Buning. Brongers prijzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buning. Brongers prijzen"

Transcriptie

1 Buning 012 Brongers prijzen

2 Buning Brongers prijzen Buning Brongers Stichting

3 De Buning Brongers Stichting Aan de lange lijst van kunstenaars die in het verleden verblijd werden met de toe kenning van een Buning Brongers prijs, worden dit jaar weer acht nieuwe namen toegevoegd. Daarmee komt het aantal toegekende geldprijzen op 131. Een formidabel aantal, dat, hoewel het bedrag van de prijs niet altijd zo hoog was als nu, toch nieuwsgierig maakt naar de bron van al deze gulle gaven. Wie waren die Buning en Brongers? De se kunstschilder Johan Buning ( ) trouwde in 1934 met Titia Brongers. Zij was een niet onverdienstelijk aquarelliste maar bovenal een grote steun voor haar hypergevoelige echtgenoot. De twee hadden een heel gelukkig huwelijk, waaraan in het jaar 1961 een plotseling einde kwam door het overlijden van Titia. Te harer nagedachtenis richtte Johan, samen met zijn schoonzuster Jeanette Brongers en met Greet Sickinghe ten Holte en Piet Witteman, een stichting op met het doel jaarlijks een aanmoedigingsprijs toe te kennen aan een jonge Nederlandse kunst schilder. Deze stichting kreeg de naam Titia Buning-Brongers Stichting. Niet lang na de dood van zijn vrouw werd Johan Buning zelf ernstig ziek. Jeanette trok bij hem in om hem te verzorgen maar haar toegewijde verpleging heeft niet kunnen voor komen dat Johan in 1963, kort voor zijn zeventigste verjaardag, overleed. Hij liet zijn vermogen na aan de stichting, waarvan de naam werd gewijzigd in Johan en Titia Buning-Brongers Stichting. Jeanette Brongers ontfermde zich over de nalatenschap. Zij bleef wonen aan de Leidsegracht waar ze het atelier van Buning in de oude staat bewaarde. Als bestuurs lid van de stichting was Jeanette zeer actief. Kunstminnend als zij was, bezocht zij regelmatig galerieën op zoek naar jonge kunstenaars die in aanmerking zouden kunnen komen voor de jaarlijkse prijs van de stichting. In 1992 overleed Jeanette Brongers op achtentachtig jarige leeftijd. Haar niet geringe vermogen, het resultaat van een lang en spaarzaam leven, liet zij na aan de stichting die haar zo na aan het hart lag. De stichting heet sedertdien de Buning Brongers Stichting. De dankzij Jeanette Brongers sterk toege - nomen middelen van de stichting openden de mogelijkheid om niet eenmaal per jaar een enkele uitverkorene te belonen maar om tweejaarlijks meerdere jonge kunstenaars een geldprijs toe te kennen. Het is dit jaar zo n vijftig jaar geleden dat de Buning Brongers Stichting werd opgericht. Het huidige bestuur hoopt nog lang te kunnen doorgaan met het stimuleren van jonge talentvolle kunstenaars en op deze wijze de idealen van de grondleggers van de stichting te verwezenlijken. Cees Brouwer Voorzitter De Buning Brongers Stichting Vlnr Titia Brongers, Johan Buning en Jeanette Brongers 7

4 Johan Buning of de dynamiek van de stilgezette tijd De gelegenheid waarbij de tekst ooit werd uitgesproken, is inmiddels vergeten. Ergens, waarschijnlijk laat in de jaren vijftig, schreef Charles Roelofsz, aartsbohemien te en een van de weinige surrealisten die de Nederlandse schilderkunst rijk is geweest, een korte openingstoespraak voor zijn vriend Johan Buning. Roelofsz deed dat in een karakteristiek, zwierig handschrift dat voor wie hem gekend heeft of zich de foto s die Paul Citroen van hem maakte voor de geest kan halen, direct ook zijn wat haveloze elegantie in herinnering roept. Roelofsz overleed in 1962 en Buning een jaar later, maar de tekst heeft zeker nog zo zijn eigen actualiteit: Johan Buning handhaaft zich in deze verwarde tijd, want zijn traditie is niet de traditie van de kunsthistorie, die volgens een kasregister werkt. Zijn traditie is die van het hart en welk een hart!! Hij tart met dit hart ieder z.g. talent dat volgens bovengenoemd kasregister werkt. Zijn carrière is niet komeetachtig (zo in zwang vandaag de dag) want zijn hart groeit tegen de verdrukking in. Laat de harten van de jonkies zich pantseren met cerebraliteit en aanverwant. Op zijn leeftijd denkt zijn hart voor hem en behoeft hij compositie en dgl. niet te bedenken. God schenk hem een lang leven, de wereld zal er voordeel mee doen. God schonk Buning dat lange leven niet, althans niet een bijzonder lang leven. Hij stierf in 1963, een paar maanden voordat hij zeventig zou worden. Met zijn werk als kunstenaar lijkt de wereld zich, te oordelen naar de bekendheid die het nu nog geniet, te weinig voordeel te hebben gedaan. Daartegenover staat, dat juist jong schilder talent zich dat sinds 1962 het jaar van instellen van de Titia BuningBrongersprijs door Johan Buning zelf, intussen uitgegroeid tot de Buning Brongersprijzen dat hopelijk wel gedaan heeft en nog zal doen. Buning was een langzame en stille. Een auto - didact wiens werk pas ná zijn vijftigste jaar een grote bloei doormaakte en die als schilder en aquarellist een navenante bekendheid genoot in heel Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog werd zijn werk gezocht bij particuliere verzamelaars en ook veel musea kochten werk van hem. Die musea moeten het nog steeds bezitten, maar getoond wordt het vrijwel nooit meer. Johan Buning was mer, geboren in 1893 en dus een generatiegenoot van schilders die het expressionisme in de jaren twintig of het magisch realisme in de jaren dertig gestalte hebben gegeven: Erich Wichman en Charley Toorop waren van 1890, de Groningse Ploeg - schilders Jan Wiegers en Johan Dijkstra werden geboren in 1893 en 1896, de Friese expressionist Gerrit Benner in 1896, de Rotterdammer Henk Chabot in 1894, de magisch realisten Raoul Hynckes en Wim Schuhmacher waren van 1893 en 1894, de juist aangehaalde surrealist Charles Roelofsz tenslotte van Aan het voor het oog zo verschillend geaarde zoeken van deze generatie van 90 heeft Buning met zijn vroege werk weinig bijgedragen. Hij heeft voor de oorlog zowel expressionistisch als meer realistisch gewerkt, maar voor hem bleven dit blijkbaar te geleende idiomen waaraan hij niets kon toevoegen en die eerder belemmerend dan ontplooiend werkten. Zijn vroege werk is dan ook vaak middle of the road. Men kan er gemakkelijk de ontwikkelingen van anderen in terugvinden (van Johan Buning of de dynamiek van de stilgezette tijd Johan Buning, zelfportret (Collectie Stedelijk Museum ) 9

5 Atelier Johan Buning Hynckes, Schuhmacher, maar ook van sommige schilders van de Bergense School als Wiegman en Jaap Weijand). Bunings expressieve realisme blijft dikwijls van een opvatting die dit soort schilderkunst later zo weinig geliefd heeft gemaakt: somber, soms drabbig van kleur en in zijn stramheid van vorm zelfs enigszins angstig. Hij begon pas laat, op zijn achtentwintigste, te exposeren. Zijn werk werd daarna, vanaf 1924, met enige regelmaat aangekocht door de gemeente in het kader van de ondersteunende kunstenaarsregeling. Wat hij daarvoor deed is onduidelijk. Hij schijnt gereisd te hebben en toneelgespeeld. Hij had een blijkbaar ongelukkig huwelijk, waarover later nooit meer werd gesproken. Wat hem ooit tot schilderen heeft gedreven is onduidelijk. Pas nadat hij gescheiden was en in 1934 hertrouwd met Titia Brongers, klaarde zijn werk op. In 1934 ook huurde hij het huis met het grote zolder atelier aan de Leidsekade in. Na de dood van zijn vrouw in 1961 trok zijn schoonzuster Jeanette Brongers bij hem in en zij zou dit huis, na Bunings overlijden in 1963, tot eind 1991 nog alleen bewonen, het atelier zorgvuldig onberoerd latend. Op die plek is een groot deel van het werk ontstaan waarmee Buning na de Tweede Wereldoorlog bekend werd. De foto s van zijn atelier zijn, om het archetypische beeld dat zij nu nog van een kunstenaarsatelier oproepen, misschien zelfs bekender dan het werk dat er ontstond en dat zo vaak ook weer datzelfde atelier laat zien. In 1939 verscheen het eerste grote artikel over zijn werk van de hand van Jan Engelman in het Winterboek van de Wereldbibliotheek. Buning was toen zesenveertig en dus bepaald geen debutant meer. Kenmerkend voor zijn afzijdige en dromerige, waarschijnlijk wat depressieve karakter, hebben de jaren kennelijk geen tijdverlies voor hem betekend maar zijn ze juist een periode van rijping voor hem geweest. Wat vitaler naturen als de zijne gevoeld zullen hebben als een niet te harden druk of beperking van geestelijke en intellectuele bewegings vrijheid waartegen alleen verzet paste, is voor iemand als Buning blijkbaar een verlichting geweest, een opluchting: hij kon eindelijk zelf wat doen, want buiten was het nog erger. Buning was niet in direct verzet tegen anderen buiten zichzelf de bezetters in dit geval, zoals de schilder Arondeus of de beeldhouwer Van der Veen maar tegen de anderen in zichzelf en tenslotte ontwikkelde hij zich tot de kunstenaar die hij kon en wilde zijn. Dat laatste vooral door een meer virtuoze en emotionele wijze van schilderen, waarin voor heldere kleur steeds meer plaats kwam en waarmee hij zijn nog steeds kleine, opzettelijk traditionele onderwerpen portret, stilleven, interieurs en later vooral tuingezichten en landschappen wist op te laden tot beelden met een soms grote lyrische en intieme zeggingskracht en ruimte. Met dit soort roerloze schilderijen waarin de buitenwereld nauwelijks leek door te dringen, werd Buning na de Tweede Wereldoorlog bekend in Nederland. Het zou destijds misschien als een vorm van innere Emigration betiteld zijn (als dat begrip niet voornamelijk voor Duitse kunstenaars tijdens de nazi-jaren gebezigd zou zijn geweest) en nu, met een moderner term, als cocooning : een letterlijk interieure schilderkunst. Zijn vriend Kees Verwey, wiens werk verwant is aan dat van Buning, beschreef diens kunstenaarschap echter ook zo hoewel in een meer biologische, aangeboren variant van die termen, bij gelegenheid van de eretentoonstelling die de toen zestig - jarige, jolig als knaap aangesproken Buning in 1953 in het se Stedelijk Museum kreeg aangeboden. In den kunstenaar Johan Buning begroeten wij de paradoxale synthese van een krachtige knaap, naar lichaam en geest twintigste eeuws, en een schuchtere zieke dichter van negentiende eeuwse afkomst. Toch schuilt in deze dubbelslachtigheid het geheim van zijn kunst. Zoude hij namelijk alleen krachtig en gezond geweest zijn, zo zou hij als kunstenaar niet zijn opgevallen, zo min als wanneer hij alleen de weke overgevoeligheid van een bleke dichter had bezeten. Hij draagt in zijn beste momenten de edele sporen van een in zich zelf verdeelde strijder. Zo ontstond een zeer bepaald beeld van melancholie dat wij zozeer in Buning genieten, en waardoor hij iets geheel echts en eigens in zijn werk heeft neergelegd. Bunings introvert-kleurige werk, dat virtuoos ongeaffecteerde maar toch hardnekkige proberen de tijd stil te zetten om tot pijnloosheid te raken, moet na de oorlog herkend zijn als een subtiele manifestatie van de rouw en het heimwee die de Wederopbouw hebben begeleid: een Johan Buning of de dynamiek van de stilgezette tijd 10 11

6 diagnose ervan en een geneesmiddel ertegen. Er moest gewerkt worden, en hard ook. Treuren over wat gebeurd was had geen zin, de toekomst lag in eigen handen en die woog al zwaar genoeg. Kunstenaars die veel directer en woedender met diezelfde pijn omgingen, zoals de CoBrA-schilders, konden dan ook rekenen op heftige afweerreacties van het Nederlandse publiek. Buning bezeerde niet door heftige confrontatie, maar droomde iets voor, iets balsemends. Sereen-verlaten tuinen, interieurs met ouderwets meubilair, portretten van rustig lezende vrouwen, stillevens met bloemen, vruchten, kamerplanten of elegante versletenheden, een leven dat stilgezet was of teruggedraaid kon worden. Hoe wezenlijk dat stilzetten of terugdraaien van tijd voor hemzelf en voor zijn visie op de inhoud van zijn werk moet zijn geweest, zou kunnen blijken uit zo n merkwaardig klein detail als het misschien wel opzettelijk verkeerd opgeven van zijn geboortedatum aan de kunstcriticus Charles Wentinck. In diens boek De Nederlandse Schilderkunst sinds Van Gogh (1959) wordt Bunings geboortedatum immers vermeld als Wanneer dat eigen opzet is geweest dan bekortte Buning daarmee zijn leven met maar liefst negentien jaar en elimineerde hij zo op toverachtige wijze de herinneringen aan zijn verloren, vertwijfelend lange aanloopjaren. Bovendien maar daarmee wordt een opzet van Buning of slordigheid van Wentinck alleen nog een academische kwestie sloot hij zich daarmee aan of werd daarmee gevoegd bij een kunstenaarsgeneratie waarin hij met zijn schilderijen en aquarellen beter paste of zich thuis voelde. Niet de generatie van 1890 dus, maar die van Bij schilders dus als zijn vrienden Kees Verwey (1900), Otto de Kat (1907) of Bob Buys (1912) om er een aantal te noemen. Buning kwam stralend (en zonder enige vorm van verleden) uit de bezettingsjaren tevoorschijn en direct al werd zijn werk opgenomen in de buitenlandse tournees van groepstentoonstellingen die georganiseerd werden door het Ministerie van o.k. en w. (kom daar nu nog maar eens om). In 1946 Helsinki en Bern, in 1948 waren er zelfs twee tentoonstellingen: de Nederlandse Antillen (schilderijen) en Parijs (aquarellen). In 1950: Pittsburgh, 1951: Schotland en Australië, 1955: Cairo en Madrid. Ondertussen had hij in 1952 en 1953 overzichtstentoonstellingen in Nederland gehad en vanaf 1954 zou hij regelmatig deelnemen aan de enige echte manifestatie van moderne kunst die Nederland destijds kende, de jaarlijks terugkerende Contourtentoonstellingen in Delft. Buning was succesvol, hij werd geridderd, met zijn vrouw en schoonzuster (zijn huwelijk bleef kinderloos) maakte hij lange reizen door Europa, zijn werk was te zien bij vooraanstaande kunsthandels als die van Santee Landweer en M.L. de Boer in. In 1961 vertegenwoordigde hij Nederland op de Biennale van Sao Paulo. In datzelfde jaar stierf zeer plotseling zijn vrouw. Zij die, gezien de datum van hun huwelijk 1934 en het daarop volgende langzame ontbotten van zijn werk, zijn muze en voornaamste inspiratiebron moet zijn geweest. De ontreddering en depressies die hem toen bevingen is hij niet meer te boven gekomen. Buning stierf in 1963, dat wil dus zeggen op het moment dat de schrale wederopbouwjaren voorbij waren en Nederland kon beginnen aan een nieuwe fase in verwerken en vergeten. Roelofsz had gelijk in zijn openingswoord. Bunings carrière is inderdaad verre van komeetachtig geweest, zij vertoont zelfs eerder het karakter en de contour van een kaap: heel flauw en langzaam oplopend aan de ene kant, en steil en peilloos aan de andere. Zo er al iets komeetachtigs aan Buning te ontdekken valt, dan is het dat misschien alleen maar in de snelheid waarmee zijn werk, na zijn ook al plotselinge dood aan de publieke vergetelheid is prijsgegeven. Daarin staat zijn werk niet alleen, want veel figuratief werkende kunstenaars die in de jaren vijftig bekendheid genoten niet alleen schilders, maar ook grafici, beeldhouwers en monumentale kunstenaars heeft dat lot getroffen. Het vergeten en verwerken betrof immers niet alleen de oorlogsjaren zelf, maar ook en niet minder de vijftien jaren van zwoegend afzien daarna. In de vroege jaren zestig verlegde het focus van de contemporaine kunst zich al even plotseling van het politiek onveilige en artistiek verloederde Parijs naar het jonge en dynamische New York van de ongekende mogelijkheden. Het artistieke beeld van de jaren vijftig in Nederland dat nu nog in het collectieve geheugen bestaat wordt vrijwel geheel overstraald door de schilderkunst van CoBrA. Een eventueel nog verder te benoemen rest van meer traditionele figuratie is verdwenen, uit het geheugen gewist. Daarna immers kwam de voor een belangrijk deel uit Amerikaanse onderdelen geassem - bleerde vergeetmachine op gang: abstract expressionisme, colourfield-painting, de jeugdrevoluties van pop- en op-art, Nul en Zero, kinetische kunst, hardedge, minimalisme, arte povera en conceptkunst. Bunings laatste bittere levensjaar 1962 is het jaar van de grote omslag geweest. Terwijl De Wilde in Eindhoven in 1962 zijn derde Kompastentoonstelling nog wijdde aan de laatste ontwikkelingen in Parijs, liet Sandberg in voor het eerst al werk zien van Rauschenberg en Jasper Johns (Rauschenberg zelfs tweemaal, want nóg eens in Dylaby). Maar in verband met Buning misschien nog belangrijker: in 1962 werd de eerste tentoonstelling van de Nederlandse Nulbeweging in het Stedelijk Museum gehouden. De toevallige gelijktijdigheid van die laatste manifestatie met Bunings tragisch uit de tijd vallen maar bestaat toeval? heeft een zekere esthetische bekoring. Nul wiste het te pijnlijke verleden weg onder een allesbedekkende laag objectief wit. Het kalkte niet alleen de zo tragisch-existentiële informele kunst weg, maar nam in één moeite door en dat veel definitiever ook de oudere figuratie mee, verving die zelfs tot op zekere hoogte door een nieuwe geobjectiveerde droom van stilte en tijdloze pijnloosheid. Het hele informeel van de materieschilderkunst is inmiddels in het zog van de CoBrArevival al weer aardig tevoorschijn gekomen onder het witsel van Nul, de behangsels van Op en Pop en onder wat niet al vandaan. De introverte en emotionele figuratie van al die vergeten en veronachtzaamde vijftiger jaren kunstenaars als Buning zit er grotendeels nog onder. Tot op dit moment behoort hun vaak Frans (Ecole de Paris) of Vlaams (Animisten) georiënteerde figuratie nog steeds tot de minst bekende kunst van de twintigste eeuw in Nederland. Zo iemand er al een kritisch oordeel over heeft, dan heet die kunst te vaak nog academisch of burgerlijk realisme. Maar sinds het inmiddels ook al weer voormalige wvc zich met de Rijksakademie bemoeide is academisch allang geen scheldwoord meer en burgerlijk zal wellicht ooit nog eens tot geuzenaam evolueren in dit land. Realisme tenslotte, of figuratie in de kunst, is inmiddels weer zó alomtegenwoordig dat niemand er nog echt bang voor lijkt te zijn. Het zal dus gebeuren zoals dat soort dingen altijd gebeurt. Het vereist nauwelijks profetisch talent om het te zien aankomen. Bunings werk zal onontkoombaar door het behang komen groeien, op weg naar zichtbaarheid en naar de plaats die hem toekomt. Misschien kan de wereld er voordeel mee doen. Roelofsz krijgt ook daarin nog wel gelijk. Frans van Burkom (Met dank aan Jan Teeuwisse, die het onbekende krabbeltje van Charles Roelofsz over Johan Buning aantrof in het archief van de schilder Otto de Kat in het rkd en mij daarvan een kopie stuurde.) Johan Buning of de dynamiek van de stilgezette tijd 12 13

7 Juryrapport De kern van de jury werd als gebruikelijk gevormd door de kunstenaars in het bestuur van de Buning Brongers Stichting, te weten Wendelien Schönfeld, Barbara Wijnveld en Chris de Bueger. Zij werden deze keer ter zijde gestaan door de externe deskundigen Michiel Morel, oud-directeur van het Haagse kunstcentrum Heden en Ben Visser, liefhebber/verzamelaar van hedendaagse kunst en leraar in ruste te Edam. Sinds de invoering van de tweejaarlijkse prijs - uitreiking wordt dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van de kunstacademies bij het werven van kandidaten. Door de secretaris van het bestuur Christine Lindo is aan zeventien opleidingsinstituten het verzoek gestuurd om kandidaten voor de prijzen voor te dragen. Dankzij haar niet aflatende vasthoudendheid hebben tenslotte elf kunst opleidingen 63 kandidaten voor gedragen. Van al deze gegadigden heeft de jury, onder voorzitterschap van Cees Brouwer,op 17 en 18 september alle ingezonden documentatie - materiaal aandachtig bekeken en onderling vergeleken. Met groot genoegen heeft de jury daarbij kunnen constateren dat alle inzendingen van hoog niveau waren. Dit gaf vaak aanleiding tot een levendige discussie maar maakte tegelijk het jureren tot een voorrecht en een aangename bezigheid. Aan het einde van de tweede dag waren de juryleden unaniem van oordeel dat acht kandidaten voor de prijzen in aanmerking komen. De jury wenst de winnaars van de Buning Brongers prijzen van harte geluk met hun prijs van euro per persoon. Voorts spreekt de jury de hoop uit dat de niet bekroonde kandidaten de teleurstelling snel te boven zullen zijn en extra gemotiveerd verder zullen gaan. Het feit dat zij door de docenten en begeleiders van hun opleidingsinstituut werden voorgedragen mag hen daarbij een hart onder de riem zijn. Johan Buning, stilleven (Collectie Museum Henriette Polak) 15 Juryrapport

8 Prijswinnaars van 1966 tot heden 1966 Marjan de Glopper 1967 Henri Plaat 1968 Antje IJpelaar 1970 Paul Moedig 1971 William Lindhout 1972 Mariëtte Nijsten Bart Jonkers 1973 Aart Elshout 1974 Rudi Maynard 1975 Chris de Bueger 1977 Ramon van de Werken Wendelien Schönfeld 1978 Jaap Schlee 1980 Jan Commandeur Toon Verhoef Emo Verkerk 1981 René van den Broek Karin Lugtigheid 1982 Jan van der Pol Peter van der Klashorst Peter Zegveld 1983 Gerard Prent 1984 Marlijn Dunker Willem Sanders 1985 Roeland Zijlstra Brigitte Engel 1986 Gabriëlle van de Laak Tiong Ang 1987 Jan Baas Liesbeth Bik 1988 Peter Keizer 1989 Peter Breevoort 1990 F. Franciscus 1991 Patries 1992 Bouchaib Dihaj Ko Aarts 1994 Eelco Brand Elsa Hartjesveld Shigeru Hasegawa Benoît Hermans Hella van t Hof Henk Jonker Peter Miedema Rinke Nijburg Rosetta Spadaro Marjolein Spitteler Peter Westenberg 1996 Rolf Bastiaans Frans Boomsma Abraham de Haan Jeroen Krielaart Vanessa Jane Phaff Jannie Regnerus Wim van den Toorn Siree van der Velde Jeroen van der Velden Daniel Verkerk Bas Zoontjens 1998 Rana Berends Henk de Bouter jr Monique Camps Raymond Cuijpers Natasja Kensmil Bas Louter Jacco Olivier Gertjan Scholte-Albers Barbara Wijnveld Ina van Zyl 2000 Antoine Adamowicz Robert Geveke Jasper van der Graaf Leo Kogan Harm Gosselink Kuiper Ellemieke Schoenmaker Derk Thijs Esther Tielemans Eefje Versteegen Barbara Wijnveld 2002 Michiel ten Bokum Liam Dunne Aaron van Erp Robert Geveke Jonathan Gold Amber de Groot Sara van der Heide Hidde van Schie Chantal Spit Myra de Vries 2004 Wafae Ahalouch el Keriasti Yesim Akdeniz Graf Tjebbe Beekman Mark Beerens Marie Civikov Kristine Hymöller Chloe Morrison Julia Münstermann Marjolein Rothman Myrthe Steenweg 2006 Miranda Cleary Nathan van Heynsbergen Rijnder Kamerbeek Henrik Kröner Anna Niederbrenner Pauline Niks Jack Reubsaet Lucy Stein Evi Vingerling Rozemarijn Westerink Niels Broszat Vincent Dams Dagmar Donners Jakup Ferri Paul Haworth Hans Hoekstra Jack Holden Lilian Kreutzberger Viktor Baltus Mitchell Breed Thijs Jansen Omar Koubâa Mari Stoel Sarah Verbeek Jan Wattjes De jury heeft de prijzen voor toegekend aan: Maarten van Aken Gönül Albayrak Fritz Bornstück Andrea Freckmann Dimitar Genchev Josje Peters Thomas Raat Sanne Rous Juryrapport

9 Maarten van Aken Maarten van Aken 1985, Lelystad Contact Pollenbrink 44, 7544 an Enschede Education bfa, Fine Arts, ArtEZ Art & Design Enschede 2005 ba, Industrial Design Engineering, University of Twente, Enschede (unfinished) Solo Exhibition Stamgasten Het Bolwerk, Enschede Group Exhibitions Nieuwe Solisten Kunstingang, Groningen (16 dec. 01 mar 2013) Menzis Jong Talent Menzis, Enschede Wolvecampprijs, parallel expo winners HeArtfund, creatieve fabriek, Hengelo Lichting 12 galerie Vonkel, Den Haag SO66 Producenten galerie Münster, Germany Graduation Exhibit, Artez, Enschede Light Het Bolwerk, Enschede Twekkelo Artez, Enschede Grands & Prizes Buning Brongers Prize Artist in Residence HeArtfund (sept. aug. 2013) Publication Catalogue Buning Brongers Prize 18 Twekkelo iii, olieverf op katoen, 135 x 180 cm

10 Maarten van Aken In de schilderijen van Maarten van Aken gaan verstilling en broeierigheid samen. Hij kent zijn klassieken en sluit zich daar op een eigenzinnige wijze bij aan. Licht en de (her)vormende werking daarvan op het interieur lijkt een belangrijk deel van zijn motief en een link naar abstractie. Interieurs die tevens geen interieurs zijn: zij gaan zo op in de verf. 20 Twekkelo iii, olieverf en acryl op katoen, 215 x 135 cm

11 Gönül Albayrak Gönül Albayrak 1973, Of, Turkije Contact Waterpark 9, 2291 ak Wateringen Samenwerking met Galerie Majke Hüsstege (werken in stock) Verwersstraat hw s Hertogenbosch Opleiding Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag Tentoonstellingen 2013 Solotentoonstelling bij Majke Hüsstege Pan Solotentoonstelling Heden Solotentoonstelling ZonMw Solotentoonstelling ser Art Rotterdam Pan Art Olive, jong talent Menzis, jong talent tentoonstelling kabk eindexamenexpositie, Den Haag Workshops art-s-cool, de kunstschool in de Haagse schilderswijk Prijzen Buning Brongers Prijs Afdelingprijs, kabk Windsor & Newtonprijs, kabk Publicatie Catalogus Buning Brongers Prijs 22 Flippa and Birgit, olieverf op linnen, 200 x 250 cm,

12 Gönül Albayrak Het werk van Gönül Albayrak heeft een dwingende eigen beeldtaal die binnen de gekozen beperking virtuoos veelzijdig en perfect is uitgevoerd. De voorliefde voor patronen ondersteunt het vervreemdende effect van de soms zichtbaar benauwende momenten. Theatraal, dramatisch, toch wordt het nergens een karikatuur en zijn de portretten wel degelijk op de persoon geijkt. 24 Melany, olieverf op linnen, 120 x 100 cm,

13 Fritz Bornstück Fritz Bornstück , Weilburg (Lahn), Germany Contact Herrfurthplatz 7 (vh, 3.og) Berlin Germany Education De Ateliers 2009 Master Student (Meisterschüler) with Prof. Thomas Zipp, udk Studying Fine Art with Björn Dahlem, Felix Schramm, Leiko Ikemura and Friedemann Hahn 2001 Abitur, Gymnasium Philippinum, Weilburg Solo Exhibitions Bait n Tackle Galerie Mikael Andersen, Berlin One hot minute Neolithikum, Berlin My Love For You Is Like A Japanese Car Galerie Mikael Anderesen, Kopenhagen Dawn of the Living Fabrikken For Kunst Og Design, Kopenhagen 2009 Der Mittelpunkt des Universums, Wewerkapavillon2, Münster But It Felt Like a Kiss, Galerie Mikael Andersen, Berlin t.h.i.t.b.o.t.s., Galerie Mikael Andersen, Kopenhagen Unterwasser? Das Sind die Anderen, club69, Münster 2007 Ein Leben ohne Milchzähne, k.r.2.0, Berlin Group Exhibitions (selection) It takes two to tango Hermann und Germann Contemporary, Zürich Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, Intentional Stance, De Ateliers, I promise, when the sun comes up, tomorrow I ll be true, spg, Stockholm Three artists walk into a bar..., De Appel, Whatever Lola wants, Gerhard Hofland Contemporary, Sauna Fata Morgana, De Ateliers, All work no play, Galerie Mikael Andersen, Berlin One hot minute shows Dia Beacon, Moma, ps1 and more, nyc Berlin Klondyke Dawnson City, Kanada & moca Los Angles Octopussy s Kloausstellung i Neue Nationalgalerie, Berlin new positions - art cologne, Köln Picasso in Parijs Van Gogh Museum, eyebowling, Café Warschau, Berlin The Royal Bobs Schloss Wiepersdorf, Wiepersdorf tnt Handluggage fit, Kopenhagen farkt!! - Kunstverein Weiden, Weiden in der Oberpfalz 2009 Bye Bye big thingumebobs i&ii, Studio Meschenmoser, Berlin Gruppenausstellungen in der Forgotten Bar, Berlin Meisterschülerpreis des Präsidenten, UdK Berlin Das Neue Machinegun Ettiquette, Andreas Höhne, München Weißes Gift & Schwarze Seelen, Powergallery, Berlin 2006 Strange Attractor, DJ Professor, Berlin 2005 Wetterbericht, Gruppenausstellung, Reutlingen 2004 Wispherwispher, Gruppenausstellung, Lorch (Taunus) 2003 Intakt, Gruppenprojekt unterer Hardthof, Giessen Award Buning Brongers Prize Publications Catalogue Buning Brongers Prize my love is like a japanese car Katalog zur Ausstellung Cardboard Invaders Künstlerbuch skulptur Piepenbrockpreis, Hamburger Bahnhof, Berlin 26 At Madamme Janette s, oil on canvas, 190 x 150 cm,

14 Fritz Bornstück Bouwen of slopen? In een weidse ruimtelijkheid blijken deze twee fenomenen onafscheidelijk. In het decor van een strak georganiseerde chaos doemt de vraag op of we kijken naar een artifi ciële wereld als kapstok voor een groot abstract schilderplezier, een liefdevolle poging tot herstel of de Apocalyps. Het meest waarschijnlijk lijkt een combinatie daarvan. 28 Some evidence for nothing, oil on canvas, 200 x 150 cm,

15 Andrea Freckmann Andrea Freckmann Contact Valkenboskade 25b, 2563 gm Den Haag Opleidingen 2005 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag Universität-Gesamthochschule Siegen, 1e graads lerarenopleiding Beeldende Kunst, dl Solotentoonstellingen December Januari Viele Grüße Deine Elli, villa de bank, Enschede Das Leben ist kein Ponyhof, gist gallery, Groepstentoonstellingen Walls included, nest, Den Haag Hedens Haagse Zomer, heden, Den Haag Art, gist gallery Painting a person Painting a place, gist gallery, Art Rotterdam, Van Krimpen Hearttwente, Van Krimpen Eindexamententoonstelling kabk, Den Haag Work in series, workshop van Marcel van Eeden en presentatie werk, kabk, Den Haag 2009 Dhr Menasm, Cucosa in Rotterdam Collecties Caldic Collectie heden lumc Private collecties Prijzen en nominaties Buning Brongers Prijs Stroom aanmoedigingsprijs Nominatie: Toptalent Creatieve Industrie Publicaties Catalogus Buning Brongers Prijs Pandora Magazine 30 Esther und Charlotte, olieverf op linnen, 160 cm x 180 cm, (foto Eric de Vries)

16 Andrea Freckmann Met humor en grote vanzelfsprekendheid schildert Andrea Freckmann huiselijke taferelen en laat zij je alle hoeken van de kamer zien. Een sterke natuurlijke organisatie en prachtige details, gekoppeld aan een liefdevolle band met haar onderwerpen en een mooie concentratie maken deze werken tot één groot kijkplezier. Zij overstijgen daarmee hun anekdote. 32 Das Leben ist kein Ponyhof, olieverf op katoen, 200 cm x 150 cm, (foto Eric de Vries)

17 Dimitar Genchev Dimitar Genchev 1985, Plovdiv, Bulgaria Contact Louise Wentstraat 57, 1018 ms Education 2009 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2007 Ecole des Arts Decoratifs de Strasbourg, fr 2004 National Academy of Arts, Sofia, bg (ba painting) Fine Arts High School Tsanko Lavrenov, Plovdiv, bg Residency Rijksakademie van beeldende kunsten/ Dutch Ministry of Education, Culture and Science Solo Exhibition Artillerie gallery, Platform for young professional artists, Utrecht Group Exhibitions shortlist, Exhibition of the artists nominated for the Gaudenz B. Ruf award for New Bulgarian Art, Sofia City Art Gallery, Sofia, bg ba s exhibition of the graduated bachelors in the National Academy of Arts, Sofia, bg Shipka 6 gallery, competition for the awards of Societe Generale Express Bank, Sofia, bg Close Distance - Union of Bulgarian artists, Shipka 6 Gallery, Sofia, bg 2007 Bazzar, Ecole des Arts Decoratifs de Strasbourg, fr (exhibition of foreign students) th International youth triennal of contemporary art, Istanbul, tr 2005 Youth Center Sofia, bg 2004 National Fair of Arts, Plovdiv, bg Prizes, Fellowships and Grants Buning Brongers Prize Grand prize, Competition for the awards of St. Cyril and St. Methodius International Foundation, Sofia, bg Grand prize, Competition for the awards of Societe Generale Expressbank, Sofia, bg 2007 Encouraging award by The Drawing, organized by National Academy of Arts, Sofia, bg Socrates/Erazmus, exchange student program, one semester of education in Ecole des Arts Decoratifs de Strasbourg, fr 2004 Romfeya Gallery, Plovdiv, bg, Encouraging award Publication Catalogue Buning Brongers Prize 34 My grand mother's living-room, oil and polyester on canvas, 170 x 210 cm,

18 Dimitar Genchev Zijn aanzet is verhalend maar eenmaal onderweg geeft de schilder ons ervaringen die met het verhaal maar zijdelings te maken hebben. Zijn groot vermogen tot stofuitdrukking laat hem voor eigen én ons plezier langs boekenkasten, stillevens, tapijten, glimlichten en tafzijde gaan. Een lust voor het oog en tegelijkertijd aangenaam verontrustend voor de geest. 36 The Wedding, oil on canvas, 180 x 220 cm,

19 Josje Peters Josje Peters 1984, Contact Opleidingen avka, 2004 akv St.Joost, Den Bosch Residencies Rijksakademie van beeldende kunsten/ Ministerie voor onderwijs, cultuur en wetenschap Rijksakademie van beeldende kunsten/ Ministerie voor onderwijs, cultuur en wetenschap Fellowships/stipendia /2013 Startstipendium, Mondriaan fonds Hurks groep Stichting Elise Mathilde Fonds Solotentoonstellingen (selectie) Zonder titel, kek, Beverwijk 2009 Inaccessibly Close, ayac s, Zonder titel, Dr. Mollercollege, Waalwijk Groepstentoonstellingen (selectie) Figures, fields and islands, Boterhal, Hoorn Rijksakademie Open, Rijksakademie Op weg naar de top, Museum Waterland, Purmerend Rijksakademie Open, Rijksakademie, The Rainbow Soulclub Keep an eye on the wall, Kunstvlaai, 2009 Mix Academy, Eindexamenexpositie, akv St. Joost, Den Bosch 2007 Hans Brinker Trophy, Hans Brinker Budget Hotel, Rainbow Soulclub love is like oxygen, W139, Present or Not, Artis, Den Bosch 2006 Porcelain Business, Sm s Stedelijk Museum s Hertogenbosch Andere projecten (selectie) The Rainbow Soulclub, Bokemei Foundation, Accra, Ghana states of being, workshop facilitator, akv St. Joost, Den Bosch 2007 heden The Rainbow Soulclub / Gimme Shelter (www.rainbowsoulclub.nl) Samenwerkingsproject met De Regenboog en amoc, in 2006 opgezet door Saskia Janssen en George Korsmit, dat uitgaat van ontmoetingen tussen studenten van de kunstacademie en bezoekers van de inloophuizen. Ik ben als student in 2007 betrokken geraakt bij dit project en ben er ook na het verlaten van de kunstacademie bij betrokken gebleven. Prijzen Buning Brongers Prijs, winnaar Buning Brongers Prijs, nominatie Artolive Young Talent Award, nominatie Publicaties Catalogus Buning Brongers Prijs Catalogus Rijksakademie Open Catalogus Rijksakademie Open 38 Feeling Blue, olieverf op doek, 120 cm x 160 cm,

20 Josje Peters Prachtige en originele beelden waarin mens en ruimte van plaats lijken te verwisselen. De mens omvat de ruimte en wordt erdoor bepaald. Door middel van simpele figuratie en minimale schilderkunstige middelen wordt een sterke abstractie bereikt. Een verbeelding die verrast door zijn vanzelfsprekende eenvoud en gecontroleerde directheid. 40 You can t run but you can hide, olieverf op doek, 130 cm x 170 cm,

2004 European Exchange Academy, Beelitz-Heilstatten, Brandenburg, D (summer 2004)

2004 European Exchange Academy, Beelitz-Heilstatten, Brandenburg, D (summer 2004) MFA Wouter Klein Velderman Deventer, 14 maart 1979 www.wouterkleinvelderman.nl http://wouterkleinvelderman.blogspot.com Currently represented by Gallery C&H Art Space, Amsterdam, NL Gallery Spazioborgogno,

Nadere informatie

Buning Brongers Prijzen 2014

Buning Brongers Prijzen 2014 Buning Brongers Prijzen 2014 Buning Brongers Prijzen 2014 4 Titia Brongers Johan Buning De Buning Brongers Stichting Namens het bestuur van onze stichting presenteer ik u hierbij met enige trots de catalogus

Nadere informatie

Zhuang Hong Yi 12 januari t/m 23 februari 2014 PB 1

Zhuang Hong Yi 12 januari t/m 23 februari 2014 PB 1 Zhuang Hong Yi 12 januari t/m 23 februari 2014 1 zhuang hong yi Preview zaterdag 11 januari van 14.00 17.00 uur Opening zondag 12 januari van 14.00 17.00 uur, in aanwezigheid van Zhuang Hong Yi Expositie

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 De eerste gedachten die in mij opkomen bij Toyin Loye zijn: warm, sympathiek, hoffelijk, bescheiden en trots. Een Nigeriaanse kunstenaar met een aristocratische

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea Tijdsbeeld tweede helft 20ste eeuw Vrijheid na WOII-Europa ligt in puin.. Koude oorlog: angst

Nadere informatie

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting Document 2011 Inhoud/Contents Details/Close ups 6 Sublacus/Sublacus tekst/text Hanneke de Man 18 Brieven/Letters

Nadere informatie

GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst 2011. Juryverslag

GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst 2011. Juryverslag GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst 2011 Juryverslag Leeuwarden, september 2011 GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst 2011 De GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst van de provincie Fryslân is

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

Diego Joosten Studies Tentoonstellingen

Diego Joosten Studies Tentoonstellingen Diego Joosten 01.01.1962 Rumst Studies: Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Mechelen 1ste jaar artistieke opleiding 1985 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent Richting monumentale

Nadere informatie

/

/ geboren: 1941 academie: Willem de Kooning Academie studio: Hildegardisstraat 15, kantoor: Hélêne Swarthstraat 19A, email: mail@tonvanos.com 2017 Bob Smit gallery Contemporary Art Fair Contemporary Art

Nadere informatie

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan A-tekst De aquarel Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan In de 19de eeuw maakte de Nederlandse aquarel een ongekende bloeiperiode door. De artistieke idealen van die tijd vonden in dit medium een perfecte

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Saskia Pfaeltzer (1955) is een kunstenaar pur sang. Er

Saskia Pfaeltzer (1955) is een kunstenaar pur sang. Er SASKIA PFAELTZER Ik moet mijzelf blijven verrassen, dat is voor mij dé manier om energiek te blijven en plezier te houden in wat ik doe. Saskia Pfaeltzer SASKIA PFAELTZER Saskia Pfaeltzer (1955) is een

Nadere informatie

Amsterdam Fashion Art & Design 13 t/m 16 februari 2014 amfad.nl. AMFAD @ Boutique Danzigerkade 221 Amsterdam (Houthavens)

Amsterdam Fashion Art & Design 13 t/m 16 februari 2014 amfad.nl. AMFAD @ Boutique Danzigerkade 221 Amsterdam (Houthavens) Voorwoord Voor u ligt de brochure van de eerste editie van AMFAD: Amsterdam Fashion Art & Design. Een unieke tentoonstelling die drie kunstvormen bij elkaar brengt die vaak los van elkaar worden getoond.

Nadere informatie

Aart de Lange Pzn. Monumenten van Aandacht. Monuments of Attention

Aart de Lange Pzn. Monumenten van Aandacht. Monuments of Attention Aart de Lange Pzn symboliekschilder symbolic painter Monumenten van Aandacht Monuments of Attention Grote Kerk Edam 5 juli t/m 16 augustus 2015 Dagelijks geopend van 13:30 tot 17:00 uur www.grotekerkedam.nl

Nadere informatie

Select Solo Exhibitions 2011 Solo Exhibition, Friedman Benda, New York, NY Solo Exhibition, Bonnefantenmuseum, Maastricht

Select Solo Exhibitions 2011 Solo Exhibition, Friedman Benda, New York, NY Solo Exhibition, Bonnefantenmuseum, Maastricht Rik Meijers Present Lives and works in Sittard / Maastricht 1989-1991 Academie Beeldende Kunsten, Maatricht 1985-1989 Jan van Eyck Academie, Maastricht 1963 Born in Rotterdam Select Solo Exhibitions 2011

Nadere informatie

techno-organische glaskunst Hilary Crawford

techno-organische glaskunst Hilary Crawford techno-organische glaskunst Hilary Crawford Blackout blackout geblazen murrine, 17x18 cm Exposities o.a. Glass Artists Gallery, Sydney, Australië Masterworks Gallery, Auckland, Nieuw-Zeeland Chappell Gallery,

Nadere informatie

2 0 1 0-2 0 1 4. Haagweg 56, 5995 AB Kessel, Nederland T +31 (0)77 4621803 M +31 (0)6 48959924. willebrorddewinter@hetnet.nl www.willebrorddewinter.

2 0 1 0-2 0 1 4. Haagweg 56, 5995 AB Kessel, Nederland T +31 (0)77 4621803 M +31 (0)6 48959924. willebrorddewinter@hetnet.nl www.willebrorddewinter. 2 0 1 0-2 0 1 4 atelier: e-mail: website: Haagweg 56, 5995 AB Kessel, Nederland T +31 (0)77 4621803 M +31 (0)6 48959924 willebrorddewinter@hetnet.nl www.willebrorddewinter.nl 2014 Willebrord de Winter

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd GALERIE HONINGEN S I N D S 1 9 9 7 start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd + nieuwe collectie aanwinsten 6 t/m

Nadere informatie

George Hendrik Breitner (1857-1923)

George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner werd op 12 september 1857 in Rotterdam geboren. Al van kleins af aan wilde hij het liefst historieschilder

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort tentoonstellingen 2010 : ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum 2008 Palimpsest I Museum Waterland, Purmerend Benno

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent Nalaten aan kunst, fotografie of design Investeert in talent Ondersteun kunstenaars - nu en in de toekomst Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend nieuw werk, dat u kunt zien in galeries

Nadere informatie

1 werk van deelnemers en deskundigen aanwezig KUNST PITSTOP 9 JANUARI 2014 VERKADEFABRIEK, DEN BOSCH

1 werk van deelnemers en deskundigen aanwezig KUNST PITSTOP 9 JANUARI 2014 VERKADEFABRIEK, DEN BOSCH 1 werk van deelnemers en deskundigen aanwezig bij: KUNST PITSTOP 9 JANUARI 2014 VERKADEFABRIEK, DEN BOSCH Still (résonner) - Marieke Busser AKV Sint Joost 2013 Offspring - Patricia Smits, AKV Sint Joost

Nadere informatie

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg publicaties 2010 Margriet van Seumeren Haerkens e.a. Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum Victoria Anastasyadis Herman Scholten Ruimte voor textiel Website Stichting

Nadere informatie

Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011

Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011 Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011 Opening expositie Spring Load zaterdag 11 december 2010 12.00-16.00 uur Geopend: woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Gesloten: 25 & 26 december

Nadere informatie

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER GROEPSTENTOONSTELLING # 2 Grote Kerk Veere 05 04 2013 21 05 2013 catalogus #15 GROEPSTENTOONSTELLING # 2 inhoud beelden opbouw 03/04/2013 openingstekst Harmen Eijzenga 05/04/2013 beelden opening 05/04/2013

Nadere informatie

Henny Radijs (1915-1991)

Henny Radijs (1915-1991) Henny Radijs (1915-1991) Van pottenbakster naar keramisch kunstenares Tekst: Rob Meershoek Foto s: Kunsthandel Artentique Zoetermeer, september 2010 Alle rechten voorbehouden Vaas 1961, h. 42 cm. Inleiding

Nadere informatie

APPÈL SOLO. 19 kunstenaars in 18 kamers

APPÈL SOLO. 19 kunstenaars in 18 kamers APPÈL SOLO in de KAZERNE 19 kunstenaars in 18 kamers Na het uiterst succesvolle APPÈL in de KAZERNE van maart/ april jl. waarbij 7 galerieën zich presenteerde in de kamers van de oude marechausseekazerne

Nadere informatie

In het Domein van de Ziel. Eelco Maan S c h i l d e r i j e n

In het Domein van de Ziel. Eelco Maan S c h i l d e r i j e n In het Domein van de Ziel Eelco Maan S c h i l d e r i j e n In het domein van de Ziel Eelco Maan S c h i l d e r i j e n In het domein van de Ziel Ochtend in het atelier. De wolken in de hoge, blauwe

Nadere informatie

Visuele analyse van schilderkunst in de 17de, 19de en 20ste eeuw

Visuele analyse van schilderkunst in de 17de, 19de en 20ste eeuw 1/5 Eregalerij, Rijksmuseum Brieflezende vrouw, Johannes Vermeer, ca. 1663 Dit verwerkingsmateriaal wordt aangeboden na afloop van zeventiende eeuw laat Johannes Vermeer zien in de examentour Burgerlijke

Nadere informatie

Erwin Clauws "The Conscious Quintessence of the Abstract"

Erwin Clauws The Conscious Quintessence of the Abstract Het ROGERRAVEELMUSEUM tentoonstellingspartner bij het artistiek onderzoek The Conscious Quintessence of the Abstract van ERWIN CLAUWS Onderzoek geaccrediteerd door Onderzoeksraad Sint Lucas Beeldende Kunst

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO versie b Visuele analyse van schilderkunst in de 17de, 19de en 20ste eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO versie b Visuele analyse van schilderkunst in de 17de, 19de en 20ste eeuw 1/5 1/5 Eregalerij, Rijksmuseum Mondriaanjurk, Yves Saint Laurent, Abraham, Bianchini-Férier, 1965 Dit verwerkingsmateriaal wordt aangeboden na afloop van de examentour Burgerlijke cultuur in de zeventiende

Nadere informatie

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION PERSBERICHT AMSTERDAM 14 APRIL 2017 ISAAC ISRAELS MOULIN DE LA GALETTE LEIDT DE VEILING VAN THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION Isaac Israels (1865-1934), Moulin de la Galette, Parijs ( 300.000-500.000) Amsterdam

Nadere informatie

2 Eeuw van het Verstand

2 Eeuw van het Verstand 2 Eeuw van het Verstand Caravaggio, 1600 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de barok in Zuid-Europa en de Gouden Eeuw in Nederland. Zowel in de 16e als de 17e eeuw leefden een aantal van de

Nadere informatie

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent De ontwikkeling van uitzonderlijk talent Stichting Trustfonds Rijksakademie van beeldende kunsten Jeannoux van Deijck schilderend op glas, 2013 voorzijde: Maryanto, droge naald op canvas, 2013 Wanneer

Nadere informatie

Autonomie & Abstractie

Autonomie & Abstractie Kunstgeschiedenis Autonomie & Abstractie in de 20ste eeuw In de twintigste eeuw wordt het streven naar autonomie in de kunst steeds belangrijker: een kunstwerk moet helemaal op zichzelf staan, los van

Nadere informatie

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties Jeanette aan de Stegge Schilderen met emoties 2 Jeanette aan de Stegge is als schilderes voornamelijk bekend vanwege haar treffende portretten. Ze heeft als bijna geen ander de gave om de persoonlijkheden

Nadere informatie

B) Film Charles Baudelaire en de schilders van het moderne leven \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

B) Film Charles Baudelaire en de schilders van het moderne leven \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\ Museumopdrachten bij de tentoonstelling Le peintre de la vie moderne/ De schilder van het moderne leven /\/\/\/\/ in Museum De Paviljoens (5 november 2005-19 maart 2006) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

Nadere informatie

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier.

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier. juni 2014 Volgens de Gestalltpsycholoog Kurt Koffka zien we de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. En wij zijn niet alle dagen dezelfde. Belangrijk om hiervan alle dagen bewust te zijn. We

Nadere informatie

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam Persdocumentatie 3 t/m 6 September 2009 1 Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam 2 Persbericht aug 2009 Jong talent... eenmaal, andermaal Uitzonderlijke kunstveiling met beginnende kunstenaars Op 6 september

Nadere informatie

Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf

Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf In aansluiting op het document Johan Coenraad ( Jan ) Altorf een Haagse beeldende kunstenaar wat hoofdzakelijk gaat over bouwbeeldhouwwerk, is dit

Nadere informatie

Exposities: 1987 Melkweg Galerie Amsterdam 1988 Maison Descartes Amsterdam 1991 Summer of Photography Antwerpen, België 1992 Academie des Beaux Arts

Exposities: 1987 Melkweg Galerie Amsterdam 1988 Maison Descartes Amsterdam 1991 Summer of Photography Antwerpen, België 1992 Academie des Beaux Arts studio des bouvrie Als kind, scheurde ik foto s uit tijdschriften om er collages van te maken, dit vond ik geweldig om te doen en ging er helemaal inop. Pas veel later, als jong volwassene, begon ik zelf

Nadere informatie

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking in de etalage Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking Op 28 augustus 2009 overleed geheel onverwacht op een logeeradres in Bussum de in 1927 in Kampen

Nadere informatie

Honingen. Lion Arie Feijen. Stillevens 8 t/m 30 maart 2014. since 1997. 16 jaar toonaangevend in realisme. Galerie - Art Gallery

Honingen. Lion Arie Feijen. Stillevens 8 t/m 30 maart 2014. since 1997. 16 jaar toonaangevend in realisme. Galerie - Art Gallery Galerie - Art Gallery Honingen since 1997 Lion Arie Feijen Stillevens 8 t/m 30 maart 2014 16 jaar toonaangevend in realisme Lion Arie Feijen (1947) schildert in de traditie van de beroemde Nederlandse

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Anne Frank Huis Boijmans Van Beuningen Corpus reis door de mens Gevangenismuseum...

INHOUD. Inleiding Anne Frank Huis Boijmans Van Beuningen Corpus reis door de mens Gevangenismuseum... INHOUD Inleiding...6 1 Anne Frank Huis...8 2 Boijmans Van Beuningen... 10 3 Corpus reis door de mens... 12 4 Gevangenismuseum... 14 5 Beeld en Geluid... 16 6 Museon... 18 7 Museum of the Image, MOTI...

Nadere informatie

VOORBEELDRONDLEIDING EEN BIJZONDERE PLEK

VOORBEELDRONDLEIDING EEN BIJZONDERE PLEK Voorbereiding Wat is je thema? Een bijzondere plek Kun je je thema nader toelichten? Wat houdt het thema in, en wat wil je dat de deelnemers meenemen na het deelnemen aan je rondleiding? Bijzondere plekken

Nadere informatie

Kunstlessen over Hundertwasser

Kunstlessen over Hundertwasser Kunstlessen over Hundertwasser Bovenbouw primair onderwijs en vmbo - een tekst met vragen en opdrachten voor een les op school - opdrachten in de tentoonstelling in het Cobra Museum Colofon 2013 Uitgave

Nadere informatie

Stedelijk Museum Amsterdam leende vervalste Mondriaan

Stedelijk Museum Amsterdam leende vervalste Mondriaan AiA Art News-service Stedelijk Museum Amsterdam leende vervalste Mondriaan Na onderzoek door een buitenstaander werd duidelijk dat het om een vervalste kopie ging. Arjen Ribbens 8 september 2017 om 14:02

Nadere informatie

STUDIEREIS NEW YORK. Trees Demolie, Jan Delvaux, Joost willems, wim zeghers. 16 maart 28 maart 2015

STUDIEREIS NEW YORK. Trees Demolie, Jan Delvaux, Joost willems, wim zeghers. 16 maart 28 maart 2015 STUDIEREIS NEW YORK Trees Demolie, Jan Delvaux, Joost willems, wim zeghers 16 maart 28 maart 2015 De spelers in het veld Trees Demolie : Werkgroep Ervaringsgericht Delen (WED) Jan Delvaux : Uilenspiegel,

Nadere informatie

Een navel met een starre blik (Proud Christ) [2002], 300 x 200 cm

Een navel met een starre blik (Proud Christ) [2002], 300 x 200 cm a p a g a n e t h o s Een navel met een starre blik (Proud Christ) [2002], 300 x 200 cm (l) Gamestalking [2002], 200 x 150 cm (r) Adequate Food Supplies [2002], 200 x 150 cm (collectie De Nederlandsche

Nadere informatie

Realisme het leven zoals het is

Realisme het leven zoals het is Realisme 1850 1920 het leven zoals het is Classicisme Barok 1640 1720 Realisme 1850 1920 Wat was Classicisme ook al weer? De thema's zijn vaak ontleend aan de antieke geschiedenis en de mythologie en zijn

Nadere informatie

MONIQUE WOLBERT PAINTER OF INNER SONGS. Kernwoord voor het kunstenaarschap

MONIQUE WOLBERT PAINTER OF INNER SONGS. Kernwoord voor het kunstenaarschap PAINTER OF INNER SONGS Kernwoord voor het kunstenaarschap van Monique Wolbert is ongetwijfeld veelzijdigheid. Géén schoenmaker blijf bij je leest mentaliteit maar een leven voor de kunst in alle mogelijke

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

Sanne Sannes, Zonder titel, ong. 1967. Ontwikkelgelatinezilverdruk

Sanne Sannes, Zonder titel, ong. 1967. Ontwikkelgelatinezilverdruk Sanne Sannes, Zonder titel, ong. 1967. Ontwikkelgelatinezilverdruk Sanne Sannes, The Face of Love Fotografie uit de collectie van het Rijksmuseum 13 november 15 december 2013 Het onlangs geheel gerenoveerde

Nadere informatie

ARTWORK. Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork

ARTWORK. Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork ARTWORK Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork ARTIST: Ronald Chapeau Best Matches Size: 100 x 150 cm Limited Edition Polygraphic on canvas ARTIST: Ronald Chapeau Easy Factory Size:

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Lichting 2012: Willem de Kooning Academie

Lichting 2012: Willem de Kooning Academie Lichting 2012: Willem de Kooning Academie Beeldverslag woensdag 18 juli 2012 Kunstbeeld en Hard//hoofd bezoeken deze zomer de eindexamenpresentaties van Nederlandse kunstacademies en lichten per expositie

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

De Foudgumse School. De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2015-2016

De Foudgumse School. De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2015-2016 De Foudgumse School De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2015-2016 De Foudgumse School is een particulier initiatief van beeldend kunstenaar Peter B. van Houten. De Foudgumse

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

EDWIN AAFJES DEN HAAG Sagunto, olieverf/doek, 50 x 40 cm

EDWIN AAFJES DEN HAAG Sagunto, olieverf/doek, 50 x 40 cm EDWIN AAFJES 10.11.2004-12.12.2004 DEN HAAG Sagunto, olieverf/doek, 50 x 40 cm EDWIN AAFJES 10.11.2004-12.12.2004 DEN HAAG 1951 Reizen en literatuur zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de schilder

Nadere informatie

ROBERT McKELLAR DEN HAAG Silver goblet with garlic, olieverf/paneel, 46x37 cm

ROBERT McKELLAR DEN HAAG Silver goblet with garlic, olieverf/paneel, 46x37 cm ROBERT McKELLAR 08.01.2004-15.02.2004 DEN HAAG Silver goblet with garlic, olieverf/paneel, 46x37 cm ROBERT McKELLAR 08.01.2004-15.02.2004 DEN HAAG 1945 Een stilleven, al slaagt het nog zo goed in het oproepen

Nadere informatie

Voorstudie zelfportret met ganzenveer Aquarel 1991 37 x 37 cm. Tekenende man (Arie Zuidersma) Inkt op India papier 1990 24 x 24 cm

Voorstudie zelfportret met ganzenveer Aquarel 1991 37 x 37 cm. Tekenende man (Arie Zuidersma) Inkt op India papier 1990 24 x 24 cm Jan Smalt Voorstudie zelfportret 1991 40 x 40 cm Voorstudie zelfportret met ganzenveer Aquarel 1991 37 x 37 cm Zelfportret met ganzenveer Olie op doek 1992 60 x 60 cm T. schilderend Acryl op board 1987

Nadere informatie

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh - - persbericht FOTOEXPOSITIE De Wereld van Van Gogh Zundert, 1 oktober 2014 - In het kader van het Van Goghjaar 2015 organiseert het Vincent van GoghHuis een tentoonstelling van fotografen die in de loop

Nadere informatie

Atelier in het Museumkwartier Utrecht

Atelier in het Museumkwartier Utrecht Atelier in het Museumkwartier Utrecht Dick Bruna Utrecht, 23 augustus 1927 Tekenaar en schrijver van kinderboeken Ik ben erg gek op dit atelier en ga er iedere werkdag op de fiets naartoe. Soms ook in

Nadere informatie

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid Opening van zondag 19 april 2009 Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid De opening Hans Siegmund oud-docent van de exposanten begon de openingstoespraak met te zeggen dat hij wel eerst wat glaasjes

Nadere informatie

JANUARI MA DI WO DO VR ZA ZO FEBRUARI MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JANUARI MA DI WO DO VR ZA ZO FEBRUARI MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sri Irodikromo is in Suriname en daarbuiten bekend om haar kleurrijke schilderijen en grote dieprode batik doeken, waarin zij meestal Surinaamse vrouwen en/of de verschillende culturen van het land belicht.

Nadere informatie

Persbericht: 15 november 2017

Persbericht: 15 november 2017 Persbericht: 15 november 2017 Auguste Renoir, Jeune fille à la rose, 1907, olieverf op doek, 42 x 37,5 cm Impressionism & beyond. A Wonderful Journey Singer Laren toont van 16 januari t/m 6 mei 2018 een

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Lissitzky Kabakov. Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013

Lissitzky Kabakov. Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013 Persfoto s / Press photos 11-2012 Lissitzky Kabakov Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013 Download persfoto s / press photos: www.vanabbemuseum.nl/pers / www.vanabbemuseum.nl/en/press

Nadere informatie

My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009

My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009 My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009 SKOR (Stichting kunst en openbare ruimte) en ASK (Amsterdamse Spinoza Kring) presenteren de plannen voor de manifestatie My name is Spinoza in samenwerking

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel.

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. Sigmund Freud (1856-1939) De ideeën van de psychoanalyticus Sigmund Freud hadden veel invloed op de kunstenaars

Nadere informatie

werken Machteld van Buren op amsterdam art fair

werken Machteld van Buren op amsterdam art fair werken Machteld van Buren op amsterdam art fair Onder de titel What does your soul look like laat zij verrassend gelaagd werk zien met een verbluffende dieptewerking. Veelsoortige vormen en technieken

Nadere informatie

Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011

Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011 Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011 we doen dat als teken van herinnering We planten een boom vandaag We planten een boom vandaag tijdens de novembermaand, maand van het herdenken. We planten

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. V4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel.

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. V4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW V4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. Sigmund Freud (1856-1939) De ideeën van de psychoanalyticus Sigmund Freud hadden veel invloed op de kunstenaars

Nadere informatie

EXPOSITIE PICTURAMA LEUDAL 19º EDITIE 2015 JURY RAPPORT

EXPOSITIE PICTURAMA LEUDAL 19º EDITIE 2015 JURY RAPPORT EXPOSITIE PICTURAMA LEUDAL 19º EDITIE 2015 JURY RAPPORT 1. Inleiding Voor de 19º expositie Picturama Leudal heeft het bestuur van de Stichting Picturama een jury bijeen geroepen om de nominaties en prijzen

Nadere informatie

Duurzame financiering van kunst- en ontwerpprojecten. Investeer in kunstenaars, samen met Fonds Kwadraat

Duurzame financiering van kunst- en ontwerpprojecten. Investeer in kunstenaars, samen met Fonds Kwadraat Duurzame financiering van kunst- en ontwerpprojecten Investeer in kunstenaars, samen met Fonds Kwadraat Investeer in kunstenaars - samen met Fonds Kwadraat Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend

Nadere informatie

Kees Visser, Protoflétta, 1977. 29,5 x 21 cm. Courtesy Galerie Jérôme Poggi

Kees Visser, Protoflétta, 1977. 29,5 x 21 cm. Courtesy Galerie Jérôme Poggi Kees Visser, Protoflétta, 1977. 29,5 x 21 cm. Courtesy Galerie Jérôme Poggi Kees Visser - Krijn de Koning - Navid Nuur Over maat en verdwijning 7 mei 30 juni 2013 In deze tentoonstelling staat het werk

Nadere informatie

Door emoties gedreven perfectionisme

Door emoties gedreven perfectionisme kunst Door emoties gedreven perfectionisme Liz Strick Liz Strick heeft een bewogen en rusteloos leven achter de rug. Mede door de internationale carrière van haar man, heeft ze over de hele wereld gezworven.

Nadere informatie

Onderzoek Erwin Olaf

Onderzoek Erwin Olaf Onderzoek Erwin Olaf Inleiding 1. Wie is Erwin Olaf? 2. Cariére 3. Werk van Erwin Olaf 4. Bekendheid 5. Opdrachten 6. Waardering 7. Zijn stijl 8. Zijn doelgroep 9. conclusie 10. Recenter werk Wie is Erwin

Nadere informatie

Expositieoverzicht. Art The Hague 'Boogie Grid', Kunstlokaal no8, Jubbega. 'Concreet 100 jaar later', Ars Aemula Naturae, Leiden (curator)

Expositieoverzicht. Art The Hague 'Boogie Grid', Kunstlokaal no8, Jubbega. 'Concreet 100 jaar later', Ars Aemula Naturae, Leiden (curator) Expositieoverzicht 2017 Art The Hague 2017 'Boogie Grid', Kunstlokaal no8, Jubbega 'Concreet 100 jaar later', Ars Aemula Naturae, Leiden (curator) Galerie Agnes Raben, Vorden (solo) Galerie Olivier Nouvellet,

Nadere informatie

Fonds René Carcan. Uitreiking van de Internationale Prijs voor Gravure René Carcan Persdossier. René Carcan

Fonds René Carcan. Uitreiking van de Internationale Prijs voor Gravure René Carcan Persdossier. René Carcan Uitreiking van de Internationale Prijs voor Gravure René Carcan Persdossier René Carcan René Carcan was een Belgische graveur en aquarelschilder die in de jaren 80 internationale faam verwierf. Zijn werken

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Beeldend Kunstenaar Ivo Winnubst (1950 Amsterdam) kent. de laatste jaren een fascinatie voor het andere portret.

Beeldend Kunstenaar Ivo Winnubst (1950 Amsterdam) kent. de laatste jaren een fascinatie voor het andere portret. algemene informatie mei 2014 Beeldend Kunstenaar Ivo Winnubst (1950 Amsterdam) kent de laatste jaren een fascinatie voor het andere portret. Hij genoot zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in

Nadere informatie

Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT

Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT DE GIJSELAAR- HINTZENFONDS PRIJS VOOR DE TWEEDE MAAL UITGEREIKT JURY RAPPORT, UIT TE SPREKEN IN RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE, 21 NOVEMBER 2013 Inleiding De Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds dankt haar

Nadere informatie

Afkomstig uit de nalatenschap van

Afkomstig uit de nalatenschap van in de etalage Afkomstig uit de nalatenschap van Op woensdag 23 januari 2013 vond er een bijzondere onthulling plaats in het Stedelijk Museum Kampen. Een onthulling die werd verricht door Herman Krans,

Nadere informatie

WILLEM DE BONT AMSTERDAM 22.01.2004-29.02.2004. Zes sinasappels en een pompoen, olieverf/paneel, 25x33 cm

WILLEM DE BONT AMSTERDAM 22.01.2004-29.02.2004. Zes sinasappels en een pompoen, olieverf/paneel, 25x33 cm WILLEM DE BONT 22.01.2004-29.02.2004 AMSTERDAM Zes sinasappels en een pompoen, olieverf/paneel, 25x33 cm WILLEM DE BONT 22.01.2004-29.02.2004 AMSTERDAM 1953 Willem de Bont schildert stillevens op stevige,

Nadere informatie

Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns. 7 22 maart 2007

Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns. 7 22 maart 2007 Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns 7 22 maart 2007 WAT IS KUNST? Kunst is: Een unieke gedachte of boodschap op een unieke wijze vormgegeven door een uniek persoon. Wij zijn

Nadere informatie

Tai Chi V Inkt op papier 1987 26,5 x 20,5 cm

Tai Chi V Inkt op papier 1987 26,5 x 20,5 cm Tai Chi I Tai Chi II Tai Chi III Tai Chi IV Tai Chi V Tai Chi VI Tai Chi VII Tai Chi VIII Tai Chi IX Drie dansende meisjes Ets / Aquatint 37 x 26 cm Tänzerin 26 x 23 cm Dans Gewassen inkt 48 x 31,5 cm

Nadere informatie

De Foudgumse School. De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2013-2014

De Foudgumse School. De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2013-2014 De Foudgumse School De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2013-2014 De Foudgumse School is een particulier initiatief van beeldend kunstenaar Peter B. van Houten. De Foudgumse

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Eva Räder, Grey poet, 2008, foto: Gert Jan van Rooij, Courtesy galerie Gabriel Rolt, Amsterdam

Eva Räder, Grey poet, 2008, foto: Gert Jan van Rooij, Courtesy galerie Gabriel Rolt, Amsterdam Eva Räder, Miss H, 2008, foto: Gert Jan van Rooij, Eva Räder, Lee, 2008, Eva Räder, Guitarglacier, 2007, foto: Peter Tijhuis, Eva Räder, Bobby, 2007, foto: Gert Jan van Rooij, Eva Räder, Freddy, 2007,

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

Spiekkaart Kunst. Pagina 1 van 5. 1. Over kunst en kunstenaars. U t o p i a r t 2 7 S p i e k k a a r t K u n s t. www.utopiart27.

Spiekkaart Kunst. Pagina 1 van 5. 1. Over kunst en kunstenaars. U t o p i a r t 2 7 S p i e k k a a r t K u n s t. www.utopiart27. Pagina 1 van 5 Spiekkaart Kunst 1. Over kunst en kunstenaars 1.1. Wat is kunst? Wat zijn kunstwerken? Wat is een kunstenaar? Als mensen creatief aan de slag gaan maken ze kunstwerken. Mensen die kunst

Nadere informatie