Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 28 november 2013 Gegevens gefailleerde: De heer Henderikus Alexander Weessies ( ), wonende te Willemsoord 4, 9997 PL Zandeweer, aldaar handelend onder de naam Kwekerij H.A. Weessies Datum uitspraak: 29 oktober 2013 Curator: mr S. van Gessel R-C: mr G.H. Boekaar Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag Verslagperiode: 29 oktober t/m 28 november 2013 Bestede uren in verslag periode: 48:02 Bestede uren totaal: 48:02 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Gefailleerde is een natuurlijk persoon. Tot 1 juli 2008 werd de paprikakwekerij geëxploiteerd door een maatschap die gefailleerde samen met zijn vader en broer vormde. Per 1 juli 2008 heeft gefailleerde de kwekerij overgenomen en exploiteerde hij de kwekerij sindsdien als eenmanszaak onder de naam Kwekerij H.A. Weessies. 1.2 Winst en verlies : Volgens de jaarrekening 2012 was het resultaat in dat jaar ,- negatief. In 2011 bedroeg het resultaat ,- negatief. Het resultaat van het jaar 2010 bedroeg ,- positief. 1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg per 31 december Per 31 december 2011 bedroeg het balanstotaal Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 1.5 Verzekeringen : Bedrijfspolis, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering, verzuimverzekering, autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering De bedrijfsmatige verzekeringen zullen worden beëindigd. Voorts heeft gefailleerde een levensverzekering bij Interpolis. De afkoopwaarde daarvan is opgevraagd. Indien sprake is van relevante afkoopwaarde zal vervolgens in overleg met de rechter-commissaris worden bezien of tot afkoop moet worden overgegaan.

2 1.6 Huur : Niet van toepassing. 1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement moet vermoedelijk worden gezocht in de slechts marktomstandigheden. Gefailleerde geeft zelf aan dat hij na de bedrijfsovername in 2008 heeft geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe kas maar dat in de jaren daaropvolgend de paprikaprijzen zeer slecht waren. In 2009 was het resultaat negatief, in 2010 werd een kleine winst geboekt maar in de jaren daarna waren de resultaten wederom negatief. Met behulp van financiering van de bank kon het bedrijf telkens blijven draaien maar in juli 2013 vielen de paprikaprijzen wederom tegen en beschikte gefailleerde over onvoldoende middelen om zijn personeel en de overige crediteuren te betalen. Hij zag toen geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van zijn eigen faillissement. Werkzaamheden : 11:54 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 30 oktober 2013 Werkzaamheden : 02:00 3. Activa ONROERENDE ZAKEN 3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft een aantal percelen met daarop de kas en het woonhuis in eigendom. Rabobank Noord-Groningen heeft hypotheekrecht op de onroerende zaken van gefailleerde. De bank neemt de verkoop zelf ter hand en heeft inmiddels een makelaar ingeschakeld. Te zijner tijd zal onderhandse verkoop plaatsvinden met medewerking van de curator tegen een boedelbijdrage. 3.2 Verkoopopbrengst : Nog onbekend. 3.3 Hoogte hypotheek : De hypothecaire hoofdsom bedraagt De opgave van de bank van de vordering per datum faillissement is nog niet ontvangen. 3.4 Boedelbijdrage : Nader overeen te komen. PAG. 2

3 BEDRIJFSMIDDELEN 3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestaan onder andere uit buisrailwagens, een heftruck en CPS bakken. De curator heeft de roerende zaken laten taxeren. Van een aantal installaties is nog niet duidelijk of zij als roerend of onroerend moeten worden aangemerkt. De curator heeft dit in onderzoek. 3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend 3.7 Boedelbijdrage : Zie Bodemvoorrecht fiscus : Ja. VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 3.9 Beschrijving : Van voorraden is geen sprake. Circa twee weken voor faillissement is gefailleerde in overleg met de bank gestopt met de bewatering van de paprikaplanten om deze te laten indrogen zodat afvoer wordt vergemakkelijkt. Deze planten zullen in opdracht van de bank worden afgevoerd Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. ANDERE ACTIVA 3.12 Beschrijving : Gefailleerde heeft levensverzekeringen bij Interpolis. De curator heeft inmiddels de afkoopwaardes daarvan opgevraagd Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. Werkzaamheden : 08:06 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Geen 4.2 Opbrengst : n.v.t. 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank heeft nog geen exacte opgave gedaan van haar PAG. 3

4 vorderingen; de curator heeft de bank verzocht om opgave te doen. 5.2 Leasecontracten : Gefailleerde leasede een WKK-installatie van De Lage Landen Lease. De Lage Landen is op de hoogte van het faillissement en heeft inmiddels de installatie laten conserveren zodat geen stilstand-schade ontstaat. Voorts heeft Lage Landen het lease-contract ontbonden en een vordering ten bedrage van ,94 ingediend. Van Energiewacht leasede gefailleerde een CV-ketel voor het woonhuis. Energiewacht heeft inmiddels dat leasecontract ontbonden en de resterende leasetermijnen als vordering ingediend. 5.3 Beschrijving zekerheden : Rabobank Noord-Groningen heeft hypotheekrecht op de onroerende zaken van gefailleerde. Voorts heeft Rabobank Noord-Groningen pandrecht op de inventaris, land- en tuinbouwproducenten en de vorderingen. 5.4 Separatistenpositie : Rabobank Noord-Groningen 5.5 Boedelbijdragen : Nader overeen te komen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. Werkzaamheden : 06:18 6. Doorstart / voortzetten onderneming VOORTZETTEN 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. DOORSTART 6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet mogelijk gebleken. 6.4 Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 7. Rechtmatigheid PAG. 4

5 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek 7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. 7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : n.v.t. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Het UWV heeft haar boedelvordering m.b.t. overnameverplichting van de lonen nog niet aangemeld. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Tot op heden geen. 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren : Geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,53 (incl. De Lage Landen Lease ad ,94; deze vordering zal t.z.t. verlaagd moeten worden met de verkoopopbrengst van de geleasede WKK installatie) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing gebrek aan baten. Eventueel met omzetting naar WSNP. Werkzaamheden : 09:02 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure : n.v.t. 9.3 Stand procedure : n.v.t. 10. Overig PAG. 5

6 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 9 maanden 10.2 Plan van aanpak : Verdere inventarisatie schulden en bezittingen (circa 3 maanden) verkoop activa (circa 6 maanden) Onderzoek boekhoudverplichting (circa 3 maanden) Afwikkeling pandrechten (circa 6 maanden) Evt. afkopen koopsompolissen (circa 3 maanden) Evt. omzetting naar WSNP 10.3 Indiening volgend verslag : 28 februari 2014 Werkzaamheden : 10:42 S. van Gessel, Curator PAG. 6

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 5 december 2011 Gegevens: Kamer van Koophandel te onder nr. 34376662, statutair gevestigd te, gevestigd aan Admiraal de Ruijterweg 84 1 hoog (1056 GN) te

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie