Inho dsopgave behorende bij de tabel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inho dsopgave behorende bij de tabel"

Transcriptie

1 Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen i Kleine chirurgische verrichtingen i Uitgebreide kleine chirurgie i Specifieke verrichtingen i Uitgebreide kleine chirurgie i -2 Zwangerschap 2 Laboratorium 3-8 Niet opgenomen (1) 9-58 Verrichtingen St. Maarten Medical Centre Operatiekamer Laboratorium Functie 84 Röntgen EHBO 88 Verpleegtarieven 89 (1) De bladzijden 9 t/m 58 en 90 t/m 91 van de tabel zijn niet opgenomen omdat die betrekking hebben op andere, buiten Sint Maarten gelegen ziekenhuizen.

2 Ambullance 92 Tarieven voor Fysiotherapie 93 Tarieven voor diëtisten 94 Tarieven voor logopedisten 95 Tarieven voor verloskundigen 96 Tarieven voor psychologen 97 Tarieven voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck 98 Abonnementshonorarium van huisartsen 99 Specialisten verrichtingen 1 OO--208 Consulten 100 Ligdagen ioo Zenuwstelsel: in-excisie schedel, hersenen, hersenvliezen Zenuwstelsel:overige operaties Zenuwstelsel:operaties van ruggemergstructuren 102 Zenuwstelsel:operaties van perifere zenuwen Zenuwstelsel :operaties autonome zenuwen of ganglia Zenuwstelsel:anesthesiologie/ chronische pijnbestrij ding Zenuwstelsel:diagnostische en niet- operatieve verrichtingen Endocriene klieren: schildklier en bijschildklier 108 Endocriene klieren:andere edocriene klieren 108- Endocriene klieren:diagnosische en niet- operatieve verrrichtingen 109 Ogen: operaties van de orbita 109 Ogen:operaties van de oogbol en oogspieren Ogen:operaties van comea en sciera 110 Ogen:operaties van iris en corpus ciliare Ogen: operaties van ooglens en glasachtig lichaam Ogen:operaties chorioidea, voorste oogkamer en retina 112 Ogen:operaties van de conjuctiva 112 Ogen:operaties van de oogleden Ogen:operaties van het traanapparaat 113 Ogen:diagnostische en niet-operatieveverrichtingen Oren:operaties van het uitwendige oor Oren:operaties van het middendoor Oren: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen Luchtwegen: operaties van de neus Luchtwegen:operaties van de neusbijholten 120 Luchtwegen: operaties van de larinxs en trachea 121 Luchtwegen: operaties van de pharynx, tonsillen en adenoid Luchtwegen: operaties van de bronchi 122

3 Luchtwegen: operaties van de longen Luchtwegen: operaties van borstwand, pleura en mediastinum Luchtwegen: diagnostische en niet-operal:ieve verrichtingen 124 Luchtwegen: longfunctieproevefl Hart-en vaatstelsel: operaties zonder extra-corporale circulatie Hart-en vaatstelsel: operaties met extra-corporale circulatie Hart-en vaatstelsel: overige operaties van het hart 130 Hart-en vaatstelsel: pacemakerproc, en invasie eleetrocard Hart-en vaatstelsel: operaties in trathoracele bloedvaten 134 Hart-en vaatstelsel: operaties bloedvaten hoofd, hals en hersen 134 Hart-en vaatstelsel: operatfes van bloedvaten in de buik Hart-en vaatstelsel: operaties van perifet~ 1uioçdvatçu Hart-en vaatstelsel: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen Hart-en vaatstelsel: vaatlaboratorium Bloed-en lymfstelsel: operaties van het lyrnfstelstel Bloed-en lymfstelsel: operaties van het hematopoietisehe systeem 140 Bloed-en lymfstelsel: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 140 Marnma: operaties van de mama Tractus digestivus: operaties van gebit en steunweefsels Tractus digestivus: operaties van de mondholte, tong, verhemelte 143 Tractus digestivus: operaties speekseiklieren, afvoergangen 143 Tractus digestivus: operaties van de slokdarm 143 Tractus digestivus: maagoperaties Tractus digestivus: overige maagoperaties Tractus digestivus: incisie, exeisie en resectie van de darm Tractus digestivus: colectomie en enterostomie 147 Tractus digestivus: anastomose, herstel en overige operaties darm 147 Tractus digestivus: operaties van de appendix 148 Tractus cligestivus: operaties van het rectum 148 Tractus digestivus: operaties van anus Tractus digestivus: operaties van de lever 149 Tractus digestivus: operaties galbiaas en galwegen 149 Tractus digestivus: operaties van de pancreas 149 Tractus digestivus: incisie en exoisie buikwand en peritoneum 150 Tractus digestivus: overige operaties buikwand en peritoneum 150 Tractus digestivus: hernia-operaties Tractus digestivus: diagnostische en niet- operatieve verrichtingen Tractus digestivus: anorectaal functie onderzoek 152 Nier en urinewegen: operaties van de nier Nier en urinewegen: operaties van de ureter 154 Nier en urinewegen: incisie, excisie en resectie van de blaas Nier en urinewegen: plastische operaties van de blaas 156 Nier en urinewegen: operaties van de uretbra 156 Nier en urinewegen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 157 Nier en urinewegen: nierfunctie vervangende therapie Mannelijke geslachtsorganen: operaties prostaat, versiculae seminales Mannelijke geslachtsorganen: operaties scrotum, zaadstreng, testis. T.V. 159 Mannelijk geslachtsorganen: operaties van epidimymis, vas cleferens 159

4 Mannelijke geslachtsorganen: operaties van de penis 160 Mannelijke geslachtsorganen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 160 Vrouwelijk geslachtsorganen: operaties van de ovaria 160 Vrouwelijk geslachtsorganen: operaties van de tuba falloppii Vrouwelijke geslachtsorganen: uterusextirpatie en excisie Vrouwelijke geslachtsorganen: oper, uterus, cervix, steunweefsel Vrnuw~1iik ~1ht~nrc~ni~iv nn~r~ti~ î~rn d~ ~i~yin~ 1~ Vrouwelijke geslachtsorganen: operaties van vulva en perineum 163 Vrouwelijke geslachtsorganen: diagnostisehe en niet operatieve verrichtingen Verloskundige ingrepen: verloskundige ingrepen ante partum Verloskundige ingrepen: ter inleiding of bevordering partus 165 Verloskundige ingrepen: sectio caesarea 166 Verloskundige ingrepen: ingrepen na de geboorte van de vrucht 166 Verloskundige ingrepen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 166 Botspierstelsel: verrichtingen van hoofd en hals Botspierstelsel: verrichtingen schoudergordel en de bovenarm Botspierstelsel: verrichtingen aan de elleboog en onderarm Botspierstelsel: verrichtingen aan de pols en aan de hand Botspierstelsel: verrichtingen aan thorax, wervelkolom, bekken Botspierstelsel: verrichtingen aan de heup en het bovenbeen Botspierstelsel: verrichtingen aan knie en onderbeen Botspierstelsel: verrichtingen aan de voet Botspierstelsel: algemene verrichtingen Botspierstelsel: diagnostisehe en niet-operatieve verrichtingen 188 Huid en subcutis: incisie, excisie en hechting huid en subeuti Huid en subeutis: plastische operaties Huid en subcutis: Huid en subcutis: plastische operaties 192 Huid en subcutis: excisie van de vetlaag als plastische operatie Huid en subcutis: diagnosische en niet-operatieve verrrichtingen 193 Anesthesiologie bij onderzoek Diagnostische en-niet operatieve verrichtingen Tarieven voor wijkverpleging 209 Tairieven voor instrumentenmakers 210~-217

5 1 Bijlage behorende bij het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001 Kleine verrichtingen (huisarts) Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Bijzondere verrichtingen Aanleggen drukverband 17,00 16, Schiöztonometrie 17,00 16, Fluoronderzoek 17,00 16,15 Kleine chirurgische verrichtingen Behandeling distorsie/luxatie 34,00 32, Grote wondbehandeling, mcl. hechtingen 34,00 32, Incisie abces 34,00 32, Verwijdering corpus alienum 34,00 32, Plaatsen of verwijderen van pessarium, 34,00 32,30 indien niet als voorbehoedsmiddel Catheterisatie 34,00 32, Wrat behandeling middels cryocoagulatie 34,00 32, Intra-artikulaire injectie 34,00 32, Punctie c.q. inspuiting bij bursitus 34,00 32, Nagelextractie 34,00 32, Electrocauterisatie 34,00 32,30 Uitgebreide kleine chirurgie Excisie atheroomcyste, keratose, fibroom, 68,00 64,60 lipoom, epitheelcyste, naevus, etc. Wigexcisie De tarieven voor bijzondere en chirurgische verrichtingen zijn alt-in tarieven dus inclusief anaesthesie, materiaalkosten, nacontrole en hechtingen verwijderen. Voor een en dezelfde behandeling kan b.v. niet gedeclareerd worden wondbehandeling en aanleggen drukverband of behandeling distorsie en aanleggen drukverband. Intra-musculair injecties worden niet vergoed en mag ook niet vervangen worden door intra-articulaire injectie. Specifieke verrichtingen Audiografie 34,00 32, Overige niet voornoemde verrichtingen (machtiging) 34,00 32,30 Uitgebreide kleine chirurgie Excisie atheroomcyste, keratose, fibroom, 68,00 64,60

6 2 lipoom, epitheelcyste, naevus, etc. Wigexcisie Code Verrichting Tarief 1 Tarief II De tarieven voor bijzondere en chirurgische verrichtingen zijn all-in tarieven dus inclusief anaesthesie, materiaalkosten, nacontrole en hechtingen verwijderen. Voor een en dezelfde behandeling kan b.v. niet gedeclareerd worden wondbehandeling en aanleggen drukverband of behandeling distorsie en aanleggen drukverband. Intra-musculair injecties worden niet vergoed en mag ook niet vervangen worden door intra-articulaire injectie. Zwangerschap Zwangerschapconsult * 22,50 21, Bevalling 447,95 425,55 * De zwangerschapconsulten dienen rechtstreeks bij de SVB gedeclareerd te worden. Indien de huisarts niet zelfde bevalling begeleid, dan dient de verzekerde doorverwezen te worden naar collega huisarts of verloskundige.

7 Laboratorium Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Fructosamine 21,00 19, Ala-Dehydratase (Ala-D) 24,00 22, Bilirubine (direkt + indirekt) 15,00 14, Glucose 9,00 8, BloedsuikerbelastingsCUrVe 30,00 28, Calcium 12,00 11,40 701fl~ flhinridt~ 12,00 11, Cholesterol 12,00 11, Cholesterol + HDL-chol 27,00 25, Amylase (Diatase) 12,00 11, Eiwit., totaal 9,00 8, Free erythrocyt protoporfurine 15,00 14, Fosfaat(Anorganisch) 12,00 11, Fosfatase, Alkalische 12,00 11, Prolactine 37,50 35, BHCG 37,50 35, FSH 37,50 35, LH 37,50 35, Kalium 12,00 11, Kreatine fosfokinase (CPK) 18,00 17, Kreatine 12,00 11, Kreatine clearance 24,00 22, L.D.H. 15,00 14, LDL (g) 37,50 35, ApoA-1 27,50 26, ApoB 27,50 26, FT4 37,50 35, APO 50,00 47, Natrium 12,00 11, Lp (a) 45,00 42, Magnesium 12,00 11, Transferine 21,00 19, Triglyceriden 24,00 22, SGOT (ASAT) 15,00 14, SGPT (ALAT) 15,00 14, Ureum 12,00 11, Ureumclearance 24,00 22, Urinezuur 12,00 11, Ferritine 37,51 35, IJzer Serum 18,00 17, IJzer (serum) +verz.perc. 30,00 28, Chol.+HDL-chol + Trig + LDL 51,00 48, Estradiol 37,50 35, Gammaglutamyl Transpept (y-gt) 15,00 14, PKU 36,50 34, HBAIc 40,00 38, TotaalT4 37,50 35,63

8 ~de Omschrijving Tarief 1 Tarief II TSH P.S.A Urine volledig Reduktie en aceton Calcium urine Chloor urine Amylase kwantitatief Fosfaat urine Kalium urine Kreatine urine Natriumurine Ureum urine Urinezuur urine Bezinkingssnelheid Fibrinogeen Volledig bloedbeeld /Diff./trombo Volledig bloedbeeld /Diff./BSE/trombo Bloedingstijd Eosinophielentelling Reticulocytentelling Trombocytentelling LAC (Lupes anticoalgulans) trombotest PT 37,50 35,63 70,00 66,50 15,00 14,25 6,00 5,70 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 6,00 5,70 14,00 13,30 27,00 25,65 33,00 31,35 12,00 11,40 6,00 5,70 6,00 5,70 9,00 8,55 32,00 30,40 9,00 8,55 14,00 13,30 16,00 15, APTT Normotest 37,50 35, CEA 37,50 35, CA ,50 35, CA ,50 35, CA ,00 42, SCC 70,00 66, AFP 37,50 35, Folaat 37,50 35, RBC Folaat 60,00 57, Vitamine B 12 37,50 35, Micro albumine 17,00 16, Zwangerschap 18,00 17, Heamoglobine pathie screening 35,00 33, verzendkosten 75,00 71, TRF-test 77,50 73, Testosteron 46,50 44, Progesteron 46,50 44, L.E. Cellen 21,00 19, L.A.F. 25,00 23, F.D.P. (D-Dimer) 36,50 34, Antitrombine III of ATT III 93,00 88, Acid Hans Test 15,50 14, Cortisol 72,00 68, Ammoniak 36,50 34, Osmolaliteit 15,50 14,73

9 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Alk./fosf./Elektr./Botfractie 23,50 22, L.D.H. Isoenzymen 23,50 22, G6PD 15,50 14, Lipase 15,50 14, Ammoniak 36,50 34, Salicylzuur 12,50 11, Haptoglobine kwantitatief 21,00 19, Complement3(C3) 21,00 19, Theofiline/Euphiline/Aminofyj 46,50 44, ph, pco2, p02 68,00 64, C4 46,50 44, PTH Paraarhormoon 28,00 26, Osteocalcine 77,50 73, CROSSLAPS 55,00 52, ECP EOS Cationic protein 77,50 73, Helicobacter P IGA 46,50 44, Helicobacter P IGG 46,50 44, ANA-Screening 28,00 26, ANA-Uittypering blot 150,00 142, Algemeen urinekweek 25,00 23, Candida (gist en schimmels) 20,00 19, Algemeen en candida uk 40,00 38, Gramnegatieve diplococcen uk (ov) 27,00 25, Mycobacterien (TBC) UK (CV) 40,00 38, Andere onderzoeken (INZ. OMSCH) UK 40,00 38, Algemeen faeces kweek 40,00 38, Salm.Alm./Shig.Camp.,Colib. F.KW.(OV) 40,00 38, Schimmels en gisten 0.KW 40,00 38, Algemeen overige kweken 40,00 38, Schimmels en gisten 0.1KW 40,00 38, Mycobacteriologische onderz. 0.KW. (DV) 40,00 38, Ander onderz. (INZ.QMSCH.) 0.KW 40,00 38, Steriliteitsonderzoek 0KW. 12,00 11, Microb. Onderz.levensm. E,OK 60,00 57, Micro biol.op levensm..a, 0K 20,00 19, Micro.biol.onderz.levensn,.B,OK 30,00 28, Micro.onderzjevensm.C,QK 40,00 38, Micro.onderz.levensm.D,QK 50,00 47, Gramkleuring preparaat 6,00 5, Ziehl-Neelsen kleuring 0K (ov) 6,00 5, Cortisol Urine 72,00 68, Ketosteriden 46,50 44, Hydroxyproilne (LOH Proline) 46,50 44, Oxaalzuur 36,50 34, Niersteenanalyse 37,00 35, IMM.fixatie-EF-urine 102,00 96, Amoeben,cysten en wormeieren lx 15,00 14, Amoeben,cysten en wormeieren 3x 30,00 28, Wormeieren telling 21,00 19, Malaria preparaat 9,00 8,55

10 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Trichomonas sediment 6,00 5, Trichomonas kweek (tampon) 21,00 19, Filaria 12,00 11, Tape test 6,00 5, Benzidine (kwalitatief) 3,00 2, Vertering (kwalitatief) 6,00 5, Benzidine 2x 600 5, Benzidine 3x 9,00 8, Vertering 2x 12,00 11, Vertering 3x 18,00 17, HBsAg 12,00 11, Anti HBs 39,00 37, HBeAg 39,00 37, Anti HBeAG 39,00 37, AntiHBcAg 39,00 37, Hepatitis B Pakket 159,00 151, Hepatitis A Pakket 60,00 57, Anti-HCV (+confirmatie) 45,00 42, Toxoplasma lgg/lgm 45,00 42, CMV IgG/lgM 36,00 34, Rubella (sereen) 30,00 28, Rubella (diag. :lgg/lgm 36,00 34, HSV t en II (IgG/lgM) 33,00 31, Monotest (Paul Bunnelt) 18,00 17, Rotavirus (Faeces) 39,00 37, Dengue virus 18,00 17, Bloegroepen ABO en Rhesus 15,00 14, Rhesus antistoffen 12,00 11, Coom bstest (direkt/indirekt) 9,00 8, Luesreakties RPR 4,00 3, VISA (luesreactie) 18,00 17, Anti HIV 1+2 (+Confirmatie) 21,00 19, HlVcnfirmatie(BLOT) 110,00 104, HTLV-1 (-f-confirmatie) 45,00 42, Chiamydia antigeen (Elisa) 21,00 19, ASO (AST) 25,00 23, CRP 25,00 23, RHF RA-test) 25,00 23, ANF 30,00 28, Anti-DNA 46,50 44, ENA 125,00 118, Anti-cardioliphine 45,00 42, Anti-mitochondrien 45,00 42, Anti-parietale cellen 45,00 42, Anti-gladspierweefsel 45,00 42, Anti-schildklierweefsel 60,00 57, CD4/CD8 210,00 199, Serum Eiwit electrofese 24,00 22, Urine eiwit electroforese 30,00 28, Paraprotein sereen (ser +uri) 48,00 45,60

11 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II ADT 235,00 223, Individuele allergeen 75,00 71, Voedselpakket 220,00 209, Inhalatie pakket 350,00 332, IgE 46,50 44, Widal tyfus paratyfus (ov) 15,00 14, Widal, Bruceil Bang ea (ov) 15,00 14, Agglutinaties vlektyfus (ov) 12,00 11, Amoeben 30,00 28, Koude aggiutinatie 9,00 8, Cytologisch ond.cervixuitstr. 15,00 14, Cytologisch onderzoek 33,00 31, Histo-pathologisch onderzoek 60,00 57, Paracetamol 65,00 61, Alcohol 65,00 61, Alcohol (enzym) 65,00 61, Stychine 65,00 61, Pesticiden m.i. 65,00 61, Algemene screening t.o. 75,00 71, Grondstof kontr.(kwalit.ond.) 40,00 38, Farmaceutisch prepar.(ident.) 15,00 14, Registratie onderzoek 250,00 237, Marihuana justitieel (machtiging) 45,00 42, Hashish justitieel (machtiging) 65,00 61, Cocaine justitieel (machtiging) 100,00 95, And.ond.(afg.v.vraagst)ger.on. 150,00 142, Eetbare olien zuurgetal 15,00 14, Bitrex/Brucine in alcohol 150,00 142, Denaturatie in alc. 300,00 285, Cocaine in urine (machtiging) 50,00 47, Marihuana in urine (machtiging) 50,00 47, Screening cocaine/marihuana E.A.(machtiging) 100,00 95, Theophylline K.F.O. 50,00 47, CY-A Closporine 200,00 190, Cyclosporine pakket 215,00 204, Digoxine (Lanoxine) 46,00 43, Valproinezuur 46,00 43, Phenobarbital 46,00 43, Carbamazine 46,00 43, Phenytoine 46,00 43, Lithium 15,00 14, Lood (Bloed) 45,00 42, Lood (water) 45,00 42, Lood (urine) 45,00 42, Zink (serum) 45,00 42, Zink (water) 45,00 42, Zink (urine) 45,00 42, Koper (serum) 45,00 42, Koper (water) 45,00 42, Koper (urine) 45,00 42,75

12 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Aluminium (serum) 80,00 76, Aluminium (water) 80,00 76, Aluminium (urine) 80,00 76, Cadmium (bloed) 45,00 42, Selenium 46,00 43,70

13 59 Verrichtingen Operatiekamer St. Maarten Medical Centre Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Trepaan opening wegens haematoom 750,00 712, Parietale craniotomie 1.250, , Occipizale klier verwijderen 750,00 712, Behandeling van een tumor cerebri 1.875, , Fnr~phaioce!e 1.25u,uu 1.181, Splinter intercelebraal verwijderen 750,00 712, Prolapus oerebri 1.875, , Hydrocephalus operaties 1.250, , Biopsieschedelbot 750,00 712, Holterdrain aanleggen 750,00 712, Revisie holterdrajn 750,00 712, Impressie fraktuur 750,00 712, Xcrushfield inbrenging 750,00 712, Spondylodeze cervicaal 1.250, , Laminectomie cervicaal 1.250, , Laminectomie extra duraal 1.875, , Laminectomie intra duraal 1.875, , Hernia nuclei pulposi 1.250, , Hernia nuclei pulposi + kissing spine 1.250, , Stenose opheffen tussen lumbaal 14,15, , , Stellatumblok. 250,00 237, Kissing spine 1.250, , Meningocele 750,00 712, Recidief operatie meningocele 1.250, , Operatie wegens spina bifida 750,00 712, Recidief operatie van spina bifida 1.250, , Neurectomie bij mortons metatarsalgie 750,00 712, Decrompressie nervusulanris 750,00 712, Zenuwbiopsie. 750,00 712, Zenuw biopsie nervus suralis 750,00 712, Execie neurinoom litteken 750,00 712, Nervus ulnaris omleggen 750,00 712, Servicale sympathectomie 1.250, , Lumbale sympathectomie 1.250, , Extripatie nodus schildklier dubbelzijdig 750,00 712, Extripatie nodus schildklier dubbelzijdig 1.250, , Subtotale strumectomie 750,00 712, Totale strumectomie 1.250, , Perforatie temporale 750,00 712, Enucleafie bilbi 750,00 712, Epherisatie(exenteratio bulbi) 750,00 712, Symblepharon 750,00 712, Alcohol inspuiten retrobulbair 250,00 237, Overhechten oogverwonding 750,00 712,50 ~.:. ~~ ~j~4~

14 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Alle andere scheelzien operaties 750,00 712, Hoornvlies hechting 437,50 415, Oogperforatie overhechten 750,00 712, Conjuctiva plastiek 750,00 712, Cornea perforatie 750,00 712, lridotomie of indectomie 437,50 415, Discissie 750,00 712, Vitrectomie 375,00 356, Glaucoom operaties alle vormen 437,50 415, Trepanatie 750,00 712, fl Tr~p~n~tie + iridectomie 750,00 712, Trabeculectomie 750,00 712, Cataract + glaucoom operatie 750,00 712, Cataract operatie intracapsulair 750,00 712, Cataract extra capsulaire extractie 750,00 712, Cataract + trabeculectomie 750,00 712, Cornea + sclera perforatie overhechten 750,00 712, Sclera perforatie overhechten 750,00 712, Overhechten aangezichts verwonding 750,00 712, Cataract verwijderen + ablatio retinae 750,00 712, Ectropion operatie 437,50 415, Entropion operatie 250,00 237, Pterygium 250,00 237, Hechtenvaneengescheurdooglid 437,50 415, Tumor ooglid verwijderen 250,00 237, Slantalasma verwijderen 250,00 237, Plastische operatie aan een ooglid 437,50 415, Ptosis operaties 750,00 712, Dermoidcyste oog verwijderen 250,00 237, Chalazion verwijderen 250,00 237, Aetheroomcyste ooglid verwijderen 250,00 237, Traanzak extripatie 750,00 712, Traanwegsondage 375,00 356, Electrische epilatie 375,00 356, Hechting verwijderen oog 250,00 237, Herstel gescheurd traankanaaltje 437,50 415, Oogspoeling voorste oogkamer 375,00 356, Oorschelp correctie 812,50 771, Plastische correcties 812,50 771, Oorlel hechting 187,50 178, Atheroom cyste 250,00 237, Auriculair abces 250,00 237, Exstirpatie corfistel 250,00 237, Corpus alienum verwijdering 187,50 178, Gehoorgangstumor verwijdering 250,00 237, Vestibulair onderzoek 94,00 89, Oorspoeling 94,00 89, Paracentese 187,50 178, Midden-oor-buisjes 250,00 237, Exploratie cavum tympari 750,00 712, Attico-antrotomie 1.750, ,50 60

15 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Radicaal-operatie 1.750, , Myringoplastiek 750,00 712, Tympano plastiek 1.750, , Tancjextractie 375,00 356, Speekselsteen verwijderen 375,00 356, Kaakfractuur 1.250, , Kaak luxatie 187,50 178, Neuspoliepen 250,00 237, Verwijderen crista septi 250,00 237, Conchotornie 250,00 237, Septum + conchotomie 437,50 415, Septum + caldweli-luc 750,00 712, Neuspoliepen + ethmoidectomie 250,00 237, Concha media infractie 187,50 178, In- en uitwendige neus-correctie 1.125, , Neusbioeding 187,50 178, Tumor neus verwijderen 375,00 356, Incisie neus abces 94,00 89, Corpus alienum neus 187,50 178, Proef-excisje conchae media 94,00 89, Septum correctie 437,50 415, Inspectie nasopharynx 187,50 178, Neusfractuur repositie 250,00 237, Claoue 250,00 237, Kaakspoeling 187,50 178, Ethmojcjectomie 250,00 237, Plastische sluiting van bijholte fistels 1.250, , Tracheotomie 375,00 356, Directe laryngoscopie 187,50 178, Directe laryngoscopie 187,50 178, Indirecte laryngoscopie 94,00 89, Suspensie laryngoscopie 750,00 712, Tonsillectomie 250,00 237, Palatum abces 94,00 89, Palatum caustiek 187,50 178, Tongtumor verwijderen 375,00 356, Na bloeding tonsillectomie (te) 187,50 178, Tonsil rest.verwijcieren 250,00 237, P.e. tongbasis 94,00 89, P.e. tonsil 94,00 89, Adenotomie 250,00 237, Pen tonsillair abces 94,00 89, Maxilla cyste 375,00 356, Lip cyste 375,00 356, Kin abces 187,50 178, Tonsillectomie en adenotomie 250,00 237, Tonsj(lectomje en spinectomie 375,00 356, Adenotomie + paracentese 250,00 237, Adenotomie + claoue 375,00 356, Acienotomie -1- trommelvliesbuis 375,00 356, Tongriem klieven 375,00 356,25 61

16 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Halspunctie 94,00 89, Intra pulmonale drainage 750,00 712, Tumor verwijderen long 1.750, , Verwijderen verschillende bulbae 1.750, , Bullectomie + partiele pleurectomie 1.750, , Lobectomie segment resectie 1.750, , Decorticatie + bullectomie 1.750, , Pleuro-pneumonectomie 1.750, , Pneumonectomie 1.750, , Open long biopsie 1.250, , Operatie van mediastinum tumoren 1.875, , Excisie tumor thoraxwond t~u,uu 712, Iste rib resectie 750,00 712, Kogel verwijderen borst 750,00 712, Pleura biôpsie 1.250, , Thoracotomie 1.250, , Sluiten open thorax verwonding 1.750, , Gastroscopie 187,50 178, Bronchoscopie 187,50 178, Oesophagoscopie 187,50 178, Oesophagos oprekken 187,50 178, Corpus alienum oesophagos 187,50 178, Laryngo~bronchO~OeSoPhagOSc0Pie 375,00 356, Tracheacanule 94,00 89, Pacemaker in te brengen door chirurg 1.250, , Embolectomie-bloedVaten in de buik , , Embolectomie-perifere bloedvaten , , Embolectomie arm of been 1.250, , Grote landurige vaatoperaties 1.875, , Broek (vaatprothese) 1.875, , Aneyrpsma 1.875, , Verwijderen rest vena saphena 750,00 712, Excisie van een enkelvoudige varix 750,00 712, Excisie van twee varices 750,00 712, Excisie van drie varices 750,00 712, Exploitatievena fermoralis 1.750, , Pacemaker+electrOde 1.250, , Aanleggen arterioveneuze shunt inwendig 1.250, , Desobstructir arteria fermoralis iliaca 1.750, , Revisie shunt 750,00 712, Opheffen uitwendige arterioveneuze shunt 437,50 415, Opheffen inwendige arterioveneuze shunt 437,50 415, Prothese (art-fem) 1.750, , Abces en lymhklier 750,00 712, Tumor hals 750,00 712, Radicale halsklier uitruiming 1.250, , Halsklier extirpatie 750,00 712, Cyste hals 750,00 712, Zweetklier oksel verwijderen beiderzijds 375,00 356, Hydradenitis oksel duplex 750,00 712, Milt operatie (extirpatie) 1.250, ,50 62

17 Tanef 1 Tanef Uit ruimem okseiklieren 375,00 356, Mamma amputatie zonder okseltoilet 1.250, , Accesoire mamma 750,00 712, Mamma amputatie met verwijderen okselkljeren 1.750, , Mamma ampufat.met uitruimen lymphekljnfclax,-est 1.750, , Lumpectomie 750,00 712, Mamma biopsie 375,00 356, Mamma tumor verwijderen 375,00 356, Bloedende tepel 750,00 712, Mamma augmenta~je en buikwandplastjek 1.875, ,2 ~ Plastisr.he correctie Ven e~ d~forrrijteit van de mamma 1.750, , Mamma reductie beiderzijds 1.250, , Gynaecomasfie 750,00 712, Reconstructie tong 750,00 712, Extirpatie van de gehele tong 750,00 712, Extirpatie van een gedeelte van de tong 750,00 712, Excisie tong Carcinoom+bjok dessectie 1.250, , Verhemejte spleten in voorste deel primaire behand. 750,00 712, Verhemelte spleten in achterste deel primaire behanri. 750,00 712, Extripatie tumor weke delen mond 375,00 356, Verwijderen van speekselsteen 750,00 712, Parotis tumor verwijderen 750,00 712, Glancfula parotis partiele extripat.van het opp.deej 750,00 712, Glancjula parotis totale extripat.van het opp.deej 1.250, , Exstirpat.glandula submandjbularis of sub!ingualis 750,00 712, Parobis tumor links verwijderen 750,00 712, Totale parotidectomie 1.250, , Thoracale oesophagodive,.tikulectomie 1.750, , Resectie van oesophagus carcinoom 1.875, , Oesophagoscopje~~ag~ proefexcjsie 750,00 712, Gastrotomie bv (verwijd.poljepen corpora aliena) 1.250, , Gastrotomie 750,00 712, Rammstedt operatie (voor pylorusstenose) 1.250, , Maagresectie 1.250, , Inoperabele maag c.a. 750,00 712, Parietale cel vagotomie (hsv) 1.250, , Gastro enterostomie 1.250, , Stamvagotomie plus gastro enterostomie 1.750, , ~ 1.250, , Pyloromyotomje 750,00 712, Stamvagotomie plus pylorus plastiek 1.750, , Overhechten maagperfora~je 750,00 712, Overhechten maagperfora~je+ gastrotomie 750,00 712, Lap.overhecten lever+maag bij steekwond 750,00 712, Maagfistel aanleggen 750,00 712, Laparotomie proefexcjsie onderbujks tumor 750,00 712, Meckels divertikel operatie 750,00 712, Dunne darm resectie 1.250, , Adhaesiolysis dunne darm + overhechten jejunumlis 750,00 712, Totale colectomie plus rectum amputatie 1.875, ,25 63

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60 specialisme: 5 DBC code: 5.11.0.1360.213 DBC omschrijving: Reguliere zorg.h.n.p.: Thoracale/lumbale wk.operatief met klinische episode(n) ndpp-dbc: 292 Kostprijs DBC: 2.838,13 Std deviatie DBC: 1039,998

Nadere informatie

Passantentarieven 2014

Passantentarieven 2014 29399003 dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 611,86 517,19 94,67 29399019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 157,47 109,57 47,90

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl Onderzoek Tarief Ordertarief 10,64 Huisbezoek 16,35 Decentrale afname 3,87 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,19 DIFF: Differentiatie 1,72 BSE: Bezinking 1,75 CRP 3,93 Eosinofielen 1,70 Reticulocyten 2,89 Sikkelceltest

Nadere informatie

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek Tarief Ordertarief 2,45 Huisbezoek 9,62 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,43 DIFF: Differentiatie 1,82 BSE: Bezinking 1,81 CRP 4,90 Eosinofielen 1,82 Reticulocyten 3,43 Sikkelceltest 14,52 Abnorm.Hb

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Lijst van operaties Heelkunde 2006

Lijst van operaties Heelkunde 2006 Lijst van operaties Heelkunde 2006 Classificatie van verrichtingen met zwaarteklassen te gebruiken bij het opmaken van het rapport ten behoeve van de visitatie voor het specialisme Heelkunde en het rapport

Nadere informatie

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct.

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct. 15A346 069499043 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 304,89 pols) 15A384 070401007 Operatieve ingreep bij Een

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014 van N.V. MyLab Carusostraat 1 Paramaribo Suriname Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Klinische Chemie 1 Serum Het bepalen van de alanine aminotransferase activiteit

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015 Decalaratiecode Omschrijving Totaalprijs 230000 Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie. Op aanvraag 230001 Vacatiegelden, per uur. 47,82 230002 Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting. 40,70

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016 14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 277,26 14D607 972804040 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 621,11

Nadere informatie

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag Jaarverslag Opleiding Heelkunde Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag stagemeester: coördinerend stagemeester:

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71 PROBLEEMGEORIËNTEERDE ONDERZOEKEN Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van uw verzekeraar). Tarieven onder

Nadere informatie

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven.

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. Toelichting op de O(V)P lijst B-segment In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. De gehele lijst is

Nadere informatie

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure.

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (en waar nodig de typering) nummer behandeling omschrijving behandeling

Nadere informatie

TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015*

TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015* NI TARIEVEN LABORATORIUM VANAF 1 JANUARI 2015* Orderkosten per aanvraag 79989 Orderkosten zonder afname lichaamsmateriaal door SCAL 6,56 79991 Orderkosten met afname lichaamsmateriaal door SCAL 10,64 79990

Nadere informatie

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B904 Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 010501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B905 508,97 359,70 149,27 010501005

Nadere informatie

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 oog Refractiechirurgie 155 Invasieve behandeling refractieafwijking oog X01 geen typerende ZA en DBC- ZP getypeeerd, aanvragen via te

Nadere informatie

Tarieven Lab diagnostiek 2014

Tarieven Lab diagnostiek 2014 Datum 21 juli 2014 Versie: 2014.1 Auteur: Medische Laboratoria Soort Medische Microbiologie Totaal Doorlooptijd Mogelijk vervolgonderzoek Chlamydia 41,68

Nadere informatie

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x)

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x) Probleemgeoriënteerde onderzoeken (NZa) Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek hoger (maximaal 10%) of lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 Artikel 14g - GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180 rt. 14 G De RODE markeringen in voege vanaf 01/02/2013 (blz. 3) OPGELET! De BLUWE wijzigingen op blz. 4 mbt IVF werden ingetrokken vanaf 14/02/2013 bij KB van 11/02/2013 (BS 14/02/2013). fdeling 5. - eelkunde.

Nadere informatie

Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2015 Richtlijnprijzen conform NZA

Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2015 Richtlijnprijzen conform NZA Productboek Laboratorium Bernhoven versie 2015 Richtlijnprijzen conform NZA Algemeen Orderkosten per aanvraag 10,64 Allergie IgE totaal 9,69 Controle inhalatie-allergie (huisstofmijt/ hond/ kat/ berk/

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten Anesthesiologie Anesthesiologie/ Pijnbestrijding kosten 990089002 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B410 2.085,00 598,28 2.683,28 990089004 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B411 1.015,00 359,53

Nadere informatie

Tarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014 Integrale tarieven (kostendeel + honorarium)

Tarieven zorgproducten Bergman Clinics 2014 Integrale tarieven (kostendeel + honorarium) Declaratiecode Zorgproductcode Omschrijving Passantentarief Kostendeel Honorarium 14B194 972804034 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 280,00 152,88 127,12 15B208 149999002 Implanteren

Nadere informatie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie orthopaedisch chirurg traumatology UMC St Radboud doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie - inzicht in de behandeling van fracturen en luxaties: - van de bovenste

Nadere informatie

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige Bijlage bij Tarieflijst Instellingen 2002 De hieronder genoemde bedragen zijn alle in euro MEDISCH SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN 030100 Operatieve behandeling van acuut trauma capitis, extraduraal. A102

Nadere informatie

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 UROLOGIE Art. 14j pag. 1 j) De verstrekkingen die tot het specialisme urologie (DO) behoren : 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 3003 260050 260061 Nephrotomie, met of zonder verwijderen van stenen

Nadere informatie

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 code omschrijving Ommerking 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder

Nadere informatie

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 1: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (Deze lijst is nog niet definitief, bij vaststelling door de

Nadere informatie

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6)

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) fdeling 5. - eelkunde. rt. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Verwijsoverzicht Radiologie

Verwijsoverzicht Radiologie Verwijsoverzicht Radiologie Versie maart 2007 SKELET ALGEMEEN Trauma 2 e lijn CT-scan, MRI, isotopenscan Sinus Kaakkopjes OPG via de kaakchirurg Schüller opnamen (met open en gesloten mond) Osteomyelitis

Nadere informatie

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totale prijs Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste 100101002 15A847 luchtwegen 729,00 582,21 146,79 100101004 15A848

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen

Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen Marktconforme vergoedingen voor ziekenhuizen 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2016 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.754,31

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2015 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2015 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.699,77

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Marktconforme vergoeding 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1.865,63

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2016 Vrije segment Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2016 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 3.771,66 15A013 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2012 A- en B-segment onverzekerder zorg (in beginsel) Versie 1.0 1-1-2012

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2012 A- en B-segment onverzekerder zorg (in beginsel) Versie 1.0 1-1-2012 Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2012 A- en B-segment onverzekerder zorg (in beginsel) Versie 1.0 1-1-2012 Segment Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Ziekenhuis Honorarium specialisten

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Zorgproduct. Totaal Tarief. codes

Poorter honorarium. Kosten instelling. Zorgproduct. Totaal Tarief. codes 17A016 020107007 8976,23 689,69 10.760,62 Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker 17A123 020110002 767,51 227,75 1.521,33 Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 17A124 020110003 5776,57

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2015. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg Stomp buiktrauma 28 februari 2013 GAM Govaert, traumachirurg Inhoud Incidentie Anatomie Patroonherkenning Diagnostiek Behandeling Verdeling van abdominale letsels Adrenal Omentum Urethra Bladder Pancreas

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

DBC s in het nieuwe zorgstelsel

DBC s in het nieuwe zorgstelsel DBC s in het nieuwe zorgstelsel Ontstaan DBC 1995 2004 Introductie DBC 2005 1995: Start Waarom de verandering : Functiegerichte budgettering voor ziekenhuizen Het verrichtingensysteem voor medisch specialisten

Nadere informatie

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder de GGZ-systematiek wordt verwezen naar de tarieflijst voor tandartsspecialisten

Nadere informatie

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013 Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013 Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2013 per 1 januari 2013 301 Oogheelkunde 302 KNO Zorgactiviteit Omschrijving

Nadere informatie

Versie: 038 Geldig vanaf: 23/10/2015. Referentiewaarden O.5.08/01a

Versie: 038 Geldig vanaf: 23/10/2015. Referentiewaarden O.5.08/01a a1-antitrip. Volw. 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 ACE Angiotensine conv.enzyme Volw. 20 70 20 70 U/l 3-5 ALAT Volw. 5 45 5 35 IU/l 0-3 Alatop Inhalatiescreening neg neg 0-3 Albumine/kreat ratio urine Volw. 0 2,5

Nadere informatie

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

HULP BIJ HET CORRECTE GEBRUIK VAN CODAP 2007 VERSIE 2012.1

HULP BIJ HET CORRECTE GEBRUIK VAN CODAP 2007 VERSIE 2012.1 HULP BIJ HET CORRECTE GEBRUIK VAN CODAP 2007 VERSIE 2012.1 VERWISSELING LETSELCODE EN ORGAANCODE Letselcode 98 Letselcode 98 betekent dat het informatie betreft over een metastase. Die informatie kan op

Nadere informatie

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden MCA passanten prijslijst 1-1-2014 MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0)

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0) 20109031 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 15B449 5.604,19 5.230,78 373,41 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie

Nadere informatie

Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie

Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie 3 abces intraabdominaal 7 abdominaal abces 9 abdominale sepsis 10 acalculeuze cholecystitis 18 afasie 39 anastomose lek 40 aneurysma spurium

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs 100101002 15A847 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 20120101 549,42 323,03 226,39 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.405,76 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.735,70 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

15A145 20110026 384,00 94,60 478,60. Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

15A145 20110026 384,00 94,60 478,60. Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) DBC DOT Zorgproduct Clinic Costs Honorarium Total Cost Description 14B181 972804020 96,06 79,12 175,18 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 14D873 990216018 124,52 154,09 278,61 Consult

Nadere informatie

Passantentarieven Saxenburgh Groep 2014, geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Passantentarieven Saxenburgh Groep 2014, geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 15B903 010501002 Klin kort Infectie SOA 1.333,59 257,33 1.590,92 15B904 010501003 Lasertherapie Infectie SOA 195,87 94,03 289,90 17B904 010501003 Lasertherapie Infectie SOA 178,05 94,03 272,08 15B905 010501004

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR HUISARTS Preoperatieve Consultatie AZ Jan Portaels

INFORMATIE VOOR HUISARTS Preoperatieve Consultatie AZ Jan Portaels 1 Geachte Collega, Uw patient wordt op geopereerd en wordt hiervoor op. opgenomen. Aard van de ingreep.. De patiënt vulde zelf reeds een vragenlijst in, welke hij/zij u zal voorleggen. Gelieve deze lijst

Nadere informatie

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2723,94 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 11293,21 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2012 DBC-subtrajecten 02-01-2012 onverzekerde zorg

UMCG Passantentarieven 2012 DBC-subtrajecten 02-01-2012 onverzekerde zorg UMCG Passantentarieven 2012 DBC-subtrajecten 02-01-2012 onverzekerde zorg Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 2 januari 2012. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 483,10 237,52 720,62 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2014 vrij segment 15A017 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 369,49 15A029 Consult op de polikliniek bij Borstkanker 125,38

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct consumentenomschrijving 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

Anatomie. Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven. Slechts één van deze antwoorden is het goede.

Anatomie. Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven. Slechts één van deze antwoorden is het goede. Examenstichting Perimedische Opleidingen Diploma: sportmassage, massage, wellness massage 22 januari 2010, Beschikbare tijd: 60 minuten Anatomie Aanwijzing: Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Dr. H. Hensgens, klinisch chemicus. Telnr. 020 755 7211 Dr. M. Levitus/Dr. E. van Mirre, klinisch chemicie. Telnr. 020 755 7213 Nieuwe referentiewaarden voor de

Nadere informatie

Algemeen microbiologisch onderzoek (Materiaal, Wijze van afnemen, verzendmedium, opslag/transport)

Algemeen microbiologisch onderzoek (Materiaal, Wijze van afnemen, verzendmedium, opslag/transport) Algemeen microbiologisch onderzoek (Materiaal, Wijze van afnemen, verzendmedium, opslag/transport) Materiaal Wijze van afnemen Verzendmedium Opslag / Transport Opmerkingen Tractus circulatorius Bloed voor

Nadere informatie

OMSCHRIJVING CODE. Verrichtingenlijst Lab-onderzoeken Oktober 2014 - P.R./Voorlichting Blz. 1 v 7

OMSCHRIJVING CODE. Verrichtingenlijst Lab-onderzoeken Oktober 2014 - P.R./Voorlichting Blz. 1 v 7 1 3081 Aceton in urine, enkelvoudige bepaling 2 3091 Acetylazijnzuur (diaceetzuur) 3 3016 Aggluttinatiereactie culturen 4 3024 ALAT ; GPT (Alanine-aminotransferase) 5 4184 Albumine bloed 6 3043 Albumine

Nadere informatie

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 3.190,30 303,14 3.493,44 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten DBC-zorgproductcode / DBC-ZORGPRODUCTEN 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

163,81 85,76 glandulae parathyreoideae. 030682 Re-exploratie glandulae parathyreoidiae, inclusief sternomotie. 269,55 146,12

163,81 85,76 glandulae parathyreoideae. 030682 Re-exploratie glandulae parathyreoidiae, inclusief sternomotie. 269,55 146,12 Tariefboek medisch specialisten 5600-1900 D - 15 Datum ingang: 01-04-2002 ENDOCRIENE KLIEREN: SCHILDKLIER EN BIJSCHILDKLIER. 030610 Extirpatie van een of meerdere nodi uit de schildklier, enkelzijdig.

Nadere informatie

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Huidtumoren... 4 2. Cataract... 4 3. Hartritmestoornissen... 5 4. Spataderen...

Nadere informatie

Volwassenen Kinderen Ouderen. Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen Ziekenhuis Walcheren vierde editie versie 2007

Volwassenen Kinderen Ouderen. Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen Ziekenhuis Walcheren vierde editie versie 2007 + Zeeuwse Laboratoria Referentiewaarden Volwassenen Kinderen Ouderen Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen Ziekenhuis Walcheren vierde editie versie 2007 1 HEMATOLOGIE: Bezinking

Nadere informatie

Aanvraag voor laboratoriumonderzoek : ROUTINE BLOED NIERSTEENKLINIEK. Aanvraag voor laboratoriumonderzoek : ROUTINE BLOED (site ST/ER) Biochemie

Aanvraag voor laboratoriumonderzoek : ROUTINE BLOED NIERSTEENKLINIEK. Aanvraag voor laboratoriumonderzoek : ROUTINE BLOED (site ST/ER) Biochemie Aanvraag voor laboratoriumonderzoek : ROUTINE BLOED NIERSTEENKLINIEK ZEER (mits motivatie laboverantwoordelijke) Biochemie BATTERIJ: 630 Sg1 103 Ureum Sg1 104 Creatinine Sg1 105 Urinezuur Sg1 106 Natrium

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling 14B180 972804018 Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 2.142,56 1.723,33 419,23 14B181 972804020 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 174,41 112,38 62,03 14B194

Nadere informatie

Operatie aan de speekselklieren

Operatie aan de speekselklieren KNO-heelkunde Operatie aan de speekselklieren Inleiding Deze folder geeft u informatie over operaties aan de speekselklieren (operatieve verwijdering van de oorspeekselklier of van de onderkaakspeekselklier).

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Inhoud VII. Ten geleide V. 1 Gynaecologische anamnese 1

Inhoud VII. Ten geleide V. 1 Gynaecologische anamnese 1 VII Inhoud Ten geleide V 1 Gynaecologische anamnese 1 2 Gynaecologisch onderzoek 9 2.1 Algemeen 10 2.2 Abdomen 10 2.3 Genitalia externa 10 2.3.1 Vulva 11 2.3.2 Prolaps 11 2.4 Genitalia interna 12 2.4.1

Nadere informatie

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken en/of opspuiten van tissue expander bij / door een plastisch chirurg 15D162 582,24 480,00 102,24 990004007 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling

Nadere informatie

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren Vlak As Beweging Gym Frontaal Sagitale Ab-adductie Radslag Latero flexie Ulnair-radiaal deviatie Elevatie-depressie Sagitaal Frontale Flexie-extensie Salto Transversale Ante-retro flexie Dorsaal flexie

Nadere informatie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie september 2013 pavo 0323 Inleiding In het menselijk lichaam zitten zeer veel verschillende botten, die op verschillende

Nadere informatie

Prijslijst 2015 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-08-2015 t/m 30-09-2015

Prijslijst 2015 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-08-2015 t/m 30-09-2015 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

DIAGNOSE CODERINGSSYSTEEM PARAMEDISCHE HULP (DCSPH) per 01-07-2010

DIAGNOSE CODERINGSSYSTEEM PARAMEDISCHE HULP (DCSPH) per 01-07-2010 DIAGNOSE CODERINGSSYSTEEM PARAMEDISCHE HULP (DCSPH) per -- Het diagnosecoderingssysteem paramedische hulp bestaat uit I II III IV Hoofdgroep locatie Subgroep locatie Hoofdgroep pathologie Subgroep pathologie

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 Passantentarieven 2015 Deze prijzen zijn geldig van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal tarief 039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 050501

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie