Van de bestuurder. Van de bestuurder. Ik wil de organisatie van binnenuit leren kennen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de bestuurder. Van de bestuurder. Ik wil de organisatie van binnenuit leren kennen"

Transcriptie

1 Van de bestuurder Van de bestuurder Ik wil de organisatie van binnenuit leren kennen Sinds 1 april is Toke Piket de nieuwe bestuurder van De Waalboog. Wie is zij, wat drijft haar in haar werk en wat kunnen we van haar verwachten voor De Waalboog? Eigenlijk werkte ik nog maar betrekkelijk kort als directeur bij St. Anna, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, toen ik de vacature zag voor de nieuwe bestuurder van De Waalboog. Als getogen Nijmeegse met een brede bestuurlijke ervaring in de zorg, was dit een te mooie functie om aan mij voorbij te laten gaan. Ik kende De Waalboog als gevestigde zorgorganisatie in de Nijmeegse samenleving. Met zorg voor interessante cliëntengroepen én met een solide basis. Daar wilde ik graag mijn ervaring en energie in steken. En dat mag ik nu doen en daar heb ik ontzettend veel zin in! Een leven lang leren Tijdens mijn inwerkperiode heb ik een ronde langs alle locaties gemaakt om zo kennis te maken met de verschillende huizen en de mensen die daar werken en verblijven. Ik wil de organisatie echt van binnenuit leren kennen. Daarom probeer ik alle afdelingen te bezoeken. Ik ben al op heel wat afdelingen geweest, en zal dit in de komende maanden proberen af te ronden. Ook heb ik een avond meegelopen met avond- en nachthoofd Rob Schoester. Het is mooi om te zien hoe de ANWhoofden werken en wat er op onze medewerkers én cliënten afkomt. Dat zijn leerzame momenten. Ik vind het sowieso belangrijk om te blijven leren in het leven. Dat ben ik zelf ook altijd blijven doen en ik vind het belangrijk dat onze medewerkers dat doen. De ontwikkelingen in de zorg en de steeds complexer wordende zorgvragen maken het noodzakelijk dat je de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw werk bijhoudt en waar mogelijk kunt toepassen. Een leven lang leren is het adagium wat mij betreft. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

2 Van de bestuurder Van Rijn geeft richting De Waalboog is een solide organisatie, maar binnen de ouderenzorg is verdere professionalisering nodig. Er liggen ons dan ook de nodige uitdagingen in het verschiet. Het roer hoeft niet drastisch om, maar we gaan wel met elkaar bekijken wat er beter kan. Staatssecretaris Van Rijn geeft in zijn nota Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen helder aan waar de verpleeghuissector de komende jaren naar toe moet. We gaan de kwaliteit van de zorg op verschillende fronten verbeteren. De basis moet op orde zijn. Veilige zorg is een grondbeginsel. Zaken als medicatiebeleid moeten goed geregeld zijn. Verder moet de cliënt echt de regie hebben. Het is zíjn leven en zijn wensen zijn leidend voor de zorg die hij krijgt. Van Rijn noemt ook expliciet de inzet van mantelzorg. Daar geloof ik ook sterk in. Mantelzorgers en professionals kunnen samen een betere invulling van de zorg geven. Dat is een hele uitdaging en zal van ons allemaal een verandering in denken en doen vragen. Kennis en kunde Onze specialistische functie vind ik van belang en wil ik verder uitbreiden. We hebben dit jaar het Topcare-predicaat behaald voor de gerontopsychiatrie. Dat is een mooie mijlpaal, waarbij we de resultaten van wetenschappelijk onderzoek doorvertaald hebben naar evidence based werken. Van Rijn haalt die Topcare-structuur ook aan in zijn nota. Daarin zijn wij dus op de goede weg. Wij hebben daarvoor een goede basis gelegd. Wij zullen hierin verder moeten leren en ons ontwikkelen. Nadere kennismaking Naam: Toke Piket Leeftijd: 56 jaar Woonplaats: Ubbergen Burgerlijke staat: getrouwd Kinderen: drie Opleiding: HBO-J(eugd), Bedrijfskunde post HEAO, Bestuurs- en Organisatiewetenschap Eerdere werkgevers: St. Anna (directeur), MEE - Gelderse Poort (bestuurder), Zorgverzekeraar VGZ (manager) Hobby s: hardlopen, wielrennen, skiën, lezen 2 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

3 Spiegelbijeenkomsten In het najaar van 2014 is het zogenaamde CQ-onderzoek uitgevoerd naar tevredenheid van cliënten en mantelzorgers over de zorg- en dienstverlening op de verschillende locaties van De Waalboog. In afstemming met de Cliëntenraad is besloten Spiegelbijeenkomsten te organiseren om de belangrijkste verbeterpunten uit het CQ-onderzoek te bespreken. Bedoeling hiervan is om van cliënten en mantelzorgers het verhaal achter de cijfers te horen en input te krijgen voor mogelijke verbeteracties. Het Spiegelgesprek is een methode om feedback te vragen over hoe cliënten en mantelzorgers de zorgen dienstverlening ervaren. In een groepsgesprek met 8-12 uitgenodigde cliënten of mantelzorgers wordt een aantal onderwerpen uitgediept onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Cliënten vertellen over hun ervaringen, concrete voorvallen en hun beleving daarvan. Bij de cliënten betrokkenen (evv ers, artsen, zorgmanagers, facilitair) zijn als toehoorder aanwezig, zonder aan het gesprek deel te nemen. Begin juli worden drie spiegelbijeenkomsten georganiseerd : 1. één spiegelgesprek met somatische cliënten van De Honinghoeve, 2. één spiegelgesprek met somatische cliënten van Joachim en Anna en 3. één spiegelgesprek met contactpersonen van familie van PG-cliënten van Joachim en Anna. Na afloop van deze gesprekken zal in overleg met de Cliëntenraad worden nagegaan of de nieuwe methode van Spiegelgesprekken naar tevredenheid werkt. Dan wordt ook nagegaan hoe bewoners van Nijevelt en het St. Jozefklooster betrokken worden. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

4 Van de Cliëntenraad De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van De Waalboog gevraagd en ongevraagd over zorg, welzijn en huisvesting van de bewoners en cliënten van alle locaties van De Waalboog. Via de Cliëntenraad hebben zij - en hun verwanten namens hen - inspraak in het beleid. De Cliëntenraad is er alleen voor de gemeenschappelijke belangen. Voor individuele belangenbehartiging is er de cliëntenvertrouwenspersoon. - Cliëntenraad meer betrokken Zoals uit ons jaarverslag blijkt, wordt de Cliëntenraad steeds meer ingeschakeld bij het reilen en zeilen van De Waalboog. Omdat we zo de stem van de cliënt én van de mantelzorger beter kunnen laten horen, zijn we hier heel blij mee. Verderop in deze Bij de koffie een korte impressie van wat we gedaan en bereikt hebben. Maar we kunnen ons werk alleen goed (blijven) doen als u ons ondersteunt. Kom daarom naar de voor u georganiseerde bijeenkomsten en laat u horen. Informeer ons over wat goed gaat of beter kan. Mailen kan ook: We nemen graag contact op! Maar nu eerst verder met het voorstellen van de raad... Even voorstellen... Wilma Spanjaard Mijn naam is Wilma Spanjaard. Ik ben 55, werkzaam geweest als medisch secretaresse en creatief therapeut en getrouwd met Gerard. We hebben een zoon en een dochter. Ten gevolge van een bedrijfsongeval ruim 13 jaar geleden heeft Gerard hersenletsel. Ook is daarna gebleken dat hij Asperger heeft, een vorm van autisme. Hem thuis verzorgen ging op een gegeven moment helaas niet meer en zo woont hij - na zeven jaar Pro Persona (GGZ) - alweer ruim vier jaar binnen De Waalboog. Gelukkig zijn we nog vaak samen. We genieten erg van dansen en zijn als het maar even kan te vinden op de caféavonden en de dansochtenden in Joachim & Anna. Binnenkort zal ook zijn zus hier komen wonen. Cliëntenraad v.l.n.r. Tiny Romviel, Madeleen Helmer, Wim Halters, Roland Heesbeen, Carla Rooijakkers, 4 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

5 Van de Cliëntenraad Sinds eind 2012 zit ik in de Cliëntenraad. Deze vertegenwoordig ik in verschillende Waalboogcommissies en -werkgroepen en ik denk mee over de nieuwbouw van Joachim & Anna. Verder ben ik onder andere betrokken geweest bij het warmteprotocol en het reanimatiebeleid. Veiligheid, het betrekken van mantelzorgers bij de dagelijkse gang van zaken en eigen regie vind ik belangrijke thema s, net als het kunnen meedoen aan welzijnsactiviteiten. Daarom let ik bijvoorbeeld op de (stapelende) kosten voor de cliënt. Vanuit de overtuiging dat we iets voor elkaar kunnen betekenen, zet ik me graag in voor meer contact tussen mantelzorgers. Speciale aandacht is mijns inziens ook nodig voor de vaak nog jonge kinderen van jonge mensen met dementie. Roland Heesbeen Mijn naam is Roland Heesbeen. Ik ben 60, getrouwd met Mieke en we hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. We zijn natuurmensen, konden uren wandelen en fietsen. Oostenrijk was favoriet. Bij de Nationale Politie werkt hij als operationeel expert op het gebied van opsporing, maar hij is ook lid van de Centrale Ondernemingsraad en doet veel voor de politievakbond. Uit Venray, waar hij nog steeds woont, rijdt hij zo n vijf keer per week naar de Nijmeegse Bosweg. Vanwege een zwaar herseninfarct en een hersenbloeding verblijft Mieke hier. Vandaar dat ik er in de Cliëntenraad contactpersoon voor ben, net als voor De Boog en Villa Villandry. Als je goed bent voor je medewerkers, dan hebben de cliënten het ook goed. En omgekeerd: als de cliënten het goed hebben, is dat voor de medewerkers fijn. Daarvan is Roland overtuigd. Vandaar dat ik streef naar meer samenwerken met de Waalboog-Ondernemingsraad. Mijn aandachtsgebieden binnen de Cliëntenraad zijn financiën en personeelsbeleid. Bang voor het inbrengen van een kritische noot is hij allerminst. Wie het weet, mag het immers zeggen. Maar het moet altijd gebeuren vanuit wederzijds respect. Per slot moet je het samen doen. Met de verzorgenden en de geliefden van de cliënten organiseert hij daarom van alles. Een gourmet- of een pannenkoekenavond, een barbecue. Zo leren cliënten, partners en verzorgenden elkaar kennen en kunnen ze elkaar helpen, aandacht geven. Mensen binden en verbinden, dat is zo belangrijk... Bob Teunissen, Elise Overes, Wilma Spanjaard, René Gijsberts en Peter Saleming. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

6 Van de Cliëntenraad Cliëntenraad De Waalboog Voor bewoners, cliënten én hun mantelzorgers Terugblik op een druk en enerverend 2014 In het net verschenen Jaarverslag van de Cliëntenraad blikt voorzitter Tiny Romviel terug op Het was een druk en enerverend jaar, waarin we helaas afscheid moesten nemen van drie van onze langstzittende leden. Henny Peters overleed vrij onverwacht op 2 juli en Gien Dijkhuis en Tonnie Potkamp traden om persoonlijke redenen terug. Gelukkig kunnen we door de komst van twee nieuwe leden en twee kandidaatleden in 2015 wel op volle sterkte verder. Onze rol van behartiger van de belangen van de Waalboogcliënten kunnen we zo blijven waarmaken. In werkgroepen, commissies én door onze adviezen aan de bestuurder. Werkgroepen, commissies Leden van de Cliëntenraad hadden zitting in verschillende werkgroepen en commissies. De laatste jaren zien we dat bestuurder en organisatie ons steeds meer inschakelen. Verheugend dat dit in 2014 vaak al in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling gebeurde. Zo konden we de stem van de cliënt en die van hun mantelzorgers beter laten doorklinken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de werkgroepen Belevingsgericht werken, Toekomstbestendig welzijn, Cliënt in regie bij het zorgleefplan en Strategisch beleidsplan. Verder was de Cliëntenraad net als andere jaren vertegenwoordigd in de commissies Meldingen Incidenten Calamiteiten, Middelen en Maatregelen, Ethiek, en Hal (Joachim & Anna). Adviezen Tiny Romviel is ook trots op de 40 adviezen die de raad gevraagd en ongevraagd aan de bestuurder heeft uitgebracht. Onze adviezen blijken regelmatig van toegevoegde waarde voor de cliënten te zijn. Zo hebben we aandacht gevraagd voor de werkwijze van de linnendienst en die is verbeterd. Door onze inbreng praten we in 2015 door over de aanbevelingen uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Ook aan het Programma van eisen nieuwbouw Joachim & Anna hebben we ons steentje bijgedragen. Versterken contact met achterban Verheugend is verder dat u, onze achterban, ons meer weten te vinden en kennis en ervaringen deelt. Daarmee kunnen wij ons werk doen. Maar het contact kan altijd beter. Vandaar dat we in 2015 vol hierop inzetten. Ook werken we er graag aan mee dat u meer betrokken wordt bij zorg en welzijn binnen De Waalboog. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de raad samen met de afdelingen mantelzorgcontactbijeenkomsten zal voorbereiden. We zien ernaar uit u daar te ontmoeten! 6 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

7 Van de Cliëntenraad Jaarverslag 2014 Het Jaarverslag 2014 van de Cliëntenraad ligt op de afdelingen ter inzage. Het staat ook op nl/clientenraad. Wilt u er zelf over kunnen beschikken, of meer informatie erover? Mail Meer huiskamers De Honinghoeve en Nijevelt krijgen meer verpleeghuisplaatsen. De Waalboog wil daarom ook meer huiskamers realiseren. De Cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de verbouwing die hiervoor nodig is. Melding Incidenten en Calamiteiten MIC Elke zorginstelling is verplicht incidenten en calamiteiten te registreren waarbij cliënten betrokken zijn. Bij die MIC-registratie gaat het om vallen, stoten, agressief gedrag, het weigeren van medicatie etc. Dit registreren kost kostbare tijd. De Waalboog wil daarom bepaalde veelvoorkomende incidenten en calamiteiten uitsluiten. Naasten en professionals hebben dan wel hiervan aangegeven dat deze voor hen een geaccepteerd risico vormen. De tijdwinst is natuurlijk prima, maar de Cliëntenraad heeft in haar advies ook kanttekeningen geplaatst. Blijft er bijvoorbeeld wel een representatief beeld van het aantal incidenten en calamiteiten? En de incidenten kunnen toch ook signalen zijn dat er in de omgeving iets gebeurt wat beter anders JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2015 kan? Daarom stelt de raad voor eerst een pilot te doen en te evalueren wat de nieuwe MIC-registratie betekent. Gastvrijheid De Honinghoeve De cliënt is blij. Dat is de missie van De Waalboog. Om dit te realiseren, werkt de organisatie met een gastvrijheidsmodel. Dit is voor De Honinghoeve ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld over de inrichting van de ontmoetingsruimten. Of de maaltijdkeuze. De Cliëntenraad vindt dat zo een goede basis voor gastvrijheid is gelegd, maar pleit wel voor uitbreiding van het model. Dit gaat namelijk uit van tijdelijk verblijf, terwijl het bij De Waalboog ook om wonen en het zelf ontvangen van gasten gaat. Dat kan uitmaken. Daarom heeft de raad aangeboden hier samen met de organisatie verder naar te kijken. Lekker en gezond eten In april is het project lekker en gezond eten gestart. Carla Rooijakkers is namens de Cliëntenraad hierbij betrokken. In dit project wil De Waalboog onderzoeken hoe ze kwaliteit, beleving en ambiance van eten en drinken kan verbeteren. Ook wil De Waalboog de betrokkenheid vergroten van cliënt, familie en medewerkers bij de maaltijdvoorziening. In het St. Jozefklooster is iedereen zeer tevreden over de maaltijden. Kan dit kwaliteitsniveau uitgangspunt zijn voor alle locaties? De Cliëntenraad heeft erop aangedrongen dit in het project mee te nemen. 7

8 Kort nieuws Sneller wegwijs met informatiegids Vanaf medio juni krijgen nieuwe cliënten van De Waalboog een persoonlijke en complete welkomstgids. Dit is een fraai vormgegeven klapper met overzichtelijke, heldere en eenduidige informatie. De klapper komt ook in alle huiskamers en op de website van De Waalboog te staan. In de map is informatie opgenomen over: De Waalboog algemeen; onze zorgvisie; de gang van zaken op een afdeling; onze faciliteiten; het welzijnsaanbod en verschillende formulieren om zaken binnen De Waalboog te regelen. Hierin kunnen cliënten ook hun eigen Waalboogdocumenten en correspondentie bewaren. Deze klapper vervangt de huidige plastic opnamemap met losse folders en formulieren. De heer Romviel, voorzitter van de Cliëntenraad ontving het eerste exemplaar van de informatiemap van bestuurder Toke Piket. Deze map is met zorg samengesteld en mede tot stand gekomen op basis van behoeften van cliënten en mantelzorgers (interviews met recente mantelzorgers), Zorgbemiddeling, zorgmanager, welzijn, Facilitaire dienst en Bestuursbureau. Elke afdeling ontvangt een gemeenschappelijke map om in de huiskamer te zetten, zodat daar bijvoorbeeld familie de informatie nog eens na kan slaan. In principe ontvangen nieuwe cliënten een persoonlijke informatiemap. Voor het hospice en de TOP-kamers is een uitzondering gemaakt omdat mensen hier minder lang verblijven. Hier staat de map al op de kamer en hoort bij de kamerinventaris. Als u al langer bij De Waalboog verblijft dan ontvangt u geen nieuwe map. De informatie uit de map heeft u eerder al op een andere manier ontvangen. Paulien Keijzer 8 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

9 Kort nieuws Familienet Mede op verzoek van de Cliëntenraad doet De Waalboog ervaringen op in het gebruik van Familienet. Familienet is een online platform voor communicatie en samenwerking met families van cliënten. Hiermee willen we de bindingen tussen zorgverleners en familie vergroten. Uiteindelijk moet dat ook de samenredzaamheid bevorderen. In een pilot op twee afdelingen, Bosweg D en KSW2 op Nijevelt verkennen we het gebruik van dit systeem om zo te zien of dit iets is om breder in De Waalboog in te zetten. Elke deelnemende cliënt krijgt een veilige online pagina waar verzorgers en familie contact met elkaar hebben. Een soort Facebook dus, maar dan afgeschermd en voor medewerkers en familie van bewoners. Per 1 januari is op de afdeling Rozenhof (Kleinschalig Wonen 2) Familienet geïntroduceerd, voor een halfjaarlijkse pilot. Enthousiast Belangrijk voor een succesvolle start was om de eerste contactpersonen persoonlijk en met behulp van ondersteunende folders enthousiast te maken. Al snel meldden de familieleden van de Rozenhof zich aan. Niet alleen de eerste contactpersoon van een bewoner, maar ook andere familieleden, vrienden en bekenden kunnen worden JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2015 worden toegevoegd. De eerste contactpersoon bepaalt wie er kan aansluiten. Zo is er een bewoner die maar liefst zes mensen in haar vriendenlijst heeft, een heel actief profiel. De mensen die bij deze bewoner betrokken zijn, houden elkáár ook via Familienet op de hoogte, een prachtig resultaat! Onderlinge afstemming Familienet is erg handig in gebruik; de lay-out is overzichtelijk en uitnodigend. Je kunt er alledaagse dingen delen: laten zien welke activiteiten er zijn ondernomen, een berichtje hoe het met een cliënt gaat, een foto met de vaste vrijwilliger die op bezoek is, een lekkere maaltijd En als je eens hulp nodig hebt bij een activiteit kun je makkelijk familieleden in één keer bereiken. Er is een bewonersagenda en de mogelijkheid om naast foto s andere bestanden te delen. Zo kan er een erg goed overzicht gegeven worden van het activiteitenaanbod en het leven in de woonkamer. De onderlinge afstemming wordt er zeker door vergemakkelijkt. De familieleden zijn enthousiast en sturen zelf regelmatig foto s voor de bewoner, zodat deze samen met de medewerker bekeken kan worden. En zo blijkt het een ideaal, interactief middel. Marc Rensen Kleinschalig wonen Nijevelt 9

10 Kort nieuws Afscheid nemen, loslaten, veranderen U herkent dat vast wel, momenten dat u denkt: bestaat het leven nu alleen maar uit loslaten en afscheid nemen? Daarbij hoeft u niet alleen aan zware of verdrietige dingen te denken. Afscheid kent veel varianten. Afscheid van de dagelijkse routine van werken en leven wordt in deze tijd voor veel mensen onderbroken voor vakantietijd. Maar ook aan de zomer of vakantie komt weer een eind. Afscheid nemen is een proces van bewustwording, dat wat ons dierbaar was niet meer tastbaar aanwezig is, maar wel nog present is in onze herinnering, in ons hart, in ons levensverhaal. Afscheid nemen op de ene plek en weer welkom geheten worden op een andere. Door veranderingen die we zelf kiezen of veranderingen die we noodgedwongen meemaken. Iedereen herkent dat wel. Vanaf 1 augustus 2015 nemen we met weemoed afscheid van de wekelijkse kapelvieringen. In Nijevelt en Joachim en Anna. Vanaf augustus zullen weekendvieringen op de 1e, 3e en de 5e zondagen van de maand plaats vinden. Uiteraard blijven ook met Kerst, Pasen, Pinksteren en op Goede Vrijdag vieringen op de beide locaties aangeboden. Krapper budget met effect ook op de formatie geestelijk verzorgers, maar ook andere organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen, vragen om een nieuwe structuur van het werk van de geestelijk verzorgers. De vele vrijwilligers die betrokken zijn rond de weekendvieringen zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 22 mei en in een brief hierover uitgebreid geïnformeerd. We hebben met hen overlegd waar we voor staan en waar we voor gaan met als doel ook in de toekomst inspirerende vieringen voor bewoners aan te blijven bieden. Uiteraard plannen de geestelijk verzorgers hun vakantie zo dat er de meeste doordeweekse dagen één geestelijk verzorger voor alle locaties van De Waalboog beschikbaar is, ook in de zomermaanden. Op dagen en tijden dat er geen geestelijk verzorger beschikbaar is, is er een protocol of kan via de receptie, voic of contact opgenomen worden met een geestelijk verzorger. 10 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

11 Kort nieuws Het is van belang zo tijdig mogelijk contact met de geestelijk verzorgers te zoeken als u een afspraak met hen wenst. Bij elk afscheid staan we op een punt waarbij we zowel vooruit als achteruit moeten kijken. Soms met verdriet, soms met hoop op nieuwe toekomst. Dat je wat voorbij is met een glimlach dicht mag vouwen naar het leven en de ander In een wijds vertrouwen Kris Gelaude Allemaal een heel fijne zonnige zomertijd/vakantietijd gewenst. Ad Römkens, geestelijk verzorger Expositie Voor bewoners door bewoners! Expositie Zomerse kleuren Al jaren is in Nijevelt op vrijdagochtend in de Serre een schilderclub actief onder leiding van Helma Giepmans. Voor deze expositie zijn speciaal vrolijke werken geselecteerd. De natuur blijkt een geliefde inspiratiebron, maar ook meer spirituele voorstellingen zoals het inkleuren van mandala prikkelen de creativiteit. Expositie Stadsgezichten De heer Willems is geboren met een groot tekentalent. Vanaf zijn 18e jaar begon hij met schilderen. Zijn inspiratiebronnen waren oude meesters. Vooral stadsgezichten schilderde hij graag na. Veel van zijn werken heeft hij weggegeven en, heel jammer, zijn er na een inbraak meer dan 20 doeken verdwenen. De heer Willems woont nu 5 jaar in Nijevelt. Hij schildert nu niet meer, maar verveelt zich geen moment. De exposities zijn vanaf 15 juni te zien in Nijevelt. Dhr. P. Willems JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

12 Bureau Welzijn Bureau Welzijn Juli - augustus - september 2015 Het Cultureel Bureau van De Waalboog biedt naast het een gevarieerd verenigingsleven aan waar u aan deel kunt nemen. Samen iets ondernemen wat aansluit bij uw interesses en mogelijkheden vormt het uitgangspunt. Wilt u graag hieraan deelnemen, neem dan contact op met medewerkers van de afdeling. In overleg met u wordt gekeken naar een voor u passend abonnement. ABONNEMENTEN WELZIJNSABONNEMENT BASIS Toegang tot alle activiteiten van het. KOSTEN 25,- per maand Echtparen 40,- per maand WELZIJNSABONNEMENT CULTUUR EN ONTMOETING Deelname activiteiten en abonnement 35,- per maand op het verenigingsleven voor één vereniging per week. WELZIJNSABONNEMENT CULTUUR EN ONTMOETING PLUS Deelname activiteiten en abonnement 40,- per maand op het verenigingsleven voor twee verenigingen per week. DEELNAME AAN ÉÉN EXTRA VERENIGING U kunt dit afsluiten als aanvulling op het abonnement Cultuur en Ontmoeting Plus. 10,- per maand Meer informatie Wilt u meer informatie over het programma binnen Nijevelt dan kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling of Alice Pleiter, medewerker Bureau Welzijn via of tel BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

13 Nijevelt Avondvierdaagse De weergoden waren ons gelukkig goed gezind in 2015 en na een regenachtige middag klaarde het weer gaandeweg op. Het wandelfestijn kon, in tegenstelling tot 2014, doorgaan! Ongeveer 100 bewoners, medewerkers en vrijwilligers vertrokken op donderdag 28 mei rond uur voor een wandeling in de buurt. Ook een groep bewoners van De Honinghoeve en zelfs een bewoonster van het St. Jozefklooster liep mee. Nadat we lekker hadden uitgewaaid, was het goed toeven in het restaurant waar Jan Hoesen, met zang en muziek, voor een ontspannen en vrolijke sfeer zorgde. De voetjes gingen zelfs van de vloer! Ans Witjes medewerker Cultureel Bureau JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

14 Uit-programma Nijevelt Juli, augustus en september 2015 De activiteiten die in de maanden juli, augustus en september worden georganiseerd, staan in het. Aan het icoontje voor de naam van de activiteit ziet u wat voor soort activiteit het betreft, bijvoorbeeld een muziekoptreden, religieuze activiteit of een uitstapje en of u daar een abonnement voor nodig heeft. Creatief Bowlen Schildersatelier Verkoop Informatief Religie Zangactiviteit Muziek / optreden Dia / film Uitstapje Caféavond Bewegen Bingo Dansactiviteit Quiz/ spel 14 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

15 Nijevelt JULI Woensdag 1 juli uur DVD Toon Hermans Vanmiddag kunt u kijken naar beelden van de legendarische Toon Hermans. U bent van harte welkom. Woensdag 1 juli Donderdag 2 juli Maandag 6 juli Rit Rit uur Maandag 6 juli Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Quiz U kunt meespelen met een beeldquiz via het grootbeeldscherm in de sociëteit met als thema Natuur. Rondrit U kunt zich opgeven voor een gezellige rondrit door de prachtige omgeving van Nijmegen. Er kunnen in totaal zeven mensen mee waarvan twee mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Voor mensen met een abonnement is de rondrit gratis. Voor mensen die geen abonnement hebben, betalen 8,-. Country dans De Country dansclub uit Wijchen onder leiding van Ada Heinzbergen geven een uitvoering begeleid door specifieke klanken van country muziek. U bent van harte welkom. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

16 Dinsdag 7 juli uur Tegen betaling Dinsdag 7 juli uur Nieuwbouw 1de etage Donderdag 9 juli Zondag 12 juli Maandag 13 juli Woensdag 15 juli Voor iedereen toegankelijk Bingo Speciaal voor bewoners van de zorgappartementen is er een avondbingo waarbij u voor 2,- per kaart kunt meespelen. Familie kan voor 3,50 per kaart ook meespelen. Gespreksgroep Bewoners van de zorgappartementen zijn welkom om samen gedachten uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen en onderwerpen uit te diepen. Alice nodigt u hierbij van harte uit om aan te sluiten. Graag vooraf aanmelden bij Alice Pleiter, medewerker Cultureel Bureau. Tea Time U bent van harte welkom op deze Tea Time. Alice en Marc hebben weer een thema bedacht dat zij vanmiddag verder uitlichten, namelijk het eiland Schiermonnikoog. Amusementsorkest Malden Het orkest uit Malden, voorheen Hoemannen genoemd, bestaat uit 16 mannen en vrouwen. Het repertoire bestaat uit diverse muziekstijlen, variërend van wals tot foxtrot en van James Last tot Frans Duits en Jan Smits. U bent van harte welkom. Sander Ram Sander brengt via het beeldscherm teksten van bekende meezingliedjes in beeld. U bent van harte uitgenodigd om mee te zingen Spreekuur kok Tijdens dit spreekuur hebt u de mogelijkheid ideeën/voorstellen omtrent de warme maaltijd naar voren brengen. 16 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

17 Nijevelt Woensdag 15 juli Nieuwbouw b.g. UIT programma Donderdag 16 juli UIT programma Maandag 20 juli, sociëteit Tegen betaling Dinsdag 12 juli uur Woensdag 22 juli uur Erker Donderdag 23 juli Tegen betaling Vrijdag 24 juli Afhankelijk van de uitzendtijden Herensoos Marc nodigt de heren uit voor een middag waarin u samen onder genot van een drankje interessante onderwerpen kunt uitwisselen. Bingo Op deze traditionele 3de donderdag van de maand kunt u weer spelen voor een leuke prijs. Bloemschikken Voor 6,- kunt u aan de hand van een voorbeeld zelf een bloemstuk maken voor op uw appartement. Caféavond Het wordt een vrolijke avond. De vader van Sandra Vink, dagbestedingscoach, zal de muziek verzorgen. U bent van harte welkom. Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Creatieve middag Vanmiddag bent u uitgenodigd voor een creatieve workshop. U betaalt alleen de materiaalkosten. Vanaf donderdag 27 augustus staat er een voorbeeld van wat we die middag maken in de vitrine. Intocht Vierdaagse op grootbeeldscherm De Via Gladiola ofwel de intocht van de Vierdaagse op de St. Annastraat wordt vandaag uitgezonden door TV Gelderland. Indien gewenst kunt u dit samen met anderen bekijken via het grootbeeldscherm. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

18 Maandag 27 juli Een verrassende tijdreis Gezien het succes van een aantal intieme voorstellingen maakte Marie Christien een gloednieuwe theatershow Een verrassende Tijdreis. In deze show beleeft het publiek een hernieuwde kennismaking met alle mooie hits van vroeger tot nu. Een theatervoorstelling om nooit te vergeten. Met haar kenmerkende zuivere en verstaanbare stem zingt zij haar mooiste eigen (ook Brabantse) liedjes over de gewone en herkenbare dingen. Liedjes die het publiek zelf kiest. Anekdotes en vooral veel interactie met het publiek. Deze voorstelling heeft wederom alle ingrediënten in zich voor een heerlijke avond uit. Kom, geniet en beleef die tijd opnieuw. Woensdag 29 juli uur, erker Woensdag 29 juli Donderdag 30 juli Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. DVD Wilt u graag nog eens een bepaalde film of serie zien? Maak uw wens kenbaar bij Helma Giepmans, medewerker Cultureel Bureau. Willie Martens Willie Martens speelt op zijn accordeon de sterren van de hemel. U bent van harte welkom om te komen luisteren. 18 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

19 Nijevelt AUGUSTUS Maandag 3 augustus uur vertrek Maandag 3 augustus Donderdag 6 augustus uur Maandag 10 augustus uur Woensdag 12 augustus uur Erker Woensdag 12 augustus Rondrit U kunt zich opgeven voor een gezellige rondrit door de prachtige omgeving van Nijmegen. Er kunnen in totaal zeven mensen mee waarvan twee mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Voor mensen met een abonnement is de rondrit gratis. Voor mensen die geen abonnement hebben, betalen 8, -. Film Centraal Azië Dhr Driessen vertoont een Film over Centraal Azië met zijn imposante bergen en Moskeeën, ook neemt hij ons mee naar Turkmenistan. Die Midlland Steier Zij spelen voor u, in klederdracht, muziek uit de Alpenlanden op hun Steiriche Harmonica. Ze brengen zangbundels mee dus u bent van harte uitgenodigd om mee te zingen. Jan Hoesen Jan Hoesen heeft ook in Nijevelt een groepje fans opgebouwd, en dat kan ook niet anders. Zijn muziek is rustig en sfeervol. U mag uiteraard een dansje wagen. Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Bakken Helma nodigt u uit om iets te bakken en daarna te proeven. Voor de ingrediënten wordt gezorgd. U bent van harte welkom. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

20 Donderdag 13 augustus, sociëteit Maandag 17 augustus Woensdag 19 augustus uur Erker Donderdag 20 augustus 9.00 uur Hal Quiz U kunt meespelen met een beeldquiz via het grootbeeldscherm in de sociëteit. U bent van harte welkom. Muzikale middag Marc Rensen, dagbestedingscoach, brengt een grote variëteit van verschillende muziekstijlen via het groot beeldscherm met liedjes van toen en nu. Nijevelt in beweging Helma Giepmans, begeleider van het Cultureel Bureau, heeft voor u aangepaste oefeningen op muziek bedacht. U kunt deze activiteit vanuit uw (rol)stoel meedoen. Verkoop Vandaag kunt u sieraden kopen bij Angelique Cornelissen. Donderdag 20 augustus Maandag 24 augustus Woensdag 26 augustus Voor iedereen toegankelijk Bingo Op deze traditionele 3de donderdag van de maand kunt u weer spelen voor een leuke prijs. Tea Time U bent van harte welkom op deze Tea Time. Alice en Marc hebben weer een thema bedacht dat zij vanmiddag verder uitlichten, namelijk de stad Brussel. Spreekuur kok Tijdens dit spreekuur hebt u de mogelijkheid ideeën/voorstellen omtrent de warme maaltijd naar voren brengen. 20 BIJ DE KOFFIE DE WAALBOOG NIJEVELT

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Solis # 4 juli/augustus 2014 Solis thuiszorg. Een nieuwe naam die je al lang kent. 10 Onze rots in de branding 35 Ruim 100 professionals te gast

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

SamSam. het gevoel van samen

SamSam. het gevoel van samen SamSam MEI 2015 Huisblad van en voor de cliënten en bewoners van Archipel Dommelhoef en Landrijt IN DEZE UITGAVE Overhandiging cheque stilteruimte Landrijt Revalidatie Dommelhoef 'Jij maakt het verschil'

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

b u l l e t i n voorjaar 2012

b u l l e t i n voorjaar 2012 b u l l e t i n voorjaar 2012 Zelfredzaamheid stimuleren Welzijn Nieuwe Stijl Samen werken aan eigen regie pagina 2 pagina 3 pagina 4 Eigen regie bij cliënt Gastvrijheid: de bewoners voelen zich thuis

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Laat u horen, luister mee

Laat u horen, luister mee van het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 28 maart 2015 - mei 2015 Vandaag heeft waarde Thema Laat u horen, luister mee Terugblik feestdagen Vertrouwenspersoon Bartheke Het Egypte van

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015 De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika zomer 2015 Werken en afscheid In het voorjaarsnummer van Margazine schreef de heer Plessius het belang en de betekenis van werk. Op dat moment wisten wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Aafje Slinge bij de hand! Welkom in Slinge Laagbouw Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Slinge laagbouw... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda Nieuws voor cliënten 23 Thema Tara Verlangen Agenda Verlangen verlangt naar... betekent voor... oktober december 2008 Inhoud 2 2 Vooraf 9 3 4 5 6 Nieuws van de cliëntenraden Hoe los ik een klacht op? Uitbreiding

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie