Inho dsopgave behorende bij de tabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inho dsopgave behorende bij de tabel"

Transcriptie

1 Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen i Kleine chirurgische verrichtingen i Uitgebreide kleine chirurgie i Specifieke verrichtingen i Uitgebreide kleine chirurgie i -2 Zwangerschap 2 Laboratorium 3-8 Niet opgenomen (1) 9-58 Verrichtingen St. Maarten Medical Centre Operatiekamer Laboratorium Functie 84 Röntgen EHBO 88 Verpleegtarieven 89 (1) De bladzijden 9 t/m 58 en 90 t/m 91 van de tabel zijn niet opgenomen omdat die betrekking hebben op andere, buiten Sint Maarten gelegen ziekenhuizen.

2 Ambullance 92 Tarieven voor Fysiotherapie 93 Tarieven voor diëtisten 94 Tarieven voor logopedisten 95 Tarieven voor verloskundigen 96 Tarieven voor psychologen 97 Tarieven voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck 98 Abonnementshonorarium van huisartsen 99 Specialisten verrichtingen 1 OO--208 Consulten 100 Ligdagen ioo Zenuwstelsel: in-excisie schedel, hersenen, hersenvliezen Zenuwstelsel:overige operaties Zenuwstelsel:operaties van ruggemergstructuren 102 Zenuwstelsel:operaties van perifere zenuwen Zenuwstelsel :operaties autonome zenuwen of ganglia Zenuwstelsel:anesthesiologie/ chronische pijnbestrij ding Zenuwstelsel:diagnostische en niet- operatieve verrichtingen Endocriene klieren: schildklier en bijschildklier 108 Endocriene klieren:andere edocriene klieren 108- Endocriene klieren:diagnosische en niet- operatieve verrrichtingen 109 Ogen: operaties van de orbita 109 Ogen:operaties van de oogbol en oogspieren Ogen:operaties van comea en sciera 110 Ogen:operaties van iris en corpus ciliare Ogen: operaties van ooglens en glasachtig lichaam Ogen:operaties chorioidea, voorste oogkamer en retina 112 Ogen:operaties van de conjuctiva 112 Ogen:operaties van de oogleden Ogen:operaties van het traanapparaat 113 Ogen:diagnostische en niet-operatieveverrichtingen Oren:operaties van het uitwendige oor Oren:operaties van het middendoor Oren: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen Luchtwegen: operaties van de neus Luchtwegen:operaties van de neusbijholten 120 Luchtwegen: operaties van de larinxs en trachea 121 Luchtwegen: operaties van de pharynx, tonsillen en adenoid Luchtwegen: operaties van de bronchi 122

3 Luchtwegen: operaties van de longen Luchtwegen: operaties van borstwand, pleura en mediastinum Luchtwegen: diagnostische en niet-operal:ieve verrichtingen 124 Luchtwegen: longfunctieproevefl Hart-en vaatstelsel: operaties zonder extra-corporale circulatie Hart-en vaatstelsel: operaties met extra-corporale circulatie Hart-en vaatstelsel: overige operaties van het hart 130 Hart-en vaatstelsel: pacemakerproc, en invasie eleetrocard Hart-en vaatstelsel: operaties in trathoracele bloedvaten 134 Hart-en vaatstelsel: operaties bloedvaten hoofd, hals en hersen 134 Hart-en vaatstelsel: operatfes van bloedvaten in de buik Hart-en vaatstelsel: operaties van perifet~ 1uioçdvatçu Hart-en vaatstelsel: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen Hart-en vaatstelsel: vaatlaboratorium Bloed-en lymfstelsel: operaties van het lyrnfstelstel Bloed-en lymfstelsel: operaties van het hematopoietisehe systeem 140 Bloed-en lymfstelsel: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 140 Marnma: operaties van de mama Tractus digestivus: operaties van gebit en steunweefsels Tractus digestivus: operaties van de mondholte, tong, verhemelte 143 Tractus digestivus: operaties speekseiklieren, afvoergangen 143 Tractus digestivus: operaties van de slokdarm 143 Tractus digestivus: maagoperaties Tractus digestivus: overige maagoperaties Tractus digestivus: incisie, exeisie en resectie van de darm Tractus digestivus: colectomie en enterostomie 147 Tractus digestivus: anastomose, herstel en overige operaties darm 147 Tractus digestivus: operaties van de appendix 148 Tractus cligestivus: operaties van het rectum 148 Tractus digestivus: operaties van anus Tractus digestivus: operaties van de lever 149 Tractus digestivus: operaties galbiaas en galwegen 149 Tractus digestivus: operaties van de pancreas 149 Tractus digestivus: incisie en exoisie buikwand en peritoneum 150 Tractus digestivus: overige operaties buikwand en peritoneum 150 Tractus digestivus: hernia-operaties Tractus digestivus: diagnostische en niet- operatieve verrichtingen Tractus digestivus: anorectaal functie onderzoek 152 Nier en urinewegen: operaties van de nier Nier en urinewegen: operaties van de ureter 154 Nier en urinewegen: incisie, excisie en resectie van de blaas Nier en urinewegen: plastische operaties van de blaas 156 Nier en urinewegen: operaties van de uretbra 156 Nier en urinewegen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 157 Nier en urinewegen: nierfunctie vervangende therapie Mannelijke geslachtsorganen: operaties prostaat, versiculae seminales Mannelijke geslachtsorganen: operaties scrotum, zaadstreng, testis. T.V. 159 Mannelijk geslachtsorganen: operaties van epidimymis, vas cleferens 159

4 Mannelijke geslachtsorganen: operaties van de penis 160 Mannelijke geslachtsorganen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 160 Vrouwelijk geslachtsorganen: operaties van de ovaria 160 Vrouwelijk geslachtsorganen: operaties van de tuba falloppii Vrouwelijke geslachtsorganen: uterusextirpatie en excisie Vrouwelijke geslachtsorganen: oper, uterus, cervix, steunweefsel Vrnuw~1iik ~1ht~nrc~ni~iv nn~r~ti~ î~rn d~ ~i~yin~ 1~ Vrouwelijke geslachtsorganen: operaties van vulva en perineum 163 Vrouwelijke geslachtsorganen: diagnostisehe en niet operatieve verrichtingen Verloskundige ingrepen: verloskundige ingrepen ante partum Verloskundige ingrepen: ter inleiding of bevordering partus 165 Verloskundige ingrepen: sectio caesarea 166 Verloskundige ingrepen: ingrepen na de geboorte van de vrucht 166 Verloskundige ingrepen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 166 Botspierstelsel: verrichtingen van hoofd en hals Botspierstelsel: verrichtingen schoudergordel en de bovenarm Botspierstelsel: verrichtingen aan de elleboog en onderarm Botspierstelsel: verrichtingen aan de pols en aan de hand Botspierstelsel: verrichtingen aan thorax, wervelkolom, bekken Botspierstelsel: verrichtingen aan de heup en het bovenbeen Botspierstelsel: verrichtingen aan knie en onderbeen Botspierstelsel: verrichtingen aan de voet Botspierstelsel: algemene verrichtingen Botspierstelsel: diagnostisehe en niet-operatieve verrichtingen 188 Huid en subcutis: incisie, excisie en hechting huid en subeuti Huid en subeutis: plastische operaties Huid en subcutis: Huid en subcutis: plastische operaties 192 Huid en subcutis: excisie van de vetlaag als plastische operatie Huid en subcutis: diagnosische en niet-operatieve verrrichtingen 193 Anesthesiologie bij onderzoek Diagnostische en-niet operatieve verrichtingen Tarieven voor wijkverpleging 209 Tairieven voor instrumentenmakers 210~-217

5 1 Bijlage behorende bij het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001 Kleine verrichtingen (huisarts) Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Bijzondere verrichtingen Aanleggen drukverband 17,00 16, Schiöztonometrie 17,00 16, Fluoronderzoek 17,00 16,15 Kleine chirurgische verrichtingen Behandeling distorsie/luxatie 34,00 32, Grote wondbehandeling, mcl. hechtingen 34,00 32, Incisie abces 34,00 32, Verwijdering corpus alienum 34,00 32, Plaatsen of verwijderen van pessarium, 34,00 32,30 indien niet als voorbehoedsmiddel Catheterisatie 34,00 32, Wrat behandeling middels cryocoagulatie 34,00 32, Intra-artikulaire injectie 34,00 32, Punctie c.q. inspuiting bij bursitus 34,00 32, Nagelextractie 34,00 32, Electrocauterisatie 34,00 32,30 Uitgebreide kleine chirurgie Excisie atheroomcyste, keratose, fibroom, 68,00 64,60 lipoom, epitheelcyste, naevus, etc. Wigexcisie De tarieven voor bijzondere en chirurgische verrichtingen zijn alt-in tarieven dus inclusief anaesthesie, materiaalkosten, nacontrole en hechtingen verwijderen. Voor een en dezelfde behandeling kan b.v. niet gedeclareerd worden wondbehandeling en aanleggen drukverband of behandeling distorsie en aanleggen drukverband. Intra-musculair injecties worden niet vergoed en mag ook niet vervangen worden door intra-articulaire injectie. Specifieke verrichtingen Audiografie 34,00 32, Overige niet voornoemde verrichtingen (machtiging) 34,00 32,30 Uitgebreide kleine chirurgie Excisie atheroomcyste, keratose, fibroom, 68,00 64,60

6 2 lipoom, epitheelcyste, naevus, etc. Wigexcisie Code Verrichting Tarief 1 Tarief II De tarieven voor bijzondere en chirurgische verrichtingen zijn all-in tarieven dus inclusief anaesthesie, materiaalkosten, nacontrole en hechtingen verwijderen. Voor een en dezelfde behandeling kan b.v. niet gedeclareerd worden wondbehandeling en aanleggen drukverband of behandeling distorsie en aanleggen drukverband. Intra-musculair injecties worden niet vergoed en mag ook niet vervangen worden door intra-articulaire injectie. Zwangerschap Zwangerschapconsult * 22,50 21, Bevalling 447,95 425,55 * De zwangerschapconsulten dienen rechtstreeks bij de SVB gedeclareerd te worden. Indien de huisarts niet zelfde bevalling begeleid, dan dient de verzekerde doorverwezen te worden naar collega huisarts of verloskundige.

7 Laboratorium Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Fructosamine 21,00 19, Ala-Dehydratase (Ala-D) 24,00 22, Bilirubine (direkt + indirekt) 15,00 14, Glucose 9,00 8, BloedsuikerbelastingsCUrVe 30,00 28, Calcium 12,00 11,40 701fl~ flhinridt~ 12,00 11, Cholesterol 12,00 11, Cholesterol + HDL-chol 27,00 25, Amylase (Diatase) 12,00 11, Eiwit., totaal 9,00 8, Free erythrocyt protoporfurine 15,00 14, Fosfaat(Anorganisch) 12,00 11, Fosfatase, Alkalische 12,00 11, Prolactine 37,50 35, BHCG 37,50 35, FSH 37,50 35, LH 37,50 35, Kalium 12,00 11, Kreatine fosfokinase (CPK) 18,00 17, Kreatine 12,00 11, Kreatine clearance 24,00 22, L.D.H. 15,00 14, LDL (g) 37,50 35, ApoA-1 27,50 26, ApoB 27,50 26, FT4 37,50 35, APO 50,00 47, Natrium 12,00 11, Lp (a) 45,00 42, Magnesium 12,00 11, Transferine 21,00 19, Triglyceriden 24,00 22, SGOT (ASAT) 15,00 14, SGPT (ALAT) 15,00 14, Ureum 12,00 11, Ureumclearance 24,00 22, Urinezuur 12,00 11, Ferritine 37,51 35, IJzer Serum 18,00 17, IJzer (serum) +verz.perc. 30,00 28, Chol.+HDL-chol + Trig + LDL 51,00 48, Estradiol 37,50 35, Gammaglutamyl Transpept (y-gt) 15,00 14, PKU 36,50 34, HBAIc 40,00 38, TotaalT4 37,50 35,63

8 ~de Omschrijving Tarief 1 Tarief II TSH P.S.A Urine volledig Reduktie en aceton Calcium urine Chloor urine Amylase kwantitatief Fosfaat urine Kalium urine Kreatine urine Natriumurine Ureum urine Urinezuur urine Bezinkingssnelheid Fibrinogeen Volledig bloedbeeld /Diff./trombo Volledig bloedbeeld /Diff./BSE/trombo Bloedingstijd Eosinophielentelling Reticulocytentelling Trombocytentelling LAC (Lupes anticoalgulans) trombotest PT 37,50 35,63 70,00 66,50 15,00 14,25 6,00 5,70 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 6,00 5,70 14,00 13,30 27,00 25,65 33,00 31,35 12,00 11,40 6,00 5,70 6,00 5,70 9,00 8,55 32,00 30,40 9,00 8,55 14,00 13,30 16,00 15, APTT Normotest 37,50 35, CEA 37,50 35, CA ,50 35, CA ,50 35, CA ,00 42, SCC 70,00 66, AFP 37,50 35, Folaat 37,50 35, RBC Folaat 60,00 57, Vitamine B 12 37,50 35, Micro albumine 17,00 16, Zwangerschap 18,00 17, Heamoglobine pathie screening 35,00 33, verzendkosten 75,00 71, TRF-test 77,50 73, Testosteron 46,50 44, Progesteron 46,50 44, L.E. Cellen 21,00 19, L.A.F. 25,00 23, F.D.P. (D-Dimer) 36,50 34, Antitrombine III of ATT III 93,00 88, Acid Hans Test 15,50 14, Cortisol 72,00 68, Ammoniak 36,50 34, Osmolaliteit 15,50 14,73

9 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Alk./fosf./Elektr./Botfractie 23,50 22, L.D.H. Isoenzymen 23,50 22, G6PD 15,50 14, Lipase 15,50 14, Ammoniak 36,50 34, Salicylzuur 12,50 11, Haptoglobine kwantitatief 21,00 19, Complement3(C3) 21,00 19, Theofiline/Euphiline/Aminofyj 46,50 44, ph, pco2, p02 68,00 64, C4 46,50 44, PTH Paraarhormoon 28,00 26, Osteocalcine 77,50 73, CROSSLAPS 55,00 52, ECP EOS Cationic protein 77,50 73, Helicobacter P IGA 46,50 44, Helicobacter P IGG 46,50 44, ANA-Screening 28,00 26, ANA-Uittypering blot 150,00 142, Algemeen urinekweek 25,00 23, Candida (gist en schimmels) 20,00 19, Algemeen en candida uk 40,00 38, Gramnegatieve diplococcen uk (ov) 27,00 25, Mycobacterien (TBC) UK (CV) 40,00 38, Andere onderzoeken (INZ. OMSCH) UK 40,00 38, Algemeen faeces kweek 40,00 38, Salm.Alm./Shig.Camp.,Colib. F.KW.(OV) 40,00 38, Schimmels en gisten 0.KW 40,00 38, Algemeen overige kweken 40,00 38, Schimmels en gisten 0.1KW 40,00 38, Mycobacteriologische onderz. 0.KW. (DV) 40,00 38, Ander onderz. (INZ.QMSCH.) 0.KW 40,00 38, Steriliteitsonderzoek 0KW. 12,00 11, Microb. Onderz.levensm. E,OK 60,00 57, Micro biol.op levensm..a, 0K 20,00 19, Micro.biol.onderz.levensn,.B,OK 30,00 28, Micro.onderzjevensm.C,QK 40,00 38, Micro.onderz.levensm.D,QK 50,00 47, Gramkleuring preparaat 6,00 5, Ziehl-Neelsen kleuring 0K (ov) 6,00 5, Cortisol Urine 72,00 68, Ketosteriden 46,50 44, Hydroxyproilne (LOH Proline) 46,50 44, Oxaalzuur 36,50 34, Niersteenanalyse 37,00 35, IMM.fixatie-EF-urine 102,00 96, Amoeben,cysten en wormeieren lx 15,00 14, Amoeben,cysten en wormeieren 3x 30,00 28, Wormeieren telling 21,00 19, Malaria preparaat 9,00 8,55

10 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Trichomonas sediment 6,00 5, Trichomonas kweek (tampon) 21,00 19, Filaria 12,00 11, Tape test 6,00 5, Benzidine (kwalitatief) 3,00 2, Vertering (kwalitatief) 6,00 5, Benzidine 2x 600 5, Benzidine 3x 9,00 8, Vertering 2x 12,00 11, Vertering 3x 18,00 17, HBsAg 12,00 11, Anti HBs 39,00 37, HBeAg 39,00 37, Anti HBeAG 39,00 37, AntiHBcAg 39,00 37, Hepatitis B Pakket 159,00 151, Hepatitis A Pakket 60,00 57, Anti-HCV (+confirmatie) 45,00 42, Toxoplasma lgg/lgm 45,00 42, CMV IgG/lgM 36,00 34, Rubella (sereen) 30,00 28, Rubella (diag. :lgg/lgm 36,00 34, HSV t en II (IgG/lgM) 33,00 31, Monotest (Paul Bunnelt) 18,00 17, Rotavirus (Faeces) 39,00 37, Dengue virus 18,00 17, Bloegroepen ABO en Rhesus 15,00 14, Rhesus antistoffen 12,00 11, Coom bstest (direkt/indirekt) 9,00 8, Luesreakties RPR 4,00 3, VISA (luesreactie) 18,00 17, Anti HIV 1+2 (+Confirmatie) 21,00 19, HlVcnfirmatie(BLOT) 110,00 104, HTLV-1 (-f-confirmatie) 45,00 42, Chiamydia antigeen (Elisa) 21,00 19, ASO (AST) 25,00 23, CRP 25,00 23, RHF RA-test) 25,00 23, ANF 30,00 28, Anti-DNA 46,50 44, ENA 125,00 118, Anti-cardioliphine 45,00 42, Anti-mitochondrien 45,00 42, Anti-parietale cellen 45,00 42, Anti-gladspierweefsel 45,00 42, Anti-schildklierweefsel 60,00 57, CD4/CD8 210,00 199, Serum Eiwit electrofese 24,00 22, Urine eiwit electroforese 30,00 28, Paraprotein sereen (ser +uri) 48,00 45,60

11 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II ADT 235,00 223, Individuele allergeen 75,00 71, Voedselpakket 220,00 209, Inhalatie pakket 350,00 332, IgE 46,50 44, Widal tyfus paratyfus (ov) 15,00 14, Widal, Bruceil Bang ea (ov) 15,00 14, Agglutinaties vlektyfus (ov) 12,00 11, Amoeben 30,00 28, Koude aggiutinatie 9,00 8, Cytologisch ond.cervixuitstr. 15,00 14, Cytologisch onderzoek 33,00 31, Histo-pathologisch onderzoek 60,00 57, Paracetamol 65,00 61, Alcohol 65,00 61, Alcohol (enzym) 65,00 61, Stychine 65,00 61, Pesticiden m.i. 65,00 61, Algemene screening t.o. 75,00 71, Grondstof kontr.(kwalit.ond.) 40,00 38, Farmaceutisch prepar.(ident.) 15,00 14, Registratie onderzoek 250,00 237, Marihuana justitieel (machtiging) 45,00 42, Hashish justitieel (machtiging) 65,00 61, Cocaine justitieel (machtiging) 100,00 95, And.ond.(afg.v.vraagst)ger.on. 150,00 142, Eetbare olien zuurgetal 15,00 14, Bitrex/Brucine in alcohol 150,00 142, Denaturatie in alc. 300,00 285, Cocaine in urine (machtiging) 50,00 47, Marihuana in urine (machtiging) 50,00 47, Screening cocaine/marihuana E.A.(machtiging) 100,00 95, Theophylline K.F.O. 50,00 47, CY-A Closporine 200,00 190, Cyclosporine pakket 215,00 204, Digoxine (Lanoxine) 46,00 43, Valproinezuur 46,00 43, Phenobarbital 46,00 43, Carbamazine 46,00 43, Phenytoine 46,00 43, Lithium 15,00 14, Lood (Bloed) 45,00 42, Lood (water) 45,00 42, Lood (urine) 45,00 42, Zink (serum) 45,00 42, Zink (water) 45,00 42, Zink (urine) 45,00 42, Koper (serum) 45,00 42, Koper (water) 45,00 42, Koper (urine) 45,00 42,75

12 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Aluminium (serum) 80,00 76, Aluminium (water) 80,00 76, Aluminium (urine) 80,00 76, Cadmium (bloed) 45,00 42, Selenium 46,00 43,70

13 59 Verrichtingen Operatiekamer St. Maarten Medical Centre Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Trepaan opening wegens haematoom 750,00 712, Parietale craniotomie 1.250, , Occipizale klier verwijderen 750,00 712, Behandeling van een tumor cerebri 1.875, , Fnr~phaioce!e 1.25u,uu 1.181, Splinter intercelebraal verwijderen 750,00 712, Prolapus oerebri 1.875, , Hydrocephalus operaties 1.250, , Biopsieschedelbot 750,00 712, Holterdrain aanleggen 750,00 712, Revisie holterdrajn 750,00 712, Impressie fraktuur 750,00 712, Xcrushfield inbrenging 750,00 712, Spondylodeze cervicaal 1.250, , Laminectomie cervicaal 1.250, , Laminectomie extra duraal 1.875, , Laminectomie intra duraal 1.875, , Hernia nuclei pulposi 1.250, , Hernia nuclei pulposi + kissing spine 1.250, , Stenose opheffen tussen lumbaal 14,15, , , Stellatumblok. 250,00 237, Kissing spine 1.250, , Meningocele 750,00 712, Recidief operatie meningocele 1.250, , Operatie wegens spina bifida 750,00 712, Recidief operatie van spina bifida 1.250, , Neurectomie bij mortons metatarsalgie 750,00 712, Decrompressie nervusulanris 750,00 712, Zenuwbiopsie. 750,00 712, Zenuw biopsie nervus suralis 750,00 712, Execie neurinoom litteken 750,00 712, Nervus ulnaris omleggen 750,00 712, Servicale sympathectomie 1.250, , Lumbale sympathectomie 1.250, , Extripatie nodus schildklier dubbelzijdig 750,00 712, Extripatie nodus schildklier dubbelzijdig 1.250, , Subtotale strumectomie 750,00 712, Totale strumectomie 1.250, , Perforatie temporale 750,00 712, Enucleafie bilbi 750,00 712, Epherisatie(exenteratio bulbi) 750,00 712, Symblepharon 750,00 712, Alcohol inspuiten retrobulbair 250,00 237, Overhechten oogverwonding 750,00 712,50 ~.:. ~~ ~j~4~

14 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Alle andere scheelzien operaties 750,00 712, Hoornvlies hechting 437,50 415, Oogperforatie overhechten 750,00 712, Conjuctiva plastiek 750,00 712, Cornea perforatie 750,00 712, lridotomie of indectomie 437,50 415, Discissie 750,00 712, Vitrectomie 375,00 356, Glaucoom operaties alle vormen 437,50 415, Trepanatie 750,00 712, fl Tr~p~n~tie + iridectomie 750,00 712, Trabeculectomie 750,00 712, Cataract + glaucoom operatie 750,00 712, Cataract operatie intracapsulair 750,00 712, Cataract extra capsulaire extractie 750,00 712, Cataract + trabeculectomie 750,00 712, Cornea + sclera perforatie overhechten 750,00 712, Sclera perforatie overhechten 750,00 712, Overhechten aangezichts verwonding 750,00 712, Cataract verwijderen + ablatio retinae 750,00 712, Ectropion operatie 437,50 415, Entropion operatie 250,00 237, Pterygium 250,00 237, Hechtenvaneengescheurdooglid 437,50 415, Tumor ooglid verwijderen 250,00 237, Slantalasma verwijderen 250,00 237, Plastische operatie aan een ooglid 437,50 415, Ptosis operaties 750,00 712, Dermoidcyste oog verwijderen 250,00 237, Chalazion verwijderen 250,00 237, Aetheroomcyste ooglid verwijderen 250,00 237, Traanzak extripatie 750,00 712, Traanwegsondage 375,00 356, Electrische epilatie 375,00 356, Hechting verwijderen oog 250,00 237, Herstel gescheurd traankanaaltje 437,50 415, Oogspoeling voorste oogkamer 375,00 356, Oorschelp correctie 812,50 771, Plastische correcties 812,50 771, Oorlel hechting 187,50 178, Atheroom cyste 250,00 237, Auriculair abces 250,00 237, Exstirpatie corfistel 250,00 237, Corpus alienum verwijdering 187,50 178, Gehoorgangstumor verwijdering 250,00 237, Vestibulair onderzoek 94,00 89, Oorspoeling 94,00 89, Paracentese 187,50 178, Midden-oor-buisjes 250,00 237, Exploratie cavum tympari 750,00 712, Attico-antrotomie 1.750, ,50 60

15 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Radicaal-operatie 1.750, , Myringoplastiek 750,00 712, Tympano plastiek 1.750, , Tancjextractie 375,00 356, Speekselsteen verwijderen 375,00 356, Kaakfractuur 1.250, , Kaak luxatie 187,50 178, Neuspoliepen 250,00 237, Verwijderen crista septi 250,00 237, Conchotornie 250,00 237, Septum + conchotomie 437,50 415, Septum + caldweli-luc 750,00 712, Neuspoliepen + ethmoidectomie 250,00 237, Concha media infractie 187,50 178, In- en uitwendige neus-correctie 1.125, , Neusbioeding 187,50 178, Tumor neus verwijderen 375,00 356, Incisie neus abces 94,00 89, Corpus alienum neus 187,50 178, Proef-excisje conchae media 94,00 89, Septum correctie 437,50 415, Inspectie nasopharynx 187,50 178, Neusfractuur repositie 250,00 237, Claoue 250,00 237, Kaakspoeling 187,50 178, Ethmojcjectomie 250,00 237, Plastische sluiting van bijholte fistels 1.250, , Tracheotomie 375,00 356, Directe laryngoscopie 187,50 178, Directe laryngoscopie 187,50 178, Indirecte laryngoscopie 94,00 89, Suspensie laryngoscopie 750,00 712, Tonsillectomie 250,00 237, Palatum abces 94,00 89, Palatum caustiek 187,50 178, Tongtumor verwijderen 375,00 356, Na bloeding tonsillectomie (te) 187,50 178, Tonsil rest.verwijcieren 250,00 237, P.e. tongbasis 94,00 89, P.e. tonsil 94,00 89, Adenotomie 250,00 237, Pen tonsillair abces 94,00 89, Maxilla cyste 375,00 356, Lip cyste 375,00 356, Kin abces 187,50 178, Tonsillectomie en adenotomie 250,00 237, Tonsj(lectomje en spinectomie 375,00 356, Adenotomie + paracentese 250,00 237, Adenotomie + claoue 375,00 356, Acienotomie -1- trommelvliesbuis 375,00 356, Tongriem klieven 375,00 356,25 61

16 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Halspunctie 94,00 89, Intra pulmonale drainage 750,00 712, Tumor verwijderen long 1.750, , Verwijderen verschillende bulbae 1.750, , Bullectomie + partiele pleurectomie 1.750, , Lobectomie segment resectie 1.750, , Decorticatie + bullectomie 1.750, , Pleuro-pneumonectomie 1.750, , Pneumonectomie 1.750, , Open long biopsie 1.250, , Operatie van mediastinum tumoren 1.875, , Excisie tumor thoraxwond t~u,uu 712, Iste rib resectie 750,00 712, Kogel verwijderen borst 750,00 712, Pleura biôpsie 1.250, , Thoracotomie 1.250, , Sluiten open thorax verwonding 1.750, , Gastroscopie 187,50 178, Bronchoscopie 187,50 178, Oesophagoscopie 187,50 178, Oesophagos oprekken 187,50 178, Corpus alienum oesophagos 187,50 178, Laryngo~bronchO~OeSoPhagOSc0Pie 375,00 356, Tracheacanule 94,00 89, Pacemaker in te brengen door chirurg 1.250, , Embolectomie-bloedVaten in de buik , , Embolectomie-perifere bloedvaten , , Embolectomie arm of been 1.250, , Grote landurige vaatoperaties 1.875, , Broek (vaatprothese) 1.875, , Aneyrpsma 1.875, , Verwijderen rest vena saphena 750,00 712, Excisie van een enkelvoudige varix 750,00 712, Excisie van twee varices 750,00 712, Excisie van drie varices 750,00 712, Exploitatievena fermoralis 1.750, , Pacemaker+electrOde 1.250, , Aanleggen arterioveneuze shunt inwendig 1.250, , Desobstructir arteria fermoralis iliaca 1.750, , Revisie shunt 750,00 712, Opheffen uitwendige arterioveneuze shunt 437,50 415, Opheffen inwendige arterioveneuze shunt 437,50 415, Prothese (art-fem) 1.750, , Abces en lymhklier 750,00 712, Tumor hals 750,00 712, Radicale halsklier uitruiming 1.250, , Halsklier extirpatie 750,00 712, Cyste hals 750,00 712, Zweetklier oksel verwijderen beiderzijds 375,00 356, Hydradenitis oksel duplex 750,00 712, Milt operatie (extirpatie) 1.250, ,50 62

17 Tanef 1 Tanef Uit ruimem okseiklieren 375,00 356, Mamma amputatie zonder okseltoilet 1.250, , Accesoire mamma 750,00 712, Mamma amputatie met verwijderen okselkljeren 1.750, , Mamma ampufat.met uitruimen lymphekljnfclax,-est 1.750, , Lumpectomie 750,00 712, Mamma biopsie 375,00 356, Mamma tumor verwijderen 375,00 356, Bloedende tepel 750,00 712, Mamma augmenta~je en buikwandplastjek 1.875, ,2 ~ Plastisr.he correctie Ven e~ d~forrrijteit van de mamma 1.750, , Mamma reductie beiderzijds 1.250, , Gynaecomasfie 750,00 712, Reconstructie tong 750,00 712, Extirpatie van de gehele tong 750,00 712, Extirpatie van een gedeelte van de tong 750,00 712, Excisie tong Carcinoom+bjok dessectie 1.250, , Verhemejte spleten in voorste deel primaire behand. 750,00 712, Verhemelte spleten in achterste deel primaire behanri. 750,00 712, Extripatie tumor weke delen mond 375,00 356, Verwijderen van speekselsteen 750,00 712, Parotis tumor verwijderen 750,00 712, Glancfula parotis partiele extripat.van het opp.deej 750,00 712, Glancjula parotis totale extripat.van het opp.deej 1.250, , Exstirpat.glandula submandjbularis of sub!ingualis 750,00 712, Parobis tumor links verwijderen 750,00 712, Totale parotidectomie 1.250, , Thoracale oesophagodive,.tikulectomie 1.750, , Resectie van oesophagus carcinoom 1.875, , Oesophagoscopje~~ag~ proefexcjsie 750,00 712, Gastrotomie bv (verwijd.poljepen corpora aliena) 1.250, , Gastrotomie 750,00 712, Rammstedt operatie (voor pylorusstenose) 1.250, , Maagresectie 1.250, , Inoperabele maag c.a. 750,00 712, Parietale cel vagotomie (hsv) 1.250, , Gastro enterostomie 1.250, , Stamvagotomie plus gastro enterostomie 1.750, , ~ 1.250, , Pyloromyotomje 750,00 712, Stamvagotomie plus pylorus plastiek 1.750, , Overhechten maagperfora~je 750,00 712, Overhechten maagperfora~je+ gastrotomie 750,00 712, Lap.overhecten lever+maag bij steekwond 750,00 712, Maagfistel aanleggen 750,00 712, Laparotomie proefexcjsie onderbujks tumor 750,00 712, Meckels divertikel operatie 750,00 712, Dunne darm resectie 1.250, , Adhaesiolysis dunne darm + overhechten jejunumlis 750,00 712, Totale colectomie plus rectum amputatie 1.875, ,25 63

Lijst met CTG codes per ingreep

Lijst met CTG codes per ingreep Bijlage I Lijst met codes per ingreep Voor het maken van de referentiecijfers zijn codes soms samengevoegd, om zo voldoende aantallen operaties te krijgen voor betrouwbare getallen. In deze tabel staan

Nadere informatie

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van nieuwe tarieven voor onderzoeken in de laboratoria voor de volksgezondheid

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van nieuwe tarieven voor onderzoeken in de laboratoria voor de volksgezondheid Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van nieuwe tarieven voor onderzoeken in de laboratoria voor de volksgezondheid Citeertitel: Tarievenbesluit Landslaboratorium

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Aantal operaties en postoperatieve wondinfecties, infectiepercentage en aantal bijdragende ziekenhuizen, per ingreep

Aantal operaties en postoperatieve wondinfecties, infectiepercentage en aantal bijdragende ziekenhuizen, per ingreep Tabel 4 Aantal operaties en postoperatieve wondinfecties, infectiepercentage en aantal bijdragende ziekenhuizen, per ingreep In deze tabel wordt per ingreep weergegeven: het aantal operaties, het aantal

Nadere informatie

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60 specialisme: 5 DBC code: 5.11.0.1360.213 DBC omschrijving: Reguliere zorg.h.n.p.: Thoracale/lumbale wk.operatief met klinische episode(n) ndpp-dbc: 292 Kostprijs DBC: 2.838,13 Std deviatie DBC: 1039,998

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Passantentarieven 2014

Passantentarieven 2014 29399003 dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 611,86 517,19 94,67 29399019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 157,47 109,57 47,90

Nadere informatie

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl Onderzoek Tarief Ordertarief 10,64 Huisbezoek 16,35 Decentrale afname 3,87 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,19 DIFF: Differentiatie 1,72 BSE: Bezinking 1,75 CRP 3,93 Eosinofielen 1,70 Reticulocyten 2,89 Sikkelceltest

Nadere informatie

Operatieduur (min.) Ingreep CTG code(s) P75 mediaan

Operatieduur (min.) Ingreep CTG code(s) P75 mediaan Tabel 7 50 e en 75 ste percentiel van de operatieduur per ingreep De grens tussen een normale en lange operatieduur is gelegd bij het 75 ste percentiel (P75) van de duur voor de betreffende ingreep. Deze

Nadere informatie

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek Tarief Ordertarief 2,45 Huisbezoek 9,62 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,43 DIFF: Differentiatie 1,82 BSE: Bezinking 1,81 CRP 4,90 Eosinofielen 1,82 Reticulocyten 3,43 Sikkelceltest 14,52 Abnorm.Hb

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 15A249 29499005 1143,91 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A259 29499016 942,97 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Overzicht van Zorgactiviteiten bij volumenormen

Overzicht van Zorgactiviteiten bij volumenormen Overzicht van en bij volumenormen Disclaimer De NVvH vindt het van belang dat de normen die wij als beroepsgroep hebben opgesteld correct worden geïnterpreteerd door leden en zorgverzekeraars. Hiertoe

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

Lijst van operaties Heelkunde 2006

Lijst van operaties Heelkunde 2006 Lijst van operaties Heelkunde 2006 Classificatie van verrichtingen met zwaarteklassen te gebruiken bij het opmaken van het rapport ten behoeve van de visitatie voor het specialisme Heelkunde en het rapport

Nadere informatie

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct.

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct. 15A346 069499043 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 304,89 pols) 15A384 070401007 Operatieve ingreep bij Een

Nadere informatie

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015 1 Naam NZA-code NZA-Tarief Orderkosten per order, inclusief afname van patiëntmateriaal 79991 10,64 Orderkosten per order, exclusief afname van patiëntmateriaal 79989 6,56 Registratietarief bij chronische

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014 van N.V. MyLab Carusostraat 1 Paramaribo Suriname Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Klinische Chemie 1 Serum Het bepalen van de alanine aminotransferase activiteit

Nadere informatie

Tarieven Radiologie 2011

Tarieven Radiologie 2011 Tarieven Radiologie 2011 Tarief per 01-01-2011 interne verrichting code omschrijving interne verrichting code declaratie code tarief honorarium tarief kosten tarief totaal 080028 Niet-electieve embolisatie

Nadere informatie

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a In deze bijlage vindt u de rapportage reductie. Hieronder lichten we eerst het overzicht kort toe, daarna vindt u de rapportage in tabelvorm. De Rapportage Uitvalreductie

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015 Decalaratiecode Omschrijving Totaalprijs 230000 Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie. Op aanvraag 230001 Vacatiegelden, per uur. 47,82 230002 Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting. 40,70

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag Jaarverslag Opleiding Heelkunde Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag stagemeester: coördinerend stagemeester:

Nadere informatie

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71 PROBLEEMGEORIËNTEERDE ONDERZOEKEN Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van uw verzekeraar). Tarieven onder

Nadere informatie

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Tarieven diagnostiek ZekerWeten De tarieven voor laboratoriumdiagnostiek worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen. De kosten voor

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven.

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. Toelichting op de O(V)P lijst B-segment In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. De gehele lijst is

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016 14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 277,26 14D607 972804040 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 621,11

Nadere informatie

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44 A AAT 0,9-2,0 g/l ALAT m < 45 U/l v < 34 Albumine 35-50 g/l Albumine/kreatinine ratio m < 2,5 v < 3,5 Alkalische fosfatase 0-14 d < 248 U/l 15 d - 1 j < 470 1-10 j < 335 10-13 j < 417 m 13-15 j < 468 m

Nadere informatie

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure.

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (en waar nodig de typering) nummer behandeling omschrijving behandeling

Nadere informatie

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 oog Refractiechirurgie 155 Invasieve behandeling refractieafwijking oog X01 geen typerende ZA en DBC- ZP getypeeerd, aanvragen via te

Nadere informatie

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B904 Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 010501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B905 508,97 359,70 149,27 010501005

Nadere informatie

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 029399019 15C164 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 162,75 029999011

Nadere informatie

TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015*

TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015* NI TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015* Orderkosten per aanvraag 79989 Orderkosten zonder afname lichaamsmateriaal door SCAL 6,56 79991 Orderkosten met afname lichaamsmateriaal door SCAL 10,64 79990

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Tarieven Lab diagnostiek 2014

Tarieven Lab diagnostiek 2014 Datum 21 juli 2014 Versie: 2014.1 Auteur: Medische Laboratoria Soort Medische Microbiologie Totaal Doorlooptijd Mogelijk vervolgonderzoek Chlamydia 41,68

Nadere informatie

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x)

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x) Probleemgeoriënteerde onderzoeken (NZa) Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek hoger (maximaal 10%) of lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: ijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) van Eurofins Central Laboratory.V. ergschot 71 4817 PA reda Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 Artikel 14g - GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige Bijlage bij Tarieflijst Instellingen 2002 De hieronder genoemde bedragen zijn alle in euro MEDISCH SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN 030100 Operatieve behandeling van acuut trauma capitis, extraduraal. A102

Nadere informatie

GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 officieuze coördinatie. g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren :

GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 officieuze coördinatie. g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren : GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren : 1105 431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72 Zorgproduct Omschrijving Kosten instelling Honorarium specialist Totaal tarief Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van 131999052 botspierstelsel of

Nadere informatie

Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2015 Richtlijnprijzen conform NZA

Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2015 Richtlijnprijzen conform NZA Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2015 Richtlijnprijzen conform NZA Algemeen Orderkosten per aanvraag 10,64 Allergie IgE totaal 9,69 Controle inhalatie-allergie (huisstofmijt/ hond/ kat/ berk/

Nadere informatie

Passantentarieven tm

Passantentarieven tm Passantentarieven 01-01-2017 tm 31-12-2017 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 069499031

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 200,32 200,32 1.509,68 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten Anesthesiologie Anesthesiologie/ Pijnbestrijding kosten 990089002 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B410 2.085,00 598,28 2.683,28 990089004 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B411 1.015,00 359,53

Nadere informatie

Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2016 Richtlijnprijzen conform NZA

Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2016 Richtlijnprijzen conform NZA Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2016 Algemeen Orderkosten per aanvraag 12,14 Allergie IgE totaal 8,79 Controle inhalatie-allergie (huisstofmijt/ hond/ kat/ berk/ gras (thimothee) ) 12,29 HUIDSCHILFERS

Nadere informatie

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09 Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180 rt. 14 G De RODE markeringen in voege vanaf 01/02/2013 (blz. 3) OPGELET! De BLUWE wijzigingen op blz. 4 mbt IVF werden ingetrokken vanaf 14/02/2013 bij KB van 11/02/2013 (BS 14/02/2013). fdeling 5. - eelkunde.

Nadere informatie

17, ,

17, , Kostenoverzicht aanvragen door huisartsen voor klinisch chemisch onderzoek Basis prijslijst per 1 januari 2017 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag 079986 Huisbezoek door Certe Trombosedienst

Nadere informatie

Artikel 14j. Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed?

Artikel 14j. Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed? Artikel 14j Interpretatieregel 01 Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed? Het onderbinden van de ducti deferentes mag niet bij het honorarium voor prostatectomie

Nadere informatie

Tarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014 Integrale tarieven (kostendeel + honorarium)

Tarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014 Integrale tarieven (kostendeel + honorarium) Declaratiecode Zorgproductcode Omschrijving Passantentarief Kostendeel Honorarium 14B194 972804034 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 280,00 152,88 127,12 15B208 149999002 Implanteren

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: ijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) van Eurofins Central Laboratory.V. ergschot 71 4817 PA reda Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving 15B034 10797,96 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 15B060 3811,66 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van 15B062 11871,71 Implanteren van een knieprothese

Nadere informatie

Prijsindicaties Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek

Prijsindicaties Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek Hieronder vindt u per medische dienst de prijsindicaties voor een aantal veel voorkomende ingrepen in de Sint-Jozefkliniek Bornem en Willebroek. De weergegeven kostprijs omvat alle verblijfskosten (ligdagen,

Nadere informatie

3. ONDERARM POLS - VINGERS. 1 Beenderen en articulaties :

3. ONDERARM POLS - VINGERS. 1 Beenderen en articulaties : 3. ONDERARM POLS - VINGERS 1 Beenderen en articulaties : 284491 284502 Bloedige behandeling van een luxatie-fractuur van Monteggia of van Galeazzi N 365 275494 275505 Gesloten of mini-open reductie en

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief 29399003 15C159 dagbehandeling bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen 867,33

Nadere informatie

Pathologie. Spasmofilie

Pathologie. Spasmofilie In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door een bepaalde arts of artsengroep. De arts noteert de afgesproken panelcode op het aanvraagformulier. De bedoeling is

Nadere informatie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie orthopaedisch chirurg traumatology UMC St Radboud doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie - inzicht in de behandeling van fracturen en luxaties: - van de bovenste

Nadere informatie

Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro)

Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro) Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag (m.u.v. glucosebepalingen) Ordertarief klinisch-chemische

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: 12-07-2016 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid α1-antitrypsine 0,80 2,00 g/l α1-foetoproteïne

Nadere informatie

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6)

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) fdeling 5. - eelkunde. rt. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de

Nadere informatie

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totale prijs Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste 100101002 15A847 luchtwegen 729,00 582,21 146,79 100101004 15A848

Nadere informatie

6. VOET EN TENEN : 1. Beenderen en articulaties :

6. VOET EN TENEN : 1. Beenderen en articulaties : 6. VOET EN TENEN : 1. Beenderen en articulaties : 291815 291826 Bloedige behandeling van fractuur van calcaneus N 300 Gesloten of mini-open reductie en fixatie van een fractuur en/of luxatie van de voetwortel

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Verwijsoverzicht Radiologie

Verwijsoverzicht Radiologie Verwijsoverzicht Radiologie Versie maart 2007 SKELET ALGEMEEN Trauma 2 e lijn CT-scan, MRI, isotopenscan Sinus Kaakkopjes OPG via de kaakchirurg Schüller opnamen (met open en gesloten mond) Osteomyelitis

Nadere informatie

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder de GGZ-systematiek wordt verwezen naar de tarieflijst voor tandartsspecialisten

Nadere informatie

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 code omschrijving Ommerking 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 UROLOGIE Art. 14j pag. 1 j) De verstrekkingen die tot het specialisme urologie (DO) behoren : 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 3003 260050 260061 Nephrotomie, met of zonder verwijderen van stenen

Nadere informatie

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 1: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (Deze lijst is nog niet definitief, bij vaststelling door de

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

Pathologiegebonden analysepanels

Pathologiegebonden analysepanels Pathologiegebonden analysepanels Bijlage - AANVRAAG-AFNAME Documentcode: BL-0075 Versie: 9.0 Geldig van: 31-1-2017 In AZ Sint Maarten zijn een aantal analysepanels afgesproken met en bekrachtigd door een

Nadere informatie

Vaatoperatie preoperatief Fempop boven de knie/ileo-/femorofemorale POSTOP Femorofibulaire bypass POSTOP

Vaatoperatie preoperatief Fempop boven de knie/ileo-/femorofemorale POSTOP Femorofibulaire bypass POSTOP Code TVHK0082 TVHK0081 TVHK0080 TVHK0079 TVHK0078 TVHK0077 TVHK0076 TVHK0075 TVHK0074 TVHK0073 TVHK0072 TVHK0071 TVHK0070 TVHK0069 TVHK0068 TVHK0067 TVHK0066 TVHK0065 TVHK0064 TVHK0063 TVHK0062 TVHK0061

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Ureum mmol/l 3,0 12,5 6,1 12,8 Ureum (nuchter) mmol/l 2,1 8,4 Kreatinine µmol/l 50 129 (70+0,7xL,gew,) 76 164 Glucose (nuchter) mmol/l 4,2 5,8 3,4 5,7 Fructosamine µmol/l

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2016 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.754,31

Nadere informatie

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen.

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen. ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 k) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedie (DP) behoren: I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen. 1 Beenderen

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2015 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2015 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.699,77

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2015. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Marktconforme vergoeding 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.865,63

Nadere informatie

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 ACE Angiotensine conv.enzyme A 20 70 20 70 U/l 3-5 ALAT A 45 35 IU/l 0-3 Alatop Inhalatiescreening neg neg 0-3 Albumine/kreat ratio urine A 2,5 3,5 mg/mmol 0-3

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2012 A- en B-segment onverzekerder zorg (in beginsel) Versie 1.0 1-1-2012

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2012 A- en B-segment onverzekerder zorg (in beginsel) Versie 1.0 1-1-2012 Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2012 A- en B-segment onverzekerder zorg (in beginsel) Versie 1.0 1-1-2012 Segment Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Ziekenhuis Honorarium specialisten

Nadere informatie

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 "K.B. 26.3.2003"

Nadere informatie

Deze verwijzingslaboratoria moeten aan diversie criteria en kwaliteitseisen voldoen en zijn volgens een interne procedure geselecteerd.

Deze verwijzingslaboratoria moeten aan diversie criteria en kwaliteitseisen voldoen en zijn volgens een interne procedure geselecteerd. In onderstaande lijst vindt u de bepalingen die in het laboratorium van het Antonius Ziekenhuis te Sneek worden uitgevoerd. Bepalingen die niet vermeld zijn, worden door het Antonius Ziekenhuis uitbesteed

Nadere informatie

2013 Passanten tarieven.xlsx

2013 Passanten tarieven.xlsx Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080080 OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Zorgproduct. Totaal Tarief. codes

Poorter honorarium. Kosten instelling. Zorgproduct. Totaal Tarief. codes 17A016 020107007 8976,23 689,69 10.760,62 Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker 17A123 020110002 767,51 227,75 1.521,33 Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 17A124 020110003 5776,57

Nadere informatie

DBC s in het nieuwe zorgstelsel

DBC s in het nieuwe zorgstelsel DBC s in het nieuwe zorgstelsel Ontstaan DBC 1995 2004 Introductie DBC 2005 1995: Start Waarom de verandering : Functiegerichte budgettering voor ziekenhuizen Het verrichtingensysteem voor medisch specialisten

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 27.3.2017 B.S. 25.4.2017 In werking 1.6.2017 Artikel 14g - GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren

Nadere informatie