Inho dsopgave behorende bij de tabel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inho dsopgave behorende bij de tabel"

Transcriptie

1 Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen i Kleine chirurgische verrichtingen i Uitgebreide kleine chirurgie i Specifieke verrichtingen i Uitgebreide kleine chirurgie i -2 Zwangerschap 2 Laboratorium 3-8 Niet opgenomen (1) 9-58 Verrichtingen St. Maarten Medical Centre Operatiekamer Laboratorium Functie 84 Röntgen EHBO 88 Verpleegtarieven 89 (1) De bladzijden 9 t/m 58 en 90 t/m 91 van de tabel zijn niet opgenomen omdat die betrekking hebben op andere, buiten Sint Maarten gelegen ziekenhuizen.

2 Ambullance 92 Tarieven voor Fysiotherapie 93 Tarieven voor diëtisten 94 Tarieven voor logopedisten 95 Tarieven voor verloskundigen 96 Tarieven voor psychologen 97 Tarieven voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck 98 Abonnementshonorarium van huisartsen 99 Specialisten verrichtingen 1 OO--208 Consulten 100 Ligdagen ioo Zenuwstelsel: in-excisie schedel, hersenen, hersenvliezen Zenuwstelsel:overige operaties Zenuwstelsel:operaties van ruggemergstructuren 102 Zenuwstelsel:operaties van perifere zenuwen Zenuwstelsel :operaties autonome zenuwen of ganglia Zenuwstelsel:anesthesiologie/ chronische pijnbestrij ding Zenuwstelsel:diagnostische en niet- operatieve verrichtingen Endocriene klieren: schildklier en bijschildklier 108 Endocriene klieren:andere edocriene klieren 108- Endocriene klieren:diagnosische en niet- operatieve verrrichtingen 109 Ogen: operaties van de orbita 109 Ogen:operaties van de oogbol en oogspieren Ogen:operaties van comea en sciera 110 Ogen:operaties van iris en corpus ciliare Ogen: operaties van ooglens en glasachtig lichaam Ogen:operaties chorioidea, voorste oogkamer en retina 112 Ogen:operaties van de conjuctiva 112 Ogen:operaties van de oogleden Ogen:operaties van het traanapparaat 113 Ogen:diagnostische en niet-operatieveverrichtingen Oren:operaties van het uitwendige oor Oren:operaties van het middendoor Oren: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen Luchtwegen: operaties van de neus Luchtwegen:operaties van de neusbijholten 120 Luchtwegen: operaties van de larinxs en trachea 121 Luchtwegen: operaties van de pharynx, tonsillen en adenoid Luchtwegen: operaties van de bronchi 122

3 Luchtwegen: operaties van de longen Luchtwegen: operaties van borstwand, pleura en mediastinum Luchtwegen: diagnostische en niet-operal:ieve verrichtingen 124 Luchtwegen: longfunctieproevefl Hart-en vaatstelsel: operaties zonder extra-corporale circulatie Hart-en vaatstelsel: operaties met extra-corporale circulatie Hart-en vaatstelsel: overige operaties van het hart 130 Hart-en vaatstelsel: pacemakerproc, en invasie eleetrocard Hart-en vaatstelsel: operaties in trathoracele bloedvaten 134 Hart-en vaatstelsel: operaties bloedvaten hoofd, hals en hersen 134 Hart-en vaatstelsel: operatfes van bloedvaten in de buik Hart-en vaatstelsel: operaties van perifet~ 1uioçdvatçu Hart-en vaatstelsel: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen Hart-en vaatstelsel: vaatlaboratorium Bloed-en lymfstelsel: operaties van het lyrnfstelstel Bloed-en lymfstelsel: operaties van het hematopoietisehe systeem 140 Bloed-en lymfstelsel: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 140 Marnma: operaties van de mama Tractus digestivus: operaties van gebit en steunweefsels Tractus digestivus: operaties van de mondholte, tong, verhemelte 143 Tractus digestivus: operaties speekseiklieren, afvoergangen 143 Tractus digestivus: operaties van de slokdarm 143 Tractus digestivus: maagoperaties Tractus digestivus: overige maagoperaties Tractus digestivus: incisie, exeisie en resectie van de darm Tractus digestivus: colectomie en enterostomie 147 Tractus digestivus: anastomose, herstel en overige operaties darm 147 Tractus digestivus: operaties van de appendix 148 Tractus cligestivus: operaties van het rectum 148 Tractus digestivus: operaties van anus Tractus digestivus: operaties van de lever 149 Tractus digestivus: operaties galbiaas en galwegen 149 Tractus digestivus: operaties van de pancreas 149 Tractus digestivus: incisie en exoisie buikwand en peritoneum 150 Tractus digestivus: overige operaties buikwand en peritoneum 150 Tractus digestivus: hernia-operaties Tractus digestivus: diagnostische en niet- operatieve verrichtingen Tractus digestivus: anorectaal functie onderzoek 152 Nier en urinewegen: operaties van de nier Nier en urinewegen: operaties van de ureter 154 Nier en urinewegen: incisie, excisie en resectie van de blaas Nier en urinewegen: plastische operaties van de blaas 156 Nier en urinewegen: operaties van de uretbra 156 Nier en urinewegen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 157 Nier en urinewegen: nierfunctie vervangende therapie Mannelijke geslachtsorganen: operaties prostaat, versiculae seminales Mannelijke geslachtsorganen: operaties scrotum, zaadstreng, testis. T.V. 159 Mannelijk geslachtsorganen: operaties van epidimymis, vas cleferens 159

4 Mannelijke geslachtsorganen: operaties van de penis 160 Mannelijke geslachtsorganen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 160 Vrouwelijk geslachtsorganen: operaties van de ovaria 160 Vrouwelijk geslachtsorganen: operaties van de tuba falloppii Vrouwelijke geslachtsorganen: uterusextirpatie en excisie Vrouwelijke geslachtsorganen: oper, uterus, cervix, steunweefsel Vrnuw~1iik ~1ht~nrc~ni~iv nn~r~ti~ î~rn d~ ~i~yin~ 1~ Vrouwelijke geslachtsorganen: operaties van vulva en perineum 163 Vrouwelijke geslachtsorganen: diagnostisehe en niet operatieve verrichtingen Verloskundige ingrepen: verloskundige ingrepen ante partum Verloskundige ingrepen: ter inleiding of bevordering partus 165 Verloskundige ingrepen: sectio caesarea 166 Verloskundige ingrepen: ingrepen na de geboorte van de vrucht 166 Verloskundige ingrepen: diagnostische en niet-operatieve verrichtingen 166 Botspierstelsel: verrichtingen van hoofd en hals Botspierstelsel: verrichtingen schoudergordel en de bovenarm Botspierstelsel: verrichtingen aan de elleboog en onderarm Botspierstelsel: verrichtingen aan de pols en aan de hand Botspierstelsel: verrichtingen aan thorax, wervelkolom, bekken Botspierstelsel: verrichtingen aan de heup en het bovenbeen Botspierstelsel: verrichtingen aan knie en onderbeen Botspierstelsel: verrichtingen aan de voet Botspierstelsel: algemene verrichtingen Botspierstelsel: diagnostisehe en niet-operatieve verrichtingen 188 Huid en subcutis: incisie, excisie en hechting huid en subeuti Huid en subeutis: plastische operaties Huid en subcutis: Huid en subcutis: plastische operaties 192 Huid en subcutis: excisie van de vetlaag als plastische operatie Huid en subcutis: diagnosische en niet-operatieve verrrichtingen 193 Anesthesiologie bij onderzoek Diagnostische en-niet operatieve verrichtingen Tarieven voor wijkverpleging 209 Tairieven voor instrumentenmakers 210~-217

5 1 Bijlage behorende bij het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001 Kleine verrichtingen (huisarts) Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Bijzondere verrichtingen Aanleggen drukverband 17,00 16, Schiöztonometrie 17,00 16, Fluoronderzoek 17,00 16,15 Kleine chirurgische verrichtingen Behandeling distorsie/luxatie 34,00 32, Grote wondbehandeling, mcl. hechtingen 34,00 32, Incisie abces 34,00 32, Verwijdering corpus alienum 34,00 32, Plaatsen of verwijderen van pessarium, 34,00 32,30 indien niet als voorbehoedsmiddel Catheterisatie 34,00 32, Wrat behandeling middels cryocoagulatie 34,00 32, Intra-artikulaire injectie 34,00 32, Punctie c.q. inspuiting bij bursitus 34,00 32, Nagelextractie 34,00 32, Electrocauterisatie 34,00 32,30 Uitgebreide kleine chirurgie Excisie atheroomcyste, keratose, fibroom, 68,00 64,60 lipoom, epitheelcyste, naevus, etc. Wigexcisie De tarieven voor bijzondere en chirurgische verrichtingen zijn alt-in tarieven dus inclusief anaesthesie, materiaalkosten, nacontrole en hechtingen verwijderen. Voor een en dezelfde behandeling kan b.v. niet gedeclareerd worden wondbehandeling en aanleggen drukverband of behandeling distorsie en aanleggen drukverband. Intra-musculair injecties worden niet vergoed en mag ook niet vervangen worden door intra-articulaire injectie. Specifieke verrichtingen Audiografie 34,00 32, Overige niet voornoemde verrichtingen (machtiging) 34,00 32,30 Uitgebreide kleine chirurgie Excisie atheroomcyste, keratose, fibroom, 68,00 64,60

6 2 lipoom, epitheelcyste, naevus, etc. Wigexcisie Code Verrichting Tarief 1 Tarief II De tarieven voor bijzondere en chirurgische verrichtingen zijn all-in tarieven dus inclusief anaesthesie, materiaalkosten, nacontrole en hechtingen verwijderen. Voor een en dezelfde behandeling kan b.v. niet gedeclareerd worden wondbehandeling en aanleggen drukverband of behandeling distorsie en aanleggen drukverband. Intra-musculair injecties worden niet vergoed en mag ook niet vervangen worden door intra-articulaire injectie. Zwangerschap Zwangerschapconsult * 22,50 21, Bevalling 447,95 425,55 * De zwangerschapconsulten dienen rechtstreeks bij de SVB gedeclareerd te worden. Indien de huisarts niet zelfde bevalling begeleid, dan dient de verzekerde doorverwezen te worden naar collega huisarts of verloskundige.

7 Laboratorium Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Fructosamine 21,00 19, Ala-Dehydratase (Ala-D) 24,00 22, Bilirubine (direkt + indirekt) 15,00 14, Glucose 9,00 8, BloedsuikerbelastingsCUrVe 30,00 28, Calcium 12,00 11,40 701fl~ flhinridt~ 12,00 11, Cholesterol 12,00 11, Cholesterol + HDL-chol 27,00 25, Amylase (Diatase) 12,00 11, Eiwit., totaal 9,00 8, Free erythrocyt protoporfurine 15,00 14, Fosfaat(Anorganisch) 12,00 11, Fosfatase, Alkalische 12,00 11, Prolactine 37,50 35, BHCG 37,50 35, FSH 37,50 35, LH 37,50 35, Kalium 12,00 11, Kreatine fosfokinase (CPK) 18,00 17, Kreatine 12,00 11, Kreatine clearance 24,00 22, L.D.H. 15,00 14, LDL (g) 37,50 35, ApoA-1 27,50 26, ApoB 27,50 26, FT4 37,50 35, APO 50,00 47, Natrium 12,00 11, Lp (a) 45,00 42, Magnesium 12,00 11, Transferine 21,00 19, Triglyceriden 24,00 22, SGOT (ASAT) 15,00 14, SGPT (ALAT) 15,00 14, Ureum 12,00 11, Ureumclearance 24,00 22, Urinezuur 12,00 11, Ferritine 37,51 35, IJzer Serum 18,00 17, IJzer (serum) +verz.perc. 30,00 28, Chol.+HDL-chol + Trig + LDL 51,00 48, Estradiol 37,50 35, Gammaglutamyl Transpept (y-gt) 15,00 14, PKU 36,50 34, HBAIc 40,00 38, TotaalT4 37,50 35,63

8 ~de Omschrijving Tarief 1 Tarief II TSH P.S.A Urine volledig Reduktie en aceton Calcium urine Chloor urine Amylase kwantitatief Fosfaat urine Kalium urine Kreatine urine Natriumurine Ureum urine Urinezuur urine Bezinkingssnelheid Fibrinogeen Volledig bloedbeeld /Diff./trombo Volledig bloedbeeld /Diff./BSE/trombo Bloedingstijd Eosinophielentelling Reticulocytentelling Trombocytentelling LAC (Lupes anticoalgulans) trombotest PT 37,50 35,63 70,00 66,50 15,00 14,25 6,00 5,70 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 15,00 14,25 6,00 5,70 14,00 13,30 27,00 25,65 33,00 31,35 12,00 11,40 6,00 5,70 6,00 5,70 9,00 8,55 32,00 30,40 9,00 8,55 14,00 13,30 16,00 15, APTT Normotest 37,50 35, CEA 37,50 35, CA ,50 35, CA ,50 35, CA ,00 42, SCC 70,00 66, AFP 37,50 35, Folaat 37,50 35, RBC Folaat 60,00 57, Vitamine B 12 37,50 35, Micro albumine 17,00 16, Zwangerschap 18,00 17, Heamoglobine pathie screening 35,00 33, verzendkosten 75,00 71, TRF-test 77,50 73, Testosteron 46,50 44, Progesteron 46,50 44, L.E. Cellen 21,00 19, L.A.F. 25,00 23, F.D.P. (D-Dimer) 36,50 34, Antitrombine III of ATT III 93,00 88, Acid Hans Test 15,50 14, Cortisol 72,00 68, Ammoniak 36,50 34, Osmolaliteit 15,50 14,73

9 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Alk./fosf./Elektr./Botfractie 23,50 22, L.D.H. Isoenzymen 23,50 22, G6PD 15,50 14, Lipase 15,50 14, Ammoniak 36,50 34, Salicylzuur 12,50 11, Haptoglobine kwantitatief 21,00 19, Complement3(C3) 21,00 19, Theofiline/Euphiline/Aminofyj 46,50 44, ph, pco2, p02 68,00 64, C4 46,50 44, PTH Paraarhormoon 28,00 26, Osteocalcine 77,50 73, CROSSLAPS 55,00 52, ECP EOS Cationic protein 77,50 73, Helicobacter P IGA 46,50 44, Helicobacter P IGG 46,50 44, ANA-Screening 28,00 26, ANA-Uittypering blot 150,00 142, Algemeen urinekweek 25,00 23, Candida (gist en schimmels) 20,00 19, Algemeen en candida uk 40,00 38, Gramnegatieve diplococcen uk (ov) 27,00 25, Mycobacterien (TBC) UK (CV) 40,00 38, Andere onderzoeken (INZ. OMSCH) UK 40,00 38, Algemeen faeces kweek 40,00 38, Salm.Alm./Shig.Camp.,Colib. F.KW.(OV) 40,00 38, Schimmels en gisten 0.KW 40,00 38, Algemeen overige kweken 40,00 38, Schimmels en gisten 0.1KW 40,00 38, Mycobacteriologische onderz. 0.KW. (DV) 40,00 38, Ander onderz. (INZ.QMSCH.) 0.KW 40,00 38, Steriliteitsonderzoek 0KW. 12,00 11, Microb. Onderz.levensm. E,OK 60,00 57, Micro biol.op levensm..a, 0K 20,00 19, Micro.biol.onderz.levensn,.B,OK 30,00 28, Micro.onderzjevensm.C,QK 40,00 38, Micro.onderz.levensm.D,QK 50,00 47, Gramkleuring preparaat 6,00 5, Ziehl-Neelsen kleuring 0K (ov) 6,00 5, Cortisol Urine 72,00 68, Ketosteriden 46,50 44, Hydroxyproilne (LOH Proline) 46,50 44, Oxaalzuur 36,50 34, Niersteenanalyse 37,00 35, IMM.fixatie-EF-urine 102,00 96, Amoeben,cysten en wormeieren lx 15,00 14, Amoeben,cysten en wormeieren 3x 30,00 28, Wormeieren telling 21,00 19, Malaria preparaat 9,00 8,55

10 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Trichomonas sediment 6,00 5, Trichomonas kweek (tampon) 21,00 19, Filaria 12,00 11, Tape test 6,00 5, Benzidine (kwalitatief) 3,00 2, Vertering (kwalitatief) 6,00 5, Benzidine 2x 600 5, Benzidine 3x 9,00 8, Vertering 2x 12,00 11, Vertering 3x 18,00 17, HBsAg 12,00 11, Anti HBs 39,00 37, HBeAg 39,00 37, Anti HBeAG 39,00 37, AntiHBcAg 39,00 37, Hepatitis B Pakket 159,00 151, Hepatitis A Pakket 60,00 57, Anti-HCV (+confirmatie) 45,00 42, Toxoplasma lgg/lgm 45,00 42, CMV IgG/lgM 36,00 34, Rubella (sereen) 30,00 28, Rubella (diag. :lgg/lgm 36,00 34, HSV t en II (IgG/lgM) 33,00 31, Monotest (Paul Bunnelt) 18,00 17, Rotavirus (Faeces) 39,00 37, Dengue virus 18,00 17, Bloegroepen ABO en Rhesus 15,00 14, Rhesus antistoffen 12,00 11, Coom bstest (direkt/indirekt) 9,00 8, Luesreakties RPR 4,00 3, VISA (luesreactie) 18,00 17, Anti HIV 1+2 (+Confirmatie) 21,00 19, HlVcnfirmatie(BLOT) 110,00 104, HTLV-1 (-f-confirmatie) 45,00 42, Chiamydia antigeen (Elisa) 21,00 19, ASO (AST) 25,00 23, CRP 25,00 23, RHF RA-test) 25,00 23, ANF 30,00 28, Anti-DNA 46,50 44, ENA 125,00 118, Anti-cardioliphine 45,00 42, Anti-mitochondrien 45,00 42, Anti-parietale cellen 45,00 42, Anti-gladspierweefsel 45,00 42, Anti-schildklierweefsel 60,00 57, CD4/CD8 210,00 199, Serum Eiwit electrofese 24,00 22, Urine eiwit electroforese 30,00 28, Paraprotein sereen (ser +uri) 48,00 45,60

11 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II ADT 235,00 223, Individuele allergeen 75,00 71, Voedselpakket 220,00 209, Inhalatie pakket 350,00 332, IgE 46,50 44, Widal tyfus paratyfus (ov) 15,00 14, Widal, Bruceil Bang ea (ov) 15,00 14, Agglutinaties vlektyfus (ov) 12,00 11, Amoeben 30,00 28, Koude aggiutinatie 9,00 8, Cytologisch ond.cervixuitstr. 15,00 14, Cytologisch onderzoek 33,00 31, Histo-pathologisch onderzoek 60,00 57, Paracetamol 65,00 61, Alcohol 65,00 61, Alcohol (enzym) 65,00 61, Stychine 65,00 61, Pesticiden m.i. 65,00 61, Algemene screening t.o. 75,00 71, Grondstof kontr.(kwalit.ond.) 40,00 38, Farmaceutisch prepar.(ident.) 15,00 14, Registratie onderzoek 250,00 237, Marihuana justitieel (machtiging) 45,00 42, Hashish justitieel (machtiging) 65,00 61, Cocaine justitieel (machtiging) 100,00 95, And.ond.(afg.v.vraagst)ger.on. 150,00 142, Eetbare olien zuurgetal 15,00 14, Bitrex/Brucine in alcohol 150,00 142, Denaturatie in alc. 300,00 285, Cocaine in urine (machtiging) 50,00 47, Marihuana in urine (machtiging) 50,00 47, Screening cocaine/marihuana E.A.(machtiging) 100,00 95, Theophylline K.F.O. 50,00 47, CY-A Closporine 200,00 190, Cyclosporine pakket 215,00 204, Digoxine (Lanoxine) 46,00 43, Valproinezuur 46,00 43, Phenobarbital 46,00 43, Carbamazine 46,00 43, Phenytoine 46,00 43, Lithium 15,00 14, Lood (Bloed) 45,00 42, Lood (water) 45,00 42, Lood (urine) 45,00 42, Zink (serum) 45,00 42, Zink (water) 45,00 42, Zink (urine) 45,00 42, Koper (serum) 45,00 42, Koper (water) 45,00 42, Koper (urine) 45,00 42,75

12 Code Omschrijving Tarief 1 Tarief II Aluminium (serum) 80,00 76, Aluminium (water) 80,00 76, Aluminium (urine) 80,00 76, Cadmium (bloed) 45,00 42, Selenium 46,00 43,70

13 59 Verrichtingen Operatiekamer St. Maarten Medical Centre Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Trepaan opening wegens haematoom 750,00 712, Parietale craniotomie 1.250, , Occipizale klier verwijderen 750,00 712, Behandeling van een tumor cerebri 1.875, , Fnr~phaioce!e 1.25u,uu 1.181, Splinter intercelebraal verwijderen 750,00 712, Prolapus oerebri 1.875, , Hydrocephalus operaties 1.250, , Biopsieschedelbot 750,00 712, Holterdrain aanleggen 750,00 712, Revisie holterdrajn 750,00 712, Impressie fraktuur 750,00 712, Xcrushfield inbrenging 750,00 712, Spondylodeze cervicaal 1.250, , Laminectomie cervicaal 1.250, , Laminectomie extra duraal 1.875, , Laminectomie intra duraal 1.875, , Hernia nuclei pulposi 1.250, , Hernia nuclei pulposi + kissing spine 1.250, , Stenose opheffen tussen lumbaal 14,15, , , Stellatumblok. 250,00 237, Kissing spine 1.250, , Meningocele 750,00 712, Recidief operatie meningocele 1.250, , Operatie wegens spina bifida 750,00 712, Recidief operatie van spina bifida 1.250, , Neurectomie bij mortons metatarsalgie 750,00 712, Decrompressie nervusulanris 750,00 712, Zenuwbiopsie. 750,00 712, Zenuw biopsie nervus suralis 750,00 712, Execie neurinoom litteken 750,00 712, Nervus ulnaris omleggen 750,00 712, Servicale sympathectomie 1.250, , Lumbale sympathectomie 1.250, , Extripatie nodus schildklier dubbelzijdig 750,00 712, Extripatie nodus schildklier dubbelzijdig 1.250, , Subtotale strumectomie 750,00 712, Totale strumectomie 1.250, , Perforatie temporale 750,00 712, Enucleafie bilbi 750,00 712, Epherisatie(exenteratio bulbi) 750,00 712, Symblepharon 750,00 712, Alcohol inspuiten retrobulbair 250,00 237, Overhechten oogverwonding 750,00 712,50 ~.:. ~~ ~j~4~

14 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Alle andere scheelzien operaties 750,00 712, Hoornvlies hechting 437,50 415, Oogperforatie overhechten 750,00 712, Conjuctiva plastiek 750,00 712, Cornea perforatie 750,00 712, lridotomie of indectomie 437,50 415, Discissie 750,00 712, Vitrectomie 375,00 356, Glaucoom operaties alle vormen 437,50 415, Trepanatie 750,00 712, fl Tr~p~n~tie + iridectomie 750,00 712, Trabeculectomie 750,00 712, Cataract + glaucoom operatie 750,00 712, Cataract operatie intracapsulair 750,00 712, Cataract extra capsulaire extractie 750,00 712, Cataract + trabeculectomie 750,00 712, Cornea + sclera perforatie overhechten 750,00 712, Sclera perforatie overhechten 750,00 712, Overhechten aangezichts verwonding 750,00 712, Cataract verwijderen + ablatio retinae 750,00 712, Ectropion operatie 437,50 415, Entropion operatie 250,00 237, Pterygium 250,00 237, Hechtenvaneengescheurdooglid 437,50 415, Tumor ooglid verwijderen 250,00 237, Slantalasma verwijderen 250,00 237, Plastische operatie aan een ooglid 437,50 415, Ptosis operaties 750,00 712, Dermoidcyste oog verwijderen 250,00 237, Chalazion verwijderen 250,00 237, Aetheroomcyste ooglid verwijderen 250,00 237, Traanzak extripatie 750,00 712, Traanwegsondage 375,00 356, Electrische epilatie 375,00 356, Hechting verwijderen oog 250,00 237, Herstel gescheurd traankanaaltje 437,50 415, Oogspoeling voorste oogkamer 375,00 356, Oorschelp correctie 812,50 771, Plastische correcties 812,50 771, Oorlel hechting 187,50 178, Atheroom cyste 250,00 237, Auriculair abces 250,00 237, Exstirpatie corfistel 250,00 237, Corpus alienum verwijdering 187,50 178, Gehoorgangstumor verwijdering 250,00 237, Vestibulair onderzoek 94,00 89, Oorspoeling 94,00 89, Paracentese 187,50 178, Midden-oor-buisjes 250,00 237, Exploratie cavum tympari 750,00 712, Attico-antrotomie 1.750, ,50 60

15 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Radicaal-operatie 1.750, , Myringoplastiek 750,00 712, Tympano plastiek 1.750, , Tancjextractie 375,00 356, Speekselsteen verwijderen 375,00 356, Kaakfractuur 1.250, , Kaak luxatie 187,50 178, Neuspoliepen 250,00 237, Verwijderen crista septi 250,00 237, Conchotornie 250,00 237, Septum + conchotomie 437,50 415, Septum + caldweli-luc 750,00 712, Neuspoliepen + ethmoidectomie 250,00 237, Concha media infractie 187,50 178, In- en uitwendige neus-correctie 1.125, , Neusbioeding 187,50 178, Tumor neus verwijderen 375,00 356, Incisie neus abces 94,00 89, Corpus alienum neus 187,50 178, Proef-excisje conchae media 94,00 89, Septum correctie 437,50 415, Inspectie nasopharynx 187,50 178, Neusfractuur repositie 250,00 237, Claoue 250,00 237, Kaakspoeling 187,50 178, Ethmojcjectomie 250,00 237, Plastische sluiting van bijholte fistels 1.250, , Tracheotomie 375,00 356, Directe laryngoscopie 187,50 178, Directe laryngoscopie 187,50 178, Indirecte laryngoscopie 94,00 89, Suspensie laryngoscopie 750,00 712, Tonsillectomie 250,00 237, Palatum abces 94,00 89, Palatum caustiek 187,50 178, Tongtumor verwijderen 375,00 356, Na bloeding tonsillectomie (te) 187,50 178, Tonsil rest.verwijcieren 250,00 237, P.e. tongbasis 94,00 89, P.e. tonsil 94,00 89, Adenotomie 250,00 237, Pen tonsillair abces 94,00 89, Maxilla cyste 375,00 356, Lip cyste 375,00 356, Kin abces 187,50 178, Tonsillectomie en adenotomie 250,00 237, Tonsj(lectomje en spinectomie 375,00 356, Adenotomie + paracentese 250,00 237, Adenotomie + claoue 375,00 356, Acienotomie -1- trommelvliesbuis 375,00 356, Tongriem klieven 375,00 356,25 61

16 Code Verrichting Tarief 1 Tarief II Halspunctie 94,00 89, Intra pulmonale drainage 750,00 712, Tumor verwijderen long 1.750, , Verwijderen verschillende bulbae 1.750, , Bullectomie + partiele pleurectomie 1.750, , Lobectomie segment resectie 1.750, , Decorticatie + bullectomie 1.750, , Pleuro-pneumonectomie 1.750, , Pneumonectomie 1.750, , Open long biopsie 1.250, , Operatie van mediastinum tumoren 1.875, , Excisie tumor thoraxwond t~u,uu 712, Iste rib resectie 750,00 712, Kogel verwijderen borst 750,00 712, Pleura biôpsie 1.250, , Thoracotomie 1.250, , Sluiten open thorax verwonding 1.750, , Gastroscopie 187,50 178, Bronchoscopie 187,50 178, Oesophagoscopie 187,50 178, Oesophagos oprekken 187,50 178, Corpus alienum oesophagos 187,50 178, Laryngo~bronchO~OeSoPhagOSc0Pie 375,00 356, Tracheacanule 94,00 89, Pacemaker in te brengen door chirurg 1.250, , Embolectomie-bloedVaten in de buik , , Embolectomie-perifere bloedvaten , , Embolectomie arm of been 1.250, , Grote landurige vaatoperaties 1.875, , Broek (vaatprothese) 1.875, , Aneyrpsma 1.875, , Verwijderen rest vena saphena 750,00 712, Excisie van een enkelvoudige varix 750,00 712, Excisie van twee varices 750,00 712, Excisie van drie varices 750,00 712, Exploitatievena fermoralis 1.750, , Pacemaker+electrOde 1.250, , Aanleggen arterioveneuze shunt inwendig 1.250, , Desobstructir arteria fermoralis iliaca 1.750, , Revisie shunt 750,00 712, Opheffen uitwendige arterioveneuze shunt 437,50 415, Opheffen inwendige arterioveneuze shunt 437,50 415, Prothese (art-fem) 1.750, , Abces en lymhklier 750,00 712, Tumor hals 750,00 712, Radicale halsklier uitruiming 1.250, , Halsklier extirpatie 750,00 712, Cyste hals 750,00 712, Zweetklier oksel verwijderen beiderzijds 375,00 356, Hydradenitis oksel duplex 750,00 712, Milt operatie (extirpatie) 1.250, ,50 62

17 Tanef 1 Tanef Uit ruimem okseiklieren 375,00 356, Mamma amputatie zonder okseltoilet 1.250, , Accesoire mamma 750,00 712, Mamma amputatie met verwijderen okselkljeren 1.750, , Mamma ampufat.met uitruimen lymphekljnfclax,-est 1.750, , Lumpectomie 750,00 712, Mamma biopsie 375,00 356, Mamma tumor verwijderen 375,00 356, Bloedende tepel 750,00 712, Mamma augmenta~je en buikwandplastjek 1.875, ,2 ~ Plastisr.he correctie Ven e~ d~forrrijteit van de mamma 1.750, , Mamma reductie beiderzijds 1.250, , Gynaecomasfie 750,00 712, Reconstructie tong 750,00 712, Extirpatie van de gehele tong 750,00 712, Extirpatie van een gedeelte van de tong 750,00 712, Excisie tong Carcinoom+bjok dessectie 1.250, , Verhemejte spleten in voorste deel primaire behand. 750,00 712, Verhemelte spleten in achterste deel primaire behanri. 750,00 712, Extripatie tumor weke delen mond 375,00 356, Verwijderen van speekselsteen 750,00 712, Parotis tumor verwijderen 750,00 712, Glancfula parotis partiele extripat.van het opp.deej 750,00 712, Glancjula parotis totale extripat.van het opp.deej 1.250, , Exstirpat.glandula submandjbularis of sub!ingualis 750,00 712, Parobis tumor links verwijderen 750,00 712, Totale parotidectomie 1.250, , Thoracale oesophagodive,.tikulectomie 1.750, , Resectie van oesophagus carcinoom 1.875, , Oesophagoscopje~~ag~ proefexcjsie 750,00 712, Gastrotomie bv (verwijd.poljepen corpora aliena) 1.250, , Gastrotomie 750,00 712, Rammstedt operatie (voor pylorusstenose) 1.250, , Maagresectie 1.250, , Inoperabele maag c.a. 750,00 712, Parietale cel vagotomie (hsv) 1.250, , Gastro enterostomie 1.250, , Stamvagotomie plus gastro enterostomie 1.750, , ~ 1.250, , Pyloromyotomje 750,00 712, Stamvagotomie plus pylorus plastiek 1.750, , Overhechten maagperfora~je 750,00 712, Overhechten maagperfora~je+ gastrotomie 750,00 712, Lap.overhecten lever+maag bij steekwond 750,00 712, Maagfistel aanleggen 750,00 712, Laparotomie proefexcjsie onderbujks tumor 750,00 712, Meckels divertikel operatie 750,00 712, Dunne darm resectie 1.250, , Adhaesiolysis dunne darm + overhechten jejunumlis 750,00 712, Totale colectomie plus rectum amputatie 1.875, ,25 63

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

INDEX. welkom bij Holla's medische statusvoering voor PDA's. versie 20 oktober 2006. introductie. anamnese. lichamelijk onderzoek

INDEX. welkom bij Holla's medische statusvoering voor PDA's. versie 20 oktober 2006. introductie. anamnese. lichamelijk onderzoek INDEX welkom bij Holla's medische statusvoering voor PDA's versie 20 oktober 2006 conclusie en decursus ontslag OVERZICHT INTRODUCTIE inleiding door de auteur gebruiksaanwijzing algemene tips copyrights

Nadere informatie

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Februari 2013 Voor u ligt de eerste versie van de regionale traumaprotocollen in Regio West. De protocollen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct.

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct. 15A346 069499043 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 304,89 pols) 15A384 070401007 Operatieve ingreep bij Een

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment

Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment Inwendige geneeskunde - DBC's A-segment Declaratiecode Zorgproduct code Omschrijving Totaaltarief 14B109 972800062 Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij een erfelijkheidsonderzoek 285,49

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2014 vrij segment 15A017 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 369,49 15A029 Consult op de polikliniek bij Borstkanker 125,38

Nadere informatie

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totale prijs Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste 100101002 15A847 luchtwegen 729,00 582,21 146,79 100101004 15A848

Nadere informatie

Anatomie van het menselijk lichaam

Anatomie van het menselijk lichaam DC 17 Anatomie van het menselijk lichaam 1 Inleiding Omdat er binnen LLB een kerntaak zorg voor de eigen gezondheid is, bieden we je dit dc-thema Anatomie van het menselijk lichaam. Handig als je eens

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

17 Letsels van de extremiteiten

17 Letsels van de extremiteiten 17 Letsels van de extremiteiten N.W.L. Schep, I.B. Schipper Inleiding Bij een gesloten verwonding van een extremiteit zijn er vier mogelijkheden: Contusie (kneuzing) Distorsie (verstuiking) Luxatie (ontwrichting)

Nadere informatie

Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 oktober 2014

Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 oktober 2014 Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven 15 oktober 2014 1 Toelichting letsellijst Slachtoffers van geweldsmisdrijven, die daardoor ernstig fysiek of psychisch letsel oplopen, kunnen in aanmerking komen

Nadere informatie

Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC

Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC Bijlage G Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUM Inhoudsopgave Lokaal Opleidingsplan 1. Inleiding 2. Regionale verdeling opleidingsjaren Heelkunde (Regio 3) 3. Regionaal overzicht Opleiding Heelkunde en

Nadere informatie

UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6

UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6 UROLOGIE INHOUDSOPGAVE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6 1. DIAGNOSTIEK 6 2. ANAMNESE 6 2.1. ONDERVRAGING 6 2.2. NOTEREN IN DOSSIER 6 2.3. GESPREKSTECHNIEK 6 3. KO 6 4. UROLOGISCHE URGENTIES

Nadere informatie

ATLS-systeem 79 atresie 100 AVPU-regel 81

ATLS-systeem 79 atresie 100 AVPU-regel 81 Register A abcesholte 87 abcesvorming 87 ablatio mammae 41 ablatio retinae 222 achalasie 100 achillespeesruptuur 240 adenoïd 205 adenoïdhypertrofie 205 adenoïditis 206 adenoom, toxisch 45 aders diepe 171

Nadere informatie

PROBLEMATIEKEN VOOR INDICATIE VAN ARBEIDSHANDICAP EN TOEKENNING RECHT OP BTOM

PROBLEMATIEKEN VOOR INDICATIE VAN ARBEIDSHANDICAP EN TOEKENNING RECHT OP BTOM PROBLEMATIEKEN VOOR INDICATIE VAN ARBEIDSHANDICAP EN TOEKENNING RECHT OP BTOM Gediagnosticeerd door een arts-specialist of psycholoog Gebaseerd op de DSM IV-TR en ICD 10 Inhoud: I.Infectueuze en parasitaire

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Deze uitgave is

Nadere informatie