Jij maakt het verschil!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jij maakt het verschil!"

Transcriptie

1 Jij maakt het verschil! Werk maken van technisch talent Vakcollege Techniek vmbo bb+kb+gl sector techniek

2 Visie Doelstellingen van het Gilde Wij zijn een christelijke school d.w.z. dat we werken vanuit de gedachte dat de Bijbel, als Gods Woord, de richtlijn is waarnaar wij handelen. Dit handelen heeft dus als kenmerken: naastenliefde, respect, veiligheid, zorg voor elkaar en verdraagzaamheid. Het Gilde wil een veilige school zijn, waarin leerlingen zich kunnen ontplooien, zoals God dat met mensen bedoeld heeft. Wie of wat is de Christelijke Scholengroep De Hoven? Christelijke Scholengroep De Hoven is een geheel van zes scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als scholengroep werken we vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten. Bovendien kunnen we de krachten bundelen - op het gebied van dienstverlening ter ondersteuning van het onderwijs en - op het gebied van specia-

3 listische kennis van onderwijs, begeleiding en de ontwikkeling daarvan. Als scholengroep zijn we in staat om het onderwijs op een kleinschalige wijze te organiseren, namelijk op zes scholen, elk met hun eigen aanbod en karakter. Waar wil de scholengroep voor staan? Waaraan we als scholengroep vorm willen geven in ons onderwijs, in ons omgaan met elkaar, kortom in al ons handelen, hebben we vanuit onze missie met een aantal kernwoorden samengevat. Op elk van de scholen wordt aan deze missie inhoud gegeven. Elk van de scholen wil zich ook daarop laten beoordelen. Hieronder de in kernbegrippen samengevatte missie van Christelijke Scholengroep De Hoven: Inspiratie vanuit de bijbel - Rentmeesterschap - Ieder mens is een uniek schepsel met veel mogelijkheden - Tijd en aandacht voor vieringen en zingeving vanuit geloof, hoop en liefde Eigenheid - Inspelen op verschillen in behoeften - Locaties met een eigen karakter - Oog voor verschillen in kwaliteiten, interesses, leerstijlen en overtuigingen Kwaliteit - Onderwijs dat leerlingen optimaal op hun toekomst voorbereidt - Leren met hoofd, hart en handen - Doen wat beloofd wordt - Verbondenheid met de schoolomgeving en de wereld Geborgenheid - Aangename en veilige leer- en werkomgeving - Respect en ontmoeting staan centraal - Kleinschaligheid

4 Kiezen De basisschool, en dan... Je zit nu in groep acht van de basisschool. Binnenkort moet je een nieuwe school kiezen. Een moeilijke keuze! Je zult je een aantal zaken moeten afvragen. Wat past beter bij jou? Het is heel belangrijk dat je een school kiest, waarvan je denkt dat je je er thuis zult voelen, een school die niet te groot is en waar goed onderwijs gegeven wordt. Heb je belangstelling voor techniek en werk je graag ook met je handen, dan is het Gilde Vakcollege Techniek iets voor jou! Op het Gilde krijg je afwisselend les in theorie- en praktijkvakken. Dat maakt ons onderwijs voor veel leerlingen ook zo aantrekkelijk! De eerste twee jaar ben je bezig met allerlei vormen van techniek. Je maakt kennis met de vakafdelingen van het Gilde. Zo krijg je inzicht in de verschillende beroepen die je kunt uitoefenen. In het eerste jaar krijg je direct al 10 lessen techniek in de week. Je brengt dus veel tijd door in het praktijklokaal. Natuurlijk moet je wel weten hoe je iets moet doen. Daar zijn de theorielessen voor. Na twee jaar kun je een keuze maken uit één van onze techniekprofielen. Natuurlijk bereiden we je goed voor op de keuze die bij jou past. Kiezen is moeilijk! We vinden het heel belangrijk dat je na de basisschool een school kiest die bij jou past. Hierover krijg je advies van de leraar van de basisschool. Dit advies en de uitslag van de Cito-toets bepalen voor een belangrijk deel op welke locatie van de scholengroep jij je straks kunt aanmelden. Scholengroep De Hoven bestaat uit zes scholen, waaronder het Gilde. Je vraagt je misschien af of je vastzit aan een bepaalde schoolkeuze. Natuurlijk niet! Binnen de scholengroep zijn er allerlei overstapmogelijkheden. Als je van studeren houdt, kun je vanaf klas 3 van

5 het Gilde de gemengde leerweg volgen. Met een diploma gemengde leerweg ben je (onder voorwaarden) toelaatbaar in havo-4. Kennismaking Voor jou als toekomstige eersteklasser is er voor de grote vakantie een kennismakingsmiddag. Aan het begin van de cursus zijn er introductiedagen, waar je onze school, de leraren en je medeleerlingen beter leert kennen. Voor de ouders is er in september een kennismakingsavond, waarop zij elkaar en de leraren kunnen ontmoeten.

6 Basis Doelstellingen van het Gilde Doel van het onderwijs aan het Gilde is jou op te leiden tot burger die in een snel veranderende maatschappij verantwoordelijkheid wil en kan dragen. Christelijk onderwijs, vakmanschap en persoonlijke aandacht zijn de pijlers waarop ons onderwijs rust. De Bijbel is ons uitgangspunt bij al ons doen en denken en het geven van onderwijs en opvoeding. De Bijbelse visie geeft richting aan al onze activiteiten. Bij deze zienswijze hoort de bereidheid van alle betrokkenen (bestuur, personeel, ouders en leerlingen) om voorwaarden te scheppen zo met elkaar om te gaan dat dit het welbevinden van iedereen bevordert. Als Vakcollege Techniek heeft het Gilde zich bovendien ten doel gesteld om je zodanig in een door jezelf gekozen technische vakrichting op te leiden, dat je je een zinvolle arbeidsplaats kunt verwerven bij de verschillende bedrijven in Gorinchem en wijde omgeving. In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs kom je in een zogenaamde brugklas. In deze brugklas proberen we de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het brugjaar is ook bedoeld om de keuze, in welke vakrichting je verder wilt leren, nog wat uit te stellen en je algemene kennis te vergroten. De Techniek-Plusklas Een aparte klas is de Techniek-Plusklas. Dat is een klas voor technische bollebozen die graag met hun neus in de boeken zitten om over te gaan naar klas 3 in de Gemengde Leerweg en daarna op niveau mbo 4 verder willen studeren. Versnellen Leerlingen in de Techniek-Plusklas die daarvoor in aanmerking komen, kunnen in klas 1 voor de vakken Nederlands en Wiskunde al werken in de boeken,

7 dus met de leerstof van klas 2. Deze versnelling van het programma maakt het mogelijk dat ze in klas 3 in een aantal vakken al examen kunnen doen, waardoor ze ook eerder met de leerstof van mbo-4 kunnen beginnen. Deze unieke situatie in combinatie met de voorsprong in de praktijkopleiding van het Gilde levert hen maar liefst een tijdwinst van 1 jaar op! Verdiepen Na het tweede leerjaar, geeft de docentenvergadering je een (bindend) advies over het onderwijs dat je het beste kunt gaan volgen in klas 3. Natuurlijk word je geholpen om samen met je ouders/ verzorgers een zo goed mogelijke keus te maken, zodat je onderwijs gaat volgen dat het beste past bij je mogelijkheden en je belangstelling. Daarom krijg je in klas 2 al twee uur in de week les in de praktijkafdelingen van de bovenbouw. Vakken De vakgebieden waarin tijdens de eerste twee leerjaren (de onderbouw) les wordt gegeven, zijn voor een groot deel een vervolg op wat je op de basisschool hebt geleerd. Er zijn ook nieuwe vakken bij. Behalve - Godsdienst - Nederlands - Engels - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Lichamelijke oefening krijg je ook les in: - Rekenen - Economie - Natuur en gezondheid - Beeldende vorming - Techniek en Vakmanschap Daarnaast heb je in klas 1 wekelijks een mentoruur.

8 Leerwegen Je kunt op het Gilde kiezen uit: Basisberoepsgerichte leerweg (BB) De basisberoepsgerichte leerweg kies je als je na je opleiding op het Gilde het liefst zo snel mogelijk wilt gaan werken; in de meeste gevallen ga je dan na het behalen van een diploma nog maar één dag in de week naar school en werk je vier dagen bij een bedrijf. Het programma in de basisberoepsgerichte leerweg bevat, naast de vereiste theorievakken, veel lesuren beroepspraktijkvorming; je wordt vooral praktisch gevormd! Doorstroming: Met het diploma basisberoepsgerichte leerweg, heb je toegang tot niveau 2 van het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum). Je bent dan nog wel tot je 18e jaar leerplichtig, wat inhoudt dat je tot je 18e jaar nog één dag in de week naar school moet.

9 Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) De kaderberoepsgerichte leerweg kies je vooral als je na het Gilde kiest voor een 3- of 4-jarige dagopleiding, hoewel werken en leren ook tot de mogelijkheden behoort. Het programma in de kaderberoepsgerichte leerweg bevat meer lesuren in de theoretische vakken. Doorstroming: Met het diploma kaderberoepsgerichte leerweg, heb je toegang tot niveau 3/4 van het ROC. De gemengde leerweg (GL) Om te worden toegelaten tot deze leerweg moet je wel aan een aantal criteria voldoen. Deze staan vermeldt in de jaargids staan. Doorstroming: Met het diploma gemengde leerweg, heb je toegang tot niveau 4 van het ROC.

10 Deelcertificaten Kom je om diverse redenen niet voor een diploma in aanmerking, dan kun je certificaten behalen. Leerwerktraject: Maak je gebruik van permanente leerwegondersteuning (LWOO = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs) en lukt het je niet om alle eindexamenvakken op het Basisberoepsgerichte niveau te halen, dan kun je in klas 4 aan een leerwerktraject deelnemen. Je gaat dan twee dagen per week in een bedrijf werken en leren. De overige dagen volg je lessen op het Gilde. Stages In het derde en vierde leerjaar loop je een aantal weken stage bij een bedrijf. Het doel van deze stageperiode is om je te laten ruiken aan het bedrijfsleven. Zo ervaar je het verschil tussen de schoolse

11 situatie en een echte baan en merk je dat je opgedane schoolse kennis goed van pas komt in de praktijk. Tijdens je stage krijg je bezoek van je praktijkdocent of van een van je andere lesgevenden. Techniek Als je kiest voor een opleiding op het Gilde, dan kies je voor een opleiding in de techniek. Je wilt in je technische opleiding theorie koppelen aan praktijk; je vindt het fijn om ook met je handen te leren! Op het Gilde vind je een breed aanbod van technische opleidingen. Profielen in de techniek BWI - Bouwen, Wonen en Interieur M&T - Mobiliteit en Transport PIE - Produceren, Installeren en Energie De eerste klassen zijn nog geen specifieke basisberoeps-, kaderberoeps- of gemengde leerweg klassen, m.u.v. de Techniek Plusklas. Aan het eind van het eerste leerjaar

12 vindt er een voorlopige indeling plaats op basis van resultaten, inzet en motivatie. Je wordt, bij voldoende resultaat, geplaatst in leerjaar 2: voorbereidend op de basisberoepsgerichte leerweg of voorbereidend op de kaderberoepsgerichte leerweg of voorbereidend op de GL-klas (Techniek Plus-klas). Als je in een 2e klas voorbereidend basisberoepsgericht komt, kun je, bij het halen van goede resultaten aan het eind van het jaar, alsnog bevorderd worden naar klas 3 kaderberoepsgerichte leerweg. Deze voorlopige selectie als voorbereiding op de leerwegen wordt pas aan het eind van het tweede leerjaar definitief. Dan wordt in overleg met je ouders/verzorgers, lesgevenden en natuurlijk ook met jou, een bindend studieadvies gegeven. Dit advies is gebaseerd op je resultaten, je vaardigheden en je wens om in een bepaalde leerweg en afdeling verder te leren. Klas 5 en 6 vakcollege Eén school, twee diploma s! Met het diploma basisberoepsgerichte leerweg, heb je toegang tot niveau 2 van het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum). Je bent dan nog wel tot je 18e jaar leerplichtig, wat inhoudt dat je tot je 18e jaar nog één dag in de week naar school moet. Als je een opleiding Metaal- of Installatietechniek volgt, kun je die ene dag in de week op het Gilde blijven, want dit jaar starten we, in samenwerking met het ROC Rivor, een BBL-2 opleiding in de Metaal- en Installatietechniek. Je kunt dus op het Gilde twee diploma s halen. De komende jaren willen het aantal richtingen op BBL-2 niveau zoveel mogelijk uitbreiden.

13 Eén doorlopende leerlijn vmbo-mbo De samenwerking met het ROC Rivor uit Tiel heeft voor onze leerlingen o.a. de volgende voordelen: - betere aansluiting op behoeften - behoud van de eigen vertrouwde school - verzekerd blijven van goede begeleiding - grotere kans op mbo-diploma

14 Meiden op het Gilde Werk jij ook graag met je handen? En vind jij tekenen en handenarbeid ook erg leuk? Ga dan nu met echt gereedschap en machines aan het werk! Meiden en techniek is een goede combinatie. Meiden werken over het algemeen heel nauwkeurig, zijn creatief en kunnen goed samenwerken. Technische bedrijven hebben niet alleen uitvoerende vakmensen nodig, maar ook ondersteuning op kantoor. Dan is het wel héél handig als je technische kennis hebt.

15 Steeds meer meiden kiezen voor een opleiding in de techniek! Bekijk ons promotiefilmpje op Youtube! Meisjes in de techniek krijgen extra aandacht. Wij hebben ook wat extra begeleiding binnen de school. Naast de reguliere ondersteuning van de mentor is er een speciale Gilde meidencoach. Daarnaast kun je voor adviezen terecht bij bedrijfscoach en oud-leerling Martine Both die nu haar eigen sanitairzaak heeft. Wil je kijken of techniek iets voor jou is? Kom dan naar onze speciale meidendag! s Morgens gaan we iets leuks maken en s middags bezoeken we een paar technische bedrijven. Zo krijg je een goed beeld van de techniek en wat je ermee kan gaan doen. Meld je nu aan:

16 Profielen BWI - Bouwen, wonen en interieur Overal waar je kijkt zie je resultaten van deze opleiding. Dat begint al in je eigen huis, straat, wijk, dorp of stad, met zijn verschillende huizen, kantoren en bedrijfspanden. Niet alleen het gebouw zelf, maar ook de inrichting ervan speelt een grote rol. Dat geldt ook voor schepen waarop gewoond en gewerkt moet worden. Al die gebouwen moeten bereikbaar zijn via goede wegen en of bruggen. In het profiel BWI wordt in het derde en vierde leerjaar een goed fundament gelegd voor de vele beroepsmogelijkheden in deze sector. In de praktijklokalen maak je met behulp van moderne gereedschappen leuke werkstukken en leer je o.a. profielen en bekistingen stellen op de bouwplaats. Ook aan metselen en stukadoren wordt de nodige aandacht besteed. In de machinale afdeling leer je omgaan met machines die je in een echte timmerwerkplaats of timmerfabriek ook tegenkomt. Omdat werken aan deze machines niet zonder

17 gevaar is, wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid. Heb je meer belangstelling voor het fijnere werk en beschik je over een flinke dosis creativiteit, dan is fijnhoutbewerking (dat in klas 4 gegeven wordt) iets voor jou! In dit boeiende vakgebied leer je de beginselen van het meubelmaken en de interieurbouw. Een opleiding die een uitstekende basis legt voor een vervolgopleiding op mbo-niveau. In klas 4 kun je ook kiezen voor de differentiatie Infra, ook wel Civiele Techniek genoemd. Het lesprogramma bestaat uit drie onderdelen: Bovengronds: bestratingen en wegen, bruggen en viaducten. Ondergronds: rioleringen, kabels en leidingen. Overige: bekistingen, werken met machines en apparaten. Behalve de praktische vorming leer je natuurlijk ook het nodige van de theorie van je toekomstige beroep. Zowel de praktische als de theoretische leerstof krijg je in modules aangeboden. Daardoor is het mogelijk dat je de leerstof op je eigen tempo doorwerkt en zo te weten komt wat voor materialen er zijn, welke eigenschappen ze hebben en met welke gereedschappen je ze kunt bewerken. Het profiel BWI van het Gilde legt een goede basis voor beroepen als: timmerman, meubelmaker,

18 interieurbouwer, metselaar, stukadoor, tegelzetter en stratenmaker. Beroepen die je kunt uitoefenen in: de bouw de scheepsbouw de weg- en waterbouw timmerfabrieken PIE - Produceren, Installeren en Energie Voor wie graag met machines werkt om dingen te maken en zich weleens heeft afgevraagd hoe een cv-ketel werkt en wat stroom nu eigenlijk is, is PIE een boeiende richting. Je leert machines bedienen en materialen bewerken (o.a. voor de scheepsbouw), installaties op het gebied van gas, water en elektra aan te leggen, maar ook zaken als zonnepanelen en beveiligingsapparatuur komen in deze veelzijdige studie aan bod. Produceren Metaal kom je tegen in allerlei soorten (staal, koper, aluminium, enz.) en vormen. Vele producten worden van metaal vervaardigd. Ook in gebouwen wordt veel metaal verwerkt. In de leerlijn produceren leer je wat de eigenschappen van deze metalen zijn en hoe je ze kunt bewerken en verwerken. In deze afdeling werken we met een gemoduleerd systeem. In

19 elke module wordt, behalve een groot gedeelte praktijk, ook een gedeelte theorie over hetzelfde werkstuk behandeld. In een dergelijke module kan dus zowel een gedeelte constructiebankwerken als machinebankwerken zijn opgenomen. Tevens komt er in dezelfde module tekenwerk, vaktheorie en materialengereedschappenleer aan bod. Je krijgt de gelegenheid om een extra diploma te halen, want je wordt namelijk opgeleid voor een officieel certificaat lassen niveau 1 van het NIL (=Nederlands Instituut voor Lastechniek). Om werkstukken te maken gebruik je zowel handgereedschap (o.a. zagen, vijlen) als draai-, boor- en freesmachines. Om zeer nauwkeurig en geautomatiseerd te werken met deze machines, wordt gebruik gemaakt van digitale uitlezing. In de leerlijn produceren word je geleerd met deze moderne machines om te gaan. Metaalbewerker is een vak met vele mogelijkheden. Er zijn vervolgopleidingen op alle niveaus mogelijk. Binnen deze bedrijfstak zijn veel beroepen en specialismen. Zo zijn er opleidingen voor o.a. lasser, bankwerker, edelsmid, fijn plaatwerker, graveur of instrumentmaker. Beroepen als: machine-insteller draaier/ frezer lasser/ plaatwerker onderhoudsmonteur constructiebankwerker Installeren In deze veelzijdige leerlijn wordt in twee jaar een zeer goede basis gelegd voor het vinden van een baan binnen de installatietechniek. Werkgevers zitten om je te springen, dus met het vinden van die baan en het volgen van de vervolgopleidingen zit het wel snor! Wat kun je op het Gilde in deze sectorleren? Je doet kennis op over gereedschappen en materialen. Ook leer je iets over de samenstelling van gas-, water-, sanitair-, verwarmings- en

20 koelinstallaties. Natuurlijk wordt er ook aan zinktechniek gedaan. De genoemde installaties en opstellingen zijn in ons moderne praktijklokaal allemaal aanwezig! Uiteraard speelt bij alle werkzaamheden die je moet verrichten de veiligheid een grote rol. In het aangrenzende theorielokaal leer je onder andere het lezen en maken van bouwkundige en installatietechnische tekeningen. Vanzelfsprekend maak je daarbij ook gebruik van de computer. Het gemoduleerd onderwijs zorgt ervoor dat je in eigen tempo de leerstof kan verwerken. Natuurlijk moet je wel een bepaald aantal modulen met goed gevolg afsluiten voor je een diploma kunt halen. Om al het geleerde ook echt in de praktijk te brengen, volg je in klas 3 en 4 een tweetal stages in een installatiebedrijf in jouw omgeving. Beroepen als monteur: gas, water, warmte koude en luchtbehandeling service en onderhoud sanitair en beroepen als: dakdekker technisch tekenaar Energie Energie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De vakonderdelen energietechniek, telecommunicatie en besturingstechniek worden in deze afdeling in de vorm van modulen aangeboden. In principe kun je als je belangstelling hebt voor deze vakrichting op jouw niveau geplaatst worden. Omdat je niet altijd kunt zien wat je doet (elektronen zijn nu eenmaal niet zichtbaar) is het een voordeel wanneer je een goed voorstellingsvermogen hebt. Elektronen verplaatsen zich door draden en kabels die verschillende kleuren kunnen hebben. Van jou wordt verwacht dat je de basiskleuren kunt herkennen. In het praktijklokaal installeer je op montageborden gedeelten van elektrische installaties. Je sluit elektromotoren aan,

21 maar ook besturingsinstallaties. Aan elektronica wordt in de modulen de nodige aandacht besteed. Je leert omgaan met materialen en het gebruik van gereedschap. Tijdens de theorielessen maak je kennis met Volts, Ampères en Watts. In de modulen worden deze begrippen uitgelegd en leer je meetinstrumenten gebruiken; meten is weten, zegt het spreekwoord. Door het tekenen van schema s en het aansluiten van schakelingen leer je deze meetinstrumenten op de juiste manier te gebruiken. Werkvelden: Energietechniek Telecommunicatie Datacommunicatie Elektronica Informatica

22 Informatie- en communicatietechniek (ICT) ICT is een leerlijn binnen het profiel PIE. In de huidige maatschappij kunnen we niet meer zonder ICT. Computers en computernetwerken op het werk of thuis zijn onmisbaar geworden. Vaste telefonie of mobiele telefonie, vast internet of mobiel internet, smartphones of tablets, steeds meer communicatiemiddelen moeten aan elkaar gekoppeld worden en liefst storingsvrij blijven werken. Skype, Facebook, Twitter, pingen en het nu al bijna ouderwets geworden sms-en, teveel communicatiemiddelen om op te noemen. Maar alles staat of valt met de kwaliteit van de hardware zoals netwerken, antenne-installaties en andere (mobiele) verbindingen en de kwaliteit van de gebruikte softwareprogramma s! Ook het ontwikkelen van allerlei software en Apps, beveiligingssystemen, enzovoort is een bedrijfstak op zich. Kortom: Heel veel kansen en mogelijkheden om je interesse en talenten in te zetten in de informatie en communicatietechniek. Je carrière begint al op het Gilde, want met de ICT-differentiatie binnen het profiel PIE van het Gilde, heb je op het mbo een flinke voorsprong. Kun je minimaal vmbo-kaderniveau aan, meld je dan aan bij het Gilde en ga later aan de slag als bijvoorbeeld: tele- en datacommunicatie medewerker, informatica/ software ontwikkelaar,

23 systeembeheerder/ applicatiebeheerder, applicatieontwikkelaar, medewerker beheer ICT, besturingstechnicus industriële automatisering, storingsmonteur datacommunicatieapparatuur. Mobiliteit & Transport Altijd al iets gehad met alles wat rijdt? En sta je er weleens bij stil hoe een supermarkt dagelijks aan verse producten komt? Of hoe het mogelijk is dat jouw in China gemaakte mobieltje, gewoon verkrijgbaar is in de winkel om de hoek? Daar is planning, organisatie, vervoer, opslag en voorraadbeheer voor nodig. Als je het een uitdaging vindt dit proces in goede banen te begeleiden, dan is deze afdeling iets voor jou! De Nederlandse wegen worden steeds voller. Vele miljoenen Nederlanders zijn dagelijks afhankelijk van vervoer en

24 transport over de weg en het water. Al die tweewielers, auto s, trucks en schepen moeten ook worden onderhouden. In veel van deze middelen van mobiliteit wordt steeds meer elektronica toegepast. Daar zul je als toekomstige vakman mee om moeten kunnen gaan. Allerlei computersystemen begeleiden het vervoer van de producten naar de plaats van bestemming. Gelukkig is in dit proces de (vak-) mens onmisbaar. Maar dan wel een goed opgeleide vakman of vakvrouw! Op het Gilde kun je een goede basis leggen voor een beroep in het profiel mobiliteit en transport. Binnen het profiel wordt gewerkt met het beroepstakensysteem, dat betekent dat zowel de praktijk als de theorie van een bepaald stuk van de leerstof deel uitmaken van eenzelfde beroepstaak. Hierdoor zie je de samenhang beter dan wanneer ze los van elkaar worden onderwezen. In het vaklokaal word je geleerd om aan diverse motoren, auto s, fietsen en bromfietsen te sleutelen en ze af te stellen. Hierbij speelt de elektronica en het gebruik van moderne apparatuur een belangrijke rol. Na de opleiding op het Gilde kun jij je specialiseren in diverse richtingen. Je kunt hierbij denken aan o.a.: personenwagens, bedrijfswagens, landbouwmechanisatie, fietstechniek, bromfiets- en scootertechniek, motorfietstechniek, autoschadehersteller, autospuiter, carrosseriebouwer, caravanhersteller, logistiek medewerker (= medewerker die zorgt dat de goederen op tijd en op de goede plek aankomen) en chauffeur.

25 Begeleiding Algemene begeleiding Uitgangspunt van de leerlingbegeleiding op het Gilde is er voor te zorgen dat je je als leerling optimaal kunt ontwikkelen. De mentor vormt de spil van deze algemene begeleiding. Bij de mentor kan je terecht met al je vragen, problemen en eventuele conflicten. De mentor onderhoudt ook de contacten met de leraren die je les geven en met je ouders/ verzorgers. Regelmatig worden er ook klassenbesprekingen gehouden. Speciale begeleiding/ ondersteuning Het Gilde kent de volgende vormen van specifieke begeleiding: a. Leerwegondersteuning (LWOO = Leerweg Ondersteunend Onderwijs) Voor leerlingen die om uiteenlopende redenen een leerachterstand hebben opgelopen, is er een mogelijkheid om voor leerwegondersteuning in aanmerking te komen. Dit houdt in, dat deze leerlingen

26 in kleinere klassen geplaatst worden met veel extra aandacht en zorg. Aan deze groepen wordt door een beperkt aantal leerkrachten lesgegeven. Gevolg: een beter contact en sneller kunnen inspelen op leeren of gedragsproblemen. Uiteraard is er regelmatig contact met het thuisfront. b. Mentoruur De eerste klas heeft een mentoruur. Dit uur wordt gebruikt voor het bespreken van het gebruik van de agenda, het leren plannen en maken van huiswerk, maar ook voor zaken als pesten en de sfeer in de klas. training aangeboden worden op het gebied van sociale vaardigheden. d. Orthopedagogische hulp Wanneer de onder a, b, c en d genoemde hulp ontoereikend blijkt te zijn, wordt hulp en advies gevraagd aan de aan het Gilde verbonden orthopedagoge en psychologe of aan het Zorg Advies Team (ZAT). c. Sociaal-emotionele begeleiding Leerlingen met uiteenlopende sociaalemotionele problemen kunnen een beroep doen op de speciaal hiervoor opgeleide leerlingbegeleiders van het Gilde. Zo komen leerlingen met faalangst in aanmerking voor een cursus faalangstreductietraining. Ook kan een

27 Hulp bij het leren Advies- en keuzemomenten Bij de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar wordt bepaald welke leerweg voor de leerling geschikt is. Dit betreft een voorlopige plaatsing. In het tweede leerjaar wordt er onderscheid gemaakt in: klassen met een programma, gericht op de basisberoepsgerichte leerweg; klassen met een programma, gericht op de kaderberoepsgerichte leerweg, en klassen met een programma gericht op de gemengde leerweg (Techniek Plus-klas) Aan het einde van het tweede leerjaar word je definitief in één van de leerwegen (basisberoeps, kaderberoepsgericht of in de gemengde leerweg) geplaatst. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vooraf gestelde criteria. In de begeleiding van dit keuzeproces speelt, naast de mentor, ook de decaan een belangrijke rol. Gedurende de eerste twee leerjaren krijg je over deze keuze informatie. Een speciaal voor het Gilde ontwikkelde methode, geeft ondersteuning bij het leren wat je interesses zijn, hoe je keuzes maakt en hoe belangrijk reflecteren op je werk is. Naast deze methode, voorlichtingsfilms en beroepentests, krijg je in het 2e leerjaar 2 uur per week PAO (= praktische afdelingsoriëntatie). Het is de taak van de decaan leerlingen te begeleiden bij keuzeprocessen. Dit betekent dat je contact met de decaan

28 kunt opnemen wanneer het gaat om het kiezen van een leerweg, een andere school, een vervolgopleiding of een baan. SOM, ouderportaal, leerlingportaal Naast het geven van goed onderwijs is het meten van de resultaten een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. In het cijferregistratiesysteem SOM worden de behaalde cijfers opgeslagen. Via een unieke code kunnen je ouders/ verzorgers en jijzelf (via het leerlingportaal) je behaalde cijfers inzien. Vanzelfsprekend worden je ouders/ verzorgers op de hoogte gesteld wanneer er problemen op school geconstateerd worden. Vaak is de mentor degene die in goed overleg met je ouders actie onderneemt om jou weer op het juiste spoor te zetten.

29 Contacten Contact tussen thuis en school Ouders/ verzorgers worden door middel van ouderavonden, lerarenspreekuren, door de schoolkrant en door de nieuwsbrief, rechtstreeks vanuit de school, geïnformeerd over allerlei onderwijszaken. Minimaal drie maal per jaar krijg je een rapport en na elk rapport is er een mentorspreekuur waar je ouders/ verzorgers met je mentor kunnen spreken. Bij hem of haar kunnen jij en je ouders/ verzorgers terecht met vragen of opmerkingen. Een school kan niet functioneren zonder de medewerking en interesse van de ouders. Daarom probeert het Gilde er voor te zorgen dat de contacten zo optimaal mogelijk zijn. Het Gilde probeert dit op de volgende manier te verwezenlijken: kennismakingsavonden bij de start van een nieuw cursusjaar gesprekken met ouders n.a.v. de rapportcijfers ouderspreekuur aan het einde van het cursusjaar de jaarlijkse Open dag in januari voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van de leerlingen van de vierde klas tussentijdse rapportage, indien daarvoor aanleiding is incidentele schriftelijke informatie in het cijferregistratiesysteem SOM worden de behaalde cijfers opgeslagen. Via een unieke code kunnen je ouders/ verzorgers en ook jij je behaalde cijfers inzien nieuwsbrieven website schoolkrant Technorama Het initiatief tot het leggen van contacten kan ook van de ouders uitgaan. De aanleiding daartoe hoeft niet altijd de leerprestaties te betreffen. Zo kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen bij leerlingen waarvan de ouders vinden dat het noodzakelijk is de school hiervan op de hoogte te stellen.

30 Deelraad Via de deelraad zetten veel ouders zich in voor het wel en wee van de school. Schoolkosten De schoolboeken zijn gratis, maar dat betekent niet dat er helemaal geen kosten meer zijn aan het onderwijs. Een aantal zaken is voor rekening van de ouders/ verzorgers. Atlassen, Bijbels, woordenboeken, rekenmachines, agenda s, gymkleding, werkkleding, schrijf- en tekenbenodigdheden en gereedschap. Meer info vind je op De scholengroep vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage. Hier worden activiteiten (onder andere een deel van de excursies) van betaald die de school niet van het rijk vergoed krijgt.

31 Ook dit is het Gilde Buitenschoolse activiteiten Voor veel leerlingen is leren met plezier een voorwaarde om tot prestaties te komen. Daarom zorgt het Gilde er voor dat je kunt deelnemen aan activiteiten die je leuk vindt. Enkele voorbeelden zijn: skiën in een indoorhal, waterskiën, bergbeklimmen aan een klimmuur, sportdagen met mountainbiken, diverse excursies of een bezoek brengen aan diverse vakgerichte beurzen. Aanmelden Aanmelding Je kunt je aanmelden op de locatie van je keuze. De aanmeldingsformulieren voor het eerste leerjaar kun je op je eigen basisschool krijgen, maar je kunt ze ook via de site van het Gilde downloaden. Zie In het 4e leerjaar wordt er gewerkt met een keuzesportprogramma. Je kunt aan het begin van het jaar kiezen uit een aantal sporten als: skiën, waterskiën, aikibudo, fitness, squash, voetbal, basketbal, racketspelen, handbal, schaatsen, hockey en mountain biken.

32 Over CS De Hoven Het Gilde is onderdeel van Christelijke Scholengroep De Hoven. Elk van de scholen geeft op eigen wijze vorm aan onze kernwaarden: verdieping, geborgenheid en ontwikkeling. Gilde Vakcollege Techniek vmbo bb+kb+gl sector techniek Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem T F E I Verdieping betekent dat we als school geïnspireerd door de bijbel met mensen willen samenwerken. Ieder mens is een uniek schepsel met veel mogelijkheden. Met tijd en aandacht voor vieringen en zingeving vanuit geloof, hoop en liefde proberen we gestalte te geven aan de identiteit van de school. Geborgenheid betekent dat elke locatie van De Hoven zich verplicht voor de leerling een prettige en overzichtelijke werkomgeving te creëren. Ons doel is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Dit lukt wanneer we oog hebben voor verschillen in kwaliteiten, interesses, leerstijlen en overtuigingen.

d Ampte infomagazine 2015-2016

d Ampte infomagazine 2015-2016 d Ampte infomagazine 2015-2016 2 Colofon Tabor College d Ampte Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn T: 0229-284 151 I: www.tabor.nl E: dampte@tabor.nl Foto s: Pieter Hulleman en Arjan Buis Inhoud Onderwijs op

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

DRIESTAR infogids 2013-2014

DRIESTAR infogids 2013-2014 DRIESTAR infogids 2013-2014 DRIESTAR INFOGIDS 2013-2014 1 Voorwoord 4 2 Een school met meerwaarde 6 Open Dag en voorlichtingsavond 7 3 Aanmelding van leerlingen 8 3.1 Toelating van leerlingen 8 3.2 Financiën

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege.

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege. Beroepsopleidingen 2013-2014 Werktuigbouwkunde Metaalbewerking Ontwerp & Productie ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden HORIZONCOLLEGE.NL

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Bouw en Infra, Interieur & Vormgeving

Bouw en Infra, Interieur & Vormgeving Beroepsopleidingen 2014-2015 Bouw en Infra, Interieur & Vormgeving Bouw en Infra Schilderen Hout Vormgeving ROC Horizon College Met aanmeldingsformulier Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie