Hasselt aan Zee. Een eeuw marineschilderkunst. Paul Marie Bamps ( ), Zeilboot op strand, s.d., gouache op karton.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hasselt aan Zee. Een eeuw marineschilderkunst. Paul Marie Bamps (1862-1932), Zeilboot op strand, s.d., gouache op karton."

Transcriptie

1 Hasselt aan Zee Een eeuw marineschilderkunst. 28 Paul Marie Bamps ( ), Zeilboot op strand, s.d., gouache op karton. Inv.nr Schenking vzw Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof 2001

2 De geschilderde zee Tegenwoordig is de zee een zeer toegankelijk onderwerp voor kunstenaars en, meer algemeen, een zeer nabije en bereikbare reisbestemming. Dit is evenwel, in historisch perspectief, nog niet zo lang het geval. Om de zee te kunnen schilderen, moesten er eertijds immers twee tot drie voorwaarden ingelost worden. Op de eerste plaats was het noodzakelijk dat mobiel verfmateriaal ter beschikking was. Pas vanaf 1766 kwamen de eerste aquareldozen op de markt en voor de eerste olieverftube was het zelfs wachten tot Het spreekt voor zich dat in de marge van deze uitvindingen ook mobiele schildersezels ontwikkeld werden. Tot dan toe had de kunstenaar op verplaatsing zich moeten beperken tot een tekenplankje waarop hij met zilverstift, potlood of krijt kon schetsen. Een tweede voorwaarde was de mobiliteit van de schilder zelf. Buiten een zeldzame avonturier, was het pas met de opkomst van de trein vanaf 1835 dat kunstenaars zich op een redelijk vlotte en snelle manier naar de kust konden verplaatsen. Net zoals de treinverbinding Hasselt Maaseik (1874) van grote invloed geweest is op de ontsluiting van de Limburgse Kempen als artistiek thema, heeft ook de trein naar de kust een belangrijke invloed gehad op de groei van de marine als onderwerp (Brussel Oostende vanaf 1838). Het waren trouwens vaak schilders die als eerste de charmes van de kust ontdekten en zo pioniers waren van het ontluikende toerisme. De toenmalige zoektocht naar ongerepte landschappen is te verklaren tegen de achtergrond van de romantiek: naast de exploratie in de tijd naar passende historische onderwerpen, was er ook de drang om in ruimtelijke zin nieuwe horizonten te exploreren. De 19 e -eeuwse kunstenaar was niet langer in loondienst van de adel of afhankelijk van kerkelijke opdrachtgevers, maar wou, o.m. onder de vorm van naar de natuur geschilderde landschappen, een aangepast aanbod creëren ten behoeve van het nieuwe publiek dat de burgerij was. Deze eerste twee voorwaarden verklaren waarom het pas na 1850 was dat het zgn. pleinairisme, waaronder ook de marineschilderkunst, ten volle ontwikkeld kon worden. Een derde voorwaarde waaraan meestal voldaan moest worden, is de factor tijd. Dit was niet meteen een probleem voor de professionele kunstenaars, of degenen die aan de kust woonden, maar voor iemand uit het verre binnenland zoals Hasselt, was het wachten op de invoering van het betaald verlof (1936), vooraleer men voor zekere tijd naar de kust kon trekken. De zee, een bewogen onderwerp Eens aan de hierboven geschetste voorwaarden voldaan is, dient de zee zich aan als een aantrekkelijk en zelfs eenvoudig onderwerp. Of zoals Bernard Dewulf het stelt:... is het niet moeilijk om de zee te schilderen. Iedereen kan de illusie van één derde lucht, een derde zee en een derde strand op papier of doek brengen. Er is zo weinig teken- of schilderklaar als de zee. Daarom, lijkt het mij, moet het verschrikkelijk moeilijk zijn de zee te schilderen. 2 Daarmee raakt de auteur de paradox van de zee aan: het is een makkelijk onderwerp en daardoor tegelijk zo lastig om te ontsnappen aan het cliché van blauwgele horizontaliteit dat geboetseerd is door generaties postkaarten en familiekiekjes. Bovendien is de zee, voor de nauwgezette observator, een ondankbaar onderwerp omdat het 'een model is dat nooit stilzit' (Artan): Afb. 1 2

3 de zee beweegt constant en daardoor is de impact van het licht op het water ook telkens anders. 3 Zo wordt het gemakkelijke onderwerp een uitdaging. Bovendien geven sommige kunstenaars aan de zee, omwille van haar indrukwekkende oneindigheid, een gesublimeerd en zelfs religieus karakter. Naast de zee op zich, vallen er nog aanverwante onderwerpen onder de brede noemer 'marine'. Op de eerste plaats boten, havens en vissers en uiteindelijk ook de homo ludens op het strand. Die variëteit, en de connotatie met vakantie, geeft aan de marine een grote aantrekkingskracht. De eerste Hasseltse kunstenaar aan zee Godfried Guffens ( ) heeft meerdere studiereizen gemaakt in Europa. Minstens tweemaal heeft hij daarbij verbleven op Capri, een Italiaans eiland in de baai van Napels. De gevierde schilder van portretten en monumentale fresco's kwam zo heel direct in contact met de zee en werd er zowaar lyrisch van, zoals hij zelf in een reisbeschrijving uit 1887 neerschreef: Capri lijkt op een groot schip dat drijft op de grote blauwe zee; aan de ene zijde heeft het de Golven van Napels en Salerno; langs de andere kant de immense zee met elke dag wisselende weerkaatsingen. (...) De Golf van Napels is heerlijk, de zee is diepblauw. Links ziet men de eilanden Ischia en Procidia; de Kaap Micena en Napels in de verte, met daarbovenuit de Vesuvius met zijn witte pluim. Achter dit schitterend geheel rijst het pittoreske silhouet van de bergen van Calabrië: een onovertroffen spektakel. De lucht vervult u met een onbeschrijflijk welzijn. Was het het mooie weer of de herinneringen van 35 jaar geleden (toen ik dit verleidelijk oord voor de eerste keer zag), ik weet het niet, maar deze plaats heeft me zo beïnvloed dat ik mij voelde zwemmen in een grenzeloze gelukzaligheid. Wat is de wereld mooi en wat is het jammer dat we haar eens moeten verlaten! Men zegt dat de andere wereld nog mooier is: ik geloof het wel maar ondertussen zal ik toch genoten hebben van diegene waarop ik woon en bedank God van ganser harte dat hij mij gegund heeft dit geluk te ervaren en deze wonderen te ontdekken. 4 Op en rond Capri schilderde Guffens plaatselijke volksfiguren zowel als genrestukken. 5 Eén tekening met een zicht op het eiland is bewaard, maar marines ontbreken volledig. 6 Mogelijk was landschapschilderkunst voor de academisch gevormde schilder een minderwaardig genre. Zijn reisdoelstelling was dan ook niet om het landschap te vereeuwigen, maar om kopieën te maken naar fresco's van oude Italiaanse meesters. Guffens' verre zee-ervaringen waren in die tijd op zich heel uitzonderlijk, zeker vanuit de Hasseltse context: de eerste generatie van marineschilders zou zich immers tevreden stellen met de Belgische kust als artistieke bestemming. De zee als impressie De eerste schilders uit Hasselt die de zee opzochten om er te gaan schilderen, sloten niet aan bij de al sinds de 17 e eeuw bestaande genres van de marine, nl. het zeegevecht en het scheepsportret. 7 Veeleer sloten ze aan bij de jongere, tijdens de romantiek, opgekomen stroming van de sfeerscheppende zeezichten zoals Constable, Friedrich en vooral Turner die hadden gecreëerd. In deze lijn schreven ook Louis Artan en James Ensor zich in. 'Sfeerscheppen' klinkt wat te oppervlakkig en te vrijblijvend om hun vaak monumentale en in elk geval impressionante marines te beschrijven. De Hasseltse kunstenaars kozen veelal voor een minder symfonische aanpak als hun grote voorgangers en schilderden eerder een soort van kamermuziek met subtiele stemmingen. Een eerste generatie bracht de indrukken van wat ze aan zee of op het strand registreerde met zorg en zon op papier of doek over: de zee als impressie. 3

4 De pionier vanuit Hasselt was rechtbankvoorzitter Paul Bamps ( ). 8 Hij was een amateurschilder met ambitie, die weliswaar autodidact was, maar tijdens een verblijf in Heist raadgevingen had gekregen van de bekende aquarellist Henry Cassiers. Mogelijk was het onder diens invloed dat bij het werk van Bamps vaak een blauwe tonaliteit overheerst die een opgewekte sfeer oproept. In zijn geboortestad Hasselt tekende hij talrijke aquarellen en gouaches met stadszichten, bijzonder van bedreigde gevels. 9 Daarnaast was hij actief als illustrator voor historische publicaties, maar ook als ontwerper van affiches, menu's en ander gelegenheidsdrukwerk. Als bezieler van de kunstkring 'De Cat. 9 Heecrabbers' vervulde hij bovendien een belangrijke sociale functie in het artistieke leven. 10 Zijn passie voor de zee bracht hem jaarlijks van juli tot oktober aan de kust, eerst in Heist en later in De Panne. Hij verbleef daar aanvankelijk in het Hotel du Kursaal (met zicht op zee), om er uiteindelijk een villa te verwerven. Hij overleed er op 70-jarige leeftijd, net bij het bereiken van zijn emeritaat en in de verwachting zich daarop definitief aan de kust te kunnen vestigen. Bamps schilderde nooit de zee zonder meer. Op zijn minst dobberen er vissersboten op de golven. Nog vaker toont hij een schip schuinweg in het zand. Daarbij koos hij meestal het moeilijkste perspectief door de romp in de diepte, dus met verre vluchtlijnen, weer te geven. Dit was een typisch beeld op het strand van De Panne, omdat daar wel een visserskolonie was, maar geen eigenlijke haven: de boten ('panneschuiten') voeren via Nieuwpoort binnen en kwamen bij vloed in de naburige badplaats toe en bij eb lagen ze op het droge. 11 Vaak zijn schippers of vissers aan het werk op zijn aquarellen en gouaches, soms kijken toeristen toe. Ook vereeuwigt Bamps de zo typische zeilwagens op het brede strand van De Panne. Tegelijk zocht hij de witgekalkte vissershuizen op met hun rode pannendaken en schilderde deze zowel van buiten als van binnen. De zee was zijn tweede thuis en met veel gevoel voor sfeerschepping heeft hij hierover in zijn werk gerapporteerd. Dat dit voor hem veel meer betekende dan een louter tijdverdrijf, blijkt uit het feit dat hij al vroeg deelnam aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland: Hasselt (1891), Roubaix (1892), Brussel en zowaar Chicago (1893) 12 Bij gelegenheid van het Salon des Aquarellistes et Pastellistes te Brussel in juni 1906 schreef recensent Sander Pierron over het vredige karakter van Bamps werk en voegde hij een afbeelding toe van een aquarel van een schip op het strand. 13 Toen de Hasseltse Geschied- en Oudheidkundige Studiekring in de jaren 1930 een album uitgaf met reproducties van acht oude gevels die door Bamps getekend waren, was er een tekst toegevoegd met o.m. een interview met Jos Damien over zijn collega kunstschilder. 14 Hierbij was een tekening afgedrukt die Bamps voorstelde al tekenend op het strand. Het geeft een intrigerend beeld van de kunstenaar aan zee: hij draagt een kniebroek waarop zijn schildersdoos rust. Tegen het opstaande deksel staat een plankje of karton waarop hij met een krijtje in de linkerhand het werk aanzet, terwijl hij in de rechterhand vermoedelijk een aquareldoos vasthoudt. Vele toeristen lonken mee over zijn schouder, maar de kunstenaar met de indrukwekkende snor werkt rustig verder. Een generatie na Bamps trok ook Jos. Damien ( ) naar de kust. 15 Na de Eerste Wereldoorlog had hij zich opgewerkt tot één van de meest gevraagde portretschilders van het land. Ook vanwege de koninklijke families van Laken en Luxemburg ontving hij op- 4

5 drachten. Zijn portretten zijn technisch knap en zeer gelijkend, maar ogen nooit streng. Door een voorzichtige glimlach op het gelaat van de geportretteerde en een zacht koloriet, ademt zijn werk optimisme uit. Wanneer de succesvolle kunstenaar op vakantie was aan de kust, kon hij het niet laten om te schetsen en te tekenen. Hij werkte o.m. in Oostende en nam van daaruit de kusttram naar andere bestemmingen zoals Nieuwpoort. Net als Bamps schilderde hij nooit de zee op zich. Er figureren schepen, maar ook en vooral rustende viscat. 18 sers of spelende kinderen. Steeds zocht hij de positieve en onbezonnen kant van het kustleven op. Van sommige rake schetsen maakte hij later in zijn atelier schilderijen in olieverf.16 Tot aan de Tweede Wereldoorlog pakte Damien zelden uit met zijn vakantiewerk, maar toen er in 1957 naar aanleiding van zijn 80e verjaardag een retrospectieve tentoonstelling gehouden werd in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt, werd er een ruime selectie werken van aan de kust tentoongesteld.17 Het meest bekende werk van Damien in de sfeer van de zee is het monumentale strandtafereel uit 1930:18 het toont zijn leerlinge Anne Rutten ( ) die een groep spelende kinderen vereeuwigt.19 De kunstenares neemt al lachend wat afstand van haar schildersezel om het onderwerp te overschouwen en te vergelijken met het aangezette doek. Aan de voet van de ezel staan twee doeken en een tekenmap. Een knaap speelt met penselen op de grond. Anne Rutten heeft dit werk, dat haar bezit was, in 1981 aan Het Stadsmus gelegateerd. Het illustreert treffend één van haar geliefkoosde vrije onderwerpen, nl. kinderen. Hiervoor had ze al vrij vroeg een degelijke reputatie.20 Cat. 15 5

6 Hasseltse keramiek aan zee Een bijzondere Hasseltse aanwezigheid aan zee zijn de tegelpanelen die in de vroegere keramiekfabriek vervaardigd zijn ten tijde van de Belle Epoque. 21 Vooral in Blankenberge zijn er nog relatief vele kleurrijke gevelversieringen bewaard gebleven, zowel in situ als in het Belle Epoquecentrum. 22 Tussen het negentigtal ontwerpen voor tegelpanelen in de verzameling van Het Stadmus, bevinden zich ook twee voorstellingen met zeilboten op zee. 23 Afb. 2 De zee als expressie De ontwikkeling van het expressionisme in de Europese kunst heeft ook een zekere invloed gehad op de schilderkunst in Limburg, ook al nam het daar een minder uitgesproken vorm aan. Kunstenaars legden meer een meer een persoonlijke toets in hun werk en namen hierbij een zekere vrijheid ten opzichte van de realiteit. Bij de ene lag het accent op een geabstraheerde lijnvoering en bij anderen op een uitgesproken koloriet. Een belangrijk, maar wat onderschat kunstenaar was Lucien Nolens ( ). 24 Hij nam afstand van het pittoreske en borstelde stevige landschappen in bruine tonaliteit en bracht actuele onderwerpen in beeld als zwoegende arbeiders in een haven of bij de aanleg van het Albertkanaal. Ook aan zee bleef hij trouw aan zijn basisopties 25 : de garnaalvisser te paard uit Oost-Duinkerke is in bijna monochroom blauw weergegeven. Het werk ademt geen nostalgische sfeer uit en is evenmin anekdotisch, maar toont respect voor het trotseren van de weersomstandigheden. Lucien Nolens drukte ook zijn stempel als leraar schilderkunst aan de academie van Hasselt, waar hij les gaf aan o.m. Paul Hermans, Pierre Cox, Jac. Leduc en aan zijn nicht Paule Nolens. Cat. 23 6

7 Gaston Wallaert ( ) heeft, lang voor hij schilder werd, als tiener een carrière op zee overwogen.26 Hij monsterde aan op een opleidingsschip, maar door een ongelukkige val uit een mast, moest hij deze roeping onherroepelijk opgeven. Ondanks een eerder wankele gezondheid, studeerde hij vervolgens met succes aan de Academie voor Schone Kunsten van Brussel. Via artistieke vriendschappen en zijn huwelijk met een Hasseltse vestigde de schilder van West-Vlaamse afkomst zich definitief in Limburg. Het zou tot de Cat. 37 vroege jaren 1930 duren vooraleer hij opnieuw de zee ontdekte, nu als onderwerp van zijn schilderijen. Hij maakte er portretten van met wisselend gemoed: soms oogt de zee rustig, soms woelig 'vonkenspattend' 27, maar altijd is ze oneindig. Wallaert werkte op het snijvlak van impressionisme en expressionisme en voegde er een soort emotioneel kolorisme aan toe. Van zijn hand is ook een zeezicht in houtsnede bekend, waarbij hij het schuim van golven expressief weet weer te geven.28 In zijn korte autobiografie repte Paul Hermans ( ) met geen woord over zijn werk aan zee, buiten de melding dat hij voor een langere periode in Nederland vertoefd had.29 Toch was het een belangrijke fase in zijn loopbaan. Na zijn schitterende studies aan de Brusselse Academie, had hij zich aanvankelijk als schilder in de hoofdstad gevestigd. In de artistiek verwarrende tijden tussen het vooruitgangsdenken in de jaren 1920 en de, na de beurscrash van 1929, algemene mildering tijdens het volgende decennium, bleef hij op zoek naar de hem best passende stijl. Dit bracht hem in de jaren 1930 op studiereis in Nederland waar hij invloed onderging van de werken van Georges Hendrik Breitner. Diens warme en donkere koloriet nam hij over in Amsterdamse stadszichten, maar ook wanneer hij havens in beeld bracht. Zo verbleef en werkte hij in Scheveningen, Dordrecht en Volendam. Er zijn ook zichten van hem bekend op de Mont-Saint-Michel in Frankrijk en op vissersboten in Oostende. Hermans brengt telkens een synthetische weergave van een atmosfeer die hij ervaren heeft en overstijgt zo in zijn werk het momentane. De beelden wist hij zo in zijn geheugen te prenten, dat hij er nog op latere leeftijd in zijn atelier naar teruggreep.30 Cat. 33 7

8 Jac. Leduc, meester van de zee Jac. Leduc ( 1921) heeft met vaardige hand talrijke land- en stadszichten in Limburg en elders getekend en geschilderd.31 Steeds was en is hij sterk aangetrokken tot water:32 vennen in de Kempen, het Albertkanaal, de Seine in Parijs, de Theems in Londen... Het wekt dan ook geen verwondering dat hij gepassioneerd is door de superlatief van water die de zee is. Leduc is zowel actief aan de Belgische kust, als in ZuidFrankrijk, waar zijn palet sterk opgelicht is. Bij het schilderen aan zee heeft hij twee bijzondere focuspunten: de lineaire articulatie van zeilen en masten en de kleurenvariatie van lucht en water. Soms hanteert hij een uitgesproken vercat. 40 ticaal formaat om de cadans van opeenvolgende aangemeerde schepen panoramisch in beeld te brengen. Wanneer hij de zee schildert, verkent hij het hele scala van kleurschakeringen om de permanente dialoog tussen zonnestralen en golven in beeld te brengen. Met veelal snelle, maar rake verftoetsen creëert hij levendige marines die hij met behoud van intensiteit overdraagt aan de toeschouwer. Ook in zijn omvangrijke grafische oeuvre neemt de zee een prominente plaats in. Zo bracht hij in 1980 'Oostende in de Kunst' uit, een map met 1 zeefdruk en 9 litho's (22 ex.). Een jaar eerder had hij al 'Zee-Beeld-Boek' uitgegeven met 10 originele olieverfschetsen (14 ex.). Kunst en fotografie Het is bekend dat de uitvinding en opkomst van de fotografie één van de factoren geweest is die bijgedragen heeft tot de snelle evolutie van de schilderkunst op het einde van de 19e en de vroege 20e eeuw. Op de tentoonstelling Hasselt aan Zee is dit ook af te leiden uit de vergelijking van kunstwerken met postkaarten en foto's uit dezelfde periode. De eerste lichting van eerder realistische kunstenaars heeft door het monopolie van de kleur zichtbare voorsprong in de registratie ten opzichte van de postkaarten in zwart en wit die vaak dezelfde onderwerpen tonen. Met de opkomst van de kleurenfotografie vervalt de documentaire meerwaarde van de realistische schilderkunst en wordt de kunstenaar zo gestimuleerd om aan hetgeen hij waarneemt een meer persoonlijke toets mee te geven. Finaal, wanneer de postkaart haarscherp met topografische precisie de kust in beeld brengt, ontwortelt de kunst zich van het hier en nu en staat het idee voorop. Afb. 3 Cat. 3 8

9 De zee als idee Toen ik de Middellandse Zee voor het eerst zag herkende ik direct mijn moeder schreef Pierre Cox ( ) ooit.33 Hierbij is de zee geen geografische plek meer, maar een emotie of een idee. Als Cox vrouwenfiguren aan de kust tekent of schildert, lijkt hij aan te sluiten bij een Franse traditie die begon bij Renoir en verdergezet werd bij o.m. Cézanne en Matisse. Naar één van de werken van deze laatste, kan de sfeer best omschreven worden als 'Calme, luxe et volupté'. Pierre Cox verbleef na het begin van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk en was daar onder de indruk gekomen van het zuiderse licht dat Cat. 49 zijn koloriet blijvend zou beïnvloeden. Hij loodste de schilderkunst in Limburg binnen in de tegenwoordige tijd en inspireerde zo een schare jonge kunstenaars rondom hem onder de groepsnaam Helikon. In de gelijknamige galerij vond in 1966 de tentoonstelling 'de Zee' plaats:34 het was een eerder zeldzame thematische samenwerking door een groep die eerder door inzet en ambitie dan door stijl of inhoud met elkaar verweven was. Paule Nolens ( ) trok veelvuldig naar mediterrane landen waar ze de kust in gave aquarellen observeerde: vlug en raak genoteerde en geschetste indrukken van beelden en stemmingen,..., een apart hoofdstuk in haar kunsten,... (waar ze) een opgewekte, blijmoedige toon laat horen in een oeuvre dat, algemeen gezien en van meet af aan, een ingekeerd en zwijgzaam gemoed verraadt. 35 Ook haar figuren in pastel uit de jaren 1960 en 1970 ademen een zuiderse sfeer uit. Cat. 46 Bij Ray Remans ( 1926) is de zee niet meteen een centraal thema, maar duikt het wel op zowel in zijn grafiek als in zijn acryls. Zijn vormexperimenten brengen de zee het dichtst bij de abstractie. In 'Herinnering aan Port-Grimaud' brengt hij een kernachtige synthese van vakantie-ervaringen.36 Diepe kusten' of 'La Plage de mes souvenirs' van Walter Vilain ( 1938) is eerder een mentale dan een visuele herinnering aan de kust. Cat. 53 Cat. 57 9

10 Robert Vandereycken ( 1933) geeft in zijn oeuvre, letterlijk en figuurlijk, gestalte aan de universele mens. Soms is deze gesitueerd aan zee: zo vervaardigde hij aanvankelijk o.m. strandtaferelen in de Franse sfeer. 37 Sinds een tiental jaar heeft hij een nieuwe 38, want ecologische dimensie geïntroduceerd in de Hasseltse zeeschilderkunst: pentekeningen van vogelkadavers in close up confronteren de toeschouwer met de bedreiging die een vervuilde zee kan betekenen voor de waterfauna. Cat. 56 Dat een overzicht van Hasseltse kunstenaars aan zee eindigt met een fotograaf is geen toeval. Fotografie aan de kust was doorheen de decennia vooral een functioneel instrument om de herinnering te vatten in clichématige beelden. Tegenwoordig is het meer dan ooit een autonome kunstvorm die niet moet onderdoen voor schilderkunst. André Bertels ( 1941) bekijkt de realiteit onverbloemd en brengt onderwerpen in beeld die vaak een zekere tristesse oproepen en steeds tot de essentie zijn uitgezuiverd. De zee heeft hij vaak gefotografeerd, soms ook in meerdelige werken. Op de tentoonstelling hangen twee zwart-wit opnames bij valavond. Alles wat een klassiek zeezicht kenmerkt - blauw, breed en zonnig is hier opgegaan in een bijna alles verhullende donkerte. Zo wordt de zee eerder suggestie dan realiteit, eerder liniaire abstractie, dan volplastisch bruiswerk. De kleurenfoto toont de zee, gekooid door kijkvensters: een visuele aanklacht tegen de urbanisatie aan de kust. Het ongerepte beeld dat kunstenaars een eeuw geleden nog onbelemmerd konden vereeuwigen, is vandaag bezoedeld door steen en staal. Uitwaaien, tot slot Cat. 60 Hoewel de kunstenaars die hierboven de revue gepasseerd zijn, vaak weinig of niets met elkaar te maken hebben buiten hun Hasseltse afkomst, ligt de binding in het feit dat ze in meer of mindere mate zee en kust hebben vereeuwigd in hun werk. Meer dan honderd jaar al trekt die grote blauwe massa kunstenaars aan die, steeds vanuit hun eigen tijd en temperament, telkens nieuwe dimensies weten te ontdekken. Zoals de zee oneindig is, is het thema een eeuw lang onuitputtelijk gebleken. * * * 10

11 Voetnoten 1 V. FINLAY, Kleur. Een reis door de geschiedenis, Amsterdam, 2003, pp B. DEWULF, De geschilderde zee, Gent Amsterdam, 2003, p Vgl. de beschrijvng in E. BARTHOLEYNS, La Côte Belge. De La Panne à Knocke, Brussel, s.d., p. 40: L'eau de la mer présente les tons les plus changeants; elle est grise ou bleue, verte parfois, et le plus souvent glauque. Ces couleurs varient en raison du plus ou du moins de salure des eaux, de la nature du lit, de l'état du ciel, de l'incidence des rayons solaires, des remous qui déplacent les sales du fond. Le limon que les eaux roulent les rend d'un jaune douteux, dont la monotomie est brisée par l'écume blanche qui couronne chaque vague. 4 Geciteerd in Godfried Guffens Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 1981, pp ; oorspronkelijk gepubliceerd in Fédération Artistique van 25 februari Zie voor de genretaferelen Godfried Guffens ( ) en het Limburgs historisme. Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 2001, pp IBIDEM, p. 120, cat. nr N. HOSTYN, Schilders van de zee, in Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 22 (1984), nr J. ROMBOUTS, Paul Bamps ( ) in Hasseltse Portretten. 800 jaar geschiedenis op Mensenmaat. Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 1997, pp C.G. DE DIJN en Mimi WILMS, Zichten van het oude Hasselt door P.M. Bamps ( ) en aktuele schetsen door studenten van het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt (Kunst en Oudheden in Limburg, 13), Sint-Truiden, J. ROMBOUTS, De Heecrabbers. Kroniek van een kunstkring (Kunst en Erfgoed in de Kijker, 24), Hasselt, E. BARTHOLEYNS, La Côte Belge. De La Panne à Knocke, Brussel, s.d., p H. SWENNEN, Aanteekeningen over Limburgsche schilders, in Limburgsch Jaarboek, 3 ( ), pp , bijzonder pp S. PIERRON, L'Année Artistique 1906, Brussel, 1907, p. 147 en illustratie voor p Hasselt Oude Gevels, map met acht litho's naar tekeningen van Paul Bamps, uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt, Hasselt, s.d., p. 12. De tekening, eigenlijk een cartoon, was van de hand van BIZUT. Het interview met Jos Damien werd afgenomen door Jos Lyna. 15 R. ROMBOUTS, Jos. Damien en Anne Rutten. Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, J. en K. LEENAERS, Jos. Damien , Hasselt, 2010, pp. 52, 53 en Jos. Damien. Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, R. ROMBOUTS, Strandtafereel Jos Damien (Kunst in de Kijker, 28), Hasselt, Tegenwoordig wordt dit werk 'Strandtafereel' genoemd. In een niet gedateerde brochure uit de jaren 30, verschenen onder de titel, Les peintres F. Jos Damien & Anne Rutten Portraitistes, wordt het betiteld als 'Anne Rutten et ses modèles', net zoals later in K. VAN BOCKRYCK, Jos. Damien en A. Rutten, in De Tijdspiegel, 1 (1946), p. 6: Anne Rutten en hare models. 20 Zie bv. J. CRICK, Anna (sic) Rutten, in Leven en werken onzer beeldende kunstenaars, Gent, s.d. (jaren '30), pp en M. BAECK, Ravissant. Hasseltse Bouwkeramiek , Hasselt, Inventarisnummer L. RASKIN, Situering en betekenis, in Retrospectieve Lucien Nolens. Tentoonstellingscatalogus, Hasselt,

12 25 J. DESSERS, Lucien Nolens, in De Tijdspiegel, 1 (1946), nr. 3, p. 4, roept de sfeer op van Nolens' zeezichten: Dan zijn het hoog, woest opslaande golven van een stormige zee, zooals de schilder het geweld van den golfslag gevoeld heeft. 26 Het meest volledige overzicht blijft M. RUTTEN, Gaston Jos. Wallaert, Hasselt, R. VANDERHAVE, Gaston-Jos Wallaert. Bloemen, Heide en Zee, Maastricht Vroenhoven, 1941, p IBIDEM, p Gepubliceerd als Paul Hermans over zichzelf in Retrospectieve Paul Hermans, Hasselt, 1973 (Bank van Brussel) en in Kunstschilder Paul Hermans over zichzelf, As, 1990 (Kulturele Kring St.-Aldegondis). 30 Zo zou hij op het einde van zijn leven in zijn atelier nog indrukken uit Scheveningen hebben weergegeven. Paul Hermans, in De Tijdspiegel, 23 (1968), p. 14. Vgl. ook Kunstschilder Paul Hermans ( ). Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 1998, p Tentoonstelling Jac. Leduc. Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 1993 en L. CLERINX, Jac Leduc, Hasselt, Jean Dessers merkte al in 1952 op dat er mogelijk een verband is met het feit dat Leduc geboren is in Ophoven, in de Maasstreek, en zijn voorkeur voor water: J.D., Kunstschilder Jac. Leduc, in De Tijdspiegel, 7 (1952), pp Pierre Cox, Hasselt, 1983, p Z. BOROCZ, Helikon Intens & Divers, Hasselt, 2009, p. 43 en M. DUCHATEAU, Paule Nolens, Tielt, 1980, p J. ROMBOUTS, Acryls van Ray Remans (Kunst in de Kijker, 44), Hasselt, Vgl. bv L. CLERINX en H. DETHIER, Robert Vandereycken, Hasselt, 2002, p. 80, 81, 127, 140, Het ecologische als thematiek los van de zee dook al in de jaren zeventig op in het oeuvre van Vandereycken: H. DETHIER en L. CLERINX, Robert Vandereycken, Hasselt, 1992, p. 24. Afbeeldingen. 1 Foto van een schilder aan zee door Léon Rombouts, ca Ontwerpen voor tegelpanelen van de Hasseltse keramiekfrabriek, collectie Het Stadsmus, Postkaart met zeilwagens op het strand van De Panne, ca

13 Hasselt aan Zee. Een eeuw marineschilderkunst. Tentoonstelling in Het Stadsmus van 21 mei tot 28 augustus Catalogus: 1 Paul Bamps ( ), Vissersboot op het strand, s.d., gouache, 53 x 60 cm. 2 Paul Bamps ( ), Twee boten op het strand, s.d., aquarel, 41 x 47,5 cm. 3 Paul Bamps ( ), Zeilwagens in de Panne, s.d., aquarel, 41 x 47,5 cm. 4 Paul Bamps ( ), Vissers bij hun boten, s.d. aquarel, 52 x 70 cm. 5 Paul Bamps ( ), Zeilboot in de haven, s.d. aquarel, 40 x 57 cm. 6 Paul Bamps ( ), Boten op het strand, s.d., gouache, 40 x 45 cm. 7 Paul Bamps ( ), Zeilboot op het strand, s.d., gouache, 36 x 43 cm. Collectie Het Stadsmus, , schenking vzw Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof. 8 Paul Bamps ( ), Boten langs de kustlijn, s.d., gouache, 39,5 x 46 cm. 9 Paul Bamps ( ), Zeilboot, s.d., gouache, 46 x 39,5 cm. 10 Paul Bamps ( ), Zeilboot op woelige zee, s.d., gouache, 51 x 68 cm. 11 Paul Bamps ( ), Zeilboten in een meubel ontworpen voor de dochter van Damien, s.d., aquarel, 49 x 107 cm. 12 Paul Bamps ( ), Visser voor zijn huis, s.d., gouache, 46 x 40 cm. 13 Paul Bamps ( ), Vissershuisjes, s.d., gouache, 41,5 x 47,5 cm. 14 Paul Bamps ( ), Interieur vissershuisje, s.d., gouache, 40,5 x 46 cm. 15 Jos.Damien ( ), Strandtafereel, 1930, olie op doek, 177,5 x 229 cm. Collectie Het Stadsmus, , legaat Anne Rutten. 16 Jos.Damien ( ), Boot in haven, s.d., olie op doek, 32,5 x 38 cm. Bruikleen van Juliette Leenaers. 17 Jos.Damien ( ), Jongen aan de kade, s.d., olie op doek, 37 x 45,5 cm. Bruikleen van Juliette Leenaers. 18 Jos.Damien ( ), De petanqueurs, 1960, kleurpotlood, 32 x 38 cm. 19 Jos.Damien ( ), Schilder aan de kade te Nieuwpoort, s.d., olie op doek, 77 x 88,5 cm. Bruikleen van Kunst-Antiek Galerie St-Raphaël, Isabellastraat 52, Hasselt. 20 Anne Rutten ( ), Kinderen op het strand, s.d., olie op doek, 75 x 89 cm. 21 Anne Rutten ( ), Kinderen aan de zee, s.d., olie op doek,, 72 x 121,5 cm. Bruikleen van Kenis-Claes uit Hasselt. 22 Anne Rutten ( ), Visserssloep, s.d., gouache, 30 x 21 cm. Collectie Het Stadsmus, Lucien Nolens ( ), Garnaalvisser in Oostduinkerke, s.d., aquarel, 28 x 37 13

14 cm. 24 Lucien Nolens ( ), Vrouwen op het strand, s.d., aquarel, 41 x 36,5 cm. 25 Paul Hermans ( ), Haven van Scheveningen, s.d., olie op doek, 130 x 177 cm. 28 Paul Hermans ( ), Kermis in Oostende, 1942, houtskool, 72 x 96,5 cm. 29 Paul Hermans ( ), Zeilen in Oostende, s.d., houtskool, 72 x 96,5 cm. 30 Paul Hermans ( ), Haven van Amsterdam, 1938, olie op paneel, 17,5 x 22 cm. 31 Paul Hermans ( ), Zeilboten, s.d., olie op paneel, 76 x 87 cm. 32 Paul Hermans ( ), Zeilboten, s.d., 21,5 x 27,5 cm. 33 Paul Hermans ( ), Volendam, s.d., ets, 40 x 40 cm. Collectie Het Stadsmus , schenking Vermeir, Kortrijk. 34 Gaston Wallaert ( ), De zee, s.d., olie op doek, 139 x 151 cm. Bruikleen van Line Wallaert. 35 Gaston Wallaert ( ), Solitude, s.d., olie op doek, 130 x 130 cm. Bruikleen van Mieke Geurden. 37 Gaston Wallaert ( ), Marine, s.d., olie op doek, 60 x 81 cm. 38 Leon Pringels ( ), Zuiders haventje, 1973, olie op doek, 72 x 82 cm. 39 Jac.Leduc (1921), Oostende, 1984, olie op doek, 150 x 60 cm. 40 Jac.Leduc (1921), Collioure, s.d., olie op doek, 60 x 70 cm. 41 Jac.Leduc (1921), Zeezicht, s.d., olie op doek, 34,5 x 37,5 cm. 42 Jac.Leduc (1921), Zeezicht, s.d., olie op doek, 41,5 x 44 cm. 43 Jac.Leduc (1921), Haven, s.d., aquarel, 63 x 47,5 cm. 44 Jac.Leduc (1921), Oostendse jachthaven, s.d., olie op doek, 67 x 77 cm. 45 Paule Nolens ( ), Zuiders havenzicht, s.d., aquarel, 42,5 x 50,5 cm. 46 Paule Nolens ( ), Zeilboten, , olie op doek, 107 x 127 cm. Collectie Het Stadsmus, Paule Nolens ( ), Haven, 1958, aquarel, 40,5 x 47 cm. 48 Pierre Cox ( ), Mediterraans dorp bij de kust, s.d., olie op doek, 41 x 50 cm. 49 Pierre Cox ( ), Lopende meisjes op het strand, s.d., aquarel, 48,5 x 56,5 cm. 50 Pierre Cox ( ), Boten, s.d., aquarel, 41 x 47 cm. 52 Ray Remans (1926), Herinnering aan Port-Grimaud, 1989, acryl op doek, 45 x 51 14

15 cm. Collectie Het Stadsmus, Ray Remans (1926), Zeilboten, s.d., ets, 46 x 35 cm. 55 Robert Vandereycken (1933), Vlieger aan het strand, s.d., gekleurde pentekening, 135 x 115 cm. 56 Robert Vandereycken (1933), Pollutie: strandvogel, s.d., reeks van 3, pentekening, 87 x 105 cm. 57 Walter Vilain (1938), Diepe kusten of La Plage de mes souvenirs, 1970, tempera, 125 x 93 cm. 58 André Bertels (1941), Middelkerke, zwart-wit foto, 68 x 100 cm. 59 André Bertels (1941), Middelkerke, zwart-wit foto, 69 x 100 cm. 60 André Bertels (1941), Knokke, kleurfoto, 67 x 100 cm. 61 Jos. Damien ( ), Zeemeeuwen, s.d., olie op doek, 59 x 48 cm. 62 Gaston Wallaert ( ), Zicht op de Noordzee, s.d., olie op doek, 49 x 63,5 cm. Collectie Het Stadsmus, Colofon Tekst en catalogus bij de tentoonstelling Hasselt aan Zee. Een eeuw marineschilderkunst., in Het Stadsmus van 21 mei tot 28 augustus Curator: Coördinatie: Grafische vormgeving: Jo Rombouts Ann Delbeke en Tessa Vanpaeschen Tricolor, Hasselt Met dank aan talrijke bruikleengevers, veilingen AEKO, Kunst-Antiek Galerie St-Raphaël en De Lezenaar. 15

16 Mei 2011 nr. 28 tekst: foto s: Jo ROMBOUTS Annemie America Copyright: Het Stadsmus Guido Gezellestraat 2, B-3500 Hasselt tel fax Overzicht Kunst in de Kijker : (nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!) 2000: 90. Schilderij Portret van Dr. L. Willems ( ), 1878, Godfried Guffens ( ); 91. Maquette tweedekker Farman Type III, 1985; 92. Zespuntige Ster van de Roode Roos, 1627; 93. Litho Gezicht op de Leopoldplaats, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. Analemmatische zonnewijzer in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem ( ); 96. Pastel Portret van mevrouw Leynen ( ), 1919, G.J. Wallaert ( ); 97. Keramieken sierschotel Irissen, ca Banier Société Royale de Musique et de Rhétorique, : 99. Hasselts zilver: aanwinsten ; 100. Schilderij Stadspanorama van Hasselt, 1915, Jos. Damien ( ); 101. Uithangteken Tabakskarot ; 102. Karikatuurtekeningen 10 Hasseltse figuren, Stef Vanstiphout ( ) Sporttrofeeën 11e Linieregiment: Coupe du Roi Albert & Coupe Prince Léopold (2); 104. Affiche Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à l occasion de la kermesse..., 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca ), Hasselt; 106. Schilderij Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt, 1846, Godfried Guffens ( ); 107. Affiche KEMPO - bronnen en limonaden, Druk. E. Roose, Hasselt. 2002: 108. Zes wandkleden over Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode, 1917, Jos. Damien ( ); 109. Portretten van de vier abdissen van Herkenrode: Twee eeuwen, twee werelden ; 110. Restauratieverslag Rederijkerskraag De Roode Roos ; 111. Keramische vaas Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de Hasselt ( ); 113. Ontwerptekening tegelpaneel Tuin met vrouw ; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche Landbouwdagen 1900 ; 116. Schilderij Vlaggen, Jac. Leduc ( 1921); 2003: 117. Sculptuur Icarus, Robert Vandereycken ( 1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van ; 2 luxepartituren, Albert Lefebvre ( ); 119. Affiche Langemansbier, P. Bamps ( ), M. Ceysens ( ) en F. Roose ( ); 120. Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121. kopergravure Exlibris familie Weytens ; 122. Schilderij Gordon- Bennet, 1924, Paul Hermans ( ); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino s en litho s; 124. Schilderijen Geboortehuis & Gezicht op Romboutstoren van Mechelen, Guillaume Ballewijns ( ); 125. Uithangteken In Sint-Lambertus, 1801; 2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij Grote Capucienenstraat, Clement Van Campenhout ( ), 1961; 128. Prent Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 (keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé ( ); 131. Zes schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning 150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt, Luc Verlee ( 1939), 1994, 1994; 134. Schilderij Hubert Leijnen ( ), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976, Eugène Polus, : 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel Tuin met pauw en zwaan, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt ( ); 136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen ( 1953). Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: (eveneens te verkrijgen aan de museumbalie) * * * 2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus. 2006: 2. Jos Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt ( ); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten. 2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 2008: 11. Ets Het Offer, Jan Toorop ( ); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt ( ); zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets ( ); 18. Geen KEIK verschenen!; 19. Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox ( ) en het hellenisme. 2010: : tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie en doodsprentjes; 26. De kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, * * * 16

Dialoog met de ruimte. Vaste installatie in de spiegelzaal van Het Stadsmus, 1989 Herman Blondeel (1956-1997) Glas en lood

Dialoog met de ruimte. Vaste installatie in de spiegelzaal van Het Stadsmus, 1989 Herman Blondeel (1956-1997) Glas en lood Dialoog met de ruimte 35 Vaste installatie in de spiegelzaal van Het Stadsmus, 1989 Herman Blondeel (1956-1997) Glas en lood Inventarisnummer 1990.0131.00 Dialoog met de ruimte In de inkomhal van een 19

Nadere informatie

Volgens Nieuw Limburg was deze tentoonstelling een ware verrassing en wij zouden niet genoeg onze lezers kunnen aanzetten haar een bezoek te brengen.

Volgens Nieuw Limburg was deze tentoonstelling een ware verrassing en wij zouden niet genoeg onze lezers kunnen aanzetten haar een bezoek te brengen. 2 2 Drie kleurrijke affiches uit de verzameling van Het Stadsmus zijn een fraaie materiële herinnering aan de Hasseltse kunstkring De/Les Heecrabbers die vooral actief was tussen 1926 en 1938. Bij gebrek

Nadere informatie

Als kunst de metro neemt... Een reis doorheen de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel

Als kunst de metro neemt... Een reis doorheen de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel Als kunst de metro neemt... Een reis doorheen de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel Als kunst de metro neemt... De «Metropolitaanse spoorweg», die kortweg «metro» is geworden, fungeerde lange

Nadere informatie

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst ACHTTIENDE JAARGANG NUMMER 2 MAART/APRIL 2014 NEEM mee! www.kunstkrant.com Eric De Vree In dit nummer o.a. Stillevens van Eric De Vree zijn een lust voor

Nadere informatie

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen JAARVERSLAG 2011 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen 2. Tentoonstellingen

Nadere informatie

MU.ZEE. Nr. 56. jaargang 14 ı Driemaandelijks tijdschrift ı oktober - november - december 2013 Identificatienummer: P006345 STAD OOSTENDE

MU.ZEE. Nr. 56. jaargang 14 ı Driemaandelijks tijdschrift ı oktober - november - december 2013 Identificatienummer: P006345 STAD OOSTENDE België-Belgique P.B. 8400 Oostende 1 3/8205 VRIENDEN OOSTENDE Nr. 56 MU.ZEE C O L L E C T I E STAD OOSTENDE Maurice Boel en Raoul Servais in het atelier jaargang 14 ı Driemaandelijks tijdschrift ı oktober

Nadere informatie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is vanwege renovatiewerkzaamheden tot eind 2018 gesloten. U vindt onze collectie ondertussen op verschillende locaties in en rond Antwerpen.

Nadere informatie

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 Gemeente museum Den Haag Constant krant Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 1 Chien écrasé, 1977, olieverf op doek, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Tussen schilderkunst, animatie en live-action Een productie- en filmanalyse van Raoul Servais' "Nachtvlinders" Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

Schoenenontwerp. Museum Dr. Guislain. Johan De Wilde. Verf. Moving Archives

Schoenenontwerp. Museum Dr. Guislain. Johan De Wilde. Verf. Moving Archives erkenningsnummer : P209149 KUNSTLETTER[s] Tijdschrift Verschijnt 5x per jaar Afgiftekantoor 9000 Gent X Jaargang 9 FEBRUARI 2010 Opmerkelijke opleidingen Schoenenontwerp Expeditie KUNSTWERK[t] Museum Dr.

Nadere informatie

GRAFIEK. Pulchri. k e. i o r. f a. a d n. e h. s u. g e. n u. h j n. r e. m e. Werk van o.a.

GRAFIEK. Pulchri. k e. i o r. f a. a d n. e h. s u. g e. n u. h j n. r e. m e. Werk van o.a. RUIMTE GRAFIEK 2014& Pulchri GRAFIEK G r af iek-biënnal e 2 014 Werk van o.a. Sophia den Breems Anuli Croon Jan Willem Deiman Stefan Hoffmann Tom Kok Jos de l Orme Louis Reith Rob Voerman Jos de l Orme,10-Eruptio

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2012. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2012. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2012 1 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012 2 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst ZEVENTIENDE JAARGANG NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER 2013 NEEM mee! www.kunstkrant.com George Minne In dit nummer o.a. Galerie Dom Arte: kwaliteit en virtuositeit

Nadere informatie

Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden

Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden 1 1964 15 mei - 21 juni 1964 Kunstbezit uit Zeist en omgeving Een representatieve collectie schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafische

Nadere informatie

Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012

Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012 Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012 1 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave pagina Toelichting Algemeen 3 Grondslagen voor de waardering activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat

Nadere informatie

30x2 vrijkaarten voor. Kunst voor gebruik. Mozaïek. Wim Delvoye. Potlood. Robert Devriendt

30x2 vrijkaarten voor. Kunst voor gebruik. Mozaïek. Wim Delvoye. Potlood. Robert Devriendt erkenningsnummer : P209149 KUNSTLETTER[s] Tijdschrift Verschijnt 5x per jaar Afgiftekantoor 9000 Gent X Jaargang 8 OKTOBER 2010 Evenement Kunst voor gebruik Opmerkelijke opleidingen Mozaïek 30x2 vrijkaarten

Nadere informatie

Persvoorstelling Beaufort04. Le vent souffle où il veut

Persvoorstelling Beaufort04. Le vent souffle où il veut Persvoorstelling Beaufort04 Le vent souffle où il veut Programma 11u Voorstelling website Beeldenpark aan Zee & Introductie voor Beaufort 04, Triënnale voor hedendaagse Kunst aan Zee Gedeputeerde voor

Nadere informatie

KUNSTLETTER[s] IN DIT NUMMER. Vorming Begeleide bezoeken Blikvangers extra Brieven aan kunstenaars Zomertip

KUNSTLETTER[s] IN DIT NUMMER. Vorming Begeleide bezoeken Blikvangers extra Brieven aan kunstenaars Zomertip IN DIT NUMMER erkenningsnummer : P209149 Vorming Begeleide bezoeken Blikvangers extra Brieven aan kunstenaars Zomertip Masterclass met Johan Tahon Karin Nuñez de Fleurquin Homo Faber Jackson Pollock Reisdagboek

Nadere informatie

KUNSTstof-magazine Jaargang 1 nummer 5 Uitgave van het Leerdams Kunstenaars Collectief. KUNSTstof-special

KUNSTstof-magazine Jaargang 1 nummer 5 Uitgave van het Leerdams Kunstenaars Collectief. KUNSTstof-special KUNSTstof-magazine Jaargang 1 nummer 5 Uitgave van het Leerdams Kunstenaars Collectief KUNSTstof-special KUNSTstof-magazine 5 Beste kunstliefhebber, Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat

Nadere informatie

+ 3 2 ( 0 ) 9 2 8 1 11 70

+ 3 2 ( 0 ) 9 2 8 1 11 70 GALERIE OSCAR DE VOS SINT-MARTENS-LATEM BRAFA 2015 NV G A L E R I E OSCAR DE VOS L A T E M S T R A A T 2 0 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M + 3 2 ( 0 ) 9 2 8 1 11 70 I N F O @ O S C A R D E

Nadere informatie

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H.

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H. Toen de liberale partij in 1846 werd opgericht, was er nog helemaal geen sprake van een partijstructuur zoals we die nu kennen. Zij was veeleer een los samenwerkingsverband tussen tientallen autonome afdelingen

Nadere informatie

Ontmoetingen STRATEGIE P.8 KUNSTMARKT P.6 TRENDS P.14. Building team spirit together. juli 2012

Ontmoetingen STRATEGIE P.8 KUNSTMARKT P.6 TRENDS P.14. Building team spirit together. juli 2012 juli 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Eric vande Pitte: Aan kunst kan ik niet ontsnappen TRENDS P.14 Gastronomie die haar oorsprong niet verloochent STRATEGIE P.8 Euroland, de strijd om te overleven Patrimonium

Nadere informatie

Stichting MS Research Nummer 23-2005 NIEUWSBRIEF

Stichting MS Research Nummer 23-2005 NIEUWSBRIEF ROND M MS Stichting MS Research Nummer 23-2005 NIEUWSBRIEF DE KUNST RONDOM MS Als het dan niet helemaal lukt de leiding te houden over je eigen lijf, je eigen leven, dan is het wel erg heerlijk een honderdtal

Nadere informatie

KunstKrant HENK HELMANTEL. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant HENK HELMANTEL. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst NEGENTIENDE JAARGANG NUMMER 1 JANUARI/FEBRUARI 2015 NEEM mee! www.kunstkrant.com HENK HELMANTEL In dit nummer o.a. Henk Helmantel 70: Nieuw boek en uitgelicht

Nadere informatie

/ 350. 1663 2013 Deeltijds Kunstonderwijs. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

/ 350. 1663 2013 Deeltijds Kunstonderwijs. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 350 / 350 1663 2013 Deeltijds Kunstonderwijs Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 1663 2013 350 jaar deeltijds kunstonderwijs in Antwerpen

Nadere informatie

WANSMA KONDRE Deel 4. DE SURINOEMER

WANSMA KONDRE Deel 4. DE SURINOEMER WANSMA KONDRE Deel 4. DE SURINOEMER 2007 2009 Rotterdam/ Arnold Schalks CONTENT/CONTEXT 11 december 2007 11 november 2009 / Tien interviews uit de drie jaargangen van de Surinoemer, een gratis onaohankelijk

Nadere informatie

~ Gaaike Euwema ~ Directeur Woondiensten Nijestee

~ Gaaike Euwema ~ Directeur Woondiensten Nijestee H 1 Gaaike Euwema Directeur Woondiensten Nijestee Kijk nou toch eens, een digitaal album met foto s van al onze gepimpte portieken. We zijn heel trots op dit project en willen deze trots graag met jullie

Nadere informatie

MICHIEL COXCIE De Vlaamse Rafaël

MICHIEL COXCIE De Vlaamse Rafaël Leuven, oktober 2013 MICHIEL COXCIE De Vlaamse Rafaël 31.10.2013 >< 23.02.2014, vleugel Altaar van Sint-Lucas, Johannes de Evangelist National Gallery Praag 2013, De heilige Cecilia, Madrid, Museo Nacional

Nadere informatie

Levenskunst. remonstrants maandblad jaargang 25 nr. 8 september 2014

Levenskunst. remonstrants maandblad jaargang 25 nr. 8 september 2014 remonstrants maandblad jaargang 25 nr. 8 september 2014 Levenskunst Levenskunst is de kunst wijs om te gaan met de keuzes waar je in je leven voor komt te staan en met alles wat je in je leven kan overkomen.

Nadere informatie

Fondsen en schenkers 3. Voorwoord Raad van Toezicht 4. Missie 5. Uitgelicht 9. 1. Collectie 10. 2. Tentoonstellingen 12 Overzicht tentoonstellingen

Fondsen en schenkers 3. Voorwoord Raad van Toezicht 4. Missie 5. Uitgelicht 9. 1. Collectie 10. 2. Tentoonstellingen 12 Overzicht tentoonstellingen JAARVERSLAG 2012 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 Uitgelicht 9 1. Collectie 10 2. Tentoonstellingen 12 Overzicht tentoonstellingen

Nadere informatie