mogelijkheid ideeën/voorstellen omtrent de warme maaltijd naar voren brengen. 20 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

Cliëntenraad blij met familiecontactavonden

Cliëntenraad blij met familiecontactavonden Van de Cliëntenraad Rubriekskop Tiny Romviel De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van De Waalboog gevraagd en ongevraagd over zorg, welzijn en huisvesting van de bewoners en cliënten van alle locaties

Nadere informatie

Inspiratieweek. Welke pijler gaat jullie team uitwerken? 18 februari - 22 februari. Voor medewerkers, vrijwilligers, familieleden en cliënten.

Inspiratieweek. Welke pijler gaat jullie team uitwerken? 18 februari - 22 februari. Voor medewerkers, vrijwilligers, familieleden en cliënten. Inspiratieweek 18 februari - 22 februari Welke pijler gaat jullie team uitwerken? Voor medewerkers, vrijwilligers, familieleden en cliënten. Commissie belevingsgericht werken: Mieke van Beem Nicolette

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Aanscherping en completering van focus Terugblik op de eerste 100 dagen van Toke Piket

Aanscherping en completering van focus Terugblik op de eerste 100 dagen van Toke Piket Van de bestuurder Aanscherping en completering van focus Terugblik op de eerste 100 dagen van Toke Piket Bijna een half jaar is de nieuwe bestuurder Toke Piket nu werkzaam binnen De Waalboog. Een periode

Nadere informatie

Cliëntenraad met beleid bezig

Cliëntenraad met beleid bezig Rubriekskop Tiny Romviel De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van De Waalboog gevraagd en ongevraagd over zorg, welzijn en huisvesting van de bewoners en cliënten van alle locaties van De Waalboog.

Nadere informatie

Cliëntenraad in beeld: wij zijn er voor u!

Cliëntenraad in beeld: wij zijn er voor u! Rubriekskop De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van De Waalboog gevraagd en ongevraagd over zorg, welzijn en huisvesting van de bewoners en cliënten van alle locaties van De Waalboog. Via de Cliëntenraad

Nadere informatie

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief.

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. Gewoon gezellig, lekker actief! Met de activiteiten van Savant Zorg kunt u samen met anderen veel plezier beleven.

Nadere informatie

Cliëntenraad weer volop actief

Cliëntenraad weer volop actief Vanuit de Cliëntenraad Rubriekskop De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van De Waalboog gevraagd en ongevraagd over zorg, welzijn en huisvesting van de bewoners en cliënten van alle locaties van De

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart 2017 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Activiteitenkrant. Locatie St. Elisabeth. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Januari Krant ook te bekijken via:

Activiteitenkrant. Locatie St. Elisabeth. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Januari Krant ook te bekijken via: Activiteitenkrant Locatie St. Elisabeth Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Januari 2017 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw. ACTIVITEITENKRANT Locatie Kasteelhof/ Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Colofon Activiteitenkrant: Jaargang 52, Juni 2016 Zorgcentrum De Kasteelhof

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

PA R K VIER HET LEVEN THUIS IN PARK ZUIDERHOUT

PA R K VIER HET LEVEN THUIS IN PARK ZUIDERHOUT PA R K VIER HET LEVEN THUIS IN PARK ZUIDERHOUT WELKOM IN PARK ZUIDERHOUT Ouder worden is een mooie fase in het leven. Om nieuwe energie en inspiratie op te doen en van onze dierbaren te genieten. Tijd

Nadere informatie

Activiteiten programma

Activiteiten programma Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2017 Maandag 1 oktober Tennissen bij De Meerstede 55+ Voor alle liefhebbers. Op een ontspannen manier kunt u mee doen met tennis. Kosten: 2,00 per keer exclusief

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober 2016 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Locatie Kasteelhof / De Hof

Locatie Kasteelhof / De Hof Locatie Kasteelhof / Maandelijkse uitgave van - Augustus 2017 - Krant ook te bekijken via: https://www.zmw.nl/client/ Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen

Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen Inhoud Activiteitenaanbod zorgcentrum De Bogen... 1 Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Valkenhofpas... 3 Hoe is de pas verkrijgbaar?... 3 Activiteitenaanbod op

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Cliënt in regie. Van de bestuurder. Eigen regie & eigen kracht, dat is een hoofdonderwerp nu en in de komende jaren.

Cliënt in regie. Van de bestuurder. Eigen regie & eigen kracht, dat is een hoofdonderwerp nu en in de komende jaren. Van de bestuurder Cliënt in regie Allereerst wens ik u, uw familie en vrienden een gelukkig Nieuwjaar toe. Het thema voor 2016 is Cliënt en mantelzorger aan zet of ook wel cliënt in regie genoemd. Samen

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen september 2017 - september 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen optreden in het

Nadere informatie

De Meander. Nieuwerkerk aan de IJssel

De Meander. Nieuwerkerk aan de IJssel De Meander Nieuwerkerk aan de IJssel Welkom bij De Meander Heeft u na een ziekenhuisopname medische nazorg nodig? Dan bent u van harte welkom in ons zorghotel. Bent u niet meer in staat zelfstandig thuis

Nadere informatie

Activiteitenkrant. Locatie St. Elisabeth. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - December Krant ook te bekijken via:

Activiteitenkrant. Locatie St. Elisabeth. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - December Krant ook te bekijken via: Activiteitenkrant Locatie St. Elisabeth Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - December 2016 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Activiteitenkrant. Locatie St. Elisabeth. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Juli Krant ook te bekijken via:

Activiteitenkrant. Locatie St. Elisabeth. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Juli Krant ook te bekijken via: Activiteitenkrant Locatie St. Elisabeth Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Juli 2017 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - September Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - September Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - September 2016 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Datum Ochtend Middag/Avond Dinsdag 1 Woensdag 2 Vrijdag 4 Vrijdag 4 Vrijdag 4 cliënten van etage 3 met de Vriendenbus. Zin om er even uit te gaan. Geeft u

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink

THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink THUIS IN DE BRINK Missie en Visie De Brink Een zinvol en betekenisvol leven kunnen leiden, keuzes kunnen maken en eigen regie kunnen voeren, het is voor iedereen belangrijk. Woont u in De Brink, verblijft

Nadere informatie

Activiteiten programma

Activiteiten programma Activiteiten programma De Meerstede Juli 2017 Dinsdag 4 juli Mozaïek Spelen met kleurtjes, mooie mozaïek steentjes in een patroon leggen. U bent van harte welkom om het eens te proberen. Kosten: 1,00 materiaalgeld

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

DE BESTE BLOEMENWINKEL IN LELYSTAD. Bruidswerk Bedrijfsarrangementen en abonnementen Rouwwerk Bloemen

DE BESTE BLOEMENWINKEL IN LELYSTAD. Bruidswerk Bedrijfsarrangementen en abonnementen Rouwwerk Bloemen DE BESTE BLOEMENWINKEL IN LELYSTAD Bruidswerk Bedrijfsarrangementen en abonnementen Rouwwerk Bloemen Weversstraat 2, Lelystad Tel.: 0320 240 348 www.adamfactory.nl U bent van harte welkom! In dit boekje

Nadere informatie

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015

Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis. September en oktober 2015 Activiteitenbulletin Ewoud en Elisabeth Gasthuis September en oktober 2015 Welkom in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis Voor uw gemak hebben wij dit activiteitenbulletin samengesteld. Hierin vindt u informatie

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons zonnehuisgroep amstelland Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons Fijne sfeer en vriendelijke mensen. Levendig door het Grand Café en de vele activiteiten. Je loopt hier met plezier naar binnen. onze

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Activiteitenaanbod Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Inleiding Sint Joseph organiseert tal van activiteiten voor haar bewoners. In deze brochure vindt u een handig overzicht van

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids Hanzeborg. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids Hanzeborg Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September

Nadere informatie

INHOUD. Activiteiten 2e kwartaal 2014 De Vlasgaard

INHOUD. Activiteiten 2e kwartaal 2014 De Vlasgaard INHOUD Voorwoord... 2 Voor elk wat wils... 2 Activiteitenaanbod op locatie De Vlasgaard... 4 Activiteitenaanbod i.s.m. andere organisaties... 9 De agenda voor de komende periode... 11 1 VOORWOORD Dit informatieboekje

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld September 2017 Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 Uitgelicht Vrijdag 1 april 16.00-17.00 uur Receptie 25-jarig bestaan Schoorwijckkoor Donderdag 7 april 10.00-12.00 uur Seniyour truien Donderdag 7 april 19.30-21.30 uur

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015 Vrijdag 1 mei Handwerken en breien voor goede doelen Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Tot 16.00 uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsborrel De grote zaal is open en de vrijwilligers staan voor u klaar.

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

ACTIVITEITENAGENDA. Februari 2014. Thema: Winter

ACTIVITEITENAGENDA. Februari 2014. Thema: Winter ACTIVITEITENAGENDA Februari 2014 Thema: Winter Activiteitenagenda Februari 2014 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Feb. Activiteit Tijd Plaats Maandag 3 - Doove

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Activiteitenkalender. Overdal

Activiteitenkalender. Overdal Activiteitenkalender Overdal juli 2017 Dag Activiteit Tijd/Plaats Maandag 3 juli 10:30 Dinsdag 4 juli Donderdag 6 juli Schilderen met Jos Bent u creatief, of wilt u gewoon even ontspannen? Komt u kijken

Nadere informatie

Overdag bij ons. Contact met anderen en lekker bezig zijn

Overdag bij ons. Contact met anderen en lekker bezig zijn 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Overdag bij ons Contact met anderen en lekker bezig zijn Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Aanvullende diensten bij Zorggroep Sint Maarten

Aanvullende diensten bij Zorggroep Sint Maarten Aanvullende diensten bij Zorggroep Sint Maarten Algemene informatie Welke aanvullende diensten biedt Zorggroep Sint Maarten? En zijn daar kosten aan verbonden? Cliëntinformatie/Aanvullende diensten algemene

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - April Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - April Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - April 2017 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat Wilt u meer informatie, een rondleiding of kennismaking? Bel ons dan op: 088-97 20 200 (lokaal tarief) Of mail naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl Website: www.amstelring.nl/vreugdehof Facebook: www.facebook.com/vreugdehof

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Programma Welzijn Centrum Korte Akkeren

Programma Welzijn Centrum Korte Akkeren Programma Welzijn Centrum Korte Akkeren Centrum Korte Akkeren Adres: Bernhardhof 400 2802 GR Gouda Telefoon: (0182) 59 54 00 Website: www.zorgpartners.nl mei 2012 - oktober 2012 Inhoudsopgave Welzijn in

Nadere informatie

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof Laurens De Oudelandse Hof is een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie is gelegen in de wijk Meerpolder in

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR Programmaboekje clubs, activiteiten en andere welzijnsdiensten locatie Ewoud

BEWAAREXEMPLAAR Programmaboekje clubs, activiteiten en andere welzijnsdiensten locatie Ewoud Mevrouw Van Oort en mevrouw Gijssen houden van gezelligheid. Eerst zijn ze actief in de beweeg - club en daarna drinken ze samen een welverdiend kopje koffie. BEWAAREXEMPLAAR Programmaboekje clubs, activiteiten

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof De Geinsche Hof, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan in verpleeghuis De Geinsche Hof of bij u thuis, in de vorm

Nadere informatie

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2016 Mededeling: Dinsdag 4 oktober is er geen hersengym. Dinsdag 4 oktober Jeu de boules De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Donderdag 6 oktober Jubileumfeest

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2011

ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS 2011 ACTIVITEITENKALENDER Uitgelicht Dinsdag 2 augustus 15.00-16.00 Borreluur Donderdag 4 augustus 16.00-19.00 Indisch eetcafé met een optreden van Mark Lavender Zondag 7 augustus 14.30-16.30 Extra service:

Nadere informatie

Activiteitenprogramma de Zonnekamp November

Activiteitenprogramma de Zonnekamp November Activiteitenprogramma de Zonnekamp November Vaste Activiteiten: Dag Activiteit Tijd Maandag Rummicub huiskamer 4, 1e etage 9:30-12:00 uur Maandag Stoelfietsen 10:00-11:00 uur Dinsdag even weken (1,5 en

Nadere informatie

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u Fietsvrijwilliger D.F. 2016-01-21 Creatieve vrijwilliger D.RB. 2015-59 O.K. 2015-56 Enkele bezoekers van dagbehandeling de Valk zouden graag af en toe een ritje op de duofiets maken. De vrijwilliger gaat

Nadere informatie

Gewoon heel bijzonder

Gewoon heel bijzonder De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/hogeveld Onder nr 1 - januari 2014 ons magazine voor cliënten van WZH hoge veld 1 Inhoud: 2 Berichten 3 Van de Cliëntenraad 3 Spelletjes! Doet u mee? 4 Mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Seizoen 2017-2018 U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September 2017 September 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Haga staat in de wijk Princenhage sinds 1975. Wie in deze Bredase wijk is opgegroeid of heeft gewoond, wil meestal graag in deze buurt blij ven. Bij Thebe Haga

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Activiteitenkalender. Overdal

Activiteitenkalender. Overdal Activiteitenkalender Overdal oktober 2017 Dag Activiteit Tijd/Plaats 2 oktober. Bent u graag bezig met wol of andere materialen of vindt u het gewoon gezellig? Komt u gerust langs bij het handwerken. Beestenboel

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld

Activiteitenaanbod. Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Activiteitenaanbod Voor bewoners van woonzorgcentrum Sint Joseph Achterveld Inleiding Sint Joseph organiseert tal van activiteiten voor haar bewoners. In deze brochure vindt u een handig overzicht van

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving met

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Tertzio www.pleyade.nl

Tertzio www.pleyade.nl Tertzio www.pleyade.nl Welkom op Tertzio Warm, persoonlijk en sfeervol. Dat is waar de verpleegunit van Pleyade op Tertzio voor staat. Wij bieden zorg aan mensen met een lichamelijke aandoening in een

Nadere informatie

Activiteiten programma

Activiteiten programma Activiteiten programma De Meerstede augustus 2017 Mededeling: voor 2,9 en 16 augustus: de sociëteit is wegens vakantie gesloten. Mededeling: dinsdag 1 augustus gaat de mozaïek niet door. Dinsdag 8 augustus

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving

Nadere informatie

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Verenigingen Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, januari 2008 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Aanmelden 1.2. Kosten 2. De verenigingen 2.1. Koersbal 2.2. Kaarten maken 2.3. Handwerken 2.4.

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

WelzijnsPaletActueel. maart 2017

WelzijnsPaletActueel. maart 2017 WelzijnsPaletActueel maart 2017 Voor u! Het programma voor de maand maart, de maand waarin volgens de kalender de lente begint. Langzaam ontwaakt de natuur uit haar winterslaap. Aan het eind van de vorige

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures

Vrijwilligersvacatures Vrijwilligersvacatures Houtbewerking Voor onze wekelijkse groep houtbewerking zoeken we een handige man (of vrouw) om samen met andere vrijwilligers de groep te begeleiden. De ochtend is op donderdag van

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie