Jij maakt het verschil!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jij maakt het verschil!"

Transcriptie

1 Jij maakt het verschil! Werk maken van technisch talent Vakcollege Techniek vmbo bb+kb+gl sector techniek

2 Visie Doelstellingen van het Gilde Wij zijn een christelijke school d.w.z. dat we werken vanuit de gedachte dat de Bijbel, als Gods Woord, de richtlijn is waarnaar wij handelen. Dit handelen heeft dus als kenmerken: naastenliefde, respect, veiligheid, zorg voor elkaar en verdraagzaamheid. Het Gilde wil een veilige school zijn, waarin leerlingen zich kunnen ontplooien, zoals God dat met mensen bedoeld heeft. Wie of wat is de Christelijke Scholengroep De Hoven? Christelijke Scholengroep De Hoven is een geheel van zes scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als scholengroep werken we vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten. Bovendien kunnen we de krachten bundelen - op het gebied van dienstverlening ter ondersteuning van het onderwijs en - op het gebied van specia-

3 listische kennis van onderwijs, begeleiding en de ontwikkeling daarvan. Als scholengroep zijn we in staat om het onderwijs op een kleinschalige wijze te organiseren, namelijk op zes scholen, elk met hun eigen aanbod en karakter. Waar wil de scholengroep voor staan? Waaraan we als scholengroep vorm willen geven in ons onderwijs, in ons omgaan met elkaar, kortom in al ons handelen, hebben we vanuit onze missie met een aantal kernwoorden samengevat. Op elk van de scholen wordt aan deze missie inhoud gegeven. Elk van de scholen wil zich ook daarop laten beoordelen. Hieronder de in kernbegrippen samengevatte missie van Christelijke Scholengroep De Hoven: Inspiratie vanuit de bijbel - Rentmeesterschap - Ieder mens is een uniek schepsel met veel mogelijkheden - Tijd en aandacht voor vieringen en zingeving vanuit geloof, hoop en liefde Eigenheid - Inspelen op verschillen in behoeften - Locaties met een eigen karakter - Oog voor verschillen in kwaliteiten, interesses, leerstijlen en overtuigingen Kwaliteit - Onderwijs dat leerlingen optimaal op hun toekomst voorbereidt - Leren met hoofd, hart en handen - Doen wat beloofd wordt - Verbondenheid met de schoolomgeving en de wereld Geborgenheid - Aangename en veilige leer- en werkomgeving - Respect en ontmoeting staan centraal - Kleinschaligheid

4 Kiezen De basisschool, en dan... Je zit nu in groep acht van de basisschool. Binnenkort moet je een nieuwe school kiezen. Een moeilijke keuze! Je zult je een aantal zaken moeten afvragen. Wat past beter bij jou? Het is heel belangrijk dat je een school kiest, waarvan je denkt dat je je er thuis zult voelen, een school die niet te groot is en waar goed onderwijs gegeven wordt. Heb je belangstelling voor techniek en werk je graag ook met je handen, dan is het Gilde Vakcollege Techniek iets voor jou! Op het Gilde krijg je afwisselend les in theorie- en praktijkvakken. Dat maakt ons onderwijs voor veel leerlingen ook zo aantrekkelijk! De eerste twee jaar ben je bezig met allerlei vormen van techniek. Je maakt kennis met de vakafdelingen van het Gilde. Zo krijg je inzicht in de verschillende beroepen die je kunt uitoefenen. In het eerste jaar krijg je direct al 10 lessen techniek in de week. Je brengt dus veel tijd door in het praktijklokaal. Natuurlijk moet je wel weten hoe je iets moet doen. Daar zijn de theorielessen voor. Na twee jaar kun je een keuze maken uit één van onze techniekprofielen. Natuurlijk bereiden we je goed voor op de keuze die bij jou past. Kiezen is moeilijk! We vinden het heel belangrijk dat je na de basisschool een school kiest die bij jou past. Hierover krijg je advies van de leraar van de basisschool. Dit advies en de uitslag van de Cito-toets bepalen voor een belangrijk deel op welke locatie van de scholengroep jij je straks kunt aanmelden. Scholengroep De Hoven bestaat uit zes scholen, waaronder het Gilde. Je vraagt je misschien af of je vastzit aan een bepaalde schoolkeuze. Natuurlijk niet! Binnen de scholengroep zijn er allerlei overstapmogelijkheden. Als je van studeren houdt, kun je vanaf klas 3 van

5 het Gilde de gemengde leerweg volgen. Met een diploma gemengde leerweg ben je (onder voorwaarden) toelaatbaar in havo-4. Kennismaking Voor jou als toekomstige eersteklasser is er voor de grote vakantie een kennismakingsmiddag. Aan het begin van de cursus zijn er introductiedagen, waar je onze school, de leraren en je medeleerlingen beter leert kennen. Voor de ouders is er in september een kennismakingsavond, waarop zij elkaar en de leraren kunnen ontmoeten.

6 Basis Doelstellingen van het Gilde Doel van het onderwijs aan het Gilde is jou op te leiden tot burger die in een snel veranderende maatschappij verantwoordelijkheid wil en kan dragen. Christelijk onderwijs, vakmanschap en persoonlijke aandacht zijn de pijlers waarop ons onderwijs rust. De Bijbel is ons uitgangspunt bij al ons doen en denken en het geven van onderwijs en opvoeding. De Bijbelse visie geeft richting aan al onze activiteiten. Bij deze zienswijze hoort de bereidheid van alle betrokkenen (bestuur, personeel, ouders en leerlingen) om voorwaarden te scheppen zo met elkaar om te gaan dat dit het welbevinden van iedereen bevordert. Als Vakcollege Techniek heeft het Gilde zich bovendien ten doel gesteld om je zodanig in een door jezelf gekozen technische vakrichting op te leiden, dat je je een zinvolle arbeidsplaats kunt verwerven bij de verschillende bedrijven in Gorinchem en wijde omgeving. In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs kom je in een zogenaamde brugklas. In deze brugklas proberen we de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het brugjaar is ook bedoeld om de keuze, in welke vakrichting je verder wilt leren, nog wat uit te stellen en je algemene kennis te vergroten. De Techniek-Plusklas Een aparte klas is de Techniek-Plusklas. Dat is een klas voor technische bollebozen die graag met hun neus in de boeken zitten om over te gaan naar klas 3 in de Gemengde Leerweg en daarna op niveau mbo 4 verder willen studeren. Versnellen Leerlingen in de Techniek-Plusklas die daarvoor in aanmerking komen, kunnen in klas 1 voor de vakken Nederlands en Wiskunde al werken in de boeken,

7 dus met de leerstof van klas 2. Deze versnelling van het programma maakt het mogelijk dat ze in klas 3 in een aantal vakken al examen kunnen doen, waardoor ze ook eerder met de leerstof van mbo-4 kunnen beginnen. Deze unieke situatie in combinatie met de voorsprong in de praktijkopleiding van het Gilde levert hen maar liefst een tijdwinst van 1 jaar op! Verdiepen Na het tweede leerjaar, geeft de docentenvergadering je een (bindend) advies over het onderwijs dat je het beste kunt gaan volgen in klas 3. Natuurlijk word je geholpen om samen met je ouders/ verzorgers een zo goed mogelijke keus te maken, zodat je onderwijs gaat volgen dat het beste past bij je mogelijkheden en je belangstelling. Daarom krijg je in klas 2 al twee uur in de week les in de praktijkafdelingen van de bovenbouw. Vakken De vakgebieden waarin tijdens de eerste twee leerjaren (de onderbouw) les wordt gegeven, zijn voor een groot deel een vervolg op wat je op de basisschool hebt geleerd. Er zijn ook nieuwe vakken bij. Behalve - Godsdienst - Nederlands - Engels - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Lichamelijke oefening krijg je ook les in: - Rekenen - Economie - Natuur en gezondheid - Beeldende vorming - Techniek en Vakmanschap Daarnaast heb je in klas 1 wekelijks een mentoruur.

8 Leerwegen Je kunt op het Gilde kiezen uit: Basisberoepsgerichte leerweg (BB) De basisberoepsgerichte leerweg kies je als je na je opleiding op het Gilde het liefst zo snel mogelijk wilt gaan werken; in de meeste gevallen ga je dan na het behalen van een diploma nog maar één dag in de week naar school en werk je vier dagen bij een bedrijf. Het programma in de basisberoepsgerichte leerweg bevat, naast de vereiste theorievakken, veel lesuren beroepspraktijkvorming; je wordt vooral praktisch gevormd! Doorstroming: Met het diploma basisberoepsgerichte leerweg, heb je toegang tot niveau 2 van het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum). Je bent dan nog wel tot je 18e jaar leerplichtig, wat inhoudt dat je tot je 18e jaar nog één dag in de week naar school moet.

9 Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) De kaderberoepsgerichte leerweg kies je vooral als je na het Gilde kiest voor een 3- of 4-jarige dagopleiding, hoewel werken en leren ook tot de mogelijkheden behoort. Het programma in de kaderberoepsgerichte leerweg bevat meer lesuren in de theoretische vakken. Doorstroming: Met het diploma kaderberoepsgerichte leerweg, heb je toegang tot niveau 3/4 van het ROC. De gemengde leerweg (GL) Om te worden toegelaten tot deze leerweg moet je wel aan een aantal criteria voldoen. Deze staan vermeldt in de jaargids staan. Doorstroming: Met het diploma gemengde leerweg, heb je toegang tot niveau 4 van het ROC.

10 Deelcertificaten Kom je om diverse redenen niet voor een diploma in aanmerking, dan kun je certificaten behalen. Leerwerktraject: Maak je gebruik van permanente leerwegondersteuning (LWOO = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs) en lukt het je niet om alle eindexamenvakken op het Basisberoepsgerichte niveau te halen, dan kun je in klas 4 aan een leerwerktraject deelnemen. Je gaat dan twee dagen per week in een bedrijf werken en leren. De overige dagen volg je lessen op het Gilde. Stages In het derde en vierde leerjaar loop je een aantal weken stage bij een bedrijf. Het doel van deze stageperiode is om je te laten ruiken aan het bedrijfsleven. Zo ervaar je het verschil tussen de schoolse

11 situatie en een echte baan en merk je dat je opgedane schoolse kennis goed van pas komt in de praktijk. Tijdens je stage krijg je bezoek van je praktijkdocent of van een van je andere lesgevenden. Techniek Als je kiest voor een opleiding op het Gilde, dan kies je voor een opleiding in de techniek. Je wilt in je technische opleiding theorie koppelen aan praktijk; je vindt het fijn om ook met je handen te leren! Op het Gilde vind je een breed aanbod van technische opleidingen. Profielen in de techniek BWI - Bouwen, Wonen en Interieur M&T - Mobiliteit en Transport PIE - Produceren, Installeren en Energie De eerste klassen zijn nog geen specifieke basisberoeps-, kaderberoeps- of gemengde leerweg klassen, m.u.v. de Techniek Plusklas. Aan het eind van het eerste leerjaar

12 vindt er een voorlopige indeling plaats op basis van resultaten, inzet en motivatie. Je wordt, bij voldoende resultaat, geplaatst in leerjaar 2: voorbereidend op de basisberoepsgerichte leerweg of voorbereidend op de kaderberoepsgerichte leerweg of voorbereidend op de GL-klas (Techniek Plus-klas). Als je in een 2e klas voorbereidend basisberoepsgericht komt, kun je, bij het halen van goede resultaten aan het eind van het jaar, alsnog bevorderd worden naar klas 3 kaderberoepsgerichte leerweg. Deze voorlopige selectie als voorbereiding op de leerwegen wordt pas aan het eind van het tweede leerjaar definitief. Dan wordt in overleg met je ouders/verzorgers, lesgevenden en natuurlijk ook met jou, een bindend studieadvies gegeven. Dit advies is gebaseerd op je resultaten, je vaardigheden en je wens om in een bepaalde leerweg en afdeling verder te leren. Klas 5 en 6 vakcollege Eén school, twee diploma s! Met het diploma basisberoepsgerichte leerweg, heb je toegang tot niveau 2 van het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum). Je bent dan nog wel tot je 18e jaar leerplichtig, wat inhoudt dat je tot je 18e jaar nog één dag in de week naar school moet. Als je een opleiding Metaal- of Installatietechniek volgt, kun je die ene dag in de week op het Gilde blijven, want dit jaar starten we, in samenwerking met het ROC Rivor, een BBL-2 opleiding in de Metaal- en Installatietechniek. Je kunt dus op het Gilde twee diploma s halen. De komende jaren willen het aantal richtingen op BBL-2 niveau zoveel mogelijk uitbreiden.

13 Eén doorlopende leerlijn vmbo-mbo De samenwerking met het ROC Rivor uit Tiel heeft voor onze leerlingen o.a. de volgende voordelen: - betere aansluiting op behoeften - behoud van de eigen vertrouwde school - verzekerd blijven van goede begeleiding - grotere kans op mbo-diploma

14 Meiden op het Gilde Werk jij ook graag met je handen? En vind jij tekenen en handenarbeid ook erg leuk? Ga dan nu met echt gereedschap en machines aan het werk! Meiden en techniek is een goede combinatie. Meiden werken over het algemeen heel nauwkeurig, zijn creatief en kunnen goed samenwerken. Technische bedrijven hebben niet alleen uitvoerende vakmensen nodig, maar ook ondersteuning op kantoor. Dan is het wel héél handig als je technische kennis hebt.

15 Steeds meer meiden kiezen voor een opleiding in de techniek! Bekijk ons promotiefilmpje op Youtube! Meisjes in de techniek krijgen extra aandacht. Wij hebben ook wat extra begeleiding binnen de school. Naast de reguliere ondersteuning van de mentor is er een speciale Gilde meidencoach. Daarnaast kun je voor adviezen terecht bij bedrijfscoach en oud-leerling Martine Both die nu haar eigen sanitairzaak heeft. Wil je kijken of techniek iets voor jou is? Kom dan naar onze speciale meidendag! s Morgens gaan we iets leuks maken en s middags bezoeken we een paar technische bedrijven. Zo krijg je een goed beeld van de techniek en wat je ermee kan gaan doen. Meld je nu aan:

16 Profielen BWI - Bouwen, wonen en interieur Overal waar je kijkt zie je resultaten van deze opleiding. Dat begint al in je eigen huis, straat, wijk, dorp of stad, met zijn verschillende huizen, kantoren en bedrijfspanden. Niet alleen het gebouw zelf, maar ook de inrichting ervan speelt een grote rol. Dat geldt ook voor schepen waarop gewoond en gewerkt moet worden. Al die gebouwen moeten bereikbaar zijn via goede wegen en of bruggen. In het profiel BWI wordt in het derde en vierde leerjaar een goed fundament gelegd voor de vele beroepsmogelijkheden in deze sector. In de praktijklokalen maak je met behulp van moderne gereedschappen leuke werkstukken en leer je o.a. profielen en bekistingen stellen op de bouwplaats. Ook aan metselen en stukadoren wordt de nodige aandacht besteed. In de machinale afdeling leer je omgaan met machines die je in een echte timmerwerkplaats of timmerfabriek ook tegenkomt. Omdat werken aan deze machines niet zonder

17 gevaar is, wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid. Heb je meer belangstelling voor het fijnere werk en beschik je over een flinke dosis creativiteit, dan is fijnhoutbewerking (dat in klas 4 gegeven wordt) iets voor jou! In dit boeiende vakgebied leer je de beginselen van het meubelmaken en de interieurbouw. Een opleiding die een uitstekende basis legt voor een vervolgopleiding op mbo-niveau. In klas 4 kun je ook kiezen voor de differentiatie Infra, ook wel Civiele Techniek genoemd. Het lesprogramma bestaat uit drie onderdelen: Bovengronds: bestratingen en wegen, bruggen en viaducten. Ondergronds: rioleringen, kabels en leidingen. Overige: bekistingen, werken met machines en apparaten. Behalve de praktische vorming leer je natuurlijk ook het nodige van de theorie van je toekomstige beroep. Zowel de praktische als de theoretische leerstof krijg je in modules aangeboden. Daardoor is het mogelijk dat je de leerstof op je eigen tempo doorwerkt en zo te weten komt wat voor materialen er zijn, welke eigenschappen ze hebben en met welke gereedschappen je ze kunt bewerken. Het profiel BWI van het Gilde legt een goede basis voor beroepen als: timmerman, meubelmaker,

18 interieurbouwer, metselaar, stukadoor, tegelzetter en stratenmaker. Beroepen die je kunt uitoefenen in: de bouw de scheepsbouw de weg- en waterbouw timmerfabrieken PIE - Produceren, Installeren en Energie Voor wie graag met machines werkt om dingen te maken en zich weleens heeft afgevraagd hoe een cv-ketel werkt en wat stroom nu eigenlijk is, is PIE een boeiende richting. Je leert machines bedienen en materialen bewerken (o.a. voor de scheepsbouw), installaties op het gebied van gas, water en elektra aan te leggen, maar ook zaken als zonnepanelen en beveiligingsapparatuur komen in deze veelzijdige studie aan bod. Produceren Metaal kom je tegen in allerlei soorten (staal, koper, aluminium, enz.) en vormen. Vele producten worden van metaal vervaardigd. Ook in gebouwen wordt veel metaal verwerkt. In de leerlijn produceren leer je wat de eigenschappen van deze metalen zijn en hoe je ze kunt bewerken en verwerken. In deze afdeling werken we met een gemoduleerd systeem. In

19 elke module wordt, behalve een groot gedeelte praktijk, ook een gedeelte theorie over hetzelfde werkstuk behandeld. In een dergelijke module kan dus zowel een gedeelte constructiebankwerken als machinebankwerken zijn opgenomen. Tevens komt er in dezelfde module tekenwerk, vaktheorie en materialengereedschappenleer aan bod. Je krijgt de gelegenheid om een extra diploma te halen, want je wordt namelijk opgeleid voor een officieel certificaat lassen niveau 1 van het NIL (=Nederlands Instituut voor Lastechniek). Om werkstukken te maken gebruik je zowel handgereedschap (o.a. zagen, vijlen) als draai-, boor- en freesmachines. Om zeer nauwkeurig en geautomatiseerd te werken met deze machines, wordt gebruik gemaakt van digitale uitlezing. In de leerlijn produceren word je geleerd met deze moderne machines om te gaan. Metaalbewerker is een vak met vele mogelijkheden. Er zijn vervolgopleidingen op alle niveaus mogelijk. Binnen deze bedrijfstak zijn veel beroepen en specialismen. Zo zijn er opleidingen voor o.a. lasser, bankwerker, edelsmid, fijn plaatwerker, graveur of instrumentmaker. Beroepen als: machine-insteller draaier/ frezer lasser/ plaatwerker onderhoudsmonteur constructiebankwerker Installeren In deze veelzijdige leerlijn wordt in twee jaar een zeer goede basis gelegd voor het vinden van een baan binnen de installatietechniek. Werkgevers zitten om je te springen, dus met het vinden van die baan en het volgen van de vervolgopleidingen zit het wel snor! Wat kun je op het Gilde in deze sectorleren? Je doet kennis op over gereedschappen en materialen. Ook leer je iets over de samenstelling van gas-, water-, sanitair-, verwarmings- en

20 koelinstallaties. Natuurlijk wordt er ook aan zinktechniek gedaan. De genoemde installaties en opstellingen zijn in ons moderne praktijklokaal allemaal aanwezig! Uiteraard speelt bij alle werkzaamheden die je moet verrichten de veiligheid een grote rol. In het aangrenzende theorielokaal leer je onder andere het lezen en maken van bouwkundige en installatietechnische tekeningen. Vanzelfsprekend maak je daarbij ook gebruik van de computer. Het gemoduleerd onderwijs zorgt ervoor dat je in eigen tempo de leerstof kan verwerken. Natuurlijk moet je wel een bepaald aantal modulen met goed gevolg afsluiten voor je een diploma kunt halen. Om al het geleerde ook echt in de praktijk te brengen, volg je in klas 3 en 4 een tweetal stages in een installatiebedrijf in jouw omgeving. Beroepen als monteur: gas, water, warmte koude en luchtbehandeling service en onderhoud sanitair en beroepen als: dakdekker technisch tekenaar Energie Energie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De vakonderdelen energietechniek, telecommunicatie en besturingstechniek worden in deze afdeling in de vorm van modulen aangeboden. In principe kun je als je belangstelling hebt voor deze vakrichting op jouw niveau geplaatst worden. Omdat je niet altijd kunt zien wat je doet (elektronen zijn nu eenmaal niet zichtbaar) is het een voordeel wanneer je een goed voorstellingsvermogen hebt. Elektronen verplaatsen zich door draden en kabels die verschillende kleuren kunnen hebben. Van jou wordt verwacht dat je de basiskleuren kunt herkennen. In het praktijklokaal installeer je op montageborden gedeelten van elektrische installaties. Je sluit elektromotoren aan,

21 maar ook besturingsinstallaties. Aan elektronica wordt in de modulen de nodige aandacht besteed. Je leert omgaan met materialen en het gebruik van gereedschap. Tijdens de theorielessen maak je kennis met Volts, Ampères en Watts. In de modulen worden deze begrippen uitgelegd en leer je meetinstrumenten gebruiken; meten is weten, zegt het spreekwoord. Door het tekenen van schema s en het aansluiten van schakelingen leer je deze meetinstrumenten op de juiste manier te gebruiken. Werkvelden: Energietechniek Telecommunicatie Datacommunicatie Elektronica Informatica

22 Informatie- en communicatietechniek (ICT) ICT is een leerlijn binnen het profiel PIE. In de huidige maatschappij kunnen we niet meer zonder ICT. Computers en computernetwerken op het werk of thuis zijn onmisbaar geworden. Vaste telefonie of mobiele telefonie, vast internet of mobiel internet, smartphones of tablets, steeds meer communicatiemiddelen moeten aan elkaar gekoppeld worden en liefst storingsvrij blijven werken. Skype, Facebook, Twitter, pingen en het nu al bijna ouderwets geworden sms-en, teveel communicatiemiddelen om op te noemen. Maar alles staat of valt met de kwaliteit van de hardware zoals netwerken, antenne-installaties en andere (mobiele) verbindingen en de kwaliteit van de gebruikte softwareprogramma s! Ook het ontwikkelen van allerlei software en Apps, beveiligingssystemen, enzovoort is een bedrijfstak op zich. Kortom: Heel veel kansen en mogelijkheden om je interesse en talenten in te zetten in de informatie en communicatietechniek. Je carrière begint al op het Gilde, want met de ICT-differentiatie binnen het profiel PIE van het Gilde, heb je op het mbo een flinke voorsprong. Kun je minimaal vmbo-kaderniveau aan, meld je dan aan bij het Gilde en ga later aan de slag als bijvoorbeeld: tele- en datacommunicatie medewerker, informatica/ software ontwikkelaar,

23 systeembeheerder/ applicatiebeheerder, applicatieontwikkelaar, medewerker beheer ICT, besturingstechnicus industriële automatisering, storingsmonteur datacommunicatieapparatuur. Mobiliteit & Transport Altijd al iets gehad met alles wat rijdt? En sta je er weleens bij stil hoe een supermarkt dagelijks aan verse producten komt? Of hoe het mogelijk is dat jouw in China gemaakte mobieltje, gewoon verkrijgbaar is in de winkel om de hoek? Daar is planning, organisatie, vervoer, opslag en voorraadbeheer voor nodig. Als je het een uitdaging vindt dit proces in goede banen te begeleiden, dan is deze afdeling iets voor jou! De Nederlandse wegen worden steeds voller. Vele miljoenen Nederlanders zijn dagelijks afhankelijk van vervoer en

24 transport over de weg en het water. Al die tweewielers, auto s, trucks en schepen moeten ook worden onderhouden. In veel van deze middelen van mobiliteit wordt steeds meer elektronica toegepast. Daar zul je als toekomstige vakman mee om moeten kunnen gaan. Allerlei computersystemen begeleiden het vervoer van de producten naar de plaats van bestemming. Gelukkig is in dit proces de (vak-) mens onmisbaar. Maar dan wel een goed opgeleide vakman of vakvrouw! Op het Gilde kun je een goede basis leggen voor een beroep in het profiel mobiliteit en transport. Binnen het profiel wordt gewerkt met het beroepstakensysteem, dat betekent dat zowel de praktijk als de theorie van een bepaald stuk van de leerstof deel uitmaken van eenzelfde beroepstaak. Hierdoor zie je de samenhang beter dan wanneer ze los van elkaar worden onderwezen. In het vaklokaal word je geleerd om aan diverse motoren, auto s, fietsen en bromfietsen te sleutelen en ze af te stellen. Hierbij speelt de elektronica en het gebruik van moderne apparatuur een belangrijke rol. Na de opleiding op het Gilde kun jij je specialiseren in diverse richtingen. Je kunt hierbij denken aan o.a.: personenwagens, bedrijfswagens, landbouwmechanisatie, fietstechniek, bromfiets- en scootertechniek, motorfietstechniek, autoschadehersteller, autospuiter, carrosseriebouwer, caravanhersteller, logistiek medewerker (= medewerker die zorgt dat de goederen op tijd en op de goede plek aankomen) en chauffeur.

25 Begeleiding Algemene begeleiding Uitgangspunt van de leerlingbegeleiding op het Gilde is er voor te zorgen dat je je als leerling optimaal kunt ontwikkelen. De mentor vormt de spil van deze algemene begeleiding. Bij de mentor kan je terecht met al je vragen, problemen en eventuele conflicten. De mentor onderhoudt ook de contacten met de leraren die je les geven en met je ouders/ verzorgers. Regelmatig worden er ook klassenbesprekingen gehouden. Speciale begeleiding/ ondersteuning Het Gilde kent de volgende vormen van specifieke begeleiding: a. Leerwegondersteuning (LWOO = Leerweg Ondersteunend Onderwijs) Voor leerlingen die om uiteenlopende redenen een leerachterstand hebben opgelopen, is er een mogelijkheid om voor leerwegondersteuning in aanmerking te komen. Dit houdt in, dat deze leerlingen

26 in kleinere klassen geplaatst worden met veel extra aandacht en zorg. Aan deze groepen wordt door een beperkt aantal leerkrachten lesgegeven. Gevolg: een beter contact en sneller kunnen inspelen op leeren of gedragsproblemen. Uiteraard is er regelmatig contact met het thuisfront. b. Mentoruur De eerste klas heeft een mentoruur. Dit uur wordt gebruikt voor het bespreken van het gebruik van de agenda, het leren plannen en maken van huiswerk, maar ook voor zaken als pesten en de sfeer in de klas. training aangeboden worden op het gebied van sociale vaardigheden. d. Orthopedagogische hulp Wanneer de onder a, b, c en d genoemde hulp ontoereikend blijkt te zijn, wordt hulp en advies gevraagd aan de aan het Gilde verbonden orthopedagoge en psychologe of aan het Zorg Advies Team (ZAT). c. Sociaal-emotionele begeleiding Leerlingen met uiteenlopende sociaalemotionele problemen kunnen een beroep doen op de speciaal hiervoor opgeleide leerlingbegeleiders van het Gilde. Zo komen leerlingen met faalangst in aanmerking voor een cursus faalangstreductietraining. Ook kan een

27 Hulp bij het leren Advies- en keuzemomenten Bij de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar wordt bepaald welke leerweg voor de leerling geschikt is. Dit betreft een voorlopige plaatsing. In het tweede leerjaar wordt er onderscheid gemaakt in: klassen met een programma, gericht op de basisberoepsgerichte leerweg; klassen met een programma, gericht op de kaderberoepsgerichte leerweg, en klassen met een programma gericht op de gemengde leerweg (Techniek Plus-klas) Aan het einde van het tweede leerjaar word je definitief in één van de leerwegen (basisberoeps, kaderberoepsgericht of in de gemengde leerweg) geplaatst. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vooraf gestelde criteria. In de begeleiding van dit keuzeproces speelt, naast de mentor, ook de decaan een belangrijke rol. Gedurende de eerste twee leerjaren krijg je over deze keuze informatie. Een speciaal voor het Gilde ontwikkelde methode, geeft ondersteuning bij het leren wat je interesses zijn, hoe je keuzes maakt en hoe belangrijk reflecteren op je werk is. Naast deze methode, voorlichtingsfilms en beroepentests, krijg je in het 2e leerjaar 2 uur per week PAO (= praktische afdelingsoriëntatie). Het is de taak van de decaan leerlingen te begeleiden bij keuzeprocessen. Dit betekent dat je contact met de decaan

28 kunt opnemen wanneer het gaat om het kiezen van een leerweg, een andere school, een vervolgopleiding of een baan. SOM, ouderportaal, leerlingportaal Naast het geven van goed onderwijs is het meten van de resultaten een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. In het cijferregistratiesysteem SOM worden de behaalde cijfers opgeslagen. Via een unieke code kunnen je ouders/ verzorgers en jijzelf (via het leerlingportaal) je behaalde cijfers inzien. Vanzelfsprekend worden je ouders/ verzorgers op de hoogte gesteld wanneer er problemen op school geconstateerd worden. Vaak is de mentor degene die in goed overleg met je ouders actie onderneemt om jou weer op het juiste spoor te zetten.

29 Contacten Contact tussen thuis en school Ouders/ verzorgers worden door middel van ouderavonden, lerarenspreekuren, door de schoolkrant en door de nieuwsbrief, rechtstreeks vanuit de school, geïnformeerd over allerlei onderwijszaken. Minimaal drie maal per jaar krijg je een rapport en na elk rapport is er een mentorspreekuur waar je ouders/ verzorgers met je mentor kunnen spreken. Bij hem of haar kunnen jij en je ouders/ verzorgers terecht met vragen of opmerkingen. Een school kan niet functioneren zonder de medewerking en interesse van de ouders. Daarom probeert het Gilde er voor te zorgen dat de contacten zo optimaal mogelijk zijn. Het Gilde probeert dit op de volgende manier te verwezenlijken: kennismakingsavonden bij de start van een nieuw cursusjaar gesprekken met ouders n.a.v. de rapportcijfers ouderspreekuur aan het einde van het cursusjaar de jaarlijkse Open dag in januari voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van de leerlingen van de vierde klas tussentijdse rapportage, indien daarvoor aanleiding is incidentele schriftelijke informatie in het cijferregistratiesysteem SOM worden de behaalde cijfers opgeslagen. Via een unieke code kunnen je ouders/ verzorgers en ook jij je behaalde cijfers inzien nieuwsbrieven website schoolkrant Technorama Het initiatief tot het leggen van contacten kan ook van de ouders uitgaan. De aanleiding daartoe hoeft niet altijd de leerprestaties te betreffen. Zo kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen bij leerlingen waarvan de ouders vinden dat het noodzakelijk is de school hiervan op de hoogte te stellen.

30 Deelraad Via de deelraad zetten veel ouders zich in voor het wel en wee van de school. Schoolkosten De schoolboeken zijn gratis, maar dat betekent niet dat er helemaal geen kosten meer zijn aan het onderwijs. Een aantal zaken is voor rekening van de ouders/ verzorgers. Atlassen, Bijbels, woordenboeken, rekenmachines, agenda s, gymkleding, werkkleding, schrijf- en tekenbenodigdheden en gereedschap. Meer info vind je op De scholengroep vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage. Hier worden activiteiten (onder andere een deel van de excursies) van betaald die de school niet van het rijk vergoed krijgt.

31 Ook dit is het Gilde Buitenschoolse activiteiten Voor veel leerlingen is leren met plezier een voorwaarde om tot prestaties te komen. Daarom zorgt het Gilde er voor dat je kunt deelnemen aan activiteiten die je leuk vindt. Enkele voorbeelden zijn: skiën in een indoorhal, waterskiën, bergbeklimmen aan een klimmuur, sportdagen met mountainbiken, diverse excursies of een bezoek brengen aan diverse vakgerichte beurzen. Aanmelden Aanmelding Je kunt je aanmelden op de locatie van je keuze. De aanmeldingsformulieren voor het eerste leerjaar kun je op je eigen basisschool krijgen, maar je kunt ze ook via de site van het Gilde downloaden. Zie In het 4e leerjaar wordt er gewerkt met een keuzesportprogramma. Je kunt aan het begin van het jaar kiezen uit een aantal sporten als: skiën, waterskiën, aikibudo, fitness, squash, voetbal, basketbal, racketspelen, handbal, schaatsen, hockey en mountain biken.

32 Over CS De Hoven Het Gilde is onderdeel van Christelijke Scholengroep De Hoven. Elk van de scholen geeft op eigen wijze vorm aan onze kernwaarden: verdieping, geborgenheid en ontwikkeling. Gilde Vakcollege Techniek vmbo bb+kb+gl sector techniek Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem T F E I Verdieping betekent dat we als school geïnspireerd door de bijbel met mensen willen samenwerken. Ieder mens is een uniek schepsel met veel mogelijkheden. Met tijd en aandacht voor vieringen en zingeving vanuit geloof, hoop en liefde proberen we gestalte te geven aan de identiteit van de school. Geborgenheid betekent dat elke locatie van De Hoven zich verplicht voor de leerling een prettige en overzichtelijke werkomgeving te creëren. Ons doel is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Dit lukt wanneer we oog hebben voor verschillen in kwaliteiten, interesses, leerstijlen en overtuigingen.

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Welke Willem word jij?

Welke Willem word jij? Welke Willem word jij? Willem van Oranje College locatie Wijk en Aalburg Word jij een Willem? Je zit nu in groep 8 van de basisschool. Binnenkort ga je een nieuwe school kiezen. Wordt dat het Willem van

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Leer jij graag door te doen?

Leer jij graag door te doen? Leer jij graag door te doen? Volg dan de techniekroute! Christelijk Onderwijs www.demeerwaarde.nl De weg naar: Werk MBO HBO Techniekroute De route naar vakmanschap! Heb je gevoel voor techniek? Ben je

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Jij maakt het verschil! 2012 vakcollege Zorg en Economie vmbo sector economie vmbo sector zorg en welzijn breed Het draait om jou! Je zit nu nog in groep 8, maar wat ga jij kiezen als vervolgschool? Kies

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek 1 Worden wie je bent Worden wie je bent Omdat de Uilenhof een kleine school is, voel

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten WIJ IEZEN VOOR ECHNIEK Techniek past beter bij jou dan je denkt www.rocvantwente.nl/techniektalenten INLEIDING De technische branche Steeds meer meisjes kiezen voor techniek. Techniek is heel divers, je

Nadere informatie

op het Hondsrug vakcollege

op het Hondsrug vakcollege op het Hondsrug vakcollege Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Jij gaat het maken! Op het Hondsrug vakcollege Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw mobieltje uit elkaar om te weten

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

AAN DE SLAG TECHNIEK OPLEIDINGEN. www.rtc-hardenberg.nl

AAN DE SLAG TECHNIEK OPLEIDINGEN. www.rtc-hardenberg.nl AAN DE SLAG TECHNIEK OPLEIDINGEN www.rtc-hardenberg.nl Bouw opleidingen Niveau Duur Hardenberg Timmerman 2 2 jaar bbl Allround Timmerman 3 2 jaar bbl Metselaar 2 2 jaar bbl Allround Metselaar 3 2 jaar

Nadere informatie

op het Hondsrug vakcollege

op het Hondsrug vakcollege op het Hondsrug vakcollege Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Jij gaat het maken! Op het Hondsrug vakcollege Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw mobieltje uit elkaar om te weten

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

info 2015-2016 dit boekje is van

info 2015-2016 dit boekje is van info 2015-2016 dit boekje is van schooljaar 2015-2016 Hoi groep 8 leerling, Je laatste jaar op de basisschool is begonnen. Geniet ervan! Leuk hè, al die echte groep 8 dingen, zoals kamp en de musical.

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Pakket, profiel, sectorkeuze

Pakket, profiel, sectorkeuze Pakket, profiel, sectorkeuze havo tto atheneum gymnasium In de havo afdeling en in de vwo afdeling stellen de leerlingen in het derde leerjaar hun examenpakket samen. Dit examenpakket bestaat uit drie

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

VMBO-TL/KB/BB (MET LWOO) LEREN OP JE EIGEN MANIER.

VMBO-TL/KB/BB (MET LWOO) LEREN OP JE EIGEN MANIER. VMBO-TL/KB/BB (MET LWOO) LEREN OP JE EIGEN MANIER. LEREN OP JE EIGEN MANIER Het Corlaer College is een school die bij jou past. Je kunt er je eigen talenten ontdekken, je kunt er leren op je eigen manier.

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Bouwen, Wonen en Interieur HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel

Bouwen, Wonen en Interieur HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening Bouwen, Wonen en Interieur 20e jaargang nummer 2 november

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Zeker weten. Welkom op de Open Dag. Locatie De Sumpel Almelo 23 januari 2013 15.00 tot 21.00 uur

Zeker weten. Welkom op de Open Dag. Locatie De Sumpel Almelo 23 januari 2013 15.00 tot 21.00 uur Welkom op de Open Dag Zeker weten Locatie De Sumpel Almelo 23 januari 2013 15.00 tot 21.00 uur Je bent bij het ROC van Twente aan het juiste adres voor een vervolgopleiding. Graag helpen we je bij het

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? ' Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 1 INHOUD Blz. 3 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 4 Blz. 6 Op onze school bieden we 3 sectoren aan Samengevat Blz. 7 Vakkenpakketten

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo : een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo In deze folder maakt u kennis met VMBO-Select, TalentStad-in-aanbouw, een nieuwe visie op het vmbo. TalentStad is een samenwerkingsverband van het Agnieten

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Met de fiets of met de bus

Met de fiets of met de bus Betrokk Wij doen er alles aan om je een zo fijn mogelijke tijd te bieden. Dat betekent ook dat we voor een goede en heldere structuur zorgen. Een rustige omgeving, aan de rand van Halsteren. Een vast rooster,

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo onderbouw havo/vwo

basisberoeps kaderberoeps mavo onderbouw havo/vwo basisberoeps kaderberoeps mavo onderbouw havo/vwo Daarom kies je voor Elzendaalcollege Gennep: Juniorcollege leerjaar 1 en 2 Anglia, Engelstalig onderwijs Passies en Dromen Opleiding tot vakman en vakvrouw

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Achter in dit boekje kun je zien welke vakken je gaat volgen en wordt een aantal voorbeelden genoemd van mogelijke vervolgopleidingen.

Achter in dit boekje kun je zien welke vakken je gaat volgen en wordt een aantal voorbeelden genoemd van mogelijke vervolgopleidingen. Grootebroek, december 2014 Beste leerling, Binnenkort kies je welke beroepsgerichte opleiding je in de bovenbouw van het vmbo gaat volgen. Binnen het Martinuscollege zijn er verschillende mogelijkheden.

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Kiezen voor een sector en uitstroomprofiel schooljaar 2014-2015

Kiezen voor een sector en uitstroomprofiel schooljaar 2014-2015 Kiezen voor een sector en uitstroomprofiel schooljaar 2014-2015 1 Blz. 3 Inleiding Blz. 4 1 de leerwegen Blz. 5 1.1 de leerwegen in klas 3 en 4 Blz. 5 1.2 een toelichting op de leerwegen Blz. 6 1.3 samengevat

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1-

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1- Op weg naar klas 3 Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 september 2013-1- Op weg naar klas 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 3 2. Hoeveel jaar heb je nog

Nadere informatie

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs RSG WOLFSBOS vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs WELKOM Daar sta je dan: op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven. Een nieuwe school kiezen is niet gemakkelijk. Want waar kies

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 3 3. Het schooladvies... blz. 4 4. Het

Nadere informatie

Kiezen in het vmbo 13 14

Kiezen in het vmbo 13 14 13 14 Kiezen in het v Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Kiezen... 4 Kiezen in het v... 5 Leerwegen... 5 Uitstroomprofielen... 6 Afdelingen... 9 Vakkenpakket... 11 Basisberoepsgerichte leerweg... 11 Kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Bouwkunde. novacollege.nl/bouw. Infratechniek. Installatietechniek. Vormgeving en architectuur. Bouw 2014/2015

Bouwkunde. novacollege.nl/bouw. Infratechniek. Installatietechniek. Vormgeving en architectuur. Bouw 2014/2015 novacollege.nl/bouw Bouwkunde Infratechniek Installatietechniek Vormgeving en architectuur Bouw 2014/2015 Ik ben de afgelopen jaren wijzer en rustiger geworden. Vroeger was ik een probleemjochie, nu luister

Nadere informatie

Voel je thuis op het KWC!

Voel je thuis op het KWC! op de Gershwinhof Voel je thuis op het KWC! Kom jij naar onze school? Van harte welkom! Op het KWC zit je goed. Wij hebben twee gebouwen: de Gershwinhof en de Beethovenlaan. Daar vind je alle soorten voortgezet

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

ZuidWest* 30 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2014 / 2015

ZuidWest* 30 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2014 / 2015 1 ZuidWest* 30 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2014 / 2015 30 VRAGEN Voorwoord Beste jongens en meisjes, Fijn dat je er bent! Wij heten je van harte welkom op onze twee prachtige

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer student: Mobiel nummer ouders/verzorgers vader: moeder: Voornaam: Postcode: Tel. nummer vast: E-mail student: E-mail

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie